Понеделник,
  24 Април 2017 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
МЕДИИ : Учителско дело
ЗАГЛАВИЕ ТЕКСТ АВТОР БРОЙ
Озаряващият Великден на СБУ В навечерието на Великден, кратка ретроспекция от факти, потвърждаващи устрема и волята на СБУ да обедини усилията в обществото ни в защита на изконните нравствени ценности и норми на поведение и възпитанието на децата и учениците. За градивното сътрудничество на СБУ през годините с Българската православна църква. За СБУ, който вярва, че делата ни имат значение и „заразяват”.

Велина АНТОВА бр. 14 от 10 април 2017 г.
Девето издание „Различни, но заедно” - за един по-добър и справедлив свят На 5 април 2017г. в столицата, за девета поредна година се състоя мащабният социален проект „Различни, но заедно”, сред чиито организатори са Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева и Арт център „Кърнолски“. Концертът-церемония, осъществил се с подкрепата на МОН, Столична община и РУО – София-град, отново събра децата и младежите на София, заедно с тези в неравностойно положение и от различни малцинствени групи, които заедно пяха и танцуваха, въпреки различията си, обединени от толерантността и добротата.

Сред официалните гости на празничната вечер бяха Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България за периода (2012-2017 г.), проф. Даниела Дашева – министър на младежта и спорта, Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието - София-град, Величка Николова – директор на столичното 144. СУ „Народни будители”, Хайгашод Агасян – комопозитор и автор на песни за деца, Олга Венелин – представител на Руския културно-информационен център, Николай Табаков – управител на Издателска къща „Анубис - Булвест“, представители на Столична община и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 10 април 2017 г.
Интервю с Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката в служебното правителство за приоритетите на МОН и резултатите към днешна дата - Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 14 от 10 април 2017 г.
Децата бежанци ще бъдат записвани в училище с карта за нивото на образование Преди да бъдат записани в българско училище, за децата на бежанците ще се попълва карта за образователно ниво. Това предвижда Наредбата за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, утвърдена от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Картата е неразделна част от протокола за проведено събеседване, с който специална комисия ще насочва децата в кой клас да бъдат записани, както и дали е необходимо допълнително обучение по български език и по други учебни предмети.

Пълнолетните чужденци, които искат да се запишат в българско училище, ще бъдат насочвани и към професионално образование.

УД бр. 14 от 10 април 2017 г.
НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ:
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
СБУ в подкрепа на социализацията на децата и учениците от етнически малцинства
Верен и последователен в своите политики за устойчиво и качествено образование, Синдикатът на българските учители продължава да надгражда и по темата за интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултиетническа среда. Целта е усъвършенстване на политиките за пълноценно социализиране на децата и учениците от ромски произход в училището и в обществената среда, гарантиране на равен достъп и равен шанс за качествено образование и възпитание, в т.ч. и професионално образование за успешна реализация на пазара на труда и др.

Велина АНТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
Училищна среда в дух на мултиетническа толерантност Столичното 66. средно училище „Филип Станиславов“ се стреми към утвърждаване и развитие на устойчива, социализираща и благоприятна образователна среда за всички ученици от подготвителната група за училище до 12. клас. На основата на гражданското образование имаме за цел да възпитаваме демократични и общочовешки ценности у подрастващите, усъвършенстване и развитие на знанията и уменията на учителите в мултиетническа среда.

Нели ТОДОРОВА, директор на 66. СУ „Филип Станиславов“, гр. София бр. 13 от 03 април 2017 г.
ПЪРВИ СТОЛИЧЕН КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦА
Да творим красота в името на един по-добър свят
Пролетта в Регионалното управление на образованието - София-град, пристигна едновременно с всички талантливи деца, отличени в Първия столичен конкурс за мартеница „Българската мартеница - идентичност и красота“. Заключителният етап по награждаване на талантливите ученици в конкурса, организиран от МОН и РУО – София-град, се проведе на 22 март т.г. Всичките 43 победители бяха дошли, за да участват в тържествената церемония, която се превърна в празник на красотата, уменията, таланта и добротата. Организирано за първи път, в състезанието за изработване на мартеница се включиха десетки ученици на възраст от 1. до 12. клас от столицата. Отличените талантливи деца се състезаваха в три категории: категория „Традиционна мартеница“, категория „Обемни кукли Пижо и Пенда“ и категория „Авангардна мартеница“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
ОбКС на СБУ – Разлог, подписа първия си общински Колективен трудов договор В резултат на добрия социален диалог на 9 март 2017 г. в сградата на Община Разлог е подписан за първи път Колективен трудов договор на общинско ниво.

Общинският колективен трудов договор е подписан от кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев, началника на РУО – Благоевград, Ивайло Златанов, председателя на ОбКС на СБУ – Разлог, Росица Тумбева, председателя на общинската структура на СРСНПБ Даниела Пелтегова и председателя на общинската структура на КТ „Подкрепа“ Златка Михайлова.

Общинският КТД влиза в сила от датата на неговото подписване и е валиден за срок от две години.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 13 от 03 април 2017 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СБУ В ГАБРОВО Най-същественият фактор е високият професионализъм

Навръх 22 март в габровския хотел „Мак” в изключително приятна обстановка, подчертаваща основателното самочувствие на лидерите и членовете на ОбКС на СБУ в Габрово, се проведе VII отчетно-изборна конференция. В началото делегатите и гостите бяха поздравени от деца, призьори в конкурса „Орфеево изворче” с ръководител колегата Стефка Стоева.

Конференцията се председателства от Вера Тихова, секретар на ИК на ОбКС на СБУ и директор на Детска градина „Явор“, която откри конференцията, като прочете от в. „Учителско дело” поздравлението на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, по случай 27-годишнината на Синдиката.

УД бр. 13 от 03 април 2017 г.
Европа въвежда квалификационен паспорт за бежанците и мигрантите Бежанците и мигрантите да получават европейски квалификационен паспорт, в който да се посочва образователно ниво, обучения и придобити квалификации, както и членство в професионални организации. Това предвижда проект на Съвета на Европа, който бе представен на конференция на министрите на образованието на държавите членки на Европейската културна конвенция и на министрите от страните от Южното Средиземноморие.

Конференцията на тема „Осигуряване на демокрация чрез образование“ се проведе в столицата на Кипър Никозия на 22 и 23 март 2017 г. Това е първият форум, организиран след подписването на Декларацията от Брюксел на 11-12 април 2016 г. от постоянната конференция на министрите на образованието на 25-ата сесия на Съвета на Европа. България беше представена от заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова.

УД бр. 13 от 03 април 2017 г.
СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА СБУ И ВУЗФ
С отговорна грижа за квалификацията на учителите
На 23 март 2017 г. се проведе четвъртото от поредицата съвместни обучения на Синдиката на българските учители и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) за надграждане и усъвършенстване на професионалната компетентност на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Участие в обучението взеха учители, директори и зам.-директори от столицата и Софийска област. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, благодарност за съвместната инициатива и доброто партниране за затвърждаване и задълбочаване връзката между средното и висшето образование, разширяване на възможностите освен задължителната квалификация да надграждаме допълващата квалификация, необходима за успешното кариерно развитие на педагогическите специалисти и увеличаването на квалификационните им кредити, изказа Виолетка Петкова, главен експерт в Централата на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА АКТИВНО УЧЕНЕ В СТОЛИЧНОТО
48. ОУ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ”
Българският учител разчупва рамките на традиционното образование

Началните учители и възпитатели в столичното 48. ОУ „Йосиф Ковачев” вече познават понятието „активно учене” в рамките на новата образователна парадигма в България. Научиха много за ресурсите, с които разполага един начален учител в класната стая на тези страни, осъществявайки активно учене. За това им помогна опитът на техните колеги учители от Унгария и Холандия. Стана ясно, че този тип обучение се основава на две от най-влиятелните съвременни концепции за ученето и преподаването – когнитивизъм и конструктивизъм. Успешните резултати се постигат и благодарение на запазените традиции в българското образование, които вече са с доказани постижения.

Юлияна ГАНЕВА, начален учител в 48. ОУ „Йосиф Ковачев“ – гр. София бр. 13 от 03 април 2017 г.
БАНИ проведе кръгла маса, посветена на българската национална доктрина На 25 март 2017г. в столицата се проведе кръгла маса на тема „Българската национална доктрина, достойнствата на българската нация и вековното брожение срещу тях“. Форумът с организатор Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) обсъди професионално и експертно ключови теми и въпроси, свързани с: просперитета на българската държава; националната сигурност; духовното единение на българските граждани вътре и вън от Родината; политиките за развитието и утвърждаването на България като демократична, правова и социална държава; необходимостта от национален идеал, който да стане част от дневния ред на страната, а именно независима и благоденстваща България.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
ПРОФ. Д.ПС.Н. Л. СТ. ГЕОРГИЕВ:
Нови възможности за развитие и обучение
Постиженията на научно-техническия прогрес породиха потребност съвременната личност да притежава все по-високо образование и развитие. Това задължава да бъдат предприети съответни мерки. На първо място, у нас следва да бъде надеждно разрешено задълбочаващото се противоречие между изискванията на живота и увеличаващия се брой ученици от семейства с нисък културен статус, които трудно се справят с училищните задачи. При приемането на ученици по календарна възраст в училище, естествено, има различия във възможностите им за развитие.

- бр. 13 от 03 април 2017 г.
Национално състезание по приложна електроника На 10 март 2017 г. в Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" в град Смолян за седма поредна година се проведе училищен кръг от националното състезание по приложна електроника "Мога и зная как", включено в календара на МОН. Гост на събитието бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Училището, чиито директор е Мария Жайгарова – председател на ОбКС на СБУ – Смолян и областен координатор за смолянска област, е сред петдесетте гимназии, заявили участие за това състезание, за което са осигурени материали, инструменти, грамоти и награди от Търговска верига магазини за електронни компоненти и компютърни аксесоари ЕЛИМЕКС - гр. Горна Оряховица. Идеята на състезанието е младите професионалисти да отделят повече време за усъвършенстване на знания и умения в областта на електрониката.

Инж. Детелина ИВАНОВА, мениджър „Обучение и квалификация“ в Търговска верига ЕЛИМЕКС - гр. Горна Оряховица бр. 12 от 27 март 2017 г.
Урок по родолюбие Ученици от четирите училища в община Ценово се събраха на урок по патриотизъм в салона на НЧ „Христо Ботев“. Младите родолюбци тържествено отбелязаха 144-годишнината от гибелта на Апостола на свободата. Организатори на проявата бяха ръководството на Общинската администрация, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и ръководствата на учебните заведения. Урокът по родолюбие, посветен на Васил Левски, беше открит от зам.-кмета на община Ценово Ваня Игнатова. В словото си тя изтъкна, че „в пантеона на най-почитаните, дарени с ореола на безсмъртието, е и Васил Левски. В нашата нова история няма друга такава личност, която да е останала незасегната от бурите на обществения и политическия живот, която така да вълнува и респектира нацията“. Гости на тържеството бяха и представители на общинското ръководство на СОСЗР.

Марий ПЕЙЧЕВ, „Връзки с обществеността и протокол“ в Община Ценово бр. 12 от 27 март 2017 г.
VІІ отчетно-изборна конференция на ОбКС на СБУ – Исперих : Образованието - водещ приоритет в община Исперих В изключително делова и приятна атмосфера премина VІІ общинска отчетно-изборна конференция на Синдиката на българските учители - Исперих. ИК и ОбКС на СБУ информираха гостите и делегатите за резултатите от дейността им за периода 2012-2017 година.

ОбКС на СБУ – Исперих бр. 12 от 27 март 2017 г.
Европейските сценарии: За бъдещето на Европа и мястото на България в ЕС Преди 6 десетилетия, през март 1957 г., в Рим са подписани двата основни договора за Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. В подписването им участват представителите на шест държави - Белгия, Франция, Италия, Германия, Люксембург и Холандия. Това събитие поставя началото на най-продължителния мирен период в историята на Европа. С Римските договори се установява общ пазар със свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали и се създават условия за просперитет и стабилност в полза на европейските граждани. В продължение на 60 години се изгражда съюз, в който се утвърждават мирното сътрудничество, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и солидарността между европейските нации и народи. Тази годишнина е повод Европа „да обърне поглед назад“ и с гордост да оцени постиженията и успехите си и с надежда „да отправи поглед напред“ към предизвикателствата на бъдещето.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 12 от 27 март 2017 г.
ПГМЕ взе участие в национално състезание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов На 10.03.2017 г. петима ученици от XI „б“ клас от Професионалната гимназия по механоелектротехника - гр. Пирдоп, взеха участие в Двадесет и първото национално състезание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, с ръководител Снежана Колева. Всички те показаха впечатляващи резултати и получиха сертификати, които им дават право след завършване на средното си образование да се запишат в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, в специалността, която си изберат.

Екип на ПГМЕ, гр. Пирдоп бр. 12 от 27 март 2017 г.
Нови учебни планове в професионалните гимназии от 15 септември

От 15 септември 2017 г. учениците в над 400 професионални гимназии и паралелки в средни и обединени училища ще се обучават по нови учебни планове. Те ще бъдат изготвени с активното участие на бизнеса, социалните партньори, директорите и учителите. Целта е съдържанието им да отговаря на изискванията на пазара на труда.

УД бр. 12 от 27 март 2017 г.
Проект: Децата се учат как да защитават животните От няколко години Организацията за защита на животните „Четири лапи” развива интересна образователна инициатива, за която без преувеличение може да се каже, че няма аналог в България. Тя се осъществява в рамките на финансирания от международната организация проект „Децата се учат как да защитават животните”, в тясно партньорство с регионалните управления на образованието по места. По препоръка на Министерството на образованието и науката се реализира чрез установяване на непосредствен контакт с директорите на училища в страната, в чиито правомощия са планирането и осъществяването на дейности, свързани с интересите и потребностите на учениците.

Дора РАДЕВА, Христина ПЕТРОВА бр. 12 от 27 март 2017 г.
Актуалните проблеми на движението към и в учителската професия Професията на учителя се формира и утвърждава в живота на обществото, за да удовлетвори социалната потребност от образование, обучение и възпитание на подрастващото поколение на високо ниво, което основателно прави тази професия с най-висока обществена значимост. За голямо съжаление и с огромна тревога констатираме, че през последните десетина и повече години (по цял комплекс от причини) престижът на професията е невероятно нисък, а отношението към нея впечатляващо пренебрежително. По-конкретно става дума за това, че у младите хора липсва интерес към учителската професия - към нея се насочват по-посредствени възпитаници на средните общообразователни училища. Друга негативна тенденция е застаряването (във всички образователни степени) на изявените учителски кадри. Причините според мен са ниското възнаграждение за труда на учителите, и то при целодневната му ангажираност. Внимание заслужава и средата, в която работи учителят, а в нея протекоха тревожни процеси на деформации във взаимоотношенията както в училището (между учители и ученици), така и в семейството (между учители и родители), а в много случаи и между деца и родители. Много учители споделят, че тази среда им коства повече тревоги и негативи в сравнение с ниското заплащане на труда.

Доц. Петко КРЪСТЕВ, ПУ „Паисий Хилендарски“, филиа „Любен Каравелов“, гр. Кърджали бр. 12 от 27 март 2017 г.
Родният ни език и училищата След няколко дни начева учебната година. И през нея вероятно на българския език ще се обръща в училищата и гимназиите също толкова внимание, колкото и по-рано. Тоест вниманието, което е довело работите до там, че днес и между образованите хора е трудно да се намери истински грамотен човек. И по-рано наистина хората, знаещи да пишат правилно и хубаво на български, са били рядкост. За доказателство на това достатъчно е да се попрелистят старите вестници, старите книжа из канцелариите, стари писма. Обаче днешните вестници, книжа и писма стоят във всяко отношение на още по-ниско равнище. Такава небрежност към родния ни език, каквато владее всъде днес, не е владела никога. Положението е стигнало дотам, че никой вече не се възмущава, че ний всички сме свикнали с оня груб турско-френско-провинциален идиом, непризнаващ никаква съгласуваност по род или време и скаран с логиката, на който се пише и приказва днес в София и в цялата страна. Кой е виновен за това?

Димитър Иванов ШИШМАНОВ, 14.ІХ.1926 г бр. 12 от 27 март 2017 г.
Пореден успех за НУ „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит, за участието му в международния проект Ars Longa Начално училище „Инж. Георги Вълков” в гр. Луковит има мисия не само да обучава подрастващите, но да ги подготвя и за живота. То трябва да формира у учениците национални и общочовешки добродетели, толерантност и уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие. Визията на НУ „Инж. Георги Вълков”, към която се стремим, е училище с интерактивна, съвременна и стимулираща образователна среда. Успех за училището ни е стартиралият международен проект ARS LONGA, който е част от стъпка 219 по програма „Еразъм+“ – КД2, сектор „Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта“, с продължителност 24 месеца. Участници в проекта са Испания - координатор, Румъния, Гърция, Полша, Турция и България. Името му е ALL Right, Students. Let´smakeOurselvesNeighboursand Great Artists. Проектът е в отговор на непрекъснато променящия се свят. Като граждани на Европа трябва да бъдем в състояние да бъдем част от развитието и промените в промишлеността и технологиите, модерното образование и пазара на труда.

Божидарка ВАСИЛЕВА, директор на НУ „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит, и носител на престижното отличие на СБУ „Най-добър социален партньор – директор“ за 2012 г. бр. 12 от 27 март 2017 г.
Честит празник! Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

С чувство на радост и удовлетворение Ви поздравявам по случай 27-годишнина на Синдиката на българските учители и 124 години организирано учителско синдикално движение и просветителски печат в България. Тези паметни годишнини са повод да Ви благодаря за това, че бяхме заедно в отстояването престижа на най-значимата обществена професия - учителската, за компетентността, за професионализма, за солидарността, за всеотдайността и вдъхновението Ви на просветители и синдикалисти. Труден бе пътят ни, преминахме през драматични изпитания, но успяхме да съхраним демократичните ценности и принципи на нашите бележите предшественици. Днес СБУ е не само най-големият отраслов синдикат у нас, но и една от най-авторитетните и водещи структури на гражданското общество в България. Вече 27 години нашият синдикат прилага истинския модерен синдикализъм, извеждайки образователни политики, като реализира процесите в тяхната динамика и отстоява трудово-правните, социално-икономическите, професионално-творческите, синдикалните и човешки права и интереси на своите членове. През този период Синдикатът на българските учители се утвърди като най-значимото в страната професионално обединение на работещите в областта на средното образование, организация с традиция и опит, с модерен дух, новаторско чувство и поведение. Той е и школа за синдикализъм, за учене през целия живот, школа за истината, за защитата на човешките права, за доброто бъдеще на България.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
Орденът на рицарите тамплиери награди победителите от ученическия конкурс „Да съхраним българското“ В столичната „Галерия 900“ на Ордена на рицарите тамплиери у нас се състоя финалният кръг на традиционния ученическия конкурс „Да съхраним българското”, посветен на запазването и съхраняването на българските традиции. Родолюбивият конкурс се осъществява с подкрепата на Синдиката на българските учители и е с организатори: Орденът на рицарите тамплиери у нас – Командерия „Света София“, и столичният район „Подуяне“. В двата кръга на конкурса за рисунка и кукерска маска се включиха ученици от 4. до 6. клас от девет общински училища от района: 143. ОУ „Георги Бенковски“, 44. СОУ „Неофит Бозвели“, 95. СОУ „Проф. Иван Шишманов“, 130. СОУ „Стефан Караджа“, 42. ОУ „Хаджи Димитър“, 199. ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов“ и 49. ОУ „Бенито Хуарес“, 124. ОУ „Васил Левски“ и 106. ОУ „Григорий Цамблак“. С финалната изложба младите художници показаха колко много са научили от своите учители за вековните български традиции, род, родина, както и за народните вярвания и обреди. За първа година в конкурса с колажи участваха третокласници от столичното 143. ОУ. Тържествената церемония по награждаване на победителите в конкурса „Да съхраним българското“ бе открита от Великия Приор на Приорат България от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – ген.-майор Румен Ралчев, който припомни, че една от целите на Ордена е да съдейства за възпитанието на подрастващите в дух на родолюбие, християнски морал и общочовешки добродетели. Той поздрави ученици, учители, родители и гости от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и подчерта, че с участието си в конкурса те издигат авторитета на столичната образователна система и показват на цялата общественост как се тачи и съхранява българското – пример, достоен за подражание.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
27 години - увереност, професионализъм, солидарност и справедливост в защита на българското учителство Изминаха 27 години от създаването на нашия Синдикат. Ние, учителите и служителите, членове на синдикалната организация на СБУ от 145. основно училище „Симеон Радев“ в София, искаме да прибавим своя празничен поздрав в честването на тази годишнина. Приветстваме сърдечно ръководството на СБУ, редакцията на вестник „Учителско дело", а така също и колегите - учители от цялата страна.

През 1990 година бе поставено началото, с което се възроди автентичният синдикализъм, който утвърди професионалните структури като дейни инициатори в процеса на реформи. Тогава се въведоха тристранното сътрудничество и колективното договаряне. Утвърди се социалният диалог, заработи и механизмът на стачката, за да браним стремежа си към свобода и достоен живот. Ние, учителите, почерпихме поуки от историята, постарахме се да запазим ценното от професионалните съюзи от миналото, защото там са съхранени борбите на предишни поколения, всичко онова, което ни е обединявало, обединява ни и днес в утвърждаването на справедливост, свобода, мир и достоен труд.

В годините на Прехода ние, българските учители, продължихме да изпълняваме своя дълг на просветители, преодоляващи прегради и трудности, но с една неизменна цел - разширяване духовните хоризонти пред младите хора. Осъществявахме като синдикалисти един нелек баланс между защитата на социалните права на учителя и идеалите на учителската професия.

През настоящата 2016-2017 учебна година синдикалните членове, училищните ръководства, всеки отделен учител, сме обединени от оптималното реализиране на новия Закон за предучилищното и училищното образование, новите държавни образователни стандарти, учебни планове и учебни програми. Знаем, че повечето от трудностите в нашата работна среда произтичат от финансовото обезпечаване на системата на средното образование, но това не спира нашата решимост да отстояваме с достойнство значимостта на своя труд.

Людмила ЧАБУКЛИЙСКА, председател на СО на СБУ в 145. ОУ „Симеон Радев" бр. 11 от 20 март 2017 г.
Със СБУ сме по-ефективни при справяне с предизвикателствата в системата на образованието Интервю с Дани Колева, програмен директор на Национална мрежа за децата

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
Здравето на българските деца е кауза и приоритет за всеки от нас Интервю с Димитър Балджиев, търговски директор на „Фитто“ ЕООД, гр. Момчилград

Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
По искане на СБУ в националната програма за развитие на средното образование за 2017 г. „Без свободен час” са включени и детските градини За първи път има проект и на национална програма изцяло за предучилищната подготовка

Поредната отстоявана от СБУ политика националните програми за развитие на средното образование да разширят обхвата си и да се отнасят и за детските градини се очаква да стане факт. На 15 март т.г. зам.-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова представи пред медиите проекта на 11-те програми за 2017 г. Чрез тях се предвижда дофинансиране на дейности и мерки в предучилищното и училищното образование с 59 500 000 лева. През 2016 година сумата беше 50 394 000 лева. Две от националните програми са изцяло нови. За първи път има проект на национална програма за предучилищна подготовка - „Развитие на системата на предучилищното образование“. Целта й е гарантиране на равен старт за децата преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в заниманията. Предвижда се в програмата да се включат 1600 деца и 1600 родители. Бюджетът й е 400 000 лева. Очаква се да се включат 130 детски градини и училища с подготвителни групи. Нова е и програмата „Обучение за ИТ кариера“ с бюджет от 270 000 лева. Програмата е насочена към професионалните гимназии и профилираните гимназии с паралелки за професионална подготовка, които дават квалификация „Приложен програмист“. Разширява се и обхватът на национална програма „Без свободен час“. В нея ще бъдат включени и детски градини, а не само училища, както е досега. Програмата, по която се плаща на заместващите при отсъствие на учител и възпитател, е с бюджет 2 500 000 лева. Увеличението в сравнение с миналата година е с половин милион лева. Предвижда се осигуряване на не по-малко от 30 000 заместващи педагогически специалисти.

Велина АНТОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
В подкрепа на политиките за равнопоставеност на половете Подробности за националната конференция, която Синдикатът на българските учители, в партньорство с „Обществен женски парламент – 21 век“ (ОЖП), Конфедерацията на независимите синдикати в България и Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ), инициира по проблемите на равнопоставеността на половете, на 7 март т.г. В авторитетния форум участие взеха повече от 150 представители на държавните институции, местната власт, неправителствени организации, с които партнира ОЖП - 21 век, университетските и научните среди, членове на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените, децата към КНСБ и на „Обществения женски парламент – 21 век“, директори на столични учебни заведения и членове на СБУ, медии и др.

Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
И слушайте, когато СБУ говори! Откога чакаме да ни чуят. Възпитанието на децата и грижата към училището като цяло не са кауза само за ден. И вчера, и утре, и всеки ден нека сме загрижени и да го показваме с делата си, всяка институция от своята позиция, всяка личност със своя пример и принос.

В кратка тематична ретроспекция проследяваме от 1994 г. насам инициативите на СБУ, посветени на възпитанието, както и на необходимостта от обезпечаването с кадрови и финансов ресурс на здравни специалисти във всяко училище. Чрез всички тях СБУ апелира за политическа и обществена воля за справяне с проблемите.

Тематичната ретроспекция е с посвещение на 27-годишнината на Синдиката на българските учители, която честваме на 14 март 2017 г.

Велина АНТОВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
Икономическа справедливост и овластяване на жените! Ние, като образователни синдикати, сме поставени в уникална позиция да подчертаем връзката между правото на образование за жените и момичетата и да осигурим, че получаването на образование реално води до напредък в икономическото овластяване. В Четвъртата цел за устойчиво развитие (SDG4) се изтъква, че „справедливото и включващо качествено образование и ученето през целия живот за всички“ е основна предпоставка за овластяването на жените и момичетата. Фред ван Льовен, Генерален секретар на Интернационала на образованието бр. 10 от 13 март 2017 г.
Иновативно обучение чрез станция за виртуална реалност се реализира в ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник В първите дни на март 2017 г. директорът на ОУ „Св. Иван Рилски“ Бойко Свиленов представи успешно реализираната по проект стемп станция в учебното заведение пред председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, пред кмета на община Перник Вяра Церовска, нейния заместник Севделина Ковачева, началника на Регионалното управление на образованието Ваня Коконова и председателя на ОбКС на СБУ Перник Венета Миланова. „Стемп станцията позволява преподаваният материал да се възприема по-лесно и да остава трайно в паметта на децата, тъй като освен зрително се задействат и други възприятия в процеса на урока. Чрез станцията в учебния процес има възможност да се наблюдава виртуална реалност.“ – сподели директорът Бойко Свиленов. На 2 март т.г. в училището, с ученици от 5., 6. и 7. клас, се проведе запомнящ се иновативен интегриран урок, съчетаващ знания по биология, химия и физика. Велина АНТОВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
Казуси, свързани с кариерното развитие на педагогическите кадри - Иван КЪНЧЕВ и Пламен ИВАНОВ, главни експерти в Централата на СБУ, направление "Професионално-творческа защита" бр. 10 от 13 март 2017 г.
Практически урок по гражданско образование в столичното
144. СУ „Народни будители”
В столичното 144. СУ „Народни будители” се проведе запомнящ се урок по гражданско образование. Гласуването за избор на нов Ученически съвет протече досущ като при истинските избори в демократична държава: от издигането на кандидатите, през предизборната кампания в продължение на месец - с дебати със специално подготвени информационни табла за кандидатите; през дните за размисъл, без агитация; с инструкциите за гласуване, със сформирането на местна, общинска и централна комисия, до истинските урни и паравани. А гласуването е задължително за всеки ученик в училището, явяващ се пред урната с бележник или лична ученическа карта. Велина АНТОВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
СБУ инициира международен форум за интеграция на мигранти чрез образование През последните няколко години Синдикатът на българските учители задълбочено и целенасочено работи по проблемите на интеграцията на децата в учебните заведения, жените и възрастните хора на пазара на труда, както и на чужденците, получили статут на бежанци у нас. В подкрепа на тези политики е инициираната и организирана от СБУ на 24 февруари т.г. международна конференция на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи”. Форумът се проведе под патронажа на Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България. Участие в конференцията взеха представители на учителските синдикати от Сърбия, Румъния, Гърция, Италия, Испания. Специални гости на форума от Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) бяха Сюзън Флокен - новият европейски директор и Мартин Ромер. В събитието се включиха и проф. Николай Денков - министър на образованието и науката, Мая Манолова - омбудсман на Република България, Пламен Димитров - президент на КНСБ, Христина Христова и Янита Димитрова - съветници на министър-председателя проф. Огнян Герджиков, проф. Лалко Дулевски - председател на Икономическия и социален съвет, Живка Първанова - зам. областен управител на област София-град, представители на Министерството но вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Представителството на Европейската комисия в България, Върховния комисариат на ООН за бежанците, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за бежанците (ДАБ), Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), началници на Регионалните управления на образованието, преподаватели от висши училища, кметове, директори, учители в селища, където се обучават деца мигранти, областни координатори и членове на СБУ, неправителствени организации и др.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 9 от 06 март 2017 г.
8 март - Международен ден на жената Историята на тази бележита дата е свързана с повече от сто години борба на жените за права и за равнопоставеност в обществото. Осми март - това е празникът на международната солидарност, сила и сплотеност на жените от цял свят. Началото му е свързано с женските движения за равни права с мъжете и с борбата против войната и насилието. Още в древността жената е водела борба за равнопоставеност в обществото.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово бр. 9 от 06 март 2017 г.
Трудовоправна консултация Ползване на платения годишен отпуск

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 9 от 06 март 2017 г.
Националния конкурс „Възкресение Христово” Регламент за участие Българската православна църква, Св. Синод - Българска патриаршия бр. 9 от 06 март 2017 г.
Обмяна на добри практики за ранно детско развитие Семинар за предизвикателствата в ранното детско развитие събра заместник-кметове, общински експерти по образованието, директори и учители от начални училища и детски градини, както и представители на неправителствения сектор от 28 февруари до 2 март 2017 в Русе. Целта на срещата бе обмяна на добри практики, идентифицирани при изпълнението на образователни проекти с различно финансиране, в различни райони на страната, които се превръщат в успешен модел.

УД бр. 9 от 06 март 2017 г.
ГЛОБАЛНИ ПОЛИТИКИ
Международен форум, организиран от СБУ, обсъжда
интеграцията на мигранти чрез образование
През последните няколко години Синдикатът на българските учители задълбочено и целенасочено работи по проблемите на интеграцията на децата в учебните заведения, жените и възрастните хора на пазара на труда, както и на чужденците, получили статут на бежанци у нас. В подкрепа на тези политики е инициираната и организирана от СБУ на 24 февруари т.г. международна конференция на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи”. Участие в значимия форум взеха представители на учителските синдикати от много европейски страни, сред които: Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Италия, Испания и др. Присъстваха Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България, Мая Манолова - омбудсман на Република България, проф. Николай Денков - министър на образованието и науката, Пламен Димитров - президент на КНСБ, представители на държавни институции, неправителствени организации, областни координатори и членове на СБУ и др. Специални гости на събитието бяха Мартин Ромер и новият европейски директор на Европейския синдикален комитет за образование Сюзън Флокен. Форумът бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаеми колеги, учители!

Уважаеми социални партньори на СБУ!

Скъпи приятели!

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име Ви поздравявам с националния празник на страната ни – 3 март, деня, в който преди 139 години бе подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя и бе поставено началото на съвременната българска държава.

Денят, в който мълчаливо прекланяме глава, за да отдадем заслужена почит към всички загинали за нашата национална свобода, към всички, които със своите дела начертаха светлата диря на историята, за да се съгради съвременна България! Да бъдем горди със сътвореното от тях и неотлъчно да следваме техните идеали, морални и нравствени ценности и поуки, за да пребъде българската нация и през вековете!

Нека всички ние, като радетели на българщината и пазители на духовността, просветата и културата, не спираме да укрепваме родолюбивия български дух и самосъзнание в името на бъдещето на децата ни и просперитета на българското общество!

Честит празник!

Председател на СБУ: д.ик.н. Янка Такева

- бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
144 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
По стъпките на Апостола…
19 февруари. България отбеляза 144 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. С десетки събития в цялата страна бе почетена паметта на великия син на България, който в онзи мразовит февруарски ден преди 144 години увисна на бесилото, за да поеме по пътя на разпятието. Дата, превърнала се в паметна за хиляди българи, носещи в сърцата и душите си примера на великия революционер, дал живота си за свободата на българския народ. Почит и преклонение, вяра, упование и посвещение… Левски е национален герой. Пеят се песни, рецитират се десетки стихове, претворява се животът и славното му дело… Десетки негови паметници са обсипани с венци и цветя.

Китка свежи цветя в памет на неговата майка Гина Кунчева поднесоха и малките четвъртокласнички от София - Никол Първанова и София Ковачева. Ще има още много свежи цветя, поднесени с признание и още много мигове, в които ще си припомняме неговия лик. И неговото дело.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Единствен, недосегаем, неповторим… „Във всяка педя земя, по която стъпваме, във всяка глътка въздух, която поемаме - той е нашата безкрайност. Даде ни най-чистото усещане за подвиг и най-страшното усещане за цената на нашето предателство. Затова и бесилката му стана нашият кръст. Увисна на нея не само за да спаси България, но и да я събуди. За да ни покаже – мечтата, пътя и свободата. За да ни покаже, че няма равен на себе си. За народа той е повече от герой. Той е Апостола – Апостола на българската свобода… - С тези думи на гордост и прослава започна възпоменателната вечер в памет на живота, делото и заветите на великия българин и революционер Васил Левски. Организирано от Общобългарския комитет „Васил Левски“ и Читалище „Интеркултура - 21 век“, събитието се проведе на 17 февруари т.г. в тържествената зала на Централния военен клуб в столицата. Присъстваха Стефан Янев - служебен министър на отбраната, председателят на Управителния съвет на Общобългарския комитет „Васил Левски“ - Васил Василев, и членове на Съвета, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, преподаватели от Националния военен университет „Васил Левски“ в София, обществени дейци, читалищни дейци, медии и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен и с непостоянен характер В Централата на Синдиката на българските учители нееднократно са постъпвали запитвания, отнасящи се до изплащането на допълнителното трудово възнаграждение за професионално-квалификационна степен, за втори час на класа, за сумите, които влизат при изчисляването на обезщетенията при пенсиониране, и др.

Отговорът на повечето от тези въпроси се съдържа в характера на самите допълнителни трудови възнаграждения – т.е. дали те са с постоянен характер, или не.

Нормативно видовите допълнителни възнаграждения и техният характер са определени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., посл. доп., бр. 49 от 29.06.2012 г.). Според чл. 3, т. 2 съществуват „допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор“. От текста е видно, че освен регламентираните в КТ и самата наредба могат да съществуват и други допълнителни трудови възнаграждения, определени в друг нормативен акт или КТД.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ, направление „Професионално-творческа защита"

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ, направление „Професионално-творческа защита" бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Ползване на платения годишен отпуск Работя като учител и имам 15 работни дни платен годишен отпуск за 2016 г., които не съм ползвала. Имам следните въпроси:

Имам ли право да ги ползвам през 2017 г.?

Вярно ли е, че ако не ги използвам до м. юни 2017 г., ще ги загубя?

Какъв е давностният срок за ползването им?

Ако през м. ноември 2017 г. се пенсионирам и напусна, ще ми бъде ли изплатено обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск?

К. Илиева

Съгласно чл. 37а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-05-19/23.02.2017 г.между „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД и Синдикат на българските учители, основен член на КНСБ -

- бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА Разград

Второкласниците от ОУ “Васил Левски“, гр. Разград, украсиха коридорите на училището си с ръкописи за Апостола на свободата. Инициативата е част от събитията, посветени на патронния празник на школото.

110-те деца са избрали дали да посветят на Левски свои думи, или да напишат красиво текст, свързан с живота и делото на Дякона. Част от децата са написали по 2 листа и така ръкописите са общо 180.

Посетителите на училищната сграда виждат първите ръкописни слова за Апостола още с влизането си, над текстовете в бяло, зелено и червено е и надписът „180 страници за Апостола“.

„Левски е вечният критерий на поколения българи от Освобождението до днес. И до днес почитаме като по-голямо събитие обесването, а не рождението на Левски. Има различни обяснения за това, но най-важното е неговото дело да се пази и помни“ – казва в един от текстовете Мария от 2 „г“ клас.

Брезник

Уникален спектакъл представиха ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Брезник, в голямата зала на читалище „Просвещение-1870“ в града.

Спектакълът беше посветен на Васил Левски и патронния празник на брезнишката гимназия. Учениците се превъплътиха в известните покрай историята за обесването на Васил Левски роли.

Официалните гости на събитието бяха кметът на община Брезник Иван Узунов, зам.-кметовете Иван Бъчваров и Мария Добревска, председателят на Общински съвет – Брезник, Виолета Младенова, старши експертът на отдел „Образование и култура“ към общината Наталия Първанова и др.

Честването на патронния празник започна с внасяне на училищното знаме, химна на България и официални слова, които бяха поднесени от зам.-кмета на община Брезник Иван Бъчваров и директорът на гимназията Емилия Вълова.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Нов научен труд за Апостола на свободата
На 20 февруари 2017 г. в Големия салон на БАН в София се състоя премиерата на книгата „Васил Левски и възкресението на България” на акад. Константин Косев. Организатори на събитието бяха издателство „Захарий Стоянов” и Столичната община. Книгата е част от най-новата поредица на издателство „Захарий Стоянов” „Дълг и чест” - думи, гравирани по сабите на храбрите български кавалеристи на генерал Иван Колев, донесли на родината величави победи и неувяхваща слава със своя героизъм, безстрашие и саможертва. Тези свещени думи заживяват друг живот в издателската поредица, събрала в едно знакови имена на владетели, държавници, национални герои, просветители и духовни строители на Отечеството. Тя е посветена на великите българи, които са променили историята ни. В нея именити историци и археолози представят най-новите си научни изследвания за държавниците, с които най-много се гордеем.

Акад. Константин Косев от години изследва живота и делото на Апостола. Най-новият му научен труд „Васил Левски и възкресението на България” е своеобразен поклон на автора и издателя пред настъпващата 180-а годишнина от рождението на Апостола на свободата.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
В памет на Апостола на свободата Отново бе 19 февруари.

Отново преклонихме глава пред подвига и саможертвата на един от най-преданите и честни синове на България - Васил Левски.

… Преди 144 години един необикновен човек даде живота си за България! Левски – така го наричаха другарите му. Апостола – тъй го зовеше народът…

И децата от ДГ „Първи юни” - гр. Карлово, се включиха в тържественото отбелязване на 144 години от обесването на най-свидния син на България. В зала „Васил Караиванов” на Община Карлово възпитаниците от подготвителна група „Пчелица”, под ръководството на екипа на групата: Катя Никова – ст. учител, и Таня Кръстева – учител, представиха музикално-театрален спектакъл под надслов „Легенди за Левски”. На тържеството присъстваха родители, учители, граждани и гости, сред които: Стойо Карагенски – зам.-кмет на община Карлово; Теодор Шойлеков – председател на Общинския съвет, Карлово; Анастасия Чолакова – зам.-председател на Общинския съвет, Карлово; Петя Найденова – директор на дирекция „Образование, култура и транспорт“; София Димитрова – началник-отдел „Образование, култура и транспорт“; Мирослав Колев – директор на Общинска библиотека – Карлово, и председател на Обществения съвет на ДГ „Първи юни“; Светлозар Янков – общински съветник; Маргарита Иванова – председател на ОбКС на СБУ - Карлово; Стефан Караиванов – наследник на Васил Левски.

Таня КРЪСТЕВА, учител и председател на СО на СБУ в ДГ „Първи юни” бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Ефективни партньорства за развитие на образованието На 22 февруари т.г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева се срещна с кмета на град Варна - Иван Портних. В срещата взеха участие и директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ и председател на комисията по образованието, младежта и спорта към НСОРБ - Лилия Христова, както и областния координатор на СБУ за Варна - Веселин Рашев. Обсъждане на изпълнението на подписания Анекс към КТД за системата на средното образование, както и дискусия за усъвършенстване и прецизиране на предстоящият за подписване КТД на общинско ниво бе целта на ползотворната среща. Стана ясно, че подписването на новия общински КТД ще се осъществи до края на месец март. Във фокус бе поставен и анализ на актуалната подзаконова нормативна база в системата на средното образование и др. В края на срещата председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари за изключително успешното социално партньорство с община Варна в лицето на нейния кмет – Иван Портних и пожела утвърдените във времето ползотворни взаимоотношения да продължат и в бъдеще.

На 20 февруари т.г. в град Търговище се състоя среща на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители със заместник-кмета на община Търговище Рая Матева и директорът на Дирекция „Образование“ в общината - Косьо Костов. По време на срещата бяха дискутирани казуси от обсъждания към момента КТД на общинско ниво, даващи възможност за постигане на консенсус между социалните партньори в сектора. Бе представена и дискутирана Общинската стратегия за развитие на образованието като възможност за развитие на сектора до 2020 г. на територията на община Търговище и др. Поставен бе акцент на необходимостта от анализ на мрежата от учебни и детски заведения за обособяване на защитени и обединени училища и детски градини на базата на определените за целта съответни критерии. След успешно преминалата среща, председателят на СБУ благодари на общинското ръководство, в лицето на кмета Дарин Димитров за последователната и успешна политика в сферата на образованието и за доброто социално партньорство със Синдиката, и пожела нови бъдещи успехи в тази насока. В работната среща взе участие и председателят на ОбКС на СБУ - Търговище Снежана Мирчева.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Устина – минало и настояще Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Устина, е малко, но със сплотен колектив. Всички ние - и учители, и ученици, не спираме да работим и да се забавляваме заедно. Стремим се да подаваме ръка и на миналото, и на настоящето. Да почитаме традициите и да не се страхуваме да опитваме нови неща. Участваме в различни конкурси и приветстваме разнообразни инициативи. И сме много горди с успеха на нашите седмокласници през миналата учебна година, когато спечелиха първо място в шестото издание на проекта "Народните будители и аз".

Но това не е единственото ни постижение. Щом разбрахме за проекта "Твоят час", веднага предложих да ръководя театрална група, защото самата аз съм участвала в такава като ученичка и имам прекрасни спомени от преживяното преди години. Спряхме се на името "Драматизация на литературни произведения", за да съчетаем приятното с полезното. Имаше много желаещи ученици, което ме изненада приятно, и накрая сформирахме сборна група от 2., 4., 5. и 6. клас. Децата са много талантливи и артистични, може би защото преди са участвали и в представления на читалището. Сами си направихме и по-голяма част от костюмите и декорите. До момента имахме две изяви: пиесата "Коледни бъркотии" - микс от различни приказки, и "Апостолът в премеждие", посветена на Васил Левски.

Златина АВРАМОВА, учител по английски език и ръководител на Групата по драматизация на литературни произведения бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Проф. дпн Сава Гроздев: Синдикатът на българските учители е активен и безпристрастен, на своето място - близо до българския учител Интервю

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
В 119. СУ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ“ – ГР. СОФИЯ
Да срещнеш потомък на Левски…
В навечерието на 144-ата годишнина от гибелта на големия български революционер Васил Левски гост в столичното 119. СУ бе неговата потомка Христина Богданова. Тя се срещна с четвъртокласниците и разговаря с тях за съхранените семейни ценности, за любимите песни на Апостола. Според Христина това е изключително важно, защото семейството има голяма роля при формирането на човек, а Левски е възпитан в култ към честността и справедливостта. Знае се, че Левски е имал много силна връзка със своята майка. От нея идва и любовта на Апостола към музиката, която му е помагала в трудни моменти.

Христина е праправнучка на сестрата на Апостола – Яна. Всички негови наследници са все от нейна страна, която единствена от децата на Гина и Иван Кунчеви създава свое семейство. Яна е по-голямата сестра и носи всички грижи по революционните дела на Апостола. От нейния дом в Карлово той поема пътя за Белград и участието си в Първата българска легия, при нея се връща след дългия път. Без да е член на тайния комитет в града, тя е една от ярките му съмишленички.

Виктория МИЛАНОВА, 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“, гр. София бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА СБУ И ВУЗФ Квалификацията на учителите - гаранция за устойчивост на работните места и обществен престиж

След първите две успешно проведени през миналата 2016 г., на 7 февруари т.г., с участието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ръководството на ВУЗФ в лицето на неговия ректор доц. д-р Григорий Вазов и вицепрезидент Детелина Смилкова, се проведе третото обучение на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти в условията на новата нормативна уредба“, целящо надграждане на професионалните компетентности, свързани с промените в образователната нормативна уредба при изпълнение на държавната политика за повишаване качеството на образованието. Основен лектор в него бе Емилия Тошева, държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН. Участие в обучението взеха много директори и учители от водещи учебни институции в столицата и Софийска област, както и преподаватели, сред които проф. дпн Сава Гроздев, зам.-ректор „Научноизследователска дейност и кариерно развитие“ на ВУЗФ, представители на висшето учебно заведение и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
Запомнящ се урок за вредата от наркотиците в столичното 123. СУ „Стефан Стамболов” На 15 февруари 2017 г. в столичното 123. СУ „Стефан Стамболов” се проведе атрактивен, въздействащ и запомнящ се урок за разрушителната вреда на наркотиците. Идеята за извънредния, но много ценен за възпитанието на подрастващите час е на д-р Юлия Николова, член на Обществения съвет към столичния район „Красна поляна”, на чиято територия се намира 123. СУ „Стефан Стамболов”, и на кмета на района Иван Чакъров. Великолепната реализация е в партньорство със Стефан Бакалов, началник-отдел "Митническо разузнаване и разследване" на Митница Аерогара София, и негови колеги, директора на 123. СУ „Стефан Стамболов” Георги Велев и екипа от преподаватели в училището.

Възпитаниците на 123. СУ „Стефан Стамболов” получиха и ценни указания как да се защитават, прилагайки основни движения за самоотбрана при нападение на улицата.

Най-вълнуващи бяха демонстрациите за откриване на наркотици. Специално участие в събитието взе митническото куче Епси, което показа професионалния си нюх и на няколко пъти откри укрити в куфар и ръчен багаж наркотични вещества.

Велина АНТОВА бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
ГОСТ НА БРОЯ СТЕФАН ЦАНЕВ: Спасението е само едно - да образоваме необразованите, които заплашват да унищожат днешната европейска цивилизация

Интервю на Ивайла Василева бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
КОНСУЛТАЦИИ Има ли удръжки върху обезщетението по чл. 222, ал. 3 и чл. 224 от Кодекса на труда? Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
КОНСУЛТАЦИИ Заплащане на допълнително трудово възнаграждение за втори час на класа Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ, направление "Професионално-творческа защита" бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
Бюджет 2017: Партньорство в отстояване на най-добрите решения за образованието По утвърдена традиция Синдикатът на българските учители организира семинарно обучение, посветено на съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование за новата календарна година. То се състоя на 3 февруари т.г. в гр. Банкя. В него участваха зам.-кметове на общините Добрич, Кърджали, Пирдоп, началници на Регионални управления на образованието (РУО), директори на дирекции по образование и финансисти от общинските администрации от цялата страна, членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори на Синдиката, директори на дирекции в МОН, представители на Националното сдружение на общините в Република България и др.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
СБУ с предложения за неотложни приоритетни политики към служебното ръководство на МОН На 3 февруари 2017 г. се състоя заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, на което служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков представи официално на социалните партньори новите зам. - министри: Мария Гайдарова, с ресор „Средно образование“, и Ваня Стойнева, с ресор „Оперативна програмата „Наука и образование за интелигентен растеж”. Поста си зам. - министър на образованието и науката, с ресор „Висше образование и наука“ запазва проф. Иван Димов. Иван Модев, който до неотдавна бе директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към МОН, е началник на кабинета на проф. Денков. По време на заседанието на Отрасловия съвет председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева връчи на проф. Денков и неговия екип предложения на Синдиката за неотложни приоритетни политики в сферата на средното образование към служебното ръководство на МОН. Подробности – четете на сайта на СБУ: http://www.sbubg.info/

- бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Увеличение на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование Писмо на Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката № 9107 – 26/08.02.2017 г. до Министерството на младежта и спорта Министерството на културата, Регионалните управления на образованието, Кметовете на общини чрез Регионалните управления на образованието Директорите на държавните и общинските училища - бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Наредба за провеждане на Тринадесетата учителско спартакиада на СБУ с международно участие, 4-9 юли 2017 г., Грандхотел „Варна” – курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена” - - бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
V Национален конкурс „Път към славата“ - Светът е по-красив с талантите на България За пета поредна година в София се проведе Националният конкурс „Път към славата“. Конкурсът, който дава изява на творческите, музикалните и артистичните умения на деца и младежи от цялата страна, организиран от Арт център „Кърнолски“, премина под патронажа на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и бе осъществен с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Руския културно-информационен център, Италианския културен институт, Дирекция „Образование“ към Столичната община, Регионалното управление на образованието – София, и Дома на културата „Средец“, гр. София.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Споделено от участници в обучението: Доброто партньорство е основа за добри резултати интервюта Таня ЛЕОНИДОВА бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Модел за специална образователна подкрепа Помощно училище „П. Р. Славейков“, гр. Плевен“ проведе Информационен ден „Представяне на организацията и функционирането на модел за специална образователна подкрепа на ученици със специални образователни потребности и множество увреждания в ПУ „П. Р. Славейков“, гр. Плевен“, по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, ОП „НОИР 2014-2020“.

Проектната дейност в училището е под патронажа на РУО – Плевен. Форумът бе воден лично от Албена Тотева, началник на РУО - Плевен. Присъстваха Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН и ръководител на проекта, както и други представители на министерството, експерти от РУО - Плевен, Областната администрация, Община Плевен, Медицинския колеж към Медицинския университет, гр. Плевен, институции, имащи отношение към децата и лицата с увреждания, неправителствени организации, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Плевен, детски градини, общообразователните училища и професионалните гимназии на територията на областта, Фондация „Карин дом“ – Варна, директори и специални педагози от помощни училища от цялата страна.

Милен НАКОВ, директор на ПУ „П. Р. Славейков“, гр. Плевен бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Kорекционно-развиващите игри и приобщаващото образование в детската градина Детска градина „Теменуга”, гр. Плевен, с директор Румяна Николова, носител на високия приз на СБУ „Учител на годината – 2013“, има традиции в процеса на приобщаващото образование.

Съхранявайки всичко ценно, натрупано през годините, и същевременно отговаряйки на предизвикателствата на времето, подобряваме качеството и ефективността на предучилищното образование с разгръщане на творчеството и иновациите като необходимо условие за придобиване на ключови компетентности и умения, така необходими за изграждането на бъдещите личности. Играта е с доказано положително влияние върху социалното участие и взаимодействие на децата, особено в референтни групи, а резултатът е емоционално удовлетворение и благополучие на всички. Игровите корекционно-развиващи дейности и прилагане на личностно-ориентиран подход развиват потенциалните им възможности, потребността от самоутвърждаване и глорическите емоции - стремеж към признание, радост от похвалата, преодоляване на огорчението от неуспеха при решаване на игровата задача.

Румяна НИКОЛОВА, директор на ДГ „Теменуга“ носител на приза на СБУ „Учител на годината – 2013“ бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
СБУ инициира семинарно обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на средното образование за 2017 г.
По утвърдена традиция за дванадесети пореден път Синдикатът на българските учители организира семинарно обучение, посветено на съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование за новата календарна година.

То бе открито от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева на 3 февруари 2017 г. в град Банкя. В него участие взеха членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори на Синдиката, заместник-кметовете на общините, директори на дирекции в МОН, експерти от дирекция „Образование” на Столичната община, финансисти от общинските администрации от цялата страна, началници на Регионалните управления на образованието, директори и бюджетари на областните центрове, представители на Националното сдружение на общините в Република България и др.

УД бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
В НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО
Мониторингът – система за управление на промяната, базирана на доказателствата и обратната връзка
На 31 януари 2017 г. в Представителството на Европейската комисия в София се проведе национална конференция на тема „Дете-центриран мониторинг – отговорът на България за качеството в системата на грижи за децата”. Тя се организира от Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца към Нов български университет и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) с участието на представители на Европейската комисия, Синдиката на българските учители, МТСП, Агенцията за социално подпомагане, МОН, от общините, УНИЦЕФ, неправителствени организации, които са развили иновативни практики в тази сфера, и др. Интерес към форума проявиха и от посолствата в София на Испания, Германия, САЩ и Италия. Целта на конференцията е да се представят различни гледни точки за качеството на грижата към децата и първите резултати от прилагането на разработената от Ноу-хау центъра система за мониторинг на качеството на грижите за деца.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Служебният министър проф. Николай Денков се ангажира с приемственост в политиките на МОН „Пристъпвам със смирение и ясна отговорност на поста служебен министър на образованието и науката. Ще използвам максимално постигнатите резултати на предишните екипи и ще осигуря пълна приемственост по отношение на политиките в министерството, за да има плавен преход към следващото редовно правителство. Това е главната ми задача и се надявам заедно с колегите от министерството да я изпълним успешно.“ Това заяви проф. Николай Денков, след като пое новия си пост. Министърът припомни, че е имал възможност да работи като заместник в последните три екипа – на проф. Румяна Коларова, на проф. Тодор Танев и на Меглена Кунева.

Велина АНТОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Социалната политика на държавата трябва да минава през училището Социалните помощи в държавата да минават през обучението на децата в училище. От години Синдикатът на българските учители изразява това становище и разработва политики за ограничаване отпадането на учениците от училище и източването на публични средства от родители, които лишават децата си от образование. Позицията на СБУ е заявявана категорично и многократно от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, на поредица форуми, посветени на тези проблеми, пред отговорните институции: Народното събрание, Министерския съвет, МОН и МТСП, на заседания на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование и пред медиите.

Държавата трябва да спре да трансферира пари без ясни критерии за постигнати образователни резултати. Според СБУ важните опорни точки, върху които трябва да стъпи всяка стратегия или политика за пълен обхват, превенция срещу отпадане от училище и мултикултурно образование, са: устойчива заетост на родителите; работа с изпуснатите поколения, останали неграмотни; обхват на децата в детските градини още от 4-годишна възраст; разработване на специална методология за работа с етническите малцинства; допълнително обезпечаване на квалификацията на педагогическите кадри за работа в мултикултурна среда; подкрепа за учителите от цялото общество, за да задържат рисковите деца в училище.

Велина АНТОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Започва изпълнението на програма за финансова грамотност на ученици в България На 26 януари 2017 г. стартира изпълнението на първата в страната образователна програма за финансова грамотност на учениците от 9. до 11. клас с подкрепата на ВУЗФ, Visa, водещата глобална технологична компания за разплащания, и българските банки.

През първата година в 10 училища в цялата страна ще се провеждат часове по финансова грамотност като част от кампанията „Нашите пари“, а преподаваните уроци следват специално разработени за програмата учебник и учебна тетрадка. Материалът покрива ключови финансови теми, като икономика, финансови термини, лични финанси, изготвяне на бюджет, депозити, кредити, инвестиции и др. Целта на програмата е да научи младите хора как да разпределят своя бюджет и да правят разумен избор относно личните си финанси. За учебната 2016-2017 г. програмата ще обхване 10 града в страната, като ще има и онлайн присъствие и активност в социалните канали, за да се постигне по-висока ангажираност и по-добро разбиране на темите.

УД бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Благотворителна изложба на учениците от СМГ в помощ на Астрономическата обсерватория на Софийския университет На 24 януари 2017 г. учениците от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ с директор Антони Стоянов, подкрепени от своите учители, организираха благотворителна изложба с авторски фотографии на астрономическа тематика в името на общественозначима и отговорна кауза. Със събраните средства те ще подпомогнат ремонтните дейности по сградния фонд на Астрономическата обсерватория на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в парк Борисова градина. Сградите на обсерваторията към висшето училище са построени от края на 19-и век, а телескопът в големия купол на обсерваторията през 2017 г. става на 120 години. Това е най-старият телескоп на постоянен фундамент на Балканите. Благотворителната кауза на учениците стартира под мотото „Към звездите” и включва 25 оригинални астрофотографии с научна стойност, които ще красят централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до 3 февруари 2017 г.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия” - уникален международен център Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия” е уникален международен център за образование, култура, отдих, спорт, здраве, бизнес и конгресен туризъм, който работи през цялата година. Комплексът получи изключително висока оценка от Комисията по туризъм на Организацията на обединените нации (ООН), която констатира, че „Камчия“ прилага стандарти, които ще очертаят пътя на развитие на туристическия бранш в световен мащаб през следващите 20-30 години.

Благодарение на дългогодишния си опит и традиции „Камчия“ стана център за въвеждане на най-новите стандарти и модерни практики в квалификацията на преподавателите и образованието и възпитанието на децата и младежите. Тук работи постоянно действащият проект „Училище на бъдещето“ - в продължение на години се организират обучения и квалификационни курсове за учители, прилагат се модерни образователни програми и иновационни технологии. Комплексът предлага идеални условия за провеждане на квалификационни и преквалификационни курсове, семинари, образователни сесии, културни и спортни форуми.

- бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Регламент на ХI Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” 2016–2017 г. Като национално-патриотична организация Национално Движение Русофили посвещава ХI Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” на 180-годишнината от рождението на Апостола на свободата Васил Левски и 140-годишнината от началото на Руско-турската освободителна война.

Организатор на конкурса: Национално Движение Русофили, с подкрепата на: Международен обществен фонд „Российский фонд мира”, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Синдиката на българските учители.

Със заповед на Министерството на образованието и науката конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016–2017 г. под № 28, направление „Наука и техника”.

Цел на конкурса: Чрез проучване на важни моменти в историята и съвремието на българския и руския народ младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо-руските отношения. Разработката на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти, стихове, разкази, рисунки по предлаганата тематика да подпомогне по-задълбоченото изучаване на темата „Русия” в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, информатика, изобразително изкуство и др., за разширяване познанията на учащите се.

- бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
ИВАН ГРАНИТСКИ – ДИРЕКТОР НА ИЗДАТЕЛСТВО „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ“:
Българският учител е почтен и безкористен и носи възрожденския дух в себе си
Интервю

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Ползотворни срещи Кърджали

На 24 януари 2017г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се срещна с Веселина Тихомирова, заместник-кмет на община Кърджали. Основен акцент в дискутираните теми бе необходимостта от анализ на мрежата от детски заведения във връзка с възможността тези, които отговарят на критериите, да бъдат обявени за защитени. По време на срещата г-жа Такева обърна специално внимание на новите стандарти за предучилищния сектор. Тя изрази надежда, че общинското ръководство ще работи за достигането им, а където е необходимо, ще се търсят възможности за дофинансиране. Веселина Тихомирова изтъкна като един от основните проблеми, по който общинската администрация работи последователно, преодоляването на демографския срив и липсата на млади кадри в системата на средното образование.

Черноочене

На 23 януари 2017г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и председателят на Регионалния координационен съвет на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева се срещнаха с кмета на община Черноочене Айдън Осман. Янка Такева и Иванка Караколева изразиха удовлетворението си от доброто социално партньорство с общината. „В продължение на години нашите две институции са доказвали, че местната власт и Синдикатът на българските учители могат да бъдат ефективни и коректни партньори” – изтъкна г-жа Такева.

УД бр. 4 от 30 януари 2017 г.
С позитивна мисъл за духовния храм на децата на Габрово и за неговите свещенослужители На 05.12.2016 г. в гр. Габрово бе подписан нов Общински КТД за предучилищното и училищното образование между Община Габрово, представлявана от кмета на общината Таня Христова, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, представляван от председателя на СРСНПБ инж. Величко Велков, Сдружението на директорите в средното образование в Република България, представлявано от председателя на СДСОРБ Пенка Петрова, и Координационния съвет на Синдика на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България в Габрово, представляван от председателя на КС на СБУ Ренета Колева, Регионален професионален синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа”, представляван от председателя на РПС „Образование“ Евгения Банчева. Сключеният Общински колективен трудов договор е вписан в специалния регистър на дирекция „Инспекция на труда“ със седалище Габрово под № 26/13.12.2016 година.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ - Габрово бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Нешка Робева: Трудно е да се рушат вече създадени грешни навици, но българският учител успява Интервю Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Ползотворно сътрудничество за качествено образование на всяко дете На 20 януари 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, участва в работна среща, посветена на образованието, която се проведе в Посолството на Държавата Израел у нас.

Поканата към лидера на СБУ бе отправена от Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел у нас, като повод за срещата-разговор бе гостуването в България на Eли Нехама, директор на иновативното училище Bialik Rogozin в Тел Авив, Израел.

Велина АНТОВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Четвъртия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците - 2017 г. Регламент за участие - бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Бабинден в детска градина „Ален мак”, гр. Разлог Разлог люлее бъдещето си в шарени цедилки... Бабинден е! Да знаят децата, да помнят как се Бабинден празнува!

Детска градина „Ален мак”, гр. Разлог бр. 4 от 30 януари 2017 г.
От минало, през настояще, към бъдеще Проектът „От минало, през настояще, към бъдеще” в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Самуил, обл. Разград, осъществен от I, II и IV клас, е модел за създаване на стратегия за интеграция между ученици от различни възрастови групи, етническа принадлежност, интереси и работа в екип. Наши партньори бяха родителите на учениците.

Анета БОРИСОВА, Айля ЧОЛАК и Севгюл МУСТАФА - старши начални учители в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с.Самуил, обл. Разград бр. 4 от 30 януари 2017 г.
„Да преподаваме по нов и по-добър начин“ Проект на СУ „Сава Доброплодни" - гр. Шумен, по Програма „Еразъм+“ Според ръководството по Програма „Еразъм+“, „технологиите променят начина, по който функционира обществото, и съществува необходимост да се гарантира, че те се използват по най-добрия начин…“

Водени от това и от мотивацията за осъществяване на качествен образователен процес, съдействащ за ефективна социална интеграция на младите хора в Европа, екип учители от СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, инициираха създаването на проект: „Да преподаваме по нов и по-добър начин“, по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 – „Образователна мобилнос“.

Екип на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Седма книга на Росица Иванова Седмата книга на Росица А. Иванова (Дикова) излезе от печат в навечерието на 2017 година.

Г-жа Иванова е секретар на СБУ към СУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово и председател на карловския клон на Конфедерацията на българските писатели. Вече 17 години тя се занимава с пишещите деца в творческия клуб „Литературен Еверест“ към училището, а през 2015 г. получи първа награда за комплексно представяне и в двата раздела на Втория международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците“, организиран от СБУ.

УД бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Признание В края на 2016 г. ни напусна доц. д-р Емилия Стефанова Николова, работила в областта на теорията, методиката и дидактиката на музикалното възпитание и обучение на децата в детските градини и началните класове.

Била е хоноруван преподавател във ВМПИ - гр. Пловдив (1974-1978 г.), по методика на музикалното възпитание и образование, в Славянския университет в гр. Добрич и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Радка СЛАВОВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Наградиха учители и ученици - най-активните читатели на Столичната библиотека и регионалните библиотеки в страната С тържествена церемония в Американския център на Столичната библиотека за трета поредна година бяха връчени Годишните награди на библиотеката за 2016 година в категория „Читател на годината“.

Като съвременен образователен център и портал на съхранената историческа памет с близо 40 хил. читатели, 350 000 посетители годишно и с фонд над 1 милион тома, Столичната библиотека продължава да умножава, обогатява и дигитализира културното и книжното наследство на столицата и България. Над 400 хил. са прочетените от софиянци книги и издания на библиотеката през 2016 г. Утвърдила се като модерен информационен център, Столичната библиотека предлага на своите читатели множество съвременни възможности да се докоснат до ценните и стойностни произведения, учебни, енциклопедични и периодични издания.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
По искане на СБУ насилието върху учителите е криминализирано Длъжни сме тези дни отново да напомним, че по искане на Синдиката на българските учители, през 2013 г. бяха направени промени в Наказателния кодекс за криминализирането на насилието над учители. Всеки физически и психологически тормоз над учителя е недопустим и търпи наказание. Ние като Синдикат сме и ще продължим да бъдем бдителни и непримирими срещу изкривяването на моралните норми и всеки опит за психически тормоз или физическо посегателство върху всеки от хилядите достойни представители на нашата педагогическа колегия.

Велина АНТОВА бр. 3 от 23 януари 2017 г.
Стремежът ни е образованието и добруването на нашите деца Иван Иванов, кмет на община Гурково, обл. Стара Загора, сред номинираните за „Най-добър социален партньор – кмет“ в едноименния конкурс на СБУ за 2016 г. в интервю за вестник „Учителско дело“.

Интервю на Таня Леонидова бр. 3 от 23 януари 2017 г.
Патронен празник в ПГИИРЕ „Михай Еминеску”,
гр. София
С вълнуващо тържество на 16 януари т.г. ученици, учители и ръководство на Профилираната гимназия с интензивно изучаване на румънски език (ПГИИРЕ) „Михай Еминеску“ в София отбелязаха патронния празник на уникалната за страната ни гимназия, наследник на някогашния прочут Румънски лицей.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 23 януари 2017 г.
Уникална родолюбива ученическа фотоизложба в Националния военноисторически музей На 12 януари т.г. в Националния военноисторически музей (НВИМ) в столицата бе открита уникална пътуваща фотоизложба „Моите предци на война“, създадена от ученици. Тя е част от едноименния проект на НВИМ, реализиран с подкрепата на МОН и Министерството на културата. В проекта се включиха 10 ученици от десети и дванадесети клас на 97. СУ „Братя Миладинови“, район „Люлин“, Националната гимназия по приложни изкуства „Св. Лука“ и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 23 януари 2017 г.
И още, публикуваните и на сайта на СБУ - Основни положения на организацията на XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“.

- XXV Национален ученически конкурс на НК „Родолюбие“ под наслов „Горди с историята и духовните си достижения-10 години България в Европейския съюз

- бр. 3 от 23 януари 2017 г.
169 години от безсмъртието на Христо Ботев На 6 януари 2017г. в столицата пред бюст-паметника на Христо Ботев в Борисовата градина се проведе тържествено честване по повод 169-ата годишнина от рождението на великия български революционер, поет и публицист. Тържествената церемония, организирана от Столичната община, Министерството на отбраната и Общонародна фондация „Христо Ботев“, събра представители на държавни институции, местна власт, граждански сдружения, видни столични общественици, представители на Синдиката на българските учители, които се преклониха пред величавото дело на революционера участник в българското национално-освободително движение.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Важно да знаете Промени в Кодекса за социалното осигуряване

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 2 от 16 януари 2017г.
Трудовоправна консултация Промени в Кодекса на труда и в Закона за защита от дискриминация

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 2 от 16 януари 2017г.
Благотворителна изложба на учениците от столичното
143. ОУ в помощ на децата от Хитрино
В навечерието на Коледните и Новогодишните празници учениците от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ откриха благотворителна изложба в помощ на децата от Хитрино.

Идеята за дълбокохуманната дарителска кампания е на ръководството на училището и на учителя новатор Виолин Неделчев, носител на Специалната награда на Председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината – 2015“. Под мотото „Магията на Коледа - в помощ на децата от Хитрино“ в столичния Сити Марк Арт център с директор Христо Киров бяха представени над 600 ученически творби с уникални коледни сюжети и техника - декупаж, акварел, темпера и акрил.

По повод участието си в поредната благородна дарителска кауза екипът и учениците на 143. ОУ „Георги Бенковски“ бяха поздравени от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева за своята социална ангажираност и добротворство, показвайки на обществеността достойния пример за подражание.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Столичното 20. ОУ „Тодор Минков“ празнува 110-годишен юбилей На 19 декември 2016 г. видното столично 20. основно училище „Тодор Минков“ чества своя надвековен юбилей с впечатляваща тържествена продукция - открит урок на тема: „110 години 20. ОУ - отговор на въпроса: историческото време ли ражда личности като Тодор Минков.“

По случай достолепния празник д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати до юбилярите специален поздравителен адрес и юбилеен дар - картина. От нейно име красиви букети с цветя получиха Анелия Андреева - директор на 20. ОУ, и Стефка Недялкова - председател на организацията на СБУ в училището.

Светла СТРУМИНА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Публично бе обсъден проектът за бюджет на Столичната община за 2017 г. Пред граждани и представители на различни обществени и неправителствени организации, в т.ч. и на Синдиката на българските учители, заместник-кметът по финансите Дончо Барбалов представи основните параметри на проекта за бюджет на София за 2017 г.

Зам.-кметът Евгени Крусев и ръководители на отделни направления, между които „Зелена система, екология и земеползване”, „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, дадоха информация за свършеното през изминалата 2016 г. и основните проекти за работа през 2017 г. Макрорамката на бюджета на Столичната община за тази година е 1,2 млрд. лв. И през 2017 г. образованието е приоритетна дейност, заложена в Стратегията за развитието на образованието на Столичната община (2016-2023 г.). Предвидени са средствата за увеличение на работните заплати на работещите в столичната система на средното образование, считано от 1 януари т.г.: 268 133 041 лв. от държавния бюджет и 35 536 100 - местна отговорност. Капиталовите разходи за функция „Образование”, част от които са целева субсидия от републиканския бюджет, са 6 444 000 лв. С 530 000 лв. се дофинансира подобряването на енергийната ефективност на училища в районите „Сердика”, „Люлин”, „Подуяне”, „Витоша”, „Оборище”. Над 15 млн. лв. от оперативни програми са предвидени за изграждане и реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столичната община. Над 70% от средствата в направление спорт и превенция на зависимостите са за бюджетно и програмно финансиране на образователни институции по проекти, насочени не само за спорт, но и за подпомагане качеството на образованието, целодневната организация за обучение, за различните занимания по интереси в детските градини и др. И през 2017 г. ще бъдат материално стимулирани учители по физическо възпитание и спорт, които в резултат на извънкласните и извънучилищните спортни дейности са извели отбори или индивидуални състезатели в градските първенства на ученическите игри. През 2016 г. парично са стимулирани 114 учители. Предвижда се и ремонт на 7 училищни физкултурни салона. Със собствени средства общината ще продължи изграждането на нови площадки по безопасност на движението в столичните детски градини и училища. Досега те са на над 50.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Споделено Наградени в националните конкурси на СБУ „Синдикалист на годината”, „Най-добър социален партньор - директор” и „Журналист на годината” – 2016 г.: "Работим за издигане престижа на учителската професия"

Интервюта на Таня ЛЕОНИДОВА и Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Изследване: Обезпокоително ниска финансова грамотност на гимназистите в България През 2016 г. Алфа Рисърч с подкрепата на Visa в България проведе национално представително проучване за учениците от гимназиалните класове в България, резултатите, от които бяха представени от социолога Боряна Димитрова.

Изследването е осъществено чрез преки стандартизирани интервюта сред 1000 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас. Анализът показва относително ниска самооценка у гимназистите за тяхната финансова подготовка. Петдесет и пет процента от юношите се определят като недостатъчно финансово грамотни, а само един на всеки 14 ученици (7%) се смята за много добре подготвен що се отнася до личните им финанси. Въпреки че резултатите показват нарастване от 36% в IX клас до 52% в XII клас в самооценката за личната финансова подготовка, значителна част от учениците в последния клас на средното образование все още нямат самочувствие, че са финансово грамотни. Като най-добре подготвени се оценяват учениците от профилираните математически и стопански гимназии (62%), докато 2/3 от юношите в другите училища – езиковите и особено професионалните гимназии, се чувстват слабо финансово грамотни.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Райна Кабаиванска: Смисълът на учителската професия е да се дава на децата обич Интервю Розина КРУМОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Празник на щастливото детство в Детска градина № 161 „Ласка“, София С празнична феерия от красота и знание децата от четвърта група „Мечо Пух“ на столичната Детска градина № 161 „Ласка” в район „Овча купел“ с директор Таня Милорова поздравиха своите родители и учители в навечерието на най-светлия празник Рождество Христово. Празнично облечени и нетърпеливи, те танцуваха, пяха, рецитираха и показаха колко много са научили за българските традиции и обичаи от своите любими учители Мариета Славчева и Веска Иванова, председател на ОбКС на СБУ – район „Овча купел“. По повод Коледния празник поздравителен адрес до екипа на детската градина бе поднесен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Час по доброта в столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ В столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ с директор инж. Цветанка Костадинова се състоя празнично благотворително тържество под наслов „Час по доброта“. Благородната кампания и концерт – израз на споделена отговорност и грижа за възпитанието на младите в устойчиви духовно-нравствени ценности, се осъществи по инициатива на учителката Оля Ангелакова, председател на ОбКС на СБУ – район „Изгрев“, гр. София, и колегите й от синдикалната организация на СБУ в училището. По повод благотворителното събитие поздравителен адрес до екипа на училището бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Книга разказва за духовно средище на българските учители „Хубаво е, мили мои, хубаво нещо е учителското звание, по-добре не може“ - думите на Петко Р. Славейков, поет, публицист, фолклорист, родолюбец и патриот, колос на българщината, са в първите страници на книгата „Огнище на духовност“ от инж. Теменужка Върбанова.

Близо 200-те й страници, които се четат почти на един дъх, са своеобразен апотеоз за учителя, учителстването и учителството в цялост. Разказвайки историята на къщата под № 4 на улица „Петко Р. Славейков“, в която е живял самият той в Стария Пловдив и която по-късно става Дом на учителя, инж. Теменужка Върбанова разкрива неизмеримото със стойностната си ценност дело на Дома като духовно средище на българските учители. С прецизен език и в увлекателен стил разказва за работата на учителите, техните постижения и резултати, за ролята на Дома на учителя в развитието на просветата и значението му за обществения живот.

Светла СТРУМИНА бр. 2 от 16 януари 2017г.
ПРОВЕДЕ СЕ XXXVI СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
СБУ с ясна отговорност и грижа за бъдещето
СБУ с ясна отговорност и грижа за бъдещето

„В надпревара с времето“ бе темата на XXXVI Синдикален съвет на СБУ, който се проведе на 16 декември 2016 г. В него участваха близо 400 представители на СБУ от цялата страна и гости, сред които: Мартин Ромер, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, проф. д-р Росица Пенкова, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. дпн Дора Левтерова, декан на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, представители на социалните партньори на СБУ - директори и кметове от цялата страна, както и делегация от представители на Централния комитет на Съюза на работещите в науката и образованието в Република Киргизстан, ръководена от Сабир Тойгонбаев, заместник-председател на Съюза. Сред присъстващите активисти на СБУ бяха членовете на Изпълнителния комитет на Синдиката, на Националния стачен комитет и на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ, представители на Синдиката от всички общини в България, председатели на Общински координационни съвети и стачни комитети, на синдикални организации в учебните заведения и др. Чрез видеоконферентна връзка в Синдикалния съвет се включи и проф. дфн Татяна Дронзина от СУ „Св. Климент Охридски“. Специален поздравителен адрес до д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, с благодарност за доброто партньорство, изпрати проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.

Велина АНТОВА и Светла СТРУМИНА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Сътрудничество за по-ефективно и качествено образование
СБУ награди най-добрите синдикалисти и социални партньори за 2016 г.
На 16 декември 2016г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева откри тържествената церемония по награждаване на европейско и национално ниво на най-добрите за 2016 г. кметове, директори на училища и детски градини, журналисти и лидери на СБУ от цялата страна. По утвърдена традиция заключителният етап на четирите престижни конкурса на Синдиката се състоя в навечерието на Коледните и Новогодишните празници в Парк-хотел „Москва“, а именно Единадесети национален конкурс „Синдикалист на годината“, Десети национален конкурс „Най-добър социален партньор - директор“, Осемнадесети национален конкурс „Журналист на годината“ и Десети национален конкурс „Най-добър социален партньор - кмет“. Сред официалните гости на празничната вечер бяха Мартин Ромер – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образованието, Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), доц. д-р Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Виолета Чавдарова – мениджър проекти в КНСБ, проф. д-р Росица Пенкова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски“, и делегация от представители на Централния комитет на Съюза на работещите в науката и образованието на Република Киргизстан с ръководител Сабир Тойгонбаев – зам.-председател на Съюза. За изключителната тържественост на вечерта допринесоха изпълненията на танцов състав „Гергьовски здравец“ с хореограф Евелин Петков. Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Подписан е Анексът към КТД за увеличение на заплатите на работещите в системата на средното образование На 16 декември 2016 г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева и останалите социални партньори подписаха Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г., касаещ увеличаване на заплатите на работещите в системата на средното образование, считано от 01.01.2017 г.

- бр. 1 от 9 януари 2017г.
Човешката сила и доброта се проявяват, когато си помагаме едни на други В навечерието на светлия християнски празник Рождество Христово в столичния храм „Св. Мчца Параскева“ се състоя десетото издание на Благотворителния Коледен концерт „От деца за деца”, организиран от църковното настоятелство при храма и Фондация „Дарби” с управител Бистра Илиева. Инициативата е знак за любов и съпричастност и цели подпомагането, развитието на уменията и творческите заложби на деца и младежи от Центрове за настаняване от семеен тип в страната. Рождественското тържество започна с празничен водосвет, предстояван от софийския протосингел Ангел Ангелов. Той поздрави и благослови многобройните присъстващи деца и техните учители и от името на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Специален поздрав до организаторите на благородната инициатива отправи и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Велина АНТОВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Сътрудничество чрез театър инициира Нов български университет с подкрепата на СБУ В последните дни на отминалата 2016 г. Нов български университет бе домакин на работна среща между университетското ръководство и учители и ученици от столични училища. Във фокуса на събитието бе поставен иновативният проект „Интерактивна театрална работилница за ученици“, организиран от Университетския театър на НБУ. Основната цел, заложена в него, е да възроди и задълбочи интереса на подрастващите към изкуствата, в частност театъра, чрез включване в неформално образование извън границите на учебните заведения. Участие в информационната среща взеха: проф. д-р Пламен Бочков, ректор на НБУ, проф. Сергей Игнатов, член на Настоятелството на НБУ, преподаватели от департамент „Театър“, инж. Грети Стефанова, заместник-кмет на район „Красно село“, директори и учители и др. Атрактивната инициатива е подкрепена и от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Модератор на събитието бе гл. ас. д-р Евелина Христова, преподавател от департамент „Масови комуникации“ и експерт „Връзки с обществеността“ на НБУ. В изложението си тя акцентира върху възможността за „докосване“ до университетската среда, която ще повиши интереса на учениците не само към театъра, но и към университета като значима обществена система, към която биха се приобщили в последващ етап от живота си.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
СБУ е сериозен и достоен партньор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Доц. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ: Приемам тази награда с чувство на осъзната благодарност, защото често пъти ние, „общинарите“, оставаме зад кадър, вършейки „черната работа“, чийто резултат се проявява в дългосрочен план. Но това признание е закономерно и още по-ценно за мен, защото е получено за цялостен принос няколко дни, след като отпразнувахме 20-годишнината от създаването на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Изпитвам огромно удовлетворение, защото най-големият учителски синдикат – СБУ, е оценил нашите дългогодишни усилия. Социалното партньорство има смисъл само тогава, когато проблемите са поставени на масата и всички партньори заедно търсят своевременното им решение. В нашето партньорство със СБУ отлагане на проблеми няма. Това се дължи може би на стила на г-жа Такева като лидер. Когато насреща имаш човек като нея, който живее с проблема и търси решение, особено в момент на динамична политическа обстановка, всеки казус бива решаван. СБУ е наш сериозен и достоен партньор. И въпреки че често пъти сме спорили, включително и по проектозакона за държавния бюджет, и въпреки различните аргументи, когато се съберем и дискутираме, разбираме, че посоката е една и съща и тревогите отшумяват. И общините, и синдикатите имат своя глас и своето място за развитието на българското обществото. Затова и трябва да бъдем чувани и разбирани. С влизането в сила на ЗПУО не настъпи кардинална промяна в правомощията ни. Но пред нас се появиха много малки и големи предизвикателства, с които трябва да се справим. Например създаването на Обществените съвети е едно малко предизвикателство пред нас, защото предстои да изпълним тази структура със съдържание. Преструктурирането на училищната мрежа е големият казус за нас. Отпадането на повече на брой ученици ни поставя пред алтернативата за създаване на обединени училища, но ние нямаме капацитет за това. Затова и акцент в дейността ни с МОН към момента са консултативните разработки за вземане на най-удачните решения за справяне със ситуацията. Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Споделено от кметове- най-добри социални партньори на СБУ за 2016 г. Инж. Емануил Манолов, кмет на Павликени: Приемам тази награда с голямо удоволствие, но я приемам не за себе си, а като заслуга за екипа на Общинската администрация, особено за отдел „Хуманитарни дейности“, който отговаря за образованието, културата и социалните дейности в община Павликени. Лаская се от факта, че ръководството на СБУ е оценило точно нашата община сред всичките 10 общини от област Велико Търново. Със задоволство заявявам, че имаме изключително добра комуникация с председателите на СО на СБУ, както и с директорите на учебните заведения. Винаги дискутираме и намираме начин да се справим с конкретен проблем. През последните години в нашата община се реализираха много проекти, благодарение на които бе подобрен сградният фонд на учебните заведения. Партньори сме с екипа на Морската академия към Асоциацията на Дунавските общини, които предоставят огромни възможности за квалификация на учителите и обмяна на опит с Унгарското посолство и училищата в Унгария. Работим успешно с норвежкото правителство, осъществяваме обмяна на опит, обучение на учители и възпитатели от детски градини с деца от различни етноси и др. Радост за мен е, че в Професионалната гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" е разкрита паралелка „Полиграфия“ по инициатива на бизнеса в нашата община и вече 2 година се осъществява ефективно партньорство между бизнес средите и образованието. Има и подписана харта с Националния фермерски съюз за безвъзмездно ползване на скъпи високотехнологични машини за учебната практика на учениците от съответната гимназия. Разкриването на нови паралелки с актуални и реално реализирани професии за нашия регион подпомага задържането на младите хора, обезлюдяването и справянето с демографската криза. Мисля, че ЗПУО не е голямо предизвикателство, защото имаме потенциал, за да се справим. Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ:
Нека през Новата година да има топлина в семействата, в домовете на тези, които будят и учат нацията
Обикаляйки страната по редица поводи, чувам от синдикалните членове позитивни оценки за стореното през годината от Синдиката на българските учители. И аз съм убеден в техните преценки за постигнатото от СБУ и неговия лидер д.ик.н. Янка Такева - с наша подкрепа вече е факт увеличение на заплатите и ЕРС в образованието за 2017 г. Хората искат винаги повече, и ние искаме повече, но знаем, че договарянето е изкуството на възможния компромис и през тази година бе постигнато възможно максималното. Според мен за българските учители 2017 г. ще бъде по-добра от 2016 г.

