Понеделник,
  10 Декември 2018 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
МЕДИИ : Учителско дело
ЗАГЛАВИЕ ТЕКСТ АВТОР БРОЙ
Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от 11.06.2018 г. № Д01-2016/29.11.2018 г.
- - бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
Ден на равното заплащане между жените и мъжете – българският отговор Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Фондация „Фридрих Еберт“ – България, проведоха на 27 ноември 2018 г. национална конференция: „Ден на равното заплащане между жените и мъжете – българският отговор“. Актуалната тема, която е предизвикателство за пазара на труда, трудовото законодателство и социалните системи, е сред приоритетите в работата на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, и фокусира сериозен обществен и синдикален потенциал. Светла СТРУМИНА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
Международен форум за образование за бъдещето Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе сред официалните гости на стартиралия на 23 ноември 2018 г. в София форум „Образование: За бъдеще“. Организиран от Фондация „Америка за България“, Американската търговска камара в България, Представителството на Европейската комисия в България, Фондация „Заедно в час“, вестник „Капитал“, Индъстри Уоч, Образование 2030, Детски научен център „Музейко“ и др., в продължение на два дни той се фокусира върху актуални теми за бъдещето на предучилищното, училищното и професионалното образование в България и уменията на XXI век. Светла СТРУМИНА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
ПРОФ. ДПН ЯНА МЕРДЖАНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“: Предизвикателството пред учителя е да владее невидимите вътрешни мостове за превръщане на родовата култура в лична кауза, помагайки на учениците да надраснат себе си Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
125 години традиции и модерен дух Столичната Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ тържествено отбеляза 125-годишнината от нейното създаване. По повод събитието д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, изпрати поздравителен адрес. „Приемете моята и на Изпълнителния комитет на СБУ благодарност за Вашия висок професионализъм и всеотдайния Ви труд, за мъдростта и синдикалната солидарност, благодарение на които този юбилей е реалност.“ Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
КЛАРА АРАБАДЖИЕВА, ДИРЕКТОР НА 19. СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“, ГР. СОФИЯ:

Възвръща се авторитетът на българското училище като стожер на традиции, иновации и нови измерения в образователния процес Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
Фокус върху бъдещите потребности от умения за трудова реализация Д.ик.н. Янка Такева участва в дискусия във връзка с резултатите на социологическо проучване, база за изготвяне на прогнози за потребностите от умения и компетентности в периода до 2028 г. за Област Силистра. Събитието, което е под патронажа на Момчил Неков, член на Комисията по образование и култура и на Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, се състоя на 23 ноември в „Дом на Европа“ в София. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
Откриха дигитализирани кабинети по природни науки в столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ На 22 октомври т.г. в столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ с директор Весела Палдъмова официално бяха открити два многофункционални дигитализирани кабинета по природни науки. Иновативната учебна среда е изградена със средства на училището и с подкрепата на еврейската Фондация ОРТ на стойност 100 хил. лв. Образователната среда има интересно интериорно решение, като подиумите в кабинетите наподобяват кораб или Ноевия ковчег, а учителят е издигнат на пиедестал. Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 3 декември, 2018 г.
Дискусия за обучението по религия Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в Симпозиум „Обучението по религия от 1. до 12. клас в контекста на новите учебни програми на Министерството на образованието и науката“. Той се проведе на 19 ноември 2018 г. в сградата на КНСБ в София и е вторият през последните три години мащабен форум под наслов: „Възпитание и морал в XXI век“.

Организиран от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Центъра за изследване на катехизическото и религиозното обучение и Фондация „Дарби“ в партньорство със Синдиката на българските учители и Конфедерацията на независимите синдикати в България, в него се включиха над 120 участници.

Симпозиумът бе поредното ярко свидетелство в подкрепа на устойчивите политики и активната дейност на СБУ за възпитаване в ценности и нравствени добродетели на децата и учениците и формирането им като компетентни граждани и добри хора, мотивирани да създават, живеят и спазват толерантността и правата на човека в един мирен глобален свят.

Светла СТРУМИНА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
Образованието е ключът към успешна професионална и трудова реализация Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, и член на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС), взе участие в превърналите се вече в традиция дискусионни срещи на ИСС с председател проф. д-р Лалко Дулевски, посветени на перспективите за бъдещето на младите хора и тяхната професионална реализация на пазара на труда. В ролята на домакин на поредните срещи, поставили на фокус възможностите за професионална реализация на завършващите средно образование ученици, провели се на 16 ноември т.г., бяха две столични професионални училища – Софийската професионална гимназия по туризъм с директор инж. Антоанета Джонева, и Националната търговско-банкова гимназия в София с директор Емилия Иванова.

Да се установят мотивите за избор на професионално училище и до каква степен завършващите ученици са взели решение за своята професионална реализация, да се обсъдят позитивите и дефицитите на професионалното образование, споделят идеи и предложения за неговото усъвършенстване и се представят бъдещите им планове за професионална и трудова реализация, бе целта на провелите се срещи разговори с ученици от двете столични гимназии.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
Конструктивен диалог за ефективни политики във възпитателната работа на образователните институции „Ценности и образование“ бе темата на конференцията, организирана от Министерството на образованието и науката, която на 19 ноември 2018 г. фокусира общественото внимание върху възпитателната функция на институциите в предучилищното и училищното образование.

Форумът за членовете на СБУ е от особена важност, тъй като темата му е в контекста на Стратегията за възпитателната работа на образователните институции, за която Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева настоява от години и реално участва в нейното разработване. Националната конференция обедини социални партньори, университетски преподаватели, началници на регионални управления на образованието, експерти, директори и учители от страната за намирането на верни решения на всеобхватния проблем за ценностите, образованието и възпитанието на децата и учениците.

Светла СТРУМИНА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – РУСЕ: Възпитанието в ценности, доброта и патриотични нагласи са сред водещите постижения в образованието в област Русе Интервю на Велина АНТОВА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
СВЕТОВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ – ПЛОВДИВ
Майсторски клас „Иновации в класната стая“
На 14 ноември т.г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева приветства участниците в четвъртата годишна конференция на „Световния образователен форум – България“ – Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Община Пловдив – майсторски клас на тема „Иновации в класната стая“. Международният форум събра над 220 експерти от Холандия, Белгия, Финландия, представители на МОН, регионални управления на образованието от страната, директори на образователни институции и водещи учители новатори – членове на СБУ, за да обменят опит и да споделят как иновативни практики в класната стая на ХХI век оказват влияние на качеството и ефективността на образованието. Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
Под патронажа на столичния кмет Йорданка Фандъкова ученици от 38. ОУ „Васил Априлов“ участваха в общинската кампания „Моето зелено училище“ На 16 ноември т.г. ученици и учители от столичното 38. ОУ „Васил Априлов“ с директор Мариета Димитрова се включиха в инициативата на Столична община съвместно с Посолството на Великобритания в София за по-чист въздух. Кампанията „Моето зелено училище“ е под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова и цели на базата на личния пример да насочи вниманието на децата и учениците към инициативи, свързани с екологията, подобряване качеството на въздуха чрез опазване на околната среда. Специален поздрав към ръководството, педагогическия екип и учениците на 38. ОУ „Васил Априлов“ бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева с пожелание да продължават да дават достоен пример за подражание с участието си в редица социално значими екологични каузи. Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 26 ноември, 2018 г.
СБУ в градивно партньорство за реализирането на проект
„Дай път на живота!“
По инициатива на Ротари клубовете в София, в партньорство със Синдиката на българските учители и Министерството на образованието започна реализирането на проекта „Дай път на живота“ в образователната система, който цели намаляване на жертвите и ранените по пътищата у нас. Велина АНТОВА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
На фокус – инспектирането, контролът и методическата подкрепа на образователните институции Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в организираната от министъра на образованието Красимир Вълчев среща дискусия с началниците на Регионалните управления на образованието (РУО) и директори на дирекции в МОН. Работната среща се проведе на 13 ноември т.г. в столичната Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ с директор Емилия Лазарова. Дискутирани бяха контролът и инспектирането на институциите и ролята в процеса на Регионалните управления на образованието и Националния инспекторат по образование (НИО) като нова структура, съгласно ЗПУО, културата на взаимодействие и формите на методическа подкрепа. Велина АНТОВА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
Столичната 160. ДГ, разширена с нова сграда
Грейна още едно бижу за децата от квартал „Драгалевци“
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, беше гост на тържественото откриване на новата сграда – разширение на 160. Детска градина, в столичния квартал „Драгалевци“. Тя поздрави директора на детското заведение Василка Каракашева за прекрасната нова придобивка и поднесе специален подарък – кафе машина и цветя, за целия екип на 160. ДГ. Велина АНТОВА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
Столичното 19. СУ „Елин Пелин“ подписа договор
за сътрудничество с Гьоте институт – България
На 8 ноември т.г. столичното 19. СУ „Елин Пелин“ с директор Клара Арабаджиева официално се присъедини към мрежата на PASCH училищата – т.нар. „Училищата: партньори за бъдещето“, с подписване на договор за сътрудничество и образователен обмен с Гьоте институт – България. Инициативата се координира от Германското министерство на външните работи и обединява световна мрежа от над 2000 училища със специални връзки в сферата на образованието и културата с Германия. Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ: Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ – области: Стара Загора, Плевен, Търговище, Монтана – общините Брусарци, Вълчедръм и Лом - - бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
XXVI НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „РОДОЛЮБИЕ“
За силата на независимостта и гордостта, че сме българи
Има събития и дати, които са записани със златни букви в историята на всеки народ, защото отварят нова страница в неговото развитие, дават нов облик и стремеж за промяна и просперитет. Промяна, която носи самочувствие и увереност за бъдещето. Такава дата е 22 септември 1908 г., поставила началото на новата история на България. Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
4. ОУ „Иван Вазов“, гр. Търговище, празнично
отбеляза своята 30-годишнина
Училищeтo oтвapя вpaти нa 15 ceптeмвpи 1988 гoдинa. Toгaвa в ĸлacнитe cтaи влизaт 1209 yчeници oт І дo IХ ĸлac. Шермин АХМЕДОВА, старши учител в 4. ОУ, гр. Търговище бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
Д-Р ЛЮБОВ ПОПОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ“: Надяваме се на ползотворно сътрудничество с всички, с които можем да споделим нашия опит в обучението на възрастни и в подкрепа на професионалното образование у нас Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
Ученици от Ботевград победиха в конкурса „Мисия Будител“, организиран от Областна администрация на Софийска област Областна администрация на Софийска област организира по случай Деня на народните будители конкурс за есе и рисунка на тема: „Мисия Будител“. Димитринка АНДРЕЕВА, председател на СО на СБУ в ОУ „Никола Вапцаров“ – гр. Ботевград , секретар на ОбКС на СБУ – Ботевград бр. 36 от 19 ноември, 2018 г.
Високо признание за председателя на СБУ – „Будител – 2018 г.“ Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе отличена с Почетен диплом „Будител – 2018 г.“ за родолюбие и принос в дейността на Организацията на обединените българи (ООБ) от Живко Бъчваров – председател на Организацията. Димитринка ХРИСТОВА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Ваня Коконова, Началник на РУО – ПЕРНИК: Постиженията в образованието в област Перник се дължат на професионализма и постоянните задружни усилия на хората в системата - Интервю на Велина АНТОВА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Национална конференция обсъди основни проблеми за обществото на знанието и хуманизма на ХХІ век Д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, бе почетен гост на ХVI Национална научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Организирана по традиция от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), проведена на 1 ноември – Деня на народните будители, година неин домакин и съорганизатор бе Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ). Светла СТРУМИНА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Празник на духовността и святата длъжност към просветата и знанието - Номинации в конкурс „Учители – будители на бъдещето“ На 29 октомври 2018 г. в чест на 1 ноември – Деня на народните будители, КС на СБУ – Габрово, проведе заключителния етап на Третия регионален конкурс „Учители-будители на бъдещето“. Конкурсът обединява онези учители от региона, които имат практически реализирани педагогически иновации в класната стая, които са извели свои ученици като лауреати на национални, регионални състезания и олимпиади, както и които не са получили награда за тези си творчески изяви в други конкурси през изминалата учебна година. Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово и координатор за област Габрово бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Есенни работни съвещания в областите Враца,Русе, Смолян, Шумен и Велико Търново - - бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Празник на българския дух и познание в столичния район „Надежда“ По повод Деня на народните будители, когато засвидетелстваме своята признателност към апостолския труд на българските учители – съвременните просветители на нацията, в столицата се проведе тържествен концерт на деца и учители от столичния район „Надежда“. В този празничен ден на познанието и духовността ръководствата и педагогическите екипи на ДГ № 15 „Чучулига“, ДГ № 170 „Пчелица“ и ДГ № 171 „Свобода“ в район „Надежда“ получиха цветя и специален поздрав от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева с пожелание все така единно, ползотворно и солидарно като съвременни будители да намират път към всяко детско сърце, изпълвайки детската градина със знание, творчество и любов към образованието. Димитринка ХРИСТОВА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Първокласници дариха книга на библиотека Книгата е „Рими и формули“ с автор Невена Христова, библиотеката е „Захарий Княжески“ в град Стара Загора, а първокласниците са от ОУ „Кирил Христов“ в града на липите и поетите.

По повод 1 ноември – Деня на народните будители, и във връзка с Националната седмица на четенето, първокласниците от ОУ „Кирил Христов“, едно от предпочитаните училища в Стара Загора и единствено носещо името на световноизвестния поет в нашата родина, подариха пет книги на Регионалната библиотека в Стара Загора. Книгата е написана лично от внучката на Кирил Христов – Невена Христова. Тази инициатива на класните ръководители на първите класове – Елена Начева, Марияна Вълева, Цветелина Бойчева, Мима Бойчева и Елена Колева бе подкрепена от родителите на малчуганите.

Иван ПОРОВ, председател на ОБКС на СБУ – Стара Загора бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Откриха уникална изложба на учениците от 143. ОУ и НТБГ съвместно с Посолството на Япония у нас На 20 октомври 2018 г. в Античен комплекс „Сердика“ в Деня на японските бойни изкуства и културни традиции в София бе открита изложба на учениците от 143. ОУ „Георги Бенковски“ и Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). Заедно със своя учител по изобразително изкуство Виолин Неделчев, носител на високия приз на СБУ „Учител на годината - 2018“ и подкрепяни от директорите – Ирена Дойчинова и Емилия Иванова, учениците от двете училища представиха поредната десета под ред благотворителна изложба, посветена на японския бит и култура. Димитринка ХРИСТОВА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
За вечно живите С думите на френския натурфилософ Жозеф Шамбон (1647–1733): „Има един Дух или по-скоро един огън, скрит във всички природни тела. Този Дух или огън е, така да се каже, душата на всички тела, който е винаги в движение. Този огън е причината за всички движения, които стават в природата и които допринасят за сътворяването или унищожението на тези тела...“ точно на 1 ноември – Деня на народните будители – започна организираната от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) Св. академична интеракция „Светна като слънце“ (Homo Verbi Gracilis)“. Йоана ДИМИТРОВА – І курс „Печатни комуникации науки“, Христина ТОШЕВА – І курс „Библиотекознание и библиография“) и Илиян БАРЗЕВ– ІІІ курс „Компютърни науки“ в УниБИТ бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
„Будители народни“ на едноименния си празник Всеки празник предполага настроение, музика, цветя, празнична програма, тържествени слова. Всичко това се събра на 1 ноември 2018 г. при честването на Деня на народните будители в Монтана. Ветераните на просветата поднесоха цветя на паметника на Васил Левски. Тържеството започна с „Химн на народните будители“ от Добри Христов, който всички изслушаха на крака. Председателката на Сдружение „Будители народни“ Венета Иванова поздрави присъстващите представители на просветата и . Стефан П. СТЕФАНОВ бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Паметна традиция Отколешна традиция е двата учителски пенсионерски клуба „Станка Николица Спасо-Еленина“ от гр. Разград и „Просвещение“ – гр. Кубрат, да си организират срещи по повод забележителни и паметни за учителите дати и да ги честват подобаващо. Особено тачен е Денят на народните будителите – 1 ноември. По повод неговото отбелязване отправяме нашето пожелание към председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, за много здраве и съхранение във времето на духа и енергията, с които работи за нашето българско училище. Благодарим и на областния председател на СБУ за Разград – Рада Нейчева, за вниманието и ласкавото отношение към нас. Това е много за нашето принизено самочувствие. Снежана КЪЛЕВА бр. 35 от 12 ноември, 2018 г.
Поздравление УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИ, ТВОРЦИ,

Денят на народните будители – 1 ноември, е празник, който ни напомня за духовния и просветителски размах на една хилядолетна традиция на труд и упорство и ни прави още по-отговорни към бъдещето. В този ден трябва да си кажем, че както свободата, така и знанието, науката, успехът и възходът трябва да бъдат извоювани и спечелени от всяко следващо поколение отново и отново. И всяко поколение трябва да се погрижи, като подготви по най-добрия начин своите деца, за да продължат по този нелек, но верен път към успеха.

Красимир ВЪЛЧЕВ, Министър на образованието и науката бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Множество придобивки за синдикалните членове се договориха
в новия общински Колективен трудов договор – Русе
На 16.10.2018 г. се сключи колективен трудов договор за детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностното развитие и специализираните обслужващи звена в община Русе. Общинският КТД влиза в сила от датата на неговото подписване и е валиден за две години. Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
100 % СИНДИКАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ
Позитивите от факта, че всички сме членове на СБУ, са изключителни за нас
За вижданията си на синдикалист, за целите, които си поставя СО на СБУ в СУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел, община Сатовча, за мотивацията на членовете на екипа да членуват в СБУ и др. , разговаряме с Мехмед Низамов – председател на СО. Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество На 29 октомври 2018 г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, ръководено от зам. - министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В заседанието взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят Красимир Попов, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации, главният секретар на МОН Албена Михайлова и директори на дирекции в МОН. Велина АНТОВА бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ - Благоевградска област На 26 и 27 октомври в к-с „Орфей“ в гр. Девин, област Смолян, се проведе есенното синдикално обучение на синдикалния актив от област Благоевград. Гости лектори на обучението бяха Красимир Попов – заместник-председател на СБУ, Роза Костова и Иван Кънчев – главни експерти в Централата на СБУ, и Мария Жайгарова – областен координатор на СБУ за област Смолян. Повече от 80 синдикалисти пристигнаха в красивия Девин от различните общини от областта и се включиха в обучението, което протече под формата на дискусия и дебат по проблемите на образованието. В обучението се включиха и учители синдикалисти от община Девин. Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА, председател на ОбКС на СБУ - Хаджидимово бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ - София-област На 18 и 19.10.2018 г. в залата на хотел „Арена“, гр. Самоков, се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалните ръководства на Софийска област. Домакини бяха Общинският координационен съвет на СБУ в гр. Самоков с председател Бойка Михайлова. В него участваха председатели на ОбКС на СБУ, председатели на синдикални организации и секретари.

Участниците в съвещанието бяха поздравени от заместник-кмета Люба Кленова, което е знак на уважение на общинското ръководство към учителите. От Централата на СБУ участваха главният експерт „Организационно направление“ и отговорник за София-област Виолетка Петкова и Павлина Петрова – експерт-юрист. В съвещанието взе участие и Бойка Харалампиева – председател на Сдружение за учителска взаимопомощ – София. Тя запозна учителите с историята на сдружението и разясни как се става негов член

Бойка МИХАЙЛОВА, председател на ОбКС на СБУ – гр. Самоков бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Заседание на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание На 31 октомври 2018 г. се състоя заседание на Комисията по образование и наука към 44-то Народно събрание, ръководено от Милена Дамянова – председател на Комисията. В работната формула участие взеха Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Петър Николов – зам. - министър на МОН, Соня Кръстанова – директор на Дирекция „Финанси“ в МОН, проф. Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България, проф. Стати Статев – зам.-председател на Съвета на ректорите и ректор на УНСС, доц. Лиляна Вълчева – председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, представители на Министерството на финансите, БАН и академичните среди. Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТБЕЛЯЗА СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
Духовният храм на словото – между минало, настояще и бъдеще
Златен юбилеен медал на Синдиката на българските учители и цветя от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бяха дарени по повод 90-годишния юбилей на най-обичания храм на словото в столицата – Столична библиотека. Да почетат значимата годишнина и изразят своята благодарност за партньорството в името на знанието и духовния просперитет на деца, ученици и възрастни към екипа на библиотеката и нейния директор Юлия Цинзова, гости на тържествения празник на 23 октомври т.г. бяха представители на национални и регионални институции и местната власт. Тук бяха зам.-министърът на културата Румен Димитров, зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, зам.-кметът на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов, началникът на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева, и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
ГАЛИНА ЕВДЕНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА:
Социалният диалог е мощен инструмент за съвместно решаване на проблеми
- Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 05 ноември, 2018 г.
Поклон, учители – съвременни будители на българската нация! По традиция в първия ден на ноември честваме Деня на народните будители, отдавайки почит и уважение към делото на всички просветители, учители и книжовници, оставили трайна историческа диря за духовно-нравственото израстване на българската нация. На този празник на познанието и непреходните ценности оценяваме значимостта на достойния апостолски труд на българските учители от времето на Възраждането до наши дни в грижата за образованието и възпитанието на децата и учениците – бъдещето на България, Европа и света.

На този светъл празник си припомняме вълнуващите и съдържателни думи на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, че България е оцеляла и ще пребъде, защото ги има учителите – съвременните будители на България, които с вдъхновение, просветление и национално самочувствие предават святото слово и дело на Кирил и Методий, на Патриарх Евтимий и Паисий, на Ботев и Вазов. „Ние, учителите, сме най-значимите в обществения живот и развитието на света. Нито една държава не може да съществува без учители. Не може да бъде успешен нито един млад човек, ако го няма учителя – народния будител до него“ – казва г-жа Такева. Благодарение на Синдиката на българските учители, днес десетки учители и ученици, директори, дейци на образованието, общественици, представители на държавни институции и граждани на столицата, могат да положат цвете на съградения от Синдиката – Паметник на българските учители – народни будители. Мемориалът, изграден по идея на СБУ в сърцето на София, е мястото, което от години свързва знанието с духовността и вярата, символ на значимата роля на учителите за просперитета на съвременното ни общество. Историята помни вдъхновяващото дело на народните будители, дали своя принос за съхранението на духовността и държавността. Този светъл празник вдъхва надежда по време на тежките мигове, носи възрожденски дух, който поддържа народа и не позволява разрушаване на ценностната ни система. Първи ноември е и денят на всички онези, които дори в съвременното ни общество продължават с мисионерски плам да се грижат за културното и духовното израстване на нашия народ. Той е символ на вярата, символ на спомена за миналото, което ще проправи пътя на бъдещето.

Галя ВЕСЕЛИНОВА, старши учител по история, гр. София бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕПИСКОП ПОЛИКАРП, ВИКАРИЙ НА СОФИЙСКАТА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ:
В сътрудничество със СБУ ще продължим да се трудим за единението на нашия народ и достойното израстване, възпитание и обучение на младото поколение
- Ваше Преосвещенство, бихте ли сподели за ролята на хуманистичното образование и възпитанието на децата и учениците в християнски ценности в съвременното училище?

- Днешното подрастващо поколение има нужда от насоки в достойния и хуманен живот. Има нужда от подкрепа в това, да изгради себе си в човечност, човеколюбие, състрадание, мир, любов и вяра. Българското училище, и по принцип образователната система, не е само едно схоластично поле, на което младото поколение придобива познания върху една или друга сфера, но смисълът и задължението на училището е наравно с образованието и да възпитава. Поради това особено важно е в дисциплините, които младите ще изучават, да има предмет с хуманистична насока и това е предметът религия-православие. Чрез този предмет бъдещото поколение на нашата родина, като православно в по-големия си процент, ще напредне не само в познание за заобикалящия го свят и човешките постижения, но и във всички онези моменти, които изграждат хуманния човек – „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание“. (Гал. 5:22,23) Погледнато реално, всеки предмет е хуманистичен, но в християнския хуманизъм се крие най-великото Божие снизхождение и насока – съвършеният човек: „Нова заповед ви давам, да любите един другиго; както ви възлюбих, да любите и вие един другиго“. (Йоан 13:34) и „обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят“, и „но вие обичайте враговете си, и правете добро“. (Лука 6:27,28,35) Впрочем, всички онези, в по-голямата част учени и велики люде, са хора на вярата в Бога, достойни християни и на основата на тази свобода и плодове на духа са развивали и обогатявали своя талант и са се въздигнали, за да може днес всички ние да учим не само стъпили на тяхното познание, но и да вникнем в тяхното съвършенство.

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
ВЕСЕЛКА АСЕНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВИДИН:
Образователните институции в област Видин са намерили своята добра работеща практика, която ги прави иновативни
- Г-жо Асенова, кои са постиженията и добрите практики на образователната система в област Видин?

- Когато говорим за добри практики, трябва първо да разясним понятието „добра практика“. Това са методи, техники, дейности и процеси, които общоприетото мнение смята за по-ефективни за постигне на определен резултат в сферата на образованието. Добрата педагогическа практика може да се разглежда в по-краткотраен или по-дългосрочен период от работата на един преподавател или една образователна институция. Териториално погледнато, всяка област в България има специфични особености, затова добрата практика може да е само за съответния регион, но може и да излиза извън него в зависимост от нейната специфика. В област Видин образователните институции са намерили своята добра практика, която ги прави иновативни и универсални, която работи в определена ситуация или среда. Ще дам няколко примера за това. На 26 октомври е духовният празника на град Видин; в тази връзка всяка година се провежда Димитровденско математическо състезание за ученици от трети до дванадесети клас, вече петнадесет години. От шест години, паралелно със състезанието за учащи, се провежда и състезание за възрастни – майки, татковци, баби и дядовци. През годините състезанието стана и трансгранично – участват ученици от Сърбия и Румъния, както и ученици от Варна, Хасково, Пловдив, Плевен, Враца и Монтана. В тазгодишното издание на състезанието се включиха 400 ученици.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
Конференция коментира актуални хибридни заплахи за страната ни На 16 и 17 октомври 2018 г. в СУ „Свети Климент Охридски“ се проведе международна научна конференция на тема „Хибридните заплахи: мит или реалност? Последствия за националната и европейската сигурност“.

Организирана от катедра „Политология“ във Философския факултет на университета със съдействието на програмата „Гражданско общество и демокрация“ на Атлантическия Съвет на България и Софийския форум за сигурност, тя събра учени, политици, университетски преподаватели и студенти, представители на неправителствени организации. Сред тях бяха: доц. д-р Румяна Коларова – ръководител на катедра „Политология“ в Университета, министър на образованието в служебното правителство на Георги Близнашки през 2014 г., Росен Плевнелиев – президент на България 2012–2017 г., доц. д-р Александър Йорданов – председател на 36-о Народно събрание (1992–1994), политик, дипломат, литературен историк и критик в Института за литература при Българската академия на науките, директор на Програма „Гражданско общество и демокрация“ към Атлантическия съвет на България, Иван Костов – политик, министър-председател на България в периода 1997–2001 г., Велизар Шаламанов – офицер и политик, назначен през 2012 г. за директор по сътрудничество с потребителите в обединената Агенция за комуникации и информация на НАТО, министър на отбраната в служебното правителство на Георги Близнашки през 2014 г., Николай Ненчев – политик, министър на отбраната (2014–2017), Явор Райчев – докторант по политология на Университета в Гранада, Испания, и др. Организаторите на форума обявиха, че ще бъде издаден сборник с докладите на всички участници в конференцията.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
Форум обсъди европейските измерения на професионалното образование и обучение На 18 октомври т.г. в навечерието на Европейската седмица на уменията се проведе национална конференция на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“, където бяха представени националните политики и стратегии в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), анализ на текущото му състояние и предложения за разширяване на неговия обхват и развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област. Поставен бе акцент, че ПОО е ключов фактор за устойчивото социално-икономическо развитие.

Участниците във форума бяха приветствани от Емилияна Димитрова – председател на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и от екипа на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование – ReferNet в България, които са организатори на конференцията. Те докладваха за реализираните ключови дейности на ReferNet мрежата за 2017 г. и първото полугодие на 2018 г. по отношение на европейските инструменти за сътрудничество в ПОО и съществуващите възможности за обучение чрез работа в България. Поставиха акцент върху основните цели на последните реформи в професионалното образование като: по-голяма гъвкавост и пропускливост на образователните пътеки; подобряване на връзката на професионалното образование и обучение с променящите се потребности на пазара на труда; осъвременяване на системите на ПОО в контекста на ученето през целия живот и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила. Сред дискутираните теми на форума бяха още подобряване на съдържанието и ефективността на професионалното образование и повишаване на квалификацията на учителите и обучаващите, като гарант за постигане и поддържане на качествено професионално обучение. Акцентирано бе върху развитието на партньорството между всички заинтересовани институции и организации на национално, регионално и местно равнище при придобиването и усъвършенстването на професионална квалификация на учениците и възрастните.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
50 години Софийската професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“

На 13 октомври 2018 г. в Софийската опера и балет Софийската професионалната гимназия по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов“ тържествено отбеляза своята 50-годишнина. Сред специалните гости на юбилейното събитие бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. В поздравителен адрес тя отправи позитивни послания до ръководството, учениците и техните родители: „Приветствам Ви за цялостната учебно-възпитателна дейност, организирана в СПГЕ „Джон Атанасов“, и за креативното й гъвкаво адаптиране спрямо потребностите на пазара на труда. Искрено споделям Вашата гордост, радост и празничното Ви настроение, защото зная, че Гимназията следва водещи европейски стандарти и достойно продължава най-добрите традиции на българското професионално образование, като гарантира качествено обучение по перспективни професии и живее с пулса на времето, адекватна на неговите предизвикателства. Приемете признателност за Вашия съзидателен труд и благодарност за ползотворното ни социално партньорство, което, вярвам, ефективно ще се развива и в бъдеще. В празничния ден благодаря на всички, които работите в СПГЕ „Джон Атанасов“, за всеотдайността и високия професионализъм, за обичта и грижите, с които дарявате учениците и правите всеки ден в училището да бъде изпълнен с нови знания и умения, интересен и неповторим. Пожелавам Ви и занапред достойно да пазите и прославяте името на Вашия патрон Джон Атанасов – великия българин, чийто гений промени света и откритията му са в основата на най-бързо развиващите се технологии днес“ – се казва в поздравителния адрес. Като за рожден ден юбилярите получиха подарък и цветя за директора Полина Костова и за Венелин Райковски, председател на организацията на СБУ в гимназията – израз на уважение и признание за доброто социално партньорство. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
XIX ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ В БЪЛГАРИЯ
Учителят – лидер и фактор за модернизиране на образованието
По установена вече традиция всяка есен Сдружението на учителите по история в България провежда значими научно-практични форуми, подпомага и споделя добри практики на национално и международно равнище в обучението по история – предмет, формиращ гражданските и социалните компетенции на учениците. За пореден път на този научен и методически форум учителите, членове на СБУ, обогатяват и надграждат професионалния си опит, обменят иновации и онлайн учебни ресурси за ефективността и модернизацията на училищното историческо образование. Тазгодишният форум на Сдружението се проведе в столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ и бе модериран от гл. ас. Бистра Стоименова, преподавател в ДИУУ – СУ „Климент Охридски“ и председател на Сдружението на преподавателите по история в България.

В конференцията, провела се с подкрепата на Министерството на образованието и науката, взеха участие учители по история – членове на СБУ и на Сдружението, експерти от Регионалното управление на образованието – София-град, представители на академичните среди и учители от Руската Федерация и Република Македония.

Специален поздрав до участниците бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Форумът протече в няколко пленарни заседания по секции. Акцент получиха темите, свързани с модернизиране на училищното историческо обучение и иновативното лидерство, насърчаване използването на дигиталните технологии и постижения в преподаването по история и гражданско образование, тенденциите в съвременното формално образование, както и възможностите за интегриране на неформалното обучение и самостоятелното учене в националните рамки за квалификация на учителите по история; предизвикателството да се преподава в мултикултурна среда и др

Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
Представиха нов сборник „Стратегически насоки за развитието на религиозното образование в България“ Наскоро в аулата на Богословския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ в столицата бе представен новият сборник „Стратегически насоки за развитието на религиозното образование в България“. Изданието е публикувано със съдействието на Русенската Света Митрополия и се финансира от Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет. На събитието присъстваха духовници, представители на Министерството на образованието и науката, Столична община, Регионалното управление на образованието – София-град, богослови, учители, общественици, медии.

Представянето на книгата бе открито от проф. д-р Александър Омарчевски, декан на факултета, а встъпително слово произнесе Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум. За полезността на сборника говориха Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, проф. д-р Пламен Макариев, д-р Полина Спирова, д-р Златина Каравълчева и др.

Ценният сборник обобщава 20-годишния опит на учители и катехизатори от преподаването на предмета религия в средните училища и на вероучение в прицърковните школи, като предлага конкретни стъпки за развитие на религиозното образование у нас в бъдеще. В основата на книгата стои задълбоченото изследване, експерирано от поредицата семинари, проведени в Русе, под патронажа на Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум. След представянето на книгата се проведе дискусия по актуалната тема за бъдещето на религиозното образование в България.

УД бр. 33 от 29 октомври, 2018 г.
Градивно партньорство за кадровото обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование На 16 октомври 2018 г. Министерството на образованието и науката, Синдикатът на българските учители и Фондация „Заедно в час“ инициираха форум „Учители на бъдещето“, на който бе поставен фокус върху една от най-сериозните теми в системата на българското образование – недостига на учители през следващите десет години и възможните решения на проблема. Форумът се проведе в столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“. В него взеха участие: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката; Евгения Пеева-Кирова, изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час“; д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град; Галина Евденова, началник на РУО – Враца; Росица Иванова, началник на РУО – София регион; директори на дирекции в МОН; преподаватели във ВУЗ, подготвящи студенти в педагогическите специалности; директори на училища и учители от столицата и страната.

Целта на дискусията бе всички заинтересовани страни, вземащи решения в сферата на образованието, заедно да обсъдят: възможните механизми за привличане на висококвалифицирани специалисти към учителската професия и да мотивират най-добрите от тях да влязат в училищата; от каква, отговаряща на изискванията на времето, базова и надграждаща квалификация имат нужда учителите; какви са най-ефективните форми на наставничество, подкрепа и възможности за кариерно развитие и израстване на учителите.

На форума бе представена и разработената от МОН в партньорство със СБУ и Фондация „Заедно в час“ програма „Учители на бъдещето“, която дава алтернативни пътеки за допълнителна квалификация за хора с висше образование, които желаят да получат педагогическа правоспособност, за да преподават в училище. Програмата е предназначена и за действащи учители, насочили се към нови специалности, както и към реинтеграцията на педагози, преминали към други сфери и завръщащи се в системата на образованието.

Велина АНТОВА бр. 32 от 22 октомври, 2018 г.
115 години – мъдрост, креативност и иновации
в ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник
На 9 октомври т.г. с множество творчески изяви учениците и учителите на Основно училище „Св. Иван Рилски“ с директор Бойко Свиленов отбелязаха 115-годишнината от основаването на най-голямото училище в град Перник. По повод тържественото честване в Общинския дворец на културата бе организиран неповторим празник, който събра десетки настоящи и бивши ученици, учители, родители, официални гости, социални партньори и приятели на утвърдилата се през годините образователна институция. Тържеството уважиха Негово Преосвещенство Евлогий – Адрианополски епископ и игумен на Рилската света обител, д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, д-р Вяра Церовска – кмет на Община Перник, Ирена Соколова – областен управител на Перник, Петър Николов – зам.-министър на образованието и науката, Севделина Ковачева – зам.-кмет на Перник, Венета Миланова – член на ИК на СБУ, областен координатор за Пернишка област и председател на ОбКС на СБУ – Перник, Наташа Ангелова – областен координатор на РС на КНСБ – Перник, общински съветници и др. Димитринка ХРИСТОВА бр. 32 от 22 октомври, 2018 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Ползване на платен отпуск за две и повече деца Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 32 от 22 октомври, 2018 г.
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Устойчива политика за ефективно приобщаване, интеграция и качествено образование в мултикултурна среда
По инициатива на Синдиката на българските учители съвместно с Министерството на образованието и науката се утвърди практиката за организиране на националната научно-практическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“, която за четвърта поредна година се провежда във Велинград. Събитието, което е в рамките на дейностите, залегнали в реализацията на Плана за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015–2020 г.), се проведе от 10 до 12 октомври 2018 г.

Ключови участници във форума бяха: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Деница Сачева, зам.-министър на МОН; проф. дфн Пламен Макариев – СУ „Св. Климент Охридски“; проф. д-р Янка Тоцева – Европейски политехнически университет – ЕПУ; доц. д-р Йосиф Нунев и доц. д-р Емил Бузов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Педагогически колеж – Плевен; Грета Ганчева – директор на Дирекция „Приобщаващо образование“, и Анелия Йотова – главен експерт в същата дирекция; Соня Мелоян – директор на Дирекция „Организация и контрол“; държавни експерти от МОН; Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ; екип на РУО – Пазарджик, представители на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и близо 120 учители, директори, педагогически специалисти от детски градини, училища и професионални гимназии от цялата страна, участвали и отличени в инициирания от СБУ и МОН едноименен конкурс за добри практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 32 от 22 октомври, 2018 г.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
По-ефективни мерки за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
На 5 октомври 2018 г. по повод на Световния ден на учителя Синдикатът на българските учители с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“ проведе национална конференция „Повишаване на ефективността на мерките за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

Тя е шестата национална конференция, посветена на темата, и е поредно ярко доказателство за действения ангажимент на Синдиката, насочен към засилване на ефективността и разширяване на многообразието на мерките за задържане в образователните институции, приобщаване и интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в т.ч. повишаване на квалификацията и нивото на интеркултурната компетентност на учителите.

Димитринка ХРИСТОВА и Светла СТРУМИНА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
2. АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София - с иновативен център за интегрирано обучение по природни науки и математика В столичната Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ директорът Емилия Лазарова, педагогическият екип на училището и техните ученици неуморно, всекидневно доказват, че са новаторско училище и не спират да актуализират учебния модел спрямо потребностите на днешния ден и на бъдещето, съизмеримо със световните тенденции. Поредното доказателство за това е включването на гимназията от учебната 2018/2019 г. в редиците на иновативните училища в България. На 8 октомври 2018 г. в Велина АНТОВА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, ПЛОВДИВ – 2018
Нов шанс за реализация на пазара на труда
Синдикатът на българските учители бе удостоен с годишна награда за принос в сектора за учене на възрастни за 2018 г. в категория „Социален партньор“. Почетното отличие бе връчено на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева по време на четвъртото издание на Националните дни за учене през целия живот, което се проведе от 3 до 5 октомври т.г. в град Пловдив. За поредна година представители на местната власт, бизнес средите, работодателските, синдикалните и неправителствените организации, образователни експерти, директори и учители от професионални гимназии взеха участие в националния форум, посветен на ученето през целия живот. Мащабната инициатива е част от общоевропейските усилия за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, както и за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
Интернационалът на образованието представи новия си доклад за глобалния статут на учителя и учителската професия Липсата на квалифицирани учители и лошите условия на труд за учителите по света са акцентът в тазгодишния доклад, с който Интернационалът на образованието отбеляза 5 октомври – Световния ден на учителя. Професионалният учителски празник през 2018 г. се фокусира върху глобалната липса на квалифицирани учители под мотото: „Правото на образование означава право на квалифициран учител“. Важността на този акцент е подсилена от факта, че повече от 263 млн. деца и младежи в училищна възраст са извън образователните институции, а близо 617 млн. деца и възрастни или почти 60% от световното население не могат да смятат и да пишат Мария ЯЧКОВА, експерт в Централата на СБУ бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
Изменени нормативни актове в периода 01.06.2018 г. – 18.09.2018 г. - Роза КОСТОВА – главен експерт и Павлина ПЕТРОВА – експерт в Направление „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, ПЛОВДИВ – 2018 Безспорен е напредъкът, който отчитаме за развитието на сектора за учене през целия живот на национално и регионално ниво - интервюта Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, ПЛОВДИВ – 2018
Престижът на професионалното образование и обучение се определя от успеха на учениците и усилията на екипа от учители
Националното изложение на професионалното образование и ученето през целия живот в град Пловдив даде възможност на участници от цялата страна да споделят своите впечатления, успехи и проблеми. Бяха отправени благодарности към СБУ и неговия лидер д.ик.н. Янка Такева за подкрепата и далновидността при формиране на ефективни политики за развитие на образованието и в частност на ПОО и ученето през целия живот. Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
За образованието в християнска доброта На 9 октомври т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в експертна работна среща по въпросите на хуманистичното образование и възпитанието на децата и учениците в устойчиви духовно-нравствени ценности на християнството. Събитието се състоя в една от свещените български православни светини – Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян“ с участието на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, епископ Поликарп ¬– викарий на Софийската Митрополия, Ирена Соколова – областен управител на Перник, и архимандрит Никанор – игумен на манастира. В работната формула се включиха всички началници на Регионални управления на образованието в страната, директори на училища и детски градини от област Перник, представители на Българската православна църква (БПЦ). Димитринка ХРИСТОВА бр. 31 от 15 октомври 2018 г.
Световният ден на учителя На 5 октомври честваме Световния ден на учителя. Наситен с професионални и социални послания, празникът носи закономерна гордост за българските учители. Утвърден от ЮНЕСКО през 1994 г., той се учредява по идея на българското представителство, като предложението е подкрепено от Интернационала на образованието (ИО). Избран е денят 5 октомври, тъй като на тази дата през 1966 г. Организацията на ООН за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, и Международната организация на труда (МОТ) на специална съвместна конференция в Париж приемат историческата Препоръка относно статуса на учителите. Днес, 52 години по-късно, тя продължава да бъде актуална.

През 2018 г. мотото на Световния ден на учителя е: „Правото на образование означава правото на квалифициран учител.“

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 8 октомври, 2018
Консултативен форум за новата национална стратегия за детето - СБУ в партньорство за изграждане на устойчива, сигурна, подкрепяща и хуманистична среда Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, участва в първата Национална консултативна среща по изработването на новата Национална стратегия за детето 2019–2030 г. Форумът, организиран от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съвместно с Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се проведе на 1 октомври т.г. в гр. Пловдив и събра над 150 ключови представители на всички страни, ангажирани с политиките за децата – държавни институции, местна власт, неправителствени и родителски организации, академичните среди, експерти, началници на Регионални управления на образованието, директори на детски градини и училища и представители на Съвета на децата към ДАЗД. Целта на консултативната среща беше да се споделят мнения и да се направят предложения, които да спомогнат за създаването на работещ нов стратегически документ, предвиждащ основните предизвикателства за децата и за институциите и организациите, призвани да гарантират правата на децата и да разширяват възможностите за тяхното развитие и благоденствие. Велина АНТОВА бр. 30 от 8 октомври, 2018
Национална програма „Квалификация“ – 2018 г., на МОН: В началото на септември т.г., чрез Регионалните управления на образованието (РУО) в цялата страна, започна изпълнението на Национална програма „Квалификация“ – 2018 година. Напомняме, че три от основните теми за обученията на учители и директори на училища и детски градини са формулирани от Синдиката на българските учители, вече апробирани успешно в Постоянната академия по науки, иновации и образование (ПАНИО) на СБУ. Интервюта с доц. д-р Антоний Гълъбов и с доц д-р Надежда Калоянова – лектори на обученията. Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 8 октомври, 2018
Партньорство за социално-трудова интеграция на бежанците у нас и в Европа: Какви механизми и мерки са необходими в държавите членки на ЕС за бързото и ефективно осигуряване на работа на бежанците, за справяне с хуманитарната криза, пред която е изправен старият континент? Кои са политиките и добрите практики за подкрепа на приобщаването, в т.ч. възможностите за професионално обучение и среща на мигрантите с потенциални работодатели за равен достъп до пазара на труда, бяха част от темите, които се дискутираха на състоялата се на 26 септември т.г. международна конференция на тема „Интеграция на мигрантите на пазара на труда“. Тя бе организирана от Европейската конфедерация на профсъюзите и КНСБ, като част от изпълнявания проект „Labour-int“ за успешна социално-трудова интеграция на бежанците на европейския трудов пазар. Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 8 октомври, 2018
Столичната 37. ДГ „Вълшебство“ – своеобразен методически център за иновации: На 18.09.2018 г. в столичната ДГ № 37 „Вълшебство“ тържествено бе открита новата учебна 2018/2019 година. Приоритет на педагогическия екип в 37. ДГ е опазване на живота и здравето на децата. Педагозите апробират физически упражнения, спорт и здравословно хранене за изграждане на съвременен модел за здравословен начин на живот. Изградена е традиция за приобщаването на родителите към организираните дейности в детската градина. Формиран е ранен интерес с идеята да прерасне в дълготраен. Спортните дейности са разширили креативността на децата, постигнато е зачитане и толериране на различията между тях. Детската градина е методически център за осъществяване на многостранни инициативи: открити добри педагогически практики на местно ниво, квалификационно усъвършенстване на педагогическата колегия и прилагане на нови форми и методи на работа. Децата растат като част от новото поколение – уверени в себе си и в своето разбиране за технологиите, откриват нови хоризонти и стремеж към иновации. УД бр. 30 от 8 октомври, 2018
Нови предизвикателства пред Националната финансово-стопанска гимназия: Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в София – училище със 105-годишна история, което е направило своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на образователни стандарти и на изискванията на времето, през учебната 2018/2019 г. е изправено пред нови предизвикателства. Екип на НФСГ бр. 30 от 8 октомври, 2018
С България в сърцето: Новата учебна година в Детска градина „Вълшебство“, гр. Бургас, започна по особено вълнуващ начин. Целият педагогически екип начело с директора г-жа Катя Мишева бе в народни носии, тъй като новата 2018/2019 г. ще премине под мотото „С България в сърцето“. Истински възторг, нестихващи ръкопляскания и възгласи предизвикаха и онези малчугани, които също бяха облечени в народни носии и участваха в програмата. УД бр. 30 от 8 октомври, 2018
Конкурс на тема „Иновационни автодидактични игри за деца от предучилищна възраст“ за Националната награда на името на Димитър Кр. Димитров-Мастера. Целта на конкурса, който се провежда за четвърти пореден път, е да се съхрани и тачи във времето неговото безспорно място в предучилищната педагогика; да се насърчава практическата реализация на идеите му за развитие и подкрепа на ежедневната възпитателно-образователна дейност на детския учител в името на детето чрез игра, свобода, доверие и сигурност. Конкурсът се провежда с подкрепата на Издателство „Изкуства“ и СНЦ „Образование и технологии“. Целта и регламента на конкурса може да прочетете на сайта на Издателство „Изкуства“ - http://www.izkustva.net/mastera_2018.htmlСрокът за изпращане на материалите е удължен до 21 октомври 2018 г. От Инициативния комитет бр. 30 от 8 октомври, 2018
Семинар по интегрирано образование през целия живот: На 21, 22 и 23 септември т.г. се проведе Вторият семинар, посветен на интегрираното образование през целия живот на тема „Възпитание + обучение = образование“. Той се състоя в столичния хотел „Шипка“, където се събраха хора от различни градове от страната. Участваха учители и директори на детски градини и училища от градовете Оряхово, Бяла Слатина, Куклен, Варна и София. Темите за автентичната цел на образованието, мястото на възпитанието в обществото и общочовешките ценности много оживено и с голям интерес бяха дискутирани от гледна точка на източното схващане за човешкото същество като интегрална част от природата и заобикалящата ни среда. Мария ЦОНКОВА, Сдружение „Постоянно образование“ бр. 30 от 8 октомври, 2018
Националният дворец на децата даде старт на новата учебна година: На 30 септември т.г. Националният дворец на децата (НДД) отвори врати за децата на столицата за официалното откриване на поредната 68. учебна година. По традиция с тържествен ритуал и богата концертна програма възпитаници, приятели, партньори и гости заедно отбелязаха началото на 2018/2019 учебна година. Тържественото събитие започна с парад на знамената на Република България, на обединена Европа и на НДД. Бе отслужен и празничен водосвет за здраве, успех и просперитет на Двореца, звучаха „На многая лета“ и празнични камбани. Богата концертна програма изнесоха представителните състави на НДД. Поздравителен адрес с послания по повод празничното събитие изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. С пожелание за здраве, много творчески успехи и повече усмивки, Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата, даде старт на новата учебна година. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 8 октомври, 2018
„Сдружение Азбукари“, Единение „Българи за България“ и Професионална гимназия по каменообработване в село Кунино организират III Национален конкурс за детска рисунка – 2018, „Символ на Доброто“. Той е насочен насочен към българските деца, живеещи в страната и в чужбина. Желанието ни е да мотивираме учениците чрез творчеството си да пресъздадат образа на Доброто днес, да покажат положителните страни в характера на българския народ, добрите постъпки на отделни личности или общности, красотата на българската природа и особеностите на родните обичаи, традиции и култура. Децата на България имат нужда от добри примери, подкрепа и надежда, за да ги вдъхновим да растат щастливи и отговорни за своето, изпълнено с добротворство бъдеще. Конкурсът за рисунка „Символ на доброто“ има за цел да привлече вниманието на децата върху впечатляващите светли образи на нашето съвремие. Чрез рисунките си учениците са провокирани да мислят върху въпроса: „Какво означава да бъдеш добър днес?“. Рисунките се изпращат на адрес: България, гр. София, кв. „Редута“, ул. „Царичина“-1, офис 1, „Сдружение Азбукари“, пощ. код 1505. От Организаторите бр. 30 от 8 октомври, 2018
Една не-обикновена книга
(За сборника с интервюта „Образованието…“ на д.ик.н. Янка Такева)
Учител съм. От тези, които приемат образованието за лична мисия, а не просто като поле за изкарване на прехраната. Затова ме привлече заглавието. Честно казано, не очаквах кой знае какво – дългогодишен синдикален лидер, опитен и обигран, сигурно умело „дърпа чергата“ към синдикалните проблеми и интереси. Пък и сбор от интервюта не предполага методологичност и методичност, а по-скоро скачане от тема на тема, от конфликт на конфликт, от поредна родителска претенция на поредна синдикална защита. Разсеяно отворих книгата, зачетох се, и… не спрях, сякаш някой ми беше „влязъл в обувките“, компетентно разнищваше нещата, за които често говорим с колегите в учителската стая, предлагаше решения. Ваня ПЕТРОВА бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
ДЕНИЦА САЧЕВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Необходимо е образователната система да се реформира непрекъснато, за да отговаря на нарастващите очаквания на обществото
-Г-жо Сачева, 2018 г. е година, която се характеризира с изключителна динамика в обществено-икономически и геостратегически аспект за страната ни, рефлектираща и върху образованието като най-значимия публичен сектор. Бихте ли очертали основните предизвикателства според Вас в контекста на случващото се?

- Предизвикателствата безспорно са много и ще трябва да се справяме с тях и в следващите години. Намираме се в период, в който всеки от нас преживява случващите се промени за първи път. Свидетели сме на динамика в областта на информацията, на развитието на дигиталните технологии, на обществените отношения, на микроотношенията в семействата в резултат на съществуващата вътрешна и външна миграция. Това дава отражение върху всички сектори и най-вече върху образованието, като води до по-високи очаквания от обществото към него. То трябва да играе ролята на „супермен“, който ще осигури знания, умения, възпитание, гражданска култура, здравословно и хармонично развитие на децата.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
Още един успех за СБУ В брой 77 на Държавен вестник от 18 септември 2018 г. се публикува Постановление на Министерския съвет № 193 от 13 септември.

С приемането и публикуването на това постановление се реши един изключително важен въпрос, свързан с възстановяването на транспортните разходи на пътуващите учители.

Въпреки че съгласно Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование транспортните разходи следва да се възстановяват 100%, поради тълкувания на експерти от Националната агенция за приходите в отделни общини преди около година започнаха да се начисляват осигурителни вноски върху възстановените суми.

Иван КЪНЧЕВ, гл. експерт в направление Професионално-творческо в Централата на СБУ бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
БУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Виена започна учебната година
с по-голям брой ученици, нови помещения и нови учебници
За 26-ти път отвори врати българското училище „Св. св. Кирил и Методий“ във Виена, за да посрещне своите ученици. Близо 345 деца ще учат през учебната 2018/19 година в обновените помещения на учебното заведение. Най-голямо беше вълнението на първолаците, които за първи път ще разтворят буквар и ще започнат да учат букви на кирилица. Тържественото откриване на учебната година се проведе в Българския културен институт (БКИ) „Дом Витгенщайн“, а специални гости на събитието бяха Н. Пр. посланик д-р Иван Сираков, постоянният представител на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена Светослав Спасов, директорът на БКИ „Дом Витгенщайн“ проф. Румяна Конева, консулът Ивайло Върбанов и др. УД бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
Успешен модел на взаимодействие между учители и родители
Родителите са наши съмишленици и партньори за преодоляване на трудностите и гарантиране на успешен възпитателно-образователен процес
Процесът на предучилищното образование в детска градина „Маргарита“, както и във всички останали, е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина.

Глобалната цел на нашата стратегия е да създадем условия за положително отношение на обществото към образованието, което носи отговорност както към основополагащите знания, умения и отношения, така и за личностната култура на децата. За реализиране на тази цел се старая да стимулирам учителската колегия като движеща сила на развитие да инициира и реализира промените в образованието и да търся оптималните форми за мотивация на родителите да бъдат наш съмишленик и партньор в преодоляване на трудностите и гарантирането на успешен ВОП.

Людмила САВОВА, директор на 73. ДГ „Маргарита“- гр. София бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
Успешна реализация на проект „ЗАЕДНО“ В края на учебната 2017/2018 г. се проведе втората представителна изява по проект „Заедно в алтернатива за етнически диалог и необходимост от обединение – ЗАЕДНО“ – съвместна инициатива на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Абланица, община Хаджидимово, и столичната II Английска езикова гимназия (АЕГ) „Томас Джеферсън“. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ отвори врати, за да посрещне своите партньори по проекта от столицата. За събитието, което бе по графика на проектните дейности за двете училища, пристигнаха ръководството на елитната софийска гимназия, негови ученици и ръководители на клубовете по проекта.

Специални гости бяха Мануела Радева, директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и нейният екип – Румян Теохаров и Инна Иванова, Людмил Терзиев, кмет на община Хаджидимово, и Адем Арнаудов – кмет на с. Абланица. Ръководството на училището в лицето на Мехмед Имамов – директор, и Калинка Гайтанинчева – зам.-директор по учебната дейност, с много топлота посрещнаха гостите и дадоха старт на двудневните проектни дейности.

Екип на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Абланица бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
Ефективно партньорство за равен достъп до качествено образование „Добрата съвместна работа с институциите, синдикатите и гражданските организации в страната са предпоставка за успешното прилагане на механизма за обхват и задържане на деца и ученици в образователните институции.“ Това подчерта министърът на образованието Красимир Вълчев на проведената на 21 септември т.г. в гр. Сливен среща с директорите на училища и детски градини, експерти от РУО, представители на учителските синдикати и граждански организации.

Гости на срещата бяха: Галя Захариева, зам.-председател на комисията по образование и култура в Народното събрание и депутат от Сливенски избирателен район, Стефан Радев – кмет на гр. Сливен, Чавдар Божурски – областен управител на обл. Сливен, Бисерка Михалева – началник на РУО, и др.

Иван Господинов – председател на Общ. КС на СБУ – гр. Сливен, областен координатор на СБУ – обл. Сливен бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово
Моделът на модерното професионално образование
у нас
В едно от най-старите технически училища в страната – Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, по традиция приоритетно се налагат водещите тенденции в сферата на обучението на младите техници в системата на средното образование. Следвайки девиза на своя патрон д-р Никола Василиади – видния възрожденски благодетел и радетел за политехническо образование в гр. Габрово, съвременните му следовници упорито и всеотдайно посвещават силите и делата си за утвърждаване на иновативните модели на съвременното професионално образование у нас. В тази връзка е обръщението на инж. Васил Христов, директор на техническата гимназия, към нейните възпитаници в навечерието на новата учебна 2018/2019 година, в което той отбеляза задоволството си от категоричния избор на осмокласниците към специалностите: „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Мехатроника“, „Автотранспортна техника“ и от факта, че школото е пионер в дуалното образование и в спечелването и реализирането на международни проекти за обмен на добри практики. Ренета РАДИЧКОВА, областен координатор на СБУ за област Габрово бр.29 от 01 октомври, 2018 г.
С вяра, надежда и любов за новата учебна година
Д.ик.н. ЯнкаТакева, председател на СБУ, поведе с пожелание за сполука първокласниците на столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“
Д.ик.н. ЯнкаТакева, председател на Синдиката на българските учители, бе специален гост на церемонията по откриване на новата учебна 2018/2019 година в най-голямото по численост в страната училище – столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ с директор Величка Стойчева. Лично г-жа Такева ориса първокласниците от седемте паралелки в училището да им върви като по вода, да бъдат здрави и от този ден да започва сбъдването на мечтите им, лисвайки по традиция на училищния праг менчето с вода и здравец, за да са здрави, ученолюбиви и щастливи. По случай началото на учебната година д.ик.н. Янка Такева поздрави сърдечно целия екип на училището, всички ученици и техните родители и подари картина за училищния интериор и цветя на директора на училището Величка Стойчева и на председателя на Синдикалната организация на СБУ в 18. СУ „Уилям Гладстон“ – Нели Тричкова. Традиционно празникът започна с химна на Република България, издигането на националния трибагреник и посрещането на училищното знаме. Изпълнен бе и химнът на училището. Първокласници споделиха в рима трепетните си вълнения, с които тръгват на училище; възпитаници на училището от гимназиален етап отправиха поздрав към всички присъстващи на деветте езика, които засилено се изучават в училището: английски, арабски, испански, китайски, корейски, немски, руски, френски и японски. Велина АНТОВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
За устойчиво развитие на системата на столичното предучилищно образование И тази година в навечерието на новата учебна 2018/2019 г. се проведе традиционно съвещание с директорите на столичните детски градини. То се състоя на 14 септември и бе ръководено от Мария Минчева, директор на Дирекция „Образование“ в Столична община. В него участваха и д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, с екипа си, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, представители и на други социални партньори от работодателските организации. „Всички ние можем и трябва да защитим извоювания през годините авторитет на предучилищното образование в град София. Нека бъдем единни, сплотени, да застанем с достойнство, с морал и преди всичко с висок професионализъм. На г-жа Такева и на целия екип на СБУ – дълбок поклон. Благодаря за протегнатата ръка, за подкрепата и съпричастността в името на общата ни кауза – чрез образованието да изградим бъдещето на нашия град. Нека тръгнем с вяра и надежда към едно ново начало, изпълнено с много мъдрост“ – откри форума Мария Минчева. Тя отправи от името на кмета на столицата Йорданка Фандъкова пожелание до участниците в съвещанието за ползотворна учебна година, изпълнена с оптимизъм, творческа енергия, много успехи. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
Под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева се състоя XXVI Международен конкурс за деца и младежи „Ние – XXI век“

Фестивалът „Ние – XXI век“ се проведе за двадесет и шести път тази година и привлече над 300 участници от България, Полша, Малта, Португалия, Казахстан, Великобритания и Украйна. Организаторите от „Арт Център Кърнолски“ събират на една сцена талантливи деца и младежи от цял свят повече от 30 години. Отново тази година събитието се проведе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, и със съдействието на Министерството на образованието и науката, Община Несебър, и хотел „Континентал Хепи Ленд“. Официалното откриване се състоя на 18 август 2018 г. в Амфитеатър „Несебър“ и зарадва зрителите с изпълнения на младежки духов оркестър от Полша, български фолклорни танцови и вокални изпълнения, както и множество вокални изпълнения на световни хитове пред хиляди от гостите на стария град. Патронът на събитието д.ик.н. Янка Такева откри лично фестивала, като пожела успех на всички участници. Фестивалът продължи на 19 август с целодневни концерти на сцената на хотел „Континентал Хепи Ленд“, където се изявиха повече от 150 вокални солисти от различни възрастови групи и категории. УД бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
На добър час по пътя на знанието и духовността в столичното 15. СУ „Адам Мицкевич“ С впечатляваща тържествена програма на 17 септември т.г. възпитаниците, учителите и ръководството на столичното 15. СУ „Адам Мицкевич“ в район „Надежда“ откриха новата учебна 2018/2019 г. в изцяло обновена сграда. Иновативното училище е едно от 26-те образователни институции в София, които вече са с обновени класни стаи, топлоизолация и ВИК система по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Празникът започна с издигане на флага на Република България, посрещане на знамето на училището и поздравление за здраве, благоденствие и успехи от Ваня Минева, директор на училището и председател на организацията на директорите към СБУ – район „Надежда“. „Днешният ден е особено тържествен за нас, защото 15. Средно училище „Адам Мицкевич“ разтваря празнично врати и посреща с дръзновение своите малки и големи ученици“ – с тези думи се обърна директорът към гости, ученици и родители и допълни: „Пазете традициите на нашето училище, умножавайте успехите му, оценявайте всеотдайността на вашите учители. Всички ние се гордеем с разнообразната проектна и извънкласна дейност на училището, с високо квалифицираните учители – носители на професионално-квалификационни степени, и с огромно желание за усъвършенстване и прогрес. Нашето училище има свой собствен облик и уникална атмосфера на приятелство и партньорство. Скъпи ученици, на добър час по пътя на знанието, защото каквото и да постигне човек в живота си, пътят му започва именно от първия учебен ден!“ – бе поздравът на директора г-жа Минева. Специален поздрав и цветя до ръководството, педагогическия екип и учениците бе изпратен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева с пожелание за здраве и ползотворни дела през новата учебна година, която да бъде изпълнена с радост и познание, нови успехи и творчески постижения. Анита Игнатова, началник на отдел „Образование, култура, социални дейности и спорт“ прочете поздравителен адрес от кмета на район „Надежда“ инж. Димитър Димов.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
Актуални акценти в политики на МОН „Работим по проект за създаването на алтернативни мерки за преодоляването на недостига на учители по природни и инженерни науки“ – това заяви министър Красимир Вълчев на 12 септември т.г. по време на редовното заседание на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание. Експертно и конструктивно той се спря на предизвикателствата, свързани с кадровото обезпечаване на системата, с актуални задачи пред МОН за настоящата учебна година. Отчете ефективната работа на екипите за обхват и задържане на децата и учениците от уязвимите групи в образователната система и подчерта, че с предстоящото проекто-постановление на Министерския съвет дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички партньорски организации. По време на заседанието министър Вълчев увери, че МОН ще продължи да преструктурира и регулира план-приема във висшите учебни заведения, като ще увеличи финансирането и приема за педагогическите, инженерните, аграрните и природо-математическите професионални направления, за да се преодолее недостига на кадри. По думите му в университетите ще има намален прием за онези професионални направления, които са достигнали своя предел като – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Психология“ и „Право“. Констатира, че в хуманитарните професионални направления във ВУЗ няма интерес от страна на младите хора – най-вече към „Филология“ и „История“, затова те също стават приоритетни. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев сподели, че през следващия месец ще се обсъждат промените в Закона за висшето образование в три направления – финансиране, акредитация и управление. Предвижда се да се сключват договори за управление с ректорите на висшите учебни заведения, които ще се осъществяват в режим на публичност. Очаква се промяна не само в акредитацията на университетите, но и в регламента за квотите на младите преподаватели и тяхното възнаграждение. Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
За развитието на образователната система „Доверието към българския учител е най-важното и ние ще продължим да инвестираме в по-добрата му квалификация, в издигането на неговия професионален статус и авторитет, и не на последно място – за увеличаване възнагражденията му като наш неотменен приоритет“ – каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на информационна среща с журналисти, провела се на 13 септември в курортен комплекс „Боровец“ броени дни преди началото на новата учебна година. Коментира, че предстои да стартира тригодишен проект за квалификация, който ще обхване голяма част от педагогическите кадри по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на стойност, близо 18 млн. лв. По думите му, от новата календарна година във връзка с дигитализацията на образованието и усъвършенстването на професионалните умения на учителите предстои обучение за развитие на техните дигитални компетентности. Министър Вълчев подчерта, че от следващата година ще има проект и за допълнителна подкрепа за детските градини и училищата, които са с концентрация на деца от уязвимите групи – за допълнително обучение по български език. Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
София – град на бъдещето, понесъл величието на своята история и мъдростта на своите хора „Честит празник на вярата, надеждата и любовта! Нека те са щитът, който ни пази от злото на деня и неправдите, които нараняват сърцата ни.“ Това бе посланието, което отправи кметът на столицата Йорданка Фандъкова със своето приветствие пред базиликата „Света София“ по повод честването на Деня на град София. На 17 септември, когато християните почитат светите мъченици София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов и отново отварят сърцата си за най-висшите християнски ценности, за да изпълнят със смисъл своя живот, тази година и хиляди ученици пристъпиха прага на своите учебни заведения, готови за чудото, което се случва в детските им души, водени към извора на знанието. „Денят на София и Денят на Божията премъдрост съвпадат с първия учебен ден и ние разчитаме, че техните учители, освен на уроците, ще ги научат и как да бъдат отговорни млади хора. Те сеят словото и от него израстват млади личности, творящи прогрес с мисълта за България“ – допълни градоначалникът на столицата. И говори за ролята и на всички нас, на цялото общество, давайки най-важните уроци на своите деца.

Кулминацията на светлия празник бе тържествената церемония за връчване на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата, чийто гост бе и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
България чества 110 години от извоюването на Независимостта Днес с гордост отбелязваме 110 години от извоюването на Независимостта на България. Страната ни става равноправен член в семейството на европейските народи. Тази решителна крачка е в посока обединение на българите в началото на XX век и свидетелства за историческата зрялост на народа ни. Провъзгласяването на Независимостта на българската държава е безспорно върховен исторически акт, осъществил възрожденския идеал за свободна и независима България и издигнал достойнството на българската нация. Това събитие е израз на копнежа на българите за самостоятелност, акт на национално самочувствие, който показва, че нищо не може да пречупи свободолюбивия дух, вкоренен здраво в българската идентичност. С манифест – израз на историческа справедливост, на 22 септември 1908 г. в старопрестолната столица Велико Търново княз Фердинанд обявява Независимостта на България. С този политически акт страната ни става равноправен партньор на европейските държави. Галя ВЕСЕЛИНОВА, старши учител по история и цивилизации, гр. София бр. 28 от 24 септември, 2018 г.
Нека да е съзидателна и мъдра новата учебна година Сред приоритетните политики на Синдиката на българските учители през учебната 2018–2019 г. ще продължат да бъдат: увеличаването на работните заплати и средствата по Единните разходни стандарти: кадровото обезпечаване на системата и устойчивост на работните места, преодоляването на феминизацията в професията, квалификацията на педагогическите кадри и професионалното израстване; намаляването на административната тежест чрез усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба; подобряването на организационно-педагогическата дейност в образователните институции; преодоляването на насилието и агресията; работата с родителите и обществеността за повече доверие и подкрепа за учителите; реализирането на Стратегия за възпитанието в образователните институции, пряко свързана с изграждането на добродетели, общочовешки ценности и гражданското възпитание на децата и учениците.

Вярвам, че заедно ще успеем! Желая Ви здраве, духовни и творчески сили и упоритост, за да преминем единни през предизвикателствата и да получим заслуженото удовлетворение от добре свършената работа. Нека с вяра, надежда и любов силата на знанието и добротата ни водят напред и нагоре. Нека светлина да озарява пътя, по който вървим и водим бъдещето на страната ни! Да е съзидателна и мъдра новата учебна година за всички нас! На добър час!

Из приветствието за началото на учебната година на д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Синдиката на българските бр. 27 от 17 септември 2018 г.
София-град – столица на знанието И тази година по традиция на 12 септември Регионалното управление на образованието – София-град, проведе работно съвещание с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2018/2019 г. под мотото „София-град – столица на знанието“, съвещанието бе открито от Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град. Сред официалните гости на събитието бяха: доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на София с ресор „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, инж. Таня Михайлова и Деница Сачева – заместник-министри на образованието и науката, директори на дирекции и експерти от МОН, Мария Минчева, директор на Дирекция „Образование“ на Столична община със своя екип, д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на децата, Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата, представители на социалните партньори, работодателските организации и др.

„Ние сме заедно и успяваме заедно благодарение на изключителното социално партньорство. Това, което се случва в столичната образователна система, е плод на усилията на всеки един от нас. И когато се обединят толкова позитивни желания, инициативи и дейности, резултатът е налице“ – изтъкна д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – град София. В презентацията си „София-град – столица на знанието“ г-жа Кастрева подробно се спря на постиженията, представи конкретни указания, факти и новости, касаещи работата на директорите през новата учебна година. Направи задълбочен цифров анализ на столичната образователна система в предходната година, както и на водещото й място в страната по отношение на резултатите от националното, външното оценяване и ДЗИ.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 17 септември 2018 г.
ДВОЕН ЮБИЛЕЙ ОТБЕЛЯЗА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. РУПЦИ, общ. ЧЕРВЕН БРЯГ Да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух и да го предадеш на идните поколения да продължат делото

Събка ПЕНЕВА – ст. учител по БЕЛ бр. 27 от 17 септември 2018 г.
ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих, празнува 125 години от създаването си -

Ангел НИКОЛОВ бр. 27 от 17 септември 2018 г.
Столичното 156. ОУ „Васил Левски“ отпразнува 145 години от основаването си -

Цветелина БОЯНКИНА бр. 27 от 17 септември 2018 г.
ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
Нашето училище – мост между поколенията
Родителите са първите учители на своите деца. Те им предават своите разбирания, убеждения за живота, своите ценности. През техните очи децата виждат света и себе си. Когато родителите участват в образованието на децата, те научават нови неща за тях, опознават ги по-добре, създават близък контакт с учителите и им имат повече доверие.

Ръководени от тези идеи, учителите от ОУ „Христо Ботев“ – с. Камбурово в обл. Търговище, кандидатстваха с проект към ЦОИДУЕМ. Реализираните дейности доказаха, че обединяващата връзка между ученици и родители е училището и спомогнаха родителите на ученици, застрашени от отпадане, да придобият практически умения за ефективно партньорство между семейството и училището.

Жулиета МИРЧЕВА, старши учител в ОУ „Христо Ботев“ – с. Камбурово в обл. Търговище, носител на Специалната награда на Председателя на СБУ в XXI Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ – 2018 г. бр. 27 от 17 септември 2018 г.
СБУ В ДЕЙСТВИЕ - Пети национален форум за учители, посветен на дейностите по интереси в системата на средното образование От 26 до 31 август 2018 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ при изключителен интерес се състоя за пета поредна година семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, организиран от Синдиката на българските учители съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“, под патронажа на Министерството на образованието и науката. Форумът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение“.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
ВОДЕЩА ИНСТИТУЦИЯ НА СБУ - ПАНИО `2018 – за качествена квалификация на учителите На 21 август 2018 г. д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, официално закри Осмото издание на Постоянната академия за науки, иновации и образование (ПАНИО) на СБУ. В рамките на поредното издание на Академията бяха обучени близо 300 учители и директори от различни образователни институции и региони на страната. За втора поредна година екип на академията – проф. дпн Дора Левтерова от ПУ „Паисий Хилендарски“ и доц. д-р Надежда Калоянова от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, проведоха интерактивни обучения по теми, обхващащи лидерството и наставничеството в образователни институции, приобщаващото и интеркултурното образование.

УД бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Инициатива на клуб „Знаещи, можещи и иновативни педагози“ – Бургас В клуб „Знаещи, можещи и иновативни педагози“ – Бургас, основан и работещ с ОбКС на СБУ, организираме инициативи под наслов: „Подавам ти ръка – ела при нас“. Станаха традиция срещи за споделяне на иновативни практики и дискусии с участието и на студенти абсолвенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Това начало бе поставено по предложение на педагогическия колектив на Началното базово училище (НБУ) „Михаил Лакатник“ и Клуба на педагозите.

Станка НОВАКОВА, секретар на ОбКС на СБУ – Бургас бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Столичната ДГ „Славейче“ отпразнува 50-годишен юбилей Ако искате да усетите автентичния български модерен дух на предучилищното образование и възпитание, при това със задължително необходимия оптимално дозиран привкус на аристократизъм, посетете столичната 193. ДГ „Славейче“ в добрия стар квартал „Лозенец“.

Желю ИВАНОВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Празник под мотото „Заедно да полетим“ с децата от ДГ „Слънце“, гр. Левски За трета поредна година Центърът за приобщаващо образование организира кампанията „Дни на приобщаването – 2018“. Тези дни носят със себе си своето послание, че училището, детската градина, учителите и семейството дават крила на децата и на техните мечти. Детска градина „Слънце”, град Левски, със своите филиални групи от с. Асеновци и с. Градище се включи в кампанията, като организира празник „Крилата на приобщаването – 2018 г. Заедно да полетим“.

Екип на ДГ „Слънце“, гр. Левски бр. 26 от 10 септември 2018 г.
ПОЛОВИН ВЕК НПМГ „ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ“ - Тържество на познанието и обичта към училището С тържествен юбилеен концерт-спектакъл Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) „Акад. Л. Чакалов“ в София празнува своя 50-ти рожден ден. Събитието бе в Зала 1 на НДК под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, и с любезната подкрепа на Столична община, която осигури безвъзмездното ползване на залата. „Познанието е път. Има много различни, а не грешни пътища. 50 години НПМГ е врата по пътя към познанието, през която преминават търсещите, любознателните, смелите, талантливите, откривателите, дръзновените – тези, които могат да променят себе си и света. Нека заедно учители и ученици, с подкрепата на родителите, да гледаме в една посока, да даваме крила и сигурност на нашите възпитаници, да планираме умно развитието от днес, за да станат реалност перспективите ни утре“ – отправи послания Даниела Шошова, директор на НПМГ. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
3МVET – с ангажимент за повишаване на качеството на професионалното образование На 4 септември 2018 г. в София се проведе Заключителна международна конференция по проект „Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ – 3MVET. Тя бе организирана от РААБЕ България, водещият български представител в проекта и дългогодишен партньор на Синдиката на българските учители в неговата динамична и ефективна работа за повишаване на качеството на образованието и квалификацията на педагогическите специалисти у нас. Светла Струмина бр. 26 от 10 септември 2018 г.
СПОДЕЛЕНО Творческите подходи и иновативното мислене, които обменихме, ни мотивираха и вдъхновиха – Интервюта с участници в семинара в СОК „Камчия”, 16-31 август 2018г.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
На кафе с председателя на СБУ - Гражданското образование в политиките на СБУ По искане на участниците в семинара и тази година част от програмата бе т.нар. среща на кафе с председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Срещата премина при изключителен интерес, в обстановка на непринуденост и споделеност на конкретни казуси, свързани с гражданското образование. Основен акцент по време на срещата бе гражданското образование в политиките на СБУ. Д.ик.н. Янка Такева направи кратка ретроспекция на постигнатото от Синдиката в тази насока, започвайки от отвоюваните от СБУ Национални програми за развитие на средното образование, множеството инициирани от СБУ научно-практически конференции, свързани с гражданското образование, грижата за развитието на извънкласните и извънучилищните дейности, които формират ключови граждански компетенции, нормативната и финансовата осигуреност на преподаването на граждански компетенции и гражданско образование, множеството инициативи и проекти на СБУ за работа с родителите и обществото за подкрепа на учителите в тази насока, осигуряването на квалификацията на учителите по отношение на преподаването на гражданско образование и граждански компетенции.

Велина АНТОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
КРЪГЛА МАСА - Анимацията в педагогическата дейност При изключителна активност от страна на участниците премина кръглата маса на тема „Възпитание, превенция и анимация чрез изкуство“, водена от проф. д-р Нели Бояджиева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Основен акцент бе поставен върху възпитанието чрез изкуството като утвърден подход, принцип и метод в педагогиката, който се прилага от най-ранна възраст във всички етапи на образование. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА - Да играем „Боче“ Част от програмата на семинара бе представянето на спорта „Боче“ от Марияна Георгиева, старши ресурсен учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас. Училището е първото и единствено в града със свой отбор по „Боче“ и с игрище, предназначено за този спорт.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 10 септември 2018 г.
ТВОРЧЕСКАТА РАБОТИЛНИЦА „ХАЙДЕ НА ХОРОТО“ – Нови умения и мощна положителна енергия Традиционно по време на семинара „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“ се провежда Творческата работилница „Хайде на хорото“. Заниманията в нея винаги носят много радост и завладяват сърцата на всички участници с неповторимо настроение. Залавянето за ръце символизира единството на общността. То е мощна положителна енергия и сила. Работилницата тази година ръководиха майсторите на танца – хореографите Росица Атанасова, Стефан Петров – старши учители, и Валентин Иванов – учител в 144. СУ „Народни будители“, гр. София. - бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Помним и славим освободителите Фондация „Устойчиво развитие за България“ с председател Станка Шопова продължава дейностите по изпълнението на Националната програма за честване на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Проведе се ученически българо-руски поход урок – По пътя на Руско-турската освободителна война (с посещение на паметните места от войната – на Шипка, гр. Плевен и гр. Бяла) от проекта на Фондацията „Помним и славим освободителите“. Инфо: Фондация „Устойчиво развитие за България“ бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Младите възрожденци при ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново, с отличия и почетна Георгиевска лента Тази година официално чествахме 140 години от Освобождението на България от турско робство. По повод бележитата годишнина, възродила свободата и достойнството на българската нация, Общобългарският комитет „Васил Левски“ обяви интересна инициатива, свързана с почистването, поддържането и възстановяването на паметници и паметни плочи, посветени на героизма на българи и руснаци, сражавали се заедно по време на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г.

Стела БОЯДЖИЕВА – директор на ПГИ „Р. Стоянов“, гр. Дряново бр. 26 от 10 септември 2018 г.
Патриотична изява на учениците от 8. ОУ „Кракра Пернишки“, гр. Перник: Учениците от III клас с класен ръководител Гергана Седевчова и учител ДЦО Цветанка Заркова от 8. ОУ „Кракра Пернишки“ представиха програма, посветена на патрона на училището войводата Кракра Пернишки. Патриотичната проява под мотото „Помним заветите на Кракра“ бе плод на дългогодишното и ползотворно сътрудничество на училището с Народно читалище „Елин Пелин – 1903“ – град Перник.

Гергана СЕДЕВЧОВА и Цветанка ЗАРКОВА, учители от 8. ОУ „Кракра Пернишки“, гр. Перник бр. 26 от 10 септември 2018 г.
СБУ В ДЕЙСТВИЕ
Пети национален форум, посветен на дейностите по интереси в системата на средното образование
От 26 до 31 август 2018 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ при изключителен интерес се провежда за пета поредна година семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, организиран от синдиката Синдикатът на българските учители съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс /СОК/ „Камчия“, под патронажа на Министерството на образованието и науката.

