Събота,
  24 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
МЕДИИ : Учителско дело
ЗАГЛАВИЕ ТЕКСТ АВТОР БРОЙ
КРЪГЛА МАСА
С отговорност към здравето на българските деца
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в кръгла маса на тема „С отговорност към здравето на българските деца“, която се състоя на 6 февруари в Централата на Българския червен кръст (БЧК) в столицата.

На форума, който бе открит от Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, и акад. Христо Григоров, председател на БЧК, бяха дискутирани основни проблеми и предизвикателства, свързани със здравето на децата и учениците у нас. Обсъдени бяха перспективи и бъдещи действия в подкрепа на усилията на държавата, насочени към създаване на условия и механизми за постигане на цялостно физическо, психическо и социално благополучие на подрастващите. В контекста на темата бе коментирана и реформата за изграждане на междуинституционално сътрудничество, заложена в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Светла СТРУМИНА бр. 7 от 19 февруари 2024 г.
Социалната и емоционална педагогическа комуникация – с ключово значение за развитието на образованието и на обществото Национална научнопрактическа конференция на тема „Педагогическата комуникация – социална и емоционална“ се проведе на 9 и 10 февруари 2024 г. в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Традиционно организирана от Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, Центъра за обучение и квалификация на педагогически специалисти с ръководител проф. д-р Янка Тоцева и Института по реторика и комуникации с ръководител проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева и с медийната подкрепа на вестник „Учителско дело“, Петата национална научнопрактическа конференция на тема „Педагогическата комуникация – социална и емоционална“ за първи път бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Светла СТРУМИНА бр. 7 от 19 февруари 2024 г.
Разкрита е линия в помощ на учителите при случаи на насилие От изследването, направено от Министерството на образованието и науката, което трябваше да бъде публикувано в началото на 2023 година, е видно, че е налице тенденция за увеличаване на случаите на насилие върху учителите и учениците. С 25% са се увеличили случаите на насилие върху учителите и с 35% са се увеличили случаите на насилие върху децата и учениците. Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 7 от 19 февруари 2024 г.
СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица, участва в сесия на „Евроскола“ в Европейския парламент

24 ученици от Средно училище „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица, придружени от директора на училището Нели Атанасова и Пламена Кръстева, учител по аглийски език, представиха достойно България в Европейския парламент в Страсбург (Франция), с участието си в значимата за развитието на европейската младеж програма „Евроскола“. Екипът на училището с гордост членува в Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева. Програмата „Евроскола“ в Страсбург насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент и ценностите на ЕС. Провелата се на 9 февруари 2024 г. сесия на значимата инициатива бе на тема „Медии и демокрация: действията на ЕС за справяне с дезинформацията“. На нея заедно с представителите на СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица, присъстваха делегации от 25 държави от Европейския съюз.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 7 от 19 февруари 2024 г.
Форум постави фокус върху предизвикателствата и перспективите за развитие на българското образование в контекста
на глобалното изследване PISA

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в организирания от екипа на МОН форум с участието на създателя на глобалното изследване PISA и директор на Дирекция „Образование и умения“ в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) д-р Андреас Шлайхер. Д-р Щлайхер бе на първото си официално посещение в България по покана на министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, за да представи резултатите от проведеното през 2022 г. изследване, което предоставя обективна и сравнителна картина на уменията и различните типове грамотност на учениците от различни страни.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 19 февруари 2024 г.
ЗАЕДНО ЗА ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ НА ДЕЦАТА
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, посети Шияковския манастир „Свети Архангел Михаил“, гр. Костинброд
Шияковският манастир „Св. Архангел Михаил“, създаден в средата на XIX век, е знаков и емблематичен за община Костинброд. В годините на борба срещу турското робство манастирът става многократно убежище на Апостола на свободата Васил Левски. Тук той основава Шопския революционен комитет през 1871 – 1872 година. От тази година манастирът приема деца в предучилищна възраст и ученици в прогимназиален етап с цел еднодневни екскурзии или православни летни лагери. В близко време духовната обител ще бъде изпълнена с ученици от 176. Обединено училище „Свети свети Кирил и Методий“, село Негован. Те, заедно с класните си ръководители ще проведат часовете си по „Занимания по интереси“. По покана на отец Крум и настоятелството на манастира, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, заедно с Цветелина Генчева – председател на Асоциацията на работодателите в системата от институциите в предучилищното и училищното образование (АРСИПУО), Николай Радулов – директор на 176 обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ и представители на Община Костинбород посетиха Шияковския манастир „Св. Архангел Михаил“.

Богомил ТОДОРОВ бр. 7 от 19 февруари 2024 г.
Връчени бяха първите Годишни награди от националния конкурс на ВУЗФ, СБУ и НАПИ за образование по икономика в средните училища за 2023 г. На 15 февруари в Аулата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в гр. София се състоя първата церемония по връчване на годишните награди от националния конкурс за образование по икономика в средните училища за 2023 г., организиран от ВУЗФ, Синдикатът на българските учители (СБУ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ). На нея бяха отличени най-добрите учители, директори и ученици от професионални гимназии с икономически профил и специалности, профилирани гимназии и средни училища с паралелки с икономически профил, както и други образователни институции с изучаване на икономически дисциплини. Те получиха публично признание за успехите си и своите умения и познания в икономическите дисциплини, защитени при участие в национални и международни състезания, олимпиади и при разработване на проекти и иновации.

Приветствия към гостите на церемонията първи отправиха организаторите на конкурса в лицето на проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, д-р Илинка Патърова, председател на НАПИ, и министър Цоков.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 7 от 19 февруари 2024 г.
Иновациите и бъдещето на образованието бяха фокус на значимо събитие в столичната 2. АЕГ „Томас Джеферсън“