Много има какво още да се желае, много неща трябва да постигнем занапред, много нови перспективи има новият Закон за предучилищното и училищното образование във връзка с прилагането му и финансирането му в реалността, но по отношение на доходите на хората 2017 г. ще бъде малко по-добра от 2016 г. Няма да станат по-богати учителите с тези 8-10% увеличение на трудовите им възнаграждения, но глътка въздух ще има. Желая през Новата година да има топлина в семействата, в домовете на тези, които будят и учат нацията. Това е изключително важно, за да бъдат те заредени с енергия, с позитивна емоция, и отивайки в училище с желание, да дадат всичко от себе си за нашите деца, за младите, за народа ни като цяло. Будителите на нашата нация винаги са били първи и винаги са били отговорни. За мен Синдикатът на българските учители трябва и ще бъде, убеден съм в това, през следващите 2017-2018 г. първи в искането и отстояването на по-добър живот на тези, които наистина заслужават това. Най-ценната част от нашето общество са учителите – будителите на народа. Желая на всички тях хубави, светли дни, благоденствие и здраве, и да е по-добра Новата 2017 година.

Записа Таня ЛЕОНИДОВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
МАРТИН РОМЕР, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ (ETUCE):
Трябва да поемем отговорността за правото на собственост над своята професия
И през настъпилата 2017 г. усилията на правителствата в Европа трябва да бъдат насочени към образованието като осигурител на социални умения, умения за живот в демократично общество, в което човек израства, развива се и остарява. Това са т.нар. меки умения. В Европа има много незаети хора и това е проблем, с който също трябва да се справим. Икономиката се намира в труден период и се поставя акцент и върху твърдите умения - математика, химия, физика... Но не трябва да забравяме, че младите хора трябва да се научат да живеят в демокрация и да я защитават, а за това е нужно постигане на баланс между всички придобити от тях умения и компетентности. Смятам, че демокрацията в Европа е в лека степен на заплаха... Много от младите хора не знаят нищо за Съветския съюз, за войната във Виетнам или Втората световна война. Те приемат свободата и демокрацията за даденост. Но днес ние сме изправени пред големи предизвикателства, които провокират демокрацията. Съществуват политически групи, които се опитват да влияят на нашето общество, да го дестабилизират. Младите хора не го усещат и не се замислят. Ние сме тези, които трябва да им казваме истината. И по време на Синдикалния съвет аз споделих, че ние не може да не сме обективни, не може да сме неутрални, ние трябва да казваме истината като учители. И в тази ситуация ролята на учителя е не да бъде модератор, а основен източник на познания за реалния живот. Днес трябва да казваме на младите, че живеем в демокрация и ако обичаме свободата си, трябва да се борим за нея. Мисля, че има добра надежда за учителската професия, стига да поемем притежанието й, правото на собственост (ownership) над собствената ни професия. Трябва да създадем наши органи за определяне на качественото образование и преподаване. И затова в момента със СБУ работим за създаване на Академия за продължаващо кариерно развитие на учители. Ако не поемем отговорността за правото на собственост над своята професия, тогава някой друг ще го направи - политиците, общините, който и да е, и ще ни карат да правим неща, които не ни харесват. Ние трябва сами да регулираме качеството на образованието. Ако някой учител не е добър, можем да му предложим курсове за професионално развитие. Но ако това не помогне, не можем да продължим да защитаваме този учител. Ние трябва да се стремим към високи стандарти. Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
САБИР ТОЙГОНБАЕВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА КИРГИЗСТАН:Важно е да съхраним синдикалните ценности и оптимизма си - Г-н Тойгонбаев, Вие сте за първи път в България. Какви са Вашите впечатления?

- Българите са много мили и гостоприемни хора. Ние бяхме посрещнати изключително сърдечно от г-жа Янка Такева, председател на СБУ, и от заместник-председателя на Синдиката г-н Красимир Попов, за което сме им много благодарни. Много ни хареса концертът „Коледни звезди“ в Националния дворец на културата. При разходката ни в града хората бяха любезни и се отнасяха с уважение към нас. София е красив, зелен, прекрасен град. Той е в подножието на Витоша, нашата столица Бишкек - също е в близост до планини. Всъщност, България и Киргизстан си приличат, българите и киргизите наистина сме близки по характер, бит, предпочитания към храната и гостоприемност. От сърце изразявам нашата признателност и благодарност за поканата и възможността да посетим Вашата страна.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Градивният ход на СБУ през календарната 2016 г. Синдикатът на българските учители изпраща достойно и с удовлетворение поредната силна календарна година, в която отново реализира множество големи и малки свои проекти. Успял да достигне отново до сърцето на всеки един от своето голямо семейство, да го чуе, да го мотивира с идеите и делата, да защити професионалните му и трудови права, да даде подкрепата, признанието и тласъка напред.

Градивният ход на СБУ през календарната 2016 г. е събран хронологично във факти и цифри.

Материала подготви Велина Антова бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит - „Следовник на народните будители” за 2016 г. Отличието „Следовник на народните будители” за 2016 година получи Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит. Отличието се връчва ежегодно от Съюза на народните читалища на личности, особено отличили се в областта на духа и културата в три направления – Църква, Училище и Читалища. Тази година по изключение се връчва само една награда на Българския патриарх Неофит като духовен водач на православния български народ.

УД

УД бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, се срещна с патриарха на Грузия Илия ІІ Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се срещна на 2 декември 2016 г. с Илия II, глава на Грузинската православна църква, Католикос-Патриарх на цяла Грузия. Българската делегация, в чийто състав влизаха културни дейци, представители на образованието и науката, общественици, сред които председателят на Фондация „Созопол“ Кирил Арнаутски и Татяна Костадинова, председател на Сдружение „Духовно огледало“, както и млади художници, бе приета от патриарх Илия ІІ.

УД бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Столичното 67. ОУ „Васил Друмев“ започва реализацията на проект „Училище за амбиции – 2“ Столичното 67. ОУ „Васил Друмев“ е сред водещите училища, с множество реализирани положителни практики и задаващо добър пример на другите при работа с деца, чийто български език не е майчин, наваксване на обучителните им затруднения и успешната реинтеграция на отпадащите от образователната система. Поредно доказателство за това е и стартът на новия проект „Училище за амбиции - 2”. Той е логическо продължение на партньорството между Фонда за превенция на престъпността – ИГА, и 67. основно училище "Васил Друмев" – гр. София, при осъществяването на проекта "Училище за амбиции" - 2012-2014 година.

Велина Антова бр. 40 от 19 декември 2016 г.
ЗА ОБИЧАИТЕ БЪЛГАРСКИ ПО БЪДНИ ВЕЧЕР И КОЛЕДА - Иван Беловски бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка” Включен под № 73 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 г.

- бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ Включен под № 72 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 г.

- бр. 39 от 12 декември 2016 г.
БЪДЕЩЕТО Е НА УЧЕЩИТЕ СЕ
Синдикатът на българските учители и Висшето училище за застраховане и финанси проведоха втори Национален обучителен форум за директори и учители от средните училища

Чрез устойчивата си и целенасочена дейност Синдикатът на българските учители приоритетно работи за надграждане възможностите за професионално усъвършенстване, развитие на квалификацията и кариерното израстване на своите членове. Резултатен пример за успешно взаимодействие между средното и висшето образование показа първата националната обучителна конференция за учители, организирана от Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) и Синдиката на българските учители, проведена на 10 май 2016 г. Шест месеца по-късно, на 1 декември 2016 г., със съдействието на СБУ, Висшето училище за застраховане и финанси проведе втори Национален обучителен форум за директори и учители от средните училища в България.

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
През 2016 г. поставихме стабилна основа за развитие на ОП НОИР, отчете МОН
В проекта „Твоят час” се включиха 97.6% от училищата в България
2016 г. беше изключително успешна за най-младата оперативна програма на България - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР). Това изтъкна вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева по време на годишното информационно събитие на Програмата, провело се на 5 декември 2016 г. в София. Екипът на Управляващия орган и бенефициентите показаха заедно, че при добра мобилизация и организация могат да се постигат положителни резултати, да се навакса изгубеното време и да се даде добра основа за развитие.

Велина АНТОВА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Силата на личния опит Два проблема сред учащите се днес са особено обезпокоителни - увеличаване на отпадащите от училище и на лошите прояви. Зачестяват съобщения и за противообществени прояви на ученици. Сред значимите фактори за съществуващите явления са неблагополучия в изграждането на личния опит на подрастващите. Известно е, че какъвто ти е опитът, такива са ти поведението и дейността. Ето защо е наложително педагогическото внимание да се насочи към личния опит.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 39 от 12 декември 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ „ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ЧЕТЕНЕ“
Незабравимо преживяване
На 28 ноември 2016 г. в ОУ „Райна Княгиня”, гр. Пловдив, се проведе вторият етап на Националния проект „Грамотност чрез четене”. В инициативата на Ротари клуб Пловдив-Филипопол, подкрепена от Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката и другите Ротари клубове в страната, в този ден се включиха 150 ученици от трети клас на училището, както и ученици от 4 „а“ клас, които четоха любопитни факти и интересни откъси от приказки заедно с представители на клуба.

ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Правителството предостави нови 8,2 млн. лв. за образование
Министерският съвет одобри допълнителни трансфери към общините в размер на 2 680 932 лв.
Средствата, които са предвидени в бюджета, ще бъдат използвани за финансиране на дейности по няколко национални програми в областта на образованието.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
МОН представи проектите на новите учебни програми за III, VII и IX клас Проектите на новите учебни програми за III, VII и IX клас бяха представени на пресконференция и вече са качени за обществено обсъждане на сайта на МОН, за да може от началото на следващата година да започне подготовката на учебниците за тези класове. Програмите са в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование и ще влязат в сила през учебната 2018/2019 г. Проектите предвиждат в III клас да се въведе нов предмет – „Компютърно моделиране“. По новия предмет децата ще се учат да програмират на основно ниво на базата на визуално блоково програмиране. Това ще става чрез компютърни игри и симулации.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование В сила от 01.01.2017 г., издадена от Министерството на образованието и науката (обн. ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г.).

- бр. 39 от 12 декември 2016 г.
И в Кърджалийска област СБУ активно защитава интересите на членовете си В първите два дни на декември т.г. в Кърджали се проведе синдикално обучение на актива на СБУ от града и областта, организирано от областния координатор на СБУ за Кърджалийска област Нела Арнаудова, която е и председател на ОбКС на СБУ, Кърджали, и член на Националния стачен комитет (НСК) на СБУ. От Централата на СБУ участваха Желю Иванов, главен експерт и отговорник за Кърджалийска област, и Павлина Петрова – експерт-юрист на СБУ.

Обучението премина при изключителен интерес, което за пореден път потвърди правилността на основните политики на СБУ – за информационното осигуряване, за постоянната грижа за квалификацията, за персоналната грижа към синдикалните членове.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Иновативни квалификации на преподавателите от СУ „Васил Левски“, гр. Велинград

Големият проблем на съвременното училище е загубата на интереса към ученето при много от учениците. Защо се случва това?

Людмила РИЖУК бр. 39 от 12 декември 2016 г.
ОУ „Васил Левски“, гр. Правец - част от процеса на промяната На 1 декември 2016 година в ОУ „Васил Левски“, гр. Правец, бе организирана кръгла маса на тема: „От закона към практиката.” С нея се постави началото на работата по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Пенка СЛАВЧЕВА, главен учител в ОУ „Васил Левски“, председател на ОбКС на СБУ - Правец бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Училището - място за изграждане на култура за киберсигурност Виртуалното пространство е вече насъщна сфера от всекидневието на живота ни. Сигурността в нея засяга области и възможности, често необозрими за масовите й ползватели, но с решаващо значение за съхраняване на тяхната самоличност, имущество, работа и личен живот. „Предизвикателствата пред киберсигурността: информационната сигурност в глобалната мрежа - рискове, норми, решения“ бе темата на научнопрактическата конференция, организирана от Софийския форум за сигурност (СФС) и Националната лаборатория по компютърна вирусология към Българската академия на науките.

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Доколко общините са подготвени да прилагат политики за приобщаващо образование според новия образователен закон, показва изследване на Центъра за приобщаващо образование На 30 ноември 2016 г. Центърът за приобщаващо образование (ЦПО) организира в София Кръгла маса „Приобщаващото образование и общините“, на която бяха представени резултатите от проучване на тема: „Ролята на общините в подкрепата на образованието за деца с увреждания.“ На нея бе поставено началото на дискусия доколко общинската власт е подготвена да осигурява различните видове подкрепа за личностно развитие, които предвижда влезлият през тази година в сила Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Световен ден за солидарност с палестинския народ На 5 декември т.г. в София с тържествено слово Н.Пр. д-р Ахмед ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина и доайен на Дипломатическия корпус у нас, откри честването на Световния ден за солидарност с палестинския народ. Сред гостите на празничната вечер бяха посланици и дипломати от посолствата на различни страни у нас, депутати от 43-ото Народно събрание, представители на Министерството на външните работи, столични общественици, студенти по арабистика от СУ „Св. Климент Охридски“, приятели на палестинския народ, медии. Съпричастен на това събитие бе и Синдикатът на българските учители. От името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева специален поздрав и цветя бяха поднесени на Негово Превъзходителство д-р Ахмед ал Мадбух и съпругата му.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Бъдещето има своите корени СУ „Васил Дечев”, гр. Чепеларе, отбеляза 150 г. от рождението на своя патрон и 120 г. от построяването на училищната сграда

Главен учител Цветанка ЗЛАТКОВА, председател на СО на СБУ в СУ „В. Дечев”, гр. Чепеларе бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Галаконцерт на лауреати на фестивалите „Сребърни чучулиги“ и „Альоша“ Лауреати на ХVII фестивал на патриотичната и антифашистката песен “Сребърни чучулиги” и ХІV фестивал на фронтовата песен “Альоша” пяха незабравими български патриотични и руски фронтови песни пред ентусиазирана публика в препълнената зала 7 на Националния дворец на културата на 26.11.2016 г. Галаконцертът на победителите бе организиран от Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Българския антифашистки съюз, подпомогнати от обществени организации, членове на Общонационалния организационен комитет на фестивалите с председател г-жа Станка Шопова. Тази година двата фестивала бяха посветени на 140-годишнината от Априлското въстание и на Освобождението на България от турско робство; както и на 75-годишнината от началото на Великата отечествена война. Във фестивалите участваха над 1000 изпълнители на възраст от 5 до 87 години. Изключително пъстра бе и географската карта на изпълнителите, дошли от всички краища на родината.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Дискусия: За бъдещето на завършващите средно образование в България На 25 ноември т.г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и член на Икономическия и социален съвет (ИСС), заедно с проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС, с екип от изследователи проведоха среща-дискусия „Миграционните нагласи на завършващите средно образование ученици в България” в две столични училища – 51. СУ „Елисавета Багряна” и 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов”. Дванадесетокласници от двете учебни заведения са включени в представителната извадка на едноименното проучване, което се реализира за втора поредна година от Съвета съвместно със Синдиката на българските учители. ИСС отчита обществената и социално-икономическата значимост на миграционните проблеми и в редица свои становища изразява загриженост и безпокойство от тенденциите на обезлюдяването на цели региони в нашата страна. България се превърна в донор на качествен човешки и демографски капитал за други страни. Години наред Икономическият и социален съвет предлага в свои документи възможни политики и мерки за решения на проблеми от демографски характер. С това проучване Съветът се обръща директно към младите хора, които завършват средното си образование и са на възраст, когато вече самостоятелно планират живота си, за да се очертае картината на техните миграционни нагласи и доколкото е възможно, да се открият причините за тези нагласи.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Научнопрактическа конференция: За по-високо качество и ефективност на образованието На 27 ноември т.г. в София председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в научен форум на тема „Иновации в управлението на учебно-възпитателния процес“. Тази втора научнопрактическа сесия се организира от Обществената академия за наука, образование и култура (ОАНОК) в партньорство с Българската академия на науките, Синдиката на българските учители, Института за стратегическо развитие на образованието“ на Руската Федерация и е част от двегодишната научнопрактическа конференция, посветена на ефективното образование – генератор за развитието на съвременното общество. Втората сесия на авторитетния форум в подкрепа на съвременните образователни политики за качествено и ефективно образование, в центъра на които стои учителят, събра водещи учители, синдикални активисти на СБУ, научни работници, членове на Обществената академия, преподаватели от висшите училища и експерти в областта на образованието от Русия, Германия и Финландия.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Достолепен юбилей На 23 ноември 2016 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Кръгла маса: „Предизвикателства пред съвременното възпитание“, по повод 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн. Виден учен, педагог, общественик и председател на Фондация „Човещина“, проф. Димитров е дългогодишен партньор на Синдиката на българските учители в редица авторитетни инициативи със сериозен принос към един от най-важните и актуални ангажименти на обществото днес - възпитанието на децата и младите хора. В чест на своя юбилей чл.-кор. проф. Любен Димитров получи от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, специален поздравителен адрес, цветя и подарък. „Използвам случая сърдечно да Ви благодаря за дългогодишното ни ползотворно партньорство в името на високохуманната кауза за възпитанието и образованието на децата и младите хора - бе казано в поздравителния адрес. - Сигурна съм, че заедно градим най-здравата основа за формиране на култура на мир, на взаимно уважение и ненасилие в отношенията в обществото, между хората и етносите, за утвърждаване на държавността, за усилване на светлината на духовността.“

Светла СТРУМИНА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Патронен празник в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”, гр. София И тази година, спазвайки традицията, Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика (НПГПТО) „Михаил Василиевич Ломоносов”, гр. София, по подобаващ начин чества своя патрон. По този случай д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изпрати поздравителен адрес, в който се казва: „Благодаря на ръководството на Гимназията и на всички учители, които всеотдайно работят за развитието и утвърждаването на българското професионално образование на европейско равнище, формирайки личности с висока интелектуална подготовка и култура в духа на демократичните ценности. Благодарност и уважение към всички Вас, които днес със своите знания, умения и педагогически опит издигате престижа на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”, а като членове на Синдиката на българските учители отстоявате достойнството на учителската професия. Искрено се надявам в бъдещата ни съвместна работа да продължим наложените добри традиции на успешно и ползотворно социално партниране и споделени отговорности в името на качественото иновативно образование, за авторитета на българския учител. Убедена съм, че възпитаниците на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” ще продължат да носят в себе си творческия откривателски дух на своя патрон и ще поемат успешно по своя професионален и житейски път като достойни граждани на България и на света.” От името на г-жа Такева бяха връчени цветя на Таня Михайлова – директор на НПГПТО, и на Теменужка Цакова - председател на организацията на СБУ в училището, по повод събитието и като израз на уважение и признание за доброто социално. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Български ученици отново се представиха блестящо на Световното отборно първенство по математика в Пекин Шестокласниците Симеон Дойчинов, Виктор Попдончев, Ивайла Радкова, Любомир Манчев, Йово Йовчев и Ралица Веселинова са учениците от отбора по математика на столичното 125. СУ „Боян Пенев”, които отново се върнаха с медали от Световното отборно първенство по математика, което се проведе в Пекин между 23-27 ноември т.г. В него взеха участие над 100 отбора от цял свят, разпределени в три възрастови групи. Това е третото поред участие на софийската гимназия в престижния шампионат в Китай във възрастовата група до 15 години и до момента има спечелени 10 медали и купи.

125. СУ „Проф. Боян Пенев“, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Скоро у нас ще заработи електронен Национален регистър на квалификациите в Република България На 30 ноември т.г. експерти от дирекция „Протокол и международно сътрудничество” на МОН представиха официално и публично пред всички заинтересовани страни проект на онлайн базиран Национален регистър на квалификациите в Република България. Като представител на СБУ в събитието взе участие Иван Кънчев, главен експерт „Професионално-творческа защита” в Централата на СБУ. Представеният електронен регистър е разработен в рамките на проект № 559130-ЕРР-1-2014-2-ВG-ЕРРКАЗ-ЕQF-NСР, финансиран по програма „Еразъм+" на ЕС с бенефициент Министерството на образованието и науката. Съдържанието и обхватът на регистъра са съобразени с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, с Национална квалификационна рамка (ЕКР) на Република България, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г., и с препоръките за създаването на национални регистри, отправени от Европейския парламент (EП) през 2008 г. Така България ще е измежду 13-те държави членки на ЕС, съобразили се с препоръката на ЕП за създаването на Национален регистър на квалификациите. Велина АНТОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
110 г. от рождението на Рицаря на Духа Навършиха се 110 г. от рождението на акад. Дмитрий Лихачов, филолог и културолог, изследовател на средновековната руска литература, изобразително изкуство, история и фолклор. Обект на негови проучвания са също византийската и славянската литература и изкуство. Изследванията му засягат и старобългарската литература и изкуство, в частност делото на Кирил и Методий, Търновската книжовна школа и нейното влияние върху руската литература, което той определя като „Второ южнославянско влияние“.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Продължава националният проект „Грамотност чрез четене” В изпълнение на Националния проект „Грамотност чрез четене“ и през месец ноември значими личности от българския обществен, културен и политически живот гостуваха на учениците и децата в редица училища и детски градини в столицата и страната. На 25 ноември т.г. гости на софийското 119. СУ „Михаил Арнаудов“ бяха зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

УД бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Столичната библиотека откри модерно реновирания си филиал в район „Люлин“ На 24 ноември т.г. директорът на Столичната библиотека Юлия Цинзова и екип от районната администрация „Люлин“ официално откриха модерно реновираната сграда на библиотеката в един от големите столични квартали - район „Люлин“. Библиотечният фонд тук се състои от 103 098 художествени, научни, учебни, периодични и справочни издания на български и чужди езици, полезни и ценни за учениците, учителите и за цялата общественост на столичния район. По повод празничното събитие специален поздрав до екипа на библиотеката и всички присъстващи ученици и учители бе поднесен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Поздравителен адрес бе изпратен от Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Учениците от ПГХВТ „Проф. д-р Г. Павлов”, гр. София, се мотивират за успешна реализация в професията Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ в гр. София е единственото училище в България, в което се обучават ученици по специалността „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”. От учебната 2015/2016 г. учениците от тази специалност са включени в стартиралия пилотен проект по дуално обучение (обучение чрез работа) в България. Проектът се изпълнява от МОН в сътрудничество с Швейцарския федерален институт на професионалното образование и обучение. Швейцария ще финансира 3,5 млн. швейцарски франка в проекта за подобряване на професионалното образование в България, който е част от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, възлизаща на 63 млн. евро. Предприятията партньори на гимназията по проекта са: „Шрайбер Фуудс България“ ЕООД и „Кремио“ ЕАД

Нели СТОЯНОВА, директор на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Обществен фонд „Детство“ и тази година успешно реализира проект „Студенти” и програма „Кураж за живот” Проект „Студенти” се финансира от Българо-американското общество във Вашингтон с 63 000 лв., на името на Тони Александрова от фонд „Тони” са 63 стипендии и 2 са на името на Сол Полански. През учебната 2016/2017 Обществен фонд „Детство” осигурява стипендии на 57 студенти и 8 ученици. В първи курс на обучение са 25 студенти; във втори - 11; в трети - 10; в четвърти - 8, за магистратура - 32 в 24 специалности. Между тях са социални дейности и социална педагогика, филологии, информационни технологии, физическо възпитание, медицина, психология, музика, зъботехника, електроника, филмово и телевизионно операторство, развитие на човешките ресурси, философия, археология, теология, отоплителна и газова техника.

ОФ „Детство” бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Уникален учен, полиглот и талантлив педагог Академик Стефан Младенов, чиято 135-годишнина се отбеляза неотдавна, е учен от световна величина. Той е уникално явление в историята на науката и образованието ни. Автор е на над 1100 публикации, обогатяващи българското и световното книжно наследство. Работите му са в най-различни сфери на науката за езика – диалектология, етимология, лексикология, историческа граматика, история на българския език, сравнително и общо езикознание и др. Нямаме друг наш учен в която и да е област на знанието с такава огромна по обем творчество.

Проф. Любен ДЕСЕВ бр. 38 от 05 декември 2016 г.
ПГО „Княгиня Мария Луиза”, гр. София, отпразнува 123 години от създаването си На 21 ноември - Деня на християнската младеж и семейство, едно от най-старите училища в България - Професионалната гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ (ПГО) в София, отбеляза своята достолепна годишнина. Тръгнала от възрожденския идеализъм на създателките - Екатерина Каравелова и Йорданка Филаретова, гимназията преминава през противоречията на 20. век, за да навлезе в зората на своето трето столетие. Днес в нея работи опитен и отлично квалифициран състав от учители, принадлежащи към една от най-активните синдикални организации на СБУ.

Йорданка МАРИНОВА, преподавател в ПГО „Княгиня Мария Луиза“, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Проект “Еразъм+“ - с поглед към бъдещето за учениците от 108. СУ „Никола Беловеждов“ В края на месец май тази година завърши последната мобилност по проект „Еразъм+” – „Всеобхватна Европа”, по който работят учениците от 108. СУ „Никола Беловеждов”, район „Искър”, жк Дружба 1.

Проектът стартира през месец септември 2014 г. с работна среща в София, където се събраха всички партньори от България, Белгия, Ирландия, Полша, Испания, Португалия и Франция. Изработен бе график за посещение на отделните страни и бяха уточнени темите на съответните мобилности. Първа мобилност – Белгия, тема: „Какво е европейско гражданство?“; Втора мобилност - Ирландия, тема: „Доброволчеството в нашата държава, общност, град, квартал“; Трета мобилност – Полша, тема: „Европейски ученически съвет“; Четвърта мобилност - Испания, тема: „Човешки и граждански права, отговорности“; Пета мобилност – Португалия, тема: „Европейски съюз – от присъединяването на България в Европейския съюз до днешни дни“ и Шеста мобилност – Франция, тема: „Въздействие и устойчивост на проекта“.

Галина АЛЕКСИЕВА, учител в 108. СУ „Никола Беловеждов” бр. 38 от 05 декември 2016 г.
40-годишен юбилей чества столичното 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ Наскоро столичното 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ отбеляза с тържествен концерт 40 години от създаването си. Празненството се проведе в Централния военен клуб, гр. София, пред многобройна публика.Официални гости бяха посланикът на Република Аржентина – Н.Пр. Алберто Труеба, придружен от съпругата си Карина Томасини, заедно с гости от дипломатическия корпус. Присъстваха гости от образователния отдел на Посолството на Кралство Испания; представители на РУО – София-град, на Столичната община, район „Люлин“, различни неправителствени организации, членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – район „Люлин“, много бивши директори, учители и възпитаници на училището.

Официални поздравителни адреси бяха получени от председателя на Синдиката на българските учители - д.ик.н Янка Такева, от министъра на образованието и науката - Меглена Кунева; началника на РУО - Ваня Кастрева, кмета на район „Люлин“ - Милко Младенов, както и от 40. СУ „Луи Пастьор“, 79. СУ „Индира Ганди“, 102. ОУ „Панайот Волов“, 22. ДГ „Великденче“, 31. ДГ „Люлин“ и от екипа на „Международна награда на Херцога на Единбург“.

Борислава ТОДОРОВА, сътрудник „Комуникация и проекти“ в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
СБУ инициира форум „Ефективното образование – значението му в динамично развиващия се съвременен свят“ На 17 ноември 2016 г. Синдикатът на българските учители инициира и организирана със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” национална конференция на тема „Ефективното образование - значението му в динамично развиващия се съвременен свят”. В конференцията участваха: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката; Торстен Гайслер, ръководител на Представителството на Фондация „Конрад Аденауер” в България; членовете на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители. При изключителен интерес форумът събра заедно водещи учители, синдикални активисти на СБУ, директори на училища и детски градини, началници на Регионалните управления на образованието (РУО) в страната, директори на дирекции в МОН. Научен ръководител на конференцията бе проф. дфн Татяна Дронзина, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”.

Велина АНТОВА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
СТАРТИРА СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТ „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“
Вдъхновени от националните идеали на миналото, ще продължим да градим своето бъдеще…
По традиция с камбанен звън и под звуците на химна на Република България и химна на Ротари обществото, в присъствието на д-р Маргарита Попова вицепрезидент на Република България и патрон на националния проект „Народните будители и Аз“ бяха обявени успехът на шестото и стартът на седмото издание на родолюбивия български проект, иницииран от доц. Кирчо Атанасов и осъществен с подкрепата на пловдивските Ротари клубове „Пълдин“, „Пловдив“, „Филипопол“ и Зонта клуб „Пловдив“. Празничното събитие се проведе на 18 ноември т.г. в хотел „Рамада Тримонциум“ в град Пловдив. Негови гости бяха: доц. Янаки Стоилов, зам.-председател 43-ото Народно събрание, зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, Савина Петкова - председател на Общинския съвет на град Пловдив, кметове на общински администрации, началници на РУО на МОН, ректори и декани на висши учебни заведения, изтъкнати обществени и културни дейци, директори на училища, учители, ученици и още много съмишленици, представители на издателски групи и медии - партньори на проекта, и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОН: С приемането на Бюджет 2017 предвиждаме достигане на средна работна заплата на учителите, съизмерима със средната работна заплата за страната - Г-н Вълчев, правителството одобри допълнително 223 млн. лв. за обезпечаване на Закона за предучилищното и училищното образование и дейностите в системата на средното образование през следващата календарна 2017 г. Ако приемем, че новият бюджет вече е факт, как ще бъдат разпределени тези средства?

- Това е общото увеличение на средствата за образование, заложено в Закона за държавния бюджет. Една част от тях са условно планирани, като например средствата с източник Европейският съюз - част от консолидираната фискална програма на база прогноза за по-високи разходи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Конкретно за системата на предучилищното и училищното образование средствата с източник държавният бюджет се увеличават със 178 млн. лева, което извежда системата на образованието като приоритет в бюджета. Основният ръст на средствата от тях, в размер на 138 млн. лева, е насочен към увеличение на възнагражденията на заетите в системата на средното образование. От тях 100 млн. лева са предвидени за увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти. Средствата ще бъдат разпределени по длъжностни степени в образователната система, като предвиждаме увеличение на минималните основни работни заплати на учителите с 10% и по този начин минималната основна работна заплата на младши учител и учител ще бъде увеличена от 600 – на 660 лв. Увеличението на ЕРС позволява увеличение на възнагражденията на заетите в системата на средното образование средно с 8%. Конкретният механизъм за разпределение на средствата за увеличение на възнагражденията ще бъде разписан в Анекс към КТД, подписан на 26.06.2016 г. от социалните партньори, членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. Предстои подписване на Анекса до края на годината. Към тези 100 млн. лв. допълнително е предвидено увеличение на ЕРС с 12 млн. лева за обезпечаване на договореностите по КТД под формата на допълнителни плащания. Отделно са предвидени средства в размер на 26 млн. лева за увеличение на минималната работна заплата за страната, което ще се отрази на увеличението на възнагражденията на непедагогическия персонал с над 9% от 1.01.2017 г. Това означава увеличение на основната работна заплата от 420 лв. на 460 лв. В тази сума е планирано и увеличение на ЕРС за увеличаване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“. Ние се надяваме, че проектобюджетът за 2017 г. ще бъде приет, като по този начин за втора поредна година ще се реализира политиката за увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти с оглед достигане на средна работна заплата на учителите, съизмерима със средната работна заплата за страната.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Руският език в глобалното образователно пространство От 15 до 17 ноември 2016 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ се проведе III международна научнопрактическа сесия „Руският език в глобалното образователно пространство“. В най-значимия у нас форум за учителите русисти се включиха над 140 учители по руски език, много от които са членове на Синдиката на българските учители, университетски преподаватели и експерти от регионалните управления на образованието от всички области на страната. В продължение на три дни те имаха възможност да обсъдят актуалните проблеми на преподаването на съвременния руски език като чужд език и да повишат професионалната си квалификация, като всеки един от участниците разполагаше с индивидуален образователен маршрут според личните си професионални интереси. Програмите за повишаване на квалификацията се водеха от специалисти на Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“, по стандартите на Министерството на образованието и науката на Русия и съобразени с изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното образование в България. В края на сесията участниците получиха удостоверения за повишаване на квалификацията, издадени от Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“ и отговарящи на българския държавен образователен стандарт за развитие на педагогическите специалисти.

За трета поредна година Международната научнопрактическа сесия „Руският език в глобалното образователно пространство“ се организира от Министерството на образованието и науката на Руската федерация (РФ), Държавния институт на РФ по руски език „А. С. Пушкин“, със съдействието Министерството на образованието на България, Россътрудничество и СОК „Камчия“. Тя се провежда ежегодно в изпълнение на Протокола за сътрудничество в сферата на образованието и популяризирането на руския и българския език, който през 2014 г. бе подписан в СОК „Камчия“ от министерствата на образованието и науката на двете държави и утвърди комплекса като международен образователен, квалификационен и културен център. На подписването на Протокола присъства и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. СБУ традиционно подкрепя сесиите, повишаващи квалификацията на учителите по руски език, който през последните 10 години с близо 130 000 предпочели го ученици е на второ място, след английския, по избираемост сред българските ученици.

Светла СТРУМИНА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Работна среща с актива на СБУ от област Плевен На 07.11.2016 г. в залата на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр. Плевен, предоставена от директора г-жа Невена Арабаджиева, се проведе есенна работна среща със синдикалните активи от областта. Изпълнителният комитет на Общинския комитет на СБУ – Плевен, и неговият председател Красимир Кръстев бяха създали много добра организация.

Синдикалистите бяха поздравени от Роза Костова, юрист в Централата на Синдиката, от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и им благодари за всеотдайността, с която утвърждават авторитета на Синдиката на територията на областта.

Присъстващите бяха запознати с актуалните задачи, които стоят пред Синдиката на българските учители през настоящата година. Направен беше анализ на обществено-икономическата и политическата обстановка в страната, като беше поставен акцент на две важни неща - влизането в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование и подписаният на 19.06.2016 г. Колективен трудов договор за системата на средното образование.

Роза КОСТОВА, гл. експерт юрист в Централата на СБУ бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Българската идентичност в глобалния свят
Извънучилищните дейности в Молдова - отговорност на държавата или на педагозите?
(Есе)
Всеки човек е талантлив. Успехът му в голяма степен зависи от това, ще бъде ли открит неговият талант, ще има ли шанса да покаже своята дарба. Реализираната възможност на всеки човек да прояви и приложи своя талант в професията си влияе на качеството на живот, вероятно може да повлияе и на икономическия ръст на обществото.

В нашата държава протичат различни процеси: променят се социално-икономическите условия, политическите стратегии и пр. Изискванията на времето ни принуждават отново да заговорим за възпитанието на децата. Точно извънкласните и извънучилищните дейности трябва да реагират на измененията в обществото, като подготвят подрастващите за съзидателна дейност в променящия се свят. Като преподавател в Комратския държавен университет по руски и български език, за да съхраним българското в АТО Гагаузия, създадохме неправителствена организация „Община на българите в АТО Гагаузия”, където през вековете живеят заедно българи и гагаузи.

Българската община в Гагаузия е обществена неправителствена организация, учредена през 2004 г. Официалното й откриване се състоя на 24 октомври 2008 г. с помощта на Фондация „Българска памет”, Република България. Неговият Център е учреден с дарение на председателя на фондацията д-р Милен Врабевски и има за цел да работи за развитие на българското самосъзнание и култура в региона и за приобщаване на българската общност в Гагаузия към европейските ценностни модели и практики. Основната дейност и проекти на Центъра се осъществяват чрез взаимодействието с български и европейски неправителствени организации, както и с подкрепата на местната власт и българските държавни институции.

Татяна РАКОВЧЕНА, преподавател в Комратски държавен университет, гр. Комрат, Молдова, носител на Трета награда в Категория „Искам думата – есе „За по-справедлив и хуманен свят – мотивация, иновации, духовност” (1-5 септември 2016 г. в СОК „Камчия”) бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Заедно за преодоляване на разликите в заплащането по пол На 15 ноември 2016 г. в Централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се проведе обучение за обучители на тема „Равнопоставеност на жените и мъжете - разлики в заплащането по пол”, организирано от Фондация „Джендър проект в България” (ДПБ) с директор Станимира Хаджимитова. Инициативата бе в рамките на проект „zeroGPG - Gender e-quality: Innovative tool and awareness raising on GPG”. Според официалната статистика жените в ЕС печелят с 16% по-малко на час от мъжете. В България - с 14,2%. Разликата варира, но е знак за продължаващите неравенства на пазара на труда, които засягат преди всичко жените. В обучението взеха участие членове на Комисията за работа с жените, децата, младите хора и семейството към КНСБ, с председател д.ик.н. Янка Такева, представители на федерации и браншови синдикати към Конфедерацията, на неправителствени организации с отношение към джендър проблемите. Участниците в обучението за обучители получиха повече информация и знания за повишаване на чувствителността в равнопоставеността, запознаха се с основните фактори, които водят до разлика в заплащането по пол, със статистиката в Европа и у нас по отношение на неравенството в заплащането, с европейското и нашето законодателство в антидискриминационна насока, обсъждаха и възможните стратегии за преодоляването на проблема.

Велина АНТОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Проведе се VI Есенен научно-образователен форум на ДИУУ И тази година Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ “Св. Климент Охридски” проведе поредния значим научно-образователен форум, който събра авторитетни научни работници, преподаватели от висшите училища и над 50 учители от страната в дебат по актуални за средното образование теми. Състоялият се на 11 ноември т.г. в столицата VI Есенен научно-образователен форум с подкрепата на Министерството на образованието и науката бе посветен на темата „Модернизация на образованието“ - основа за качествено и иновативно управление на учебно-възпитателния процес в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Приветствие към присъстващите бяха поднесени от името на д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, инж. Емилияна Димитрова – председател на НАПОО, и Ваня Кастрева – началник на РУО - София-град.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ:
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ: Мултикултурно многообразие за свят без граници
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева даде официален старт на поредната трета национална научнопрактическа конференция, посветена на интеркултурното образование, която се проведе от 9 до 11 ноември т.г. във Велинград. Тя бе на тема: „Добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ и е в подкрепа на процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултикултурна среда. Иницииран от Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“, научнопрактическия форум е насочен към надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти у нас за придобиване на нови компетентности за повече свобода в среда на мултикултурна, етническа и религиозна толерантност. Ключови участници в събитието бяха: д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, проф. дфн Татяна Дронзина - СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. дфн Пламен Макариев - СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Янка Тоцева - Европейски политехнически университет - ЕПУ, доц. д-р Лиляна Стракова - СУ „ Св. Кл. Охридски“, Пенка Иванова, началник на отдел в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ на МОН, д-р Йосиф Нунев, държавен експерт в същата дирекция, и др. Гости на форума, който е заключителната част на едноименния конкурс, също иницииран от организаторите, бяха: кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, д-р инж. Пенчо Хубчев - програмен координатор във Фондация „Фридрих Еберт“, Лазар Додев - директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН, Димитър Цветков - директор на дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ на МОН, и др. Участваха още представители на националната и местната власт, неправителствени организации, представители на РУО на МОН и водещи експерти от МОН, директори, учители и други педагогически специалисти, работещи по темата за интеркултурното образование, и др. Перфектната организация на конкурса и конференцията бе осъществена и с участието на Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално- творческа защита“ в Централата на СБУ. Пълноценна социализация, равен достъп до качествено образование, съхраняване и развиване на културната идентичност и справяне с предизвикателствата на съвремието, традиции и иновации при придобиването на познания и умения в областта на интеркултурното образование в контекста на съвременните демократични общества и др. бяха основните акценти на форума.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Празничен водосвет в столичната 8. детска градина „Проф. д-р Елка Петрова” Детска градина № 8 „Таврия” в София вече е с ново име – „Проф. д-р Елка Петрова”. И това не е случайно - дълги години градината е базова на СУ „Св. Климент Охридски”, в която стотици студенти под ръководството на проф. Петрова са провеждали практическите си занимания. Промяната е по инициатива на колектива на детското заведение - израз на признание за нейния принос в развитието на предучилищната наука и практика, благодарение на които България с оправдано самочувствие се нарежда между държавите с високо развито обществено предучилищно възпитание. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бяха поднесени цветя на директора Стефанка Балева и на председателя на организацията на СБУ Мария Стоилова - по повод събитието, израз на признание и уважение за доброто социално сътрудничество.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Съвременната образователна среда мотивира учителите и подобрява успеваемостта на учениците На 9 ноември т.г. бе представено публично изследване - оценка на въздействието, на инициативата „Училище на бъдещето”, чрез която Фондация „Америка за България” помага на училища от цялата страна да преобразят образователната среда за по-добри резултати на учениците си.

„За последните 5 години Фондация „Америка за България“ е инвестирала 5,5 милиона лева за създаване на модерни кабинети и лаборатории в рамките на програмата „Училище на бъдещето“ . За този период през тях са минали общо 44 600 деца, 45 училища в 29 български града и села. Програмата „Училище на бъдещето” продължава и за 2016–2017 г. се инвестират още 2,6 милиона лева в нови 23 училища в 19 населени места.

Велина АНТОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Със стремеж за кариерно развитие и надграждане на професионални компетенции за качествено образование На 8 ноември 2016 г. в 8. СУ „А. С. Пушкин” – гр. Варна, се проведе традиционното есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от Варненска област. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, секретари и председатели на синдикални организации в учебните звена.

В съвещанието взеха участие и Венцеслава Генова - началник на РУО Варна, и Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности”. Съвещанието се ръководи от Веселин Рашев, член на ИК на СБУ и областен координатор на СБУ за Варненска област. То премина при много добра организация и засилен интерес. От Централата в съвещанието участваха: Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление”, и Роза Костова, главен експерт-юрист.

На 9 ноември 2016 г. в залата на Общинския съвет, община Добрич, се проведе есенното работно съвещание с актива на СБУ от област Добрич. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, секретари и председатели на синдикални организации на СБУ. Съвещанието се ръководи от Павлина Димитрова - областен координатор на СБУ за област Добрич. От Централата на СБУ взеха участие Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление”, и Роза Костова, главен експерт-юрист. Съвещанието премина при много добра организация и особен интерес.

Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Централата на СБУ бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Пазители на непреходния български дух Състоя се тържествената церемония по награждаването на участниците в 24-ия конкурс на Национален клуб „Родолюбие“, който се проведе под наслов „Априлското въстание“

За 24-а поредна година Национален клуб (НК) „Родолюбие”, основан през 1992 г. от видния български общественик Михаил Докторов, с настоящ председател д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, отправи предизвикателство към всички, които обичат България – нейното славно минало и прекрасна природа, които почитат традициите и ги пазят живи. За които днешният ден е частица от гордата история на българския народ и отговорност към бъдещите поколения.

Велина АНТОВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ Добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Верен и последователен в своите политики за качествено образование, Синдикатът на българските учители продължава да работи по темата за интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултиетническа среда.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
С компетентност, отговорност и професионализъм към качествено образование и с амбиция за издигане статуса на учителската професия На 2 и 3 ноември 2016 г. в залата на хотел „Персенк“ в град Девин се проведе традиционното съвещание със синдикалния актив на Синдиката на българските учители от Пловдивска област. В работата му участваха председателите на Общинските координационни съвети (ОбКС) на СБУ, от областта, секретари и председатели на синдикалните организации в учебните звена, директори.

Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Централата на СБУ бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ: За ученическите отсъствия Едно от задълженията на учениците, съгласно чл. 172, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), е да присъстват и да участват в учебните часове и занимания. Родителите от своя страна са длъжни да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно детската градина или училището в случаите на отсъствие на детето или ученика (чл. 210, ал. 1, т. 1 ЗПУО).

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
За качествено учебно съдържание при прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование
На 9 ноември 2016 г. в гр. София се проведе Втората международна конференция на тема „Създаване на качествено учебно съдържание в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование“ (ЗПУО). Тя бе организирана от Издателска къща „Анубис”, Издателство „Булвест 2000”, РААБЕ и „Клет България“, в партньорство със Синдиката на българските учители, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
Почит към приноса и вдъхновяващия пример на учителя - новатор и будител на бъдещето На 26 октомври 2016 г. в Актовата зала на Националната Априловска гимназия в гр. Габрово се проведе заключителният етап на Първия регионален конкурс „Учители - будители на бъдещето”.

Ренета КОЛЕВА, председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители - Габрово бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
УниБИТ проведе тържествена церемония и конференция по случай Деня на будителите На 1 ноември 2016 г. - Деня на народните будители, се проведе тържествена церемония в Големия салон на Българската академия на науките, която предшестваше откриването на ХІV национална научна конференция с международно участие на тема „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Представлението бе осъществено от Студентското научно общество на Университета по библиотекознание и информационни технологии, ръководено от професор Александра Куманова и д-р Николай Василев.

Салваторе МИТОВ, студент в І курс, член на Студентското научно общество на УниБИТ, спец. „Библиотекознание и библиография“

Салваторе МИТОВ, студент в І курс, член на Студентското научно общество на УниБИТ, спец. „Библиотекознание и библиография“ бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
Образованието в България и във Финландия Искам да припомня призива на американския писател и футурист Алвин Тофлър: "Знанието днес е не само източник на най-висококачествената власт, но и най-важната съставка на силата и богатството", който в момента е станал глобален. Тук ще предложа кратко представяне на образователната система на Финландия, която проучвах във връзка с моя друга публикация. Изборът на Финландия мога да обоснова със следното: „Страната е съизмерима с България…“

Иванка ТОПАЛОВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
Благословение на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит по повод 1 ноември - Ден на народните будители - - бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Празничен концерт в чест на народните будители На 1 ноември 2016 г. в столицата се състоя станалият вече традиционен празничен концерт под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова, посветен на Деня на народните будители. Театър „София” бе изпълнен с учители и директори от столичните учебни заведения, деятели на образованието и културата.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Обществено признание за учителя творец - Наградиха победителите в VIII национален литературен конкурс на ИК „Анубис” и Издателство „Булвест 2000” На 31 октомври 2016 г., в навечерието на Деня на народните будители, се проведе традиционното събитие по награждаването на победителите от VIII национален литературен конкурс за учители творци, организиран от Издателска къща „Анубис” и Издателство „Булвест 2000” с подкрепата на Синдиката на българските учители. То има за цел да отбележи приноса на българския учител и неговото творчество към този важен празник.

- бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Българското училище – родно дело Просвещението у нас през вековете винаги е било първостепенна потребност на българина. Съзнавал е, че „то сляпото окато прави“. Отделял е от залъка си, за да образова децата си. Тази нагласа го е карала с ум и сърце да създава училища и да се грижи за тях. С дръзновение сътворявал родното учебно дело, развивал и укрепвал училищни традиции. И днес българинът живее с просветителския дух на своите предци.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Подписан е новият КТД за образованието в община Русе На 21.10.2016 г. в Община Русе бе подписан новият Колективен трудов договор за работещите в сферата на средното образование. За пореден път, благодарение на убедителните предложения на синдикалистите от СБУ и другите синдикати, както и на доброто сътрудничество със социалните партньори, бяха договорени увеличения на годишните платени и допълнителни отпуски, а така също и по-високи размери на допълнителните плащания.

Пламен АТАНАСОВ, председател на ОбКС на СБУ – Русе бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Есенни работни срещи с актива на СБУ Професионализмът, високата квалификация и информираността са гаранция за успех в синдикалната работа - Пазарджик, Сливен,Ямбол, Бургас, Стара Загора, Смолян, Хасково, Софийска област - бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Конференция: „Духовното израстване на българската нация” В чест на 80-годишнината от основаването си столичното народно читалище „Николай Хайтов - 1936“ организира конференция: „Духовното израстване на българската нация”

В навечерието на Деня на народните будители с възрожденски ентусиазъм и следвайки светлата традиция на духовността, Народно читалище „Николай Хайтов - 1936“ - столичен район „Изгрев“, проведе своята Пета национална научна конференция, която бе под наслов: „Духовното израстване на българската нация.“ Тя се състоя на 26 октомври 2016 г., в деня на големия християнски празник на св. вмчк Димитрий Мироточиви и бе посветена на 80-годишнината от основаването на читалището.

Светла СТРУМИНА бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Саку Туоминен, гост-лектор на Глобалната конференция на Teach for All 2016, за вече познатите и за новите аспекти на образованието във Финландия Всички сте чували за образователната система във Финландия. Предполагам, все хубави неща. Ако нямаше оценяване по PISA през 2000 г., едва ли щеше да е толкова интригуващо какво се случва с образованието във Финландия. Мисля си, че самите ние, финландците, се изненадахме от този интерес по целия свят към нашата образователна система. През 2003 г. резултатите от изследването по Програмата за международно оценяване на учениците PISA отново ни поставиха на първо място, през 2006 г. пак бяхме в челните редици. През 2009 г. започна спад, но все още сме сред топ страните. Финландия е десетата най-конкурентна икономика в света и е сред най-добрите в началното образование. Казахме си, значи нещо добро се случва в нашата образователна система. Страната ни е сочена за пример. Трябва да го популяризираме, за да заработи и в други страни, ако може. Всъщност предимствата на финландското образование могат да се опишат с три основни характеристики. Велина АНТОВА бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
За православните ценности и бъдещето От години Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е любимо и уважавано място за детски оздравителен отдих на деца от България, Русия и редица европейски страни. Авторитетът и престижът на комплекса, изграден с руски инвестиции, се определя не само от прекрасните природни дадености на района, но и от отличните условия за отдих, занимания, допълнително обучение и образование на децата в условията на културна и защитена обстановка, далеч от опасностите на съвременното общество - от агресия, насилие, наркотици и др. В дните на форума на славянската култура „Золотой Витязь“ Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СОК „Камчия“ се постави началото на Детския православен лагер за духовно-нравствени ценности за деца от 10 - до 15-годишна възраст от България и Русия.

Инфо: СОК „Камчия” бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Инициативи на кръжок „Четящият студент, четящото дете” По време на Националната седмица на четенето (10-14.10.2016 г.) студентите от Великотърновския университет, участващи в кръжок „Четящият студент, четящото дете” с фасилитатор проф. д.п.н. Мариана Мандева, четоха заедно с деца от цялата страна – ОУ „Никола Козлев”, гр. Лясковец, ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив, СУ „Вела Благоева”, ОУ „П. Р. Славейков”, ОУ „Св. Патриарх Евтимий” - гр. Велико Търново, и др. Амбицията на бъдещите учители е да „преподават” любов към четенето – да създават наситена културно-образователна среда, интегрираща училищни и извънучилищни ресурси и стимулираща децата чрез четенето да израстват личностно и социално за един по-справедлив и хуманен свят. УД бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
До всички български учители и социални партньори на СБУ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА СБУ,

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име Ви поздравявам по повод 1 ноември - Деня на народните будители. В този ден ние се прекланяме пред всички онези творци и пазители на българската духовност и просвета, чието дело продължава да говори от страниците на историята, а мъдрите им слова ни напътстват и в настоящите ни изпълнени с предизвикателства делници. Днес ние отдаваме почит на светите братя Кирил и Методий, на техните ученици и последователи и на всички съвременни будители - българските учители, носители и пазители на изконните ни нравствени и морални ценности.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Убедена съм, че Вие с достойнство продължавате делото, съхранило вечния български дух, стремежа към овладяване на знанието и движението напред. Високо ценя стореното от Вас, солидарността и подкрепата в трудния ни път за отстояване на човешките и професионалните права на българския учител, за модерно и устойчиво развитие на системата на средното образование.

Не преставайте да будите съзнанието на младите поколения и на цялото общество в името на общата ни кауза - качествено българско образование, достойнство на професията и по-добро бъдеще на младите хора на България.

За положените усилия – благодарност и уважение към всички Вас!

Приемете най-сърдечните ми пожелания за здраве, благоденствие и нови лични и професионални успехи.

Честит празник!

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ

- бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
МАЯ КАРАГЬОЗОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ГР. ГАБРОВО: Погледът в миналото отваря очите за бъдещето

Изключително сме благодарни за съдействието на СБУ в разрешаването на редица музейни проблеми и се надяваме на нови форми за социално партньорство

„Да намерим будителите на своето време“ - призовава Мая Карагьозова и благодари за предоставената й възможност да представи Националния музей на образованието в навечерието на Деня на народните будители - празник на българския дух, националното самочувствие и идентичност. Работи в музея от 1985 г. и е преминала през цялата професионална йерархия - уредник, научен сътрудник, а от 2000 година е негов директор.

- Националният музей на образованието е уникална институция в България. Каква е неговата роля в съвременната образователна реалност?

- Националният музей на образованието е единствен по рода си специализиран музей, който съхранява паметта за образователното ни минало и просветни традиции. Съвременният образ на музея и реализацията на дейностите му се определят от неговите функции. Като съдейства за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие, музеят подкрепя развитието на интересите и способностите на деца и ученици. Той подпомага и държавната политика по съхраняване и развитие на образованието и опазване на културното наследство.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
ИБИС АЛВИСА ГОНСАЛЕС,
КУБИНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ
Благодарение на професионализма на вдъхновяващите български учители Куба печели много нови приятели

СБУ допринася за укрепването на взаимоотношенията на двете приятелски страни в областта на образованието

На 25 октомври 2016 г. Асоциацията за приятелство „България - Куба“, в която участва и Синдикатът на българските учители, проведе среща с Ибис Алвиса Гонсалес, директор на отдел „Страни от Централна и Източна Европа“ в ИКАП - Кубинския институт за приятелство с народите, и с Н.Пр. Педро Пабло Сан Хорхе - извънреден и пълномощен посланик на Република Куба в България.

Участниците в срещата, сред които бяха членове на Асоциацията, видни общественици, дейци на културата и изкуството, журналисти и гости от Асоциацията за приятелство „Македония - Куба“, имаха възможността да видят кратък филм, посветен на 90-годишнината на легендарния кубински лидер Фидел Кастро и представящ срещите му с 90 лидери на държави от цял свят. Тамара Такова, председател на Асоциацията, представи нейната дейност и предстоящите й изяви. Н.Пр. Педро Пабло Сан Хорхе сподели своята удовлетвореност от посещенията си в училища от Софийска и Варненска област, в Пловдив и Пазарджик и от многобройните си и ползотворни срещи с учители и ученици. Ибис Гонсалес накратко разказа за важните задачи, които кубинският народ поставя пред възпитанието на младежите, говори за доверието, солидарността и приятелството между народите на Куба и България и за икономическото развитие на своята страна. Тя отговори на няколко въпроса специално за читателите на в. „Учителско дело”.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
Казуси, свързани с кариерното развитие на педагогическите кадри Заемане на длъжността „старши учител“

Уредено е в чл. 71 от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти: „(1) Длъжностите „старши учител" или „старши възпитател" се заемат от лица, които освен завършено висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността, определени съгласно приложение № 1:

1. заемат длъжността „учител" или „възпитател";

2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат период на атестиране по чл. 49, ал. 3;

3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;

4. имат оценка от последното атестиране, не по-малко от „отговаря на изискванията".

Направление „ Професионално-творческа защита“, СБУ бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
БЛИЦ-ИНТЕРВЮ С ЦВЕТОМИР НИКОЛОВ И АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ОТ „ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ“: СБУ е реален и ефективен партньор, с когото ще работим за въвеждането на иновации, дигитализация и активно актуализиране на учебния модел спрямо потребностите на 21. век

Дейността на фирма „Юнион Интерактив“ е насочена конкретно към директорите, учителите, учениците и техните потребности за един модерен подход на обучение, съобразен с най-новите тенденции в образованието. Основният фокус се поставя върху решения, които са доказали и продължават да доказват своята добавена стойност в процеса на обучение. Интерактивност, визуализация, дигитализация, виртуална реалност - това са основните концепции, които „Юнион Интерактив“ подкрепя чрез своята дейност. Начинът на работа на фирмата е изцяло съобразен с действителността в България и цели въвеждането на цялостни решения, заедно с монтаж и обучение на кадри, за да може иновациите успешно да навлязат в процеса на обучение и да бъдат използвани и на практика.

- Уважаеми господа, Вашата фирма „Юнион Интерактив“ предлага завършени иновативни решения за модернизация на учебния процес в българското училище. Защо се насочихте към сектор „Образование“ и избрахте за предмет на дейност промяна на визията на учебния процес?

Цветомир Николов: - Качественото образование е един от основните признаци на модерното и развито общество. В същото време това е един от секторите, които трябва да търпят значителни промени и подобрения. Образованието трябва да подготвя адекватни и адаптирани към реалността млади хора. Имайки предвид с какви темпове се развива светът около нас – в професионално, социално, технологично и научно отношение, смятам, че образователният модел в училище в момента трябва да „галопира“, за да постигне тази цел. В този смисъл, ние се насочихме именно към този сектор, тъй като в момента той се нуждае от внимание и подкрепа на всички нива. Според мен това трябва да бъде постоянен приоритет, особено в България!

Относно втората част на въпроса, учебният процес е реалното проявление на образованието. Ние искаме да видим реална и ефективна промяна там. Разбира се, лично аз съм на мнение, че има много позитиви, които са незаменими в сегашния учебен подход. Но когато виждаш възможност за оптимизация, е добре тя рано или късно да се случи. Иначе, в най-добрия случай, тъпчем на едно място.

Александър Николов: - Светът в момента се променя с бързи темпове във всяко отношение. Ние работим различно, комуникираме различно, приемаме информация по различен начин! Образованието на 21. век не трябва просто да предоставя знания и умения, приложими на пазара на труда. Образованието днес трябва да бъде ориентирано и към креативност, културна и социална отговорност, разрешаване на проблеми, комуникация, продуктивност, технологични познания и мн., мн. др. Всичко това предполага една промяна, или по-скоро, подобряване на учебния модел и на учебния процес като цяло. Това е и нашата цел и желание – да работим с училищата и да предлагаме решения, които модернизират образованието, правейки го адекватно на динамичната реалност, около нас, без да променяме изначалната му мисия и идея!

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
Партньорство за разкриване на възможностите и предизвикателствата пред развитието на световното образование Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, участва в първата в Европа Глобална конференция на влиятелната Международна мрежа за равен достъп до образование Teach for All. Форумът се проведе в периода 25-27 октомври 2016 г. в Американския университет в Благоевград и събра над 400 образователни експерти и международни лидери в сферата на образованието от 43 страни с провокативната тема „Да си представим образованието по различен начин”. Съорганизатор на конференцията в България е българският представител в мрежата Teach for All – „Заедно в час“, с подкрепата на Фондация “Америка за България”.

Основна цел на събитието бе да разкрие възможностите и предизвикателствата пред развитието на световното образование в ерата на глобализация. Както и да се превърне в платформа за обмяна на добри практики и идеи от успешни иновативни училища, които да помогнат за осигуряването на достъп до качествено образование на всяко дете в ХХІ век.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе активно участие в сесията на форума „Споделените решения за предизвикателства в образованието в Европа”, посветена на проекта „Нов път за нови таланти в образованието”, по който си партнират Австрия, Испания, Латвия, Румъния и България. У нас той е осъществен от водещ партньор Министерството на образованието и науката. Представители на институциите, ангажирани с осъществяването на иновативния проект на Европейската комисия, който има за цел да тества политики в областта на привличането, обучението, задържането на мотивирани и подготвени специалисти в областта на образованието, представиха конкретните си постижения. Експертите акцентираха и на социалното партньорство с учителските синдикати, което гарантира осъществяването на целите. Те приветстваха личното присъствие на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева на конференцията. За тях беше важно да чуят мнението на СБУ за проекта.

Велина АНТОВА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
Ние, учителите, заедно със СБУ носим възрожденски плам в сърцата си, да будим умовете На Първи ноември, в Деня на народните будители, се покланяме на хилядите знайни и незнайни книжовници, учители, просветители, борци за национално освобождение, пробуждали вярата, силата, оптимизма на народа ни в трудни времена на насилие, отчаяние, бездуховност.

Първи ноември, Денят на будителите, е памет, поглед, взрян в миналото, но той е и ден - нов старт, нова цел към нашето бъдеще. Увереност, стабилност и сигурност в динамичната ни и все по-сложна професионална дейност ни дава Синдикатът на българските учители, който със своите структури в цялата страна активно работи именно за това бъдеще.

Мариана КАРАДЖИКОВА, старши учител в 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
Посланикът на Сирия у нас посети Централата на СБУ На 13 октомври т.г. в Централата на Синдиката на българските учители на работно посещение бе посланикът на Сирия у нас Н.Пр. Надра Саяф. По време на срещата д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, запозна госта със системата на българското средно образование и политиките на Синдиката. Обсъдени бяха идеи за по-нататъшно партньорство в областта на образованието, както и подкрепа за възможностите при образованието на сирийските деца-бежанци, живеещи и обучаващи се в България. Поставен бе акцент, че учителските синдикати по света работят за мир, разбирателство, добруване и провеждат политики за осигуряване на равен достъп до образование на всички деца.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
Успяваме в синдикалната си дейност!
Това е главният извод от есенните съвещания
в областите Габрово, Велико Търново и София-град
Когато се готвех за традиционните есенни съвещания с актива на СБУ в областите Габрово, Велико Търново и София-град, случи се, прочетох в едно списание приблизително следното: „Ако не успяваме да планираме, то планираме да не успяваме.” Споделям това, защото мисля, че в тази игра на думи се крие нещо много важно, което изразява цялостната ни професионална и синдикална дейност, ключът за гаранцията на нашия успех. И това бе потвърдено на съвещанията в трите области. На първо място, това е необходимостта да се идентифицират и откроят актуалните задачи, които стоят пред синдикалния актив, да се изяснят основните политики в образователната система, особено новостите. Да се насочи колегията към основните приоритети в работата ни като синдикалисти. Не на последно място, да се сподели положителен опит. Цялата квалификационна дейност, в частност и синдикалните обучения, да се извършват целенасочено, планомерно.

Желю ИВАНОВ, гл. експерт в СБУ бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
Д-р Иглика Мишкова, уредник в Националния етнографски музей при Българската академия на науките: „Музеят и училището могат да бъдат ефективни партньори за по-качествено образование на българските деца“ Светла СТРУМИНА бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
XVII годишна конференция на Сдружението на учителите по история в България От 9 до 10 септември 2016 г. за 17-и пореден път Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите при СУ „Св. Климент Охридски” стана домакин на годишната конференция на Сдружението на преподавателите по история в България.

Сдружението на преподавателите по история е основано през 1998 г. от група ентусиасти начело с проф. Р. Кушева, като неговата основна цел е да популяризира новостите в преподаването на история сред колегията и да разпространява добър български и европейски опит. От 2001 г. Сдружението издава и списание „Диалогът в историята”, което е основно поле за изява на българските учители по история и публикува добри европейски практики. С годините конференциите се утвърдиха като място за среща на колегите и обмяна на опит.

Тази година основната тема беше „Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история”, като акцентът бе върху „История, общество и медии”. Голям интерес предизвика участието на доц. д-р К. Грозев и проф. Р. Михнева, които представиха една област, все още малко позната у нас, а именно публичната история. Те запознаха участниците в конференцията със същността, особеностите и начините на употреба на публичната история.

УД бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ОТ НЕГОВО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО ЗНЕПОЛСКИЯ ЕПИСКОП АРСЕНИЙ: Учителите са достойни народни будители, които Бог е дарил с мъдрост, търпение, мъжество и безстрашие пред предизвикателствата

Всеки народ има своя история, своя култура и свой език и никой благоразумен човек няма да пренебрегне историята си, да забрави езика си, да потъпче вярата си или да забрави светините си. Днес чрез доброто намерение и чрез сърдечния вопъл и желание на дълбоко уважавания председател на Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева сме се събрали на най-високото място в Родопа планина, за да отправим свята молитва за мир, добруване, благоденствие, здраве, за просперитета на образованието и за всичко добро. Възнасяме своята молитва към Бога от мястото, където се съхранява частицата от Светия Кръст Господен. Нека Божията благодат да осени нашите чувства, за да може тук събралите се учители – достойни народни будители, да придобием по-голяма мъдрост, търпение, мъжество и безстрашие пред предизвикателствата, с които се сблъскваме всеки ден при възпитанието и обучението на учениците и младите хора в общочовешки ценности и християнски добродетели.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
ОТЗИВИ НА ГОСТИТЕ НА МОЛЕБЕНА, КОЙТО СБУ ОРГАНИЗИРА НА КРЪСТОВА ГОРА ЗА ЗДРАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Заедно със СБУ работим за просперитета на българското образование

Димитринка ХРИСТОВА бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
СБУ има мисията на водач, свързващ светлината на духовността със знанието Споделено от участници в молебена, организиран от Синдиката на българските учители за здраве, успех и благоденствие на учителите, децата, учениците и работещите в образователната система, на 8 октомври 2016 г. на Кръстова гора

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
Моят вестник
Или пет основателни причини, за да обичам да чета вестник „Учителско дело”
В електронния ХХІ век, когато чрез Интернет сме засипани с огромно количество информация за какво ли не, аз пък не мога да си представя натовареното си учителско ежедневие без нашия вестник „Учителско дело”. Готова съм да обоснова защо съм такава заклета традиционалистка.

Марияна ПЕТРОВА, старши учител по български език и литература в ОУ „Акад. Даки Йорданов”, гр. Омуртаг, председател на ОбКС на СБУ, гр. Омуртаг бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
5 ОКТОМВРИ: В България тържествено чествахме Световния ден на учителя Пред Паметника на българските учители - народни будители, разположен между Дома на учителя (Централата на Синдиката на българските учители) и православния храм, носещ името на българските първоучители - „Св. Седмочисленици”, тържествено бе отбелязан 5 октомври - Световният ден на учителя. Станал традиция, този ден има за цел да мобилизира държавните институции и неправителствени организации за подкрепата на учителите, за решаване на най-важните проблеми в образователните системи във всяка държава и в световен мащаб. И днес празникът е изпълнен със социални послания и насочва общественото внимание върху най-значимата и отговорна работа на учителите в цял свят. През 2016 година мотото на професионалния учителски празник има ключово за бъдещето на света послание: „Ценим учителите, подобряваме техния статус.”

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Правителството отпуска 223 млн. лв. допълнително за обезпечаване на Закона за предучилищното и училищното образование през 2017 г. За следващата година можем да дадем допълнително 223 млн. лв. за образование, обяви министър-председателят Бойко Борисов след среща с президента на КНСБ Пламен Димитров и с председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, която се състоя в МС. В нея участва и министърът на финансите Владислав Горанов, както и председателят на Комисията по образованието и науката в 43. НС Милена Дамянова.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ „ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ЧЕТЕНЕ“: Учениците от столичното 7. СУ “Св. Седмочисленици“ се включиха в Проекта Емоционално и вълнуващо бе на 5 октомври т.г. в класната стая на 2 „ г“ клас на 7. СУ „Свети Седмочисленици“ в София. Поводът бе старта на националния проект „Грамотност чрез четене“ в чест на Световния ден на учителя. Иницииран от Ротари клуб Филипопол и комитет Ротариански групи за действие и подкрепен от Министерство на образованието и Синдиката на българските учители, Проекта има за цел повишаване на грамотността и мотивацията за четене сред децата и учениците от различни класове и постигане на удовлетворение от четенето в присъствието на значими личности от българския обществен, културен и политически живот на страната ни. В празничния ден гост на „първото пилотно четене“ в училището бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Както повелява традицията тя дари директора на училището Маруся Никова и класния ръководител Даниела Марашева с подаръци от СБУ, изработени по повод Световния ден на учителя и комплект лимитирани издания на „Рибния буквар“ и „История Славянобългарска“, и бе посрещната с хляб и дарове, направени от децата и техните родители с посланието „да не спира да дарява обич и познание“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Столичното 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ се включи в националния проект „Грамотност чрез четене“ На 5 октомври – Световния ден на учителя, в цялата страна стартира националната кампания „Грамотност чрез четене“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители. По повод реализацията на кампанията специален гост в столичното 2. СУ „Емилиян Станев“ с директор Елеонора Лилова бе Диян Стаматов – зам.-министър на образованието и науката. В словото си той поздрави ръководството и учителите с 5 октомври и им пожела сили, успехи и търпение при ограмотяването и възпитанието на младото поколение в любов към четенето и книгите.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Градивно сътрудничество за осигуряване на здравословни работни места за всички възрасти Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в конференция на тема: „Здравословни работни места за всички възрасти – постижения и проблеми в България.“ Форумът, организиран от Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) към КНСБ, се проведе на 30 септември т.г. в столицата като част от кампанията на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа.

Велина АНТОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Конкурс „Глобална учителска награда” Всички условия за кандидатстването можете да видите на интернет страницата www.globalteacherprize.org - бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Среща на традициите със съвремието: Столичната 99. ДГ „Брезичка” с нова модерна сграда за 4 детски групи „С много вяра и надежда и с много обич успяхме да сътворим мечтите на поколения педагози работили в тази сграда. Днес откриваме срещата на традициите със съвремието. Благодаря на хората, които ни помогнаха да сбъднем мечтите си” - с тези думи Иванка Харбалиева, директор на столичната 99. ДГ „Брезичка” постави началото на тържествената церемония по откриването на новата сграда към детската градина.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Проект „Обичам моето училище” Тържествено бе финализиран проектът „Обичам моето училище”, реализиран със съвместни усилия на екип на столичното 139. СУ „Захарий Круша”, ръководен от директорката Румяна Дончева и Албена и Артър Спърлинг от английската Фондация “ЛайтСор“. На тържеството присъстваха официални гости от Столичната община, РУО на МОН – град София, район „Лозенец”, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”, родители и ученици. Целта на проекта е да се подобри учебната среда в училище чрез цветовете, формите, думите, които оказват влияние върху психичното, емоционалното и физическото състояние на учениците. Новият акцент включва два параметъра: цвят и знак. Външните изразни средства „водят” наблюдаващия към вътрешната същност.

Доц. д-р Райна ЗАХАРИЕВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Обявиха резултатите от Осмия национален конкурс за учители творци За осма поредна година издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ предоставиха възможността на действащи учители и директори от училища и детски градини в цялата страна да вземат участие в Националния литературен конкурс за учители творци. Техните авторски произведения – стихотворения, разкази и есета, бяха оценени от престижно жури в състав проф. Боян Биолчев, проф. Валери Стефанов и поетът Бойко Ламбовски, а списък с отличените автори, чиито литературни творби ще бъдат публикувани в общ сборник, може да бъде намерен на сайтовете на двете издателства: www.anubis.bg и www.bulvest.com.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
В Деня на учителя се състоя Първата церемония за връчване на езикова диплома DSD I в НФСГ На 5 октомври - Световния ден на учителя, в аулата на Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) се проведе първата церемония по връчване на езикова диплома DSD I степен за владеене на немски език. Сертификатите, които са официално признати от Конференцията на министрите на образованието и културата в Германия, бяха връчени на 13 ученици от единадесети и дванадесети клас на НФСГ лично от Йорг Каснер - координатор и консултант за немски език към Централната служба за училищно дело в чужбина при Посолството на Федерална република Германия. По случай празника председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева изпрати специален поздрав до ръководството, учителите и учениците на НФСГ, с пожелание за още много успехи при надграждането и обогатяването чуждоезиковата подготовка и компетентности на младите хора.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Онлайн порталът „Образование на русском“ предлага безплатно обучение Онлайн порталът на московския Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“ предлага своя проект „Образование на русском“. Той включва богато разнообразие от възможности за онлайн обучение, за осъществяване на контакти с преподаватели, както и достъп до литературни източници, информация за олимпиади и конкурси и др.

На сайта https://pushkininstitute.ru подробно са разработени различни раздели.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Водата – извечни послания Предлагаме Ви заедно да надникнем в Микрокосмоса на Водата чрез авторската изложба на Иван Тодоров, разположена на открито със съдействието на Столичната община в градинката пред „Кристал“, срещу Централния военен клуб (05-20.10.2016 г.). В този си формат изложбата няма световен аналог и поставя пред съвременната наука уникални въпроси, на които следва да бъде даден отговор. Тези въпроси касаят здравословните и безопасни условия на труд в среда на рязко увеличени вредни вълнови енерго-информационни въздействия.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
5 ОКТОМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ
Ценете учителите, подобрявайте статуса им
На 5 октомври милиони хора от всички континенти честват Световния ден на учителя. Наситен с професионални и социални послания, той носи закономерна гордост за българските учители - утвърден от ЮНЕСКО през 1994 г., празникът се учредява по идея на българското представителство. Предложението е подкрепено от Интернационала на образованието (ИО), като отбелязването на Световния ден на учителя се превръща в традиция и цели ефективното обединяване на обществото и институциите за решаване на най-важните проблеми в образователните системи на всяка държава и в световен мащаб.

Днес Световният ден на учителя се чества под егидата на Интернационала на образованието, вкл. и на Европейския синдикален комитет за образование, които обхващат близо 400 организации с над 32 милиона работещи в образованието от 172 държави. По искане на Синдиката на българските учители, който от 1994 г. отбелязва празника, Световният ден на учителя бе утвърден в нашата страна с Решение на Министерския съвет на Република България № 697 от 29.09.2006 г.

Тази година професионалният учителски празник има ключово за бъдещето на света послание. През 2016 г. мотото на Световния ден на учителя е: „Ценете учителите, подобрявайте техния статус“ („Valuing teachers, improving their status“), и е в пряка връзка с избора на датата 5 октомври. На 5 октомври 1966 г. Организацията на ООН за образование, наука и култура - ЮНЕСКО и Международната организация на труда (МОТ) на специална съвместна конференция в Париж приемат историческата Препоръка относно статуса на учителите. Днес, 50 години по-късно, тя продължава да бъде актуална.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА Председател на Синдиката на българските учители бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката към 43-ото Народно събрание „Днес държим в ръцете си ключа към промяната“ Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката „Важно е да осигурим мотивиращи и подкрепящи учителя политики“

Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
В навечерието на Световния ден на учителя откриха училищния Библиотечно-информационен център „Кирилица“ В навечерието на 5 октомври - Световния ден на учителя, по идея на братята и сестрите от Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Св. София“ в 44. СУ „Неофит Бозвели“, район „Подуяне“ в столицата, бе открит първият по рода си Библиотечно-информационен център, проектиран по уникален интериорен дизайн на тема „Кирилица“, вдъхновен от старобългарската азбука.

Във връзка с 5 октомври – Световния ден на учителя, ръководството на Синдиката на българските учители се срещна с неправителствени организации, както и с учителската колегия на столичното 44. СУ „Неофит Бозвели“, и високо оцени работата на учителите, представените добри педагогически практики, откритата изложба с хуманитарна насоченост по повод празника. Поздравени бяха учителите и учениците с успешната реализация на идеята за Библиотечно-информационен център „Кирилица“, допринасящ с реорганизацията на учебното пространство за по-ефективен и качествен учебно-възпитателен процес.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Станимира Хаджимитова, директор и основател на Фондация "Джендър проект в България" „Със СБУ сме заедно, защото промяната в мисленето и действието изисква обединени усилия“

Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Подобряването статуса на учителите е цялостен процес, който изисква време и съвместни усилия от всички ни Какво привлича един млад човек към учителската професия, как той избира училището, в което иска да преподава, кое го мотивира, за да пожелае да бъде член на Синдиката на българските учители? В навечерието на 5 октомври - Световния ден на учителя, попитахме за всичко това двама млади учители - Захари Вучев и Иван Стоянов, които са и заместник-директори по учебна дейност и иновативни образователни технологии в 18. СУ „Уилям Гладстон“ с директор Величка Стойчева. Уникално за страната, с близо 110-годишна история, 2402 ученици и над 140-членен учителски колектив, училището, което се намира в столичния район „Възраждане“, е еталон за съвременно учебно заведение с иновативни методи на преподаване, непрестанно подобряваща се материална база и педагогически колектив, постоянно усъвършенстващ професионалните си компетентности и квалификация. Училището активно работи по проблемите на гражданското образование, има успешни партньорства с учебни заведения от всички континенти и реализира впечатляващи проекти. 18. СУ е първото в България, което въвежда корейски език в задължителната си програма след седми клас. Днес учениците му имат възможност да изучават седем чужди езика (шест от които - още от първи клас) и са редовни участници и победители на общонационални и международни езикови конкурси, като успешно се представят на световните стандартизиращи изпити.

Светла СТРУМИНА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ
Литературен паметник на загиналите българи по време на Първата световна война
След фундаменталните монографии за Балканските войни и за Втората световна, академик Георги Марков обогатява историческата наука и радва читателите на исторически анализи с новия си забележителен труд - „Голямата война и българският меч над балканския възел 1914-1919” в две части: „Заплитането” и „Разсичането”.

Думите, които читателят най-напред ще прочете, са: ”Печелим битките. Но губим войната. Юнаци, вие изпълнихте дълга си към Отечеството! Вечна ви слава и спете в мир!” В Първата част на този фундаментален исторически труд се разкриват причините за развяването на бойните знамена само две години след националното крушение в края на Втората балканска война, за да бъдат „поправени неправдите” и „всички българи да се съберат под общата държавна стряха”. Изборът и намесата на България в Първата световна война са със същите съдбоносни последици, които ще тегнат върху плещите и на бъдните поколения.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Проведе се петото заседание на Форума за дуално образование Една година след официалния старт, на 26 септември т.г. Форумът за дуално образование за пети пореден път събра в София представителите на всички заинтересовани страни, отговорни за въвеждането на дуалното образование у нас - държавни и местни институции, браншови камари и бизнес организации, синдикални и работодателски организации, представители на Българо-швейцарската търговска камара, Българо-австрийската търговска камара, Германо-българската индустриално търговска камара и др. Участие в заседанието на Форума взеха и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, експерти от МОН и МТСП, директори на водещи професионални гимназии от столицата и страната и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Стартира националният проект „Грамотност чрез четене“ По повод отбелязването на 5 октомври – Световния ден на учителя, в цялата страна ще стартира националният проект „Грамотност чрез четене“. Той е иницииран от Ротари клуб - Филипопол и комитет Ротариански групи за действие и ще бъде реализиран с подкрепата на МОН и Синдиката на българските учители. Ограмотяване чрез четене е проект, който цели да провокира и мотивира българските ученици от различни класове да четат своите любими книги в присъствието на значими личности от българския обществен, културен и политически живот на страната ни.