УД бр. 25 от 3 септември 2018 г.
Четиринадесетата спартакиада на учителите с международно участие -поредното запомнящо се събитие на СБУ Вече четиринадесет години Учителска спартакиада с международно участие, организирана от СБУ, с председател д.ик.н. Янка Такева, се радва на нестихващ интерес сред учителството и привлича все повече и нови участници от страната и чужбина. От 3 до 8 юли 2018 г. на спортната база в курортния комплекс „Албена“, под патронажа на Бойко Борисов, министър-председател на Република България, инж. Пламен Димитров - президент на КНСБ и Сюзан Флокан - европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование, се проведе поредното й четиринадесетото издание. В него над 550 учители от 27 общини от цялата страна, заедно с колеги от Полша, Украйна, Румъния, Таджикистан и Азербайджан се състезаваха в десет спортни дисциплини: тенис на маса, плажен волейбол, стрийтбол, шахмат, дартс, мини футбол, бридж, плуване, петанк и теглене на въже.

Велина АНТОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
Множество придобивки
за синдикалните членове са договорени в новия Общински колективен трудов договор – Бургас
На 25.06.2018 г. благодарение на доброто социално партниране в община Бургас се сключи поредния колективен трудов договор.

Общинският колективен трудов договор е подписан от кмета на община Бургас – Димитър Николов, председателя на ОбКС на СБУ – Бургас – Константин Янков, председателя на общинската структура на СРСНПБ – Надежда Радева-Иванова и председателя на РСО към КТ „Подкрепа“ – Огнян Маринов.

Павлина ПЕТРОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество На 24 август 2018 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие Красимир Вълчев - министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, Йордан Красев – експерт в Централата на Синдиката, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в МОН.

Светла Струмина бр. 25 от 3 септември 2018 г.
Изменения и допълнения в европейски директиви, свързани с безопасни и здравословни условия на труд

Основен приоритет на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд до 2020 г. е засилването на борбата срещу професионалните ракови заболявания чрез законодателни предложения и повишаване но осведомеността по този нарастващ проблем. Свързаните с работата ракови заболявания са на първо място сред причините за смъртните случаи в ЕС (53 %), а данните на Европейската комисия сочат, че всеки час в ЕС десет души умират от рак, свързан с работното място. Над 1000 са канцерогенните вещества, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм. бр. 20 от 28.05.2018 г.

Огнян АТАНАСОВ, национален секретар по БЗР на КНСБ бр. 25 от 3 септември 2018 г.
МАРТИН РОМЕР, СЪВЕТНИК В ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ОБРАЗОВАНИЕТО: СБУ доказа своя потенциал и по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
ИНЖ. ТАНЯ МИХАЙЛОВА, ЗАМ.-МИНИСТЬР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Учителската спартакиадата на СБУ с международно участие е събитие с много позитиви Велина АНТОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
МАРИЯ МИНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА Подкрепата на Учителската спартакиада на СБУ е отговорен израз на уважение и грижа за учителите Велина АНТОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
ЛИЛИЯ ХРИСТОВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“ – ОБЩИНА ВАРНА Успешните традиции на Синдиката на българските учители трябва да продължат и в бъдеще Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
МИРЗА ДАРАДЗАБЕР, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ НА АЗЕРБАЙДЖАН И РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТБОРА НА АЗЕРБАЙДЖАН Водещите принципи на синдикализма се проявяват и в спорта Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
НИКОЛАЙ РАДОМИРОВ, ГЛАВЕН СЪДИЯ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ Учителите са хора за пример в много отношения Велина АНТОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
РАМАЗОН ОДИНАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН И РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТБОРА НА ТАДЖИКИСТАН Учим се от най-добрите Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
Д-Р БИСЕРКА МИХАЛЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СЛИВЕН Спартакиадата на СБУ е значимо и устойчиво във времето международно събитие Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ Международната учителска спартакиада на СБУ – мащабна инициатива, която обединява националности, религии, традиции, характери, идеи

Ивайла ВАСИЛЕВА и Велина АНТОВА бр. 25 от 3 септември 2018 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ
Ефективният социален диалог – решаващ фактор за реализиране на успешни образователни политики
На 13 и 14 юни 2018 г. в гр. София се проведе Заключителна конференция по съвместния проект на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и Европейската федерация на работодателите в образованието (EFEE): „Европейски секторни социални партньори в образованието, които се борят за сериозно влияние при формирането на европейски образователни политики чрез успешен социален диалог. Проект за построяване на капацитет на ESSDE III“.

Представителната международна конференция е част от изпълнението на програмата „Европейски секторен социален диалог“ (ESSDE) и бе организирана с цел неговото засилване в сферата на образованието чрез подпомагане на социалните партньори за постигане на по-активно, конструктивно и ефективно социално партньорство в подкрепа за по-доброто му интегриране на европейско равнище. Фокус бе поставен и на ролята на социалното партниране за кадровото обезпечаване на системата, подобряване на образователната среда, повишаване мотивацията на учениците за учене, както и засилване на междуинституционалната връзка между учебните заведения и останалите институции на национално и регионално ниво.

Ивайла ВАСИЛЕВА и Светла СТРУМИНА бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Обучение на синдикалния актив от Великотърновска област На 7 юни 2018 година във Велико Търново се проведе обучение на синдикалния актив от областта. От Централата на СБУ участваха Желю Иванов, главен експерт и Павлина Петрова, експерт-юрист. Г-н Иванов поздрави присъстващите над 80 синдикалисти от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, и припомни някои от най-важните задачи, произтичащи от решенията на VII конгрес на СБУ, от 2017 г.

Акцент в обучението бяха политиките на СБУ, свързани с повишаване статута на българските учители, професионалната квалификация, социалното партньорство, различни нормативни документи, организационното укрепване и увеличаване на числения състав с привличане на нови членове. Синдикалистите споделиха проблеми от ежедневната си практика и зададоха различни въпроси. Доброто партниране с общинските администрации е гаранция за изпълнение договореностите в КТД. Споделен бе положителен опит.

Антоанета АНДРЕЕВА – председател на ОбКС на СБУ - В. Търново, и Областен координатор на СБУ за област Велико Търново бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Споразумение между „Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД и Синдикат на българските учители за сътрудничество в различни дейности от взаимен интерес. - - бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Наградиха отличените в XII Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ Под домакинството на Руския културно-информационен център в София се състоя тържествена церемония за награждаване на ученици и техни научни ръководители учители в дванадесетото издание на Националния конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140-годишнината от края на Руско-турската освободителна война. Ежегодно конкурсът се организира от Национално движение „Русофили“ с подкрепата на Международен обществен фонд „Российский фонд мира“, Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти. Събитието е включено в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 г. на МОН.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 24 от 25 юни 2018 г.
„Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2018” Списък на Наградените в Петия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2018” на тема: „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение”.

Програма на семинара „Извънкласните и извънучилищните дейности за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2018” на тема: „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение” (26–31 август 2018 г. – СОК „Камчия”), организиран от Синдикатът на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България”, Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия” ЕАД под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Заявка за участие в семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” (26-31 август 2018 г., СОК „Камчия”).

- бр. 24 от 25 юни 2018 г.
АЛЕКСИ КЕСЯКОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ:
Доказателство за силата и влиянието на Синдиката на българските учители е един от най-добрите браншови колективни трудови договори в страната, и не само това
- Г-н Кесяков, кои са приоритетите на община Челопеч в системата на предучилищното и училищното образование? Споделете основни успехи и очертайте предизвикателства, пред които бяхте изправени през учебната 2017/2018 г.

- Винаги съм имал убеждението, че детската градина и основното училище са най-важните институции, определящи бъдещото развитие на всеки човек. Затова през всичките мандати откакто съм кмет, образованието е било приоритет в работата ми. Разбира се, първа стъпка винаги е оформяне на удобна и благоприятна училищна среда както за ученици, така и за учители. Мога да се похваля, че сме изключително напреднали в постижението на тази цел, тъй като имаме не само обновен и ремонтиран сграден фонд, а и подменено училищно оборудване, както и закупени достатъчно на брой и вид училищни пособия, необходими за образователния процес на учениците. Като доказателство само ще посоча, че голям брой родители от други общини предпочетоха да преместят децата си при нас.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева е новият носител на златна значка „Русе“ Председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе удостоена със златна значка „Русе“ за изключителен принос в развитието и просперитета на българското образование в национален и регионален мащаб. Отличието бе връчено от кметът на община Русе Пламен Стоилов на 19 юни т.г. На събитието присъстваха председателят на ОбС-Русе и ректор на РУ „Ангел Кънчев“ проф. Христо Белоев, президентът на КНСБ Пламен Димитров, областният координатор на РС на КНСБ - Русе Боянка Димитрова, председателят на ОБКС на СБУ – Русе Пламен Атанасов, началникът на РУО-Русе Росица Георгиева, директорът ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе Диана Иванова и др. По време на церемонията г-н Стоилов заяви, че високо оценява дългогодишната дейност на председателят на СБУ в защита на трудовите, социалните и синдикалните права на работещите в сферата на образованието.

УД бр. 24 от 25 юни 2018 г.
НАТАЛИЯ МИХАЛЕВСКА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА И УЧИЛИЩНА МРЕЖА“ В МОН:
Първият мониторинг доказва, че иновативните училища са модел за изграждане на нова парадигма за подобряване на образователните резултати
- Г-жо Михалевска, учебната 2017/2018 г. беше първата, в която съгласно Закона за предучилищното и училищното образование бяха въведени иновативните училища. Каква е равносметката на сегашния етап като интерес и оправдани очаквания? Какво предстои за разрастване и утвърждаване на мрежата от иновативни училища?

- За учебната 2017/2018 г. функционираха 184 иновативни училища, включени в Списък на иновативните училища, приет с решение на МС. Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците подобряват образователните резултати и повишават критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Градивното партньорство за качествено образование Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в VI Годишен форум на директорите в системата на предучилищното и училищното образование – 2018, организиран от РААБЕ България, с управител Надежда Цветкова и партньори, сред които и СБУ. Събитието се проведе на 21 и 22 юни 2018 г. в София. На него присъстваха още: д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град; Светлана Милева, началник на РУО – Шумен; Марин Ботев, и.д. началник на РУО – Силистра, Владимир Колев, управител на КЛЕТ – България – най-големият доставчик на образователни продукти в страната ни, и над 150 директори на детски градини, училища и образователни институции, професионалисти от сферата на образованието от цялата страна. Модератор на събитието беше Катерина Касабова, програмен директор на РААБЕ България.

Велина АНТОВА бр. 24 от 25 юни 2018 г.
Европейски форум за успешен социален диалог в областта на образованието На 13 и 14 юни 2018 г. в гр. София се проведе Заключителна конференция по съвместния проект на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и Европейската федерация на работодателите в образованието (EFEE): „Европейски секторни социални партньори в образованието, които се борят за сериозно влияние при формирането на европейски образователни политики чрез успешен социален диалог. Проект за построяване на капацитет на ESSDE III“.

Представителната международна конференция е част от изпълнението на програмата „Европейски секторен социален диалог“ (ESSDE) и бе организирана с цел неговото засилване в сферата на образованието чрез подпомагане на социалните партньори за постигане на по-активно, конструктивно и резултатно социално партньорство и в подкрепа на по-доброто му интегриране на европейско равнище.

„Само преди ден и в чест на конференцията, подписахме нов национален колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование“, акцентира д.ик.н. Янка Такева – председателят на Синдиката на българските учители, в приветственото си слово при откриване на форума. „Благодарение на далновидните политики, които провежда СБУ, получихме подкрепата на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и постигнахме висок скок във финансирането и увеличението на работните заплати в сектора“, каза тя и подчерта значимостта на социалното партньорство и синдикалната съпричастност на национално и на международно ниво за повишаване статуса на учителите, качеството на образованието и за просперитета на обществото. „С подписването на КТД искам да благодаря на министър Красимир Вълчев, който в мое присъствие пое ангажимента пред президента на ETUCE Кристин Блауър и на европейския директор на ETUCE Сюзан Флокен, че в навечерието на международния форум, който се провежда под домакинството на СБУ, ще имаме подписан КТД“ – допълни още г-жа Такева.

Светла СТРУМИНА, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование(Коментар) На 11 юни 2018 г. се подписа Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-100/11.06.18 г.) Политиките, които провежда Синдикатът на българските учители и приоритетите на правителството за развитие на средното образование и кадровото обезпечаване на системата доведоха до крайния положителен резултат - Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изпълни обещанието, дадено през м. март 2018г. пред ръководството на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), с президент - Кристин Блауър и Сюзан Флокен – европейски директор на ETUCE, в присъствието на председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, че в навечерието на заключителната конференция по съвместния проект на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и Европейската федерация на работодателите в образованието (EFEE) на тема „Европейски секторни социални партньори в образованието, които се борят за сериозно влияние при формирането на европейски образователни политики чрез успешен социален диалог“, ще бъде подписан новия Колективен трудов договор.

Въпреки големите трудности, създавани от страна на някои социални партньори бяха договорени клаузи в КТД насочени към повишаване мотивацията на учителите, подобряване на училищната среда, преодоляване на стреса и агресията в образователните институции, отчитане ролята на непедагогическия персонал, създаване на благоприятни и здравословни условия на работа и заплащане на всички допълнителни дейности, които се извършват от педагогическия и непедагогическия персонал в образователните институции. В брой 23 на вестника четете какво се договори с новия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.

Роза КОСТОВА, гл. експерт – юрист, Павлина ПЕТРОВА, експерт – юрист в Централата на СБУ бр. 23 от 18.06.2018 г.
Приложение Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, подписан на 11.06.2018 г. - бр. 23 от 18.06.2018 г.
Партньорство за ново възраждане в демографски аспект По инициатива на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към КНСБ и на Ротари клуб София-Възраждане, с подкрепата на Конфедерацията на независимите синдикати в България и под патронажа на заместник министър-председателя на Република България по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, на 6 юни 2018 г. в столицата се проведе национална конференция на тема: „Причини за нарушаване репродуктивните функции при младите хора и пътища за преодоляването им“. Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и на КРСЖД към КНСБ, откри значимия форум, на който бяха разгледани актуални проблеми, свързани с демографското състояние и бъдещето на страната ни в контекста на европейските тенденции на развитие. Г-жа Такева подчерта, че отговорният форум е възможност да се отправят предложения за добри политически решения в демографски аспект. Тя изрази убеждението си, че с въвеждането на новите учебни планове и с рестарта на образователната система, осъществяван от настоящия екип на МОН, предложените от националната конференция идеи, решения и практики ще намерят място в нормативната уредба, засягаща в контекста на подобряването на демографската ни политика дейността не само на Министерството на образованието и науката, но и на Министерството на здравеопазването и на Министерството на труда и социалната политика. Подробности за конференцията в брой 23 на вестник „Учителско дело“.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
45-годишен юбилей на 8. ДГ „Проф. Д-р Елка Петрова“ Отворила врати през далечната 1973 г., и досега 8. ДГ е приказен дом за хиляди любознателни, талантливи и вдъхновени деца, които пристъпват прага й с вяра и надежда и тръгват окрилени по пътя на своето развитие. Талант, настроение и оптимизъм имаше и на Първи юни, когато възпитаници и учители съградиха прекрасен спектакъл, чествайки най-хубавия детски празник – 1 юни и своя 45-годишен юбилей. Да се потопят в света на детското творчество и емоции и засвидетелстват своите почит и уважение към значимия юбилей, тук бяха Живка Първанова, зам.-областен управител на София-град, Мита Георгиева, общински съветник в Столичен общински съвет, Елена Йовчева, Петрана Джиджишева и Стефанка Балева (изпълняващи длъжността директор в различни периоди от съществуването на 8. ДГ), преподаватели от СУ, представители на РУО – София-град, представители на родителското настоятелство на градината, родители и др.

Поздравителен адрес, цветя и подарък за екипа на детското заведение с пожелание за здраве и бъдещи професионални успехи бяха поднесени от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
Форум, посветен на иновациите в действие Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе сред официалните гости на заключителния форум на 7 юни в София по програма „Училище на бъдещето“, чиято цел е модернизиране на учебната среда и утвърждаване на съвременните образователни методи и технологии в учебно-възпитателния процес. На този форум присъстваха над 300 директори и учители от 23 училища от страната, които са проектирали съвременни многофункционални образователни центрове по природни науки и технологии в своите училища за поощряване на практическата и екипната работа в българското училище, в т.ч. изследователската дейност на учениците за по-качествено и ефективно обучение. Събитието бе организирано от Фондация „Америка за България“, която финансово е подкрепила досега 85 училища от страната за творческите и иновативните им проектни идеи за качествен и интерактивен учебен процес, за превръщането на определеното от тях училищно пространство в място за практическо обучение и решаването на проблеми в реална житейска среда.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
За резултатите от НВО след IV, VII клас и ДЗИ – 2018 г. Министерството на образованието и науката представи публично обобщените резултати от Националното външно оценяване (НВО) след IV и VII клас и ДЗИ майска сесия – 2018 г. Резултатите от националното външно оценяване след IV клас (по Български език и литература, по Математика, по Човекът и обществото и по Човекът и природата) показват над 70% успеваемост и по четирите предмета. Най-висока е тя по Човекът и природата – 81,84%, най-ниска – по Математика (71,57%). По Български език и литература четвъртокласниците се затрудняват най-вече с правописа на гласна в неударена сричка, показват резултатите от диктовката. По Математика най-трудна им е Геометрията – 61,19% са се справили с 14-а задача. Това е и най-ниският процент спрямо всички останали задачи в теста. Тестовете по Човекът и обществото и Човекът и природата показват, че децата се затрудняват най-вече да отговорят на географските въпроси, изискващи пространствено мислене.

Резултатите от НВО след VІІ клас са съизмерими с предходната година и по двата предмета – Български език и литература, по Математика..

Велина АНТОВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
Празничен футболен турнир в 37. ДГ „Вълшебство“, гр. София На 31.05.2018 г. в 37. ДГ „Вълшебство“ се проведе VII футболен турнир на детските градини от столичния район „Витоша“. Спортният празник бе посветен на 1 юни – Деня на детето. Специален поздрав към участниците и гостите на събитието бяха танцовите изпълнения на подготвителната група „Звездно небе“ от градината домакин и от децата на 112. ДГ „Детски свят“.

По повод празничното спортно събитие председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изпрати специален поздравителен адрес. В него се казва: „Приветствам ви за непрестанния стремеж да мотивирате своите възпитаници да спортуват и водят здравословен начин на живот, като създавате подходящи условия за това и усъвършенствате образователно-възпитателната среда, съобразявайки я с европейските норми и стандарти и в най-добрия интерес на децата. Благодарност и уважение към всички вас, които днес работите в столичната 37. ДГ „Вълшебство“, утвърждавайки и развивайки традициите на предучилищното образование в България, а като членове на Синдиката на българските учители отстоявате достойнството на учителската професия.“

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
Празник на децата, творчеството и таланта на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков Площадът на село Петко Славейков, община Севлиево, се оказа тесен, за да събере всички присъстващи хора, които искаха да се порадват на децата, празнуващи 1 юни – Международния ден на детето, от ДГ „Мечо Пух“ с директор Дарина Цонкова. Под ръководството на своите учителки, членове на СБУ – Весела Йорданова, Галя Стефанова и Габриела Ангелова по проект „Детската градина – моето любимо място“, малчуганите създадоха пред своите родители и гости неповторима емоционална атмосфера. Празникът бе наситен с много танци, игри, песни и пожелания. Възпитаниците на г-жа Йорданова от „Музикално-танцово ателие“ показаха магията на българския фолклор. Публиката ги дари с поклон и бурни аплодисменти. Удоволствие е да видиш грейналите детски личица в този така специален за тях ден. Вълнуващо бе изпращането на най-малките абитуриенти от Випуск 2018, които получиха удостоверение за завършена предучилищна подготвителна група. Директорката г-жа Цонкова пожела на децата весело изкарване на лятната ваканция, много забавни игри и успехи в следващия етап от тяхното образование.

Екип на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, община Севлиево бр. 23 от 18.06.2018 г.
Европейско кулинарно пътешествие на учениците от столичното 125. СУ „Проф. Боян Пенев“ Образователни традиции, съчетани с иновативни методи на преподаване

Столичното 125. СУ „Проф. Боян Пенев“ в район „Младост“ с директор Венелина Николова е сред иновативните и авторитетни училища в София с доказани традиции и с високи резултати на учениците в обучението в областта на математиката, чуждите езици и природните науки. Съчетали образователни традиции с иновативни методи на преподаване, екипът от учители на 125. СУ реализира множество извънкласни дейности и кампании, които градят неповторимия облик на образователната институция. Във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС под мотото „Единство в многообразието“ в училището се проведе интересна извънкласна проява, свързана с изготвянето на кулинарна книга с рецепти от всички държави членки на Европейския съюз.

Специален поздрав до ръководството, педагогическия екип и учениците, участвали в уникалната извънкласна инициатива, бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 23 от 18.06.2018 г.
ОСМО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТ „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“
Следвайки заветите на славното ни минало, се раждат новите будители на България
„Българийо, за тебе те умряха! Една бе ти достойна зарад тях и те за теб достойни, майко, бяха, и твойто име само кат мълвяха, умираха без страх“ – с тези паметни думи на великия Иван Вазов и под звуците на химна на Република България бе поставено началото на тържествената церемония по награждаване на победителите в Осмото издание на родолюбивия български проект „Народните будители и Аз“. Празничната церемония се състоя на 3 юни т.г. в гр. Пловдив с участието на президента на република България Румен Радев и патрон на събитието, който удостои с отличия най-достойните ученици от цялата страна.

Почетен гост на тържественото събитие, почело и 140-тата годишнина от Освобождението на България и 170 години от рождението на Христо Ботев, бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 11 юни 2018 г.
Послания за мир по света отправи Международният детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа!“ Училищният хор при ОУ „Иван Вазов“ в Симеоновград спечели Специалната награда на Синдиката на българските учители в тазгодишния Международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа!“.

Организиран от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Благотворителния фонд „Проф. д-р Желязко Христов“, със съдействието на Община Минерални бани, Фестивалът събра близо 2000 деца от България, Македония, Молдова, Полша, Русия, Сърбия и Турция, които пяха, танцуваха и твориха в различни ателиета по изкуствата през фестивалните дни.

Създаден от проф. д-р Желязко Христов, председател на КНСБ (1997–2010), детският етнофестивал е най-голямото събитие, свързано с детското творчество в страната и се провежда ежегодно на 31 май и 1 юни – Международния ден на децата в с. Минерални бани, област Хасково. В тазгодишното му 18-то издание, участваха 18 групови и 35 индивидуални изпълнители от 15 области и 38 населени места от територията на цяла България, както и 15 чуждестранни групи, близо 90 училища, читалища, обединени детски комплекси, общински детски градини, центрове и школи от България и чужбина. Гости и участници имаха възможността да се докоснат до китайската култура и традиции с изпълненията на участниците от Българо-китайския образователен център „Панда“ – гр. София. Фестивалните изяви се подкрепяха от възторжените аплодисменти на публиката, сред които бяха и много гости в лицето на кметове от страната и от Република Турция, представители на общински и областни администрации, различни организации, учители и директори на образователни институции, членове на Синдиката на българските учители от цялата страна.

Сред официалните гости на забележителното събитие бяха Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Станислав Дечев – областен управител на област Хасково, Христина Боева – началник на Регионалното управление на образованието – Хасково, Мюмюн Искендер, кмет на община Минерални бани, и др.

Светла СТРУМИНА бр. 22 от 11 юни 2018 г.
Столичното 83. ОУ „Елин Пелин“ чества 140-годишен юбилей 83. ОУ „Елин Пелин“ в столичния район „Панчарево“ чества 140 години от създаването си. Първата образователна институция в Панчарево – 83. Основно училище, отбеляза достойната годишнина с впечатляващия юбилеен концерт „140 години училище в Панчарево“.

Тържествената зала на читалище „Виделина“ бе особено празнична и изпълнена с ученици, техните родители и много официални гости. По повод на юбилея д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, изпрати до ръководството и екипа на училището поздравителен адрес, цветя и подарък, които им бяха връчени от Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ.

Светла СТРУМИНА бр. 22 от 11 юни 2018 г.
ПРОФ. АТАНАС СЕМОВ В ИНТЕРВЮ ЗА ВЕСТНИК „УЧИТЕЛСКО ДЕЛО“: -Бюджетът за образование не е за заплати, а за бъдещето на нацията!

-Станахме народ-наркоман: знаем, че се самоубиваме, но не променяме нищо!

-В това ми се иска да вярвам и аз: в изключителния български ген. В това, че сме минали през много и страшни изпитания и трябва да можем и през това „демократично“ самобастисване да минем.

Революция няма да направим, това е ясно… Но революциите днес се правят в училищата и университетите! Най-голямата ни сила е в интелекта!

Интервю на Велина АНТОВА бр. 22 от 11 юни 2018 г.
Универсален цивилизационен модел На 17 май 2018 г. – Деня на Отворените врати на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) – се проведе ХІV Студентска научна конференция и изложба „Информация – институции – комуникации“ – „Information – institutions – communications“ с девиз: „От устата на малките – истината“ – („Еx ore parvulorum veritas“). На форума бяха представени 415 доклада, поднесени – освен от студентите на УниБИТ – и от 1 доктор, 2 асистенти доктори, 2 доценти доктори, 12 професори; 1 библиотекар – магистър, 5 изследователи от чужбина: от Русия (2 учени от Урал и 2 професори от Москва и Санкт Петербург) и 1 консултант от Италия.

Станислава ЧОЛОВА (маг. прогр. „Държавност, духовност и лидерски практики“), Ивета ХРИСТОВА – І курс „Печатни комуникации“, Илиян БАРЗЕВ – ІІ курс „Компютърни науки“ (УниБИТ) бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Изложба, посветена на 1100 г. от успението на св. Климент Охридски В рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, с подкрепата на Посолството на Република България в Република Словакия, в Националния исторически музей в Братислава е представена изложбата „1100 г. от успението на св. Климент Охридски – ученик и учител“. В 23 табла са показани различни проявления от делото на св. Климент Охридски, важни моменти от живота му, припомня се стилът и красотата на творбите му. Очертана е дълбоката следа, която книжовникът оставя в литературната, културната и в църковната история на българите и на останалите славянски народи. Експозицията, посветена на св. Климент Охридски, се радва на изключителен интерес. С много голям успех вече е гостувала в Лувъра, Третяковската галерия в Москва, във Варшава. През м. ноември изложбата ще бъде в България, когато се предвижда подписване на меморандум за сътрудничество за обмен на изложби между Словакия и България.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Слънце грее над Европа: За втора поредна година в град Павликени се проведе Националният конкурс за детско творчество „Слънце грее“, иницииран от ДГ„Слънце“. Миналата година конкурсните работи в раздел Рисунка, Колаж и Пластика бяха на тема „Слънце грее и пее“. Получиха се стотици творби, включиха се 45 детски градини и подготвителни групи, носещи името на слънцето. Тази година темата на конкурсните работи бе „Слънце грее над Европа“. Включиха се нови приятели от различни области на България, в които детските градини и подготвителните групи носят името на слънцето.

Екип на ДГ „Слънце“, гр. Павликени, с директор Грета Георгиева бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Адаптиране на младите учители към съвременните изисквания на образованието: За успешното реализиране на младите и новите учители при обучението и възпитаването на децата и учениците е необходимо педагогическите специалисти да притежават адекватни, съвременни умения не само на обучители, но и на медиатори и партньори на обучаваните при решаване на по-сложни проблеми в училищни и извънкласни условия на работа.Преди всичко педагогическите факултети на висшите училища, подготвящи бъдещи педагогически специалисти за работа на терен в училище и извън него, е необходимо да направят обективен и задълбочен анализ на проблемите в българското средно образование с цел повишаване на качеството и ефективността на учебния процес и достигане на европейско равнище в подготовката им за реализиране на държавната образователна политика. Методите за преподаване трябва тясно да се интегрират с ИКТ – чрез надградените с тях знания и умения за практическото им прилагане.Настоящата разработка е опит за извеждане на преден план на онези неясноти, към които обществото и родителската общност са особено чувствителни, а благополучното им решаване е от съществено значение за превръщане на обучението във всяка общообразователна институция в качествен продукт.

Д-р Радка СТАМАТОВА, ОУ „Васил Априлов“, гр. Бургас бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Обединяване на усилията и действията за увеличаване на доверието в учителя и образователните институции.Пилотният проект „Общуваме с надежда и доверие за развитие на детските градини“ в столичната 172. ДГ „София“, район „Надежда“, дава градивни резултати Неотдавна на страниците на вестник „Учителско дело“, в интервю с кмета на Столичния район „Надежда“ инж. Димитър Димов и с председателя на ОбКС на СБУ в район „Надежда“ Георги Данов, Ви представихме един много добър пример за местни политики, свързани с подобряването на педагогическото взаимодействие между учители, родители и ученици в образователните институции (виж бр. 10 /2018 г. на вестник „Учителско дело“). Като част от реализиращата се превантивна програма срещу агресията и насилието в образователните институции на територията на район „Надежда“, районният кмет инж. Димитър Димов изтъкна стартиращия в една от детските градини пилотен проект с участието на психолози и научни работници, чиято цел е подобряването на комуникацията, взаимодействието и доверието между родители – учители чрез проучване и препоръки. Велина АНТОВА бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Седмица на приобщаващото образование в ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив В седмицата на приобщаващото образование ОУ „Пенчо Славейков“ реализира редица инициативи. На 4.05.2018 г. се проведе състезание по четене под мотото „Аз чета, а ти?“. Участваха пет отбора от по четирима състезатели. Надпреварата се проведе в три етапа: четене на непознат текст, четене с разбиране върху прочетеното и игрословица върху изучено учебно съдържание. Компетентностите на участниците бяха оценявани поетапно от четиричленно жури от учители и родители. Победител в състезанието е IV б клас. Само с една точка разлика на второ място бе IV д клас и на трето място – IV г клас. Участниците получиха грамоти. Проведе се открит урок в I а клас с класен ръководител Даниела Донева по предмет околен свят на тема „Светът на животните“. Чрез презентация учениците се запознаха с животните, живеещи във водата, с домашните и дивите животни, след което работиха в екип по поставените задачи, както и самостоятелно. В края на часа първокласниците трябваше да изработят табла на тези три групи животни, където активно се включиха и родителите. Задачата придоби и състезателен характер, като критериите бяха таблата да са изготвени правилно, красиво и бързо. Отборът, който се справи първи, получи значки за добре свършената работа, а останалите – стикери.

Екип на ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Как училищен двор в град Раковски стана любимо място за игри, учене и отдих Интересен и непопулярен начин да изкарат учениците извън затворените пространства на учебното заведение са измислили група преподаватели от ОУ „Хр. Ботев“ в град Раковски. В търсене на нови и интересни методи и похвати за учене, те решават да превърнат скучния училищен двор в пъстро, притегателно и интересно място за игра и учене. Идеята е да провокират децата да играят на открито, да забравят за известно време за смартфоните, таблетите и компютрите, а безцелното тичане и гонене по коридорите да бъде уплътнено с игри и забавления сред природата. Най-важната цел, която си поставят учителите, реализирали тази идея, е учениците по непринуден начин да усвояват и затвърждават част от учебния материал. Споделяйки идеята с училищното ръководство и родителите, получавайки тяхната подкрепа, в рамките на два-три съботника учителите с помощта на родителите успяват да нарисуват и разчертаят на училищния плац над 18 спортно-образователни игри, разделени в няколко групи: математически, логически, спортно-развлекателни и образователни.

Екип от учители от ОУ „ Хр. Ботев“ – гр. Раковски бр. 21 от 4 юни 2018 г.
Съвременната визия на учителите - Учители и ученици вдъхват модерен дух в краеведските традиции След силната партньорска изява на кмета инж. Димитър Димов, кметството и ОбКС на СБУ в столичния район „Надежда“, на която бе оповестено създаването на районен Клуб на младия учител (вж. УД, бр. 20, 28.05.2018 г., с. 5,7) серията от иновативни изяви впечатляващо бе продължена. Навръх „Свети дух“ районът изключително тържествено отбеляза 80-годишния си юбилей, като този път водеща позиция имаше ЦПЛР – ЦИКО – София, с директор Марияна Тафрова и председател на СО на СБУ Диляна Вучкова, една от лидерите на новоучредения Младежки клуб. Събитието се състоя във възобновения красив софийски Северен парк, пред погледа на много граждани, родители, деца и ученици, известни общественици, в т.ч. предимно учители.

Желю ИВАНОВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 21 от 4 юни 2018 г.
За мирно и достойно бъдеще за децата -70 г. Световна организация – ОМЕП На 29 май 2018 г. – Световния ден на играта, Българският национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП, със съдействието на Чешкия център в София тържествено отбеляза 70-годишнината от създаването на Световната организация – ОМЕП. Втората световна война оставя огромни поражения върху милиони деца и тяхното бъдеще. Ето защо през 1946 г. представители на Франция, Дания и Норвегия изработват план за създаване на Световна организация на малките деца по света. Той е приет от Асамблея на ЮНЕСКО в Париж. Взето е решение за организиране международна учредителна конференция през август 1948 г. Тя се провежда в Прага и в нея участват 19 страни от 5 континента. За председател на Световната организация – ОМЕП, е избрана Алва Миридал от Швеция. Основната цел на организацията е грижата за образованието на малките деца по света, независимо от тяхната раса, пол, религия, националност или социална принадлежност. Специално внимание се отделя на децата инвалиди от Втората световна война. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21 от 4 юни 2018 г.
ОбКС на СБУ – Асеновград, връчи отличието „Учител на годината“ за 2018 г. На 14.05.2018 г. за 14 пореден път Общинският изпълнителен комитет на СБУ – Асеновград, организира конкурс „Учител на годината – 2018“. Над 120 членове на СБУ отпразнуваха празника на просвещението и аплодираха горещо колегите, удостоени със званието „Учител на годината“.

Ирена ПЕТРОВА, секретар на ОбКС на СБУ– Асеновград бр. 21 от 4 юни 2018 г.
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България -„Звезди обсипват свода небесен“ Настъпва първият летен месец. Настроение, слънце. Звезди в тъмното нощно небе, които ни напомнят за звездните мигове в личния ни живот и хората, чиито живот се превръща в звезда, за да осветява пътя на един народ, който има свое небе на извоювана свобода и сбъднати мечти.Юни започва с два неотбелязани в празничния небосклон дни – 1 юни – Ден на детето и 2 юни – Ботевите тържества, ден на саможертвата, празник на безсмъртните. И двата дни са свързани с историята и бъдещето на една страна, на една нация, които съхраняват своята идентичност. Такива дни завинаги остават в родовата памет и нямат нужда от външни белези. Неслучайно са през пролетта – вечния символ на възраждащия се живот.

Аурета ВАСИЛЕВА бр. 21 от 4 юни 2018 г.
70 Г. БСУ „Христо Ботев” - гр. Братислава, Република Словакия:
Съвременно духовно огнище, пазител на българския език и народностната култура
„През изминалите седем десетилетия Българското средно училище „Христо Ботев“ е утвърдило своя престиж и затова честването на тази годишнина е основание за самочувствие и гордост“ – с тези думи Даниела Дойнова, директор на училището, откри юбилейния празник. Възникнало през 1948 г. от необходимостта в него да се обучават децата на българите, останали да живеят постоянно в Словакия, училището бързо определя своята основна роля на крепител на българския дух и културни традиции в средата на Европа. И днес то е достоен представител на българската образователна система в чужбина; институция, превърнала се в мост между поколенията и културите, обогатяваща развитието на съвременна Европа.Специален гост на събитието бе д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Сред официалните гости на празника бяха Красимир Вълчев, министър на образованието и науката на България, Н.Пр. Йордана Чобанова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката Република, Петър Харалампиев, председател на Държавната агенция на българите в чужбина, д-р Мартина Лубийова – министър на образованието на Словашката Република, Деница Секуличка, председател на Българския културен съюз в Братислава, директори на училището през годините. Юбилейното честване бе уважено от редица представители на държавни и неправителствени организации от България и Словакия, бивши и настоящи учители и ученици, от местната българска общност, родители, партньори и приятели на училището. Специално за събитието тук бе и инж. Павел Ондек, президент на Синдиката на учителите в Словакия.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21 от 4 юни 2018 г.
В Шумен се проведе Първият мемориален турнир по тенис на маса „Виолета Баева“ На 20 май 2018 г. в зала „Юнак“ в гр. Шумен се проведе Първият мемориален турнир по тенис на маса „Виолета Баева“, посветен на покойната Вили Баева – учител, синдикален лидер и изключителен спортист, завоювал редица призови отличия от национални и международни състезания, включително и от Учителската спартакиада на СБУ с международно участие.

Светлозар ГЕОРГИЕВ бр. 20 от 28.05.2018 г.
Спортен празник 76 състезатели от 14 учебни заведения взеха участие в организираното от РК „Спорт и здраве“ – Кърджали, и Община Кърджали състезание за заетите в средното образование. Участниците се състезаваха в пет дисциплини – „Дартс“, „Стрелба с въздушна пушка“, „Стрелба с лък“, „Минаване на полоса“ и „Дърпане на въже“.

Иванка КАРАКОЛЕВА, областен координатор на КНСБ, гр. Кърджали бр. 20 от 28.05.2018 г.
131 години просветно дело в село Христо Даново По-различен от обикновено беше ежегодният концерт на ОУ „Генерал Карцов“, отбелязващ просветното дело в село Христо Даново. Той се проведе на 26 април т.г. в училището. Празничното събитие беше своеобразен обединителен център на всички, които се интересуват от разрешаването на множеството проблеми, свързани с образованието в региона

Павлина НЕНОВА, учител в ОУ „Генерал Карцов“ – Христо Даново бр. 20 от 28.05.2018 г
Наградиха най-добрите млади учители в столичния район „Надежда“

В навечерието на светлия български празник – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, в София се състоя официалната церемония за награждаване на най-добрите млади учители, отличени от Район „Надежда“ – Столична община. Уникалното събитие, което се провежда за първи път, се състоя на 14 май в Общински културен институт (ОКИ) „Надежда“ и е част от кампанията „80 години Надежда – традиции и европейско бъдеще“, организирана в чест на юбилея на столичния район.

Светла СТРУМИНА бр. 20 от 28.05.2018 г.
„Розите на България“ разпръснаха своя аромат из целия свят

Първата по рода си съвместна инициатива на МОН и българските общности зад граница „Розите на България“ доказа, че ние, българите, можем да покажем своя патриотичен дух и единство по целия свят, да предизвикаме все повече хора да познават, да съпреживяват и да обичат България.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 28.05.2018 г.
ПОСЛАНИЯ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРИЗА „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2018“ СБУ има значима роля за издигане на престижа на учителската професия. Благодарение на инициативите на Синдиката ние, учителите, се чувстваме значими и оценени.

Велина АНТОВА бр. 20 от 28.05.2018 г.
Библиотеката – мястото, където технологиите и ценностите се срещат

Министерството на образованието и науката възнамерява да разшири Националната програма за музеите, като включи в нея и библиотеки, което ще защити техните добри практики, каза Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, при официалното откриване на Националната библиотечна седмица на 15 май 2018 г. в столицата. Тя е 13-а поред и се организира от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) с председател Снежана Янева под наслов: „Достойно бъдеще за нашите библиотеки“ и в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Фондация „Америка за България“.

бр. 20 от 28.05.2018 г.

Светла СТРУМИНА бр. 20 от 28.05.2018 г.
ГЕОРГИ ДОРОСИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбКС НА СБУ – КОПРИВЩИЦА: Отстояваме синдикалната кауза, работим за просперитета на българското образование Вече 27 г. съм начело на организацията на Синдиката на българските учители в Копривщица, една малка община, достойна за уважение. Справихме се успешно със синдикалните предизвикателства по отношение на КТД, запазването на работните места, социалните плащания, осигуровките.

Записа: Таня ЛЕОНИДОВА бр. 20 от 28.05.2018 г.
ОбКС на СБУ в Брезник подписа първия си общински Колективен трудов договор В резултат на добрия социален диалог на 10 май 2018 г. в сградата на Община Брезник се подписа за първи път Колективен трудов договор на общинско ниво за системата на предучилищното и училищното образование.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 20 от 28.05.2018 г.
Честваме най-духовния и жизнеутвдърждаващ български празник

„Върви народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, ти чест и слава поднови“, са думи, които всеки българин знае от момента на първото пристъпване на училищния праг. Думи, които често пъти изговаряме наизуст, без дори да се замислим за смисъла и гордостта, които носят. Ние пеем химна на братята Кирил и Методий, независимо дали сме деца или възрастни. Защото 24 май е символ на достойнство, традиция и духовност. Достойнство, защото на този ден честваме азбуката, която сме дали на света, самочувствие, образованост и културна независимост на „вси славяни“. Традиция – защото това е най-дълго честваният празник в историята в историята. И духовност, защото тя е нашата несломима сила, която ни води напред и ни извисява.

Велина АНТОВА бр. 20 от 28.05.2018 г.
Под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, се проведе Десетия юбилеен Национален конкурс„Аз съм българче“

На 12 май 2018 г. в тържествената зала на Областна администрация – Бургас, се проведе церемония по награждаване на победителите от Десетия юбилеен Национален конкурс „Аз съм българче“, който се реализира от Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас, под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители. Идеята на конкурса, който се осъществява от педагогическия екип на учебната институция, е да се възпитава родолюбие и българщина в децата и учениците.

Таня НОВАКОВА, секретар на ОбКС на СБУ – Бургас бр. 20 от 28.05.2018 г.
Столична община връчи годишните награди за постижения и принос в областта на образованието На 17 май 2018 г. се състоя ежегодната традиционна тържествена Церемония за връчване на Годишните награди за принос в развитието на столичното образование. За дванадесета поредна година, в навечерието на светлия Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с престижното отличие бяха удостоени директори и учители, голямата част от които – членове на СБУ. Те го получиха в знак на признателност и уважение към техните постижения и като израз на почит за всеотдайността, вдъхновението и апостолския им труд. От самото си създаване наградите се връчват под патронажа на Йорданка Фандъкова, кмет на София.

Светла СТРУМИНА бр. 20 от 28.05.2018 г.
Нека бъдем горди с делото на светите братя Кирил и Методий и да градим добро бъдеще за България

Словото е нашето начало – в битието ни на съвременни личности, като общество и държава. Всяка година в дните на месец май България си припомня за чудото на сътворението на българската писменост от светите братя Кирил и Методий. Това е и времето, когато децата и учениците, техните родители и учители, работещите в сферата на образованието и културата, честват нашата азбука и нейните създатели – чудото, съхранило ни като българи, просветен народ и културна нация през вековете. На 23 май 2018 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители бе официален почетен гост на юбилейното, пето издание на тържествената церемония за награждаване на отличени учители и културни дейци в Благоевград, на която се присъжда призът „Училище на годината – Благоевград – 2018“ по повод на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и на Празника на Благоевград.

Светла СТРУМИНА бр. 20 от 28.05.2018 г.
XXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА СБУ „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2018“
С признателност и респект към българския учител
На 11 май, в деня на почит към славянските първоучители светите братя Кирил и Методий и в навечерието на най-светлия български празник – 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, най-големият и значим учителски Синдикат у нас – Синдикатът на българските учители, проведе заключителния етап на XXI национален конкурс „Учител на годината“. На тържествена церемония в столичния хотел „Балкан“ бе отдадена заслужена почит и признание към общественозначимия и благороден труд на българския учител, към неговата мисия да бъде будител на младото поколение на България, за приноса му към развитието на обществото.

СБУ награди най-достойните учители на България със заслужен знак на признателност за техните професионални постижения. В едно от своите най-престижни и емблематични събития, утвърдило се като традиция и стимул за висок професионализъм в най-общественозначимата професия – учителската, Синдикатът отличи достигналите национално признание от цялата страна български учители.

Редакционен екип на в. „ Учителско дело“ бр. 19 от 21 май 2018 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Важно е да насърчим повече млади хора да се посветят на учителската професия
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изтъкна, че правителството е поело ангажимента за двойно увеличение на учителските заплати и този ангажимент ще бъде реализиран с четирите бюджета, които това правителство ще предложи на това Народно събрание – бюджет 2018, бюджети 2019, 2020 и 2021. В средносрочната бюджетна прогноза 2019 –2021 г., която МС одобри, са предвидени средства за това двойно увеличение. „За 2019 г. увеличението е предвидено от 1 януари. При добро бюджетно изпълнение ще се водят разговори по това, то да бъде изтеглено по-рано. Тези три месеца са малка стъпка, важно е какво ще се случи по-нататък. Важно е да насърчим повече млади хора да изберат и да се посветят на учителската професия. „Това ще стане и чрез договореностите в новия КТД за системата, чрез увеличаването на минималните заплати в сектора и чрез други надграждащи политики“ – изтъкна министър Вълчев. Материала подготви Велина АНТОВА бр. 19 от 21 май 2018 г.
Обучение на синдикалния актив на СБУ от община Септември На 9 май 2018 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на синдикалния актив на СБУ от община Септември, област Пазарджик.

В обучението участваха председатели и секретари на СО на СБУ. От Централата участваха г-жа Виолетка Петкова, главен експерт, и г-жа Павлина Петрова, експерт-юрист. Красимир Попов – зам.-председател на СБУ, поздрави колегите от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и им пожела успешна и ползотворна работа по структурите на СБУ.

Райна Ралинова, председател на ОбКС на СБУ, представи информация за организационното състояние в ОбКС на СБУ. Подчерта, че във всяка образователна институция в община Септември има СО на СБУ.

Акцентите в обучението бяха политиките на СБУ, свързани с повишаването на статуса на българския учител в социален, професионален и общозначим аспект.

УД бр. 19 от 21 май 2018 г.
Столичният Район „Надежда“ проведе образователен форум за водещи практики в предучилищното образование В навечерието на 11 май, денят, в който отдаваме почит към славянските първоучители светите братя Кирил и Методий, равноапостоли и съпокровители на Европа, Район „Надежда“ – Столична община, проведе образователен форум. Организиран под наслов „Водещи практики в предучилищното образование в детските градини“, той обедини представители на Районната администрация, Синдиката на българските учители, на висшите училища, Регионалното управление по образование – София-град, учители и директори на детските градини, учители от началния етап на образование от общинските училища на територията на района и родители от обществените съвети към образователните институции в района. Форумът е част от юбилейната кампанията „80 години Надежда – традиции и европейско бъдеще“.

Специални гости на събитието бяха инж. Димитър Димов – кмет на район „Надежда“, Георги Данов, председател на ОбКС на СБУ – Район „Надежда“, Светла Димитрова – началник-отдел „Организационно-методическата дейност и контрол“ и Иван Йовчев – старши експерт „Предучилищно образование“ в РУО – София-град, проф. Елена Русинова – председател на Български национален комитет за предучилищно образование на световната организация за предучилищно образование – ОМЕП и др.

Светла СТРУМИНА бр. 19 от 21 май 2018 г.
ПОСЛАНИЯ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРИЗА „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2018” :
СБУ има значима роля за издигане на престижа на учителската професия
Благодарение на инициативите на Синдиката ние, учителите, се чувстваме значими и оценени
Ганка Лазарова, главен учител в ДГ „Слънце“, гр. Смолян: За мен професията учител е специално призвание, мъдрост, познание, изпитание, предизвикателство, отговорност и емоционална съпричастност. За да си добър учител, преди всичко трябва да си добър човек. Избрах професията си по вътрешна нагласа. Благодаря на СБУ за високата оценка, която получавам. СБУ в лицето на неговия председател д.ик.н. Янка Такева достойно защитава и отстоява правата и позициите на българския учител. На местно ниво ОбКС на СБУ – Смолян, оказва съдействие при необходимост от правова защита и изпълнение на клаузите от КТД на национално равнище. Материала подготви Велина АНТОВА бр. 19 от 21 май 2018 г.
И в град Дряново почетоха празничния 11 май Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе на работно посещение в СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново. На 13 май т.г. в Актовата зала на елитното Дряновско училище, с участието на училищното ръководство и целия педагогически състав се проведе дискусия, посветена на основните приоритети и предизвикателства, пред които е изправена българската образователна система. Поредица от презентации по актуални теми представи иновативността и професионализма на педагогическите специалисти от учебното заведение. По време на визитата си в област Габрово г-жа Такева бе скъп гост и в Дряновския манастир, където се наслади на историческа възстановка с революционно-патриотичен сюжет.

СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново, е едно от четирите училища в област Габрово, които се включиха в инициативата на МОН „Розите на България“. „Едва ли има друго чувство, подобно на това, което изпитваш, като се хванеш на едно кръшно хоро и чуеш звуците на народната музика. Забравяш всичките си тревоги и несгоди, сърцето ти подскача в гърдите и сякаш политаш“ – това споделиха учителите и учениците и от СУ „Максим Райкович“. На 11 май българи от цял свят се събраха, за да заиграят единно хоро, с което се отбелязва празникът на светите братя Кирил и Методий.

Росица МАРЧЕВА, СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново бр. 19 от 21 май 2018 г.
ИНИЦИАТИВА „РОЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“
С традиционно българско хоро в чужбина и у нас бе отбелязан Денят на светите братя Кирил и Методий – 11 май
На 11 май 2018 г. по повод Деня на светите братя Кирил и Методий десетки хиляди българи от пет континента се обединиха от българските традиции и култура и извиха красиво българско хоро. Инициативата под наслов „Розите на България“ е първото по рода си честване, организирано от Министерството на образованието и науката с министър Красимир Вълчев и Дирекция „Образоване на българите зад граница и училищна мрежа“ с директор Наталия Михалевска, посветено на българския език, българската азбука и култура и на българите по света. Инициативата е подкрепена и от Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева.

Над 120 български неделни училища и клубове от 5 континента в над 25 държави (Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Казахстан, Канада, Кипър, Мароко, Молдова, Обединени арабски емирства, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Сърбия, Украйна, Унгария, Франция, Чехия, ЮАР и Япония) отбелязаха празника с българско хоро под звуците на „Празнична сюита“. Тя звуча през целия ден в различни точки на света на най-оживените и публични места, за да бъде привлечена и местната общност.

УД бр. 19 от 21 май 2018 г.
Празничен благотворителен концерт на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – гр. София
„Ще демонстрираме нашите умения, ще покажем нашия талант, ще стоплим сърцата Ви и сме убедени, че всеки от Вас ще си тръгне по- щастлив и малко по-добър от тук“ – с тези вдъхновяващи думи започна празничният благотворителен концерт на учениците от начален етап на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – гр. София. Той се проведе на 3 май т.г. в зала „Максима“ на УАСГ. Радост, нетърпение и вълнение излъчваха лицата на възпитаниците на елитното столично училище, а очакване и възхищение струеше от лицата на гостите на празничното събитие. Сред тях бяха директорът Нели Костова и зам.-директорите Детелина Бояджиева и Валентина Велкова на учебното заведение, директори и зам.-директори на водещи софийски училища и детски градини, председателите на СО на СБУ на 120 ДГ, 46 ОУ, 76. ОУ, 136. ОУ, 134. СУ, 18. СУ, НПГПТО „М.В. Ломоносов“, Национален дворец на децата, родители, бивши възпитаници на училището, и др. Събитието се осъществи с медийната подкрепа на Нова телевизия и в. „Учителско дело“ – издание на Синдиката на българските учители. За да поздрави организаторите и участниците в благотворителната инициатива, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изпрати поздравителен адрес, в който пишеше: „Подкрепям идеята Ви да инициирате празничен благотворителен концерт с участието на Вашите ученици, давайки публичност на техните знания и артистични умения, талант, ритъм и грация.“ Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 19 от 21 май 2018 г.
В Лясковец се състоя Национална изложба на ученическото творчество

Преди броени дни в Музея на гурбетчийското градинарство – град Лясковец, се състоя Национална изложба на ученическото творчество под наслов „Заедно“. Събитието бе организирано от НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец, община Лясковец, и РУО – Велико Търново. Сред целите на изложбата бяха популяризиране на ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик, показване на възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности и да популяризира приобщаването като процес. В нея участваха 1078 деца от 107 училища от цялата страна и от Българо-австрийско училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Виена. Най-много рисунки бяха получени от област Плевен, следвани от Велико Търново и Варна. Малките художници разглеждаха различни аспекти на училищния живот – учене в класната стая, развлечения през отдиха и междучасията. Ключовото в картините бе, че всички деца са заедно и в учебния час, и в свободното време. Ръка за ръка те заедно учат, играят и живеят. Иван ПЕЙЧЕВ, зам.-директор на НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец бр. 19 от 21 май 2018 г.
В градината на Господ
„А Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си.“
(1 Кор. 6:14)
Очите му я гледаха от купола на малката стаичката, която подготвяха за болничен параклис. Наоколо бяха пръснати четки, грундове, бои, някакви скици. Миришеше на вар и прясно нанесена боя. На чисто. Както миришеше из цялата болница. И най-много в нейната стая, която наричаше изолатора, защото там не влизаше никой освен болничният персонал. Дори майка ѝ я гледаше през стъклена стена, която размиваше сълзите по лицето ѝ. Край леглото ѝ стъпваха на пръсти, сдържаха дъха си и говореха шепнешком. Сякаш вече беше смъртник. Тя знаеше страховете на всички: докторът, който я оперираше, се молеше край мивките, където обилно сапунисваше ръцете си, преди да ги напъха в хирургическите ръкавици. Всеки път си казваше – този път ще е за последно, няма да се налага повече да отговаря на безмълвните въпроси в очите ѝ Елена ТАРАКОВА ученичка в 12. клас на ПГИТ „Проф. д-р А. Златаров“, гр. Петрич, носител на Специалната патриаршеска награда в Петия национален конкурс „Възкресение Христово“ бр. 19 от 21 май 2018 г.
XXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2018“
СБУ отличи най-достойните учители на България за професионализъм и новаторство
На 11 май 2018 г., в Деня за почит към светите братя равноапостоли и първоучители Кирил и Методий, в навечерието на най-светлия български празник – 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, се състоя заключителният етап на XXI национален конкурс „Учител на годината“. Продиктуван от необходимостта да бъдат подкрепени учителите новатори и да се отдаде заслужена почит и признание на достойния им труд, Синдикатът на българските учители за 21-ви път проведе едно от най-престижните и емблематични свои събития, утвърдило се като традиция и стимул за висок професионализъм в най-обществено значимата професия – учителската. Като стожер на традициите и духовността, с верен усет и модерна визия за бъдещето на образованието, СБУ отново избра своите достойни учители – достигнали национално признание в цялата страна и от цялото общество. Така както значимостта на делото на светите братя Кирил и Методий не се мери с дни, години и векове, така и стореното от българския учител ще пребъде във времето. Знаковата церемония по награждаване на най-добрите и успешни учители и директори от страната бе открита с тържествено слово на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Тя приветства участниците в конкурса и гостите на церемонията и подчерта, че 21-то издание на „Учител на годината“ на СБУ е поредно доказателство за добрата подготовка и високия професионализъм на учителите в България. Г-жа Такева изтъкна, че резултатите на учителския труд могат да бъдат измерени единствено в развитието на техните възпитаници и посочи отличните и устойчиви във времето резултати и постижения на българските ученици в престижни международни надпревари. Сред най-важните задачи пред нас е да изградим и да подкрепяме заслуженото самочувствие у всеки български учител, защото то изпълнява най-ценностния общественополезен труд, каза д.ик.н. Янка Такева, като акцентира на основните перспективи и иновативните политики на Синдиката за модерно и качествено предучилищно и училищно образование. УД бр. 18 от 14 май 2018 г.
Седма национална кампания за насърчаване на четенето „Походът на книгите“ Тази година кампанията „Походът на книгите“ бе с фокус върху ранното детско четене и съпътства първото издание на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи, който е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г. Ежегодната инициатива под мотото „Четем заедно, растем заедно!“ за насърчаване на интереса на децата и учениците към четеното и книгите бе открита от Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Юлия Цинзова – директор на Столичната библиотека, и от проф. д.и.н. Стоян Денчев – ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит). Специален поздрав до организаторите на кампанията бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева с пожелание да разгърнат мисията за разширяване познанията на гражданите на София, на най-малките читатели – децата и учениците, развивайки техния интелект и култура, жаждата им за образование и не на последно място да съдействат за популяризиране на духовно-културното ни наследство. „През последните години в София има възраждане на четенето“ – с тези думи Йорданка Фандъкова даде старт на кампанията „Походът на книгите“ и допълни: „В момента Столичната библиотека има 48 хиляди абонати, а най-радостното е, че половината от тях са млади хора – до 28 години“, подчерта столичният кмет и се включи и в четенето с книжката „Цветни приказки“ на Леда Милева. На младите читатели, присъстващи на празника, приказка прочете и проф. д.и.н. Стоян Денчев. Сред официалните гости бе и д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София–град, Велизара Добрева – председател, и Галя Дянкова – член на Асоциация „Българска книга“, както и детските писателки Катя Антонова и Радостина Николова.

В празничната програма, изпъстрена с множество образователни мероприятия, се включиха възпитаниците на Детска градина № 99 „Брезичка“ с директор Иванка Харбалиева и Детска градина № 113 „Преспа“ с директор Миглена Филчева. Всички млади граждани на София, участници в празника, получиха безплатна едногодишна читателска карта за Столичната библиотека. Те не пропуснаха да се снимат с официалните гости, както и да представят артистични костюми, пресъздаващи техния любим герой от детските книги.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
Столичната Детска градина № 110 „Слънчева мечта“ отпразнува 50-годишен юбилей На 26 април т.г. деца, учители и ръководство на столичната Детска градина № 110 „Слънчева мечта“ с директор Маргарита Иванова отпразнуваха с поетично-музикален спектакъл 50-годишнината от създаването на предучилищната институция в район „Подуяне“. Здрава и стабилна е образователно-възпитателната среда в детската градина, където всяко дете има свободата да развива своите възможности и таланти. Тук се отглеждат, обучават и възпитават деца от яслена възраст до постъпването им в първи клас. С много професионализъм, внимание и грижа педагогическият екип на ДГ № 110 дарява децата със знания, умения и навици. Своето водещо място предучилищната образователна институция доказва всеки ден благодарение на професионализма и достойния труд на екипа от учители, медицински и непедагогически персонал.

За социално отговорното си сътрудничество и по повод юбилея колективът с директор Маргарита Иванова получи цветя, специален подарък и поздравителен адрес от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
Празник на творческия дух и радостта По традиция патронният празник на столичното иновативно 51. СУ „Елисавета Багряна“ започна с посрещане на знамето на училището. След химна на школото „Обичам те, родино“ празнично слово произнесе неговият директор Асен Александров. Той припомни строфи, своеобразни послания в стихотворението „Зов“ на Елисавета Багряна: „Отключи ключалките ръждясали, Дай ни път през тъмни коридори!...“ „Това и сторихме. Разрушихме стереотипа, начертахме светлия път на нов тип образование и крилата на мечтите ни понесох. Заедно изградихме такава учебна среда, в която могат да се развиват всестранни таланти. Изградихме нов, различен свят – на науката и познанието. Благодаря на всички, които дадоха частица от себе си, за да бъде това училище такова, каквото е. Горд съм, че имам възможността за поредна година да се изправя пред вас и да видя безбрежната радост в очите на децата, как те постигат своите мечти и съграждат мостове към необятното бъдеще“ – изтъкна г-н Александров.

Поздравление по повод патронния празник на училището отправи д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
30-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА 149. СУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“ – ГР. СОФИЯ
Да подадем ръка на бъдещето за един по-добър свят
Тържествената зала на Нов български университет едва успя да събере близо 250-те гости на празничния концерт-спектакъл, който се проведе на 26 април т.г. Поводът бе 30-годишния юбилей на едно от най-желаните за учениците и техните родители столични училища в район „Овча купел“ – 149. СУ „Иван Хаджийски“. Сред гостите на празничното събитие бяха Христина Семерджиева – кмет на район „Овча купел“ – Столична община, директори на столични училища и детски градини, председателят на ОБКС на СБУ – район „Овча купел“ Веска Славкова, учители, родители, представители на медии и др. От името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, главния експерт в Централата на Синдиката Желю Иванов поднесе поздравителен адрес и цветя за директора на учебното заведение Лиляна Василева и председателя на СО на СБУ в училището Галя Асенова. Бе дарен и подарък за педагогическия екип на учебното заведение.

„Основано през далечната 1988 г., в продължения на три десетилетия, то не спира да пали пламъка на просвещението за хилядите свои ученици – верни последователи на видния български народопсихолог и социолог Иван Хаджийски, дал своя изключителен принос за развитието на българската социология и патрон на Вашето училище“ – се казваше в поздравителния адрес от г-жа Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
Командерия „Света София“ и район „Подуяне“ даряват надежда на абитуриенти В навечерието на най-светлия празник – 24 май – Деня на българската просвета и култура, Орденът на рицарите Тамплиери – Командерия „Света София“, и Администрацията на столичния район „Подуяне“ спазиха съвместната си дългогодишна традиция да даряват средства и да подпомагат зрелостници в неравностойно положение от столични училища в район „Подуяне“. Срещата в Ритуалната зала на общината стартира кметът на район „Подуяне“ Ева Митова. Тя пожела благополучие и приятни изненади в живота на десетте абитуриенти от петте училища в района: 44. СУ, 166. СУ, 130. СУ, 24. СУ и 95. СУ. Не пропусна да покани младите хора на стаж в районната администрация. Специален поздрав към зрелостниците и техните учители за здраве и много бъдещи успехи бе поднесен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
Иля Велчев – посланик на ценностите в съвременната ни литература В Народния театър „Иван Вазов“ се състоя празнична литературна вечер, посветена на творчеството на съвременния български творец, поет, сценарист и режисьор Иля Велчев. Представена бе най-новата книга на талантливия автор със заглавие „Биографични снимки. Документален роман“, превърнала се в интригуващо четиво на любителите на стойностната българска литература. Написана всеобхватно и емоционално, тя е цялостна картина на живота на Иля Велчев, на времето преди и след демократичните промени в България. Книгата поставя въпроси, свързани със смисъла на човешкото съществуване, вярата и таланта, преплетени през авторовото послание за непреходната и ключова сила на любовта и човешкия дух, жаждата за знание и творчески изяви. Иля Велчев е от онези писатели, които отправят призив към съвременниците си да осъзнаят силата, която носят в себе си за промяна и по-добро бъдеще, да търсят доброто и чрез словото и изкуството да променят заобикалящия ги свят, да чертаят нови творчески хоризонти. Цветя и поздрав за творческо дълголетие и успех към талантливия автор бе изпратен от председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева. Слова за високата художествена стойност и литературни качества на новия роман-изповед на Иля Велчев произнесоха: Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, Венелина Гочева – управител на Книгоиздателска къща „Труд“, и Мариус Донкин – директор на Народния театър „Иван Вазов“. Те определиха романа на Иля Велчев като въздействаща сплав от истински истории и герои, изкуство, кино и поезия в едно. Книга, която се чете на един дъх. Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 14 май 2018 г.
170-годишен юбилей отбеляза НУ „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит Тържествата по случай 170-годишнината на Начално училище „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит, наследник на първото светско училище в Луковитския край, започнаха на 26 април с откриване на паметна плоча в училището от кмета на Община Луковит Иван Грънчаров и директора на училището Божидарка Василева – носител на високия приз на СБУ „Учител на годината – 2012“. Присъстваха още председателят на Общинския съвет д-р Данаил Динков, зам.-кметът Цветенка Хаджиева, както и Петър Нинчев – дългогодишен кмет на Общината, д-р Галя Стоянова – дългогодишен председател на Общинския съвет, общественици, общински служители и съветници, учители и родители.

Поздравителен адрес до ръководството и екипа на училището бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. В него се казва: „За мен е чест и удоволствие от името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители, и лично от мое име, да Ви поздравя по случай забележителния юбилей на НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ и честването на 170 години светско образование в град Луковит. В своята славна история, обхванала близо две столетия, училището се е превърнало в емблематично място, където децата на Луковит получават качествено образование, създават приятелства, градят умения на толерантни и отговорни граждани. Наследник на първото училище в града, НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ и днес е светилник на просвещението и родолюбието, духовно огнище, което достойно изпълнява своята мисия – да събужда и развива у всяко дете стремеж към знание, грамотност и любов към ученето, да дава опора и насърчение, усещане за сигурност и вяра в доброто.

Екип на НУ „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит бр. 18 от 14 май 2018 г.
Под патронажа на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ се състоя областно състезание в направление: Предприемачество "Стартиране на собствен бизнес“ Под егидата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, с любезното съдействие на Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Пирдоп, се проведе областно състезание в направление: Предприемачество ,,Стартиране на собствен бизнес“. В рамките на състезанието ученици от Софийска област генерираха идеи и оформиха предложения за стартиране на собствен бизнес. Отделните екипи заложиха на атрактивни и уникални идеи за услуги с иновативен характер, идентифициране на възможностите за развитие на концепцията за стартиране на собствен бизнес, ресурси и източници на финансиране, конкуренция, потенциални рискове, прогнозни продажби. Целта на подобни събития е развиването на предприемаческа култура, инициативност и предприемчивост. Екип на ПГМЕ, гр. Пирдоп бр. 18 от 14 май 2018 г.
Представителни изяви на II АЕГ „ Томас Джеферсън“, гр. София, заедно в учение и творчество със СУ „Св. П. Хилендарски“, с. Абланица От 29 до 30 април 2018 г. се проведе училищна представителна изява във II АЕГ, гр. София, по проект „Заедно в алтернатива за етнически диалог и необходимост от обединение – ЗАЕДНО“, реализиран в партньорство между II АЕГ „Томас Джеферсън“ и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица. Сред целите на проекта са: развитие на процеса на образователна интеграция на учениците от етническите малцинства чрез обвързването му със съхраняването и развитието на културната им идентичност посредством съвместни извънкласни дейности; формиране на етническа толерантност и приемане на представители на различни етноси. Проектът цели още: стимулиране на междукултурното разбиране и приемане на ученици от различни етноси; осъзнаване на значимостта на общите елементи в традициите и културата на етносите, живеещи в България, и преодоляване на натрупани обществени стереотипи, както и повишаване на компетентността на учителите за формулиране и прилагане на интеграционни модели за извънкласни дейности с включване на компонент „интеркултурна компетентност“.

20 ученици и 9 ръководители на клубове по проекта от училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, пристигнаха във II АЕГ, гр. София, за мероприятието, което бе по графика на проектните дейности за двете училища.

Екип на СУ „Св. П. Хилендарски“, с. Абланица бр. 18 от 14 май 2018 г.
В 18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“ – ГР. СОФИЯ
Образователна среда, съизмерима със световните тенденции
В най-голямото столично средно училище „Уилям Гладстон“ – основен притегателен и образователен център за повече от 2300 ученици, отвори врати нов модерен център по природо-математически науки, носещ името на акад. Георги Наджаков – създател на Физическия институт при БАН и възпитаник на престижното училище. Няколкогодишните усилия на много партньори и желанието от страна на десетки съмишленици дадоха възможност на 24 април т.г. центърът с най-модерното дигитално оборудване в столицата да бъде открит и стане достояние на учениците на елитното училище. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе гост на официалното събитие по откриването, в което бяха представени редица експериментални и дигитални лаборатории по „Физика“, „Роботика и ЗD моделиране“, „Химия и опазване на околната среда“, „Биология и здравно образование“ и по „Приложна математика и програмиране“. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 7 май 2018 г.
Откриха многофункционален модерен Център за природни науки „Еврика“ в столичното 51. СУ „Нашето училище непрекъснато модернизира материално-техническата база и създава съвременна интерактивна учебна среда, която доказано води до повишаване на мотивацията на учениците за учене и самоусъвършенстване и съдейства за по-високото качество и ефективност на образователния процес, за увеличаване броя на извънкласните дейности.“ С тези думи Асен Александров, директор на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“, откри новия мултифункционален модерен Център по природни науки, носещ името „Еврика“, с три лаборатории, библиотеки и шест кабинети по химия, физика, математика, география и биология. Центърът е изграден с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ по програма „Училище на бъдещето“, както и с бюджетни средства на училището. В присъствието на официални гости, родители и медии, бе представен новооборудваният съвременен корпус със собствена фотоволтаична система, който гради иновативния облик и перспективната визия на училището.

По повод празничното събитие екипът на столичното 51. СУ получи цветя и специален поздрав от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 17 от 7 май 2018 г.
ДГ „Мирослава“ , гр. Пловдив, с престижната награда „Прометея“
КНСБ отбеляза подобаващо Международния ден на пострадалите при трудови злополуки
На 27 април 2018 г. КНСБ отбеляза Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки. Това се прави ежегодно от 28 април 1989 г. по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите. През 2001 г. Международната организация на труда взема решение 28 април да се отбелязва и като Световен ден за безопасност и здраве при работа. Тази година акцентът е върху безопасността и здравето при работа на младите работници и за прекратяване на детския труд.

С особено удовлетворение отбелязваме, че тази година от отличените общо три институции престижната награда „Прометея“ бе връчена на Детска градина „Мирослава“ от Пловдив. Характерно за детската градина е търсенето на съвременни възможности за повишаване качеството на образованието, като от малко повече от година в първа възрастова група успешно се прилага методът на Мария Монтесори. Директорката на ДГ „Мирослава“ Радка Гъркова и председателката на СО на СБУ на градината Надежда Стамова бяха поздравени от името на председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева.

Желю ИВАНОВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 17 от 7 май 2018 г.
30-годишен юбилей чества столичната Детска градина № 78 „Детски свят“ С празнична феерия от красота и знание, деца и учители от столичната Детска градина № 78 „Детски свят“ с директор Светла Кенанова отпразнуваха 30-та годишнината от създаването на утвърдилата се предучилищна институция в район „Студентски“, София. Празнично облечени и нетърпеливи, малките възпитаници с песен, танц и слово на сцената на Военната академия „Георги С. Раковски“, показаха колко много са научили за християнските ценности и добродетели, за българските традиции и култура от своите учители.

По повод юбилея екипът на детската градина получи цветя, специален подарък и поздравителен адрес от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 17 от 7 май 2018 г.
Интервю с ТОДОР ВИТЕВ, КОНСУЛ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОДЕСА: Към съхранение и опазване на българските дух, традиции и национално самосъзнание са насочени усилията на българите в Одеса Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 7 май 2018 г.
ПРИКЛЮЧИ НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЪРКОВЕН КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ – 2018
Духовен празник на деца творци
На 22 април т.г., денят, в който православната църка чества 3-та Неделя след Пасха – св. Мироносици, в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ тържествено бе финализиран Националният конкурс „Възкресение Христово“. Той се провежда с благословението на Негово Светейшество българския патриарх Неофит и Св. Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия (БПЦ-БП). Таня ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО - 2018
България с ключова роля в насърчаване на младежките политики в световен аспект
От 17 до 19 април 2018 г. в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС в София се проведе Европейска младежка конференция, организирана от Министерството на младежта и спорта (ММС) и Европейската комисия (ЕК). В събитието взеха участие над 250 млади хора от 40 държавни членки на Европейския съюз, Западните Балкани и Източното партньорство, политици, общественици и представители на институции, работещи в сферата на младежките въпроси. Велина АНТОВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ
Заедно за привлекателно и модерно професионално образование и обучение
„Професионалното образование и обучение – предпочитан избор“ бе темата на организираната от Министерството на образованието и науката конференция в рамките на календара на българското председателство на Съвета на ЕС. Значимото международно събитие, в което с доклад участва председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, се проведе на 24 април т.г. в резиденция „Бояна“. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
„КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА“ НА СПИСАНИЕ BUSINESS LADY И BUSINESS LADY CLUB
Успехът на фокус
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе гост-лектор в Икономически форум в рамките на четвъртото издание на организираната от списание Bulgaria Business Review, списание Business Lady и Business Lady Club „КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА – Успехът на фокус“. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
Обучение на синдикалния актив в общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча В изпълнение на политиката на СБУ за повишаване на квалификацията на синдикалния актив и компетентностите му за синдикална дейност на 13 и 14 април 2018 г. се проведоха обучения на председатели и секретари на синдикални организации от общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча. УД бр. 16 от 30 април 2018 г.
Преподавател по народно пеене в българското неделно училище в Лондон е носител на почетния приз „Българка на годината – 2017“ По инициатива на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на Република България на 18 април т.г. се състоя официалната церемония по връчването на годишното отличие „Българка на годината – 2017“. Годишното отличие на ДАБЧ на името на св. Злата Мъгленска, чийто образ символизира традиционните добродетели на българката, бе връчено на ангелогласната Десислава Стефанова, създател и ръководител на Лондонския и Швейцарския български хорове и преподавател по народно пеене в неделното училище „Иван Станчов“ към българското Посолство в Лондон. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
Кръгла маса „Мисия учител“ На 19.04.2018 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се проведе второто издание на кръглата маса „Мисия учител“. Официални гости на събитието бяха проф. д-р Хр. Бонджолов – ректор на Великотърновския университет, проф. д-р Г. Бонева – зам.-декан на Педагогическия факултет, Антоанета Андреева – председател на ОбКС на СБУ – ВеликоТърново, и др. Проф. д.п.н. Мариана МАНДЕВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГАВРАИЛ:
Да е благословена мисията на българските учители
България има сила, способна да я води напред – чрез просвещение да повдигне самочувствието на народа. Това е българското учителство. Записа: Таня ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
СБУ участва в международен форум за „зелена“ икономика Делегация на Синдиката на българските учители взе участие в провелия се на 19 и 20 април т.г. в Минск, столица на Република Беларус, международен форум „Профсъюзите и „зелените“ работни места“. Светла СТРУМИНА бр. 16 от 30 април 2018 г.
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ, ИЗДАТЕЛ НА СПИСАНИЕ BUSINESS LADY И СЪЗДАТЕЛ НА BUSINESS LADY CLUB: Нашето общество има потребност от позитивизъм Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
Можем да бъдем по-добри заедно Уникален Празник на ромите последва отбелязването на светлите Великденски празници в столичния район „Красна поляна“. Организиран за първи път от Инициативен комитет „Факултета“ и единственото по рода си в страната ни Народно читалище „Ромски таланти – 2016“ с председател Кирил Василев, празникът представи разнообразната и успешна дейност на читалището, насочена към развитие на образователните способности на децата и учениците, както и богата музикална програма. Светла СТРУМИНА бр. 16 от 30 април 2018 г.
Поклонение пред Ботев „Изпълни се пророчеството твое – жив си ти!“ Тези думи на голямата ни поетеса Елисавета Багряна видяха на лобното място на Ботев в подножието на връх Камарата седмокласниците от с. Владимирово, община Бойчиновци, на организираната през пролетната ваканция екскурзия по проект „Твоят час Наталия ИСАЕВА, старши учител по Български език и литература, с. Владимирово, община Бойчиновци бр. 16 от 30 април 2018 г.
Столичното 102. ОУ „Панайот Волов“ с часове по човечност и добротворство В Руския културно-информационен център в София ученици и учители от 102. Основно училище „Панайот Волов“ с директор Румяна Колева инициираха празничен благотворителен концерт под наслов „Доброто сърце е по-силно от всяка вълшебна пръчица“. Димитринка ХРИСТОВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
10 ГОДИНИ „РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО“
В полза на децата на България
На 24 април 2018 г. при изключителна тържественост се състоя Десетото юбилейно издание на благотворителния концерт-церемония „Различни, но заедно“ и годишните награди „Сърцето на София“, „Сърцето на България“. Инициативата, която се организира от Арт Център „Кърнолски“ съвместно със Синдиката на българските учители, в тясно сътрудничество с д.ик.н. Янка Такева, председателя на СБУ, се радва на изключителен успех и популярност и получава подкрепата на държавни институции и неправителствени организации. СВЕТЛА СТРУМИНА, ТАНЯ ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 30 април 2018 г.
Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2018г. , подписан на 21.12.2017 г. - - бр. 15 от 23 април 2018 г.
Майкъл Теуш, ръководител на отдел в Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ към Европейската комисия: Образованието е факторът, който определя пътя на нашите общества и икономики Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
Заедно за изграждане на партньорски взаимоотношения между учители и родители На 16 април 2018 г. , по инициатива на евродепутата от ГЕРБ и ЕНП Асим Адемов и с подкрепата на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, в София се проведе форум „Да върнем родителите в училище“. Домакин на събитието беше Националната финансово-стопанска гимназия с директор Мая Гешева. Във форума участваха още: заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова; началниците на РУО – София-град, д-р Ваня Кастрева и на РУО – Благоевград, Ивайло Златанов; директори на училища в цялата страна; учители; специалисти от научните среди, работещи по проблемите на взаимодействието между училище и семейство; представители на Асоциация „Родители“; представители на Обществени съвети, на училищни настоятелства, на неправителствени организации. Целта на форума бе да се предостави платформа за диалог между заинтересованите страни. Велина АНТОВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
Доц. д-р Антоний Гълъбов, социолог и преподавател в Нов български университет: Бъдещето на българското образование зависи от авторитета и публичната подкрепа за българския учител Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
Обучение на актив на СБУ от общините Чирпан и Братя Даскалови - Диана ТЕЛЕНЧЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Чирпан бр. 15 от 23 април 2018 г.
Силна пролетна офанзива на СБУ в Габровска област Регионална среща с новоизбрани председатели и секретари на Синдиката от областта УД бр. 15 от 23 април 2018 г.
Успешни модели за социално включване на деца от уязвими групи Детската градина „Пролетна дъга“ в Шумен и здравната служба в съседното село Ивански са обновени по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която подпомага социалното включване на роми и други групи в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Ремонтираните сгради дават възможност за по-добър достъп на представители на ромската и турската общности до образование и здравеопазване. В събитията по официалното им откриване участваха представители на Държавния секретариат по икономически въпроси и на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, които са в България за редовната годишна среща на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. УД бр. 15 от 23 април 2018 г.
Патронен празник на българщината и духовността, 220-годишни от рождението на митрополит Авксентий Велешки Най-голямото общинско средищно училище на територията на община Самоков, носещо името „Митрополит Авксентий Велешки“, празнично отбеляза 220-годишнина от рождението на своя патрон. Школото е приемник на откритото през 1876 г. Самоковско Рилско богословско училище. „Ние гледаме смело в бъдещето, обърнати с гордост към миналото и с отговорност към настоящето“ е веруюто на учители и ученици. Днес те не само пазят традициите, завещани им от техния патрон, но и развиват новостите в областта на образованието. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
ОУ „Константин Фотинов“ в Лом – 125 усилни и паметни години През 1893 г. след гимназията в Лом е открито второто училище. Архивите говорят, че в Ia отделение идват ученици от целия град и те са 55 на брой. Почти липсват нагледни пособия, а вода за пиене в училище се носи от близките кладенци. Трудно начало! Учителите основатели обаче не униват. Те поемат пътя напред и нагоре. Васил БОЖИНОВ бр. 15 от 23 април 2018 г.
Паметта на времето или за патриотичното възпитание на децата и учениците в община Габрово В новия Закон за предучилищното и училищното образование (2016 г.) училището създава условия за цялостно развитие на детската и учениковата личност, за получаване на знания, за придобиване на съвкупност от компетентности – умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование и на ученика към реалния живот. В тази връзка е втората съществена функция на училището – възпитанието на ценности и нравствени добродетели на бъдещите поколения. Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ – Габрово бр. 15 от 23 април 2018 г.
Младите еколози от СУ „Райчо Каролев“, гр. Габрово, обогатиха познанията си за опазването на околната среда На 4.04.2018 г. ученици от СУ „Райчо Каролев“ – гр. Габрово, участващи в групата по интереси „Млад еколог“ по проекта „Твоят час“ с ръководител Мартин Христов, посетиха за първи път най-голямата петролна рафинерия в Югоизточна Европа и най-голямото промишлено предприятие в България – ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас. УД бр. 15 от 23 април 2018 г.
Празник на азербайджанските традиции и ценности По покана на извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, Синдикатът на българските учители бе част от тържественото честване на Международния ден на Новруз, свързан с пролетните традиции и ритуали, с многообразната азербайджанска култура и ценности. Димитринка ХРИСТОВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
Доброто ражда добро Вече 28 години, верен на своя девиз „Доброто ражда добро“, Обществен фонд „Детство“ работят в най-добрия интерес на децата с трудна съдба. През изминалата 2017 г. двадесет и първият „Фестивал на радостта“ под патронажа на Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, се проведе от 6 до 14 юни 2017 г. в НДК с. Ястребино, област Търговище. В него участваха 110 деца и 36 ръководители и помощен персонал от 20 институции – центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ). Основната цел на проекта – да се създадат условия за социализация и изява на децата от ДДЛРГ и ЦНСТ, беше постигната чрез предоставяне на възможност на децата за изразяване и общуване чрез изкуство и разгръщане на творческия им потенциал, обмяна на идеи и методика за работа с децата в различните области на изкуството, преодоляване на проблеми в общуването, повишаване на знанията в различните сфери на социалния живот и обкръжаващата ги среда; здравна профилактика и физическо укрепване. Игри, забавления, ползотворни занимания, емоции, учене чрез правене – това е фестивалът! Детски усмивки, прегръдки, нови приятелства, трайни приятелства, усмихнати лица на щастливи деца – споделят ръководителите, удовлетворени от това, което правят с децата. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
„Камчия“ влезе в Международната асоциация на детските лагери Санаторно-оздравителният комплекс (СОК) „Камчия“ стана първият български пълноправен член на Международната асоциация на детските лагери – ICF. В нея членуват над 4300 организации, филиали и индивидуални участници от 90 страни по света, обединени от желанието да предадат своите знания, ентусиазъм и опит, натрупан в работата с деца и млади хора. Международната асоциация на детските лагери е световна организация с 30-годишна история, обединяваща професионалистите в организирането на детски и младежки отдих. Най-много пълноправни членове има от Австралия, САЩ, Китай, Канада, Сингапур и Русия. Инфо СОК „КАМЧИЯ” бр. 15 от 23 април 2018 г.
Публично представяне на ново монографично научно изследване По инициатива на началника на РУО – София-град, д-р Ваня Кастрева, в присъствието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева се състоя публично представяне на новото научно изследване „Насоки за интелигентно българско образование“ – плод на дългогодишния авторски труд на акад. проф. д-р по философия и икономика Асен Богданов и чл.-кор. проф. д-р по икономика Стойчо Симов. (Представено на страниците на в. „Учителско дело“ в брой № 10/19.03.2018 г.). Гости на инициативата, провела се на 16 април т.г. в Централата на СБУ, бяха директорът на Дирекция „Образование“ в Столична община Мария Минчева, членове на Обществената академия за наука, образование и култура (ОАНОК), учители и членове на СБУ, експерти от Централата на Синдиката. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
23 април - Световен ден на книгата и авторското право
Растат чудесни деца!
Дойде хубавото пролетно време и с него – времето за ученическите екскурзии. Какъв по-голям подарък биха могли да подарят учителите на възпитаниците си, ако не вълнуващото преживяване от едно пътуване до непознат град или село, където очите на децата ще попиват красотата на България, към която ги насочва мъдрото учителско слово, а към знанията за родината ще се добавят нови, непосредствено придобити, и затова ще бъдат и трайно запомнящи се. Мария Галишка-ВЛАДИМИРОВА бр. 15 от 23 април 2018 г.
ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ
Мир и светлина Вам в душите
Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Със светлина в душите и сърцата, с истинска пасхална радост и благодарност към Небесата, поради изгряващата от гроба Светлина на живота и тази година благоговейно посрещаме Възкресение Христово. Прекланяме се пред дивния Божи Промисъл и пеем победната песен: „Христос възкръсна от мъртвите!“ И радостта ни е пълна, защото извира от непосрамената ни вяра в победилия смъртта наш Господ, Който „...възкръсна, както беше казал“ (Мат. 28:6). И Който претърпя унижения и страдания заради нас, като прие смърт „и то смърт кръстна“ (Фил. 2:8), за да покрие извършеното някога престъпление, да ни освободи от робството на греха и смъртта и да ни дарува Своето спасение. Председател на Св. Синод †Неофит - Патриарх Български и Митрополит Софийски и Членовете на Св. Синод бр. 14 от 16 април 2018 г.
IV РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ „УЧИЛИЩЕТО – МЯСТО ЗА ДЕЦА“
Заедно градим личностите на новото време
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на IV Регионална конференция на началните учители от област Пловдив „Училището – място за деца“. Конференцията, която бе и заключителен етап на методическата и квалификационната дейност на РУО – Пловдив, в училищата от едноименната област, премина под патронажа на началника на РУО – Пловдив, Иванка Киркова и се проведе на 30 и 31 март т.г. в Хисаря.