Тържествено бе открит и нов кабинет по хуманитарни науки в училището
Председателят на СБУ – д.ик.н Янка Такева, бе гост на училищен форум, организиран от първото референтно Google училище у нас – 2. АЕГ „Томас Джеферсън“, с директор Веселина Иванова, училището, постигнало във времето устойчиво и качествено модерно образование по пътя на дигитализацията, креативността и иновациите. Събитието, което се проведе на 2 февруари 2024 г., посветено на ролята на иновациите и тяхната роля за бъдещето на образованието, премина с участието на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, зам.-министрите на образованието и науката д-р Емилия Лазарова и Наталия Митева, началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Наталия Михалевска, директори на дирекции в МОН, началникът на РУО – София-град, д-р Ваня Кастрева, директори и учители от столични образователни институции и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
Проведе се първият форум, посветен на перспективите за развитие на обучението по изкуства Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе официален гост на първия форум в България, посветен на темата „Образование-изкуства – перспективи за развитие“. Целта му бе да се обединят визиите на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на социалните партньори в образователната система, за постигане на консенсус и очертаване на перспективни стратегии за обучението по изкуства в сферата на средното образование в страната. Значимото за системата на предучилищното и училищното образование у нас събитие, което се състоя на 5 февруари 2024 г., бе организирано от ръководството и творческия екип на столичното иновативно 140. СУ „Иван Богоров“ и в него взеха участие проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката, Чавдар Здравчев, парламентарен секретар на Министерството на образованието и науката (МОН), Мария Георгиева, представител на кабинета на вицепрезидента на Република България, Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), Боянка Кънева, старши експерт в РУО – София-град, директори и учители от образователни институции с професионални и профилирани паралелки в направление „Изкуство“. Светла СТРУМИНА бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
ВУЗФ организира четвърта национална ученическа конференция на тема „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“
Конференцията ще се проведе в хибриден формат на 15 март 2024 г., а желаещите могат да се включат със заявки за участие до 1 март
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), съвместно с Националната асоциация на преподавателите по икономика, организират четвъртата национална ученическа конференция на тема „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“, която ще се проведе в хибриден формат на 15 март 2024 г. във ВУЗФ, зала 501 и платформата Google Meet.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната, които да изложат своята позиция и идеи за въздействието на изкуствения интелект върху образованието, икономиката и обществото като цяло.

УД бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
Обявен бе обновения списък на защитените детски градини и училища В Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2023/2024 година се включват 264 институции – бе решено по време на заседание на Министерския съвет. Те се намират в общини и области, където мрежата от детски градини и училища е оптимизирана, както и в райони с ниска гъстота на населението, гранични, планински и полупланински. При определянето им се отчита свързаността с пътната мрежа между отделните селища и особеностите на инфраструктурата.

Сред тях има 106 защитени детски градини и 158 защитени училища.

УД бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
Актуализираха списъка на защитените специалности Министерският съвет актуализира списъците на защитените от държавата специалности по професии и на специалностите по професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2024/2025 г.

Към специалностите с очакван недостиг на кадри се добавя „Локомотиви и вагони“ по професия „Техник по железопътна техника“. Така общият брой на специалностите в списъка стават общо 85 от следващата учебна година. Досега новата специалност в него бе включена в списъка на защитените от държавата специалности от професии.

УД бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
Иновациите в съвременното образование
Итердисциплинарен урок на тема „Държавно устройство и управление на Република България“ се проведе в ПГ „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца
Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца, е наследник на първото професионално училище в Северозападна България. През годините гимназията претърпява няколко трансформации, като последната е през 2011 г., когато Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов“ и Професионална гимназия по строителство и архитектура „Георги С. Раковски“ са обединени в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“.

Теодора КРЪСТЕВА, учител по география и икономика в ПГ „Д. Хаджитошин“, гр. Враца бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
Тържествено бяха наградени най-добрите спортисти на столичното
153. Спортно училище „Неофит Рилски“
Открита бе и мултифункционална спортна зала
Официална церемония по награждаване на десетте най-изявени спортисти и успешни учители треньори, доказали своя принос в развитието на спорта в

153. Спортно училище „Неофит Рилски“, гр. София, събра в актовата зала на училището, десетки гости, партньори, приятели и съмишленици на училището с над 30-годишна история и завидни спортни постижения в столичната образователна система. За да споделят празничния 1 февруари 2024 г. с директора Мариана Цветкова, екипът и възпитаниците на училището подготвило стотици медалисти от олимпийски, световни, европейски и балкански първенства. Тук бяха кметът на Столична община Васил Терзиев, доц. Тодор Маринов, доц. Емил Аврамов и Милена Аврамова, преподаватели в Национална спортна академия „Васил Левски“, Бойка Георгиева, председател на ОбщКС на СБУ – район „Надежда“, Валентина Ликова и Теодора Филева, експерти в Столична община, Данко Калапиш, директор на 107. Основно училище и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България, София-град, ръководители на спортни клубове, директори на столични училища, Нона Костадинова, председател на Обществения съвет при 153. СУ, родители и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
За необходимостта от нови учебни предмети в отговор на съвременните предизвикателства
От учебната 2022/2023 година в училището се въвежда още един нов учебен предмет – „Киберсигурност“
Иновациите изискват време, търпение и усет към новото, но към онова ново, което носи принадена стойност, има положителен ефект върху цялостната подготовка на учениците и върху ценностната им система. Във време на дигитални експлозии и последвали лавини от модели и инструменти за трансформиране на преподаването изборите на учителите сякаш изглеждат все по-сложни. Всяко сложно нещо обаче винаги намира просто решение. Едно от тях е ученикът да прави и съпреживее новото, докато учи.

При реализирането на иновации това правило има още по-голяма тежест.

През 2021 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, получи статут на иновативно училище и до днес приема въвеждането на иновациите като мисия.

Д-р Ирена ДУШКОВА, директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
Десислава Василева, редактор във в. „Учителско дело“ участва в Среща на върха за глобален мир От 22 до 24 януари 2024 г. столицата на Държавата Катар Доха бе домакин на Срещата на върха за глобален мир, организирана от Глобалната верига за мир, със седалище в Ню Йорк (САЩ), която обединява усилията на 3767 посланици за мир – младежи от целия свят, за постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Организацията на обединените нации (ООН) до 2030 г., ангажиране на гражданско общество, правителствени агенции и други заинтересовани страни в кампании за социален мир; провеждане на мирен социален диалог с всички общности; повишаване на осведомеността за толерантността и приобщаването сред младите хора; насърчаване на междурелигиозни отношения, хармония, любов, състрадание, съвместно съществуване и толерантност за противодействие на насилието и екстремизма; защита на правата на човека; предлагане на политики за мир към Централата на ООН; развиване на международни мирни и социални инициативи.

УД бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
Ден на личността
По традиция той се провежда
в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог
На 24 януари 2024 г. в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог, бе отбелязан Деня на личността. По идея на представителите на Ученическия парламент и младшите посланици на Европейския парламент всички ученици от 9., 10. и 11. клас влязоха в ролята на различни личности - актьори, физици, химици, математици, философи, музикални изпълнители и други.

Идеята за провеждане на Ден на личността се осъществява за поредна година в училището, защото успява да обедини класове и учители с общата идея за приемане на различното мислене. Като цяло инициативата се приема с интерес от учениците, защото цели развиване на критическо мислене и уменията за оценка и самооценка, което е от изключително значение за живота ни днес в настоящето. Освен това инициативата поражда интерес към опознаване на различни личности, запознаване с техните биографии, идеи, дейности. Не на последно място тя цели да развие чувството на толерантност и възможност всеки да опознае и да надгради себе си и да помечтае за собствената си личностна и професионална реализация.