Стартът на инициативата ще бъде поставен на 5 октомври т.г. във всички областни центрове в страната. Гости на първото „пилотно четене“ в столичните училища ще бъдат председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.- министърът на образованието и науката Диян Стаматов и др.

УД бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Справянето с бежанската криза е отговорност на институциите не само на национално, но и на глобално ниво Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ взе участие в инициираната от КНСБ международна кръгла маса на тема: „Бежанската криза – национални рискове, регионални измерения и мерки за овладяването ѝ“ , която се проведе на 19 септември 2016 г. Във форума участваха още: Пламен Димитров, президент на КНСБ, Зорница Русинова - министър на труда и социалната политика, Филип Гунев - зам.-министър на вътрешните работи, Петя Първанова - председател на Държавната агенция за бежанците, Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ, Димитър Манолов - президент на КТ „Подкрепа“, представители на общински съвети, специализирани структури, образователни заведения, федерации и синдикални организации, медии и др. Форумът имаше за цел да дискутира проблемите на интеграцията на бежанците и опасността за националната ни сигурност, както и предизвикателствата, пред които са изправени националната и местната власт

Ефективни мерки за овладяване на кризата в международен план представиха по време на събитието Естер Линч - конфедерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, и Матайс льо Рут - представител на Върховния комисариат на бежанците към ООН за България.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
Пазете учителя и го обичайте! За 15-и септември като за едни много важен ден. И за вдъхновението ни от него, което трябва да ни съпътства през цялата година. С надеждата да гледаме все така празнично към училището като към духовен храм, да пазим неговите свещенослужители – учителите, и да ги обичаме!

Велина АНТОВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
17 СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА СОФИЯ Градът, който върви напред с хилядолетния си дух

С талантите на младите, с вдъхновението на творците, с идеите на знаещите, с мечтите на своите граждани

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
Дуалното образование – надежда и шанс за младите хора В началото на учебната 2016/2017 г. близо 400 ученици прекрачиха прага на 16 професионални гимназии в 11 града в цялата страна, за да се обучават в общо пет професии по системата „учене чрез работа“ по швейцарски модел в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Официалният старт на новата учебна година в столичната Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ бе даден на 16 септември т.г. лично от президента на Р България Росен Плевнелиев, в присъствието на посланика на Швейцария Н.Пр. Денис Кнобел, зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов и представители на бизнес средите у нас. 27 ученици от 9. клас стартираха обучението си по професията „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“. С подкрепата на проект „ДОМИНО“ те ще се обучават в реална работна среда в една от шестте фирми, партньори по проекта – „Нестле“, ЧЕЗ, „Фесто“, „Алфалифт“, ЛЕМ и „Райхле и Де-Масари“. Всеки месец през тази и следващата учебна година учениците ще получават по 50 лева стипендия, осигурени по проекта. С всяка следваща година по време на 4-годишното си обучение ще се увеличава периодът на обучение в реална професионална среда. Възнаграждението за положения от учениците труд в последните две години от гимназиалния етап ще бъде в размер на 90% от минималната работна заплата за страната.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
На добър час! На 15 септември 2016 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе официален гост на тържественото откриване на новата учебна 2016/2017 г. в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ в квартал „Факултета“ на район „Красна поляна“ - Столична община. Тя бе изключително сърдечно приветствана от учителите и всички присъстващи на церемонията в училището, което избра сред над 50-те отправени до нея покани от столични учебни заведения. С над 1150 ученици и 60 учители 75. ОУ е единственото училище в квартал „Факултета“.

Светла СТРУМИНА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Форум с енергия за бъдещето Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката, организираха от 1 до 5 септември т.г. в СОК „Камчия” семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” - 2016 г. Форумът е заключителна част от едноименния конкурс, който се провежда за трета поредна година по инициатива на СБУ.

Велина Антова, Таня Леонидова бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Състоя се първото за учебната 2016/2017 г. заседание на Отрасловия съвет На 14 септември т.г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за учебната 2016/2017 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката, в качеството му на председател на Отрасловия съвет. В заседанието участие взеха д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Красимир Попов – зам.-председател на СБУ, Пламен Иванов – главен експерт в Централата на Синдиката, директори на дирекции в министерството, както и всички национално представени синдикални и работодателски организации в системата на средното образование.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Представяне на проект за Наредба за приобщаващото образование;

2. Представяне на проект за Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“;

3. Разни.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Откриха нов Дигитален център в Столичната библиотека По повод 17 септември (Денят на София) и Европейските дни на наследството Столичната библиотека откри нов и съвременен Дигитален център, който ще съхранява книжната памет на София. В приветствието към гостите директорът на библиотеката Юлия Цинзова сподели, че модерната технология е внедрена благодарение на два европейски проекта: „Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет“ и „Културно наследство и съвременни изкуства”, реализирани съвместно със Стoличната община. По думите й центърът ще даде възможност на българския читател – ученици, студенти и преподаватели, да се докосне до много стойностни произведения, стоейки си вкъщи и ползвайки сайта на библиотеката. Сред официалните гости на откриването бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столичната община, Мария Ачкова – кмет на район „Срeдец, доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви“, проф. Михаил Неделчев от НБУ, доц. д-р Елка Трайкова – директор на Института за литература към БАН, много интелектуалци и граждани на София.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Християнските ценности сред децата и учениците В приятна творческа атмосфера в СУ с изучаване на чужд език „Ал. С. Пушкин”, гр. Варна, се проведе среща на директори на учебни заведения и председатели на организации на Синдиката на българските учители с Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан. Срещата, на която присъстваха повече от 130 участници, бе ръководена от д-р Венцеслава Генова, началника на РУО – гр. Варна, и Веселин Рашев - председател на ОбКС на СБУ, координатор за област Варна и член на ИК на СБУ. На събитието присъства и Светлан Илиев, председател на работодателската организация.

Веселин РАШЕВ, председател на ОбКС на СБУ, координатор за област Варна и член на ИК на СБУ бр. 27 от 19 септември 2016 г.
ПОКАНА Столичната община и Националната спортна академия „Васил Левски” организират Трета научнопрактическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”

- бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Столичната образователна система в началото на учебната 2016/2017 г.: Устойчиво качествено образование се постига с професионализъм, в екипност и с градивен диалог между социалните партньори София-град – знак за качество в средното образование. Под този слоган на 12 септември т.г. в заседателната зала на НИМ в София се проведе съвещанието със софийските училищни директори, организирано от РУО на МОН, София-град, с началник Ваня Кастрева. Участваха специалисти от дирекция „Образование“ на Столичната община и МОН, представители на други столични общински и републикански образователни институции, сред които и на Синдиката на българските учители. Официални участници в събитието бяха г-жа Снежана Дукова – депутат в 43. Народно събрание, г-жа Меглена Кунева – вицепремиер и министър на образованието и науката, г-н Тодор Чобанов – заместник-кмет на София.

Велина АНТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
СПОДЕЛЕНО Благодарим на СБУ и на неговите партньори, че дадоха поле за изява на учителите, които имат сърце и познания да откриват и развиват детския талант Велина Антова и Таня Леонидова бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Работилница за четене В рамките на семинара се проведе и творческа „Работилница за четене”. Тя бе ръководена от проф. д.п.н. Мариана Мандева - преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, катедра „Начална училищна педагогика”, с участието на Анелия Николова – възпитател в ПИГ, първи клас в ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново, и докторант на Великотърновския университет, и студентките от специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика” (ОКС „бакалавър”, редовна форма на обучение, трети курс) на ВТУ Петя Георгиева и Христина Димитрова.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Кръгла маса „Изкуства в образованието” В рамките на програмата на семинара се проведе кръгла маса на тема „Изкуства в образованието” с модератори доц. д-р Райна Захариева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ и Величка Николова, директор на столичното 144. СУ ”Народни будители”. Дискутираната тема е нова и разширяваща се област на психолого-педагогически научно-практически изследвания, базирана на обучение и учене с помощта на изкуствата. Целта на кръглата маса бе чрез използване на изкуствата в образованието да се насърчи творчеството в децата и учениците, което да допринесе за креативност чрез художествено изразяване, чрез музика и драма, танци и хореография, изобразително изкуство (визуални изкуства) и творческо писане и поези.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Хайде на хорото! Опа, иха, а така... От българско, по-българско настроение завладя всички в творческата работилница „Хайде на хорото”, организирана от СБУ. Тя се проведе под ръководството на прекрасните майстори на танца старши учител по хореография Росица Атанасова и учител Донислав Донев при 144. СОУ „Народни будители”, гр. София. В емоционалния творчески час с ентусиазъм и усърдие се включиха над 30 учители и директори на детски градини, училища и ОДК.

Велина АНТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Училище на бъдещето Представяте ли си класна стая, в която учителят преподава урока, като използва лаптоп и мултимедиен проектор, чрез които демонстрира на класа презентации по своя учебен предмет, озвучени с различни музикални инструментали? Представяте ли си класна стая, в която да цари тишина и спокойствие, а учениците да са усмихнати и съсредоточени в разказа на учителя или креативни в зададената им от него екипна работа? Няма агресия, няма апатия към урока, ученето и четенето не са мъчение, а удоволствие и за двете страни в акта на общуване–възпитаване–преподаване. Учителят е партньор и приятел, който стимулира индивидуалността и различността. Учителят се интересува от съвременните изследвания в своята област, има много добра компютърна грамотност, ползва интернет и може да създава мултимедийни уроци. Учениците обичат да учат и ходят с радост на училище. Не, това не е приказка. Голяма част от нея вече е реалност.

Маргарита ВАСИЛЕВА, старши учител по БЕЛ в 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу”, гр. София, носител на Специалната награда на Областния управител на област София-град бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Европейско сътрудничество Интервюта на Ивайла Василева с Мартин Ромер, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование; Георги Труханов, председател на профсъюза на образованието и науката в Украйна и Негин Джураева, ръководител на младежката секция в профсъюза на на образованиетио в Таджикистан

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Партньорства Интервюта на Велина Антова с Мария Минчева – директор на дирекция „Образование в Столична община, Пенка Игнатова - директор на дирекция „Образование, младежка дейност и спорт” в община директор на дирекция „Образование, младежка дейност и спорт” в община Велико Търново и Маринела Петрова – директор на дирекция „Образование, здравеопазване и социални дейности” в община Враца. Велина АНТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Приключи третото издание на Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката, организираха от 1 до 5 септември т.г. в СОК „Камчия” семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”. Форумът е заключителна част от едноименния конкурс, който се провежда за трета поредна година по инициатива на СБУ.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Дванадесетата учителска спартакиада с международно участие - поредното запомнящо се събитие на СБУ Дванадесетата учителска спартакиада на Синдиката на българските учители с международно участие се проведе от 12 юли до 17 юли 2016 г. в курортния комплекс “Св. св. Константин и Елена”. Сред основните цели на инициативата на СБУ са популяризиране и утвърждаване на спорт за здраве сред заетите в системата на средното образование, както и разширяване на сътрудничеството и солидарността сред представителите на най-благородната професия – учителската, от различните страни.

И ОЩЕ ЩРИХИ ОТ XII УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ: Една такава голяма инициатива за учителите може да направи само СБУ; Благодарим на СБУ, че всяко лято ни зарежда с тази уникална емоция

НИКОЛАЙ РАДУЛОВ, ГЛАВЕН СЪДИЯ НА ИГРИТЕ: Учителите се отличават със своя заряд и желание за победа в честна и чиста игра

Велина АНТОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ СБУ дава сигурност, ражда приятелства и формира лидери в спорта Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО - 2016: Да формира и мотивира българските учители да бъдат лидери, е един от основните приоритети на СБУ Верен и последователен в своите политики за качествено образование, Синдикатът на българските учители показа, че задава моделите не само в кариерното развитие и усъвършенстване на квалификацията на педагогическите кадри, но и в грижата за развитие на компетентности за повече свобода при работа в мултикултурна среда. Доказателство за това е петото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО), учредена от СБУ, която се проведе в град Хисаря от 18 юли до 21 август т.г.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Промените, които влизат в сила от началото на учебната 2016-2017 г. според Закона за предучилищното и училищното образование УД бр. 26 от 12 септември 2016 г.
ИК „Анубис“ внесе 15 проекта на нови учебници за 1. и 5. клас в МОН Екипът на издателска къща „Анубис“, един от лидерите на пазара на учебници в страната, разработи и внесе за одобрение в Министерството на образованието и науката пълен комплект учебници за 1. и 5. клас. Оформлението на учебниците и за двата класа е с обща визия и е лесно разпознаваемо. Всички те са придружени от електронен вариант, който също е внесен за одобрение, а на оценителите е предоставен достъп до новата модерна платформа за електронни учебници на издателството – anubis-bulvest.kitaboo.com. Тя ще даде възможност на учители и ученици да ползват електронните учебници през всички видове мобилни устройства както онлайн, така и офлайн.

Автор: ИК „Анубис“ бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Два варианта на буквар и читанка за 1. клас внесе в МОН издателство „Булвест 2000“ Пълни комплекти нови учебници за 1. и за 5. клас (общо 17 на брой) внесе издателство „Булвест 2000“ в Министерството на образованието и науката за одобрение. Учебниците са създадени по новите учебни програми за съответните класове от водещи автори, художници, методисти и учители. Всички те са придружени от електронен вариант, който също е внесен за одобрение, а на оценители е предоставен достъп до новата модерна платформа за електронни учебници на издателството.

Автор: Издателство „Булвест 2000“ бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Благотворителна изложба на учениците от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски” бе открита в БНР През лятото учениците на столичното 143. ОУ „Георги Бенковски” с директор Ирена Дойчинова организираха благотворителна изложба съвместно с БНР в подкрепа на кампанията „Повече българчета за България”. Благородната инициатива, възпитаваща младите в духовно-нравствени ценности, се реализира по идея на учителя новатор Виолин Неделчев, носител на Специалната награда на Председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината - 2015”.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Партньорство за обучението по България зад граница Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в традиционната годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). Форумът на тема „Обучението по България – приоритет на държавата и на българските училища в чужбина” се проведе на 27 юли 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и отново събра български учители от всички краища за света.

Велина АНТОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Градивно партньорство за изграждане на демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание На 23 юни 2016 г. в сградата на Областната администрация на гр. Хасково се проведе регионална кръгла маса на тема „Съвременни предизвикателства пред ЕС“, етап от проекта на Фондация „Европейски институт“, реализиран в партньорство със СБУ - „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони”, в рамките на програма „Жан Моне“ и „Еразъм +“. Информация за проведените по проекта кръгли маси в областите: Хасково, Пазарджик, Видин и Плевен.

Велина АНТОВА и Светла СТРУМИНА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
289 българи ще учат безплатно в руски университети Всяка година над 15 000 студенти от близо 126 държави започват обучение за бакалавърска или магистърска степен, аспирантура, докторантура, стаж или специализация и допълнително образование в Руската федерация. Сега броят на кандидатстващите е над 4 и половина пъти по-голям от квотата на РФ за чуждестранни студенти. През последните 3 години в руските университети се обучават над 400 български студенти, възраждат се българските землячества. За тази година квотата за българи от 150 места е увеличена на 289. Светла СТРУМИНА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Подписан бе новият Колективен трудов договор за системата на народната просвета Националният колективен трудов договор бе подписана на 19 юни от Меглена Кунева - вицепремиер и министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, Юлиян Петров - председател на Синдикат „Образование“ към КТ „ Подкрепа“, Надежда Николчева - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Стефанка Балева - председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Аспарух Томов – председател на Независимия учителски синдикат към КНСБ.

УД бр. 25 от 27 юни 2016 г.
ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ, ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ УЧИТЕЛСКИ СЪБОР ОТПРАВИ НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО ПАТРИАРХ НЕОФИТ:
С признателност и уважение към Вас, български учители
Уважаеми учители,

Скъпи труженици на духовната нива на просвещението и образованието на българския народ!

Обръщам се към Вас, с най-искрени чувства на признателност уважение за високо моралната мисия, която имате и неуморния труд , който полагате за образованието и духовното просвещение.

- бр. 25 от 27 юни 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР: „МИСИЯ УЧИТЕЛ“
За бъдещето днес
На 19 юни т.г. в най-голямата зала в страната - „Арена Армеец” в гр. София, се проведе Национален учителски събор под наслов: „Мисия учител”. Той бе организиран от Министерството на образованието и науката в партньорство със Синдиката на българските учители и останалите синдикати и работодателски организации в системата на средното образование. Целта на инициативата бе учителите и обществеността да бъдат информирани за предстоящите промени, които произтичат от Закона за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 1 август 2016 г., да се формират нагласи за бързо осъществяване на произтичащите от него промени, както и повишаване на общественото признание на учителската професия. В събора участваха близо 12 хил. учители от цялата страна, избрани от педагогическите съвети от съответните учебни институции. В събора се включиха д.ик.н. Янка Такева председател на СБУ, Красимир Попов заместник-председател на Синдиката, членове на Изпълнителния комитет, областни координатори активисти на СБУ от различни краища на страната. Сред официалните гости бяха народни представители, кметове, началници на регионални инспекторати по образованието, представители на Българската академия на науките и др. Поздравителни адреси до националния събор изпратиха Цецка Цачева, председател на 41. Народно събрание и Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Послание към учителите по повод събора отправи и Негово светейшество патриарх Неофит.

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ НА ЕК ЗА СЕКТОР „ОБРАЗОВАНИЕ“:
Европейската комисия прие нова и цялостна програма за умения с цел повишаване пригодността за заетост на човешкия капитал в Европа
На 26.02.2016 г., Европейската комисия публикува своя „Доклад за България”, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на съществуващите макроикономически дисбаланси у нас. В него се прави оценка икономиката на България в светлината на изготвения от Европейската комисия „Годишен обзор на растежа”, публикуван в края на 2015 г. Като в самия обзор на Комисията, се препоръчват три основни приоритета за икономическата и социалната политика на ЕС през 2016 г., а именно:

• подновяване на инвестициите (планът Юнкер);

• продължаване на структурните реформи за модернизиране на икономиките на държавите членки;

• провеждането на отговорни фискални политики;

В доклада за България е направен задълбочен преглед на провежданите политики свързани с предотвратяването и коригирането на съществуващите макроикономически дисбаланси у нас. Изрично е подчертано, че наличните дисбаланси във финансовия сектор пречат на ефективността на финансовото посредничество и разпределянето на капитал в икономиката. От това произтича и един от основните изводи от доклада, а именно: „България ще трябва да положи допълнителни непрестанни усилия за реформи, за да възстанови потенциала си за растеж по начин, който ограничава макроикономическите дисбаланси”.

Димитър АСЕНОВ, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Започна обществена консултация по Европейския стълб за социалните права На 20 юни т. г. в Дома на Европа в столицата се проведе първата за България работна среща за обществена консултация по Европейския стълб на социалните права. Тя е продължение на обществената дискусия, чийто старт бе даден от Европейската комисия на 8 март 2016 г. Инициативата е част от работата на Комисията за по-задълбочен и справедлив икономически и паричен съюз. „Трябва да ускорим работата си за справедлив и истински общоевропейски пазар на труда. Като част от тези усилия ще поискам да бъде разработен европейски стълб на социалните права, в който да бъде взета предвид променящата се реалност на европейските общества и на трудовия свят, и който да служи като компас за подновеното сближаване в еврозоната. Този европейски стълб на социалните права следва да допълни съвместните достижения в областта на защитата на работниците в ЕС. Ще очаквам социалните партньори да играят централна роля в този процес. Убеден съм, че е уместно да започнем с тази инициатива в еврозоната, като същевременно бъде възможно други държави-членки на ЕС, да се присъединят към нея, ако желаят да направят това.“ - бе акцентът, който постави при обявяването на инициативата Жан-Клод Юнкер, председателят на ЕК.

Светла СТРУМИНА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Столичната 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ чества 55-годишен юбилей На 21 юни 2016 г. столичната 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ тържествено чества 55-годишен юбилей от своето създаване. Тържеството, което бе под патронажа на Цецка Цачева, председателя на 43. Народно събрание, и се проведе в зала „Света София“ на парламента, обедини в дух на сплотеност и съпричастие към каузата на Гимназията десетки настоящи и бивши нейни ученици и учители, родители, официални гости и приятели на 9. ФЕГ, сред които Лоран Атал, аташе по образователно сътрудничество във френското посолство, представители на администрацията на Столична община, на академичните среди и др. Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева изпрати поздравителен адрес, цветя и подарък до екипа и възпитаниците на Френската гимназия, които им бяха поднесени от Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ. Юбилярите бяха поздравени и от Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България и Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образование - София-град, която им връчи почетен плакет.

Светла СТРУМИНА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева с признание от СУС за принос в развитието на ученическото самоуправление На 20 юни т.г. в столичното 73. СОУ „Владислав Граматик“ се състоя церемония по награждаването на партньорски организации и изявени членове на Софийския ученически съвет (СУС) с принос за развитието на ученическото самоуправление. При откриването на тържественото събрание председателят на СУС Мария Димитрова сподели, че за трета поредна година учениците отличават обществени личности и членове на Софийския ученически съвет, които подкрепят каузите и инициативите на ученическата общност в град София.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Наградиха победителите в международните конкурси „Заедно в XXI век” и „Зелена планета”- 2016 На 10 юни т.г. под домакинството на Руския културно-информационен център в София за единадесета поредна година се проведе тържество, на което бяха наградени отличените през 2016 г. ученици в конкурса „София - Москва; България – Русия – вчера, днес и утре”. От седем години проявата е международна, преминава под мотото „Заедно в XXI век” и е с участието на хиляди ученици от България, Русия, Казахстан, Молдова, Приднестровска молдовска република, Украйна, Сърбия. Конкурсът е включен в Националния календар за извънкласни дейности на МОН. Организатори са фондация „Устойчиво развитие за България”, Синдикатът на българските учители, Националният дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Национално движение „Русофили”, НС на БАС, Форум „България – Русия”, СОК „Камчия” и др., със съдействието на Министерството на образованието и науката.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Градивно партньорство за изграждане на демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание Последното седмо обучение в град Кърджали постави финал на поредицата регионални обучителни семинари за преподаватели в цялата страна, по проект „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони” в рамките на програма „Жан Моне“ и „Еразъм +“, съвместна инициатива на СБУ и Фондация „Европейски институт“. То бе открито от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева с благодарност към областните координатори на СБУ Нела Арнаудова и на РС на КНСБ Ваня Караколева за област Кърджали, домакини на събитието, партньорите по проекта от Фондация „Европейски институт“ и приветствие към всички присъстващи учители от област Кърджали. „Тази наша съвместната инициатива се провежда във Вашия регион, заради географската специфика, високата квалификационна степен, която притежават учителите тук и доброто социално партниране с местната власт.“- бяха първите приветствени думи на г-жа Такева. След, което тя говори за ролята на съвременните знания, умения и компетентности, които трябва да притежават учителите за справяне с предизвикателствата на глобалния свят и Европейския съюз и потребността те да бъдат предадени на техните ученици, като основни фактори за личностното им развитие и формиране на нравствени и граждански ценности и добродетели. Председателят на СБУ акцентира и върху необходимостта от включване на нови изисквания, теми и приоритети при разработване на ДОС за гражданското образование и националната квалификационна рамка за усъвършенстване на педагогическите кадри, адекватни на реалната геополитическа и социалноикономическа ситуация в Европа, свързани с толерантността, сътрудничеството, мира, войната, тероризма и др. Директорът на Фондация „Европейски институт“ Любов Панайотова представи целите на обучението и резултатите от проведения дълбочинен мониторинг за проблемите и дефицитите, които съществуват при преподаване на Европейската тематика в училище и необходимостта от провеждането на този вид обучения, с цел подпомагане на педагогическата компетентност на учителите от основното и средното образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Ретроспективно за учителските събори В историята ни учителските събори като цяло са една уникална, самобитна и демократична форма за вземане на управленски решения, относно българските училища и българското образование. Началото им е поставено през 60-те години на ХІХ век. Те са вдъхновени от големите народни будители, като Петко Рачев Славейков, Христо Ботев, Васил Левски, Христо Г. Данов и др.

На Националния учителски събор „Мисия учител”- 2016 г.СБУ и МОН са заедно в подкрепа на мотивацията на учителя.

Велина Антова бр. 24 от 20 юни 2016 г.
Превенция на насилието в ежедневието Българо-френската научнопрактическа конференция „Превенция на насилието в ежедневието“ обсъди изследователски и практически резултати от наблюдения и проучвания на научните среди - психолози, юристи, философи, културолози, педагози, медици, представители на неправителствени организации, занимаващи се с тези социално значими проблеми, а именно превенцията на различните прояви на насилие в ежедневието: в училище, в работна среда, в медиите, на улицата. Конференцията, организирана от Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бе под патронажа и с личното участие на президента на Република България Росен Плевнелиев и се осъществи с подкрепата на Френския културен институт в София. Поздравителен адрес към всички участници бе прочетен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Димитринка Христова бр. 24 от 20 юни 2016 г.
Столичното ОДЗ № 171 „Свобода“ празнува 50-годишен юбилей ОДЗ №171 „Свобода“ в столичния район „Надежда“, една от най-модерните и дълголетни детски градини в страната ни, чества своя 50-годишен юбилей с великолепен и запомнящ се спектакъл с великолепен спектакъл и с можество иновативни постижения.

Светла Струмина

Светла Струмина бр. 24 от 20 юни 2016 г.
Столичното 133. СОУ откри скулптура на поета Александър Сергеевич Пушкин – патрон на училището Столичното 133. СОУ „Александър Сергеевич Пушкин“, с директор Даниела Борисова откри скулптурна композиция на патрона на училището в Централното фоайе на втория етаж. Празничното събитие се състоя в рамките на традиционната седмица на руския език, в чест на основоположника на съвременния литературен руски език - поета Александър Сергеевич Пушкин. Специален поздрав до учениците и екипа на училището по повод деня на руския език бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева с пожелание за още много успехи. Димитринка Христова бр. 24 от 20 юни 2016 г.
ПРИЯТЕЛСТВО С ТРАДИЦИИ Ученици празнуваха 1 юни в Посолството на Република Куба

На 1 юни учениците от две български училища - І ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Пазарджик, и СОУ „Неофит Рилски“, гр. Долна баня, Софийска област, със запомнящо се тържество празнуваха Международния ден на детето в Посолството на Куба в София. Те бяха специални гости на Н. Пр. Педро Пабло Сан Хорхе, извънреден и пълномощен посланик на Република Куба у нас, по изрична негова покана. На срещата присъстваха директори, помощник-директори, учители от училищата, както и Тамара Такова, председател на Асоциацията за приятелство „България - Куба“. Шестокласниците от І ОУ „Свети Климент Охридски“ по впечатляващ интерактивен начин и с изключително богата програма, включваща презентации, музикални и танцови изпълнения, представиха наученото от тях за Куба. Те почерпиха и с направени от родителите им сладки, чиято красива украса представяше пищните багри на кубинската флора. Учениците от СОУ „Неофит Рилски“ аплодираха талантливите изпълнения и се включиха във викторина, посветена на Куба.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
ДОЦ. БИСЕР ПЕТКОВ, УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ:
Успешното развитие на Учителския пенсионен фонд в голяма степен се дължи на отличното взаимодействие между СБУ и НОИ
Доц. д-р Бисер Петков е управител на Националния осигурителен институт от м. септември 2011 г. Преди това е избран от Народното събрание за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор” и заема този пост от м. март 2003 г. до м. май 2009 г. В периода 2002 - 2003 г. е председател на Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет. Започва професионалния си път през 1988 г. като редовен преподавател в УНСС, където през 2012 г. е избран за доцент по научна специалност „Финансов мениджмънт и борсова търговия“.

- Доцент Петков, неотдавна Националният осигурителен институт чества своя 20-годишен юбилей. През тази година се навършиха и 20 години от създаването на Учителския пенсионен фонд през м. март 1996 г. със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. Юбилеят, по традиция, е и повод за равносметка. Каква е Вашата равносметка по отношение на Учителския пенсионен фонд?

- Учителският пенсионен фонд (УчПФ) е първият у нас професионален пенсионен фонд. Той е създаден през м. март 1996 г. със Закона за фонд „Обществено осигуряване“ и функционира от 1 януари 1997 г. като извънбюджетна сметка до 2013 г., а от 2014 г., съгласно Закона за публичните финанси, се управлява като отделен бюджет. Администрирането и обслужването на фонда се извършва от Националния осигурителен институт (НОИ). Учителският пенсионен фонд е изграден на разходопокривен принцип, годишните приходи от осигурителни вноски се използват за покриване на разходите на фонда за същата година. През 20-годишния период на съществуване на УчПФ броят на пенсиите и добавките, изплащани от фонда, и стойността на неговите активи постоянно нарастват. Ако в края на 1998 г. от УчПФ са изплащани 1676 добавки към пенсиите на пенсионираните учители, то в края на 2015 г. този брой е 20 567.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РИО НА МОН – СОФИЯ -ГРАД
С признание и благодарност към съвременните будители на Софийската образователна система
Вълшебен валс в изпълнение на Музикален театър „Палечка“ потопи в празнична магия присъстващите на церемонията по връчване на годишните награди на Регионален инспекторат по образованието – София-град за цялостна дейност и изключителни постижения в развитието на столичното образование.

Тържественият 3 юни т.г. донесе особена атмосфера на гостите в театралната зала на Националния дворец на децата. Своята съпричастност и уважение към учителската професия и удостоените с почетните награди на РИО – София-град педагогически специалисти, изразиха зам.-областният управител на област София-град Живка Първанова, съветникът на министъра на образованието и науката Асен Александров, директора на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Милка Коджабашиева, директорът на дирекция „Образование“ в Столична община Мария Минчева, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации, директори, учители и др. Поздравление и цветя от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бяха поднесени от Желю Иванов, главен експерт в Централата на Синдиката.Поздравителен адрес бе прочетен от името на председателя на Комисията по образованието и науката към 43. НС Милена Дамянова. „С огромна благодарност за вашата отдаденост и с пожелание смелите идеи, новаторството и вдъхновението да бъдат с Вас в името на доброто образование на нашите деца“- се казваше в него по повод удостояването на най-заслужилите директори и учители в Софийската образователна система.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
65 ГОДИНИ ВДЪХНОВЕНИЕ И ТАНЦ
НУТИ – училище с достоен принос в българската култура и популяризирането й по света
През 2016 г. се навършват 65 години от основаването на Националното училище за танцово изкуство (НУТИ), гр. София, което открива млади таланти, вдъхновява ги, развива ги и предоставя възможности за обучението им в областта на класическия балет, модерния танц и българския фолклорен танц. Това е единствената образователна институция от подобен мащаб не само за България, но и за целия Балкански регион. Работата на училището изцяло е в подкрепа на световната организация за култура, наука, образование и комуникации към ООН. НУТИ е първото българско училище в областта на изкуствата, прието за член на системата от учебни заведения, асоциирани към ЮНЕСКО през 2015 г.

Преподавателите и възпитаниците на училището честваха юбилея с празнична поредица от събития. Кулминацията бе тържественият танцов спектакъл „65 години вдъхновение и танц”, който се състоя на 1 юни - Международния ден на детето”, в зала 1 на НДК, под патронажа и с личното участие на вицепрезидента на Република България Маргарита Попова и под егидата на Националната комисия на република България за ЮНЕСКО.

Велина АНТОВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
МОН представи резултатите и изводите от националното външно оценяване в 4. и 7. клас Министерството на образованието обяви официално резултатите от националното външно оценяване (НВО) в 4. клас и от изпитите в 7. клас по български език и литература и по математика през учебната 2015 - 2016 г. Нашата цел е да направим образованието работещо, за да бъдат децата готови за предизвикателствата на днешния ден. Има училища, които са се справили отлично, други - не. Представяме само резултатите, тепърва предстои да направим задълбочен анализ. Задачата ни е да вземем мерки там, където има нужда от подкрепа за преодоляване на пропуските. Но най-важното е да подготвим добър нов държавен стандарт за външното оценяване, който произтича от Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева по време на нарочната пресконференция за представяне на резултатите. Велина АНТОВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
Наградиха отличените в юбилейния национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” На 4 юни т.г. в Националния военно-исторически музей в столицата се състоя празнична церемония за награждаване на най-добре представилите се участници през учебната 2015 - 2016 г. в националния ученически конкурс на тема „Не се гаси туй, що не гасне”. Той се организира за десета поредна година от Национално движение „Русофили” съвместно със Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти, Националния дворец на децата и Съюза на офицерите и сержантите от запаса.

В юбилейното издание на конкурса се включиха около 3000 ученици от цялата страна, които разработиха реферати, есета, мултимедийни проекти, журналистически материали (очерци, пътеписи, интервюта), разкази, стихове, рисунки. През есента чрез структурите на Движението и на ръководствата на училищата по места бе предложено да съдействат на учениците да участват в конкурса. Предоставени им бяха регламент, въпросник и богата библиография. Въпросите обхващат българо-руските отношения през вековете, тяхното настояще и бъдеще. Стотици учители оказаха помощ на учениците като научни ръководители на разработките. В немалко общини участието е масово.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
ЮБИЛЕЙ
С творчество, любов и иновации столичната ДГ № 56 „Здравец“ възпитава личности на успеха
На 1 юни - Международния ден на детето, Детска градина №56 „Здравец“ в столичния район „Младост“ тържествено отпразнува своята 35-годишнина. Открита през 1981 г., а от 1985 г. станала базова детска градина на СУ „Св. Климент Охридски“, ДГ „Здравец“ бележи възходящ път на развитие. Днес тя е като роден дом за 350 деца, за които се грижи 52-членен екип от професионалисти - креативни, позитивни, сърцати, които всеотдайно и неуморно, с много обич са се посветили на работата си в най-добрия интерес на своите възпитаници. Под ръководството на Искра Причкапова, директор на градината, екипът осъществява иновативни педагогически практики и технологии и прилага системи, съобразени с европейските стандарти и базирани на над 130-годишната традиция на българското предучилищно възпитание и образование, подпомагащи цялостното хармонично развитие на децата. Модерна детска градина, адекватна на изискванията на днешния ден, ДГ №56 „Здравец” е модел за предучилищна образователна институция със собствена визия и принос в развитието на предучилищното образование в столицата и в страната.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
В ОДЗ №37 „Вълшебство“ се проведе Пети футболен турнирна детските градини от столичния район „Витоша“ На 2 юни 2016 г. в столичното ОДЗ №37 „Вълшебство“ се проведе за пета поредна година футболен турнир на детските градини от район „Витоша“. По установена вече традиция, ежегодно турнирът се посвещава на Международния ден на детето. Домакини на спортното събитие бяха ОДЗ №37, съвместно с ДЮФК „Национал“, а сред официалните гости бяха инж. Теодор Петков - кмет на район „Витоша“, който е фен на турнира от самото му създаване, директори и родители от детските градини от района.

Спортната инициатива бе открита от Гергана Петрова, директор на 37. ОДЗ „Вълшебство“ и член на организацията на директорите към СБУ, която пожела успех на всички участници. Специален поздрав до тях бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. По традиция надпреварата бе предшествана от впечатляващите изпълнения на изключително артистичния и добре подготвен мажоретен състав на детското заведение. Мажоретките получиха заслужени овации и дадоха емоционален старт на състезанията. Малките футболисти, които бяха от трета подготвителна и от подготвителна група, сътвориха истински празник. С много спортен хъс, вълнение и футболна страст те премериха сили, състезаваха се спортсменски, но и много се забавляваха. А на финала бяха наградени от Гергана Петрова. Тя изрази благодарността на организаторите към отборите и техните треньори за активното участие и проявеното спортсменство по време на футболните срещи.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
ТЪРЖЕСТВЕНО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
За силата на християнските добродетели и нравствените ценности, претворени чрез слово и рисунка
Първи юни бе специален ден не само за всички деца в България и в редица страни по света, но и за отличените участници в двата конкурса: Първи национален ученически литературен конкурс „Рицарска постъпка“ и Втори национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“, инициирани от Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България, в партньорство със Синдиката на българските учители, регионалните инспекторати на МОН и Министерството на културата.

Тържествената церемония по награждаването на победителите се проведе в сградата на Националния дворец на децата. Официални гости на събитието бяха председателят на журито за оценка на литературните творби в конкурса „Рицарска постъпка“ Маргарита Василева - старши учител по български език и литература в 141. ОУ „Народни будители“, София, и членовете на комисиите, извършили оценяването на заключителния национален етап от конкурсите: Таня Леонидова - редактор във вестник „Учителско дело“ и член на журито за оценка на литературните творби в конкурса „Рицарска постъпка“, Павлин Петров и Светослав Недев – художници и членове на журито за оценяване на рисунките в конкурса „Рицарят в мен“. Рицари и дами Тамплиери, директори, учители и ученици от столични училища също присъстваха на празничното събитие. Началото на тържественото награждаване бе поставено от Негово Превъзходителство ген. -майор (о.р.) проф. Румен Ралчев - Велик Приор на Велик Приорат България, носител на Великия Кръст на Храма.

„В деня на вашия празник, празника на детето, ние ще наградим най- талантливите и амбициозни участници в нашите конкурси и ще благодарим на всички, които с много желание и хъс се включиха в тях, показвайки, че са достойни рицари на доброто, носители на нравствените идеали и добродетели в името на съпричастността и разбирателството между хората“, заяви проф. Ралчев и отправи своята благодарност към учителите и партньорите, които подкрепиха успешното осъществяване на високохуманната и благородна инициатива на Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
Столичното ОДЗ №8 „Таврия” - с нова площадка за обучение на деца по безопасност на движението Щастлив двоен празник чества столичното ОДЗ №8 „Таврия” на 1 юни 2016 г. Детското заведение тържествено откри новата си площадка за обучение по безопасност на движението по Общинска програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, по проект „Бобчо пешоходец и шофьор”, финансиран от Съвета по безопасност на движението на децата в София, съфинансиран от настоятелството на ОДЗ №8 „Таврия”. Малчуганите, техните учители, родителите им, много гости и приятели заедно споделиха емоциите на веселия детски празник, продължение на националната кампания по пътна безопасност „Спри, детето запази” на БНТ и Столична община и 1 -юни международния Ден на детето. Сред гостите на запомнящото се тържество бяха: Христо Апостолов, кмет на столичния район „Красно село”; Мита Георгиева, общински съветник , член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС; Пелагия Чернева, главен експерт "Спорт, туризъм и младежки дейности” в Столична община, Симеон Симов - секретар на Съвета по безопасност на движението на децата в София, Асен Александров, директор на 51 СОУ „Елисавета Багряна”, гр. София, съветник на министъра на образованието и науката и науката, преподаватели от факултета по начална и предучилищна подготовка на СУ „Св. Климент Охридски” и др. Приветствие към екипа на ОДЗ №8 „Таврия”, послучай двойния празник бе отправено и от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
Синдикатът на българските учители и Профсъюзът на виетнамските учители - за възраждане на сътрудничеството в образованието На 23.05.2016 г. делегация, водена от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, участва в тържество, посветено на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, в детска градина „Виетнам - България”, гр. Ханой. Малките палавници, облечени в български национални носии, пяха и танцуваха български песни и танци. Изключителна признателност и любов към България изрази в словото си и директорът на детската градина г-жа Буи Ти Ким Суан, определяйки я като българския рай в столицата на Виетнам. За изключителния принос на детската градина за развитието на българо-виетнамското сътрудничество председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева награди колектива с Юбилейния медал на СБУ и статуетка „Победа“, а децата получиха рисунки и кукли, изработени от техните български връстници от столичната 99. ЦДГ „Брезичка” и АРТ център „Куклите”. УД бр. 22 от 6 юни 2016 г.
Заслужен празник за достойни дела в името на учителската солидарност и взаимопомощ „Да помним миналото, да усъвършенстваме настоящето, да мислим за бъдещето” бе мотото на тържествения концерт, организиран от Сдружението за учителска взаимопомощ (СУВ) и неговата Взаимоспомагателна каса (ВСК ), град София. Събитието се състоя на 28 май т.г. в столичния хотел „Маринела”. Зала „София” бе изпълнена от десетки техни членове, партньори и приятели от цялата страна.

„2016 година е една празнична за нас година, защото е пресечна точка на три годишнини, отдалечени една от друга във времето, но генетично свързани помежду си, всяка една от които заслужава да й се отдаде дължимата почит. Навършват се 112 години от създаването на първото учителско кооперативно взаимоосигурително и спомагателно дружество – предтеча на днешните сдружения за учителска взаимопомощ, приело своя устав на 30 юни 1904 година. Навършват се 60 години от възстановяването на Софийската ВС каса като един от наследниците на това учителско обединение и 15 години от превръщането й в Сдружение за учителска взаимопомощ. Три различни по наименование граждански сдружения, създали и пренасяли през годините жилавите корени на учителското взаимоспомагателно движение и отразяващи промените в историята на българската държава и общество.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 22 от 6 юни 2016 г.
СБУ с подкрепата на МОН проведе обучение за усъвършенстване на комуникативните компетентности на управленските кадри в образованието На 30 май т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на тема „Етикет и протокол“ с участието на над четиридесет директори на столични училища и детски градини. То бе организирано от Синдиката на българските учители в партньорство с Министерство на образованието и науката и Фондация „Европартньори - 2007” в гр. София. Обучителната програма премина при засилен интерес от страна на участниците, които се запознаха с правилата и културата на комуникацията, добрия стил, етикет и протокол на поведение в професионална среда и на официални места. Синдикатът на българските учители, като една от най-авторитетните обществени организации, чиято ръка е винаги на пулса на модерните и устойчиви политики, насочени не само към качеството на образователната система, но и към личностното усъвършенстване, квалификацията и подобряването на управленските компетентности на кадрите в образованието, осъществи поредното полезно обучение наред с проведените семинари съвместно с МОН по превенция на риска от терористична заплаха и с БПЦ – за духовно-нравственото възпитание на подрастващите. Димитринка ХРИСТОВА бр. 22 от 6 юни 2016 г.
Стартира съвместен проект на СБУ и Европейския институт „ЕОбединени (продължението): към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони” Синдикатът на българските учители, последователен в политиките си, свързани с грижата за квалификацията на учителите, започна реализацията на поредния си ангажимент в тази насока. Стартираха регионални обучения с актуална и систематизирана информация за Европейския съюз за преподаватели в основното и средното образование по проект „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони” в рамките на програма „Жан Моне“ и „Еразъм +“. Проектът се изпълнява от Фондация „Европейски институт“, в партньорство със СБУ. През месец май 2016 г., при засилен интерес се проведоха регионалните обучения в Пазарджик, Плевен и Хасково. Велина АНТОВА бр. 22 от 6 юни 2016 г.
Ще продължим ползотворното си сътрудничество със Синдиката на българските учители Интервю на Таня Л еонидова с Христо Андреев, началник на РИО на МОН – София-регион Таня ЛЕОНИДОВА бр. 22 от 6 юни 2016 г.
24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ България чества своя празник на знанието и духовността

В световната история има лица и събития, които по своята значимост надхвърлят рамките на една епоха и на един народ, има дела, които по най-ярък начин бележат пътя на човешкия род, на развитието на човешката цивилизация. В надхилядолетната история на България едни от най-светлите личности, превърнали със своето дело българите в нация, са светите братя Кирил и Методий, които славим от XI век до днес.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 21 от 30 май 2016 г.
140 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА БЕЗСМЪРТНИЯ ПОЕТ И РЕВОЛЮЦИОНЕР ХРИСТО БОТЕВ
„Стига ми тая награда …”
Има хора, чиито имена се знаят както от най-възрастните, така и от невръстните деца и ученици. Такъв човек за българската нация безспорно е поетът революционер Христо Ботев, отдал цялата си жизнена енергия и сили за генериране на най-висшите възрожденски идеи, както и на националната стратегия за освобождение от османско иго. Заслужил уважението и почитта на българите, той и днес продължава да ни вълнува със своята гениална проникновеност на политическите си прозрения, със своите дълбокомислени разсъждения и прогресивни разбирания за ролята на чорбаджийството, на духовенството, на учителството и журналистиката за постигане на общочовешките ценности, прокламирани от парижките комунари: „Свобода, равенство, братство”.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ - Габрово, координатор на СБУ за област Габрово

Ренета КОЛЕВА бр. 21 от 30 май 2016 г.
Ботев - по нужен от всякога Днес, когато отбелязваме 140 години от героичната гибел на великия български поет и революционер Христо Ботев, неговият пример ни е по-нужен от всякога.

Самуил ЙОНКОВ, учител по история в СОУ „Райчо Каролев“ - гр. Габрово, отличен с приза „Учител на годината“ в едноименния национален конкурс на СБУ – 2016

Самуил ЙОНКОВ бр. 21 от 30 май 2016 г.
И се възроди Сдружение „Български юнак“ Тържествен церемониал по освещаване знамето на Сдружение „Български юнак“ събра под купола на базиликата „Св. София“ в столицата десетки радетели, съмишленици и приятели на 120-годишното сдружение, обединяващо усилията за възпитаване в традиционни български ценности и единение в името на бъдещите поколения, носители на непреходна духовна сила и устойчива идентичност. Съвместната идея на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) и Организацията на обединените българи (ООБ) за възстановяване и развитие на движението „Юнак“, създадено през 1895 г., възроди Сдружение „Български юнак” (СБЮ). Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21 от 30 май 2016 г.

Не по-малко достойно е да опазиш придобитото, от това – да го спечелиш
Проведената на 20 май 2016 г. традиционна, ХІІ поред Студентска научна конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), премина под наслов: „Информация, знание, цивилизация - пътят на човечеството”.

Симеон ДИМИТРОВ, студент от І курс, специалност „Печатни комуникации”, водещ на конференцията

Симеон ДИМИТРОВ бр. 21 от 30 май 2016 г.
Работно съвещание на актива на СБУ от София-област На 25 май 2016 г. в Централата на СБУ се проведе съвещание на председателите на ОбКС на СБУ от Софийска област. То се ръководи от Виолетка Петкова, експерт в Централата на СБУ и отговорник за Софийска област. В работата му взеха участие и секретари на ОбКС на СБУ.

Синдикалистите споделиха добри практики в социалния диалог и със задоволство отчетоха, че има нови синдикални организации в отделните общини. Въпросите, които се обсъждаха, бяха свързани със запазване на училищната мрежа, пенсионирането, изплащането на социалните разходи и колективното трудово договаряне.

д-р Илинка ПАТЪРОВА, председател на ОбКС на СБУ - Ихтиман, член на НСК на СБУ

д-р Илинка ПАТЪРОВА бр. 21 от 30 май 2016 г.
Промените в Наредба № 1 за работните заплати В бр. 92 на Държавен вестник от 27.11.2015 г. се публикува Наредба за изменение на Наредба № 1 за работните заплати. Измененията в наредбата са в няколко посоки. Иван КЪНЧЕВ бр. 21 от 30 май 2016 г.
Осми национален конкурс за учители творциОсми национален конкурс за учители творци Уважаеми директори и учители,

Издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” имат удоволствието да обявят новия VIII национален конкурс за учители творци. В конкурса имат право да участват действащи учители и директори от училища и детски градини от цялата страна със свои авторски произведения - стихотворения, разкази и есета. /регламент, информация/

- бр. 21 от 30 май 2016 г.
Предимствата на дуалното образование за бизнеса и икономическия просперитет на България Информационен форум на тема: „Дуалното обучение - конкурентно предимство за бизнеса” събра в хотел „Хилтън“ - София представители на български и чуждестранни частни фирми и бизнес организации да споделят своя опит и ефективни практики в сферата на дуалното образование и обучение. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21 от 30 май 2016 г.
ИНТЕРВЮ С ДАРИНА ДИМИТРОВА, НАЧАЛНИК НА РИО НА МОН – ТЪРГОВИЩЕ Стремим се да поощряваме и стимулираме директорите и учителите за издигане на техния престиж и професионалното им самочувствие Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21 от 30 май 2016 г.
Поглед върху книгата на Кина Къдрева „Рeбусът св. св. Кирил и Методий“ Отговори към неизяснените въпроси: Кой е авторът на кирилицата? Кой е Черноризец Храбър?

Кирилица и глаголица!!!

Защо българската азбука, писменост и език биват канонизирани като свещени за християнския свят - какви са основанията за канонизирането и свещеността й, и защо френските крале се кълнат на евангелие, написано на български език с българските глаголически и кирилски букви?

Проф. Стоян ДЕНЧЕВ, Ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии

Проф. Стоян ДЕНЧЕВ бр. 21 от 30 май 2016 г.
Учени обсъдиха джендърните ефекти от удължаването на трудовия живот в България Политиката на повишаване едновременно и на трудовия стаж, и на възрастта за пенсиониране, която България провежда в контекста на реформите в другите европейски страни и която води до редица социално-икономически последици за жените и мъжете в предпенсионна и пенсионна възраст, бе разисквана по време на кръгла маса на тема: „Джендърни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в България”. Светла СТРУМИНА бр. 21 от 30 май 2016 г.
55 ГОДИНИ - МЪДРОСТ, КРЕАТИВНОСТ, ВСЕОТДАЙНОСТ
Столичното ЦДГ № 167„Малкият принц“ празнува юбилей
На 24 май т.г. в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, с впечатляваща юбилейна програма под мотото „Живот, пронизан от светлина” и в рамките на традиционния салон на изкуствата в НДК, възпитаници и ръководство на столичната ЦДГ № 167 „Малкият принц” отбелязаха 55-та годишнина на утвърдилата се предучилищна институция в район „Триадица”. Димитринка ХРИСТОВА бр. 21 от 30 май 2016 г.
СБУ и Св. Синод на БПЦ-БП в партньорство за духовното-нравственото възпитание на подрастващите На 15 май 2016 г. в столичния храм, покровителстван от духовните просветители на българския народ – светите братя Кирил и Методий, се състоя финалът с награждаването на победителите и участниците в църковния национален конкурс „Възкресение Христово – 2016”. Конкурсът се провежда с благословението на Негово светейшество Българския патриарх Неофит и Св. Синод на БПЦ-БП. Организиран е за трета поредна година под ръководството на Ловчанския митрополит Гавриил и Културно-просветния отдел на Св. Синод на БПЦ-БП. Целта на инициативата е да стимулира творческите заложби на подрастващите, свързани с православната духовност и със съкровищницата на християнското изкуство. Стотици деца от цялата страна, участвали в конкурса със свои творби, техните родители и учители изпълниха отрано храма в очакване да получат своите награди лично от Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, председател на Културно-просветния отдел на Светия Синод на БПЦ-БП.

Празничният ден започна със света литургия по повод Неделята на Св. Мироносици, отслужена от Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил. Заедно с митрополит Гавриил съслужиха архим. Герасим, главен секретар на Св. Синод, председателя на храма ик. Александър В. Георгиев и ставр. свещ. ик. д-р Захарий Дечев. Преди да връчи наградите на победителите в църковния национален конкурс „Възкресение Христово – 2016” в разделите изобразително изкуство, литература и фотография, Негово Високопреосвещенство приветства всички деца, техните родители и учители.

Велина АНТОВА бр. 20 от 23 май 2016 г.
СБУ подкрепя инстутиционалното сътрудничество между учебните заведения и културните институции у нас По инициатива на Комисията по образованието и науката към 43. Народно събрание, с председател Милена Дамянова, на 13 май т. г. се проведе кръгла маса на тема: „Училището в музея, музеят в училището“. В нея взеха участие председателят на Комисията по културата и медиите в НС Полина Карастоянова, зам.- министърът на образованието и науката Диян Стаматов, зам.-министърът на културата Бони Петрунова, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, членове на Парламентарни комисии и представители на Парламентарни групи в 43. НС, директори на дирекции в МОН, представители на неправителствени и синдикални организации, директори на училища, музеи и културни институции, експерти в областта на културата, медии и др. Обмен на добри практики, очертаване на основни тенденции и търсене на възможности за ефективно сътрудничество между културните институции и учебните заведения на територията на страната бе целта на организираната кръгла маса. Облекчаване на административните затруднения на провежданите учебни занятия и извънкласни форми в музеи, галерии и библиотеки за децата и учениците, както и търсене на финансови стимули за заетите в този процес бяха още акценти, обект на инициирания форум.

Той се проведе в навечерието на Международния ден на музеите – 18 май, и бе открит от председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 23 май 2016 г.
Столично 2. ОДЗ „Звънче” представи иновативен модел на управленско взаимодействие с родителите На 10 май т.г. в столичното ОДЗ № 2 „Звънче” се проведе образователен форум на тема „Популяризиране на добри практики на взаимодействие на детските градини с родителската общност”. Инициативата е на Столична община. Тази година се отбелязват 15 години от учредяването на първото по рода си сдружение с нестопанска цел „Родителски алианс „Благополучие в детската градина” като институционално представителство на родителската общност в детската градина. Тази неправителствена организация развива успешно своята обществено полезна дейност в полза на децата, учителите и детското заведение, успешен опит, който може да бъде мултиплициран и развиван в системата на средното образование. Ето защо форумът бе посрещнат с изключителен интерес от страна на присъстващите директори на учебни заведения от 24 района на София, представители на Столична община, специалисти по образование в район „Триадица”, председатели и членове на родителски настоятелства, от Синдиката на българските учители и др. Добър старт на работната среща бе поздравителният адрес до организаторите и участниците от д.ик. н. Янка Такева, председател на СБУ, прочетен от главен учител Милкана Мушанова, модератор на форума. Своеобразно послание за успех на инициативата, бяха и цветята, които бяха връчени от името г-жа Такева на директора Цеца Георгиева и на Ренета Йоргова, председател на организацията на Синдиката в ОДЗ „Звънче”. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 20 от 23 май 2016 г.
Ние, учителите, сме успешни със Синдиката до нас Отново ще честваме вълнуващия ни 24 май – празник на българската просвета и култура, на славянската писменост. Отново безсмъртните слова на Стоян Михайловски и мелодията на Панайот Пипков ще ни напомнят за делото на братята Кирил и Методий – апостоли, съпокровители на Европа, светци. На този ден ние, българските учители, сме възнаградени чрез много приветствия, благодарности, искрени оценки за нашата отдаденост на просветното дело. Ние, учителите, успяваме, защото Синдикатът на българските учители е с нас! На нас е възложена голямата отговорност чрез образованието да предадем на младите знанието и опита на предходните поколения. Ние създаваме умения и навици, ала се стремим да развиваме и нравствената същност на учениците, набелязваме ориентири как да търсят истината, добротата и красотата. В този творчески процес влагаме своите индивидуални, психологични, интелектуални сили и способности. Творейки, ние, учителите, непрекъснато се усъвършенстваме и израстваме и СБУ ни подкрепя в тази дейност. В класната стая всеки един от нас работи с учениците, но всъщност винаги сме част от екип – методическото обединение, училището, Синдиката на българските учители – организация на 26 години, която спояваме с единство, солидарност и доверие. Оттук са изворите на нашето самочувствие, решимостта да отстояваме с достойнство обществената значимост на нашия труд. Мариана КАРАДЖИКОВА, старши учител в 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София бр. 20 от 23 май 2016 г.
Четвърт век в сбъдване на мечти и достолепие на постигнати успехи Училище - символ на професионализъм, стремеж към европейско образование, духовна свобода и високи цели за професионална реализация - това е Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, която на 4 май т.г. отпразнува своя 25-годишен юбилей. Зала „Света София“ в сградата на НС едва побра всички гости, възпитаници, учители и ученици - участници в тържеството, провело се под патронажа на председателя на 43. НС Цецка Цачева. Гости на празничното събитие бяха кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, Данаил Кирилов - председател на Правната комисия, Снежана Дукова, народен представител и член ва Комисията по образованието и науката, Джема Грозданова, член на Комисията по външна политика, към 43. НС, зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, началникът на РИО на МОН - София град Ваня Кастрева, Младен Младенов - директор на Столична дирекция на вътрешните работи, директори на дирекции и началници на отдели в МОН, директори на столични училища, партньори по проекти, родители и др. С пожелание за мъдрост, амбиция и нестихващ стремеж към успехи в името на бъдещото поколение на България и качествено и модерно българско обраование, от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе връчена почетна статуетка „Победа“ на директора Емилия Лазарова, носител на високия приз на Синдиката на българските учители – „Най-добър социален партньор - директор – 2015“. За екипа на училището и председателя на СО на СБУ - Евгения Кирекова бяха дарени цветя и кафе машина. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 23 май 2016 г.
Откри се изложба на талантите от 51. СОУ в София На 12 май т.г. в Арт галерия – НДК, бе открита изложбата „Красотата в цветовете на твореца“ на учителката Аделина Йотова и нейните ученици от ХІІ „а“ клас на столичното 51. СОУ „Елисавета Багряна“. Събитието се проведе под патронажа на Министерство на образованието, Столична община и Община Красно село.

Специален поздрав до ръководството, учителите и учениците на 51. ОУ бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Талнатливите дванадесетокласници бяха приветствани от Диян Стаматов – зам.-министър на образованието и науката. Експозицията на учителката и учениците показа доброто сътрудничество между една частна галерия и едно елитно общинско училище. Целта на Галерията Ди Ес Ейч е да даде шанс на младите хора, завършващи тази година училището, да представят творбите си пред по-широк кръг публика.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 20 от 23 май 2016 г.
51. СОУ „Елисавета Багряна“ – училище на талантите и сбъднатите детски мечти Под мотото: „Талантите на 51. СОУ пеят, танцуват, творят“ премина патронният празник на едно от най-престижните столични учебни заведения. Вечно търсещият човешки дух на Елисавета Багряна - патрон на училището, нейните пориви и жажди, цялата й жизнена философия бяха претворени чрез магията на изкуството, багрите и ритъма. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Над 500 деца и ученици участваха в Осмия детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!” За осма поредна година Фондация „Дарби”, съвместно с Църковното настоятелство на храм „Св. Мчца Параскева” и Софийската света митрополия към Светия Синод на Българската православна църква, проведе детския фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!” под мотото „… оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”(Мат., 19:14). Светла СТРУМИНА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Ученици от ОУ „Васил Левски”, гр. Враца - с безпрецедентен успех в гражданското образование От 6 до 9 май 2016 г. в гр. Велико Търново се проведе Деветата национална олимпиада по гражданско образование. Национален шампион по гражданско образование във втора възрастова група стана Иван Цветанов Николов от ОУ „Васил Левски” в град Враца. Той представи проекта си: „Аз помня и преоткривам! А ти?” с ръководител Румен Петков.

Милена АНГЕЛОВА, главен учител, председател на организацията на СБУ в ОУ „Васил Левски”, град Враца

Милена АНГЕЛОВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Ученици от ПГО „Княгиня Мария Луиза” - град София, с призови места в националния конкурс „Млади таланти в модата” Ученици от Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза” - град София, участваха в националния конкурс „Млади таланти в модата”, проведен на 21 и 22 април 2016 година в палата 3 на Международния панаир в град Пловдив. Участниците в надпреварата от цялата страна представиха модели на тема „Човекът от миналото – с поглед към бъдещето”.

Цветанка ТАНОВА, Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза” - град София

Цветанка ТАНОВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Благотворителна инициатива На 11 май т.г. КНСБ и Благотворителният фонд „Проф. д-р Желязко Христов” организираха творческа вечер, на която се състоя премиерата на поетичната книга на Иля Велчев „Месо” и изложба-живопис „В несбъдната земя ще те почакам...” на Милена Велчева. Целта на инициативата е да се осигурят целеви финансови средства за подпомагането на деца на загинали работници и служители при трудова злополука. Приходите от продажбата на книгите и половината от стойността на картините ще бъдат дарени на Благотворителния фонд „Проф. д-р Желязко Христов” за изплащане на стипендии на тези деца. УД бр. 19 от 16 май 2016 г.
Столичното ОДЗ № 37 „Вълшебство“ проведе образователен форум за новите технологии и дигиталната грамотност в детската градина На 10 май т.г. в столичното ОДЗ № 37 „Вълшебство“ с директор Гергана Петрова, в район „Витоша“, се проведе образователен форум, посветен на дигиталната грамотност и на новите технологии, променящи преподаването и обучението в детската градина, на тема „Вълшебството и технологиите“. Събитието събра над 70 учители и директори на детски градини от София. Димитринка ХРИСТОВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
XIX Национален конкурс „Учител на годината“,
организиран от Синдиката на българските учители - Призьори и номинирани
Партньорство за утвърждаване на християнските ценности сред подрастващите

На 21 април 2016 година в град Ямбол се проведе семинарно обучение с директори, помощник-директори и учители на учебни звена от областта на тема „Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците". Обучението се организира от ОбКС на СБУ, съвместно с РИО – град Ямбол.

Добра ШОПОВА, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ - Ямбол

ОбКС на СБУ - Ямбол бр. 19 от 16 май 2016 г.
Жените лидери за насърчаване на предприемачеството Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, вицепрезидент на Женския комитет на Паневропейския регионален съвет и председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата и на „Обществен женски парламент – 21. век“ към КНСБ, взе участие в провелата се на 10 май т.г. в столицата кръгла маса на жените лидери под наслов: „Насърчаване и развитие на женското предприемачество в България“. Светла СТРУМИНА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Национален обучителен форум обсъди възможности за качествено образование за успешен бизнес Ефективен пример за успешно взаимодействие между средното и висшето образование показа националната обучителна конференция за учители, организирана от Висшето училище за застраховане и финанси и Синдиката на българските учители. Проведена на 10 май 2016 г. във ВУЗФ под наслов „Качествено образование за успешен бизнес“, тя събра над 70 учители и директори от столицата и Софийска област и от други региони на страната. Светла СТРУМИНА, Димитър АСЕНОВ бр. 19 от 16 май 2016 г.
СЪСТОЯ СЕ ДЕСЕТАТА ЦЕРЕМОНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Признание за всеотдайността, вдъхновението и апостолския труд на учителите На 11 май 2016 г. в столичната зала „България” се състоя Десетата юбилейна церемония на Столична община за връчване на годишните награди за принос в развитието на българското образование, провеждана под патронажа на Йорданка Фандъкова, кмет на град София. Велина АНТОВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
XIX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ СБУ награди най-достойните учители на България за 2016 г.

На 11 май 2016 г., в Деня за почит на светите братя равноапостоли и първоучители Кирил и Методий, в навечерието на най-светлия български празник – 24 май, Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XIX национален конкурс „Учител на годината”, едно от най-емблематичните и дългоочаквани събития за българското учителство.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Д.ик.н. Янка Такева участва във Втория форум на българските училища от Западното полукълбо в Чикаго Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва във Втория форум на българските училища в Западното полукълбо, организиран от Асоциацията на българските училища в чужбина. Във форума се включиха Маргарита Попова - вицепрезидент на Република България, депутати, университетски преподаватели, както и над 100 представители на българските училища от 11 щата на САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Австрия и Кипър.

УД бр. 18 от 09 май 2016 г.
Ползотворно сътрудничество със Синдиката на учителите в Сърбия На 24 и 25 април 2016 г. заместник-председателят на Синдиката на българските учители Красимир Попов бе на посещение на Синдиката на учителите от Сърбия (TUS). Цел на визитата бе участието в Генералната Асамблея на TUS. Първият ден г-н Попов участва в дискусия за джендър равенството в учителските синдикати от Балканските страни, на която представи анализ на нормативната база, политиките на СБУ и реалното състояние на равнопоставеността между половете в българската образователна система. Участниците в дискусия се обединиха около идеята за разработване на обща позиция относно политиката по равнопоставеността на половете и възможността за разработване на общ проект.

УД бр. 18 от 09 май 2016 г.
СБУ предложи и КНСБ удостои с „Прометея” столичното 51. СОУ „Елисавета Багряна” На 28 април т.г. - Световния ден за безопасност на труда, и в памет на загиналите при трудови злополуки, на специална церемония бе връчена наградата „Прометея”, създадена по идея на покойния проф. д-р Желязко Христов. През 2008 г. Конфедерацията на независимите синдикати в България учредява наградата „Прометея” за принос в хуманизирането на работната среда, в опазването на здравето и безопасността на хората. Малката пластика, изработена от скулптура Красимир Трендафилов, се връчва на български фирми и организации, които носят „огъня” на хуманизацията на българските фирми – утвърждават добрите практики и издигат името на българските фирми в голямото европейско семейство.

Подборът на наградените се прави с разработени обективни критерии за оценка със съдействието на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. „Изборът не бе лесен, защото всички номинирани предприятия имат много причини да се гордеят със своите постижения в безопасността и здравето при работа, като отговарят на всички критерии и са достойни за приза” – изтъкна Пламен Димитров, президент на Конфедерацията по време на празничната церемония. Тази година бяха връчени три статуетки „Прометея”, тъй като постиженията на номинираните предприятия в областта на условията на труд са неоспорими.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
Почит към загиналите и пострадалите при трудови злополуки На 28 април т.г. – Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки, който се отбелязва от 1989 г. насам в над 100 страни по света, пред мраморната плоча в памет на загиналите на работните си места работници и служители, намираща се пред Централата на КНСБ, синдикалисти, представители на работодателски организации, от държавни институции положиха венци и цветя. Сред тях бяха Гълъб Донев – заместник-министър на труда и социалната политика, Румяна Михайлова – изпълнителен директор на ИА ГИТ, Димитър Бранков – зам.-председател на БСК, Бисер Петков – управител на НОИ, Чавдар Христов, Пламен Нанков, Валентин Никифоров и д-р Иван Кокалов – вицепрезиденти на КНСБ, председатели на федерации, съюзи и синдикати. Всички те почетоха с едноминутно мълчание паметта на загиналите при трудови злополуки.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
9 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА И ДЕН НА ЕВРОПА
Да помним поуките на историята
На 9 май 2016 г. честваме 71 годни от първите стъпки към демократичното обединение на европейските народи. Тази дата не е избрана случайно за празнуване на Деня на Европа - тя е тясно свързана с мира. Това е датата на „второто раждане” на стария континент, денят, в който светът научава за подписването на безусловната капитулация на хитлеристка Германия и се слага край на Втората световна война. В нея освен СССР участват още 60 държави, пряко засегнато е 80% от населението на земята. Военните действия се водят на териториите на 40 държави. Загиват близо 57 милиона души. 9 май се отбелязва и като „Ден на Победата”, в който народите от Русия и ОНД се прекланят пред паметта на близо 27 милиона жертви и отдават почит на участвалите в боевете техни граждани, пролели кръвта си за тази величава победа над хитлерофашизма

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
На 11 май честваме Св. св. Кирил и Методий - първите апостоли, просветители български Единадесети май е църковният празник, който чества двамата равноапостоли св. Кирил и св. Методий - братята от Солун, измислили глаголицата - първата старославянска писменост. Чрез делото им християнството се разпространило сред всички славяни и обявени за покровители на Европа от папа Йоан Павел II

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование На 3 май т.г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов, в качеството му на председател на Отрасловия съвет. Участие в заседанието взеха главният секретар на МОН Красимир Вълчев, директори на дирекции в министерството, както и представители на национално представителните синдикални и работодателски организации. СБУ бе представляван от неговия зам.-председател Красимир Попов и главния експерт в „Професионално-творческо направление“ в Централата на Синдиката - Иван Кънчев. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Представяне на проект на ДОС за институциите;

2. Представяне на проект на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически кадри;

3. Разни

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
СЛИВЕН: Православното образование - важен фактор за духовно и нравствено възпитание на подрастващите На 20.04.2016 г. в гр. Сливен се проведе еднодневен обучителен семинар на тема: „Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците”. Мероприятието бе организирано от ОбКС на СБУ - Сливен, Св. Синод на БПЦ - БП, Сливенска Митрополия и Регионален инспекторат по образованието - Сливен. Лектори на обучението бяха Ставрофорен иконом, д-р по педагогика Захарий Дечев - представител на Св. Синод на БПЦ и експерт по проблемите на религиозното образование в Общинска администрация – Бургас, и Пепа Ангелова, директор на ОДК, гр. Бургас.

Янка БЕЛОМОРОВА, председател на ОбКС на СБУ - Сливен бр. 18 от 09 май 2016 г.
75 ГОДИНИ 102. ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ”: С отговорност и мъдрост устремени към бъдещето Столичното 102. Основно училище „Панайот Волов” с достойнство отбеляза 75 години от своето създаване. Началото е през далечната 1941 г. Къщата на Еленко Иванов, една стая, предназначена за магазин, става първото класно училище в кв. „Момкова махала”. Министерството на народната просвета му дава името „Отец Пимен”, художник и възрожденец, изографисал повече от 300 черкви и манастири. През 1954 г. то вече като 102. начално училище е в нова учебна сграда с пет учебни стаи, което шест години по-късно носи името на „Панайот Волов”. Днес училището е с изцяло обновена материална база, отговаряща на изискванията за съвременен нормален учебен процес. Иновативно, но и продължаващо добрите традиции в областта на изкуството - танцово, изобразително, музика, куклен театър и др., които носят не само изключително радостни творчески трепети у децата, но и многобройни отличия от национални фестивали и конкурси.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
На духовно тържество Фондация „Човещина” връчи годишните си награди На 28 април 2016 г., в навечерието на светлото Възкресение Христово, се състоя традиционният празник на Фондация „Човещина”, споделен от много гости и приятели. На духовното тържество в Руския културно-информационен център в столицата бяха връчени годишните награди на Фондацията. Съюзът на българските журналисти (СБЖ) бе отличен с най-високата специална награда – почетната статуетка на Фондация „Човещина”. Президентът на фондацията чл. кор. проф. Любен Димитров връчи отличието на председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова.

Велина АНТОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
135 г. знание, духовност, родолюбие На 22.04.2016 г. ОУ „Юрий Гагарин“ в гр. Смолян отпразнува 135 години от основаването на училището, 55 години от преобразуването му в Основно училище, 55 години от преименуването му и 55 години от полета на Юрий Гагарин. Концертът спектакъл се проведе в Зала №1 на РДТ „Николай Хайтов“.

Анна СТЕФАНОВА, председател на организацията на СБУ в ОУ „Юрий Гагарин”, гр. Смолян бр. 18 от 09 май 2016 г.
VIII международен детски фестивал „Млади таланти” За осма поредна година Националният дворец на децата (НДД) в столицата бе домакин на Международния детски фестивал „Млади таланти”. Най-големият форум за детско изкуство през 2016 г., състоял се от 18 до 22 април, бе възможност за над 4 хил. деца и ученици до 19-годишна възраст от България и чужбина да покажат своя талант в различни раздели на изкуството - изобразително, приложно, литература, фото- и видеоизкуство, танци, фолклорен и класически цикъл, театър и др. Новото е, че тази година във фестивала участват и класически инструментални оркестри и много акордеони. Възпитаници на музикални, театрални, танцови, изобразителни и приложни клубове, школи и формации от училища, читалища, извънучилищни педагогически учреждения от всички краища на страната ни - градовете Бургас, Варна, Перник, Казанлък, Кюстендил, Благоевград, Пловдив, София, Лом, Велинград, Русе, Монтана, Костенец, от селата Копринка, Вълчедръм и други, както и от Република Беларус, Великобритания, Русия - имаха възможност да представят свои авторски песни, да премерят сили в литературния жанр и изобразителното изкуство, да създават нови приятелства и да станат част от празничната атмосфера на фестивала.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

Братя и сестри,

Като чеда на тази Църква, които сме „скъпо купени” (1 Кор. 6:20), за да получим „осиновението” (Гал. 4:5), спасението и вечния живот, и ние сме призвани да сме живи свидетели Христови и проповедници на Неговото преславно Възкресение. Всеки от нас според силите си и обстоятелствата трябва да бъде Христов апостол и благовестител на Евангелието, което „не е човешко”, но ни е дадено „чрез откровение Иисус Христово” (Гал. 1:11-12). Към това особено ни задължава и тежката духовна криза на съвременния свят, която в наши дни се отразява на всички равнища на човешкия живот и човешките взаимоотношения. Във време, когато човечеството отново се лута в търсене на своите изконни духовни корени, ние, православните християни, отново и отново сме призвани да благовестим за Христовото Възкресение и станалото възможно благодарение на него наше спасение. Да благовестим и да проповядваме „благоприятната Господня година” (Ис. 61:2; Лука. 4:19).

Като поздравяваме с преславното Христовото Възкресение всички верни чеда на Православната ни църква – в обичната ни Родина и далеч от нея, благопожелаваме на всички вас светла пасхална радост, мир и светлина в душите и в сърцата, крепка вяра и надежда, и по-голямата от всички тях неоскъдяваща Божия любов!

Благодатта и мирът на Възкръсналия от мъртвите наш Господ и Спасител Иисус Христос, и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас! Амин!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

- бр. 17 от 02 май 2016 г.
България чества 140 години от Априлската епопея На 20 април 2016 г. се навършиха 140 години от обявяването на Априлското въстание, променило историята на България и българския народ. Величав подвиг и тежка Голгота, святата Априлска епопея поставя началото на възстановяване на държавната независимост, бележи развитието на българската държава и нейните приоритети за векове напред.

„Априлското въстание стана онзи вододел, който отприщи националната ни енергия, запали пламъка на устрема към свобода и издигна любовта към свободното отечество в национална кауза“, каза Цецка Цачева, председател на 43-то Народно събрание, при откриването на Националните чествания по повод 140-годишнината от Априлската епопея, Те стартираха на 20 април с Тържествено събрание във Военната академия „Георги Стойков Раковски“ в столицата. „На този ден сме горди, защото във вените ни тече кръвта на велик народ. Поклон пред героите, извоювали с кръвта си нашата свобода“, каза още г-жа Цачева, под чийто патронаж преминаха честванията. Поздравителни адреси по повод на началото на националните чествания бяха изпратили д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, Милена Дамянова - председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание, и генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Светла СТРУМИНА бр. 17 от 02 май 2016 г.
Партньорство в името на образованието между СБУ и Община Омуртаг а 19 и 20 април 2016 г. в град Омуртаг се проведе обучителен семинар за директори и учители. Обучението бе организирано от Изпълнителния комитет на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в Омуртаг. Домакин на събитието бе кметът на Общината инж. Ешреф Ешрефов. Тематично семинарът беше посветен на новия Закон за предучилищното и училищното образование, приетите и разработвани в момента Държавни образователни стандарти и промените, които се очакват да настъпят при прилагането на Закона. Обсъдени бяха трудово-правни въпроси и Бюджет 2016, както и механизмите за формиране на работни заплати, проблеми при изготвянето и изпълнението на Вътрешните правила за работните заплати. Лектори по дискутираните теми бяха Камен Йорданов и Сергей Магдичев - държавни експерти в Дирекция „Финанси“ на Министерството на образованието и науката, Иван Кънчев - главен експерт, и Роза Костова – експерт в Централата на Синдиката на българските учители. Гости на събитието бяха Красимир Попов – заместник-председател на Синдиката на българските учители, Снежана Енчева – областен координатор на СБУ в град Търговище, заместник-председателят на Общинския съвет в Омуртаг - Митко Стайков, заместник-кметовете на Общината Радка Рашева и Юнал Османов, секретарят на Община Омуртаг Шенай Алиева, старши експертите Стефан Станчев и Невяна Захариева от Регионален инспекторат по образованието – Търговище.

Марияна ТОДОРОВА- председател на ОбКС на СБУ- Омуртаг бр. 17 от 02 май 2016 г.
ЖИВКО ТОДОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА:
СБУ предизвиква уважение и респект поради независимостта от политически партии и последователността и мащабността на своите действия
Живко Тодоров е завършил ГПЧЕ „Ромен Ролан" в Стара Загора и „Европеистика" в СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е като експерт в изготвянето и управлението на проекти по програми на ЕС в Община Стара Загора и Областна администрация Стара Загора. От 2.09.2010 г. до момента е член на Комисията по външна политика и отбрана към Народното събрание. Ръководител е на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за периода от септември 2009 - до януари 2011 г. От 26.01.2011 г. до момента е заместващ-представител.

На 30 октомври 2011 г. след балотаж Живко Тодоров става кмет на Стара Загора, а от 25 октомври 2015 г. изпълнява втория си кметски мандат. Г-н Тодоров е носител на приза „Най-добър социален партньор - кмет“ за 2012 г., връчен от Синдиката на българските учители и Европейския синдикален комитет на образованието за конструктивно и ефективно социално партниране на национално и европейско ниво.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 02 май 2016 г.
В община Бургас се проведе обучение по християнски ценности На 22 април 2016 г. Общински Координационен съвет на СБУ- Бургас, съвместно с РИО Бургас и община Бургас, проведе обучение на тема: „Изграждане, осъзнаване и запазване на християнските ценности сред децата и учениците”. Присъстваха над тридесет директори, пом.- директори, педагогически съветници и учители от училищата в община Бургас.

Гости на обучението бяха началникът на РИО на МОН инж. Виолета Илиева, която поднесе приветствие към участниците в обучението, и Веселина Таралова - директор на Дирекция „Образование” в община Бургас, която сподели опита на община Бургас при въвеждане на религиозното възпитание в детските градини.

Обучението се водеше от председателя на ОбКС на СБУ Константин Янков, който запозна присъстващите с целите на това обучение, политиките на СБУ и начините за разширяване на религиозното образование в бургаските училища.

Лектори бяха ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев и Пепа Ангелова, директор на ОДК – Бургас.

Обучението премина в подчертан интерес от страна на присъстващите. След атрактивно поднесения материал от лекторите се разгърна оживена дискусия, породена от казусите, поставени от д-р Захарий Дечев.

Константин ЯНКОВ, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ- Бургас бр. 17 от 02 май 2016 г.
Дуалното образование в България набира скорост Стопанска камара на Австрия продължава и през 2016/2017 г. успешно стартиралия вече пилотен проект „Дуално обучение в България“ под наслов „Готов ли си да изучиш практиката?“. След като през настоящата учебна година успешно бяха реализирани две паралелки за обучение по дуалната система – в гр. София с 27 ученика по професия „икономист“, специалност „търговия“ и в гр. Габрово с 26 ученика по професия „мехатроника“, за тазгодишния прием 2016/2017 г. се предлага дуално обучение в градовете: Габрово по професия „машинен техник“, специалност „машини и системи с ЦПУ“ с прием след 7. клас и засилено изучаване на английски език в Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ в партньорство с фирмите Габинвест ЕООД, Импулс АД, Подемкран АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД и ЦЕРАТИЦИТ България AД и в София по: професия „икономист“, специалност „търговия“ (две паралелки с прием след 7. клас със засилено изучаване на немски/английски език) в Национална финансово-стопанска гимназия в партньорство с фирмите БИЛЛА България, dm България, ЛИДЛ България, КАУФЛАНД България, METRO Кеш & Кери България и ДАЙХМАН търговия с обувки ЕООД и професия „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с прием след 7. клас и засилено изучаване на английски език в Професионална гимназия по транспорт „МАКГАХАН“ в партньорство с фирмите Гебрюдер Вайс ЕООД, ЙОБСТЕЛ България ООД, Карго Партнер ЕООД, Лагермакс Спедицио България ЕООД и Шенкер ЕООД, в Ямбол по специалностите „мехатроника“ (с прием след 7. клас и засилено изучаване на английски език) и „машини и системи с ЦПУ“ (с прием след 8. клас и засилено изучаване на английски език) в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ в партньорство с фирмите ПАЛФИНГЕР Продукционстехник България ЕООД и Хидравлични елементи и системи AД.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 02 май 2016 г.
Отражение на родителския стил на възпитание върху поведението на децата Уважаема редакция, председател съм на СО в ОДЗ №1 „Миньорче", гр. Перник, от 20 години. В нашата градина 100% членство в СБУ е традиция. Поддържаме редовен абонамент за вестник „Учителско дело", защото повишава професионалната ни квалификация, дава ни необходимата правна консултация, издига личностната и професионалната ни значимост. Бих искала да отворим пространство за споделяне на мнения относно родителските отговорности към поведението на децата и ангажимента на родителската общност към образователните институции, в частност към детската градина. Родителите, с които ежедневно общувам, са заинтересовани от развитие на компетентностите си относно ефективни техники за преодоляване на затруднения в общуването и възпитанието на техните деца. Законът за предучилищното и училищното образование, който от август се очаква да влезе в сила, предоставя параметър за сътрудничество с общността. Надявам се статията, която прилагам, да предизвика вашето внимание и да намери място на страниците на вестника.