Гости на конференцията бяха и Галя Захариева, заместник-председател на Комисията по образованието и науката в 44. Народно събрание, Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Крум Косев, представител на EVN България, и инж. Александър Чобанов, създател и ръководител на извънкласното Национално училище по роботика – България.

УД бр. 14 от 16 април 2018 г.
ИВО ДИМОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД:
Подобряваме базата, средата и социалните придобивки на учителите, за да могат спокойно да работят и да се чувстват оценени
- Г-н Димов, наскоро Вие бяхте отличен от Синдиката на българските учители с високото отличие „Най-добър социален партньор - кмет“ за принос в развитието на социалното сътрудничество. Какво означава за Вас тази награда?

- Благодаря за признанието от Синдиката на българските учители, което приемам не като награда, а като признание. Радвам се, че СБУ вижда в мен добър партньор. Изпитвам дълбоко уважение към хората в системата на образованието и като кмет правя всичко по силите си да подобря базата, средата и социалните придобивки на учителите, за да могат те да работят и се чувстват оценени за това, че образоват толкова отговорно със знания децата ни.

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 16 април 2018 г.
ДОЦ. Д-Р ГЕНЧО ВЪЛЧЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛ В КАТЕДРА „ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ“ В ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ:
Приобщаващото образование е социален феномен, реализиращ се при определена степен на зрялост в обществото
- Доц. д-р Вълчев, като преподавател с практически опит в сферата на приобщаващото образование, според Вас какво трябва да се направи, за да имаме ефективно и по-качествено включващо образование? Кои са решаващите фактори за навременна и качествена подкрепа на личностното развитие на децата още от предучилищния сектор?

- Актуалността на проблема е безусловна, като се имат предвид световните тенденции за толерантност и приемане на хората с увреждания във всички сфери на социалната среда, националните политики към приобщаването на деца с увреждания в общообразователната система. Моето разбиране е, че приобщаващото образование не е само мечта, педагогическо новаторство, научно постижение, израз на толерантност, образователна стратегия, батерия от нормативни документи или следствие от политическо решение. Приобщаващото образование е социален феномен, който се реализира при определена степен на зрялост на обществото и готовност на неговите институции и е продукт на еволюционно развитие, а не на революционни идеи. То е функция на социалната еволюция.

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 16 април 2018 г.
Обучителен семинар на синдикалния актив от област Сливен и общините Павел баня и Раднево От 29 до 31 март т.г. в Нова Загора и Сливен се проведе обучение на новоизбраните председатели на синдикалните организации на СБУ от Сливенска област. В Нова Загора взеха участие 26 синдикални членове, а в Сливен – 32 новоизбрани председатели от цялата област – Сливен, Твърдица, Котел и Нова Загора. Работните срещи бяха организирани от Бойка Няголова, председател на ОбКС на СБУ в Нова Загора, Стоянка Драгиева, председател на РС на КНСБ – Нова Загора, и Иван Господинов, председател на ОбКС на СБУ – Сливен, и областен координатор за Сливенска област. В обучението взеха участие Роза Костова, главен експерт-юрист, и Иван Кънчев, главен експерт в „Професионално-творческо направление“ в Централата на СБУ. Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 14 от 16 април 2018 г.
ДГ №38 „ДОРА ГАБЕ“ – ГР. СОФИЯ
Пролетни празници разказват неписаната фолклорна история на страната ни
Празничен концерт, посветен на пролетните празници Лазаровден и Цветница, се проведе в Деня на пролетта – 22 март, в столичната ДГ №38 „Дора Габе“ – район „Надежда“. Концертът бе посветен и на 80-годишния юбилей от създаването на СО в район „Надежда“, в който през 1978 г. е отворила врати и детската ни градина. Юбилея уважиха: Георги Данов – председател на ОбКС на СБУ – район „Надежда“, А. Георгиева – зам.-кмет на район „Надежда“, и членове на нейния екип, директори на водещи столични детски градини, проф. Весела Гюрова – преподавател във ФНПП при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, родители и др. Екип на ДГ „Дора Габе“ бр. 14 от 16 април 2018 г.
В Батак пазят българските традиции и обичаи Децата от четвърта подготвителна група на ДГ „Катя Ванчева“ с директор Дафинка Янева участват в Национален виртуален проект „Пъстра китка“ на педагога Трендафилка Чожгова в платформата eTwinning – общността на училищата в Европа. Дейността по уеб базираните проекти eTwinning е част от европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“ и дава възможност на педагози от цяла Европа за съвместна образователна дейност. Целта на проекта е опознаване, съхраняване и опазване на богатото фолклорно наследство, отминали или изчезващи традиции и обичаи на българите.

Като представители на Родопската фолклорна област, малките възпитаници от ДГ „Катя Ванчева“ – Батак, пяха и танцуваха, научиха много за седемте фолклорни области от своите връстници от Добрич, Пловдив, Бургас, София, с. Мосомище и Свищов, изпратиха и получиха коледни и великденски картички, мартенички.

Трендафилка ЧОЖГОВА, председател на ОбКС на СБУ - Батак бр. 14 от 16 април 2018 г.
Българската общност в Прага чества Великден За пръв път в най-новата история на Българската православна общност в Прага, в събота срещу неделя на 7.04.–8.04.2018 г., се състоя тържествена българска Великденска богослужба в Чешката столица. Тя беше отслужена в Храма на ул. Wuchterlova 6, Dejvice, Praha 6 от отец Пламен, който отправи Пасхално приветствие към православния български народ в Прага.

Десетки българи, работещи и живеещи в Чехия, се стекоха на службата за да запалят свещичка от свещения Великденски благодатен огън.

УД бр. 14 от 16 април 2018 г.
Визуално ориентиране на учителя Присъщо на човека е преди и в хода на своето поведение и дейност да опознава условията и да постъпва в зависимост от получаваната информация. В този смисъл той се ориентира. Качеството на ориентирането го предпазва от грешки и гарантира успехи.

Най-сложно е ориентирането в душевността (психиката) на личността – в нейните ценности, нагласи, преживявания, очаквания, отношения, възможности и избиране, в съответствие с тях, на верни подходи. Това нарежда професията на учителя сред най-трудните и отговорните. От учителя се изисква вярно ориентиране и адекватно на условията и потребностите поведение и дейност.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 14 от 16 април 2018 г.
Великденска благотворителна изложба на ученици от 143. ОУ в 44-то Народно събрание Председателят на 44-то Народното събрание на Република България Цвета Караянчева, председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов и много народни представители от различни парламентарни групи подкрепиха Великденската благотворителна инициатива на учениците от столичното 143. Основно училище „Георги Бенковски“ в помощ на техни връстници, лишени от родителски грижи.

Специален поздрав до младите добротворци от 143. ОУ за тяхната социална ангажираност и достоен пример за подражание бе поднесен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, която многократно е оказвала подкрепа на учениците и техния учител Виолин Неделчев да бъдат част от дълбоко човешки благотворителни каузи като тази под мотото „Деца дариха доброта на деца чрез изкуството.“

Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 16 април 2018 г.
Столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ – с почетен диплом и юбилеен медал от СБУ по случай 100-годишнината си В навечерието на Великден, учениците, учителите и ръководството на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ отпразнуваха с впечатляващ тържествен концерт и с много различни изяви 100-годишнината от основаването на училището. То е сред най-предпочитаните в район „Красно село“, с вековна история и традиции, доказало своя авторитет в столичната образователна система и обединило амбициите на ученици и учители по пътя на познанието, мъдростта и успеха. Доказателство за високия професионализъм на учителите на 25. ОУ са многобройните успехи на учениците в ежегодни надпревари, национални и международни състезания. Своята съвременна визия и новаторство като член на Кеймбридж училищата у нас, 25. ОУ доказва всеки ден, развивайки традиции, европейско качество в обучението, възпитавайки поколения достойни българи, които с гордост тачат делото на своя патрон. По повод юбилея, както и за завоювани позиции, ръководството и екипът на 25. ОУ получиха поздравителен адрес и цветя от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, поднесени от Желю Иванов, главен експерт. Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 16 април 2018 г.
ФОРУМ ОТ КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – 2018
СБУ инициира международна конференция в подкрепа на младите учители
На 27 и 28 март 2018 г. при изключителен успех в София се проведе международна конференция на тема: „Подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование. Привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието“, организирана от Синдиката на българските учители, Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България с финансовата подкрепа на Европейската комисия и програмата на Европейския съюз „Еразъм +“.

В политиките на СБУ младите учители имат приоритетно място. Близо десетилетие Синдикатът активно работи по проблеми, свързани с привличането, задържането и реализацията на младите учители в образователната система, насочвайки общественото внимание върху статуса на учителя и престижа на учителската професия.

С актуалната конференция в рамките на първото българско европредседателство СБУ поставя на дневен ред издигането на ново, по-високо ниво дискусионната тема за младите учители, за необходимостта от приемственост в учителската професия и привличането на млади, ефективни учители, подготвени за предизвикателствата в обществено-икономическата и информационната среда в контекста на протичащата образователна реформа в глобален аспект.

Сред официалните гости на събитието бяха: Майкъл Теуш – представител на Европейската комисия по образование, Йорданка Фандъкова – кмет на София, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Кристин Блоуър – президент, и Сюзан Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образованието (ETUCE), Моника Панайотова – зам.-министър за българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 г., Сара Кик – международен секретар в Европейската федерация на работодателите в образованието (ЕFEE), Галя Захариева – зам.-председател на Комисията по образование и наука към 44. Народно събрание, инж. Пламен Димитров – президент на КНСБ, Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“, инж. Таня Михайлова и Деница Сачева – зам.-министри на образованието и науката, Албена Михайлова – главен секретар на МОН, д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето, Живка Първанова – зам.-областен управител на Областната администрация София-град, д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България, Бойко Свиленов – областен координатор на Съюза на работодателите в системата на народната просвета за област Перник, д.ф.н. Татяна Калканова – изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, представители на медиите и др.

В мащабния международен форум се включиха над 60 синдикалисти и експерти в сферата на образованието от 25 европейски и други държави. В конференцията взеха участие над 130 представители на Европейския синдикален комитет по образование, Европейската комисия по образование и научни институции от ЕС, членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, директори на дирекции и експерти от МОН, социални партньори, представители на законодателната, изпълнителната и местната власт и други заинтересовани страни, български учители от различни поколения. Приветствия до организаторите и участниците в конференцията отправиха представители на български институции и европейски организации.

Редакционен екип на УД бр. 13 от 9 април 2018 г.
Обучителен семинар на синдикалния актив от общините Петрич, Банско и Разлог На 23 и 24 март в местността Бетоловото край Разлог се проведе двудневен обучителен семинар на синдикалния актив на СБУ на общините Петрич, Банско и Разлог. Зам.-председателят на СБУ Красимир Попов поздрави участниците във форума от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и от свое име за всеотдайността и професионализма, с които работят в своите организации. Фактите говорят сами за себе си – добър процент на синдикализация чрез активен и ползотворен социален диалог с общинските власти и работодатели. Красимир Попов запозна председателите на синдикални организации на СБУ с актуалните политики на СБУ след неговия VII конгрес. Акцент бе поставен върху организационното състояние на синдиката и мерките за неговото усъвършенстване на ниво синдикална организация и община. Редовното събиране на членския внос, правилното водене на документацията, екипната работа, стремежът към системност в общуването между синдикалните членове чрез провеждане на събрания, отбелязването на празници и др. бяха едни от основните акценти в диалога с председателите на синдикалните организации. Персоналната грижа за всеки един наш синдикален член – това е сърцевината на синдикалната ни дейност в образователните институции. Нужно е повече да се разговаря с колегите, да им се поднася информация за това, което прави синдикатът. Дигиталните информационни механизми между трите нива в структурата на синдиката се нуждаят от усъвършенстване, а на места и от коренна промяна, за да сме адекватни на времето, в който живеем – сподели Красимир Попов. В експозето си той запозна колегите и с проекта за нов КТД и инициативите на СБУ „Не на насилието над деца, ученици и учители“ и „Образование в доброта“. Росица ТУМБЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Разлог бр. 13 от 9 април 2018 г.
Представен бе докладът за България в рамките на Европейския семестър – 2018 г. В Дома на Европа в столицата бе представен годишният доклад за България, който се издава в рамките на Европейския семестър. Събитието бе организирано от Представителството на Европейската комисия в България. Дискусионният форум бе открит от Огнян Златев, ръководител на българското председателство. „Процесът на Европейския семестър е еманация на солидарността в Европа – националните правителства и европейската комисия работят заедно за идентифициране на проблемните области, които имат нужда от реформи, за да направим живота на нашите граждани още по-добър“ – каза в словото си г-н Златев. Основните заключения на доклада бяха представени от Ищван Пал Секели – директор на генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“, и Стефан Улсон – директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия. Докладът съдържа годишния анализ на службите на Комисията на икономическото и социалното положение в държавата членка, в това число на напредъка при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки през годините по теми като икономическата ситуация, дисбаланси и рискове, финансов сектор, пазар на труда, развитие на социалната сфера и образованието. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 13 от 9 април 2018 г.
Децата от ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“ с Великденски концерт-спектакъл В начеверието на най-светлия християнски празник – Великден, двадесет и четирите учители и педагогически специалисти, членове на СБУ, заедно с децата от Центъра за специална образователна подкрепа „Проф. дпн Георги Ангушев“ в София, представиха Великденски концерт-спектакъл - специален поздрав за Синдиката на българските учители. Тържеството бе реализирано по идея на Ивайло Аспарухов, председател на синдикалната организация на СБУ в ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“. С песен, танц и слово децата от Центъра пожелаха на председателя на Синдиката д.ик.н. Янка Такева и работещите в Централата на СБУ здраве, благоденствие, сили и успехи. Изразиха обич и благодарност към директора Верка Русинова и учителите за грижата към тях.

Гости на тържеството в ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“ бяха Желю Иванов – главен експерт в Централата на Синдиката на българските учители, Виолета Тричкова – председател и Деница Денинска – секретар на ОбКС на СБУ – район „Илинден“, родители и медии.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 9 април 2018 г.
Проф. Гена Велковска представи шестата си стихосбирка Авторът на книги и учебници проф. Гена Белковска представи шестата си стихосбирка „Дали умира самотата“ на 23 март т.г. в Съюза на българските журналисти, София. Творбите на талантливата потетеса са неповторими, защото чрез тях се усеща диханието на земята, цветовете на годишните сезони и сладко-горчивия вкус на живота. Проф. Велковска е от онези творци, които ценят и пишат за добротата, красотата и справедливостта. Родена е в село Галиче. Още от дете тя е завладяна от магията на българското слово. За своите учители и университетски преподаватели говори с много обич, почит и дълбоко уважение. Проф. Велковска насочва професионалните си интереси в областта на демографската политика и има 60 учебници и над 1000 научни разработки по темата. Извън научната сфера се вълнува от детска поезия и класическа литература. Автор е на четири стихосбирки, пропити с духовност, мистика, тъга и вяра, а нейно вдъхновение е синът й Валдес. Поетичните занимания на проф. Велковска са истинско животознание, на което тя изцяло се посвещава. Написани с талант, стиховете от новата й поетична книга „Дали умира самотата“ заемат достойно място в литературната ни съкровищница и разкриват богатия емоционален свят на проф. Велковска.

Цветя и специален поздрав за творческо дълголетие и успехи към талантливата поетеса бе поднесен от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 9 април 2018 г.
САРА КИК, МЕЖДУНАРОДЕН СЕКРЕТАР НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО:
Фокусирането върху еднакви цели от страна на социалните партньори, гарантира качествено образование за всички
- Г-жо Кик, разбрах, че за първи път сте в нашата страна. Какви са Вашите първи впечатления и какви бяха очакванията Ви за форума, на който присъствате?

- Да. За първи път съм в България. Не успях да видя много от страната Ви все още, но се докоснах до прекрасна храна и се надявам да имам възможността да разгледам и опозная Вашата столица. Мисля, че конференцията, на която присъствам е наистина вдъхновяваща. Заявените проблеми и провокираните дискусии са сходни с тези и в другите европейски страни. Удовлетворена съм от доброто взаимодействие между националната власт в лицето на столичната общинска администрация, Министерство на образованието и науката и др., партньори присъстващи тук, и национално представените синдикати, защото тези връзки са значима част от моята дейност във Федерацията, на която съм представител. Не мога да не отчета за това взаимодействие, размаха с който работи Вашия лидер – Янка Такева. Впечатлена съм.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Мария ЯЧКОВА бр. 13 от 9 април 2018 г.
СЮЗАН ФЛОКЕН, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ETUCE):
Синдикатите са движещата сила, която реализира образователни политики с участието на работодателите и властимащите
Безспорен е приносът на Янка Такева, лидер на Синдиката на българските учители, да обедини усилията на толкова много заинтересовани страни в рамките на този значим международен форум, около препоръки и становища, с които да бъдат надградени съществуващите политики за привличане и задържане на младите учители като инструмент за развитие на качествено образование. Събитието още веднъж показва колко е важно постоянното сътрудничество с хората, които вземат решения за постигане на целите на ефективното образование – достойно възнаграждение, по-добри условия на работа, мотивация, формиране на компетентности и умения, професионално развитие и кариерно израстване на учителите. Изпитвам удовлетворение, че СБУ не спира да работи за всичко това и среща подкрепата на министъра на образованието и науката и цялата национална представителна власт. Всички институции са тук, не игнорират такива събития и се съгласяват с изискванията на най-големия синдикат в България. Споделено в интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА и Йордан КРАСЕВ бр. 12 от 2 април 2018 г.
КРИСТИН БЛОУЕР, ПРЕЗИДЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ETUCE):
Моделът на успешното социално партниране включва информиране, прецизно планиране и устойчиво прилагане
Познавам г-жа Такева от много време. Признавам нейния личен и значимия принос на Синдиката на българските учители за образованието в целия европейски регион. Мисля, че СБУ е много добре организиран синдикат с водеща роля за решаване на предизвикателствата, пред които е изправена и българската образователна система, в т.ч. привличане и задържане на младите учители, осъществяване на приемственост между поколенията, утвърждаване на партньорски отношения между родители и образователните институции и др. Споделено в интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА, Мария ЯЧКОВА бр. 12 от 2 април 2018 г.
Първото професионално училище на Балканския полуостров – ПГТО „Добри Желязков“ в Сливен, чества 135-годишен юбилей В град Сливен има едно място, където Балканът леко полага могъщите си плещи, сякаш за да даде възможност на хората да открият в лоното му силата на духовното извисяване.

На това място среща си дават възраждане хрониките на не една барутна епоха, съвременният път на индустриална България. Една тънка нишка обединява тази необикновена палитра – историята на първото професионално училище на Балканския полуостров. В контекста на историческите факти стои фигурата на Добри Желязков – Фабрикаджията – патронът на училището. Идеята да създаде промишлено производство (основаната от него текстилна фабрика през 1834 г.), разчупва тесните рамки на занаятчийството. Българското възраждане прави първите си стъпки в извоюването на националната си идентичност, а Фабрикаджията дръзва да покаже на поробените, че свободата може да има различни измерения.

Показателен е фактът, че училището е създадено само пет години след Освобождението на България – през 1883 г. В основата на това родолюбиво начинание е тогавашният сливенски префект Димитър Хаджииванов. Оттогава вече 135 години – до днес училището доказва, че е истинска ковачница на кадри. В рамките на този период са подготвени над 14 000 специалисти за текстилната промишленост. Най-силният аргумент в това отношение са не цифрите и фактите, а дълголетието. Към традиционните специалности, с които училището се утвърждава като водещ фактор в професионалното образование: предачество, тъкачество, апретура и багрене, плетачество съвсем естествено се добавят и съвременните „Моден дизайн“, „Компютърно проектиране и десениране на тъкани и плетени площни изделия“.

Автор Екип на ПГТО „Добри Желязков“, гр. Сливен бр. 12 от 2 април 2018 г.
Четвъртвековен юбилей отпразнува столичната ДГ № 39
„Пролет“
Всеки рожден ден е щастливо събитие, изпълнено с радост, вълнение, скъпи спомени и равносметка за положения труд. И както се полага на празник, с много цветя, балони и вълшебен поетично-музикален спектакъл под наслов „Да нарисуваме с усмивка, щастливото детство“, възпитаници и учители на столичната Детска градина № 39 „Пролет“ с директор Олга Сотева отпразнуваха 25-годишнината от създаването на предучилищната институция в район „Овча купел“. Висококвалифициран педагогически екип е в основата на здравата и стабилна образователна среда за децата. С много професионализъм, внимание и грижа те даряват младите граждани с ценни знания, умения и навици. По повод четвъртвековния празник на ДГ № 39 „Пролет“ специален подарък, цветя и поздравителен адрес до ръководството и 55-членния екип на градината бе поднесен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Димитринка ХРИСТОВА бр. 12 от 2 април 2018 г.
Според TIMSS 2015 г. българските ученици са над средното ниво по математика и природни науки Изследването TIMSS сравнява образователните програми и постиженията на ученици от различни страни по математика и природни науки в началния етап на образование. Организира се от Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието и работи с надеждни и сигурни данни за подобряване в преподаването по математика и природни науки.

TIMSS се провежда на 4 години, в 4. и в 8. клас, в 57 страни и с участието на над 580 000 ученици. Последното му издание е представено в края на 2016 г. на международно ниво и в България. Всяка страна избира с кой клас да участва, като България за първи път избира четвърти клас, тъй като досега сме участвали само с осми. Средната възраст за четвъртокласниците трябва да е поне 9,5 години, а ние покриваме стандарта с 10,8-годишни деца.

Четвъртокласниците в България получиха 524 точки по математика, което е с 24 точки над средния резултат от изследването, 4% от тях са налучквали. Постиженията им варират между 373 и 649 точки, въпреки че учат по една и съща система. Важно е да се открие защо има такава огромна разлика.

По математика най-добре сме се справили с модула „числа“, а най-зле с „данни“, докато в природните науки сме най-добре с биологията, а най-зле – с физиката и химията.

По математика най-високите резултати са постигнати в столицата (555), следвани от 26-те областни града (545), а накрая са градовете, които не са областни центрове – с 511 точки. И в България, и на международно ниво участват повече момчета (51%), но тук няма разлика в постиженията им за разлика от Близкия Изток, Южна Африка, Индонезия и Финландия, където по-силни по математика са момичетата, а в Европа, Австрия, САЩ, Канада и Хонконг са момчетата.

По природни науки българчетата достигнаха 536 точки – с 36 точки над средното. Резултатите варират между 352 и 668 точки, като само 2% от децата са налучквали. Най-много точки са постигнати в град София (582), следвани от областните центрове (551) и от обикновените градове (511). Тук отново няма разлика между момчета и момичета за разлика от Швеция и Казахстан, където по-добри са момичетата, а в Европа и САЩ – момчетата.

Мария ЯЧКОВА, експерт в Социално-икономическо направление в Централата на СБУ бр. 12 от 2 април 2018 г.
Надграждане на знания и компетентности за качествена синдикална и учебна дейност На 16 март 2018 г. в Централата на СБУ в град София се проведе обучение на новоизбрани председатели на синдикални организации на СБУ от София – град. Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Организационно направление в Централата на СБУ бр. 11 от 26 март 2018 г.
АРХИМАНДРИТ АТАНАСИЙ, ПРОТОСИНГЕЛ НА ЗАПАДНА И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ НА БПЦ: Да си учител – това не е професия, а служение Интервю на Велина АНТОВА бр. 11 от 26 март 2018 г.
ДОНКА МИХАЙЛОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН: В процес сме на разработване на механизъм за цялостна подкрепа на младите педагогически специалисти Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 26 март 2018 г.
Важно да знаете В Държавен вестник, бр. 20 от 06.03.2018 г. са обнародвани Законът за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана и Законът за платежните услуги и платежните системи. Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 11 от 26 март 2018 г.
Обучение на синдикалния актив от община Роман На 13 март 2018 г. в изпълнение на политиките на Синдиката на българските учители в актовата зала на община Роман, област Враца, се проведе обучение на синдикалния актив от общината. В него взеха участие членовете на Общинския координационен съвет на СБУ – Роман, както и членовете на Синдикалните комитети на синдикалните организации на територията на общината. Албена СТОЯНОВА, председател на ОбКС на СБУ – гр. Роман бр. 11 от 26 март 2018 г.
Обучение на синдикалния актив от община Мездра На 14 март 2018 година в СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра, се проведе обучение на ОбКС на СБУ, синдикални активисти и председатели на синдикални организации от общината. Представителите на Централата на СБУ в София – Роза Костова, главен експерт-юрист в направление „Трудовоправна защита“ и Пламен Иванов – главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“, бяха посрещнати радушно. Екип на ОбКС на СБУ – Мездра бр. 11 от 26 март 2018 г.
Регламентът за участие в Петия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2018 г.“ Стр. 3 УД бр. 11 от 26 март 2018 г.
Среща на генералните директори за училищното образование от държавите членки на ЕС във 2. АЕГ „Томас Джеферсън“ Столичната Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ – София, бе домакин на провелата се на 13 март т.г. дискусия - част от програмата на срещата на генералните директори за училищното образование от държавите членки на ЕС в рамките на българското председателство. Във фокуса на дискусията с участието на учители и ученици от гимназията бе поставена темата за ключовите компетентности и бяха обсъдени редица въпроси. Екип от II АЕГ бр. 11 от 26 март 2018 г.
Золотая муза“ с признание за български учители Мариана Пенчева, директор на СУ „Максим Горки“ в гр. Стара Загора, Олга Кръстева – учител по руски език в 125. СУ „Проф. Боян Пенев“ в гр. София, и Мая Атева - дългогодишен учител по биология на руски език в 142 СУ „Веселин Ханчев“ в столицата, бяха отличени с плакет и грамота в 24-то издание на престижните награди „Золотая муза“.

Това стана по време на тържествената церемония по връчване на наградите „Золотая муза“ – 2018 година, която се състоя на 14 март в Мраморната зала в Руския културно-информационен център в София.

Светла СТРУМИНА и Таня ЛЕОНИДОВА бр. 11 от 26 март 2018 г.
160 ГОДИНИ ДРЯНОВСКО КЛАСНО УЧИЛИЩЕ
Училището – свят на разум, приятелство и любов
Кацнало на върха на хълма, огрявано от първите лъчи на изгрева, изпълнено със смях и глъч, Средно училище „Максим Райкович“ неусетно изпълни достолепните 160 години. Благодарение на самоотверженото дарение на своя благословен патрон и изявен възрожденец Максим Райкович, през 1858 г. то измества остарелите вече методи на килийното и взаимното училище и поема пътя на модерно развиващото се класно обучение под вещото ръководство на първите си директори Радко Радославов и Христо Хаджихристов. Цонка ХРИСТОВА – учител по БЕЛ, Росица МАРЧЕВА – главен учител бр. 11 от 26 март 2018 г.
Нова книга, посветена на борбата с тероризма Обществената академия за наука, образование и култура (ОАНОК) с председател акад. Асен Богданов организира в столицата представяне на новата книга „Терор“ на експерта по сигурността Иван Палчев. Книгата на Издателство „Проф. Марин Дринов“ – БАН, може да бъде открита на книжния пазар. Тя представлява задълбочен анализ на историята на атентатите от дълбока древност до наши дни, на видовете тероризъм като уродливи социални проявления в съвременния свят. Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 26 март 2018 г.
Орденът на рицарите Тамплиери отличи ученици от столичния район „Подуяне“ В столичното 49. ОУ „Бенито Хуарес“ се състоя финалният кръг на ученическия конкурс „Да съхраним българското“, посветен на запазването, съхраняването и предаването на българските традиции и ценности, организиран от Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Света София“ и столичния район „Подуяне“. Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 26 март 2018 г.
Педагогическа елегия на прага на пролетта Още в началото на българския Закон за предучилищното и училищното образование, в който, предполага се, е залегнал духът на нашето високо възпитателно дело… Константин ДИМИТРОВ, учител по английски език в СМГ „Паисий Хилендарски“ бр. 11 от 26 март 2018 г.
28 години СБУ: В полза на обществото, с устрем и енергия за бъдещето Във време, в което динамиката на обществено-политическите и икономическите процеси у нас и в глобалния свят ни изправят пред предизвикателства, когато дигитализацията навлиза в живота, „изпреварвайки мислите ни“, а общото усещане за липса на нравствени и морални ценности в обществото ни непрекъснато расте, потребността от стожер, който да пази устоите на българското учителство и да задава посоките на развитие на българското образование, е повече от необходимост. Доказва го с 28-годишната си дейност най-големият отраслов синдикат у нас, водещата организация на гражданското общество в България – Синдикатът на българските учители. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 19 март 2018 г.
Основни положения на организацията на XXI национален конкурс на Синдиката на българските учители „Учител на годината” - От Организаторите бр. 10 от 19 март 2018 г.
Столичният район „Надежда“ – пример за местни политики за подобряване на взаимодействието в образователните институции Синдикатът на българските учители инициира национална кампания „Не на насилието над деца, ученици и учители!“, подкрепена от МОН и останалите социални партньори. Чрез нея СБУ призова гражданите, обществото и институциите да бъдат безкомпромисни към всякакви форми на насилие над и между децата, учениците, родителите и учителите; целенасоченото и арогантно обругаване на образователните институции на учителя и на учителската професия. Инициативата на СБУ акцентира върху необходимостта от обединяване на усилията и действията на всички за издигане на престижа на българския учител и увеличаване на доверието в системата на предучилищното и училищното образование.Един много добър пример за местни политики, свързани с подобряването на педагогическото взаимодействие между учители, родители и ученици в образователните институции, ни дава повод за среща разговор с кмета на Столичния район „Надежда“ инж. Димитър Димов и с председателя на ОбКС на СБУ в района „Надежда“ Георги Данов. Велина АНТОВА бр. 10 от 19 март 2018 г.
Обучение на синдикалния актив в област Перник и област Кюстендил - Антоанета ИСКРЕНОВА, секретар в ИК на ОбКС на СБУ – Перник; УД бр. 10 от 19 март 2018 г.
МОН разработи проекти за 13 национални програми Министерството на образованието и науката разработи проекти на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 година. Три от тях са нови – „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Предвижда се близо 64 милиона лева да бъдат отпуснати за дофинансиране на предучилищното и училищното образование през 2018 г. Пресцентър на МОН бр. 10 от 19 март 2018 г.
Приет е Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образование На заседание на МС на 7 март 2018 г. Правителството прие Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (НИО), който предстои да бъде създаден. С него се уреждат правомощията на директора на НИО, правата и задълженията на инспекторите, условията и редът за определянето на външните инспектори, както и организацията на работата на институцията. УД бр. 10 от 19 март 2018 г.
Важно да знаете На 10.01.2018 г. Синдиката на българските учители подписа две Споразумения: с „Ертиос“ ЕООД и „Балсистем“ ЕООД за ползване с преференции за членовете на СБУ хотел „Спа Клуб Бор“ и хотел „Св. Спас“ - Велинград. Хотелите разполагат с база за отдих и релакс, за провеждане на конференции, симпозиуми, заседания, кръгли маси и други организационни форми, организирани от структурите на Синдиката на българските учители, като подробностите по организацията се уточняват за всеки отделен случай предварително и писмено. Членовете на Синдиката на българските учители и техните семейства ползват намаление в размер на 20 % от всички предлагани услуги - храна, спане, спа-процедури и др. в хотелите в дните от понеделник до петък включително, с изключение на официални празници, събота, неделя, през всички сезони. За целта е необходимо желаещите да ползват услугите на хотел „Спа Клуб Бор“ и хотел „Св. Спас“ - Велинград да представят синдикалната си членска карта, заверена от председателите на синдикалните организации на СБУ, съгласно Устава на СБУ.Пълният текст на Споразуменията са публикуван в бр. 3/2018 г. на в. „Учителско дело” и на Сайта на СБУ www.sbubg.info (в акценти) УД бр. 10 от 19 март 2018 г.
Мащабна акция на Ученическия съвет в СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово срещу насилието Учениците от СУ „Хр. Проданов“ в гр. Карлово, отбелязаха Световния ден за борба с тормоза в училище, известен още като Денят на розовата фланелка. Доброволци от различни класове раздаваха на входовете на училището розови лентички и брошури срещу насилието. По идея на Ученическия съвет красивите лъскави лентички с надпис „НЕ на тормоза в училище!“ бяха отпечатани, платени и раздадени на няколко училища от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Всички училища в общината получиха и голяма рекламна розова фланелка, изработена от винил. При нас фланелката бе залепена на колона до главния вход на училището. Вълнуващо е, когато институциите подкрепят и реализират идеите на децата. Нека това взаимодействие продължи и занапред. Росица ИВАНОВА, психолог и председател на организацията на СБУ в СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово бр. 10 от 19 март 2018 г.
Да помним уроците на историята На 7 март 2018 г., в зала ,,Петя Дубарова“ на Културен център ,,Морско казино“, Бургас, се проведе заключителният етап на конкурс за мултимедийна презентация на тема: ,,Холокост – никога повече. Да научим уроците от историята“, посветен на 75-годишнината от спасяването на българските евреи и почит към депортираните евреи от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот. Със своите презентации учениците от Профилирана природоматематическа гимназия ,,Акад. Никола Обрешков“ и Професионална гимназия по туризъм ,,Проф. д-р Асен Златаров“ доказаха, че Холокост не е случайно явление в историята, а резултат от използване и злоупотреба с власт и нарушаване на човешки права. Екип на Конкурса бр. 10 от 19 март 2018 г.
Подготвя се Закон за социалната и солидарна икономика Подготвя се проект на Закон за социалната и солидарна икономика, съобщи д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната икономика, по време на национална конференция на тема: „Жените с увреждания и родителите на деца и лица с увреждания в социалната икономика – кариерно развитие и израстване и достойно заплащане на труда“. Във форума с основни доклади и презентации участваха: д.ик.н. Янка Такева – председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Синдиката на българските учители към КНСБ, Веска Събева – председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ), Елка Тодорова – председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ), Адриана Стоименова-Стефанова – председател на Центъра за психологическа подкрепа, Иван Карагьозов – генерален секретар на „Ментал Лига“ и Ваня Григорова – икономически съветник на КТ „Подкрепа“ и председател на „Солидарна България“. В дискусиите се включиха представители на Агенцията за хората с увреждания, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, организации на хора с увреждания, родители на деца с увреждания и др. Светла СТРУМИНА бр. 10 от 19 март 2018 г.
Дискусионен форум за правата на жените „Къде е волята ни като общество да се преборим с насилието над жените?“ – с този риторичен акцент в речта си вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова откри на 9 март в София дискусионен форум на тема: „Правата на жените“. Събитието бе организирано от Фондация „Фридрих Еберт“ и Български фонд за жените, които поставиха във фокуса на дебат политиките за жените – промяната на законодателството за справяне с насилието над най-уязвимите групи в обществото – жени, деца и възрастни хора; механизмите за насърчаване и увеличаване участието на жените в политиката; принципите и стремежите на жените към свободен труд, достойното заплащане и равнопоставеност с мъжете, в т.ч. преодоляване на насилието на работното място и в обществената среда. „Обществото не бива да бъде безучастно към насилието, защото така се превръща в значителна част от проблема. Не смея да си помисля, че сме привикнали към новините за насилие над жени, деца, възрастни хора“ – отбеляза вицепрезидентът Йотова и допълни, че отношението към тези уязвими групи от обществото е признак за неговия прогрес. Димитринка ХРИСТОВА бр. 10 от 19 март 2018 г.
Ценно монографично научно изследване на ОАНОК На книжния пазар може да бъде открито поредното ценно монографично научно изследване „Насоки за интелигентно българско образование“ на акад. проф. д-р по философия и икономика Асен Богданов и на чл. кор. проф. д-р по икономика Стойчо Симов. Изданието на Обществената академия за наука, образование и култура (ОАНОК), авторите посвещават на 140-та годишнина от Освобождението на България от турско робство и на бъдещото развитие на нашата мила родина. УД бр. 10 от 19 март 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
Заедно срещу насилието на работното място
В навечерието на 8 март – Международния ден на жената, по инициатива на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева и със съдействието на КНСБ, се проведе национална конференция: „НЕ на насилието на работното място“, в която се включиха над 200 участници.

Форумът е в подкрепа на тазгодишната кампания на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) с мото: „STOP на насилието на работното място, базирано на пола!“ Тя обхваща 23 дни на действие от 14 февруари до 8 март и нейната голяма крайна цел е приемането на Конвенция на Международната организация на труда (МОТ) за премахване на насилието на работното място, базирано на пола.

Велина АНТОВА, Светла СТУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
140 Г. ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Трети март – ден за почит и национално самочувствие

С многобройни инициативи България чества своя национален празник, като изрази почитта и преклонението си към онези, които преди 140 години жертват живота си в името на свободата на нашата татковина. Сред присъстващите на тържествения концерт, посветен на честването на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война и възстановяването на българската държавност, бе и д.ик.н. Янка Такева. Събитието се проведе в Народния театър „Иван Вазов“ под патронажа на президента на Република България Румен Радев, с подкрепата на Фондация „Устойчиво развитие за България“ с председател Станка Шопова. В препълнената зала бяха представители на всички държавни институции, на много обществени организации, в това число и на Синдиката на българските учители, на Дипломатическия корпус, гости от Русия, творци, учени, общественици и др. Таня ЛЕОНИДОВА, Велина АНТОВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
Подкрепа за активен и пълноценен живот на възрастните хора в България Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и председател на комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, взе участие в кръгла маса на тема „За активен и пълноценен живот на възрастните хора в България“. Форумът се проведе на 2 март 2018 г. в Министерството на труда и социалната политика по инициатива на д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика. Експерти и представители на Национален български университет „Трета възраст“, неправителствена организация за подпомагане на активността на хората на възраст 55+ у нас, заедно обсъждаха потенциала и възможностите за включването на хората от третата възраст на пазара на труда във форми за квалификация, личностно развитие и активен социален живот.

При откриването на кръглата маса зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова отбеляза, че през последните години се наблюдава бързо застаряване на населението ни, като тенденцията обхваща както Европа, така и целия свят.

Велина АНТОВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
Дейността на екипите за обхват на деца и ученици ще бъде постоянна Работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици ще продължи и занапред. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев след поредното заседание на Координационното звено в Министерството на образованието и науката (МОН). Предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с което дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички институции.

Изготвен е и проект на Национална програма „Заедно за всяко дете“ за съвместна работа по обхват и задържане в образователната система. „Тя е на стойност 450 000 лв. и ще съдържа два модула“, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. „По първия с общо 300 000 лв. ще бъдат напълно или частично финансирани командировъчните разходи на членовете на екипите за транспорт, дневни пари и комуникационните разходи. Бенефициенти могат да са детските градини и училищата чрез регионалните управления на образованието. По втория модул ще се предоставят средства за работа в образователни институции в областите, в които има най-голям брой отпаднали ученици. За целта са предвидени 150 000 лв.“, добави г-н Вълчев.

УД бр. 9 от 12 март 2018 г.
Важно за учениците от XII клас, които ще се явяват на държавни зрелостни изпити От 6 до 16 март 2018 г. е срокът, в който учениците от ХII клас, които желаят да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да подадат заявления до директорите на училищата, в които се обучават. За тази учебна година няма промени в учебно-изпитните програми, в които са регламентирани видът и форматът на изпита и учебното съдържание. Задължителният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 21 май, а вторият задължителен изпит ще е на 23 май. ДЗИ по желание ще са от 29 май до 1 юни по график, който ще бъде обявен допълнително. В заявленията си за явяване на ДЗИ младежите посочват, че освен на задължителния изпит по български език и литература, ще се явят по определен предмет на втори задължителен изпит, както и дали ще полагат трети изпит, който е по желание. УД бр. 9 от 12 март 2018 г.
Форум в рамките на българското председателство на ЕС обсъди ключови теми за подкрепа на уязвимите региони и граждани Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и член на Икономическия и социален съвет на Република България – III група, взе участие в международна конференция на тема „Подкрепа за уязвимите региони и граждани: насърчаване на устойчивия растеж и сближаването“, инициирана в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – III група „Други интереси“. Форумът в съответствие с първия приоритет на българското председателство на ЕС за европейски икономически растеж, социално сближаване и подкрепа на уязвимите групи и региони, се проведе на 6 март т.г. в Конферентен център „Бояна“ в столицата.

Във високо-експертната среща участваха над 100 представители на III група на ЕИСК от всички държави членки на ЕС с председател Лука Жайер, членове на ИСС на Република България с председател проф. Лалко Дулевски, представители на Европейския парламент. Тук бяха още Хасан Адемов – председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 44-то Народно събрание, Бисер Петков – министър на МТСП и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
С духа на миналото, с енергията на бъдещето Столетие по-късно, след като бе съградено, старото Боянско училище отново отвори врати, за да посрещне най-новите си обитатели – възпитаниците на 112. ДГ „Детски свят“. На 1 март т.г. по време на тържествено събитие кметът на София Йорданка Фандъкова лично откри дългоочакваната придобивка за жителите на столичния квартал „Бояна“.

„Първи март е най-щастливият ден за нашите деца и родители, защото днес те прекрачват прага на своя нов чудесен дом, който ще бъде филиал на съществуващата 112. детска градина „Детски свят“, с вълнение сподели директорът на детското заведение Мариана Райчева и изрази своята признателност и благодарност към всички гости на празничното събитие и партньори, и съмишленици, с чиято помощ „оживя“ една от най-старите сгради в столицата – паметник на културата с изключителна архитектура и история. Сред тях бяха Александър Иванов, народен представител от район „Витоша“, Живка Първанова – зам.-областен управител на София-град, Ирина Савина – зам.-кмет в направление „Инвестиции и строителство“ в Столична община, инж. Теодор Петков – кмет на район „Витоша“, и представители на общинската администрация, представители на изпълнителя на обекта „Булстрой груп“ ООД, представители на Инициативния комитет на Сдружение „Бояна“ с председател Светла Ваташка, представители на родителското Настоятелство на градината, директори на столични детски градини, медии и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
ДОЦ. Д-Р ПО ПСИХОЛОГИЯ МАРГАРИТА БАКРАЧЕВА:
Насилието като „норма“, от една страна, и общото усещане за липса на ценности и граници, от друга страна, внушават поведения, които излизат извън рамките на общоприетото
- Доц. Бакрачева, все по-често ставаме свидетели на засилваща се агресия, тормоз и насилие сред децата и подрастващите в детските градини и училищата и към учителите в тях. Каква според Вас е причината за този тревожен факт?

- С риск да прозвучи клиширано, причините са комплексни. От една страна, това са общите фактори на средата, които провокират все по-висока толерантност към агресията и я превръщат в социална „норма“. Ежедневното отразяване на случаи на насилие, които остават безнаказани, по специфичен начин води до постепенното увеличаване на броя на „немите свидетели“. Агресията се превръща в част от модела, който приемаме за ежедневен и сме склонни да подминем. В по-конкретен план това провокира повишаването на толерантността и неразпознаването и съответно, реагирането на моделите на неприемливо поведение. В още по-конкретен план при подрастващите „лошият“ герой продължава да бъде във фокуса на вниманието и забелязван. Подрастващите знаят, че ако качат видео с провокативно съдържание, ще се превърнат в хит на деня и това е бърз и лесен начин за печелене на внимание. Допълнителен фактор е и страхът на жертвата и усещането за вина, което се поражда в такива ситуации.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 9 от 12 март 2018 г.
8 МАРТ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
STOP на насилието на работното място, базирано на пола!
„STOP на насилието на работното място, базирано на пола!“ е мотото на тазгодишната кампания на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП). Тя обхваща 23 дни на действие от 14 февруари до

8 март и нейната голяма крайна цел е приемането на Конвенция на Международната организация на труда (МОТ) за премахване на насилието на работното място, базирано на пола.

Повече от 1/3 от жените по целия свят са станали жертви на насилие на работното място, основано на пола, в домовете си или в своята общност. По време на тези 23 дни, синдикатите и гражданското общество се обединяват и призовават за силен международно-правен инструмент за слагане край на този вид насилие. Жертва на насилие на работното място може да стане всеки, но насилието по признак на пол е отражение на икономическото неравенство и разпределението на социалния авторитет между мъжете и жените. Решаването на този проблем и на насилието, което той поражда, се явява основа за постигане на равнопоставеност, социална справедливост, мир и демокрация.

Жените съставляват значителен процент от заетите в професиите с висок риск от насилие, като учители, социални и здравни работници, работещи в сферата на услугите и банкови служители. Жените са подложени на висок риск и като мигранти, бежанци, домашни работнички, заети в неформалната икономика, зависими членове на семейството. В контекста на трудовите отношения жените числено преобладават сред работещите в неформалните, атипичните и незащитените форми на заетост, като по този начин са лишени както от индивидуална, така и от колективна възможност за трудово договаряне. Насилието и тормозът по отношение на жените на работното място е ключов проблем за синдикатите, тъй като засяга правата на трудещите се, тяхната безопасност, здравето и достойнството им.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, на Синдиката на българските учители бр. 8 от 5 март 2018 г.
Приобщаващото образование – фактор за качество, равен достъп и пълноценно личностно развитие на децата На 22 февруари т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева приветства участниците в квалификационния семинар за директори, учители и педагогически специалисти от детските градини на тема „Приобщаващото образование – теория и практика“. Двудневният форум бе организиран от Сдружението на директорите в средното образование в Република България с председател Стефанка Балева съвместно с домакините от столичната Детска градина № 99 „Брезичка“ с директор Иванка Харбалиева. Във фокуса на сътрудничеството и обмен на практически опит и знание, образователни експерти, научни работници, директори, учители и педагогически специалисти дебатираха по проблемите и предизвикателствата на приобщаващото образование, новата визия на детската градина за осигуряването на интегрираща и благоприятна учебно-възпитателна среда, както и по значими теми от всекидневната работа на учителя. Сред официалните гости на семинара бяха доц. д-р Генчо Вълчев – преподавател в катедра „Педагогически и социални науки“ на Тракийския университет, д-р Ваня Кастрева – началник РУО – София-град, инж. Грети Стефанова – зам.-кмет на район „Красно село“, Елка Илиева – главен експерт в Дирекция „Образование“ на Столична община, и д-р Дияна Георгиева от факултета по „Педагогика“ на Тракийския университет, гр. Стара Загора. В изказването си председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева поздрави организаторите на семинара и всички участници в него за активността им да споделят опит и добри практики за приобщаващо образование в детската градина. Тя подчерта, че предучилищният сектор дава началото и мотивацията за учене на всяко дете. „Детската градина е не само образователна, възпитателна и социализираща институция, но и хуманистична. Всички са свидетели – каза тя – колко много предизвикателства имаме в предучилищното възпитание. Правейки му равносметка, в глобален план по показател за квалификация на учителите в българския предучилищен сектор, е най-добре развит, докато в другите страни учителите имат средно образование със завършена педагогическа насоченост или двегодишен курс, у нас в предучилищния сектор работят 23 хил. учители, от които 80% са магистри, 20% от тях имат професионално-квалификационна степен и 4% от тях имат второ висше образование. Като материална база предучилищният сектор не може да отстъпи на нито един друг такъв сектор в Европейския съюз. Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 5 март 2018 г.
Да запалим искрата на родолюбието и славим героичното минало на нашия народ Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе гост на заключителния етап на интелектуалната игра конкурс за ученици „Помним и славим освободителите“ в чест на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.), част от националната програма за юбилейните чествания. Той се проведе на 26 февруари т.г. в навечерието на 3 март по инициатива на Фондация „Устойчиво развитие за България“ с председател Станка Шопова. Премина под патронажа на извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България Негово Превъзходителство Анатолий Макаров и се осъществи с подкрепата на Синдиката на българските учители и Руския културно-информационен център в София с директор Павел Журавльов. Насочена към младото поколение, целта на инициативата бе да стимулира интереса, да развие творческия потенциал и да разшири знанията на българските ученици за историческите събития от българската история и близките отношения между България и Русия. Да съхрани националната памет за Руско-турската освободителна война и да припомни значимата й роля за възстановяване на българската държава. Да възпита младото поколение в дух на патриотизъм, родолюбие, национално самосъзнание и уважение към символите от историческото ни минало. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 5 март 2018 г.
Честваме Националния празник на България На 26 февруари 2018 г. в Руския културно-информационен център (РКИЦ) в столицата се проведе видеомост Москва – София, на който бяха представени резултатите от съвместния проект в областта на културата: „Русия – България: 140 години заедно“, реализиран от българския вестник „Стандарт“ и руската медийна група МИА „Россия сегодня“ – РИА Новости – „Спутник“ по повод 140 години от Руско-турската война и Освобождението на България.

Участници в пресконференцията в София, проведена с подкрепата на Россътрудничество в България, бяха: Н. Пр. Анатолий Макаров, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България, Румен Петков – член на Инициативния комитет по отбелязване на 140-ата годишнина от Плевенската епопея, Иван Гранитски – директор на издателство „Захарий Стоянов“, Славка Бозукова – главен редактор и изпълнителен директор на вестник „Стандарт“, Павел Журавльов, ръководител на представителството на Россътрудничество в Република България и директор на РКИЦ, ученици и учители от столичното 133. СУ „А. С. Пушкин“, журналисти, и др. В конферентната зала в Москва бяха: Н. Пр. Бойко Коцев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация, Елеонора Митрофанова – ръководител на Федерална агенция по въпросите на ОНД, сънародниците, живеещи в чужбина, и международното хуманитарно сътрудничество, Наталия Тюрина - директор „Образователни проекти“ в МИА „Россия сегодня“, Зураб Церетели – президент на Руската художествена академия, Анатолий Любавин – ректор на Московския държавен академичен институт, Ефим Рачевский – директор на московско училище, участващо в конкурса, и др.

Светла СТРУМИНА бр. 8 от 5 март 2018 г.
България чества 140 години от Освобождението си
и от възстановяването на българската държавност
На 3 март с общонационално тържествено честване в цялата страна бе отбелязана 140-та годишнина от Освобождението на България от османска власт. Тази дата обединява българската нация и бележи нейното завръщане в голямото европейско семейство. На този ден във всички православни храмове в страната бе отслужена света Литургия в памет на хилядите български опълченци, руски, украински, белоруски, румънски и фински воини, пожертвали живота си за Освобождението на България. Поклон пред героизма и светлата им памет!

В многовековната ни история ярко се открояват героичните събития от 1877–1878 г., когато с кръв е извоювана свободата на българския народ. Безспорна е и ролята на Българската православна църква, допринесла за запазването на българския национален дух и на православната вяра по време на петвековната османска власт. По повод бележитата годишнина, свързана с възстановяването на националното ни самочувствие и независимостта, многобройни бяха мероприятията, организирани от училищата и детските градини в страната във връзка с отбелязването на тази светлата национална дата. Празничните чествания, в които се включиха деца, ученици и редица младежи, припомниха с почит делото и заветите на българските революционери към знайните и незнайните руски, финландски и румънски воини, пожертвали се за каузата – свободна България.

Галина ВЕСЕЛИНОВА, старши учител по история и цивилизации, гр. София бр. 8 от 5 март 2018 г.
Ученици от столичното 143. ОУ съхраняват българските традиции чрез изкуство За четвърта поредна година ученици от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ заедно със своя учител по изобразително изкуство Виолин Неделчев участваха във финалния кръг на ученическия конкурс „Да съхраним българското“. Конкурсът, посветен на съхраняването и предаването на изконните български традиции, бе организиран от Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Света София“, и столичния район „Подуяне“. И тази година учениците от 4. до 7. клас представиха пъстра изложба от над 70 оригинални кукерски маски и рисунки, с които демонстрираха знания за вековната българска традиция и народните вярвания за прогонване на злото във връзка с един от най-тачените зимно-пролетни празници Сирни заговезни.

Участниците в конкурса и педагогическият екип на 143. ОУ получиха специален поздрав от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева с пожелание за здраве, дръзновение и творчески успехи.

Предстоят още две голями изложби на учиниците 143. ОУ „Георги Бенковски“, които ще гостуват в Ларгото на София и в Народното събрание.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 5 март 2018 г.
КВАЛИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ ВУЗФ И СБУ:
Как да преподаваме интересно на съвременните деца, като ги ангажираме и мотивираме в час
„Как да преподаваме интересно на съвременните деца, като ги ангажираме и мотивираме в час?“ бе темата на квалификационното обучение за учители, което се проведе на 28 февруари 2018 г. във Висшия университет по застраховане и финанси (ВУЗФ) в столицата. Организирано в резултат на изключително ползотворното партньорство между Синдиката на българските учители и ВУЗФ, то събра близо 40 учители, които имаха възможност да усъвършенстват уменията си и да разширят възможностите си за практическа насоченост на учебните часове по всички учебни предмети. Лектор по темата бе Виктория Лазарова, професионален коуч за успех и креативно мислене, ментор, преподавател във ВУЗФ, автор на книги и програми. Преобразяване на учебния час в забавно и полезно преживяване, представяне на съдържанието на уроците по интересен и ангажиращ начин, мотивиране и ангажиране на учениците за работа в час, споделяне и прилагане на добри практики бяха сред основните акценти.

„Обученията, които от няколко години провеждаме съвместно с ВУЗФ, са навременни и полезни, осъществяват се от висококвалифицирани лектори, добри социални партньори на Синдиката и са доказателство за това, че СБУ изключително много работи за професионалното и кариерното израстване на българския учител“, каза при откриването на обучението Виолетка Петкова, главен експерт в „Организационно направление“ в Централата на

Светла СТРУМИНА бр. 8 от 5 март 2018 г.
Интервю с Антоанета Петрова, директор на ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково: Време да върнем най-ценното – доверието и авторитета на българския учител - Кои са най-важните моменти от развитието на ОУ „Шандор Петьофи“ в Хасково?

- Нашето училище има 45-годишна богата история и традиции. През изминалата година ОУ „Шандор Петьофи“ премина през пълна реконструкция и има нов облик и нова визия. Училище, в което работят изключителни професионалисти, които всеотдайно обучават и възпитават подрастващите. Гордеем се, че сме с нашата образователна институция, която осигурява съвременно образование, успешно съчетаващо традиции и новаторство, а също стимулира развитието на творческите заложби и потенциала на всеки ученик като знаещ, можещ и мотивиран за изяви и себереализация. Чрез постоянния си стремеж за самоусъвършенстване педагогическата колегия в училището формира граждански и социални умения у младите хора, така необходими им днес в съвременното демократично общество, и възпитава достойни, родолюбиви, граждански и социално активни млади личности. Целият екип има стремеж да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя учениците в техния стремеж към творческо и личностно израстване.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 5 март 2018 г.
Кремена Димитрова, председател на организацията на СБУ в ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково: Синдикализмът е кауза. Това означава да си отговорен, да умееш да изслушваш, да не се отказваш лесно - Какво Ви мотивира и удовлетворява в синдикалната дейност? Кои са основните качества, които трябва да притежава училищният синдикален лидер?

- Вече 29 години се занимавам със синдикална дейност, а от девет години съм председател на училищната организация на СБУ в ОУ „Шандор Петьофи“. Целият трудов колектив членува в организацията ни. Това само по себе си говори, че условията на работа, взаимоотношенията в училището и партньорството са на нужното ниво. Синдикализмът е кауза, а това означава да си отговорен, да умееш да изслушваш, да не се отказваш лесно. Всички тези лидерски умения изискват да се познава добре нормативната уредба наред с уменията да се водят преговори, да се отстояват позициите и професионалните интереси на синдикалните членове, включително в т.ч. повишаването на тяхната квалификация.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 5 март 2018 г.
Срещи на високо ниво в Брюксел По повод на председателството на България на Съвета на ЕС на 19 и 20 февруари 2018 г. в Брюксел д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и зам.-министърът на образованието и науката госпожа Деница Сачева бяха поканени да вземат участие в срещи на високо равнище на Комитета по равенство на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и изслушване пред Европейския икономически и социален съвет, Европейския парламент и Европейската комисия, по повод съвместната работа по социалното партниране, качеството на приобщаващото образование и кадровото обезпечаване на образователната система в България. Събитието се организира от Интернационала на образованието.

В своето изказване д.ик.н. Янка Такева отбеляза, че Синдикатът на българските учители е първата институция в България, която постави темата за приобщаването на бежанците пред българските власти и в обществото. В реализирането на тази цел СБУ и Интернационалът на образованието работят съвместно и осъществяват проект за квалификация на учителите за работа в мултикултурна среда, а съвместно с МОН е разработен Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, в това число и мигранти.

Европейският синдикален комитет по образование и Интернационалът на образованието дадоха висока оценка на СБУ за обединяването на институциите в България за осъществяването на целите в българското образование.

Йордан КРАСЕВ, експерт в Централата на СБУ бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
Нов Колективен трудов договор за образованието в Монтана Кметът на община Монтана Златко Живков, председателите на регионалните структури на Синдиката на българските учители Енеза Ангелова, на Съюза на работодателите в системата на народната просвета – Елка Илчева и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – Татяна Алексиева, подписаха Колективен трудов договор за образованието в общината за следващите две години. С него Общината, работодателите (директорите) на училищата/ДГ и синдикатите се споразумяха да решават заедно трудовите, осигурителните и социалните въпроси, които не са регламентирани в Кодекса на труда. Съвместно те ще продължат да обсъждат и работят по въпросите, свързани с финансовото осигуряване за изпреварваща професионална квалификация на педагогическите специалисти, утвърждаване и развитие на наставничеството с цел оказване на методическа и организационна подкрепа на младите специалисти. УД бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
70 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. ПРАГА
Стожер на българщината в сърцето на Европа
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на тържественото честване на 70-годишнината от създаването на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ в Прага. Паметният празничен концерт се състоя на 13 февруари 2018 г. в чешката столица. Сред официалните гости за празника на училището бяха още: Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; Лъчезар Петков, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката република; Петър Харалампиев, председател на Държавната агенция на българите в чужбина; Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление по образованието – София-град; архимандрит Атанасий, протосингел на Западна и Средноевропейска епархия; Даниела Дойнова, директор на БСУ „Христо Ботев“, гр. Братислава; Величка Стойчева, директор на 18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София, бивш директор на българското училище в Прага, представители на министерството на образованието, младежта и спорта на чешката република, и др. Гости, родители и представители на българската общност в Прага имаха възможността да се насладят на уникален празничен концерт, изцяло по сценарий на учителите в БСУ „Д-р Петър Берон.

При визитата си в Прага д.ик.н. Янка Такева посети и сградата на българското училище. Запозна се отблизо с базата и работата на учителите. Разговаря с целия колектив за постоянната квалификация на учителите, за необходимостта от финансирането на извънкласните дейности в училището и други актуални теми

Велина АНТОВА бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
интервю с ТАНЯ БОРИСОВА, ДИРЕКТОР НА БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. ПРАГА - Велина АНТОВА бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
интервю с НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ, ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА: Образованието и учителите правят от човека успешна личност Велина АНТОВА бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
интервю с ЕМИЛИЯ БОЕВА, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, ГР. ПРАГА: Съхраняваме българската традиция и уверено вървим напред Велина АНТОВА бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
интервю с ТАНЯ БОРИСОВА, ДИРЕКТОР НА БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. ПРАГА: Заедно ще продължаваме да работим за това, българското училище в Прага да се развива и да пребъде Велина АНТОВА бр. 7 от 26 февруари, 2018 г.
Българските учители са високо компетентни по темите
на гражданското образование
Това показват резултатите от международно изследване
В края на 2017 г. бяха представени резултатите от международното изследване за гражданското образование – ICCS 2016 г., в което са участвали ученици от осми клас и учители. Изследването се реализира у нас с финансовата подкрепа на Европейската комисия и проучва как училището и обществото подготвят младите хора за ролята им на граждани и за активно участие в гражданското общество. Мария ЯЧКОВА бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Учители по призвание и балансиране по пол Не случайно у нас през вековете обществеността загрижено е избирала учители, за които професията е потребност, призвание – и ги е канела да просвещават децата. Сега отсъства избор по качества при приемане на младежи и девойки в учебните заведения за подготовка на учители и при назначаването им в детски градини и училища. И още нещо. Проф. д-р.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
ДЕНИЦА ВАЧКОВА, ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО: Наш приоритет е задържането на децата и младежите чрез създаване на привлекателна училищна среда Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Обучение на синдикалния актив от община Казанлък От 4 до 6 февруари 2018 г. в Хасковските минерални бани се проведе работна среща на синдикалните ръководства на образователните институции от община Казанлък, организирана от общинското ръководство на СБУ в състав – Мими Ранева, председател на ОбКС на СБУ – Казанлък, и Мария Иванова, секретар на ОбКС на СБУ – Казанлък. Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Наредба за провеждане на Четиринадесетата спартакиада на учителите с международно участие (03 – 08 юли 2018 г., к.к. „Албена“), организирана от СБУ и БРФ СЗ - - бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Ученици от столичното 143. ОУ с благотворителна кауза На 15 февруари т.г. ученици от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ се срещнаха с председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева в Централата на Синдиката, за да споделят за дълбоко човешката благотворителна кауза, с която са се заели в подкрепа на децата лишени от родителска грижа. Г-жа Такева поздрави младите добротворци за тяхната социална ангажираност, за добрия пример, който е достоен за подражание като им припомни, че най-важният от всички учебни предмети е човечността, която проявяваме. Димитринка ХРИСТОВА бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Учениците на НФСГ с нова възможност за практическо образование, адекватно за международната бизнес среда
Ръководството на гимназията реализира серия специализирани обучения по финанси и счетоводство в партньорство с MDV Professional Education
Група ученици от Националната финансово-стопанска гимназия реализира обучението си в допълнителни модули по финанси и счетоводство, преподавани на английски език. Екип на НФСГ бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
ПГМТ – Ловеч празнува На 9.02.2018 г. отбелязваме 59 години от създаването на нашето училище. Честването на този светъл празник е повод за равносметка, но и повод за нови търсения, планове и мечти. инж. Даниела Йотова, председател на СО на СБУ бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Интерактивен урок, посветен на 170 г. от рождението на Христо Ботев По повод 170 г. от рождението на Христо Ботев се проведе открит интерактивен урок: „На великия Ботев – сбъдна се пророчеството твое – Жив си ти!“. Откритата практика е форма на поддържаща квалификация на учителите. Интерактивният урок с участието на ученици от 11. клас е иницииран от СУ „Н. Вапцаров“, гр. Хаджидимово, подготвен и осъществен от главния учител по БЕЛ Заприна Глушкова. Заприна ГЛУШКОВА, главен учител по БЕЛ в СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Иновационно обучение в ДГ „Славейче“ – Криводол Наскоро в четвърта подготвителна възрастова група „Мечо Пух“ бяха реализирани автодидактични игри по ОН „Математика“ от Л. Петрова – директор, и М. Гунчева – главен учител. Марина ГУНЧЕВА, председател на СО към СБУ в ДГ „Славейче“ – гр. Криводол бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Успехи за творците от клуб „Литературен Еверест“ Творческата работа в Клуб „Литературен Еверест“ към СУ „Хр. Проданов“ в гр. Карлово даде плодотворен резултат с две нови книги на ученици от СУ „Хр. Проданов“, които вече радват любителите на детското творчество. Росица ИВАНОВА, психолог и председател на СБУ към СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
XVIII годишна конференция на Сдружението на учителите по история в България Сдружението на учителите по история в България подпомага и споделя добри практики на национално и международно равнище в обучението по история – предмет, формиращ гражданските и социалните компетенции на младите в българското средно училище. На тези научни и методически форуми учителите, членове на СБУ, надграждат своя професионален опит и обменят добри практики, иновации и онлайн учебни ресурси в историческото образование. Галя ВЕСЕЛИНОВА, старши учител по „История и цивилизации“, гр. София бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Регламент за участие в: Международния ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“ с теми: „140 г. от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – освобождението и възстановяването на българската държавност“ и „По пътя към Победата. От историческите битки към историческата Победа – Победата при Сталинград (февр. 1943 г.) и Курската битка“ - бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Регламент за участие в: ХI-то издание на Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ с мото: „Младежта на Куба за солидарност, мир и приятелство с народите“ - бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
Учителят Васил Левски Важна част от биографията на Апостола на българската свобода Васил Левски са трите години, в които той е учител. Несъмнено те спомагат за изграждането на качествата му на народен водач. Виктор КОМБОВ, Национален музей „Васил Левски“ бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
170 години безсмъртие На 13 февруари 2018 г. с впечатляващ концерт-спектакъл под наслов „170 години безсмъртие“ в Регионалния исторически музей – Габрово, тържествено бяха отбелязани две значими за всеки българин годишнини. Участници и гости почетоха 170 години от рождението на Христо Ботев на 6.01.1848 г. – гениален поет, журналист и революционер, мъдър учител и безсмъртен национален герой, и 145 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски на 19.02.1873 г., великия син на България, близък приятел и съратник на Ботев, на когото поетът е посветил едни от най-вълнуващите си стихове. Ренета КОЛЕВА, председател на ОБКС на СБУ – Габрово бр. 6 от 19 февруари 2018 г.
БЮДЖЕТ 2018
Партньорство в отстояване на най-добрите решения за образованието
Над 150 участници от всички региони на страната се включиха в ежегодното национално семинарно обучение, организирано от Синдиката на българските учители, за съставяне и приемане на бюджета в системата на средното образование за новата календарна година. То бе изключително навременно, тъй като от 2018 г. се въвеждат промени в стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от държавния бюджет. Националното обучение, което СБУ проведе на 31 януари т.г., е и първият по рода си и своя мащаб форум, който разгледа в различни аспекти новите моменти при планирането, разпределението и отчитането на средствата във функция „Образование“ от първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование. В обучението, което бе открито от д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, взеха участие членовете на Изпълнителния комитет на СБУ и зам.-председателят на СБУ Красимир Попов, областните координатори и членове на СБУ, зам.-кметове на общини, директори на дирекции в Министерството на образованието и науката (МОН) и в Министерството на финансите (МФ), експерти от Министерството на културата, представители на ръководството на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти – гр. Банкя, на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации, началници и експерти от Регионалните управления по образованието от цялата страна, директори на водещи образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование и др. Утвърдил се във времето като изключително ползотворен за членовете на Синдиката и неговите социални партньори, форумът по традиция се проведе в гр. Банкя и в него взеха участие Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, и Росица Велкова, заместник-министър на финансите

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката: Инвестициите в учителя и ефективното включване на всяко дете в образователната система са наши приоритетни политики Интервю на Велина АНТОВА Велина АНТОВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Градивното партньорство е основа за добри резултати Интервюта на Велина АНТОВА и Светла СТУМИНА с Йорданка Ананиева, зам.-кмет с ресор „Култура и образование“ на община Бургас, Венци Пасков, зам.-кмет с ресор „Хуманитарни дейности и социална политика“ в община Видин и с Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Отворено писмо от директорите на детски градини в гр. София по повод отправени несъстоятелни обвинения към столичните детски градини - - бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Международен форум обсъди настоящето и бъдещето
на педагогическата комуникация
Д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, взе участие в Международната конференция: „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“. Форумът, който се състоя на 2 и 3 февруари 2018 г., бе организиран от „Центъра за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“ ООД и Института по реторика и комуникации със съдействието и при домакинството на Националния дворец на децата, град София. Международният форум обедини творческия и професионалния капацитет на над 40 научни работници и експерти от България, Германия, Гърция и Сърбия. След тях – преподаватели от няколко университета: СУ „Св. Климент Охридски“, Европейски политехнически университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Педагогическия колеж в Плевен), ШУ „Епископ Константин Преславски“, УниБИТ, Тракийски университет – Стара Загора, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университета в Ниш, Университет „Лудвиг Максимилиан“, Мюнхен, а също така директори, учители, педагогически съветници, психолози от училища от София, Пловдив, Враца, Гоце Делчев, Радомир, Велинград, Любимец, Буковлък, Караджово и др. Те разгледаха различни аспекти по темата, свързани с интеркултурната педагогика, културните различия в мултикултурната класна стая, комуникациите в образованието и вербалните, визуалните и виртуалните технологии, предпоставките за ефективна педагогическа комуникация, социалните мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт, и др.

УД бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Сдружението за учителска взаимопомощ – София, отчете финансова стабилност и устойчиво развитие На 31 януари 2018 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе редовната годишна конференция на Общото събрание на Сдружението за учителска взаимопомощ (СУВ) – гр. София. Беше отчетена дейността през изминалата година и се прие план за действие през 2018 г. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението и Взаимоспомагателната каса представи неговият председател Бойка Харалампиева. Описвайки днешното състояние на европейската икономика, тя цитира Габриел Гарсия Маркес – „Когато има попътен вятър, се плава с надежда“, и посочи конкретни показатели, които говорят за това. Беше направен и обстоен анализ на икономическото състояние на България и по-конкретно в областта на образованието. Акцент беше поставен върху актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018–2020 г., Бюджет 2018 г., който стимулира продължаването на реформите в сектор „Образование“ и осигурява подкрепа за педагогическите специалисти и привличането на млади хора в професията, промяната в системата на делегираните бюджети в средното образование. В доклада бяха посочени резултатите от кредитно-финансовата дейност на СУВ за 2017 г.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
С отговорност и грижа към синдикалните членове На 24 януари 2018 г. в зала „Добродетел“ на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе, се проведе обучение на синдикалния актив на Синдиката на българските учители от Русенска област. То бе инициирано от Пламен Атанасов – член на ИК на СБУ, координатор за русенска област и председател на ОбКС на СБУ – Русе. Обучението премина при много добра организация и засилен интерес.

Пламен АТАНАСОВ – член на ИК на СБУ, областен координатор на СБУ за Русенска област и председател на ОбКС на СБУ – Русе бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Международно сътрудничество за повишаване ролята на грамотността и насърчаване на четенето „Страна, която цени книгите, е страна с душа“ – заяви президентът на Република Малта г-жа Мари-Луиз Колейро Прека по време на международната среща в Столична библиотека, в рамките на двудневната официална визита на Малтийската дипломатическа делегация у нас. На 6 февруари т.г., по стара българска традиция с хляб и сол, деца от арт компания „Нови звезди“ посрещнаха високопоставените гости, сред които бяха министри от Правителството на Република Малта, проф. Чарлз Мифсуд – председател на Националната агенция по грамотност на Малта, Дейвид Мускат – изпълнителен директор на Агенцията, и др. Тук бяха и българският посланик в Италия Марин Райков, българският политик и екс евродепутат Петя Ставрева, началникът на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева, представители на МОН и Министерството на културата, членове на Обществения съвет на Столична библиотека, писатели, издатели, преподаватели и партньори на Столична библиотека по програми за насърчаване на грамотността и четенето. Празничен букет с пожелание за успех на дипломатическото посещение и бъдещо ползотворно сътрудничество в областта на образованието бе поднесен на г-жа Прека от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Безсмъртният пример на Апостола
„Ако спечеля – печеля за цял народ, ако загубя – губя само мене си…“
Едва ли в България има много хора, които не са чували за автора на тези думи – Васил Левски. Едва ли обаче има много хора, които са готови не само да им се възхитят, но и да ги и изрекат за себе си. Думите на Апостола на свободата звучат като вдъхновение за всички, които се борят за правата на другите; като призив за всеки, който се чувства отговорен пред родовата ни памет; като предупреждение за тези, които гледат на света единствено през призмата на личното си благополучие. Затова Левски ни е нужен и днес. Заради естествения и неуморен ход на времето под името на човека остават две думи – на раждането и на смъртта. Неписаното, но създаденото от човека, остава в умовете и сърцата на хората. Понякога и във вековете, защото има личности, пред които неумолимото време е безсилно – не то измерва техния живот, а животът им – времето.

Аурета ВАСИЛЕВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН ФОРУМ - БЮДЖЕТ 2018
Ефективно партньорство за развитие на средното образование
По традиция в началото на всяка календарна година Синдикатът на българските учители инициира и организира национален обучителен форум за съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование. Утвърдил се във времето като изключително ползотворен за членовете на Синдиката и неговите социални партньори, тази година той се проведе на 31 януари в гр. Банкя и бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. В събитието взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът на финансите Росица Велкова.