Екип на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
Интригуващи и любопитни сборници с микропоезия и микропроза
предизвикват читателите
Две книги, издадени през месец декември 2023 г., метеорно осветиха литературния небосклон у нас и със сигурност ще оставят траен блясък и следи в него. Авторката им Светла Дамяновска определя сборниците „Къси форми – I. микропоезия“ и „Къси форми – II. микропроза“ като „един личен експеримент в два „тома“, който, освен че ме постави пред нови предизвикателства, ми достави и лично удоволствие. Изписах „тома“ в кавички, защото първа и втора част са тънки книжки, а не внушителни книжни тела.“ Виртуозната лекота е и първото усещане за читателя, разтворил сборниците, изящно оформени от дизайнера Владимир Дамяновски, син на авторката, който е използвал фрагменти от нейни картини за челните корици на книгите.

Светла СТРУМИНА бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
ВЕСЕЛИНА ДЕЛЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩКС НА СБУ – КАРЛОВО И СОПОТ:

СБУ е сила и фактор в българското образование, доказал се във времето
Всяко дете заслужава добро образование и подкрепа
- Г-жо Делчева, Вие сте председател на ОбщКС на СБУ – Карлово, и Сопот. Какво Ви накара да приемете да изпълнявате тази длъжност? - Да, аз поех тази отговорност да бъда общински председател през януари 2022 г. В началото с голяма доза притеснение и неувереност, но впоследствие се превърна в истинско удоволствие. От една страна, беше предизвикателство дали ще се справя, но, от друга страна, исках да предизвикам себе си, да бъда полезна, да „впрегна“ своите качества и възможности за общата цел и мисия на СБУ. Председателите на синдикалните организации в нашите общини ми гласуваха доверие да бъда председател още един мандат на Осмата конференция, което ми дава индикация, че съм на прав път. Виждам, че организацията се изпълни с живот, виждам усмихнати лица, срещам подкрепа и разбиране. Изградихме приятелски отношения, които много ни помагат при взимането на решения или когато се налагат действия.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
ГЕРГАНА ИНДЖОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩКС НА СБУ – ЛЮБИМЕЦ:
СБУ е символ на лидерство, сплотеност, вяра и несломим дух
В съвременното образование ролята на учителя е водеща
- Г-жо Инджова, Вие сте председател на ОбщКС на СБУ – Любимец. Какво Ви накара да приемете да изпълнявате тази длъжност? - На първо място искам да благодаря на колегите за доверието, което ми гласуваха на отчетно-изборната конференция. Да бъда председател на ОбщКС на СБУ – Любимец, е гордост, предизвикателство, но и отговорност.

Приех това предизвикателство с мотивите да продължавам да се развивам, да разширявам своите компетентности така, че да бъда максимално полезна на синдикалните членове. Да си част от най-голямата синдикална структура, да отстояваш интересите на българските учители и да се бориш за промяна към по-добро бъдеще за всички, това носи удовлетворение и те кара да се чувстваш значим и полезен.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 12 февруари 2024 г.
КАРЕН АЛЕКСАНЯН, СЪЗДАТЕЛ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ КОМПЛЕСТ „ДВОР НА КИРИЛИЦАТА“, ГР. ПЛИСКА:

Без България нямаше да има кирилица, без кирилица няма да я има България

Учителската професия има най-голямо значение за запазването на българщината

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
ВУЗФ отваря вратите за новото поколение лидери – започна приемът за 2024/2025 г.
-

УД бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
Профсъюзите убиват популизма Няма една-единствена алтернатива по пътя към прогреса. Този урок вече е научен от просветените народи. Аз вярвам, че българите сме просветена нация! Само че епохата на постмодерното просвещение си отива. Време е да се обърнем с лице към основното предизвикателство – как чрез преговори и преодоляване на разделението да се постигне консенсус за просперитета на тази държава. И тук си мисля, че профсъюзите могат наистина да бъдат много полезни. Д-р Любослав КОСТОВ, директор на ИССИО към КНСБ и гл. икономист на КНСБ бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
41. ОУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. София, брани традициите На 14 декември 2023 г. коледният концертът, проведен в залата на Военномедицинската академия, се превърна в истински празник на фолклорната традиция. Петя БУКУРЕЩЛИЕВА, учител в 41. ОУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. София бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
Добра практика за взаимодействие между деца, учители и родители в ДГ „Здравец“, гр. Велико Търново -

Даниела МАЛАКОВА, психолог в ДГ „Здравец“, гр. Велико Търново бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
Добротворство за бъдеще в СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман В името на Христовото рождение и добротата между хората, на 15 декември 2023 г. учениците на СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, организираха коледен благотворителен базар. Д-р Илинка ПАТЪРОВА, секретар на ОбщКС на СБУ – Ихтиман, Катрин БОЖИЛОВА, член на УП на СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
Вълнуваща среща на изобразителното изкуство и музиката в 143. ОУ „Георги Бенковски“, гр. София На 11 януари 2024 г., по инициатива на Виолин Неделчев, учител по изобразително изкуство в 143. ОУ „Георги Бенковски“, гр. София, и носител на високия приз на Синдиката на българските учители „Учител на годината“ за 2015 г. и за 2018 г., се проведе уникален интерактивен урок по изобразително изкуство на тема „Музиката има цвят, а цветът има тон“ с пърформанс пиано и цигулка.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, проведе 25-та юбилейна изложба „Във вълшебството на цветовете и още нещо…“ На 17 декември 2023 г. Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, проведе своята 25 юбилейна изложба „Във вълшебството на цветовете и още нещо…“, която премина под мотото – „Всичко, което остава: емоции, красота, постижения“. Екип на Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
ПРОЕКТ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИТЕ

Партньорство за повишаване на дигиталната грамотност, превенция на насилие в онлайн пространството и сигурното потребление на интернет
Наскоро Фондация „Право и интернет“ с изпълнителен директор проф. д-р Даниела Илиева представи резултатите от координирания от Фондацията прект LEAGUE, финансиран от Европейската комисия по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ в рамките на договор №101049294. Проектът е свързан с превенция и ограничаване на сексуалната експлоатация и насилие над непълнолетни момчета в онлайн пространството. Събитието, което се състоя в столицата, събра експерти от Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, социални работници, учители, членове на Синдиката на българските учители, училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители, представители на неправителствени организации и др.

Велина АНТОВА бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
ВУЗФ и СБУ връчват първите годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г.
На тържествена церемония ще бъдат раздадени за първи път годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г.