Пенка Илиева-ОПРИКОВА, старши учител в ОДЗ №1 „Миньорче" гр. Перник бр. 17 от 02 май 2016 г.
eTwinning проект „Чудните истории на Хитър-Петровите цървули” За учениците от втори клас на СОУ „Васил Левски”, гр. Долни чифлик, Хитър Петър не е само герой от българските народни приказки, а и герой, който ги сближава с приятели от близо и далеч (с деца и ученици от ЦДГ „Здравец”, гр. Казанлък; ЦДГ „Чучулига”, гр. Русе; СОУ „Васил Левски”, гр. Троян; СОУ „Екзарх Антим I”, гр. Казанлък; СОУ „Цар Симеон Велики”, гр. Видин; СОУ „Константин Константинов”, гр. Сливен; ОУ „Проф. Иван Батаклиев”, гр. Пазарджик; НУ „Христо Ботев” и СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Троян). Може би се питате как е възможно това? Отговорът е лесен: Защото всички те работят съвместно по един и същи eTwinning проект, който носи името „Чудните истории на Хитър-Петровите цървули” и от началото на учебната година споделят опит, знания и приятни емоции.

Целите на проекта са провокиране на усилия за повишаване на грамотността на децата; създаване на позитивно отношение към четенето и осъзнаване ролята на книгата като фактор за успех; сближаване на деца, учители и родители в тяхното общуване чрез четенето; обмяна на идеи, добри практики и съвременни методи на обучение по четене; използване на интерактивни методи на работа; интегриране на знания и умения от различни учебни предмети; приложение на ИКТ в учебния процес.

Автори на проекта са Олга Константинова, Кремена Ковачева, Валентина Маринова и Емилия Паункова – преподаватели от Троян.

Ст. ПЕТРОВА и Ал. ФИЛИПОВА – ръководители на проекта за СОУ „Васил Левски”, град Долни чифлик бр. 17 от 02 май 2016 г.
Педагогическата дейност - енергийни взаимодействия Всичко във вселената е енергии, различни по сгъстеност и вибрации. Това се отнася и за педагогическата дейност. По своята най-обща същност тя е енергийни взаимодействия между учителя и учениците.

Енергийните взаимодействия се осъществяват в единство на съзнателно и на подсъзнателно равнище, т.е. не само чрез това, което говори и показва учителят, но и което той излъчва като душевна нагласа, отношение. Учениците възприемат съобщаваната информация и чувстват, преживяват излъчваната. Съдържанието на последната не може да остане скрито. То обуславя в голяма степен активност или пасивност, емоционална приобщеност или съпротива на учениците.

Ако учителят обича своята професия, той е сърдечен, внимателен, грижовен, тактичен, разбиращ трудностите на учениците, съпричастен към радостите и успехите им, допринасящ за тяхното умножаване. Тази вътрешна настройка приобщава учениците към своя преподавател, мотивира ги за старание и прилежание. Създава се дружелюбен климат на учебно-познавателната дейност. Той зарежда с позитивна енергия двете страни в педагогическия процес, повишава работоспособността и отдалечава умората. Пази психиката и нервната система, не допуска заболявания.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 17 от 02 май 2016 г.
Ценен научен труд за възпитанието Неотдавна книжният ни пазар се обогати с едно извънредно ценно и актуално издание – „Теория на възпитанието” (София, Изд. „Авангард Прима”, 2016, 602 стр.). Този солиден и външно добре оформен труд е плод на усилията на 15-членен авторски колектив, оглавяван от член-кор. на БАН, проф., дпн Любен Димитров, който изпълнява ролята и на съставител. Преобладаващото мнозинство автори – 12 души, са педагози от СУ „Св. Климент Охридски”, а останалите (трима) са от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и от Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград.

Главното предназначение на книгата е да служи като университетски учебник на студентите от учителските специалности. На корицата и титулната ѝ страница е означено „трето, преработено и допълнено издание” (първото издание е преди около двайсет години, а второто – преди десетилетие). Фактически това е един нов труд, в който, освен че са направени множество промени в сравнение с предходните издания, са добавени и нови автори и съответно нови глави.

Проф. Любен ДЕСЕВ бр. 17 от 02 май 2016 г.
Благоевград отново бе домакин на Националния ученически празник “За хляба наш…“ На 19 и 20 април т.г. по инициатива на Община Благоевград в партньорство с Обединен детски комплекс – Благоевград, се проведе XVIII национален ученически празник “За хляба наш…” Празничното събитие премина под патронажа на кмета на Община Благоевград Атанас Камбитов и бе организирано с подкрепата на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България, Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите и Фондация „Еврика“. Проявата е част от Общинската програма за детето за 2016 г., Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 г., Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Министерския съвет и бе посветена на Международния ден на Земята.

В ХVІІІ НУП „За хляба наш…” участваха 1232 деца от 106 образователни институции от 26 области и 61 населени места от страната. Изпратени бяха 681 творби от 692 деца и заявено участие в конкурсите на Празника от още 545 деца от цялата страна. Най-масово бе участието на учениците от Благоевград – 502.

Бонка ИЧКОВА, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ- Благоевград бр. 17 от 02 май 2016 г.
Половин век в историята на столичната образователна система Половинвековен юбилей отбелязаха възпитаниците на 142. ОУ „Веселин Ханчев“ в София. Верни на философията на своя патрон „За да останеш, за да си потребен, за да те има и след теб дори…”, ден след ден, година след година те пишат историята на едно от най-престижните столични училища. 50 години, изпълнени с обич, топлина и грижи в името на образованието и възпитанието на децата, за да растат и се развиват окрилени, щастливи и мъдри…

Залата на „Рейнбоу Плаза“ се оказа тясна за всички гости на тържеството, дошли да поднесат своите поздравления и да почетат значимия юбилей на столичното училище. Официални гости на събитието, което се проведе преди броени дни, бяха кметът на район „Красно село“ Христо Апостолов и представители на районната администрация, Ваня Кастрева – началник на РИО на МОН – София-град, Стефанка Балева, председател на Сдружението на директорите в средното образование в България (СДСОРБ), възпитаници, родители, медии и др. От името на председателя на СБУ - д.ик.н. Янка Такева, Виолетка Петкова, експерт в Централата на Синдиката, поднесе поздравителен адрес, цветя и подаръци за директора - Юлиана Валентинова, председателя на СО на СБУ - Румяна Ранчинска, и екипа на учебното заведение. Водещ на празничния спектакъл бе Иво Танев, тв водещ, възпитаник на училището и негов връстник.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 02 май 2016 г.
За СМГ „Паисий Хилендарски” – с любов и с респект През 2016 година се навършват 45 години от създаването на Софийската математическа гимназия (СМГ) „Паисий Хилендарски”. Каквото и да се каже за това уникално училище, създадено и посветило се на мисията да открива и развива младите български дарования в областта на математиката, със сигурност ще е недостатъчно, защото то си е някак по своему себедостатъчно като общност и като дух. Прочуло се отдавна по целия свят като училище за талантливите млади надежди от България, дръзнали да покоряват необятните върхове на науката и многократно доказали, че могат. За последните 30 години възпитаниците на СМГ са спечелили 65 златни, 69 сребърни и 27 бронзови медала от престижни международни състезания и световни олимпиади по математика, математическа лингвистика, информатика и астрономия. Над 150 пъти са се изкачвали на почетната стълбичка на победителите в световни надпревари за млади таланти в науката. Възпитаниците на СМГ са желани и ценени студенти във всички престижни университети и научни лаборатории на Европа и САЩ. Те са истинските ни посланици по света, които затвърждават престижа на българското образование и на математическата ни школа.

Велина АНТОВА бр. 17 от 02 май 2016 г.
Форум обсъди необходимостта от образование по религия в детските градини и училищата „Възпитание в българското училище. Изграждане на морални ценности и национална идентичност чрез религиозно образование” бе темата на конференцията, която се проведе на 19 април 2016 г. в София. Организирана от фондация „ДАРБИ“ с подкрепата на Община Кюстендил и Центъра за изследване на катехизичното и религиозно обучение към Богословския факултет на СУ„Св. Климент Охридски“ и в партньорство с Българска национална телевизия, тя обедини институции и неправителствени организации в името на нравственото възпитание и религиозното образование на децата и учениците. Във форума се включиха представители на Българската православна църква, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, на висши училища, на академичните среди, експерти от системата на образованието, включително от регионалните инспекторати по образование от страната, кметове, директори на училища, учители, общественици, хора на изкуството, неправителствени и бизнес организации, издателства и журналисти. В конференцията взе участие и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която представи над 20-годишния опит на СБУ по темата за възпитанието в нравствени ценности в българското училище и квалификацията на учителите за преподаване на религия в детските градини, училищата и извънучилищните образователни звена.

Светла СТРУМИНА бр. 16 от 25 април 2016 г.
ОбКС на СБУ - Габрово и Габровската духовна околия заедно за възпитанието на младите в християнски ценности На 14 април 2016 г. Общинският координационен съвет на СБУ - гр. Габрово проведе семинарно обучение за учители и директори на тема „Изграждане, осъзнаване и запазване на християнските ценности сред децата и учениците”, съвместно с Българската православна църква - Габровска духовна околия и РИО на МОН - Габрово. То е част от поредицата обучения по идея на СБУ и се проведе в Актовата зала на Национална Априловска гимназия. Приветствия към участниците поднесоха Николай Сираков - областен управител на област Габрово, Георги Маринов - началник на РИО - Габрово, Катя Робова - главен експерт в община Габрово, Магдалена Василева - председател на Общинското училищно настоятелство в Габрово. В обучението участие взеха Диана Иванова - председател на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ, и представители на кметските управи на гр. Севлиево, гр. Дряново и гр. Трявна. Обучителният семинар се водеше от Ренета Колева - областен координатор и председател на ОбКС на СБУ - Габрово, и Отец Руслан Личев - архиерейски наместник в Габрово. Лектор по темата бе и доц. д-р Магдалена Маринова - преподавател в Богословския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ренета КОЛЕВА - областен координатор и председател на ОбКС на СБУ - Габрово бр. 16 от 25 април 2016 г.
Отлично представяне българските ученици на Европейската олимпиада по математика На проведената от 10 до 15 април 2016 г. в гр. Бущени, Румъния, Европейска олимпиада по математика за девойки (EGMO), българският отбор се представи отлично като спечели един златен, два сребърни и един бронзов медал. В неофициалното отборно класиране България е на трето място със 99 т. след Русия (122 т.) и САЩ (111 т.), което означава, че нашият отбор е на първо място в Европейския съюз. В състезанието участваха отбори от 39 държави като 31 отбора са от Европа.

Златен медал завоюва Виолета Найденова от 11. клас на СМГ, сребърните медали - Деница Маркова от 12. клас и Мария Делякова от 11. клас на същата гимназия, а бронзовият медал бе за Симона Кукова от 10. клас на МГ „Д-р Петър Берон“- гр. Варна. Ръководители на отбора в тазгодишната надпревара са доц. дмн Емил Колев от Института по математика и информатика при БАН и Линка Минчева, учител от СМГ.

УД бр. 16 от 25 април 2016 г.
Урок по родолюбие с учениците на Румънската гимназия „Михай Еминеску“, гр. София Наскоро Виктор Дедю, аташе по въпросите на образованието и културата в Посолството на Румъния у нас, бе гост на открит урок тържество „В час по България” с учениците на столичната Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску” в конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски”. Събитието, посветено на „1150 години християнска България“, бе открито от директорката на гимназията Незабравка Тасева с думите: „Уроците под наслов „Час по България“ са родолюбива инициатива, дело на нашия колектив, целящи опазването на българщината и българския дух. Чрез тях обогатяваме знанията на нашите възпитаници за великите ни предци, за славната ни история.“ Под ръководството на учителите по български език и история – Евгения Керанова и Лиляна Фридман, учениците от 8., 9., 10. и 11. клас представиха интерактивен комбиниран открит урок по родолюбие. Часът бе проведен в присъствието на преподаватели от Софийския университет – проф. д-р Димитър Веселинов, доц. д-р Наум Кайчев, и гл.ас. Радослав Спасов, официални гости и журналисти. Поздравителен адрес до колектива на Румънската гимназия бе прочетен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Димитринка ХРИСТОВА бр. 16 от 25 април 2016 г.
163. ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”, ГР. СОФИЯ
Размисли, породени от един юбилей
25 години 163. ОУ „Черноризец Храбър“ – такъв юбилей винаги е повод за размисъл и за равносметка – за училището, за професията, но и за себе си.

Наскоро прочетох едно послание, което силно ме впечатли и с което съм напълно съгласна: „Учителите… Единственото съсловие, което смята първия си работен ден след отпуска за празник. Професията, която създава всички професии. Тези, които наричат нашите деца „моите деца“. Тези, които, дори и огорчени, винаги прощават и не забравят. Най-некорумпираното съсловие в България. Няма друга професия, която да е толкова важна и заедно с това – толкова недооценена.“

Мога да добавя и много други неща: Професия, от която всички смятат, че разбират и могат да ти се бъркат в работата, като ти дават „компетентни“ съвети как да я вършиш. Професия, за която всички ни завиждат заради „4-часовия“ работен ден и „огромните“ отпуски. Професия, за която много хора, поради горната причина, мислят, че не заслужаваме увеличение на заплатите си, защото и тези, които получаваме, са големи за труда, който полагаме.

Добре, след като нещата са толкова прекрасни, – защо са малко тези, които искат да й се посветят, защо липсват млади учители, защо след няколко години вече няма да има кой да преподава?

Марияна МИНКОВА – ст. възпитател в 163. ОУ, председател на ОбКС на СБУ – район „Искър” бр. 16 от 25 април 2016 г.
„Учителят е важният фактор за промяната в образованието. Той трябва да направи голямата крачка в етапа на въвеждане на новия закон и следва да бъде мотивиран, подкрепян и насърчаван по всички възможни начини” Интервю с Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката. От разговора с него може да научите още: кои са основните приоритети в работата му като ресорен зам.- министър за средното образование; на какъв етап е подготовката на подзаконовата нормативна уредба, която обезпечава прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование; осигурени ли са достатъчно средства за финансовото обезпечаване на новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Велина АНТОВА бр. 15 от 18 април 2016 г.
ОбКС на СБУ- Шумен и Варненска и Великопреславска Света митрополия заедно за духовно-нравственото възпитание на подрастващите В гр. Шумен, по инициатива на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Шумен, с председател Татяна Иванова, се проведе обучение на тема „Изграждане, осъзнаване и запазване на християнските ценности сред децата и учениците“. Обучението се водеше лично от Негово Преосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. В него участваха близо 60 директори и учители от детски градини и училища в града, православни отци от Шуменска и Варненска епархии. Негово Преосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан сподели виждане за образователната реформа. Той изтъкна, че доброто образование не е само знания, а и създаването на достойни човеци. В ценностната криза на глобалния свят проблемът с православието е актуален. Митрополитът изтъкна, че се надява да се увеличат неделните училища, за да се възпитават учениците в религиозна толерантност, да има сътрудничество между държавата, църквата, училището и родителите. „Това е инвестиция в бъдещето!“ – сподели той.

УД бр. 15 от 18 април 2016 г.
Честваме 55 години от полета на първия човек в Космоса По този повод, на 12 април 2016 г. в град Банкя, пред паметника на първия космонавт, който е един от двата паметника в България на Юрий Гагарин, се проведе тържествена церемония, организирана от посолството на Руската федерация у нас, съвместно със Столична община. Сред гостите на празника бяха посланиците на Русия, Казахстан, Босна и Херцеговина в България, както и първият български космонавт Георги Иванов, Рангел Марков - кмет на столичния район Банкя, Светлана Шаренкова - председател на Форум „България - Русия”, депутати, военни летци от резерва, ученици, представители на неправителствени организации, много граждани.

Пред събралото се множество говориха Н. Пр. извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация у нас Юрий Исаков, руският културен аташе у нас Константин Емелин, първият български космонавт Георги Иванов, председателят на парламентарната комисия за българо-руско сътрудничество Красимир Велчев, кметът на Банкя, посланикът на Казахстан и др.

Таня Леонидова, Светла Струмина бр. 15 от 18 април 2016 г.
Сътрудничеството със СБУ е знаково и изключително полезно, както за нормалното функциониране на системата на средното образование, така и за неговото бъдещо развитие. Интервю с инж. Дилян Млъзев, кмет на община Елена Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 18 април 2016 г.
За силата на християнските добродетели и нравствените ценности, претворени чрез изкуство Отзвук от тържествената церемония по награждаването на децата – победители от София, в регионалния етап на националният конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“, организиран за втора поредна година по инициатива на Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България, в партньорство със Синдиката на българските учители, регионалните инспекторати на МОН и Министерството на културата.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 18 април 2016 г.
Като навременни и с високо качество се оценяват съвместните със СБУ квалификации Венцеслава Генова, д.и., началник на РИО на МОН – Варна, в интервю за вестник „Учителско дело” Таня ЛЕОНИДОВА бр. 15 от 18 април 2016 г.
Заслужено най-високо държавно признание - Д.ик. Янка Такева - с орден „Стара планина” I степен На 7 април 2016 г. , по време на тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков” 2, с Указ №52, на основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България, президентът Росен Плевнелиев удостои д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, с най-високото отличие в наградната система на Република България - орден „Стара планина” I степен. Д.ик.н. Янка Такева получи най-високото държавно признание за нейния значителен принос към развитието на образованието и гражданското общество в Република България като активен лидер и общественик и във връзка с 25-годишнината на Синдиката на българските учители. „За мен е огромна чест тук, в Гербовата зала, с гордост и удовлетворение да отличавам с високи държавни отличия големи и достойни българи, съвременни възрожденци, будители и просветители, посветили професионалния си и житейски път на благото на образованието, обществото и родината. Вярвам, че техните успехи, любовта към науката и просветата, към България и към нацията ще бъдат вдъхновение за мнозина млади българи да се запалят от примера и да продължат започнатото... Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева безспорно е едно от най-емблематичните лица на българското образование, един голям учител на България. За активната си дейност тя е получила редица национални и международни отличия, сред които дори номинация за „Жена на годината” във Вашингтон. Това е един специален принос за нейната посветеност към демократичните промени в България” – така президентът Росен Плевнелиев мотивира решението си за постановяване на най-високото отличие в наградната система на Република България за д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Велина АНТОВА бр. 14 от 11април 2016 г.
Форум за обмяна на добри педагогически практики на началните учители от област Пловдив На 1 април 2016 г., д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие във Втората регионална конференция на началните учители от Пловдивска област на тема „Училището - място за деца”, организирана от Регионалния инспекторат по образованието - Пловдив, под патронажа на Иванка Киркова, началник на РИО - Пловдив. Конференцията се проведе в гр. Хисаря, в него участваха 80 начални учители и възпитатели от 39 училища в област Пловдив. Събитието бе завършващ етап на контролно-методическата и квалификационната дейност, проведена от РИО - Пловдив в училищата от областта и обобщение на създадения добър опит на педагогически и училищни политики в начален етап на основната образователна степен за насърчаване на четенето. Форумът имаше за цел да презентира добрите педагогически практики, създадени от началните учители в региона през учебната 2015/2016 учебна година; да стимулира педагогическите търсения и креативност за подобряване на методиката на обучение по учебните предмети и постигане на очакваните резултати, заложени в учебните програми, при отчитане на образователните потребности на малкия ученик и ролята на подкрепящата среда; да генерира идеи за решаване на актуални проблеми в обучението на учениците І – ІV клас.

Велина АНТОВА бр. 14 от 11април 2016 г.
Обсъждаме новите държавни образователни стандарти: Да съхраним добрите традиции в предучилищното образование и да надграждаме неговата модернизация Поредната инициатива на Синдиката на българските учители в партньорство с Министерството на образованието и науката събра в столичното 18. СОУ „Уилям Гладстон“ директори и учители от десетки софийски детски заведения. Целта на провелото се на 5 април т.г. дискусионно събитие бе обсъждане на проекта на новия ДОС за предучилищното образование, съгласно чл. 22, ал. 2 т. 1 от ЗПУО. Влизащият в сила от 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование предвижда създаването на Държавни образователни стандарти (ДОС), като съвкупност от задължителни изисквания за резултатите и условията, както и тяхното постигане в системата на средното образование. В подкрепа на създаването на работещ и ефективен ДОС, осигуряващ добра приемственост и взаимовръзка с началното училище и останалите образователни стандарти бе организирания от СБУ форум с участието на над 130 директори и учители - членове на СБУ, които представиха своите становища и препоръки в дебата за неговия проект.

Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 14 от 11април 2016 г.
Талантливи млади хора предпочитат да учат и работят в България Тази година няколко отличници на СМГ „Паисий Хилендарски“, медалисти от национални и международни олимпиади, са взели решение да останат в България, независимо от поканите към тях от престижни университети. Това съобщи Антони Стоянов, директорът на гимназията, чийто възпитаници от много години са абсолютни лидери по спечелени призови места в световни и национални състезания, по време на обществената дискусия, посветена на икономиката на знанието, на тема: „Научните чудеса на България - образование, иновации и бизнес“. Тя бе организирана от вестник „Стандарт“ и Българската академия на науките и се проведе в Големия салон на БАН. Антони Стоянов получи специална награда за изключителните постижения на Софийската математическа гимназия в областта на математиката и природните науки. С такова отличие са удостоени още две училища - Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” и Американският колеж в Софи.

Светла СТРУМИНА бр. 14 от 11април 2016 г.
41 години – 128. СОУ "Алберт Айнщайн", и 30 години – "Да обичаш на инат" За поредна година столичното 128. СОУ посвети богата програма на своя патрон – гениалния учен Алберт Айнщайн, представил революционната Теория на относителността, разтърсила из основи Нютоновата физика. Гост на тържеството бе бившата ни колежка г-жа Елка Илиева, старши-експерт по ИТ в РИО – София-град, която прочете поздравителен адрес от името на г-жа Ваня Кастрева – началник на РИО. Присъстваха още представители на Община „Младост”, Училищното настоятелство, бивши учители, ученици и родители.

Нина ГЕОРГИЕВА, председател на организацията на СБУ в 128.СОУ, гр. София бр. 14 от 11април 2016 г.
Състезание, посветено на християнските ценности За седма поредна година, в навечерието на Св. Благовещение, Община Бургас, Общински детски комплекс и Сливенска митрополия проведоха състезание за ученици от начален курс, изучаващи „Православни християнски традиции, ценности и празници”. Пепа АНГЕЛОВА, директор на ОДК - гр. Бургас бр. 14 от 11април 2016 г.
Училище, устремено към бъдещето На 29 март 2016 г. с тържествен водосвет бе открит нов компютърен кабинет в 141. ОУ „Народни будители“ в столичния квартал „Свобода“. Директорът на училището д-р Нели Недялкова, учители и ученици споделиха вълнуващото събитие със своите гости - директори на училища, сред които бе и Илиана Митрова, която ръководи 101. СОУ „Бачо Киро“, представители на администрацията на район „Надежда“ в столицата и др. След извършването на свещения обред отец Николай Пешов, който е свещеник в град Трън, сърдечно поздрави всички. Той сподели, че съпругата му е учила в 141. ОУ, че днес тук учат и двете му деца и отправи пожелание към домакините: „Да се напълни училището с още повече деца. Да бъдат всички живи и здрави!“.

Светла СТРУМИНА бр. 14 от 11април 2016 г.
Предизвикателство е да защитаваме принадлежността си към уважаваната и ценена учителска професия Интервю с Таня Димитрова, началник на Регионалния инспекторат по образование към Министерството на образованието и науката - Стара Загора

Светла СТРУМИНА бр. 14 от 11април 2016 г.
201 години от рождението на първата възрожденска учителка Анастасия Димитрова, отворила българско училище за момичета през 1841 г. -

Мариана ЕКЛЕСИЯ бр. 14 от 11април 2016 г.
УЧИТЕЛСКИТЕ СИНДИКАТИ НА БАЛКАНИТЕ ЗА МИР
Образованието е най-здравият и сигурен мост към нов свят
На 25 март 2016 г., в деня на светлия християнски празник Благовещение, Синдикатът на българските учители проведе в София Балканска конференция на тема: „Учителските синдикати на Балканите за мир“. Уникална по своя формат, конференцията обедини идеите, визията и усилията на над 100 участници – представители на учителски синдикати от Балканите, на законодателната, изпълнителната и местната власт, водещи директори на детски градини и училища, изявени учители, активисти на СБУ, на неправителствени организации, за създаване на стратегии и политики за изграждане чрез образование на по-хуманни общества и мирен интеркултурен свят.

Непрестанните военни действия, случващи се в близост до европейския континент, както и кървавите терористични актове в редица страни на Европейския съюз, показват изключителната актуалност на темата за мира и правят неотложно намирането на отговори как да бъде постигнат той и каква е ролята за това на учителите и училището. При откриването на Балканската конференция, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на жертвите на тероризма.

Официални гости на форума „Учителските синдикати на Балканите за мир“, който протече в духа на споделеност на ценности и на конструктивен диалог, бяха: Мартин Ромер – европейски директор на Европейския синдикален комитет за образование, Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България, Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание, Мария Донска – главен секретар на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Пламен Нанков – вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Диян Стаматов – зам.-министър на образованието и науката. В конференцията взеха участие представители на учителските синдикати от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Северен Кипър, Словения, Испания и Казахстан, както и проф. дпн Татяна Дронзина от катедра „Политология“ на СУ „Св. Климент Охридски”, преподавател в Института за мир, Гранада – Испания. Ваня Кастрева – началник на Регионалния инспекторат към МОН – София-град, изпрати поздравителен адрес до СБУ и участниците във високия форум.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА бр. 13 от 04 април 2016 г.
Състоя се Отраслов съвет за откриване на процедура за преговори по подписване на КТД На 28 март т.г. в Министерство на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование за откриване на процедура за водене на преговори за подписването на Колективен трудов договор, в съответствие с чл. 51б от Кодекса на труда. Заседанието бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов, в качеството му на председател на Отрасловия съвет. В него участие взеха Красимир Вълчев – главен секретар на МОН, д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Красимир Попов – зам.-председател на СБУ, Иван Кънчев – главен експерт и Роза Костова – експерт-юрист в Централата на Синдиката, както и останалите национално представени синдикални и работодателски организации, директори на дирекции и експерти в МОН.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Определяне на представителите в работната група по преговори за подписване на КТД и приемане на правилата за работата й.

2. Разни.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
СБУ проведе трети семинар, посветен на религиозното образование и възпитание На 28 март т.г. по инициатива на Синдиката на българските учители се проведе третото семинарно обучение за директори и учители – членове на СБУ, на тема „Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците“. То се организира съвместно със Светия Синод на Българската православна църква и Регионалния инспекторат по образованието – София-град. Приветствия към участниците поднесоха Желю Иванов – главен експерт в Централата на Синдиката, и Румяна Вангелова – старши експерт в отдел „Обществени науки и гражданско образование“ в РИО – София-град. Свои доклади за значимия принос на православната вяра, религиозната култура и възпитаването на децата и учениците в християнски и общочовешки ценности представи Ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев, носител на Специалната награда на председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината – 2007“ и автор на над 36 помагала за учители и ученици по религия, и д-р Десислава Панайотова – дългогодишен учител по религия, експерт в Културно-просветния отдел на Светия Синод, ръководител на Център за борба със сектите към храм „Св. св. Кирил и Методий“ и главен редактор на сайта на Българската патриаршия. Добри практики, свързани с преподаването на християнската вяра, ценности и култура, презентираха учители по религия, членове на СБУ, които благодариха на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева за предоставената възможност да споделят опит и компетентности със свои колеги. За доброто настроение на всички допринесе поздравът на учениците от хор „Рая“, които изпълниха три песнопения от източноправославната музика. Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
Форум за образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства Национална конференция на тема „Прилагане на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства” се проведе в София на 25 март, деня на християнския празник Благовещение. Тя се организира от Синдиката на българските учители (СБУ) в партньорство с Бюрото на Фондация „Фридрих Еберт“ – София. Встъпителни думи и въведение по темата направи председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, а приветствия към участниците поднесоха Регине Шуберт – ръководител на Бюрото на фондация „Фридрих Еберт“ и Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката.

Основни лектори бяха д-р Йосиф Нунев, държавен експерт в Дирекция „Формиране и оценка на политиките“ в МОН и Наталия Михалевска, началник на отдел в Дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в образователното министерство. Във форума взеха участие и: Юлия Симеонова, изпълнителен секретар на Конфедерацията на независимите синдикати в България; проф. д.ф.н. Пламен Макариев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски"; Мануела Радева, директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; Наталия Стоянова, кмет на столичния район „Слатина”; Ева Митова, кмет на столичния район „Подуяне”; Лазар Додев, директор на Дирекция „Организация, контрол и инспектиране”; Грета Ганчева, директор на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в МОН; Христо Андреев, началник на РИО на МОН – София-област; Боряна Тасева, старши експерт в Дирекция „Образование” на Столична община, представители на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, директори на училища и учители, членове на СБУ от цялата страна. Модератор на форума бе Красимир Попов, зам.-председател на Синдиката на българските учители.

Таня ЛЕОНИДОВА, Велина АНТОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Изменения и допълнения на нормативни актове, публикувани в Държавен вестник, бр. 15–22 от 2016 г. Правен отдел – Централа на СБУ бр. 13 от 04 април 2016 г.
26 МАРТ – ДЕН НА ТРАКИЯ
За националното ни единение
На 26 март в цялата страна бе тържествено честван Денят на Тракия. Датата 26 март (13 по стар стил) през 1913 г. символизира две съдбовни събития за страната ни: бойната слава на българската войска и стремежа на тракийските българи към свобода и присъединяване към отечеството. От 2006 г. с постановление на правителството празникът се чества официално в страната. На този ден се покланяме пред подвига на българските войници, загинали при превземането на Одринската крепост през Балканската война (1912–1913 г.). През 2016 г. се навършват 103 години от Одринската епопея – най-величавата победа в най-новата история на България. Тя води до подписването на Лондонския мирен договор през 1913 г., по силата на който Източна и Западна Тракия, Родопите и Странджа са освободени и присъединени към родината. Традиционно на този ден се почита и паметта на хилядите тракийци, напуснали родните си места и намерили подслон в освободеното отечество.

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
Повече компетентности за учителите, работещи в мултиетническа среда На 29 март 2016 г. бяха представени резултатите от реализираните дейности по проект Компонент 3 „Изграждане на капацитет“, изпълняван по програма „Деца и младежи в риск“. Проектът е осъществен по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009–2014 г. от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), в партньорство със Съвета на Европа, чийто представители подпомагат процесите във всеки един етап по осъществяването и изпълнението на проекта методически, с опита си в тази област. Събитието откри заместник-министърът на образоването и науката проф. Николай Денков, който окачестви проекта като изключително важен, поставен в центъра на вниманието на МОН в последните години, и особената значимост на Компонент 3 „Изграждане на капацитет”. „Постигнатите резултати дават една добра основа, върху която всички заедно трябва да продължим да надграждаме, защото проблемът – деца и младежи в риск, у нас все още не е разрешен“ – каза зам.-министър Денков.

Велина АНТОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
ЛЮБКА БИАДЖОНИ ЦУ ГУТЕНБЕРГ – ДИРИГЕНТ:
Чрез музиката даряваме нашия дух на другите
Интервю Розина КРУМОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
ХРИСТО БОЕВ – НАЧАЛНИК НА РИО НА МОН – ДОБРИЧ:
Ще направя всичко възможно ЗПУО да се припознае като механизъм за осъществяване на образователно-възпитателния процес в интерес на учениците
Интервю Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
МОН акцентира на мерките за сигурност в училищата Министерство на образованието и науката е абсолютно ангажирано с проблема за сигурността в училищата и акцентира на поредица от мерки за подобряването й. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева на пресконференция, свързана с актуални теми в образованието. В пресконференцията участваха още зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов и главният секретар на МОН Красимир Вълчев.

„Още от първия ден на встъпването ми в длъжност следим темата за сигурността в училищата и тя е последователна грижа на МОН. Разпоредих на директорите на държавни училища и на началниците на регионалните инспекторати да вземат мерки за повишаване на сигурността на учителите и учениците, както и изпратих писмо и до Националното сдружение на общините в Република България", поясни Меглена Кунева. Тя коментира, че Министерството няма никакво намерение да прехвърля отговорност към общините и останалите служби, макар и сега действащият Закон за народната просвета, и Законът за предучилищното и училищното образование, влизащ в сила от август, да вменяват именно на местните власти отговорността за сигурността. Всички институции заедно трябва да изградим мрежа от съвместни мерки, посочи министър Меглена Кунева и допълни, че предстои да бъде проведена работна среща за набелязване на допълнителни действия.

Велина АНТОВА бр. 12 от 28 март 2016 г.
СБУ инициира обсъждане на Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение На 23 март т.г. по инициатива на Синдиката на българските учители в партньорство с Министерството на образованието и науката в Централата на Синдиката се проведе обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение - ЗПОО. В дискусионния форум взеха участие д.ик.н Янка Такева – председател на СБУ, проф. Тодор Танев - съветник на министър председателя на Република България по въпросите на науката и образованието, Лазар Додев - директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в МОН, както и началниците на отдел „Учене през целия живот“ Валентина Дейкова и отдел „Професионално образование и обучение“ в МОН - Емилия Вълчовска. Участници в дебата бяха директори на професионални гимназии от София-град и София-област, членове на СБУ. Поредната дискусионна инициатива на СБУ цели запознаване на участниците в нея с промените, касаещи процеса по синхронизиране на сега съществуващия ЗПОО с влизащия в сила от 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищно образование- ЗПУО, както и представяне на техните мнения и становища в контекста по темата. Модератор на срещата бе Пламен Иванов - гл. експерт в Професионално творческо направление в Централата на Синдиката.

Поздравление към участниците и значимата инициатива на СБУ бе поднесено от проф. Тодор Танев.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 12 от 28 март 2016 г.
Предвидени са 50 394 000 лева за националните програми за развитие на средното образование Готови са проектите за 2016 г. на националните програми за развитие на средното образование. Програмите, по които всяка година се отпускат средства над предвидените в бюджета на детски градини и училища и вече 12 години осигуряват допълнително финансиране за по-качествено образование на децата и учениците в страната, са реалност благодарение на Синдиката на българските учители. През 2004 г. СБУ извоюва въвеждането на националните програми, които бяха създадени по негово предложение. През изминалите години те категорично доказаха своята ефективност и устойчивост, както и далновидността в политиките на СБУ и професионализма на учителите и директорите в учебните заведения в цялата страна. Благодарение на прилагането и развитието на националните програми, инициирани от СБУ, стотици хиляди ученици получиха шанс за по-високо качество на образованието си, хиляди учебни заведения успяха да подобрят материалната си база и десетки хиляди учители бяха подпомогнати в работата им в учебните заведения. През 2016 г. националните програми за развитие на средното образование са девет на брой, а средствата тях са в размер на 50 394 000 лева. Програмите са: „Оптимизация на училищната мрежа”, „Система за национално стандартизирано външно оценяване”, „Роден език и култура зад граница”, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда”, „Без свободен час в училище“, „Развитие на педагогическите специалисти”, „Достъпно и сигурно училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”.

УД бр. 12 от 28 март 2016 г.
Образователен форум за дигиталната грамотност в детската градина На 10 март т.г. в новата сграда на столичното ОДЗ № 161 „Ласка“ с директор Таня Милорова в район „Овча купел“ се проведе първият по рода си образователен форум, посветен на най-новите технологии, които променят преподаването и обучението на тема „Интерактивната детска градина на бъдещето – реалност тук и сега“. Събитието събра над 80 учители и директори на детски градини от София. Официални гости на форума бяха Ваня Кастрева – началник на Регионален инспекторат по образованието София-град, Емил Миков – главен експерт „Организация и контрол на средното образование“ в Столична община, Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България, и Евелин Христов – председател на Родителското настоятелство в 161 ОДЗ.

Специален поздрав и цветя до екипа на детската градина и участниците в иновативния форум бе поднесен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 12 от 28 март 2016 г.
Гост на броя Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч: Педагогическият ми опит за мен е мерило, стандарт и опора

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 12 от 28 март 2016 г.
ОБСЪЖДАМЕ НОВИТЕ ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ: Партньорство за устойчиво развитие на системата На 14 март т.г., денят, в който Синдикатът на българските учители отбеляза своята 26-годишнина, в Централата на Синдиката се проведе второто по ред обсъждане на проектите на новите Държавни образователни стандарти (ДОС) в системата на предучилищното и училищното образование, организирано от СБУ в партньорство с МОН. Във фокуса на вниманието този път бяха поставени проектите на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (чл. 22, ал. 2, т. 14) и за информацията и документите (чл. 22, ал. 2, т. 10) от Закона за предучилищното и училищното образование.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Учителят новатор Виолин Неделчев: „Гордея се, че членувам в СБУ“ На 14 март т.г. по повод предстоящия християнски празник Великден, фоайето на Българското национално радио оживя с оригинална експозиция от рисунки и кукерски маски, дело на учениците от пети до седми клас на столичното 143. ОУ „Георги Раковски“. Под ръководството на Виолин Неделчев, старши учител по изобразително изкуство и носител на Специалната награда на председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината – 2015“, децата подредиха изложба под наслов „Да съхраним българското“ и бяха гости на Радио София и програма „Хоризонт“ на БНР.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Ученици инициираха дебат за бъдещето на българското образование По инициатива на учениците от столичната Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ се състоя среща, на която бяха представени основните акценти в проектите на новите учебни програми. Събитието бе с участието на Меглена Кунева, зам.-министър председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, на Диян Стаматов, зам.-министър, експерти от МОН, както и с журналистите Антон Хекимян и Борислав Зюмбюлев.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Изменения и допълнения в Кодекса на труда
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
В бр. 40 на вестник „Учителско дело“ от 21.12.2015 г. Ви информирахме за възможностите за пенсиониране след направените промени в Кодекса за социалното осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.), в сила от 01.01.2016 г.

Именно заради една от новите възможности за пенсиониране – чл. 68а от КСО, с цел синхронизиране на законодателството, се приемат изменения и допълнения в Кодекса на труда (ДВ, бр. 98 от 15.12.2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

Роза КОСТОВА, Павлина ПЕТРОВА, експерт-юристи в Централата на СБУ бр. 11 от 21 март 2016 г.
Членовете на Отрасловия съвет одобриха новите учебни програми за II, VI и VIII клас и графика на обученията, улесняващ прилагането им На 11 март т.г. се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет Диян Стаматов. В него взеха участие представители на национално представителните синдикални и работодателски организации, директори на дирекции, както и експерти от МОН. СБУ бе представляван от неговия зам.-председател Красимир Попов и експертите от Централата на Синдиката – Виолетка Петкова и Димитър Асенов. Заседанието премина при следния дневен ред: 1. Представяне на проектите за учебни програми за II, VI и VIII клас. 2. Представяне на график за обученията по прилагане на новите учебни програми и Държавните образователни стандарти. 3. Представяне на информация за промените, които настъпват, считано от 1 август 2016 г., с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. 4. Разни.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
26 ГОДИНИ СБУ: За силата, успехите и вярата Никога не бих се върнала назад във времето, ако не съм се чувствала добре. Не споделям разпространената максима „Не е важно миналото, важно е настоящето и какво искаме да бъде бъдещето”. Връщам се една година назад във времето. Защо точно една? Защото това бе годината след 25-годишния юбилей на Синдиката на българските учители. Юбилей, който ни потопи в невероятни и незабравими мигове, доказващи силата, успехите и вярата, че когато сме много и знаем какво искаме – ние можем да си го извоюваме. Станка НОВАКОВА, секретар на ОбКС на СБУ - Бургас бр. 11 от 21 март 2016 г.
Предпоставки за формиране на асоциално поведение в детско-юношеската възраст Феноменът асоциално поведение все по-често намира място в училищния живот. Предпоставките за формиране на такъв тип поведение при деца са различни и има многобройни теории. Липсата на социални умения, затрудненията във възприемането на общочовешките ценности, липсата на разбиране и одобрение от страна на семейството, криминогенна приятелска среда са едни от основните фактори, поради които детето започва да нарушава общоприети правила. Ако се допусне тенденция в това поведение, тогава се реализират девиантните му форми и детето изпада в състояние на алиенация (отчуждение). Велислава ТОТЕВА, педагогически съветник във Второ основно училище „Стефан Пешев“, гр. Севлиево, област Габрово бр. 11 от 21 март 2016 г.
А книгата на живота продължава своя път В навечерието на Празника на моята гимназия ме връхлитат хиляди мисли, вълнения и спомени. Защото това ще бъде последният празник, за който се готвя. Предстои ми пенсиониране след четири десетилетия непрекъснат педагогически стаж. Много са, нали? Но бих казала, че това са години, изпълнени с тежък психически труд, с отговорности и непрекъснато четене. Може би затова вече очите отслабват! Може би затова сърцето бие така учестено.

Гроздана КАЛОЯНОВА, член на СБУ, старши учител по БЕЛ в ПГ по транспорт, Разлог, област Благоевград бр. 11 от 21 март 2016 г.
Състоя се премиерата на новата книга на акад. Григор Велев На 9 март т.г. в конферентната зала на Националния дворец на културата в София се състоя официалното представяне на втория том на книгата „История на българите от Македония” на акад. проф. д-р Григор Велев, председател на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ). Премиерата събра видни столични общественици, учени, преподаватели, творци, приятели и членове на БАНИ от различни области на науката и изкуството. Съпричастен на това културно събитие бе и Синдикатът на българските учители.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Към театъра - с обич Всяка година на 27 март актьорските състави на театрите, млади и стари приятели на театъра изразяват своите най-съкровени чувства на обич и признателност към това велико изкуство. 27 март е международен ден на театъра, а в настоящата 2016 г. българският театър навършва 160 години. Каква преклонна възраст! А толкова жизнен! Повече от 70 години пазя много скъпи спомени за театъра, необятен като живота. Обикнах го още през ученическите си години, бях в трети прогимназиален клас. Впечатли ме „Неразделни” по П. П. Славейков. Присъствах почти на всички репетиции на артистите гимназисти. Васил БОЖИНОВ бр. 11 от 21 март 2016 г.
За милосърдието, любовта към ближния, мира и приятелството между балканските народи В своето завещание от 1 септември 1923 г. великият български държавник, политик, учен и благодетел Иван Евстратиев Гешов оставя заръка „всяка година да се служи панихида, на която да се произнася от виден свещенослужител, общественик или книжовник – реч за милосърдието, любовта към ближния, дълга към отечеството, сговора между българските синове, мира и приятелството между балканските народи...“, както и след службата да се дава помощ на български сираци.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Орденът на рицарите Тамплиери отличи 16 млади таланти от столичния район „Подуяне“ На 10 март т.г. в навечерието на Сирни заговезни – Деня на християнската прошка, в столичното 49. ОУ „Бенито Хуарес“ се състоя финалният кръг на ученическия конкурс „Да съхраним българското”, посветен на запазването и съхраняването на българските традиции, организиран от Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Света София“ и столичния район „Подуяне“. В двата кръга на конкурса за рисунка и кукерска маска се включиха ученици от 5. до 7. клас от седем общински училища от района. Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Математически празник в ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали С четиридесет и осем медала - 15 златни, 15 сребърни и 18 бронзови, приключи оспорваната надпревара в първото Коледно математическо състезание в област Кърджали, проведено в края на 2015 г., с домакин ГПЧЕ „ Христо Ботев”.

Фактът е показателен за знанията, уменията и таланта на всички, които положиха труд и старание за реализирането на тази инициатива, организирана с подкрепата на Съюза на математиците, секция Изток – град София.

Йорданка ЧАВДАРОВА, директор на Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“, гр. Кърджали бр. 11 от 21 март 2016 г.
Високо признание за Негово светейшество Българският патриарх Неофит Негово Светейшество Неофит, митрополит Софийски и патриарх Български, бе награден за "Принос към единството на православните народи и за утвърждаване на християнските нравствени ценности в обществото". Отличието му бе връчено от Международния обществен фонд "Единство на православните народи" на 9 март 2016 г. в голямата зала на храма "Христос Спасител" в Москва. "В днешното размирно време, когато са заплашени християнските устои на европейската цивилизация, когато се подлагат на дискусия вековните представи за морал, ние, православните духовници, политици и общественици от различни страни, с всички хора по света с добра воля, трябва да обединим своите усилия в защита на изконните християнски нравствени ценности и норми на поведение", каза при получаването на отличието Българският патриарх.

УД бр. 10 от 14 март 2016 г.
КНСБ стартира Национална кампания „ВЪЗстани за правата си!” На 5 март 2016 г. президентът на КНСБ инж. Пламен Димитров представи на пресконференция Националната инициатива на Конфедерацията - „ВЪЗстани за правата си!”, с която призова всеки потърпевш с нарушени трудови, социални и синдикални права да търси справедливост и да сигнализира КНСБ. „Има широка гама от канали, чрез които хората могат да ни потърсят – на официалния ни сайт, във „Фейсбук” страницата ни, на телефона на Пресцентъра на КНСБ - 02/40 10 646 или на телефона на Националния стачен комитет - 02/40 10 577. Националната ни кампания ще продължи до Деня на труда - 1 май” – изтъкна инж. Пламен Димитров. По думите му Кампанията е провокирана от подобна европейска инициатива от края на 2015 г. – тази на Европейската конфедерация на профсъюзите за осигуряване на ангажимент на депутатите от Европейския парламент към синдикалните права. Кампанията „ВЪЗстани за правата си!” ще бъде съпроводена и от редица срещи и разговори на ръководството на КНСБ в тази връзка с всички български евродепутати.

КНСБ е изготвила първия по рода си доклад за правата на работниците у нас, който обхваща 6-месечен период и се базира на данни от Изпълнителна агенция „Главна инспекцията по труда”. Забавяне на заплати, неизплащане на възнаграждения за извънреден труд, злоупотреби с работното време, опасни условия на труд, липса на комуникация със синдикалната организация - това са само част от нарушенията на работодателите спрямо техните служители през 2015 г., описани в доклада.

Велина АНТОВА бр. 10 от 14 март 2016 г.
Интервю с инж. Виолета Илиева, началник на РИО на МОН – Бургас, която е катеторична, че добрите практики в образователната система в Бургас задължиително трябва да се видят. Интервю с инж. Виолета Илиева, началник на РИО на МОН – Бургас, която е категорична, че добрите практики в образователната система в Бургас задължително трябва да се видят.

Таня Леонидова бр. 10 от 14 март 2016 г.
Да откриеш „рицаря“ в себе си По време на заключителната тържествена церемония на 26 февруари т.г. в столичното 51. СОУ „Елисавета Багряна“, София, бяха отличени първите победители в училищния кръг на Националния конкурс за детски рисунки „Рицарят в мен“. Участниците от елитното столично училище бяха удостоени с почетни грамоти от името на Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България. Грамотите бяха връчени от Момчил Михайлов - Командер на Командерия „Св. София“, в присъствието на Добрин Сотиров и Петя Рукова, много учители и ученици. Директорът на училището Асен Александров и учителят по изобразително изкуство Антон Калчевски, под чието ръководство се проведе конкурсът, също бяха удостоени с грамоти. Идеята на конкурса е за поредна година да провокира учениците чрез рисунките си да пресъздадат своята визия за рицарството в нашето съвремие като модел на изграждане на личности и характери и като школа за израстване и развитие. Да служиш на обществото, да помагаш на възрастни, слаби и беззащитни хора, да проявиш смелост и себеотрицание, помагайки на другите - е рицарският идеал, уловен и пресъздаден от талантливите художници от училище „Елисавета Багряна“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 14 март 2016 г.
Столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ съхранява българското чрез изкуство В навечерието на Сирни заговезни – Деня на християнската прошка, в столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ с директор Ирена Дойчинова се откри изложба на кукерски маски и рисунки, изработени от учениците от 5. до 7. клас. Младите таланти участваха в общинския конкурс „Да съхраним българското”, посветен на Сирни заговезни, организиран от столичния район „Подуяне“ и Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Света София“. Учениците изработиха над 100 уникални творби и показаха знания за вековната българска традиция и народните вярвания за прогонване на злото. По случай пролетния празник, честван седем седмици преди Великден, в конкурса за рисунка и маска за втора поредна година призови места заемат възпитаниците на учителя новатор Виолин Неделчев, носител на Специалната награда на председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината – 2015“. По думите на изявения учител конкурсът фестивал „Да съхраним българското“ съдейства за патриотичното възпитание на учениците, за тяхното приобщаване към християнските ценности и добродетели чрез изкуството. И тази година конкурсът утвърди столичното 143. ОУ в район „Подуяне“ като лаборатория за творчество и иновации.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 10 от 14 март 2016 г.
Обсъждаме новите държавни образователни стандарти: Партньорство за устойчиво развитие на системата На 25 февруари т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обсъждане на новите Държавни образователни стандарти (ДОС) в системата на предучилищното и училищното образование за институциите (чл. 22, ал. 2. т. 11 от ЗПУО) и инспектирането на детските градини и училищата (чл. 22, ал. 2. т. 16 от ЗПУО).

То бе организирано от Синдиката в партньорство с Министерството на образованието и науката. В него участваха: Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката; Лазар Додев, директор на Дирекция „Организация, контрол и инспектиране” в МОН; Наталия Михалевска и Кристина Габровска – началници на отдели в същата дирекция. Форумът събра над 60 директори и учители, изявени членове на СБУ, които се включиха в дебата за проектите на двата Държавни образователни стандарта. Модератор на дискусионния форум бе д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Тя отправи встъпителни думи с въведение по темата. „И двата Държавни образователни стандарта - за институциите и за инспектирането на детските градини и училищата, които сме се събрали да обсъждаме днес, са изключително важни за системата. Вярвам, че имаме желанието и волята да работим заедно по тях и да обсъждаме проектите им професионално и конструктивно. Благодаря на зам.-министър Стаматов, че разчита на партньорството със Синдиката на българските учители, че постоянно информира социалните партньори докъде са разработени всички стандарти. В Отрасловия съвет само преди дни дискутирахме стандарта за предучилищното образование. Безспорно намерението на МОН е първите готови стандарти за бъдат приети, а другите да останат за доработване след по-широко обществено обсъждане. Синдикатът на българските учители прави всичко възможно с експертния си потенциал да подпомогне тези процеси” - подчерта д.ик.н. Янка Такева.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
8 март - международен ден на жената
107 години борба на жените за права и равнопоставеност в обществото
Историята на 8 март е дълга и бележи повече от век борбата на жените за права и за равнопоставеност в обществото. Всички са респектирани от поредицата нестихващи борби на женските движения – още от 1857 година до наши дни. Относно избора на самата дата интерпретациите са различни и противоречиви, а своето почетно име "Международен ден" получава от Организацията на нациите през 1975 г. И днес празникът е изпълнен със социални послания и насочва общественото внимание върху най-сериозните и общи проблеми на жените в целия свят. Той се отбелязва и като ден на равнопоставеността на жените и мъжете. Приет е радушно в много страни, но в зависимост от културата, обществения строй и проблемите на жените във всяка от тях, оформя различен свой облик, създава традиции в празнуването, проправя пътеки към прогреса и развитието. В съвремието се свързва с почитта към майката, с високите принципи и стремежи към свободен труд, за достойното му заплащане, с равнопоставеността между мъжете и жените, с преодоляването на насилието

Мариана КАРАДЖИКОВА – старши учител в 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София бр. 9 от 07 март 2016 г.
Повече компетентности за синдикалния актив На 26 февруари 2016 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучителен семинар на председатели на новоучредени синдикални организации на СБУ в училища, детски градини и извънучилищни педагогически звена от София –област и София- град. В семинара взеха участие и председателите на ОбКС на СБУ от съответните райони. Обучението откри д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която приветства всички присъстващи: „Колеги, радвам се, че сме заедно. Верен на стремежа си за непрекъснато усъвършенстване и израстване на своите членове, Синдикатът на българските учители от началото на календарната година инициира множество събития, свързани с повишаване на професионалната квалификация, във връзка с прилагането на новия Закон за предучилищното и училищно образование и подготовката и разработването на новите държавни образователни стандарти и учебни програми.” – изтъкна д.ик.н. Янка Такева, като се спря накратко на актуалните задачи пред СБУ.

Велина АНТОВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
Споразумение между „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД и Синдиката на българските учители Споразумение между „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД и Синдиката на българските учители за лечение на желаещите членове на СБУ в специализирани болници за рехабилитация, разположени на територията на цялата страна в утвърдени балнеолечебни курорти за 2016 - вж. Сайта на СБУ - бр. 9 от 07 март 2016 г.
Публично обсъждане на ДОС за предучилищното образование На 29 февруари т.г. в столичното ОДЗ № 7 „Детелина“ се проведе първото публично обсъждане и представяне на проекта на държавния образователен стандарт за предучилищното образование. В него участие взеха Евгения Костадинова – директор на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ на МОН, Ваня Трайкова - главен експерт в същата дирекция на образователното министерство, Мария Минчева - директор на Дирекция „Образование“ на Столична община, Бойка Йосифова – старши експерт „Предучилищно образование“ на РИО на МОН - София-град, социални партньори, директори и учители от детски градини в София. В работната формула участие взе и Таня Новакова – секретар на ОбКС на СБУ – Бургас, и председател на Секция „Предучилищно образование“ в град Бургас.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия” СОК „Камчия” ЕАД е българско юридическо лице, акциите на което са 100% собственост на град Москва чрез Правителството на Москва.

В активите си дружеството има земя, сгради, съоръжения и оборудване, представляващи като цяло едно курортно градче, което работи целогодишно и може да посрещне едновременно 2000 гости, около 27 000 човека годишно. СОК „Камчия” е уникална институция от нов тип, създадена с инвестициите на Правителството на Москва, за провеждане на социална политика по осигуряване на отдиха и укрепване на здравето на децата, ветераните от войната и труда, социално-слабите семейства. Комплексът се утвърждава като институция без аналог, която не само създава еталони в областта на социалния отдих и здраве, но и сама инициира и осъществява иновационни проекти, осигурява услуги в областта на образованието, културата, свободното време, спорта, рехабилитацията и т.н. Комплексът интегрира в себе си едновременно функциите на детски лагер, училище, дворец за детско творчество, спортен комплекс, лечебно-рехабилитационен център. Работата на СОК „Камчия” е ориентирана към формиране на физически, психически и емоционално здраво младо поколение, заредено с позитивизъм, притежаващо активна патриотична и гражданска позиция, стремящо се към образование, труд, творчество; което поставя пред себе си високи цели и се бори за постигането им; способно е да работи в колектив, проявява толерантност, дружи с представителите на други народи. Дейността е насочена към развитие и укрепване на дружбата между народите и родолюбието, като основополагащи фактори на мира, стабилността и устойчивото развитие на човечеството. Целта на СОК „Камчия“ е да създава за гостите на комплекса среда, внушаваща и възпитаваща разбирането за органичната връзка „Човек - Земя - Космос“, да съдейства за развитието на възможността всяко дете да опознае и развие своите способности и таланти.…

Пресинфо СОК „Камчия”

За контакти: Централен офис в София - София 1463, ул. „Тунджа“ № 53; Тел./факс:+359 2 858 19 28; e-mail: sokkamchia-sofia@einet.bg За заявки: e-mail: sokkamchia_prodajbi@abv.bg

За повече информация посетете: www.sok-kamchia.com

Актуална базова оферта за провеждане на зелени училища, детски лагери, семинара и др. - на сайта на СБУ: www.sbubg.info/ ОТДИХ

- бр. 9 от 07 март 2016 г.
Диагностика на готовността на децата за училище Готов ли е малкият човек да бъде ученик, да стане част от един нов за него свят, пълен с предизвикателства, нови впечатления, изпитания? Определянето на степента на готовност за училище на бъдещите първокласници е важен елемент от цялостната дейност, свързана с прехода на децата от детската градина (предучилищната група) към началния етап на училищното образование – безспорно един от най-важните, но и най-стресовите периоди в детското развитие.

Вече двадесет години в работата си с деца използвам теста за училищна готовност на А. Керн, предназначен за възрастов диапазон 5 - 7 години. Бих искала да споделя опита си, тъй като тестът се отличава с висока валидност и надеждност.

Цветанка ДИМИТРОВА, педагогически съветник в 52. ОУ „Цанко Церковски“, гр. София бр. 9 от 07 март 2016 г.
Три десетилетия, изпълнени с обич и удовлетвореност Поводът за препълнената празнична зала на столичното 75. ОДЗ „Сърчице“ в район „Младост“ бе отбелязването на неговия 30-годишен юбилей преди броени седмици.

„Ако ние в продължение на десетки години всеки ден прегръщаме тези прекрасни деца и осмисляме живота си, дарявайки щастливо детство на поколения достойни граждани, то неизменно идват миговете на дълбока удовлетвореност от постигнатото. Истинската любов в очите на децата и благодарността на техните родители е най-големият подарък за нас на днешния ни 30-ти рожден ден“ - с тези съкровени думи екипът на детското заведение постави началото на юбилея. Празнично приветствие и благодарност към всички, които през изминалите десетилетия, „са ни подкрепяли да вървим достойно по пътя на успеха, отглеждайки и възпитавайки нашите прекрасни деца“, отправи директорът Миглена Стойнова.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
Празник на приятелството в 141. ОУ „Народни будители“, гр. София За трета поредна година в столичното 141. Основно училище „Народни будители” се организира Ден на отворените врати.

На 26 февруари т.г. негови гости бяха представители на Отдел „Образование“ от район „Надежда“, от Синдиката на българските учители, родители, колеги от столични детски градини, партньори и приятели на 141. ОУ. В програмата за Деня на отворените врати бяха включени театралната постановка на приказката „Дядовата ръкавичка“ с участие на децата от подготвителните групи, малки театрални етюди на английски език и езиков рецитал на български и руски език на тема: „Приятелството“. Учениците от I до VI клас бяха домакини на децата от 171. ОДЗ. Те ги разходиха из училището, показаха им класните стаи и кабинетите по природни науки, по приложни дейности, компютърния кабинет. В знак на добро приятелство всички гости получиха мартеничка, изработена от сръчните ръце на възпитаниците на учебното заведение.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
Мигрантските вълни и предизвикателствата, които те пораждат На 22.01. т.г. поредната от традиционно провежданите конференции на Фондация “Човещина” бе посветена на изключително актуалните проблеми на кризата с миграционните потоци и предизвикателствата, които те пораждат. Дебатите на конференцията протекоха в зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски”. Повече от 30 участници - известни български учени и млади изследователи, в продължение на часове обсъждаха различни аспекти по темата.

Проф. Милка ВАСИЛЕВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
Устойчиво партньорство за развитие на демократичните ценности Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва във форума „България като партньор в ЕС и НАТО – актуални предизвикателства и перспективи”, организиран от Фондация „Конрад Аденауер”, представителство София. Събитието се проведе на 22 февруари 2016 г. в столичния хотел „Балкан” и събра политици начело с министър-председателя Бойко Борисов, министъра на външните работи на Република България Даниел Митов, депутати в 43-то НС, кметове на общини, представители на държавни институции, на неправителствени организации и др. Целта на форума бе да се чуе от първо лице от ангажимента на политиците у нас по какъв начин България, която е фактор на стабилността в региона, реагира на динамиката на външнополитическото развитие в последните години, която се отрази силно и на политиката в ЕС. Велина АНТОВА бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
МОН обсъжда новите учебни програми в цялата страна Поредица от срещи, организирани от МОН, постави във фокуса на обществения дебат проектите на новите учебни програми по български език и литература и история и цивилизации за шести и осми клас. Инициирани от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, с участието на зам.-министъра Диян Стаматов, поредната се проведе на 22 февруари т.г. в НДК в София.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
Гост на броя Инж. Розалия Личева, началник на РИО на МОН – Велико Търново: „Сред основните ни приоритети е повишаване на квалификацията на учителите като гаранция за осигуряване на качествено образование“

Интервю на Велина АНТОВА бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
Гласът на младите – ключ към демокрация и толерантност В конферентната зала на Университета за национално и световно стопанство в София се проведе публична дискусия на тема „Бежанската криза: решения или началото на края“. Тя бе организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), която от основаването си преди 17 години досега се утвърждава като значима студентска организация, обединяваща младежите с интерес към международните отношения, политическите науки и Европеистиката. Под ръководството на председателя на САИМО Боян Ставрев, студент специалност „Международни отношения“, през последната година са се провели поредица дискусии, свързани с предизвикателствата и новите международни реалности, кризата в Сирия и бежанската вълна, заляла цяла Европа. По повод настоящата дискусия специален поздрав до участниците бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, която съвместно с Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, са организатори на Първата национална конференция, посветена на проблемите на бежанците у нас.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
Васил Левски - и знаме и олтар! Ученици, учители, родители и гости на Основно училище „Св. Иван Рилски”, гр. Перник, склониха глава пред Апостола, пред великия Левски.

Българинът, посветил изцяло живота си на свободата, завещал родолюбието, чистотата и съвършенството си на поколенията. Пред уникално евангелие, автентичен пистолет и сабя учениците произнесоха клетвата на Левски. Заедно и в един глас. Защото „Всичко се състои в нашите задружни сили”, казва той. И думите му се протягат през времето и звънтят в сърцата ни. На специална церемония бе отбелязана 143-та годишнина от гибелта на Апостола. На нея присъства кметът на града Вяра Церовска и нейният заместник Севделина Ковачева, председателят на Общобългарски комитет „Васил Левски” и общински съветник Милан Миланов, председателят на ОбКС на СБУ - Перник, областен координатор и член на ИК на СБУ Венета Миланова, четници от клуб “Традиция”, родители и др.

Екип на ОУ „Св. Иван Рилски”, гр. Перник бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
143 ГОДИНИ ОТ БЕЗСМЪРТИЕТО НА АПОСТОЛА
И в утрешния ден България ще носи завета на Левски
На 19 февруари т.г. с множество прояви и възпоменателни събития България отбеляза 143-та годишнина от безсмъртието на Апостола на свободата Васил Левски. По този повод Столична община, Софийската света митрополия и Общобългарски комитет „Васил Левски“ проведоха тържествена церемония – поклонение. Съпричастен на възпоменателното събитие в памет на безсмъртното дело на Апостола бе и Синдикатът на българските учители. Отбелязването на годишнината от гибелта на великия български революционер в столицата започна с панихида в древния столичен храм „Св. София – Премъдрост Божия“. На нея присъстваха Йорданка Фандъкова – кмет на София, Мая Манолова – омбудсман на Република България, д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“, Цветан Цветанов – председател на парламентарната група на ГЕРБ, министри, депутати от софийските избирателни райони, общински съветници, видни столични общественици, медии.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
Ролята на СБУ в утвърждаване на християнските ценности сред децата и учениците По инициатива на Синдиката на българските учители на 16 и 17 февруари т. г. в Централата на Синдиката се проведе семинарно обучение на тема: „Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците“.

То бе организирано съвместно със Светия Синод на Българската православна църква и Регионалния инспекторат по образование - София град. Участие в него взеха повече от 90 директори и учители от столични училища и детски градини, студенти по специалността „Богословие“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и др. Талантливите изпълнители от хор „Рая” към 20. ОУ „Тодор Минков“ – София, с художествен ръководител, старши учител по музика Надежда Димитрова, поздравиха присъстващите с песнопения от източноправославната музика. Приветствия към участниците бяха поднесени от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-министъра на образованието и науката - Диян Стаматов, и началника на РИО на МОН за София град - Ваня Кастрева. Свои доклади по темата представиха: Ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев, носител на Специалната награда на председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината - 2007“ и автор на повече от 30 помагала за учители и ученици по религия, и д-р Десислава Панайотова - дългогодишен учител по религия, експерт в Културно-просветния отдел на Светия Синод, ръководител на Център за борба със сектите към храм „Св. Кирил и Методий“ и главен редактор на сайта на Българската патриаршия. Добри практики и успешен опит бяха споделени в презентациите, представени от учителите по религия в столичното 20. ОУ „Тодор Минков“ - Руска Тошева, и в 172. ОУ „Христо Ботев“, гр. Нови Искър - Милена Стоименова.

Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
В памет на Апостола
„Какво искам повече, като гледам отечеството си, че е свободно? Нали това ми е предначертанието днес за него? Не да видя себе си на голям чин, но да умра, братко! На всеки български работник трябва да даваме такова предначертание. И тогава работата ни ще свети и Българско ще гърми най-бляскаво като едничка държава в цяла Европа. И най-често трябва да се съветваме ние, дейците, като спазим (посочим) един другиму грешките си. Защото всеки бърка, па не може (сам) да се съвземе. На драго сърце трябва да обичаме онзи, който ни покаже грешката, инак той не е наш приятел.”
Левски до Филип Тотю, 1 март 1871 г.
Отмина 19 февруари. Обесването на Васил Левски. Сто четиридесет и две години оттогава. Почти век и половина. Отново се отслужи заупокойна света литургия в памет на йеродякон Игнатий. Последва общоградски ритуал с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в едноименния квартал на Казанлък.

Ден за размисъл на всеки гражданин на Република България; ден, в който, свеждайки глава пред паметта на Апостола на българската свобода, би следвало да се запитаме действително ли сбъднахме мечтите му, посветихме ли младото поколение в демократичните му идеали...

Достойно ли живеем днес под знамето на една „чиста и свята република”?...

Синела МИЛЕВА, старши учител в начален етап на ОУ „Георги Кирков”, гр. Казанлък бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
Ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев: СБУ е сред най-верните ни съидейници за духовно-нравственото възпитание на българските деца
Ставрофорен иконом Захарий Дечев е доктор по педагогика. Работи в екипа на Културно-просветния отдел на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия. Експерт е по проблемите на религиозното образование в Общинска администрация – Бургас. Енорийски свещеник е в храм „Свети Атанасий” в гр. Българово. Има издадени множество методически пособия, свързани с обучението по религия в началната училищна възраст.

- Вие сте позната личност сред учителските среди. Дълги години работите за изграждането, осъзнаването и съхранението на християнските ценности сред подрастващите. Какви са изпитанията и трудностите, от една страна, и кои са съмишлениците Ви, от друга страна, които срещате по този си достоен път?

- Несъмнено трудностите да намери своето достойно и равноправно място в училище учебният предмет религия-православие наистина се оказаха много и необятни. Те се дължат на противоречия от различно естество и на различно равнище - като се тръгне от семейството и се стигне до министерството на образованието. Но по-важното е това, че има и много хора, които разбират и милеят за разрешаването на проблема, свързан с духовно-нравственото възпитание на българските деца. Боли ги за това, че то не се осъществява така, както трябва да бъде. Във възпитанието на детето да се дава възможност то да бъде духовно облагородено, да бъде духовно преобразено. Да вижда истинската светлина, която да му проправи пътя към живота. Д.ик.н. Янка Такева е един от лидерите, който изключително много радее за православното възпитание и за духовно-нравственото издигане на българските деца.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
Георги Маринов, началник на Регионален инспекторат по образованието – Габрово:
Партньорството ни със СБУ има своите традиции в духа на креативното съдействие за подпомагане дейността на работещите в сферата на образованието в областта
- Г-н Маринов, кои са новите акценти и приоритети в дейността на Регионален инспекторат по образованието – Габрово за учебната 2015/2016 г.?

- Габровска област има традиции в образователното дело. Тук на 2 януари 1835 г. е открито Първото българско светско училище с дарения на родолюбивите габровци Васил Априлов, Никола Палаузов, Васил Рашеев и др. За нуждите на училището се създават първите учебници, помагала и пособия, които се възприемат като еталон от по-късно възникналите български училища.

С респект към традициите и натрупания опит в развитието на образователното дело, отчитайки приоритетите в държавната политика в образователната система и спецификата на региона, за учебната 2015/2016 година Регионален инспекторат по образованието – Габрово извежда като основни приоритети, водещи до придвижване на параметрите на образователната система към желаното от обществото състояние.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
СПОДЕЛЕНО
Заедно със СБУ в мисията за запазването на националната ни идентичност
Симеон Ангелов, директор на 119. СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София: Обучението, организирано от СБУ, е изключително полезно. То поставя правилните акценти по отношение на религиозното обучение и възпитание на младите, а също и насочва какво да се заложи в учебните програми. Сега при предстоящата реформа в образованието в учебното съдържание по история и литература трябва да се акцентира и открои междупредметната интегративна връзка на тези предмети с православието. И не само по тези учебни дисциплини. Християнството като религия в България съществува много преди покръстването от Княз Борис I, като тези факти в учебниците се спестяват и приемането на християнската вяра е представено на учениците като насилствен акт. По образование съм магистър богослов. Една от дипломните ми работи бе на тема: „Религиозното обучение в часовете по роден край в 1. клас“ и там по един много силен начин са преплетени българските обичаи и традиции, които са в основата на християнската вяра. В началния етап е времето, в което трябва да бъде поставено началото на истинското религиозно обучение. В нашето училище всички учители са високо мотивирани и достатъчно подготвени. Дори и в часовете на класа отговорно предават на учениците основите на вярата, която ни е съхранила през вековете.

Записаха: Димитринка ХРИСТОВА и Таня ЛЕОНИДОВА бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВАНАДЕСЕТАТА СПАРТАКИАДА НА УЧИТЕЛИТЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
12–17 юли 2016 г., „Гранд хотел Варна” – “Св. св. Константин и Елена”
През 2016 година Синдикатът на българските учители и Българската работническа федерация „Спорт и здраве” отново ще съберат на едно място стотици представители на най-благородната професия, като организират Дванадесетата спартакиада на учителите с международно участие. Вече единадесет поредни години българските учители и техните чуждестранни колеги доказват чрез спорта своята толерантност, синдикално единство и солидарност. По време на предишните спартакиади бяха създадени много нови приятелства и това е потвърждение, че спортът е полезен не само за физическото здраве на участниците, но и за тяхното духовно развитие. От името на Синдиката на българските учители и БРФ „Спорт и здраве” имаме удоволствието да поканим Ваши отбори да вземат участие в ХII спартакиада на учителите с международно участие, която ще се проведе между 12 и 17 юли 2016 г. в курорт „Св. св. Константин и Елена” под патронажа на г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България, г-н Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), и г-н Мартин Ромер - Европейски директор на Европейския синдикален комитет на образованието.

- бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
25-годишен юбилей отпразнува ОДЗ № 10 „Приказка“, гр. Варна С голям концерт и весел детски рожден ден бе отбелязана юбилейната годишнина на ОДЗ № 10 „Приказка” в гр. Варна. Четвърт век е достатъчен за създаване на традиции! Традиции, формиращи знания и усещане за любов, вяра, доброта и красота! Доброта и красота, поръсени от дланите на учителите и съхранени заедно с детството... завинаги!

Историята на детска градина „Приказка” започва през месец октомври, 1990 г. когато за първи път отваря врати за децата на младия квартал „Владислав Варненчик” II м.р., в гр. Варна. Една светла и просторна сграда, която през годините е приютила смеха и мечтите на хиляди малки палавници. На 1 декември 1997 г. към детското заведение се открива филиал в бл. 209 с 3 градински групи. На 21 септември 2006 г. е открит нов филиал в бл. 210 за 1 яслена група и детската градина става ОДЗ № 10 „Приказка”. В настоящия момент то функционира с 10 групи и 280 деца.

В историята се вписват имената на много учители, служители, родители и общественици, дали своя принос, за да има днес детска градина „Приказка” със свой облик, традиции и утвърден престиж.

Екип на ОДЗ №10 „Приказките“, гр. Варна бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
Ученици от столичната 33. ЕГ „Света София“ се обучаваха в лидерство Във впечатляваща лекция, посветена на лидерството, имаха възможност да участват учениците от два единадесети класа на столичната 33. Езикова гимназия „Света София“.

На 15 февруари т.г. Стоил Съйков, член на Управителния съвет на Училищното настоятелство и магистър по „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“, поднесе на учениците истински брейнсторминг на тема лидерство. В продължение на близо час младежите задаваха въпроси, даваха дефиниции, разсъждаваха и учиха как да създадат екип и, съобразявайки се с индивидуалните особености на всекиго, да стигнат до общо, добро и успешно за всички решение. Осъзнаваха различните аспекти на лидерството и лидерските подходи за нещата от живота, разсъждаваха за лидерството като учебен подход и за лидерството като управление. „Най-важно е да научат - каза Стоил Съйков - че трябва да действаме, да се отворят мислите и сърцата за действие, а не да сме пасивни. Най-трудното и нужното е да се самообразоваш, да развиваш себе си. Алфата и омегата е личната мотивация, лидерът трябва да поставя цели. Лидерството е осъзнаване къде си, къде е твоят интерес, какво правиш, за да се постигне твоята цел.“

Светла СТРУМИНА бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
Бюджет 2016: Заедно отстояваме най-добрите решения за образованието По традиция в началото на всяка календарна година Синдикатът на българските учители инициира обучение, посветено на съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование. Тази година то се проведе на 5 февруари в град Банкя. Основни лектори в него бяха: Мариана Мотева, държавен експерт в Министерството на финансите (МФ), Дима Коцева и Мариана Ламбова, началник-отдели в Дирекция „Финанси“ на Министерство на образованието и науката (МОН) и Даниела Ушатова, ръководител на екип „Общински услуги и финанси” в Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Участие в националния обучителен форум взеха членовете на Изпълнителния комитет и областните координатори на СБУ, социални партньори от цялата страна: зам.-кметове на общини, директори на дирекции „Образование“ в общинските администрации, началници и експерти от регионалните инспекторати по образование към МОН, директори на учебни заведения в системата на средното образование и д

Велина АНТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Споделено от експертите в общините: Активно и градивно партньорство за ефективен бюджет в системата на средното образование - интервюта - бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Първа среща на министър Меглена Кунева с членовете на Отрасловия съвет На 8 февруари 2016 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първата протоколна среща на новоизбрания министър на образованието и науката Меглена Кунева с членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета. В нея взеха участие Красимир Вълчев - главен секретар на Министерството на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, експерти от Централата на Синдиката и представители на национално представените синдикални и работодателски организации у нас.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Кръгла маса: За патриотично, гражданско и религиозно възпитание и образование в училището На 10 февруари т.г. в столицата се проведе национална кръгла маса на тема „Патриотичното, гражданското и религиозното възпитание на българската училищна младеж“. Форумът с организатор Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) обсъди професионално и експертно ключови теми, въпроси и проблеми, свързани с образованието и възпитанието на децата и младите хора в патриотични и нравствени ценности, активно гражданство, ролята и споделените отговорности за това от училището и гражданското общество в цялост. Презентирани бяха политиките, насочени към формирането на ценностна система и гражданско поведение и образование у младите хора, както и взаимодействието между различните фактори за тяхното успешно реализиране. Събитието бе открито с приветствие на акад. Григор Велев, председател на БАНИ. В работната формула на кръглата маса участие взеха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и дописен член на Българската академия на науките и изкуствата; акад. Маргарита Каменова – главен секретар на БАНИ; доц. Стоян Танев - дописен член на Академията; Валентин Стамов - директор на Института по журналистика към БАНИ, представители на академичните среди - членове на БАНИ от различните области на науката, учители и директори от София. Тук бяха и главните експерти от Централата на СБУ – Желю Иванов, Иван Кънчев и Пламен Иванов.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Премиера: Изследване за ролята на жената в съвременния свят Книгата „Жените в „Ислямска държава“ с автори проф. дпн Татяна Дронзина и Явор Райчев бе представена на 9 февруари 2015 г. в Централния военен клуб в столицата. Посланици и представители на посолства, учени, общественици, преподаватели от висши училища, български и чуждестранни студенти, директори и учители от столични училища, представители на Синдиката на българските учители дойдоха да поздравят авторите и почетоха премиерата на книгата, която разглежда едно от феноменалните явления на съвремието и сама по себе си е явление от световна величина в изследователския документален анализ.

Светла СТРУМИНА бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Обучение на синдикалния актив От 03.02 до 05.02.2016 г. в с. Минерални бани, обл. Хасково, се проведе работна среща на председателите на общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители от Казанлък, Павел баня, Раднево и Гълъбово, на председатели и секретари на организациите от Община Казанлък. На тази среща, организирана от Мими Ранева, председател на ОбКС – Казанлък, се разгледаха въпроси от организационен и трудово-правен характер. В семинарното обучение взеха участие г-н Иван Поров, областен координатор за Старозагорска област, член на ИК на СБУ, и Роза Костова, експерт-юрист в Централата на СБУ.

Роза КОСТОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
С промени в Закона за публичните финанси се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. С предложението до Народното събрание се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси. В законопроекта са дефинирани условия, наличието на които показва до каква степен общините са с финансови затруднения.

По информация на Пресцентъра на МС бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Наставничеството е инструмент за привличане на младите учители в училището интервю с Галина Евденова, началник на РИО на МОН – Враца Димитринка ХРИСТОВА бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Уроци за човечност и съпричастност в ЦДГ № 17 “Валентина Терешкова”, гр. Варна Учителите от ЦДГ 17 „Валентина Терешкова”, гр. Варна, предложиха през учебната година в плана за дейността на детското заведение да бъдат включени инициативи, които да активизират родителската общност с добра воля в полза на нуждаещи се хора.

Донка ВЕЛИКОВА, председател на СО на СБУ в ЦДГ № 17, гр. Варна бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Добри практики: Заедно, за да успеем Етнокултурното разнообразие е голямо предизвикателство за съвременните детски градини. Затова за поредна година екипът на ОДЗ № 68 „Ран Босилек” стартира проект „Заедно, за да успеем”, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Фокусът на проекта е поставен върху деца от малцинствени етнически групи, като основните дейности целят осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на пълноценен процес на образователна интеграция.

Лиляна ВАСИЛЕВА, директор на 68. ОДЗ „Ран Босилек”, София бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
СБУ проведе обучение за съставяне и приемане на бюджета за средното образование за 2016 г. На 5 февруари 2016 г. в град Банкя се проведе семинарно обучение за съставяне и приемане на бюджета за системата на средното образование за 2016 г. То се организира от Синдиката на българските учители за единадесета поредна година. В него взеха участие Мариана Ламбова, началник-отдел в Дирекция „Финанси“ и Дима Коцева, началник-отдел в същата дирекция на Министерството на образованието и науката. Сред лекторите бе и Мариана Мотева, държавен експерт в Министерството на финансите (МФ), както и Даниела Ушатова, ръководител на екип „Общински услуги и финанси” в Националното сдружение на общините в Република България. Заедно със синдикалния актив - членовете на Изпълнителния комитет и областните координатори на Синдиката, в обучението се включиха социални партньори от цялата страна – заместник - кметове на общини, директори на дирекции по образованието в общински администрации, началници и експерти от регионалните инспекторати по образование към МОН, директори на учебни заведения в системата на средното образование и др. Презентациите, които бяха представени пред аудиторията по време на семинарното обучение, ще бъдат достъпни на сайта на Синдиката на българските учители: www.sbubg.info.

УД бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Меглена Кунева е новият министър на образованието и науката С думи на благодарност за отговорността да поеме един от най-сложните сектори у нас бившият министър на образованието проф. Тодор Танев предаде поста си в ръцете на Меглена Кунева. Тържествената церемония се състоя на 4. 02. 2016 г. в просветното министерство. „Искам мотивацията и енергията на екипа на МОН да се запазят и надградят“, обяви вицепремиерът и вече министър на образованието Меглена Кунева. Тя подчерта, че с проф. Танев вече са започнали да говорят за образованието и така ще продължат и занапред. „Това е една добра основа да продължим да обменяме мисли, идеи и много ценен опит. Благодаря за всичко, което сте направили“, обърна се към проф. Танев г-жа Кунева. От своя страна той благодари за постигнатото на екипа си и завърши с думите: „Поднасям Ви едно от най-добрите интелектуални бижута - г-жа Кунева“.