Участници в националното семинарно обучение бяха зам.-председателят на СБУ Красимир Попов и членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори и членове на СБУ, зам.-кметове на общини, директори на дирекции в МОН, експерти от Министерство на културата, ръководството на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти - гр. Банкя, директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации, началници и експерти от Регионалните управления по образованието, директори на водещи учебни заведения в системата на средното образование, НСОРБ и др.

УД бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
МАЯ МАНОЛОВА, ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
Ще продължа да работя за по-добра социална политика в защита правата на българските граждани и в подкрепа на младите хора
- Г-жо Манолова, Вие сте третият омбудсман на Република България. Споделете кое Ви накара да се кандидатирате за този пост?

- В моята работа винаги съм се стремяла на помагам на хората, да воювам за правата им, да подкрепям тези от тях, които са уязвими и беззащитни. По мой си начин още като дете се борех срещу несправедливостите, а после като адвокат предизвикателството бе да защитавам реално правата на хората. Като депутат продължих съвсем естествено да подкрепям справедливите каузи за повече свобода, както и за това, хората да се чувстват спокойни и защитени. Тези мои възгледи надделяха и затова се кандидатирах за омбудсман.

- Кои са приоритетите в работата Ви за 2018 година?

- От първия момент, когато встъпих в длъжност, очертах три основни теми, които продължават да са приоритет в моята работа. Първият приоритет е битката срещу монополите, които тероризират българските граждани. Това са т.нар. „силни на деня“ – като електроразпределителните дружества, ВИК операторите, мобилните оператори, банките, частните съдебни изпълнители, които притискат българските граждани. Следващият важен приоритет в моята работа са децата, техните права и интереси. Работя за каузата децата да бъдат подкрепяни и да имат възможност за равен старт, да се развиват и успяват в България.

Интервю на Яна ПЪРВАНОВА и Юлиана КОСТОВА, ученички от 9 клас на ЧЕУ „Дорис Тенеди“, гр. София бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Заедно за създаване на условия и мотивация за навлизането и успешната реализация на младите хора в учителската професия На 30 януари 2018 г. в столичното 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов” се проведе дискусия на тема „България – председател на Съвета на ЕС, с основен приоритет бъдещето и реализацията на младите хора в образователната система“, организирана от Оля Ангелакова, председател на ОбКС на СБУ, район „Изгрев”, гр. София, и главен учител по изобразително изкуство в 105. СУ „Атанас Далчев”. В дискусията взеха участие: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, Диян Стаматов, директор на училището – домакин, Веселин Петков, зам.-кмет с ресор образование на столичния район „Изгрев”, Красимир Попов, зам.-председател на СБУ, Полина Фетфова, старши експерт в отдел „Квалификация на педагогическите кадри” в РУО – София-град, Димитър Стоянов, най-младият депутат и евродепутат в най-новата история на българския парламентаризъм, възпитаник на 105. СУ „Атанас Далчев”, понастоящем адвокат, председателите на ОбКС на СБУ на всички столични райони, експерти от Централата на СБУ, експерти от МОН, от общинската администрация на район „Изгрев“, директори на училища и детски градини в района и председателите на обществените им съвети, изявени ученици. Велина АНТОВА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Докладът на Световната банка „Да се научим да реализираме обещаното от образованието” затвърждава далновидни позиции на СБУ На 26 януари 2018 г. Офисът на Световната банка у нас организира публична дискусия в София на тема „Да се научим да реализираме потенциала на образованието”. Въз основа на ключовите послания от представения Доклад за световното развитие 2018 г. на Световната банка, изцяло посветен на образованието, който изследва основно капацитета на образованието, необходимостта от оценка на ученето, как училищата да заработят в интерес на всички учащи и как системите да заработят в интерес на ученето, дискусията беше фокусирана върху реформите и предизвикателствата в образованието в България за постигане на по-добри резултати. В събитието взеха участие: Томи Томсън, постоянен представител на Световната банка; Хайме Сааведра, старши директор на глобална практика „Образование“ на Световната банка; Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски”; Йорданка Фандъкова, кмет на град София; експерти от МОН, експерти от СБУ, представители на академичните среди, директори на училища и детски градини, представители на бизнеса и на неправителствени организации с отношение към образованието.

Велина АНТОВА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Финансовият министър стартира процедурата за Бюджет 2019 Финансовият министър Владислав Горанов стартира подготовката на тригодишната прогноза и на бюджета за догодина. Той обяви за обществено обсъждане проект за решение на кабинета.

От него става ясно, че процедурата е изцяло съобразена с етапите от Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2018 г. Процедурата за 2019 г. е разделена на два основни етапа. В първия – до април, Министерският съвет трябва да одобри средносрочната бюджетна прогноза 2019–2021 г.

От документа става ясно още, че министърът планира до юни да бъде одобрен максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. До началото на есента ще бъдат подготвени промени в данъчните закони.

УД бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
ДИСКУСИЯ
Усъвършенстване на процедурата по придобиване на ПКС от педагогическите специалисти
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в четвърта работна среща по повод усъвършенстването и прецизирането на процедурите по придобиване на ПКС от педагогическите специалисти у нас. Дискусията, организирана от МОН, се проведе на 25 януари т.г. в Национална спортна академия (НСА) с участието на представители на национално представените синдикални и работодателски организации, и директори и представители на 5-те департамента за усъвършенстване на квалификацията на педагогическите специалисти в страната. Присъстваха зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, директорът на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) при СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Росица Пенкова, директорът на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти (ДПОКПС) към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Радослав Радев, директорът на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет – Стара Загора, проф. д-р Галя Кожухарова, доц. Владимира Ангелова – член на УС на Департамента за квалификация и продължаващо развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС) при ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, и Виолета Малкоданска – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Дискусия по образователни приоритети На 29 януари т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва в среща на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, с директори на детските градини и училищата от Софийска област. Домакин на събитието бе Росица Иванова, началник на Регионалното управление на образованието – Софийски регион, с участието на директори на дирекции от МОН, представители на социалните партньори и от общинските администрации.

В експозето си министър Вълчев говори за изпълнението на програмата на правителството за ресор „Средно образование”. „Първото, което до голяма степен осъществихме, е промяната в разпределителния механизъм в системата – делегираните бюджети. Новата формула е факт с Държавния бюджет 2018, промените на стандарта на институциите са публикувани за обществено обсъждане. Стремим се да осъществяваме политиката за по-голяма справедливост по отношение на разпределението на средствата за създаване на относително равни възможности за осъществяване на основната дейност на образователните институции” – каза г-н Вълчев и даде някои конкретни указания при изработването на формулата по разпределението на средства по делегираните бюджети на ниво община.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ с пореден успешен проект по програма „Еразъм +“ За поредна година Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Кърджали, реализира проект по програма „Еразъм +”, КД1 „Образователна мобилност на граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Училището работи по програмата от 2003 година и бе първата гимназия в областта, спечелила и реализирала проект, свързан с провеждането на практика на ученици в реална работна среда в чужбина. Проектът „Испанска визита в професията” се реализира съвместно с партниращата организация TRIBEKA LAB S.L. – Малага, Испания, в обекти от сферата на хотелиерството, ресторантьорството, хлебопроизводството и сладкарството. Част от проекта бе и проведената от 27 юни до 11 юли 2017 г. производствена практика на двадесет и пет ученици от направления: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, „Хранителни технологии” и „Организация на туризма и свободното време” в перлата на Андалусия – гр. Малага, Испания. Екип на Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”– гр. Кърджали бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Да се потопиш в света на книгата… Преди броени дни ученици от клуб „Личностно развитие” – ПГМЕ, гр. Пирдоп, заедно с ръководителите си: Снежана Колева – учител по икономика и ръководител на клуба, Петя Близнакова – учител по литература, и Йоана Найденова – учител по информатика, се потопиха в света на книгата.

Библиотекарите могат да бъдат водещ фактор в социалната и културната интеграция. Във връзка с националната стратегия за насърчаване на грамотността е необходимо разпознаването на библиотечните институции като активен и важен фактор за изграждането на компетентности, необходими за реализацията на съвременния човек.

Галина Ценова – библиотекар в НЧ „Светлина”, с. Душанци, сподели, че работят в посока приобщаване на подрастващите и по този повод политиката на читалищната библиотека е насочена към организиране на различни културни и образователни прояви на децата, които черпят знания, идеи и вдъхновение от любимите си книги.

Екип на ПГМЕ – гр. Пирдоп бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
АСЯ КУЛЕВА, СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК В ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА“, ГР. РУСЕ:
Учителят на годината през 2030 г., ще е мислещ и чувстващ човек, който помага на децата да са добри
Ася Кулева е родена в гр. Русе. Завършила е българска и немска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Преподава немски език в МГ „Баба Тонка" – Русе, член е на Синдиката на българските учители. Носител е на приза „Учител на годината“ за 2016 г. в едноименния национален конкурс на СБУ.

Ръководи ателиета по творческо писане, за създаване на филми и за вербална и невербална комуникация, както и театралната трупа към гимназията. Работи в областта на психодрамата, форумния театър и социалния тренинг. Провежда уъркшопи с елементи от форум театъра и плейбек театъра. Член е на Дружеството на преподавателите по немски език в България и на Съюза на свободните писатели в България. Публикувала е в научния печат свои изследвания върху творчеството на Й. В. Гьоте, М. Булгаков, В. Распутин, Ем. Станев. Пише на български и на немски език по проблеми на методиката на чуждоезиковото обучение, интерактивните методи и стратегии за работа в интеркултурна среда, драма педагогиката и театралната педагогика, както и художествена проза.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
На вниманието на ръководствата на училищата, учителите и учениците
Предложение за участие в
Интелектуална игра в чест на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – „Помним и славим освободителите“
от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – „Помним и славим освободителите“ за учебната 2017/2018 г. е по инициатива на Фондация „Устойчиво развитие за България“ с подкрепата на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Посолството на Руската федерация. Предвижда се играта да приключи в края на м. февруари 2018 г. в навечерието на 140-годишнината от освобождението на България в София.

Фондация „Устойчиво развитие за България“

Фондация „Устойчиво развитие за България“ бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
БОЙКА ХАРАЛАМПИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБ – ВСК, И БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯТА ЗА УЧИТЕЛСКА ВЗАИМОПОМОЩ:
Градим доверие и работим в интерес на българското образование и заетите в него

Сдружението за учителска взаимопомощ – София, е следовник и продължител на дейността на първото учителско кооперативно взаимоспомагателно дружество от началото на миналия век. Десетилетия по-късно, възстановена също като наследник на учителското обединение, Софийската ВСК не спира да обединява волята на повече от 7600 членове, осигурявайки финансова помощ и подкрепа на хиляди учителски семейства. Днес СУВ – ВСК е авторитетен и уважаван професионален партньор на учителските сдружения в Пловдив, Русе, Хасково, Пазарджик, Варна, Разград, Ямбол и др.

Вълнуващо и емоционално, с гостоприемството в духа на целите на сдружението да утвърждава общочовешки принципи и съдействие за реализацията на насъщни интереси и потребности на своите членове за по-добър живот и бит, премина разговорът с неговия председател Бойка Харалампиева. В стилна и приятна атмосфера, заобиколена от своя екип, готов с амбиция, усърдие и професионализъм да подаде ръка на всеки работещ в системата на средното образование у нас, г-жа Харалампиева не спираше „да разлиства професионалната история“ на учителското обединение.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Област Габрово - иновативен подход в предучилищното и професионалното образование На 19 и 20 януари т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се срещнаха с учители и директори от Габрово и региона. По време на посещението си в град Габрово на 19.01.2018 г. те проведоха работна среща с кмета на общината Таня Христова. На нея присъстваха Диана Иванова – председател на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ, Ренета Колева – областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – гр. Габрово, Георги Маринов – началник на Регионално управление на образованието – Габрово, Нела Рачевиц – зам.-кмет „Социално-икономическо развитие“ и Даниела Василева – директор Дирекция „Образование и социални дейности“ в общината. По време на срещата социалните партньори обсъдиха основни въпроси за развитието на средното образование в община Габрово.

Основен акцент бе поставен на креативното взаимодействие между местната власт, ръководителите на образователните институции и учителите. Специално внимание бе отделено на професионалното дуалното образование и инвестициите в човешкия ресурс, на конструктивния диалог между професионалните гимназии и местния бизнес като категоричен залог за успешната бъдеща реализация на младите хора на пазара на труда в страната. Като доказателство за генеративната образователна политика на общината е предвидената инвестиция от 90 000 лева за въвеждане на метода „Монтесори“ в първите групи на габровските детски градини, както и освобождаването на всички образователни институции от данък смет, като полагащите се средства се насочват към подобряване на материално-техническата база в учебните заведения.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ - Габрово бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Пети международен конкурс на СБУ. Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2018 г.
на тема: „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение“
Синдикатът на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“, под патронажа на Министерството на образованието и науката, за пети пореден път организират международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси), с деца и ученици. В него могат да участват и научни работници, студенти, университетски преподаватели в педагогически специалности на висшите училища, както и експерти по образованието. СБУ бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Основни положения и регламент за провеждането на Двадесет и шестия ученически конкурс на НК „Родолюбие“ под наслов“ „110 г. Независима България“ Конкурсът се организира за всички ученици от общинските, държавните и частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие, както и за учениците от българските общности в чужбина (български държавни и неделни училища). В конкурса могат да участват учители от всички училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и домове за деца в страната, както и от българските общности в чужбина, които споделят целите на конкурса.

Участниците трябва да покажат своите познания, тълкувания и оценки за събитията и личностите по един от предложените тематични акценти, като ги разгледат на фона на европейските и световни процеси.

Обществен съвет на НК „Родолюбие“ с председател д.ик.н. Янка ТАКЕВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Мултикултурното образование е фактор за подобряване и увеличаване на обхвата на децата и задържането им в училище - Г-жо Пенкова, като успешен кмет вече трети мандат, споделете за приоритетните политики на община Лом по отношение развитието на средното образование.

- Не само като дългогодишен учител и училищен директор, но и като кмет три мандата, за мен образованието винаги е било приоритет. Защото образованието е предпоставка за личностен и обществен напредък и просперитет. Народът го е казал – „Без наука няма сполука“. Община Лом има добра мрежа от образователни институции, като са обхванати максимален брой деца в началното и средното образование.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Интервю с Генчо Генчев, кмет на Община Свищов:
Във фокуса на управленската ни политика е системната квалификация на учителите и привличането на младите кадри в условия на естествена приемственост между поколенията
- Г-н Генчев, Вие бяхте отличен от Синдиката на българските учители с високото отличие „Най-добър социален партньор – кмет“ в Единадесетия конкурс на Синдиката за принос в развитието на социалното сътрудничество. Какво означава за Вас тази награда?

- За мен е голяма чест да бъда отличен с награда от Синдиката. Приемам я като признание за реализираните политики в сферата на образованието, за всички вложени усилия и изпълнени социални ангажименти към педагогическия и непедагогическия персонал в образователните институции. Тя също така за мен е ориентир, че се движим в правилната посока, мотивира ни все по-устремено да продължаваме напред, като същевременно ме задължава още повече.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Успех за българските ученици на XIV Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика Пет златни, шест сребърни и пет бронзови медала извоюваха българските ученици на XIV Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика, която се проведе в Алмати, Казахстан, от 10 до 15 януари 2018 г. България беше представена от 5 отбора – Софийска математическа гимназия; Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна; Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас; Първа частна математическа гимназия – София, и Школа А&Б от Шумен. В олимпиадата участваха 482 състезатели, разпределени в 72 отбора от 15 държави. Това е едно от най-престижните световни състезания. УД бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Столичното 125. СУ „Проф. Боян Пенев развива ключови компетенции по проект „Иновативно училище“ Столичното 125. СУ „Проф. Боян Пенев“ в район „Младост“ с директор Венелина Николова е сред авторитетните училища в София с доказани традиции в чуждоезиковото обучение и с високи резултати на учениците в областта на математиката. На 10 януари т.г. под мотото „Училище с лице, училище за личности“, ръководството и педагогическият екип на 125. СУ представиха работата си по проект „Иновативно училище“ на МОН, съвместно с Института по математика и информатика към БАН и Европейския софтуерен институт – Център Източна Европа. Проектът развива ключови компетенции по природни науки и математика на базата на нововъведения в процеса на обучение на учениците по два нови учебни предмета по проект „Иновативно училище“ – „Експеримент, хипотеза, доказателство“ за прогимназиален етап и „Приложни науки“ за гимназиалния. Иновативните учебни предмети са разработени на базата на практическото приложение на математиката, природните науки и поставят учениците в активна учебна среда. Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Интервю с Цеца Георгиева, директор на ДГ № 2 „Звънче”, гр. София: Екипът ни продължава професионално и уверено да гради напред - Г-жо Георгиева, как си обяснявате перманентните нападки и насаждане на съмнения сред обществото срещу работата в детските градини? На дневен ред сега чрез медиите от Инициативния граждански комитет се повдига въпросът за приема чрез информационната система за обслужване на детските заведения в София и приема извън нея?

- Кампанията в момента е за изкуствено създаване на изкривена представа за детските градини, може би и срещу Столична община, за управлението на предучилищното възпитание. Подклаждат се в обществеността мнителност, подозрителност, възмущения. Първоначалното ми усещане, което все повече се задълбочава за случващото в момента, е, че има политически елемент и някой подстрекава обстановката. Остава въпросът „Гражданска ли е гражданската позиция, или е заблуда на обществеността?”.

Велина АНТОВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Празник на азербайджанската култура в София По покана на извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова на 18 януари Синдикатът на българските учители бе част от тържественото честване на 120-та годишнина от азербайджанската кинематография в София. В знак на доброто социално партниране и като израз на уважение към азербайджанската култура, традиции и ценности от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бяха поднесени цветя на Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова. Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
ИНТЕРВЮ С Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ:
Мир, свобода на духа и вяра са важните послания, които се стремим да изпълним с дела
По време на Първото българско европредседателство СБУ ще бъде основен презентатор по темите за обучението на децата мигранти и наставничеството на младите учители
- Г-жо Такева, смятате ли, че за първи път в историята на Европейския съюз, по време на българското председателство на Съвета на ЕС образованието ще бъде поставено високо в политическия дневен ред? Какъв ще бъде приносът на СБУ за това?

- Убедена съм, че ще бъде така. Най-доброто според мен е и трябва да се подчертава изключително авторитетно, че Европейската комисия по образование, Европейският синдикален комитет по образование с директор Сюзан Флокен и Интернационалът на образованието, в които членува СБУ, ни гласуваха изключително голямо доверие и ни дават две големи теми по време на българското европредседателство като организатор и презентатор да бъде Синдикатът на българските учители. Първата тема е за обучението на децата мигранти, втората – за наставничеството на младите учители. За първата тема на 19 и 20 февруари 2018 г. ни отделят специално място в заседанията на Европейския синдикален комитет и на Интернационала на образованието. Аз и зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева, като отговарящ за Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, в това число и мигрантите, ще презентираме тази тема в Брюксел. Спомняте си международния форум на СБУ през февруари 2017 г. „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи” , който предизвика голям интерес и намери широк отзвук чрез отправените предложения и препоръки към европейските институции. Още там поставихме началото.

Изключително голяма и важна е грижата на СБУ чрез политиките – повишаване на учителските заплати, на наставничеството, на кариерното развитие, за мотивирането и навлизането на младите хора в учителската професия. 3500 са младите учители у нас, които влязоха за първи път в училище през настоящата учебна година. Ето затова СБУ ще бъде домакин по време на европредседателството на конференция в гр. София през месец март 2018 г., на която специално ще представи темата за наставничеството и младите учители. В този форум ще участват над 100 лидери и експерти в образованието от всички европейски страни.

И ОЩЕ ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ НА СБУ ПРЕЗ 2018 Г.

Велина АНТОВА бр. 2 от 22 януари 2018 г.
Важно да знаете В резултат на активното сътрудничество на Синдиката на българските учители с МТСП и НОИ за подобряване на условията на Учителския пенсионен фонд в чл. 69в, ал. 3 на Кодекса за социално осигуряване се направи допълнение (обн. ДВ. бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г

- Благодарение на усилената работа на СБУ, със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (§ 10, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби, обн. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.) се измени чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, като от текста отпадна думата „малко“. Това означава, че от 01.01.2018 г. всички педагогически специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота.

- С § 3 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. (обн. ДВ. бр. 99 от 12.12.2017 г.) се направиха промени в Кодекса за социалното осигуряване

- С § 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. се уреждат заварените случаи, по отношение на които се прилага досегашния ред – определянето на правото, на размера и на срока на паричните обезщетения за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2018 г., се извършва по досегашния ред.

- Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.) се направиха следните промени:

С новата ал. 3 на чл. 228 от КТ (в сила от 22.12.2017 г.) се регламентира срок за изплащане на обезщетенията. В разпоредбата на чл. 399, ал. 1 от КТ е направено допълнение. В Чл. 404 КТ, където се посочват принудителни административни мерки, които контролните органи на инспекцията по труда, както и органите по чл. 400 и 401 могат да прилагат, се създава т. 12.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 2 от 22 януари 2018 г.
Основни положения на организацията на XXI национален конкурс на СБУ "Учител на годината" - 2018 г. - Организаторите бр. 2 от 22 януари 2018 г.
Информация за Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ Включен под № 73 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 год.

Организатори на конкурса: ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ, Национален дворец на децата към Министерството на образованието и науката

Организаторите бр. 2 от 22 януари 2018 г.
Информация за Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“ Включен под № 74 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 год.

Организатор на конкурса – ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ

Организаторите бр. 2 от 22 януари 2018 г.
Ученици сурвакари от село Малорад поздравиха СБУ „Сурва весела година! Да сте живи, да сте здрави, всяко зло да Ви забрави! Нека всички земни дари да се трупат на камари!“ – красивото пожелание бе сред многото сурвакарски благословии, които прозвучаха на 15 януари 2018 г. в официалната зала на Централата на Синдиката на българските учители в столицата. В този ден ученици от III и V клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Малорад, община Борован, област Враца, бяха почетни и желани гости в красивата сграда на Синдиката. Придружаваха ги директорът на училището Мая Донкова, педагогическият съветник Ивка Лазарова и Нели Николова – регионален координатор на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. Всички те бяха сърдечно посрещнати от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и нейния екип. Светла СТРУМИНА бр. 2 от 22 януари 2018 г.
СЪСТОЯ СЕ XXXVII СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
Европейски измерения на политиките на СБУ за бъдещето
на учителската професия и на обществото
„Приемственост между поколенията – работа с младите учители“ бе темата на XXXVII Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, който се състоя на 15 декември 2017 г. в София. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева направи конструктивно въведение по изключително актуалния проблем за приемствеността между поколенията и работата с младите учители. Форумът, модериран в два панела от д.ик.н. Янка Такева и заместник-председателя на СБУ Красимир Попов, утвърди един от акцентите в дейността на Синдиката през 2018 г., и надгради политиките на СБУ. Бе представен европейският опит и проблематика по отношение на приемствеността между поколенията и работата с младите учители. В Синдикалния съвет се включиха близо 360 участници от цялата страна. Сред тях бяха членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, на Националния стачен комитет и на Централната контролно-ревизионна комисия на Синдиката, председатели на националните секции на СБУ, председатели на Общински координационни съвети на СБУ, изявени синдикалисти, директори на образователни институции, кметове и зам.-кметове, научни работници, преподаватели във висши училища и др.

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Партньорство за устойчиво развитие на българското образование СБУ награди най-добрите синдикалисти и социални партньори за 2017 г. В навечерието на светлия християнски празник Рождество Христово председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева откри тържествената церемония по награждаване на най-добрите за 2017 г. синдикалисти и социални партньори – кметове, зам.-кметове, директори на училища и детски градини и журналисти от цялата страна. По утвърдена традиция заключителният етап на четирите престижни конкурса на Синдиката се състоя в София, а те са Дванадесети национален конкурс „Синдикалист на годината“, Единадесети национален конкурс „Най-добър социален партньор - кмет“, Единадесети национален конкурс „Най-добър социален партньор – директор“ и Деветнадесети национален конкурс „Журналист на годината“. Сред официалните гости на празничната вечер бяха Сюзан Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), Мартин Ромер – почетен генерален директор на ETUCE и съветник в Интернационала на образованието, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, инж. Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), и доц. Надежда Калоянова – преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета На 21 декември 2017 г. се подписа Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. (изм. и доп. с Анекс от 16.12.2016 г., изм. и доп. с Анекс от 13.09.2017 г.) - бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Подписан е Колективен трудов договор в община Трън На 20.12.2017 г. в град Трън бе подписан Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование“ между община Трън, представлявана от Цветислава Цветкова – кмет на град Трън, Съюза на работодателите в системата на народната просвета за област Перник, представляван от Бойко Свиленов, и Общинския координационен съвет на СБУ – гр. Трън, с председател Диана Гьорева. Диана ГЬОРЕВА, председател на Общинския координационен съвет на СБУ – гр. Трън бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
София отбеляза 140-годишнината от освобождението си В утрото на 4 януари 2018 г. празничен многогласен звън на камбаните на централните столични храмове оповести честването на 140-годишнината от освобождението на София. Един от най-светлите дни в деветте хиляди години на съществуването на столицата ни, освобождението й от османската власт поставя началото на най-новата й история. Точно преди Рождество на 23 декември по стар стил, на 4 януари нов стил, преди 140 години София става свободен град. Светла СТРУМИНА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
България чества 170 години от рождението на Христо Ботев С тържествена церемония пред бюст-паметника на Христо Ботев в „Борисовата градина” в София бе отбелязана 170-та годишнина от рождението на българския учител, публицист, поет и революционер и идеолог на българското освобождение – Христо Ботев. Организирана от Столична община, Министерство на отбраната и Общонародна фондация „Христо Ботйов“, тя въплъти почитта и преклонението на нацията към великия син на България. Светла СТРУМИНА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Състоя се публично обсъждане на проекта за бюджет на
Столична община за 2018 година
На 5 януари т.г. в Столична община се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на столицата за 2018 г. В него участва Синдикатът на българските учители, браншови организации, представители на бизнеса, общински съветници, граждани и медии. Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Среща с младите учители в район „Надежда“ – София В навечерието на Новата 2018 година се състоя среща на над шестдесет млади учители от столичния район „Надежда“ с председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и с участието и любезното домакинство на инж. Димитър Димов – кмет на района. Работната среща протече при висок интерес и в нея участие взеха още д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, Георги Данов – председател на ОбКС на СБУ – район „Надежда“, Татяна Георгиева – председател на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност в Столичен общински съвет и Емил Миков – главен експерт в Дирекция „Образование“ на Столична община. Приветствия към участниците бяха поднесени от името на депутатите от 44-то Народно събрание на Република България – Снежана Дукова и Анна Александрова.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
IV-ТО ИЗДАНИЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА СПИСАНИЕ BUSINESS LADY
Отличие „Златно сърце“ – за най-добрите социални инициативи и проекти на 2017 г.
Двадесет и два благотворителни проекта и социални инициативи получиха официално признание в четвъртото издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце” на списание Business Lady. Сред официалните гости, които присъстваха на празничната церемония и връчиха високия приз на победителите, бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, носител на почетните отличия на списание Business Lady за цялостен принос в развитието на сектор „Образование”, за активна подкрепа на социалната и обществената дейност у нас. Тук бяха и Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи, Георги Руйчев, изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, Детелина Смилкова, председател на Българската асоциация за управление на хора, инж. Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
СЮЗАН ФЛОКЕН, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ (ETUCE) СБУ може да бъде пример за синдикалните организации на учителите в Европа Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
МАРТИН РОМЕР, ПОЧЕТЕН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ETUCE И СЪВЕТНИК В ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ОБРАЗОВАНИЕТО Приобщаването на младите учители е доброволен процес с взаимни ползи за всички, които участват в него Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Дейност на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ по повод кампанията за 16 дни на активни действия срещу насилието, основано на пола По повод на тазгодишната кампания за 16 дни на активни действия срещу насилието, основано на пола, Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) при КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева изпрати до всички свои членове материали, свързани с отбелязването на кампанията.

Насочена срещу едно от най-широко разпространените, най-упорити и най-ужасяващи нарушения на правата на човека в днешни дни, което е и трайна тенденция навсякъде по света, международната кампания на ООН: „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“ през 2017 г. бе под наслова: „Да не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на насилието срещу жените и момичетата!“

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, на „Обществен женски парламент – 21. век“, на Синдиката на българските учители бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
ИЗЛОЖБА В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
140 години от Освобождението
Изложба с репродукции на картини от руски художници, посветена на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878), бе подредена в северното фоайе на Народното събрание. Организатори на експозицията, колекция от 39 репродукции на картини на известни руски художници, отразявали военните действия, са Национално сдружение „Русофили” и Община Казанлък. При откриването Цвета Караянчева, председател на 44-ото Народно събрание, изрази радостта си, че в навечерието на тази значима годишнина в сградата на Парламента се показват репродукции на руски автори. „Благодарение на Руския народ ние сме получили своята свобода. Тези картини, които виждате тук, сигурно сте ги виждали в много книги и учебници, но ще имате възможност сега при нас да им се насладите и да видите войната през очите на руските художници. Репродукциите са толкова истински и реалистични, че ни потапят в атмосферата на онова време, когато всички усилия на българския народ са били насочени към неговото освобождение” – отбеляза Цвета Караянчева. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Един будителски празник Празникът на едно старозагорско училище се превръща в незабравим празник за родители, общественици, дейци на просветата. От март до ноември 2017 г. учители и ученици от едно от най-емблематичните в област Стара Загора училища – Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” с любов и възрожденски дух организират инициативи, с които да отбележат 60-годишнината от създаването на училището и 190 години от рождението на патрона – народния поет и първи кмет на следосвобожденска Стара Загора Петко Р. Славейков. В някои от събитията с ентусиазъм включват и ученици от цяла България.

„С Инициативния комитет за отбелязване на годишнините решихме, че това са хубави поводи да разкажем за нашето училище, за учители и ученици, които през годините са създавали неговата история. Искахме заедно с нас, педагогическия колектив, да привлечем в честванията учениците и техните родители, общността на Стара Загора”, припомня директорът Милена Желязкова, която в навечерието на 24 май 2017 година получи от министъра на образованието наградата „Неофит Рилски”.

Иван ПОРОВ, председател на ОбКС на СБУ – Стара Загора, и областен координатор бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Столичната ДГ № 37 „Вълшебство” – на 40 години
Вълнуващ спектакъл за юбилея
На 7 декември в аула „Максима“ към УАСГ, гр. София, се състоя 40-годишен юбилей на ДГ № 37 „Вълшебство“ с директор Гергана Петрова, член на организацията на директорите към СБУ – район „Витоша“. Официални гости на събитието бяха: инж. Теодор Петков – кмет на район Витоша, представители на районната администрация, Иван Йовчев – старши експерт по предучилищно образование към РУО – София-град, Димитрия Георгиева – старши експерт по предучилищно образование към РУО – София-град, директори, учители на детски градини и училища, сред които се открояваха със съпричастността си директори и учители на училища и детски градини от район „Витоша”.

Цветя, материален подарък и поздравителен адрес бяха връчени на директора на градината Гергана Петрова и на председателя на СО на СБУ в градината Снежина Илиева и от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

УД бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
СБУ подкрепя въвеждането на матура по български език за българските ученици във Великобритания След проведен на 11 декември т.г. разговор на премиера Бойко Борисов с министър-председателя на Обединеното кралство Тереза Мей относно обучението на българските деца във Великобритания, стана ясно, че се обсъжда възможността им да държат т.нар. матура по български език, осигуряваща им предимство в британската образователна система. В подкрепа на този факт бе и потвърждението от страна на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за стартирането на двустранни преговори с Великобритания по този въпрос. Припомняме, че през април 2017 г. Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) подаде Петиция в Европарламента, изготвена съвместно с български евродепутати, сред които и Светослав Малинов, за въвеждане на матура (или изпит, който да се признава за такава матура) на всички официални езици на общността, сред които да е и матурата по български. Петицията бе подкрепена от президента Румен Радев, вицепрезидента Илиана Йотова, министъра Красимир Вълчев, членове на Парламента, МВнР, ДАБЧ, националния омбудсман Мая Манолова, кмета на София Йорданка Фандъкова, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и др. УД бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Младите хора в подкрепа на активна гражданска позиция Националният младежки форум – България в сътрудничество с Националните младежки съвети на Италия, Испания и Португалия организираха заключителна международна младежка конференция на тема: "Гражданското образование - инструмент за активно общество".

Събитието се проведе на 5 декември в международния ден на доброволеца т.г. в София. Близо 40 участници, сред които членове на международните младежки съвети, представители на СБУ и неправителствени организации, и др. обсъдиха теми, свързани с предизвикателствата и приоритетите в развитието на гражданското образование на национално и местно ниво. Модератор на събитието бе Райчо Райчев, член на УС на Национален младежки форум. По време на дискусията бяха представени основни акценти от позицията на СБУ по темата за гражданското образование, като изключително приоритетна и по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Младите хора и езикът на омразата „Младите хора и езикът на омразата. Инструменти за противодействие“ бе актуалната тема на младежката конференция, която се проведе на 13 декември 2017 г. в Нов български университет (НБУ) в столицата. Организирана от Национален младежки форум (НМФ) с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към НБУ, конференцията се проведе в рамките на кампанията на Съвета на Европа „No Hate speech“, която в периода 2012-2018 г. подкрепя структурния диалог за включване на младите хора в създаването на политики за възпитаване в толерантност и култура на мира. Тя обедини над 60 участници, сред които ученици от столични училища, представители на институции и неправителствени организации. Светла СТРУМИНА бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
С аромат на празник В живота се водим от мечтите и надеждата. Единствено те ни помагат да творим, да обрисуваме чувствата и мечтите си. И винаги това, което правим, идва от сърцето, достига до друго сърце и го завладява.

Всяка година през месец ноември ние, учениците, учителите и служителите от Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени, празнуваме и тържествено честваме патронния празник на училището ни и годишнината от основаването му.

Под наслов „Носим факела на Климент” започна Климентовата декада…

Лирично и емоционално с текст и слово посветихме радиочас на патрона на нашето училище. Подредихме изложба от най-добрите рисунки, оценени от компетентно жури, в конкурса на тема „Моето училище”. Исторически очерк за живота и творчеството на Климент Охридски посветиха на патрона учениците от групата по български език и литература по проекта „Твоят час”. В тази Климентова вечер представиха и своите творби участниците в конкурса за литературно произведение по темата.

Лидия НЕНКОВА, ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Павликени бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Празник на непреходните духовно-нравствени ценности в столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ За поредна четвърта година по утвърдена традиция в навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово ученици и учители от столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон” с директор Надка Христова отпразнуваха „Бъдник“ – празника на непреходните християнски духовно-нравствени ценности, познанието и добротата. И тази година с множество извънкласни мероприятия, както и с открити уроци и вътрешноучилищни благотворителни изложби празникът бе посрещнат с трепет и вълнение от учениците от първи до седми клас, които демонстрираха наученото от своите учители за християнските ценности, гражданските добродетели, българската култура и традиции на Бъдни вечер и Коледа. Учениците на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ подкрепиха с добри дела редица социални каузи в училището и изявиха уважение, толерантност, съпричастност, човеколюбие и взаимопомощ едни спрямо други. Димитринка ХРИСТОВА бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Празнична еуфория завладя столичната детска градина „Цветен рай“ В навечерието на Рождество Христово и по повод 7-я си рожден ден ДГ „Цветен рай“ – район „Люлин”, заблестя. Коледна еуфория, съчетана с емоциите на поредната годишнина от създаването на градината, завладя учители, възпитаници и гости, дошли да споделят радостта на двойния празник, който се проведе на 8 декември т.г. Срез тях бяха временно изпълняващата посланик на република Виетнам у нас – Н.Пр. г-жа Иен, зам.-кметът на район „Люлин” Милка Атанасова, екипът на Дирекция „Социални дейности и култура“, директори и учители от столични детски градини и др.

По време на тържеството, открито от директора на детското заведение Детелина Йорданова, с равносметка за изминалите години и с пожелание за още много всеотдайност и обич от страна на екипа и спокойствие и сбъднати мечти за малчуганите през идващите, бе прочетен поздравителен адрес от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Сатовча, е единственото българско училище с най-високото отличие – „Европейски езиков знак за качество 2017” „Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа” спечели за своето училище най-високото отличие – „Европейски езиков знак за 2017 година“ – най-успешно съчетаване на приоритетите на програма „Еразъм+”и дейност “eTwinning”. Наградата е предоставена от Европейската комисия по образование, гр. Брюксел, и Центъра за развитие на човешките ресурси, гр. София, която се присъжда за иновативни проекти в областта на чуждоезиковото обучение.

На 30.11.2017 г., в зала „Преслав” на хотел „Хемус”, гр. София, се проведе Национална церемония за връчване на национални сертификати и европейски награди по програма “Еразъм+” и дейност “eTwinning”.

Тържествената церемония бе открита от Милена Караангова – гл. експерт по дейност “eTwinning”, а сертификатите и наградите за отлично и успешно изпълнение на проекти бяха връчени от Татяна Калканова – изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Райка СЛАВЧЕВА, старши учител по френски език, директор по европейски проекти във Френския алианс, гр. Благоевград, и координатор на проекта бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
СБУ и Националният синдикат на образованието на Виетнам се споразумяха за образователен обем и сътрудничество По покана на Синдиката на българските учители в София гостува делегация на Националния синдикат на образованието на Република Виетнам, водена от неговия президент д-р Ву Мин Дък. Богатата четиридневна програма, организирана от домакините реализира поредица от срещи на национално и местно ниво с най-добрите социални партньори на СБУ. Ползотворни работни срещи се състояха в Народното събрание на Република България, в Министерството на образованието и науката в КНСБ, в Столична община и във 2. АЕГ "Томас Джеферсън“ - София. СБУ и Националният синдикат на образованието на Виетнам се споразумяха за образователен обем и сътрудничество за увеличаване на образователния обмен между българската и виетнамската образователни системи с включени клаузи за обмен на добри практики между български и виетнамски училища, възможности за обучение на педагогически кадри на разменни начала, провеждане на международен конкурс за деца и ученици с цел взаимно опознаване на двете страни.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 39 от 11 декември, 2017 г.
PIRLS 2016 ни дава висока оценка Съвместните усилия на Синдиката на българските учители и Министерството на образованието за утвърждаване на политиките за задължителна предучилищна подготовка на 5- и 6-годишните, целодневната организация на работа в училищата, проектът „Твоят час“, развитието на извънкласните и извънучилищните дейности, грижата за осигуряването на положителен училищен климат, непрекъсната квалификация на учителите вече дават своя положителен резултат. Поредното доказателство за това са резултатите от последното Международното изследване на уменията за четене (PIRLS) на учениците от 4. клас, отчитащо тенденциите в постиженията на учениците и изучаващо различията между националните образователни системи в участващите страни. За България в PIRLS 2016 те са повече от добри. Според PIRLS 2016 най-добре се представят учениците от Русия, Сингапур, Хонконг (САР), Ирландия, Финландия, Полша и Северна Ирландия, които имат по-високи постижения от тези на българските четвъртокласници. Но резултатът на България е повече от добър. Средният резултат по четене в 4. клас на българските четвъртокласници е 552 точки, който е доста над средния за страните. Това означава, че българските четвъртокласници се представят много над средното ниво и по-добре от повечето им връстници, не малка част, от които са от страни от ЕС. След значителния спад в постиженията на българските четвъртокласници през 2011 година, през 2016 страната ни отново се завръща на нивото от 2001 година, като има покачване на постиженията средно с 20 точки. И през 2016 г. данните показват, че българските четвъртокласници се справят еднакво добре както на текстовете с литературна цел (за четене с разбиране), така и на тези с информативна цел (за извличане и използване на информация). Велина АНТОВА бр. 39 от 11 декември, 2017 г.
Приобщаващата училищна среда- гаранция за равен достъп и пълноценно личностно развитие на децата и учениците Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в заключителната конференция на МОН по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие –фаза 1”, свързан с осигуряването на условия за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Г-жа Такева изрази подкрепата на СБУ за втора фаза и продължаването на този толкова важен проект, свързан с по-високото качество и по-добрия достъп до образоване за всяко дете и ученик, за разгръщане на потенциала му в съответствие с индивидуалните у потребности и необходимостта от допълнителна подкрепа за пълноценното му личностно развитие. Димитринка ХРИСТОВА бр. 39 от 11 декември, 2017 г.
25 г. Държавна агенция за бежанците Д.ик.н. Янка Такева бе гост на тържественото честване на 25 годишнината на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. Г-жа Такева благодари на председателя на агенцията Петя Първанова за сътрудничеството през годините във връзка с обхвата на децата мигранти в българските детски градини и училища и изрази уверение, че това партньорство все повече ще се задълбочава в името на постигането на най-добрите резултати. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 39 от 11 декември, 2017 г.
Партньорство за устойчиво развитие на предучилищното и училищното образование За хода на есенните съвещания със синдикалния актив в област Кюстендил Павлина ПЕТРОВА бр. 39 от 11 декември, 2017 г.
Високо признание за председателя на СБУ Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе отличена с Почетен знак на ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник, за утвърждаване на добрите политики за устойчиво развитие на образователната система от Бойко Свиленов – директор на училището и регионален координатор на СРСНПБ. Това се случи по време на Четвъртата национална конференция на тема „Дигиталната учебна среда – ново измерение в образователния процес“. Високото признание представлява реплика на първия оригинален печат на българския цар Петър (927–969), открит при разкопките на средновековната крепост „Кракра” в югозападната част на град Перник. По думите на г-н Свиленов печатът е изработен от сребро и е изключително ценен. Той е израз на благодарността и респекта на целия колектив на ОУ „Св. Иван Рилски“ към г-жа Такева за нейния будителски дух, силна воля и борба в защита на правата и достойнството на българското учителство. Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Дигиталната учебна среда – ново измерение в образователния процес На 24 и 25 ноември т.г. в Общинския дворец на културата, гр. Перник, се проведе Четвъртата национална конференция на тема: „Дигиталната учебна среда – ново измерение в образователния процес”, под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Традиционният годишен форум се организира от ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник, и Синдиката на българските учители, в партньорство с „РААБЕ България” и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Във фокуса на сътрудничеството между водещи учители новатори в интерактивното учене – членове на СБУ, бе обменен опит и иновативни педагогически практики по ключови теми, свързани с дигитализирането на учебно-възпитателния процес, ефективното внедряване и използване на облачните технологии, на най-новите софтуерни учебни ресурси в класната стая, както и значението им за повишаване на качеството и ефективността на образованието. В контекста на съвременните образователни реалности и модернизирането на училището над 180 учители новатори обмениха информация за новите софтуерни учебни инструменти и приложения, презентираха виртуалната класна стая, както и прилаганите иновации в дигитална учебна среда за повишаване на резултатите на своите ученици и надграждане на техните комуникативни, граждански и социални компетентности и умения. Поставени бяха въпроси, свързани с инвестициите в учителя, неговата квалификация и професионално усъвършенстване.

Националната конференция бе открита от Бойко Сливенов, директор на ОУ „Св. Иван Рилски“, и Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. Приветствия към участниците поднесоха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, д-р Вера Церовска – кмет на община Перник, и Ирена Соколова – областен управител на Перник. Сред участниците в ежегодния форум бяха: Ваня Коконова – началник на Регионалното управление на образованието – Перник; Венета Миланова – член на ИК на СБУ, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – Перник, Павлина Петрова – експерт юрист в Централата на СБУ, Надежда Цветкова – управител на „РААБЕ България”, директори на дирекции в МОН, представители на научните среди, IT-специалисти от „Админсофт“, „Юнион Интерактив“, „Майкрософт България” и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Далновидни позиции на СБУ са сред основните препоръки на ЕК по отношение на образованието у нас На 24 ноември 2017 г. бе официално представен Мониторингът на Европейската комисия (ЕК) на образованието и обучението през 2017 г. в България в рамките на партньорското консултиране „Приобщаващо образование за всички. Отключване на потенциала на лицата и създаване на устойчиви партньорства за приобщаващо и устойчиво бъдеще на България“. На форума присъстваха представители на Европейската комисия, експерти от МОН, експерти от СБУ, началници на регионални управления на образованието, директори на училища и центрове за подкрепа и личностно развитие, учители и представители на неправителствени организации.

„Икономическото бъдеще на всяка страна зависи от успеха на това, как тя се справя с образованието на младите хора и доколко техните знания съответстват на нуждите на пазара на труда“, подчерта ръководителят на представителството на ЕК в България Огнян Златев. Той изтъкна, че целта на този годишен анализ на ЕК е да допринесе за националните дебати за реформата в образованието и да представи надежден и актуален източник на информация за партньорското сътрудничество в областта на образованието между държавите членки на ЕС. Обзорът измерва напредъка на европейско равнище по 6 основни цели. Едната е намаляване на дела на преждевременно напусналите системата на образованието и обучението под 10%. Други цели са постигане на дела на завършилите висше образование до 40% във възрастовата група 30–34 г., 95% участие в образованието и обучението в ранна детска възраст (от 4 год. възраст), намаляване на ниската успеваемост по четене и математика под 15%, постигане на 82% равнище на заетост на наскоро дипломиралите се висшисти и 15% участие на възрастните хора в процеса на обучение.

Велина АНТОВА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Партньорство за устойчиво развитие на средното образование За хода на есенните съвещания със синдикалния актив проведен в областите: Бургас, Пловдив, Шумен и Разград. УД бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Кръгла маса „Превенция на насилието чрез образование“ Над 65% от насилието у нас се случва в домашна среда, то е един от най-големите проблеми в обществото у нас и училището няма как да не бъде засегнато от него, каза Мая Манолова, омбудсман на Република България по време на организираната от „Българския фонд на жените” (БФЖ) кръгла маса: „Превенция на насилието чрез образование“. Проведена на 27 ноември 2017 г. в столицата, тя бе заключително събитие по проект: „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“, финансиран от Министерството на правосъдието.

Кръглата маса, в която взеха участие представители на правосъдието, на образованието и науката и на Третия сектор, бе сред изявите, отбелязали Международната кампания на ООН: „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“. В събитието взеха участие представителят на Комисията с председател д.ик.н. Янка Такева за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) при КНСБ Виолетка Петкова – главен експерт в Централата на Синдиката на българските учители, и Бойко Свиленов – директор на ОУ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник, и регионален координатор на СРСНПБ. Тазгодишната Международна кампания, традиционно включваща периода от 25 ноември до 10 декември, се провежда под мотото: „От мир в дома към мир в света: Направи образованието безопасно за всички“, както вестник „Учителско дело“ подробно информира в своя брой № 36 от 20 ноември 2017 г. и представи дейността на КРСЖД по темата. Основният фокус на кампанията през 2017 г. е за застъпничество, насочено към институционални, правни и политически промени, т.е. за създаване на ефективни закони и политики и работещи институции, които успешно да адресират и предотвратяват насилието, основано на пола, в образованието.

Светла СТРУМИНА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Патронен празник на Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ в столицата По традиция всяка година на 17 ноември с множество мероприятия възпитаници, учители и ръководството на Националната професионална гимназия по прецизна техника и опитка „Михайл Василиевич Ломоносов“ в столицата почитат паметта на своя патрон. В негова чест ежегодно се организират представителни изяви и множество извънкласни форми, които градят облика на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ като водещото национално училище с качествена професионална подготовка и обучение в областта на оптиката, измервателната техника, кинотехниката и компютърните технологии.

По случай патронния празник екипът на гимназията в лицето на директорката инж. Мая Павлова и на Теменужка Цакова – председател на организацията на СБУ в професионалното училище, получиха цветя и поздравителен адрес от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, връчен от Желю Иванов, главен експерт в Централата на Синдиката.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Интервю с епископ Герасим, гл. секретар на Св. Синод: „Сменят се какви ли не идеологии, а Иисус Христос е същият и вчера, и днес, и вовеки“ Розина КРУМОВА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Наставничеството – фактор за задържане на младите и новоназначени учители в образователната система
Ролята на наставничеството за професионалното развитие на младите учители” бе темата на националната конференция, организирана от Синдиката на българските учители с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“. Наставничеството е основополагащ приоритет в последователните политики на Синдиката за устойчиво развитие на системата на предучилищното и училищното образование, за сигурността на работните места, кадровото обезпечаване на системата и е в синхрон с новия прочит на Европейската квалификационна рамка по отношение на продължаващата квалификация и кариерното развитие на учителите и повишаването на техния статус и професионално самочувствие.

Авторитетният форум, който бе открит и модериран от д.ик.н. Янка Такева, председателя на СБУ, се състоя на 20 ноември 2017 г. в столицата.

Димитринка ХРИСТОВА, Светла СТРУМИНА, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Над 17 000 деца и ученици са върнати в образователната система 17 297 деца са записани отново в образователната система и посещават детска градина или училище, вследствие на работата на екипите по междуинституционалния механизъм. Той стартира в началото на септември, като бяха идентифицирани 206 378 деца и ученици, които са отпаднали или никога не са посещавали образователна институция. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работно заседание на Координационното звено по механизма. Министър Вълчев уточни, че на терен са работили 1103 екипа с общо 11 632 учители, директори, социални работници, полицаи, общински служители, представители на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, медиатори и представители на гражданското общество. УД бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Да възпитаваш и обучаваш ученици с поглед към знанието и хуманизма на ХХІ век За старозагорци Основно училище „Кирил Христов” е предпочитан избор за много родители на първокласници. Залогът са иновациите в обучението, екологичното и патриотичното възпитание на учениците, изградената модерна учебна среда, което налага добра педагогическа практика за модерно образование. Вероятно това е една от причините министърът на образованието и науката Красимир Вълчев да се заинтересува и да промени дневния си ред при посещението си в град Стара Загора, за да посети ОУ „Кирил Христов”. Министър Вълчев бе придружен от Иванка Сотирова – зам.-кмет по хуманитарни дейности в община Стара Загора, и Татяна Димитрова – началник на РУО – Стара Загора. В групата от официални лица бяха също така Емил Христов, народен представител от ПП ГЕРБ, и Иван Поров, областен координатор на СБУ. Гостите бяха запознати с постигнатото в едно от най-добрите старозагорски училища с модели и методи на работа, които успешно се прилагат в учебния процес, осигурен със съвременна комуникационна и компютърна техника. Иван ПОРОВ, областен координатор на СБУ – Стара Загора бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Партньорство за устойчиво развитие на средното образование На 23 и 24 октомври 2017 г. се проведе есенното работно съвещание с актива на СБУ от Смолянска област. В него участваха председателите на ОбКС на СБУ от Златоград, Рудозем, Девин, Неделино, Чепеларе и Мадан, председатели на СО на СБУ и секретари. Съвещанието се ръководи от Мария Жайгарова – областен координатор на СБУ за Смолянска област и председател на ОбКС на СБУ. В работата му взеха участие Виолетка Петкова – главен експерт в Централата на СБУ и отговорник за Смолянска област, и Роза Костова – главен експерт-юрист. Г-жа Петкова подробно представи политиките на Синдиката, свързани със повишаване на социалния статус на българския учител. Тя постави акцент на приетите материали на Седмия конгрес на СБУ. Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Централата на СБУ бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
В синдикалната работа отдалечени региони няма На 26 октомври 2017 г. в голямата зала на ПГМТ „Вл. Комаров” в Силистра се проведе областното съвещание на актива на СБУ от Силистренска област. Участваха лидерите на СБУ от добруджанската крайдунавска област, както и широкият актив на Синдиката от областния град. Съвещанието се ръководи от Михаил Кирязов, председател на ОбКС на СБУ, Силистра, областен координатор на СБУ за Силистренска област и член на ЦКРК на СБУ. От Централата на СБУ участва в съвещанието Желю Иванов, главен експерт УД бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Резултати от участието на България в PISA 2015 На 21 ноември т.г. в МОН на специална пресконференция д-р Светла Петрова, началник-отдел „Анализи и международни изследвания” в Центъра за оценяване на предучилищното и училищното образование”, представи резултатите от участието на България в иновативната област „Решаване на проблеми в сътрудничество“, част от международната програма за оценяване на учениците PISA 2015. През последните години PISA, а и други международни оценявания, се насочиха към оценяване на уменията за ХХІ век. Тези умения включват критично мислене, решаване на проблеми, самоуправление и саморегулирано учене, използване на информационни и комуникационни технологии, общуване и сътрудничество. Най-общите компетентности, които оценява модулът на PISA 2015 „Решаване на проблеми в сътрудничество“, включват уменията, които обикновено се формират чрез проектобазираното обучение в училище – общуване, управление на конфликти, организиране на екип, постигане на консенсус и управление на напредъка. Съществена особеност на проучването през 2015 г. е промененият формат на изследването. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Научен принос за управление системата на образованието На 21 ноември 2017 г. д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието – София-град, представи авторско научно изследване на тема: „Финансова автономия в българското училище в условията на делегираните бюджети“. Тържествената зала на Централата на Синдиката на българските учители в столицата се изпълни с приятели, колеги и партньори на д-р Кастрева, която бе заместник-министър на образованието и науката в периода 13.08.2014 г. – 3.02.2016 г.

„Днес сме се събрали да почетем значим научен труд, какъвто за първи път се разработва от български учител“ – каза д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, която бе модератор на представянето и даде висока оценка на изследването. Тя говори за неговата актуалност и подчерта значимостта на факта, че то се осъществява от човек, който със сърце и душа работи в системата на образованието и е в основата на създаването и осъществяването на ключови политики.

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Парламентарната комисия по образование и наука подкрепи на първо четене проекта за нов ЗФВС На 22 ноември 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по образованието и науката към 44-то Народно събрание. По време на заседанието беше разгледан законопроект за физическото възпитание и спорта, №702-01-25, внесен от Министерски съвет на 05.10.2017 г. Проектът за нов Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) бе представен пред членовете на Комисията от министъра на младежта и спорта Красен Кралев и зам.-министъра Ваня Колева. Разяснени бяха новостите, които проектът за нов ЗФВС предвижда в сферата на предучилищното, училищното и университетското образование. Изтъкнато бе, че в процеса на съгласуване на законопроекта с МОН са коментирани няколко законови постановки, като са приети голяма част от забележките на образователните експерти. Велина АНТОВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Националната седмица на четенето в ДГ „Калина Малина“, гр. Айтос Навярно всеки пази любима своя детска книга близо до сърцето си, макар и с избелели листи, оръфана корица и незабравими илюстрации. Тя ни свързва с топлите спомени за щастливо преживяно детство, когато вълшебните думи, прочетени или разказани от мама и баба, са докоснали душите ни. Приказки, приказки… и сега ги обичаме! Дали защото сме свързани с децата и сме запазили детското в себе си? Или защото всяка една книга е свързана с нещо съкровено, истинско, неподправено… И сега, повече от всякога сме поели нелеката отговорност да предадем тази истинска любов към книгата на своите възпитаници в ДГ. Във връзка с Националната седмица на четенето през м. октомври 2017 г. педагогическият колектив на ДГ „Калина Малина“ – гр. Айтос, създаде благоприятни условия за провеждането на различни дейности. Те са част от планa на детската градина за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 г.). Анита СТАНЧЕВА – главен учител в ДГ „Калина Малина“, гр. Айтос бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Заедно в духовните ни задължения към децата На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, а в българския народен календар той е отреден за Ден на християнското семейство и младежта. Семейството е ценност, съумяла да съхрани народността и духовността ни през годините, затова го посвещаваме на най-близките си хора и се зареждаме с много, много любов. Едно запомнящо се, прекрасно емоционално тържество посветиха на празника малчуганите от ІV-та група „Пчелички” на 161. ДГ „Ласка” в столичния район „Овча купел” с директор Таня Милорова. Отлично подготвени от своите учители Валя Симова – старши учител и председател на организацията на СБУ в детската градина, и Радостина Терзийска – учител, със съдействието на целия великолепен екип на детската градина, част от който е и Веска Иванова, председател на ОбКС на СБУ, район „Овча купел”. Велина АНТОВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Програмирането и изкуственият интелект – основа на обектно-ориентираното образование и бъдещето На 11 ноември т.г. в столицата се проведе Националното състезание по „Роботика и програмиране“, част от календара на МОН за извънкласните дейности, в което взеха участие възпитаници от 8. до 12. клас на иновативния и креативен учител и ръководител на Младежкия консорциум „Андроид” – инж. д-р Дончо Пачиков. Ето какво сподели той за ролята на извънкласните форми за личностното развитие и надграждане на компетентностите на младите хора: „Имам 45-годишен професионален опит като учител в системата на средното образование, както и възможността да прилагам съвременни интерактивни педагогически форми в обучението по роботика и програмиране – основа за ефективен и качествен образователен процес. Програмирането и изкуственият интелект са в основата на бъдещето на т.нар. обектно-ориентирано образование. Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Традиция за съхранение на националното самосъзнание и непреходния български дух, 25 г. Национален конкурс „Родолюбие” София се състоя тържествена церемония по награждаването на отличените в 25-то издание на Националния ученически конкурс „Родолюбие” под наслов „Горди с историята и духовните си достижения – 10 години България в Европейския съюз“. Темата не е избрана случайно. В годината на председателството на страната ни на Европейския съюз България е вече в своето четиринадесето столетие и е най-старата от сега съществуващите европейски държави. Тя има славна история, оставила незаличими следи в развитието на света и културните постижения, променили облика на европейския континент, а достиженията на непреходния български дух се вграждат в най-светлите и непреходни духовни хоризонти на цивилизацията ни. За десетте си години в общността на ЕС, България отново показа високия дух, самоотвержеността в трудностите, предприемчивостта и отговорността, толерантността и гостоприемството на българския народ, стремежа му към разбирателство със съседите и с всички народи, силното му чувство за достойнство и уважение, вярата му в по-доброто бъдеще за всички. Историята е полезна не защото четем в нея за миналото, а защото четем в нея за бъдещето. Ето защо трябва да възпитаваме децата си в родолюбие, да вярваме, че съединението прави силата и да работим заедно, обичайки България, за да успеем. Таня ЛЕОНИДОВА, Велина АНТОВА бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
25 ноември – Световен ден за елиминиране на насилието срещу жени, Под мотото „От мир в дома към мир в света: Направи образованието безопасно за всички” Насилието срещу жени и момичета е едно от най-често срещаните нарушения на човешките права. То засяга жените независимо от тяхната раса, етническа принадлежност, социално положение, богатство, произход и други обстоятелства. По данни на Организацията на обединените нации 35% от жените и момичетата по света са подложени на физическо и/или на сексуално насилие. Насилието невинаги е видимо, а характерът и истинският му размер често остават скрити. Поради тази причина ООН с Резолюция на Общото събрание от 17 декември 1999 г. обявява 25 ноември за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Ето как ООН определя в своите документи термина „насилие над жени”: „Това е всеки акт на насилие, осъществен по полов признак, който причинява или може да причини физическа или психическа вреда или страдание на жените…”, добавят се и заплахите за такъв акт, като принудително или произволно лишаване от свобода, било то в обществения или в личния живот. ООН приканва правителствата, международните и неправителствените организации към инициативи, които да повишат общественото внимание към този проблем, да се повиши осведомеността и се подтикне към действие за прекратяване на глобалното насилие по отношение на жените. Избран е денят, в който преди близо 57 години биват брутално убити трите сестри Мирабал, политически активистки в Доминиканската република. За символ за борбата срещу насилието срещу жени и момичета е избрана бялата лента, която става все по-популярна. УД бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
VII Есенен научно-образователен форум на ДИУУ:
Добрата квалификация на учителите – инвестиция в бъдещето
На 10 ноември т.г. в София председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в VII-ия eсенен научно-образователен форум на тема „Съвременни педагогически технологии в образованието“. И тази година Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски” проведе своята традиционна годишна конференция, която събра над 40 водещи учители активисти на СБУ, научни работници, експерти в системата на средното образование, директори на детски градини и училища в дебат за по-качествено и модерно образование. Основните тематични акценти на представените доклади и научни съобщения бяха: образователните технологии; професионалната и личностната компетентност на учителя; съвременният учител и кариерното му развитие; образователният мениджмънт и пазарът на труда. Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Есенни съвещания с актива от областите Ловеч, Плевен, Монтана, Враца, Видин и Кърджали - УД бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Мини ракети с ликовете на българските будители полетяха към Космоса За 1 ноември, Деня на будителите, ученици от училището по български език и култура „Христо Ботев – Академи“ в град Вашингтон с директор Бойка Попова реализираха една уникална идея. За празника бяха моделирани ракети, на които са поставени ликовете на народните будители, и ракетите бяха изстреляни към космоса. Всичко това се случи под ръководството на Стоил Аврамов-младши, 16-годишен тийнейджър, роден във Вашингтон, но с разградски корен, който от малък се увлича от хобито на родителите си Албена и Димитър – бивши републикански шампиони и майстори на спорта по ракето- и авиомоделизъм. Подпомаган от родителите си, тийнейджърът Стоил отделя от времето си, за да открива на учениците от училището света на ракетомоделизма с лекции от новата учебна 2017/2018 г. Младият експерт в областта с най-съвременни интерактивни методи на преподаване с асистенти Албена и Димитър Аврамови ги запознава с тънкостите в изработката, изстрелващите установки и самото изстрелване на ракетите. Така изработените от всяко дете в кръжока ракети (35 на брой) с лик на възрожденец народен будител полетяха към космоса. Това бе и поздрав за празника на техните учители; учителите, които сеят знания за българския език и култура в България и по света. Поздрав е и за СБУ и АБУЧ. Здравко ДУШКОВ, медиатор и координатор на съвместните проектите между ОУ „Васил Левски“, град Разград, и „Христо Ботев –Академи“, Вашингтон бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Председателят на СБУ бе гост на специализирано изложение в Интер Експо Център От 8 до 11 ноември т.г. в София, Интер Експо Център в рамките на специализираното изложение за хотелско, ресторантско, кетъринг и СПА оборудване, се състоя Кулинарен форум Gastronomi 2017. В него участваха професионални гимназии, свързани с хранително-вкусовата индустрия от цялата страна. Официален гост на събитието бе д.ик.н. Янка Такева, която разгледа изложбените щандове. Сред тях бяха и тези на ПГ „Велизар Пеев”, гр. Своге, Софийска професионална гимназия по туризъм и Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии. Тя поздрави младите готвачи и ресторантьори и техните учители за отличното представяне и за придобитите знания и умения по специалността и им пожела успешна професионална реализация и конкурентоспособност на пазара на труда. УД бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
- 20 години БАЧУ - качество и европейски стил на обучение Принос в развитието на социалното партньорство На стилна тържествена церемония на 10 ноември т.г. в залата на Френския културен институт в столицата, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе отличена с Почетна грамота за активен принос в развитието на социалното партньорство от Българската асоциация на частните училища (БАЧУ). Юбилейната награда бе връчена от Мария Каменова, председател на БАЧУ по повод 20-годишнината от създаването на Асоциацията. Високото отличие е признание за личностния принос на г-жа Такева, за активните и последователни политики на СБУ в Отрасловия съвет в утвърждаването на диалога и градивното социално партниране за качествено образование и по-добро бъдеще на децата и учениците в България Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Ученици от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр. Кърджали, с поредната успешна международна практика ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр. Кърджали, посрещна поредната група стажанти, които проведоха международен стаж в гр. Волфсберг, Австрия. Практиката се реализира от 4 до 26 юли от 20 участници от 11. клас и е финансирана по проект № 2016-1-BG01-KA102-022977 „Европейско сътрудничество за качествено професионално развитие“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ на програма „Еразъм+”. Екип на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр. Кърджали бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Ден на семейството и спорта На 14.10.2017 г. в природен парк „Витоша” се състоя спортен празник „Ден на семейството и спорта“, който финализира работата по проект „Семейството и спортът“. Проектът, осъществен от столичната ДГ № 177 „Лютиче“, е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта” – 2018 г. Екип на ДГ №177 „Лютиче“, гр. София бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Бе открита спортна зала в СУ „Никола Вапцаров”, гр. Хаджидимово На 20.10.2017 г. официално бе открита спортната зала в СУ „Никола Вапцаров”, гр. Хаджидимово. На церемонията присъстваха ръководството на училището, учители, ученици, както и доброволци, допринесли за осъществяването на проекта. Мариана Боянина, директор на гимназията, изнесе благодарствена реч и даде име на залата: „Стая за тихи игри”. В цялостното изграждане на проекта са се включили 80 фирми и физически лица и са събрани 16 000 лв. Facebook страницата „Заедно можем и Хаджидимово ще помни”, основана от Георги Боянин, популяризира идеята на проекта, което даде възможност хора от цялата страна да се включат с каквото могат. Ванина БОЗОВА, ученически клуб „Журналисти в действие“ бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
На прага на своята 90-годишнина Пенчо Чернаев издаде новата си книга Най-новата книга на Пенчо Чернаев „Портрети и позиции“ е истинско удоволствие за всеки, който цени добрата литературна критика, наслаждава се на хубавия и богат български език, обича да научава повече за съвременния български литературен свят. Писател, литературен критик, редактор, краевед и преводач, дългогодишен журналист и главен редактор на вестник „Учителско дело“, Пенчо Чернаев е автор с богато творчество, а в новата си творба показва творци, чиито произведения са основополагащи за съвременната литература в България. В двете части на книгата – „Гласове и отзвуци“ и „Из критическия бележник“, Пенчо Чернаев представя автори като Велин Георгиев, Драгомир Шопов, Христо Черняев, Матей Шопкин, Георги Стоянов-Бигор, Николай Тодоров, Светлана Йончева, Петър Добрев, а също поети с критически пера, критици - поети. Светла СТРУМИНА бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
С почит и признание към дейците на образованието у нас На 8 ноември т.г. в сградата на Професионална гимназия по туризъм в град София се събраха изявени просветни дейци и членове на клуб „Марин Дринов“ по повод отбелязването на 1 ноември – Деня на народните будители. В присъствието на колеги, приятели и дългогодишни деятели на образованието у нас, бе отбелязан значимият духовен празник, както и личните юбилеи на акад. Константин Косев (80-годишен юбилей) министър на народната просвета от 1990-1991 г., Стефан Чернев (80-годишен юбилей ) и доц. Тодор Ангелов (90-годишен юбилей) - екс зам.-министри на народната просвета. За личен принос в утвърждаването и развитието на българската образователна система те получиха почетни грамоти и юбилейни медали от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Своята признателност и благодарност към Синдиката на българските учители и нейния лидер г-жа Такева сподели Стефан Чернев. Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Устремени към бъдещето, 50 години ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Карлово Празник е! На 7 ноември 2017 г. с Юбилеен тържествен педагогически съвет – настоящи и бивши ученици, учители и родители в зала „Васил Караиванов” на Община Карлово отбелязаха 50-годишнината на училището. 50 години - достоен повод да се вгледаме в хилядите трудови делници, в празничните дни, в успехите на нашите ученици, в доброто, на което сме ги научили. Величка ДЕ РОСАС - дългогодишен учител по БЕЛ - носител на Специалната награда на председателя на СБУ„Учител на годината” - 2017 и на Почетното отличие на МОН „Неофит Рилски бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
СБУ с ясна отговорност и реални действия за Първото българско европредседателство През първата половина на 2018 г. предстои Първото българско председателство на Съвета на ЕС. Десет години след членството на България в Европейския съюз страната ни вече има възможност активно да участва във формирането на политиките за бъдещето на Европа. По време на председателството Република България ще отправи своите основни послания и ще търси широк консенсус сред страните членки по важни за гражданите на Европейския съюз въпроси. Бъдещето на ЕС и отстояването на общите ценности са насочени най-вече към това, държавите в рамките на ЕС да живеят в мир и благополучие. Тази обща европейска цел може да се случи само чрез високи инвестиции в образованието. Синдикатът на българските учители винаги е отстоявал чрез политиките си идеята, че образованието е най-здравият и сигурен мост към нов хармоничен свят.

- За инициативите на СБУ, които вече намериха изключително широк положителен отзвук във всички страни в Европа и по света.

- За приоритетите на СБУ, които са напълно в синхрон с тези на Европейската комисия.

- За предложенията на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ за предстоящи действия на СБУ, с подкрепата на МОН, Комисията по образованието и науката към 44. Народно събрание, Интернационала на образованието и Европейския синдикален комитет във връзка с представянето на добри български практики в сектор образование пред другите европейски страни.

Велина АНТОВА бр. 35 от 13 ноември 2017 г.
ДОМИНИК МАРЛЕТ, СТАРШИ КООРДИНАТОР В ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ОБРАЗОВАНИЕТО:
Обединени сме по-силни в отстояването на достоен труд и живот
Из споделеното от Доминик Марлет: Особено съм впечатлена от постигнатото през годините от СБУ чрез колективното трудово договаряне, последното, от които е увеличението на работните заплати на педагогическите специалисти. Синдикатът е изключително последователен и успешен и в реализирането на политики за квалификацията на педагогическите кадри, повишаването на социалния им статус, приобщаващото образование и др. Въобще дейността му е пространна и обхваща всички аспекти на българското образование. Записаха Таня ЛЕОНИДОВА и Йордан КРАСЕВ бр. 35 от 13 ноември 2017 г.
ГОСТ НА БРОЯ - АДВОКАТ ЕЛЗА ВЕЛИЧКОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ: За мен социалното партньорство е реално случващ се процес, с видими резултати и взаимно удовлетворение Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 13 ноември 2017 г.
Партньорство за устойчиво развитие на предучилищното и училищното образование За хода на есенните съвещания със синдикалния актив в областите: Ямбол, Стара Загора, Сливен и Габрово. УД бр. 35 от 13 ноември 2017 г.
ПОКЛОН, УЧИТЕЛЮ!
Празник на духовното съзряване и единение на българската нация
В първия ден на ноември Синдикатът на българските учители, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Столична община и с подкрепата на Сдружението за учителска взаимопомощ – София, и ресторант „Фокача“, проведоха тържествено честване на Деня на народните будители, с почит и уважение към делото на всички просветители, учители и книжовници, оставили трайна диря за духовното израстване на българския нация. В празника на познанието и непреходните духовно-нравствени ценности под наслов „Децата и мирът“ пред Паметника на българските учители – народни будители, разположен между Централата на Синдиката на българските учители и православния храм „Св. Седмочисленици”, се включиха над 350 деца и ученици от четиринадесет столични детски градини и училища. С песен, танц и слово те припомниха на обществото светостта и значимостта на достойния учителски труд за възпитанието им в ключови ценности и компетентности и за израстването им като добри и достойни млади хора – бъдещето на България и Европа. Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СОФИЯ: Ще продължим да инвестираме в образованието – стратегически водещия и траен приоритет в развитието на столичния град интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАЛЕН ПРОТЕСТ: За по-високи доходи и достойни права Доходи, права, достойнство – това бе основното послание на протеста на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), който се състоя на 27 октомври в столицата. Националното протестно шествие митинг на КНСБ, в което участваха над 8 хил. работещи от цялата страна, бе подкрепено от Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), с над 9 млн. членове, от синдикатите на Австрия, Германия, Полша, Румъния и др. Синдикатът на българските учители се присъедини към протестните действия, воден от идеята за солидарност и в знак на категорично несъгласие с прокламираната от работодателските организации идея за отнемане на класа за прослужено време. Таня ЛЕОНИДОВА, Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
СТАРТИРА ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТ „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“
Всеки човек трябва да познава миналото си, за да може с достойнство и увереност да гради бъдещето си
В навечерието на Деня на народните будители, на 30 октомври т.г., тържествено бе отчетен успехът на седмото издание на родолюбивия български проект, иницииран от доц. Кирчо Атанасов. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
ЕСЕННИ СЪВЕЩАНИЯ С АКТИВА НА СБУ
Партньорство за устойчиво развитие на предучилищното и училищното образование
На 18 октомври 2017 г. в ПМГ „Баба Тонка“, град Русе, се проведе есенното съвещание със синдикалния актив на СБУ от Русенска област.

Пламен АТАНАСОВ, член на ИК на СБУ, областен координатор за област Русе и председател на ОбКС на СБУ – Русе

На 19.10.2017 година, в гр. Велико Търново се проведе традиционното есенно обучение на синдикалния актив на СБУ от Великотърновска област.

УД бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Институтът по математика и информатика към БАН чества
70-годишнината си
Създаването на първия в България изчислителен център, първата българска електронна изчислителна машина „Витоша“, първия български електронен калкулатор „Елка 6521” са само част от емблематичните постижения на Института по математика и информатика (ИМИ) към Българската академия на науките, който на 27 октомври тържествено отбеляза своята 70-годишнина под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Светла СТРУМИНА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Учителят в действие
Форум за лидерство и иновации в образованието
На 31 октомври и 1 ноември 2017 г. се състоя третото издание на „Учителят в действие“, организирано от РААБЕ България в партньорство със Синдиката на българските учители, Института за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Издателска къща „Анубис“, Издателство „Булвест 2000“ и Издателство Клет България. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Ученици от 143. ОУ засадиха 800 холандски лалета В столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ се състоя поредното иновативно извънкласно мероприятие, свързано с българското председателство на Съвета на ЕС. По идея на учителя новатор Виолин Неделчев, многократно награждаван от СБУ за професионализъм и креативност, ученици засадиха 800 холандски лалета с формата на българска национална шевица. Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
С обич към природата Прекрасен детски кът и зеленчукова градина грейнаха в двора на Детска градина „Пролет” на улица „Люлин” №39 в град Перник. Красивите съоръжения и зеленчуковата градина са реализирани по програма ПУДООС. Евелина СТОИЛОВА, председател на СО на СБУ бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Съвременни практики за нравствено и патриотично възпитание В чест на 1-ви ноември, Деня на народните будители, в гр. Габрово се проведе регионален педагогически форум. Идеята е на ИК на ОбКС на СБУ – Габрово, за да отговори на предизвикателството пред обществото и учителската професия, свързано с нарасналата девалвация на нравствените ценности на подрастващото поколение и младите хора. Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово, и координатор на СБУ за област Габрово бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
СБУ награди млади творци на словото от столичното 144. СУ „Народни будители“ В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, когато отдаваме почит и признателност към достойния труд на учителите – съвременните будители на нацията, и към делото на хилядите български просветители и учители, в столичното 144. Средно училище „Народни будители“ с директор Величка Николова се проведе тържествена церемония по награждаването на победителите в уникалния по рода си училищен конкурс за есе на тема „Съвременните будители на Европа“. Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Културно наследство в миграция На 18 октомври 2017 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките бе представено изданието „Културно наследство в миграция. Добри практики и проблеми“ и изложбата „Културно наследство на българите в миграция“. Светла СТРУМИНА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Интелектуална игра в чест на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – „Помним и славим освободителите“ Фондация „Устойчиво развитие за България“ предлага Интелектуалната игра за българските ученици в чест на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – „Помним и славим освободителите“ да се подготви и премине през учебната 2017/2018 г. по инициатива на фондацията с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Посолството на Руската федерация. Светла СТРУМИНА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Поредицата „Българското военно чудо“ с покана за всички училища „Българското военно чудо“ е документална поредица и съвместна образователна инициатива на ЗАД „Армеец“ и Сдружение „Българска история“. В рамките на 10 интересни късометражни продукции тя представя най-големите постижения на българската армия след Освобождението на България през 1878 г. по време на петте войни за национално обединение. Светла СТРУМИНА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
До

Учителите, работещите в системата на средното образование

и социалните партньори на СБУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ РАБОТЕЩИ В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,

УВАЖАЕМИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА СБУ,

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име Ви поздравявам по повод 1 ноември – Деня на народните будители.

Денят, в който свеждаме глава в знак на признателност и уважение към всички онези радетели на българската просвета и култура, които написаха славната ни история, от чиито страници струи мъдрост, самочувствие и национално самосъзнание. Денят, в който всички творци от храма на познанието празнуват изконния стремеж към усъвършенстване, прекрасния порив да бъдеш в полза на другите, търсейки свободата на духа.

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
ДЕНИЦА САЧЕВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Учител ще бъде професия на бъдещето
- Г-жо Сачева, кои са основните предизвикателства, с които се сблъскахте в рамките на отминалите няколко месеца, откакто поехте поста зам.-министър на образованието и науката?