Националният конкурс се организира от Висшето училище по финанси и застраховане (ВУЗФ), Синдиката на българските учители (СБУ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ).

Церемонията ще се проведе на 15.02.2024 г. от 11.00 ч. във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. „Гусла“ № 1.

Екип на ВУЗФ бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
Подписани анекси към Общински колективни трудови договори за системата на предучилищното и училищното образование в общините Бургас и Сандански - УД бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
Социалните партньори и лично д.ик.н. Янка Такева бяха изслушани по повод кандидатурата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие На 30 януари 2024 г. в сградата на Министерството на образованието и науката председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва в работна среща на социалните партньори в средното образование в България с екип от експерти от Комитета по образователна политика (КОП) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в състав Елизабет Шуй, Кейтлин Гутри и Лин Аби Раад.

Срещата, в която участваха и Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България и директор на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“, гр. София, и Иванка Харбалиева, съпредседател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и директор на 99. ДГ „Брезичка“, гр. София, се проведе във връзка с осъществяването на мисията на експертите от ОИСР в България относно извършване на технически преглед от Комитета за образователна политика на ОИСР за присъединяване на България към организацията. Тя е част от работните срещи, които имат решаващо значение, за да помогнат на екипа на ОИСР да разбере как функционира образователната система в България.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 5 от 5 февруари 2024 г.
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА, ДИРЕКТОР НА 2. АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ: Съвременното образование изисква промяна на философията, нагласите, моделите на обучение и подходите

Модернизирането на българското училище е немислимо без устойчивото социално партньорство и дейностите на СБУ в областта на ефективното и качествено образование и повишаване на статуса на българския учител

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 29 януари 2024 г.
Ученици от град Лом – горди със своята история Учениците от IV ОУ „Христо Ботев“ в град Лом по нетрадиционен начин отбелязаха 175-тата годишнина от избухването на Белоградчишкото въстание през 1850 г. – най-голямото в Северозападна България. Те бяха домакини на изложба от мечове, саби, ками, револвери, кримки и уинчестър. Представените старинни оръжия са само малка част от личната колекция на граничния полицай от малкото видинско градче Брегово Ивайло Иванов. Интересът на всички бе очаквано голям, защото „Памет се пази с любов и почит“ – думи на любителя оръжейник Ивайло Иванов. Цветана ДИМИТРОВА, гр. Лом бр. 4 от 29 януари 2024 г.
Училищният хор на ОУ „Кирил Христов“, ГР. Стара Загора, организира патриотична вечер в хижа „Бузлуджа“ Открит урок, посветен на България, представиха на 1 декември 2023 г. в хижа „Бузлуджа“ младите таланти от ученическия хор с ръководител Иван Поров при Основно училище „Кирил Христов“ – Стара Загора. В патриотичната вечер участваха още директорът на учебното заведение Господин Балъкчиев, началната учителка и класна ръководителка на III г клас Цонка Янкова, преподавателят по български език и литература Здравко Мочев, както и родители на ученици. Всички педагози, които се включиха в събитието, са членове на Синдиката на българските учители. „Тази проява е по инициатива на Иван Поров, който е воден от родолюбивата идея децата от хора да се запознаят с важни факти от историята на този край, свързани с битката при връх Шипка и значението на делото на четата на Хаджи Димитър“, подчерта г-н Балъкчиев. Таня НИКОЛОВА бр. 4 от 29 януари 2024 г.
60 години ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна, сбъдва мечти На 3 ноември 2023 г. в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта-Варна ученици, учители, родители и гости отпразнуваха 60-годишния юбилей на ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна. През есента на 1963 г. училищният звънец събира ученици и учители в морската столица, които с Чинтуловски плам и с много вълнение прекрачват прага на новооткритото училище, носещо името на великия възрожденец. Всеки преминал през училището е усетил духа на народния будител – Добри Чинтулов, запазил е в себе си „искрата любородна“ и я е съхранил завинаги! Даниела ПИГОВА, председател на СО на СБУ в ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна бр. 4 от 29 януари 2024 г.
Уникален проект за интегриране на родителите в учебния процес стартира ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив Един от най-актуалните въпроси днес в системата на предучилищното и училищното образование е как да бъдат позитивно и ефективно приобщени родителите към училищния живот и учебно-възпитателния процес.

Уникален проект в тази насока стартира през м. февруари в Основно училище „Алеко Константинов“, гр. Пловдив. Какво ще се случи и какъв е успешният опит и постиженията на учителския екип в работата с родителите – разказва Мариана Найденова, и.д. директор на ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив.

Светла СТРУМИНА бр. 4 от 29 януари 2024 г.
Проведе се работна среща за психичното здраве на учениците Психичното здраве на учениците трябва да бъде приоритет в училищата. То е от решаващо значение за качеството на академичните резултати и приобщаващата училищна среда, за позитивизма на междуличностните взаимоотношения и общото здравословно състояние на децата и младите хора в образователните институции.

От друга страна, ролята на училището и училищната образователна система е водеща при идентифицирането и превенцията на проблемите, свързани с психичното здраве на учениците, и е от решаващо значение училищата да предоставят адекватна и навременна психологическа помощ.

Светла СТРУМИНА бр. 4 от 29 януари 2024 г.
Проект за изменения в Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти На интернет страницата на Министерство на образованието и науката, в раздел „Проекти на документи“ е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредба №15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Това се случва след многократните настоявания и предложения на Синдиката на българските учители за спешната необходимост от промени на някои разпореждания в Наредба №15, които възпрепятстваха възможността за кариерно развитие на учителите. Пламен ИВАНОВ, главен експерт „Професионално-творческо направление“ в Централата на СБУ бр. 4 от 29 януари 2024 г.
Ползотворна среща в интерес на софиянци

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева участва в среща с зам.-кмета по финанси и здравеопазване на Столична община Иван Василев, която се проведе на 23.01.2024 г. В срещата, чиято цел бе запознаване с приоритетите на Столична община, и тяхното целесъобразно финансиране, съгласно Проекта за бюджет за 2024 г., както и представяне на исканията относно обезпечаването на възнагражденията и дейностите в различни сектори се включиха представители на синдикати и федерации от КНСБ и КТ „Подкрепа“. Срещата, в която взеха участие и вицепрезидента на КНСБ д-р Тошко Капитанов и директора на Института за социални и синдикални изследвания и обучения на КНСБ и главен икономист на конфедерацията Любомир Костов, се състоя след публикуването за обществено обсъждане на страницата на СО - Проекта за бюджет за 2024 г. в размер на 2 576 202 377 лв.