УД бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Кметът Йорданка Фандъкова откри новия корпус на 61. ОДЗ в София С тържествен водосвет за здраве и благоденствие бе открит новият корпус на столичното 61. ОДЗ „Шарено петле” в район „Слатина”. По стара българска традиция кметът на София Йорданка Фандъкова и гостите на празничното събитие бяха посрещнати с хляб, сол и мед. Сред присъстващите, уважили откриването на новопостроената сграда, бяха кметът Наталия Стоянова и зам.-кметовете на район „Слатина“, служители на районната администрация, директорът на Дирекция „Образование” Мария Минчева, директорът на Дирекция „ЖОСТЕЕ” инж. Анна Мутафчиева, експерти на Столична община и представители на Столичен общински съвет, директори на детски градини, учители, родители и медии. По повод новата придобивка бяха поднесени поздравления и цветя от името на председателя на СБУ - д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Гост на броя Евгения Вълкова, началник на РИО на МОН - София-град: „Учителят трябва да бъде повече включен в управлението и организацията на училището“

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Гост на броя Иванка Киркова, началник на РИО на МОН – Пловдив: „Нашата обща цел е защита в максимална степен на правата и интересите на българския учител“

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Гост на броя инж. Милчо Доцов, кмет на община Берковица: „СБУ стои в основата на положителните промени в сферата на образованието“

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Учители и ученици от ОУ „Кирил Христов” в Стара Загора дариха средства за възстановяването на Голямата базилика в Плиска ОУ „Кирил Христов” - град Стара Загора, стана първото училище в България, което направи дарение за възстановяването на Голямата базилика в първата средновековна българска столица Плиска. Средствата бяха събрани по идея на Господин Балъкчиев, директор на училището, а благородната кауза бе подкрепена от екипа на учебното заведение, включително и от организацията на СБУ в него. Към родолюбивото дело се присъединиха и учениците на училището и бяха събрани над 800 лева за подпомагане реставрацията на изконната историческа ценност, свидетелство за държавното и духовно величие на българите. Иван ПОРОВ, член на ИК и областен координатор на СБУ - Стара Загора бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Регламент на ХI Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” 2016–2017 г. Като национално-патриотична организация Национално Движение Русофили посвещава ХI Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” на 180-годишнината от рождението на Апостола на свободата Васил Левски и 140-годишнината от началото на Руско-турската освободителна война.

Организатор на конкурса: Национално Движение Русофили, с подкрепата на: Международен обществен фонд „Российский фонд мира”, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Синдиката на българските учители.

Със заповед на Министерството на образованието и науката конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016–2017 г. под № 28, направление „Наука и техника”.

Цел на конкурса: Чрез проучване на важни моменти в историята и съвремието на българския и руския народ младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо-руските отношения. Разработката на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти, стихове, разкази, рисунки по предлаганата тематика да подпомогне по-задълбоченото изучаване на темата „Русия” в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, информатика, изобразително изкуство и др., за разширяване познанията на учащите се.

- бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Проведе се първото за 2016 г. заседание на Отрасловия съвет На 26 януари 2016 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за тази календарна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
СБУ и МОН инициират обучения по превенция на риска от терористична заплаха На 27, 28 и 29 януари 2016 г. по инициатива на Синдиката на българските учители, в партньорство с Министерството на образованието и науката и Фондация „Европартньори - 2007”, в гр. София се проведоха обучителни семинари на тема „Терористична заплаха за училищата”. В тях участваха над седемдесет директори на столични училища и детски градини, учители, класни ръководители, членове на СБУ.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Предизвикателствата на 21. век за формиране на новите познавателни и социално-емоционални умения на ученици и учители На 22 януари т.г. столичната Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ с директор Емилия Лазарова бе домакин на национална кръгла маса по актуалната тема: „Новият закон за предучилищното и училищното образование: умения за 21. век за ученици и учители - как да ги постигнем?“ Дискусионният форум бе организиран по инициатива на Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева и Фондация „Заедно в час“ с изпълнителен директор Евгения Пеева.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Българският учител - с научни степени Приветствам и убедено подкрепям позицията на Синдиката на българските учители, изразена от председателя - д.ик.н. Янка Такева, на ХХХV Синдикален съвет относно „сериозни основания“ българският учител „да защитава научни степени.“ (в. „Учителско дело“, бр. 1 от 11. 01. 2016 г.). … Едно от условията днес учителската професия да стане отново желана, предпочитана, да се издигне качеството и ефективността на педагогическия труд и да се печели общественото доверие е действително учителят да се насърчава и подпомага да защитава научни степени. По този начин учителят се утвърждава като творец в образованието и по-широко в областта на филологическите, природните, здравните, техническите науки, изкуствата и др. Разширяват се възможностите му за социално изявяване, за унаследяване на традицията да бъде учител на млади и на възрастни…

проф. дпсн Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Партньорство На 27 януари т.г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева посрещна в Централата на СБУ представители на Синдиката на работещите в образованието и науката на Словакия - доц. д-р Мирослав Хабан, зам.-председател на Синдиката и Иван Сос, председател на Съвета на средните училища.

УД бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
ПГСС „БУЗЕМА” - училище с традиции от миналото, съчетани с отлична професионална подготовка в бъдещето Професионалната гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА” е единствената в София и околностите, която извършва прием по специалностите: „Механизация на селското стопанство” и „Цветарство” и подготвя кадри за професиите „Монтьор на селскостопанска техника” и „Техник - озеленител”.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Ученици и учители организираха благотворителен концерт, част от "Най-големият урок в света" на УНИЦЕФ Ученици и учители от столичното 60. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ проведоха своя традиционен благотворителен концерт под наслов „Правата на детето“ в тържествената зала на Военната академия „Георги Сава Раковски“.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Регламент на обявените от Национален клуб „Родолюбие” XXIV национален ученически конкурс под наслов:„Априлското въстание” и конкурс за учители „Мисия учител“ -

Обществен съвет на НК „Родолюбие“ бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Представителите на институциите в България трябва да бъдат наши приятели Интервю с Мартин Михалев е ученик в X клас на ПГ "Иван Хаджиенов", гр. Казанлък, специалност КТТ (Компютърна техника и технологии), който от две години е член на Младежки общински съвет (МОС), а отскоро и негов председател.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
С почетния знак на ИСС удостоиха президента на Европейския икономически и социален комитет Георгиос Дасис С официална церемония на 14 януари т.г. в София Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС) награди с почетен знак за принос в развитието на организираното гражданско общество в България Георгиос Дасис – президент на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел. Високото отличие бе връчено по време на срещата на президента Дасис с членовете на българския Икономически и социален съвет, сред които бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, и Пламен Димитров – президент на КНСБ и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Светлозар Недев, рицар от Командерия „Св. Игнатий Старозагорски“, представи първата си изложба - живопис за 2016 г. В Мраморното фоайе на Концертен комплекс „България“ в столицата бе представена първата самостоятелна изложба - живопис за 2016 г., на известния български художник Светлозар Недев, рицар на Командерия „Св. Игнатий Старозагорски“.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Конкурс Девети национален исторически конкурс на Фондация „Ценности“ за ученици от 8. до 12. клас под патронажа на министъра на образованието и науката на тема: Границите в историята - истории без граници. Синдикатът на българските учители традиционно ще връчи Специална награда.

Фондация „Ценности“ бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Законът за равнопоставеност на жените и мъжете е необходим като рамка, върху която трябва да се надгражда. Около това становище се обединиха участниците в кръгла маса за обсъждане на едноименния законопроект, внесен в Народното събрание Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, председател на Комисия за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС, вицепрезидент на Женския комитет на Пан-европейския регионален съвет към Международната профсъюзна конфедерация синдикална организация, участва, в кръгла маса за обсъждане на внесения в 43. Народно събрание (НС) законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, организирана от националния омбудсман Мая Манолова. Дискусията се проведе на 19 януари 2016 г. В нея взеха участие още: вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, вносител на законопроекта; председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика към 43. НС д-р Хасан Адемов, заместник-председателят на Комисията Светлана Ангелова, председателят на Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения към 43. НС Бойка Маринска, председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към 43. НС Светлин Танчев, председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева, депутати, експерти и представители на неправителствени организации, работещи в сферата на равнопоставеността.

Велина АНТОВА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Столична община представи за обсъждане проект на Стратегия за развитие на образованието 2016- 2023 г. На 20 януари 2016 г. в Столична община се проведе разширено заседание на членовете на Консултативния съвет по образование към кмета на Столична община, с участието общински съветници, на представители от районите администрации и неправителствени организации, с отношение към образованието, на което бе представен за обсъждане проект на Стратегия за з развитие на образованието в София в периода 2016 - 2023 г. В заседанието участва и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Проведе се дискусия за иновативните училища Какво е бъдещето на образованието и образованието на бъдещето, какви би трябвало да бъдат училищата след няколко десетилетия и каква е ролята на днешните учители в това развитие? Що е иновация, какво прави училищата иновативни и кои са характеристиките и общите черти на 20 от тях, според класациите на Microsoft и TechInsider, училища по света, каква е приликата им с алтернативните образователни модели от 19. и 20. век? По тези основни въпроси търсиха отговори и споделяха идеи експерти от държавни институции и неправителствени организации по време на дискусията, проведена на 20 януари 2016 г. от Института за прогресивно образование (ИПО) в столицата. В нея взеха участие д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, Лазар Додев, директор на Дирекция „Организация, контрол и инспектиране” в Министерството на образованието и науката, и Наталия Михалевска, началник на отдел „Училищна система“ в Дирекцията; Иван Кънчев и Пламен Иванов - главни експерти в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ, Деян Стаматов, директор на 119. СОУ и представител на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, директори и учители от столични училища.

Светла СТРУМИНА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Сдружението за учителска взаимопомощ в София отчете финансова стабилност и устойчиво развитие На 14 януари т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе редовната годишна отчетно-изборна конференция на Сдружението за учителска взаимопомощ (СУВ) - София, на която присъства и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението и столичната Взаимоспомагателна каса през 2015 г. представи неговият председател Бойка Харалампиева. Изложението започна с анализ на икономическата ситуация и политиките в областта на образованието в нашата страна, като база за работата на СУВ и предстоящите дейности през 2016 г.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Софийски ученически съвет: Вдъхновени и единни по пътя на успеха На 15 януари т.г. в столичното 35. СОУ „Добри Войников“ се състоя единадесетото Общото събрание на Софийския ученически съвет (СУС). Специален гост на форума бе д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. В приветствието си към делегатите, тя изтъкна добрата съвместна работа, в т.ч. и популяризирането на дейността на страниците на печатния орган на СБУ в. „Учителско дело” още от учредяването на СУС и отправи благодарност към неговото ръководство за проявената активност. „Тази връзка между Софийския ученическия съвет със Синдиката на българските учители и РИО на МОН - София, ви дава широка възможност да влияете върху процесите в училищата за повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес, за хубавите неща, които искате да се случат в българската образователна система” - каза още г-жа Такева. Тя покани представители на СУС да се включат в организираното от Синдиката предстоящото обучение на директори и класни ръководители на тема „Терористичната заплаха за училищата”. Председателят на СБУ направи и конкретни предложения, които да бъдат включени в плана за работа на Съвета през 2016 г.: Заедно със СБУ и МОН под егидата на СУС да се организира национална дискусия във връзка с приложението на новия Закон за училищното и предучилищното образование; Под ръководството на д.ик.н. Янка Такева, член на Икономическия и социален съвет (ИСС), да се проведе среща с неговия председател проф. Лалко Дулевски, на която членовете на Софийския ученически съвет да се запознаят с резултатите от проучването на ИСС за миграционните нагласи на завършващите училище ученици и младежи в национален аспект, за да се подпомогне по-нататъшното развитие на това изследване. „На всички вас пожелавам здраве, късмет, ползотворна работа и знайте, че винаги можете да разчитате на СБУ. На добър час” – отправи послание г-жа Такева. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Стани учител” - Кампания на Педагогическия факултет - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” В отговор на актуалните политики на европейско и национално ниво, насочени към повишаване на привлекателността на учителската професия сред младите хора и в съответствие със Стратегията на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” за повишаване на качеството на висшето образование и ориентирането му към потребностите на пазара на труда, Педагогическият факултет стартира едногодишна кампания „Стани учител!” (ноември, 2015 г. – ноември, 2016 г.) Очакването е да се привлече вниманието на студентите педагози, както и на широката общественост към този значим проблем и да се предприемат конкретни действия за решаването му.

УД бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Формирането на устойчиви умове – сигурност в образованието и културата на България Становище на Обществената академия за наука, образование и култура относно Международната конференция, организирана от ЮНЕСКО и „Атлантически клуб“ в България, на тема „Борба с насилието и екстремизма: Нов план за сигурност в образованието и културата“ – 16.12.2015 г. в хотел „Балкан“, гр. София.

Академик Асен БОГДАНОВ бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Тридесет незабравими години 76. ОДЗ „Сърничка” отваря врати за децата на столичния квартал „Младост 4” през 1985 г. Оттогава до днес в детското заведение се води пълноценен възпитателно-образователен процес. Всеки учител, работил тук, е посветил дните си, обичта и професионализма си на благородната мисия да възпитава децата в добро, да ги развива творчески, да формира умения за успешно учене по-късно в училище.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Национален форум за ролята на професионалните гимназии по селско стопанство за модерното и проспериращо развитие на стопанския сектор в България На 8 януари 2016 г. в столицата се проведе национална конференция на тема „Ролята на професионалните гимназии по селско стопанство за модерното и проспериращо развитие на стопанския сектор”. Тя бе организирана от Синдиката на българските учители съвместно с Фондация „Конрад Аденауер” и Асоциацията на земеделските училища в България и бе модерирана от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Това бе първата конференция за бъдещото развитие на професионалните гимназии по селско стопанство, за мястото и ролята им в аграрния сектор на България, която се провежда след приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Тя е и първият форум, на който бяха поставени и дискутирани приоритетни и актуални въпроси, свързани с преминаването на селскостопанските гимназии, според Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО към общините.

Инициирайки провеждането на конференцията, СБУ отново доказа, че е авторитетен Синдикат, чийто политики съдействат за разрешаването на възлови проблеми, засягащи както модернизацията на системата на образованието и повишаването на неговото качество, така и широк диапазон на икономическия и социален живот.

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
За осми пореден път - „Различни, но заедно” за едно по-хуманно и толерантно общество На 11 януари 2016г. в столичния театър „София” за осма поредна година по утвърдена традиция се състоя мащабният социален проект „Различни, но заедно”, сред чийто организатори е Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева. Събитието премина под патронажа на Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, която заедно с председателя на СБУ са от първите носители на почетния знак „Сърцето на София”.

На тържествената церемония с високото отличие „Сърцето на София” за 2015 г. бяха отличени заслужили директори и учители от столицата, работещи всеотдайно за издигане на авторитета на училището като институция и жизненоважна среда за младите хора, както и за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната дейност и прилагане на иновативни методи в образователния процес.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
Синдикатът на българските учители - вдъхновяваща сила в образованието Няма напредък без вдъхновение. Но то не е лесно. Потребни са привлекателни перспективи, всеотдаен пример на устременост за тяхното постигане и отбелязване, насърчаване на всеки успех, колкото и малък да е той, защото от малкото се отива към голямото. Тази функция у нас в областта на образованието плодотворно осъществява Синдикатът на българските учители. Това го прави вдъхновяваща сила, която мобилизира и води дейците на учебното дело към равнение с европейските критерии - обобщен израз на потребностите на ХХI век.

Достатъчно е да се разгърнат страници на в. „Учителско дело” - информационното издание на Синдиката, за да се види и почувства припламналата енергия за обновителни процеси. Тя пулсира в актуалните и множащи се инициативи на ИК на СБУ, начело с председателя д.ик.н. Янка Такева и в ентусиазма, с който те се подхващат и претворяват в практиката на районни, общински просветни звена, на училища и детски градини. Не е трудно читателят да остане впечатлен от общия подем и да заживее с него. Да осмисли как с делата си Синдикатът печели партньори и все по-активно е търсен за партньор.

Проф. д.пс.н Л. Ст. ГЕОРГИЕВ, председател на Секция „Педагогика и психология“ към СУБ бр. 2 от 18 януари 2016 г.
Ученици поздравиха СБУ по случай Василица По традиция Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, заедно с ученици – сурвакарчета от цялата страна, реализират инициативата „Да градим мостове помежду си“, като гостуват на държавни и неправителствени организации по случай Василица, представят български и ромски фолклор и пожелават успехи и добруване между хората. Посрещането на Василица, символ на Новата година, е значимо събитие в празничния календар на ромите. Творческият спектакъл „Житие“ и ритуалът със сурвакане за здраве, плодородие и късмет през новата година бе представен на 14 януари от ученици на Детската ромска танцово-театрална трупа „Чавале Ромале“ при Основно училище „Георги Стойков Раковски“ - с. Голямо Ново, община Търговище. Децата и техните учители, заедно с образователния експерт Нели Николова от Център „Амалипе“, гостуваха в Централата на Синдиката на българските учители в София. Младите таланти пресъздадоха ромските традиции и фолклор. Сурвакаха за здраве и късмет председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и нейния екип. И както повелява националната ни традиция сурвакарите получиха дарове от домакините на Синдиката. Г-жа Такева благодари на учениците за музикалния поздрав и им пожела много успехи в училище по пътя на знанието, да бъдат здрави и щастливи – гордост за своите родители и учители.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
Основни положения на организацията на националния конкурс "Учител на годината" За деветнадесети път Синдикатът на българските учители организира национален конкурс "Учител на годината"

Цел на конкурса:

Да обогати системата за духовно стимулиране на педагогическите кадри и ги приобщи към националните и световните традиции; да повиши личното професионално самочувствие; да привлече вниманието на широката общественост към проблемите на учителите; да издигне престижа на педагогическите кадри.

Направления, в които се излъчва "Учител на годината":

I. Предучилищно възпитание и подготовка

II. Начално образование

III. Хуманитарно направление

IV Природо-математическо направление

V. Изкуства и спорт

VI. Професионално образование

VII. Директори и помощник-директори

VIII. Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници

IX. Млади учители

- бр. 2 от 18 януари 2016 г.
104. ОУ "Захари Стоянов" в София отпразнува своя 90-годишен юбилей Началото бе през далечната 1925 година като клон на Боянското начално училище. През годините 104. ОУ "Захари Стоянов" израсна и се превърна в съвременно училище, съчетало „традиции с модерно звучене“. Днес, близо век по-късно, утвърдило се като едно от водещите в столичната образователна система, то не спира да привлича със собствен облик и екип от педагози, които с много професионализъм, идеи и амбиции, умело водят своите възпитаници по пътя на познанието.

С „Хубава си, моя горо!“ в изпълнение на най-малките ученици започна празничният юбилей на едно от най-старите столични училища. Аулата на УАСГ в София едва побра развълнуваните възпитаници, учители, родители и гости на празничното събитие. Юбилеят бе в края на миналата 2015 г. За пореден път екипът на учебното заведение показа, че не спира да разпалва пламъка на светлината, надеждата, вярата и желанието за знания в детските души.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
Трети национален конкурс „Виж моя ангел“
Вълшебни ангели, сътворени от деца помагат на деца!
За поредна година, в навечерието на Рождество Христово, Арт къща „Куклите“ посрещна децата творци на България, които бяха отличени в Третия национален конкурс „Виж моя ангел“. На церемонията по награждаването на 21 декември 2015 г., в присъствието на вицепрезидента на Република България Маргарита Попова, бяха отличени най-добре изработените кукли ангели. Гости на значимото национално събитие бяха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители - партньор на конкурса, Маринела Радева, началник на Кабинета на вицепрезидента на Република България, Ирина Гъркова, съветник по култура, духовно развитие и национална идентичност на президента на Република България, Мария Цанкова, гл. експерт в Комисията по българско гражданство и българи в чужбина към Администрацията на президента, екипът на „Къщата на куклите“ и нейният създател Жени Костадинова, учители, родители, медии и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
90 -годишен юбилей събра доайени на българското образование „Учителят е нашето начало от първите черти и колелца до изгревите натежали в бяло, учителят посока ни е дал …“ – с тези благодарствени думи на почит и уважение бе открит 90-годишния юбилей на водещия учител ветеран Олга Михайлова. Гости на тържественото събитие, което се състоя на 12 януари т. г. в чест на един от доайените на столичната образователна система, бяха председателят на СБУ - д.ик.н. Янка Такева, изтъкнати дейци на образованието през изминалите години, колеги учители, ученици, приятели и роднини, представители на в. „Учителско дело“ и в. „Минали години“ и др. Залата на столично заведение едва побра присъстващите, дошли да засвидетелстват своя респект, уважение и обич към учителя, твореца и човека Олга Михайлова, десетилетия наред създавала уверени, мъдри и успяващи личности, докосвайки ги със своята святост и чистота.

В стихове и послания бе претворен животът на заслужилата учителка от с. Долно Драглище, Разложко, преминала по пътеката му с чест и достойнство, оставяйки светла диря в сърцата и душите на хората около себе си, отваряйки простора на познанието, благородството и човечността на поколения „ята от гълъби и орли“ - нейните ученици. Бяха споделени съкровени спомени от колеги и близки и поднесени много поздравителни адреси от водещи столични училища, сред които 3. СОУ „Проф. Марин Дринов“ в София, Националната природо-математическа гимназия в София и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
Да запазим изконните български традиции На 21.12.2015 г. в актовата зала на столичното 90. СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" с директор Емилия Иванова се проведе превърналия се в традиция празничен концерт. Ученици от различни класове показаха колко много знаят от своите учители за българската коледна традиция и обичаите със сурвакари. Тържествената вечер бе изпълнена с народни песни и танци. Специален поздрав до ръководството и учителите на 90. СОУ бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. УД бр. 2 от 18 януари 2016 г.
СБУ награди най-добрите социални партньори за 2015 г. В навечерието на коледните и новогодишните празници председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева откри с тържествено слово церемонията по награждаване на най-добрите на европейско ниво социални партньори за 2015 г. - кметове, журналисти, директори на учебни заведения и лидери на СБУ от цялата страна.

По утвърдена традиция заключителният етап на четирите престижни национални конкурса на Синдиката се проведе в столичния парк-хотел „Москва“, а именно Девети национален конкурс „Най-добър социален партньор - кмет“, Девети национален конкурс „Най-добър социален партньор - директор“, Седемнадесети национален конкурс „Журналист на годината“ и Десети национален конкурс „Синдикалист на годината“.

Първото отличие за усъвършенстване на социалния диалог за обмен на модерни и иновативни политики, приятелство и сътрудничество председателят на СБУ г-жа Такева връчи на европейския директор на ETUCE Мартин Ромер. В своето приветствие към присъстващите той сподели: „За мен е чест да съм сред членовете и партньорите на Синдиката на българските учители, който е направил толкова много през годините за своите членове и за устойчивото развитие на образованието. Имате силен синдикат, иновативни виждания за образованието, както и солидарни и мотивирани членове. Вие имате също най-влиятелната и силна жена лидер в Европа - г-жа Янка Такева. Не забравяйте, че бъдещето на образованието и бъдещето на нашите страни зависи от добрия социален диалог и нашата активна работа“ – заключи той.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Благодарствено писмо до председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева Уважаема г-жо Такева,

За нас, учителите и служителите от СОУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Ямбол, е чест да Ви поздравим с твърдото отстояване на заетите позиции и постигнатите договорености, свързани с българското образование и неговото бъдеще. В резултат на доброто партньорство между СО на СБУ, в която членуват 100% от всички учители и служители на училището, и директора на училището г-н Гено Стайков, увеличението на работните заплати на педагогическия персонал достигна 12,04%, при увеличение на ЕРС само с 5,5%. Над 50% от всички учители и специалисти с ръководни функции получават брутно трудово възнаграждение над 1050 лв.

Със задоволство можем да споделим и 7,7% увеличение на заплатите на непедагогическия персонал, като минималната е 420 лв.

Г-жо Такева, желаем Ви нестихващи сили, огромна борбеност и ентусиазъм, за да продължите да отстоявате и защитавате интереса на българския учител.

Да Ви благодарим за Вашия всеотдаен и самоотвержен труд за дейностите, които осъществявате, развивате и ще продължавате да развивате за превръщане на българското образование в приоритет.

Живка ДИМИТРОВА, главен учител и председател на синдикалната организация на СБУ в СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Благодарствено писмо на синдикалния актив от град Елхово Уважаема г-жо Председател на СБУ,

Синдикалната организация при Гимназия „Свети Климент Охридски“ в град Елхово изказва своята искрена благодарност към Синдиката на българските учители и неговия председател д.ик.н. Янка Такева, за това, че осигурява възможности за повишаване на квалификацията, кариерното развитие и заплащането на българските учители.

За активното партньорство и ангажираност Ви благодарим от сърце!

Синдикалната организация при Гимназия „Свети Климент Охридски“, гр. Елхово бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Продължава благородната кампания „Направи добро – дарение за дете в нужда” По утвърдена традиция всяка година в навечерието на най-светлите християнски празници – деца, учители и ръководство на столичната ЦДГ № 167 „Малкият принц” участват в благородна кауза. И тази година човеколюбивата кампания „Направи добро – дарение за дете в нужда” се проведе под патронажа на директорката на детската градина Иванка Александрова, която е сред добрите социални партньори на СБУ, носител на високия приз „Учител на годината - 2011“. Водени от убеждението, че добрият пример е достоен за подражание, вече пета година деца, родители и учители от детската градина даряват средства в помощ на нуждаещо се от лечение дете. Тази година те дариха средства за Гергана на 4 години от с. Челопечене.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Гост на броя Негово Превъзходителство Педро Пабло Сан Хорхе, посланик на Република Куба в България: Ще разширяваме сътрудничеството в сферите на образованието, спорта и културата

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ възпитава чрез изкуство в добродетели С празничен базар „Магията на Коледа“ завърши мащабната благотворителна кампания на Националния военноисторически музей в полза на децата на загиналите военнослужещи и служители в Министерството на отбраната. В кампанията се включиха и ученици от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ под ръководството на учителя новатор Виолин Неделчев, носител на Специалната награда на Председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината – 2015“. (По време на благотворителната кампания бе показана част от най-дългата коледна картичка, кандидат за рекордите на „Гинес“, дело на учениците на 143. ОУ „Георги Бенковски“ с директор Ирена Дойчинова. Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ученици от столичното 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев” проведоха Маратон на четенето Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и изявени ученици от столичното 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев” се включиха в Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката, като заедно четоха откъси от книги, разкази и приказки. Срещата се състоя в модерната и красиво оборудваната библиотека на училището, където над 30 деца от втори, трети и четвърти клас с ентусиазъм демонстрираха в щафетно четене умението си да четат изразително и гладко и получиха заслужени похвали от д.ик.н. Янка Такева и Елеонора Лилова, директор на училището.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Второ ОДЗ „Звънче“, София - мост между две култури и два континента Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе почетен гост на международната среща в столичното 2. ОДЗ „Звънче“ по повод посещението на дипломатическата делегация на Виетнам, предвождана от Нейно превъзходителство - новия посланик на Република Виетнам у нас - Нгуен Тхи Хонг Оанъ. Поводът за посещението, задълбочаващо двустранните отношения, бе представяне на иновативния стил на управление в детското заведение и успешните педагогически практики, резултат от интеграцията на европейските възпитателни модели и стандарти и българските традиционни и културни ценности в областта на предучилищното образование и възпитание.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Планирайте бъдещето от гледна точка на идващия ден Има ли бъдеще за младите българи в родината им бе основен въпрос на дискусията, състояла се на 17 декември т. г. в Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), гр. София. Тя бе организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България и е част от провежданите форуми в различни градове в страната в рамките на националната кампания на Съвета. По време на срещата, в която се включиха 52 дванадесетокласници от гимназията, бяха обсъдени резултатите от проучване на ИСС за миграционните нагласи на завършващите училище младежи в национален аспект и в Националната търговско-банкова гимназия, гр. София. С учениците разговаряха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и член на ИСС, и проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Съвета и член на Европейския икономически и социален съвет, а на срещата гостува и Елен Шолтен от Синдиката на работещите в образованието в Холандия (AOb).

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Възможностите за пенсиониране след 01.01.2016 г.
(ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.)
В настоящия материал ще разгледаме възможностите за пенсиониране, в сила от 01.01.2016 г., по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО (по общия ред), по чл. 69в КСО (при условията на Учителския пенсионен фонд), както и придобиване право на пенсия от лицата с недостатъчен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 3 КТ) и пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер (нов чл. 68, а КСО).

Роза КОСТОВА, Павлина ПЕТРОВА - експерт-юристи в Централата на СБУ бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Приказни дни в ОДЗ № 37 „Вълшебство“ На 10 декември 2015г. по време на Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, заедно с Елеонора Лилова, директор на 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев“, Мая Алексиева – библиотекар, и ученици от 4. клас на училището, гостуваха на децата и екипа на ОДЗ № 37 „Вълшебство“ в столичния район „Витоша“. Детската градина е ръководена от Гергана Петрова - директор на ОДЗ № 37 и член на организацията на директорите към СБУ. Училището и детската градина в район „Витоша“ имат дългогодишно партньорство, чиято цел е да бъде улеснен преходът за децата от предучилищно образование към началния етап на основното образование.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Успешно участие на България в електронната платформа за учене на възрастни в Европа - EPALЕ България е на седмо място в света преди САЩ, Турция и Канада по брой на регистрирани потребители в електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE, и на седмо място в Европа по брой на регистрирани потребители в Платформата сред държавите, участващи в изпълнението на програма „Еразъм +“, изпреварвайки Испания и Унгария. Това са част от резултатите, представени по време на Националния форум „Участието на България в електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE” и постигнати в рамките на първата година от стартирането й у нас.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Знаменателен празник на свещения дух на просвещението
и словото
На 9 декември 2015 г. Сдружение „Ломчани в София“, Община Лом и Секцията „Педагогика и психология“ към Съюза на учените в България (СУБ) организираха в столицата юбилейна вечер на Васил Божинов, уважаван педагог, културен деец и общественик, олицетворяващ будителския дух, дългогодишен приятел и съмишленик на Синдиката на българските учители и ценен автор на в. „Учителско дело“, който вече над 50 години има публикации във вестника.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
„Седмицата на банкера“ в Националната търговско-банкова гимназия С празнична програма от 3 до 9 декември ученици, учители и ръководство на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) в София откриха „Седмицата на банкера“ и представиха проект DSD, осъществяван съвместно с Посолството на Федерална република Германия у нас. Старта на празничните събития в НТБГ постави Емилия Иванова, директор на училището лидер в средното икономическо образование у нас с думите: „Денят на банкера е значим професионален и училищен празник за нас, защото една трета от учениците ни се обучават в специалност „банково дело“. НТБГ е първата гимназия, която преди повече от 23 години въвежда тази специалност, заедно с учебно-тренировъчната дейност“ – каза тя и допълни, че в с всяка изминала година броят на учебните банки, фирми, митници и застрахователни дружества в гимназията нараства.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Столичната Румънска гимназия „Михай Еминеску” представи дейността на клуб „Здравей, Румъния“ С впечатляваща презентация на български и румънски език ученици и учители от столичната Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску” представиха извънкласните дейности в новия клуб „Здравей, Румъния“, посветени на националния празник на нашата северна съседка. Събитието протече под наслов „Румъния на една ръка разстояние“.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Вдъхновен и вдъхновяващ, неподвластен на времето Орлин Стефанов - български театровед, актьор и литературен историк, философ, приятел и съмишленик на Синдиката на българските учители, на 19 декември навърши 70 години. Неординарна личност и авангарден творец, той е желан гост в много училища. Учениците да спрат да преписват неразбираемата литературна критика и сами да вникнат в творбите на великите автори е сред посланията на авторския му моноспектакъл „Завещанието на Сервантес”, който предлага един по-различен и може би по-правдив образ на Дон Кихот. Орлин Стефанов е известен и с авторските си моноспектакли по произведения на Софокъл, Сервантес, Илф и Петров, Ботев, Русо и др.

УД бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Очите детски гледат в нас - за тях е грижата ни свята
Проведоха се ежегодните Паисиеви дни в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в гр. Хасково

Клуб „Журналист“ с ръководител Чанита Ангелова, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Академична вечер, посветена на майстора на българския любовен стих Евтим Евтимов На 8 декември 2015 г. в препълнения салон на Съюза на българските журналисти в София се състоя Академична вечер на поезията, посветена на творчеството на талантливия и обичан поет Евтим Евтимов, академик от Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). За поезията на Евтимов говори литературният критик акад. Благовеста Касабова, а негови стихове чете известният актьор и поет Иван Налбантов.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Изповедта на един учител „Въпреки че съм пенсионер, учителската професия остава моя съдба. За да допринеса нещо за подобряване на родното образование, написах повест, посветена на живота в училището“ - казва в свое писмо до д.ик.н. Янка Такева, председателя на СБУ, учителят Стоян Захариев. През последните месеци той посвещава цялото си време и сили на своята повест „Изповед на един учител“. Днес г-н Захариев търси издател за своята повест „Изповед на един учител“. Публикуваме откъс от нея.

УД бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Столичното ОДЗ № 100 „Цветен рай“ чества своя първи юбилей На 11 декември т.г. екипът и децата на ОДЗ № 100 „Цветен рай“ в столичния район „Люлин“ споделиха със своите гости празничното честване на първия си юбилей и на Коледата свята. Създадена преди 5 години, днес градината развива образователни програми и педагогически системи, чрез които се постига отлична социална и познавателна готовност на децата и с право може да бъде определена като еталон за съвременна предучилищна институция и европейски модел за модерно предучилищно възпитание.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“" от гр. Криводол се включи в Националната седмица на четенето Малките ученици се превъплътиха в ролите на своите любими приказни герои, като представиха и любимите си книжки. Проведоха се също и състезание за най-добър четец и разказвач и състезание по правопис. В последния ден учениците подариха книга за училищната библиотека.

Калинка МИТОВА, старши учител начален етап в СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Криводол бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Национална кампания на Икономическия и социален съвет обсъжда миграционните нагласи на младежите у нас: Има ли бъдеще за младите хора в България? Това бе темата на проведената дискусия във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ в София по време на разискване на „Резултатите от представително проучване на ИСС за миграционните нагласи на завършващите училище младежи в национален аспект и Втора английска езикова гимназия“. Събитието се проведе на 8 декември т.г. и е част от поредица дискусионни форуми, организирани в цялата страна. То бе открито от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и член на ИСС, председател на Националната комисия за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ и председател на Обществен женски парламент „21 век“.

Ивайла Василева бр. 39 от 14 декември 2015 г.
65 години възход на Националния дворец на децата С грандиозен танцов спектакъл „Шевицата” на 4 декември т.г. в Зала 1 на НДК, Националният дворец на децата тържествено отбеляза своята 65-годишнина. Той бе изцяло подготвен и изпълнен от екипа и възпитаниците на Двореца. В представлението участваха над 500 музикални и танцови изпълнители от различни творчески формации. Таня Леонидова, Светла Струмина бр. 39 от 14 декември 2015 г.
В ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в с. Ябланово с желание се работи в извънкласна и извънучилищна дейност Интервю с Ангел Огнянов, директор на училището Светла СТРУМИНА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Новият закон за предучилищното и училищното образование през погледа на председателите на СБУ в столичния район „Красно село”

-

Емилия ЧОБАНОВА - главен учител в ОДЗ № 8 „Таврия” и председател на Стачния комитет на ОбКС СБУ - Красно село, гр. София бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Безплатни услуги за пострадали от домашно насилие „Обединени срещу насилието” е проект, чието изпълнение стартира Фондация „Български център за Джендър изследвания” (БЦДИ) в партньорство с Фондация „Толерантност и взаимопомощ” - гр. Хасково. Той се реализира в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014, чиято цел е да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство. Проектът ще продължи до 30 април 2015 г. и е насочен към разкриването на приемни за социални услуги и осигуряване на екипи от подготвени и мотивирани специалисти, които ще предоставят интердисциплинарни консултативни услуги на пострадали от домашно насилие. Предвижда се и достъп до кризисен център за подкрепа и възстановяване на пострадали от домашно насилие лица в Хасково и София с фокус върху ромски жени.

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Заключителна конференция по проект „Включващо обучение“ На 23 ноември т.г. се проведе заключителната конференция по проект „Включващо обучение“, изпълняван от дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието“ в МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
РИО-Пловдив: Успешна практика за постигане на базова грамотност в началните класове На 27 ноември 2015 г. в гр. Пловдив се проведе обучение на начални учители на тема „Стратегии на преподаване и учене за постигане базова грамотност на учениците от начален етап“. То е с практическа насоченост и показва реализация в учебния процес в I - IV клас на идеи, стратегии, методи, представени на семинар по същата тема, проведен на 2 ноември 2015 г. Организатор на обученията е РИО - Пловдив с личното участие на началника на инспектората Иванка Киркова.

УД бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Още двама „посланици на ЦЕРН” в Плевен Двама учители от плевенски Професионални гимназии – инж. Надежда Найденова, председател на СО на СБУ в ПГХВТ „Луи Пастьор”, и инж. Елина Петрова от ПГМЕТ участваха в Х юбилейна Национална учителска програма за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника” и „Информатика“ и на учители по общообразователна подготовка по предметите информатика и информационни технологии в ЦЕРН, Женева, Швейцария, от 03.10.2015 г. до 11.10.2015 г. по Национална програма „Развитие на педагогическите кадри” към Министерство на образованието и науката. Инж. Надежда Найденова, председател на СО на СБУ към КНСБ в ПГХВТ „Луи Пастьор”, гр. Плевен бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Ученическият институт на БАН откри първата научна сесия за 2015 г. В големия салон на БАН, българския храм на духа и науката, бяха представени проекти на младите учени от Ученическия институт към Академията. С кратки лекции и презентации учениците от 9. до 12. клас с интерес към изследователската дейност защитиха 14 разработки, свързани с историята и културно-историческото наследство, астрономията и физиката. Компетентно жури от научни работници на БАН с председател проф. Валерия Фол високо оцени и писмено рецензира 42 ученически проекта в сферата на обществените и хуманитарните науки, физиката и астрономията.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Уникален изследователски труд Представяме ви най-новото изследване на проф. дпн Любен Десев в областта на синергичното познание, което има понятийно-фундаментален характер. Предлаганият иновативен труд „Синергетиката - въведение и речник” е изключително ценен, защото въвежда читателя в една малко позната и много перспективна област на човекопознанието, благоприятстваща за непреходното и необходимото хармонизиране и хуманизиране на човешките взаимоотношения.

УД бр. 39 от 14 декември 2015 г.
X юбилеен национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” 2015 /2016 г. Регламент Организационен комитет бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Вече 18 г. Обществен фонд “Детство” подпомага студенти, израсли в институции На 25 ноември т.г. председателят на Управителния съвет на ОФ „Детство” Иванка Василева връчи на студенти, израсли в институции, първия транш от тазгодишната им стипендия. Броят на стипендиантите на Сдружението досега са 377 студенти и 1181 ученици. За учебната 2015/2016 г. те са 54. Четиринадесет студенти с успех над 5,00 ще получат годишна стипендия в размер на 1200 лв., шест от тях са с отличен успех; 12 студенти с успех от 4,50 до 5,00 ще получат годишна стипендия в размер на 1000 лв.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
С благодарност към акад. Дмитрий Лихачов за стореното от него за България На 27 ноември т.г., ден преди 109-та годишнина от рождението на големия хуманист, руският учен акад. Дмитрий Лихачов, в София бе открит мономент в негова памет. На него са изписани думите му „Плътта на българската държава създаде - Аспарух, нейният дух - Кирил и Методий. И чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ стояха езикът, писмеността, литературата”.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Международна научно-практическа сесия събра русисти в СОК „Камчия“ От 13 до 15 ноември т.г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия” се проведе Втората международна научно-практическа сесия „Руският език в глобалното образователно пространство”. Тя се организира от Министерството на образованието и науката на Руската федерация и Държавния институт за руски език „Александър Сергеевич Пушкин” със съдействието на българското Министерство на образованието и науката. Форумът е част от програма „Дни на руския език” по многогодишния проект „Училището на бъдещето”. В него взеха участие над 200 учители и експерти по руски език от страната и чужбина, а така също и ръководители на професионалните организации на русистите от редица европейски страни. Милослава Георгиева, пресцентър на СОК „Камчия” бр. 39 от 14 декември 2015 г.
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ! ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

Промените в Наредба № 1 за работните заплати

В бр. 92 от 27.11.2015 г. се публикува Наредба за изменение на Наредба № 1 за работните заплати.

В Приложението към чл. 4 от Наредбата са изнесени новите стойности на минималните основни работни заплати, договорени в Анекс към КТД от 11.11.2015 г.

Какви са останалите изменения в наредбата, които трябва да се познават?

1. Променя се чл. 4, ал. 2, т. 1, като отпада възможността за определяне на по-ниски работни заплати на учителите, притежаващи образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” или приравнените с нея „специалист по....” или „полувисше образование”.

С други думи – изравняват се заплатите на притежаващи полувисше образование с тези, притежаващи висше, като нормата влиза в сила от 01.07.2016 г.

2. Промяната на ал. 3, чл. 4 дава възможност при определена по-висока норма преподавателска работа пропорционално на увеличената норма да се увеличи работната заплата.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в направление „Професионално-творческо” в Централата на СБУ бр. 38 от 7 декември 2015 г.
ПОУКИТЕ ОТ ЕДНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА
За мостовете между формалното, неформалното и информалното езиково образование на малкия ученик
В обществото на знанието образованието става изключително средство за демократично развитие на човечеството. Превръща се в непрекъснат процес. Неговите четири стълба са: да живеем заедно, да придобиваме знания, да действаме, да бъдем. За да се отговори на потребностите на ученика за настоящето и за бъдещето, в процеса на училищното обучение се формират ключови компетентности. Те са инструмент за учене през целия живот. Първа, най-важна ключова компетентност, е общуване на роден език. Нейното друго име е езикова грамотност.

Езиковата грамотност е фундаментално човешко право и отговорност. Тя е важен фактор за личен и обществен просперитет. Има решаваща роля за способността на човека да се учи и израства през целия живот, да участва пълноценно в обществото и да живее независимо, отговорно и успешно. Езиковата грамотност е основен инструмент за интелигентен и устойчив растеж на икономиката, за намаляване на бедността и подобряване на социалната система, за стимулиране на активното гражданство и социалното включване.

Доц. дн Мариана МАНДЕВА – ръководител на студентски кръжок за преподаване на любов към четенето в началното училище, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” бр. 38 от 7 декември 2015 г.
СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Тополовград – училище с мисия в миналото, настоящето и бъдещето В СОУ ”Д-р Петър Берон” в Тополовград се обучават ученици от V до XII клас. Училището е наследник на гимназия "Д-р Петър Берон", открита на 25.10.1945 година с Указ № 201, който издава Наредба - закон за откриване на гимназии в различни селища от страната. Тогава родолюбиви българи и жадни за знания тополовградчани сформират Инициативен комитет, начело с тогавашния кмет Мирчо Мирчев, и събират средства, тъй като чл. 2 от Указа гласи: "За издръжка на новооткритите непълни гимназии се използват средства от съответните общини." Отначало има 558 ученици, които са разпределени в 12 паралелки. Тогава училището се помещава в сградата на центъра – по онова време Начално училище ”Климент Охридски”.

Пръв директор е Грозьо Петков от с. Орешник, завършил славянска филология в Софийския университет. Той е и кръстник на училището - обявява гимназията за следовница на Одринската, построена от самия д-р Петър Берон за децата на тракийските българи, част от които се преселват впоследствие в тополовградския край. Така името на големия български просветител д-р Петър Берон става патрон на новооткритата гимназия. През 1949-1950 г. към гимназията се открива едногодишен курс за подготовка на начални учители и педагогически отдел. Завършилите този курс на обучение са 45 и се реализират в общината. През тези години директори на училището са: Грозьо Петков (от 1945 до 1954 г.), Райна Граматикова (от 1954 до 1958 г.), Борис Величков (от 1958 до 1971 г.)

През 1971 г. се образува ЕСПУ (Единно средно политехническо училище) от обединението на прогимназиалния курс на ОУ ”Кирил и Методий” и съществуващата СПГ ”Д-р Петър Берон”. Училището се помещава в новопостроената тогава училищна сграда (дн. Начално училище). Тогава директор на училището е Добри Денков, специалист по педагогика. На него се пада отговорността за експериментирането на новото учебно съдържание, за което училището е обявено за базово.

Екип на СОУ „Д-р Петър Берон” – Тополовград бр. 38 от 7 декември 2015 г.
Седмият национален семинар за учители по природни науки в ХТМУ - отново полезен и атрактивен за учители и ученици Седмият национален семинар за учители „Постиженията в обучението по природни науки - основа за успешна кариера“, организиран от Химико-технологичния и металургичен университет (ХТМУ) на 20 ноември 2015 г., отново доказа полезността на такъв форум. Очакваната вече традиционна среща на ученици, учители, университетски преподаватели и експерти от РИО и МОН разшири обхвата на преподаваните предмети в училищата, а именно всички природни науки, всяка от които е в основата на инженерното техническо образование. Участниците в семинара (над 70) бяха от 45 училища в 20 градове.

Интересните доклади предизвикаха и дискусия, а най-атрактивни бяха презентациите на учениците. На първо място заслужават да бъдат отличени учениците от ОУ „Георги Бенковски” от с. Мирково, София-област, с ръководител Йордан Ходжев. Ето какво сподели г-н Ходжев за тяхната първа среща с нашия университет: „От името на учениците на ОУ „Георги Бенковски“ бих искал да Ви благодаря за предоставената трибуна, на която да представим скромните си постижения, а също и за топлия прием от Ваша страна. Уверявам Ви, че в резултат на посещение на семинара се увеличи мотивацията на учениците за работа не само по природни науки, но и като цяло в училище.

Д-р Мариана ДИЧЕВА, ХТМУ бр. 38 от 7 декември 2015 г.
Отлични постижения за математиците в ГПЧЕ „ Христо Ботев”, гр. Кърджали Най-добрите математици на област Кърджали учат в Езиковата гимназия. Те спечелиха дузина медали от Международно състезание, говорейки на универсалния език на математиката. С три златни, петнадесет сребърни и десет бронзови медала приключи оспорваната надпревара на първия кръг на Третия международeн турнир „Математика без граници“ - Есен 2015 за най-добрите математици от ГПЧЕ „Христо Ботев“ в град Кърджали. „За мен, а и за всички учители по математика в гимназията, този успех е повод за гордост и е поредното математическо постижение за нашите възпитаници. Имаме цял клас от математици медалисти. Този факт е показателен за знанията, уменията и талантът на всички, които положиха труд и старание за реализирането на това явление в математиката.“ С тези думи госпожа Йорданка Чавдарова поздрави отличените призьори в изключително престижното международно състезание по математика. В оспорвана надпревара с над 14 174 ученици от 25 страни (Азербайджан, Афганистан, Бразилия, България, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Либия, Малайзия, Мексико, Молдова, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Туркменистан, Турция, Швейцария, Узбекистан, Франция, Филипините, Южна Корея) на четири континента (Европа, Азия, Америка и Африка), възпитаниците на ГПЧЕ „Христо Ботев” за пореден път доказаха, че езикът на математиката е достъпен за всички. Техният упорит труд и изключителни знания бе увенчан с три златни медала, завоювани от: Георги Базлянков - 12. клас; Онур Емин – 11. клас; Мелис Исмаил – 9. клас.

Йорданка ЧАВДАРОВА – директор на Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев", гр. Кърджали бр. 38 от 7 декември 2015 г.
90 години с пулса на времето - училище с уникален облик и авторитет 90 години са почти вековна история, белязала дните на ПГ ”Иван Хаджиенов”. 90 години Механото е емблема на професионалното образование в града ни.

Юбилейната 2014/2015 г. е изпълнена с отговорността на целия колектив пред поколения казанлъчани, свързали съдбите си с нашето училище. Далеч във времето остава онзи паметен 15 септември 1925 г., когато е открито Държавното практическо механотехническо училище. Благодарение на дарителя Иван Хаджиенов, започва летописа на Механотехникума. Оттогава и досега – в него са вписани имената на хиляди просветни дейци и ученици, щедро отдадени на знанията и реализацията на поколения техници.

Отшумяват години, десетилетия и времето се оказва най-сигурния критерий. Всяка годишнина означава история, опит, традиции. 90 години с пулса на времето педагогическите кадри работят за утвърждаване уникалния облик и постоянната репутация на Механотехникума. А тя се оказва, че излиза далеч от пределите на България, защото хаджиеновци са навсякъде по света. Много от тях са успели личности в града, в страната и в чужбина.

Тогава и днес - училището продължава да надгражда традициите. Амбицията на училищното ръководство и колектива е да изгради модерна учебна среда - това подхранва надеждата ни, че училището ще се развива иновативно и творчески, в съответствие с развитието на модерния свят.

Педагогическият колектив на ПГ „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък бр. 38 от 7 декември 2015 г.

Да оставиш светла диря след себе си…
Преди броени месеци започна поредната учебна година за учениците в България. Удариха празничните звънци. В съзнанието ми нахлуха спомени. Оглеждам живота си и виждам любов, мъки и мечти, трудности, тревоги и надежди.

За мен ти, учителска професийо, беше всичко!

След като завърших първи курс на института за детски учители през далечната 1948 г. в Лом, пожелах да придобия педагогически стаж и бях разпределена в с. Дългошевци. Много се вълнувах от първата ми среща с децата. Веднага след пристигането ми в селото кметът нареди на глашатая да съобщи за моето пристигане. И така с биене на барабана всички бяха уведомени, че в селото е дошла новата учителка и децата от 3 до 7 години ще могат да се явят в двора на училището. Цяла нощ не мигнах. А на следващия ден в двора имаше много повече деца от очакваното. Бяха дошли близо 70 деца. Отначало се притесних, но бързо ми хрумна да запея песента за колелото. „Да направим нашето колело, като пеем всички дружно“. Децата ме гледаха с благоговение и изпълняваха всички мои заръки. Първият ми работен ден беше много вълнуващ и завърши с хапване на бобена чорба и домашен хляб, приготвени от хората в селото. След два дни децата бяха разделени на 2 групи и със състудентката ми Зорка от същото село всяка от нас пое своята група. И така ден след ден децата се сдобиха с класна стая, с дървени легла, красиви нарове, шарени черги и обшити със сърма и коприна чаршафи и възглавници. И работата потръгна. Бяха трудни следвоенни години, но аз с младежки жар преодолявах трудностите.

Вера ТЕТЕВЕНСКА, дългогодишен деец на предучилищното възпитание, гр. София бр. 38 от 7 декември 2015 г.
Проф. д-р Жулиета Савова, преподавател в катедра „Педагогика“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Мeтодий“: „Важна предпоставка за успешно вграждане в учителската професия е удовлетвореността от упражняването й“
Новите учебници ще са индикатор за модернизацията на образованието
- Проф. Савова, Вие участвахте в провелата се наскоро международна конференция на тема „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности“, със съорганизатор Синдиката на българските учители. Каква е Вашата позиция по отношение модернизирането на българското образование и създаването на качествени и ефективни учебници и учебни помагала?

- Да, имах възможността и шанса да бъда част от този много важен форум на РААБЕ, в организирането и провеждането на който СБУ също имаше своя активен принос. Издатели, автори, учители, училищни лидери, академични преподаватели, представители на неправителствени организации – всички заедно обсъждаха своите визии за съвременните учебници. В ролите си на университетски преподавател и на работещ за издателство „Просвета”, можех да видя и усетя и двете „линии” на перспективи – тази на създателите на учебници и на техните издатели, от една страна, и перспективата на техните потребители – от друга, както в национален, така и в международен план. Интегрирането на тези линии позволява да се гледа на създаването на качествени образователни ресурси, сред които учебници и учебни помагала, като на много важен индикатор за модернизацията на всяко образование. Качественият и ефективен учебник не се измерва с абстрактни понятия. За да бъде качествен и ефективен, той трябва да съдържа ключови елементи и съдържание, които подпомагат индивидуалния, образователния и социалния растеж на ученика, осмислят и подкрепят съвременното преподаване на учителя. Днешните ученици се нуждаят от достатъчно време за ориентиране и осмисляне на многообразната информация, до която достигат чрез различни информационни канали.

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 7 декември 2015 г.
10- годишен юбилей отбеляза Центърът за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства Създаден през 2005 г., Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) вече 10 години подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. За да отбележат празничния юбилей, на 27 ноември 2015 г. в Конферентната зала на хотел „Форум - Централ“ - София, се събраха партньори и съмишленици на Центъра. Сред тях бяха зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, Роберт Джераси, съветник на министъра на образованието и науката, директори и учители от училища - бенефициенти по проекти, осъществени с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ.

Началото на честването бе поставено със специалното танцово изпълнение на децата от 68. ОДЗ „Ран Босилек“ в София. С много талант и музикални умения те представиха празничен спектакъл, специално подготвен за гостите на събитието.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 38 от 7 декември 2015 г.
Образование и активно гражданство „Учениците искат да бъдат активни граждани и да влияят на процеси, чрез които обществото да стане толерантно, действено и модерно, но не знаят как да участват в тях. Това показва, че децата и младите хора нямат информация за гражданското общество и е пропуск в образователната система“, каза д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, по време на кръгла маса на тема: „Обучение по демокрация: Образование и активно гражданство“.

Организирана от Сдружение „Либерален институт за политически анализи” (ЛИПА), Европейски либерален форум (ЕЛФ) и Фондация за свободата „Фридрих Науман“, кръглата маса се проведе на 25 ноември в двореца „Врана“ с любезното домакинство и участие на Н.В. цар Симеон II. Специални гости и лектори бяха Любомир Каримански - преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), д-р Саприан Негоита, член на Института за либерални изследвания в Румъния, и проф. Борислав Гъргин от Загребския университет, зам.-председател на Политическа академия - либерална демокрация в Република Хърватска, а негови модератори - проф. д-р Огнян Герджиков - председател на 39-то Народно събрание, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Зинаида Златанова - бивш вицепремиер и министър на правосъдието, и Даниел Кадик - ръководител на проект Югоизточна Европа на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Светла СТРУМИНА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
Н.В. ЦАР СИМЕОН II:
Благодарен съм на учителите си
С огромна благодарност помня повечето от учителите и преподавателите, които съм имал. И ако, като дете или младеж човек си мисли, че те са може би строги или дори досадни, по-късно с благодарност си спомня за всяко едно нещо, което е научил от тях. Самата професия на учителя е наистина себеотдайна и е за пример. И затова е толкова тъжно и болезнено дори, че в някои страни, да не кажа само в България, възнагражденията им са далеч под значимостта на социалната роля, която учителите имат. Пожелавам им винаги да гледат напред, защото когато човекът има куража и е убеден в това, което прави, винаги изпитва удовлетворение от работата си. Записа Светла СТРУМИНА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
Проведе се второто заседание на Форума за дуално образование в България Второто заседание на Форума, организиран в рамките на проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ събра на 23 ноември 2015 г. в София, хотел „Балкан” всички заинтересовани страни, отговорни за въвеждане на дуалната система в българското образование – държавни и местни институции, браншови камари и бизнес организации, синдикални и работодателски организации, представители на неправителствения сектор и др. Сред тях бяха д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, Юлия Симеонова – изпълнителен секретар на КНСБ, експерти в МОН, представители на Българо-швейцарската търговска камара, Българо-австрийската търговска камара, Германо-българската индустриално търговска камара, представители на националните работодателски и браншови организации и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
Празник на творчеството в столичното ОДЗ № 80 „Приказна калина” И тази година в навечерието на Деня на християнското семейство възпитаници, учители и ръководството на столичното ОДЗ № 80 „Приказна калина” в район „Красно село” организираха тържества и празнична есенна работилница на тема „Нарисувай есента”. Под мотото „Да бъдем заедно, да творим пълноценно” децата на възраст от 3 до 7 години демонстрираха пред родители и гости колко много са научили от своите учители за есента и нейните багри. Празнично облечени, малчуганите от групите „Омайниче”, „Златни сърца”, „Светулка”, „Детелина” и „Щурче” пяха, танцуваха, рисуваха и апликираха.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
Столичното ОДЗ 7 „Детелина” благодари за успешно реализираните инициативи през 2015 г. С празничен музикално-сценичен спектакъл „Приказна въртележка” столичното ОДЗ 7 „Детелина”, район „Триадица”, отбеляза успешно реализираните инициативи през 2015 г. Гости на събитието бяха кметът на София Йорданка Фандъкова заедно с Мария Минчева, директор, и експерти от Дирекция „Образование” на Столична община; от МОН - Лора Кларксън, директор на ЦОИДУЕМ и Пенка Иванова, директор на Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”. Тук бяха и екипът на Инж. Николай Терзиев - кмет на р-н „Триадица”, проф. Росица Пенкова, директор на Департамента по информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски, директори на детски градини и училища от района, председателите на родителски активи по групи, приятели и партньори на детското заведение.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
Госта на броя Проф. дпн Яна Мерджанова, преподавател в катедра „Дидактика“ към факултета по Педагогика на СУ„Св. Климент Охридски”: Съвременната образователна система навлиза в качествено ново състояние – на отвореност и гъвкавост

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
150-годишен юбилей чества 192. СОУ „Христо Ботев“, Бистрица С празничен концерт спектакъл на 21 ноември в Народно читалище „Цар Борис I“ в Бистрица ученици и учители от 192. СОУ „Христо Ботев”, с директор Емилия Манолова, отпразнуваха 150-годишнината от основаването на училището. Под мотото „По Ботевски – горди, по бистришки – упорити!“ юбилеят на учебното заведение прерасна в празник на обществеността в Бистрица. Юбилярите бяха приветствани от кмета Николай Гюров с думите: „Устойчиво бъдеще има само със солидна основа, а тя е нашето училище - огнище на знание и просвещение вече 150 години. Честит юбилей на всички просветители, бивши и настоящи ученици, на всички бистричани! На многоя лета!“

Специален гост на празника бе председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, която връчи подарък, цветя и поздравителен адрес до екипа на училището.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
От Столична община наградиха гимназисти в конкурса „Моето любимо място в София“ На 17 ноември т.г. се състоя официална церемония по награждаването на ученици от 9. до 12. клас, победители в конкурса „Моето любимо място в София“, с организатори Столична община, програма „Европа“, фондация „Център за развитие на медиите“ и БНТ. Участниците в конкурса имаха възможността да демонстрират наученото в училище по отношение на най-новите технологии и да направят клип - как изглежда центърът на столицата през техните очи.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Стартира шестото издание на проект „Народните будители и Аз“
Проектът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за 2015/2016 г.
На 9 ноември в хотел „Тримонциум“ в Пловдив вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова обяви старта на шестото издание на родолюбивия български проект „Народните будители и Аз“. Иницииран от доц. Кирчо Атанасов, директор на Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ - Пловдив, и осъществен с подкрепата на пловдивските Ротари клубове „Пълдин“, „Пловдив“, „Филипопол“ и Зонта клуб „Пловдив“, в присъствието на много народни представители, кметове на общини, началници на РИО на МОН, директори на училища, учители, ученици и още много съмишленици и партньори бе отчетен успехът и на петото поредно издание.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Стартира проект за повишаване на финансовата грамотност на учениците в страната На 16 ноември т.г. в София Ваня Кастрева - зам.-министър на образованието и науката, и Милена Стойчева - изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България, официално обявиха старта на мащабен проект за проучване и повишаване на нивото на финансова грамотност на учениците от 1. до 12. клас в училищата в България. Амбициозният проект на Джуниър Ачийвмънт ще се осъществява в партньорство с МОН и финансовата подкрепата на бизнеса.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Във Второ СОУ в гр. Търговище бе създаден клуб на младия учител Клуб „Млад учител“ учредиха педагозите във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ - гр. Търговище. На 10.11.2015 г. в актовата зала на училището основна тема на разговор бе статусът на учителската професия, предизвикателствата и перспективите пред младите учители. Обнадеждаващо е, че все повече млади хора желаят да работят във Второ СОУ, водени от любовта си към децата.

Йорданка ФИЛЕВА, главен учител във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
ОРДЕНЪТ НА РИЦАРИТЕ-ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ,
ВЕЛИК ПРИОРАТ - БЪЛГАРИЯ
организира през 2015/2016 година I-то издание
на Националния ученически литературен конкурс
„Рицарска постъпка“
Цели на конкурса: Младите хора в България да научат повече за рицарството като историческа реалност и философия, като постижения на културата и на духа. Конкурсът е възможност за учениците да достигнат до нови знания, свързани с историята на Европа и Близкия Изток, с епохата на рицарите и техните славни и изпълнени с чест и достойнство времена, нрави и подвизи. Конкурсът „Рицарска постъпка“ е специфична форма за насочване и насърчаване на творческото развитие на учениците и провокиране у тях на интерес към вечни нравствени ценности, като човечност, чувство за справедливост и равноправие, честност, вяра в доброто, толерантност и солидарност, взаимопомощ, екипност. Той поощрява ученическото творчество към теми и проблеми, свързани рицарството - като подход за изграждане на личности и характери, за тяхното израстване и развитие.

- бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
СБУ подкрепя Комуникационна рамка за междуинституционално сътрудничество за подобряване на качеството на политиките и практиките за грижа и образование на децата от раждането им до 3 години На 18 ноември 2015 г. в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се състоя национална дискусионна среща за представяне и обсъждане на резултатите на Комуникационна рамка за междуинституционално сътрудничество за подобряване на качеството на политиките и практиките за грижа и образование на децата от раждането им до 3 години. Международната Асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA) през месец март т. г. стартира инициатива за международно проучване, свързано с прилагане на Рамка за качество на услугите в ранното детство. Фондация „Програма Стъпка по стъпка“ бе поканена от ISSA за участие и в България тази инициатива се проведе в партньорство и сътрудничество с УНИЦЕФ и ДАЗД.

Велина АНТОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Престижен синдикален форум за устойчиво развитие на системата на средното образование За съвещанията на актива на Синдиката на българските учители от 24-те района на град София, от област Благоевград, област Кюстендил, област Враца и област Бургас, четете на стр. 2-3 в броя.

Желю ИВАНОВ, Иван КЪНЧЕВ, Пламен ИВАНОВ, Роза КОСТОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Професионална гимназия „Велизар Пеев“ с Грамота за впечатляващо участие от Международното изложение в Интер Експо Център 2015 Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ от град Своге участва в най-голямото в Югоизточна Европа Международно изложение, което се проведе от 11 до 14 ноември 2015 г. в Интер Експо Център - София. Гимназията за втори път се представя на изложението. Тази година бе поканена от ръководството на Интер Експо Център - София, което, впечатлено от миналогодишното й участие, й предостави безвъзмездно щанд. Със своето великолепие щандът на Гимназията зае достойно място на Международното изложение, в което участваха около 390 фирми от България, Унгария, Румъния, Гърция, Полша, Италия, Словакия, Испания, Германия, Австрия, Холандия, Турция.

Светла СТРУМИНА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
25 ноември - Световен ден за елиминиране на насилието срещу жени Всяка година на 25 ноември започват 16-те дни на активизъм срещу насилието върху жени, които приключват на 10 декември, когато е Международният ден за правата на човека.

Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, работи усилено за промени в социалните и културните модели на поведение на мъжете и жените, дейност, чиито резултати стават видими след значителен период от време, но са устойчиви и водят до кардинални промени в обществените нагласи, народопсихологията и манталитета на отделния човек. Това е и верен път за справяне с насилието по отношение на жените в дългосрочна перспектива.

УД бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Партньорство за осигуряването на достъп до качествено образование на всяко дете „Ролята на учителите е изключително важна. Те имат нужда от постоянна квалификация и подкрепа, от непрекъснато повишаване на престижа на професията им в обществото. Всички заедно трябва да инвестираме в тях, да ги печелим и да ги ценим“ - каза Тибор Наврачич, еврокомисар по образованието и културата, младежта и спорт, по време на годишната Конференция „Образование 2015 г.”, организирана от фондация „Заедно в час”, Европейската комисия и Световната банка в България. В нея взе участие председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Форумът „Качествено образование за всяко дете - ключови държавни политики и училищни практики” се състоя на 13 и 14 ноември т.г. в град София. Велина АНТОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Празник на националното самосъзнание и непреходния български дух На 12 ноември т.г. в столицата се състоя празничната церемония по награждаването на отличените в Националния ученически конкурс под наслов „Съединението прави силата”. За 23-та поредна година Национален клуб „Родолюбие”, основан през 1992 г. от видния български общественик Михаил Докторов, отправи предизвикателство към всички онези, които обичат България - нейното славно минало и прекрасна природа, почитат традициите и ги пазят живи. Тази творческа инициатива на НК “Родолюбие” умело съчетава учебната и извънкласната работа за патриотичното възпитание на подрастващите. Днес негов председател е д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Анекс Д 01-180/09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г., (изм. и доп. с анекс от 19.12.2014 г.) Анекс Д 01-180/09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г., (изм. и доп. с анекс от 19.12.2014 г.) - бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Международен форум: Насърчаване на социалния диалог в образованието На 4 ноември т. г. в гр. София Синдикатът на българските учители организира международна кръгла маса на тема: „Европейските секторни социални партньори насърчават потенциала на своя диалог чрез трансфер на знания и обучение”. Тя е в изпълнение на програмата „Европейски секторен социален диалог” (ESSDE) и има за цел засилване на европейския социален диалог в образованието чрез подпомагане на социалните партньори за постигане на по-активен и конструктивен диалог и в подкрепа на по-добро интегриране на европейско равнище. Програмата се осъществява по проект на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и се реализира в партньорство с Европейската федерация на работодателите в образованието ( EFEE) и Международната изследователска компания (ICF) с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Светла Струмина, Таня Леонидова бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Награда за живата памет на в. „Учителско дело” Мария Галишка – Владимирова, автор на книгата, посветена на печатното издание на Синдиката на българските учители в. „Учителско дело” – „Златното време на един вестник“, стана носител на ,,Златно перо“ и почетна грамота на Съюза на българските журналисти. Тази специална награда й бе връчена от Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ на церемония по връчване на годишните награди за 2015 г. на Съюза.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Хроника на есенните съвещания на СБУ- Престижен синдикален форум за устойчиво развитие на системата на средното образование: В Пловдивска, Смолянска, Силистренска и Софийска област, както и в общините Златоград и Исперих.

Виолетка Петкова, Желю Иванов и екип на ОбКС на СБУ – Исперих бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Стартира конкурс „Училища на бъдещето“ за модернизация на учебната среда На 5 ноември т.г. екипът на фондация „Америка за България“ в присъствието на медии обяви началото на конкурса „Училища на бъдещето“, който има за цел да подобри образователната среда в общинските и държавните училища в България, като поощри използването на съвременни методи на преподаване и нови технологии в класната стая. Домакин на събитието бе столичното 19. СОУ „Елин Пелин“ с директор Детелина Арнаудова. Димитринка ХРИСТОВА бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Инициативата „Най-големият урок в света“ вдъхнови учениците на столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон” Наскоро учениците от 4.а клас на столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон” се присъединиха към глобалната инициатива на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света” за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще. Събитието протече под мотото „Нека всички заедно да се опитаме да направим нашата планета справедлива, здрава и устойчива.“

Екип на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. София бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
На добър час на ученическия вестник „Бухлар” Съюзът на българските журналисти (СБЖ) бе домакин на представянето на първия брой на в. „Бухлар”, издаден от учениците на столичното 109. ОУ „Христо Смирненски”. Те избраха да представят дългоочаквания от всички вестник в навечерието на Деня на народните будители, който е и професионален празник на българската журналистика. Изданието е част от програмата „Медийна грамотност чрез списване на ученически вестник” на Сдружение „Св. Иван Рилски”, като идейният проект и учебната програма са разработени от Стефка Мечкарова. Сред целите на програмата са създаване на умения за работа в екип, навици за общуване с хора от различни възрасти и различен социален статус, събиране и подбор на информация, разчитане на медийни послания. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Конкурс Конкурс: Фондация „Свети Евтимий, патриарх български” – София в рамките на декадата 2013 – 2023 „Бог – светът – човекът” обявява конкурс по повод 2015 – Година, посветена на светите Седмочисленици: св. Методий, св. Кирил, св. Климент, св. Наум, св. Сава, св. Ангеларий и св. Горазд и във връзка със 70-годишнината на Негово Светейшество патриарх Неофит на тема: „Подвиг ли е делото на светите Седмочисленици и защо“?

Григор Константинов, председател на УС на Фондация „Свети Евтимий, патриарх български” бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Х-то издание на Националния ученически конкурс “Куба - далечна и близка” Асоциацията за приятелство “България - Куба”, Синдикатът на българските учители, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Националният дворец на децата, Съюзът на българските писатели, Съюзът на българските журналисти със съдействието на Министерството на образованието и науката и Посолството на Република Куба в Република България организират през 2015/2016 година Х-то издание на Националния ученически конкурс “Куба - далечна и близка” Мото на конкурса: „България и Куба - приятелство и съзидание през годините“ Организационен комитет бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Огнище на просвета и родолюбие С тържествен концерт 67. ОУ „Васил Друмев” в столичния район „Възраждане” отбеляза своята 80-годишнина, 175 години от рождението на патрона му „Васил Друмев” и Деня на народните будители. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
За будителството днес Словото, писмеността и духовността са с решаващо значение за историческата съдба на българския народ. Това бе посланието на проведената на 1 ноември 2015 г. в тържествения салон на Българската академия на науките ХІІІ национална научна конференция с международно участие: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Състояла се в Деня на народните будители, празникът на българския дух, тя бе организирана от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

„На конференцията присъства един от най-големите будители на нашето време - председателят на Синдиката на българските учители, д.ик.н. Янка Такева“ - с тези думи професор д.ик.н. Стоян Денчев, ректорът на УниБИТ, представи д.ик.н. Янка Такева, която е носител на отличието „Следовник на народните будители“, присъждано от Съюза на народните читалища.

Светла СТРУМИНА бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Учители от страната бяха отличени с високата награда „Константин Величков“ на МОН

По повод Деня на народните будители и в знак на уважение към достойния труд на учителите в Ротондата на Министерство на образованието и науката се състоя тържествена церемония за удостояване на осем заслужили учители от страната с престижната награда „Константин Величков“ на МОН. Тя се присъжда за постигнати високи резултати в професионалната дейност и за принос в развитието на българското образование. Сред официалните гости на събитието бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители; Бойко Свиленов – представител на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Милка Славчева – председател на Българската асоциация на частните училища, началници на Регионални инспекторати по образованието от страната, и др.

Церемонията започна с изпълнения на химна на Република България и „Хубава си моя горо“ от ученици на столичната 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Заместник-министърът Ваня Кастрева поздрави учителите, носители на наградата, и всички гости с думите: „Днешният ден е сред уникалните празници в календара на българите - Деня на народните будители“. По думите на зам.-министър Кастрева с празника засвидетелстваме уважение, признателност и благодарност към приноса на съвременните будители, чиято мисия е да съхранят делото и възрожденския дух на предшествениците си. „Затова на този ден ние не просто ще сведем глави пред нашите будители, но и с гордост ще заявим, че сме техни достойни наследници, за да можем да сътворим чрез делата си бъдещето на нашата държава, бъдещето на нашия род и родина“. В заключение тя пожела на наградените учители да продължават да влагат душа и сърце в работата си и с личен пример, доброта, знания и професионализъм да сочат верния духовен път за изграждане на бъдещето на нацията.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
МАРТИН РОМЕР, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ:
Нашият стремеж е да повишаваме качеството на образованието, а това се постига само с висококвалифицирани учители
- Г-н Ромер, кои са основните задачи, които днес стоят пред Европейския синдикален комитет по образование?

- Европейският синдикален комитет по образование е изправен пред редица предизвикателства. Едно от тях е свързано с продължаващото образование на учителите, което има пряко отношение с борбата за качествено образование. В много страни учителите не са подкрепени в своята професия, не е достатъчно добре развита системата за непрекъснатото им професионално развитие. На второ място искам да отбележа развитието на политиките, свързани с подобряване на условията на техния труд. От 2008 г., началото на икономическата криза, до днес загубихме много от постигнатото и сега трябва да наваксваме. Факт са и ниските нива на заплащане на учителския труд в страните от Централна и Източна Европа. Нашият стремеж е да повишаваме качеството на учебно-възпитателния процес, а това се постига само с висококвалифицирани учители. А за да се случи това, те трябва да получават достойно заплащане.

УД бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Училищата с профилирани паралелки по изкуства съхраняват българската култура и духовност Училищата с профилирани паралелки по изкуства съхраняват българската култура и духовност

Доказаха го с впечатлителен, запомнящ се концерт под наслов „Дайтешанс на песента” в центъра на София

Училищата с профилирано и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство и хореография - 26 на брой в цялата страна, излязоха на интелигентен протест, за да защитят разширеното изучаване на изкуства с достатъчен брой часове в различните етапи на обучение. Според тях в новия Закон за предучилищното и училищното образование липсва правилно позициониране на този тип образование, което застрашава практическата реализация на обучението им и съществуването им в бъдеще.

На 2 ноември 2015 г. стотици талантливи деца от цялата страна, водени от своите всеотдайни преподаватели, които откриват и развиват дарбите им, съхраняват и популяризират българския фолклор, изпълниха площада пред Министерството на образованието и науката. С впечатлителен запомнящ се концерт от песни, музикални изпълнения и народни хора, който посветиха и на Деня на народните будители, те напомниха, че имат традиция и устои да съхраняват българското, за да се пренася напред в бъдещето, както и че изкуството играе важна роля във възпитанието на младите хора. Всички тези всеотдайни учители и талантливи деца участват в престижни конкурси и фестивали, печелят национални и международни награди, пазят и прославят българското. Те бяха дълго аплодирани от преминаващите наоколо хора, които с удоволствие спираха, за да им се порадват и да ги подкрепят, както и от многобройните възхитени чуждестранни туристи.

За да поздрави учителите и възпитаниците на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика, изобразително изкуство и хореография, на трибуната на техния интелигентен протест застана д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Столична библиотека отличи СБУ На 4 ноември 2015 г. Столична библиотека отличи Синдиката на българските учители с Грамота за успешно партньорство. Тя бе връчена по време на тържественото честване на 87-годишнината от създаването на Библиотеката. „Изключителна благодарност изказвам към д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, с който в момента заедно организираме кампания „Уроци в училище, уроци в библиотеката“. Тук идват учители и ученици от столични училища, които провеждат своите уроци по литература и история. Това е изключително важно за нас и за тях“ - каза Юлия Цинзова, директор на най-голямата публична библиотека в България, която е авторитетен и модерен културно-информационен институт със заслужен международен престиж и духовен център на столицата. Г-жа Цинзова получи от името на д.ик.н. Янка Такева поздравителен адрес, подарък и букет по случай юбилея.

В тържествения ден Библиотеката връчи своя Почетен знак и грамоти на институциите и личностите с принос за нейното развитие. Бе представен и Общественият й съвет. На тържественото честване присъстваха и директорите на Столична библиотека през годините. По случай годишнината Столична библиотека представи книгата „Адрес: Столична библиотека“, документална изложба „Библиотеката през годините“ и изложбата „Картини на известни български художници от колекциите на Столична библиотека“, която бе високо оценена от любители и познавачи на живописта.

Светла СТРУМИНА бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Нов доклад за статута на учителите и учителската професия отразява влиянието на мерките за икономии върху сектора на образованието,които подронват безплатното качествено образование за всички Изследването е реализирано през 2014 г. и е осъществено от Василеиос Сюмеонидис. То се базира на обзор на широк кръг от литература и изследване (с обратна връзка от 55 страни). На него се основава и Докладът на Интернационала на образованието до Комитета от експерти за въвеждане на препоръки, отнасящи се до учителите (CEART).

В доклада се посочва, че заетите в образованието не са доволни от своя статус (осигуряване на все по-малко благоприятни условия на труд, по-ниско заплащане, ограничаване на фундаменталните професионални свободи на учителите, ограничаване на възможностите за подготовка и обучение).

Въпреки осъзнаването, че е необходимо да се преодолее изоставането в качеството на учителите, се забелязва понижаване на учителския статус, особено в страните, засегнати от икономическата криза и прекомерните приватизационни политики. Все по-често за понижавана на учителския статус се докладва и от сектора на образованието в ранна детска възраст,

УД бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
ГОСТ НА БРОЯ СНЕЖАНА ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБЖ:

Съюзът на българските журналисти отстоява най-добрите и стойностни традиции в професията

Светла СТРУМИНА бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Детето формира представата си за света постепенно, с натрупване на житейски опит В началото на всяка учебна година за първи път прага на училището при мен прекрачват не първокласници, а малките 5 – 6-годишни деца от предучилищната група. Децата тръгват на детска градина или училище с различна нагласа и очаквания. Моята цел е не само да ги подготвя за постъпването им в първи клас, но и да ги мотивирам да идват в училище с желание, да се чувстват спокойни и сигурни в отсъствието на своите родители. Всяка година в групата постъпват различни деца, с различни възможности, потребности и интереси. За да бъде положителен резултатът от съвместната ни работа, аз се старая да отговоря на всички очаквания както на децата, така и на техните родители. От дългогодишната си педагогическа практика съм стигнала до извода, че децата имат изключително голяма нужда да излязат извън училищната среда, да се докоснат до природата, до изкуството в реалния им вид.

В днешно време децата са най-голямата и най-важна аудитория, която заслужава специалното внимание на възрастните. Детето формира представата си за света постепенно, с натрупване на житейски опит. Това определя и изискването за извличане на познавателно съдържание от непосредствено наблюдаваните обекти и явления и от прекия контакт със заобикалящия го свят.

Пепа ЦЕКОВА, старши учител в подготвителна група в 48. ОУ „Йосиф Ковачев“, гр. София бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Празник на словото и грамотността в ЦДГ „Веселушко“,
гр. Поморие
Патриотизъм, любов към родината, активна гражданска позиция, родолюбие, демокрация… В това се възпитават децата в ЦДГ „Веселушко“ в гр. Поморие от най-ранна детска възраст. Тези ценности са приоритет за екипа на цялата детска градина и в продължение на десетилетие са в основата на нашето взаимодействие с децата, родителите, неправителствените организации и обществеността. Тези качества се възпитават от семейството, от обществото, от медиите, и най-вече от днешните будители - учителите. Непреходни са вярата, любовта, признателността към онези будители на възрожденска България, та до наши дни. Значими са делата, не думите. Не е достатъчно да кажем, че сме българи, че се гордеем с род и родина, а да го подкрепим с мисия и разум към „всичко българско и родно”, както ни учеше големият майстор на словото Иван Вазов.

Питат ни защо говорим за будители на деца от детската градина? Защо учим песни и стихотворения за българските книжовници? Да, това е времето, когато нашите малки граждани ще научат за корените си, ще се идентифицират с българската култура и образоване. Ще дойде ден, в който ще се стремят към по-високо образование, култура, родолюбие - предпоставки за израстването и успеха на всеки млад човек. Всички ние - родители, общественост, учители - всеки ден ще бъдем с отворени умове и сърца за знание, просвета и култура. Сега е времето, в което всяко дете с любопитство научава за своя род, родина и изгражда своите социални компетентности за в бъдеще. Възпитаниците ни трябва да знаят, че нашата държава е България, но родина и държава невинаги се припокриват. Родината - нея винаги ще я носим в сърцето си и ще я свързваме с родния дом и бащината къща.

