Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Нова инициатива на КНСБ - възможност да се разшири защитата на правата на българските работници зад граница


На вниманието на:

Федерации, синдикати

и съюзи към КНСБ

РС на КНСБ

Уважаеми колеги,

С настоящето писмо ви информираме, че от месец април 2014 стартира проект „Европейска мрежа за справедлива мобилност”, в който КНСБ е партньор заедно с:

- ДГБ- Конфедерация на германските синдикати

- НПО от ФРГ „Труд и живот”

- FGS-Румъния – Синдикална федерация на работещите в строителството от Румъния

- ZSSS-Словения- Конфедерация на синдикатите в Словения.

Проектът е пилотен и цели разширяване постигнатото по приключилия през пролетта на 2014 г. проект на ДГБ с участието на КНСБ: „Справедлива мобилност”, в рамките на който бяха изградени 6 консултантски центъра във ФРГ (Берлин, Франкфурт на Майн, Дортмунд, Хамбург, Мюнхен, Щутгарт). В тези центрове сътрудниците по проекта и юристите на германските синдикати предоставят правни консултации на работници-мигранти от ЦИЕ на родните им езици.

Новият проект предлага консултации на български граждани, преди тяхното заминаване, по време на работата им във ФРГ, или след завръщането им. Консултациите се предоставят в областта на основни трудови и социално-осигурителни права на работниците/служителите; информация за процедурите във връзка със започване на работа; действащо трудово законодателство в Германия и др.

Консултациите са безплатни и отворени за всички заинтересовани граждани: членове на КНСБ, и не-членуващи в организацията.Проектът НЕ предлага информация за работни места във ФРГ!!!

Консултантският център е базиран в сградата на КНСБ, гр. София, пл. „Македония“ 1, в приемната на партерния етаж.

Консултации може да получавате по телефон, електронна поща, или в приемната на КНСБ, за което е препоръчително да се уточните предварително за датата и часа.

Консултациите се предоставят от:

Нели Ботевска – главен експерт в отдел „Международно сътрудничество” на КНСБ, тел. +02 4010442, 0884117829; nbotevska@citub.net

Мая Грамовска – експерт-юрист в направление „Социална защита, безопасност и здраве при работа”; тел. 0877280408; +02 4010478; mgramovska@citub.net

Юлия Буртева – експерт-юрист в направление „ Правна закрила на труда и КТД”; тел: +02 4010493; yburteva@citub.net

В рамките на първия проект беше разработена брошура „Знанието е защита” (с участието на КНСБ, ДГБ и КТ „Подкрепа”), която може да бъде получена от колегите, или свалена в електронен вид от следните страници:

http://www.knsb-bg.org/pdf/DGB_Fair_Wissen_bg_web.pdf;

http://knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3082:kakvo-tryabva-da-znaete-za-da-rabotite-uspeshno-v-germaniya&catid=2:uncategorised&Itemid=420;

http://www.faire-mobilitaet.de/informationen/publikationen;

http://www.mlsp.government.bg/mission/missionBerlin/DGB_Fair_Wissen_bg[1].pdf.

В тази нова инициатива на КНСБ виждаме възможност да разширим защитата на правата на българските работници зад граница.

С уважение,

Пламен Димитров

Президент на КНСБ


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©