УД бр. 4 от 29 януари 2024 г.
Функционално развитие на четенето в училище

Актуалните резултати от Програмата за международно оценяване на учениците PISA удостоверяват, че 53% от шестнадесет годишните ученици у нас показват функционална неграмотност при четенето. Не разполагаме с текстовете, чрез които е установена функционална неграмотност. Независимо от това, констатацията задължава, да се ускори разгръщането и внедряването на осъществяващи се в родното училище иновации за функционално развитие на учениците при четене. Функционалното развитие се основава на умения и способности за анализиране, сравняване, обобщаване, систематизиране, синтезиране, оценяване, отношение, предвиждане, доказване, обосноваване, продуктивност, конструктивност и много още интелектуални проявления.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ, почетен член на Съюза на учените в България бр. 4 от 29 януари 2024 г.
НЕЛИ МАНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА: Сред приоритетите ни са строеж на нови детски градини и превръщането на училището в общностен център на всеки квартал

Синдикатът на българските учители е един от най-важните социални партньори на Столичната община

Интервю на Велина АНТОВА бр. 4 от 29 януари 2024 г.
НАДЯ СТЕФАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В ЦСОП „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“, ГР. ПЛЕВЕН: Постиженията на СБУ ни мотивират да даваме най-доброто от себе си

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 3 от 22 януари 2024 г.
МИЛЕН НАКОВ, ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪРA ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА (ЦСОП) „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“,
ГР. ПЛЕВЕН:
Пред обществото ни стои много важна задача – да се научим да живеем заедно, да се научим да живеем с другите

СБУ е важна движеща и подкрепяща организация за внедряване на новите образователни политики в предучилищното и училищното образование

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 3 от 22 януари 2024 г.
Ученици наричаха за пребъдване в здраве, радост и сполука в Централата на СБУ На 12 януари 2024 г. за пореден път ромската Нова година, празнувана с почит към св. Василий Велики, бе почетена и от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, и от екипа на Централата на Синдиката, които посрещнаха добри гости сурвакари.

Възпитаниците на Обединено училище „Христо Ботев“, гр. Стамболийски, обл. Пловдив, придружени от директора Ива Пенкова и учителите Фиданка Бенчева, Иванка Папалакова и Ангел Станков, и учениците от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, заедно с директора Дияна Генова, зам.-директора Генка Геройска, здравния медиатор в Община Раковски Илия Русев и Илия Крачев, регионален координатор на дългогодишния социален партньор на СБУ – Център за междуетнически диалог и толерантност (ЦМДТ) „Амалипе“, изпълниха песенен благослов, празнични ритуали по посрещане на ромската Нова година, емблематични ромски обреди, танци и наричания за здраве, радост и сполука.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 3 от 22 януари 2024 г.
В ПОМОЩ НА СИНДИКАЛНИЯ АКТИВ Постановления на МС за допълнителен трансфер на финансови средства за осигуряване на дейности в предучилищното и училищното образование oт началото на учебната 2023 – 2024 г.

УД бр. 3 от 22 януари 2024 г.
Статут на Единадесетия международен конкурс на СБУ
Извънкласните и извънучилищните дейности
(занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2024 г.
тема:„Развитие на критичното мислене на децата и учениците в информационното общество - електронните устройства, медиите и фалшивите новини“

Автор Организаторите бр. 3 от 22 януари 2024 г.
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе удостоена със званието „Добротворец на годината“ от Ученическия съвет на
СУ „Трайко Симеонов“, гр. Шумен

Празничен благослов за здраве, благоденствие и берекет в СБУ
На 11 януари 2024 г. в навечерието на Василица – празника, почитан от ромската общност като начало на Новата година., председателят на СБУ д.ик.н Янка Такева и екипът на Централата на СБУ с радост посрещнаха сурвакари – група ученици представители на Ученическия съвет към СУ „Трайко Симеонов“ в град Шумен, водени от Галина Сакарова, директор на училището, Даниела Василева, психолог, бивш дългогодишен секретар на Синдикалната организация на СБУ в училището, и Красимира Атанасова, учител.

„Скъпи домакини, специално идваме при Вас с най-чистата детска енергия. В образованието често се сменят министри, политики, посоки, но има една стабилна устойчивост, която винаги е вярна, с мисъл и визионерство за бъдещето на страната ни, която ние не спираме да следваме. Тя е която и ни приземява, и ни изстрелва в небесата. Това е Синдикатът на българските учители, начело с д.ик.н. Янка Такева.

Възпитаниците на СУ „Трайко Симеонов“ бяха подготвили още една специална, затрогваща изненада за д.ик.н. Янка Такева. Удостоиха я с почетното звание-плакет „Добротворец на годината“. Моралното отличие е новоучредено по инициатива на Ученическия съвет към училището и бе връчено за първи път именно на г-жа Такева за нейния вдъхновяващ пример на личност, отдадена на каузата Образование.

Велина АНТОВА бр. 3 от 22 януари 2024 г.
Ден тържествен, емоционално скъп и институционално важен за учители от цялата страна, отлично защитили най-високата Първа професионално-квалификационна степен Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, беше специален гост на тържествената церемония, на която бяха връчени свидетелствата на 45 учители от цялата страна отлично защитили най-високата Първа професионално-квалификационна степен (I ПКС) в Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“.

Събитието се състоя на 11 януари 2024 г. в Заседателна зала 1 на Ректората СУ „Св. Климент Охридски“. Тържествената церемония бе организирана от проф. дфн Димитър Веселинов, директор на ДИУУ, и неговия екип. На нея присъства и проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова, заместник-ректор на Софийския университет.

Сред отличните учители курсисти, блестящо защитили I ПКС, бяха и много от активните членове на СБУ, както и директори на образователни институции – добри социални партньори на Синдиката. Всички те изразиха думи на благодарност и признателност към СБУ и ДИУУ за грижата и подкрепата им към учителите, както и уверението, че с още по-голяма мотивация, устрем и енергия ще продължават развитието си в професията учител.

Велина АНТОВА бр. 3 от 22 януари 2024 г.
С благодарност и признание Синдикатът на българските учители отличи своите най-активни членове и най-добри социални партньори за 2023 г. Дългоочаквана и емоционална бе и тазгодишната тържествена церемония по награждаване на най-активните и отдадени на синдикалната кауза членове и най-добрите социални партньори на Синдиката на българските учители за 2023 г. Тя се състоя на 15 декември 2023 г. след провелия се 42. Синдикален съвет на СБУ в столичния парк-хотел „Москва“ с участието на представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Министерството на образованието и науката (МОН), общинските администрации, академичната общност, председатели на ОбщКС и областни координатори на СБУ, съмишленици и приятели от цялата страна на най-големия учителски синдикат у нас.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 15 януари 2024 г.
Резултати от проведената от Синдиката на българските учители
анкета „Административната тежест на учителите“
Близо 5000 учители се включиха в проведената през м. юли 2023 г. от Синдиката на българските учители анкета за административната тежест на учителите.