Екип на ЦДГ „Веселушко”, гр. Поморие бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Празничен концерт в чест на народните будители На 28 октомври 2015г. в столицата се състоя станалият вече традиционен празничен концерт под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова, посветен на 1 ноември - Деня на народните будители. Зала „България” бе изпълнена с учители и директори от столичните учебни заведения, деятели на образованието и културата.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
За жените, мира и сигурността „Жените, мира и сигурността: Какво правят и защо е от значение” бе конференцията, с която страната ни отбеляза 15-та годишнината от приемането на Резолюция 1325 от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. Организирана от Атлантическия клуб в България и Сдружението на жените военнослужещи, със специалната подкрепа на НАТО, тя даде възможност на дипломати, представители на международни организации, на държавни институции, висши училища, неправителствени организации и медии да обсъдят актуални въпроси за равнопоставеността на жените във въоръжените сили и в обществото въобще.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Гост на броя Проф. д-р Иван Даков, зам.-ректор на Техническия университет, гр. София: Само тясното сътрудничество между средните и висшите училища може да съдейства за развитието на образователната ни система

Интервю на Велина АНТОВА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Среща на синдикалния актив в район „Надежда“ – София На 22 октомври 2015г. в конферентната зала на столичното 101. СОУ „Бачо Киро” с директор Илиана Митрова се състоя работна среща на синдикалния актив от район „Надежда“ с председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и с участието на инж. Димитър Димов. Срещата се състоя по инициатива на председателя на ОбКС на СБУ - район „Надежда“ Георги Данов и в нея участие взеха Стефани Михайлова - член на Комисията по образование в 43. Народно събрание, Мария Минчева - директор на дирекция „Образование“ в Столична община, Желю Иванов - главен експерт в Централата на СБУ, учители и директори на детски градини и училища от столичния район „Надежда“ и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Ден на отворените врати на ОбКС на СБУ, гр. Перник На 26 октомври 2015г. в община Перник бе организиран „Ден на отворените врати” по инициатива на Изпълнителния комитет на ОбКС на СБУ, гр. Перник, представляван от Венета Миланова, член на ИК на СБУ и областен координатор за региона. Гост-консултант на събитието бе Павлина Петрова, експерт-юрист „Трудово-правна защита” в Централата на СБУ, гр. София. Участие взеха синдикални членове от учебни заведения в общината, като особено активно се включиха членовете на новосъздадената синдикална организация от 8. ОУ „Кракра Пернишки”.

Антоанета НИКОЛОВА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Поклон пред учителите, съвременните будители на българската нация Първи ноември е общобългарският празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, дело на хиляди български учители, книжовници, наставници и просветители, вдъхвали вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българската държавност. Българският народ е единственият, който има празник, посветен на народните будители. А защо? Намираме отговора, че нацията ни е имала нужда от самочувствие, което имаме и сега, че сме дали славянската писменост и продължаваме да даваме своя принос към Европа и света.

Петя ГЕОРГИЕВА, старши учител в 127. СОУ „Иван Денкоглу“, гр. София бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Сътрудничество за устойчиво развитие на столичната образователна система По повод Деня на народните будители и по инициатива на председателя на Комисията по образование и наука в 43. Народно събрание Милена Дамянова в София се проведе среща на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова с учители и директори от учебните заведения в районите „Красно село“ и „Студентски“. Форумът премина при засилен интерес в препълнената конферентна зала на Общинския културен институт – Дом на културата „Красно село“, и бе израз на уважение към общественозначимия труд на учителите - съвременните будители на българската нация. Сред официалните гости на събитието бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Желю Иванов – главен експерт в Синдиката, Красимир Вълчев - главен секретар на МОН, Мария Минчева – директор на Дирекция „Образование“, Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Асен Александров – зам.-председател на Сдружението, инж. Пламен Църноречки и Димитър Дилчев, които дискутираха с учителите политиките за качествено и устойчиво развитие на столичната образователна система. Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Международна конференция обсъди „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности“ Международна конференция „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности“ се проведе на 21 октомври т.г. в София. Тя протече в три тематични панела: „Какво можем да очакваме от учебника според нормативната уредба“; „Европейски критерии за създаване на качествен учебник и системи за оценяването му“, и „Предизвикателството електронно обучение“, последвани от оживени дискусии. Споделени бяха успешни проекти на съвременни учебници и се представиха актуалните дигитални образователни тенденции и условията за развитието им в България.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
За празника на народните будители Наближава 1.11 - Денят на народните будители. Може би случайно този ден се свързва с изписването на три единици една след друга, а може би ни напомня, че първото условие да си успешен в това, което правиш или мечтаеш, е да си „буден“ за новото в науката, ценното в живота, доброто за човека. Само така можеш да си полезен за себе си и другите.

Аурета ВАСИЛЕВА, старши учител по български език и литература в 108. СОУ „Никола Беловеждов“, гр. София бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
„Дуалното обучение дава финансова независимост и увереност на младите хора в България“ „Дуалното обучение дава финансова независимост и увереност на младите хора в България“ – интервю с Петя Евтимова, ръководител на екипа за управление на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, който се изпълнява от Министерство на образованието и науката в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, и Министерство на икономиката. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
Множество придобивки за синдикалните членове се договориха в новия Общински колективен трудов договор - Пловдив На 01.09.2015г. се сключи колективен трудов договор за училищата, детските градини и обслужващите звена в община Пловдив. Общинският КТД влиза в сила от датата на неговото подписване и е валиден за срок от две години. Общинският колективен трудов договор – Пловдив е доказателство за доброто социално партниране и възможностите, които то може да постигне. Така направените договорености ще помогнат за подобряването на качеството на учебния процес и психоклимата в учебните заведения.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
Регламент на Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен”. Организатор на конкурса: ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ. Рицарството е ковачницата, в която горещото сърце се оформя като меч, след като e подложено на много удари. След това то се закалява в хладната вода на реалността. Подобно на стоманата, това закалено сърце е способно не само да меч¬тае за по-добър свят, но и да притежава силата да изкоренява злото. Призванието на рицаря е да оформя света от груба скала в изящна скулптура - такъв, какъвто го е замислил Творецът при неговото създаване. Да служиш на обществото, да помагаш на възрастни, слаби и беззащитни хо¬ра, да проявиш смелост и себеотрицание, да спасяваш и да помагаш на хората в нуж¬да - това е неподвластният на времето рицарски идеал, който не е продукт на приро¬дата, а е лична потребност и необходимост.

Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VIII клас (включител¬но) чрез рисунките си да пресъздадат рицарството - като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие.

- бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
55 години сътрудничество за един по-добър свят На 12 октомври т.г. в Посолството на Република Куба в София бе представена поетичната антология "За Куба с любов”. Събитието бе организирано от Асоциация за приятелство "България - Куба" заедно с Фондация "Устойчиво развитие за България" и Съюза на българските писатели. Кулминацията на честванията бе тържественият концерт в НДК на 14 октомври. Сътрудничеството между Куба и България официално започва през далечната 1960 година, когато на този ден установяваме дипломатически отношения с карибската държава. Оттогава добрите отношения не са прекъсвали.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
Избрана бе „Знакова личност на район „Младост“
в София за 2015 г.
Виолета Коцева, директор на столичното 59. ОДЗ „Елхица“, стана тазгодишният носител на почетното звание „Знакова личност на район „Младост“. Тя бе удостоена с него на 15 октомври, когато отбеляза и своя 25-годишен юбилей като ръководител на детското заведение. Да почетат празника на Виолета Коцева, която е и добър социален партньор на СБУ, бяха дошли нейните колеги - настоящи и бивши от детското заведение, директори на детски градини, родители и пораснали вече възпитаници на ОДЗ „Елхица“, семейството й, близки и приятели. Тържеството бе уважено и от депутати, общински съветници; на него присъстваше и д-р Цвета Авджиева, кмет на района. Сред почетните гости бяха Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ, и Василка Узунова, председател на ОбКС на СБУ - район „Младост”.

Светла СТРУМИНА бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
IV ЕСЕНЕН ФОРУМ НА ДИРЕКТОРИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: Училищното управление – лидерство за промяна На 8 и 9 октомври т.г. в гр. София се състоя Четвъртият есенен форум на директорите в системата на средното образование под мотото „Училищното управление – лидерство за промяна“. Той се организира за поредна година от РААБЕ България, в партньорство със Синдиката на българските учители (СБУ), СРСНПБ, Фондация „Стъпка по стъпка“ и Издателство „Келт“ със съдействието на Издателска група „Анубис - Булвест”. В него участваха над 150 директори на училища и детски градини, началници на РИО на МОН, експерти по образование, учители и др.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Състоя се тренинг за повишаване на психологическите компетентности на учители В съответствие с основната политика на СБУ за повишаване на квалификацията на синдикалните членове, в Централата на Синдиката се състоя безплатно обучение на над 60 изявени учители от детската градина до 12. клас (6-8 октомври т.г.) Темата бе „Варианти на приложение на сензитивен тренинг в работата с ученици. Управление на конфликти в процеса на работа с ученически групи.” Целта е преминалите през тренинга да мултиплицират наученото сред своите колеги в детската градина или училището, в което работят, за да могат те по-успешно да се справят с предизвикателствата в класната стая.

УД бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Структура и моделиране на учебното съдържание в съвременното училище Тенденцията за реформиране на системите на средното образование е постоянна и изисква дълбоки качествени промени в нея. Увеличаването на срока на обучение, преструктурирането на отделните степени и видове училища, не може да реши метеорологическия проблем за повишаване качеството на образователната система.

Ефективността на средното образование зависи съществено от взаимодействието между елементите на системата. В този смисъл системата на средното образование е обусловена от качеството на съдържанието и процеса на реалното му изучаване в училище. Затова при всички опити да се реформират училищните системи на преден план излиза качественото съдържателно осигуряване на съвременния учебен процес.

Доц. д-р Николина ГЕОРГИЕВА, ДИУУ към СУ “Св. Климент Охридски” бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Среща със синдикалния актив в район „Люлин” – София На 9 октомври т.г. екипът на 56. СОУ „ Проф. Константин Иречек“ - София бе домакин на организирана среща на синдикалния актив с председателя на СБУ - д.ик.н. Янка Такева в присъствието на Милко Младенов. Събитието се проведе по инициатива на председателя на ОбКС на СБУ - район „Люлин”, Виолетка Стоянова и в него взеха участие Снежана Дукова, народен представител от 43 НС и член на Комисията по образованието и науката, Жельо Иванов – главен експерт в Централата на СБУ, директори и учители от училищата и детските градини от район „Люлин” - София и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Престижен синдикален форум за устойчиво развитие на системата на средното образование Област Стара Загора, община Казанлък: На 7 октомври 2015 г. в гр. Казанлък се проведе есенното работно съвещание на актива на СБУ от община Казанлък. То бе ръководено от Мими Ранева, председател на ОбКС на СБУ-Казанлък, и в него се включиха над 110 активисти на Синдиката на българските учители от училищата, детските градини и ОДК „Св. Иван Рилски“ в общината, както и членове на СБУ от общините Павел баня, Мъглиж, Николаево и Гурково, директори на училища и детски градини, счетоводители от системата на средното образование. Във форума, състоял се в тържествената зала на Дома на културата, взеха участие и Иван Поров - член на Изпълнителния комитет на СБУ и областен координатор на Синдиката за област Стара Загора, Роза Костова - експерт-юрист в Централата на СБУ, Татяна Димитрова - началник на Регионален инспекторат по образование - Стара Загора, и Николай Маринов - общински координатор на КНСБ-Казанлък.

Светла СТРУМИНА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Eсенното съвещание със синдикалистите от Разградска област На 7 октомври в град Разград се състоя есенното съвещание със синдикалистите от Разградска област с участието на Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ. Преди работната среща се проведе разговор с Атанас Дончев, началник на РИО на МОН – Разград, и Бонка Миланова, началник отдел „Образование“ към община Разград.

Драгомир БОГОМИЛОВ, ОбКС на СБУ - Разград бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Област Търговище и област Шумен В периода от 7 до 9 октомври т.т. се проведоха традиционните есенни работни съвещания със синдикалния актив в областите Търговище и Шумен. В тях участваха Иван Кънчев - главен експерт в направление “Професионално-творческо“ в Централата на СБУ и областните координатори от съответните области, а в гр. Търговище и Бисерка Боянова, председателят на РС на КНСБ. Преди срещата в гр. Търговище се проведе разговор с Дарина Димитрова, началник на РИО на МОН – Търговище, както и с участието на Станянка Петкова и Ани Кушева, експерти в отдел „Образование“.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Област Перник На 8 и 9 октомври 2015 г. в град Банско се проведе есенното съвещание със синдикалния актив от Пернишка област. В работата му взеха От Централата на Синдиката участваха Виолетка Петкова, експерт „Организационно направление” и Павлина Петрова, експерт-юрист „Трудовоправна защита”.

Виолетка ПЕТКОВА, експерт в Централата на СБУ бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Област Габрово На 10 октомври 2015 г. в гр. Павел Баня се състоя традиционното есенно съвещание на синдикалния актив на СБУ от област Габрово. На него бе проведено обучение на актива във връзка с новостите в нормативната уредба, въведени през лятото на тази година, Закона за предучилищното и училищното образование, бяха обсъдени и проблеми в системата на средното образование.

Светла СТРУМИНА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Празничен 5 октомври в столичното 15. СОУ „Адам Мицкевич” На 5 октомври т.г. в 15. СОУ „Адам Мицкевич” в София бяха чествани две значими събития: Международният ден на учителя и връчването на барелеф на патрона на училището от Полския културен институт в столицата. Гости на празника бяха Агнешка Кошчушко, директор на Полския културен институт, и Халина Кръстева, библиотекар в Полския културен център, Михаела Ганчева, старши експерт в отдел „Образоване” и Николай Ценков, район „Надежда”. Празнично слово по повод Международния ден на учителя произнесе Ваня Минева, директор на учебното заведение.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Преподаватели и експерти от УниБИТ презентираха Първата българска научна експедиция във Воттоваара – Карелия – Аркаим – Урал На 8 октомври т.г. в Заседателната зала на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в София Първата българска научна експедиция във Воттоваара – Карелия – Аркаим – Урал презентира изследване на соларните култови практики

- бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Регламент за участие в Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век” за учебната 2015/2016 г. Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците. Примерните теми за конкурса са: „С Русия – заедно завинаги“ и „Ние сме за мир!“ - бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Празник на вечните песни На 10 и 11 октомври т.г. в София се проведоха едновременно два фестивала - Шестнадесети фестивал на патриотичната и антифашистката песен „Сребърни чучулиги“ и Тринадесети фестивал на фронтовата песен „Альоша“. Станали традиция в обществения и музикалния живот на България, те са желана възможност за изява на самодейните творчески формации от всички краища на страната ни. Тази година във фестивалите се включиха над 1000 човека, в. т.ч. 80 деца от всички области на страната – от 37 града и 13 села. Най-възрастният участник е Мария Иванова от гр. Перник на 86 г., а най-младият изпълнител бе осемгодишната Елица Николова от гр. София.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Вестник „Учителско дело“ с признание за принос към развитието на сектора за учене на възрастни
С почетна грамота и плакет за съществен принос към развитието на сектора за учене на възрастни бяха удостоени главният редактор д.ик.н. Янка Такева и редакционният екип на вестник „Учителско дело“ – издание на Синдиката на българските учители. Наградата бе връчена по време на официалното награждаване в рамките на провелите се национални дни по програма „Учене през целия живот” под надслов: „Национални координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”. Събитието, организирано от МОН, се проведе от първи до трети октомври в гр. Бургас с подкрепата на Програма Еразъм+ на Европейския съюз, РИО на МОН – гр. Бургас, Областна управа и община Бургас. Серия от събития изпълниха трите дни на националния форум. Началото бе поставено на 1 октомври в Драматичен театър „Адриана Будевска” - гр. Бургас от Ваня Кастрева, зам.- министър на Министерството на образованието и науката. Поздравления към участниците и пожелание за успех на инициативата поднесоха Вълчо Чолаков, областен управител, и Димитър Николов, кмет на община Бургас. Тържествената церемония по откриването продължи с богата художествена програма с участието на виртуозите от формация за електроакустична музика „ИНТРО“ и с вдъхновяващите изпълнения на Николина Чакърдъкова и на Неврокопския ансамбъл за песни и танци – гр. Гоце Делчев.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Форум в Монтана отбеляза Световния ден на учителя По повод Световния ден на учителя и по инициатива на народния представител от 43. Народно събрание Десислава Атанасова в Монтана се проведе дискусионна среща с учители и директори от учебните заведения в област Монтана на тема: „Светът на младите хора в контекста на училищното образование в областта”. Форумът, превърнал се израз на уважение към достойния труд на учителите, премина при засилен интерес в препълнената конферентна зала в Областна администрация Монтана, с любезното домакинство на областния управител Ивайло Петров. Сред официалните гости на събитието бяха председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, кандидатът за кмет на София Йорданка Фандъкова, кандидатът за кмет на ГЕРБ на община Монтана инж. Дилян Димитров и председателят на ОбКС на СБУ, гр. Монтана Енеза Ангелова, които дискутираха с учителите какво трябва да бъде образованието днес, утре и за в бъдеще.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Ново споразумение ще продължи диалога и добрите политики за развитието на столицата На 5 октомври т.г. в София се подписа ново споразумение за сътрудничество между Конфедерацията на независимите синдикати в България с президент Пламен Димитров и кмета на София Йорданка Фандъкова. В срещата участваха вицепрезидентите на Конфедерацията Пламен Нанков, Чавдар Христов, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, както и ръководствата на федерации и съюзи, основни членове на КНСБ. Подробна информация за дискусията, засягаща политиките за развитието на столичния град, заложени в новото споразумение в сферата на образование, транспорт, здравеопазване, социални дейности, култура и др., може да откриете във в. „Учителско дело“, бр. 27 от 21 септември 2015 г. Новото споразумение с кмета на София е продължение на предходното от 2011 г., целящо конструктивен диалог и сътрудничество с местната власт на основа - ценностите на европейския социален модел. Основният текст в споразумението гласи, че двете страни поставят като свой приоритет повишаването на заетостта и доходите на столичани, защита на социалните и гражданските права на работещите, подкрепа на бизнеса, ефективни действия срещу сивата икономика в столицата.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
УниБИТ чества 65-а юбилейна академична година Дълголетието на една институция недвусмислено доказва обществената й полза. На 1 октомври 2015 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии с изключителна тържественост постави началото на 65-ата си академична година и чества своя юбилей. Празничната церемония, която започна с водосвет и поднасяне на цветя пред Монумента на книгата и паметниците на Васил Левски и Стефан Стамболов, бе почетена от десетки гости. Сред тях бяха: акад. Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките, проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в България, ген. Тодор Дочев, началник на Военната академия „Георги С. Раковски“, проф. Цеко Воденичаров, доайен на медицинското образование в България и декан на Факултета за обществено здраве, Галина Бежанска, директор на дирекция „Култура“ в Столична община, Юлия Цинзова, директор на Столична библиотека, актьорите Любомир Нейков и Ненчо Илчев, народни представители и представители на местната власт в столицата и в страната, на министерства и висши училища, студентски съюзи, библиотеки и национални музеи, и др.

Светла СТРУМИНА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Тържествено честване на 5 октомври – Световен ден на учителя, в община Брезник На 5 октомври 2015 г. в големия салон на читалище „ Просвещение -1870” в град Брезник се състоя празнично честване на Световния ден на учителя. Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители - Брезник и всички педагози от СОУ „Васил Левски”, гр. Брезник, ОУ „Христо Смирненски”, с. Ноевци и ЦДГ „Брезица”, гр. Брезник, с много емоция и вдъхновение споделиха своя празник с местната общественост и насочиха вниманието й към значимата си и отговорна мисия, на която всеотдайно са се посветили. Сред гостите на празничния концерт, преминал под мотото „Да си учител: трудности, призвание, любов”, бяха: Иван Бъчваров, изпълняващ длъжността кмет на община Брезник; Наталия Първанова - старши експерт в Общинска администрация - Брезник; директорите на училищата и детската градина в общината; бивши учители и възпитаници на СОУ „Васил Левски”, гр. Брезник.

Велина АНТОВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Равенството е инвестиция На 30 септември т.г. в София се проведе заключителна конференция по проект „Равенство във вземането на решения в икономиката”, финансиран по Програма „Прогрес” на Европейската комисия. Проектът се реализира от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в партньорство с Центъра за икономическо развитие. За участие в работата на форума бяха поканени представители на компании, които търгуват на Българската фондова борса, членове на управителни съвети на големи корпоративни дружества, от неправителствени организации, както и членовете на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС, сред които е и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, която е и председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
„София – Европейска столица на спорта 2018 година” - каузана много съмишленици, партньори и институции
Състоя се второто издание на столичната научно-практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”
На 2 октомври 2015 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе второто издание на научно-практическата конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”. Тя се организира от Столична община (СО) и Национална спортна академия (НСА) „Васил Левски”, в партньорство с Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, БНТ и Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”. Инициативата е част от програмата „София – Европейска столица на спорта 2018 година” и цели да популяризира добрите практики, иновативните методи и педагогически идеи на учители от детска градина и училища, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с физическото възпитание и спорта.

Велина АНТОВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
София Дамянова, ръководител на проекта „Дуално обучение в България“ на Търговската камара на Австрия и Аdvantage Аustria София: Вярваме в ползотворното сътрудничество с вестник „Учителско дело“ за популяризиране на дуалното обучение и неговите предимства сред българското общество - Г-жо Дамянова, по време на Международния форум за стартиране на дуалното образование в България, на 16 септември т.г., Вие представихте австрийския проект „Дуално обучение в България“ на Търговската камара на Австрия и Аdvantage Аustria София. Да припомним основните му приоритети.

- Проектът стартира от учебната 2015/2016 година и при него ученици от две професионални гимназии в София и Габрово вече ще се обучават по дуалната система. В столицата учениците ще се обучават на теория за придобиване на професия „икономист” и специалност „търговия“ в Националната финансово-стопанска гимназия, а на практика - в световноизвестните фирми: БИЛЛА България, dm България, КАУФЛАНД България, ЛИДЛ България и МЕТРО България. В Габрово теоретичното обучение ще се осъществява в Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади”, а практическото обучение - във фирмите „Цератицит България” АД, „Резбонарезни инструменти Габрово” ЕООД и „Габинвест“. Учениците ще придобиват умения за придобиване на професия „мехатроника”.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Ново арт- пространство за творческа изява и познание бе открито в центъра на София Ново атрактивно библиотечно пространство за тийнейджъри бе открито на 24 септември 2015 г. в Детско-юношеския отдел на Столична библиотека. С присъствието си почетоха празника всички приятели и партньори, с чиито усилия бе реализирана поредната оригинална идея на екипа на Столична библиотека. Сред тях бяха д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет по “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, Тео Муратидис, управител на ИКЕА България, Евелина Измирлиева, ръководител интериорен дизайн в ИКЕА и създател на новия интериор, както и Йоана Цонева, маркетинг мениджър на ИКЕА България, общински съветници от Столичен общински съвет - Мита Георгиева, Нина Чанева и др., преподаватели от УниБИТ, експерти от МОН и др.

Празничното събитие бе открито от директора на Столична библиотека - Юлия Цинзова, която изрази своята благодарност за помощта на всички, подкрепили смелата инициатива на Столична библиотека, и представи настоящите и бъдещи творчески идеи на Детско-юношеския отдел на библиотеката. 34 000 читатели за миналата година и заявка за 500 000 прочетени книги през тази са само част от постиженията на отдела.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Отбелязваме 5 октомври – Международен ден на учителя Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни от света. Той влиза в световния календар по повод годишнината от приемането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учителя” през 1966 г. Целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята на учителите в обществото. През 1994 г. по предложение на делегацията на СБУ, организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата /ЮНЕСКО/, обявява 5 октомври за Международен ден на учителя. И днес празникът е изпълнен със социални послания и насочва общественото внимание върху най-значимата и отговорна работа на учителите в цял свят. Петя ГЕОРГИЕВА, старши учител в 127. СОУ „Иван ДЕНКОГЛУ“, гр. София бр. 29 от 5 октомври 2015 г.
Председателят на Народното събрание откри кръгла маса „Нужни ли са будителите днес?“ По съвместна инициатива на Община Плевен и Общобългарския комитет „Васил Левски” по повод новата учебна година се състоя кръгла маса на тема „Нужни ли са ни народни будители днес?” с участието на членовете на клубове „Млад възрожденец“ и техните учители. Форумът се проведе под патронажа на председателя на 43-то Народното събрание Цецка Цачева и със специалното участие на акад. Антон Дончев.

УД бр. 29 от 5 октомври 2015 г.
189. ОДЗ „Сто усмивки“ - още едно ново, грейнало бижу за децата в София На 23 септември 2015 г. се състоя официалното откриване на 189. ОДЗ „Сто усмивки” в столичния район „Младост”. Детското заведение е поредното бижу от новоизградени и реновирани детски градини в град София през последните няколко години. На официалното откриване присъстваха: Йорданка Фандъкова, кмет на София; Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката; Тодор Чобанов, зам.-кмет на София с ресор „Култура, образование, спорт и превенция на зависимостите”; общински съветници; д-р Цвета Авджиева, кмет на столичния район „Младост”, Мария Минчева, директор на Столичната дирекция „Образование” и експерти на Дирекцията; Евгения Вълкова, началник на РИО София-град и експерти към РИО София-град; директори на детски заведения и училища в район „Младост”, много родители и др.

Велина АНТОВА бр. 29 от 5 октомври 2015 г.
Стартира националната кампания „Икономика на светло за по-добро бъдеще!" С поредица от дискусионни срещи в страната стартира националната кампания „Икономика на светло за по-добро бъдеще!". Мащабното събитие е съвместна инициатива на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). След проведени срещи в Бургас и Варна, на 25 септември т.г. в столицата се състоя пореден форум от кампанията под мотото „Икономика на светло за по-добро бъдеще!"

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 5 октомври 2015 г.
Столичното ОДЗ № 2 „Звънче“ реализира нов проект От тази година ОДЗ № 2 „Звънче“ работи по нов проект - „Азбуката на игрите с топка – тялото в движение и забавление“. Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община – 2012-2015 г. и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“. Сред целите на проекта са популяризиране на спорта, стимулиране на физическата активност и създаването на навици за спортуване и здравословен начин на живот на децата.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 29 от 5 октомври 2015 г.
Издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” – призвани и заслужили инвеститори в знанието На 28 септември 2015 г. издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” тържествено честваха в град София сред партньори, приятели и съмишленици 25-години от създаването на издателствата. Сред многото гости, събрали се заедно да споделят щастливото събитие, бяха представители на МОН, творци, интелектуалци, университетски преподаватели, директори на училища и детски градини, учители и др. Като израз на уважение за градивното партньорство в годините, поздравителен адрес и подарък - икони закрилници, от името на д.ик.н Янка Такева на Николай Табаков, управител на ИК „Анубис” и на Явор Стефанов, управител на „Анубис - Булвест”- ООД, връчи Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 29 от 5 октомври 2015 г.
МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ
В България стартира дуалното образование
Първата сесия за учредяването на Форум в изпълнение на проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ се проведе на 16-ти септември 2015 г. в София, хотел „Балкан”. Тя бе открита от министъра на образованието и науката дпн проф. Тодор Танев и държавния секретар на Швейцария по образование, научни изследвания и иновации Мауро Дел`Амброджо. За участие бяха поканени всички заинтересовани страни, отговорни за въвеждане на дуалната система в българското образование – държавни и местни институции, браншови камари и бизнес организации, синдикални и работодателски организации, представители на неправителствения сектор и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 28 септември 2015 г.
По-високият стандарт на живот мотивира завършващите средно образование младежи да сменят мястото си на живеене, сочи проучване на ИСС Липсата на работа и добри доходи мотивират завършващите средно образование младежи да сменят мястото си на живеене. Това са част от аргументите, които очертават картината от причини, формиращи миграционни нагласи на випуск 2015 г. според проучване на Икономическия и социален съвет (ИСС). То бе представено на пресконференция на 15 септември в БТА от председателя на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски и от Пламен Димитров, председател на комисията в ИСС „Труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения”, президент на КНСБ и докладчик по темата. Проучването е направено през май 2015 г. от Синдиката на българските учители сред 2130 ученици от цялата страна, завършващи средното си образование, като населените места са разделени в три категории: населени места над 300 000 жители, областни градове и останалите по-малки градове и села.

По информация от Икономическия и социален съвет на Република България бр. 28 от 28 септември 2015 г.
Учене с желание С нагласите за дейности по желание, за учене с желание първокласниците тръгват на училище. С възрастта потребностите в това отношение се усилват у учениците. Те се съпротивляват на подходи, които ги заставят да учат (заплахи за наказания, слаби оценки и др.). В най-добрия случай формално изпълняват възлаганото им. Това рязко снижава ефективността на учебно-възпитателния процес. Често ученици реагират и с негативни прояви. Образованието днес е призвано да е в хармония с действителността на информационните технологии, където личността търси, избира и заучава това, което оценява за важно, необходимо, желано. Училището е задължено да заложи на ученето с желание.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 28 от 28 септември 2015 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
Както работодателят, така и работникът или служителят могат да прекратят трудовия договор, когато е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
В Държавен вестник, брой 54 от 17.07.2015 г. е публикуван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Направени са промени в чл. 327, ал. 1 - създава се нова т. 12 и в чл. 328, ал. 1 се връща т. 10, които влизат в сила от деня на обнародването, т.е. - 17.07.2015 г. Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Роза КОСТОВА, Павлина ПЕТРОВА - експерт-юристи в направление "Трудовоправна защита" в Централата на СБУ бр. 28 от 28 септември 2015 г.
Стартира информационна кампания на Управляващия орган на ОП Наука и образование за интелигентен растеж (НОИР) С първа среща на всички заинтересовани страни, на 23 септември т.г. в София Хотел „Балкан”, стартира информационната кампания на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН. Целта на кампанията е да популяризира пред потенциални бенефициенти в шест града на страната новите възможности за кандидатстване, които ще се реализират чрез процедура за конкурентен подбор на проекти в две операции: „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 28 септември 2015 г.
Отличие Редакционният екип на вестник „Учителско дело“ с главен редактор д.ик.н. Янка Такева бе удостоен с Почетна грамота в конкурса „Сърце и слово срещу наркотиците”, който се организира от Общинския съвет по наркотични вещества с подкрепата на община Благоевград и посолството на Ирландия в България.

УД бр. 28 от 28 септември 2015 г.
Инициатива „Сподели урок“ Съвременните образователни изисквания налагат въвеждането и активното прилагане на иновативни подходи за активно учене и преподаване, мотивиране на учителите за повишаване на тяхната квалификация и усвояване на нови техники за намаляване на агресията сред учениците. През учебната 2014/2015 година ОУ „Кочо Честименски“ - гр. Пловдив, в партньорство с училище „Грийн Лейн“, Барнард Касъл - Великобритания, работи по проект „Транснационално сътрудничество и споделяне на опит за подобряване качеството на образованието в училище“ по програма „Еразъм“, с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Светлана ЛЕСИНСКА бр. 28 от 28 септември 2015 г.
Столичното 37. ОДЗ „Вълшебство“ празнува На 16 септември т.г. възпитаници, учители и ръководство на столичното 37. ОДЗ „Вълшебство“ в район „Витоша“ организираха празничен спектакъл и творческа работилница в началото на учебната година по темата за безопасността на движението по пътя. Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 28 септември 2015 г.
Отворени към Европа – ние учим, развиваме се и поемаме отговорности От началото на юни 2015 г. стартира нов проект на 88. СОУ „Димитър Попниколов”, София, по програма „Еразъм+КД1“ – сектор „Училищно образование“, с продължителност една година. Проектът получи максимална оценка за качество от 100 точки. Така през август 2015 г. осем учители по английски език, ИКТ, биология и история взеха участие в квалификационен курс на тема: „Професионално развитие” в Oxford House College, Лондон, Великобритания.

Даниела ВИТАНОВА бр. 28 от 28 септември 2015 г.
На добър час! С впечатляваща празнична програма на 15 септември т.г. възпитаници и ръководство на столичната Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску” откриха учебната 2015/16 г. в нова за тях сграда на ул. „Георги Раковски“ № 20 в София.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 28 септември 2015 г.
Най-големият урок в света ще вдъхнови младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще Знаете ли какво представляват Целите за устойчиво развитие и защо те са важни за всеки един от нас?

Защото през септември се очаква лидерите на всички страни от ООН да приемат серия от глобални намерения за подобряване на живота и стимулиране на развитието на всяко дете, семейство, общество на планетата и опазване на природата. Затова от Детския фонд на ООН представят кои са тези цели и защо те биха повлияли на всички нас, ако правителствата по света се ангажират с конкретни мерки по постигането им.

Повече информация: https://www.unicef.bg/kampanii/Nay-golemiyat-urok-v-sveta/38

https://bit.ly/1Q0ZY7L

УД бр. 27 от 21 септември 2015
Над 300 деца и младежи от цяла Европа се събраха в Слънчев бряг за фестивал на изкуствата Слънчев бряг беше домакин на Фестивала на изкуствата за деца и младежи „Ние – 21-и век“, който се състоя от 23 до 27 август в курортния комплекс.

Фестивалът е един от най-старите на Балканския полуостров, като първото му издание е през 1994 г. В него са участвали над 10 000 деца и младежи от над 30 държави. Събитието се организира от Арт център „Кърнолски” – България, неправителствена организация, която вече 21 години организира и провежда национални и международни конкурси в областта на детското и младежкото изкуство. Освен в България Арт центърът организира още няколко фестивала – в Италия и Испания. Фестивалът „Ние - 21-и век“ е под патронажа на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

УД бр. 27 от 21 септември 2015
Първи национален учителски форум 2015: Съвременни педагогически методи и подходи за качествен учебно-възпитателен процес На 10 и 11 септември в София се проведе Първият национален учителски форум 2015 на тема: „Учителят в действие. Съвременни методи и подходи за ефективно преподаване“, с организатори РААБЕ България, Синдикатът на българските учители и Фондация „Стъпка по стъпка“. Той събра над 350 водещи учители, синдикални активисти на СБУ от цялата страна, експерти от МОН, преподаватели от висшите учебни заведения, мeдийни партньори. Целта на форума бе популяризиране и ефективен обмен на добри практики, схеми и политики за изграждане на ефективна учебна среда и утвърждаване на иновативни методи и подходи за качествен учебно-възпитателен процес. Сред официалните лица, дали началото на това ново ежегодно мероприятие, бе и председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Димитринка Христова бр. 27 от 21 септември 2015
Ново общинско училище отвори врати в село Герман Отново е 15 септември - първият учебен ден за учениците в България. Повече от 65 000 първокласници в цялата страна за първи път пристъпиха с трепет и вълнение прага на своите училища. Сред тях бяха и първокласниците от 84. ОУ „Васил Левски“ - село Герман, район Панчарево. На 15 септември отвори врати поредното новопостроено училище, което се превърна в дом за 175 ученици от района на село Герман. Ивайла Василева бр. 27 от 21 септември 2015
Работно посещение на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева в област Добрич В навечерието на новата учебна година от 1 до 9 септември т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, придружена от Пламен Иванов, главен експерт в централата на Синдиката, бе на работно посещение в област Добрич. По покана на Гинка Василева, председател на РС на КНСБ – Добрич, и Павлина Димитрова, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – Добрич, се проведоха обучителни срещи в градовете Тервел, Каварна и Добрич. На тях присъства синдикалният актив, директори на училища и детски градини от общините Тервел, Каварна, Шабла, Балчик, Крушаре, Добрич – селска. Таня Леонидова бр. 27 от 21 септември 2015
Партньорство за утвърждаване добрите политики за развитието на столичния град На 10 септември т.г. кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова се срещна с ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България. В срещата участва председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и главният експерт от Централата на СБУ Желю Иванов, както и ръководствата на федерации и съюзи, основни членове на КНСБ. „Удовлетворени сме от изпълнението на споразумението, подписано преди 4 години с кмета на София“ - това отчетоха от Конфедерацията на независимите синдикати в България по време на дискусията, касаеща политиките за развитието на столичния град. Димитринка Христова бр. 27 от 21 септември 2015
Столичната образователна система в началото на учебната 2015/2016 г.: Високи резултати се постигат с професионализъм, добра екипност и диалог между социалните партньори На 12 септември 2015 г. се проведе работното съвещание на Регионалния инспекторат по образованието - София-град, с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2015/2016 учебна година. В съвещанието взеха участие: Ваня Кастрева - зам.-министър на образованието и науката; Йорданка Фандъкова - кмет на София; Веселин Пенев - областен управител на София, Тодор Чобанов - зам.-кмет на София с ресор “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”; Красимир Вълчев - главен секретар на МОН; Мюйессер Солак - началник на политическия кабинет на министъра на образованието и науката, Ралица Кирилова - парламентарен секретар на МОН; Мария Минчева - директор на дирекция „Образование” на Столична община, директори на дирекции в МОН; Желю Иванов - главен експерт в Централата на СБУ, и др. Велина Антова бр. 27 от 21 септември 2015
Духовните послания на руската литература и култура днес От няколко години в навечерието на всяка нова учебна година в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ творци, учени, учители се срещат и дискутират разностранни въпроси, свързани с руския език, култура и духовност. В духа на тази установена традиция, на 3 септември 2015 г., в рамките на семинара „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2015”, се проведе Кръгла маса на тема „Духовните послания на руската литература и култура днес“. Събитието бе и част от проекта „Училище на бъдещето“ на Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СОК „Камчия“, който се утвърди като духовен, културен, обществен и научен център за сътрудничество с Русия в сферата на образованието и културата. Светла Струмина бр. 27 от 21 септември 2015
Предизвикателството мултимедийна презентация Творческа работилница „Предизвикателството мултимедийна презентация и нейното представяне” бе ръководена от Кремлина Черкезова, главен учител в прогимназиален етап, учител по информационни технологии в 34. ОУ „Стою Шишков”, гр. София. Темата бе предложена от участниците в заключителната част на първия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците”, която се проведе миналата година по същото време в СОК „Камчия”. Таня Леонидова бр. 27 от 21 септември 2015
Изложба Своеобразен поздрав към организаторите и участниците в семинара отправи Елица Гигова, старши учител по изобразително изкуство в СОУ „Патриарх Евтимий”, гр. Пловдив, чрез подредената изложба под наслов „Да съхраним и претворим духовното богатство на България” с творби на нейни ученици от клуб „Пленер” по проект УСПЕХ. Таня Леонидова бр. 27 от 21 септември 2015
Хайде на хорото Творческата работилница „Хайде на хорото” се проведе под ръководството на старши учител по хореография Росица Атанасова и младши учител Ралица Тинкова при 144. СОУ „Народни будители”, София. В нея се включиха около 30 учители и директори на детски градини, училища и ОДК. Таня Леонидова бр. 27 от 21 септември 2015
СПОДЕЛЕНО
Щастие е да си част от прекрасен колектив работещи, творчески настроени колеги
В дните на семинара, който бе заключителната част на втория международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2015”, състояла се от 1 до 5 септември т.г. в СОК „Камчия”, попитахме участниците в него и в съпътстващите инициативи за мотивацията им да организират различни форми на извънкласни и извънучилищни дейности, за възможностите за квалификация в тази сфера, за впечатленията им от форума. Ето какво ни отговориха те. Таня Леонидова; Светла Струмина бр. 27 от 21 септември 2015
Уникален форум за подкрепа, иновации и признание научителската професия От 1 до 5 септември т.г. в СОК „Камчия” се проведе семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците”. Форумът, в който се включиха над 120 участници, е заключителната част от едноименния Международен конкурс, провеждан за втора поредна година по инициатива на СБУ, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката. Светла Струмина бр. 27 от 21 септември 2015
Единадесетата учителска спартакиада с международно участие – още едно запомнящо се събитие на СБУ Единадесетата учителска спартакиада на Синдиката на българските учители с международно участие се проведе от 30 юни до 5 юли 2015 г. в курортния комплекс “Св. св. Константин и Елена”. Сред основните цели на инициативата на СБУ са популяризирането и утвърждаването на спорт за здраве сред заетите в системата на средното образование, както и укрепване на сътрудничеството и солидарността сред учителите от различните страни. Спартакиадата е една от успешно наложилите се политики на СБУ, която единадесета поредна година се организира в партньорство с Българска работническа федерация „Спорт и здраве” към КНСБ с председател Десислава Ягодин. Тази година традиционното събитие бе посветено на 25-годишнината на СБУ и се проведе под патронажа на Бойко Борисов, министър-председател на Р България, Пламен Димитров - президент на КНСБ, и Мартин Ромер, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование. Единадесетата международна спартакиада на учителите бе подкрепена и от Министерството на образованието и науката, както и от Министерството на младежта и спорта. Като израз на градивното социално партньорство традиционно участието на учителските отбори се подпомага финансово от редица общински администрации, като: София, Варна, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Стара Загора и др.

Велина АНТОВА бр. 26 от 14 септември 2015
СБУ реализира при изключителен интерес четвъртото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието В периода 15 юли – 12 август 2015 г., при изключителен интерес от страна на участниците, се проведе четвъртото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) на Синдиката на българските учители. В гр. Хисаря повече от 210 изявени учители – синдикалисти, директори на детски градини и училища от цялата страна, преминаха през обучение в специфични знания и необходими умения в два модула: “Лидерство в училищна среда” с лектор доц. д-р Божидара Кривирадева - катедра “Теория на възпитанието”, Факултет по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”, и “Наставничеството на младите учители” с лектор доц. д-р Надежда Калоянова, ръководител на катедра “Педагогика и психология” при Бургаския университет “Проф. Асен Златаров”. На тържествена церемония лично д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, даде официалния старт на четвъртото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието на Синдиката на българските учители сред първата група обучаващи се учители - новатори и директори на училища и детски градини, иновативни управленци от София-град, Пазарджишка и Ямболска област.

Велина АНТОВА и Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2015
Проф. дпн Тодор Танев, министър на образованието и науката: Спортът, образованието и възпитанието са трите основни фактора за формиране на младите хора - Проф. Танев, бяхте почетен гост на заключителната вечер на XI поред международна учителска спартакиада, организирана от СБУ. Какви са Вашите впечатления?

- Спортът, образованието и възпитанието не могат да бъдат разделени. Те са неразделна част при формиране и повдигане духа на подрастващите в процеса на усвояване на знания и умения. Тази спартакиада е пореден пример, че българският учител е в центъра на този процес и чрез личния си пример и мотивация ще мултиплицира наученото и преживяното сред своите ученици. Получих почетен приз, който приемам с огромна благодарност към г-жа Янка Такева. Но той не е за мен, той е за целия екип на МОН, даден от най-престижната организация в сектор „Образование: - Синдикатът на българските учители. Това е подадена ръка към нашето министерство за увереността, с която се работи съвместно в името на нашите деца и техните учители.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2015
Иван Портних, кмет на община Варна: Доброто ни взаимодействие със СБУ може да бъде модел за ефективно социално партниране и за останалите български общини - Г-н Портних, завърши XI поред международна учителска спартакиада, която се проведе на територията на община Варна и Вие бяхте награден с благодарствен плакет за активна подкрепа и съпричастност. Какво е за Вас този жест от страна на СБУ?

- Този плакет е изключителна чест и висока оценка за мен и искрено отправям благодарност към СБУ и лично към нейния председател д.ик.н. Янка Такева за доброто сътрудничество, което може да бъде модел за ефективно социално партниране и за останалите общини в страната. Изпитвам топли чувства към великолепния спортен празник, към който лично аз и нашата администрация изразяваме съпричастност от няколко години. Моята оценка за организацията и мащабността на събитието е отлична. Надявам се, че и от страна на г-жа Такева и целия синдикат също е такава. Вярвам, че доброто ни взаимодействие в името на просперитета на българския учител и конкурентоспособността на българското образование ще продължи да се надгражда и в бъдеще!

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2015
Десислава Ягодин, председател на Българска работническа федерация „Спорт и Здраве“: Заедно със СБУ ще продължим да развиваме традицията за популяризиране на спорта сред българските учители - Г-жо Ягодин, каква е вашата оценка за приключилата XI поред спартакиада, организирана от вашата федерация съвместно с най-големия учителски синдикат у нас - СБУ?

- Смело мога да кажа, че участниците останаха удовлетворени и въодушевени от постигнатото и преживяното, което е показател, че за пореден път сме си свършили добре работата. Присъствието на почетните гости, сред които министърът на образованието и науката проф. дпн Тодор Танев, кмета на град София Йорданка Фандъкова, кмета на община Варна Иван Портних и още много представители на общинските администрации, подкрепили мащабната инициатива, превърнаха закриването й във великолепен празник на спортния дух и международното приятелство. Спартакиадата на СБУ е една обединяваща сила и място за среща на учители от цялата страна и на гости от източноевропейските страни. Освен демонстрация на състезателна надпревара и спортен дух участниците осъществяват обмен на професионална информация, споделят, търсят решение на проблеми и др. В този аспект събитието е не само спортно поприще, а и професионално. В днешния динамичен век спортът е най-добрата превенция срещу стреса и профилактика срещу редица заболявания - бич в нашето съвремие. Затова и тази Спартакиада е поредна форма за популяризиране на спорта и повишаване на двигателната и спортната активност сред учителите и заетите в системата на средното образование. Благодарение на личните преживявания и впечатления, се надяваме спортсменският пламък да се предава и сред по-младите и децата в училище и у дома.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2015
Йорданка Фандъкова, кмет на София: Учителската спартакиада с международно участие, организирана от СБУ, е поредната доказана политика - ярък израз на вашата реална грижа към учителите За шеста поредна година Столичната община финансира изцяло участието на Софийския отбор в Учителската спартакиада на СБУ. Правим го с ясната убеденост, че това е правилният жест, израз на уважение към труда на колегите учители. За първи път имам честта и удоволствието лично да присъствам на това прекрасно и забележително събитие. Изключително ми е приятно да видя толкова много добри учители, талантливи и доказващи се и в друга насока. Поздравявам най-сърдечно колегите учители от София за постигнатите успехи. Много съм горда с тях. Изказвам специални благодарности към Синдиката на българските учители и към д.ик.н. Янка Такева за невероятната организация и атмосфера, която създавате и които лично съпреживях.

Велина АНТОВА бр. 26 от 14 септември 2015
Йоан Ценц, първи зам.-председател на Федерацията на свободните синдикати в образованието в Румъния: Финансовото обезпечаване на труда на младите хора в сектор образование трябва да се реши на национално ниво - Г-н Ценц, отново бяхте гост на международната учителска спартакиада, организирана от СБУ. Какви са Вашите впечатления и преживявания, които ще отнесете в Румъния?

- Ние участваме за 4-и път. Отново с нетърпение пристигнахме и очакванията са оправдани. Видяхме старите и намерихме нови приятели, опознахме се, обсъждахме, споделяхме. Очаквахме точно това. Не е тайна, че с г-н Михаил Кирязов се познаваме от много години и благодарение на неговото настояване и покана ние отново сме с вас. Прекрасни са отношенията ни и с Вашия председател - г-жа Такева. Чувстваме се страхотно, сред близки хора и съмишленици. Тази година нашият екип е от 12 души. Ние идваме, за да участваме, да се чувстваме добре, не търсим непременно най-добрите резултати.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2015
Славомир Брониаш, председател на Полския учителски синдикат и член на Изпълнителния комитет на Интернационала на образованието: Нашите два синдиката изградиха трайно партньорско сътрудничество - достоен пример за всички страни в Европа - Г-н Брониаш, кои са основните приоритети в работата на Полския учителски синдикат на сегашния етап?

- Едно от основните предизвикателства пред нас на сегашния етап е борбата за запазване на работните места, тъй като в момента Полша е засегната от голяма демографска гриза. За последните пет години в страната ни бяха закрити над 300 училища. За близо 20 години „загубихме” над 3 млн. деца – емигрирали предимно във Великобритания и Германия. В Полша има закон, според който парите вървят след ученика и това е най-големият проблем, който създава много усложнения и затруднения в работата ни. Решаването на този сериозно задълбочил се проблем е задача не само за синдикатите в образованието, но и за всички хора, за цялото общество - да има повече деца. Това, което ние можем да предприемем и го правим, са преговори с правителството за промяна на нормативната база, при която не всичко в системата на образованието да зависи от броя на децата. Ние работим за подобряване на условията на труд за всички в училище - за учители и за ученици. Да се закриват училища в малки населени места, където децата са малко на брой, е лоша политика, защото, ако няма училище, населеното място, районът се обезлюдява и никой не се връща там.

Велина АНТОВА бр. 26 от 14 септември 2015
Градивно партньорство за подобряване на материално – техническата и дидактическата база в образователната система в община Перник На 22 юни 2015 г., под егидата и с личното участие на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева в гр. Перник се проведе кръгла маса на тема „Проблеми на материално-техническата база в общинските училища и детските градини”.

Събитието, организирано Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/ в регион Перник с областен координатор Бойко Свиленов, директор на ОУ „Иван Рилски”, гр. Перник, СБУ и Община Перник имаше за цел не да критикува пропуснатото в годините, а да представи актуалното състояние на материално- техническата база на училищата, детските градини и обслужващите извънучилищни звена в общината, да постави на дневен ред редица наболели проблеми и най-вече да ангажира вниманието и да обедини усилията на всички институции за тяхното приоритетно разрешаване. Във форума участваха народните представители в 43-то Народно събрани от Перник - д-р Вяра Церовска, д-р Валентин Павлов и Лъчезар Никифоров, зам.-министърът на младежта и спорта Калин Каменов, зам.-кметовете на община Перник Румяна Гьорева и Владислав Караилиев, председателят на ОбС Милан Миланов, общински съветници, началникът на РИО Перник Ваня Коконова, директорът на дирекция „Финанси” в МОН Соня Кръстанова, представители на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на икономиката, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, председателят на РС на КНСБ Перник Наташа Ангелова, председателят на ОбКС на СБУ Перник, член на ИК и областен координатор Венета Миланова, юрист-експертът в Централата на СБУ Павлина Петрова, директори и председатели на училищни синдикални организации в училищата и детските градини в общината и др. Модератор на кръглата маса беше Бойко Свиленов, директор на ОУ „Иван Рилски” гр. Перник, областен координатор за Перник на СРСНПБ.

Велина АНТОВА бр. 25 от 29 юни 2015 г.
Регионална кръгла маса „От образование към заетост – възможности пред младите хора” в град Гоце Делчев Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва в регионална кръгла маса „От образование до заетост – възможности пред младите хора“, която се проведе на 15 юни т.г. в град Гоце Делчев.

Тя се организира от Икономическия и социален съвет (ИСС) и община Гоце Делчев със съдействието на МОН и МТСП. Форумът премина в два основни панела: „Политики и мерки за задържане на децата в училище и преходът към заетост на преждевременно напусналите образователната система” и „Възможности за заетост на младите хора и преодоляване на младежката безработица”.

УД бр. 25 от 29 юни 2015 г.
Пазарът на труда и младите хора - предизвикателства и политики Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва с доклад в дискусионния форум на тема „Пазарът на труда и младите хора - предизвикателства и политики“ на 25 и 26 юни т.г. в София.

Форумът бе организиран от Конфедерацията на независимите синдикати в България - Сдружение „Младежки форум 21 век“, съвместно с Фондация „Фридрих Еберт“. При откриването приветствия до участниците в двудневния форум поднесоха Пламен Димитров – президент на КНСБ и Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната политика. В конференцията се включиха представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Агенцията по заетостта, Националното сдружение на общините в Република България, Националния младежки форум, социални партньори, работодатели, младежки организации и медии. Обсъдени бяха политиките и действията за насърчаване на младежката заетост, борбата с безработицата сред младите хора, в т.ч. мерките по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г., както и предизвикателствата на прехода от образование към заетост и възможностите за реализация на младите в България.

УД бр. 25 от 29 юни 2015 г.
170-годишен юбилей отбеляза столичното 52. ОУ „Цанко Церковски“, гр. София Бивши и настоящи ученици, учители, приятели и радетели за доброто на 52. ОУ „Цанко Церковски” в столичния кв. Бояна участваха в празничното събитие, посветено на паметните 170 години училищна и просветна дейност в Бояна. Създадено през 1845 г., много преди Освобождението, то устоява на превратностите на времето и днес се развива като съвременно европейско училище. Мисията му е да образова и възпитава учениците, като открива и развива индивидуалните им способности, а учител в 52. ОУ може да бъде само този, „който носи огън в себе си и го раздава на другите”. Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати до ръководството, учителите, служителите и учениците на 52. ОУ поздравителен адрес, подарък за колектива и цветя за директора и председателя на организацията на СБУ - по повод юбилея и за доброто социално сътрудничество.

УД бр. 25 от 29 юни 2015 г.
Гост на броя Румяна Гьорева, зам.-кмет на община Перник: „Стремим се към подобряване качеството на образователната система и отварянето й към света“ Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 25 от 29 юни 2015 г.
Републикански успех за СОУ „Райчо Каролев” – Габрово От 4 до 7 юни 2015 г. в град Нови пазар се състоя Републиканският шампионат по хандбал. Момичетата от 5.-7. клас на СОУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово, се представиха блестящо и заслужено спечелиха първото място. Подготовката на отбора през учебната година се води от старши учител по физическо възпитание и спорт Светослав Яков. Заедно с колегата Богдан Андреев поддържаха спортния дух на момичетата по пътя към успеха. Участието на отбора по хандбал – момичета 5.-7. клас в Републиканския шампионат бе подкрепен с любезното съдействие на община Габрово.

Снежана СИДЕРОВА, директор на СОУ „Райчо Каролев” – Габрово бр. 25 от 29 юни 2015 г.
Проведе се третото издание на конкурса „Учителят, който ме вдъхновява - 2015“ в гр. Перник За трета поредна година учениците от град Перник номинираха своите вдъхновяващи учители. Инициативата се провежда по идея на младежите от Консултативния съвет за младежка политика към кмета на община Перник Иван Иванов. В тазгодишното издание на конкурса „Учителят, който ме вдъхновява - 2015“ бяха номинирани 84 учители от 14 пернишки училища. Специален гост на събитието бе д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Тук бяха и заместник-кметът Румяна Гьорева, Венета Миланова, председател на регионалната структура на СБУ, директори на училища и учители от община Перник.

УД бр. 24 от 22 юни 2015 г
Национална кръгла маса и концерт, посветени на 25-годишнината на СБУ в град Велико Търново На 11 юни т.г. Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители в град Велико Търново проведе тържествена кръгла маса „Основни фактори за повишаване статуса на българския учител“, с която отбеляза 25-годишнината на СБУ, 120 години от основаването на организираното учителско синдикално движение и просветителски печат у нас. Форумът бе под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Участие в него взеха Любомира Попова – зам. областен управител на Великотърновска област; Розалия Личева – началник на Регионалния инспекторат по образованието – Велико Търново, доц. д-р Веселина Петрова – преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, университетски преподаватели, водещи учители и синдикални активисти на СБУ от Великотърновския регион. Димитринка ХРИСТОВА бр. 24 от 22 юни 2015 г
Учители новатори от цялата страна бяха отличени от Департамента за информация и усъвършенстване на учителите Учители новатори от цялата страна се събраха да представят своята визия за съвременното приложение на образователни on-line програми в българското училище и детска градина. Презентациите бяха направени на 13 юни т.г. по време на заключителния етап на XI издание на Конкурса за образователно-програмни продукти на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) при СУ „Св. Кл Охридски“ 2015. Гости на събитието бяха зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, преподаватели от СУ, научни работници, директори, учители и ученици, медии и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 22 юни 2015 г
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева с високо признание от СУС На 12 юни т.г. в столичното 18. СОУ „Уилям Гладстон“ с директор Величка Стойчева се състоя церемония по награждаването на партньорски организации и изявени членове на Софийския ученически съвет (СУС). При откриването на тържеството председателят на СУС Райчо Райчев сподели, че за втора поредна година ще отличи обществени личности и членове на Софийския ученически съвет, които подкрепят ученическата общност в град София да развива и усъвършенства своите дейности за самоуправление.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 24 от 22 юни 2015 г
Настоящето е нашето бъдеще… На 6 юни т.г. ОДЗ № 2 „Звънче”, район „Триадица” в София, празнично отбеляза 45 години от създаването си. Огряно от слънчева светлина, обновено след основен ремонт, детското заведение приветливо посрещна официалните гости на събитието. Сред тях бяха Йорданка Фандъкова - кмет на София, инж. Николай Терзиев - кмет на район „Триадица”, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, проф. Димитър Гюров – декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски”, доц. д-р Славка Ненова - преподавател в ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски”, Мария Минчева - директор на Дирекция „Образование”, експерти от Столичната община, Борислава Недялкова – гл. експерт в РИО на МОН - гр. София, проектанти, строители, партньори, родители, приятели на ОДЗ № 2 „Звънче”. Специален поздрав към всички тях бе богатата музикална програма на талантливите възпитаници на детската градина. Звучаха думи на признание за хората, допринесли за развитието и утвърждаването на ОДЗ № 2 като авторитетно и модерно предучилищно заведение, думи на благодарност от нейния колектив за подкрепата през годините от държавните институции, социални партньори, родители и приятели.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 24 от 22 юни 2015 г
130 години училище в село Антон На 12 юни т.г. в Народно читалище „Христо Ботев“, село Антон, Софийска област, се състоя празничен концерт по повод 130-годишния юбилей на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“. Специални гости на празника на училището бяха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и Виолетка Петкова, експерт от Централата на Синдиката, които връчиха подарък, цветя и поздравителен адрес до екипа на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Антон.

УД бр. 24 от 22 юни 2015 г
С любов и всеотдайност - 65 години извънучилищни дейности в община Казанлък В края на 2014 г. бяха отбелязани 65 години извънучилищни дейности в община Казанлък, а юбилейните чествания продължават и през тази година. Историята започва през далечната 1949 г., когато е открит Пионерският дом с повече от шест кръжочни форми, в които участват 220 деца. Дейността му постепенно се разраства, Домът извоюва много отличия и става известен не само като един от първите в страната, но и с това, че се нарежда на челно място сред най-добрите. Традиция, която е в сила и днес за неговия пряк приемник и продължител - Общинския детски комплекс “Св. Иван Рилски”, който е единствен за област Стара Загора.

Светла Струмина бр. 24 от 22 юни 2015 г
Гласът на младите за силна икономика На 11 юни т.г. в Деня на икономиста Националният дом на науката и техниката в София бе домакин на тържествената церемония по връчването на наградите на отличените в конкурса „Млад икономист - 2015 г.”. Инициативата е на Съюза на икономистите в България (СИБ). Единадесетото издание на конкурса на темата „Корпоративна социална отговорност – европейски и национални практики” премина под мотото „Гласът на младите за силна икономика”. Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономическият университет в гр. Варна, който тази година чества 95 г. от създаването си и 100 г. академична сграда. Доказателство за големия интерес към темата бяха многобройните участници - близо 100 ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи на възраст до 35 години.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 24 от 22 юни 2015 г
Интерактивни похвати по математика с образователна система
„Вики и Ники“ в ОДЗ № 3 „Делфинче“, гр. Варна
На 21.05.2015 г. в ОДЗ № 3 „Делфинче“ се проведе задължителна нерегламентирана ситуация по образователно направление „ Математика” в четвърта подготвителна група. Тема на ситуацията бе „Работа с таблици и роботизирана пчеличка Bee-Bot“. А образователната цел - „Формиране на математически представи за числата до 10”, се осъществи с помощта на роботизираната пчеличка Bee-Bot - забавна и привлекателна роботизирана играчка, чиито действия могат да бъдат програмирани така, че да извършва определени движения. Задачите, които изпълняваха децата в отборите, са придвижване до определена цел върху предварително разчертана мрежа от квадратчета с размери 15 на 15 см. В ситуацията децата сравняваха количества по указания в предметни и схематични групи, чрез броене и чрез цифри и знаци, представяха числа по различни начини, групираха и сравняваха количества до десет; ориентираха се по данни от таблица; извършваха практически дейности с компютърни игри и програмируемата играчка - пчеличка Bee-Bot.

Красимира МИХАЙЛОВА, директор на ОДЗ № 3 „Делфинче”, гр. Варна бр. 24 от 22 юни 2015 г
Наградиха отличените в IX Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” На 14 юни т.г. в Руския културно-информационен център в София се състоя заключителната част на Деветия национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне”, посветен на 70-годишнината от победата над хитлерофашизма. Организатори са Национално движение Русофили, Синдикатът на българските учители, Министерството на образованието и науката, Съюзът на сержантите и офицерите от запаса. Целта на конкурса е чрез проучвания на важни моменти в историята и съвремието на българския и руския народ младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо-руските отношения. Разработките на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти, стихове, разкази, рисунки по предлаганата тематика улесняват по-задълбоченото изучаване на темата „Русия” в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, информатика, изобразително изкуство и др., и спомагат за разширяване познанията на учениците. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 24 от 22 юни 2015 г
Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество обсъди проект за изменение на Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета На 18 юни 2015 г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета. То бе ръководено от Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет. В него взеха участие представители на СБУ и останалите национално представени синдикални и работодателски организации у нас, както и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 22 юни 2015 г
Взаимодействието между средното и висшето образование – перспективи и решения На 10 юни 2015г. в столицата се проведе Национална конференция на тема: „Взаимодействието между средното и висшето образование – перспективи и решения“, организирана от Синдиката на българските учители, с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“.

Конференцията бе открита от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Участие във форума взеха: проф. дпн Тодор Танев – министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката, Росица Борисова – представител на Фондация „Фридрих Еберт“ - София, чл.-кор. проф. дин Иван Илчев – ректор, и доц. д-р Милена Стефанова - зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Стоян Денчев – ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), доц. д-р Григорий Вазов – ректор, и Детелина Смилкова - вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), проф. д-р Росица Пенкова – директор на Департамента за квалификация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) в София, проф. д-р Огнян Симеонов – първи зам. ректор на УНСС, проф. дин Сергей Игнатов – ексминистър на образованието и науката, проф. дпн Дора Левтерова – директор на Университетския център за кариерно развитие - ПУ “Паисий Хилендарски“, проф. д-р Иван Даков, зам.-ректор на Техническия университет - София, Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, Малина Едрева - председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичната община. Присъстваха и представители на прогресивната научна мисъл у нас, университетски преподаватели, директори на дирекции и началници на отдели в МОН, водещи директори и учители от цялата страна, медии и др.

УД бр. 23 от 15 юни 2015 г
Нашият глас може да бъде важен за иницииране и подкрепа на национални политики за качествено образование На 4, 5 и 6 юни т.г. в гр. Пловдив се проведе конференция на тема „Лидерството за равен достъп и качествено образование”, която се организира от Фондация „Световен образователен форум - България” с подкрепата на Община Пловдив. Световният образователен форум възниква в Канада и Холандия през 2011 г. и към момента има активни представители и от САЩ, Финландия, Белгия, Великобритания, Словения, Унгария, Норвегия, Испания, Нова Зеландия и Китай. Негови основни цели са създаване на равни условия за качествено образование на всички деца по света, изграждане на световна мрежа от училища за обмен на добри практики и иновации, подкрепа на националните приоритети в образованието. Настоящата първа инициатива на Фондация „Световен образователен форум – България” бе открита от нейния председател Мария Гайдарова, която е и директор на пловдивското ОУ „Райна Княгиня”. Тя приветства участниците – над 150 души, сред които гости от Холандия, Белгия, Финландия, Ирландия, Германия, Австрия, директори и учители от детски градини и училища от повече от 40 населени места в България, представители на Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образование, научни работници, от Синдиката на българските учители и различни неправителствени организации и др. „Да работим за нашите деца така, че те да бъдат успяващи, да се реализират в България и да имат по-доброто бъдеще в наша страна” - отправи послание Мария Гайдарова.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 15 юни 2015 г
С „победа над незнанието“ завърши родолюбивият национален проект „Народните будители и Аз“ Почетна грамота за активна подкрепа и медийно партньорство бе връчена на д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ и главен редактор на в-к „Учителско дело“ по време на заключителния етап на петото издание на родолюбивия български проект "Народните будители и Аз".

На 7 юни, в Новотел - Пловдив под патронажа на вицепрезидента на РБ България - Маргарита Попова и с подкрепата на пловдивските Ротари клубове „Пълдин“, „Пловдив“, „Филипопол“ и Зонта клуб „Пловдив“ в присъствието на много народни представители, кметове на общини, началници на РИО на МОН, директори на училища, учители, ученици и още много съмишленици и партньори тържествено бе проведен финалния кръг на поредното издание на Националния проект, иницииран от доц. Кирчо Атанасов. С присъствието си почетоха събитието и изразиха подкрепата си: Здравко Димитров, Георги Търновлийски, д-р Дончо Баксанов – народни представители в 43-то НС, проф. Ваня Добрева - народен представител и председател на Комисия в 42 НС, проф. Надежда Драгова - СУ „ Св. Кл. Охридски“, академици от научните среди, областните управители на област Пловдив - Розалин Петков и на област Пазарджик - Трендафил Величков, редица изтъкнати обществени и културни дейци, медии и др. Следвайки поуките дадени от Паисий Хилендарски преди столетия: “Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи“ участниците – ученици от V до XI клас, възкресиха с познанията си светлите образи на българските будители и припомниха факти и моменти от „славното им дело и отдаден живот на род и Родина“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 15 юни 2015 г
Празничен Девети национален ученически конкурс "Куба –далечна и близка" На 8 юни 2015 г. бяха връчени наградите в IX издание на Националния ученически конкурс "Куба - далечна и близка".

Стотици деца и техните учители засвидетелстваха своя интерес, обичта и приятелството си към Куба и нейния дружелюбен народ. Конкурсът се организира от Асоциацията за приятелство “България-Куба”, Синдиката на българските учители, Централния съвет на Българския антифашистки съюз, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Националния дворец на децата, със съдействието на Министерството на образованието и науката и на Посолството на Република Куба у нас. Събитието започна с приветствие от Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата в София (НДД), традиционен домакин на конкурса. На добър час на всички, които получават награди, пожела Станка Шопова, председател на Асоциацията за приятелство “България-Куба“. Тя съобщи, че всички ученици, спечелили първи места в отделните категории, са наградени с едноседмична почивка в уникалния СОК „Камчия“.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 15 юни 2015 г
Наградиха победителите в международните конкурси „Заедно в XXI век” и „Зелена планета” На 8 юни т.г. под домакинството на Руския културно-информационен център в София за десета поредна година се проведе тържество, на което бяха наградени отличените през 2015 г. ученици в конкурса „София - Москва; България – Русия – вчера, днес и утре”. От пет години проявата е международна, преминава под мотото „Заедно в XXI век” и е с участието на деца от България, Русия, Казахстан, Белорусия, Приднестровската Молдовска република, Украйна и Молдова. Конкурсът е включен в Националния календар за извънкласни дейности на МОН. Организатори са фондация „Устойчиво развитие за България”, Синдикатът на българските учители, Националният дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Национално движение „Русофили”, НС на БАС, Форум „България – Русия”, СОК „Камчия” и др., със съдействието на Министерството на образованието и науката и Посолството на Руската федерация в България. И тази година проявата се проведе под патронажа на Посолството на Руската федерация в Република България. Сред гостите на събитието бяха Роберт Шестаков - първи секретар на Посолството на Русия в България и представител на Министерството на образованието и науката на Руската федерация, Сергей Смитюшенко, и.д. ръководител на представителството на Россътрудничество в България, Любомир Коларов - председател на Координационния съвет „България – Русия”, представители на обществени неправителствени организации, писатели, художници, творци. Огласени бяха поздравителните адреси от посланика на РФ в Р България Юрий Исаков и от Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 15 юни 2015 г
Европейска изява на традиционни народни изкуства От 4 до 8 юни 2015г. в гр. Хисаря се проведе IV Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода“ 2015 г., който се организира от Европейската асоциация на фолклорните фестивали и Община Хисаря.

На сцената в НЧ „Иван Вазов - 1904“ – гр. Хисаря, се изявиха повече от 55 колектива и индивидуални изпълнители от страната и чужбина. Над 2000 самодейци показаха своя певчески и танцувален талант. Изпълнителското ниво на съставите бе оценено според Шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали (ЕАФФ) от професионално жури. Заслужено медали получиха 46 колектива и индивидуални изпълнители - 15 златни, 16 сребърни и 15 бронзови. Сред тях бе и хор „Текенски напеви” към НЧ „Просвета - 1901” в с. Оброчище, община Балчик, с ръководител учителката Софка Кръстева. За популяризиране на народните песни на своя роден край, великолепните им напеви и по повод сребърния медал, който получиха на балканския шампионат, изпълнителите бяха специално поздравени от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

УД бр. 23 от 15 юни 2015 г
Столичният район „Слатина” празнува с облик и заслужено самочувствие на водещ и значим ареал На 1 юни 2015 г. се състоя традиционният празник на столичния район „Слатина”. Особената символика на факта, че датата съвпада както с православния празник – Свети дух, така и с Международния ден на детето, отново донесе много положителни емоции за жителите и гостите на района. Свещеници от черквата „Света Троица” отслужиха празнична литургия и осветиха курбан за здраве. През целия ден в парк „Гео Милев” всички се наслаждаваха на прекрасната празнична програма, която започна с изпълненията на най-малките - възпитаниците на детските градини в района, и завърши с тържествен празничен концерт с участието на много приятели на района – народната певица Румяна Попова, Теди Кацарова и група „Щурче”, Роберта балет, младите таланти от Департамент „Музика” на Нов български университет, танцово шоу Masters of the Dance, клоуни, аниматори и впечатляващо „Огнено шоу”.

Велина АНТОВА бр. 22 от 8 юни 2015 г.
Уникален ученически форум „School Generator“ в София Наскоро в столичното 22. СОУ „Георги Раковски“, с директор Емилия Михайлова, се състоя първият по рода си еднодневен форум „School Generator“, целящ по-голяма информираност на ученици – кандидат-гимназисти, и техните родители за училищата и възможностите за образование след VII клас в София. Организаторите Eлица Ефремова, програмен мениджър на Джуниър Ачийвмънт – България, и Райчо Райчев, председател на Софийския ученически съвет, неслучайно бяха избрали датата за събитието - Деня на ученическото самоуправление в България.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 22 от 8 юни 2015 г.
Благотворителна кауза събра софийския творчески елит Благотворителна кауза събра почитателите на музикалното изкуство на 3 юни т.г. в столичния клуб „Once upon a time… BIBLIOTEKA“. Обичаният от поколения почитатели Дует "Ритон" представи новия си албум "Пътят към твоето сърце", подкрепяйки благородната кампания "Да оставим следи" на сдружение "Кауза“. Сред гостите, подкрепили инициативата, бяха председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, изтъкнати обществени дейци, музикални изпълнители, композитори, телевизионни журналисти и приятели на Дует „Ритон“.

Ивайла ВАСИЛЕВА

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 8 юни 2015 г.
Осигурени са 27 433 640 лв. за целодневна организация на учебния ден в средищните училища Осигурени са 27 433 640 лв. за целодневна организация на учебния ден в средищните училища и се създава възможност и учениците от VI клас на другите училища да бъдат включени в целодневна форма на обучение.

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове, с което се правят промени в Постановление № 84 на МС от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища и в Постановление № 186 на МС от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас в държавните и общинските училища.

Пресинформация МОН бр. 22 от 8 юни 2015 г.
Сътрудничество за опазване и съхраняване на националното ни културно наследство Среща между Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит и кмета на София Йорданка Фандъкова се състоя на 29 май в приемния салон на Патриаршеския дом. В срещата взеха участие още зам.-кметът на София д-р Тодор Чобанов, Браницки еп. Григорий – викарий на Софийския митрополит, архим. Герасим – гл. секретар на Св. Синод, и др. Тема на разговор между Негово Светейшество и кмета Фандъкова бе и преподаването на предмета религия в столичните училища. Кметът на София посочи, че в момента в училището религията може да бъде изучавана като задължителна или свободноизбираема подготовка. По думите й, е важно да има подготвени учители и да се работи за разширяване на мрежата от училища.

Отдел "Връзки с обществеността" при Св. Синод на БПЦ бр. 22 от 8 юни 2015 г.
Резултати от Националното външно оценяване - IV–VII клас На 3 юни в МОН представиха резултатите от Националното външно оценяване за учениците от IV–VII клас. Стана ясно, че от близо 58 хиляди четвъртокласници, явили се на Национално външно оценяване, получилите оценка среден 3 са 33,3%. За сметка на това отличните оценки преобладават. Резултатите от изпита показват устойчива тенденция за подобряване на оценките по български език. При седмокласниците най-трудна се оказва математиката. Резултатите от изпитите вече могат да бъдат проверени от учениците на сайта на МОН.

УД бр. 22 от 8 юни 2015 г.
Сътрудничество за съвременно устойчиво предучилищно образование На 28 май т.г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе национален форум на тема: „Иновации за ефективно сътрудничество в предучилищното образование”. Форумът, посветен на 30-годишнината от приемането на България за член на Световната организация ОМЕП и на обявената от Европейския съюз 2015 за Година на развитието, бе организиран от Българския национален комитет (БНК) - ОМЕП и Факултета по начална и предучилищна педагогика ( ФНПП) на Алма матер.Поздравления по повод юбилея поднесоха д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, проф. д-р Албена Чавдарова - зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски”, доц. д-р Николай Цанев - зам.-декан по учебната дейност на ФНПП.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 22 от 8 юни 2015 г.
Дъга от таланти По традиция в началото на май в Основно училище „Генерал Карцов” в с. Христо Даново се провежда годишен концерт. Тази година „дъга от таланти” изгря над училището. Учениците от предучилищна група до осми клас показаха своите артистични заложби в областта на музиката, танците, театъра. Ваня ЮНАКОВА, учител по БЕЛ в ОУ „Генерал Карцов” - с. Христо Даново бр. 21
Пряко да участвам във формирането на детската личност, е достатъчно мотивиращо, за да избера учителската професия интервю с Гергана Горанова, младши учител по Български език и литература във Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски”, гр. Монтана Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21
Нашата цел е развитието на успешни хора интервю с Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата, София Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21
Събития, посветени на 25-годишнината на СБУ: Празнични инициативи - Созопол; Паметен юбилей на СБУ и КНСБ -Кюстендил; Честване - Перник УД бр. 21
Наука, изкуство и високи технологии, обединени в едно – новата атрактивна образователна платформа за деца На 24 май в сградата на Vivacom Art Hall и Eleven в гр. София бе представен проектът iCreate, в който наука, изкуство и високи технологии се обединят в едно - ателиета за деца на възраст между 5 и 14 години. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ и Първа детска консултативна клиника. Уеб домакин на iCreate е семейната видеоплатформа Kidamom.com, а партньори в инициативата са БАН и СБУ. Атрактивното събитие бе открито от зам.-председателя на БАН акад. Дамян Дамянов и председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21
Неофициалният празник - 1 юни Отмина месец май. Красив, пролетен, богат на празници – на труда, писмеността, различни по своята същност, но свързани със смисъла на нашето съществуване. Настъпва юни – първият летен дългоочакван месец. Няма официални празници. Този предвестник на лятото сякаш е ощетен, макар че започва с един неофициален, но изпълнен с радост, мечти и фантазии ден - 1 юни, Международния ден на детето. Този празник води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се провежда през 1925 г. в Женева. В България става популярен слез 1949 г., когато Москва обявява, че 1 юни се приема за Международен ден за защита на децата. Той няма политическа окраска и се запазва дори когато се сменя системата в дадена държава. Аурета ВАСИЛЕВА, старши учител по български език и литература в 108.СОУ „Никола Беловеждов”, София бр. 21
Приносът на славянската писменост и културата в световната цивилизация Кръгла маса, посветена на 24 май – Деня, в който славим делото на Светите братя Кирил и Методий, на българската просвета и култура и на славянската писменост, бе организирана от Обществената академия за наука, образование и култура и Синдиката на българските учители. В нея участваха учители, учени, от неправителствени организации, представители на читалища, от посолствата на Република Сърбия и Чехия в София, от Руския културно-информационен център, журналисти. СБУ бе представляван от Жельо Иванов, главен експерт, Виолетка Петкова и Димитър Асенов, експерти в Централата на Синдиката. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21
Добрият социален диалог - гаранция за успех На 8 и 9 май 2015 г. в комплекс ”Ливадите” - с. Дебращица, се проведе обучение с председателите и секретарите на СО на СБУ в учебните звена от общините на Пловдивска област - Калояново, Стамболийски и Марица. То бе организирано от председателите на ОбКС на СБУ на трите общини. Обучението премина при изключителен интерес и спокойна делова атмосфера и бе част от заплануваните мероприятия, посветени на 25-годишния юбилей на СБУ. Виолетка ПЕТКОВА, експерт в Централата на СБУ бр. 21
Ползотворно сътрудничество На 20 май 2015 г., по време на посещението си в град Варна по повод участието в международния фестивал „Славянска прегръдка”, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се срещна и разговаря с кмета на града Иван Портних. В срещата взеха участие още Лилия Христова, директор на общинската дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, и Веселин Рашев, председател на ОбКС на СБУ - Варна. Велина АНТОВА бр. 21
МОН стартира Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ На 26 май т.г. в Летния театър на Борисовата градина в столицата Министерството на образованието и науката (МОН) стартира Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Началото постави фолклорният ансамбъл „101 каба гайди“ от гр. Смолян с прекрасното си изпълнение. Проф. Тодор Танев приветства присъстващите представители на Европейската комисия, членове на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, социални партньори, ректори на висши учебни заведения, ръководители на управляващи органи на оперативни програми, ученици, учители и стотица граждани. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21
Напред! Народността не пада там, дето знаньето живей… Отново е 24 май! Най-светлият празник на духовността, писмеността и просветата, денят, в който всички българи, под величествените звуци на „Върви, народе възродени!”, се прекланяме пред славата на българското слово и отдаваме почит, преклонение и уважение пред духовния си елит. Почитането на Деня на Светите братя Кирил и Методий е най-яркото свидетелство за жаждата на българина за просвета и наука, за народно самоопределение и култура, непреходен символ на националното ни достойнство, традиции, гордост и духовност. А бъдещето принадлежи на нации, които притежават и достойнство, и традиции, и гордост, и духовност. Защото запазването на идентичността, на българщината, ще ни отличи като народ – уникален и неповторим сред останалите народи. 24 май е истински значимият в душите и сърцата на българите официален празник, единствен всепризнат и почитан Ден на българската просвета и култура, особено вълнуващ за учители и културни дейци, за ученици и родители, за всички нас – без разлика на пол, възраст, етническа принадлежност и вяра. За 164-и пореден път с празнични инициативи и редица културни събития бе отбелязан светлият ден в цялата страна. Празнично шествие по повод възхвала на делото на равноапостолите за първи път е организирано на 11 май 1851 г. в гр. Пловдив от възрожденеца Найден Геров. В София тържественото шествие бе предвождано от президента на Р България Росен Плевнелиев и министъра на образованието и науката проф. дпн Тодор Танев. В него взеха участие целият екип на МОН, представители на парламентарни групи от 43-ото Народно събрание, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, международни правителствени делегации, обществени и културни дейци, учители, ученици и много граждани. Многохилядното шествие тръгна от Президентството и премина през централния столичен булевард "Цар Освободител" и площад „Народно събрание“. По пътя, извървян до Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", където бе кулминацията на празника, се присъединиха кметът на София Йорданка Фандъкова, представители на Столичната община и общински съветници, ръководството на БАН с председател акад. Стефан Воденичаров и научните колективи към Академията. Пред сградата на Алма матер в шествието се включи и Академичният съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ с ректор чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, много преподаватели, студенти и др. Официалната церемония започна с тържествен водосвет, отслужен от свещеници на Българската православна църква в присъствието на Негово Светейшество Неофит I, Патриарх Български и митрополит Софийски. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21 от 1 юни 2015 г.
Проф. д-р Здравко Райков: Ако искаме да имаме бъдеще, ще трябва ние лично да участваме в неговото сътворяване На 5 юни 2015 г. (петък) в 13 часа, в сградата на Централата на Синдиката на българските учители (гр. София, ул. „Ген. Паренсов” 11, ет. 3) започва обучението на участниците в магистърската програма „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата” на ВСУ „Черноризец Храбър Велина АНТОВА бр. 20
VII Национален конкурс за учители творци За седма поредна година издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” имат удоволствието да обявят Националния литературен конкурс за учители творци, в който със свои произведения – стихотворения, разкази, есета, могат да участват действащи учители и директори от цялата страна. Тази година конкурсът се посвещава на 25-годишнината от създаването на издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000”. По този празничен повод за първи път в историята на конкурса, освен подбраните от журито и включени в общия сборник автори, от които ще бъдат избрани трима победители – по един във всяка категория, ще има и Голяма награда! Един участник, подбран единодушно от журито, ще има право да издаде самостоятелна книга с обем до 200 страници и в тираж до 500 бройки в рамките на 12 месеца след обявяването на наградата.

Тази година ще има и награда на публиката. Докато тече конкурсът, селектирани произведения периодично ще бъдат публикувани в блога на конкурса: uchitelitvorci.wordpress.com и на фейсбук страниците на двете издателства. Произведението, събрало най-много интерес в социалните мрежи, ще бъде отличено с тази специална награда.