- Динамиката на развитие на обществените процеси у нас и в света провокира очаквания, които са свързани с процеси, случващи се тук и сега. Динамика има и относно очакванията, свързани с решаване на проблемите в семейството, търсенето и намирането на работа и др. Основно предизвикателство ще бъде политическите решения, които се вземат, да бъдат стратегически, да изпреварват проблемите, както и да са предпоставка за по-добър живот на бъдещите поколения. По отношение на образованието връзката между изоставащите политически решения е по отношение на учителите. Факт е, че в системата съществуват много и различни учители.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
От 18 до 20 октомври 2017 г. във Велинград, при изключителен интерес, се проведе Втората национална научно-практическа конференция, организирана от Министерство на образованието и науката и Синдиката на българските учители, за разпространение на добри практики за изпълнението на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015–2020). Във форума взеха участие: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на МОН; проф. дфн Пламен Макариев – СУ „Св. Климент Охридски“; проф. д-р Янка Тоцева – Европейски политехнически университет – ЕПУ, доц. д-р Лиляна Стракова – СУ „ Св. Кл. Охридски“; доц. д-р Надежда Калоянова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас; доц. д-р Йосиф Нунев и доц. д-р Емил Бузов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически колеж – Плевен; Елена Витанова, началник отдел в Дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” на МОН, експерти от дирекцията; Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ и др. Велина АНТОВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
Есенно съвещание със синдикалния актив на София – област На 12 и 13 октомври 2017 г. в залата на хотел „Арена”, град Самоков, се проведе традиционното есенно работно съвещание със синдикалния актив на СБУ от София – област. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, председатели на СО на СБУ, директори и членове на СК към учебните звена. Съвещанието премина при много добра организация от ОбКС на СБУ – Самоков. Препълнената зала беше доказателство за интереса и желанието за участие. Съвещанието се ръководи от Виолетка Петкова – главен експерт „Организационно направление” от Централата на СБУ и отговорник за София – област. Поздравления към участниците в съвещанието отправи зам.-кметът на община Самоков Елена Кленова, като пожела ползотворна работа и отбеляза, че социалното партниране и сътрудничеството със СБУ има своите положителни резултати. Бойка МИХАЙЛОВА, председател на ОбКС на СБУ – Самоков бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
Eсенни съвещания 2017 г. със синдикалния актив в областите Варна, Добрич, Търговище и Благоевград В периода от 10 до 13 октомври се проведоха традиционните есенни работни съвещания със синдикалния актив в областите Варна, Добрич, Търговище и Благоевград. В срещите участваха Иван Кънчев и Роза Костова – гл. експерти в направление „Професионално-творческо“ и „Трудово-правна защита“ в Централата на СБУ, и областните координатори от съответните области, а при съвещанието за област Благоевград – и зам.-председателят на СБУ г-н Красимир Попов, както и председателят на ЦКРК г-жа Диана Иванова. В работата на съвещанието във Варна се включиха и началникът на РУО г-жа Венцислава Генова, и заместник-кметът по образованието в община Варна. При проведените работни срещи се направиха отчети на областните координатори за извършените от тях дейности през изтеклия едногодишен период, отчети на общинските председатели за извършващото се увеличение на работните заплати. Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
Споделено от учители по призвание, със сърце и душа в професията
Розалина Паскалева, старши учител в начален етап в СУ „Иван Вазов”, гр. Нова Загора:
По време на конференцията представих своята практика „Заедно за едно училище: мисия възможна”, която обхваща 7-годишен период до момента. Тя е с моите бивши първокласници, настоящи седмокласници, клас –100% от ромска етническа група, идентифициращи се като етнически турци, пристъпили училищния праг, невладеещи български език. За да ги приобщя към училищната среда и образователните ценности, използвах тази своя проектна работа, като включвах учениците си всяка учебна година в проектно базирано обучение. Започнахме с „Машината на времето” – национален проект със съекипници от гр. Мездра и гр. Ботевград. Втората година работихме по национален проект, който стартирахме заедно с д-р Румяна Неминска, и продължихме с Дани Първанова от Димитровград и нейните сладурчета в инициирания от нас проект „Слънцето на доброто”. Записа Велина АНТОВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
СБУ и Зонта клуб София в партньорство за справяне с демографската криза Дискусия на тема „Искам да съм майка и професионалист” се проведе на 20 октомври т.г. в хотел „Метрополитън“ в град София. Инициирана от Зонта клуб София и подкрепена от Синдиката на българските учители, дискусионната среща постави във фокуса на обществения диспут темата за демографската криза в България и пътищата за нейното разрешаване като част от политиката на правителството на Република България. Открояване на проблемите и отправяне на основни препоръки и становища в подкрепа на съвременната жена, чиято мисия е да бъде майка, но и реализиран професионалист, бе целта на дискусионното събитие, което с присъствието си уважиха зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, Бистра Илиева, президент на Зонта клуб София, проф. Албена Чавдарова, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“, Рада Йосифова, екс зам.-министър на правосъдието и Ани Цветкова – юристи и членове на Зонта клуб София. Своите становища по темата изразиха и представителите на СБУ – Виолетка Петкова, гл. експерт Организационно направление в Централата на СБУ, Оля Ангелакова, председател на ОбКС на СБУ, район „Изгрев”, представители на общински администрации, неправителствени организации, медии и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
ПРОФ. ДПН ВЛАДИМИР РАДУЛОВ:
Днес не съществува дилемата да има или да няма приобщаващо образование, а как да го направим
по-качествено
- Проф. д-р Радулов, като дългогодишен преподавател с принос в сферата на педагогиката, според Вас какво трябва да се реформира, за да имаме ефективно и качествено училищно образование? Каква е ролята на медиите за отразяването на тези процеси?

- Законът за предучилищното и училищното образование е важна крачка в правилната посока, защото е рамков по своя характер в тази област. Той предлага образователна структура въз основа на нашите традиции и новите потребности, съдържа множество съвременни педагогически дефиниции и до голяма степен определя функциите на отделните звена в системата. Причините за дискусията върху закона са главно две. Вносителите, начело с комисията по образование към Народното събрание, не осъществиха достатъчно задълбочена и демократична дискусия, особено със специалистите, а от друга страна, медиите, затънали в жълтото си всекидневие, не проведоха никаква национална дискусия. Разбира се, скоро след обнародването на закона, радия, телевизии и вестници се разшумяха колко лош бил законът. Въпросът е къде бяхте всички?

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
Партньорство за устойчиво развитие на средното образование На 21 и 22 октомври 2017 г. в град Велинград се състоя традиционното есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от град София. В него участваха: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ; Мария Минчева, директор на Дирекция „Образование“ в Столична община; Емил Миков, главен експерт в Дирекцията. Пред представителите на синдикалния актив от столицата д. ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, очерта основните приоритети на ИК на СБУ, свързани с бюджет 2018, финансовото обезпечаване на всички дейности по Закона за предучилищното и училищното образование, включително и извънучилищните и извънкласните дейности. Тя акцентира и на новите компоненти по формулата в прилагането на механизма на делегираните бюджети, които предстоят да влязат в сила от началото на 2018 г. Велина АНТОВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ: За образователната интеграция на децата мигранти През последните няколко години Синдикатът на българските учители целенасочено, активно и конструктивно работи по проблеми, свързани с интеграцията на мигрантите в образователната система. В изпълнение на тази политика е инициираната и организирана от СБУ с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“ национална конференция на тема „Обучението на децата на мигрантите – проблеми, перспективи, решения“. Това е четвъртият пореден форум на СБУ, който чрез обединяване на усилията на държавни институции и обществено ангажирани организации търси практически решения за справяне с това предизвикателство. В събитието се включиха представители на Министерството на образованието и науката, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Столична община, университетски преподаватели и учени, началници на Регионални управления на образованието (РУО), водещи директори на училища и детски градини от страната, в които се обучават деца на мигранти, от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) към Министерския съвет, Държавната агенция за закрила на децата, Икономическия и социален съвет в България, от Националния младежки форум и Софийския ученически съвет, и др. Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ: Заедно за по-доброто взаимодействие между училище и родители Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в национална конференция на тема „Партньорство училище – родители. Добри практики и решения“, организирана от МОН. Събитието се проведе на 16 октомври т.г. в София. Целта на форума бе да представи и мултиплицира добри, работещи практики за взаимодействие между училище, родители и ученици, които създават по-добра образователна среда и ангажират активно както училищната общност, така и родителите. Както и да потърси решение на проблемите, свързани с нарушената комуникация и недостатъчното доверие и подкрепа от страна на родителите и обществото към учителя. В конференцията участваха: Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; Таня Михайлова и Деница Сачева, заместник-министри на образованието и науката; проф. Нели Бояджиева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, началници на РУО, директори на училища, учители в малки и големи училища в цялата страна, представители на Асоциация „Родители”, представители на Обществени съвети, на училищни настоятелства, на неправителствени организации, представители на Ученическия съвет при столичното 119. СОУ „Акад. Михаил Арнаудов” и др. Велина АНТОВА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“: Амбицията ми е Университетът да стане финансово стабилен, с високо качество на образованието и научните изследвания Интервю на Велина АНТОВА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Почетни отличия за директори, учители и ученици в община Хаджидимово В община Хаджидимово работят близо 150 учители в 5 училища и 3 детски градини. Всички те са с авторитет, достойни и устремени към бъдещето. Те са отговорни, всеотдайни и можещи, те са интелигенцията на община Хаджидимово, на България, на Европа… Всички те пета поредна година, по повод 5 октомври - Международния ден на учителя, излъчват най-достойните за директор, учител и ученик на годината. ОбКС на СБУ – Хаджидимово бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Празник на вечните песни, съхранили живата истина на историята На 14 и 15 октомври т.г. в София се проведоха едновременно два общонационални фестивала с международно участие – Осемнадесетият фестивал на патриотичната и антифашистката песен „Сребърни чучулиги“ и Петнадесетият фестивал на фронтовата песен „Альоша”. Станали традиция в обществения и музикалния живот на България, фестивалите са желана възможност за изява на самодейните творчески формации от всички краища на страната ни. С всяка изминала година се разширява кръгът на участниците. Тази година в тях се включиха стотици самодейци на възраст от 5 до 85 години в различни формати – хорови състави, вокално-инструментални ансамбли, певчески групи, индивидуални изпълнители от България, Молдова, Македония, Русия, Куба. Звучаха гласовете на талантливи певци от всички краища на страната ни – София, Пловдив, Сливен, Добрич, Монтана, Мездра, Червен бряг, Велинград, Плевен, Севлиево, Горна Оряховица, Ракитово, Хасково, Ямбол, Бургас, Черноморец, Шумен, Своге, Елин Пелин, Кнежа и др. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Столичното 93. СУ „Александър Теодоров – Балан” откри фестивал на народните игри С празнично настроение на 13 октомври т.г. възпитаници и учители на столичното 93. Средно училище „Александър Теодоров – Балан“ с директор Евдокия Гергова откриха фестивала на народните игри по проект „Заедно можем повече“, изпълняван по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община. Димитринка ХРИСТОВА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Развитие на социалните компетенции на учениците в класа Soft skills at cl@ss е насловът на националната конференция, посветена на социалните компетенции на учениците в средното училище, която се състоя в началото на учебната година в София. Финален форум по международния проект CL@SS, тя се проведе при домакинството на българските участници в него – столичното 137. СУ „Ангел Кънчев“ и Националната школа по мениджмънт. Светла СТРУМИНА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Приключи Вторият международен проект по Програма „Еразъм +“ между Рокишкис, Литва, и Провадия, България За втори пореден път Община Провадия, България, и Община Рокишкис, Литва, си партнират успешно в съвместен международен проект. Наименованието на проекта е „Създаване на нова методология на обучение по предприемачество чрез Европейско регионално стратегическо партньорство” по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2) Екипът на проекта бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева откри с академична лекция учебната година в Педагогическия колеж в Плевен Д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, изнесе първата академична лекция за новата учебна година в Педагогическия колеж - Плевен. Тържественото събитие, което се състоя на 2 октомври 2017 г., бе предшествано от официална празнична церемония и водосвет за откриването на академичната 2017/2018 година в колежа.

„Учителската професия е най-важната и значима за обществото професия и винаги ще има учители - каза д.ик.н. Янка Такева в своето приветствие към студентите, преподавателите и гостите на тържеството. Тя пожела на всички учебната година да е мирна и ползотворна, и се обърна към младите хора: „Скъпи студенти, каквито и компетенции да натрупате, най-важното е винаги да помните, че децата и учениците искат да имат добрия човек до себе си, който им помага в труден момент, и това е българският учител. Той се нуждае от подкрепата на родителите и на цялото общество. Зная, че вие ще станете прекрасни колеги. Желая ви на добър час!“ Госпожа Такева подари на доц. Емил Бузов, директора на Педагогическия колеж, пакет луксозни високостойностни издания, събрали историческата памет на народа ни и родолюбивата му традиция да пази и да се бори за мира, вярата и просвещението. По-късно, в първата за учебната година академична лекция, за която по традиция се кани знакова за обществото личност, д.ик.н. Янка Такева завладя аудиторията с впечатляващо си слово, посветено на философията на трансформацията на образованието и промяната в българската образователна система.

Светла СТРУМИНА бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Поздравителен адрес до СБУ Уважаема д.ик.н. Янка Такева,

Уважаеми учители,

Скъпи колеги и приятели,

Приемете моите искрени поздравления по случай Международния ден на учителя! Много бих искала в този празничен ден да споделя с Вас размислите, представляващи обръщение към колегите, които ми подари един български учител, отдаден на професията, даряващ с много любов и внимание своите възпитаници. Човек, който открива мъдростта и непреходността на човешките ценности в живота и делата на нашите предци. За днешното послание Тодор Пенев, начален учител, получава вдъхновение, изследвайки творчеството на Екзарх Йосиф, висш български православен свещенослужител и духовен водач. Със стилистиката, с думите, авторът ни пренася във времето на раждането на идеите. Идеи, звучащи актуално и днес.

„Благодаря Ви, уважаеми колеги, за Вашето въодушевление да изпълните великия идеал, завещан на целокупния български народ от славянобългарските просветители Кирил и Методий. Тоя идеал в продължение на повече от 10 века е прекарал бурни времена - все още има да се стори за него... Гаранцията за това е днешното въодушевление на българската учаща се младеж, начело на която стоите Вие, учителите.

Един народ, младежта на който живее, расте и цъфти във величавия дух на неговите завети, не може да не види достигнат своя идеал.

Милена ДАМЯНОВА, председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Ние, учителите, сме по-силни със Синдиката до нас
Отново чествахме най-вълнуващия професионален празник – 5 октомври Международния ден на учителя. На този ден ние, учителите, се чувстваме възнаградени чрез многото приветствия, благодарности, искрени оценки за нашата отдаденост на просветното дело в стремежа ни да възпитаваме и обучаваме бъдещето – нашите деца и ученици. На този празник на професионализма, познанието и духовността, ние, заедно с нашия Синдикат, припомняме на обществото светостта на учителската професия и дълга към България и нейното бъдеще.

Ние, учителите, успяваме в нашата апостолска мисия, защото Синдикатът на българските учители е винаги с нас! На нас, учителите, е възложена голямата отговорност чрез образованието да предадем на младите знанието и опита на предходните поколения. Ние създаваме умения и навици, ала се стремим да развиваме и нравствената същност на учениците, набелязваме ориентири как да търсят истината, добротата и справедливостта. В този учебно-възпитателен процес влагаме не само своите индивидуални, психологични, интелектуални сили и способности, но и много сърце и обич към професията. Творейки, ние, учителите, изпълняваме най-важната мисия в обществото, а също полагаме усилия да се усъвършенстваме и израстваме, благодарение на подкрепата на СБУ в тази дейност. В класната стая всеки един от нас обучава младите хора, но всъщност е част от екипа на училището и на Синдиката на българските учители, който ни сплотява с единство, солидарност и доверие. Именно той е извор на нашето самочувствие и решимост да отстояваме с достойнство обществената значимост на нашия труд. Приветстваме ръководството на СБУ и лично д.ик.н. Янка Такева, че поддържа един успешен баланс между защитата на социалните права на учителя, а от друга - идеалите на учителската професия.

Мариана КАРАДЖИКОВА, учител от гр. София бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Работна среща за обхвата на децата и учениците в образователната система На 21 септември т.г. в Министерския съвет се състоя работна среща на премиера на Република България Бойко Борисов с учителите и служителите от институциите, които се включиха в екипите за обхващане на деца и ученици в образователната система. „От началото на учебната година имаме над 3000 деца, записани да учат, които досега не са посещавали училище. Най-важното е децата да се върнат в учебните заведения. Министерството на образованието и науката работи много усърдно по този проблем“ – изтъкна министър-председателят Бойко Борисов на официалната среща с директорите на училищата, ректорите и кметовете. Той допълни, че работата не трябва да приключи със записването на децата в училище, а трябва да бъде постоянен процес. В Министерския съвет беше представена информация за предвидените инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура. УД бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Учителите от столичната ДГ № 2 „Звънче“ с грамоти за успешни проекти в навечерието на Международния ден на учителя На 27 септември т.г. възпитаници и учители на столичната Детска градина № 2 „Звънче” в район „Триадица” с директор Цеца Георгиева, с впечатляваща спортна програма представиха резултатите по два проекта: „Спортен празник – мама, татко и аз” и „Здрави деца в зелена среда – екологично образование чрез лично преживяване”, съфинансирани от Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община. Дълбоко свързана с издигането на авторитета и модернизирането на детската градина, г-жа Георгиева и нейният екип влагат душа и сърце в работата си. Доказателство за това са спечелените проекти по програмата на Столична община през 2013, 2015 и 2017 г. Като носител на престижното отличие на Синдиката на българските учители - „Учител на годината 2011”, г-жа Цеца Георгиева заедно с педагогическия колектив се стремят да възпитават, социализират и изграждат отговорни, адаптивни и знаещи деца с гражданска компетентност и двигателна култура. По повод спортния празник ръководството и екипът на ДГ № 2 „Звънче” бяха поздравени от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

„Днес всички ние, учители и родители, сме съпричастни към развитието на физическото възпитание и спорта в детската градина” – приветства г-жа Георгиева и благодари на присъстващите за проявената активност. „Част от дейностите, които изпълняваме по нашите два проекта, са отразени на сайта на Синдиката на българските учители” - подчерта тя и специално благодари на лидера на СБУ г-жа Такева.

Специални грамоти за работата по двата проекта заслужиха десет учители, членове на Синдиката на българските учители в ДГ № 2 „Звънче”, в това число и Ренета Йоргова - председател на организацията на СБУ в детската градина. Директорът г-жа Георгиева награди и петима родители, които са знаменити български спортисти, активно участвали в проектните дейности и дали своята безрезервна подкрепа за развитието на спорта в детската градина.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Международна конференция, посветена на обучението по екологично предприемачество в училищата На 28 и 29 септември т.г. в София над 50 учители и ученици от Латвия, Норвегия, Гърция, България и Румъния участваха в конференция, посветена на обучението по зелено предприемачество в училищата в Европа. Специално място бе отделено на бъдещите образователни политики с акцент обучението по зелено предприемачество, както и на практическите и иновативни модели във всекидневната работа на учителя, свързани с развитието на специфичните умения и компетенции у младите хора, на нова холистична и съзнателна предприемаческа мисловна нагласа към околната среда. Отчетени бяха дейностите от финалния етап на международния проект „GREENT“ по програма „Еразъм +“, съфинансиран от ЕС. До участниците в международния форум приветствие от името на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, бе поднесено от Виолетка Петкова – главен експерт в Централата на Синдиката. В международното събитие с организатор „Джуниър Ачийвмънт” България участваха представители на държавните институции, неправителствените организации и бизнеса, както и авторитетни научни работници и преподаватели от висшите училища у нас. Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
На добър час! По традиция през последната неделя на септември Националният дворец на децата (НДД) отваря врати за децата на столицата, за официалното откриване на поредната учебна година. На 1 октомври т.г., с тържествена церемония и богата концертна програма, Дворецът за 67 пореден път посрещна своите възпитаници, приятели, партньори и гости и заедно отбелязаха началото на 2017/2018 учебна година. Цветя и поздравителен адрес по този повод изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. В него се казва: „Вие, уважаеми колеги, откривате и развивате творческите способности за своите възпитаници с много обич и топлота, с голяма гражданска и професионална отговорност. А като членове на Синдиката на българските учители отстоявате достойнството на учителската професия. Благодарност и уважение към всички Вас! Пожелавам Ви ползотворна учебна година, през която да имате доверието и уважението на обществото за своя отговорен, иновативен и творчески труд на будители, посветили се на откриването и развитието на детския талант. Скъпи деца, бъдете здрави и щастливи, обичайте и уважавайте своите учители. Нека изкуствата и творческите занимания Ви носят много радост и одухотвореност.”

Тържествено събитие започна с парад на знамената. Знамената на Република България, на обединена Европа и на НДД внесоха шампиони по крабомоделизъм – Александър Николов, Симеон Тодоров и Кристиян Веселинов от Клуба по корабомоделизъм с ръководител Коля Панаьотов, които спечелиха 4 златни и 2 сребърни медала т.г. на световния шампионат в Унгария. Празничен водосвет за здраве, успех и просперитет на НДД отслужи отец Кирил при столичния храм „Светите Апостоли Петър и Павел”, звучаха „На многая лета” и празнични камбани.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Столичната Детска градина № 186 „Деница“ участва в Европейската седмица на мобилността Наскоро възпитаници, учители и Ръководството на столичната Детска градина № 186 „Деница“ в район „Младост - 2“ тържествено откриха интерактивна учебна площадка по безопасност на движението и приложно колоездене, съвместно със Столична община - Съвета по безопасност на движението на децата в София по проект под наслов: „Спри – детето запази, това е нашият задружен глас“. Всяка година в отбелязването на Европейската седмица на мобилността се включват все повече детски градини, стремящи се към интерактивно обучение и възпитание на децата в безопасно поведение в реална пътна среда. За активното социално сътрудничество и по повод новата придобивка екипът на ДГ № 186 „Деница“ получи специален поздрав от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Пред родители и гости децата заедно със своите учители демонстрираха умения и знания за азбуката на безопасното движение по новоизградения мини полигон в двора на детската градина.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
С благодарност към Синдиката на българските учители На книжния пазар може да бъде открито ценното историческо изследване на проф. д.и.н. Николай Жечев „Книга за Иванка Христова Ботйова“, издание на Общобългарска фондация „Христо Ботйов“. Благодарение на финансовата подкрепа на радетели, милеещи за съхраняването на историческата памет като Синдиката на българските учители, Столична община и кметовете на Разград и село Скравена, книгата е факт. Изследването на проф. Жечев е цялостна панорама на българското Възраждане, представено чрез живота и делото на високообразованата учителка и активна общественичка от края на ХIX-то и началните години на XX-то столетие Иванка Ботйова, дъщеря на големия български революционер Христо Ботев. Изданието съдържа ценни документи, писма, спомени и снимков материал, изключително полезни за учители и ученици, както и за всички читатели с интерес към българската история и изворите на възпитанието в непреходни духовно-нравствени ценности. УД бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Експертна кръгла маса обсъди демографските политики и
трудовата мобилност
На 19 септември т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в експертна кръгла маса на тема „Демографска политика и трудова мобилност“ в Министерския съвет на Република България. Форумът, посветен на приоритетните политики на изпълнителната власт, бе организиран от Министерския съвет, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за българите в чужбина. Събитието бе под патронажа на заместник-министъра по икономическата и демографската политика Валери Симеонов. Професионално и експертно по поставената ключова тема участие взеха представители на държавните институции, научните среди, както и тези на Конфедерацията на независимите синдикати в България, работодателските организации и др. Димитринка ХРИСТОВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:Учителите са най-важни за това какво бъдеще ще имаме като нация - Министър Вълчев, в правителствената програма образованието е заложено като стратегически национален приоритет. Мерките включват подкрепа за учителите и увеличаване на трудовите им възнаграждения. Първата стъпка беше направена, оттук нататък как ще продължи?

- Ангажиментът ни за двойно увеличение на възнагражденията е категоричен, той е заложен в програмата за управление и приоритетите на правителството. Четирите бюджета, с които ще бъде изпълнен този ангажимент, са бюджет 2018, 2019, 2020 и 2021 години. Това са бюджетите, които този Министерски съвет ще предложи евентуално на това Народно събрание при пълен 4-годишен мандат. С допълнително предоставените 80 млн. лева ние изтеглихме увеличението от 1 септември 2017 г. като знак за намерението ни да изпълним този ангажимент.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
Празничен водосвет за здрава и благодатна нова учебна година По традиция в началото на всяка учебна година в Централата на Синдиката на българските учители се провежда тържествен водосвет за здраве, сполука и благоденствие на членовете на екипа, техните семейства и приятели и всички български учители. На 20 септември т.г. в присъствието на председателя на СБУ д.ик.н Янка Такева, ръководството на СБУ, екипът от служители и експерти и областните координатори на Синдиката от цялата страна бе отслужен празничен молебен.

В светлия дом на българския учител прозвуча благодатна молитва из устата на отец Валентин от столичния православен храм „Свети Седмочисленици“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
Значима обществена подкрепа на ученическото самоуправление у нас Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе официален гост на обучителен семинар по темата за ученическото самоуправление и успешното включване на младите хора при решаване на социално значими въпроси в развитието на обществено-политическото и икономическо пространство у нас. В хода на събитието, което се проведе на 21 септември т.г. с участието на министърът на младежта и спорта Красен Кралев бе представен и Наръчник за ученическо самоуправление. На семинара в Министерство на младежта и спорта присъстваха още представители на МОН, Столична Община и РУО София – град, педагогически съветници и ученици от водещи столични училища. Тук бяха и председателят на Националния младежки форум (НМФ) Илина Мутафчиева и Райчо Райчев, член на УС на НМФ и учредител на Софийски ученически съвет. Основните теми във фокуса на младежкия диспут бяха приложението на ученическото самоуправление на локално и национално ниво, както и основните аспекти на наръчника. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
„Опасен“ ли е българския учител и за кого? Отново осъмнахме с новина за пребит учител – с кол, в училище, от 17-годишен. А преди година законотворците ни предвидиха в чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование да се създаде наредба, която да регламентира кои заболявания правят опасни учителите за децата?!?! И безумната наредба беше създадена. И публикувана в Държавен вестник. Е, сега предстои да се преработи, но това не я прави по-малко безумна. На първо място, да се твърди, че една болест е опасна сама по себе си е несъстоятелно. Това не е вярно. Болестта не е опасна, а човекът, който я има, може да бъде под въздействие на симптомите и да има опасно поведение. Д-р Цветеслава ГЪЛЪБОВА, психиатър, директор на ДПБ „Св. Ив. Рилски” – Нови Искър, и национален експерт на Българския лекарски съюз по психиатрия бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
На кафе с председателя на СБУ Приобщаващото образование в политиките на Синдиката

Част от програмата на семинара бе т.нар. среща на кафе с председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, организирана по искане на участниците в семинара. В обстановка на непринуденост и взаимно уважение присъстващите имаха възможност да споделят проблеми и решения на конкретни казуси, да задават въпроси, свързани с практическото прилагане на нормативните документи за приобщаващото образование.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
СПОДЕЛЕНО
С благодарност към СБУ за съзидателния форум, който мотивира творческото начало в работа ни
Татяна Йотова, главен учител по БЕЛ в СУ „Христо Ботев”, гр. Айтос: За втори път участвам в семинара на СБУ „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”. Възхитена съм от вложения замисъл в инициативата, от организацията на форума с конкурсен характер. Всичко е предназначено и адресирано към учителя с любов и признание. Форуми като този вдъхновяват българското учителство, стимулират съзидателното, творческото начало в работата ни.

Синдикалната организация на СБУ, в която членувам, е сравнително отскоро, но, участвайки в събития на СБУ и комуникирайки с г-жа Такева, винаги преоткривам безусловния лидер у нея.

Велина АНТОВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
Кръгла маса за приемствеността в образователната система По програмата на семинара се проведе кръгла маса на тема „Личностни и социални умения на детето и ученика за приобщаване и адаптиране към преходите на образователната система: детска градина - 1. – 5. клас” с модератор доц. д-р Райна Захариева. Тя започна с думите на Ян Коменски, в които се крие разковниче на успеха в приобщаването на подрастващите в образователната система: „Най-трудно се дават обич, одобрение и подкрепа, защото, ако ги нямаш в себе си, не можеш да ги дадеш, а не може и да се вземат назаем…“ Акцент в по-нататъшното й изложение бе процесът на адаптация на децата и учениците. Преведено от латински терминът „адаптация" означава „приспособявам” – състоянието на равновесие между личността и новата социална среда. Тъй като отделните етапи на образователната система имат своя специфика, то и самият процес на адаптация е специфичен. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
21 СЕПТЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА МИРА
Най-хубавата дума… мир
За мир борбата е голяма. Мир искат всичките деца.

Мир шепнем, както шепнем мама, със обич в нашите сърца…

Какво ни свързва нас – децата – в огромната световна шир?

Това е думата крилата. Най-хубавата дума – мир…

Такива бяха посланията на българските деца, които полетяха в небето заедно със стотици бели гълъби и балони по повод отбелязването на световния Ден на мира. Обявен от Обединените нации като ден без страдание и тъга, празничният ден бе почетен и от децата и учениците на редица столични детски градини и училища. Слънцето изгря и освети паметника на независимостта, близо до 32. СУ „Св. Климент Охридски“, чийто третокласници, заедно с учениците от четвърти клас на 46. ОУ „Константин Фотинов“ и първокласниците от 76. ОУ „Уилям Сароян“ се обединиха и превърнаха деня от „ден на страха“ в „ден на добротата“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
Мирът на цялата земя – това е нашата мечта На 21.09.2017 г. сред детска глъч, стихчета, песни и танци в небето над Детска градина №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ в столичния квартал „Борово” излетяха балони с бели гълъбчета и послания за мир. На този ден светът отбелязва деня, обявен от ООН за Международен ден на мира. След първото честване през 2002 г. в празничния календар на ДГ №8 стана традиция да се отбелязва световният Ден на мира по подобаващ начин, както се приема в Декларацията на ООН. Всяка година на 21 септември децата в ДГ №8 изживяват отново всички вълнения, носещи посланията за мир на земята, и в съзнанието, и в сърцата им се кодира идеята, че ще станат най-значимите миротворци в света. Емилия ЧОБАНОВА, главен учител в ДГ №8, гр. София бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
В защита мира на планета В Международния ден на мира – 21 септември, бели гълъби полетяха в небето над Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“. Хартиените птици бяха пуснати от учениците на ЧСУ „Юрий Гагарин“, с което те се включиха в националния флаш моб „Един час духовност „Гълъб на мира“, организиран от Фондация „Устойчиво развитие за България“ по инициатива на Международния съюз „Наследници на Победата“.

Всяка година на 21 септември в цял свят, по призив на ООН се отбелязва Международният ден на мира.

УД бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
На добър час! На 15 септември т.г., в София, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе специален гост на тържественото откриване на новата учебна 2017/2018 г. в едно от най-старите учебни заведения – 38. Основно училище „Васил Априлов“ в столичния район „Средец“. Тя бе топло приветствана от учителите и всички присъстващи на церемонията в училището. Сред официалните гости за откриването на новата учебна година и ритуала по посрещането на първокласниците в 38. ОУ бяха още Мария Ачкова – кмет на район „Средец“, Янита Димитрова – съветник по въпросите на образованието в кабинета на Огнян Герджиков –(в периода януари – май 2017 г.), Николина Христова – генерален секретар на Българската федерация по акробатика, Енчо Кирязов – артист, столични общественици и др. Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Тревожно писмо До Антонио Гутереш, Генерален секретар на ООН, До Румен Радев, Президент на Република България, До Антонио Таяни, Председател на Европейския парламент, До Владимир Путин, Президент на Русия, До Доналд Тръмп, Президент на САЩ, До Ким Чен Ун, Първи ръководител на Северна Корея, от учениците от VІІІв клас и приятели при СУ „Христо Ботев”, град Айтос, Република България, Уважаеми господа Президенти, Уважаеми представители на европейските държави в Европейския парламент, Прегръщайте по-често своите деца и внуци и чувайте как тревожно тупкат сърцата им. Ние, децата в едно българско училище, сме загрижени за съдбата на световния мир. Чувстваме, че бъдещето на нашето време е в опасност. Не казвайте, че сме малки, не казвайте, че нямаме глас в решаването на такива важни, глобални въпроси, какъвто е въпросът за мира на планетата Земя, дома на човешката цивилизация. Всеки ден – тероризъм, агресия, смърт, всеки ден десетки погубени животи, всеки ден – алчност, злоба, завист, грозота. Всеки ден – екологични катастрофи, причинени от човешкото безобразно употребяване на природата и нейните животворни ресурси. Вие, господа Президенти, Вие, европейски и световни водачи, можете да ограничите безумията на помрачени индивиди, които безчинстват и превръщат света в арена на низши страсти. Вие можете да спрете въоръжаването и безсмислените войни, във Вашите ръце е съдбата на милиони млади хора като нас, които учат, творят, искат да сбъднат своите красиви мечти и да се чувстват достойни граждани, пазители на вселенските дарове. Нашият призив към Вас е всеки да прави това, за което е учил, което умее да прави най-добре в полза на хората, на добротата, на красотата, на хармонията и любовта. Вие сте отговорни да се опазят ценностите, добити от човешкия род. Вие сте призваните да отстоявате правото на всеки човек да живее в мир и да се развива според своите възможности и потребности. Злото не е човешка потребност. Злото и неговите корени са оръжие за заличаване на живота. Във Вашата власт е да кажете: „Не докосвайте това оръжие, хора!” Помогнете в битката за човешки души да победят разумът и смисълът чрез образованието, изкуството, науката, духовността. Нашият призив не е еднопосочен. Знаем, че всеки трябва да бъде на мястото си и да даде своя принос за съхраняването на Мира. И ние няма да избягаме от своите отговорности. Засега ще добиваме знания, ще пишем съчинения за Доброто, Красотата и Мира, ще вършим хуманни дела, ще изявяваме нашите таланти, ще работим за своето физическо и духовно усъвършенстване, за да може утрешният ден да ни прегърне с мирната си и щастлива усмивка. За да поемем щафетата на добротворството и любовта от Вас. Не ни разочаровайте! Нима има по-голям грях от този, да убиеш вярата на човека?! Може да ви се струва, че говорим общи, заучени фрази, но нашите думи са истината и тя е абсурдно горчива. Истината е навсякъде около нас и е трудно да останеш извън нея. Знаем от детството на нашите родители една игра – броилка. Върху листенцата на клонче броиш „Щастие, нещастие, път, писмо, колет, любов….” Което ти се падне на връхното листенце, то ще ти бъде късметчето, твоят избор. Не позволявайте от броилката да остане само „нещастие”. Молим Ви, не обричайте на атомно-ядрено унищожение игрите и радостите на милиони деца. Уважаеми господа Президенти, Уважаеми представители на европейските държави в Европейския парламент, Прегръщайте по-често своите деца и внуци и чувайте как тревожно тупкат сърцата им за бъдещето, за застрашения мир, за песните, които утре може и да не изпеят, за любовта, която утре може и да не изпитат… Всяко детско сърце е един бял гълъб на мира с маслинова клонка. Нека символът на Пабло Пикасо разпърха криле и Ви държи вечно будни в пазителството на едно от най-скъпите богатства – Мира. Ако все пак Ви се струва, че думите ни са банални и лековати, уважаеми господа Президенти, уважаеми представители на европейските и световните държави, прегръщайте по-често своите деца и внуци… Те ще Ви дарят с вселенска любов. Но ударите на техните сърца ще се стоварят с огромна тежест върху Вас и света, ако пропуснете мигове, в които сте могли, а не сте сторили нищо, за да спасите туптящо сърцето на човечеството – Мира.С вяра и надежда за мъдри световни политики в полза на Живота, Мира, Добруването Днес и Утре.

VІІІв клас и приятели; класен ръководител: Татяна Йотова гр. Айтос, Република България, СУ „Христо Ботев” бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Мирът – най-голямата ценност на Земята Всяка година на 21 септември светът отбелязва Деня на мира, обявен от Общото събрание на ООН за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир. Международният ден на мира се отбелязва съгласно резолюция 36/67 от 1981 г., приета с идеята този ден да съвпада с откриването на редовната сесия на Общото събрание на ООН. През 2001 г. Общото събрание гласува резолюция 55/282 и утвърждава 21 септември за ден на ненасилието и спирането на огъня във всички точки на света. Резолюцията призовава хората по цял свят по подобаващ начин на отбележат деня и така да „сътрудничат с ООН за постигането на световен ден на прекратяване на огъня”. Годишнината от приемането на декларацията открива уникална възможност да се припомнят принципите, на които тя е основана. УД бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Гълъби на мира полетяха в небето над ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив По повод Деня на мира, учениците от ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив, пуснаха гълъби в небето. Гълъбът като символ на мира и свободата оживя в двора на училището. Учениците се вълнуваха много и с трепет всеки докосваше трите гълъба, които бързаха да отлетят в небесата. Денят бе емоционален и поради гостуването на народния представител от 44. НС доц. д-р Георги Йорданов, който посети учениците от втори клас, за да ги дари с картинен речник, за да подпомага иновационната дейност. Училището е обявено за иновативно със специален указ на Министерския съвет. Иновацията представлява еко кътове, включващи естествени материали – вода, растения, камъни, обособени в класните стаи на пет втори класа, върху които ще се излагат изработени предмети. Свързани са с понятия от български език и литература и околен свят. Онагледяващите предмети ще бъдат изработвани в час по рисуване, домашен бит и техника и дейности по интереси. Ще се рисуват гипсови фигури, ще се изрязват от хартия, или ще се изработват от приложни материали. Екатерина ДЕЛИНОВА, директор на ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Талантливата режисьорка Магдалена Ралчева с нов филм за училището, уважението и респекта към българския учител На 15 септември т.г., в София председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на премиерата на новия филм „XII а“ на утвърдилата се българска режисьорка Магдалена Ралчева, продуцента Дейвид Вород и сценариста Николай Колев. Ученици, учители, студенти, кинематографи, хора на духа и творчеството препълниха залата на столичното кино „Арена“ на бул. „Александър Стамболийски“, за да се насладят на премиерата на новата лента. Тя е посветена на училището, духовните ценности, както и на ролята на учителя, съчетаващ съвкупност от качества, умения, мъдрост, вяра и сила в днешния свят. Във фокуса на новата българска продукция са сложните отношения между учители, ученици и родители, а посланието на лентата е, че само с обич, изслушване и разбиране младите хора могат да израснат достатъчно силни и устойчиви, за да се справят с предизвикателствата в живота. Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Доц. д-р Райна Захариева, преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент охридски” СБУ дава най-интелигентната възможност за презентиране на новаторския учителски дух. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Доц. д-р Райна Захариева, преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент охридски” СБУ дава най-интелигентната възможност за презентиране на новаторския учителски дух. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Споделено от гостите и участници в XIII Международна учителска спартакиада интервюта на Велина АНТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА И Светла СТРУМИНА УД бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Сигурността, икономиката и бъдещето на младите хора са сред приоритетите на българското председателство на Съвета на Европа Д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, взе участие в конференцията „10 години членство в ЕС и предстоящото председателство на Съвета на ЕС”. Форумът бе организиран от фондация „Конрад Аденауер“ по повод на навършването през тази година на първото десетилетие от присъединяването на България към ЕС и поемането от страната ни на европредседателството през следващата година. Светла СТРУМИНА бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Подписан е Анексът към КТД за увеличение на заплатите на работещите в системата на средното образование Пълният текст във вестника. УД бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Проведе се първото за новата учебна година заседание на Отрасловия съвет На 11 септември т.г. в МОН се проведе първото за новата учебна 2017/2018 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева се проведе XXV международен фестивал „Ние - 21-ви век“ И тази година младежкото творчество, креативността и талантът събраха в к.к. Слънчев бряг над 400 деца и младежи от 8 държави от Европа и Азия, сред които България, Полша, Казахстан, Грузия, Швейцария, Украйна, Република Сръбска, Босна и Херцеговина. Международният фестивал на изкуствата „Ние - 21-ви век“ се проведе под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, а организатор на това значимо събитие бе Арт Център „Кърнолски“. Лично председателят на СБУ награди най-добрите изпълнители от предходните състезателни концерти. Димитринка ХРИСТОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Важно да знаете: Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО (по общия ред); Пенсиониране по условията на Учителския пенсионен фонд (чл. 69в от КСО); Често задавани въпроси. Роза КОСТОВА, гл. експерт-юрист, Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Партньорство за утвърждаване на добрите политики за развитието на столичната образователна система По утвърдена традиция и тази година на 12 септември Регионалното управление на образованието - София-град, проведе работно съвещание с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2017/2018 г. На 13 септември 2017 г. се състоя традиционното септемврийско съвещание с директорите на столичните общински детски градини Димитринка ХРИСТОВА, Велина АНТОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Ярко национално събитие на СБУ за извънкласните и извънучилищните дейности От 26 до 31 август 2017 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия” се проведе петдневен семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, организиран от Синдиката на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СОК „Камчия“, под патронажа на Министерството на образованието и науката. Форумът е заключителен етап на едноименния международен конкурс, който се проведе за четвърта поредна година по инициатива на СБУ на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда - творчество, успеваемост, духовност“. Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Разучаването на хорà - приятно и полезно занятие Творческата работилница „Хайде на хорото”, която традиционно се провежда по време на семинара „Извънкласните и извънучилищните дейности за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” винаги е била посрещана с радост и завладявала всички участници с неповторимото настроение, което носи. В тазгодишното издание на семинара, поради големия интерес, тя продължи в два дни. Велина АНТОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Агресивност се придобива Агресивността се поражда в обществото на хората и те са тези, които следва да си обясняват причините, начините за недопускането й и за превъзмогване при появяване. проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 27 от 18 септември 2017 г.
За необходимостта от училищни социално-педагогически служби Ясно е, че съвременното училище, независимо дали то е обикновено, или специално, за да бъде максимално полезно на детето, то трябва да се отваря както към семейството, така и към всички обществени институции. Както никога досега, на съвременното училище се налага да взаимодейства с различни служби, агенции и организации, за да може да реши сложната плетеница от проблеми, пред които е изправен ученикът в модерния свят.

проф. д.п.н. Владимир РАДУЛОВ, председател на Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Победителите в „Заедно в XXI век“ посетиха Москва Победителите в Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“ на Фондация „Устойчиво развитие за България”, който се осъществява с подкрепата на Синдиката на българските учители, се завърнаха от едноседмичното си посещение в Москва. Екскурзията в руската столица е голямата награда, която ежегодно се осигурява за 10-те победители в различните категории на конкурса от Фондацията с председател Станка Шопова. Тази година екскурзията се реализира и с подкрепата на Фонд „Русский мир”. УД бр. 27 от 18 септември 2017 г.
21 септември – Международен ден на мира Всяка година на 21 септември в цял свят, по призив на ООН, се отбелязва Международният ден на мира, провъзгласен от Генералната асамблея на ООН през 1981 г. и посветен на укрепването на идеалите за мир. За първи път денят се чества през септември 1982 г. През 2001 г. Общото събрание гласува резолюция 55/282 и утвърждава 21 септември за ден на ненасилието и спирането на огъня във всички точки на света. УД бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Ползотворна среща Част от програмата на посещението в гр. Казанлък на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе работната среща с кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова. Сред темите на разговорите бе готовността на предучилищните заведения, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за учебната 2017/2018 година, както и кадровото обезпечаване на образователната система. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
В името на мира и добруването между народите На 8 септември т.г. се състоя заключителният етап на IV национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Нека винаги да има слънце”. Традиционно любезни домакини на фестивалните събития са Община Казанлък и Народно читалище „Искра”. В областните и зоналните изяви участие взеха над 3 хил. деца и ученици от цялата страна. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
СБУ е не само стожерът на българското учителство, но и обединител на европейските синдикати в образованието В запомнящо се и емоционално международно събитие се превърна официалната вечеря на делегатите на Седмия конгрес на СБУ с представителите на чуждестранните учителски синдикати от Европа. Своето уважение и респект към лидера на най-големия учителски синдикат у нас д.ик.н. Янка Такева и неговите членове заявиха с присъствието си президентите и вицепрезидентите на синдикатите на работещите в образованието от Словакия, Чехия, Черна гора, Сърбия, Полша, Украйна, Русия, Грузия, Испания, Холандия, Германия и Кипър. Специален гост на вечерта бе и Мартин Ромер, почетен генерален директор на Европейския комитет на образованието. Гостите бяха посрещнати с „добре дошли“ от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева в столичния Парк-хотел „Москва“. По време на вечерята представителите на чуждестранните делегации, въпреки своята различна етническа, културна, езикова и религиозна идентичност, споделиха едни и същи идеи, цели и принципи за развитие на съвременно качествено образование, за просперитет и благоденствие на заетите в сектор Образование. Обединиха се около идеята за постигане на равнопоставеност, солидарност, мир и толерантност в Европа и света. Изтъкнаха и ролята на СБУ не само като стожер на българското учителство, но и като обединител на останалите международни синдикати в образованието. Изправени пред едни и същи сериозни предизвикателства, свързани със запазването на принципите на демокрацията и благоденствието, на човешките и професионалните права и свободи, както и формиране на толерантност и уважение, съпричастност и солидарност между отделните синдикати, бяха основните послания, отправени от гостите към присъстващите на вечерта.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
XIII учителска спартакиада с международно участие

Тринадесетата учителска спартакиада на СБУ с международно участие се проведе от 4 до 9 юли 2017 г. в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“. В нея взеха участие над 500 учители от 26 общини от цялата страна, заедно с колеги от Полша, Украйна, Румъния и Таджикистан. Присъстваха и наблюдатели от Беларус с перспективата представители на техния учителски синдикат да се включат в игрите от следващата година. Учителската спартакиада с международно участие е сред утвърдените политики на СБУ, показваща отношението на работещите в сферата на средното образование към спорта за здраве и здравословния начин на живот, както и възможност за разширяване на сътрудничеството и солидарността сред учителите от различните страни. Спартакиадата се организира в партньорство с Българска работническа федерация „Спорт и здраве” към КНСБ с председател Десислава Ягодин. Тринадесетото издание се реализира и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Тази година спартакиадата се състоя под патронажа на Бойко Борисов, министър-председател на Р България, Пламен Димитров - президент на КНСБ, и Сюзан Флокън, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование. В резултат на добрия социален диалог участието на учителските отбори на игрите традиционно се подпомага финансово от редица общински администрации, като: София, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Шумен, Враца и др. Официалният старт на игрите бе даден лично от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
Синдикатът - единен и по-силен от всякога Споделено от гостите на Седмия конгрес на Синдиката на българските учители за безспорния принос на СБУ за развитието на образованието чрез социален диалог и партньорство.

Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
ПАНИО е новата академия за лидери и новатори сред педагогическите специалисти у нас За шеста поредна година близо 320 директори и учители, членове на СБУ от цялата страна, преминаха иновативно и атрактивно обучение, надграждайки своите знания, умения и компетентности за работа с ученици, родители и цялата общественост в съвременна мултикултурна среда. Участниците имаха възможност да търсят в процеса на обучение иновативни решения и креативни приложения на дискутираната проблематика, да прилагат оригинален подход към работата си, стремейки се към висока мотивация за успех на своите ученици. Учредена от Синдиката на българските учители, Академията през последните години се утвърди като най-добрата алтернатива на формите за квалификация и продължаващо обучение на педагогическите специалисти у нас. Тя се превърна във вдъхновяващо предизвикателство за българския учител да оценява и да провокира научните търсения, да апробира в училищната практика своите хипотези и доказателства за качество, устойчивост и успех.

Стартът на шестото издание бе поставен официално на 25 юли т.г. в град Хисаря от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и зам.-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова. Гости на поредното значимо събитие на СБУ бяха: кметът на град Хисаря инж. Пенка Дойкова, директорът на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Лазар Додев и проф. Росица Пенкова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) при СУ „Св. Климент Охридски“, както и основните лектори на Академията: проф. Дора Левтерова - директор на Университетския център за кариерно развитие при ПУ „Паисий Хилендарски“, и доц. д-р Надежда Калоянова, преподавател в Бургаския свободен университет „Проф. Асен Златаров“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
Ярко национално събитие на СБУ за извънкласните и извънучилищните дейности На 26 август т.г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия” се проведе петдневен семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, организиран от Синдиката на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СОК „Камчия“, под патронажа на МОН. Форумът е заключителен етап на едноименния конкурс, който се проведе за четвърта поредна година по инициатива на СБУ на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда - творчество, успеваемост, духовност“.

Приветствие към участниците и въведение към темата на форума направи председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. От името на Станка Шопова - изпълнителен директор на СОК „Камчия“ и председател на Фондация „Устойчиво развитие за България“, поздрав отправи доц. Емилия Лазарова и запозна присъстващите с дейностите на СОК „Камчия“. Тихозар Кръстев, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, представи презентация за приобщаващото образование в контекста на практическото прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование. В семинара участваха близо 250 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от центровете за личностно развитие и приобщаващото образование, както и директори, експерти по образование, научни работници, преподаватели и студенти от педагогически факултети на висши училища у нас и в чужбина, които споделиха и мултиплицираха добър педагогически опит, изразиха лична позиция и предложиха практически решения на поставените проблеми по отношение на дейностите по интереси като развиваща и подкрепяща образователна среда в системата на средното образование.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
Седмият конгрес на СБУ преизбра д.ик.н. Янка Такева за председател на Синдиката на българските учители

Д.ик.н. Янка Такева бе единодушно преизбрана за председател на Синдиката на българските учители от делегатите на Седмия конгрес на СБУ. За заместник-председател на Синдиката бе преизбран Красимир Попов. За членове на ИК на СБУ бяха избрани: Венета Миланова, председател на ОбКС на СБУ - Перник; Веселин Рашев, председател на ОбКС на СБУ - Варна; Емилия Бонева, председател на ОбКС на СБУ - Враца; Константин Янков, председател на ОбКС на СБУ - Бургас; Красимир Кръстев, председател на ОбКС на СБУ - Плевен; Марияна Минкова, председател на ОбКС на СБУ - столичен район „Искър“; Нела Арнаудова, председател на ОбКС на СБУ - Кърджали; Пламен Атанасов, председател на ОбКС на СБУ – Русе, и Тодор Попов, член на ИК на ОбКС на СБУ - Пловдив. За председател на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ (ЦКРК) делегатите на конгреса преизбраха Диана Иванова от Габрово. За членове на ЦКРК бяха избрани: Валентина Добрева, председател на ОбКС на СБУ - Айтос; Виолетка Стоянова - председател на ОбКС на СБУ - столичен район „Люлин“; Диана Желязкова, член на ИК на ОбКС на СБУ - Хасково; Йордан Цоканов, председател на ОбКС на СБУ - Бяла Слатина; Мария Жайгарова, председател на ОбКС на СБУ - Смолян; Михаил Кирязов, председател на ОбКС на СБУ - Силистра; Наташа Павлова, председател на ОбКС на СБУ Кюстендил, и Татяна Славчева, председател на ОбКС на СБУ - Шумен.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Политики и мерки за обхват в образователните институции
На 15 юни 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в организираната от Министерството на образованието и науката национална среща-дискусия на тема: „Мерки за обхващане, задържане и превенция на отпадането на децата и учениците в детските градини и училищата. Ефективно взаимодействие между институциите“. Във форума, който бе открит от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, участваха представители на МОН, МТСП, АСП, МВР, ДАЗД, РУО, областни администрации, учителски синдикати, работодателски организации, директори, учители, НСОРБ, неправителствени организации, в т.ч. организации за работа с деца, родителски организации, ромски НПО и др. Те обсъдиха теми, свързани с обхващането и предотвратяването на преждевременното напускане на децата и учениците от образователната система, ефективното взаимодействие между институциите в системата на образованието и извън нея, както и политики, мерки и инструменти за обхващане на децата и учениците в детските градини и училищата.

Подробности - в следващ брой на вестник „Учителско дело“ бр. 24 от 19 юни 2017 г.
Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование На 12 юни 2017 г. в Министерството на образованието и науката се проведе редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) в системата на средното образование, което бе ръководено от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

На Отрасловия съвет бяха представени съветниците на министъра на образованието: Емилия Лазарова, директор на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София; Мария Семерджиева, директор на Ресурсен център ПИОВДУСОП - Смолян; проф. д-р инж. Огнян Наков, заместник-декан по научна и приложна дейност, иновативни и образователни проекти и финанси на факултет „Компютърни системи и технологии” - Технически университет - София; проф. д-р инж. Костадин Костадинов, ръководител на научно направление „Механика на дискретни системи“ в Института по механика към БАН, мениджър „Интелектуална собственост“ в Института по полимери към БАН.

Светла СТРУМИНА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
СРЕЩА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Заедно за по-добро взаимодействие между родители и учители
На 14 юни 2017 г. в Централата на СБУ се проведе работна среща на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, с представители на родителски организации за сближаване на позициите и постигане на единодействие в отправянето на предложения за утвърждаване на приоритетни политики на МОН, свързани с осъждане на агресията и нерегламентираните средства за подслушване и видеонаблюдение в училищата и детските градини и цялостното подобряване на взаимодействието между семейството и училището. В срещата участваха още: Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ; Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, и Милена Мавродиева, синдикален секретар; Аспарух Томов, председател на НУС; Цвета Брестничка, председател на Асоциация „Родители“, и Ева Борисова, основател и член на Управителния съвет на Асоциацията; Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата, и Дани Колева, програмен директор на Национална мрежа за децата.

Велина АНТОВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
Столичната 2. АЕГ успешно приключва двугодишен проект Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ успешно приключва двугодишен проект „Интегриране на електронно обучение и отворени образователни ресурси в класната стая“ с рег. № 2015-1-МК01-КА201-002854, финансиран по Програма „Еразъм+“, КД2. Координатор на проекта е Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Р Македония, и се реализира в партньорство с Техническия университет, гр. София, Средно училище „Добри Даскалов“, гр. Кавадарци, Р Македония, Професионална гимназия „Здравко Цветковски“, гр. Скопие, Р Македония, и Гимназия „Кърт Николин“, гр. Финспонг, Швеция. Целта на проект „Интегриране на електронно обучение и отворени образователни ресурси в класната стая“ бе да се повиши квалификацията на учителите и техните компетенции за интегриране на ИКТ в обучението чрез прилагане на технологии за електронно обучение и чрез създаване на електронно образователно съдържание под формата на онлайн ресурси OERs (Online Educational Resources).

Веселина ИВАНОВА, зам.-директор на 2. АЕГ и координатор на проекта бр. 24 от 19 юни 2017 г.
50-годишен юбилей отпразнува столичната ДГ № 90 „Веса Паспалеева“ „Всеки рожден ден е щастливо събитие, изпълнено с радост, вълнение, скъпи спомени и равносметка за положения труд“ – с тези думи директорът на столичната детска градина № 90 „Веса Паспалеева“ - Катя Йорданова, откри празничния концерт-спектакъл по случай 50-годишнината от създаването на предучилищното заведение. Висококвалифициран педагогически екип стои в основата на здравата и стабилна образователна среда за децата. С професионализъм, внимание и грижа те даряват младите граждани от столичния район „Надежда“ с ценни знания, умения и навици. По повод 50-годишнината на Детска градина № 90 „Веса Паспалеева“ специален подарък, кошница цветя и поздравителен адрес до ръководството и педагогическия колектив бе поднесен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
Резултатите от НВО в ІV и VІІ клас - най-добри в сравнение с последните години Експертите от МОН отчетоха, че на националното външно оценяване за учебната 2016/2017 година седмокласниците имат повече добри и много добри оценки, отколкото в предходни години. Увеличен е броят на отличните оценки и е намалял броят на слабите в първия модул по математика. Средният брой точки, който седмокласниците са събрали по първия модул по български език и литература, е 34,67 от 65 възможни. При втория модул средният брой точки е 19,05 от възможни 35. По математика средният брой точки е 28,52 на първи модул от възможни също 65. На втори модул кандидат-гимназистите са изкарали средно 8,67 точки. Най-добре на изпитите са се представили учениците от София-град, следвани от Смолян, Варна, Благоевград, Търговище.

Велина АНТОВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
Награди за принос в професионалното образование На тържествена церемония на 2 юни в столицата зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова отличи 34 професионални гимназии от страната с над 100-годишна история и традиции, дали своя принос за развитието на професионалното образование в България. „Неслучайно на 2 юни, на този значим ден за нашата история, който ни обединява, ние ще наградим професионални училища с над половин век история. Факт, който е показателен, че професионалното училище има своето място и продължава да е значимо за образованието в своя край.“ С тези думи заместник-министър Михайлова откри празничното събитие и допълни, че професионалното образование е един от най-важните приоритети на ръководния екип на министерството.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
35-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗНУВА 59. ДГ “ЕЛХИЦА“ - СОФИЯ
Да посеем любов и пожънем таланти...
Преди броени дни празнична еуфория завладя зала „България“, а поводът бе 35-годишния юбилей на една от най-престижните и харесвани детски градини в София - 59. ДГ „Елхица“. Създадена през 1992 г. и утвърдила се като една от малкото ориентирани към изкуството на основата на българския фолклор учебни заведения, не спира да изгражда сред децата на възраст от 1 до 7 години мотивация за личностни постижения и творческа изява.

Стотици родители със своите малки и пораснали деца, възпитаници на градината, социални партньори и представители на държавните институции изпълниха празничната зала. Тук бяха председателят на Парламентарната комисия по образование и наука Милена Дамянова, зам.-министърът на образованието и науката в служебния кабинет Мария Гайдарова, началникът на Регионалното управление на образованието – София-град, д-р Ваня Кастрева, експерти от екипа на столичния кмет Йорданка Фандъкова, кметът на район „Младост“ Десислава Иванчева и представители на нейния екип, директори на водещи учебни заведения в столицата, спонсори и много др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
СТОЛИЧНОТО 137. СУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ЮБИЛЕЙ
60 години в търсене на нови хоризонти за развитие
60-годишен юбилей отпразнува столичното 137. СУ „Ангел Кънчев“. Аула „Максима“ в сградата на УАСГ едва побра всички гости на достолепното тържество, дошли да отдадат почит и заслужено признание към екипа и талантливите възпитаници на едно от най-търсените учебни заведения в столичния район „Люлин“. Събитието се проведе на 17 май т.г., а негови гости бяха: началникът на РУО – София-град, д-р Ваня Кастрева, зам.-кметът на район „Люлин“, Емил Миков от дирекция „Образование“ в Столична община, главният експерт в Централата на СБУ Желю Иванов, който връчи поздравителен адрес и празнична кошница с цветя от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, експерти от Асоциация „Кеймбридж училища“, директори и учители от столични образователни институции и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
55 ГОДИНИ ДГ „ПРОЛЕТ“, ГР. ПЕРНИК
С поглед към бъдещето, към което се стремим!
На 19 май 2017 г. всички заедно - деца, учители, помощник-възпитатели, родители и гости, отбелязахме 55-годишнината от създаването на ДГ „Пролет“ в град Перник.

С много обич, вяра и надежда отглеждаме нашите деца. И с много грижовност и подкрепа от страна на директора ни Даниела Василева Йорданова. Орисваме им светло бъдеще, но има ли бъдеще без минало…?

Фолклорът, както и детството, са бистрият поток, към който се връщаме през целия си живот. Чествахме нашия юбилей, потапяйки се в красотата и автентичността му. Децата ни заредиха с прекрасни народни песни и танци. Стремежът ни е с тези първи стъпки в историята на фолклора да разпалим неугасващата искра на родолюбието. И където и да ги отведе съдбата по широкия свят, нашите възпитаници ще носят със себе си този пламък. С помощта на традицията предаваме от поколение на поколение нашата култура, ценностна система и вярвания.

Евелина СТОИЛОВА, председател на СО на СБУ в ДГ „Пролет“, гр. Перник бр. 24 от 19 юни 2017 г.
ХVІІ ДЕТСКИ ЕТНОФЕСТИВАЛ „ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ – С ДУХОВНОСТ В ЕВРОПА“ Послание на младите хора за толерантност между етносите и общо бъдеще на Европа и света

За 17-а поредна година малкото китно селище Минерални бани в област Хасково оживя под ритъма на музиката и песните на народите от Балканите, Европа и света. Организиран от КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов”, в партньорство с община Минерални бани, ХVІІ Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа” се превърна в празник на изкуствата, таланта и вдъхновението.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Национален форум отбеляза 135 години предучилищно образование в България На 5 юни 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в Националния форум „Предучилищно образование с перспективни цели и изпреварващи практики - за днешното и следващите поколения“. Посветен на едно от най-значимите достижения на българската образователна система - 135 години предучилищно образование в България, форумът бе организиран от Българския национален комитет към Световната организация за предучилищно образование - ОМЕП с председател проф. д-р Елена Русинова, съвместно с Факултета по начална и предучилищна педагогика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
За възраждане на християнския морал и рицарските ценности На 1 юни – Международния ден на детето, в Националния дворец на децата (НДД) се проведе тържествена церемония по награждаване на победителите в националните ученически конкурси - за детска рисунка „Рицарят в мен“, провеждащ се за трета поредна година, и за литературно произведение „Рицарска постъпка“ - второ издание. Целта на конкурсите, чийто организатор е Орденът на рицарите тамплиери у нас, в партньорство със Синдиката на българските учители и Регионалните управления на образованието от страната, е да провокират младите хора от V до XI клас да пресъздадат рицарството и рицарските идеали в своите творби като школа за добротворство, възпитаващо ги в устойчиви духовно-нравствени ценности и добродетели.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
СРЕЩА В МОН ЗА ПО-ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ
СБУ настоява да се спазват законите
По инициатива на СБУ на 6 юни 2017 г. в МОН се проведе работна среща на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-министър Деница Сачева, социалните партньори в сферата на средното образование, представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на дирекция „Образование” към Столична община с представители на родителски организации. В срещата участваха д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и Красимир Попов, зам.-председател на СБУ. В хода на дискусията бяха обсъдени въпроси, свързани с взаимодействието между семейството и училището, зачестилата липса на доверие между родители и учители, случаите на агресия в училище, мотивацията на младите хора за интерес към учителската професия, нерегламентираните средства за подслушване и видеонаблюдение в училищата и детските градини и др.

Велина АНТОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
ЗНАЧИМИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО Отчетно-изборни конференции на ОбКС на СБУ в районите „Люлин“ и „Надежда“ - София

Два от големите Общински координационни съвета – в столичните райони „Люлин“ и „Надежда“, проведоха отчетно-изборните си конференции в Банско, на 13 май т.г. Като се има предвид добрите взаимоотношения между Изпълнителните комитети на двата района, поддържани от години, няма нищо изненадващо, че организираха конференциите си на едно и също място, но по различно време, споделяйки с уважение натрупания опит в синдикалната си работа. И двата района има с какво да се гордеят, имат опит, който заслужава да бъде споделен и разпространен, имат и иновативни успешни политики в социалното партниране и организационното укрепване на СБУ.

УД бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Открит урок по проект в СУ „Св. св. Кирил и Методий“,
гр. Криводол
На 6 юни т.г. се проведе открит урок с групите с обучителни затруднения в начален етап на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Криводол.

Калинка МИТОВА, старши учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Криводол бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Девети национален конкурс за учители творци - 2017 Тази година конкурсът ще се проведе в памет на големия български писател Алеко Константинов – през 2017 г. се навършват 120 години от смъртта му. По този повод сме подготвили три теми, свързани с творчеството на Щастливеца, които ще бъдат и теми на нашия конкурс:

1. Бай Ганьо два века по-късно.

2. До… и назад.

3. Пази, Боже, сляпо да прогледа!

- бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Ученици развиват способностите си чрез проекта „Твоят час“ Учениците от трети клас, участващи в проект „Твоят час“ при ОУ „Васил Левски“, град Априлци, обл. Ловеч, бяха гости в ДГ „Априлче“ в града.

Пенка КАЛАЙДЖИЕВА, старши учител в ОУ „Васил Левски“, гр. Априлци, област Ловеч бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Д.ик.н. Янка Такева с отличие за цялостен принос в сектор „Образование“ Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева получи почетно отличие за цялостен принос в категория Образование в шестото издание на Годишните награди на списание Business Lady.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Античността, претворена в съвременен Лувър чрез таланта на учениците от 143. ОУ По инициатива на Столична община и по повод 1 юни – Международния ден на детето, се проведоха множество мероприятия, част от които бе изложбата на учениците от 143. ОУ „Георги Бенковски“, с директор Ирена Дойчинова, в Античен комплекс „Сердика“ – Ларгото на София.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Резонанс на едно отворено писмо На 2 март 2017 г. от служителите на 52. ОУ „Цанко Церковски“, гр. София, беше публикувано отворено писмо, което започва така:

„Трагедията в 52. ОУ „Цанко Церковски“ е трагедия за цялото българско общество. Губим децата си, а трябва да се опомним, да се спрем, да се замислим къде остана нашата Човечност? Защо всеки си мисли, че другите са му виновни? Защо не намираме ясни, прости решения на очевадни проблеми? Защо този свят се превърна в свят на интереси и лично самозадоволяване?...“

Иванка ТОПАЛОВА и Жак АССА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Децата от ДГ „Ябълкова градина“ получиха първите си свидетелства В навечерието на празника на българската просвета и култура и на славянската писменост в столичната ДГ „Ябълкова градина“ № 101, жк „Люлин“, имаше тържество.

Розина КРУМОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“: Надявам се учителите и библиотекарите в България да получат удовлетворение от обществената оценка за техния труд

Интервю на Розина КРУМОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
125 години устремени към бъдещето „Дела трябват, а не думи! Тази повеля на Апостола на свободата Васил Левски, патрон на столичното 59. Обединено училище осмисля цялостния живот на школото, отворило врати преди 125 години. Съхранило смелостта да има своя памет и свое оптимистично бъдеще то носи идеалите на Апостола, мечтите и надеждите му. В сърцето на всеки един ученик преминал през училището през годините покълва частица от неговата вяра и човеколюбие.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Децата на столичната ДГ № 200 „Цветен рай“ празнуват С празничен концерт от песни, танци и стихове под надслов „Сбогом, детска градина, Здравей, първи клас“ се отбеляза завършването на IV подготвителна група от децата на столичната ДГ № 200 „Цветен рай“ с директор Детелина Йорданова.

УД бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Възхвала на знанието и духовността С преклонение и свещен трепет България отбеляза Денят на българската просвета и култура, и на славянската писменост. Честван за първи път през 1851 г. по идея на Найден Геров, 24 май е денят, в който отдаваме заслужена почит и уважение към делото и подвига на светите равноапостоли братята Кирил и Методий, които озариха народа ни със светлината на богопознанието и бяха провъзгласени за духовни покровители на цяла Европа. Празнични шествия и тържества отдаващи заслужена възхвала на българското слово, неговите създатели и последователи бяха проведени в цялата страна. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
ДИСКУСИОННА СРЕЩА НА ИСС
Заедно можем да се справим с проблема на преждевременното напускане на образователната система
Дискусионна среща, инициирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) на тема „Преждевременно напускане на образователната система – проблеми и възможни решения“ се проведе с участието на представители на държавните институции, синдикални и неправителствени организации и др. Набелязване на конкретни мерки в краткосрочен и дългосрочен план за решаване на един от основните проблеми на българското образование бе целта на проведената на 29 май т.г. дискусия. Своята позиция по темата представиха председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, Мария Янкова - програмен директор на УНИЦЕФ, представителите на Национална мрежа за децата в лицето на Дани Колева и Йордан Йосифов, Сашка Велкова – държавен експерт в Държавната агенция за закрила на децата, както и Павлина Вълева – държавен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в МОН. Тук бяха и началникът на РУО - София-област, Христо Андреев, както и директори на столични училища и детски градини. Открита от председателя на ИСС проф. Лалко Дулевски, дискусионната среща даде възможност да бъдат представени съвместните изследвания на ИСС и СБУ, очертаващи негативните тенденции в контекста по темата и влиянието им върху активността на пазара на труда и обществено-икономическото развитие на страната ни. Бе поставен акцент и на досега осъществените дейности на национално ниво, подпомагащи преодоляването на негативната статистика за преждевременно напусналите от образователната система.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА, ПОДУПРАВИТЕЛ НА НОИ: Учителският пенсионен фонд е в стабилно финансово състояние

интервю на Велина АНТОВА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
С грижа за квалификацията и кариерното израстване на българския учител По повод 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) при СУ „Св. Климент Охридски“ организира кръгла маса на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти и кариерното развитие на учителите“. Ден след като в цялата страна бе отбелязан най-светлият български празник, в сградата на ДИУУ се събраха директори и учители от водещи столични училища и детски градини. Гости на събитието бяха директорът на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Лазар Додев и Емилия Тошева - държавен експерт в същата дирекция, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-ректорът по учебната дейност в СУ доц. Георги Вълчев и проф. дпн Албена Чавдарова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, както и Ксияохай Уанг от Китайския университет за чуждестранни изследвания. С благодарност за присъствието и пожелание за здраве и просперитет директорът на Департамента проф. Росица Пенкова откри празничното събитие.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Силвана Сотирова, начален учител: Духовни деца ли ще отглеждаме и възпитаваме, или шпиони?
Притеснена съм в каква голяма степен младият родител не знае какво да очаква от образованието, в частност - от началното училище. Голям пропуск е, че в началото на всяка учебна година не се провеждат задължителни обучителни педагогически курсове с родителите, в които да им се обяснят задълженията и правата им, и съответно - какви изисквания и очаквания могат да имат. Нерядко родителите сами тръгват да търсят решения, често не го правят по правилния и резултатен, включително и за тях, начин. Основна причина според мен за възникването на редица проблеми в учебно-възпитателния процес е текучеството - на кадри и на деца. И когато родителите преместят детето си в ново училище или в нов клас, на него му е необходим адаптационен период, който не е лек, а продължителността му зависи от редица фактори, върху които родителят няма контрол и не може да ги оценява.

Записа Светла СТРУМИНА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
Наградиха победителите в XI Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, награди петима учители - научни ръководители, в XI Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, организиран от Национално Движение „Русофили“. На вълнуващата тържествена церемония по награждаването на победителите дойдоха отличени ученици и учители от различни краища на страната, техни близки и приятели. За да почетат инициативата и да връчат награди, на 27 май в Руския културно-информационен център в столицата бяха представители на законодателната и на изпълнителната власт, на неправителствени организации, на спонсорите и съорганизаторите на конкурса, сред които са Синдикатът на българските учители, Министерството на образованието и науката, Съюзът на българските журналисти, Националният дворец на децата и Съюзът на офицерите и сержантите от запаса.

Светла СТРУМИНА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
ІХ Национален конкурс „Аз съм българче“ отново обедини ученици,родители и учители в името на България и българщината На 13 май 2017 г., в навечерието на светлия празник 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, се проведе тържествената церемония по награждаването на участниците във втория етапа на Деветия националният конкурс „Аз съм българче“, който предоставя възможност на учениците от 1. до 4. клас чрез своя талант, увлечение и вдъхновение да изразят какво е България за тях, да изпратят своите родолюбиви послания чрез средствата на словото, музиката, изобразителното изкуство и информационните технологии към своите връстници. Националният конкурс „Аз съм българче“ е под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители. Той е организиран от Начално базово училище „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас, и Училищното настоятелство, със съдействието на Община Бургас и БД „Син флаг“. Първият етап се проведе в навечерието на 3 март – националния празник на Република България, където учениците решаваха тестове, свързани с обучението по български език и литература, околен свят, човекът и обществото и човекът и природата. Успешно представилите се на теста придобиваха правото да се включат във втория етап на конкурса в различни направления – литература, музика, изящно и приложно изкуство и компютърни технологии.

УД бр. 22 от 05 юни 2017 г.
Заедно в бъдещето На 23 май 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и Александър Бойко, председател на Професионалния съюз на работниците в образованието и науката в Беларус, подписаха договор за сътрудничество между двата синдиката. Продължение на активната и резултатна международната дейност на СБУ, договорът засвидетелства действената целенасоченост на европейските синдикати в сферата на просветата за повишаване на обмена на добри практики и политики за качествено образование и за усилване на синдикалната солидарност, сила и ефективност. Контрактът, който е първи по рода си за беларуските колеги, бе бурно аплодиран от участниците в пленарното заседание на Международния семинар „Профсъюзът и младежта - ние сме заедно. Заедно в бъдещето“, който се проведе в град Минск, столицата на Беларус, на 22 и 23 май. В него се включиха синдикални активисти от сферата на образованието от 17 страни, сред които - България, Словения, Белгия, Сърбия, Румъния, Русия, Грузия, Украйна, Албания, Турция, Литва, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан и др. В семинара взе участие и Сюзън Флокън, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование. Всички участници определиха договора между двата синдиката като важен резултат от международното синдикално събитие. В продължение на два дни синдикалистите от сферата на образованието обменяха информация и опит в защитата на трудовите, социално-икономическите права, както и за ангажирането и привличането на младите хора към синдикалната дейност.

Светла СТУМИНА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
Качеството на знанията на учениците зависи от професионалната компетентност на учителите НСИ съобщава, че 16 400 деца са напуснали общообразователните училища на България. От тях 7,4 хил., или 45%, са заминали за чужбина, 5,8 хил., или 35,6%. са напуснали по семейни причини, а 10,5% са отпаднали поради нежелание. През 2014/2015 г. са изчезнали от системата на образованието 16 100 деца, а през 2013-2014 г. – 13 800. Учебно-възпитателната дейност в началното училище се осъществява от пряко общуване на учители, ученици и родители в различни съотношения между тях. Учителят действа според правилата от позицията децата трябва да се научат да четат, да смятат, да пишат, да запомнят, да разбират. Децата изразяват себе си, но са в зависимост от семейната среда. Детето се развива между правилата на семейството и правилата на училището. Учителят влиза в своеобразна конфронтация с учениците и техните родители. Ето защо професията на учителя е сложна. Тя изисква много човешки качества, дълбоки знания, добро разбиране на психологията на детето, душевна чистота и честност, умение да общува и с децата, и с възрастните. Той трябва да бъде и с привлекателна възможност, да може да пее, да свири на поне един музикален инструмент, да упражнява поне един спорт, да се облича с вкус, да бъде привлекателен. Това изисква подборът на кандидат-студентите за учители да не бъде само по диплом и конкурсен писмен изпит, но и среща, интервю с комисия.

Акад. Асен БОГДАНОВ, проф. д-р по философия и икономика, проф. по научно-техническа и образователна политика бр. 22 от 05 юни 2017 г.
Политики за качествено образование На юбилейния празник на Двадесетия конкурс на СБУ „Учител на годината“, на който бяха отличени най-добрите учители в България, техният Синдикат за пореден път доказа своята отговорност към членовете си, към учителството в цялост и към образованието като база за развитие на обществото и на всяка отделна личност. Инициирал през най-новата си 27-годишна история добрите политики в средното образование, СБУ продължава да бъде стожер на ефективните традиции и модернизацията на предучилищното и училищното образование. Всеобхватността, далновидността и действеността на политиките на СБУ обобщи председателят д.ик.н. Янка Такева в своето слово при откриването на юбилейната церемония, като акцентира, че бъдещето на България зависи от отношението към образованието и към учителите. Тя приветства участниците в конкурса и гостите на церемонията и посочи основните перспективи и краткосрочни приоритети, чиято реализация ще изведе образованието към по-високо качество и ще хармонизира отношенията училище-общество, учители-ученици-родители. В словото си д.ик.н. Янка Такева изрази позицията на СБУ и остро постави етични и дълбоко морални проблеми, засягащи формирането на нравствените устои на младите поколения, като изтъкна ролята на учителя, на училището и на родителите. Очерта и дневния ред на неотложните за решаване въпроси пред образованието в България.

Светла СТРУМИНА бр. 21 от 29 май 2017 г.
XX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА СБУ „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“
И ще пребъде българският учител…
2017 г. е знакова година за българското учителство. Година, в която се проведе 20-ият национален конкурс на Синдиката на българските учители “Учител на годината“. Двадесет години признателност към българския учител и неговия труд. Двадесет години подкрепа за неговия новаторски дух, стимул за мисията му на просветител, който със своето търпение, упоритост и отговорност всеки ден отваря прозореца на знанието за детските души и дарява на учениците си любов и топлота, вдъхва им кураж и ги насърчава в овладяването на знанието. В продължение на 20 години с подкрепата на държавните институции у нас в лицето на президентите и вицепрезидентите на Република България, на правителствата, на министрите и екипите на образователното министерство, СБУ избираше своите достойни учители – достигнали национално признание в цялата страна и от цялото общество. Отличаваше ги със знак на признателност към техния труд, постиженията им и тяхната синдикална съпричастност. С всяка изминала година нараства броят на участниците и за двадесет години до националния етап на конкурса достигат 755 учители, 199 от тях станаха носители на приза „Учител на годината”, а 215 - носители на Специалната награда на Председателя на СБУ. За престижния юбилеен Двадесети конкурс бяха номинирани 73-ма учители и директори от цялата страна, сред които бяха отличени победителите в девет направления. Официалната церемония по награждаването в заключителния етап на юбилейния XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ се състоя на 18 май 2017 г. в тържествената атмосфера на „София хотел Балкан“. В навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, СБУ отличи своите достойни следовници на делото на първоучителите светите братя Кирил и Методий и техните ученици.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА бр. 21 от 29 май 2017 г.
Послания на наградените в Двадесетия национален конкурс „Учител на годината - 2017”: С подкрепата на СБУ ние, учителите, се чувстваме защитени и силни

Таня ЛЕОНИДОВА, Димитринка ХРИСТОВА бр. 21 от 29 май 2017 г.
Научнопрактическа конференция в подкрепа на качественото образование На 20 и 21 май т.г. в София се проведе двудневен научен форум на тема „Диференцирано обучение и възпитание на учащите се“. Тази трета научнопрактическа сесия се организира от Обществената академия за наука, образование и култура (ОАНОК) в партньорство с Българската академия на науките и Синдиката на българските учители и е част от двегодишната научнопрактическа конференция, посветена на ефективното образование – генератор за развитието на съвременното общество. Акцент бе поставен на теоретичните и практическите модели и практики за прилагане на ефективно диференцирано обучение през целия живот.

В тази сесия на авторитетния форум в подкрепа на съвременните образователни политики за качествено и ефективно образование, в центъра на които стои учителят, събра водещи учители, представители на СБУ, научни работници, членове на Обществената академия, преподаватели от висшите училища. Тук бяха и проф. Румен Ралчев – Велик приор на Приорат България на Ордена на рицарите тамплиери у нас, и партньори на ОАНОК. В рамките на проведените дискусии бе обменен практически опит по проблеми, еднакво ключови за педагогическата наука и всекидневната работа на учителя.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 21 от 29 май 2017 г.
Единадесетата церемония на Столичната община за връчване на годишните награди за принос в развитието на образованието
С любов и признание
На 19 май 2017 г. се състоя Единадесетата церемония на Столичната община за връчване на годишните награди за принос в развитието на българското образование, провеждана под патронажа на Йорданка Фандъкова, кмет на град София. По повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, вече единадесет години Столичната община изразява своята почит и уважение към педагозите в София. Учредените награди са оценка за всеотдайността, вдъхновението и апостолския труд на учителите, които и този път бяха изпълнили голямата зала на Театър „София”. Почетен гост на духовното тържество на столичната образователна система бе д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Сред официалните гости бяха още: Снежана Дукова и Ирена Анастасова, народни представители в 44. НС; инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката; Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град; Мита Георгиева, Нина Чанева и Иветка Петрова, общински съветници от Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС; районни кметове, представители на районни администрации и др. Поздравителен адрес по повод събитието изпрати Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 44. НС.

С приветствие към всички присъстващи на тържеството се обърна и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която връчи наградите на директори на детски градини в столицата за постигнати от техните колективи високи резултати в областта на предучилищното образование.

Велина АНТОВА бр. 21 от 29 май 2017 г.
Първо заседание на Отрасловия съвет с новия екип на МОН На 19 май т.г. в МОН се проведе първото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование с новия екип на Министерството но образованието и науката. То бе ръководено от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Присъстваха зам.-министрите: инж. Таня Михайлова и Деница Сачева, главният секретар Албена Михайлова и началникът на кабинета на министъра - Николай Стефанов. В заседанието взеха участие д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, Красимир Попов - зам.-председател на СБУ, главни експерти от Централата на Синдиката, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в МОН. Заседанието премина при следния дневен ред: 1. Запознаване с екипа на МОН. 2. Политики и приоритети на МОН. 3. Информация за причините, поради които не е достигнато увеличението на работните заплати в някои училища и детски градини. 4. Разни.