Най-много – 26% от отговорилите на въпросите, са учители в средни училища, 24,5% са от детски градини, 23,7% – от основни училища, 12,8% – от професионални гимназии, 5,4% – от профилирани гимназии, 4% – от начални училища, 1% – от обединени училища, и 2,6% са отговорилите от други образователни институции – специализирани, специални училища, ЦПЛР и т.н.

Екип на Централата на СБУ бр. 2 от 15 януари 2024 г.
Нов Общински КТД за сектор „Образование“ бе подписан
в Община Монтана
Нов Общински КТД за системата на предучилищното и училищното образование вече има в Община Монтана. Той бе подписан на 9 януари 2024 г. от кмета на Общината Златко Живков, председателя на ОбщКС на СБУ – Монтана Енеза Ангелова, Таня Алексиева от Синдиката „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Бойка Симеонова от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България – Монтана.

Повече средства за лекторски часове, работно и представително облекло, както и за петте квалификационни степени ще получат заетите в системата на средното образование в община Монтана.

УД бр. 2 от 15 януари 2024 г.
Кои помощник-възпитатели имат право да получава договорените нови по-високи трудови възнаграждения Във връзка с постъпили в Централата на Синдиката на българските учители многобройни запитвания относно прилагането на чл. 28, ал.1, т. 5 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 28.12.2023 г. Ви информираме следното:

Съгласно Наредба №5 за придобиване на квалификация по професията „помощник-възпитател“, за съответната професия се изисква трета степен на професионална квалификация. Придобитите компетентности по време на обучение или валидирани такива се удостоверяват съответно със свидетелство за професионална квалификация с номенклатурен номер 3-54, по приложение №4 към чл. 31 от Наредба №8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от МОН, или с номенклатурен номер 3-54В – Свидетелство за валидиране на професионална квалификация.

Иван КЪНЧЕВ, зам.-председател на СБУ бр. 2 от 15 януари 2024 г.
ПГТО ,,Добри Желязков“ е първото училище в област Сливен с избран ученически обудсман За да се интегрират по-добре, да живеят заедно в хармония и да участват пряко във вземането на засягащи ги решения учениците от ПТГО „Добри Желязков“, гр. Сливен дадоха старт на нов младежки проект, на едно ново начало за изразяване на ученическа и гражданска позиция като проведоха избори за ученически омбудсман в края на 2023 г.

Инициативата е съобразена с Европейската харта за участието на младите хора в живота на училищните общности. Младежкият ученически омбудсман ще осигурява допълнителна възможност за упражняване правата и удовлетворяване интересите на учениците в отношенията им с директор, педагогически съвет, училищно настоятелство и други органи и институции.

инж. Стоянка Чиликова, председател на СО на СБУ в ПГТО „Добри Желязков“, и Кремена Георгиева, педагогически съветник в ПГТО „Добри Желязков“, гр. Сливен бр. 2 от 15 януари 2024 г.
Основни положения на организацията
на XXVII Национален конкурс „Учител на годината“
За двадесет и седми път Синдикатът на българските учители организира Национален конкурс „Учител на годината“ От организаторите бр. 2 от 15 януари 2024 г.
Ползотворна партньорска среща На 8 януари 2024 г. в Централата на СБУ се проведе ползотворна среща на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева с кмета на район „Триадица“, Столична община, Димитър Божилов. Той бе придружен от главния архитект на района арх. Владимир Владов и от експерта „Връзки с обществеността“ Анна Радева.

В хода на срещата бяха дискутирани основните приоритети на общинска администрация, район „Триадица“ за 2024 г., възможностите за развитие и подобряване на материално-техническата база на образователната инфраструктура и спортните съоръжения на територията на района.

УД бр. 2 от 15 януари 2024 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ОТЛИЧЕНИ ОТ СБУ КМЕТОВЕ В 17. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „НАЙ-ДОБЪР СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР - КМЕТ“:
Синдикатът на българските учители е значим и необходим партньор за развитие на образованието у нас
Димитър Божилов, кмет на район „Триадица“, Столична община: Високото отличие на СБУ „Най-добър социален партньор - кмет“ за 2023 г. приемам с изключителна радост. То е и повод за смирена гордост, оценка за работата на екипа ми и оценка за последователната ни политика през последните 4 години образованието да бъде приоритет в столичния район „Триадица“. Образователната система е деликатна и динамична система, а нашата цел и отговорност е да бъдем предвидими и последователни нейни партньори. Фактът, че съм носител на това отличие, го доказва, доказва, че сме наясно с потребностите на екипите относно изискванията им за съвременна образователна среда и нейната адекватна поддръжка. Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 15 януари 2024 г.
Открит бе уникален паметник на учителите-народни будители в гр. Ямбол Паметник на ямболските учители-народи будители, тържествено беше открит в град Ямбол. Монументът е издигнат на площад „Страшимир Кринчев“ в най-стария квартал на града – „Каргона“. Мястото е избрано неслучайно. Точно в „Каргона“ през 1805 г. Хаджи Неофит открива първото постоянно българско училище, през 1857 г. Добри Чинтулов въвежда взаимноучителната метода и поставя основите на светското училище в града, а през 1856 г. възниква и Първото девическо училище. Недялка ВЪЛКАНОВА, председател на ОбщКС на СБУ –Ямбол бр. 2 от 15 януари 2024 г.
Достолепна годишнина чества първото немско училище в България 2023 година бе празнична за СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, гр. Русе, защото в седмицата 7 – 13 ноември, то отбеляза 140 години от създаването си като първото в България немско училище.

Празненствата по повод достолепната годишнина преминаха под патронажа на посланика на ФРГ в България Н. Пр. Ирене Планк. В празничната седмица директорът на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ Искра Иванова връчи почетни грамоти на пенсионирани учители, отдали голяма част от живота и енергията си на това учениците на Дойче шуле да бъдат едни от най-знаещите и успешни млади хора. Бяха уредени изложби от макети и рисунки на сградите на Дойче шуле през годините, както и рисунки по приказки от немски автори. Възпитаници на училището представиха театрални постановки на немски и английски език, проведени бяха пет открити урока.