Резултатите ще бъдат обявени в началото на месец октомври 2015 г., а награждаването по традиция ще се състои в навечерието на Деня на народните будители, когато ще бъде обявена и Голямата награда.

Официални партньори: Синдикатът на българските учители, в. „Сега“, в. “Учителско дело”, в. “АзБуки”, „Литературен вестник” и teacher.bg.

Правила за участие:

- Крайният срок за изпращане на материалите е 15 август 2015 г. включително.

- Получените произведения трябва да са в WORD формат и да бъдат придружени от кратка информация за автора, включваща: трите имена, училище/детска градина, преподаван предмет, телефон и имейл за връзка.

- Всеки участник има право да изпрати до три произведения – стихотворения, разкази или есета (до 5000 знака, с интервалите).

- Не се допускат за участие произведения, които са били публикувани в печатни или електронни издания и/или са участвали в този или други конкурси.

- Творби, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат разглеждани.

- Моля, изпращайте материалите само по електронен път на адрес: zakonkursa@anubis-bulvest.com

УД бр. 20
За да си знаещ и можещ, трябва непрекъснато да се усъвършенстваш! На 25 и 26 април 2015 г. в Екокомплекс „Флора” – с. Паталеница, бе открита учебната година за членовете на СБУ от община Стамболийски, които участват в специализация на тема: „Интегративни взаимодействия в образователния процес”. Събитието бе под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. На откриването присъстваха и г-жа Иванка Киркова – началник на РИО на МОН – гр. Пловдив, г-жа Петранка Калоферова – областен координатор на СБУ, представители на Департамента за информация и усъвършенстване на учители, гр. София – проф. Росица Пенкова и г-жа Мирела Легурска. Специализацията на учителите, членове на СБУ, бе организирана от г-н Костадин Бенчев – председател на Общинския координационен съвет на СБУ – гр. Стамболийски. Красимира СОТИРОВА, председател на СО на СБУ в ОУ „Васил Левски”, с. Триводици, общ. Стамболийски бр. 20
Отличените в Националния конкурс „Рицарят в мен“: На 08.05.2015 г. жури в състав: председател Вася Арсенова, гл. експерт в МОН, зам.-председател Антоанета Асенова, ст. експерт в РИО на МОН, София- град, и членове: художниците Катя Фотева, Милена Станкова, Веселин Дамянов, Валерий Янчев и Климент Атанасов, реши: Победители в конкурса: Анастасия Василева Калева – 5 „а“ кл., СУ „Васил Левски“ – гр. Пловдив; Лилия Илиян Костова – 7 „а“ кл., 123. СОУ „Стефан Стамболов“ – гр. София; Биляна Николаева Николова – 7 „в“ кл., НУС „Добри Христов“ – гр. Варна; Александър Младенов Гинчев – 7 кл., СОУ „Йордан Йовков“ – гр. Кърджали, Никола Любомиров Минчев – 6 „б“ кл., СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ - гр. Пловдив.Те получават едногодишни стипендии за учебната година за 9 (девет) месеца. Поощрения: Ния Бурова – 6 „в“ кл., 143. ОУ „Георги Бенковски“ – гр. София, Кристиан Пламенов Младенов – 8 „г“ кл., 1. СОУ „Пенчо Славейков“ – гр. София; Лиа Калоянова Паликова – 5 „г“ кл., 1. СОУ „Пенчо Славейков“ – гр. София; Йордан Лачев – 7 кл., СОУ „Георги Брегов“ – гр. Пазарджик; Ангел Георгиев Андреев – 7 „б“ кл., Александър Димитров Кривиралчев – 7 „б“ кл., ОУ „Васил Левски“ – гр. Пловдив; Димо Младенов Камбуров – 5 „а“ кл., 1. СОУ „Пенчо Славейков“ – гр. София; Сияна Стоянова Цековска – 5 „б“ кл., ОУ „Цанко Церковски“ – гр. Мизия; Ана Александрова Сокерова – 6 „б“ кл., 144. СОУ „Народни будители“ – гр. София; Александра Стефанова Александрова – 6 „в“ кл., 144. СОУ „Народни будители“ – гр. София; Донна Мирославова Карабурова – 123. СОУ „Стефан Стамболов“ – гр. София; Валерия Валентинова Велчева – 6 кл., 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. София; Даяна Тодорова Маринкова – 6 кл., 123. СОУ „Стефан Стамболов“ – гр. София; Стефан Сталев – 8 кл., СОУ „Георги Брегов“ – гр. Пазарджик; Андрей Ралчев – 7 кл., НУКК – Горна баня – гр. София; Цветина Начева – 7 „б“ кл., 143. ОУ „Георги Бенковски“ – гр. София

Творбите на победителите в конкурса и поощренията ще бъдат представени на изложба на 1 юни 2015 г. в залата на Министерството на културата – гр. София.

От ОРГАНИЗАТОРИТЕ бр. 20
Позиция на КНСБ за ситуацията с имигрантската вълна и последиците от нея Трагичните случаи с имигранти в Средиземно море, при които от началото на годината, по данни на Международната организация за миграциите, са загинали над 1750 души, предизвиква в нас искрени чувства на съболезнование и съпричастност.

С оглед на бързо променящата се миграционна ситуация и на необходимостта от превенция на бъдещи подобни трагедии, КНСБ счита, че мерките от Специалната среща на Европейския съвет на 23 април 2015 г. са важни и навременни.

Същевременно трябва да отбележим някои особености, свързани конкретно с имиграционните процеси, насочени към България.

Координационен съвет на КНСБ бр. 20
Първа национална конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа „София Хотел Балкан“ бе домакин на първата национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа, която се проведе на 15 май 2015 г. Тя бе посветена на 20-годишния юбилей на Факултета по обществено здраве и бе организирана от Медицинския университет – София, с ректор член-кореспондент проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн; Факултета по обществено здраве (ФОЗ) с декан проф. д-р Цекомир Воденичаров, дм, дмн, и Българското академично дружество по трудова медицина с председател проф. д-р Невена Цачева, дм, дмн, и зам.-декан по научната дейност на ФОЗ. Официални гости и лектори на научния форум бяха зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, представители на Световната здравна организация и Международната организация на труда, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Българския лекарски съюз и др. Целта на конференцията бе да се обединят добрите научноизследователски практики, академичните постижения и законодателните инициативи за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда на работещите от различните сектори на социално-икономическия живот у нас. Конференцията стартира с връчването на почетен знак и грамота на създателя и декан на Факултета по обществено здраве проф. Цекомир Воденичаров за съществен принос при утвърждаване на школата по трудова медицина като неотменна част от общественото здраве. Работата на научния форум премина в шест сесии с различна тематична насоченост, запознавайки участниците с основните постижения и предизвикателства, пред които са изправени работещите в България и тяхната социална защита. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20
Трудовоправна консултация: Какъв е срокът за представяне на болничен лист пред работодателя? Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 20
Посланието на носителите на високия приз „Учител на годината“ 2015: Образованието е истинският приоритет и основа на една просперираща нация Димитринка ХРИСТОВА бр. 20
XVIII Национален конкурс на СБУ „Учител на годината”
Поклон, учителю!
По традиция в навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Синдикатът на българските учители провежда едно от най вълнуващите събития на българското учителство - Националния конкурс „Учител на годината”. Идеята за неговото възникване е продиктувано от необходимостта да се стимулират учителите новатори, да се отдаде почит и уважение, признание на труда на учителите, претворили жаждата на българина за просвета и наука, за народно самоопределение и култура - непреходен символ на националното ни достойнство, традиции, гордост и духовност. И да си припомним, че както значението на делото на светите братя Кирил и Методий не се мери с дни, с години, векове, така и резултатите от работата на учителя днес се пренасят в бъдещето и са решаващи за бъднините на народа и държавата ни. Заключителният етап на XVIII Национален конкурс „Учител на годината” се проведе на 14 май 2015 г. в Конгресната зала на столичния хотел „Родина“, където бяха наградени и удостоени със званието „Учител на годината“ и със специалната награда на Председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева изявени учители и директори от цялата страна. Официални гости на събитието бяха: Бойко Борисов - министър- председател на Р България, Маргарита Попова - вицепрезидент на Р България, Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Пламен Нанков, вицепрезидент на КНСБ, Йорданка Фандъкова - кмет на гр. София, Милена Дамянова, председател на Парламентарната комисия по образованието и науката, Полина Карастоянова, председател на Парламентарната комисия за медии и култура, Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката, Веселин Пенев, областен управител, и Живка Първанова, зам. областен управител - област София-град, Виолета Илиева, началник на РИО на МОН - Бургас, Евгения Вълкова, началник на РИО на МОН – София-град, Христо Андреев, началник на РИО на МОН – Софийска област, Мария Минчева – директор на дирекция „Образование” в Столичната община, депутати, директори на дирекции в МОН, социални партньори, представители на издателствата „Булвест“, „Анубис“ и Тангра ТанНакРа, "Раабе България”, изявени научни работници и медии и др. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 20 от 25 май 2015 г.
1150 г. от покръстването на българския народ На 29 април т.г. в София се проведе научна конференция на тема „1150 години от покръстването – цивилизационният избор на България”. Тя бе организирана от Славянско дружество в България и Национално движение Русофили с благословението на Светия Синод на Българската православна църква - Българска патриаршия. С тази инициатива се постави началото на поредицата събития в страната, посветени на годишнината от светото кръщение на българския народ при цар Борис-Михаил Покръстител. Конференцията бе открита от Николай Малинов, председател на Националния съвет на Национално движение Русофили, който поясни целта на този форум: „Да се даде по-голяма гласност на дискусията защо и как цар Борис I е избрал православието, какво ни обединява в този избор, да направим равносметка за това, откъде сме тръгнали преди 1150 години, къде се намираме днес и в каква посока трябва да вървим, за да я има България.” Таня ЛЕОНИДОВА и Светла СТРУМИНА бр. 19
Признание за столичната образователна система На 11 май 2015 г., в деня, в който православната църква чества паметта на светите братя равноапостоли Кирил и Методий, в столичната зала „България” се проведе тържествена церемония по връчване наградите на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова за цялостен принос в развитието на образованието. „Развитието на образованието е основен приоритет за столицата и това се изразява в конкретни числа - инвестиции в общинските училища и детски градини, модернизиране и ново строителство на образователна инфраструктура в София. Инвестирани са над 200 млн. лева и ще продължим да инвестираме“ – това каза Йорданка Фандъкова при откриването на тържествената церемония по награждаването. Велина АНТОВА бр. 19
Национален форум в Панагюрище обсъди обучението квалификацията на кадри у нас Формиране на управленски политики между бизнес-средите и държавните институции за решаване на проблема с обучението и квалификацията на кадри за индустрията бе целта на втората национална дискусия "ДА! На българската икономика". Тя бе организирана от в-к "Стандарт" и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/. Домакин на форума, който се проведе на 7 май 2015 г. в гр. Панагюрище беше председателят на Българската минно-геоложка камара и председател на Надзорния съвет на "Асарел-Медет" АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Участие в дискусията взеха вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, министърът на образованието и науката проф. дпн Тодор Танев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Официални гости бяха председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-областните управители Гинче Караминова и Стефан Мирев, кметът на гр. Панагюрище Никола Белишки, представители на работодателски и браншови организации, представители на академичната общност в страната, ректори на ВУЗ-ове, директори на професионални училища, медии и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 19
Пето издание на проект „Народните будители и Аз“ с медийната подкрепа на вестник „Учителско дело“
За българщината и духовността - с любов и знание!
За пета поредна година се реализира родолюбивият български проект "Народните будители и Аз". Той се провежда под патронажа на вицепрезидента на Р България Маргарита Попова, с подкрепата на пловдивските Ротари клубове „Пълдин“, „Пловдив“, „Филипопол“, Ротари клуб „Пазарджик – Бесапара“ и Зонта клуб Пловдив. Доц. д-р Кирчо Атанасов е инициатор и ръководител на инициативата, а партньори са МОН в лицето на регионалните инспекторати по образованието, Националното сдружение на общините в Република България, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“ и др. Петото издание на проект „Народните будители и Аз“ 2014/2015 се провежда с медийната подкрепа и на вестник „Учителско дело“, издание на Синдиката на българските учители, представляван от Председателя д.ик.н. Янка Такева и главен редактор на вестника. Споразумението за медийното партньорство бе сключено на 11.03.2015 г. в Централата на СБУ. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 19
50-годишен юбилей на Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък 50-годишният юбилей на Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в гр. Казанлък бе тържествено отбелязан с участието на Председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Събитието се състоя на 11 май - Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий в присъствието на учители и ученици от цялата община, видни общественици, гости от общинската администрация на гр. Казанлък и др. С тържествен педагогически съвет и спектакъл бе отбелязана достойната годишнина. Бе направена равносметка за изминалите години и начертани планове за бъдещето. (Интервютата с Рени Червенкова – директор, и Катя Семерджиева - председател на СО на СБУ в ПГЛПТ, гр. Казанлък, можете да прочетете в настоящия брой на в-к „Учителско дело“.) УД бр. 19 от 18 май 2015 г.
Седми национален конкурс „Аз съм българче“ под патронажа на д.ик.н. Янка Такева Празничната дата 11 май всяка година е специална и вълнуваща за всички учители, ученици и родители от Начално базово училище „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас, защото каузата родолюбие ги обединява в една достойна традиция – Национален конкурс „Аз съм българче“. Организатори на конкурса са НБУ „Михаил Лъкатник“ и Училищното настоятелство. Инициативата се провежда под патронажа на Председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и със съдействието на Община Бургас и РИО - Бургас. Веселина ВЪЖАРОВА, директор на НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас бр. 19 от 18 май 2015 г.
Поздравление на президента на КНСБ Пламен Димитров по повод ХVІІІ конкурс „Учител на годината“ Скъпи синдикални сестри и братя,

Скъпи учители на децата ни,

Поздравявам ви с провеждането на XVIII Национален конкурс „Учител на годината” 2015. Той е утвърдена традиция в живота на най-голямата организация в семейството на Конфедерацията на независимите синдикати в България – Синдиката на българските учители (СБУ). В навечерието на най-светлия български празник – 24 май, вие награждавате най-достойните сред достойните от вас, като отдавате дължимото признание на хората, които градят устоите на нацията – учителите, даващи ни идентичност и възпитаващи поколенията на ум и разум.

Искрено ваш,

Пламен Димитров

Президент на КНСБ

УД бр. 19 от 18 май 2015 г.
XVIII Национален конкурс „Учител на годината”,
организиран от Синдиката на българските учители
На 14 май 2015 г. се проведе заключителният етап на XVIII Националния конкурс „Учител на годината”, организиран от Синдикатът на българските учители. Тържествената церемония се състоя в Конгресната зала на столичния хотел „Родина“, където бяха наградени и удостоени със званието „Учител на годината“ изявени учители и директори от цялата страна. Началото на Националния конкурс „Учител на годината” бе поставено на 21 май 1997 г. Идеята за неговото възникване е продиктувано от необходимостта да се стимулират учителите новатори, да се отдаде почит и уважение, признание на труда на учителите, претворила жаждата на българина за просвета и наука, за народно самоопределение и култура, непреходен символ на националното ни достойнство, традиции, гордост и духовност. СБУ като най-голямата професионална организация не спира да осъществява своите политики за издигане авторитета на българският учител. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 19 от 18 май 2015 г.
Регионална научно-практическа конференция в Кърджали На 28 април т.г. в Кърджали, в тържествена зала на едноименния хотел, се проведе регионална научно-практическа конференция: „Заплащане, квалификация и бъдеще на образованието в Кърджалийска област“. Конференцията бе организирана от ОбКС на СБУ и РСна КНСБ в Кърджали, с участието и съдействието на ОбКС на СБУ от другите шест общини на областта – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Мамчилград, Черноочене. Возеща на конференцията бе Нела Арнаудова, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ, гр. Кърджали. Основен доклад по темата изнесе Иванка Караколева, председател на РС на КНСБ – Кърджали. В работата на конференцията специално участие взе д.ик.н. Янка Такева.

Желю ИВАНОВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 18 от 11 май 2015 г.
Кръгла маса в Свиленград по проблемите на преждевременното отпадане от образователната система На 29 април т.г. се проведе регионална кръгла маса на тема: “Политики и мерки за задържане на децата в училище в Община Свиленград”, която се състоя в сградата на Кметството. Дискусията в Свиленград е шестата от поредицата дебати, които се провеждат по темата в страната от Икономическия и социален съвет на България (ИСС) с участието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Целта на дискусията бе представяне и обсъждане на предложенията и мерките за действия по приетата Стратегия на ИСС, свързана с преждевременно напусналите образователната система и реинтеграцията им обратно в училище, както и да бъдат откроени проблемите и популяризирани добрите практики в община Свиленград в това отношение.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 11 май 2015 г.
Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи На 28 април 2015 г. Националният дворец на културата бе домакин на организираната от Министерството на образованието и науката национална конференция на тема: "Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи". Участие във форума взеха вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, министърът на образованието и науката проф. дпн Тодор Танев, заедно със своя екип: зам.-министрите Ваня Кастрева, проф. Николай Денков и главният секретар на МОН Красимир Вълчев, председателят на Парламентарната комисия по образованието и науката Милена Дамянова и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 11 май 2015 г.
Тържествено честване на 25-годишнината на СБУ в Стара Загора

На 29 април 2015 г. в залата на Регионална библиотека „Захари Княжески” в гр. Стара Загора се състоя тържество по повод 25 години от основаването на Синдиката на българските учители, 120 години организирано учителско движение и печат. Организатор на форума бе ИК на СБУ в община Стара Загора. Събитието бе отзвук на Националното честване, организирано от СБУ и проведено в Националната опера и балет в град София през м. март тази година. На тържеството в град Стара Загора присъстваха 120 души - председатели на синдикални организации, носители на отличия от Националните конкурси на СБУ, синдикалисти ветерани, председатели на ОбКС от областта, директори на учебни заведения, журналисти.

Иван ПОРОВ, председател на ОбКС на СБУ, гр. Стара Загора бр. 18 от 11 май 2015 г.
Учителят новатор Виолин Неделчев заедно със своите ученици визуализират идеи чрез 3D принтер По повод 25-годишния юбилей на Синдиката на българските учители на 30 април т.г. в столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“, с директор Ирена Дойчинова, се проведе открит урок по изобразително изкуство на тема: „Иновации в съвременния дизайн и реклама“. Урокът под ръководството на Виолин Неделчев, старши учител по изобразително изкуство и член на училищната организация на СБУ, представи ролята на иновативните технологии и ресурси за качествен учебен процес.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 11 май 2015 г.
25 ГОДИНИ СБУ - НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА В ГАБРОВО Перспективи за кариерното развитие на младия учител На 22 април т.г. Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители в град Габрово и Клубът на младия учител проведоха Национална кръгла маса на тема: „Перспективи за кариерното развитие на младия учител”, с която отбелязаха 25-годишнината на СБУ, 120 години от основаването на организираното учителско синдикално движение и просветителски печат у нас. Форумът бе под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 17 от 4 май 2015 г
90 години светско училище в село Абланица – огнище на знание, родолюбие и успехи На 24 април т.г. с впечатляващ концерт-спектакъл под мотото „Часът на времето“ ученици, учители и ръководство на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ отбелязаха 90 години светско училище в село Абланица, община Хаджидимово. Юбилеят на училището се превърна в празник на цялата общественост на село Абланица. Специален гост на празника бе председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Димитринка ХРИСТОВА и Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА, пом.-директор в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград бр. 17 от 4 май 2015 г
9 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА И ДЕН НА ЕВРОПА
За мирен и проспериращ свят
На 9 май 2015 г. честваме 70 годни от първите стъпки към демократичното обединение на европейските народи. На тази дата през 1945 г., с подписване на капитулацията на Германия, завършва Втората световна война. В нея освен СССР участват още 60 държави, пряко засегнато е 80% от населението на земята. Военните действия се водят на териториите на 40 държави. Загиват близо 57 милиона души.

Датата 9 май не е избрана случайно за празнуване на Деня на Европа - тя е тясно свързана с мира. 9 май се отбелязва като „Ден на Победата”, в който народите от Русия и ОНД се прекланят пред паметта и отдават благодарност на паднали над 20 милиона техни граждани в боевете и пролели кръвта си за тази величава победа над хитлерофашизма.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 17 от 4 май 2015 г
ОбКС на СБУ – гр. Казанлък, чества 25-годишния юбилей на Синдиката На 24 и 25 април 2015 г. Общинският координационен съвет на СБУ – гр. Казанлък, с председател Мими Ранева проведе традиционното пролетно обучение на председателите на синдикални организации в общината. Тази година то бе особено тържествено, тъй като бе посветено на 25-годишния юбилей на Синдиката на българските учители и 120-годишнината на организираното учителско синдикално движение и просветителски печат в България

Светла СТРУМИНА бр. 17 от 4 май 2015 г
Възможностите на австрийската дуалната система на обучение бяха обсъдени на форум в КНСБ На 24 април 2015 год., в сградата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), се проведе дискусионен форум, на който бяха представени моделите за дуално обучение в Австрия.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 4 май 2015 г
Добрите резултати се постигат чрез градивно социално партниране По време на посещението си в град Габрово председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева се срещна и разговаря с кмета на общината Таня Христова.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 17 от 4 май 2015 г
Три хиляди деца и ученици взеха участие в църковния Национален конкурс „Възкресение Христово - 2015" На 26 април 2015 г. в столичния храм, покровителстван от духовните просветители на българския народ - светите братя Кирил и Методий се състоя финалът с награждаването на победителите и участниците в църковния Национален конкурс „Възкресение Христово - 2015". Стотици деца от цялата страна, участвали в конкурса със свои творби, техните родители и учители изпълниха отрано храма, в очакване да получат своите награди лично от Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, председател на Културно-просветния отдел на Светия Синод на БПЦ- БП.

Велина АНТОВА бр. 17 от 4 май 2015 г
Писмо до г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България, от архиереите от Светия Синод на Българската православна църква за статута на предмета „Религия” в българското училище - - бр. 17 от 4 май 2015 г
Споделено и препоръчано от преминалите магистърската програма „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата” във Варненския свободен университет ,,Черноризец храбър“ Нови учебни занятия по магистърската програма „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата”, с ръководител доц. д-р Георги Калагларски, ще стартират на 5 юни 2015 г. в София, в сградата на Централата на СБУ. За повече информация и условията за кандидатствате: тел. 052/359 572, e-mail: pavleta_vfu@abv.bg;pavleta.krasteva@gmail.com - бр. 17 от 4 май 2015 г
За първи път два хора пяха заедно в Дните на възрожденската и патриотична песен “Топчето пукна” в град Клисура От 24 април до 2 май т.г., в историческия град Клисура се проведоха тържествата по случай 139 години от Априлско въстание. Традиционно вълнуващ акцент на честванията бяха Дните на възрожденската и патриотична песен “Топчето пукна”, които се провеждат за 15-а поредна година в града.

Светла СТРУМИНА бр. 17 от 4 май 2015 г
Регламент за провеждане на Националния фестивал на руската поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце” 2014–2015 г. - - бр. 17 от 4 май 2015 г
ЕЛИ ДОКУЗАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбКС НА СБУ – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, СОФИЯ: Да бъдеш лидер, означава да си съпричастен и да помагаш!

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 16 от 27 април 2015 г.
Фондация „Човещина” празнува За пореден път празникът на Земята 22 април бе отбелязан и като празник на фондация „Човещина”.

УД бр. 16 от 27 април 2015 г.
Успяваме заедно За поредна учебна година учениците от ОУ ,,Отец Паисий” в село Писарево, община Горна Оряховица, област Велико Търново, осмислиха свободното си време през пролетната ваканция, като участваха в занимания по проект УСПЕХ. В трите клуба към училището бяха включени около 40% от всички ученици, като с предимство участваха деца, допуснали над 100 извинени отсъствия, и такива, които са оставали на поправителни изпити през предходната година.

Донка ВОЙКОВА, председател на СБУ в ОУ ,,Отец Паисий”, с. Писарево бр. 16 от 27 април 2015 г.
Юбилеен концерт представи столичното 10. СОУ „Теодор Траянов” С празничен концерт столичното 10. СОУ „Теодор Траянов” чества 40 години от неговото създаване.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 27 април 2015 г.
Първо основно училище „Васил Левски" в гр. Костинброд чества 160-годишен юбилей На 17 април 2015 г. се проведе тържественият юбилеен концерт по повод 160 години от основаването на Първо основно училище „Васил Левски" в гр. Костинброд, област София.

Колективът на Първо основно училище „Васил Левски", гр. Костинброд бр. 16 от 27 април 2015 г.
Осма научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка” – „Към света на мечтите”, гр. Плевен От 22 до 24.04.2015 г. гр. Плевен бе домакин на Осмата научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”. Колективът на СДГ „Теменуга”, гр. Плевен бр. 16 от 27 април 2015 г.
„Умна лаборатория“ отвори врати Дни на отворени врати на Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на БАН се проведоха на 17 и 18 април 2015 г., в тях участваха български и чуждестранни специалисти. Представени бяха редица постижения и новости в ИКТ, които представляват интерес за учители и ученици - управление, електронно обучение, нови технологии в образованието. Сред гостите на събитието бе и Желю Иванов, главен експерт от Централата на Синдиката на българските учители.

Светла СТРУМИНА бр. 16 от 27 април 2015 г.
Родителската среща и часът на класа като възможност за сътрудничество между родител - ученик - учител Как като класен ръководител да привлека родителите да участват в училищния живот на техните деца? Може би като ги каня често на „срещи”, независимо че „нямат време”?

Емилия АТАНАСОВА, председател на синдикалната организация на СБУ в ПГИМ „Йордан Захариев”, гр. Кюстендил бр. 16 от 27 април 2015 г.
Децата на съвременния град - през погледа на осмокласниците Във 2. СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище, работата с младите литературни таланти е концентрирана в литературния клуб „Силата на словото“ по проект УСПЕХ - „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Йорданка ФИЛЕВА, учител и ръководител на клуб „Силата на словото“ бр. 16 от 27 април 2015 г.
На книжния пазар е новата книга на обичания учител и етнолог Лозинка Йорданова На 17 април в зала „Фоайе“ на Националния дворец на децата (НДД) се състоя официалната премиера на новата книга „Вихрушки пътя ми измитаха“ на Лозинка Йорданова, учител, етнолог, фолклорист и председател на Националното етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов”.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 16 от 27 април 2015 г.
Една необикновена книга „Очите на Шари” SUB ROSA (Страници от един забравен дневник) е новата книга на Александра Куманова - професор по Теория на научната информация в Университета по библиотекознание и информационни технологии - УНИБИТ и създател на Студентското научно общество, доктор на педагогическите науки, библиографовед, философ, когнитолог.

Светла Струмина бр. 16 от 27 април 2015 г.
Леда Милева е с мен вече 70 години През далечната вече 1945 година бях ученичка в ХI клас във Велинградската гимназия. Сестра ми Виолета по това време следваше в София, в 2-годишния Американски институт за детски учителки. Този институт бе завършила вече и Леда Милева. Той се ръководеше от сестрата на Гео Милев - госпожица Пенка Касабова. МАРИЯ ХРИСТОВА, 87-годишна, детска учителка от гр. Белово, Пазарджишко бр. 16 от 27 април 2015 г.
VII Международен детски фестивал „Млади таланти” За седма поредна година Националният дворец на децата (НДД) в столицата бе домакин на Международния детски фестивал „Млади таланти”, който се проведе от 14 до 18 април т.г. Най-големият форум за детско изкуство през 2015 г. бе възможност на близо 3500 деца от градовете Бургас, Велинград, Петрич, Оряхово, Благоевград, Монтана, Казанлък, Силистра, Белово, Хасково, Хисаря, Враца, с. Костенец и други селища на страната ни, както и от Република Беларус, да покажат своя талант в различни раздели на изкуството - изобразително, приложно, литература, фото- и видеоизкуство, танци, фолклорен и класически цикъл, театър и др.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 27 април 2015 г.
Няма по-голямо щастие от това, да виждаш как децата растат, как размахват вдъхновени криле и политат нагоре Струваше си да пропътуваме четиристотин километра от Оряхово до София и обратно, за да участваме в Международния детски фестивал „Млади таланти", осъществен за седми път от Националния дворец на децата.

Светла ИЛИЕВА, старши учител, ръководител на клуб „Приятели на словото” и председател на организацията на СБУ в СОУ „Христо Ботев”, гр. Оряхово бр. 16 от 27 април 2015 г.
Успешна работа по Проект „Успех” в ПГХВТ „Луи Пастьор” – гр. Плевен Приключи работата на клубовете по интереси по Проект „Успех” в Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии (ПГХВТ) „Луи Пастьор”, гр. Плевен. Инж. Теменужка ЦОЛОВА, помощник-директор по учебната дейност и технически сътрудник по Проект „УСПЕХ” бр. 16 от 27 април 2015 г.
Високо признание за председателя на СБУ По повод 25-ата годишнина на Синдиката на българските учители заместник-кметът на Перник Румяна Гьорева удостои председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева с Почетен знак на общината за активно социално партниране и утвърждаване на добрите политики за устойчивото развитие на образователната система.

УД бр. 15 от 20 април 2015 г.
За едно различно училище, изпълнено с вдъхновение и живот Средното общообразователно училище при Посолството на Руската Федерация в България е забележително с няколко неща - висок успех на учениците му, добре развито ученическо самоуправление и изключително богата извънкласна и извънучилищна дейност, разгърната в 19 направления. От 6 години негов директор е Сергей Павлов, педагог с 41-годишен опит. С кои успехи на училището се гордее той, какви промени са се случили през последните години? Когато отивам при него за интервю, ме очаква изненада. И не само мен.

Светла СТРУМИНА бр. 15 от 20 април 2015 г.
Ученици от 105. СОУ „Атанас Далчев“ споделят идеи с кмета на София Малките предприемачи от 3 „а“ клас на столичното 105. СОУ „Атанас Далчев” работят по програмите за предприемаческо образование и поведение на „Джуниър Ачийвмънт България“.

Глобалната тема през тази учебна година е „Нашият град” и разработване на проект „Зелено предприемачество за устойчиво развитие”.

Акцент се поставя върху овладяване на знания, умения и компетенции, свързани с видовете „зелен” бизнес в общността и неговия принос за развитието на града.

Вергия ИВАНОВА, учител в 105. СОУ „Атанас Далчев“, гр. София бр. 15 от 20 април 2015 г.
Честване 25-годишнината на РС на КНСБ – Перник Д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ бе сред официалните гости на тържественото честване на 25-годишнината на РС на КНСБ – Перник, което се състоя на 7 април т.г. в минната галерия на най-големия на Балканите Подземен музей на минното дело в града. Тя поздрави юбилярите и им връчи кошница с цветя, поздравителен адрес и подарък.

На юбилейното събитие, което се състоя в две части присътваха още: Ирена Соколова – областен управител на Перник, депутатите от 43. Народно събрание д-р Вера Церовска, д-р Валентин Павлов, Валери Жаблянов; Румяна Гьорева – зам.-кмет на община Перник, кметове на шестте общини в областта, представители на работодателски организации, синдикални активисти – учители, миньори, металурзи, строители, транспорни и здравни работници от Пернишкия регион.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 15 от 20 април 2015 г.
СБУ направи великденски подарък на младежи от Център за настаняване от семеен тип, гр. Перник Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и заместник-кметовете на Перник Румяна Гьорева и д-р Адриан Симеонов направиха велкденски подаръци на децата от Център за настаняване от семеен тип, с директор Цецка Кованджийска. В социалната институция в град Перник живеят десет младежи на възраст между 10 и 17 години. Гостите дариха козунаци и великденски лакомства на децата, след което заедно с тях направиха творческа работилница за боядисване на яйца и омесиха обредни погачи за празника.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 15 от 20 април 2015 г.
Съвещание на административния борд на Балканско общество за педагогика и образование На 28 март 2015 г. по покана на българското представителство на Балканско общество за педагогика и образование BASOPED се състоя съвещание на административния борд на сдружението. То се проведе в Руския културно-информационен център – София, със съдействието на г-н Костадин Пеев - началник на отдел „Наука и образование” в Центъра. В съвещанието взеха участие членовете на борда - координатори за страните участнички: проф. Виорел Николеску, президент – Румъния; проф. Николос Терзис, почетен председател – Гърция; проф. Нико Рого и Луис Сейти – Албания; проф. д-р Росица Пенкова и доц. д-р Виолета Мирчева – България; проф. Димитриос Гудирас и Атина Сипитану – Гърция; проф. Наташа Галевска – Македония; проф. Александра Пеятович – Сърбия, и проф. Ирфан Ердоган – Турция

Проф. Росица ПЕНКОВА, председател на BASOPED - BG, доц. д-р Виолета МИРЧЕВА, зам.-председател бр. 14 от 13 април 2015 г.
Среща на високото художествено майсторство на български и руски творци С тържествен концерт в Москва беше отбелязана 137-годишнината от Освобождението на България. Организатори на събитието бяха Посолството на България в Русия и фондация „Устойчиво развитие за България”. Концертът се проведе със съдействието на Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия” и на Центъра за творческо развитие „Радост”, гр. Москва.

Фондация „Устойчиво развитие за България” бр. 14 от 13 април 2015 г.
В търсене на решения за преодоляване на негативните демографски процеси в България В в Университета за национално и световно стопанство се проведе кръгла маса „Демографската катастрофа в България”. Тя бе организирана от Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”, списание „Човешки ресурси”, Обществената академия за наука, образование, култура и ИК „Отечество”. Идеята е да се обединят усилията на държавната и общинската администрация, законодателните институции, научните структури, работодателските и синдикалните организации за възраждане на демографския потенциал в България.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 14 от 13 април 2015 г.
Доброто ражда добро За 26-а поредна година Обществен фонд „Детство” остава верен на своя девиз „Доброто ражда добро”. Благодарение на своите дарители и доброволци, въпреки трудностите на неспокойното ни време, Управителният съвет на Фонда с председател Иванка Василева и екипът от сътрудници през изминалата 2014 г. подпомогнаха десетки деца с трудна съдба, които се нуждаят от специална грижа. УД бр. 14 от 13 април 2015 г.
ЕМИЛ МОЛЛОВ, ДИРЕКТОР НА СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ВЕЛИНГРАД: Проектното финансирането допринася изключително много за повишаване мотивацията за работа на учителите и учениците и подобряване качеството на образователния процес

Интервю на Таня ЛЕОНИДОВА бр. 14 от 13 април 2015 г.
80 на сто от учителите ползват електронни продукти в клас През месец март „Анубис-Булвест“ проведе онлайн проучване сред българските учители относно използването на електронни учебници в час. В анкетата участваха 437 учители от началните и средните училища в цялата страна.

Ния НИКОЛАЕВА бр. 14 от 13 април 2015 г.
ОбКС Враца чества 25-годишнината на СБУ На 27.03.2015 г. ОбКС на СБУ – Враца, отпразнува 25-ата годишнина на Синдиката на българските учители. На тържеството присъстваха Галина Евденова, началник на РИО на МОН, Маринела Петрова, директор на дирекция „Образование” към община Враца, директори на училища и активистите на Синдиката на българските учители.

Емилия БОНЕВА, председател на ОбКС - Враца, областен координатор за Врачанска област и член на ИК на СБУ бр. 14 от 13 април 2015 г.
Наставничеството – път за професионално израстване на младия учител синдикалист Синдикатът на българските учители от години разглежда различни аспекти на наставничеството като един от най-ефективните пътища за поддържане и поощряване обучението на младите учители и вграждането им в училищния колектив, за предаване на знания и норми на поведение, както и за разкриване на потенциала на младия човек. И не на последно място - за мотивиране за синдикално членство на новопостъпилите в учителската професия. Своя опит за реализиране на тези възможности в практиката разказват Мария Стоилова и Величка Попова от столичното ОДЗ №8 „Таврия“, което има богат опит в прилагане на наставничеството.

Интервю на Светла Струмина бр. 14 от 13 април 2015 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Иновативни методи и практики в използването на ИКТ за качествен учебен процес На 7 и 8 април т.г. в Общинския дворец на културата, гр. Перник, се проведе Втората национална конференция на тема: „Иновативни методи и практики в използването на ИКТ в учебния процес”, под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Форумът бе организиран от ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник, и Синдиката на българските учители, в партньорство с Издателска група „Анубис-Булвест“, РААБЕ България и с подкрепата на МОН. ОУ „Св. Иван Рилски“ с директор Бойко Свиленов, по чиято идея ежегодно се провежда конференцията, е сред първите 30 училища в България, които използват модерни софтуерни продукти и утвърждават иновативни практики за качествен образователен процес. Конференцията бе открита от проф. д,п,н, Тодор Танев – министър на образованието и науката, и д.ик.н. Янка Такева. Участие в нея взеха: Ирена Соколова – областен управител на Перник; Росица Гьорева – зам.-кмет на община Перник с ресор „Образование и култура“; депутатите от 43. Народно събрание д-р Вера Церовска и д-р Валентин Павлов; Ваня Коконова – началник на Регионалния инспекторат по образованието –Перник; Валентина Кайтазова – началник на РИО на МОН – Пазарджик; Венета Миланова – член на ИК на СБУ, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – Перник, представители на местната власт, научните среди, международни партньори и др. Своя опит по темата споделиха водещи учители, синдикални активисти на СБУ от цялата страна, които активно използват иновативните технологии и ресурси в учебния процес за повишаване резултатите и постиженията на своите ученици.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 13 април 2015 г.
ПАТРИАРШЕСКОТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО : Нека да преуспяваме в доброто и да укрепваме във вярата, надеждата и любовта Скъпи сънародници, в нашето сложно и неспокойно време на несигурност и вражда само вярата може да укрепи нашето търпение, да ни даде сили и мъдрост да преодоляваме изпитанията, които животът ни поднася. Само вярата може да внесе в сърцата ни мир и в общество ни съгласие, да примири враждуващите, да съедини разделените, да напъти в истината заблудилите се. Възкръсналият Христос нека ни бъде пример за състрадателна и жертвена любов, която да ни примири с другите и изпълни живота ни със смисъл и радост.

Отправяме пасхално приветствие към всички наши духовни чеда и всички хора с добра воля с пожелание до всеки да достигне светлината на Христовото Възкресение! Нека Спасителят да вдъхне в нашите души твърда решимост да преуспяваме в доброто и укрепваме във вярата, надеждата и любовта! Христос возкресе!

НЕОФИТ, Патриарх Български и Митрополит Софийски

- бр. 14 от 13 април 2015 г.
“УЧИМ СЕ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ!”: Столичното 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев“ чества 40-годишен юбилей С празничен концерт-спектакъл на 25 март в зала № 3 на НДК ученици, учители и ръководство на столичното 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев” отпразнуваха 40-годишнината от основаването на училището.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 6 април 2015 г.
Споделен педагогически опит На 11 март 2015 г. в ОДЗ № 62 „Братя Мормареви”, гр. София, с деца от 2-б, 4-а и 4-б групи бяха проведени открити практики на тема „Здравословно ядене”, съчетани с отворени врати за колеги и родители. Тази инициатива е от години и с нея даваме възможност на родителите да надникнат в нашата работа и да видят своите деца в учебно-възпитателна среда.

Валентина ВЕЛИНОВА, председател на организацията на СБУ в ОДЗ № 62 „Братя Мормареви”, гр. София бр. 13 от 6 април 2015 г.
Бал на синдикалиста в град Исперих Общинският координационен съвет на СБУ в град Исперих, област Разград, проведе своя традиционен „Бал на синдикалиста“, който тази година бе посветен на 25-ата годишнина от основаването на Синдиката на българските учители в страната и 120 години организирано синдикално движение в България.

Драгомир БОГОМИЛОВ бр. 13 от 6 април 2015 г.
Модерен синдикализъм в действие На 30 март 2015 г. Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) проведе Национална конференция под наслов: „СТСБ - модерен синдикализъм в действие”, с която тържествено отбеляза своята 25-годишнина като част от синдикалното семейство на КНСБ.

Светла СТРУМИНА бр. 13 от 6 април 2015 г.
В град Летница отбелязаха Годината на светлината Международната година на светлината и светлинните технологии бе открита официално на 20 януари 2015 г. в Българската академия на науките, а стартът на тази международна инициатива в България даде лично акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН. За популяризиране на инициативата, в началото на март, в Младежкия център в гр. Летница, област Ловеч, се проведе открит урок с учениците от СОУ „Бачо Киро” в града на тема: „2015 - международна година на светлината и технологиите, базирани на светлина”.

Гинка ДИМИТРОВА, учител по физика и астрономия в СОУ „Бачо Киро” и секретар на ОбКС на СБУ - Летница, Денка ГОНКОВА, библиотекар в НЧ „Никола Вапцаров - 1873 г.” бр. 13 от 6 април 2015 г.
ДОЦ. Д-Р ЖУЛИЕТА САВОВА ДОЦ. Д-Р ЖУЛИЕТА САВОВА: Висшите училища с педагогически специалности могат да формират култура на разбиране за изключителната важност на наставничеството и да утвърждават потребността от него

Интервю на Велина АНТОВА

Интервю на Велина АНТОВА бр. 13 от 6 април 2015 г.
В търсене на дългосрочни решения срещу насилието в училище За нетърпимост към всичките форми на насилие в училище - призова на нарочна пресконференция проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката. По данни на Синдиката на българските учители за последната година близо 45% от учителите са били обект на различни форми на посегателства

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 13 от 6 април 2015 г.
Тържествен юбилеен концерт „25 години СБУ“ се състоя в град Пловдив На 28 март 2015 г. Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители в гр. Пловдив отпразнува с тържествен юбилеен концерт 25-годишнината на СБУ, 120 години от основаването на организираното учителско синдикално движение и просветителски печат у нас. В концертната зала в центъра на града се събраха представители на всички синдикални организации в детските градини, училищата и извънучилищните звена в общината, социални партньори и съмишленици на СБУ, за да споделят заедно празничните мигове на равносметка и признание.

Велина АНТОВА бр. 13 от 6 април 2015 г.
СБУ ПОСРЕЩНА СВОИТЕ ДВАМА „МЕНИДЖЪРИ“: Кампанията „Мениджър за един ден” за 14-a поредна година у нас За 14-a поредна година в България се реализира националната кампания „Мениджър за един ден“. Тя се проведе с подкрепата на президента на Република България Росен Плевнелиев и стартира с официална церемония на 25 март 2015 г. в „София хотел Балкан“. С пожелание „за повече дързост в мечтите“ към всички участници, Милена Стойчева - изпълнителен директор на „Junior Achievement Bulgaria“, откри „Мениджър за един ден“ 2015. За своите лични преживявания през първия си работен ден, за очакванията, професионалните си цели и мечти, Симеон Енев и Георги Николаев споделиха в интервю. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 13 от 6 април 2015 г.
За достойнството на учителя и качествено образование на децата в община Шумен Общинската организация на СБУ - Шумен посреща 25-годишнината на Синдиката на българските учители със съзнанието, че от учителя зависи бъдещето на младите поколения на България.

За този период Синдикатът не само има принос за обогатяване на синдикалното учителско движение у нас, но е и важен фактор за решаване проблемите и предизвикателствата в системата на средното образование. Ето защо, дейностите на нашите синдикални организации са в изпълнение на политиките на СБУ за отстояване професионалните и социални права, на достойнството на българския учител, за неговата квалификация с цел повишаване качеството на образователния процес в училищата, детските градини и извънучилищните образователни звена в община Шумен.

Татяна ИВАНОВА, председател на ОбКС на СБУ - Шумен и координатор за Шуменска област и член на ЦКРК бр. 12 от 30 март 2015 г.
Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ - столицата на щастливото детство Пожелайте си активна пролет и ярко лято в СОК „Камчия“, който предлага уникални лагерни смени и незабравима ваканция на брега на морето, както и космически възможности за образование, култура и спорт през цялата година.

За лятната ваканция специалистите на СОК „Камчия“ разработиха уникални лагерни смени. Те са предназначени за деца от всички националности, имат различна продължителност - от една до три седмици.

СОК „Камчия“ бр. 12 от 30 март 2015 г.
Откриха съвременна многофункционална зала в столичното 101. СОУ „Бачо Киро“ „Стремим се да създаваме интерактивна учебна среда за качествено обучение, която да повиши мотивацията на учениците за учене, личностна изява и участие в повече извънкласни дейности.“ С тези думи Илиана Митрова, директор на столичното 101. СОУ „Бачо Киро“, район „Надежда“, откри образцова съвременна зала в училището. В присъствието на официални гости, родители и медии, отец Методий при столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ отслужи тържествен водосвет за новата придобивка. Събитието бе уважено от Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община, Димитър Димов – кмет на район „Надежда“, Евгения Вълкова – началник на Регионалния инспекторат по образование - София-град, представители на Българо-китайската търговско-промишлена камара, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ и директори на столични училища и детски градини от района. По случай новата придобивка екипът на 101. СОУ получи специален поздрав от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 12 от 30 март 2015 г.
Над 1000 участници от цялата страна и чужбина танцуваха и се забавляваха в SOFIA DANCE FEST 2015 За четвърта поредна година у нас се проведе SOFIA DANCE FEST. Негови организатори бяха спортен танцов клуб „Суперформа” и Българска Спортна Танцова Федерация.

Събитието се състоя от 20 до 22 март 2015 г. в зала „Триадица“ – София, с подкрепата на Столична голяма община и Синдиката на българските учители. Официален гост на SOFIA DANCE FEST 2015 беше председателят на СБУ - д.ик.н. Янка Такева. (Списъкът на всички наградени участници може да се види на сайта на Българска Спортна Танцова Федерация след 1 април 2015 г.)

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 12 от 30 март 2015 г.
В столичното ОДЗ № 8 се срещнаха приятели на танца от пет страни На 25 март 2015 г., в деня на светлия християнски празник Благовещение, децата и колективът от столичното ОДЗ №8 “Таврия” представиха тържествен концерт пред учители от пет държави.

Сред почетните гости на събитието бяха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, Мариана Парнева, началник сектор “Образование, култура и социални дейности“ в район “Красно село”, Мариета Георгиева, ръководител на Руския център към Столичната библиотека, с чиято подкрепа се осъществява обучение по руски език в подготвителната група в градината, Ани Деянова, учител-методист по руски език, Искра Причкапова, директор на ОДЗ № 56 “Здравец” в столичния район “Младост”, родители и др.

Светла СТРУМИНА бр. 12 от 30 март 2015 г.
Партньорство за усъвършенстване на професионалното образование и обучение На 24 март т.г. в София Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), с председател инж. Емилияна Димитрова, събра свои партньори и съмишленици, които заедно отбелязаха 15-годишния юбилей на агенцията.

Събитието под мотото „НАПОО – 15 години традиция, партньорства и предизвикателства“ уважиха представители на редица държавни институции, неправителствения сектор, работодателски организации, обучаващи институции, международни партньори и др. Сред почетните гости бяха доц. Румяна Коларова – съветник на президента на РБългария, проф. дпн Тодор Танев – министър на образованието и науката, Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ, д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ и член на УС на НАПОО от квотата на КНСБ, Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната политика, Васил Василев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 12 от 30 март 2015 г.
КНСБ и благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.“ наградиха д.ик.н. Янка Такева за активен принос в насърчаване таланта на децата С уникален плакет „25 години КНСБ“ и почетна грамота за активен принос в дейността на КНСБ и на благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.“ за развитие на таланта сред децата бе удостоена д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ.

Престижното отличие бе връчено на 12 март 2015 г. на празнично тържество по повод откриване на изложба-живопис и награждаване на участниците в конкурса за детско творчество „Какъв искам да стана?“ - съвместен проект на Конфедерацията, благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.“, СБУ и столичното 51. СОУ „Елисавета Багряна“. Конкурсът е поредната инициатива, посветена на 25 години от основаването на КНСБ, а негова цел е ранното откриване на талантливи деца и насърчаване развитието на техния талант.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 11 от 23 март 2015 г.
Съвместно обучение на МОН и СБУ по бюджет 2015 в област Кърджали В навечерието на тържественото национално честване на 25-годишнината на СБУ д.ик.н. Янка Такева връчи юбилейни отличия на активистите на Синдиката в областта

На 13 март 2015 г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в работна среща-обучение в град Кърджали, свързана с бюджет 2015, с опита, спецификите, трудностите и неизползваните възможности при прилагането на системата на делегираните бюджети. Обучението премина при отлично създадена организация от страна на Иванка Караколева, председател на РС на КНСБ – Кърджали, и Нела Арнаудова, председател на ОбКС на СБУ - Кърджали, областен координатор за Кърджалийска област.

Визитата на председателя на СБУ се осъществи по покана на главния секретар на МОН Красимир Вълчев, който беше основен лектор на семинара и Наталия Михалевска, началник-отдел „Училищна система” в дирекция „Организация и контрол на инспектирането” към МОН.

В обучението участваха директорите на детски градини, училища и извънучилищни педагогически звена и председателите на синдикалните организации на СБУ в град Кърджали и областта.

При откриването на срещата-обучение началникът на Регионалния инспекторат по образование – Кърджали, Гроздан Колев поздрави от името на всички присъстващи в залата директори председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и местните синдикални лидери по случай 25-годишнината на Синдиката.

Велина АНТОВА бр. 11 от 23 март 2015 г.
Вестник „Учителско дело” –достоен наследник на традицията, днес с енергия и страст посветен на своето призвание Вестник „Учителско дело” – вестникът на българското учителство, издание на Синдиката на българските учители, има дълга 120-годишна история като първоприемник на учителския просветителски печат у нас.

Тя му отрежда място сред най-старите и достойни български печатни издания. Началото е поставено през знаменателната 1895 г., когато 47 достолепни български учители стават основатели на своя национална синдикална организация – Български учителски съюз, и решават да издават свой печатен орган - вестник „Учителско дело”. На няколко пъти във времето вестникът сменя името си, но никога не изневерява на идейната си ориентация - страстно да отстоява социалните и професионалните права и интереси на българското учителство, да извисява българската духовност и националните идеали, да защитава доказаните традиции на родното образование, да дискутира неговото настояще и бъдеще. И сега, както в миналото, вестникът съхранява паметта на времето и е негов исторически летописец.

Със своята прогресивна и хуманна платформа вестник „Учителско дело” трайно спечели сърцата, вниманието и уважението на своята професионална аудитория, създавайки постепенно поколения от дългогодишни читатели. С десетилетия те остават верни на своето „Дело”, защото неговите страници са най-ярката трибуна за откровено споделяне на професионални и синдикални вълнения, те са желаната и така потребна подкрепа за личностната изява на творците от класните стаи, те са и хоризонтът, на който се открояват постиженията и на българското, на европейското и световното образование. Вестник „Учителско дело” посреща 120-годишнината на учителския просветителски печат с признанието за достоен продължител на най-добрите традиции и самочувствието на модерно, авторитетно издание на Синдиката на българските учители.

УД бр. 11 от 23 март 2015 г.
С воля, опит и солидарност продължаваме напред! На 13 март 2015 г. в Централата на СБУ по повод 25-годишния юбилей на Синдиката на българските учители и 120-годишнината от организираното учителско синдикално движение и просветителски печат в България председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева награди щатния състав на Синдиката с Диплом с Медал „25 години СБУ” и подаръчен комплект от най-ценните за всеки българин родолюбец книги – „Рибният буквар“ и „История славянобългарска“. Освен тях новото издание на „Равносметката 2010-2015“ и двете брошури, посветени на юбилея, получиха: Мими Иванова, Желю Иванов, Кунка Дамянова, Иван Кънчев, Пламен Иванов, Роза Костова, Павлина Петрова, Виолетка Петкова, Ивета Недева, Димитър Асенов, Йордан Красев, Христина Мандалиева, Таня Леонидова, Светла Струмина, Велина Антова, Димитринка Христова и Любка Георгиева. С Почетна диплома бяха наградени: Ивайла Василева, Райна Кирилова и Марийка Йотова.

Зам .-председателят на СБУ Красимир Попов връчи Диплом с Медал „25 години СБУ” на г-жа Такева в знак на благодарност за всеотдайността й като лидер през изминалите 25 години. „Няма по-трудна работа от синдикалната дейност, но ние успяхме да изградим, запазим и разширим най-големия учителски синдикат. Времената са трудни и трябва да бъдем взискателни към себе си и другите. Всеки ден трябва да се опитваме да правим по една добрина, да привличаме по един нов синдикален член или да помагаме на някого, защото ние сме лицето на Синдиката и чрез нас той заявява своето значимо присъствие в обществения живот на страната ни“ - с тези думи се обърна председателят на Синдиката към експертите и работещите в Централата.

По повод тържествената годишнина д.ик.н. Янка Такева награди с Диплом с Медал „25 години СБУ” и бившите дългогодишни експерти, работили в Централата на СБУ: Гиго Йорданов, Йордан Казашки, Мария Панова и Йорданка Томова.

Същия ден, отново в Централата на СБУ, Диплом със Златен приз „25 години СБУ” и Плакет „25 години СБУ“ получиха синдикални ветерани от град София, а всичките 24 столични ОбКС на СБУ бяха удостоени с Почетни плакети „25 години СБУ“. Наградите получиха председателите на ОбКС. (Пълния списък на имената на носителите на Диплом с Медал, Златен приз или Плакет „25 години СБУ” публикуваме отделно в броя.)

„Най-хубавото на изминалите 25 години е, че останахме приятели – развълнувана се обърна към присъстващите г-жа Такева. „Че в трудните мигове на изпитания, борби и протести ние бяхме заедно и ще продължим да бъдем. Защото спазвахме основните принципи на синдикализма – единство, солидарност, устрем, и ще продължим да ги спазваме и занапред. Израснахме духовно и професионално, осъзнахме потребността от обединение, за да вървим напред и да усъвършенстваме системата на средното образование. Имиджът на СБУ, който създадохме през изминалия четвърт век, се дължи на всички нас. Изградихме доверие и се превърнахме в незаобиколим фактор в българското общество. И от всички нас зависи да продължим и занапред по този път!“ - допълни поздравителното си слово лидерът на СБУ.

По време на празничното събитие Марияна Минкова, член на ИК на СБУ и председател на ОбКС на СБУ, район „Искър”- София, представи логото на софийските ОбКС на СБУ, значка и Кристален плакет „25 години СБУ”, изработени по проект на Оля Ангелакова, учител по изобразително изкуство и председател на ОбКС на СБУ, район „Изгрев”.

Кристалният плакет, с оригинален прочит на абревиатурата на СБУ - Сила, Борба, Успех, от името на софийските учители и синдикалисти за доказаното лидерство и за всеотдайността й към всички през изминалите години, бе връчен на д.ик.н. Янка Такева. Беше поднесен поздравителен адрес от председателите на общинските координационни съвети на СБУ от град София, с който те изразиха безкрайната си благодарност и уважение пред личността и професионализма на дългогодишния лидер на СБУ и заявиха готовността си и в бъдеще достойно да отстояват правата на работещите в системата на столичното образование, както и общата кауза на СБУ. „Уверяваме Ви, че 24-те ОбКС на СБУ в столицата имат опита, подготовката, волята и силата успешно да защитават както своите интереси на районно и общинско равнище, така и солидарно с колегията от страната, каузата на образователната система в Р България“, бе казано още в поздравителния адрес.

Юбилейното награждаване се превърна в празник на духа, солидарността и почитта! С „Многая лета“ и вдигната наздравица за бъдещо здраве, благоденствие и успехи на членовете на най-голямата професионална учителска организация - Синдикатът на българските учители, приключи тържественото събитие.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 11 от 23 март 2015 г.
Мартеница - с благодарност за силата и мъдростта, за юбилея и бъдещето! През месец март се навършват 25 години от създаването на СБУ. Четвърт век - дейност, която всички свързваме не само с обективните факти за развитието на Синдиката и постиженията на организациите му по места, но и с личните спомени за радостните и напрегнати моменти в работата на всеки учителски колектив, на всеки колега.

Какво са 25 години, съотнесени с човешкия живот?

Опит и младост. Силата на синдикалните организации, на всеки техен член е в този опит и младост. Сила, с която се опитваме да преодолеем слабостите в образователната ни система, срещу които винаги се борим и никога не успяваме да победим напълно.

Името на месец март се свързва и с името на бога на войната Марс. И всеки от синдикалните членове е воин. Воин в името на добрите промени, съхранение на постигнатото, воин срещу личното отчаяние и общата апатия към проблемите, които всички виждаме, но имаме слабостта и мъдростта да заобикаляме. Но… месец март свързваме и с Баба Марта - женското начало - символ на топлина, която запазва в прегръдката си нежното стръкче на новото. Март означава, че пролетта идва, но зимата все още не си е отишла. Вечната среща в природата, в живота. Студ и топлина. Слънце и сняг. И всеки от нас трябва да усети и съхрани крехкия слънчев лъч на креативността в снега на добре познатата рутина на повторението.

Месец март е и месецът на мартениците. Български обичай, който ни напомня за времето на хан Аспарух и тропота на конски копита, когато борбата е била единственият начин да оцелееш физически. И днес си пожелаваме да сме бели и червени като капките кръв, които пазят живота и спомените ни, че в мартеницата на живота присъстват всички цветове. Всяко дете има свой собствен, различен от другите цвят и ние го ценим, защото всеки цвят допълва красотата на Земята. И ние - здраво стъпили на нея, вървим напред, спокойно и трезво подкрепяме всеки педагог в стремежа му да запази с обич и отговорност късчето небе надежда за всяко дете.

Затова нека поднесем своята признателност, своята пъстроцветна мартеница на нашите колеги, които неуморно се борят за нашите успехи, дори да не очакват признание. Но те са воини и не им е нужна признателност, за да изпълнят своя професионален дълг, нито очакват благодарност, за да запазят светлината в детските очи в българското училище! И днес борбата е единственият начин да оцелеем духовно!

Честит юбилей, колеги! Честит личен празник! Бъдете все така чувствителни и отзивчиви, опитни и млади, защото и най-възрастните от вас са само на 25 години като синдикални членове! Миналото ви помни, дори да забравяме това! Настоящето, което творите, ви благодари, дори да не го показва винаги! Бъдещето ви очаква. То се нуждае от вас, за да запазите като воини и загрижени родители ценното в просветното дело!

Мартеницата в българското училище очаква сръчно да плетем нейните нишки с делата си. Това е мартеницата за децата, за живота, за бъдещето. И тя не се свързва само с месец март, а с всички сезони в природата и в живота. Мартеницата в училището на България! Началото на бяло-червения конец е от древността и продължава днес в детските ръце, които го сплитат за нас и за утрешния ден. Бяло като символ на богатство и червено като силата на кръвта, истината, успеха. Това е нишката, която свързва миналото, настоящето и бъдещето с ценното във всички цветове и месеци, свързва земята с нейните богатства и небето с неговите простори, за да знаем, можем, но и мечтаем.

Нека благодарим на тези известни и неизвестни лидери и синдикални членове, които ни помагат с опит, всеотдайност и жизненост, за да оцелеем като професионалисти и хора в утрешния ден. А той сега търпеливо ни очаква в познатата класна стая, на старите чинове и с новите мечти на нашите ученици.

Аурета ВАСИЛЕВА бр. 11 от 23 март 2015 г.
Горди сме с нашето голямо синдикално семейство В празничния предобед на 15 март 2015 г. – рожденият ден на Синдиката на българските учители, в Централата на Синдиката тържествено бяха връчени награди на удостоените по повод 25-годишния юбилей председатели на ОбКС на СБУ, областни координатори и номинираните от тях синдикалисти, членове на ИК и на ЦКРК на СБУ от 1990 г. до 1993 г., както и на председатели на Националните секции към СБУ. (Пълния списък на имената на носителите на Диплом, Медал, Златен приз или Плакет „25 г. СБУ“ публикуваме отделно в броя.)

„Няма по-голямо синдикално семейство от нашето. Пораснахме, натрупахме тъга, но и много радости. Положихме големи усилия, дадохме частица от себе си в стремежа си да помогнем на всеки един наш синдикален член, да запазим работното му място, да го развием като синдикалист. Всичко това е изключително важно и ние успяхме да го постигнем през тези 25 години” - каза в поздравителното си слово д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Израз на признание и уважение към нейната личност бе връченото от зам.-председателя Красимир Попов паметна фиала от Панагюрското съкровище. „На лидера д.ик.н. Янка Такева с признателност за всеотдайността, мъдростта и любовта, с които води Синдиката на българските учители”.

Звучаха благодарствени слова, оценки за стореното през годините, спомени за знаменателни събития, за синдикалния ентусиазъм, за получената подкрепа, за поуките, за приятелството… и много цветя.

Заедно с отличията наградените получиха книгите „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски - факсимилетно издание на зографската чернова от 1762 г., и Рибния буквар на д-р Петър Берон, отпечатан по повод 180 години от първото му издание. Както и новите юбилейни издания на Синдиката, сред които е и „Равносметката 2010 – 2015” - една книга за мечтите и ценностите, работата, доблестта, решимостта и примера на голяма част от българското учителство, организирано в Синдиката на българските учители.

Накрая участниците в празничното събитие положиха цветя пред паметника, сътворен от СБУ - с благодарност към българските учители - народни будители.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 11 от 23 март 2015 г.
СПОДЕЛЕНО: Учители, нека силата бъде с Вас! На 15 март 2015 г. Синдикатът на българските учители отбеляза своя 25-годишен юбилей и 120-годишнината от организираното учителско синдикално движение и просветителски печат в България. По повод празника бяха отличени членове на Синдиката, социални партньори и институции, подкрепящи СБУ в отстояване на политиките за качествено образование, в защита социалните и професионалните права на работещите в системата на средното образование. Ето какви мисли и вълнения споделиха, след като получиха високите отличия, част от наградените синдикалисти, социални партньори и съмишленици на най-многочисления и авторитетен отраслов Синдикат.

Димитринка ХРИСТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 11 от 23 март 2015 г.
Изпратени поздравителни адреси за 25-годишния юбилейна Синдиката на българските учители - УД бр. 11 от 23 март 2015 г.
Наградените от Синдиката на българските учители по повод 25-годишнината на Синдиката - УД бр. 11 от 23 март 2015 г.
Юбилеят - признание, заслужено самочувствие и гордост за Синдиката на българските учители
25 години СБУ се бори за устойчиво и качествено образование в България
На 15 март 2015 г. Синдикатът на българските учители тържествено чества своя 25-годишен юбилей и 120-годишнината на организираното учителско синдикално движение и просветителски печат в България. Стотици синдикалисти, сред които учредители на СБУ и ветерани, отдали четвърт век от живота си на синдикалната кауза, преживяха незабравими мигове на признание, споделено вълнение от извървения общ път и солидарна надежда за бъдещето. Това бе ден на заслужено самочувствие и гордост, защото авторитетът на Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, както и неговите синдикални победи не са подарени през годините, а извоювани в борба за отстояване правата на учителите и на равния шанс за качествено образование за всички деца. На 15 март т.г. бе денят за признателност към всички, отдали своята обич, труд, всеотдайност и посветеност на каузата на образованието и синдикализма през изминалите 120 години. Този ден ярко засвидетелства и силата на международната солидарност на световното учителско семейство, в което Синдикатът на българските учители дава и получава безусловна подкрепа.

На 15 март, по повод на празника, бяха отличени членове на Синдиката от цялата страна, представители на институции и социални партньори, работещи със СБУ за отстояването на политики за качествено образование и в защита на социалните и професионалните права на заетите в системата на средното образование. Празничната кулминация на поредицата инициативи, посветени на годишнината, бе тържественият юбилеен концерт-спектакъл в Софийската опера и балет, чийто директор академик Пламен Карталов бе негов сценарист и режисьор.

Знаменателното събитие бе уважено от държавни институции, социални партньори, съмишленици, приятели и гости от цялата страна, които заедно честваха празника на най-многочисления и авторитетен отраслов Синдикат в България. Сред официалните гости бяха: доц. д-р Румяна Коларова - секретар по образование, наука и гражданско общество на президента на Република България, министър на образованието и науката в служебното правителство на премиера проф. Георги Близнашки (август-ноември 2014 г.); Ирина Гъркова - съветник на президента в областта на културата, духовното развитие и националната идентичност; инж. Тотю Младенов - съветник на министър-председателя; Милена Дамянова - председател на Парламентарната комисия по образованието и науката при 43-ото Народно събрание; инж. Пламен Димитров - президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), проф. д.п.н. Тодор Танев – министър, и д-р Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката; Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община, министър на образованието, младежта и науката (юли-ноември 2009 г.); Негово Преосвещенство Тивериополски епископ Тихон - предстоятел на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София; акад. Стефан Воденичаров - председател на Българската академия на науките, министър на образованието, младежта и науката (февруари-март 2013 г.); проф. д-р Сергей Игнатов, д.и.н. - министър на образованието, младежта и науката (ноември 2009 - февруари 2013 г.); проф. д-р Анелия Клисарова, д.м.н. - министър на образованието и науката (май 2013 - август 2014 г.), проф. Лалко Дулевски - председател на Икономическия и социален съвет на Република България; Веселин Пенев, областен управител, и Живка Първанова - заместник-областен управител на София-град; Росица Иванова - областен управител на София-област; представители на Министерството на образованието и науката, инж. Даниел Панов - кмет на община Велико Търново, Златко Живков - кмет на община Монтана, ?/Наталия Стоянова - кмет на столичния район „Слатина“/, кметове на други райони от София и на общини от различни региони на страната, началници на Регионални инспекторати по образованието и директори на учебни заведения от цялата страна, представители на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на финансите, на Министерството на културата, на Министерството на земеделието и храните, на Националния осигурителен институт, на Столичната община, от неправителствени организации. Сред почетните гости бяха и: Станка Шопова - председател на Фондация „Устойчиво развитие за България” и изпълнителен директор на СОК „Камчия”; ген.-майор Румен Ралчев - председател на Национален съюз „Безопасност и охрана“; Петко Колев - председател на Общобългарска фондация „ТАНГРА ТанНакРа”; Николай Табаков - управител на ИК „Анубис”, и Явор Стефанов от „Анубис - Булвест” ООД; Н.Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух - извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина, и Н.Пр. Педро Пабло Сан Хорхе - извънреден и пълномощен посланик на Република Куба у нас; представители на академичната общност, на социалните партньори и др. Да почетат юбилея и споделят празника на своите синдикални братя и сестри бяха дошли Валентин Никифоров, д-р Иван Кокалов и Чавдар Христов - вицепрезиденти на КНСБ, председатели на федерации, съюзи, синдикати и регионални съвети, както и експерти на Конфедерацията.

Доколкото всеки юбилей закономерно изисква равносметка за направеното през изминалото време, при тържественото честване на СБУ, в което взеха участие близо 1000 членове, партньори и приятели на Синдиката, тя прерасна в емоция, признание, спомени, белязали живота на поколения учители - народни будители с очертани перспективи и политики за бъдещото развитие на образованието и учителската професия.

„Благодаря Ви, че сме заедно, за да отпразнуваме днес знаменателните три синдикални годишнини - 25-годишнината на СБУ и 120-годишнината от националното организирано учителско синдикално движение и просветителски печат, чийто първоприемник и продължител е вестник „Учителско дело” - издание на Синдиката на българските учители - каза в началото на своето поздравително празнично слово д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. - Благодаря Ви, защото заедно с Вас създадохме силен, знаещ, можещ и солидарен синдикат, поставихме и устоите на устойчивото българско образование. И най-важното - изградихме приятелството, което в трудните години помага на всеки един от нас. Нека отдадем почит и уважение на хората, които учредиха СБУ в далечната 1990 г. с първия председател г-н Иван Йорданов и ветераните на Синдиката.“ Д.ик.н. Янка Такева благодари за ползотворното партньорство на всички в залата. Тя отдели специално внимание на присъстващите синдикални членове, председателите на синдикални организации и на областни координационни съвети на СБУ, на председателите на регионални структури и организации на КНСБ, и благодари за голямото и сплотено синдикално семейство, за солидарността, сигурността и подкрепата, които дава то. Г-жа Такева се обърна с благодарност за конструктивното партньорство към присъстващите в залата министри на образованието за периода 2009 - 2015 г., представители на неправителствени организации, социални партньори и др. Тя припомни знакови моменти от най-новата история на СБУ. „Нашата мисия през изминалите 25 години - каза тя - беше издигането на престижа на българския учител, по-доброто финансиране на образованието, създаването на добри условия за работа на учителите и учениците. В далечната 2004 г. извоювахме микробусите и безплатните закуски за учениците, компютъризацията на училища, квалификацията на учителите и 0,8% на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал за лична квалификация на учителите, което записахме в Националния колективен трудов договор. През 2007 г. видяхме силата, мощта и солидарността на българските учители, които не само защитават правата си, но и осъзнават своята мисия за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес, за личностното развитие на младите хора и духовното просвещение на българската нация. Мисия, която ни е дадена от нашите предци, чиято борбеност и неуморимост сме наследили. Днес, във време на търсене на ценности в този разединен свят, осъзнаваме, че обединяването и изграждането на здрави основи в обществото ни за пореден път в българската история ще дойде от училището. Именно то има водеща роля в образованието, защото училището не е само сграда, а е работилница, в която се дават знания и умения в сътрудничество между учители, ученици, родители и общество, скрепено с доверие, обич и разбирателство.

Много синдикални членове може би си задават въпроса дали това, което направи СБУ през изминалите 25 години, е достатъчно? Дълбоко съм убедена, че не е, но важното е, че поставихме устоите на позитивни промени в образованието и в държавата, върху които градим стойностните неща в настоящето. През изминалите тежки години бяхме отричани и отричащи, доказвахме професионализъм, търсихме своята идентичност и ги намирахме по пътя на опрощението. Това е верният път, по който всички трябва да вървим, за да успеем.

Уважаеми гости, приятели на СБУ, от името на Синдиката благодаря на директорите, ръководителите на министерства, ведомства и организации, с които си партнираме. Благодаря на членовете на Отрасловия съвет с председател г-жа Ваня Кастрева, защото работим в дух на разбирателство и всичко, което правим, е в интерес на системата на средното образование. Можем да правим и повече, ако имаме добро и устойчиво финансиране на образованието. Нека никога поради лошо финансиране, лоши политики в образованието, да не бъдат закривани и обвивани в паяжини и забрава българските училища. Вярвайте в българския учител, имайте доверие на Синдиката на българските учители за това, че устойчивото, качественото образование отново ще заеме полагащото му се престижно място в България. И не забравяйте, че учителят чертае проекциите на бъдещето на държавата.“

На сцената на Националната опера председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева отличи с Диплом с Медал “25 години СБУ”: президента на Република България Росен Плевнелиев, премиера Бойко Борисов, инж. Пламен Димитров, Йорданка Фандъкова, проф. Тодор Танев, акад. Стефан Воденичаров, Негово Светейшество Патриарх български и Митрополит Софийски Неофит, проф. Сергей Игнатов и проф. Анелия Клисарова.

„Уважаеми колеги, скъпи братя и сестри, български просветители, днес Синдикатът на българските учители има основание достойно да заяви, че е най-големият синдикат в България и той се бори за вас - каза в своето приветствено слово инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ. - Благодаря на всички вас, благодаря на Янка Такева, вашия всеотдаен, опитен, достоен и много, много добър лидер. СБУ е най-добрият, най-можещият, най-знаещият Синдикат на масата на преговорите и единен, когато трябва - на улицата. Голямата учителска стачка, която бе през 2007 г., е и най-голямата стачка в новата история на България. Тя показа мощта и единството на Синдиката, на Конфедерацията, които винаги са резултатни.“

„Приветствам Вашите последователни действия в търсене на работещи устойчиви решения в системата на образованието и вярвам, че все така успешно ще подпомагате българските учители в тяхното светло дело, за да сполучи важната за всички нас мисия - модерно и конкурентно образование за следващите поколения“ - бе казано в поздравителния адрес от името на президента Росен Плевнелиев, който бе поднесен от доц. Румяна Коларова, съветник на президента. От негово име тя връчи на СБУ в лицето на д.ик.н. Янка Такева Почетен плакет "Св. св. Кирил и Методий". (Получените поздравителни адреси ще бъдат публикувани в специалното юбилейно издание на СБУ „Признанието“ - бел. ред.)

„Образованието е най-голямата инвестиция в бъдещето и то безспорно е приоритет за нашето правителство. Вярвам, че това е наша обща цел, чието изпълнение ще допринесе България да бъде модерна европейска държава. За да постигнем по-добро качество и стандарт на българското образование, за да върнем авторитета на българския учител и да издигнем статута му, съм убеден в необходимостта от съвместното сътрудничество между правителството и СБУ“ - посочва министър-председателят Бойко Борисов в своя поздравителен адрес. Той бе поднесен на д.ик.н. Янка Такева от инж. Тотю Младенов, съветник на премиера.

„Синдикатът на българските учители е връстник на демократичните промени в България и за това време вие показахте, че гражданското общество има своето място и може да се развива - заяви в поздравителното си слово Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община. - СБУ се превърна в непреодолим фактор при обсъждането и взимането на всяко отговорно решение за българското образование както на национално, така и на местно ниво. През изминалите 25 години се утвърдиха десетки лидери на СБУ в цялата страна, а председателят на Синдиката г-жа Янка Такева е истински национален лидер, от когото се учим и с когото се съветваме. Благодаря Ви, госпожо Такева, за социалното партньорство, без което е невъзможно да вървим напред. Аз се гордея, че съм учител, като кмет имам отговорността инвестициите в образованието в София да са видими и мисля, че това се случва. И през тази година 16 млн. лв. се инвестират в нови детски градини, в модернизация на училища и се надявам, че на 15 септември т.г. заедно с г-жа Такева ще открием поредното ново училище в столицата. Пожелавам ви все така упорито да защитавате учителя, който е най-ценният и важен фактор за развитие на българското училище.“

„Здравейте, приемни родители на нашите деца. Наричам ви така, защото вие се грижите за тях“ - бе оригиналният поздрав на проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, към присъстващите учители и синдикалисти. Той бе категоричен, че ще работи заедно със СБУ за повишаването заплатите на заетите в системата на средното образование. Министърът призова всички да подкрепят приемането на закон, който да постави училищното образование в съответствие с високите изисквания на XXI век. Той изтъкна и че трябва да бъдат приети образователни стандарти, които да удовлетворяват участниците в съвременния процес на училищното образование. „Трябва да възсъздадем връзките между родител, бизнес и държава, които да помагат чрез вас на българското училище. Ще насърча всяка инициатива на корпоративна отговорност в професионалното образование. Бъдете живи и здрави, благодаря на всички вас и на моите предшественици“ - каза още министър Танев. Пошегува се, че е единственият, който получава награда за резултати, които се очакват в бъдещето. Проф. Тодор Танев тържествено връчи на д.ик.н. Янка Такева Почетния знак на Министерството на образованието и науката.

„Имам изключително радостното поръчение от Негово Светейшество Патриарх български и Митрополит Софийски Неофит да предам неговия патриаршески благослов и да предоставя поздравителния му адрес - каза Негово Преосвещенство Тивериополски епископ Тихон. - Пожелавам и апелирам българското общество да възвърне достойнството и уважението към българския учител. Достойното заплащане на труда му трябва да е самопонятно. Пожелавам ви успехи, радост, Бог да благослови всички Вас.“

„Образованието и науката вървят ръка за ръка, всички ние работим на един общ фронт и това е определено още в Устава на Българското книжовно дружество - каза в своя поздрав към юбилярите акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН. - През последните години разработваме Възгледи за основните национални цели през следващите 25-30 години. Първата глава е за духовността на нацията. Духовността е възпитанието, образованието, културата. Ние, заедно с вас, сме ангажирани да поставим духовността и образованието на нивото, което заслужават. И за да стане това, първата крачка е да се въздигне статутът на учителя. Ще работим заедно. Честит празник!“

„За мен е изключителна чест да получа това признание за работата, която сме свършили заедно с целия екип - заяви в приветствието си проф. Анелия Клисарова. - Благодаря на г-жа Такева и на Синдиката за ползотворната ни дейност за издигане авторитета на българските учители, за което заедно положихме много усилия. Ние всички заедно трябва да работим за тази кауза, за да може учителят с високо вдигнато чело да обучава децата на България. Вие имате мъдростта на 120-годишните, днес празнувате и 25-годишен юбилей. Бъдете млади, дръзновени, здрави, усмихнати, новатори като 25-годишните - за цял живот.“ Проф. Анелия Клисарова посочи още, че доброто образование става не с магическа пръчка, а с градеж. Тя подари на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева картина със знаменателен надпис: „Българските училища са вечни, но тяхната душа са учителите.“

„Благодарение на българското учителство и на синдикалното движение през годините, които условно наричаме „години на прехода“, имаме ефективно, позитивно развитие и вяра в бъдещето - каза в приветственото си слово проф. Сергей Игнатов. - Благодарение на учителя и училището се случват всички положителни хубави неща през тези 25 години. Днес говорим за Стратегията „Европа 2020” и ред други неща, а българският учител - тихо, кротко и отговорно - през септември ще хване за ръка нашите първокласници и ще ги отведе в далечната 2078 г., когато те ще станат пенсионери. Голяма част няма да ни има тогава, но българският учител ще се грижи за неща, които ще се случат до края на нашето столетие. Ще припомня, че благодарение на българските учители и българското училище едни от най-светлите умове на нашата планета в областта на математиката, информатиката, физиката, астрономията и хуманитарните науки са нашите ученици. Голяма част от тях, още преди да завършат средното си образование, са приети за студенти в елитните топ 100 университета в света. Често българският учител не осъзнава тези факти, тъй като постоянно набеждават училището за проблеми, които са извън неговата ограда, те са на обществото и на държавата. Българският учител всекидневно и отговорно върши своята работа. Той трябва да има висок статут и всички в държавата трябва да работят за това.“

За да остане юбилеят незабравимо изживяване за всички присъстващи, огромен бе приносът на солистите, балета и оркестъра на Софийската опера и балет с диригент Григор Паликаров. Те представиха впечатляващ концерт-спектакъл, който превърна ознаменуването на 25-годишнината на СБУ в забележително културно събитие. Водещите на тържествената церемония - актьорите Искра Радева и Веселин Ранков, й придадоха изключителен блясък. В края на паметния юбилеен празник на СБУ сцената бе отрупана с над 50 кошници с цветя, получени бяха и неизброимо количество букети, както и десетки поздравителни адреси от България и чужбина. За пореден път те засвидетелстваха не само уважението на институциите и социалните партньори към СБУ, но и обичта и гордостта на редовите членове с техния Синдикат на българските учители.

През цялата година ще продължат честванията във всички краища на страната на четвъртвековния юбилей на СБУ, обединил стремежите, надеждите, борбите и несломимия дух на десетки хиляди учители. Ще продължат и делниците в непрестанния, скромен и славен труд на българските учители, които, обединени в своя Синдикат, ще работят за устойчиво и качествено образование за всички в България.

Светла СТРУМИНА бр. 11 от 23 март 2015 г.
Българи с почетното звание „Човек на хилядолетието“ Станка Шопова - изпълнителният директор на СОК „Камчия” и председател на фондация „Устойчиво развитие за България”, бе удостоена с почетното звание „Човек на хилядолетието”. Другият българин, получил честта да бъде избран за „Човек на хилядолетието”, е певецът Бисер Киров.