По точка Първа бе представен част от новия екип на МОН в лицето на зам.-министър инж. Таня Михайлова с ресор „предучилищно и училищно образование“ и зам.-министър Деница Сачева с ресор „интеграция и европредседателство“. Стана ясно, че в ръководния екип на МОН освен ресорен зам.-министър за висшето образование и наука в лицето на проф. Иван Димов ще има и четвърти, отговарящ за изпълнение на ОП “НОИР“. Д.ик.н. Янка Такева заяви подкрепата на СБУ към новоназначения екип на МОН и пожела бъдещи професионални успехи.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21 от 29 май 2017 г.
Приложение – книжка с 16 страници в бр. 21 от 29.05.2017 г. Във връзка с Решение на XXXVI Синдикален съвет на СБУ от 16 декември 2016 г., публикуваме проектите на следните документи: Платформа и резолюции на Синдиката за Седмия конгрес на СБУ

- бр. 21 от 29 май 2017 г.
XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“

Наградените в XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ – 2017 г
XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“

Емблематично и знаменателно събитие за българското учителство:

На 18 май 2017 г. при изключителна тържественост се състоя официалната церемония по награждаването в заключителния етап на юбилейния XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината”. Така, по традиция, в навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Синдикатът на българските учители отличи достойни следовници на делото на първоучителите светите братя Кирил и Методий и техните ученици. Учители, за които професията е мисия, а училището - любов. Те разпалват и поддържат светлика на знанието в детските души, възпитават децата в родолюбие и толерантност, в екипност, помагат им да се изградят като културни млади хора, достойни българи - граждани на Европа и света. Учители, които непрестанно се самоусъвършенстват, квалифицират, издигат престижа на най-обществено значимата професия – учителската.

УД бр. 20 от 22 май 2017 г.
СБУ и Св. Синод на БПЦ-БП заедно за възпитанието на децата в християнски ценности и морални устои
Състоя се тържественият финал на Националния конкурс „Възкресение Христово – 2017”
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, беше гост на тържественото награждаване на победителите и участниците в църковния национален конкурс „Възкресение Христово – 2017”. Светлото събитие се състоя на 14 май 2017 г. в столичния храм, покровителстван от духовните просветители на българския народ – светите братя Кирил и Методий. Инициативата се провежда вече четвърта поредна година с благословението на Негово Светейшество Българският патриарх Неофит и Св. Синод на БПЦ-БП..Организатор на конкурса е Културно-просветният отдел на Св. Синод на БПЦ-БП, с председател Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил. Целта на инициативата е да стимулира творческите заложби на подрастващите, свързани с православната вяра, с духовността, с непреходните ценности и със съкровищницата на християнското изкуство. Синдикатът на българските учители е сред най-верните съидейници на Св. Синод на БПЦ-БП за духовно-нравственото възпитание на българските деца. СБУ е основен партньор в популяризирането на църковния национален конкурс „Възкресение Христово” още от първото му издание през 2014 г.

Велина АНТОВА бр. 20 от 22 май 2017 г.
Девети годишни награди на РУО – София-град, за заслуги и принос в столичното образование - 2017 г. Заедно пишем славната история на съвременна София:

На 11 май - деня, в който честваме светите братя Кирил и Методий – равноапостоли и просветители български, екипът на Регионалното управление на образованието - София-град, отличи изявени учители и директори за заслуги и принос в системата на столичното образование. За девета поредна година по повод един от най-светлите и духовни български празници - 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост, бяха наградени десетки директори и учители, които продължават да палят апостолския пламък на познанието, съвременните будители, които продължават мисията на първоучителите да предават на своите възпитаници вдъхновението на съзидателното слово. Домакин на тържествената церемония по награждаването бе Военна академия „Г. С. Раковски“. Гости на събитието бяха: проф. Анелия Клисарова, зам.-председател на Парламентарната комисия по образование и наука в 44. Народно събрание, Снежана Дукова и Ирена Анастасова – членове на същата комисия, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, Пенка Иванова – директор на дирекция "Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в МОН, Рени Димитрова, дирекция „Образование“ в Столичната община, представители на синдикални и работодателски организации, директори и учители от столични образователни институции и др. Поздравления и цветя от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бяха поднесени от Желю Иванов, гл. експерт в Централата на СБУ.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 22 май 2017 г.
Важно да знаете:

В Държавен вестник, бр. 34 от 28.04.2017 г., е обнародвано Постановление № 78 от 21 април 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 20 от 22 май 2017 г.
Ползотворно сътрудничество В периода 10–12 май 2017 г. зам.-председателят на Синдиката на българските учители Красимир Попов взе участие в 12-ия конгрес на Федерацията на испанските учители (FECCOO). Сред гостите на конгреса бяха представители на учителските синдикати от Латинска Америка, Европа, Африка и Азия. Специални гости бяха Сюзън Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), и Дейвид Едуардс – заместник генерален секретар на Интернационала на образованието.

УД бр. 20 от 22 май 2017 г.
МОН отличи четирима директори с традиционните награди на името на свети Иван Рилски Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев награди четирима директори на училища за високи резултати в професионалната дейност и принос към образованието с традиционните награди на името на свети Иван Рилски. Както всяка година, отличията бяха връчени в Рилския манастир на 11 май, когато се отбелязва Денят на светите братя Кирил и Методий.

УД бр. 20 от 22 май 2017 г.
Искания на СБУ със заявка за приоритетни политики на МОН Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи на пресконференция основните приоритети на своя екип и новоназначените заместник-министри. Инж. Таня Михайлова е заместник-министър с ресор предучилищно и училищно образование, с експертен потенциал към професионалното образование, Деница Сачева е заместник-министър, отговарящ за политиките за интеграция на учениците, международната дейност и дейностите по европредседателството на страната ни през 2018 г. Иван Димов засега остава изпълняващ длъжността зам.-министър за висшето образование и наука. Албена Михайлова е назначена за главен секретар на МОН. Началник на кабинета на министъра на образованието и науката е Николай Стефанов.

Министър Красимир Вълчев уточни, че приоритетите на МОН са заложени в управленската програма на правителството. „Не знам дали е имало друга управленска програма с толкова ясен управленски акцент върху образованието. В МОН това ни прави още по-отговорни, за да докажем ролята на образованието за дългосрочното развитие на страната“, каза той.

Велина АНТОВА бр. 20 от 22 май 2017 г.
Под мотото „Ние и творчеството“ столичното 7. СУ „Свети Седмочисленици“ отпразнува своя патронен празник На 11 май в София – в деня, в който честваме делото на св. равноапостоли Кирил и Методий и техните ученици, с впечатляващ благотворителен концерт и много различни изяви столичното 7. СУ „Свети Седмочисленици“, с директор Маруся Никова, отпразнуваха своя патронен празник. Учебното заведение, наследник на Първа софийска девическа гимназия, е едно от най-предпочитаните в район „Средец“, с над 138-годишна история, доказало своя авторитет в столичната образователна система и обединило амбициите на ученици, учители и ръководство по пътя на познанието, мъдростта и успеха. Доказателство за високия професионализъм и компетентност на учителите са многобройните успехи на учениците в ежегодни надпревари, национални олимпиади и международни състезания. Своята неповторима визия, новаторство и успехи училището доказва всеки ден, развивайки традиции, европейско качество в обучението и възпитавайки поколения достойни българи, които с гордост тачат делото на славянските просветители, завещали ни вечния стремеж към знания и съвършенство.

УД бр. 20 от 22 май 2017 г.
Двоен празник отбеляза столичното 74. СУ „Гоце Делчев” С тържествен концерт столичното 74. СУ „Гоце Делчев” отбеляза 30 години от създаването на училището и 145 г. от рождението на своя патрон. По този случай д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изпрати поздравителен адрес. В него се казва: „Поводът е изключително тържествен, за да се обърна към Вас, уважаеми колеги, да Ви поздравя за професионализма и мъдростта Ви. Бъдете все така всеотдайни в благородната си мисия да давате знания на Вашите ученици. Желая Ви здраве и творческа енергия, нови професионални успехи, които да мотивират благородния Ви труд. Драги ученици, бъдете упорити, трупайте знания и вярвайте в себе си. Бъдете мотивирани и следвайте мечтите си.” Лидия Лазарова, директор на 74. СУ, и Симеонка Чапанова, председател на организацията на СБУ в училището, получиха цветя – израз на уважение и признание за доброто социално сътрудничество.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 20 от 22 май 2017 г.
8-МИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КНСБ: ГЛАСЪТ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ
Единни и солидарни, с отговорност за по-добро бъдеще
Делегатите на състоялия се на 2 и 3 май 2017 г. 8-ми редовен конгрес на Конфедерацията на независимите синдикати в България преизбраха за президент на КНСБ Пламен Димитров, за вицепрезиденти: д-р Иван Кокалов, Чавдар Христов и Пламен Нанков. За председател на Централната контролна комисия (ЦКК) бе избран Асен Асенов. За зам.-председател на ЦКК на КНСБ бе избрана Диана Иванова, председател на Централната контролно-ревизионна комисия на Синдиката на българските учители.

Конгресът, който се провежда на всеки пет години, се състоя в зала 1 на Националния дворец на културата в София под мотото "Гласът на работеща България" и на него присъстваха над 800 делегати, множество официални лица и гости. Сред тях: лидерът на ГЕРБ и министър- председател Бойко Борисов; Георги Първанов, президент на България в периода 2002-2012 г.; заместник-председателите на Народното събрание Веселин Марешки, Валери Жаблянов; служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев; омбудсманът Мая Манолова, кметът на София Йорданка Фандъкова, съпредседателят на Обединени патриоти Красимир Каракачанов, президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Както и генералният секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Шарън Бъроу; генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини, председателят на Европейския икономически и социален комитет Жорж Дасис, представители на МОТ, лидери на европейски профсъюзи и др.

Велина АНТОВА бр. 19 от 15 май 2017 г.
9 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА И ДЕН НА ЕВРОПА
Да помним уроците на историята
На 9 май отбелязваме Деня на победата над хитлерофашизма и Деня на Европа. Тази дата е тясно свързана с мира, това е денят, в който преди 72 години светът научава за подписването на безусловната капитулация на хитлеристка Германия и се слага край на Втората световна война. Най-тежкият световен конфликт в историята на човечеството отнема живота на десетки милиони души. В него освен СССР участват още 60 държави, пряко засегнато е 80% от населението на земята. Военните действия се водят на териториите на 40 държави. Заплахата от фашизма обединява и слага началото на антихитлеристката коалиция - уникално явление, инициирано от съветското ръководство: за първи път се обединяват държави с различни обществени системи. Тази мощна антихитлеристка коалиция е подкрепена от антифашистките международни движения, сред които особено място заема и България.

За да изразят своята почит към невинните жертви на Втората световна война, към участвалите в боевете и пролели кръвта си за тази величава победа, стотици граждани на София се включиха в редица инициативи. Пред Паметника на незнайния войн се състоя церемония по полагане на венци и цветя с участието на държавния глава Румен Радев. Пред сградата на Президентството тържествено бе издигнато знамето на Европейския съюз. Шествието на „Безсмъртния полк на България” - хора с портрети на свои предци, участници във Великата Отечествена война, премина по улиците на столицата. Такива шествия се състояха в 26 града на България, в над 1500 селища на Русия и в 26 страни по света.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 19 от 15 май 2017 г.
ДЕВЕТИ ДЕТСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ОСАННА ВЪВ ВИСИНИТЕ!”
Заедно за духовно-нравственото възпитание на децата
На 7 май 2017 г. в столичния храм „Св. мчца Параскева” за девета поредна година се проведе Детският международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”. Организатори на светлия духовен празник са Фондация „Дарби” с управител Бистра Илиева, Църковното настоятелство при храм „Св. мчца Параскева”, Светият Синод на БПЦ и Софийската Света митрополия, подкрепени от редица институции и спомоществователи, сред които и Синдикатът на българските учители.

Целта на фестивала е съхраняване на автентичната певческа култура на църковнославянската музика, но най-вече децата и младежите да бъдат заедно, да бъдат в общения, да могат да споделят с песента в храма и това да им даде истинско докосване до нашите традиции и духовно-нравствено израстване. Патрон на тазгодишния фестивал, тематично посветен на 1150-годишнината от рождението на св. Константин-Кирил Философ, бе Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община.

Велина АНТОВА бр. 19 от 15 май 2017 г.
Учениците от 12. ОУ „В. Левски“ претвориха миналото на своя град Перник „Визитна картичка на град Перник пред Европейския съюз“ представиха четвъртокласници от 12. ОУ „Васил Левски“. Патриотичната изява на малките перничани бе в рамките на проекта „Твоят час“, клуб „Многознайко“. Четвъртокласници от 12. ОУ „Васил Левски“ в град Перник с класен ръководител госпожа Цветанка Заркова се представиха заедно с родителите си по един атрактивен начин. На тържеството присъстваха Вяра Церовска – кмет на община Перник, нейният заместник Севделина Ковачева, директорът на училището, много учители и родители.

В изработените от тях патриотични тетрадки учениците представиха сведения за миналото, историческите факти и събития за родния им град. Бе подредена изложба с нарисувани картини, както и табла за миналото и настоящето на града. Посланието бе към всички ученици - да научат повече за Перник, да знаят и да обичат родния си град.

Цветанка ЗАРКОВА, класен ръководител на IV клас в 12 .ОУ „В. Левски“ бр. 19 от 15 май 2017 г.
Градивно партньорство – за качествено образование Във връзка с проявен интерес на ръководствата и педагогическите колективи на училища от община Сатовча и община Гоце Делчев за осъществяване на партньорства между училищата от с. Вълкосел, с. Кочан и с. Брезница с училища от град София на 4 и 5 май 2017 година гостува Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град.

Инициативата бе предизвикана от споделения опит на ръководството на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица, партниращо вече 3 години с 2. английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, гр. София. На работните срещи в училищата присъстваше и Емилия Лазарова – директор на 2. английска езикова гимназия, и Петко Колев, секретар на Дружба „Родина” – организация на обединените българи мюсюлмани и християни.

Целта на визитите в училищата бе да се изградят мостове между училищата от малките населени места в Родопите и в Пирин и столични училища. Ръководството на училището в Абланица в лицето на Мехмед Имамов и Калинка Гайтанинчева, и 2. АЕГ – Емилия Лазарова, споделиха идеи и проект за работен план за партньорство между двете училища. Те разказаха за проведените междуучилищни квалификационни и проектни дейности, изразиха задоволство от разрешаването на споделените проблеми от УВП и управлението на институциите.

Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА – председател на ОбКС на СБУ, гр. Хаджидимово, и зам.-директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица бр. 19 от 15 май 2017 г.
ГРАЖДАНСКО И ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ
Ученическите клубове „Млади възрожденци“ от страната следват заветите на Левски
Под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова в София се проведе Третата национална среща на ученическите клубове „Млади възрожденци“, посветена на 180-годишнината от рождението на големия български революционер и Апостол на свободата - Васил Левски. Клубовете „Млади възрожденци“, създадени от Общобългарския комитет „Васил Левски“ с председател Васил Василев, са 205 и в тях членуват над 3000 ученици от цялата страна. Дейностите в тях са разнообразни и родолюбиви от благотворителни инициативи до изследователски занимания в областта на историята и краезнанието. Младите възрожденци си сътрудничат с Национален клуб „Родолюбие“, чийто председател е д.ик.н. Янка Такева. По повод множеството патриотични прояви учениците бяха поздравени от изтъкнати писатели, журналисти и общественици.

По повод поредното национално значимо събитие за опазването святото дело и наследството на Апостола на свободата поздравителен адрес до младите хора и екипа на Общобългарски комитет „Васил Левски“ бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 19 от 15 май 2017 г.
Благоевград отново бе домакин на XIX национален ученически празник „За хляба наш…” На 25 и 26 април тази година по инициатива на Община Благоевград, в партньорство с Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, се проведе ХІХ национален ученически празник „За хляба наш…”. Празничното събитие мина под патронажа на кмета на Община Благоевград Атанас Камбитов и бе организирано с подкрепата на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България и Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите. Проявата е част от Общинската програма за детето за 2017 г., Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2016/2017 г., Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Министерския съвет, и бе посветена на Международния ден на Земята.

Бонка ИЧКОВА, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ - Благоевград бр. 19 от 15 май 2017 г.
8-МИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КНСБ: ГЛАСЪТ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ
Единни и солидарни, с отговорност за по-добро бъдеще
На 2 и 3 май 2017 г. в Зала 1 на НДК се проведе редовният 8-ми конгрес на КНСБ. Мотото на висшия форум, събрал 832 делегати от цялата страна, бе "Гласът на работеща България". 202-ма делегати представляваха Синдиката на българските учители. Гости на конгреса бяха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, Георги Първанов, президент на България в периода 2002-2012 г., заместник-председателите на Народното събрание Веселин Марешки, Валери Жаблянов, служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, омбудсманът Мая Манолова, кметът на София Йорданка Фандъкова, съпредседателят на Обединени патриоти Красимир Каракачанов, президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Както и генералният секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Шарън Бъроу, генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини, председателят на Европейския икономически и социален комитет Жорж Дасис, представители на МОТ, лидери на европейски профсъюзи и др.

Висшият форум на КНСБ бе открит с реч на президента на Конфедерацията Пламен Димитров. Диалогът между синдикатите, работодателите и правителството е единственият начин България да се справи с вътрешните и външните заплахи за страната, подчерта той и представи трите основни приоритета на КНСБ за следващите пет години. "Първо, България - политически стабилна в региона и в Европа. Второ, България - благоприятстваща инвестициите в перспективни сектори и качествени работни места. И трето, България с ускорени темпове на социално сближаване и догонваща подоходна политика. Главната ни цел е след 5 години българите да се радват на жизнен стандарт на ниво поне 60 на сто от този на средния европеец. Сега, повече от всякога, България се нуждае от политическа стабилност, работещи в синхрон парламент и правителство, ефективно социално сътрудничество, с ефективно действащи органи и структури, с конкретни планове за работата на Тристранния съвет, заяви Пламен Димитров.

Велина АНТОВА бр. 18 от 08 май 2017 г.
По предложение на СБУ столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ е новият носител на „Прометея” на КНСБ По традиция всяка година на 28 април Конфедерацията на независимите синдикати в България отбелязва Световния ден за безопасност на труда и отдава заслужена почит на загиналите работници и служители при трудови злополуки. И тази година десетки представители на синдикатите и федерациите - членове на КНСБ, представители на държавните институции и работодателските организации с едноминутно мълчание и свежи цветя почетоха жертвите на трудови злополуки през изминалите години. „88 работници не се върнаха у дома и още толкова деца останаха без родители“ - с тревожност заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред мраморната статуя до сградата на Конфедерацията, изградена в памет на загиналите на работните си места. „Няма по-значимо нещо от живота, здравето и безопасността на работното място и ние сме тези, които трябва да алармират работодателите и цялото общество, тревожната статистика да намалее “ – допълни още той. Да отдадат своето внимание и почит към загиналите при трудови злополуки на работното си място, бяха министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев, изпълнителният директор на НОИ Бисер Петков, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, изпълнителният директор на ИА „Главна дирекция по труда“ инж. Румяна Михайлова и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 08 май 2017 г.
Национална конференция за доходите и правата на трудещите се в България На 1 май - Деня на труда и на международната работническа солидарност, в навечерието на осмия си конгрес Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) проведе национална конференция на тема „Заплащане на труда и защита правата на работното място”. Във встъпителното си слово Пламен Димитров, президент на Конфедерацията, честити празника. „На този ден КНСБ отправя от името на хората на труда послания към политиците, към тези, които ни управляват и представляват на европейско ниво, за да се чуе гласът на работеща България. На днешната конференция, ден преди най-висшия форум на КНСБ, ще говорим за най-важното от най-важното - доходите и правата на българските работещи” – подчерта г-н Димитров. Той обясни, че исканията на синдикатите за по-високи доходи са реалистични и че са обосновани на база растежа на Брутния вътрешен продукт в страната (БВП). „За всичките 27 години на прехода БВП се е възстановил и е надминал стойностите от 1990 г., като през миналата година той е бил с 50 процента по-висок по съпоставими цени. Реалната средна заплата за този период е нараснала с пет-шест процента. Средната работна заплата за изминалите пет години е нараснала в реално изражение с над 37 процента. Това е факт благодарение на нашите усилия, но независимо от това тя е най-ниската в ЕС и диференциацията в заплащането у нас е най-голямото.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 08 май 2017 г.
Най-голямото училищно хоро се изви в двора на 104. ОУ „Захарий Стоянов“ И тази година идеята за най-голямо училищно хоро събра ученици, учители и родители в двора на столичното 104. ОУ „Захарий Стоянов“, където по традиция над 400 души от училищната общност се уловиха за ръце и се понесоха в ритъма на българския фолклор. Облечени в народни носии, танцьорите от всички възрасти оформиха кръгове, с които изпълниха пространството пред училищната сграда на фона на Шопското, Пайдушкото, Дунавското и, естествено, Ганкиното хоро. Директорът на 104. основно училище Капка Велинова поздрави присъстващите с пролетния училищен празник „Ден на хорото“ и подчерта, че така учениците от първи до седми клас показват на цялата общественост добрия пример, достоен за подражание, свързан с почит и уважение към българската народностна традиция. „Нашите възпитаници идват с радост на училище и винаги получават подкрепа от своите учители за успехите и постиженията си. Ние приобщаваме деца със СОП и даваме шанс на всяко дете да развие своя личностен потенциал, а това ни откроява като авторитетна училищна институция” – допълни г-жа Велинова.

За завоювани позиции, активно социално партниране и по повод училищния празник председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева изпрати приветствие до екипа на 104. ОУ „Захари Стоянов“.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 08 май 2017 г.
Столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ - еталон в използването на 3D технологии в обучението Иновативното училище се прави от учители с призвание

На 27 април в столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“, с директор Ирена Дойчинова, се състоя иновативен открит урок по изобразително изкуство с най-новите технологии на 21. век, даващи нов облик на преподаването и обучението. Урокът на учителя новатор Виолин Неделчев бе посветен на СБУ – най-авторитетния и многочислен Синдикат в страната с изпреварващи и модерни политики за усъвършенстване на образователната система. Учителят е награждаван многократно за своята всеотдайна работа, за възпитанието на учениците в креативност и добродетели чрез изкуство, както и за използваните от него иновации в учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство, а именно най-новите триизмерни технологии в образованието. Под ръководството на Виолин Неделчев учениците на 143. ОУ отдавна прилагат 3D технологиите в час, като 3D принтер и 3D писалки, които са едни от най-съвременните методи за визуализация на учебния материал при обучението на младите хора. Чрез тези иновации по-лесно се предава учебното съдържание, не само по изобразително изкуство, но и по предметите химия, физика, биология, математика и др. За всеотдайната работа при онагледяване на учебния процес и за разширяване познанията на учениците чрез най-новите триизмерни технологии в образованието поздравление до ръководството и учителите на 143. основно училище бе изпратено от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 08 май 2017 г.
СБУ изиска справка за увеличението на работните заплати на учителите към края на март 2017 г. На проведеното на 25 април т.г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, по искане на СБУ, МОН предостави на социалните партньори обобщената справка за увеличението на работните заплати на учителите към края на март 2017 г. по видове и степени учебни заведения.

Към края на март 2017 г. 113 400 преподаватели и непедагогически персонал са получили увеличение на заплатите. Повишения са били изплатени в 2438 училища и центрове за подкрепа на личностното развитие, както и в 1522 детски градини.

23 019 педагози в училищата са получили увеличение до минимално договорените в Колективния трудов договор заплати за педагогически специалисти. Това прави малко над 35 на сто от всички преподаватели. Повишение над минималните заплати са взели 63% или 41 007 учители. Увеличения са изплатени и на 17 442 служители от непедагогическия персонал.

40 училища са увеличили основната заплата на учителите си под 8%. Едва 23 училища не са вдигнали възнагражденията. Това е малко под 1% от всички учебни заведения. Общо 355 учители са останали със старите си заплати.

УД бр. 17 от 1 май 2017 г.
Честваме 140-та годишнина от Руско-турската освободителна война По случай 140-та годишнина от подписването на Манифеста на император Александър II за обявяване на Руско-турската освободителна война Координационният съвет „България – Русия” и Посолството на Руската федерация в Република България организираха представяне на новото издание на книгата "Дневникъ Царя-Освободителя по освобождението на България" от Леонидъ Чичаговъ. Събитието се състоя на 24 април 2017 г. в Централния военен клуб в София. На него присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев, извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация у нас Анатолий Макаров, историкът Андрей Пантев, депутати в 44 НС, представители на държавни институции, на дипломатически мисии и творчески съюзи, историци, писатели, журналисти. Поздравителен адрес до организаторите на инициативата изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

След представянето на книгата - началото на юбилейните събития, посветени на 140-ата годишнина от Освобождението, бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Царя Освободител пред Народното събрание.

Велина АНТОВА бр. 17 от 1 май 2017 г.
80 години - знание, духовност и европейска култура в столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ На 25 април т.г. с множество творчески изяви ученици, учители и ръководство на столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ отбелязаха 80-годишнината от основаването на училището. По повод тържественото честване в зала „България“ бе организиран неповторим концерт-спектакъл, който събра десетки настоящи и бивши ученици, учители, родители, официални гости, социални партньори и приятели на 105. СУ. Тук бяха и председателите на синдикалните организации в столичния район „Изгрев“.

Всички присъстващи бяха поздравени от инж. Цветанка Костадинова - директор на училището, която сподели, че добрият имидж и авторитет на учебното заведение в столичната образователна система градят всеотдайните учители, допринасящи за високото качество на учебно-възпитателната работа, разнообразните извънкласни дейности и активната работа на целия учителски екип по национални и европейски проекти.

По случай юбилея колективът на училището получи специален подарък, цветя и поздравителен адрес от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, връчен от Желю Иванов, главен експерт „Организационно направление” в Централата на Синдиката.

„Нашето училище е жизненоважен мост на знание и духовност - споделя Оля Ангелакова, която е председател на ОбКС на СБУ – район „Изгрев“, и допълва: „105. средно училище „Атанас Далчев“ има характер и собствен облик, затова успехите ни се множат и процъфтява. То е съдба и любов, училище, в което се работи с удовлетворение.“

Димитринка ХРИСТОВА бр. 17 от 1 май 2017 г.
Столичното 51. СУ „Елисавета Багряна” празнува По традиция и тази година на 26 април с множество мероприятия ученици и учители на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“, с директор Асен Александров, почетоха паметта на своя патрон. В чест на 124-годишнината от рождението на голямата българска поетеса бяха организирани представителни изяви, литературни кръжоци, открити уроци, конкурси-рецитали, вътрешноучилищни изложби, ученически литературни четения и състезание по Международния конкурс „Водата е живот“.

По случай патронния празник екипът на 51. СУ „Елисавета Багряна“ получи специален поздрав и цветя от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 17 от 1 май 2017 г.
Шапки долу, респект и аплодисменти Има едно любимо училище на будителите, млади по възраст и дух, които не спират да носят лъчезарност и напредък. Вървят все по-уверено към върховете, проправят свои пътеки, жънат успехи. Има едно училище -мярка за напредък, еталон за развитие, пример за неукротимост и прогрес. Вече 30 години това училище пази традиции и гради собствен облик. Името му се знае по различни краища в България и Европа. Неговите ученици и учители печелят конкурси и симпатии, грабват медали и сърцата на публиката. Това е тяхната визитка - те са 144. СУ „Народни будители”, гр. София - училището по изкуства, запазена марка.

Доказаха го за пореден път. На юбилейния концерт на училището, състоял се на 21 април 2017 г., който подготвиха професионално изцяло сами и изпълниха с изящни картини, славейски гласове, народни ритми, но най-вече с душа и с неповторимо настроение сърцата на многобройните гости и приятели на училището в зала 1 на НДК.

Велина АНТОВА бр. 17 от 1 май 2017 г.
Национална конференция : СБУ надгражда политиките за опазване живота, здравето и сигурността на децата и учениците у нас Синдикатът на българските учители, като една от най-мащабните и авторитетни организации в обществения живот на страната ни, не спира да надгражда своите политики в подкрепа на опазването живота, здравето и сигурността на децата и учениците у нас. Отчитайки динамиката на социално-икономическите и обществените промени и напипваща пулса на модерните и иновативни тенденции в сферата на образованието, повече от десетилетие най-голямата синдикална организация у нас ефективно работи за решаване на значимите и актуални проблеми, свързани със сигурността и защитата на учащите и работещите в българските образователни институции. Партньори на СБУ в осъществяване на обществено значимата инициатива са Национален съюз „Безопасност и охрана“ (НСБО), Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на образованието и науката (МОН) и Фондация „Европартньори - 2007”. СБУ продължава да задава основните модели за развитие на образованието в контекста по темата, да разширява познания и умения на учителските колективи за превенция, реакция и противодействие на риска от съвременни заплахи за сигурността, в т.ч. на радикализация и потенциални престъпления с терористичен характер чрез редица обучителни семинари и национални форуми. Поредното доказателство за градивната роля на СБУ в тази посока е инициираната от него на 12 април т.г. в София национална конференция на тема „Съвременни заплахи за сигурността и опазването живота и здравето на децата и учениците“ в партньорство с Фондация „Конрад Аденауер“ и Министерството на образованието и науката.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 24 април 2017 г.
Градивно сътрудничество за формиране на ключови умения за професиите на бъдещето Компютрите навлизат все повече в области, в които не сме предполагали, че ще е възможно. През следващите пет години трудовият пазар ще се трансформира и това ще доведе до загуба на над 5 милиона работни места. Промените ще засягат всички географски ширини и всяка една от индустриите. Загубите ще бъдат компенсирани с нови работни места в сферата на компютърните науки, математиката, архитектура и инженерство. 47 на сто от професиите подлежат на автоматизация през следващите 20 години. През следващите 10 се очаква да се използва четири пъти повече индустриални роботи, отколкото в момента. 65 на сто от децата, които в момента влизат в първи клас, ще работят професии, които още не съществуват. Това са част от прогнозните статистики на бизнеса в световен аспект, цитирани по време на провелата се на 12 април 2017 г. конференция „Образование за професиите на бъдещето”. Събитието бе организирано от вестник „Капитал” и фондация „Америка за България”, в партньорство с Център за творческо обучение, Институт за прогресивно образование, фондация „Заедно в час” и фондация DigitalKidZ. Основната цел на форума, в който участваха учители и директори, университетски преподаватели, представители на бизнеса от цялата страна и чуждестранни експерти бе да се дискутира как се променя българското образование, за да могат учениците да бъдат максимално подготвени за предстоящата динамична среда.

Велина АНТОВА бр. 16 от 24 април 2017 г.
МОН представи 22 мерки за превенция на агресията в училище Двадесет и две конкретни мерки съдържа междуинституционалният план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в училищата, представен днес от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Половината от тези мерки трябва да бъдат изпълнени още до края на тази календарна година. Други са средносрочни с хоризонт до края на 2018 г., има и постоянни.

Документът предвижда до края на юни 2017 г. да бъде изготвен проект за изменение и допълнение на наредбата на МЗ за здравните кабинети в училищата. В него ще бъдат предвидени варианти за осигуряване на медицинско обслужване във всяко училище. Там, където няма медицински лица, това ще става чрез спешната помощ или чрез близки до училищата и детските градини лечебни заведения.

- бр. 16 от 24 април 2017 г.
Конкурс за учители и ученици по проект SAME WORLD Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие

Фондация „Български център за джендър изследвания” обявява конкурс на тема „Екология – изменения на климата, екологична миграция, екологична справедливост“ като част от проект „Един свят за всички” (www.sameworld.eu). Проектът се изпълнява в 10 европейски държави и е насочен към повишаване на информираността на учениците и учителите в областта на екологичната справедливост, изменението на климата и екологичната миграция. заявления за участие до 18 май 2017 г. Заявленията трябва да бъдат попълнени в посочената апликационна форма и всичко да е изпратено на e-mail: sameworld_bg@mail.bg

От Организаторите бр. 16 от 24 април 2017 г.
Благотворителен концерт :Да помогнеш на човек в беда, е избор За трета поредна година в навечерието на 20 април, патронния празник на училището, столичното 102. ОУ „Панайот Волов” организира благотворителен концерт в подкрепа на „Българската коледа”. В поздравлението си д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изрази адмирациите си към организаторите и участниците в тази благородна инициатива: „Поздравявам Ви за прекрасната идея, чието реализиране ще подпомогне лечението на деца в тежко здравословно състояние. Изразявам възхищението си от стремежа Ви да възпитавате във Вашите деца и ученици чувство на съпричастност и отговорност към нуждаещите се. Приучвайки ги да ценят дарителството, Вие доказвате, че благотворителността в България има дълбоки корени и чувството за дълг и добротата винаги са били основни ценности. Едновременно с това благотворителният концерт е и една възможност малките певци, танцьори и актьори на 102. ОУ „Панайот Волов” да покажат пред свои връстници, родители и гости таланта и вдъхновението си. Всичко това е своеобразен връх на творческия ентусиазъм в името и за доброто на децата.”

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 24 април 2017 г.
Загрижеността ни за Земята и един за друг - безценното богатство, от което се нуждаем „Да живея в един по-добър свят!” – това е мечтата на всеки човек, без значение на каква възраст е и къде се намира. Това не е неосъществимо желание или обикновен каприз, а мечта, която може да стане реалност, стига всички да се обединят около тази кауза. Феноменът „справедлив свят” е психологическа тенденция хората да вярват, че Вселената е проектирана да бъде едно честно място, в което всеки получава онова, което е заслужил. Този защитен механизъм ни позволява да запазим здравия си разум и да вярваме, че ако сме добри, честни и работливи, ще постигнем каквото желаем. Мнозина се запитват какво е отношението на справедливостта към техния живот.

Инж. Светлана ЙОРДАНОВА, старши учител по професионална подготовка в ПГТ „Гоце Делчев“ - гр. Пловдив, носител на специалната награда на издателство „Изкуства” за есе в Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”

-Дълбоко уважавам учителите, защото носят голямата отговорност за израстването на младите хора – интервю на Таня Леонидова с Йордан Марков, изпълнител на български песни

интервю на Таня Леонидова с Йордан Марков, изпълнител на български песни бр. 16 от 24 април 2017 г.
ПОСЛАНИЕ НА НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯТ ПАТРИАРХ НЕОФИТ:
Нека празникът Възкресение Христово ни вдъхновява за добри дела
Скъпи, братя и сестри! Празникът Възкресение Христово изпълва сърцата на милиони хора с любов и радост, вдъхновява ни за добри дела, помага за утвърждаването в обществото ни на такива непреходни ценности и нравствени ориентири, като грижа за бедните, страдащите и изнемогващите, любов към ближните, милосърдие и състрадание. Даруваната ни от Господа надежда за спасение ни помага да живеем, да се трудим и преодоляваме несгодите на земното битие, без да униваме. Възкръсналият Христос да укрепява всички нас, та във всяко семейство, във всяко човешко сърце да се разпали светлината на живота! Нека Божията благодат да ни помага да устройваме земния си живот в мир, християнско благочестие, любов, братство и взаимно разбирателство!

Патриарх Неофит

- бр. 15 от 17 април 2017 г.
СБУ надгражда политиките за опазване живота, сигурността и закрилата на децата и учениците Синдикатът на българските учители, като една от най-силните и авторитетни организации в обществения живот на страната, чиито политики винаги напипват пулса на модерните и иновативни тенденции в сферата на образованието, динамиката в социалните процеси и промените в обществото, повече от десет години ефективно работи и конструктивно партнира с НСБО, МВР, МОН и Фондация „Европартньори - 2007” в решаването на обществено значими проблеми - в името на сигурността, закрилата, опазването на живота и здравето на децата и учениците. Синдикатът на българските учители продължава да надгражда политиките по тази гореща тема, да разширява познания и умения на учителските колективи за превенция, реакция и противодействие на риска от съвременни заплахи за сигурността, в т.ч. на радикализация и потенциални престъпления с терористичен характер чрез редица обучителни семинари и национални форуми. Поредното доказателство за градивната роля на СБУ в тази посока е инициираната от Синдиката на 12 април т.г. в София национална конференция на тема „Съвременни заплахи за сигурността и опазването живота и здравето на децата и учениците“, която се провежда съвместно с Фондация „Конрад Аденауер“ и Министерство на образованието и науката. При изключително висок интерес форумът бе открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Сред официалните гости на събитието бяха: Торстен Гайслер – ръководител на Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София, Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ, директори на дирекции в МОН, както и началници на Регионални управления на образованието от всичките 28 области на страната. Докладчици по темата бяха: проф. дпн Татяна Дронзина, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и специалист по антитероризъм на Института за мир и разрешаване на конфликти в Гранада - Испания, която представи „Ролята на училището в превенция на радикализацията“. Проф. о.р. ген.-майор Румен Ралчев – председател на Национален съюз „Безопасност и охрана“ (НСБО), запозна присъстващите с „Новият тероризъм – заплаха в образователната система“, а Георги Апостолов от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ разгледа в доклад „Развиване на ранната дигитално-медийна грамотност у децата като превенция на онлайн заплахите“. Да се запознаят с новостите по отношение на сигурността и превенцията тук бяха още директори и учители, членове на СБУ от страната, призвани да съхраняват живота на децата и учениците, инвестиращи в тяхната безопасност и образование, както и представители на научните среди и неправителствените организации, работещи по темата.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 15 от 17 април 2017 г.
Образованието е най-добрата интеграционна политика На 10 и 11 април 2017 г. на посещение в Централата на СБУ беше г-н Имад Саби, наблюдател на съвместния проект на Интернационала на образованието и международната Фондация „Отворено общество”, свързан с обучението на учители за работа с деца-мигранти. В ползотворен, делови разговор с д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, той се запозна обстойно с множеството инициативи и трайни политики на нашия Синдикат в подкрепа на мигрантите и интегрирането им чрез образователната система.

Впечатленията си от посещението в България Имад Саби сподели в интервю за вестник „Учителско дело”.

- Г-н Саби, моля да споделите накратко целите на Вашето посещение в България и срещата Ви с лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева?

- Аз съм съветник към международната Фондация „Отворено общество” по проблемите на образованието за бежанци. Фондацията ни работи в подкрепа на образованието в глобален мащаб. От две години насам наш приоритет са овладяването и подкрепата за нарастващия мигрантски поток. Нашата цел е да намерим верните партньори, с които да си сътрудничим градивно. Насочихме вниманието си към учителските синдикати, към Интернационала на образованието, към Европейския синдикален комитет по образование. Те са заинтересованите страни, които представляват образованието, и взехме решение да работим заедно отговорно точно по този въпрос заради засилената мигрантска вълна през последните две години. Само ако сме заедно, можем да се справим с предизвикателствата по най-добрия възможен начин. Едно и също е отношението ни към процеса на интеграция - получаването на добро качествено образование на мигрантите е гарантът за осигуряване на по-добър, сигурен живот в Европа.

Синдикатът на българските учители работи много усилено по тези въпроси, задава добър, ценен пример в международен план, и за мен е много важно да споделим опит, аз да науча нещо от Вас. Какви проблеми виждате и с какво можем да Ви помогнем в бъдещите Ви политики. Как да Ви подкрепим.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 15 от 17 април 2017 г.
65 години отбеляза Катедра „Финанси и кредит“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов На 7 април т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе гост на юбилейното тържество по повод 65-годишнината на Катедра „Финанси и кредит“ при Факултет „Финанси“ на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в град Свищов. Г-жа Такева лично поздрави ректора доц. д-р Иван Марчевски, проф. д-р Андрей Захариев, ръководител на катедрата, и академичния състав, като подчерта, че Синдикатът на българските учители високо цени дългогодишното си партньорство с висшето училище, което с цялостната си дейност допринася за устойчивото развитие на финансирането на системата на образованието, за разпространяване на водещия опит и иновациите. Подчертано бе, че кадрите на Стопанската академия стават министри в Министерство на финансите, затова трябва да финасират по-добре образованието. Синдикатът на българските учители връчи поздравителен адрес и дари картина на ръководството на висшето учебно заведение по случай 65-годишнината на Катедра „Финанси и кредит“.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-министри, подуправители на БНБ, представители на местната власт, бивши ректори и възпитаници на Стопанската академия „Д. А. Ценов“, допринесли за нейния обществен авторитет.

УД бр. 15 от 17 април 2017 г.
С впечатляващ спектакъл столичното 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” чества 120-годишния си юбилей „Това е пътят, който всеки трябва да извърви сам – пътят към познанието, пътят към себе си, към другите, към България” - бяха финалните думи на едно мащабно и грандиозно събитие, което надхвърли границите на обикновен училищен концерт. Над 200 талантливи деца от 1. до 12. клас, които се подготвят в продължение на една година, преобразиха Зала 1 на НДК със забележителен спектакъл, превърнат в музикална и светлинна феерия. Спектакъл, който поведе зрителите в едно пътуване във времето, за да проследят 120-годишнината история на едно от водещите столични училища - 32. средно училище с изучаване на чужди езици (СУИЧЕ) „Св. Климент Охридски”. По повод празничното събитие д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изпрати поздравителен адрес, цветя за Нели Костова - директор на 32. СУИЧЕ, и за Велислава Гегова, председател на организацията на СБУ в училището – израз на уважение и признание за добрия социален диалог, както и подарък за колектива.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 15 от 17 април 2017 г.
Класическото образование дава не само знания,
то формира и личности
„Класическото образование като мост за бъдещето в българското училище“ бе темата на организираната от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) на 5 април т.г. дискусия. Домакин на събитието бе СУ „Св. Климент Охридски“ . Участие в нея взеха председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, университетски преподаватели от Катедрата по класическа филология, Гергина Тончева дългогодишният директор на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, Цветан Цветански, председател на Центъра за образователни инициативи, директори и учители от столични образователни институции, експерти в областта на образованието, студенти и др. На срещата бяха представени последните инициативи и успехи на българското образование в областта на класическите езици – латински, старогръцки и старобългарски. Бе обсъдена ролята на класическия елемент в развитието на българското средно и висше образование. Участниците споделиха конкретните възможности за учениците в тази насока в контекста на новия ЗПУО. Популяризирането и издигането имиджа на класическото образование като част от хуманитарното познание бе още акцент на първата инициирана от АРУКО дискусионна среща. Бе прочетен поздравителен адрес от името на зам.-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 17 април 2017 г.
ЧАСОВЕ ПО РОДОЛЮБИЕ
Отново интересни и иновативни открити уроци в ПГИИРЕ „Михай Еминеску“
На 5 април т.г. Негово Превъзходителство Йон Гъля, посланик на Румъния у нас, бе гост на интегриран открит урок-тържество, посветен на 180-годишнината от рождението на големия български революционер Васил Левски, с учениците от девети клас на столичната Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску”. Часът по родолюбие и гражданско образование се проведе в актовата зала на гимназията под ръководството на старши учител по история и цивилизации Лиляна Фридман, която е член на Синдиката на българските учители. Специален поздрав към колектива на гимназията бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева за поредната успешно реализирана инициатива, посветена на патриотичното гражданско образование. Часът бе проведен в присъствието на Виктор Дедю - съветник по въпросите на образованието и културата в Посолството на Румъния в София, Иван Гранитски – директор на издателство „Захарий Стоянов“, акад. Константин Косев – изследовател на личността и делото на Левски, проф. Димитър Веселинов – председател на Обществения съвет на Румънската гимназия, Васил Василев – председател на Общобългарски комитет „Васил Левски“, Снежана Тодорова – председател на СБЖ, преподаватели от Софийския университет, старши експерти от Регионалното управление на образованието - София-град, директори на столични училища, журналисти и приятели на гимназията.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 15 от 17 април 2017 г.
Озаряващият Великден на СБУ В навечерието на Великден, кратка ретроспекция от факти, потвърждаващи устрема и волята на СБУ да обедини усилията в обществото ни в защита на изконните нравствени ценности и норми на поведение и възпитанието на децата и учениците. За градивното сътрудничество на СБУ през годините с Българската православна църква. За СБУ, който вярва, че делата ни имат значение и „заразяват”.

Велина АНТОВА бр. 14 от 10 април 2017 г.
Девето издание „Различни, но заедно” - за един по-добър и справедлив свят На 5 април 2017г. в столицата, за девета поредна година се състоя мащабният социален проект „Различни, но заедно”, сред чиито организатори са Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева и Арт център „Кърнолски“. Концертът-церемония, осъществил се с подкрепата на МОН, Столична община и РУО – София-град, отново събра децата и младежите на София, заедно с тези в неравностойно положение и от различни малцинствени групи, които заедно пяха и танцуваха, въпреки различията си, обединени от толерантността и добротата.

Сред официалните гости на празничната вечер бяха Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България за периода (2012-2017 г.), проф. Даниела Дашева – министър на младежта и спорта, Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието - София-град, Величка Николова – директор на столичното 144. СУ „Народни будители”, Хайгашод Агасян – комопозитор и автор на песни за деца, Олга Венелин – представител на Руския културно-информационен център, Николай Табаков – управител на Издателска къща „Анубис - Булвест“, представители на Столична община и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 10 април 2017 г.
Интервю с Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката в служебното правителство за приоритетите на МОН и резултатите към днешна дата - Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 14 от 10 април 2017 г.
Децата бежанци ще бъдат записвани в училище с карта за нивото на образование Преди да бъдат записани в българско училище, за децата на бежанците ще се попълва карта за образователно ниво. Това предвижда Наредбата за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, утвърдена от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Картата е неразделна част от протокола за проведено събеседване, с който специална комисия ще насочва децата в кой клас да бъдат записани, както и дали е необходимо допълнително обучение по български език и по други учебни предмети.

Пълнолетните чужденци, които искат да се запишат в българско училище, ще бъдат насочвани и към професионално образование.

УД бр. 14 от 10 април 2017 г.
НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ:
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
СБУ в подкрепа на социализацията на децата и учениците от етнически малцинства
Верен и последователен в своите политики за устойчиво и качествено образование, Синдикатът на българските учители продължава да надгражда и по темата за интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултиетническа среда. Целта е усъвършенстване на политиките за пълноценно социализиране на децата и учениците от ромски произход в училището и в обществената среда, гарантиране на равен достъп и равен шанс за качествено образование и възпитание, в т.ч. и професионално образование за успешна реализация на пазара на труда и др.

Велина АНТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
Училищна среда в дух на мултиетническа толерантност Столичното 66. средно училище „Филип Станиславов“ се стреми към утвърждаване и развитие на устойчива, социализираща и благоприятна образователна среда за всички ученици от подготвителната група за училище до 12. клас. На основата на гражданското образование имаме за цел да възпитаваме демократични и общочовешки ценности у подрастващите, усъвършенстване и развитие на знанията и уменията на учителите в мултиетническа среда.

Нели ТОДОРОВА, директор на 66. СУ „Филип Станиславов“, гр. София бр. 13 от 03 април 2017 г.
ПЪРВИ СТОЛИЧЕН КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦА
Да творим красота в името на един по-добър свят
Пролетта в Регионалното управление на образованието - София-град, пристигна едновременно с всички талантливи деца, отличени в Първия столичен конкурс за мартеница „Българската мартеница - идентичност и красота“. Заключителният етап по награждаване на талантливите ученици в конкурса, организиран от МОН и РУО – София-град, се проведе на 22 март т.г. Всичките 43 победители бяха дошли, за да участват в тържествената церемония, която се превърна в празник на красотата, уменията, таланта и добротата. Организирано за първи път, в състезанието за изработване на мартеница се включиха десетки ученици на възраст от 1. до 12. клас от столицата. Отличените талантливи деца се състезаваха в три категории: категория „Традиционна мартеница“, категория „Обемни кукли Пижо и Пенда“ и категория „Авангардна мартеница“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
ОбКС на СБУ – Разлог, подписа първия си общински Колективен трудов договор В резултат на добрия социален диалог на 9 март 2017 г. в сградата на Община Разлог е подписан за първи път Колективен трудов договор на общинско ниво.

Общинският колективен трудов договор е подписан от кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев, началника на РУО – Благоевград, Ивайло Златанов, председателя на ОбКС на СБУ – Разлог, Росица Тумбева, председателя на общинската структура на СРСНПБ Даниела Пелтегова и председателя на общинската структура на КТ „Подкрепа“ Златка Михайлова.

Общинският КТД влиза в сила от датата на неговото подписване и е валиден за срок от две години.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 13 от 03 април 2017 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СБУ В ГАБРОВО Най-същественият фактор е високият професионализъм

Навръх 22 март в габровския хотел „Мак” в изключително приятна обстановка, подчертаваща основателното самочувствие на лидерите и членовете на ОбКС на СБУ в Габрово, се проведе VII отчетно-изборна конференция. В началото делегатите и гостите бяха поздравени от деца, призьори в конкурса „Орфеево изворче” с ръководител колегата Стефка Стоева.

Конференцията се председателства от Вера Тихова, секретар на ИК на ОбКС на СБУ и директор на Детска градина „Явор“, която откри конференцията, като прочете от в. „Учителско дело” поздравлението на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, по случай 27-годишнината на Синдиката.

УД бр. 13 от 03 април 2017 г.
Европа въвежда квалификационен паспорт за бежанците и мигрантите Бежанците и мигрантите да получават европейски квалификационен паспорт, в който да се посочва образователно ниво, обучения и придобити квалификации, както и членство в професионални организации. Това предвижда проект на Съвета на Европа, който бе представен на конференция на министрите на образованието на държавите членки на Европейската културна конвенция и на министрите от страните от Южното Средиземноморие.

Конференцията на тема „Осигуряване на демокрация чрез образование“ се проведе в столицата на Кипър Никозия на 22 и 23 март 2017 г. Това е първият форум, организиран след подписването на Декларацията от Брюксел на 11-12 април 2016 г. от постоянната конференция на министрите на образованието на 25-ата сесия на Съвета на Европа. България беше представена от заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова.

УД бр. 13 от 03 април 2017 г.
СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА СБУ И ВУЗФ
С отговорна грижа за квалификацията на учителите
На 23 март 2017 г. се проведе четвъртото от поредицата съвместни обучения на Синдиката на българските учители и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) за надграждане и усъвършенстване на професионалната компетентност на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Участие в обучението взеха учители, директори и зам.-директори от столицата и Софийска област. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, благодарност за съвместната инициатива и доброто партниране за затвърждаване и задълбочаване връзката между средното и висшето образование, разширяване на възможностите освен задължителната квалификация да надграждаме допълващата квалификация, необходима за успешното кариерно развитие на педагогическите специалисти и увеличаването на квалификационните им кредити, изказа Виолетка Петкова, главен експерт в Централата на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА АКТИВНО УЧЕНЕ В СТОЛИЧНОТО
48. ОУ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ”
Българският учител разчупва рамките на традиционното образование

Началните учители и възпитатели в столичното 48. ОУ „Йосиф Ковачев” вече познават понятието „активно учене” в рамките на новата образователна парадигма в България. Научиха много за ресурсите, с които разполага един начален учител в класната стая на тези страни, осъществявайки активно учене. За това им помогна опитът на техните колеги учители от Унгария и Холандия. Стана ясно, че този тип обучение се основава на две от най-влиятелните съвременни концепции за ученето и преподаването – когнитивизъм и конструктивизъм. Успешните резултати се постигат и благодарение на запазените традиции в българското образование, които вече са с доказани постижения.

Юлияна ГАНЕВА, начален учител в 48. ОУ „Йосиф Ковачев“ – гр. София бр. 13 от 03 април 2017 г.
БАНИ проведе кръгла маса, посветена на българската национална доктрина На 25 март 2017г. в столицата се проведе кръгла маса на тема „Българската национална доктрина, достойнствата на българската нация и вековното брожение срещу тях“. Форумът с организатор Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) обсъди професионално и експертно ключови теми и въпроси, свързани с: просперитета на българската държава; националната сигурност; духовното единение на българските граждани вътре и вън от Родината; политиките за развитието и утвърждаването на България като демократична, правова и социална държава; необходимостта от национален идеал, който да стане част от дневния ред на страната, а именно независима и благоденстваща България.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
ПРОФ. Д.ПС.Н. Л. СТ. ГЕОРГИЕВ:
Нови възможности за развитие и обучение
Постиженията на научно-техническия прогрес породиха потребност съвременната личност да притежава все по-високо образование и развитие. Това задължава да бъдат предприети съответни мерки. На първо място, у нас следва да бъде надеждно разрешено задълбочаващото се противоречие между изискванията на живота и увеличаващия се брой ученици от семейства с нисък културен статус, които трудно се справят с училищните задачи. При приемането на ученици по календарна възраст в училище, естествено, има различия във възможностите им за развитие.

- бр. 13 от 03 април 2017 г.
Национално състезание по приложна електроника На 10 март 2017 г. в Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" в град Смолян за седма поредна година се проведе училищен кръг от националното състезание по приложна електроника "Мога и зная как", включено в календара на МОН. Гост на събитието бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Училището, чиито директор е Мария Жайгарова – председател на ОбКС на СБУ – Смолян и областен координатор за смолянска област, е сред петдесетте гимназии, заявили участие за това състезание, за което са осигурени материали, инструменти, грамоти и награди от Търговска верига магазини за електронни компоненти и компютърни аксесоари ЕЛИМЕКС - гр. Горна Оряховица. Идеята на състезанието е младите професионалисти да отделят повече време за усъвършенстване на знания и умения в областта на електрониката.

Инж. Детелина ИВАНОВА, мениджър „Обучение и квалификация“ в Търговска верига ЕЛИМЕКС - гр. Горна Оряховица бр. 12 от 27 март 2017 г.
Урок по родолюбие Ученици от четирите училища в община Ценово се събраха на урок по патриотизъм в салона на НЧ „Христо Ботев“. Младите родолюбци тържествено отбелязаха 144-годишнината от гибелта на Апостола на свободата. Организатори на проявата бяха ръководството на Общинската администрация, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и ръководствата на учебните заведения. Урокът по родолюбие, посветен на Васил Левски, беше открит от зам.-кмета на община Ценово Ваня Игнатова. В словото си тя изтъкна, че „в пантеона на най-почитаните, дарени с ореола на безсмъртието, е и Васил Левски. В нашата нова история няма друга такава личност, която да е останала незасегната от бурите на обществения и политическия живот, която така да вълнува и респектира нацията“. Гости на тържеството бяха и представители на общинското ръководство на СОСЗР.

Марий ПЕЙЧЕВ, „Връзки с обществеността и протокол“ в Община Ценово бр. 12 от 27 март 2017 г.
VІІ отчетно-изборна конференция на ОбКС на СБУ – Исперих : Образованието - водещ приоритет в община Исперих В изключително делова и приятна атмосфера премина VІІ общинска отчетно-изборна конференция на Синдиката на българските учители - Исперих. ИК и ОбКС на СБУ информираха гостите и делегатите за резултатите от дейността им за периода 2012-2017 година.

ОбКС на СБУ – Исперих бр. 12 от 27 март 2017 г.
Европейските сценарии: За бъдещето на Европа и мястото на България в ЕС Преди 6 десетилетия, през март 1957 г., в Рим са подписани двата основни договора за Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. В подписването им участват представителите на шест държави - Белгия, Франция, Италия, Германия, Люксембург и Холандия. Това събитие поставя началото на най-продължителния мирен период в историята на Европа. С Римските договори се установява общ пазар със свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали и се създават условия за просперитет и стабилност в полза на европейските граждани. В продължение на 60 години се изгражда съюз, в който се утвърждават мирното сътрудничество, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и солидарността между европейските нации и народи. Тази годишнина е повод Европа „да обърне поглед назад“ и с гордост да оцени постиженията и успехите си и с надежда „да отправи поглед напред“ към предизвикателствата на бъдещето.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 12 от 27 март 2017 г.
ПГМЕ взе участие в национално състезание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов На 10.03.2017 г. петима ученици от XI „б“ клас от Професионалната гимназия по механоелектротехника - гр. Пирдоп, взеха участие в Двадесет и първото национално състезание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, с ръководител Снежана Колева. Всички те показаха впечатляващи резултати и получиха сертификати, които им дават право след завършване на средното си образование да се запишат в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, в специалността, която си изберат.

Екип на ПГМЕ, гр. Пирдоп бр. 12 от 27 март 2017 г.
Нови учебни планове в професионалните гимназии от 15 септември

От 15 септември 2017 г. учениците в над 400 професионални гимназии и паралелки в средни и обединени училища ще се обучават по нови учебни планове. Те ще бъдат изготвени с активното участие на бизнеса, социалните партньори, директорите и учителите. Целта е съдържанието им да отговаря на изискванията на пазара на труда.

УД бр. 12 от 27 март 2017 г.
Проект: Децата се учат как да защитават животните От няколко години Организацията за защита на животните „Четири лапи” развива интересна образователна инициатива, за която без преувеличение може да се каже, че няма аналог в България. Тя се осъществява в рамките на финансирания от международната организация проект „Децата се учат как да защитават животните”, в тясно партньорство с регионалните управления на образованието по места. По препоръка на Министерството на образованието и науката се реализира чрез установяване на непосредствен контакт с директорите на училища в страната, в чиито правомощия са планирането и осъществяването на дейности, свързани с интересите и потребностите на учениците.

Дора РАДЕВА, Христина ПЕТРОВА бр. 12 от 27 март 2017 г.
Актуалните проблеми на движението към и в учителската професия Професията на учителя се формира и утвърждава в живота на обществото, за да удовлетвори социалната потребност от образование, обучение и възпитание на подрастващото поколение на високо ниво, което основателно прави тази професия с най-висока обществена значимост. За голямо съжаление и с огромна тревога констатираме, че през последните десетина и повече години (по цял комплекс от причини) престижът на професията е невероятно нисък, а отношението към нея впечатляващо пренебрежително. По-конкретно става дума за това, че у младите хора липсва интерес към учителската професия - към нея се насочват по-посредствени възпитаници на средните общообразователни училища. Друга негативна тенденция е застаряването (във всички образователни степени) на изявените учителски кадри. Причините според мен са ниското възнаграждение за труда на учителите, и то при целодневната му ангажираност. Внимание заслужава и средата, в която работи учителят, а в нея протекоха тревожни процеси на деформации във взаимоотношенията както в училището (между учители и ученици), така и в семейството (между учители и родители), а в много случаи и между деца и родители. Много учители споделят, че тази среда им коства повече тревоги и негативи в сравнение с ниското заплащане на труда.

Доц. Петко КРЪСТЕВ, ПУ „Паисий Хилендарски“, филиа „Любен Каравелов“, гр. Кърджали бр. 12 от 27 март 2017 г.
Родният ни език и училищата След няколко дни начева учебната година. И през нея вероятно на българския език ще се обръща в училищата и гимназиите също толкова внимание, колкото и по-рано. Тоест вниманието, което е довело работите до там, че днес и между образованите хора е трудно да се намери истински грамотен човек. И по-рано наистина хората, знаещи да пишат правилно и хубаво на български, са били рядкост. За доказателство на това достатъчно е да се попрелистят старите вестници, старите книжа из канцелариите, стари писма. Обаче днешните вестници, книжа и писма стоят във всяко отношение на още по-ниско равнище. Такава небрежност към родния ни език, каквато владее всъде днес, не е владела никога. Положението е стигнало дотам, че никой вече не се възмущава, че ний всички сме свикнали с оня груб турско-френско-провинциален идиом, непризнаващ никаква съгласуваност по род или време и скаран с логиката, на който се пише и приказва днес в София и в цялата страна. Кой е виновен за това?

Димитър Иванов ШИШМАНОВ, 14.ІХ.1926 г бр. 12 от 27 март 2017 г.
Пореден успех за НУ „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит, за участието му в международния проект Ars Longa Начално училище „Инж. Георги Вълков” в гр. Луковит има мисия не само да обучава подрастващите, но да ги подготвя и за живота. То трябва да формира у учениците национални и общочовешки добродетели, толерантност и уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие. Визията на НУ „Инж. Георги Вълков”, към която се стремим, е училище с интерактивна, съвременна и стимулираща образователна среда. Успех за училището ни е стартиралият международен проект ARS LONGA, който е част от стъпка 219 по програма „Еразъм+“ – КД2, сектор „Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта“, с продължителност 24 месеца. Участници в проекта са Испания - координатор, Румъния, Гърция, Полша, Турция и България. Името му е ALL Right, Students. Let´smakeOurselvesNeighboursand Great Artists. Проектът е в отговор на непрекъснато променящия се свят. Като граждани на Европа трябва да бъдем в състояние да бъдем част от развитието и промените в промишлеността и технологиите, модерното образование и пазара на труда.

Божидарка ВАСИЛЕВА, директор на НУ „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит, и носител на престижното отличие на СБУ „Най-добър социален партньор – директор“ за 2012 г. бр. 12 от 27 март 2017 г.
Честит празник! Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

С чувство на радост и удовлетворение Ви поздравявам по случай 27-годишнина на Синдиката на българските учители и 124 години организирано учителско синдикално движение и просветителски печат в България. Тези паметни годишнини са повод да Ви благодаря за това, че бяхме заедно в отстояването престижа на най-значимата обществена професия - учителската, за компетентността, за професионализма, за солидарността, за всеотдайността и вдъхновението Ви на просветители и синдикалисти. Труден бе пътят ни, преминахме през драматични изпитания, но успяхме да съхраним демократичните ценности и принципи на нашите бележите предшественици. Днес СБУ е не само най-големият отраслов синдикат у нас, но и една от най-авторитетните и водещи структури на гражданското общество в България. Вече 27 години нашият синдикат прилага истинския модерен синдикализъм, извеждайки образователни политики, като реализира процесите в тяхната динамика и отстоява трудово-правните, социално-икономическите, професионално-творческите, синдикалните и човешки права и интереси на своите членове. През този период Синдикатът на българските учители се утвърди като най-значимото в страната професионално обединение на работещите в областта на средното образование, организация с традиция и опит, с модерен дух, новаторско чувство и поведение. Той е и школа за синдикализъм, за учене през целия живот, школа за истината, за защитата на човешките права, за доброто бъдеще на България.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
Орденът на рицарите тамплиери награди победителите от ученическия конкурс „Да съхраним българското“ В столичната „Галерия 900“ на Ордена на рицарите тамплиери у нас се състоя финалният кръг на традиционния ученическия конкурс „Да съхраним българското”, посветен на запазването и съхраняването на българските традиции. Родолюбивият конкурс се осъществява с подкрепата на Синдиката на българските учители и е с организатори: Орденът на рицарите тамплиери у нас – Командерия „Света София“, и столичният район „Подуяне“. В двата кръга на конкурса за рисунка и кукерска маска се включиха ученици от 4. до 6. клас от девет общински училища от района: 143. ОУ „Георги Бенковски“, 44. СОУ „Неофит Бозвели“, 95. СОУ „Проф. Иван Шишманов“, 130. СОУ „Стефан Караджа“, 42. ОУ „Хаджи Димитър“, 199. ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов“ и 49. ОУ „Бенито Хуарес“, 124. ОУ „Васил Левски“ и 106. ОУ „Григорий Цамблак“. С финалната изложба младите художници показаха колко много са научили от своите учители за вековните български традиции, род, родина, както и за народните вярвания и обреди. За първа година в конкурса с колажи участваха третокласници от столичното 143. ОУ. Тържествената церемония по награждаване на победителите в конкурса „Да съхраним българското“ бе открита от Великия Приор на Приорат България от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – ген.-майор Румен Ралчев, който припомни, че една от целите на Ордена е да съдейства за възпитанието на подрастващите в дух на родолюбие, християнски морал и общочовешки добродетели. Той поздрави ученици, учители, родители и гости от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и подчерта, че с участието си в конкурса те издигат авторитета на столичната образователна система и показват на цялата общественост как се тачи и съхранява българското – пример, достоен за подражание.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
27 години - увереност, професионализъм, солидарност и справедливост в защита на българското учителство Изминаха 27 години от създаването на нашия Синдикат. Ние, учителите и служителите, членове на синдикалната организация на СБУ от 145. основно училище „Симеон Радев“ в София, искаме да прибавим своя празничен поздрав в честването на тази годишнина. Приветстваме сърдечно ръководството на СБУ, редакцията на вестник „Учителско дело", а така също и колегите - учители от цялата страна.

През 1990 година бе поставено началото, с което се възроди автентичният синдикализъм, който утвърди професионалните структури като дейни инициатори в процеса на реформи. Тогава се въведоха тристранното сътрудничество и колективното договаряне. Утвърди се социалният диалог, заработи и механизмът на стачката, за да браним стремежа си към свобода и достоен живот. Ние, учителите, почерпихме поуки от историята, постарахме се да запазим ценното от професионалните съюзи от миналото, защото там са съхранени борбите на предишни поколения, всичко онова, което ни е обединявало, обединява ни и днес в утвърждаването на справедливост, свобода, мир и достоен труд.

В годините на Прехода ние, българските учители, продължихме да изпълняваме своя дълг на просветители, преодоляващи прегради и трудности, но с една неизменна цел - разширяване духовните хоризонти пред младите хора. Осъществявахме като синдикалисти един нелек баланс между защитата на социалните права на учителя и идеалите на учителската професия.

През настоящата 2016-2017 учебна година синдикалните членове, училищните ръководства, всеки отделен учител, сме обединени от оптималното реализиране на новия Закон за предучилищното и училищното образование, новите държавни образователни стандарти, учебни планове и учебни програми. Знаем, че повечето от трудностите в нашата работна среда произтичат от финансовото обезпечаване на системата на средното образование, но това не спира нашата решимост да отстояваме с достойнство значимостта на своя труд.

Людмила ЧАБУКЛИЙСКА, председател на СО на СБУ в 145. ОУ „Симеон Радев" бр. 11 от 20 март 2017 г.
Със СБУ сме по-ефективни при справяне с предизвикателствата в системата на образованието Интервю с Дани Колева, програмен директор на Национална мрежа за децата

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
Здравето на българските деца е кауза и приоритет за всеки от нас Интервю с Димитър Балджиев, търговски директор на „Фитто“ ЕООД, гр. Момчилград

Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
По искане на СБУ в националната програма за развитие на средното образование за 2017 г. „Без свободен час” са включени и детските градини За първи път има проект и на национална програма изцяло за предучилищната подготовка

Поредната отстоявана от СБУ политика националните програми за развитие на средното образование да разширят обхвата си и да се отнасят и за детските градини се очаква да стане факт. На 15 март т.г. зам.-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова представи пред медиите проекта на 11-те програми за 2017 г. Чрез тях се предвижда дофинансиране на дейности и мерки в предучилищното и училищното образование с 59 500 000 лева. През 2016 година сумата беше 50 394 000 лева. Две от националните програми са изцяло нови. За първи път има проект на национална програма за предучилищна подготовка - „Развитие на системата на предучилищното образование“. Целта й е гарантиране на равен старт за децата преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в заниманията. Предвижда се в програмата да се включат 1600 деца и 1600 родители. Бюджетът й е 400 000 лева. Очаква се да се включат 130 детски градини и училища с подготвителни групи. Нова е и програмата „Обучение за ИТ кариера“ с бюджет от 270 000 лева. Програмата е насочена към професионалните гимназии и профилираните гимназии с паралелки за професионална подготовка, които дават квалификация „Приложен програмист“. Разширява се и обхватът на национална програма „Без свободен час“. В нея ще бъдат включени и детски градини, а не само училища, както е досега. Програмата, по която се плаща на заместващите при отсъствие на учител и възпитател, е с бюджет 2 500 000 лева. Увеличението в сравнение с миналата година е с половин милион лева. Предвижда се осигуряване на не по-малко от 30 000 заместващи педагогически специалисти.

Велина АНТОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
В подкрепа на политиките за равнопоставеност на половете Подробности за националната конференция, която Синдикатът на българските учители, в партньорство с „Обществен женски парламент – 21 век“ (ОЖП), Конфедерацията на независимите синдикати в България и Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ), инициира по проблемите на равнопоставеността на половете, на 7 март т.г. В авторитетния форум участие взеха повече от 150 представители на държавните институции, местната власт, неправителствени организации, с които партнира ОЖП - 21 век, университетските и научните среди, членове на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените, децата към КНСБ и на „Обществения женски парламент – 21 век“, директори на столични учебни заведения и членове на СБУ, медии и др.

Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
И слушайте, когато СБУ говори! Откога чакаме да ни чуят. Възпитанието на децата и грижата към училището като цяло не са кауза само за ден. И вчера, и утре, и всеки ден нека сме загрижени и да го показваме с делата си, всяка институция от своята позиция, всяка личност със своя пример и принос.

В кратка тематична ретроспекция проследяваме от 1994 г. насам инициативите на СБУ, посветени на възпитанието, както и на необходимостта от обезпечаването с кадрови и финансов ресурс на здравни специалисти във всяко училище. Чрез всички тях СБУ апелира за политическа и обществена воля за справяне с проблемите.

Тематичната ретроспекция е с посвещение на 27-годишнината на Синдиката на българските учители, която честваме на 14 март 2017 г.

Велина АНТОВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
Икономическа справедливост и овластяване на жените! Ние, като образователни синдикати, сме поставени в уникална позиция да подчертаем връзката между правото на образование за жените и момичетата и да осигурим, че получаването на образование реално води до напредък в икономическото овластяване. В Четвъртата цел за устойчиво развитие (SDG4) се изтъква, че „справедливото и включващо качествено образование и ученето през целия живот за всички“ е основна предпоставка за овластяването на жените и момичетата. Фред ван Льовен, Генерален секретар на Интернационала на образованието бр. 10 от 13 март 2017 г.
Иновативно обучение чрез станция за виртуална реалност се реализира в ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник В първите дни на март 2017 г. директорът на ОУ „Св. Иван Рилски“ Бойко Свиленов представи успешно реализираната по проект стемп станция в учебното заведение пред председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, пред кмета на община Перник Вяра Церовска, нейния заместник Севделина Ковачева, началника на Регионалното управление на образованието Ваня Коконова и председателя на ОбКС на СБУ Перник Венета Миланова. „Стемп станцията позволява преподаваният материал да се възприема по-лесно и да остава трайно в паметта на децата, тъй като освен зрително се задействат и други възприятия в процеса на урока. Чрез станцията в учебния процес има възможност да се наблюдава виртуална реалност.“ – сподели директорът Бойко Свиленов. На 2 март т.г. в училището, с ученици от 5., 6. и 7. клас, се проведе запомнящ се иновативен интегриран урок, съчетаващ знания по биология, химия и физика. Велина АНТОВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
Казуси, свързани с кариерното развитие на педагогическите кадри - Иван КЪНЧЕВ и Пламен ИВАНОВ, главни експерти в Централата на СБУ, направление "Професионално-творческа защита" бр. 10 от 13 март 2017 г.
Практически урок по гражданско образование в столичното
144. СУ „Народни будители”
В столичното 144. СУ „Народни будители” се проведе запомнящ се урок по гражданско образование. Гласуването за избор на нов Ученически съвет протече досущ като при истинските избори в демократична държава: от издигането на кандидатите, през предизборната кампания в продължение на месец - с дебати със специално подготвени информационни табла за кандидатите; през дните за размисъл, без агитация; с инструкциите за гласуване, със сформирането на местна, общинска и централна комисия, до истинските урни и паравани. А гласуването е задължително за всеки ученик в училището, явяващ се пред урната с бележник или лична ученическа карта. Велина АНТОВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
СБУ инициира международен форум за интеграция на мигранти чрез образование През последните няколко години Синдикатът на българските учители задълбочено и целенасочено работи по проблемите на интеграцията на децата в учебните заведения, жените и възрастните хора на пазара на труда, както и на чужденците, получили статут на бежанци у нас. В подкрепа на тези политики е инициираната и организирана от СБУ на 24 февруари т.г. международна конференция на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи”. Форумът се проведе под патронажа на Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България. Участие в конференцията взеха представители на учителските синдикати от Сърбия, Румъния, Гърция, Италия, Испания. Специални гости на форума от Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) бяха Сюзън Флокен - новият европейски директор и Мартин Ромер. В събитието се включиха и проф. Николай Денков - министър на образованието и науката, Мая Манолова - омбудсман на Република България, Пламен Димитров - президент на КНСБ, Христина Христова и Янита Димитрова - съветници на министър-председателя проф. Огнян Герджиков, проф. Лалко Дулевски - председател на Икономическия и социален съвет, Живка Първанова - зам. областен управител на област София-град, представители на Министерството но вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Представителството на Европейската комисия в България, Върховния комисариат на ООН за бежанците, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за бежанците (ДАБ), Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), началници на Регионалните управления на образованието, преподаватели от висши училища, кметове, директори, учители в селища, където се обучават деца мигранти, областни координатори и членове на СБУ, неправителствени организации и др.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 9 от 06 март 2017 г.
8 март - Международен ден на жената Историята на тази бележита дата е свързана с повече от сто години борба на жените за права и за равнопоставеност в обществото. Осми март - това е празникът на международната солидарност, сила и сплотеност на жените от цял свят. Началото му е свързано с женските движения за равни права с мъжете и с борбата против войната и насилието. Още в древността жената е водела борба за равнопоставеност в обществото.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово бр. 9 от 06 март 2017 г.
Трудовоправна консултация Ползване на платения годишен отпуск

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 9 от 06 март 2017 г.
Националния конкурс „Възкресение Христово” Регламент за участие Българската православна църква, Св. Синод - Българска патриаршия бр. 9 от 06 март 2017 г.
Обмяна на добри практики за ранно детско развитие Семинар за предизвикателствата в ранното детско развитие събра заместник-кметове, общински експерти по образованието, директори и учители от начални училища и детски градини, както и представители на неправителствения сектор от 28 февруари до 2 март 2017 в Русе. Целта на срещата бе обмяна на добри практики, идентифицирани при изпълнението на образователни проекти с различно финансиране, в различни райони на страната, които се превръщат в успешен модел.

УД бр. 9 от 06 март 2017 г.
ГЛОБАЛНИ ПОЛИТИКИ
Международен форум, организиран от СБУ, обсъжда
интеграцията на мигранти чрез образование
През последните няколко години Синдикатът на българските учители задълбочено и целенасочено работи по проблемите на интеграцията на децата в учебните заведения, жените и възрастните хора на пазара на труда, както и на чужденците, получили статут на бежанци у нас. В подкрепа на тези политики е инициираната и организирана от СБУ на 24 февруари т.г. международна конференция на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи”. Участие в значимия форум взеха представители на учителските синдикати от много европейски страни, сред които: Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Италия, Испания и др. Присъстваха Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България, Мая Манолова - омбудсман на Република България, проф. Николай Денков - министър на образованието и науката, Пламен Димитров - президент на КНСБ, представители на държавни институции, неправителствени организации, областни координатори и членове на СБУ и др. Специални гости на събитието бяха Мартин Ромер и новият европейски директор на Европейския синдикален комитет за образование Сюзън Флокен. Форумът бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаеми колеги, учители!

Уважаеми социални партньори на СБУ!

Скъпи приятели!

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име Ви поздравявам с националния празник на страната ни – 3 март, деня, в който преди 139 години бе подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя и бе поставено началото на съвременната българска държава.

Денят, в който мълчаливо прекланяме глава, за да отдадем заслужена почит към всички загинали за нашата национална свобода, към всички, които със своите дела начертаха светлата диря на историята, за да се съгради съвременна България! Да бъдем горди със сътвореното от тях и неотлъчно да следваме техните идеали, морални и нравствени ценности и поуки, за да пребъде българската нация и през вековете!

Нека всички ние, като радетели на българщината и пазители на духовността, просветата и културата, не спираме да укрепваме родолюбивия български дух и самосъзнание в името на бъдещето на децата ни и просперитета на българското общество!

Честит празник!

Председател на СБУ: д.ик.н. Янка Такева

- бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
144 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
По стъпките на Апостола…
19 февруари. България отбеляза 144 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. С десетки събития в цялата страна бе почетена паметта на великия син на България, който в онзи мразовит февруарски ден преди 144 години увисна на бесилото, за да поеме по пътя на разпятието. Дата, превърнала се в паметна за хиляди българи, носещи в сърцата и душите си примера на великия революционер, дал живота си за свободата на българския народ. Почит и преклонение, вяра, упование и посвещение… Левски е национален герой. Пеят се песни, рецитират се десетки стихове, претворява се животът и славното му дело… Десетки негови паметници са обсипани с венци и цветя.

Китка свежи цветя в памет на неговата майка Гина Кунчева поднесоха и малките четвъртокласнички от София - Никол Първанова и София Ковачева. Ще има още много свежи цветя, поднесени с признание и още много мигове, в които ще си припомняме неговия лик. И неговото дело.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Единствен, недосегаем, неповторим… „Във всяка педя земя, по която стъпваме, във всяка глътка въздух, която поемаме - той е нашата безкрайност. Даде ни най-чистото усещане за подвиг и най-страшното усещане за цената на нашето предателство. Затова и бесилката му стана нашият кръст. Увисна на нея не само за да спаси България, но и да я събуди. За да ни покаже – мечтата, пътя и свободата. За да ни покаже, че няма равен на себе си. За народа той е повече от герой. Той е Апостола – Апостола на българската свобода… - С тези думи на гордост и прослава започна възпоменателната вечер в памет на живота, делото и заветите на великия българин и революционер Васил Левски. Организирано от Общобългарския комитет „Васил Левски“ и Читалище „Интеркултура - 21 век“, събитието се проведе на 17 февруари т.г. в тържествената зала на Централния военен клуб в столицата. Присъстваха Стефан Янев - служебен министър на отбраната, председателят на Управителния съвет на Общобългарския комитет „Васил Левски“ - Васил Василев, и членове на Съвета, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, преподаватели от Националния военен университет „Васил Левски“ в София, обществени дейци, читалищни дейци, медии и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен и с непостоянен характер В Централата на Синдиката на българските учители нееднократно са постъпвали запитвания, отнасящи се до изплащането на допълнителното трудово възнаграждение за професионално-квалификационна степен, за втори час на класа, за сумите, които влизат при изчисляването на обезщетенията при пенсиониране, и др.

Отговорът на повечето от тези въпроси се съдържа в характера на самите допълнителни трудови възнаграждения – т.е. дали те са с постоянен характер, или не.

Нормативно видовите допълнителни възнаграждения и техният характер са определени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., посл. доп., бр. 49 от 29.06.2012 г.). Според чл. 3, т. 2 съществуват „допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор“. От текста е видно, че освен регламентираните в КТ и самата наредба могат да съществуват и други допълнителни трудови възнаграждения, определени в друг нормативен акт или КТД.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ, направление „Професионално-творческа защита"

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ, направление „Професионално-творческа защита" бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Ползване на платения годишен отпуск Работя като учител и имам 15 работни дни платен годишен отпуск за 2016 г., които не съм ползвала. Имам следните въпроси:

Имам ли право да ги ползвам през 2017 г.?