Николай ЧАКЪРОВ, главен учител по история и цивилизации и председател на синдикалната организация на СБУ в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе бр. 2 от 15 януари 2024 г.
Учител създаде виртуален музей за историята на Костинброд Николай Борисов, учител по история и цивилизации в Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, създаде сайта „Виртуален музей – Костинброд“, който може да бъде разгледан на следния адрес www.museumkb.alle.bg. В него са поместени множество снимки, документи (сред които и османски), статии, карти, свързани с миналото на днешния гр. Костинброд и района. Сред експонатите намират място и много материали, свързани с образователното дело – стари снимки на учители с ученици, училищни сгради, свидетелства за завършено образование, информация за значими културни и просветни дейци, събития от училищния живот, както и много други материали. Даниела Борисова-МИЛУТИНОВИЧ, директор на Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд бр. 2 от 15 януари 2024 г.
ПРОФ. ДПН АЛБЕНА ЧАВДАРОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА:
Педагогиката трябва да бъде основополагаща наука, защото без възпитание и образование нито едно общество няма бъдеще
Проф. Чавдарова е доктор по педагогика на Лайпцигския университет (1989) и доктор на педагогическите науки (2006). От 2008 г. е професор в катедра „История на педагогиката и управление на образованието“ към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Нейните научни интереси са в областта на история на образованието и педагогическите науки, на педагогическото образование и квалификация на учителите в исторически контекст, на история на социалната работа, на алтернативни педагогически теории и практики, на валдорфската педагогика. В периода 2011 – 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по информационни дейности, академичен състав и администрация. В периода август 2022 – септември 2023 г. е заместник-министър на образованието и науката с ресор – висше образование.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 2 от 15 януари 2024 г.
Подписан бе нов Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование На 28 декември 2023 г., д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, проф. Галин Цоков, министър на образованието и науката, и останалите социални партньори подписаха нов Колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование.

УД бр. 1 от 8 януари 2024 г.
42. Синдикален съвет на СБУ постави във фокуса на вниманието етиката на взаимоотношенията между субектите и обектите в образованието
На 15 декември 2023 г. в гр. София се проведе 42. Синдикален съвет на Синдиката на българските учители. Във висшия форум на СБУ, който тази година беше посветен на етиката на взаимоотношенията между субектите и обектите в системата на предучилищното и училищното образование участваха над 350 представители на Синдиката от цялата страна. Синдикалният съвет бе открит с встъпително слово на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Тя представи и основен интересен доклад на тема „Етика на взаимоотношенията между субектите и обектите в системата на предучилищното и училищното образование“.

В Синдикалния съвет на СБУ се включиха: д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката; Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката; проф. Генка Петрова, заместник-министър на образованието и науката; Пенка Иванова, директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“ към МОН; Даниела Алексиева-Стоянова и д-р Тодор Капитанов, вицепрезиденти на КНСБ; д-р Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) към КНСБ; проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“, а специални гости на 42. Синдикален съвет на СБУ бяха Хешам Радуан, президент на GTUESR – Общ синдикат на образованието и науката на Египет; Еид Мерсал, генерален секретар на ETUF (Egyptian Trade Union Federation) – Египетската профсъюзна федерация, и Ахмед Шауки, координатор международни отношения – GTUESR – Общ синдикат на образованието и науката на Египет. Всички те отправиха приветствия и благопожелания за 2024 г.

Велина АНТОВА, Десислава ВАСИЛЕВА бр. 1 от 8 януари 2024 г.
Поздравителен адрес по повод Рождество Христово и Новата 2024 година -

Русенски митрополит Наум бр. 1 от 8 януари 2024 г.
На Игнажден коледари благословиха за здраве и берекет
Централата на СБУ
Коледари – ученици от 191. Основно училище „Отец Паисий“, с. Железница, район „Панчарево“ – Столична община, прекрачиха с песенен благослов прага на празнично украсената Централа на Синдиката на българските учители в столицата на 20 декември 2023 г.

Дошли да поздравят председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателя на Синдиката Иван Кънчев и всички служители на Централата, и съпроводени от директора на училището Савина Игнатова и учителите Таня Георгиева и Милчо Димитров, младежите огласиха с наричания и песни по случай светлите Рождественски празници и настъпването на новата 2024 година.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 1 от 8 януари 2024 г.
БСУ ,,Христо Ботев“ – Братислава чества 75-годишен юбилей Българско средно училище ,,Христо Ботев“ – Братислава, чества 75-годишен юбилей, днес то е едното от само двете останали държавни училища зад граница (другото е в Прага). С поздравителен адрес от името на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков ни приветства Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието и науката. Нашият празник лично уважи д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която поднесе Юбилейния златен медал на СБУ, с който бе удостоено БСУ ,,Христо Ботев“ – Братислава. Поздрави поднесе и Деница Секуличка, председател на Българския културен съюз и възпитаничка на БСУ ,,Христо Ботев“. Прочувствени и лични, изпълнени с благодарности към колеги, ученици, родители и приятели на БСУ ,,Христо Ботев“, дори на моменти изповедни бяха приветстените думи на директора Николай Йорданов.

Румен КЪНЕВ, учител по БЕЛ с БСУ „Христо Ботев“ – Братислава бр. 1 от 8 януари 2024 г.
200. ОУ „Отец Паисий“, с. Лозен, е първото общинско училище с водородна система за отопление в Столична община Навършило тази есен своята знаменателна 145-годишнина, 200. Основно училище „Отец Паисий“, с. Лозен, район „Панчарево“, вече е първото общинско училище с водородна система за отопление в Столична община. Иновацията е реализирана с помощта на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката, а изпълнител на проекта е Балканският водороден клъстер.

Официалното откриване на внедрената водородна инсталация със соларна система за отопление, която вече функционира и осигурява зелена енергия за отопляване и осветление на училището и намаляване на разходите по пътя към декарбонизация и преход към зелена енергия, се състоя на 12 декември 2023 г.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 1 от 8 януари 2024 г.
Честваме освобождението на столицата На 4 януари 1878 г. руските освободителни войски под предводителството на генерал-фелдмаршал Йосиф Гурко победоносно навлизат в София и освобождават града от османско иго. Вече 146 години признателна България почита светлата дата. По многолетна традиция и тази година празничният ден започна с благодарствен молебен в Софийския митрополитски катедрален храм „Св. Вмчца Неделя“