УД бр. 10 от 13 март 2015 г.
От миналото - огъня, не пепелта! Миналото! Уж засипано и затлачено от пластовете на дните, годините, десетилетията, а все продължава да живее в нас. Защото сме негови рожби. Негови наследници и продължители. Докосването до него е докосване до мъдростта на отлетялото време. Пенчо ЧЕРНАЕВ бр. 10 от 13 март 2015 г.
Проект „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняването им в нова електронна административна услуга - Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“ На 15.10.2014 г. Министерство на образованието и науката подписа договор по Оперативна програма „Административен капацитет" за изпълнение на проект „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняването им в нова електронна административна услуга - Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“ с продължителност 12 месеца. Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет" и съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

- бр. 10 от 13 март 2015 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ: Преминаване на работа при друг работодател след ползване на платения годишен отпуск в пълен размер Съгласно чл. 155, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. При постъпване на работа за първи път, работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 10 от 13 март 2015 г.
Синдикатът на българските учители в по-важни факти и цифри за периода 2010-2015 г. През последните 5 години СБУ бе организатор и съорганизатор в партньорство с Вицепрезидента на Република България, с държавни институции, общински администрации, неправителствени организации и висши училища на 61 национални и международни конференции, кампании, дискусии и обучения по теми и проблеми, изключително важни за актуалното състояние и перспективното развитие на средното образование.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 10 от 13 март 2015 г.
Синдикатът на българските учители разчупи черупката на страха и даде пример как се отстояват професионални и човешки права Четвърт век е значителна част от живота на човек, а в исторически план това може да бъде начало на обществени процеси, определящи демократичното развитие на образователната система в България. Достатъчно време за анализи, за равносметка, за поглед в бъдещето. За мен е чест, че бях участник в мисията на СБУ за утвърждаване на истинско гражданско общество, за защита на социално-икономическите и професионално-творческите права и интереси на българските учители. Георги ДАНОВ, председател на ОбКС на СБУ - район „Надежда”, София, дългогодишен член на Изпълнителния комитет на Синдиката бр. 10 от 13 март 2015 г.
Стартира новата електронна платформа за учене на възрастни EPALE На 5 март 2015 г. в „София хотел Балкан” се проведе конференция за представяне на електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe). Тя бе организирана от Министерството на образованието и науката, в качеството си на Национално звено за подкрепа (НЗП) на инициативата на Европейската комисия.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 13 март 2015 г.
На какво ни научи нашата школа – СБУ! 25 години Синдикат на българските учители в България. Това е четвърт век школа за синдикализъм, за учене през целия живот, школа за истината, за защитата на човешките права, за доброто бъдеще на България! Университет с такава специалност за учене няма! Не, има, и това е СБУ. Оценките ни ги пишат всеки ден на теб, на мен, на синдикалния лидер – ученици, родители, общественици, учители – колеги, та дори и политици. А какъв път извървяхме? Едно поколение, един 25-годишен живот в Синдиката. Цветана ЗАРКОВА бр. 9 от 9 март 2015 г.
Урок по родолюбие с учениците на столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ На 19 февруари т.г. в столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ с директор Надка Христова, се проведе открит урок по повод 142 години от безсмъртието на Апостола на свободата Васил Левски. Събитието в памет на националното величие и саможертва на Дякона, премина под наслов „Левски в историята, литературата и изобразителното изкуство“. Димитринка ХРИСТОВА бр. 9 от 9 март 2015 г.
25 години СБУ - обединени и солидарни, устремени към бъдещето Аз вярвам, че образованието е ключова инвестиция, която може да прекъсне цикъла на бедност и социално изключване, и да даде на хората равни възможности за реализация. И заедно с това да бъде един от двигателите на конкурентното развитие на българската икономика, защото през 21. век знанието все повече се превръща в основна стратегия за развитие на обществата, без която човечеството не би могло да се развива и да оцелее. Ива БАЙЧЕВА бр. 9 от 9 март 2015 г.
Националната търговско-банковата гимназия отбеляза своя 102-годишен юбилей На 25 февруари 2015 г. Националната търговско-банкова гимназия в гр. София – най-голямото средно икономическо училище в България, тържествено отбеляза 102-годишнината от своето създаване. По повод юбилея учениците и учителите от гимназията за шестнадесета поредна година демонстрираха своя висок професионализъм, креативност и умения за работа в екип по време на училищния панаир на учебно-тренировъчните фирми, банки и други формирования по проекта "Интегративно практическо обучение".

Екип от учители на НТБГ, гр. София бр. 9 от 9 март 2015 г.
Учредена бе Обществена академия за наука, образование и култура На 26 февруари 2015 г., в Централния военен клуб - София по инициатива на акад. Асен Богданов, международен учен и общественик, и Симеон Симеонов, председател на Сдружение „Отечествен съюз“ - България бе учредена Обществена академия за наука, образование и култура. В присъствието на изтъкнати обществени дейци в областта на науката, образованието и културата, и на личности с неоспорими качества и висок граждански морал беше създадена новата Академия. Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители бе сред новоизбраните в Академичния съвет. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 9 от 9 март 2015 г.
БУРГАС: Дни на педагогическото майсторство
СОУ „Йордан Йовков”
Членовете на Клуб ”Знаещи и можещи педагози” Янка Колева и Мариета Николова са младши учители в СОУ ”Йордан Йовков”. Те впечатлиха Анна Пенева, директор на училището, още по време на студентската практика. При първата възможност тя ги назначи на свободните работни места с временни договори и изпитателен срок. По думите на г-жа Пенева и двете са с отлична методическа подготовка и езикова култура, прилагат образователен софтуер ”Енвижън”, работят по технологията „един компютър - много мишки”. Показват отлично владеене на информационните технологии и прилагат интерактивни методи и съвременни образователни технологии. Всичко това те доказаха в откритите практики на седмичен цялостен режим в първи клас. Станка НОВАКОВА бр. 8 от 2 март 2015 г.
В чест на Апостола на свободата Висил Левски - УД бр. 8 от 2 март 2015 г.
Кръгла маса за бъдещето на гражданското образование На 23 февруари в сградата на Народното събрание се проведе кръгла маса на тема „Гражданското образование – перспективи и възможности“. По покана на Иван Иванов, зам.-председател на Народното събрание и Светослав Малинов, член на Комисията по култура и образование в Европейския парламент бе дискутирана темата за въвеждане на задължително гражданско образование в училище. В присъствието на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев, беше разисквана необходимостта от въвеждането като самостоятелен предмет или запазването на интердисциплинарния подход при преподаване на гражданско образование в българското училище, моделите и степените му на застъпеност според възрастта на децата и учениците. Във форума взеха участие д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, Корнелия Маринова, зам.-председател на Комисията по образование и култура, Борис Станимиров, зам.-председател на Комисията по външна политика, Живка Първанова, зам.-областен управител на София-град, Лилия Еленкова, председател на Национален младежки форум, Саша Безуханова - инициатор и основател на гражданската платформа за дебат и общо действие - MoveBG/HP, представители на фондациите: “Асоциация Анимус“ и „Пайдея“, бизнес и неправителствени организации, медии и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 2 март 2015 г.
Благодарение на солидарността оставяме диря в развитието на гражданското общество Не зная защо обществото ни все по-осезателно потъва в трагичното безвремие на паралелната реалност. Онази, в която единствено и само волята да оцелееш те движи всеки час, всеки ден, всяка година. Време, в което всички морални добродетели сякаш са изкривен образ от огледалото на злото. Време, в което е много трудно да докажеш себе си, да постигнеш лично удовлетворение от добре свършената работа и да въздъхнеш с облекчение, че си намерил верния път в живота. Вероятно за мнозина това ще прозвучи твърде наивно, по детски. Нормално е!

Аз съм представител на онази група от същото това общество, което все още се уповава на самокритичната оценка и се стреми да постигне все по-добри, положителни резултати в работата си. С годините се убедих, че невисокият стандарт е от значение. Вярно, парите дават самочувствието, че си осигурен, но все пак има и нещо много по-силно и важно, а то е свързано с професионалната ти реализация, с желанието да вършиш онова, за което си призван, с надеждата, че хората разбират и оценяват усилията ти. Така се случи и с мен!

Постъпих в 41. ОУ "Св. Патриарх Евтимий" преди 23 години. Съвсем млад човек, без опит, но с амбицията да научи повече от колегите си, да извлече максимума от професията, да навлезе в дебрите на учителството и с достойнство да се нарече учител. Година след година, опитът се трупаше, но повярвайте ми, никой нямаше да забележи усилията ми, ако не бяха многобройните контакти с колеги от нашето училище, а по- късно и с онези, от чиито успехи се възхищавах. Исках да ги опозная като хора, носещи висок морален потенциал, който предаваха на своите ученици.

Станах член на Синдиката на българските учители след доста изводи, преоценки на своя житейски и професионален път, осъзнавайки хуманната цел, която синдикалната организация си поставяше - да защити правата, личностното израстване и да се бори за просперитета на българския учител. Защото, докато сме млади, идеализмът ни заслепява. Той ни впуска сред гонитбата на собственото си търсене като човек, като личност, но намирането на съмишленици с горящи сърца, които защитават интересите на своите колеги и им дават увереността, че са значими и че от тях има нужда, че са движещият фактор в духовното израстване на нацията, може да бъде осъзнато само тогава, когато истински прегърнеш идеята. Именно това идейно израстване дължа на Синдиката на българските учители. Многобройните отличия, които имам, не пораждат само гордост от добре свършената работа, напротив, те ме мотивират да бъда по-отговорна, по-прецизна, по-самоотвержена дотолкова, доколкото е позволено на един учител - творец.

Всички ние, колеги, сме творци. Ние творим ставащото в новото време и му даваме положителен ракурс. Ние формираме въпросите на новото време, на които политическият елит търси да даде адекватни отговори. И ако един ден поне мъничко сме успели да постигнем нещо, то е и благодарение на нашата солидарност, а за такава можем да говорим само тогава, когато сме осъзнали, че диря в развитието на гражданското общество сме оставили ние, всички членове на СБУ.

Надя Стаменова - ФЛОРОВА, начален учител в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, София бр. 8 от 2 март 2015 г.
През какво ще преминем - избира съдбата, но как ще преминем - избираме ние Днес, когато се поздравяваме с 25-годишния юбилей на Синдиката на българските учители, аз съм щастлива, че посвещавам една голяма част от трудовия си път на тази най-голяма и най-авторитетна организация, дала ценен принос в съхраняване и обогатяване на традициите на синдикалното учителско движение.

Синдикатът на българските учители е магия, защото е завоювал безспорен авторитет с дълбоко познаване на проблемите в образованието и ревностно отстояващ правата, интересите и достойнството на българския учител. Щом си в СБУ, няма как да не се чувстваш част от голямото цяло, призвано да гради мостове чрез подрастващите между минало, настояще и бъдеще и често да се бори те да се запазват.

Чрез формите за социално партньорство и диалог, използвайки добрия експертен потенциал, отзивчивостта на членската си маса, воден от изключително всеотдаен и компетентен председател - д.ик.н. Янка Такева, нашият Синдикат се превърна във важен фактор при решаване на ключови проблеми.

Ето защо СБУ е значим за всеки българин.

СБУ е и Европейски синдикат, защото заема водещо място в европейските синдикални структури.

Многобройни са международните срещи, семинари, обучения, научнопрактически конференции, организирани и проведени от Синдиката, за да бъде българското учителство в крак с европейските практики.

Но на мен какво ми даде СБУ?

- Научи ме настоятелно и аргументирано да отстоявам професионалните интереси на работещите в образованието;

- Всички заедно с натрупания опит и авторитет да бъдем градивна сила и коректив при решаване проблемите и предизвикателствата на времето, за да станем основен двигател в реформирането на образователната система;

- Труден и отговорен е пътят на синдикалиста, но постигнатите успехи си заслужават.

Ще забравим ли годините на прехода и ролята на СБУ за утвърждаване на гражданското общество?

Ще забрави ли някой неповторимия урок на българския учител, изнесен под ръководството на СБУ - Национална стачка на учителите - 2007 година? За нея се говори и днес - у нас и в чужбина.

А и сега, вчера, всеки месец, всяка година СБУ е непрекъснато с пулса на времето, за да се подкрепя и насърчава учителството в професионален и социален аспект.

Какво е лично за мен СБУ?:

С - сила

Б - борбеност

У - успех

Съдба, която ме докосна, а аз я избрах. А съдбата се носи докрай.

Станка НОВАКОВА, секретар на ОбКС на СБУ- Бургас бр. 8 от 2 март 2015 г.
8 МАРТ 106 г. борба на жените за права и равнопоставен в обществото В началото на първия пролетен месец има един ден, който носи особено очарование. Осми март е празник на жената майка, учителка, любима, труженичка. Посрещан с радост или отхвърлян, 8 март е символ на женската солидарност по целия свят. Историята му е дълга и тази година бележи 106 години борба на жените за права и за равнопоставеност в обществото. И днес празникът носи много социални послания и насочва вниманието към най-сериозните проблеми на жените в целия свят. Това е Ден за международно признание на икономическите, политическите и обществени постижения на жените.

УД

УД бр. 8 от 2 март 2015 г.
Първа национална среща на клубовете „Млади възрожденци” На 21 февруари т.г. при домакинството на Националния исторически музей в столицата се състоя първата национална среща на клубовете „Млади възрожденци”. Събитието, което е под патронажа на Маргарита Попова, вицепрезидент на РБългария, се организира от Общобългарския комитет „Васил Левски”. Началото бе поставено с химна на републиката ни „Мила Родино”, който вдигна на крака присъстващите в залата над 200 деца и учители, представители на 32 клуба от цялата страна и гости, които подкрепят тяхната дейност.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 8 от 2 март 2015 г.
Професионалната гимназия по механоелектроника в град Ловеч отбеляза 56-годишен юбилей На 10 февруари 2015 г. Професионалната гимназия по механоелектроника в град Ловеч чества своя празник. В салона на училището по стара традиция се събраха бивши и настоящи преподаватели и ученици. Интерес предизвика филмът, отразяващ историята на професионалната гимназия - от първата копка преди 56 години - до настоящия момент.

Колективът при ПГМЕТ - гр. ЛОВЕЧ бр. 7 от 23 февруари 2015 г.
100 години гимназиално образование в град Белоградчик „Историята на едно училище е история на духа”. Под това мото малкото ни градче тържествено отбеляза 100-годишния юбилей на гимназиалното образование, защото историята на едно училище е съкровищница, в която всяко поколение вгражда част от себе си, за да черпят идващите след него опит и самочувствие.

Клуб „Журналист“ към СОУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик, обл. Видин бр. 7 от 23 февруари 2015 г.
Столичното ОДЗ № 56 „Здравец“ – иноватор, модел за екипна работа и партньорство с родителите Вече 33 години столичното ОДЗ № 56 „Здравец“ в район „Младост 3“, с директор Искра Причкапова осигурява здрава и стабилна среда, в която всяко дете има свободата да развива своите възможности и талант. Димитринка ХРИСТОВА бр. 7 от 23 февруари 2015 г.
25 години КНСБ – в борба за справедливост за работеща България На 18 февруари т.г. в Националния дворец на културата се проведе Юбилейна национална конференция по повод 25-годишнината на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ - най-големия и авторитетен защитник на социалните права, свободи и интереси на работещите българи, обединила 35 браншови федерации, синдикати и съюзи с над четвърт милион български работници. На юбилейното събитие присъстваха над 400 души, представители на държавната власт, социални партньори, международни гости, основните членове на Конфедерацията и др. Конференцията бе открита с доклад на президента на КНСБ Пламен Димитров, който говори за постиженията на Конфедерацията, поуките от миналото, предизвикателствата пред труда и синдикализма с хоризонт до следващия VІІІ конгрес. Във втората част на форума, свързана с един от основните приоритети на КНСБ - заплащането на труда и инвестициите в качествена заетост, участие взеха Любен Томев - директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, Мария Темелкова - председател на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации, Ренета Петрова - зам.-председател на Синдикална федерация "Металици" и др. Поздравителен адрес по повод юбилейното събитие бе прочетен от името на президента на РБългария Росен Плевнелиев.

Димитринка ХРИСТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА, Светла СТУМИНА бр. 7 от 23 февруари 2015 г.
Гост на броя Спаска Кузманова, председател на ОбКС на СБУ – Белово: „Почтеността и професионалната етика са фундаментът на ефективното синдакално лидерство" Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 16 февруари 2015 г.
90 години ОУ „Братя Миладинови”, гр. Бургас - традиции, опит, новаторство Има нещо величаво и свещено в благородното дело да създадеш училище. Такова благородно дело е Основно училище „Братя Миладинови“ в гр. Бургас, което обединява през годините учители, ученици, техните родители, служители, общественици. Бочко БОЧЕВ бр. 6 от 16 февруари 2015 г.
На многая лета! Големият родолюбец акад. Григор Велев, председател на Българската академия на науките и изкуствата /БАНИ/, навърши 80 години, и по повод юбилея на 22 януари т.г. представи новото си всеобхватно изследване „История на българите в Македония“ – том I. Видният наш патологоанатом, автор на близо 140 научни публикации у нас и в чужбина, както и на монографии и учебници по обща и клинична патология, е обучил десетки лекари в тази трудна специалност. Димитринка ХРИСТОВА бр. 6 от 16 февруари 2015 г.
Състоя се XXIII-то издание на конкурса „Евтимиев ученик - 2015“ По утвърдена традиция ученици, учители и ръководството на столичното 41. ОУ „Свети Патриарх Евтимий” почитат паметта на своя патрон. В негова чест всяка година се организира уникалният конкурс-спектакъл „Евтимиев ученик”, който съдейства за приобщаване на учениците към християнските ценности и гражданските добродетели. И тази година в XXIII-то издание на конкурса „Евтимиев ученик – 2015“ участваха много ученици, които демонстрираха, колко много са научили от своите любими учители. Димитринка ХРИСТОВА бр. 6 от 16 февруари 2015 г.
Открита практика - „Дете със златно сърчице “ в ЦДГ „Светла“, гр. Пловдив В ЦДГ „Светла”, гр. Пловдив бе представена прекрасна открита практика по програмната система „Дете със златно сърчице“ - изд. „Марк 91” с децата от подготвителната група на 6-годишните. Темата на урока бе „Негово Величество Животът”. Основната поставена цел - осъзнаване от малчуганите на здравето като ценност и овладяване на адекватни ориентири за опазването му. Екип от ЦДГ „Светла“, гр. Пловдив бр. 6 от 16 февруари 2015 г.
25 години СБУ e многочислен и авторитетен партньор, силен с политиките си за устойчиво развитие на образованието Днес трябва да се поздравим с 25 години от създаването на нашия авторитетен и действен Синдикат. Това е един оптимистичен период, изпълнен с вдъхновение. СБУ доказа силата си в отстояване на колективните интереси на българското учителство.

Тодорка ЛАЗАРОВА бр. 6 от 16 февруари 2015 г.
По идея на вицепрезидента на РБългария Маргарита Попова се учреди първият клуб „Млади възрожденци“ в София На 5 февруари 2015 г. вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова и председателят на Общобългарски комитет „Васил Левски" Васил Василев бяха на гости на 162. Основно училище „Отец Паисий“ - кв. Ботунец по повод учредяването на клуб „Млади възрожденци". Целта на клуба е възпитателна - да се съхрани българската идентичност, да се помни миналото, да се знае историята. Учениците посрещнаха гостите по стар български обичай със сол и питка и пяха химна на Република България.

Анна ВАСИЛЕВА бр. 6 от 16 февруари 2015 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ЕКСПЕРТИТЕ В ОБЩИНИТЕ Качественото образование изисква взаимодействие, диалог, ефективно и прозрачно управление на делегираните бюджети УД бр. 5 от 9 февруари 2015 г.
Интервю с Вероника Петкова, учител по български език и литература, ръководител на Медиен клуб „от 14 до 18” в ПГАВТ „А. С. ПОПОВ”, София Удовлетворение идва от това, което успяваме да си дадем като личности - доверие, приятелство, разбиране, обич

УД бр. 5 от 9 февруари 2015 г.
МОН стартира оперативна програма: „Наука и образование за интелигентен растеж“ Новата оперативна програма ще осигури над 1 милиард и 370 милиона лева до 2020 г. за образованието и науката в България

- бр. 5 от 9 февруари 2015 г.
Добра практика Лиляна Якимова, директор на Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев”, гр. Сливен - бр. 5 от 9 февруари 2015 г.
VII конкурс на тема „Аз съм българче“ Начално базово училище “Михаил Лъкатник” - гр. Бургас съвместно с Училищното настоятелство организират VII конкурс на тема „Аз съм българче“. Конкурсът се провежда под патронажа на д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ с подкрепата на Областна администрация - Бургас, Община Бургас и РИО на МОН – Бургас

- бр. 5 от 9 февруари 2015 г.
Дефлацията – икономически и социални измерения - експертен форум На 2 февруари т.г. в София се състоя експертен форум на тема „Дефлацията – икономически и социални измерения“, организиран от Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Съюза на икономистите в България /СИБ/. В събитието взеха участие около 40 независими експерти – икономисти, финансисти, статистици, специалисти по социална политика, юристи, както и представители на основните членове на Конфедерацията. Сред участниците във форума бе и председателят на Синдиката на българските учители доктор на икономическите науки Янка Такева. Свои презентации представиха експертите Роналд Янсен – икономически съветник в Европейската конфедерация на профсъюзите. УД бр. 5 от 9 февруари 2015 г.
МАРИЯ МИНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА Столична община стартира за учителите скринингова програма за рак на млечната жлеза УД бр. 5 от 9 февруари 2015 г.
ПРОФ. ДПН ТОДОР ТАНЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: Мъдростта и опитът в сферата на образованието трябва да бъдат следвани Интервю

УД бр. 5 от 9 февруари 2015 г.
Партньорство за целесъобразно съставяне и приемане на бюджета за средното образование за 2015 г. На 31 януари т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе семинарно обучение за съставяне и приемане на бюджета за системата на средното образование за 2015 г. То се организира от СБУ за десета поредна година и бе с участието на проф. Тодор Танев, министър на образоването и науката, Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката, Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, Соня Кръстанова, директор на дирекция „Финанси”, Дима Коцева, началник-отдел в същата дирекция на образователното министерство. Сред лекторите бе и Мариана Мотева, държавен експерт в Министерството на финансите /МФ/, както и Даниела Ушатова, ръководител екип „Общински услуги и финанси” в Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Освен синдикалния актив, в обучението се включиха социални партньори от цялата страна - зам.-кметове на общини, специалисти и директори на дирекции по образование в общински администрации, началници и експерти от РИО на МОН, директори на учебни заведения в системата на средното образование и др.

УД бр. 5 от 9 февруари 2015 г.
„Наследили сме, отстояваме и ще предадем на бъдните поколения училище за шампиони“ Антони Стоянов, директорът на СМГ„Паисий Хилендарски“, споделя на какво се дължат успехите на учениците на гимназията и казва още: „Ще работя със всички сили и средства за издигане престижа и авторитета на българския учител.“ Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 4 от 2 февруари 2015 г.
Партньорство за качествено професионално дуално образование и
обучение
На 21 януари 2015 г., след проведена среща в Министерство на образованието и науката със зам.- министъра на образованието Ваня Кастрева и експерти от образователното министерство, международна делегация от представители на Синдиката за възпитание и образование (GEW) – Германия, посети Централата на СБУ. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 2 февруари 2015 г.
Проф. д-р Росица Пенкова, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ при СУ „Св. Климент Охридски“: „Учителите имат ключова роля за качествени промени в образованието“. Тя казва, че Националният конкурс на СБУ „Учител на годината“ е един изключително успешен конкурс, който има голямо значение за професионалното израстване на учителите. Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 4 от 2 февруари 2015 г.
Сдружението за учителска взаимопомощ - София отчете още една успешна година На 21 януари т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе редовната годишна конференция на Общото събрание на Сдружението за учителска взаимопомощ /СУВ/ - гр. София, на която присъства и председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Беше отчетена дейността през изминалата година и се прие план за действие през 2015 г. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 4 от 2 февруари 2015 г.
„Рицарят в мен“ – тържество на християнските добродетели На 28 януари 2015 г. в актовата зала на столичното 18. СОУ „Уилям Гладстон“ с директор Величка Стойчева, се проведе тържествена церемония по награждаването на участниците в регионалния кръг на Конкурса за детска рисунка „Рицарят в мен“. Конкурсът за таланти се провежда по идея на Ордена на рицарите Тамплиери у нас в три кръга - училищен, регионален и национален. Целта на организаторите, съвместно с Регионалните инспекторати по образованието, е да провокират учениците от IV до VІІІ клас чрез рисунките си да пресъздадат рицарството като школа, възпитаваща общочовешки и нравствени добродетели, нужни за израстването и развитието на личността.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 4 от 2 февруари 2015 г.
25 години СБУ - с грижа и отговорност в защита на българското учителство Споделям всички синдикални усилия да се защитават човешките, социалните и трудовите права на българските учители чрез възможностите на колективното трудово договаряне. Само уважаваният, здравият, добре платеният и спокоен учител може да е полезен за своите ученици и за обществото. …В духа на доброто партньорство, искам да изразя искреното си уважение и респект към госпожа Янка Такева. Тя е своеобразен феномен в социалното лидерство, пример за решителност и диалогичност. Тя с вроден талант ни дава пример за всеотдайна, добронамерена синдикална работа, високо ползотворна и докрай в защита на българския учител. Диян СТАМАТОВ, директор на 119. СОУ „Академик Михаил Арнаудов“, гр. София бр. 4 от 2 февруари 2015 г.
Доц. Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт: „През близо 20-годишния период от създаването на Учителския пенсионен фонд броят на бенефициентите му
и стойността на неговите активи постоянно нарастват“
В интервюто с него той пожелава на Синдиката на българските учители все така отговорно и успешно да изпълнява своята мисия в защита на правата и издигане на авторитета на българските учители.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 4 от 2 февруари 2015 г.
Регламент на обявените от Национален клуб „Родолюбие“
XXIII национален ученически конкурс и конкурс „Мисия учител“, под наслов: „Съединението прави силата“
Регламент на обявените от Национален клуб „Родолюбие“

XXIII национален ученически конкурс и конкурс „Мисия учител“, под наслов: „Съединението прави силата“

- бр. 4 от 2 февруари 2015 г.
Столична библиотека с нов обществено-литературен клуб Столичната библиотека и новосъздаденият към нея обществено-литературен клуб „Благодатният четвъртък“ събраха столични общественици, учени, публицисти, интелектуалци и журналисти по повод първата им среща. Инициатори на събитието са Юлия Цинзова – директор на библиотеката и писателите Калин Терзийски, Захари Карабашлиев, Иво Милев и Теодора Тотева. Специален поздрав към учредителите на новия клуб изпрати д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 26 януари 2015 г.
Откриха многофункционален съвременен корпус в столичното 32. СОУ „Нашето училище непрекъснато модернизира материално-техническата база и създава виртуална интерактивна учебна среда, която доказано води до повишаване мотивацията на младите за учене и самоусъвършенстване, както и до увеличаване броя на извънкласните дейности, свързани с изучаването на чужди езици“. С тези думи Нели Костова, директор на столичното 32. СОУ откри новия мултифункционален корпус с шест интерактивни кабинета за изучаване на английски език в училището. Проектът „Виртуален езиков свят” е на стойност 400 000 лв., от които 200 000 лв. са дарение от фондация „Америка за България” по програма „Училище на бъдещето”.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 26 януари 2015 г.
Рицарят в мен На 19 януари т.г. в културния център на Морското казино в град Бургас се откри изложба на ученически рисунки на тема „Рицарят в мен“. В нея са представени творби на ученици от 3, 5, 6 и 7 клас на ОУ „Антон Страшимиров“ в гр. Бургас. Те се включиха в училищния етап на конкурса, обявен от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим, Велик Приорат – България.На тържественото откриване присъства и ген.-майор Румен Ралчев - Велик Приор I от Велик Приорат България.

Елена НАЧЕВА, директор на ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Бургас бр. 3 от 26 януари 2015 г.
1000 години от безсмъртието на цар Самуил отбелязаха ученици и учители от град Сърница и село Сатовча Наскоро в кабинета по история на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, ученици от XI клас на училището заедно със своите връстници от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница под ръководството на учителите си по история, отбелязаха 1000 години от смъртта на цар Самуил. Проявата премина под формата на открит урок в рамките на два учебни часа с учителите им по история - Фейзе Карамолла от Сърница и Гюлзара Качанова от Сатовча, които са активни членове на Сдружението на преподавателите по история в България.

Гюлзара КАЧАНОВА, учител по история в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, обл. Благоевтрад бр. 3 от 26 януари 2015 г.
Кръгла маса в столичното 144. СОУ „Народни будители“ На 16 януари т.г. столичното 144. СОУ „Народни будители“, с директор Величка Николова, бе домакин на кръгла маса за разискване на актуални проблеми на съвременното училище, както и за обмен на добри педагогически практики в профилираното обучение. Участие взеха директори и учители от 20 училища от цялата страна с профил „Изкуства-музика“. Участниците споделиха мнения и по обсъждания в момента нов законопроект за предучилищното и училищно образование, както и за мястото на профилираните училища в новата образователна структура.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 26 януари 2015 г.
25 години СБУ е конструктивен и авторитетен партньор, силен със своите членове и съмишленици 25 години не са много от историческия ход на времето, но когато това е отрязък от стръмен, изпълнен с превратности и трудни реформи път, не може да не възкликнем: „Поздравления за 25-годишнината на нашия Синдикат! Мариана КАРАДЖИКОВА – старши учител в 145.ОУ „Симеон Радев“, гр. София бр. 3 от 26 януари 2015 г.
Госта на броя „Когато прави вечни неща, човекът е човек“ - разговор с художника Ставри Калинов.

Интервю на Розина Крумова бр. 3 от 26 януари 2015 г.
Национален златен приз „Човешки ресурси 2014“ за председателя на СБУ Янка Такева На 15 януари 2015 г. в зала „Тържествена” на Централния военен клуб в столицата се състоя церемония по връчване на националния приз „Човешки ресурси 2014”. Той се присъжда за единадесети пореден път от управителните съвети на фондация „Човешки ресурси в България и евроинтеграцията”, Национално сдружение на организациите за социални услуги и списание „Човешки ресурси” на тези, които в сферата на своята професионална дейност имат най-голям принос за непрекъснатото професионално усъвършенстване и ефективното управление на човешкия потенциал, за внедрените иновации в тази област и за подобряване качеството и производителността на труда в звената и институциите, които ръководят. Целта на наградата е да се утвърди разбирането, че хората са най-ценният капитал, да се насърчат добрите практики в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси, подчерта в приветственото си слово доц. д-р Ганчо Попов, председател на фондацията и на сдружението. Д.ик.н. Янка Такева бе удостоена с тази престижна награда за отстояване каузата в подкрепа на работещите в образованието, подобряване на статуса им и за защита на техните синдикални и професионални права.

УД бр. 2 от 19 януари 2015 г.
СБУ подпомогна свои членове, пострадали от бедствието в гр. Мизия Синдикатът на българските учители дари 23 микровълнови печки на свои синдикални членове, пострадали от наводненията през изминалата година в град Мизия. Това се случи на 12 януари 2015 г. в сградата на община Мизия с участието на д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, Пламен Димитров - президент на КНСБ, Емилия Бонева - председател на ОбКС - Враца и областен координатор на СБУ за Врачанска област, Маринка Великова - председател на ОбКС на СБУ - Мизия, в присъствието на кмета на общината д-р Виолин Крушовенски. Микровълновите печки бяха раздадени на членове на Синдиката на българските учители в подкрепа на домакинствата им, които вследствие на наводненията през изминалата година изгубиха голяма част от имуществото си.

УД бр. 2 от 19 януари 2015 г.
50 години хор „Тодор Мазаров” Народно читалище „Напред-1903”, гр. Павел баня бе домакин на тържественото честване на 50-годишния юбилей на хор „Тодор Мазаров”. Формацията е създадена през 1964 г. от 53 жени, между които и Дешка Порова, която става и диригент на хора. През годините в неговия състав участват повече от 300 павелбанчани. Първият концерт е през 1964 г. по повод Коледно-новогодишните тържества. Хорът е високо оценен на Третия републикански фестивал на художествената самодейност и печели златни медали на Четвъртия, Петия и Шестия републикански фестивали. За своята дейност Дешка Порова е отличена със „Златна лира” от Съюза на българските музикални и танцови дейци, а по повод нейната 75-годишнина с най-високото отличие на Съюза - „Кристално огърлие”. Дешка Порова е и Почетен гражданин на Павел баня. Днес хоровият колектив е от 32 човека. От 20 години се ръководи от Иван Поров - художествен ръководител и диригент, и Полина Христова - диригент. Корепетитор вече 30 години е Теодора Порова. Съставът изнася концерти в Австрия, Гърция, Турция и Македония. Така също и в Стара Загора, Харманли, Дупница, Клисура и община Павел баня. В репертоара му са застъпени образци от Моцарт, Брамс, Ендрю Лойд Уебър, Парашкев Хаджиев, Добри Христов и др. УД бр. 2 от 19 януари 2015 г.
БУРГАС - Дни на педагогическото майсторство Клуб „Знаещи и можещи педагози” към Синдиката на българските учители в гр. Бургас обяви дни на педагогическото майсторство. Поводът бе празникът на града - Никулден. В инициативата, която се проведе по плана на клуба, разработен от младшите учители Калин Добрев, Мария Неделчева и Сашка Василева, председател на организацията на СБУ в ОУ ”Васил Левски”, се включиха седемнадесет училища и детски заведения. В този брой представяме ОУ ”Васил Левски”, за което десетдневката на „Педагогическото майсторство” се оказа недостатъчна, за да се реализират плануваните мероприятия. Дните на отворените врати и мероприятия продължиха до 19 декември м.г., когато в Областната управа - Бургас се състоя заключителната част на благородната инициатива - даряване на средства от екипа на ОУ ”Васил Левски” и членовете на Клуб „Знаещи и можещи педагози” от учебното заведение.

УД бр. 2 от 19 януари 2015 г.
Толерантност и училище без насилие В края на 2014 г. в СОУ „Козма Тричков”, гр. Враца, се състоя Седмица на толерантност и училище без насилие под мотото „Възможно ли е онова, което смятаме за невъзможно?“ Мероприятията имаха за цел да провокират тийнейджърите да се замислят върху взаимоотношенията между хората, да провокират у тях дискусии по темата за уважението, съпричастността, солидарността. УД бр. 2 от 19 януари 2015 г.
Учебникът от бъдещето – в обозрима перспектива и с експертни предложения към наредбата му Поводът за този материал е обучение на български учители като експерти-оценители на училищни учебници, организирано от МОН, Дирекция „Образование и квалификция“, през периода 16-18 ноември 2014 г. и реализирано от преподавателски екип от СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. Курсът бе ориентиран към висшето експертно равнище на професионална компетентност на българския учител. Имаше за цел участниците – 50 учители от 24 селища в страната, от 48 учебни заведения, да се запознаят с всеки от етапите на създаване на учебната книга и на отговорностите на участниците в тях; да развият и упражнят експертни умения спрямо съдържателните, текстовите, функционалните структури на училищните учебници чрез упражняване на комплексната им експертиза чрез признати стандартизирани, международно валидни методики и инструментариуми /по Яна Рашева-Мерджанова. Експертиза на училищния учебник. С., 2009/ бр. 2 от 19 януари 2015 г.
Тревогата продължава Възпитателно-образователните традиции у нас претърпяха срив. Дори се стигна до отричане на възпитанието в учебния процес и определянето му за външна намеса в развитието и формирането на ценностната система на подрастващите и тяхното поведение. Всичко това било право, а оттам и задължение само на семейството, религиозните институции и самата личност - по пътя на самовъзпитанието и самоконтрола.

УД бр. 2 от 19 януари 2015 г.
Синдикализмът е мисия и изисква последователност, отлична подготовка и добро взаимодействие с всички социални партньори На 12 декември 2014 г. десетки директори на училища и детски градини, изявени синдикалисти и журналисти от цялата страна получиха признание за своята дейност и социално партньорство с най-голямата синдикална организация у нас - Синдиката на българските учители. Част от наградените споделиха своите мисли и пожелания, получавайки престижните отличия!

УД бр. 2 от 19 януари 2015 г.
Образованието е отговорност и на общините Синдикатът на българските учители и Европейският синдикален комитет по образование връчиха приза „Най-добър социален партньор - кмет за 2014”. Част от наградените кметове споделиха своите мисли и пожелания, получавайки престижната награда. УД бр. 2 от 19 януари 2015 г.
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “ВИЖ МОЯ АНГЕЛ”
Над 1000 участници се включиха в конкурса, насърчаващ вярата в доброто и толерантността
На 19 декември 2014 г. се проведе тържествената церемония по връчването на наградите на най-талантливите участници в конкурса “Виж моя ангел”, организиран от арт-къща “Куклите” в партньорство със Синдиката на българските учители, под патронажа на вицепрезидента на страната - Маргарита Попова. Над 1000 деца от цялата страна твориха седмици наред, за да създадат своите кукли-ангели и напишат своите литературни творби според регламента на конкурса. УД бр. 2 от 19 януари 2015 г.
Столичната ЦДГ № 167 „Малкият принц” продължава кампанията „Направи добро – дари дете в нужда“ По традиция всяка година в навечерието на най-светлите християнски празници – деца, родители и учители от столичната ЦДГ № 167 „Малкият принц” участват в множество благородни инициативи. В края на 2014 г. те дариха средства в помощ на петгодишната Емилия от ЦДГ № 9 в Суходол. Идеята за добротворство в детската градина е на директорката Иванка Александрова, която е сред добрите социални партньори на Синдиката на българските учители, носител на високия приз „Учител на годината – 2011”, както и на председателя на синдикалната организация на СБУ в градината Лидия Борисова. УД бр. 2 от 19 януари 2015 г.
ГОСТ НА БРОЯ Академик Пламен Карталов, директор на софийската опера и балет: Пълното щастие за мен е, че учим децата на любов към истинското, голямото изкуство

Интервю на Розина КРУМОВА бр. 1 от 12 януари 2015 г.
Празник „Цветна дъга” в столичната ЦДГ №97 „Китна градина” В края на 2014 г. в столичната ЦДГ №97 „Китна градина”, район „Люлин”, гр. София, се проведоха дейности по проект „Социална интеграция на деца от етнически произход, чрез организиране на занимания по интереси и неформално обучение”.

Татяна ПЕТКОВА, председател на организацията на СБУ при ЦДГ №97 "Китна градина", гр. София бр. 1 от 12 януари 2015 г.
Една организация може да е просперираща само ако се развива и е учаща се Като директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Челопеч и председател на Синдиката на директорите към СБУ - гр. Пирдоп, Софийска област, участвах в десетдневно обучение в Ню Йорк - САЩ. Бях една от десетте финалистки в програмата „Академия за училищни лидери“, реализирана от фондация „Америка за България“ и Институт за международно образование - Ню Йорк. В програмата бяха избрани да участват на втори етап четирима директори от Софийска област, сред 33-ма от цялата страна. От 5 до 12 април 2014 г. те преминаха първото обучение по училищно лидерство и нови техники на работа. Семинарът за професионалното развитие бе воден от специалисти от САЩ - от Колежа Банк Стрийт Ню Йорк.

Весислава ПАНДЖЕРОВА, директор на ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ в с.Челопеч, Софийска област бр. 1 от 12 януари 2015 г.
Държавно спортно училище „Ген. Владимир Стойчев”,гр. София, празнува 40 успешни години С прекрасен, запомнящ се тържествен концерт Държавно спортно училище „Ген. Владимир Стойчев”, гр. София, отпразнува 40- годишнината от основаването си. То е първото спортно училище в София, открито на 1.09.1974 г. под методическото ръководство на ВИФ, сега НСА. От 1987 г. училището неизменно е сред водещите в страната по постигнатите резултати в спортната и общообразователна подготовка. Много от върховите спортни постижения са дело на възпитаници на училището – олимпийските шампиони Румяна Нейкова, Мария Гроздева, Таня Богомилова, олимпийските медали и световни титли на Весела Лечева, Адриана Дунавска, Мартин Мартинов, Кирил Терзиев и др. От 2001 г. патрон на училището става ген. Владимир Стойчев. Обективната оценка на изминалото време носи удовлетворение и гордост от постигнатото: спечелени 17 олимпийски медала и още 480 медала от световни първенства, световни купи, европейски първенства за мъже, жени, юноши и девойки.

Велина АНТОВА бр. 1 от 12 януари 2015 г.
Синдикатът на българските учители – новатор в образованието Наследник и продължител на делото на организираното учителство у нас от 1895 г., Синдикатът на българските учители успешно отразява потребностите на времето днес в организацията и ръководството на българските учители, при осъществяване на социалната им мисия в най-сложното и отговорно дело – образованието. Синдикатът в този процес е вдъхновен и плодотворен носител на новото. Неговият богат път на възход системно и ярко отразява в. “Учителско дело”.

И тази година чрез вестник “Учителско дело” с интерес се запознавах с извършваното от Синдиката за учителите и чрез учителите за образованието. Научавах за творчески изяви и успехи.

Проф. д.п.н. Любомир Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 1 от 12 януари 2015 г.
Гост на броя Грета Ганчева, директор на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН: Синдикатът на българските учители е наш партньор за популяризиране на добрите практики и работещите модели, изградени по проект „Включващо обучение”.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 15 декември 2014 г.
Интегрираното образование през целия живот – основа за устойчиво личностно развитие и едно по-хуманно гражданско общество Наскоро в столицата Гражданско сдружение „Постоянно образование“, с председател Мария Цонкова, събра свои партньори и съмишленици за ежегодната годишна среща на сдружението на тема „Интегрирано образование през целия живот – приобщаване към европейските образователни ценности“. Специален гост на форума в Дома на Европа бе председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Годишната среща на сдружението е трета поред, на която бе прожектиран документалният образователен филм „Възраждане на изгубената човечност“, посветен на философията на Номура за Интегрирано образование през целия живот /ИОЦЖ/, построена на източното схващане за човека и природата.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 40 от 15 декември 2014 г.
КРЪГЛА МАСА
Реформата в образованието - основа за икономическо развитие на България
На 4 декември т.г. в зала ”Изток” на Народното събрание се проведе кръгла маса на тема „Реформата в образованието – основа за икономическо развитие на България”. Тя бе организирана от Сдружение “Граждани за европейско развитие на България“ и фондация „Ханс Зайдел“. Основната цел на форума бе, да се направят предложения за усъвършенстване на внесения от политическа партия ГЕРБ в деловодството на 43. Народно събрание Законопроект за предучилищното и училищното образование. За участие в кръглата маса бяха поканени д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, председателите на останалите синдикати в средното образование, работодателските организации, директори на училища и детски градини, учители, представители на родителски и други неправителствени организации, както и народни представители, членове на Комисията по образование и наука в българския парламент.

Таня Леонидова бр. 40 от 15 декември 2014 г.
50-годишен юбилей отбеляза столичното ОДЗ № 128 „Феникс“ С празничен спектакъл от красота и знание децата от столичното ОДЗ № 128 „Феникс“ с директор Снежана Тодорова поздравиха официалните гости, социални партньори, родители и приятели на детската градина по повод 50-годишнината от основаването й. По случай юбилея екипът на детската градина получи специален подарък, цветя и поздравителен адрес от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 40 от 15 декември 2014 г.
С грижа и отговорност за повече компетентности на синдикалния актив На 4 декември 2014 г. в гр. Хасково се проведе традиционното есенно работно съвещание на синдикалния актив на СБУ от област Хасково. В него участваха близо сто председатели на ОбКС на СБУ и председатели и секретари на синдикални организации в училища и детски градини. Съвещанието се ръководеше от Областния координатор на Синдиката за Хасково Атанаска Николова и екип от Централата на СБУ – Желю Иванов, главен експерт и Димитър Асенов, експерт. По покана на ОбКС на СБУ - Хасково, и в израз на уважение за доброто социално партньорство, на работната среща присъства и началникът на РИО на МОН – Хасково Иван Панайотов.

Велина АНТОВА бр. 40 от 15 декември 2014 г.
Научен форум разгледа актуални въпроси на образованието и възпитанието за утре Фондация „Човещина“ проведе на 5 декември 2014 г. кръгла маса на тема, едновременно актуална и с дълбоко значими препратки към бъдещето: „Образование и възпитание за утре - между традицията и иновациите /предизвикателства и хуманистични перспективи/“. Във високо научното събитие взеха участие народни представители от 43-то Народно събрание, изтъкнати учени от Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от други университети в страната и чужбина, видни общественици и представители на Синдиката на българските учители и на гражданското общество, преподаватели, студенти, учители, експерти и др. Въвеждащ доклад в темата на авторитетния форум изнесе д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Светла Струмина бр. 40 от 15 декември 2014 г.
Благодарствено писмо до д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ Здравейте многоуважавана Г-жо Я.Такева!

С чувство на дълбока признателност и голяма радост получих Вашия отговор на моята молба към Вас.

Човешкото внимание,доброта и загриженост към болките на другия във времето на отчужденост,в което живеем,са толкова ценни и светли добродетели,които не бива да бъдат отминавани с мълчаливо съгласие.В моето сърце,Вие сте човек винаги готов на жертва,защото каква по-голяма награда от тази,да положиш душата си за другия,-се казва в Св. Писание!

Вашият динамичен и изпълнен с предизвикателства и отговорности ден,Ви прави още по-дейна и неспираща да болеете с проблемите на другите.Поклон земной за това,че Господ Ви е дал тази велика сила и ревност по изпълняването на закона за нравствената любов.В тези светли дни на настъпващите Рождественски празници,Вие стоплихте моята душа,за което Ви благодаря,знаейки че с молитвена въздишка винаги ще споменавам Вашето име.Душата ми се радва така, както се радва затворникът, получил свобода след като дълго се е измъчвал в мрачна и душна тъмница

Простете многословието ми,но се чувствам духовно задължена да го изразя в тези няколко реда,които не побират чувството ми на дълбока признателност и уважение към Вас като ЧОВЕК и професионалист!!!

Благопожелавам Ви светли Рождественски празници за Вас и тези,за които болеете!Честита съм,че Ви познавам,макар и задочно,макар че добрите хора винаги вървят с добрите си дела,без да искат адмирации за тях,но понякога, и особено в тези съкровени за нас мигове на разговор с душата ни,по мое скромно мнение е необходимо да кажа:"Бъдете благословена!Нека делата Ви да украсяват винаги светлата Ваша душа!!!"

С уважение и признателност:Красимира Аврамова

Красимира Аврамова -
Бялата лястовица на надеждата в Пиринския край Вече втора година в началните и основни училища на Разложкия регион се провежда конкурс под егидата на г-н Лино Пилони, управител на фирма „Пирин пеллет”, гр. Разлог. Целта на конкурса е да стимулира интереса на учениците от началния етап към извънкласни занимания, като акцентът тази година е върху опазването на околната среда. Идеята на италианския инвеститор за дарение, обвързано с екологичното възпитание на децата от четвъртите класове в красивия Пирински край и творческата изява на техните способности, е пример за бизнеса, достоен за подражание. Инициативата му осигурява приятно занимание и невероятни положителни емоции за нашите възпитаници.

Катерина РОГОВА бр. 39 от 08.12. 2014 г.
Ученици от Провадия се обучават в новосъздадени образователни паркове Учениците от Професионална гимназия по селско стопанство „Земя”, гр. Провадия, вече имат на разположение ремонтирани помещения, оборудвани със съвременна техника и материали за провеждане на практики. Това стана възможно благодарение на финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Професионалното образование в ПГСС „Земя” - по-близо до бизнеса”.

- бр. 39 от 08.12. 2014 г.
Скуката няма място в час Възпитаник съм на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Работя като преподавател по български език и литература повече от двадесет години, време, за което успях да придобия множество допълнителни сертификати и дипломи, доказващи, че учителят не спира да учи и да се самоусъвършенства. В настоящия момент съм с първа квалификационна степен, главен учител в ПГАСГ “Арх. К. Петков“ и базов учител към Пловдивския университет. Моят професионален път е изпълнен с много и различни предизвикателства. Интерактивното обучение е едно от тях.

Радка АТАНАСОВА, преподавател по български език и литература в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия “Арх. Камен Петков“, гр. Пловдив, председател на СО на СБУ в училището бр. 39 от 08.12. 2014 г.
Комплексният (вълнови) урок по методиката на проф. Михаил Казиник в часовете по български език и литература Представеният урок върху произведението на Данте Алигиери „Ад” е част от система уроци по български език и литература /БЕЛ/, чрез които се адаптира и прилага в българската образователна система комплексният (вълнови) урок в социокултурния му континуум. Изведени са ключови характеристики като интердисциплинарен подход към темата, асоциативна организация на съдържанието и хармонизиране на образа - звука - словото чрез разнообразни дидактически методи и похвати. Добрата педагогическа практика е осъществена в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство /ПГТР/ в град Враца в периода 2004 - 2011 г. Училището подготвя специалисти със средно образование в областта на икономиката и хранително-вкусовата промишленост. Десетокласниците, с които е реализиран урокът, са от специалностите „Банково дело“, с много добър успех по БЕЛ и висока мотивация; специалност „Кетъринг“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки”, със среден до добър успех по БЕЛ. През посочения период делът на учениците от ромски произход нарасна на 1/5. От 2010 г. в гимназията се обучават ученици със специални образователни потребности /СОП/.

Диана НИКОЛЧЕВА, старши учител по БЕЛ, СОУ „Христо Ботев” - гр. Враца бр. 39 от 08.12. 2014 г.
Галаконцерт на отличените във фестивалите „Сребърни чучулиги” и „Альоша” Централният, Градският и Областният съвет на Българския антифашистки съюз, фондация „Устойчиво развитие за България”, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Софийско сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски”, Национално Движение Русофили, Федерация „Съюз на съотечествениците”, Руският културно-информационен център - София и МКДЦ „Дом на Москва в София” организираха на 15 ноември 2014 г. в зала 7 на НДК Галаконцерт на отличените участници в Петнадесетия юбилеен фестивал на патриотичната и антифашистката песен „Сребърни чучулиги” и Дванадесетия фестивал на фронтовата песен „Альоша”.

От Организационния комитет бр. 39 от 08.12. 2014 г.
XI Международен форум за Интегрирано образование през целия живот - Токио, 2014 г. От 11 до 16.11.2014 г. в Токио се състоя поредният международен форум, който се провежда от японския център „Номура” на всеки 4 години в Париж. Тази година той беше съчетан с Националната конференция - семинар на Центъра, която се провежда всяка година в Токио. Събирането на двете събития даде възможност на гостите от чужбина да се включат в семинара, и да се запознаят с дейността на центъра. На пленарното заседание при откриването присъстваха повече от хиляда представители от Япония и 32 от чужбина, дипломати и представители на чуждестранни мисии. Председател беше г-н Нобору Ногучи, главен директор на Националната федерация на асоциациите на ЮНЕСКО в Япония, а доклади изнесоха заместник-министърът на образованието, спорта, науката и технологиите на Япония, директорът на международното бюро по образование към ЮНЕСКО и генералният директор на центъра „Номура” за Интегрираното образование през целия живот.

Мария ЦОНКОВА, председател на Гражданско сдружение „Постоянно образование”, клон на центъра „Номура” в България бр. 39 от 08.12. 2014 г.
Наградиха 15 ученици в конкурса за детска рисунка „Ясер Арафат и Палестина“ На 21 ноември т.г. в Руския културно-информационен център /РКИЦ/ в София Н.Пр. д-р Ахмед ал-Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Палестина у нас, лично награди с почетен плакет на посолството пет столични училища и 15 ученици, участвали в конкурса за детска рисунка „Ясер Арафат и Палестина“. Настоящото издание на конкурса бе посветено на 10-та годишнина от мъченическата гибел на големия палестински президент – символ на борбата за национално освобождение на Палестина - Ясер Арафат, наричан още от народа с името Абу Аммар.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 39 от 08.12. 2014 г.
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, чества 102 години от освобождението на родния край Училището в Сатовча отбеляза 102 години от Балканските войни и от освобождението на родния край от османско робство. Поради недобрите атмосферни условия, мероприятието бе отбелязано на училищно ниво за разлика от предишни години, когато се организираше туристически поход до местността “Орлов камък” /за начален курс/, местността “Жидово” /за среден и горен курс/ и “Майоров гроб” – за представителна група от учители и ученици от горен курс.

- бр. 39 от 08.12. 2014 г.
Състоя се заключителен семинар по проект „София – учещ се град“ В конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе заключителен семинар по университетския проект „София - учещ се град“, организиран от Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование към Факултета по педагогика на Алма матер. Проектът води началото си от международната инициатива „Учещите се градове“, стартирала преди повече от 20 години, в която вече участват стотици европейки градове. „Сред основните цели на проекта е изграждането на мрежа за активно сътрудничество между държавни и неправителствени организации, които реализират различни по своята същност дейности, свързани с предоставянето на възможност на всеки един гражданин да участва в традиционни или нетрадиционни форми на образование“ – каза научният ръководител на проекта проф. Силвия Николаева.

УД бр. 39 от 08.12. 2014 г.
Обучителен семинар за актива на СБУ от Силистренска област
Ефективно партньорство между областни структури на СБУ и Регионален инспекторат на МОН за квалификацията на кадрите в образованието
На 28 и 29 ноември 2014 г. в Кранево (Варна) се проведе обучителен семинар с председателите на синдикални организации на СБУ от Силистренска област, организиран съвместно от СБУ и РИО на МОН – Силистра.

Активно участие в семинара взеха: Михаил Кирязов - областен координатор на СБУ за Силистренска област, Роза Костова, експерт юрист и Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ, София.

Основните теми на семинара бяха: актуалните проблеми на образователната система в Република България; мястото и ролята на СБУ за постигане на качествено средно образование; изпълнението на Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. и взаимодействието между ръководствата на синдикалните организации и на училищата, детските градини и извънучилищните звена; пенсионирането на учителите; учителският пенсионен фонд; консултации.

Беше подчертана ключовата роля на квалификацията на учителите за постигане на качествено образование. Всички участници в семинара потвърдиха, че участието на РИО на МОН - Силистра в организирането и финансирането на квалификационни форми за синдикалния актив от областта е изключително полезно и изразиха увереност, че това партньорство ще продължи.

Желю ИВАНОВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 39 от 08.12. 2014 г.
Амбицията ни е да създадем система за кариерно ориентиране на учениците, отговарящи на критериите на Европейския съюз Интервю с Евгения Костадинова, директор на дирекция “Образователни програми и образователно съдържание” в МОН

УД бр. 39 от 08.12. 2014 г.
Историческата памет - надежда за бъдещето Паметна вечер, посветена на 95-та годишнина от подписването на Ньойския договор, се проведе на 27 ноември в Столичната библиотека под патронажа на Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България и със съдействието на БНТ. Събитието, което премина под наслова "Не сме разделени", бе организирано и в чест на Емануил Попдимитров - учител, поет, философ, писател и общественик, лидер на българската кауза, който със своята активна дейност на Петия конгрес на малцинствата, организиран от Обществото на народите през 1929 г. в Женева, има основен принос за признаването на българите в Западните покрайнини за малцинство.

Светла Струмина бр. 39 от 08.12. 2014 г.
Партньорство за утвърждаване ценностите на демократичното гражданско общество На 2 декември т.г. в София Националният съюз „Безопасност и охрана” /НСБО/ с председател ген.-майор Румен Ралчев събра свои съмишленици и партньори и заедно отбелязаха 10-годишния юбилей на съюза. Събитието в Мраморната зала на Руския културно-информационен център уважиха представители на местната власт, на редица държавни институции и неправителствени и граждански организации, учредители и членове на НСБО от цялата страна и др. Сред официалните гости бе и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, която е почетен член на Националния съюз „Безопасност и охрана”.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 39 от 08.12. 2014 г.
"Очакваме МОН да официализира позицията наставник в училище" – интервю с доц. д-р Божидара Кривирадева, ръководител на катедра "Теория на възпитанието" във Факултета по Педагогика, СУ „Св. Климент Охридски” След като новопостъпилият учител разпознае своя наставник, мъдрите директори обикновено насърчават съвместната работа между тях. Това е механизъм, който функционира от години и ще продължи да функционира там, където има желание новият колега да се аклиматизира бързо в образователната институция, но си мисля, че е назрял моментът, в който наставничеството трябва да бъде официализирано, като то бъде заложено в нормативните документи - закон, правилник за училищното образование.

Новите теми, по които ще продължи сътрудничеството ни със СБУ в Постоянната академия за науки в образованието, са лидерство в класната стая и управление на класа

Интервю на Велина АНТОВА бр. 38 от 01 декември 2014 г.
Предложения на КНСБ към правителството На 24 ноември т.г. в Централата на КНСБ се състоя пресконференция, на която бяха представени предложенията на КНСБ към правителството за спешни мерки и основни приоритети за управление и стабилност на страната.

„В центъра на всичко трябва да бъде плавното и стабилно увеличаване на доходите”, изтъкна президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той заяви, че това може да се случи, като държавата осигури законов регламент и насърчи договарянето на работните заплати и на колективното трудово договаряне като цяло, защото хората са лишени от правото си да договарят своите работни заплати.

В своите предложения КНСБ поставя ясни претенции за нарастване ролята на държавата в справедливото разпределение на дохода, включително и чрез логистична подкрепа на колективното трудово договаряне, разписването на ясни процедури, срокове и последователност на преговорите на различните равнища.

Таня Леонидова бр. 38 от 01 декември 2014 г.
Международен форум обсъди нови възможности за квалификация на учителите по руски език Учителите по руски език в България занапред ще имат по-добри възможности за достъп до дигитални информационни ресурси и методически материали във всекидневната си работа, както и за повишаване на професионалната си квалификация. Това е един от основните резултати на състоялата се от 8 до 12 ноември 2014 г. Международна научно-практическа сесия по руски език под наслов: “Научно-методически основи на преподаването на руски език като чужд език в съвременното мултикултурно пространство чрез използване на технологии за дистанционно обучение”. Проведена в рамките на Програмата за популяризиране на руския език и образование, която е инициирана от Съвета за руски език към Правителството на Руската федерация /РФ/, Сесията е първата по рода си и по своя характер и мащабност у нас.

Светла Струмина бр. 38 от 01 декември 2014 г.
150 години навърши СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Карнобат Много или малко са 150 години? За развитието на обществото те са зрънце, миг от вечността. За духовното развитие и културата на един малък град, са дълъг, светъл и достойно извървян път, оставил незаличима следа.

Нашето училище СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Карнобат, навърши 150 години. Началото е поставено от родолюбиви и жадни за знания хора, които с дарения и безкористен труд основават и изграждат светското училище в града през 1864 г. и му дават името на светите братя - първоучители. Оттогава училището се променя, но не старее. За времето на съществуването му, с най-старото училище на Карнобат са свързали житейската си съдба няколкостотин учители и повече от 18 000 ученици.

Любка ЗАШЕВА, учител в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Карнобат бр. 38 от 01 декември 2014 г.
Партньорство за осигуряване на качествено образование за всяко дете Политики на СБУ намират все по-широка подкрепа

На 14 и 15 ноември 2014г. се състоя традиционната годишна конференция на фондация "Заедно в час" на тема: "Качествено образование за всяко дете", организирана в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България и Световната банка в България. Форумът имаше за цел да фокусира вниманието на присъстващите международни и български образователни експерти, лидери в правителствения и гражданския сектор, учители и училищните директори върху ключовите иновации и подобрения, необходими за подобряването на качеството и разширяването на достъпа до образование. По време на конференцията бяха представени и разисквани и редица водещи политики на Синдиката на българските учители.

Велина АНТОВА бр. 37 от 24 ноември 2014 г.
Клуб „Знаещи и можещи педагози”, гр. Бургас - с благодарност към СБУ На свое заседание, проведено на 18.11.2014 г. клубът на младшите учители ”Знаещи и можещи педагози” от гр. Бургас изказа благодарност към СБУ за организираната Национална конференция „Перспективи и предизвикателства пред младите учители” и възможността членове на клуба да бъдат част от събитието.

Станка НОВАКОВА, координатор на Клуба на младите учители на СБУ в гр. Бургас бр. 37 от 24 ноември 2014 г.
Дариха шест нови компютъра на 176. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Негован Българската софтуерна компания ERP.BG дари шест компютъра на 176. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Негован. Това става непосредствено след като шест от старите компютри на учебното заведение са изгорели и това е попречило на пълноценната организация на учебния процес. В училището учат 144 деца от предучилищна група до 8 клас и всички те се обучават по информатика.

Екип на 176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Негован бр. 37 от 24 ноември 2014 г.
Сътрудничество за едно по-социално и демократично общество На 17 ноември т.г. в София фондация „Фридрих Еберт“ събра свои партньори и съмишленици и заедно в НДК отбелязаха 20-годишния юбилей на Бюрото на фондация „Фридрих Еберт“ в България. Събитието премина под мотото „За повече демокрация“ с дискусия и публична лекция изнесена от проф. д-р Петeр Брант – член на Управителния съвет на фондацията и директор на Института за европейски конституционно-правни науки в Университета в Хаген. Изтъкнатият професор историк Петер Брант представи пред аудиторията новата си книга „С други очи“.

Книгата проф. Брант подари с послание и автограф на официалните гости, сред които бяха Маргарита Попова – вицепрезидент на РБългария, д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, д-р Иван Кокалов – вицепрезидент на КНСБ и др

Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 24 ноември 2014 г.
Интервю с проф. д-р Михаил Константинов, изпълнителен директор на агенция за прогнози и анализи ЕООД "Учителят трябва да бъде на висотата на световните стандарти както в областта на преподаването, така и във възпитанието на младите"

УД бр. 36 от 17 ноември 2014 г.
СОУ „Любен Каравелов”, гр. Видин чества патронния си празник 180 години от рождението на своя патрон отбеляза видинското училище „Любен Каравелов”. С юбилеен концерт, вечер на талантите, спортни състезания, конкурси, проекти и презентации учениците почетоха възрожденеца, писателя, журналиста и бореца за свобода Любен Каравелов. - бр. 36 от 17 ноември 2014 г.
Подписан е нов КТД за системата на народната просвета в община Русе Характерното бе, че още при подготовката на текстовете през цялото лято между партньорите на СБУ от другите два синдиката и работодателските организации – СДСОРБ и СРСНПБ се поддържаше творческо сътрудничество, което доведе до успешното и бързо изработване на проекта.

- бр. 36 от 17 ноември 2014 г.
Носителите на отличието на МОН “Константин Величков - 2014г.“ - - бр. 36 от 17 ноември 2014 г.
Дни на творчеството на Павел Вежинов Тази година се навършват 100 години от рождението на Павел Вежинов – един от най-обичаните български журналисти, писатели-белетристи и сценаристи. По този повод, под патронажа на Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община се провеждат дни, посветени на неговото творчество. Организатори са: Столична библиотека, Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий“, Националният литературен музей и Институтът по литература при БАН, издателствата “Ентусиаст“ и “Сиела“, Българската национална филмотека, с подкрепата на Синдиката на българските учители, столичния район „Средец” и др.

УД бр. 36 от 17 ноември 2014 г.
Съвременни „Следовници на народните будители” Върховният читалищен съвет при Съюза на народните читалища за 7 пореден път връчи своите годишни награди "Следовник на народните будители". Церемонията по награждаването се проведе в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ на 1 ноември т.г. председателят на съюза на народните читалища - Николай Дойнов откри цермонията с приветствено слово към наградените: „Във времена като днешните Вие оставате верни на своята историческа роля да отстоявате височините на човешкия дух. Званието "народен будител" е най-високото звание, което може да се присъди, защото включва в себе си жаждата за съвършенство и свобода. Убеден съм, че каквото и да ви струва, вие ще продължавате да защитавате високото равнище на българската култура, духовност и нравствен идеал”.

УД бр. 36 от 17 ноември 2014 г.
БАН представи сборник с предложения за справяне с демографската криза Институтът за изследване на населението и човека при БАН представи сборник „Демографската ситуация и развитието на България“. Събитието се състоя на 5 ноември т.г. в големия салон на Академията и събра учени от БАН, експерти в областта на статистиката, социологията, икономиката, съставители и редактори на сборника, медии. Сборникът на Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“, съдържа 88 доклада на експерти от 49 институции, изнесени по време на едноименния демографски форум, провел се в края на м. февруари 2014 г., както и предложения за справяне с демографската криза в България. В дискусиите тогава участваха над 150 учени в областта на статистиката, социологията, психологията, икономиката и историята. Форумът бе част от инициативите за отбелязване 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките.

УД бр. 36 от 17 ноември 2014 г.
Доброволчеството - възпитаване в толерантност и съпричастност В последните години интересът на младите хора към природните науки и екологията значително спадна в световен мащаб. Тази тенденция не подминава българското училище. Навлизането на новите технологии в образованието изисква качествено нов подход при преподаването на новото учебно съдържание при всички дисциплини от културно-образователна област „Природни науки и екология”. Налага се използване на нетрадиционни педагогически похвати и практики, за да бъде съхранен интересът на учениците към природните науки. Изключително добра педагогическа практика се оказаха доброволческите инициативи и проекти, които се реализират вече седма учебна година в Националната Априловска гимназия – Габрово

УД бр. 36 от 17 ноември 2014 г.
10 години Детски танцов фолклорен състав „Чифликчийче” 10 години Детски танцов фолклорен състав „Чифликчийче”

На 05.06.2014г. децата от фолклорен танцов състав „Чифликчийче” изпълниха сцената на НЧ „Изгрев – 1919г. – гр. Долни чифлик” с радост. Така, както са го правили много пъти през изминалите десет години. Десет години, през които трудът и любовта към фолклорната музика и танца на децата и техният ръководител Пламен Йовчев, създаваха красота, сила, памет и вяра в бъдещето, за да се съхрани нашето, родното, българското.

УД бр. 36 от 17 ноември 2014 г.
Празник в СОУ „Козма Тричков”, гр. Враца В първите години на XIX век килийното училище вече е изчерпало своите възможности, а нуждата от нова форма на обучение все повече нараствала. По онова време видната врачанска фамилия Хаджи Тошеви поканила за семеен учител младия Константин Огнянович, който пристигнал във Враца през 1815 г. В работата си способният учител прилагал нови методи на обучение и нова учебна програма, непозната до този момент по българските земи. Все повече родители пожелали и техните деца да бъдат обучавани от младия и надарен учител. Така през 1822 г. той приел за обучение много деца и положил началото на светското образование във Враца.

УД бр. 36 от 17 ноември 2014 г.
Признание към мисията на съвременните будители – учителите
Наградиха педагози-творци в VI национален литературен конкурс
На 1 ноември - Денят на народните будители, в парк-хотел „Европа“, гр. Хасково, се състоя тържествено награждаване на педагози от страната, участници в Шестия национален литературен конкурс за учители творци - 2014 г. Организатори на тържественото събитие са издателствата „Анубис“ и „Булвест 2000“ в партньорство със Синдиката на българските учители.

Произведенията на над 80 педагози, участвали в VI национален литературен конкурс, са публикувани в общ сборник „На границата на мълчанието“, чиято официална премиера бе в Деня на народните будители.

УД бр. 35 от 10 ноември 2014 г.
Вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова бе удостоена с почетния знак „145 години БАН“ Вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова бе удостоена с почетния знак „145 години БАН“ за дълбока съпричастност и ценна подкрепа за развитие на научната дейност в България. Отличието й бе връчено на 28 октомври т.г. в Българската академия на науките по повод ежегодния колегиум на направление „Литература на българското Възраждане” под надслов: „Просвещение и критика”. Форумът бе организиран от Института за литература - БАН и е посветен на 145- годишнината от основаването на Академията.

УД бр. 35 от 10 ноември 2014 г.
ЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
МОН отличи изявени учители с наградите „Константин Величков“
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе гост на тазгодишната тържествена церемония по връчване на наградите „Константин Величков“ на изявени учители за високи постижения в професионалната дейност и принос в развитието на образователното дело в страната. Отличието се връчва ежегодно от МОН от 2005 г. за Деня на народните будители.

Велина АНТОВА бр. 35 от 10 ноември 2014 г.
Стресът е вторият най-често срещан здравословен проблем в Европа и у нас Това сочи проучване на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, представено от директора на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ д-р Любен Томев. Данните бяха представени на пресконференция на тема:„Ролята на Синдикатите за намаляване на стреса и психосоциалните фактори на работното място”, която се проведе на 24.10 т.г. в сградата на КНСБ.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 3 ноември 2014 г.
Европейска седмица за безопасност и здраве при работа В София се проведе Национална конференция на тема „Здравословни работни места – управалявай стреса!“, посветена на превенцията за подобряване безопастността на здравето при работа, инвестицията в добри практики в предприятията и ангажиране на институциите с този важен проблем. Събитието се състоя в рамките на ежегодната европейска седмица за безопасност и здраве при работа и събра представители на държавните институции, научните среди, синдикатите, бизнеса, национално представените организации на работодателите, експерти от МТСП, Националния център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ към Министерство на здреопазването и др. В него участие взе и синдикалния актив на ОбКС на СБУ – гр. Бургас.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 3 ноември 2014 г.
Един месец се води безпрецедентна негативна кампания срещу училището – интервюта на Венета aл Шериф, директор на ІV Един месец се води безпрецедентна негативна кампания срещу училището – интервюта на Венета aл Шериф, директор на ІV Помощно училище “Проф. Димитър Кацаров”, гр. София и председателя на организация на СБУ в училището Грозданка Колева.

Интервюта на Велина АНТОВА бр. 34 от 3 ноември 2014 г.
Информационното осигуряване в основата за повече компетентности на синдикалния актив Продължават традиционните есенни работни съвещания с актива на СБУ от страната по организационни, професионални, социално-икономически и трудовоправни въпроси. Подробности за работните срещи през изминалата седмица в Благоевград, Кюстендил, София-област, Кърджали и въпросите, които вълнуват колегите – четете в брой 34 от 3 ноември 2014 г.

- брой 34 от 3 ноември 2014 г.
Столичното ОДЗ № 7 „Детелина“ – еталон за съвременно предучилищно възпитание По повод заключителната дейност по проекти, екипът на столичното ОДЗ № 7 „Детелина“ получи цветя и специален поздрав от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. На 23 октомври с впечатляваща програма, възпитаници и учители на детската градина, с директор Ксения Семизорова представиха резултатите по два проекта.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 3 ноември 2014 г.
1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ Да посрещнем празника с духовно прозрение и с благодарност

УД бр. 33 от 27 октомври 2014 г.
Семинари за учители по здравословни и безопасни условия на труд На 20 октомври 2014 г. във Варна стартира първият от поредицата еднодневни семинари за обучение на учители от средните общообразователни училища и професионални гимназии по здравословни и безопасни условия на труд и безопасно жизнено поведение. Домакин на събитието бе Професионалната гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров”. На откриването присъстваха Веселин Рашев - председател на ОбКС, координатор за Варненска област и член на ИК на СБУ, Венелин Радев и Иван Иванов – старши експерти в отдел “Инспектиране и организационно-методическa дейност”, РИО на МОН - Варна, а от общинската администрация на града - Десислава Динкова и Светлана Игнатова-Бойчева, експерти в дирекция "Образование, младежки дейности и спорт".

Обучението в Бургас се състоя на 21 октомври т.г. в учебния център към Професионалната гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров”. Приветствие към участниците в семинара отправи Константин Янков - председател на ОбКС, координатор за Бургаска област и член на ИК на СБУ. Обучението се проведе с любезното съдействие на екипа на РИО на МОН – Бургас

УД бр. 33 от 27 октомври 2014 г.
Добри практика за развитие на човешкия капитал На 22 октомври 2014 г. в София бе открита тридневна конференция под наслов „Демокрация в работата”. Тя е организирана от Европейския синдикален институт (ЕСИ) в Брюксел. Форумът бе открит от Филип Поше, генерален директор на Института. Въведение към темата и приветствие към участниците отправиха Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ и Клаудия Мене, конфедерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/.

УД бр. 33 от 27 октомври 2014 г.
Състоя се семинар „Предизвикателства пред английската и българската образователни системи в условията на глобализация“. Първа стъпка към решаване на образователните проблеми в мултикултурните действителности на двете страни На 18 октомври 2014 г. в Българския културен институт към Посолството в Лондон се проведе семинар на тема “Предизвикателства пред английската и българската образователни системи в условията на глобализация“. Събитието беше част от текущите инициативи на Британско - Българското дружество, свързани със сближаването на двете култури, а самата идея за него бе инициирана година по-рано от Кристофър Бъкстон, английски писател, преподавател с 35-годишен стаж, преводач и автор на един от най-четените блогове във Великобритания. Председател на семинара беше проф. Славик Табаков, вицепрезидент на Световната организация по медицинска физика и професор в Кралския колеж, Лондон, а водещи от английска и българска страна бяха Кристофър Бъкстон и Здравка Владова-Момчева, преподавател по български език и литература в Българското училище към Посолството на България в Лондон. На събитието присъстваха представители на Британско - Българското дружество, сред които проф. Соня Руф, съпруга на Петър Увалиев, директори и преподаватели от българските училища във Великобритания, както и родители, ученици, и студенти от българската общност в страната.

УД бр. 33 от 27 октомври 2014 г.
Публична лекция на д-р Слав Петров, носител на наградата „Джон Атанасов” за 2014 г. На 9 октомври т.г. в Големия салон на Българската академия на науките, д-р Слав Петров, носителят на наградата „Джон Атанасов“ за 2014 г. за иновативните методи в областта на информационните технологии, изнесе публична лекция на тема „Данни, лингвистика и машинно самообучение за многоезичен изкуствен интелект”. На нея присъстваха уважиха учени и специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии и науки. Д-р Слав Петров е специалист по лингвистика. От 2009 г. е ръководител на научноизследователска група в компанията „Google". Обещаващият български учен има редица постижения, сред които изработването на подобрен алгоритъм за граматичен анализ; автор е и на граматично допълнение на системата „Google Translate", довело до много по-точни преводи на повече от 60 езика, включително и български.

- бр. 33 от 27 октомври 2014 г.
Петър Дънов (Беинсà Дунò) - бележит педагогически мислител-хуманист
По повод на 150-годишнината от рождението и 70 години от кончината му
Личността, идейната същност и дело на Петър Дънов (известен още като Учителя Беинсà Дунò) са възприемани, тълкувани и оценявани твърде нееднозначно, дори противоречиво и у нас, и в чужбина; и през различните периоди от живота и след смъртта му; и по отношение на по-точния, по-автентичния научен, философски и народопсихологичен смисъл на думата.

Петър Дънов /Учителя/ по своето духовно величие, като будител и просветител е редоположен от Издателство световна библиотека с „Бележити българи” като Евтимий Търновски и легендарния поп Богомил, и първия ученик на светите братя Кирил и Методий и патрон на първата ни Алма Матер св. Климент Охридски.

Чл.-кор. проф. Любен ДИМИТРОВ, д.п.н., президент на фондация „Човещина” бр. 33 от 27 октомври 2014 г.
Предложение на EООД “Алфа-І-94” към Синдиката на българските учители за целогодишна за почивка
- - бр. 33 от 27 октомври 2014 г.
Фестивал на песните, съхранили историческата ни памет На 18 и 19 октомври т.г. в София се проведоха едновременно два фестивала - Петнадесети фестивал на патриотичната и антифашистката песен „Сребърни чучулиги“ и Дванадесети фестивал на фронтовата песен „Альоша“. Станали традиция в обществения и музикалния живот на България, те са желана възможност за изява на самодейните творчески формации от всички краища на страната ни. Тази година във фестивалите участваха рекорден брой състави и индивидуални изпълнители: над 1100 участници от 17 области от 41 населени места /24 града и 17 села/. Над 200 бяха децата, най-малкият участник е на 5 години, а най-възрастният - на 86.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 33 от 27 октомври 2014 г.
-Да се докоснем до света около нас, вдъхновени от магията на природата. Био ателиета за деца, тийнейджъри и възрастни, възпитават в любов и уважение към околния свят. Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 27 октомври 2014 г.
Ден на пешеходната безопасност На 22 октомври т.г. в Националния дворец на децата (НДД) се проведе Ден на пешеходната безопасност - „Да запазим децата на пътя!” и бе даден официален старт на кампанията „Посланието на есенния лист”. „Да запазим децата на пътя“ цели да се фокусира вниманието на обществеността върху дисциплината на пътя и спазването на правилата за безопасно поведение и да се посочи важността на примера на родителите и на възрастните за възпитаването на пътна култура у подрастващите. УД бр. 33 от 27 октомври 2014 г.
Гостоприемен домакин - полезен проект Българската и руската музикална култура са в особено тясна и дългогодишна духовна връзка. Българският и руският народ и до днес изпитват родствена близост, породена от общата ни православна вяра и писменост и широтата на емоционалността на славянската душа. Поредно доказателство за устойчивостта на дълбоките културно-исторически връзки между България и Русия е провеждането на научно-практическия семинар, посветен на образованието на младите хора.

Павлинка МАРЕВА, директор на ОДК, гр. Шумен брой 32 от 20 октомври 2014 г.
Какво мислят за нас? Дни преди да честваме Деня на народните будители, представяме мнения на наши съграждани и техни препоръки към съвременния български учител.

Ивайла ВАСИЛЕВА брой 32 от 20 октомври 2014 г.
Амбицията ми занапред е българското училище в Братислава да продължи с изграждането на своя облик на успешна европейска образователна институция „Всички ние, учителите зад граница, осъзнаваме отговорността, която носим в качеството си на посланици на България“ – казва в своето интервю Цветелина Генчева, директор на БСОУ „Христо Ботев”, гр. Братислава.

Интервю на Велина АНТОВА брой 32 от 20 октомври 2014 г.
Само културната нация има бъдеще „Ние прогонваме децата си и се превръщаме се в инкубатор за висококвалифицирани кадри. Какви деца възпитаваме? Кой им показва, че България трябва да се обича, защото това е родината, коренът за човека? Хайтов е казал: “Няма дърво без корен”. Децата трябва да знаят, че трябва тук да живеят и да се борят, че от тях ще зависи каква ще бъде тази страна“ – смята проф. дфн Искра Арсенова, председател на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936”, район “Изгрев”, гр. София.

Интервю на Светла СТРУМИНА брой 32 от 20 октомври 2014 г.
Състоя се тържествен концерт, посветен на 145 години от основаването на БАН На 14 октомври т.г. на сцената на Софийската опера и балет се състоя тържествен галаконцерт посветен на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките /БАН/. Събитието събра видни общественици, представители на държавни институции, дипломати, културни дейци, представители на СБУ, партньори от бизнеса, журналисти, творци и учени от различни области на науката от институтите на БАН.

Димитринка ХРИСТОВА брой 32 от 20 октомври 2014 г.
София – Европейска столица на спорта На 10 октомври т.г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе първото издание на научно-практическата столична конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”. Целта е да се популяризират добри практики, иновативни методи и педагогически идеи на учители от детски градини и училища, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с физическото възпитание и спорта на децата и младите хора.

Таня Леонидова брой 32 от 20 октомври 2014 г.
„Бунтовете на младостта“ спечели наградата на СБУ Дванадесетокласничките Елена Георгиева и Мариана Минчева от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Карнобат и Соня Христова, техен научен ръководител и учител по история в училището, бяха удостоени със Специалната награда на Синдиката на българските учители в осмото издание на Националния исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас на фондация “Ценности”.

Светла Струмина брой 32 от 20 октомври 2014 г.
СБУ - част от множество благородни и високохуманни каузи в полза на обществото На 9 октомври т.г. по официална покана от ръководството на Българо-руския женски клуб „Чайка“, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева стана част от благородните каузи и дейности на организацията като неин член.

Димитринка ХРИСТОВА брой 32 от 20 октомври 2014 г.
Цар Самуил Под звуците на рапсодия „Вардар” от Панчо Владигеров и Химна на Република България, от 14 часа на 09.10.2014 г. в ОУ „Кирил Христов”, гр. Стара Загора, бе открито честване, посветено на цар Самуил, във връзка с 1000 години от неговия живот, дела и завети.

УД брой 32 от 20 октомври 2014 г.
С празнична програма бе отбелязан Международният ден на възрастните хора в столицата Международният ден на възрастните хора бе празнично отбелязан в София с богата музикална програма и изненади от Националния пенсионерски съвет и неговите членове. Събитието бе под патронажа на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова и се състоя в Общински културен институт –„Красно село“ под мотото „Да остаряваме с достойнство“. Специален поздрав до членовете на Националния пенсионерски съвет и неговия председател Росица Петкова бе изпратен от лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Димитринка ХРИСТОВА бр. 31 от 13 октомври 2014 г.
Ден на отворените врати в Учебен център „Ай енд Ай“ в София В деня на отворените врати в Учебен център „Ай енд Ай“ в София много гости и родители имаха възможността да се уверят, че техните деца постигат високи резултати и получават качествена езикова подготовка и компетентности. Повече от 20 години езиковата школа обучава малки и големи ученици и разполага с млад, мотивиран и високок