Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Кратка история


Синдикатът на българските учители (СБУ) е най - голямата и най - авторитетната учителска организация, най - многочисленият отраслов синдикат в страната.

СБУ учреден на 13 и 14 март 1990 година. Основен член е на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Интернационала на образованието. Правоприемник и продължител е на най-добрите традиции на организираното учителско синдикално движение в България.

За годините на своето съществуване Синдикатът на българските учители се утвърди като най-голямото в страната професионално обединение на работещите в средното образование.

СБУ е организация със синдикална традиция и опит, с будно новаторско чувство и поведение:

  • правоприемник и продължител на учителското синдикално движение у нас, началото на което е поставено през 1885 г.;

  • независим синдикат, който е овладял и прилага истинския модерен синдикализъм;

  • отворен към нововъзникващите проблеми и предизвикателства, умее да реализира процесите в тяхната динамика и бързо да откликва на исканията на членовете си;

  • в съответствие с програмата и устава си отстоява трудово - правните, социално - икономическите, професионално - творческите и синдикални права и интереси на своите членове;

  • отстоява учителското достойнство в медиите, на национални и регионални изяви, по различни поводи.

СБУ е основен член на най - голямото синдикално обединение у нас - Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).


КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©