Вярно ли е, че ако не ги използвам до м. юни 2017 г., ще ги загубя?

Какъв е давностният срок за ползването им?

Ако през м. ноември 2017 г. се пенсионирам и напусна, ще ми бъде ли изплатено обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск?

К. Илиева

Съгласно чл. 37а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-05-19/23.02.2017 г.между „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД и Синдикат на българските учители, основен член на КНСБ -

- бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА Разград

Второкласниците от ОУ “Васил Левски“, гр. Разград, украсиха коридорите на училището си с ръкописи за Апостола на свободата. Инициативата е част от събитията, посветени на патронния празник на школото.

110-те деца са избрали дали да посветят на Левски свои думи, или да напишат красиво текст, свързан с живота и делото на Дякона. Част от децата са написали по 2 листа и така ръкописите са общо 180.

Посетителите на училищната сграда виждат първите ръкописни слова за Апостола още с влизането си, над текстовете в бяло, зелено и червено е и надписът „180 страници за Апостола“.

„Левски е вечният критерий на поколения българи от Освобождението до днес. И до днес почитаме като по-голямо събитие обесването, а не рождението на Левски. Има различни обяснения за това, но най-важното е неговото дело да се пази и помни“ – казва в един от текстовете Мария от 2 „г“ клас.

Брезник

Уникален спектакъл представиха ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Брезник, в голямата зала на читалище „Просвещение-1870“ в града.

Спектакълът беше посветен на Васил Левски и патронния празник на брезнишката гимназия. Учениците се превъплътиха в известните покрай историята за обесването на Васил Левски роли.

Официалните гости на събитието бяха кметът на община Брезник Иван Узунов, зам.-кметовете Иван Бъчваров и Мария Добревска, председателят на Общински съвет – Брезник, Виолета Младенова, старши експертът на отдел „Образование и култура“ към общината Наталия Първанова и др.

Честването на патронния празник започна с внасяне на училищното знаме, химна на България и официални слова, които бяха поднесени от зам.-кмета на община Брезник Иван Бъчваров и директорът на гимназията Емилия Вълова.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Нов научен труд за Апостола на свободата
На 20 февруари 2017 г. в Големия салон на БАН в София се състоя премиерата на книгата „Васил Левски и възкресението на България” на акад. Константин Косев. Организатори на събитието бяха издателство „Захарий Стоянов” и Столичната община. Книгата е част от най-новата поредица на издателство „Захарий Стоянов” „Дълг и чест” - думи, гравирани по сабите на храбрите български кавалеристи на генерал Иван Колев, донесли на родината величави победи и неувяхваща слава със своя героизъм, безстрашие и саможертва. Тези свещени думи заживяват друг живот в издателската поредица, събрала в едно знакови имена на владетели, държавници, национални герои, просветители и духовни строители на Отечеството. Тя е посветена на великите българи, които са променили историята ни. В нея именити историци и археолози представят най-новите си научни изследвания за държавниците, с които най-много се гордеем.

Акад. Константин Косев от години изследва живота и делото на Апостола. Най-новият му научен труд „Васил Левски и възкресението на България” е своеобразен поклон на автора и издателя пред настъпващата 180-а годишнина от рождението на Апостола на свободата.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
В памет на Апостола на свободата Отново бе 19 февруари.

Отново преклонихме глава пред подвига и саможертвата на един от най-преданите и честни синове на България - Васил Левски.

… Преди 144 години един необикновен човек даде живота си за България! Левски – така го наричаха другарите му. Апостола – тъй го зовеше народът…

И децата от ДГ „Първи юни” - гр. Карлово, се включиха в тържественото отбелязване на 144 години от обесването на най-свидния син на България. В зала „Васил Караиванов” на Община Карлово възпитаниците от подготвителна група „Пчелица”, под ръководството на екипа на групата: Катя Никова – ст. учител, и Таня Кръстева – учител, представиха музикално-театрален спектакъл под надслов „Легенди за Левски”. На тържеството присъстваха родители, учители, граждани и гости, сред които: Стойо Карагенски – зам.-кмет на община Карлово; Теодор Шойлеков – председател на Общинския съвет, Карлово; Анастасия Чолакова – зам.-председател на Общинския съвет, Карлово; Петя Найденова – директор на дирекция „Образование, култура и транспорт“; София Димитрова – началник-отдел „Образование, култура и транспорт“; Мирослав Колев – директор на Общинска библиотека – Карлово, и председател на Обществения съвет на ДГ „Първи юни“; Светлозар Янков – общински съветник; Маргарита Иванова – председател на ОбКС на СБУ - Карлово; Стефан Караиванов – наследник на Васил Левски.

Таня КРЪСТЕВА, учител и председател на СО на СБУ в ДГ „Първи юни” бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Ефективни партньорства за развитие на образованието На 22 февруари т.г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева се срещна с кмета на град Варна - Иван Портних. В срещата взеха участие и директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ и председател на комисията по образованието, младежта и спорта към НСОРБ - Лилия Христова, както и областния координатор на СБУ за Варна - Веселин Рашев. Обсъждане на изпълнението на подписания Анекс към КТД за системата на средното образование, както и дискусия за усъвършенстване и прецизиране на предстоящият за подписване КТД на общинско ниво бе целта на ползотворната среща. Стана ясно, че подписването на новия общински КТД ще се осъществи до края на месец март. Във фокус бе поставен и анализ на актуалната подзаконова нормативна база в системата на средното образование и др. В края на срещата председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари за изключително успешното социално партньорство с община Варна в лицето на нейния кмет – Иван Портних и пожела утвърдените във времето ползотворни взаимоотношения да продължат и в бъдеще.

На 20 февруари т.г. в град Търговище се състоя среща на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители със заместник-кмета на община Търговище Рая Матева и директорът на Дирекция „Образование“ в общината - Косьо Костов. По време на срещата бяха дискутирани казуси от обсъждания към момента КТД на общинско ниво, даващи възможност за постигане на консенсус между социалните партньори в сектора. Бе представена и дискутирана Общинската стратегия за развитие на образованието като възможност за развитие на сектора до 2020 г. на територията на община Търговище и др. Поставен бе акцент на необходимостта от анализ на мрежата от учебни и детски заведения за обособяване на защитени и обединени училища и детски градини на базата на определените за целта съответни критерии. След успешно преминалата среща, председателят на СБУ благодари на общинското ръководство, в лицето на кмета Дарин Димитров за последователната и успешна политика в сферата на образованието и за доброто социално партньорство със Синдиката, и пожела нови бъдещи успехи в тази насока. В работната среща взе участие и председателят на ОбКС на СБУ - Търговище Снежана Мирчева.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Устина – минало и настояще Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Устина, е малко, но със сплотен колектив. Всички ние - и учители, и ученици, не спираме да работим и да се забавляваме заедно. Стремим се да подаваме ръка и на миналото, и на настоящето. Да почитаме традициите и да не се страхуваме да опитваме нови неща. Участваме в различни конкурси и приветстваме разнообразни инициативи. И сме много горди с успеха на нашите седмокласници през миналата учебна година, когато спечелиха първо място в шестото издание на проекта "Народните будители и аз".

Но това не е единственото ни постижение. Щом разбрахме за проекта "Твоят час", веднага предложих да ръководя театрална група, защото самата аз съм участвала в такава като ученичка и имам прекрасни спомени от преживяното преди години. Спряхме се на името "Драматизация на литературни произведения", за да съчетаем приятното с полезното. Имаше много желаещи ученици, което ме изненада приятно, и накрая сформирахме сборна група от 2., 4., 5. и 6. клас. Децата са много талантливи и артистични, може би защото преди са участвали и в представления на читалището. Сами си направихме и по-голяма част от костюмите и декорите. До момента имахме две изяви: пиесата "Коледни бъркотии" - микс от различни приказки, и "Апостолът в премеждие", посветена на Васил Левски.

Златина АВРАМОВА, учител по английски език и ръководител на Групата по драматизация на литературни произведения бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Проф. дпн Сава Гроздев: Синдикатът на българските учители е активен и безпристрастен, на своето място - близо до българския учител Интервю

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
В 119. СУ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ“ – ГР. СОФИЯ
Да срещнеш потомък на Левски…
В навечерието на 144-ата годишнина от гибелта на големия български революционер Васил Левски гост в столичното 119. СУ бе неговата потомка Христина Богданова. Тя се срещна с четвъртокласниците и разговаря с тях за съхранените семейни ценности, за любимите песни на Апостола. Според Христина това е изключително важно, защото семейството има голяма роля при формирането на човек, а Левски е възпитан в култ към честността и справедливостта. Знае се, че Левски е имал много силна връзка със своята майка. От нея идва и любовта на Апостола към музиката, която му е помагала в трудни моменти.

Христина е праправнучка на сестрата на Апостола – Яна. Всички негови наследници са все от нейна страна, която единствена от децата на Гина и Иван Кунчеви създава свое семейство. Яна е по-голямата сестра и носи всички грижи по революционните дела на Апостола. От нейния дом в Карлово той поема пътя за Белград и участието си в Първата българска легия, при нея се връща след дългия път. Без да е член на тайния комитет в града, тя е една от ярките му съмишленички.

Виктория МИЛАНОВА, 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“, гр. София бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА СБУ И ВУЗФ Квалификацията на учителите - гаранция за устойчивост на работните места и обществен престиж

След първите две успешно проведени през миналата 2016 г., на 7 февруари т.г., с участието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ръководството на ВУЗФ в лицето на неговия ректор доц. д-р Григорий Вазов и вицепрезидент Детелина Смилкова, се проведе третото обучение на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти в условията на новата нормативна уредба“, целящо надграждане на професионалните компетентности, свързани с промените в образователната нормативна уредба при изпълнение на държавната политика за повишаване качеството на образованието. Основен лектор в него бе Емилия Тошева, държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН. Участие в обучението взеха много директори и учители от водещи учебни институции в столицата и Софийска област, както и преподаватели, сред които проф. дпн Сава Гроздев, зам.-ректор „Научноизследователска дейност и кариерно развитие“ на ВУЗФ, представители на висшето учебно заведение и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
Запомнящ се урок за вредата от наркотиците в столичното 123. СУ „Стефан Стамболов” На 15 февруари 2017 г. в столичното 123. СУ „Стефан Стамболов” се проведе атрактивен, въздействащ и запомнящ се урок за разрушителната вреда на наркотиците. Идеята за извънредния, но много ценен за възпитанието на подрастващите час е на д-р Юлия Николова, член на Обществения съвет към столичния район „Красна поляна”, на чиято територия се намира 123. СУ „Стефан Стамболов”, и на кмета на района Иван Чакъров. Великолепната реализация е в партньорство със Стефан Бакалов, началник-отдел "Митническо разузнаване и разследване" на Митница Аерогара София, и негови колеги, директора на 123. СУ „Стефан Стамболов” Георги Велев и екипа от преподаватели в училището.

Възпитаниците на 123. СУ „Стефан Стамболов” получиха и ценни указания как да се защитават, прилагайки основни движения за самоотбрана при нападение на улицата.

Най-вълнуващи бяха демонстрациите за откриване на наркотици. Специално участие в събитието взе митническото куче Епси, което показа професионалния си нюх и на няколко пъти откри укрити в куфар и ръчен багаж наркотични вещества.

Велина АНТОВА бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
ГОСТ НА БРОЯ СТЕФАН ЦАНЕВ: Спасението е само едно - да образоваме необразованите, които заплашват да унищожат днешната европейска цивилизация

Интервю на Ивайла Василева бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
КОНСУЛТАЦИИ Има ли удръжки върху обезщетението по чл. 222, ал. 3 и чл. 224 от Кодекса на труда? Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
КОНСУЛТАЦИИ Заплащане на допълнително трудово възнаграждение за втори час на класа Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ, направление "Професионално-творческа защита" бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
Бюджет 2017: Партньорство в отстояване на най-добрите решения за образованието По утвърдена традиция Синдикатът на българските учители организира семинарно обучение, посветено на съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование за новата календарна година. То се състоя на 3 февруари т.г. в гр. Банкя. В него участваха зам.-кметове на общините Добрич, Кърджали, Пирдоп, началници на Регионални управления на образованието (РУО), директори на дирекции по образование и финансисти от общинските администрации от цялата страна, членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори на Синдиката, директори на дирекции в МОН, представители на Националното сдружение на общините в Република България и др.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
СБУ с предложения за неотложни приоритетни политики към служебното ръководство на МОН На 3 февруари 2017 г. се състоя заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, на което служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков представи официално на социалните партньори новите зам. - министри: Мария Гайдарова, с ресор „Средно образование“, и Ваня Стойнева, с ресор „Оперативна програмата „Наука и образование за интелигентен растеж”. Поста си зам. - министър на образованието и науката, с ресор „Висше образование и наука“ запазва проф. Иван Димов. Иван Модев, който до неотдавна бе директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към МОН, е началник на кабинета на проф. Денков. По време на заседанието на Отрасловия съвет председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева връчи на проф. Денков и неговия екип предложения на Синдиката за неотложни приоритетни политики в сферата на средното образование към служебното ръководство на МОН. Подробности – четете на сайта на СБУ: http://www.sbubg.info/

- бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Увеличение на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование Писмо на Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката № 9107 – 26/08.02.2017 г. до Министерството на младежта и спорта Министерството на културата, Регионалните управления на образованието, Кметовете на общини чрез Регионалните управления на образованието Директорите на държавните и общинските училища - бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Наредба за провеждане на Тринадесетата учителско спартакиада на СБУ с международно участие, 4-9 юли 2017 г., Грандхотел „Варна” – курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена” - - бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
V Национален конкурс „Път към славата“ - Светът е по-красив с талантите на България За пета поредна година в София се проведе Националният конкурс „Път към славата“. Конкурсът, който дава изява на творческите, музикалните и артистичните умения на деца и младежи от цялата страна, организиран от Арт център „Кърнолски“, премина под патронажа на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и бе осъществен с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Руския културно-информационен център, Италианския културен институт, Дирекция „Образование“ към Столичната община, Регионалното управление на образованието – София, и Дома на културата „Средец“, гр. София.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Споделено от участници в обучението: Доброто партньорство е основа за добри резултати интервюта Таня ЛЕОНИДОВА бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Модел за специална образователна подкрепа Помощно училище „П. Р. Славейков“, гр. Плевен“ проведе Информационен ден „Представяне на организацията и функционирането на модел за специална образователна подкрепа на ученици със специални образователни потребности и множество увреждания в ПУ „П. Р. Славейков“, гр. Плевен“, по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, ОП „НОИР 2014-2020“.

Проектната дейност в училището е под патронажа на РУО – Плевен. Форумът бе воден лично от Албена Тотева, началник на РУО - Плевен. Присъстваха Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН и ръководител на проекта, както и други представители на министерството, експерти от РУО - Плевен, Областната администрация, Община Плевен, Медицинския колеж към Медицинския университет, гр. Плевен, институции, имащи отношение към децата и лицата с увреждания, неправителствени организации, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Плевен, детски градини, общообразователните училища и професионалните гимназии на територията на областта, Фондация „Карин дом“ – Варна, директори и специални педагози от помощни училища от цялата страна.

Милен НАКОВ, директор на ПУ „П. Р. Славейков“, гр. Плевен бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Kорекционно-развиващите игри и приобщаващото образование в детската градина Детска градина „Теменуга”, гр. Плевен, с директор Румяна Николова, носител на високия приз на СБУ „Учител на годината – 2013“, има традиции в процеса на приобщаващото образование.

Съхранявайки всичко ценно, натрупано през годините, и същевременно отговаряйки на предизвикателствата на времето, подобряваме качеството и ефективността на предучилищното образование с разгръщане на творчеството и иновациите като необходимо условие за придобиване на ключови компетентности и умения, така необходими за изграждането на бъдещите личности. Играта е с доказано положително влияние върху социалното участие и взаимодействие на децата, особено в референтни групи, а резултатът е емоционално удовлетворение и благополучие на всички. Игровите корекционно-развиващи дейности и прилагане на личностно-ориентиран подход развиват потенциалните им възможности, потребността от самоутвърждаване и глорическите емоции - стремеж към признание, радост от похвалата, преодоляване на огорчението от неуспеха при решаване на игровата задача.

Румяна НИКОЛОВА, директор на ДГ „Теменуга“ носител на приза на СБУ „Учител на годината – 2013“ бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
СБУ инициира семинарно обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на средното образование за 2017 г.
По утвърдена традиция за дванадесети пореден път Синдикатът на българските учители организира семинарно обучение, посветено на съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование за новата календарна година.

То бе открито от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева на 3 февруари 2017 г. в град Банкя. В него участие взеха членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори на Синдиката, заместник-кметовете на общините, директори на дирекции в МОН, експерти от дирекция „Образование” на Столичната община, финансисти от общинските администрации от цялата страна, началници на Регионалните управления на образованието, директори и бюджетари на областните центрове, представители на Националното сдружение на общините в Република България и др.

УД бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
В НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО
Мониторингът – система за управление на промяната, базирана на доказателствата и обратната връзка
На 31 януари 2017 г. в Представителството на Европейската комисия в София се проведе национална конференция на тема „Дете-центриран мониторинг – отговорът на България за качеството в системата на грижи за децата”. Тя се организира от Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца към Нов български университет и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) с участието на представители на Европейската комисия, Синдиката на българските учители, МТСП, Агенцията за социално подпомагане, МОН, от общините, УНИЦЕФ, неправителствени организации, които са развили иновативни практики в тази сфера, и др. Интерес към форума проявиха и от посолствата в София на Испания, Германия, САЩ и Италия. Целта на конференцията е да се представят различни гледни точки за качеството на грижата към децата и първите резултати от прилагането на разработената от Ноу-хау центъра система за мониторинг на качеството на грижите за деца.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Служебният министър проф. Николай Денков се ангажира с приемственост в политиките на МОН „Пристъпвам със смирение и ясна отговорност на поста служебен министър на образованието и науката. Ще използвам максимално постигнатите резултати на предишните екипи и ще осигуря пълна приемственост по отношение на политиките в министерството, за да има плавен преход към следващото редовно правителство. Това е главната ми задача и се надявам заедно с колегите от министерството да я изпълним успешно.“ Това заяви проф. Николай Денков, след като пое новия си пост. Министърът припомни, че е имал възможност да работи като заместник в последните три екипа – на проф. Румяна Коларова, на проф. Тодор Танев и на Меглена Кунева.

Велина АНТОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Социалната политика на държавата трябва да минава през училището Социалните помощи в държавата да минават през обучението на децата в училище. От години Синдикатът на българските учители изразява това становище и разработва политики за ограничаване отпадането на учениците от училище и източването на публични средства от родители, които лишават децата си от образование. Позицията на СБУ е заявявана категорично и многократно от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, на поредица форуми, посветени на тези проблеми, пред отговорните институции: Народното събрание, Министерския съвет, МОН и МТСП, на заседания на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование и пред медиите.

Държавата трябва да спре да трансферира пари без ясни критерии за постигнати образователни резултати. Според СБУ важните опорни точки, върху които трябва да стъпи всяка стратегия или политика за пълен обхват, превенция срещу отпадане от училище и мултикултурно образование, са: устойчива заетост на родителите; работа с изпуснатите поколения, останали неграмотни; обхват на децата в детските градини още от 4-годишна възраст; разработване на специална методология за работа с етническите малцинства; допълнително обезпечаване на квалификацията на педагогическите кадри за работа в мултикултурна среда; подкрепа за учителите от цялото общество, за да задържат рисковите деца в училище.

Велина АНТОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Започва изпълнението на програма за финансова грамотност на ученици в България На 26 януари 2017 г. стартира изпълнението на първата в страната образователна програма за финансова грамотност на учениците от 9. до 11. клас с подкрепата на ВУЗФ, Visa, водещата глобална технологична компания за разплащания, и българските банки.

През първата година в 10 училища в цялата страна ще се провеждат часове по финансова грамотност като част от кампанията „Нашите пари“, а преподаваните уроци следват специално разработени за програмата учебник и учебна тетрадка. Материалът покрива ключови финансови теми, като икономика, финансови термини, лични финанси, изготвяне на бюджет, депозити, кредити, инвестиции и др. Целта на програмата е да научи младите хора как да разпределят своя бюджет и да правят разумен избор относно личните си финанси. За учебната 2016-2017 г. програмата ще обхване 10 града в страната, като ще има и онлайн присъствие и активност в социалните канали, за да се постигне по-висока ангажираност и по-добро разбиране на темите.

УД бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Благотворителна изложба на учениците от СМГ в помощ на Астрономическата обсерватория на Софийския университет На 24 януари 2017 г. учениците от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ с директор Антони Стоянов, подкрепени от своите учители, организираха благотворителна изложба с авторски фотографии на астрономическа тематика в името на общественозначима и отговорна кауза. Със събраните средства те ще подпомогнат ремонтните дейности по сградния фонд на Астрономическата обсерватория на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в парк Борисова градина. Сградите на обсерваторията към висшето училище са построени от края на 19-и век, а телескопът в големия купол на обсерваторията през 2017 г. става на 120 години. Това е най-старият телескоп на постоянен фундамент на Балканите. Благотворителната кауза на учениците стартира под мотото „Към звездите” и включва 25 оригинални астрофотографии с научна стойност, които ще красят централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до 3 февруари 2017 г.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия” - уникален международен център Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия” е уникален международен център за образование, култура, отдих, спорт, здраве, бизнес и конгресен туризъм, който работи през цялата година. Комплексът получи изключително висока оценка от Комисията по туризъм на Организацията на обединените нации (ООН), която констатира, че „Камчия“ прилага стандарти, които ще очертаят пътя на развитие на туристическия бранш в световен мащаб през следващите 20-30 години.

Благодарение на дългогодишния си опит и традиции „Камчия“ стана център за въвеждане на най-новите стандарти и модерни практики в квалификацията на преподавателите и образованието и възпитанието на децата и младежите. Тук работи постоянно действащият проект „Училище на бъдещето“ - в продължение на години се организират обучения и квалификационни курсове за учители, прилагат се модерни образователни програми и иновационни технологии. Комплексът предлага идеални условия за провеждане на квалификационни и преквалификационни курсове, семинари, образователни сесии, културни и спортни форуми.

- бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Регламент на ХI Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” 2016–2017 г. Като национално-патриотична организация Национално Движение Русофили посвещава ХI Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” на 180-годишнината от рождението на Апостола на свободата Васил Левски и 140-годишнината от началото на Руско-турската освободителна война.

Организатор на конкурса: Национално Движение Русофили, с подкрепата на: Международен обществен фонд „Российский фонд мира”, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Синдиката на българските учители.

Със заповед на Министерството на образованието и науката конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016–2017 г. под № 28, направление „Наука и техника”.

Цел на конкурса: Чрез проучване на важни моменти в историята и съвремието на българския и руския народ младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо-руските отношения. Разработката на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти, стихове, разкази, рисунки по предлаганата тематика да подпомогне по-задълбоченото изучаване на темата „Русия” в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, информатика, изобразително изкуство и др., за разширяване познанията на учащите се.

- бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
ИВАН ГРАНИТСКИ – ДИРЕКТОР НА ИЗДАТЕЛСТВО „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ“:
Българският учител е почтен и безкористен и носи възрожденския дух в себе си
Интервю

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Ползотворни срещи Кърджали

На 24 януари 2017г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се срещна с Веселина Тихомирова, заместник-кмет на община Кърджали. Основен акцент в дискутираните теми бе необходимостта от анализ на мрежата от детски заведения във връзка с възможността тези, които отговарят на критериите, да бъдат обявени за защитени. По време на срещата г-жа Такева обърна специално внимание на новите стандарти за предучилищния сектор. Тя изрази надежда, че общинското ръководство ще работи за достигането им, а където е необходимо, ще се търсят възможности за дофинансиране. Веселина Тихомирова изтъкна като един от основните проблеми, по който общинската администрация работи последователно, преодоляването на демографския срив и липсата на млади кадри в системата на средното образование.

Черноочене

На 23 януари 2017г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и председателят на Регионалния координационен съвет на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева се срещнаха с кмета на община Черноочене Айдън Осман. Янка Такева и Иванка Караколева изразиха удовлетворението си от доброто социално партньорство с общината. „В продължение на години нашите две институции са доказвали, че местната власт и Синдикатът на българските учители могат да бъдат ефективни и коректни партньори” – изтъкна г-жа Такева.

УД бр. 4 от 30 януари 2017 г.
С позитивна мисъл за духовния храм на децата на Габрово и за неговите свещенослужители На 05.12.2016 г. в гр. Габрово бе подписан нов Общински КТД за предучилищното и училищното образование между Община Габрово, представлявана от кмета на общината Таня Христова, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, представляван от председателя на СРСНПБ инж. Величко Велков, Сдружението на директорите в средното образование в Република България, представлявано от председателя на СДСОРБ Пенка Петрова, и Координационния съвет на Синдика на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България в Габрово, представляван от председателя на КС на СБУ Ренета Колева, Регионален професионален синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа”, представляван от председателя на РПС „Образование“ Евгения Банчева. Сключеният Общински колективен трудов договор е вписан в специалния регистър на дирекция „Инспекция на труда“ със седалище Габрово под № 26/13.12.2016 година.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ - Габрово бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Нешка Робева: Трудно е да се рушат вече създадени грешни навици, но българският учител успява Интервю Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Ползотворно сътрудничество за качествено образование на всяко дете На 20 януари 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, участва в работна среща, посветена на образованието, която се проведе в Посолството на Държавата Израел у нас.

Поканата към лидера на СБУ бе отправена от Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел у нас, като повод за срещата-разговор бе гостуването в България на Eли Нехама, директор на иновативното училище Bialik Rogozin в Тел Авив, Израел.

Велина АНТОВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Четвъртия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците - 2017 г. Регламент за участие - бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Бабинден в детска градина „Ален мак”, гр. Разлог Разлог люлее бъдещето си в шарени цедилки... Бабинден е! Да знаят децата, да помнят как се Бабинден празнува!

Детска градина „Ален мак”, гр. Разлог бр. 4 от 30 януари 2017 г.
От минало, през настояще, към бъдеще Проектът „От минало, през настояще, към бъдеще” в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Самуил, обл. Разград, осъществен от I, II и IV клас, е модел за създаване на стратегия за интеграция между ученици от различни възрастови групи, етническа принадлежност, интереси и работа в екип. Наши партньори бяха родителите на учениците.

Анета БОРИСОВА, Айля ЧОЛАК и Севгюл МУСТАФА - старши начални учители в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с.Самуил, обл. Разград бр. 4 от 30 януари 2017 г.
„Да преподаваме по нов и по-добър начин“ Проект на СУ „Сава Доброплодни" - гр. Шумен, по Програма „Еразъм+“ Според ръководството по Програма „Еразъм+“, „технологиите променят начина, по който функционира обществото, и съществува необходимост да се гарантира, че те се използват по най-добрия начин…“

Водени от това и от мотивацията за осъществяване на качествен образователен процес, съдействащ за ефективна социална интеграция на младите хора в Европа, екип учители от СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, инициираха създаването на проект: „Да преподаваме по нов и по-добър начин“, по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 – „Образователна мобилнос“.

Екип на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Седма книга на Росица Иванова Седмата книга на Росица А. Иванова (Дикова) излезе от печат в навечерието на 2017 година.

Г-жа Иванова е секретар на СБУ към СУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово и председател на карловския клон на Конфедерацията на българските писатели. Вече 17 години тя се занимава с пишещите деца в творческия клуб „Литературен Еверест“ към училището, а през 2015 г. получи първа награда за комплексно представяне и в двата раздела на Втория международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците“, организиран от СБУ.

УД бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Признание В края на 2016 г. ни напусна доц. д-р Емилия Стефанова Николова, работила в областта на теорията, методиката и дидактиката на музикалното възпитание и обучение на децата в детските градини и началните класове.

Била е хоноруван преподавател във ВМПИ - гр. Пловдив (1974-1978 г.), по методика на музикалното възпитание и образование, в Славянския университет в гр. Добрич и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Радка СЛАВОВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Наградиха учители и ученици - най-активните читатели на Столичната библиотека и регионалните библиотеки в страната С тържествена церемония в Американския център на Столичната библиотека за трета поредна година бяха връчени Годишните награди на библиотеката за 2016 година в категория „Читател на годината“.

Като съвременен образователен център и портал на съхранената историческа памет с близо 40 хил. читатели, 350 000 посетители годишно и с фонд над 1 милион тома, Столичната библиотека продължава да умножава, обогатява и дигитализира културното и книжното наследство на столицата и България. Над 400 хил. са прочетените от софиянци книги и издания на библиотеката през 2016 г. Утвърдила се като модерен информационен център, Столичната библиотека предлага на своите читатели множество съвременни възможности да се докоснат до ценните и стойностни произведения, учебни, енциклопедични и периодични издания.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
По искане на СБУ насилието върху учителите е криминализирано Длъжни сме тези дни отново да напомним, че по искане на Синдиката на българските учители, през 2013 г. бяха направени промени в Наказателния кодекс за криминализирането на насилието над учители. Всеки физически и психологически тормоз над учителя е недопустим и търпи наказание. Ние като Синдикат сме и ще продължим да бъдем бдителни и непримирими срещу изкривяването на моралните норми и всеки опит за психически тормоз или физическо посегателство върху всеки от хилядите достойни представители на нашата педагогическа колегия.

Велина АНТОВА бр. 3 от 23 януари 2017 г.
Стремежът ни е образованието и добруването на нашите деца Иван Иванов, кмет на община Гурково, обл. Стара Загора, сред номинираните за „Най-добър социален партньор – кмет“ в едноименния конкурс на СБУ за 2016 г. в интервю за вестник „Учителско дело“.

Интервю на Таня Леонидова бр. 3 от 23 януари 2017 г.
Патронен празник в ПГИИРЕ „Михай Еминеску”,
гр. София
С вълнуващо тържество на 16 януари т.г. ученици, учители и ръководство на Профилираната гимназия с интензивно изучаване на румънски език (ПГИИРЕ) „Михай Еминеску“ в София отбелязаха патронния празник на уникалната за страната ни гимназия, наследник на някогашния прочут Румънски лицей.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 23 януари 2017 г.
Уникална родолюбива ученическа фотоизложба в Националния военноисторически музей На 12 януари т.г. в Националния военноисторически музей (НВИМ) в столицата бе открита уникална пътуваща фотоизложба „Моите предци на война“, създадена от ученици. Тя е част от едноименния проект на НВИМ, реализиран с подкрепата на МОН и Министерството на културата. В проекта се включиха 10 ученици от десети и дванадесети клас на 97. СУ „Братя Миладинови“, район „Люлин“, Националната гимназия по приложни изкуства „Св. Лука“ и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 23 януари 2017 г.
И още, публикуваните и на сайта на СБУ - Основни положения на организацията на XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“.

- XXV Национален ученически конкурс на НК „Родолюбие“ под наслов „Горди с историята и духовните си достижения-10 години България в Европейския съюз

- бр. 3 от 23 януари 2017 г.
169 години от безсмъртието на Христо Ботев На 6 януари 2017г. в столицата пред бюст-паметника на Христо Ботев в Борисовата градина се проведе тържествено честване по повод 169-ата годишнина от рождението на великия български революционер, поет и публицист. Тържествената церемония, организирана от Столичната община, Министерството на отбраната и Общонародна фондация „Христо Ботев“, събра представители на държавни институции, местна власт, граждански сдружения, видни столични общественици, представители на Синдиката на българските учители, които се преклониха пред величавото дело на революционера участник в българското национално-освободително движение.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Важно да знаете Промени в Кодекса за социалното осигуряване

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 2 от 16 януари 2017г.
Трудовоправна консултация Промени в Кодекса на труда и в Закона за защита от дискриминация

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 2 от 16 януари 2017г.
Благотворителна изложба на учениците от столичното
143. ОУ в помощ на децата от Хитрино
В навечерието на Коледните и Новогодишните празници учениците от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ откриха благотворителна изложба в помощ на децата от Хитрино.

Идеята за дълбокохуманната дарителска кампания е на ръководството на училището и на учителя новатор Виолин Неделчев, носител на Специалната награда на Председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината – 2015“. Под мотото „Магията на Коледа - в помощ на децата от Хитрино“ в столичния Сити Марк Арт център с директор Христо Киров бяха представени над 600 ученически творби с уникални коледни сюжети и техника - декупаж, акварел, темпера и акрил.

По повод участието си в поредната благородна дарителска кауза екипът и учениците на 143. ОУ „Георги Бенковски“ бяха поздравени от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева за своята социална ангажираност и добротворство, показвайки на обществеността достойния пример за подражание.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Столичното 20. ОУ „Тодор Минков“ празнува 110-годишен юбилей На 19 декември 2016 г. видното столично 20. основно училище „Тодор Минков“ чества своя надвековен юбилей с впечатляваща тържествена продукция - открит урок на тема: „110 години 20. ОУ - отговор на въпроса: историческото време ли ражда личности като Тодор Минков.“

По случай достолепния празник д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати до юбилярите специален поздравителен адрес и юбилеен дар - картина. От нейно име красиви букети с цветя получиха Анелия Андреева - директор на 20. ОУ, и Стефка Недялкова - председател на организацията на СБУ в училището.

Светла СТРУМИНА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Публично бе обсъден проектът за бюджет на Столичната община за 2017 г. Пред граждани и представители на различни обществени и неправителствени организации, в т.ч. и на Синдиката на българските учители, заместник-кметът по финансите Дончо Барбалов представи основните параметри на проекта за бюджет на София за 2017 г.

Зам.-кметът Евгени Крусев и ръководители на отделни направления, между които „Зелена система, екология и земеползване”, „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, дадоха информация за свършеното през изминалата 2016 г. и основните проекти за работа през 2017 г. Макрорамката на бюджета на Столичната община за тази година е 1,2 млрд. лв. И през 2017 г. образованието е приоритетна дейност, заложена в Стратегията за развитието на образованието на Столичната община (2016-2023 г.). Предвидени са средствата за увеличение на работните заплати на работещите в столичната система на средното образование, считано от 1 януари т.г.: 268 133 041 лв. от държавния бюджет и 35 536 100 - местна отговорност. Капиталовите разходи за функция „Образование”, част от които са целева субсидия от републиканския бюджет, са 6 444 000 лв. С 530 000 лв. се дофинансира подобряването на енергийната ефективност на училища в районите „Сердика”, „Люлин”, „Подуяне”, „Витоша”, „Оборище”. Над 15 млн. лв. от оперативни програми са предвидени за изграждане и реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столичната община. Над 70% от средствата в направление спорт и превенция на зависимостите са за бюджетно и програмно финансиране на образователни институции по проекти, насочени не само за спорт, но и за подпомагане качеството на образованието, целодневната организация за обучение, за различните занимания по интереси в детските градини и др. И през 2017 г. ще бъдат материално стимулирани учители по физическо възпитание и спорт, които в резултат на извънкласните и извънучилищните спортни дейности са извели отбори или индивидуални състезатели в градските първенства на ученическите игри. През 2016 г. парично са стимулирани 114 учители. Предвижда се и ремонт на 7 училищни физкултурни салона. Със собствени средства общината ще продължи изграждането на нови площадки по безопасност на движението в столичните детски градини и училища. Досега те са на над 50.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Споделено Наградени в националните конкурси на СБУ „Синдикалист на годината”, „Най-добър социален партньор - директор” и „Журналист на годината” – 2016 г.: "Работим за издигане престижа на учителската професия"

Интервюта на Таня ЛЕОНИДОВА и Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Изследване: Обезпокоително ниска финансова грамотност на гимназистите в България През 2016 г. Алфа Рисърч с подкрепата на Visa в България проведе национално представително проучване за учениците от гимназиалните класове в България, резултатите, от които бяха представени от социолога Боряна Димитрова.

Изследването е осъществено чрез преки стандартизирани интервюта сред 1000 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас. Анализът показва относително ниска самооценка у гимназистите за тяхната финансова подготовка. Петдесет и пет процента от юношите се определят като недостатъчно финансово грамотни, а само един на всеки 14 ученици (7%) се смята за много добре подготвен що се отнася до личните им финанси. Въпреки че резултатите показват нарастване от 36% в IX клас до 52% в XII клас в самооценката за личната финансова подготовка, значителна част от учениците в последния клас на средното образование все още нямат самочувствие, че са финансово грамотни. Като най-добре подготвени се оценяват учениците от профилираните математически и стопански гимназии (62%), докато 2/3 от юношите в другите училища – езиковите и особено професионалните гимназии, се чувстват слабо финансово грамотни.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Райна Кабаиванска: Смисълът на учителската професия е да се дава на децата обич Интервю Розина КРУМОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Празник на щастливото детство в Детска градина № 161 „Ласка“, София С празнична феерия от красота и знание децата от четвърта група „Мечо Пух“ на столичната Детска градина № 161 „Ласка” в район „Овча купел“ с директор Таня Милорова поздравиха своите родители и учители в навечерието на най-светлия празник Рождество Христово. Празнично облечени и нетърпеливи, те танцуваха, пяха, рецитираха и показаха колко много са научили за българските традиции и обичаи от своите любими учители Мариета Славчева и Веска Иванова, председател на ОбКС на СБУ – район „Овча купел“. По повод Коледния празник поздравителен адрес до екипа на детската градина бе поднесен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Час по доброта в столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ В столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ с директор инж. Цветанка Костадинова се състоя празнично благотворително тържество под наслов „Час по доброта“. Благородната кампания и концерт – израз на споделена отговорност и грижа за възпитанието на младите в устойчиви духовно-нравствени ценности, се осъществи по инициатива на учителката Оля Ангелакова, председател на ОбКС на СБУ – район „Изгрев“, гр. София, и колегите й от синдикалната организация на СБУ в училището. По повод благотворителното събитие поздравителен адрес до екипа на училището бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Книга разказва за духовно средище на българските учители „Хубаво е, мили мои, хубаво нещо е учителското звание, по-добре не може“ - думите на Петко Р. Славейков, поет, публицист, фолклорист, родолюбец и патриот, колос на българщината, са в първите страници на книгата „Огнище на духовност“ от инж. Теменужка Върбанова.

Близо 200-те й страници, които се четат почти на един дъх, са своеобразен апотеоз за учителя, учителстването и учителството в цялост. Разказвайки историята на къщата под № 4 на улица „Петко Р. Славейков“, в която е живял самият той в Стария Пловдив и която по-късно става Дом на учителя, инж. Теменужка Върбанова разкрива неизмеримото със стойностната си ценност дело на Дома като духовно средище на българските учители. С прецизен език и в увлекателен стил разказва за работата на учителите, техните постижения и резултати, за ролята на Дома на учителя в развитието на просветата и значението му за обществения живот.

Светла СТРУМИНА бр. 2 от 16 януари 2017г.
ПРОВЕДЕ СЕ XXXVI СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
СБУ с ясна отговорност и грижа за бъдещето
СБУ с ясна отговорност и грижа за бъдещето

„В надпревара с времето“ бе темата на XXXVI Синдикален съвет на СБУ, който се проведе на 16 декември 2016 г. В него участваха близо 400 представители на СБУ от цялата страна и гости, сред които: Мартин Ромер, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, проф. д-р Росица Пенкова, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. дпн Дора Левтерова, декан на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, представители на социалните партньори на СБУ - директори и кметове от цялата страна, както и делегация от представители на Централния комитет на Съюза на работещите в науката и образованието в Република Киргизстан, ръководена от Сабир Тойгонбаев, заместник-председател на Съюза. Сред присъстващите активисти на СБУ бяха членовете на Изпълнителния комитет на Синдиката, на Националния стачен комитет и на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ, представители на Синдиката от всички общини в България, председатели на Общински координационни съвети и стачни комитети, на синдикални организации в учебните заведения и др. Чрез видеоконферентна връзка в Синдикалния съвет се включи и проф. дфн Татяна Дронзина от СУ „Св. Климент Охридски“. Специален поздравителен адрес до д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, с благодарност за доброто партньорство, изпрати проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.

Велина АНТОВА и Светла СТРУМИНА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Сътрудничество за по-ефективно и качествено образование
СБУ награди най-добрите синдикалисти и социални партньори за 2016 г.
На 16 декември 2016г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева откри тържествената церемония по награждаване на европейско и национално ниво на най-добрите за 2016 г. кметове, директори на училища и детски градини, журналисти и лидери на СБУ от цялата страна. По утвърдена традиция заключителният етап на четирите престижни конкурса на Синдиката се състоя в навечерието на Коледните и Новогодишните празници в Парк-хотел „Москва“, а именно Единадесети национален конкурс „Синдикалист на годината“, Десети национален конкурс „Най-добър социален партньор - директор“, Осемнадесети национален конкурс „Журналист на годината“ и Десети национален конкурс „Най-добър социален партньор - кмет“. Сред официалните гости на празничната вечер бяха Мартин Ромер – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образованието, Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), доц. д-р Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Виолета Чавдарова – мениджър проекти в КНСБ, проф. д-р Росица Пенкова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски“, и делегация от представители на Централния комитет на Съюза на работещите в науката и образованието на Република Киргизстан с ръководител Сабир Тойгонбаев – зам.-председател на Съюза. За изключителната тържественост на вечерта допринесоха изпълненията на танцов състав „Гергьовски здравец“ с хореограф Евелин Петков. Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Подписан е Анексът към КТД за увеличение на заплатите на работещите в системата на средното образование На 16 декември 2016 г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева и останалите социални партньори подписаха Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г., касаещ увеличаване на заплатите на работещите в системата на средното образование, считано от 01.01.2017 г.

- бр. 1 от 9 януари 2017г.
Човешката сила и доброта се проявяват, когато си помагаме едни на други В навечерието на светлия християнски празник Рождество Христово в столичния храм „Св. Мчца Параскева“ се състоя десетото издание на Благотворителния Коледен концерт „От деца за деца”, организиран от църковното настоятелство при храма и Фондация „Дарби” с управител Бистра Илиева. Инициативата е знак за любов и съпричастност и цели подпомагането, развитието на уменията и творческите заложби на деца и младежи от Центрове за настаняване от семеен тип в страната. Рождественското тържество започна с празничен водосвет, предстояван от софийския протосингел Ангел Ангелов. Той поздрави и благослови многобройните присъстващи деца и техните учители и от името на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Специален поздрав до организаторите на благородната инициатива отправи и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Велина АНТОВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Сътрудничество чрез театър инициира Нов български университет с подкрепата на СБУ В последните дни на отминалата 2016 г. Нов български университет бе домакин на работна среща между университетското ръководство и учители и ученици от столични училища. Във фокуса на събитието бе поставен иновативният проект „Интерактивна театрална работилница за ученици“, организиран от Университетския театър на НБУ. Основната цел, заложена в него, е да възроди и задълбочи интереса на подрастващите към изкуствата, в частност театъра, чрез включване в неформално образование извън границите на учебните заведения. Участие в информационната среща взеха: проф. д-р Пламен Бочков, ректор на НБУ, проф. Сергей Игнатов, член на Настоятелството на НБУ, преподаватели от департамент „Театър“, инж. Грети Стефанова, заместник-кмет на район „Красно село“, директори и учители и др. Атрактивната инициатива е подкрепена и от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Модератор на събитието бе гл. ас. д-р Евелина Христова, преподавател от департамент „Масови комуникации“ и експерт „Връзки с обществеността“ на НБУ. В изложението си тя акцентира върху възможността за „докосване“ до университетската среда, която ще повиши интереса на учениците не само към театъра, но и към университета като значима обществена система, към която биха се приобщили в последващ етап от живота си.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
СБУ е сериозен и достоен партньор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Доц. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ: Приемам тази награда с чувство на осъзната благодарност, защото често пъти ние, „общинарите“, оставаме зад кадър, вършейки „черната работа“, чийто резултат се проявява в дългосрочен план. Но това признание е закономерно и още по-ценно за мен, защото е получено за цялостен принос няколко дни, след като отпразнувахме 20-годишнината от създаването на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Изпитвам огромно удовлетворение, защото най-големият учителски синдикат – СБУ, е оценил нашите дългогодишни усилия. Социалното партньорство има смисъл само тогава, когато проблемите са поставени на масата и всички партньори заедно търсят своевременното им решение. В нашето партньорство със СБУ отлагане на проблеми няма. Това се дължи може би на стила на г-жа Такева като лидер. Когато насреща имаш човек като нея, който живее с проблема и търси решение, особено в момент на динамична политическа обстановка, всеки казус бива решаван. СБУ е наш сериозен и достоен партньор. И въпреки че често пъти сме спорили, включително и по проектозакона за държавния бюджет, и въпреки различните аргументи, когато се съберем и дискутираме, разбираме, че посоката е една и съща и тревогите отшумяват. И общините, и синдикатите имат своя глас и своето място за развитието на българското обществото. Затова и трябва да бъдем чувани и разбирани. С влизането в сила на ЗПУО не настъпи кардинална промяна в правомощията ни. Но пред нас се появиха много малки и големи предизвикателства, с които трябва да се справим. Например създаването на Обществените съвети е едно малко предизвикателство пред нас, защото предстои да изпълним тази структура със съдържание. Преструктурирането на училищната мрежа е големият казус за нас. Отпадането на повече на брой ученици ни поставя пред алтернативата за създаване на обединени училища, но ние нямаме капацитет за това. Затова и акцент в дейността ни с МОН към момента са консултативните разработки за вземане на най-удачните решения за справяне със ситуацията. Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Споделено от кметове- най-добри социални партньори на СБУ за 2016 г. Инж. Емануил Манолов, кмет на Павликени: Приемам тази награда с голямо удоволствие, но я приемам не за себе си, а като заслуга за екипа на Общинската администрация, особено за отдел „Хуманитарни дейности“, който отговаря за образованието, културата и социалните дейности в община Павликени. Лаская се от факта, че ръководството на СБУ е оценило точно нашата община сред всичките 10 общини от област Велико Търново. Със задоволство заявявам, че имаме изключително добра комуникация с председателите на СО на СБУ, както и с директорите на учебните заведения. Винаги дискутираме и намираме начин да се справим с конкретен проблем. През последните години в нашата община се реализираха много проекти, благодарение на които бе подобрен сградният фонд на учебните заведения. Партньори сме с екипа на Морската академия към Асоциацията на Дунавските общини, които предоставят огромни възможности за квалификация на учителите и обмяна на опит с Унгарското посолство и училищата в Унгария. Работим успешно с норвежкото правителство, осъществяваме обмяна на опит, обучение на учители и възпитатели от детски градини с деца от различни етноси и др. Радост за мен е, че в Професионалната гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" е разкрита паралелка „Полиграфия“ по инициатива на бизнеса в нашата община и вече 2 година се осъществява ефективно партньорство между бизнес средите и образованието. Има и подписана харта с Националния фермерски съюз за безвъзмездно ползване на скъпи високотехнологични машини за учебната практика на учениците от съответната гимназия. Разкриването на нови паралелки с актуални и реално реализирани професии за нашия регион подпомага задържането на младите хора, обезлюдяването и справянето с демографската криза. Мисля, че ЗПУО не е голямо предизвикателство, защото имаме потенциал, за да се справим. Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ:
Нека през Новата година да има топлина в семействата, в домовете на тези, които будят и учат нацията
Обикаляйки страната по редица поводи, чувам от синдикалните членове позитивни оценки за стореното през годината от Синдиката на българските учители. И аз съм убеден в техните преценки за постигнатото от СБУ и неговия лидер д.ик.н. Янка Такева - с наша подкрепа вече е факт увеличение на заплатите и ЕРС в образованието за 2017 г. Хората искат винаги повече, и ние искаме повече, но знаем, че договарянето е изкуството на възможния компромис и през тази година бе постигнато възможно максималното. Според мен за българските учители 2017 г. ще бъде по-добра от 2016 г.

Много има какво още да се желае, много неща трябва да постигнем занапред, много нови перспективи има новият Закон за предучилищното и училищното образование във връзка с прилагането му и финансирането му в реалността, но по отношение на доходите на хората 2017 г. ще бъде малко по-добра от 2016 г. Няма да станат по-богати учителите с тези 8-10% увеличение на трудовите им възнаграждения, но глътка въздух ще има. Желая през Новата година да има топлина в семействата, в домовете на тези, които будят и учат нацията. Това е изключително важно, за да бъдат те заредени с енергия, с позитивна емоция, и отивайки в училище с желание, да дадат всичко от себе си за нашите деца, за младите, за народа ни като цяло. Будителите на нашата нация винаги са били първи и винаги са били отговорни. За мен Синдикатът на българските учители трябва и ще бъде, убеден съм в това, през следващите 2017-2018 г. първи в искането и отстояването на по-добър живот на тези, които наистина заслужават това. Най-ценната част от нашето общество са учителите – будителите на народа. Желая на всички тях хубави, светли дни, благоденствие и здраве, и да е по-добра Новата 2017 година.

Записа Таня ЛЕОНИДОВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
МАРТИН РОМЕР, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ (ETUCE):
Трябва да поемем отговорността за правото на собственост над своята професия
И през настъпилата 2017 г. усилията на правителствата в Европа трябва да бъдат насочени към образованието като осигурител на социални умения, умения за живот в демократично общество, в което човек израства, развива се и остарява. Това са т.нар. меки умения. В Европа има много незаети хора и това е проблем, с който също трябва да се справим. Икономиката се намира в труден период и се поставя акцент и върху твърдите умения - математика, химия, физика... Но не трябва да забравяме, че младите хора трябва да се научат да живеят в демокрация и да я защитават, а за това е нужно постигане на баланс между всички придобити от тях умения и компетентности. Смятам, че демокрацията в Европа е в лека степен на заплаха... Много от младите хора не знаят нищо за Съветския съюз, за войната във Виетнам или Втората световна война. Те приемат свободата и демокрацията за даденост. Но днес ние сме изправени пред големи предизвикателства, които провокират демокрацията. Съществуват политически групи, които се опитват да влияят на нашето общество, да го дестабилизират. Младите хора не го усещат и не се замислят. Ние сме тези, които трябва да им казваме истината. И по време на Синдикалния съвет аз споделих, че ние не може да не сме обективни, не може да сме неутрални, ние трябва да казваме истината като учители. И в тази ситуация ролята на учителя е не да бъде модератор, а основен източник на познания за реалния живот. Днес трябва да казваме на младите, че живеем в демокрация и ако обичаме свободата си, трябва да се борим за нея. Мисля, че има добра надежда за учителската професия, стига да поемем притежанието й, правото на собственост (ownership) над собствената ни професия. Трябва да създадем наши органи за определяне на качественото образование и преподаване. И затова в момента със СБУ работим за създаване на Академия за продължаващо кариерно развитие на учители. Ако не поемем отговорността за правото на собственост над своята професия, тогава някой друг ще го направи - политиците, общините, който и да е, и ще ни карат да правим неща, които не ни харесват. Ние трябва сами да регулираме качеството на образованието. Ако някой учител не е добър, можем да му предложим курсове за професионално развитие. Но ако това не помогне, не можем да продължим да защитаваме този учител. Ние трябва да се стремим към високи стандарти. Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
САБИР ТОЙГОНБАЕВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА КИРГИЗСТАН:Важно е да съхраним синдикалните ценности и оптимизма си - Г-н Тойгонбаев, Вие сте за първи път в България. Какви са Вашите впечатления?

- Българите са много мили и гостоприемни хора. Ние бяхме посрещнати изключително сърдечно от г-жа Янка Такева, председател на СБУ, и от заместник-председателя на Синдиката г-н Красимир Попов, за което сме им много благодарни. Много ни хареса концертът „Коледни звезди“ в Националния дворец на културата. При разходката ни в града хората бяха любезни и се отнасяха с уважение към нас. София е красив, зелен, прекрасен град. Той е в подножието на Витоша, нашата столица Бишкек - също е в близост до планини. Всъщност, България и Киргизстан си приличат, българите и киргизите наистина сме близки по характер, бит, предпочитания към храната и гостоприемност. От сърце изразявам нашата признателност и благодарност за поканата и възможността да посетим Вашата страна.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Градивният ход на СБУ през календарната 2016 г. Синдикатът на българските учители изпраща достойно и с удовлетворение поредната силна календарна година, в която отново реализира множество големи и малки свои проекти. Успял да достигне отново до сърцето на всеки един от своето голямо семейство, да го чуе, да го мотивира с идеите и делата, да защити професионалните му и трудови права, да даде подкрепата, признанието и тласъка напред.

Градивният ход на СБУ през календарната 2016 г. е събран хронологично във факти и цифри.

Материала подготви Велина Антова бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит - „Следовник на народните будители” за 2016 г. Отличието „Следовник на народните будители” за 2016 година получи Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит. Отличието се връчва ежегодно от Съюза на народните читалища на личности, особено отличили се в областта на духа и културата в три направления – Църква, Училище и Читалища. Тази година по изключение се връчва само една награда на Българския патриарх Неофит като духовен водач на православния български народ.

УД

УД бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, се срещна с патриарха на Грузия Илия ІІ Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се срещна на 2 декември 2016 г. с Илия II, глава на Грузинската православна църква, Католикос-Патриарх на цяла Грузия. Българската делегация, в чийто състав влизаха културни дейци, представители на образованието и науката, общественици, сред които председателят на Фондация „Созопол“ Кирил Арнаутски и Татяна Костадинова, председател на Сдружение „Духовно огледало“, както и млади художници, бе приета от патриарх Илия ІІ.

УД бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Столичното 67. ОУ „Васил Друмев“ започва реализацията на проект „Училище за амбиции – 2“ Столичното 67. ОУ „Васил Друмев“ е сред водещите училища, с множество реализирани положителни практики и задаващо добър пример на другите при работа с деца, чийто български език не е майчин, наваксване на обучителните им затруднения и успешната реинтеграция на отпадащите от образователната система. Поредно доказателство за това е и стартът на новия проект „Училище за амбиции - 2”. Той е логическо продължение на партньорството между Фонда за превенция на престъпността – ИГА, и 67. основно училище "Васил Друмев" – гр. София, при осъществяването на проекта "Училище за амбиции" - 2012-2014 година.

Велина Антова бр. 40 от 19 декември 2016 г.
ЗА ОБИЧАИТЕ БЪЛГАРСКИ ПО БЪДНИ ВЕЧЕР И КОЛЕДА - Иван Беловски бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка” Включен под № 73 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 г.

- бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ Включен под № 72 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 г.

- бр. 39 от 12 декември 2016 г.
БЪДЕЩЕТО Е НА УЧЕЩИТЕ СЕ
Синдикатът на българските учители и Висшето училище за застраховане и финанси проведоха втори Национален обучителен форум за директори и учители от средните училища

Чрез устойчивата си и целенасочена дейност Синдикатът на българските учители приоритетно работи за надграждане възможностите за професионално усъвършенстване, развитие на квалификацията и кариерното израстване на своите членове. Резултатен пример за успешно взаимодействие между средното и висшето образование показа първата националната обучителна конференция за учители, организирана от Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) и Синдиката на българските учители, проведена на 10 май 2016 г. Шест месеца по-късно, на 1 декември 2016 г., със съдействието на СБУ, Висшето училище за застраховане и финанси проведе втори Национален обучителен форум за директори и учители от средните училища в България.

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
През 2016 г. поставихме стабилна основа за развитие на ОП НОИР, отчете МОН
В проекта „Твоят час” се включиха 97.6% от училищата в България
2016 г. беше изключително успешна за най-младата оперативна програма на България - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР). Това изтъкна вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева по време на годишното информационно събитие на Програмата, провело се на 5 декември 2016 г. в София. Екипът на Управляващия орган и бенефициентите показаха заедно, че при добра мобилизация и организация могат да се постигат положителни резултати, да се навакса изгубеното време и да се даде добра основа за развитие.

Велина АНТОВА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Силата на личния опит Два проблема сред учащите се днес са особено обезпокоителни - увеличаване на отпадащите от училище и на лошите прояви. Зачестяват съобщения и за противообществени прояви на ученици. Сред значимите фактори за съществуващите явления са неблагополучия в изграждането на личния опит на подрастващите. Известно е, че какъвто ти е опитът, такива са ти поведението и дейността. Ето защо е наложително педагогическото внимание да се насочи към личния опит.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 39 от 12 декември 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ „ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ЧЕТЕНЕ“
Незабравимо преживяване
На 28 ноември 2016 г. в ОУ „Райна Княгиня”, гр. Пловдив, се проведе вторият етап на Националния проект „Грамотност чрез четене”. В инициативата на Ротари клуб Пловдив-Филипопол, подкрепена от Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката и другите Ротари клубове в страната, в този ден се включиха 150 ученици от трети клас на училището, както и ученици от 4 „а“ клас, които четоха любопитни факти и интересни откъси от приказки заедно с представители на клуба.

ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Правителството предостави нови 8,2 млн. лв. за образование
Министерският съвет одобри допълнителни трансфери към общините в размер на 2 680 932 лв.
Средствата, които са предвидени в бюджета, ще бъдат използвани за финансиране на дейности по няколко национални програми в областта на образованието.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
МОН представи проектите на новите учебни програми за III, VII и IX клас Проектите на новите учебни програми за III, VII и IX клас бяха представени на пресконференция и вече са качени за обществено обсъждане на сайта на МОН, за да може от началото на следващата година да започне подготовката на учебниците за тези класове. Програмите са в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование и ще влязат в сила през учебната 2018/2019 г. Проектите предвиждат в III клас да се въведе нов предмет – „Компютърно моделиране“. По новия предмет децата ще се учат да програмират на основно ниво на базата на визуално блоково програмиране. Това ще става чрез компютърни игри и симулации.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование В сила от 01.01.2017 г., издадена от Министерството на образованието и науката (обн. ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г.).

- бр. 39 от 12 декември 2016 г.
И в Кърджалийска област СБУ активно защитава интересите на членовете си В първите два дни на декември т.г. в Кърджали се проведе синдикално обучение на актива на СБУ от града и областта, организирано от областния координатор на СБУ за Кърджалийска област Нела Арнаудова, която е и председател на ОбКС на СБУ, Кърджали, и член на Националния стачен комитет (НСК) на СБУ. От Централата на СБУ участваха Желю Иванов, главен експерт и отговорник за Кърджалийска област, и Павлина Петрова – експерт-юрист на СБУ.

Обучението премина при изключителен интерес, което за пореден път потвърди правилността на основните политики на СБУ – за информационното осигуряване, за постоянната грижа за квалификацията, за персоналната грижа към синдикалните членове.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Иновативни квалификации на преподавателите от СУ „Васил Левски“, гр. Велинград

Големият проблем на съвременното училище е загубата на интереса към ученето при много от учениците. Защо се случва това?

Людмила РИЖУК бр. 39 от 12 декември 2016 г.
ОУ „Васил Левски“, гр. Правец - част от процеса на промяната На 1 декември 2016 година в ОУ „Васил Левски“, гр. Правец, бе организирана кръгла маса на тема: „От закона към практиката.” С нея се постави началото на работата по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Пенка СЛАВЧЕВА, главен учител в ОУ „Васил Левски“, председател на ОбКС на СБУ - Правец бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Училището - място за изграждане на култура за киберсигурност Виртуалното пространство е вече насъщна сфера от всекидневието на живота ни. Сигурността в нея засяга области и възможности, често необозрими за масовите й ползватели, но с решаващо значение за съхраняване на тяхната самоличност, имущество, работа и личен живот. „Предизвикателствата пред киберсигурността: информационната сигурност в глобалната мрежа - рискове, норми, решения“ бе темата на научнопрактическата конференция, организирана от Софийския форум за сигурност (СФС) и Националната лаборатория по компютърна вирусология към Българската академия на науките.

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Доколко общините са подготвени да прилагат политики за приобщаващо образование според новия образователен закон, показва изследване на Центъра за приобщаващо образование На 30 ноември 2016 г. Центърът за приобщаващо образование (ЦПО) организира в София Кръгла маса „Приобщаващото образование и общините“, на която бяха представени резултатите от проучване на тема: „Ролята на общините в подкрепата на образованието за деца с увреждания.“ На нея бе поставено началото на дискусия доколко общинската власт е подготвена да осигурява различните видове подкрепа за личностно развитие, които предвижда влезлият през тази година в сила Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Световен ден за солидарност с палестинския народ На 5 декември т.г. в София с тържествено слово Н.Пр. д-р Ахмед ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина и доайен на Дипломатическия корпус у нас, откри честването на Световния ден за солидарност с палестинския народ. Сред гостите на празничната вечер бяха посланици и дипломати от посолствата на различни страни у нас, депутати от 43-ото Народно събрание, представители на Министерството на външните работи, столични общественици, студенти по арабистика от СУ „Св. Климент Охридски“, приятели на палестинския народ, медии. Съпричастен на това събитие бе и Синдикатът на българските учители. От името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева специален поздрав и цветя бяха поднесени на Негово Превъзходителство д-р Ахмед ал Мадбух и съпругата му.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Бъдещето има своите корени СУ „Васил Дечев”, гр. Чепеларе, отбеляза 150 г. от рождението на своя патрон и 120 г. от построяването на училищната сграда

Главен учител Цветанка ЗЛАТКОВА, председател на СО на СБУ в СУ „В. Дечев”, гр. Чепеларе бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Галаконцерт на лауреати на фестивалите „Сребърни чучулиги“ и „Альоша“ Лауреати на ХVII фестивал на патриотичната и антифашистката песен “Сребърни чучулиги” и ХІV фестивал на фронтовата песен “Альоша” пяха незабравими български патриотични и руски фронтови песни пред ентусиазирана публика в препълнената зала 7 на Националния дворец на културата на 26.11.2016 г. Галаконцертът на победителите бе организиран от Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Българския антифашистки съюз, подпомогнати от обществени организации, членове на Общонационалния организационен комитет на фестивалите с председател г-жа Станка Шопова. Тази година двата фестивала бяха посветени на 140-годишнината от Априлското въстание и на Освобождението на България от турско робство; както и на 75-годишнината от началото на Великата отечествена война. Във фестивалите участваха над 1000 изпълнители на възраст от 5 до 87 години. Изключително пъстра бе и географската карта на изпълнителите, дошли от всички краища на родината.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Дискусия: За бъдещето на завършващите средно образование в България На 25 ноември т.г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и член на Икономическия и социален съвет (ИСС), заедно с проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС, с екип от изследователи проведоха среща-дискусия „Миграционните нагласи на завършващите средно образование ученици в България” в две столични училища – 51. СУ „Елисавета Багряна” и 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов”. Дванадесетокласници от двете учебни заведения са включени в представителната извадка на едноименното проучване, което се реализира за втора поредна година от Съвета съвместно със Синдиката на българските учители. ИСС отчита обществената и социално-икономическата значимост на миграционните проблеми и в редица свои становища изразява загриженост и безпокойство от тенденциите на обезлюдяването на цели региони в нашата страна. България се превърна в донор на качествен човешки и демографски капитал за други страни. Години наред Икономическият и социален съвет предлага в свои документи възможни политики и мерки за решения на проблеми от демографски характер. С това проучване Съветът се обръща директно към младите хора, които завършват средното си образование и са на възраст, когато вече самостоятелно планират живота си, за да се очертае картината на техните миграционни нагласи и доколкото е възможно, да се открият причините за тези нагласи.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Научнопрактическа конференция: За по-високо качество и ефективност на образованието На 27 ноември т.г. в София председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в научен форум на тема „Иновации в управлението на учебно-възпитателния процес“. Тази втора научнопрактическа сесия се организира от Обществената академия за наука, образование и култура (ОАНОК) в партньорство с Българската академия на науките, Синдиката на българските учители, Института за стратегическо развитие на образованието“ на Руската Федерация и е част от двегодишната научнопрактическа конференция, посветена на ефективното образование – генератор за развитието на съвременното общество. Втората сесия на авторитетния форум в подкрепа на съвременните образователни политики за качествено и ефективно образование, в центъра на които стои учителят, събра водещи учители, синдикални активисти на СБУ, научни работници, членове на Обществената академия, преподаватели от висшите училища и експерти в областта на образованието от Русия, Германия и Финландия.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Достолепен юбилей На 23 ноември 2016 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Кръгла маса: „Предизвикателства пред съвременното възпитание“, по повод 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн. Виден учен, педагог, общественик и председател на Фондация „Човещина“, проф. Димитров е дългогодишен партньор на Синдиката на българските учители в редица авторитетни инициативи със сериозен принос към един от най-важните и актуални ангажименти на обществото днес - възпитанието на децата и младите хора. В чест на своя юбилей чл.-кор. проф. Любен Димитров получи от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, специален поздравителен адрес, цветя и подарък. „Използвам случая сърдечно да Ви благодаря за дългогодишното ни ползотворно партньорство в името на високохуманната кауза за възпитанието и образованието на децата и младите хора - бе казано в поздравителния адрес. - Сигурна съм, че заедно градим най-здравата основа за формиране на култура на мир, на взаимно уважение и ненасилие в отношенията в обществото, между хората и етносите, за утвърждаване на държавността, за усилване на светлината на духовността.“

Светла СТРУМИНА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Патронен празник в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”, гр. София И тази година, спазвайки традицията, Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика (НПГПТО) „Михаил Василиевич Ломоносов”, гр. София, по подобаващ начин чества своя патрон. По този случай д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изпрати поздравителен адрес, в който се казва: „Благодаря на ръководството на Гимназията и на всички учители, които всеотдайно работят за развитието и утвърждаването на българското професионално образование на европейско равнище, формирайки личности с висока интелектуална подготовка и култура в духа на демократичните ценности. Благодарност и уважение към всички Вас, които днес със своите знания, умения и педагогически опит издигате престижа на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”, а като членове на Синдиката на българските учители отстоявате достойнството на учителската професия. Искрено се надявам в бъдещата ни съвместна работа да продължим наложените добри традиции на успешно и ползотворно социално партниране и споделени отговорности в името на качественото иновативно образование, за авторитета на българския учител. Убедена съм, че възпитаниците на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” ще продължат да носят в себе си творческия откривателски дух на своя патрон и ще поемат успешно по своя професионален и житейски път като достойни граждани на България и на света.” От името на г-жа Такева бяха връчени цветя на Таня Михайлова – директор на НПГПТО, и на Теменужка Цакова - председател на организацията на СБУ в училището, по повод събитието и като израз на уважение и признание за доброто социално. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Български ученици отново се представиха блестящо на Световното отборно първенство по математика в Пекин Шестокласниците Симеон Дойчинов, Виктор Попдончев, Ивайла Радкова, Любомир Манчев, Йово Йовчев и Ралица Веселинова са учениците от отбора по математика на столичното 125. СУ „Боян Пенев”, които отново се върнаха с медали от Световното отборно първенство по математика, което се проведе в Пекин между 23-27 ноември т.г. В него взеха участие над 100 отбора от цял свят, разпределени в три възрастови групи. Това е третото поред участие на софийската гимназия в престижния шампионат в Китай във възрастовата група до 15 години и до момента има спечелени 10 медали и купи.

125. СУ „Проф. Боян Пенев“, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Скоро у нас ще заработи електронен Национален регистър на квалификациите в Република България На 30 ноември т.г. експерти от дирекция „Протокол и международно сътрудничество” на МОН представиха официално и публично пред всички заинтересовани страни проект на онлайн базиран Национален регистър на квалификациите в Република България. Като представител на СБУ в събитието взе участие Иван Кънчев, главен експерт „Професионално-творческа защита” в Централата на СБУ. Представеният електронен регистър е разработен в рамките на проект № 559130-ЕРР-1-2014-2-ВG-ЕРРКАЗ-ЕQF-NСР, финансиран по програма „Еразъм+" на ЕС с бенефициент Министерството на образованието и науката. Съдържанието и обхватът на регистъра са съобразени с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, с Национална квалификационна рамка (ЕКР) на Република България, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г., и с препоръките за създаването на национални регистри, отправени от Европейския парламент (EП) през 2008 г. Така България ще е измежду 13-те държави членки на ЕС, съобразили се с препоръката на ЕП за създаването на Национален регистър на квалификациите. Велина АНТОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
110 г. от рождението на Рицаря на Духа Навършиха се 110 г. от рождението на акад. Дмитрий Лихачов, филолог и културолог, изследовател на средновековната руска литература, изобразително изкуство, история и фолклор. Обект на негови проучвания са също византийската и славянската литература и изкуство. Изследванията му засягат и старобългарската литература и изкуство, в частност делото на Кирил и Методий, Търновската книжовна школа и нейното влияние върху руската литература, което той определя като „Второ южнославянско влияние“.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Продължава националният проект „Грамотност чрез четене” В изпълнение на Националния проект „Грамотност чрез четене“ и през месец ноември значими личности от българския обществен, културен и политически живот гостуваха на учениците и децата в редица училища и детски градини в столицата и страната. На 25 ноември т.г. гости на софийското 119. СУ „Михаил Арнаудов“ бяха зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

УД бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Столичната библиотека откри модерно реновирания си филиал в район „Люлин“ На 24 ноември т.г. директорът на Столичната библиотека Юлия Цинзова и екип от районната администрация „Люлин“ официално откриха модерно реновираната сграда на библиотеката в един от големите столични квартали - район „Люлин“. Библиотечният фонд тук се състои от 103 098 художествени, научни, учебни, периодични и справочни издания на български и чужди езици, полезни и ценни за учениците, учителите и за цялата общественост на столичния район. По повод празничното събитие специален поздрав до екипа на библиотеката и всички присъстващи ученици и учители бе поднесен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Поздравителен адрес бе изпратен от Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Учениците от ПГХВТ „Проф. д-р Г. Павлов”, гр. София, се мотивират за успешна реализация в професията Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ в гр. София е единственото училище в България, в което се обучават ученици по специалността „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”. От учебната 2015/2016 г. учениците от тази специалност са включени в стартиралия пилотен проект по дуално обучение (обучение чрез работа) в България. Проектът се изпълнява от МОН в сътрудничество с Швейцарския федерален институт на професионалното образование и обучение. Швейцария ще финансира 3,5 млн. швейцарски франка в проекта за подобряване на професионалното образование в България, който е част от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, възлизаща на 63 млн. евро. Предприятията партньори на гимназията по проекта са: „Шрайбер Фуудс България“ ЕООД и „Кремио“ ЕАД

Нели СТОЯНОВА, директор на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Обществен фонд „Детство“ и тази година успешно реализира проект „Студенти” и програма „Кураж за живот” Проект „Студенти” се финансира от Българо-американското общество във Вашингтон с 63 000 лв., на името на Тони Александрова от фонд „Тони” са 63 стипендии и 2 са на името на Сол Полански. През учебната 2016/2017 Обществен фонд „Детство” осигурява стипендии на 57 студенти и 8 ученици. В първи курс на обучение са 25 студенти; във втори - 11; в трети - 10; в четвърти - 8, за магистратура - 32 в 24 специалности. Между тях са социални дейности и социална педагогика, филологии, информационни технологии, физическо възпитание, медицина, психология, музика, зъботехника, електроника, филмово и телевизионно операторство, развитие на човешките ресурси, философия, археология, теология, отоплителна и газова техника.

ОФ „Детство” бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Уникален учен, полиглот и талантлив педагог Академик Стефан Младенов, чиято 135-годишнина се отбеляза неотдавна, е учен от световна величина. Той е уникално явление в историята на науката и образованието ни. Автор е на над 1100 публикации, обогатяващи българското и световното книжно наследство. Работите му са в най-различни сфери на науката за езика – диалектология, етимология, лексикология, историческа граматика, история на българския език, сравнително и общо езикознание и др. Нямаме друг наш учен в която и да е област на знанието с такава огромна по обем творчество.

Проф. Любен ДЕСЕВ бр. 38 от 05 декември 2016 г.
ПГО „Княгиня Мария Луиза”, гр. София, отпразнува 123 години от създаването си На 21 ноември - Деня на християнската младеж и семейство, едно от най-старите училища в България - Професионалната гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ (ПГО) в София, отбеляза своята достолепна годишнина. Тръгнала от възрожденския идеализъм на създателките - Екатерина Каравелова и Йорданка Филаретова, гимназията преминава през противоречията на 20. век, за да навлезе в зората на своето трето столетие. Днес в нея работи опитен и отлично квалифициран състав от учители, принадлежащи към една от най-активните синдикални организации на СБУ.

Йорданка МАРИНОВА, преподавател в ПГО „Княгиня Мария Луиза“, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Проект “Еразъм+“ - с поглед към бъдещето за учениците от 108. СУ „Никола Беловеждов“ В края на месец май тази година завърши последната мобилност по проект „Еразъм+” – „Всеобхватна Европа”, по който работят учениците от 108. СУ „Никола Беловеждов”, район „Искър”, жк Дружба 1.

Проектът стартира през месец септември 2014 г. с работна среща в София, където се събраха всички партньори от България, Белгия, Ирландия, Полша, Испания, Португалия и Франция. Изработен бе график за посещение на отделните страни и бяха уточнени темите на съответните мобилности. Първа мобилност – Белгия, тема: „Какво е европейско гражданство?“; Втора мобилност - Ирландия, тема: „Доброволчеството в нашата държава, общност, град, квартал“; Трета мобилност – Полша, тема: „Европейски ученически съвет“; Четвърта мобилност - Испания, тема: „Човешки и граждански права, отговорности“; Пета мобилност – Португалия, тема: „Европейски съюз – от присъединяването на България в Европейския съюз до днешни дни“ и Шеста мобилност – Франция, тема: „Въздействие и устойчивост на проекта“.

Галина АЛЕКСИЕВА, учител в 108. СУ „Никола Беловеждов” бр. 38 от 05 декември 2016 г.
40-годишен юбилей чества столичното 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ Наскоро столичното 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ отбеляза с тържествен концерт 40 години от създаването си. Празненството се проведе в Централния военен клуб, гр. София, пред многобройна публика.Официални гости бяха посланикът на Република Аржентина – Н.Пр. Алберто Труеба, придружен от съпругата си Карина Томасини, заедно с гости от дипломатическия корпус. Присъстваха гости от образователния отдел на Посолството на Кралство Испания; представители на РУО – София-град, на Столичната община, район „Люлин“, различни неправителствени организации, членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – район „Люлин“, много бивши директори, учители и възпитаници на училището.

Официални поздравителни адреси бяха получени от председателя на Синдиката на българските учители - д.ик.н Янка Такева, от министъра на образованието и науката - Меглена Кунева; началника на РУО - Ваня Кастрева, кмета на район „Люлин“ - Милко Младенов, както и от 40. СУ „Луи Пастьор“, 79. СУ „Индира Ганди“, 102. ОУ „Панайот Волов“, 22. ДГ „Великденче“, 31. ДГ „Люлин“ и от екипа на „Международна награда на Херцога на Единбург“.

Борислава ТОДОРОВА, сътрудник „Комуникация и проекти“ в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
СБУ инициира форум „Ефективното образование – значението му в динамично развиващия се съвременен свят“ На 17 ноември 2016 г. Синдикатът на българските учители инициира и организирана със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” национална конференция на тема „Ефективното образование - значението му в динамично развиващия се съвременен свят”. В конференцията участваха: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката; Торстен Гайслер, ръководител на Представителството на Фондация „Конрад Аденауер” в България; членовете на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители. При изключителен интерес форумът събра заедно водещи учители, синдикални активисти на СБУ, директори на училища и детски градини, началници на Регионалните управления на образованието (РУО) в страната, директори на дирекции в МОН. Научен ръководител на конференцията бе проф. дфн Татяна Дронзина, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”.

Велина АНТОВА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
СТАРТИРА СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТ „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“
Вдъхновени от националните идеали на миналото, ще продължим да градим своето бъдеще…
По традиция с камбанен звън и под звуците на химна на Република България и химна на Ротари обществото, в присъствието на д-р Маргарита Попова вицепрезидент на Република България и патрон на националния проект „Народните будители и Аз“ бяха обявени успехът на шестото и стартът на седмото издание на родолюбивия български проект, иницииран от доц. Кирчо Атанасов и осъществен с подкрепата на пловдивските Ротари клубове „Пълдин“, „Пловдив“, „Филипопол“ и Зонта клуб „Пловдив“. Празничното събитие се проведе на 18 ноември т.г. в хотел „Рамада Тримонциум“ в град Пловдив. Негови гости бяха: доц. Янаки Стоилов, зам.-председател 43-ото Народно събрание, зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, Савина Петкова - председател на Общинския съвет на град Пловдив, кметове на общински администрации, началници на РУО на МОН, ректори и декани на висши учебни заведения, изтъкнати обществени и културни дейци, директори на училища, учители, ученици и още много съмишленици, представители на издателски групи и медии - партньори на проекта, и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОН: С приемането на Бюджет 2017 предвиждаме достигане на средна работна заплата на учителите, съизмерима със средната работна заплата за страната - Г-н Вълчев, правителството одобри допълнително 223 млн. лв. за обезпечаване на Закона за предучилищното и училищното образование и дейностите в системата на средното образование през следващата календарна 2017 г. Ако приемем, че новият бюджет вече е факт, как ще бъдат разпределени тези средства?

- Това е общото увеличение на средствата за образование, заложено в Закона за държавния бюджет. Една част от тях са условно планирани, като например средствата с източник Европейският съюз - част от консолидираната фискална програма на база прогноза за по-високи разходи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Конкретно за системата на предучилищното и училищното образование средствата с източник държавният бюджет се увеличават със 178 млн. лева, което извежда системата на образованието като приоритет в бюджета. Основният ръст на средствата от тях, в размер на 138 млн. лева, е насочен към увеличение на възнагражденията на заетите в системата на средното образование. От тях 100 млн. лева са предвидени за увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти. Средствата ще бъдат разпределени по длъжностни степени в образователната система, като предвиждаме увеличение на минималните основни работни заплати на учителите с 10% и по този начин минималната основна работна заплата на младши учител и учител ще бъде увеличена от 600 – на 660 лв. Увеличението на ЕРС позволява увеличение на възнагражденията на заетите в системата на средното образование средно с 8%. Конкретният механизъм за разпределение на средствата за увеличение на възнагражденията ще бъде разписан в Анекс към КТД, подписан на 26.06.2016 г. от социалните партньори, членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. Предстои подписване на Анекса до края на годината. Към тези 100 млн. лв. допълнително е предвидено увеличение на ЕРС с 12 млн. лева за обезпечаване на договореностите по КТД под формата на допълнителни плащания. Отделно са предвидени средства в размер на 26 млн. лева за увеличение на минималната работна заплата за страната, което ще се отрази на увеличението на възнагражденията на непедагогическия персонал с над 9% от 1.01.2017 г. Това означава увеличение на основната работна заплата от 420 лв. на 460 лв. В тази сума е планирано и увеличение на ЕРС за увеличаване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“. Ние се надяваме, че проектобюджетът за 2017 г. ще бъде приет, като по този начин за втора поредна година ще се реализира политиката за увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти с оглед достигане на средна работна заплата на учителите, съизмерима със средната работна заплата за страната.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Руският език в глобалното образователно пространство От 15 до 17 ноември 2016 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ се проведе III международна научнопрактическа сесия „Руският език в глобалното образователно пространство“. В най-значимия у нас форум за учителите русисти се включиха над 140 учители по руски език, много от които са членове на Синдиката на българските учители, университетски преподаватели и експерти от регионалните управления на образованието от всички области на страната. В продължение на три дни те имаха възможност да обсъдят актуалните проблеми на преподаването на съвременния руски език като чужд език и да повишат професионалната си квалификация, като всеки един от участниците разполагаше с индивидуален образователен маршрут според личните си професионални интереси. Програмите за повишаване на квалификацията се водеха от специалисти на Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“, по стандартите на Министерството на образованието и науката на Русия и съобразени с изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното образование в България. В края на сесията участниците получиха удостоверения за повишаване на квалификацията, издадени от Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“ и отговарящи на българския държавен образователен стандарт за развитие на педагогическите специалисти.

За трета поредна година Международната научнопрактическа сесия „Руският език в глобалното образователно пространство“ се организира от Министерството на образованието и науката на Руската федерация (РФ), Държавния институт на РФ по руски език „А. С. Пушкин“, със съдействието Министерството на образованието на България, Россътрудничество и СОК „Камчия“. Тя се провежда ежегодно в изпълнение на Протокола за сътрудничество в сферата на образованието и популяризирането на руския и българския език, който през 2014 г. бе подписан в СОК „Камчия“ от министерствата на образованието и науката на двете държави и утвърди комплекса като международен образователен, квалификационен и културен център. На подписването на Протокола присъства и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. СБУ традиционно подкрепя сесиите, повишаващи квалификацията на учителите по руски език, който през последните 10 години с близо 130 000 предпочели го ученици е на второ място, след английския, по избираемост сред българските ученици.

Светла СТРУМИНА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Работна среща с актива на СБУ от област Плевен На 07.11.2016 г. в залата на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр. Плевен, предоставена от директора г-жа Невена Арабаджиева, се проведе есенна работна среща със синдикалните активи от областта. Изпълнителният комитет на Общинския комитет на СБУ – Плевен, и неговият председател Красимир Кръстев бяха създали много добра организация.

Синдикалистите бяха поздравени от Роза Костова, юрист в Централата на Синдиката, от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и им благодари за всеотдайността, с която утвърждават авторитета на Синдиката на територията на областта.

Присъстващите бяха запознати с актуалните задачи, които стоят пред Синдиката на българските учители през настоящата година. Направен беше анализ на обществено-икономическата и политическата обстановка в страната, като беше поставен акцент на две важни неща - влизането в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование и подписаният на 19.06.2016 г. Колективен трудов договор за системата на средното образование.

Роза КОСТОВА, гл. експерт юрист в Централата на СБУ бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Българската идентичност в глобалния свят
Извънучилищните дейности в Молдова - отговорност на държавата или на педагозите?
(Есе)
Всеки човек е талантлив. Успехът му в голяма степен зависи от това, ще бъде ли открит неговият талант, ще има ли шанса да покаже своята дарба. Реализираната възможност на всеки човек да прояви и приложи своя талант в професията си влияе на качеството на живот, вероятно може да повлияе и на икономическия ръст на обществото.

В нашата държава протичат различни процеси: променят се социално-икономическите условия, политическите стратегии и пр. Изискванията на времето ни принуждават отново да заговорим за възпитанието на децата. Точно извънкласните и извънучилищните дейности трябва да реагират на измененията в обществото, като подготвят подрастващите за съзидателна дейност в променящия се свят. Като преподавател в Комратския държавен университет по руски и български език, за да съхраним българското в АТО Гагаузия, създадохме неправителствена организация „Община на българите в АТО Гагаузия”, където през вековете живеят заедно българи и гагаузи.

Българската община в Гагаузия е обществена неправителствена организация, учредена през 2004 г. Официалното й откриване се състоя на 24 октомври 2008 г. с помощта на Фондация „Българска памет”, Република България. Неговият Център е учреден с дарение на председателя на фондацията д-р Милен Врабевски и има за цел да работи за развитие на българското самосъзнание и култура в региона и за приобщаване на българската общност в Гагаузия към европейските ценностни модели и практики. Основната дейност и проекти на Центъра се осъществяват чрез взаимодействието с български и европейски неправителствени организации, както и с подкрепата на местната власт и българските държавни институции.

Татяна РАКОВЧЕНА, преподавател в Комратски държавен университет, гр. Комрат, Молдова, носител на Трета награда в Категория „Искам думата – есе „За по-справедлив и хуманен свят – мотивация, иновации, духовност” (1-5 септември 2016 г. в СОК „Камчия”) бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Заедно за преодоляване на разликите в заплащането по пол На 15 ноември 2016 г. в Централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се проведе обучение за обучители на тема „Равнопоставеност на жените и мъжете - разлики в заплащането по пол”, организирано от Фондация „Джендър проект в България” (ДПБ) с директор Станимира Хаджимитова. Инициативата бе в рамките на проект „zeroGPG - Gender e-quality: Innovative tool and awareness raising on GPG”. Според официалната статистика жените в ЕС печелят с 16% по-малко на час от мъжете. В България - с 14,2%. Разликата варира, но е знак за продължаващите неравенства на пазара на труда, които засягат преди всичко жените. В обучението взеха участие членове на Комисията за работа с жените, децата, младите хора и семейството към КНСБ, с председател д.ик.н. Янка Такева, представители на федерации и браншови синдикати към Конфедерацията, на неправителствени организации с отношение към джендър проблемите. Участниците в обучението за обучители получиха повече информация и знания за повишаване на чувствителността в равнопоставеността, запознаха се с основните фактори, които водят до разлика в заплащането по пол, със статистиката в Европа и у нас по отношение на неравенството в заплащането, с европейското и нашето законодателство в антидискриминационна насока, обсъждаха и възможните стратегии за преодоляването на проблема.

Велина АНТОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Проведе се VI Есенен научно-образователен форум на ДИУУ И тази година Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ “Св. Климент Охридски” проведе поредния значим научно-образователен форум, който събра авторитетни научни работници, преподаватели от висшите училища и над 50 учители от страната в дебат по актуални за средното образование теми. Състоялият се на 11 ноември т.г. в столицата VI Есенен научно-образователен форум с подкрепата на Министерството на образованието и науката бе посветен на темата „Модернизация на образованието“ - основа за качествено и иновативно управление на учебно-възпитателния процес в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Приветствие към присъстващите бяха поднесени от името на д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, инж. Емилияна Димитрова – председател на НАПОО, и Ваня Кастрева – началник на РУО - София-град.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ:
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ: Мултикултурно многообразие за свят без граници
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева даде официален старт на поредната трета национална научнопрактическа конференция, посветена на интеркултурното образование, която се проведе от 9 до 11 ноември т.г. във Велинград. Тя бе на тема: „Добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ и е в подкрепа на процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултикултурна среда. Иницииран от Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“, научнопрактическия форум е насочен към надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти у нас за придобиване на нови компетентности за повече свобода в среда на мултикултурна, етническа и религиозна толерантност. Ключови участници в събитието бяха: д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, проф. дфн Татяна Дронзина - СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. дфн Пламен Макариев - СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Янка Тоцева - Европейски политехнически университет - ЕПУ, доц. д-р Лиляна Стракова - СУ „ Св. Кл. Охридски“, Пенка Иванова, началник на отдел в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ на МОН, д-р Йосиф Нунев, държавен експерт в същата дирекция, и др. Гости на форума, който е заключителната част на едноименния конкурс, също иницииран от организаторите, бяха: кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, д-р инж. Пенчо Хубчев - програмен координатор във Фондация „Фридрих Еберт“, Лазар Додев - директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН, Димитър Цветков - директор на дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ на МОН, и др. Участваха още представители на националната и местната власт, неправителствени организации, представители на РУО на МОН и водещи експерти от МОН, директори, учители и други педагогически специалисти, работещи по темата за интеркултурното образование, и др. Перфектната организация на конкурса и конференцията бе осъществена и с участието на Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално- творческа защита“ в Централата на СБУ. Пълноценна социализация, равен достъп до качествено образование, съхраняване и развиване на културната идентичност и справяне с предизвикателствата на съвремието, традиции и иновации при придобиването на познания и умения в областта на интеркултурното образование в контекста на съвременните демократични общества и др. бяха основните акценти на форума.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Празничен водосвет в столичната 8. детска градина „Проф. д-р Елка Петрова” Детска градина № 8 „Таврия” в София вече е с ново име – „Проф. д-р Елка Петрова”. И това не е случайно - дълги години градината е базова на СУ „Св. Климент Охридски”, в която стотици студенти под ръководството на проф. Петрова са провеждали практическите си занимания. Промяната е по инициатива на колектива на детското заведение - израз на признание за нейния принос в развитието на предучилищната наука и практика, благодарение на които България с оправдано самочувствие се нарежда между държавите с високо развито обществено предучилищно възпитание. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бяха поднесени цветя на директора Стефанка Балева и на председателя на организацията на СБУ Мария Стоилова - по повод събитието, израз на признание и уважение за доброто социално сътрудничество.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Съвременната образователна среда мотивира учителите и подобрява успеваемостта на учениците На 9 ноември т.г. бе представено публично изследване - оценка на въздействието, на инициативата „Училище на бъдещето”, чрез която Фондация „Америка за България” помага на училища от цялата страна да преобразят образователната среда за по-добри резултати на учениците си.

„За последните 5 години Фондация „Америка за България“ е инвестирала 5,5 милиона лева за създаване на модерни кабинети и лаборатории в рамките на програмата „Училище на бъдещето“ . За този период през тях са минали общо 44 600 деца, 45 училища в 29 български града и села. Програмата „Училище на бъдещето” продължава и за 2016–2017 г. се инвестират още 2,6 милиона лева в нови 23 училища в 19 населени места.

Велина АНТОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Със стремеж за кариерно развитие и надграждане на професионални компетенции за качествено образование На 8 ноември 2016 г. в 8. СУ „А. С. Пушкин” – гр. Варна, се проведе традиционното есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от Варненска област. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, секретари и председатели на синдикални организации в учебните звена.

В съвещанието взеха участие и Венцеслава Генова - началник на РУО Варна, и Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности”. Съвещанието се ръководи от Веселин Рашев, член на ИК на СБУ и областен координатор на СБУ за Варненска област. То премина при много добра организация и засилен интерес. От Централата в съвещанието участваха: Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление”, и Роза Костова, главен експерт-юрист.

На 9 ноември 2016 г. в залата на Общинския съвет, община Добрич, се проведе есенното работно съвещание с актива на СБУ от област Добрич. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, секретари и председатели на синдикални организации на СБУ. Съвещанието се ръководи от Павлина Димитрова - областен координатор на СБУ за област Добрич. От Централата на СБУ взеха участие Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление”, и Роза Костова, главен експерт-юрист. Съвещанието премина при много добра организация и особен интерес.

Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Централата на СБУ бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Пазители на непреходния български дух Състоя се тържествената церемония по награждаването на участниците в 24-ия конкурс на Национален клуб „Родолюбие“, който се проведе под наслов „Априлското въстание“

За 24-а поредна година Национален клуб (НК) „Родолюбие”, основан през 1992 г. от видния български общественик Михаил Докторов, с настоящ председател д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, отправи предизвикателство към всички, които обичат България – нейното славно минало и прекрасна природа, които почитат традициите и ги пазят живи. За които днешният ден е частица от гордата история на българския народ и отговорност към бъдещите поколения.

Велина АНТОВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ Добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Верен и последователен в своите политики за качествено образование, Синдикатът на българските учители продължава да работи по темата за интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултиетническа среда.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
С компетентност, отговорност и професионализъм към качествено образование и с амбиция за издигане статуса на учителската професия На 2 и 3 ноември 2016 г. в залата на хотел „Персенк“ в град Девин се проведе традиционното съвещание със синдикалния актив на Синдиката на българските учители от Пловдивска област. В работата му участваха председателите на Общинските координационни съвети (ОбКС) на СБУ, от областта, секретари и председатели на синдикалните организации в учебните звена, директори.

Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Централата на СБУ бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ: За ученическите отсъствия Едно от задълженията на учениците, съгласно чл. 172, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), е да присъстват и да участват в учебните часове и занимания. Родителите от своя страна са длъжни да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно детската градина или училището в случаите на отсъствие на детето или ученика (чл. 210, ал. 1, т. 1 ЗПУО).

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
За качествено учебно съдържание при прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование
На 9 ноември 2016 г. в гр. София се проведе Втората международна конференция на тема „Създаване на качествено учебно съдържание в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование“ (ЗПУО). Тя бе организирана от Издателска къща „Анубис”, Издателство „Булвест 2000”, РААБЕ и „Клет България“, в партньорство със Синдиката на българските учители, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
Почит към приноса и вдъхновяващия пример на учителя - новатор и будител на бъдещето На 26 октомври 2016 г. в Актовата зала на Националната Априловска гимназия в гр. Габрово се проведе заключителният етап на Първия регионален конкурс „Учители - будители на бъдещето”.

Ренета КОЛЕВА, председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители - Габрово бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
УниБИТ проведе тържествена церемония и конференция по случай Деня на будителите На 1 ноември 2016 г. - Деня на народните будители, се проведе тържествена церемония в Големия салон на Българската академия на науките, която предшестваше откриването на ХІV национална научна конференция с международно участие на тема „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Представлението бе осъществено от Студентското научно общество на Университета по библиотекознание и информационни технологии, ръководено от професор Александра Куманова и д-р Николай Василев.

Салваторе МИТОВ, студент в І курс, член на Студентското научно общество на УниБИТ, спец. „Библиотекознание и библиография“

Салваторе МИТОВ, студент в І курс, член на Студентското научно общество на УниБИТ, спец. „Библиотекознание и библиография“ бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
Образованието в България и във Финландия Искам да припомня призива на американския писател и футурист Алвин Тофлър: "Знанието днес е не само източник на най-висококачествената власт, но и най-важната съставка на силата и богатството", който в момента е станал глобален. Тук ще предложа кратко представяне на образователната система на Финландия, която проучвах във връзка с моя друга публикация. Изборът на Финландия мога да обоснова със следното: „Страната е съизмерима с България…“

Иванка ТОПАЛОВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
Благословение на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит по повод 1 ноември - Ден на народните будители - - бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Празничен концерт в чест на народните будители На 1 ноември 2016 г. в столицата се състоя станалият вече традиционен празничен концерт под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова, посветен на Деня на народните будители. Театър „София” бе изпълнен с учители и директори от столичните учебни заведения, деятели на образованието и културата.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Обществено признание за учителя творец - Наградиха победителите в VIII национален литературен конкурс на ИК „Анубис” и Издателство „Булвест 2000” На 31 октомври 2016 г., в навечерието на Деня на народните будители, се проведе традиционното събитие по награждаването на победителите от VIII национален литературен конкурс за учители творци, организиран от Издателска къща „Анубис” и Издателство „Булвест 2000” с подкрепата на Синдиката на българските учители. То има за цел да отбележи приноса на българския учител и неговото творчество към този важен празник.

- бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Българското училище – родно дело Просвещението у нас през вековете винаги е било първостепенна потребност на българина. Съзнавал е, че „то сляпото окато прави“. Отделял е от залъка си, за да образова децата си. Тази нагласа го е карала с ум и сърце да създава училища и да се грижи за тях. С дръзновение сътворявал родното учебно дело, развивал и укрепвал училищни традиции. И днес българинът живее с просветителския дух на своите предци.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Подписан е новият КТД за образованието в община Русе На 21.10.2016 г. в Община Русе бе подписан новият Колективен трудов договор за работещите в сферата на средното образование. За пореден път, благодарение на убедителните предложения на синдикалистите от СБУ и другите синдикати, както и на доброто сътрудничество със социалните партньори, бяха договорени увеличения на годишните платени и допълнителни отпуски, а така също и по-високи размери на допълнителните плащания.

Пламен АТАНАСОВ, председател на ОбКС на СБУ – Русе бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Есенни работни срещи с актива на СБУ Професионализмът, високата квалификация и информираността са гаранция за успех в синдикалната работа - Пазарджик, Сливен,Ямбол, Бургас, Стара Загора, Смолян, Хасково, Софийска област - бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Конференция: „Духовното израстване на българската нация” В чест на 80-годишнината от основаването си столичното народно читалище „Николай Хайтов - 1936“ организира конференция: „Духовното израстване на българската нация”

В навечерието на Деня на народните будители с възрожденски ентусиазъм и следвайки светлата традиция на духовността, Народно читалище „Николай Хайтов - 1936“ - столичен район „Изгрев“, проведе своята Пета национална научна конференция, която бе под наслов: „Духовното израстване на българската нация.“ Тя се състоя на 26 октомври 2016 г., в деня на големия християнски празник на св. вмчк Димитрий Мироточиви и бе посветена на 80-годишнината от основаването на читалището.

Светла СТРУМИНА бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Саку Туоминен, гост-лектор на Глобалната конференция на Teach for All 2016, за вече познатите и за новите аспекти на образованието във Финландия Всички сте чували за образователната система във Финландия. Предполагам, все хубави неща. Ако нямаше оценяване по PISA през 2000 г., едва ли щеше да е толкова интригуващо какво се случва с образованието във Финландия. Мисля си, че самите ние, финландците, се изненадахме от този интерес по целия свят към нашата образователна система. През 2003 г. резултатите от изследването по Програмата за международно оценяване на учениците PISA отново ни поставиха на първо място, през 2006 г. пак бяхме в челните редици. През 2009 г. започна спад, но все още сме сред топ страните. Финландия е десетата най-конкурентна икономика в света и е сред най-добрите в началното образование. Казахме си, значи нещо добро се случва в нашата образователна система. Страната ни е сочена за пример. Трябва да го популяризираме, за да заработи и в други страни, ако може. Всъщност предимствата на финландското образование могат да се опишат с три основни характеристики. Велина АНТОВА бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
За православните ценности и бъдещето От години Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е любимо и уважавано място за детски оздравителен отдих на деца от България, Русия и редица европейски страни. Авторитетът и престижът на комплекса, изграден с руски инвестиции, се определя не само от прекрасните природни дадености на района, но и от отличните условия за отдих, занимания, допълнително обучение и образование на децата в условията на културна и защитена обстановка, далеч от опасностите на съвременното общество - от агресия, насилие, наркотици и др. В дните на форума на славянската култура „Золотой Витязь“ Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СОК „Камчия“ се постави началото на Детския православен лагер за духовно-нравствени ценности за деца от 10 - до 15-годишна възраст от България и Русия.

Инфо: СОК „Камчия” бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Инициативи на кръжок „Четящият студент, четящото дете” По време на Националната седмица на четенето (10-14.10.2016 г.) студентите от Великотърновския университет, участващи в кръжок „Четящият студент, четящото дете” с фасилитатор проф. д.п.н. Мариана Мандева, четоха заедно с деца от цялата страна – ОУ „Никола Козлев”, гр. Лясковец, ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив, СУ „Вела Благоева”, ОУ „П. Р. Славейков”, ОУ „Св. Патриарх Евтимий” - гр. Велико Търново, и др. Амбицията на бъдещите учители е да „преподават” любов към четенето – да създават наситена културно-образователна среда, интегрираща училищни и извънучилищни ресурси и стимулираща децата чрез четенето да израстват личностно и социално за един по-справедлив и хуманен свят. УД бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
До всички български учители и социални партньори на СБУ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА СБУ,

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име Ви поздравявам по повод 1 ноември - Деня на народните будители. В този ден ние се прекланяме пред всички онези творци и пазители на българската духовност и просвета, чието дело продължава да говори от страниците на историята, а мъдрите им слова ни напътстват и в настоящите ни изпълнени с предизвикателства делници. Днес ние отдаваме почит на светите братя Кирил и Методий, на техните ученици и последователи и на всички съвременни будители - българските учители, носители и пазители на изконните ни нравствени и морални ценности.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Убедена съм, че Вие с достойнство продължавате делото, съхранило вечния български дух, стремежа към овладяване на знанието и движението напред. Високо ценя стореното от Вас, солидарността и подкрепата в трудния ни път за отстояване на човешките и професионалните права на българския учител, за модерно и устойчиво развитие на системата на средното образование.

Не преставайте да будите съзнанието на младите поколения и на цялото общество в името на общата ни кауза - качествено българско образование, достойнство на професията и по-добро бъдеще на младите хора на България.

За положените усилия – благодарност и уважение към всички Вас!

Приемете най-сърдечните ми пожелания за здраве, благоденствие и нови лични и професионални успехи.

Честит празник!

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ

- бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
МАЯ КАРАГЬОЗОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ГР. ГАБРОВО: Погледът в миналото отваря очите за бъдещето

Изключително сме благодарни за съдействието на СБУ в разрешаването на редица музейни проблеми и се надяваме на нови форми за социално партньорство

„Да намерим будителите на своето време“ - призовава Мая Карагьозова и благодари за предоставената й възможност да представи Националния музей на образованието в навечерието на Деня на народните будители - празник на българския дух, националното самочувствие и идентичност. Работи в музея от 1985 г. и е преминала през цялата професионална йерархия - уредник, научен сътрудник, а от 2000 година е негов директор.

- Националният музей на образованието е уникална институция в България. Каква е неговата роля в съвременната образователна реалност?

- Националният музей на образованието е единствен по рода си специализиран музей, който съхранява паметта за образователното ни минало и просветни традиции. Съвременният образ на музея и реализацията на дейностите му се определят от неговите функции. Като съдейства за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие, музеят подкрепя развитието на интересите и способностите на деца и ученици. Той подпомага и държавната политика по съхраняване и развитие на образованието и опазване на културното наследство.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
ИБИС АЛВИСА ГОНСАЛЕС,
КУБИНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ
Благодарение на професионализма на вдъхновяващите български учители Куба печели много нови приятели

СБУ допринася за укрепването на взаимоотношенията на двете приятелски страни в областта на образованието

На 25 октомври 2016 г. Асоциацията за приятелство „България - Куба“, в която участва и Синдикатът на българските учители, проведе среща с Ибис Алвиса Гонсалес, директор на отдел „Страни от Централна и Източна Европа“ в ИКАП - Кубинския институт за приятелство с народите, и с Н.Пр. Педро Пабло Сан Хорхе - извънреден и пълномощен посланик на Република Куба в България.

Участниците в срещата, сред които бяха членове на Асоциацията, видни общественици, дейци на културата и изкуството, журналисти и гости от Асоциацията за приятелство „Македония - Куба“, имаха възможността да видят кратък филм, посветен на 90-годишнината на легендарния кубински лидер Фидел Кастро и представящ срещите му с 90 лидери на държави от цял свят. Тамара Такова, председател на Асоциацията, представи нейната дейност и предстоящите й изяви. Н.Пр. Педро Пабло Сан Хорхе сподели своята удовлетвореност от посещенията си в училища от Софийска и Варненска област, в Пловдив и Пазарджик и от многобройните си и ползотворни срещи с учители и ученици. Ибис Гонсалес накратко разказа за важните задачи, които кубинският народ поставя пред възпитанието на младежите, говори за доверието, солидарността и приятелството между народите на Куба и България и за икономическото развитие на своята страна. Тя отговори на няколко въпроса специално за читателите на в. „Учителско дело”.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
Казуси, свързани с кариерното развитие на педагогическите кадри Заемане на длъжността „старши учител“

Уредено е в чл. 71 от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти: „(1) Длъжностите „старши учител" или „старши възпитател" се заемат от лица, които освен завършено висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността, определени съгласно приложение № 1:

1. заемат длъжността „учител" или „възпитател";

2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат период на атестиране по чл. 49, ал. 3;

3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;

4. имат оценка от последното атестиране, не по-малко от „отговаря на изискванията".

Направление „ Професионално-творческа защита“, СБУ бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
БЛИЦ-ИНТЕРВЮ С ЦВЕТОМИР НИКОЛОВ И АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ОТ „ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ“: СБУ е реален и ефективен партньор, с когото ще работим за въвеждането на иновации, дигитализация и активно актуализиране на учебния модел спрямо потребностите на 21. век

Дейността на фирма „Юнион Интерактив“ е насочена конкретно към директорите, учителите, учениците и техните потребности за един модерен подход на обучение, съобразен с най-новите тенденции в образованието. Основният фокус се поставя върху решения, които са доказали и продължават да доказват своята добавена стойност в процеса на обучение. Интерактивност, визуализация, дигитализация, виртуална реалност - това са основните концепции, които „Юнион Интерактив“ подкрепя чрез своята дейност. Начинът на работа на фирмата е изцяло съобразен с действителността в България и цели въвеждането на цялостни решения, заедно с монтаж и обучение на кадри, за да може иновациите успешно да навлязат в процеса на обучение и да бъдат използвани и на практика.

- Уважаеми господа, Вашата фирма „Юнион Интерактив“ предлага завършени иновативни решения за модернизация на учебния процес в българското училище. Защо се насочихте към сектор „Образование“ и избрахте за предмет на дейност промяна на визията на учебния процес?

Цветомир Николов: - Качественото образование е един от основните признаци на модерното и развито общество. В същото време това е един от секторите, които трябва да търпят значителни промени и подобрения. Образованието трябва да подготвя адекватни и адаптирани към реалността млади хора. Имайки предвид с какви темпове се развива светът около нас – в професионално, социално, технологично и научно отношение, смятам, че образователният модел в училище в момента трябва да „галопира“, за да постигне тази цел. В този смисъл, ние се насочихме именно към този сектор, тъй като в момента той се нуждае от внимание и подкрепа на всички нива. Според мен това трябва да бъде постоянен приоритет, особено в България!

Относно втората част на въпроса, учебният процес е реалното проявление на образованието. Ние искаме да видим реална и ефективна промяна там. Разбира се, лично аз съм на мнение, че има много позитиви, които са незаменими в сегашния учебен подход. Но когато виждаш възможност за оптимизация, е добре тя рано или късно да се случи. Иначе, в най-добрия случай, тъпчем на едно място.

Александър Николов: - Светът в момента се променя с бързи темпове във всяко отношение. Ние работим различно, комуникираме различно, приемаме информация по различен начин! Образованието на 21. век не трябва просто да предоставя знания и умения, приложими на пазара на труда. Образованието днес трябва да бъде ориентирано и към креативност, културна и социална отговорност, разрешаване на проблеми, комуникация, продуктивност, технологични познания и мн., мн. др. Всичко това предполага една промяна, или по-скоро, подобряване на учебния модел и на учебния процес като цяло. Това е и нашата цел и желание – да работим с училищата и да предлагаме решения, които модернизират образованието, правейки го адекватно на динамичната реалност, около нас, без да променяме изначалната му мисия и идея!

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
Партньорство за разкриване на възможностите и предизвикателствата пред развитието на световното образование Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, участва в първата в Европа Глобална конференция на влиятелната Международна мрежа за равен достъп до образование Teach for All. Форумът се проведе в периода 25-27 октомври 2016 г. в Американския университет в Благоевград и събра над 400 образователни експерти и международни лидери в сферата на образованието от 43 страни с провокативната тема „Да си представим образованието по различен начин”. Съорганизатор на конференцията в България е българският представител в мрежата Teach for All – „Заедно в час“, с подкрепата на Фондация “Америка за България”.

Основна цел на събитието бе да разкрие възможностите и предизвикателствата пред развитието на световното образование в ерата на глобализация. Както и да се превърне в платформа за обмяна на добри практики и идеи от успешни иновативни училища, които да помогнат за осигуряването на достъп до качествено образование на всяко дете в ХХІ век.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе активно участие в сесията на форума „Споделените решения за предизвикателства в образованието в Европа”, посветена на проекта „Нов път за нови таланти в образованието”, по който си партнират Австрия, Испания, Латвия, Румъния и България. У нас той е осъществен от водещ партньор Министерството на образованието и науката. Представители на институциите, ангажирани с осъществяването на иновативния проект на Европейската комисия, който има за цел да тества политики в областта на привличането, обучението, задържането на мотивирани и подготвени специалисти в областта на образованието, представиха конкретните си постижения. Експертите акцентираха и на социалното партньорство с учителските синдикати, което гарантира осъществяването на целите. Те приветстваха личното присъствие на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева на конференцията. За тях беше важно да чуят мнението на СБУ за проекта.

Велина АНТОВА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
Ние, учителите, заедно със СБУ носим възрожденски плам в сърцата си, да будим умовете На Първи ноември, в Деня на народните будители, се покланяме на хилядите знайни и незнайни книжовници, учители, просветители, борци за национално освобождение, пробуждали вярата, силата, оптимизма на народа ни в трудни времена на насилие, отчаяние, бездуховност.

Първи ноември, Денят на будителите, е памет, поглед, взрян в миналото, но той е и ден - нов старт, нова цел към нашето бъдеще. Увереност, стабилност и сигурност в динамичната ни и все по-сложна професионална дейност ни дава Синдикатът на българските учители, който със своите структури в цялата страна активно работи именно за това бъдеще.

Мариана КАРАДЖИКОВА, старши учител в 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
Посланикът на Сирия у нас посети Централата на СБУ На 13 октомври т.г. в Централата на Синдиката на българските учители на работно посещение бе посланикът на Сирия у нас Н.Пр. Надра Саяф. По време на срещата д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, запозна госта със системата на българското средно образование и политиките на Синдиката. Обсъдени бяха идеи за по-нататъшно партньорство в областта на образованието, както и подкрепа за възможностите при образованието на сирийските деца-бежанци, живеещи и обучаващи се в България. Поставен бе акцент, че учителските синдикати по света работят за мир, разбирателство, добруване и провеждат политики за осигуряване на равен достъп до образование на всички деца.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
Успяваме в синдикалната си дейност!
Това е главният извод от есенните съвещания
в областите Габрово, Велико Търново и София-град
Когато се готвех за традиционните есенни съвещания с актива на СБУ в областите Габрово, Велико Търново и София-град, случи се, прочетох в едно списание приблизително следното: „Ако не успяваме да планираме, то планираме да не успяваме.” Споделям това, защото мисля, че в тази игра на думи се крие нещо много важно, което изразява цялостната ни професионална и синдикална дейност, ключът за гаранцията на нашия успех. И това бе потвърдено на съвещанията в трите области. На първо място, това е необходимостта да се идентифицират и откроят актуалните задачи, които стоят пред синдикалния актив, да се изяснят основните политики в образователната система, особено новостите. Да се насочи колегията към основните приоритети в работата ни като синдикалисти. Не на последно място, да се сподели положителен опит. Цялата квалификационна дейност, в частност и синдикалните обучения, да се извършват целенасочено, планомерно.

Желю ИВАНОВ, гл. експерт в СБУ бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
Д-р Иглика Мишкова, уредник в Националния етнографски музей при Българската академия на науките: „Музеят и училището могат да бъдат ефективни партньори за по-качествено образование на българските деца“ Светла СТРУМИНА бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
XVII годишна конференция на Сдружението на учителите по история в България От 9 до 10 септември 2016 г. за 17-и пореден път Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите при СУ „Св. Климент Охридски” стана домакин на годишната конференция на Сдружението на преподавателите по история в България.

Сдружението на преподавателите по история е основано през 1998 г. от група ентусиасти начело с проф. Р. Кушева, като неговата основна цел е да популяризира новостите в преподаването на история сред колегията и да разпространява добър български и европейски опит. От 2001 г. Сдружението издава и списание „Диалогът в историята”, което е основно поле за изява на българските учители по история и публикува добри европейски практики. С годините конференциите се утвърдиха като място за среща на колегите и обмяна на опит.

Тази година основната тема беше „Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история”, като акцентът бе върху „История, общество и медии”. Голям интерес предизвика участието на доц. д-р К. Грозев и проф. Р. Михнева, които представиха една област, все още малко позната у нас, а именно публичната история. Те запознаха участниците в конференцията със същността, особеностите и начините на употреба на публичната история.

УД бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ОТ НЕГОВО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО ЗНЕПОЛСКИЯ ЕПИСКОП АРСЕНИЙ: Учителите са достойни народни будители, които Бог е дарил с мъдрост, търпение, мъжество и безстрашие пред предизвикателствата

Всеки народ има своя история, своя култура и свой език и никой благоразумен човек няма да пренебрегне историята си, да забрави езика си, да потъпче вярата си или да забрави светините си. Днес чрез доброто намерение и чрез сърдечния вопъл и желание на дълбоко уважавания председател на Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева сме се събрали на най-високото място в Родопа планина, за да отправим свята молитва за мир, добруване, благоденствие, здраве, за просперитета на образованието и за всичко добро. Възнасяме своята молитва към Бога от мястото, където се съхранява частицата от Светия Кръст Господен. Нека Божията благодат да осени нашите чувства, за да може тук събралите се учители – достойни народни будители, да придобием по-голяма мъдрост, търпение, мъжество и безстрашие пред предизвикателствата, с които се сблъскваме всеки ден при възпитанието и обучението на учениците и младите хора в общочовешки ценности и християнски добродетели.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
ОТЗИВИ НА ГОСТИТЕ НА МОЛЕБЕНА, КОЙТО СБУ ОРГАНИЗИРА НА КРЪСТОВА ГОРА ЗА ЗДРАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Заедно със СБУ работим за просперитета на българското образование

Димитринка ХРИСТОВА бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
СБУ има мисията на водач, свързващ светлината на духовността със знанието Споделено от участници в молебена, организиран от Синдиката на българските учители за здраве, успех и благоденствие на учителите, децата, учениците и работещите в образователната система, на 8 октомври 2016 г. на Кръстова гора

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
Моят вестник
Или пет основателни причини, за да обичам да чета вестник „Учителско дело”
В електронния ХХІ век, когато чрез Интернет сме засипани с огромно количество информация за какво ли не, аз пък не мога да си представя натовареното си учителско ежедневие без нашия вестник „Учителско дело”. Готова съм да обоснова защо съм такава заклета традиционалистка.

Марияна ПЕТРОВА, старши учител по български език и литература в ОУ „Акад. Даки Йорданов”, гр. Омуртаг, председател на ОбКС на СБУ, гр. Омуртаг бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
5 ОКТОМВРИ: В България тържествено чествахме Световния ден на учителя Пред Паметника на българските учители - народни будители, разположен между Дома на учителя (Централата на Синдиката на българските учители) и православния храм, носещ името на българските първоучители - „Св. Седмочисленици”, тържествено бе отбелязан 5 октомври - Световният ден на учителя. Станал традиция, този ден има за цел да мобилизира държавните институции и неправителствени организации за подкрепата на учителите, за решаване на най-важните проблеми в образователните системи във всяка държава и в световен мащаб. И днес празникът е изпълнен със социални послания и насочва общественото внимание върху най-значимата и отговорна работа на учителите в цял свят. През 2016 година мотото на професионалния учителски празник има ключово за бъдещето на света послание: „Ценим учителите, подобряваме техния статус.”

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Правителството отпуска 223 млн. лв. допълнително за обезпечаване на Закона за предучилищното и училищното образование през 2017 г. За следващата година можем да дадем допълнително 223 млн. лв. за образование, обяви министър-председателят Бойко Борисов след среща с президента на КНСБ Пламен Димитров и с председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, която се състоя в МС. В нея участва и министърът на финансите Владислав Горанов, както и председателят на Комисията по образованието и науката в 43. НС Милена Дамянова.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ „ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ЧЕТЕНЕ“: Учениците от столичното 7. СУ “Св. Седмочисленици“ се включиха в Проекта Емоционално и вълнуващо бе на 5 октомври т.г. в класната стая на 2 „ г“ клас на 7. СУ „Свети Седмочисленици“ в София. Поводът бе старта на националния проект „Грамотност чрез четене“ в чест на Световния ден на учителя. Иницииран от Ротари клуб Филипопол и комитет Ротариански групи за действие и подкрепен от Министерство на образованието и Синдиката на българските учители, Проекта има за цел повишаване на грамотността и мотивацията за четене сред децата и учениците от различни класове и постигане на удовлетворение от четенето в присъствието на значими личности от българския обществен, културен и политически живот на страната ни. В празничния ден гост на „първото пилотно четене“ в училището бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Както повелява традицията тя дари директора на училището Маруся Никова и класния ръководител Даниела Марашева с подаръци от СБУ, изработени по повод Световния ден на учителя и комплект лимитирани издания на „Рибния буквар“ и „История Славянобългарска“, и бе посрещната с хляб и дарове, направени от децата и техните родители с посланието „да не спира да дарява обич и познание“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Столичното 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ се включи в националния проект „Грамотност чрез четене“ На 5 октомври – Световния ден на учителя, в цялата страна стартира националната кампания „Грамотност чрез четене“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители. По повод реализацията на кампанията специален гост в столичното 2. СУ „Емилиян Станев“ с директор Елеонора Лилова бе Диян Стаматов – зам.-министър на образованието и науката. В словото си той поздрави ръководството и учителите с 5 октомври и им пожела сили, успехи и търпение при ограмотяването и възпитанието на младото поколение в любов към четенето и книгите.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Градивно сътрудничество за осигуряване на здравословни работни места за всички възрасти Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в конференция на тема: „Здравословни работни места за всички възрасти – постижения и проблеми в България.“ Форумът, организиран от Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) към КНСБ, се проведе на 30 септември т.г. в столицата като част от кампанията на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа.

Велина АНТОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Конкурс „Глобална учителска награда” Всички условия за кандидатстването можете да видите на интернет страницата www.globalteacherprize.org - бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Среща на традициите със съвремието: Столичната 99. ДГ „Брезичка” с нова модерна сграда за 4 детски групи „С много вяра и надежда и с много обич успяхме да сътворим мечтите на поколения педагози работили в тази сграда. Днес откриваме срещата на традициите със съвремието. Благодаря на хората, които ни помогнаха да сбъднем мечтите си” - с тези думи Иванка Харбалиева, директор на столичната 99. ДГ „Брезичка” постави началото на тържествената церемония по откриването на новата сграда към детската градина.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Проект „Обичам моето училище” Тържествено бе финализиран проектът „Обичам моето училище”, реализиран със съвместни усилия на екип на столичното 139. СУ „Захарий Круша”, ръководен от директорката Румяна Дончева и Албена и Артър Спърлинг от английската Фондация “ЛайтСор“. На тържеството присъстваха официални гости от Столичната община, РУО на МОН – град София, район „Лозенец”, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”, родители и ученици. Целта на проекта е да се подобри учебната среда в училище чрез цветовете, формите, думите, които оказват влияние върху психичното, емоционалното и физическото състояние на учениците. Новият акцент включва два параметъра: цвят и знак. Външните изразни средства „водят” наблюдаващия към вътрешната същност.

Доц. д-р Райна ЗАХАРИЕВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Обявиха резултатите от Осмия национален конкурс за учители творци За осма поредна година издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ предоставиха възможността на действащи учители и директори от училища и детски градини в цялата страна да вземат участие в Националния литературен конкурс за учители творци. Техните авторски произведения – стихотворения, разкази и есета, бяха оценени от престижно жури в състав проф. Боян Биолчев, проф. Валери Стефанов и поетът Бойко Ламбовски, а списък с отличените автори, чиито литературни творби ще бъдат публикувани в общ сборник, може да бъде намерен на сайтовете на двете издателства: www.anubis.bg и www.bulvest.com.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
В Деня на учителя се състоя Първата церемония за връчване на езикова диплома DSD I в НФСГ На 5 октомври - Световния ден на учителя, в аулата на Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) се проведе първата церемония по връчване на езикова диплома DSD I степен за владеене на немски език. Сертификатите, които са официално признати от Конференцията на министрите на образованието и културата в Германия, бяха връчени на 13 ученици от единадесети и дванадесети клас на НФСГ лично от Йорг Каснер - координатор и консултант за немски език към Централната служба за училищно дело в чужбина при Посолството на Федерална република Германия. По случай празника председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева изпрати специален поздрав до ръководството, учителите и учениците на НФСГ, с пожелание за още много успехи при надграждането и обогатяването чуждоезиковата подготовка и компетентности на младите хора.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Онлайн порталът „Образование на русском“ предлага безплатно обучение Онлайн порталът на московския Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“ предлага своя проект „Образование на русском“. Той включва богато разнообразие от възможности за онлайн обучение, за осъществяване на контакти с преподаватели, както и достъп до литературни източници, информация за олимпиади и конкурси и др.

На сайта https://pushkininstitute.ru подробно са разработени различни раздели.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Водата – извечни послания Предлагаме Ви заедно да надникнем в Микрокосмоса на Водата чрез авторската изложба на Иван Тодоров, разположена на открито със съдействието на Столичната община в градинката пред „Кристал“, срещу Централния военен клуб (05-20.10.2016 г.). В този си формат изложбата няма световен аналог и поставя пред съвременната наука уникални въпроси, на които следва да бъде даден отговор. Тези въпроси касаят здравословните и безопасни условия на труд в среда на рязко увеличени вредни вълнови енерго-информационни въздействия.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
5 ОКТОМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ
Ценете учителите, подобрявайте статуса им
На 5 октомври милиони хора от всички континенти честват Световния ден на учителя. Наситен с професионални и социални послания, той носи закономерна гордост за българските учители - утвърден от ЮНЕСКО през 1994 г., празникът се учредява по идея на българското представителство. Предложението е подкрепено от Интернационала на образованието (ИО), като отбелязването на Световния ден на учителя се превръща в традиция и цели ефективното обединяване на обществото и институциите за решаване на най-важните проблеми в образователните системи на всяка държава и в световен мащаб.

Днес Световният ден на учителя се чества под егидата на Интернационала на образованието, вкл. и на Европейския синдикален комитет за образование, които обхващат близо 400 организации с над 32 милиона работещи в образованието от 172 държави. По искане на Синдиката на българските учители, който от 1994 г. отбелязва празника, Световният ден на учителя бе утвърден в нашата страна с Решение на Министерския съвет на Република България № 697 от 29.09.2006 г.

Тази година професионалният учителски празник има ключово за бъдещето на света послание. През 2016 г. мотото на Световния ден на учителя е: „Ценете учителите, подобрявайте техния статус“ („Valuing teachers, improving their status“), и е в пряка връзка с избора на датата 5 октомври. На 5 октомври 1966 г. Организацията на ООН за образование, наука и култура - ЮНЕСКО и Международната организация на труда (МОТ) на специална съвместна конференция в Париж приемат историческата Препоръка относно статуса на учителите. Днес, 50 години по-късно, тя продължава да бъде актуална.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА Председател на Синдиката на българските учители бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката към 43-ото Народно събрание „Днес държим в ръцете си ключа към промяната“ Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката „Важно е да осигурим мотивиращи и подкрепящи учителя политики“

Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
В навечерието на Световния ден на учителя откриха училищния Библиотечно-информационен център „Кирилица“ В навечерието на 5 октомври - Световния ден на учителя, по идея на братята и сестрите от Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Св. София“ в 44. СУ „Неофит Бозвели“, район „Подуяне“ в столицата, бе открит първият по рода си Библиотечно-информационен център, проектиран по уникален интериорен дизайн на тема „Кирилица“, вдъхновен от старобългарската азбука.

Във връзка с 5 октомври – Световния ден на учителя, ръководството на Синдиката на българските учители се срещна с неправителствени организации, както и с учителската колегия на столичното 44. СУ „Неофит Бозвели“, и високо оцени работата на учителите, представените добри педагогически практики, откритата изложба с хуманитарна насоченост по повод празника. Поздравени бяха учителите и учениците с успешната реализация на идеята за Библиотечно-информационен център „Кирилица“, допринасящ с реорганизацията на учебното пространство за по-ефективен и качествен учебно-възпитателен процес.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Станимира Хаджимитова, директор и основател на Фондация "Джендър проект в България" „Със СБУ сме заедно, защото промяната в мисленето и действието изисква обединени усилия“

Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Подобряването статуса на учителите е цялостен процес, който изисква време и съвместни усилия от всички ни Какво привлича един млад човек към учителската професия, как той избира училището, в което иска да преподава, кое го мотивира, за да пожелае да бъде член на Синдиката на българските учители? В навечерието на 5 октомври - Световния ден на учителя, попитахме за всичко това двама млади учители - Захари Вучев и Иван Стоянов, които са и заместник-директори по учебна дейност и иновативни образователни технологии в 18. СУ „Уилям Гладстон“ с директор Величка Стойчева. Уникално за страната, с близо 110-годишна история, 2402 ученици и над 140-членен учителски колектив, училището, което се намира в столичния район „Възраждане“, е еталон за съвременно учебно заведение с иновативни методи на преподаване, непрестанно подобряваща се материална база и педагогически колектив, постоянно усъвършенстващ професионалните си компетентности и квалификация. Училището активно работи по проблемите на гражданското образование, има успешни партньорства с учебни заведения от всички континенти и реализира впечатляващи проекти. 18. СУ е първото в България, което въвежда корейски език в задължителната си програма след седми клас. Днес учениците му имат възможност да изучават седем чужди езика (шест от които - още от първи клас) и са редовни участници и победители на общонационални и международни езикови конкурси, като успешно се представят на световните стандартизиращи изпити.

Светла СТРУМИНА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ
Литературен паметник на загиналите българи по време на Първата световна война
След фундаменталните монографии за Балканските войни и за Втората световна, академик Георги Марков обогатява историческата наука и радва читателите на исторически анализи с новия си забележителен труд - „Голямата война и българският меч над балканския възел 1914-1919” в две части: „Заплитането” и „Разсичането”.

Думите, които читателят най-напред ще прочете, са: ”Печелим битките. Но губим войната. Юнаци, вие изпълнихте дълга си към Отечеството! Вечна ви слава и спете в мир!” В Първата част на този фундаментален исторически труд се разкриват причините за развяването на бойните знамена само две години след националното крушение в края на Втората балканска война, за да бъдат „поправени неправдите” и „всички българи да се съберат под общата държавна стряха”. Изборът и намесата на България в Първата световна война са със същите съдбоносни последици, които ще тегнат върху плещите и на бъдните поколения.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Проведе се петото заседание на Форума за дуално образование Една година след официалния старт, на 26 септември т.г. Форумът за дуално образование за пети пореден път събра в София представителите на всички заинтересовани страни, отговорни за въвеждането на дуалното образование у нас - държавни и местни институции, браншови камари и бизнес организации, синдикални и работодателски организации, представители на Българо-швейцарската търговска камара, Българо-австрийската търговска камара, Германо-българската индустриално търговска камара и др. Участие в заседанието на Форума взеха и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, експерти от МОН и МТСП, директори на водещи професионални гимназии от столицата и страната и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Стартира националният проект „Грамотност чрез четене“ По повод отбелязването на 5 октомври – Световния ден на учителя, в цялата страна ще стартира националният проект „Грамотност чрез четене“. Той е иницииран от Ротари клуб - Филипопол и комитет Ротариански групи за действие и ще бъде реализиран с подкрепата на МОН и Синдиката на българските учители. Ограмотяване чрез четене е проект, който цели да провокира и мотивира българските ученици от различни класове да четат своите любими книги в присъствието на значими личности от българския обществен, културен и политически живот на страната ни.

Стартът на инициативата ще бъде поставен на 5 октомври т.г. във всички областни центрове в страната. Гости на първото „пилотно четене“ в столичните училища ще бъдат председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.- министърът на образованието и науката Диян Стаматов и др.

УД бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Справянето с бежанската криза е отговорност на институциите не само на национално, но и на глобално ниво Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ взе участие в инициираната от КНСБ международна кръгла маса на тема: „Бежанската криза – национални рискове, регионални измерения и мерки за овладяването ѝ“ , която се проведе на 19 септември 2016 г. Във форума участваха още: Пламен Димитров, президент на КНСБ, Зорница Русинова - министър на труда и социалната политика, Филип Гунев - зам.-министър на вътрешните работи, Петя Първанова - председател на Държавната агенция за бежанците, Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ, Димитър Манолов - президент на КТ „Подкрепа“, представители на общински съвети, специализирани структури, образователни заведения, федерации и синдикални организации, медии и др. Форумът имаше за цел да дискутира проблемите на интеграцията на бежанците и опасността за националната ни сигурност, както и предизвикателствата, пред които са изправени националната и местната власт

Ефективни мерки за овладяване на кризата в международен план представиха по време на събитието Естер Линч - конфедерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, и Матайс льо Рут - представител на Върховния комисариат на бежанците към ООН за България.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
Пазете учителя и го обичайте! За 15-и септември като за едни много важен ден. И за вдъхновението ни от него, което трябва да ни съпътства през цялата година. С надеждата да гледаме все така празнично към училището като към духовен храм, да пазим неговите свещенослужители – учителите, и да ги обичаме!

Велина АНТОВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
17 СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА СОФИЯ Градът, който върви напред с хилядолетния си дух

С талантите на младите, с вдъхновението на творците, с идеите на знаещите, с мечтите на своите граждани

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
Дуалното образование – надежда и шанс за младите хора В началото на учебната 2016/2017 г. близо 400 ученици прекрачиха прага на 16 професионални гимназии в 11 града в цялата страна, за да се обучават в общо пет професии по системата „учене чрез работа“ по швейцарски модел в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Официалният старт на новата учебна година в столичната Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ бе даден на 16 септември т.г. лично от президента на Р България Росен Плевнелиев, в присъствието на посланика на Швейцария Н.Пр. Денис Кнобел, зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов и представители на бизнес средите у нас. 27 ученици от 9. клас стартираха обучението си по професията „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“. С подкрепата на проект „ДОМИНО“ те ще се обучават в реална работна среда в една от шестте фирми, партньори по проекта – „Нестле“, ЧЕЗ, „Фесто“, „Алфалифт“, ЛЕМ и „Райхле и Де-Масари“. Всеки месец през тази и следващата учебна година учениците ще получават по 50 лева стипендия, осигурени по проекта. С всяка следваща година по време на 4-годишното си обучение ще се увеличава периодът на обучение в реална професионална среда. Възнаграждението за положения от учениците труд в последните две години от гимназиалния етап ще бъде в размер на 90% от минималната работна заплата за страната.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
На добър час! На 15 септември 2016 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе официален гост на тържественото откриване на новата учебна 2016/2017 г. в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ в квартал „Факултета“ на район „Красна поляна“ - Столична община. Тя бе изключително сърдечно приветствана от учителите и всички присъстващи на церемонията в училището, което избра сред над 50-те отправени до нея покани от столични учебни заведения. С над 1150 ученици и 60 учители 75. ОУ е единственото училище в квартал „Факултета“.

Светла СТРУМИНА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Форум с енергия за бъдещето Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката, организираха от 1 до 5 септември т.г. в СОК „Камчия” семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” - 2016 г. Форумът е заключителна част от едноименния конкурс, който се провежда за трета поредна година по инициатива на СБУ.

Велина Антова, Таня Леонидова бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Състоя се първото за учебната 2016/2017 г. заседание на Отрасловия съвет На 14 септември т.г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за учебната 2016/2017 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката, в качеството му на председател на Отрасловия съвет. В заседанието участие взеха д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Красимир Попов – зам.-председател на СБУ, Пламен Иванов – главен експерт в Централата на Синдиката, директори на дирекции в министерството, както и всички национално представени синдикални и работодателски организации в системата на средното образование.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Представяне на проект за Наредба за приобщаващото образование;

2. Представяне на проект за Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“;

3. Разни.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Откриха нов Дигитален център в Столичната библиотека По повод 17 септември (Денят на София) и Европейските дни на наследството Столичната библиотека откри нов и съвременен Дигитален център, който ще съхранява книжната памет на София. В приветствието към гостите директорът на библиотеката Юлия Цинзова сподели, че модерната технология е внедрена благодарение на два европейски проекта: „Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет“ и „Културно наследство и съвременни изкуства”, реализирани съвместно със Стoличната община. По думите й центърът ще даде възможност на българския читател – ученици, студенти и преподаватели, да се докосне до много стойностни произведения, стоейки си вкъщи и ползвайки сайта на библиотеката. Сред официалните гости на откриването бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столичната община, Мария Ачкова – кмет на район „Срeдец, доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви“, проф. Михаил Неделчев от НБУ, доц. д-р Елка Трайкова – директор на Института за литература към БАН, много интелектуалци и граждани на София.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Християнските ценности сред децата и учениците В приятна творческа атмосфера в СУ с изучаване на чужд език „Ал. С. Пушкин”, гр. Варна, се проведе среща на директори на учебни заведения и председатели на организации на Синдиката на българските учители с Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан. Срещата, на която присъстваха повече от 130 участници, бе ръководена от д-р Венцеслава Генова, началника на РУО – гр. Варна, и Веселин Рашев - председател на ОбКС на СБУ, координатор за област Варна и член на ИК на СБУ. На събитието присъства и Светлан Илиев, председател на работодателската организация.

Веселин РАШЕВ, председател на ОбКС на СБУ, координатор за област Варна и член на ИК на СБУ бр. 27 от 19 септември 2016 г.
ПОКАНА Столичната община и Националната спортна академия „Васил Левски” организират Трета научнопрактическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”

- бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Столичната образователна система в началото на учебната 2016/2017 г.: Устойчиво качествено образование се постига с професионализъм, в екипност и с градивен диалог между социалните партньори София-град – знак за качество в средното образование. Под този слоган на 12 септември т.г. в заседателната зала на НИМ в София се проведе съвещанието със софийските училищни директори, организирано от РУО на МОН, София-град, с началник Ваня Кастрева. Участваха специалисти от дирекция „Образование“ на Столичната община и МОН, представители на други столични общински и републикански образователни институции, сред които и на Синдиката на българските учители. Официални участници в събитието бяха г-жа Снежана Дукова – депутат в 43. Народно събрание, г-жа Меглена Кунева – вицепремиер и министър на образованието и науката, г-н Тодор Чобанов – заместник-кмет на София.

Велина АНТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
СПОДЕЛЕНО Благодарим на СБУ и на неговите партньори, че дадоха поле за изява на учителите, които имат сърце и познания да откриват и развиват детския талант Велина Антова и Таня Леонидова бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Работилница за четене В рамките на семинара се проведе и творческа „Работилница за четене”. Тя бе ръководена от проф. д.п.н. Мариана Мандева - преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, катедра „Начална училищна педагогика”, с участието на Анелия Николова – възпитател в ПИГ, първи клас в ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново, и докторант на Великотърновския университет, и студентките от специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика” (ОКС „бакалавър”, редовна форма на обучение, трети курс) на ВТУ Петя Георгиева и Христина Димитрова.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Кръгла маса „Изкуства в образованието” В рамките на програмата на семинара се проведе кръгла маса на тема „Изкуства в образованието” с модератори доц. д-р Райна Захариева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ и Величка Николова, директор на столичното 144. СУ ”Народни будители”. Дискутираната тема е нова и разширяваща се област на психолого-педагогически научно-практически изследвания, базирана на обучение и учене с помощта на изкуствата. Целта на кръглата маса бе чрез използване на изкуствата в образованието да се насърчи творчеството в децата и учениците, което да допринесе за креативност чрез художествено изразяване, чрез музика и драма, танци и хореография, изобразително изкуство (визуални изкуства) и творческо писане и поези.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Хайде на хорото! Опа, иха, а така... От българско, по-българско настроение завладя всички в творческата работилница „Хайде на хорото”, организирана от СБУ. Тя се проведе под ръководството на прекрасните майстори на танца старши учител по хореография Росица Атанасова и учител Донислав Донев при 144. СОУ „Народни будители”, гр. София. В емоционалния творчески час с ентусиазъм и усърдие се включиха над 30 учители и директори на детски градини, училища и ОДК.

Велина АНТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Училище на бъдещето Представяте ли си класна стая, в която учителят преподава урока, като използва лаптоп и мултимедиен проектор, чрез които демонстрира на класа презентации по своя учебен предмет, озвучени с различни музикални инструментали? Представяте ли си класна стая, в която да цари тишина и спокойствие, а учениците да са усмихнати и съсредоточени в разказа на учителя или креативни в зададената им от него екипна работа? Няма агресия, няма апатия към урока, ученето и четенето не са мъчение, а удоволствие и за двете страни в акта на общуване–възпитаване–преподаване. Учителят е партньор и приятел, който стимулира индивидуалността и различността. Учителят се интересува от съвременните изследвания в своята област, има много добра компютърна грамотност, ползва интернет и може да създава мултимедийни уроци. Учениците обичат да учат и ходят с радост на училище. Не, това не е приказка. Голяма част от нея вече е реалност.

Маргарита ВАСИЛЕВА, старши учител по БЕЛ в 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу”, гр. София, носител на Специалната награда на Областния управител на област София-град бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Европейско сътрудничество Интервюта на Ивайла Василева с Мартин Ромер, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование; Георги Труханов, председател на профсъюза на образованието и науката в Украйна и Негин Джураева, ръководител на младежката секция в профсъюза на на образованиетио в Таджикистан

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Партньорства Интервюта на Велина Антова с Мария Минчева – директор на дирекция „Образование в Столична община, Пенка Игнатова - директор на дирекция „Образование, младежка дейност и спорт” в община директор на дирекция „Образование, младежка дейност и спорт” в община Велико Търново и Маринела Петрова – директор на дирекция „Образование, здравеопазване и социални дейности” в община Враца. Велина АНТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Приключи третото издание на Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката, организираха от 1 до 5 септември т.г. в СОК „Камчия” семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”. Форумът е заключителна част от едноименния конкурс, който се провежда за трета поредна година по инициатива на СБУ.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Дванадесетата учителска спартакиада с международно участие - поредното запомнящо се събитие на СБУ Дванадесетата учителска спартакиада на Синдиката на българските учители с международно участие се проведе от 12 юли до 17 юли 2016 г. в курортния комплекс “Св. св. Константин и Елена”. Сред основните цели на инициативата на СБУ са популяризиране и утвърждаване на спорт за здраве сред заетите в системата на средното образование, както и разширяване на сътрудничеството и солидарността сред представителите на най-благородната професия – учителската, от различните страни.

И ОЩЕ ЩРИХИ ОТ XII УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ: Една такава голяма инициатива за учителите може да направи само СБУ; Благодарим на СБУ, че всяко лято ни зарежда с тази уникална емоция

НИКОЛАЙ РАДУЛОВ, ГЛАВЕН СЪДИЯ НА ИГРИТЕ: Учителите се отличават със своя заряд и желание за победа в честна и чиста игра

Велина АНТОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ СБУ дава сигурност, ражда приятелства и формира лидери в спорта Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО - 2016: Да формира и мотивира българските учители да бъдат лидери, е един от основните приоритети на СБУ Верен и последователен в своите политики за качествено образование, Синдикатът на българските учители показа, че задава моделите не само в кариерното развитие и усъвършенстване на квалификацията на педагогическите кадри, но и в грижата за развитие на компетентности за повече свобода при работа в мултикултурна среда. Доказателство за това е петото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО), учредена от СБУ, която се проведе в град Хисаря от 18 юли до 21 август т.г.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Промените, които влизат в сила от началото на учебната 2016-2017 г. според Закона за предучилищното и училищното образование УД бр. 26 от 12 септември 2016 г.
ИК „Анубис“ внесе 15 проекта на нови учебници за 1. и 5. клас в МОН Екипът на издателска къща „Анубис“, един от лидерите на пазара на учебници в страната, разработи и внесе за одобрение в Министерството на образованието и науката пълен комплект учебници за 1. и 5. клас. Оформлението на учебниците и за двата класа е с обща визия и е лесно разпознаваемо. Всички те са придружени от електронен вариант, който също е внесен за одобрение, а на оценителите е предоставен достъп до новата модерна платформа за електронни учебници на издателството – anubis-bulvest.kitaboo.com. Тя ще даде възможност на учители и ученици да ползват електронните учебници през всички видове мобилни устройства както онлайн, така и офлайн.

Автор: ИК „Анубис“ бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Два варианта на буквар и читанка за 1. клас внесе в МОН издателство „Булвест 2000“ Пълни комплекти нови учебници за 1. и за 5. клас (общо 17 на брой) внесе издателство „Булвест 2000“ в Министерството на образованието и науката за одобрение. Учебниците са създадени по новите учебни програми за съответните класове от водещи автори, художници, методисти и учители. Всички те са придружени от електронен вариант, който също е внесен за одобрение, а на оценители е предоставен достъп до новата модерна платформа за електронни учебници на издателството.

Автор: Издателство „Булвест 2000“ бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Благотворителна изложба на учениците от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски” бе открита в БНР През лятото учениците на столичното 143. ОУ „Георги Бенковски” с директор Ирена Дойчинова организираха благотворителна изложба съвместно с БНР в подкрепа на кампанията „Повече българчета за България”. Благородната инициатива, възпитаваща младите в духовно-нравствени ценности, се реализира по идея на учителя новатор Виолин Неделчев, носител на Специалната награда на Председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината - 2015”.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Партньорство за обучението по България зад граница Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в традиционната годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). Форумът на тема „Обучението по България – приоритет на държавата и на българските училища в чужбина” се проведе на 27 юли 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и отново събра български учители от всички краища за света.

Велина АНТОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Градивно партньорство за изграждане на демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание На 23 юни 2016 г. в сградата на Областната администрация на гр. Хасково се проведе регионална кръгла маса на тема „Съвременни предизвикателства пред ЕС“, етап от проекта на Фондация „Европейски институт“, реализиран в партньорство със СБУ - „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони”, в рамките на програма „Жан Моне“ и „Еразъм +“. Информация за проведените по проекта кръгли маси в областите: Хасково, Пазарджик, Видин и Плевен.

Велина АНТОВА и Светла СТРУМИНА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
289 българи ще учат безплатно в руски университети Всяка година над 15 000 студенти от близо 126 държави започват обучение за бакалавърска или магистърска степен, аспирантура, докторантура, стаж или специализация и допълнително образование в Руската федерация. Сега броят на кандидатстващите е над 4 и половина пъти по-голям от квотата на РФ за чуждестранни студенти. През последните 3 години в руските университети се обучават над 400 български студенти, възраждат се българските землячества. За тази година квотата за българи от 150 места е увеличена на 289. Светла СТРУМИНА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Подписан бе новият Колективен трудов договор за системата на народната просвета Националният колективен трудов договор бе подписана на 19 юни от Меглена Кунева - вицепремиер и министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, Юлиян Петров - председател на Синдикат „Образование“ към КТ „ Подкрепа“, Надежда Николчева - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Стефанка Балева - председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Аспарух Томов – председател на Независимия учителски синдикат към КНСБ.

УД бр. 25 от 27 юни 2016 г.
ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ, ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ УЧИТЕЛСКИ СЪБОР ОТПРАВИ НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО ПАТРИАРХ НЕОФИТ:
С признателност и уважение към Вас, български учители
Уважаеми учители,

Скъпи труженици на духовната нива на просвещението и образованието на българския народ!

Обръщам се към Вас, с най-искрени чувства на признателност уважение за високо моралната мисия, която имате и неуморния труд , който полагате за образованието и духовното просвещение.

- бр. 25 от 27 юни 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР: „МИСИЯ УЧИТЕЛ“
За бъдещето днес
На 19 юни т.г. в най-голямата зала в страната - „Арена Армеец” в гр. София, се проведе Национален учителски събор под наслов: „Мисия учител”. Той бе организиран от Министерството на образованието и науката в партньорство със Синдиката на българските учители и останалите синдикати и работодателски организации в системата на средното образование. Целта на инициативата бе учителите и обществеността да бъдат информирани за предстоящите промени, които произтичат от Закона за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 1 август 2016 г., да се формират нагласи за бързо осъществяване на произтичащите от него промени, както и повишаване на общественото признание на учителската професия. В събора участваха близо 12 хил. учители от цялата страна, избрани от педагогическите съвети от съответните учебни институции. В събора се включиха д.ик.н. Янка Такева председател на СБУ, Красимир Попов заместник-председател на Синдиката, членове на Изпълнителния комитет, областни координатори активисти на СБУ от различни краища на страната. Сред официалните гости бяха народни представители, кметове, началници на регионални инспекторати по образованието, представители на Българската академия на науките и др. Поздравителни адреси до националния събор изпратиха Цецка Цачева, председател на 41. Народно събрание и Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Послание към учителите по повод събора отправи и Негово светейшество патриарх Неофит.

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ НА ЕК ЗА СЕКТОР „ОБРАЗОВАНИЕ“:
Европейската комисия прие нова и цялостна програма за умения с цел повишаване пригодността за заетост на човешкия капитал в Европа
На 26.02.2016 г., Европейската комисия публикува своя „Доклад за България”, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на съществуващите макроикономически дисбаланси у нас. В него се прави оценка икономиката на България в светлината на изготвения от Европейската комисия „Годишен обзор на растежа”, публикуван в края на 2015 г. Като в самия обзор на Комисията, се препоръчват три основни приоритета за икономическата и социалната политика на ЕС през 2016 г., а именно:

• подновяване на инвестициите (планът Юнкер);

• продължаване на структурните реформи за модернизиране на икономиките на държавите членки;

• провеждането на отговорни фискални политики;

В доклада за България е направен задълбочен преглед на провежданите политики свързани с предотвратяването и коригирането на съществуващите макроикономически дисбаланси у нас. Изрично е подчертано, че наличните дисбаланси във финансовия сектор пречат на ефективността на финансовото посредничество и разпределянето на капитал в икономиката. От това произтича и един от основните изводи от доклада, а именно: „България ще трябва да положи допълнителни непрестанни усилия за реформи, за да възстанови потенциала си за растеж по начин, който ограничава макроикономическите дисбаланси”.

Димитър АСЕНОВ, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Започна обществена консултация по Европейския стълб за социалните права На 20 юни т. г. в Дома на Европа в столицата се проведе първата за България работна среща за обществена консултация по Европейския стълб на социалните права. Тя е продължение на обществената дискусия, чийто старт бе даден от Европейската комисия на 8 март 2016 г. Инициативата е част от работата на Комисията за по-задълбочен и справедлив икономически и паричен съюз. „Трябва да ускорим работата си за справедлив и истински общоевропейски пазар на труда. Като част от тези усилия ще поискам да бъде разработен европейски стълб на социалните права, в който да бъде взета предвид променящата се реалност на европейските общества и на трудовия свят, и който да служи като компас за подновеното сближаване в еврозоната. Този европейски стълб на социалните права следва да допълни съвместните достижения в областта на защитата на работниците в ЕС. Ще очаквам социалните партньори да играят централна роля в този процес. Убеден съм, че е уместно да започнем с тази инициатива в еврозоната, като същевременно бъде възможно други държави-членки на ЕС, да се присъединят към нея, ако желаят да направят това.“ - бе акцентът, който постави при обявяването на инициативата Жан-Клод Юнкер, председателят на ЕК.

Светла СТРУМИНА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Столичната 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ чества 55-годишен юбилей На 21 юни 2016 г. столичната 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ тържествено чества 55-годишен юбилей от своето създаване. Тържеството, което бе под патронажа на Цецка Цачева, председателя на 43. Народно събрание, и се проведе в зала „Света София“ на парламента, обедини в дух на сплотеност и съпричастие към каузата на Гимназията десетки настоящи и бивши нейни ученици и учители, родители, официални гости и приятели на 9. ФЕГ, сред които Лоран Атал, аташе по образователно сътрудничество във френското посолство, представители на администрацията на Столична община, на академичните среди и др. Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева изпрати поздравителен адрес, цветя и подарък до екипа и възпитаниците на Френската гимназия, които им бяха поднесени от Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ. Юбилярите бяха поздравени и от Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България и Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образование - София-град, която им връчи почетен плакет.

Светла СТРУМИНА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева с признание от СУС за принос в развитието на ученическото самоуправление На 20 юни т.г. в столичното 73. СОУ „Владислав Граматик“ се състоя церемония по награждаването на партньорски организации и изявени членове на Софийския ученически съвет (СУС) с принос за развитието на ученическото самоуправление. При откриването на тържественото събрание председателят на СУС Мария Димитрова сподели, че за трета поредна година учениците отличават обществени личности и членове на Софийския ученически съвет, които подкрепят каузите и инициативите на ученическата общност в град София.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Наградиха победителите в международните конкурси „Заедно в XXI век” и „Зелена планета”- 2016 На 10 юни т.г. под домакинството на Руския културно-информационен център в София за единадесета поредна година се проведе тържество, на което бяха наградени отличените през 2016 г. ученици в конкурса „София - Москва; България – Русия – вчера, днес и утре”. От седем години проявата е международна, преминава под мотото „Заедно в XXI век” и е с участието на хиляди ученици от България, Русия, Казахстан, Молдова, Приднестровска молдовска република, Украйна, Сърбия. Конкурсът е включен в Националния календар за извънкласни дейности на МОН. Организатори са фондация „Устойчиво развитие за България”, Синдикатът на българските учители, Националният дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Национално движение „Русофили”, НС на БАС, Форум „България – Русия”, СОК „Камчия” и др., със съдействието на Министерството на образованието и науката.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Градивно партньорство за изграждане на демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание Последното седмо обучение в град Кърджали постави финал на поредицата регионални обучителни семинари за преподаватели в цялата страна, по проект „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони” в рамките на програма „Жан Моне“ и „Еразъм +“, съвместна инициатива на СБУ и Фондация „Европейски институт“. То бе открито от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева с благодарност към областните координатори на СБУ Нела Арнаудова и на РС на КНСБ Ваня Караколева за област Кърджали, домакини на събитието, партньорите по проекта от Фондация „Европейски институт“ и приветствие към всички присъстващи учители от област Кърджали. „Тази наша съвместната инициатива се провежда във Вашия регион, заради географската специфика, високата квалификационна степен, която притежават учителите тук и доброто социално партниране с местната власт.“- бяха първите приветствени думи на г-жа Такева. След, което тя говори за ролята на съвременните знания, умения и компетентности, които трябва да притежават учителите за справяне с предизвикателствата на глобалния свят и Европейския съюз и потребността те да бъдат предадени на техните ученици, като основни фактори за личностното им развитие и формиране на нравствени и граждански ценности и добродетели. Председателят на СБУ акцентира и върху необходимостта от включване на нови изисквания, теми и приоритети при разработване на ДОС за гражданското образование и националната квалификационна рамка за усъвършенстване на педагогическите кадри, адекватни на реалната геополитическа и социалноикономическа ситуация в Европа, свързани с толерантността, сътрудничеството, мира, войната, тероризма и др. Директорът на Фондация „Европейски институт“ Любов Панайотова представи целите на обучението и резултатите от проведения дълбочинен мониторинг за проблемите и дефицитите, които съществуват при преподаване на Европейската тематика в училище и необходимостта от провеждането на този вид обучения, с цел подпомагане на педагогическата компетентност на учителите от основното и средното образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Ретроспективно за учителските събори В историята ни учителските събори като цяло са една уникална, самобитна и демократична форма за вземане на управленски решения, относно българските училища и българското образование. Началото им е поставено през 60-те години на ХІХ век. Те са вдъхновени от големите народни будители, като Петко Рачев Славейков, Христо Ботев, Васил Левски, Христо Г. Данов и др.

На Националния учителски събор „Мисия учител”- 2016 г.СБУ и МОН са заедно в подкрепа на мотивацията на учителя.

Велина Антова бр. 24 от 20 юни 2016 г.
Превенция на насилието в ежедневието Българо-френската научнопрактическа конференция „Превенция на насилието в ежедневието“ обсъди изследователски и практически резултати от наблюдения и проучвания на научните среди - психолози, юристи, философи, културолози, педагози, медици, представители на неправителствени организации, занимаващи се с тези социално значими проблеми, а именно превенцията на различните прояви на насилие в ежедневието: в училище, в работна среда, в медиите, на улицата. Конференцията, организирана от Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бе под патронажа и с личното участие на президента на Република България Росен Плевнелиев и се осъществи с подкрепата на Френския културен институт в София. Поздравителен адрес към всички участници бе прочетен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Димитринка Христова бр. 24 от 20 юни 2016 г.
Столичното ОДЗ № 171 „Свобода“ празнува 50-годишен юбилей ОДЗ №171 „Свобода“ в столичния район „Надежда“, една от най-модерните и дълголетни детски градини в страната ни, чества своя 50-годишен юбилей с великолепен и запомнящ се спектакъл с великолепен спектакъл и с можество иновативни постижения.

Светла Струмина

Светла Струмина бр. 24 от 20 юни 2016 г.
Столичното 133. СОУ откри скулптура на поета Александър Сергеевич Пушкин – патрон на училището Столичното 133. СОУ „Александър Сергеевич Пушкин“, с директор Даниела Борисова откри скулптурна композиция на патрона на училището в Централното фоайе на втория етаж. Празничното събитие се състоя в рамките на традиционната седмица на руския език, в чест на основоположника на съвременния литературен руски език - поета Александър Сергеевич Пушкин. Специален поздрав до учениците и екипа на училището по повод деня на руския език бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева с пожелание за още много успехи. Димитринка Христова бр. 24 от 20 юни 2016 г.
ПРИЯТЕЛСТВО С ТРАДИЦИИ Ученици празнуваха 1 юни в Посолството на Република Куба

На 1 юни учениците от две български училища - І ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Пазарджик, и СОУ „Неофит Рилски“, гр. Долна баня, Софийска област, със запомнящо се тържество празнуваха Международния ден на детето в Посолството на Куба в София. Те бяха специални гости на Н. Пр. Педро Пабло Сан Хорхе, извънреден и пълномощен посланик на Република Куба у нас, по изрична негова покана. На срещата присъстваха директори, помощник-директори, учители от училищата, както и Тамара Такова, председател на Асоциацията за приятелство „България - Куба“. Шестокласниците от І ОУ „Свети Климент Охридски“ по впечатляващ интерактивен начин и с изключително богата програма, включваща презентации, музикални и танцови изпълнения, представиха наученото от тях за Куба. Те почерпиха и с направени от родителите им сладки, чиято красива украса представяше пищните багри на кубинската флора. Учениците от СОУ „Неофит Рилски“ аплодираха талантливите изпълнения и се включиха във викторина, посветена на Куба.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
ДОЦ. БИСЕР ПЕТКОВ, УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ:
Успешното развитие на Учителския пенсионен фонд в голяма степен се дължи на отличното взаимодействие между СБУ и НОИ
Доц. д-р Бисер Петков е управител на Националния осигурителен институт от м. септември 2011 г. Преди това е избран от Народното събрание за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор” и заема този пост от м. март 2003 г. до м. май 2009 г. В периода 2002 - 2003 г. е председател на Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет. Започва професионалния си път през 1988 г. като редовен преподавател в УНСС, където през 2012 г. е избран за доцент по научна специалност „Финансов мениджмънт и борсова търговия“.

- Доцент Петков, неотдавна Националният осигурителен институт чества своя 20-годишен юбилей. През тази година се навършиха и 20 години от създаването на Учителския пенсионен фонд през м. март 1996 г. със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. Юбилеят, по традиция, е и повод за равносметка. Каква е Вашата равносметка по отношение на Учителския пенсионен фонд?

- Учителският пенсионен фонд (УчПФ) е първият у нас професионален пенсионен фонд. Той е създаден през м. март 1996 г. със Закона за фонд „Обществено осигуряване“ и функционира от 1 януари 1997 г. като извънбюджетна сметка до 2013 г., а от 2014 г., съгласно Закона за публичните финанси, се управлява като отделен бюджет. Администрирането и обслужването на фонда се извършва от Националния осигурителен институт (НОИ). Учителският пенсионен фонд е изграден на разходопокривен принцип, годишните приходи от осигурителни вноски се използват за покриване на разходите на фонда за същата година. През 20-годишния период на съществуване на УчПФ броят на пенсиите и добавките, изплащани от фонда, и стойността на неговите активи постоянно нарастват. Ако в края на 1998 г. от УчПФ са изплащани 1676 добавки към пенсиите на пенсионираните учители, то в края на 2015 г. този брой е 20 567.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РИО НА МОН – СОФИЯ -ГРАД
С признание и благодарност към съвременните будители на Софийската образователна система
Вълшебен валс в изпълнение на Музикален театър „Палечка“ потопи в празнична магия присъстващите на церемонията по връчване на годишните награди на Регионален инспекторат по образованието – София-град за цялостна дейност и изключителни постижения в развитието на столичното образование.

Тържественият 3 юни т.г. донесе особена атмосфера на гостите в театралната зала на Националния дворец на децата. Своята съпричастност и уважение към учителската професия и удостоените с почетните награди на РИО – София-град педагогически специалисти, изразиха зам.-областният управител на област София-град Живка Първанова, съветникът на министъра на образованието и науката Асен Александров, директора на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Милка Коджабашиева, директорът на дирекция „Образование“ в Столична община Мария Минчева, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации, директори, учители и др. Поздравление и цветя от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бяха поднесени от Желю Иванов, главен експерт в Централата на Синдиката.Поздравителен адрес бе прочетен от името на председателя на Комисията по образованието и науката към 43. НС Милена Дамянова. „С огромна благодарност за вашата отдаденост и с пожелание смелите идеи, новаторството и вдъхновението да бъдат с Вас в името на доброто образование на нашите деца“- се казваше в него по повод удостояването на най-заслужилите директори и учители в Софийската образователна система.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
65 ГОДИНИ ВДЪХНОВЕНИЕ И ТАНЦ
НУТИ – училище с достоен принос в българската култура и популяризирането й по света
През 2016 г. се навършват 65 години от основаването на Националното училище за танцово изкуство (НУТИ), гр. София, което открива млади таланти, вдъхновява ги, развива ги и предоставя възможности за обучението им в областта на класическия балет, модерния танц и българския фолклорен танц. Това е единствената образователна институция от подобен мащаб не само за България, но и за целия Балкански регион. Работата на училището изцяло е в подкрепа на световната организация за култура, наука, образование и комуникации към ООН. НУТИ е първото българско училище в областта на изкуствата, прието за член на системата от учебни заведения, асоциирани към ЮНЕСКО през 2015 г.

Преподавателите и възпитаниците на училището честваха юбилея с празнична поредица от събития. Кулминацията бе тържественият танцов спектакъл „65 години вдъхновение и танц”, който се състоя на 1 юни - Международния ден на детето”, в зала 1 на НДК, под патронажа и с личното участие на вицепрезидента на Република България Маргарита Попова и под егидата на Националната комисия на република България за ЮНЕСКО.

Велина АНТОВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
МОН представи резултатите и изводите от националното външно оценяване в 4. и 7. клас Министерството на образованието обяви официално резултатите от националното външно оценяване (НВО) в 4.