Светла СТРУМИНА бр. 1 от 8 януари 2024 г.
Единни и солидарни за по-високи възнаграждения с Бюджет 2024 и ясно и сигурно енергийно бъдеще на България Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, Иван Кънчев, заместник-председател на СБУ и председател на Националния стачен комитет (НСК) на СБУ, заедно с множество представители на структурите на Синдиката от цялата страна взеха участие в състоялия се на 18 декември 2023 г. в гр. София мащабен национален протестен митинг и протестно автошествие, организирани от КНСБ под наслов „За по-високи възнаграждения с Бюджет 2024 и ясно и сигурно енергийно бъдеще на България“. Над 4000 участници в митинга, представители на работещите във всички сектори, настояха за по-високи доходи, за увеличение на заплатите в обществения сектор и за предвидими и ясни решения в енергийния сектор, за защита на синдикалните и трудовите права на работещите хора.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 1 от 8 януари 2024 г.
Национален форум обсъди успешни иновативни модели за партньорство между средните, висшите училища и бизнеса Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева участва в национален форум, който постави фокус върху успешните модели за партньорство между средните, висшите училища и бизнеса в изпълнение на иновативни задачи. Организиран от Министерство на образованието и науката, Техническия университет (ТУ) – София и Центъра за върхови постижения „УНИТе“ форумът премина с участието на проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката, Наталия Митева, заместник-министър на образованието и науката, Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието и науката, проф. дн инж. Иван Кралов, ректор на Техническия университет – София, проф. д-р инж. Даниела Гоцева, декан на Факултета по компютърни системи и технологии при ТУ – София, проф. д-р Огнян Наков, почетен декан на Факултета по компютърни системи и технологии при ТУ – София, проф. д-р инж. Румен Трифонов, преподавател във Факултета по компютърни системи и технологии при ТУ – София, Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в системата на средното образование в Република България, Розалия Личева, началник на РУО – Велико Търново, студенти, ученици, преподаватели и представители на ИТ компании и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 8 януари 2024 г.
Празничен жест на ОбщКС на СБУ – Пещера Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители – Пещера, по необикновен и топъл начин поздрави своите членове по повод коледните и новогодишните празници. Председателят на ОбщКС на СБУ – Пещера и Дядо Коледа, предприеха специално посещение из местните синдикални организации на СБУ и зарадваха със скромни подаръци всичките 300 членове на СБУ в региона. Живко НИКОЛОВ, председател на ОбщКС на СБУ – Пещера бр. 1 от 8 януари 2024 г.
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2009 – 2023):

Следвах принципите си и бях последователна в убежденията си да намирам правилните решения за софиянци
Преминахме през много и различни кризи, но успяхме да развием столичното образование до европейско ниво
-

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 8 януари 2024 г.
ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
За етиката в образованието
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, за пореден път показа, че е иновативен и далновиден лидер на най-големия синдикат в страната, инициатор и мотиватор за осъществяването на ефективни и позитивни политики и процеси в образованието у нас, предлагайки перспективи и решения – с безкомпромисна експертна актуалност и с проекция в бъдещето На 14 декември 2023 г. д.ик.н. Янка Такева изнесе публична лекция, посветена на актуалната и значима тема „Етиката в образованието“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Стойностното събитие се състоя в Зала 1 на Софийския университет, а сред участниците в него бяха проф. Ваня Божилова, декан на Факултета по педагогика, проф. дпн Лиляна Стракова, декан на ФП за периода м. ноември 2019 г. – м. октомври 2023 г., доц. Илиана Петкова, заместник-декан на ФП, изтъкнати преподаватели от ФП, сред които проф. Силвия Николаева, проф. Албена Чавдарова, проф. Сийка Чавдарова-Христова, проф. Божидара Кривирадева и др., проф. дпн Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“, представители на Българската академия на науките, студенти от Факултета по педагогика, които изпълниха тържествената университетска зала.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 18 декември 2023 г.
НЕВРУС КАПТЕЛИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ В ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ (SPASH):
Международният авторитет на СБУ е безспорен, успехите му – пример за подражание в Европа
Д.ик.н. Янка Такева е най-добрият синдикален лидер на Балканите
-

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 40 от 18 декември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
Област Стара Загора
В навечерието на Първи ноември, Деня на народните будители, на 24 октомври в гр. Казанлък и на 25 октомври в гр. Стара Загора, се проведоха традиционните и дългоочаквани от актива на СБУ в област Стара Загора есенни работни срещи, с които СБУ надгражда актуалните компетентности на своя синдикален актив, през тази година бяха на тема „Актуални задачи и проблеми пред синдикалните организации, поставени на VIII конгрес на СБУ“.

В есенните обучения взеха участие 168 синдикални активисти (78 в Казанлък и 90 в Стара Загора). В Казанлък форумът бе проведен в читалище „Искра“, където бе открит от Мими Ранева – председател на ОбщКС на СБУ – Казанлък, и в него взеха участие председателите на Общинските координационни съвети (ОбщКС) на Синдиката за общините Павел баня, Мъглиж, Николаево, Гурково и Казанлък, касиери и новоизбрани председатели на синдикални организации от региона. В Стара Загора значимото синдикално събитие се проведе в 5. ОУ „Митьо Станев“ и бе ръководено от Иван Поров, председател на ОбщКС на СБУ – Стара Загора, и областен координатор на Синдиката за област Стара Загора.

Иван ПОРОВ, председател на ОбщКС на СБУ – Стара Загора, и областен координатор на СБУ за Област Стара Загора бр. 40 от 18 декември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
Област Смолян
На 7 ноември 2023 г. в зала „България“ на хотел „Орфей“ в гр. Девин, съгласно утвърдения график на ИК на СБУ, се проведе традиционното есенно съвещание, организирано от актива на СБУ за област Смолян. Домакин бе ИК на ОбщКС на СБУ – Девин, с председател Красимира Георгиева, която съдейства за създаването на прекрасна атмосфера и организация при провеждането на съвещанието.

Гост на съвещанието бе Лиляна Балийска – директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Смилян.

Съвещанието бе ръководено от Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление“ в Централата на СБУ. В заседанието участва и Павлина Петрова – главен експерт-юрист „Трудовоправна защита“.

Веска УЗУНОВА, секретар в ИК на ОбщКС –Смолян бр. 40 от 18 декември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
Област Враца
На 11, 12 и 13 ноември 2023 г. се проведе традиционното обучение на синдикалния актив от област Враца според утвърдения план-график от ИК на СБУ. Обучението се проведе под формата на изнесено заседание в Република Сърбия, в което взеха участие синдикални председатели и секретари на синдикални организации в образователните институции от общините Враца, Мездра, Роман, Оряхово, Мизия, Бяла Слатина, Криводол и Козлодуй.

Лектор на обучението беше г-жа Роза Костова, главен експерт-юрист в Централата на СБУ. Обучението се откри от г-жа Дарина Тодорова, която сподели, че такива обучения са необходими за надграждане на компетенциите на синдикалните членове за водене на активна синдикална дейност.

Дарина ТОДОРОВА, председател на ОбщКС на СБУ – Враца, и областен координатор на СБУ за област Враца бр. 40 от 18 декември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
Област Хасково
На 14.11.2023 г. в гр. Хасково в залата на хотел „Родопи“ се проведе есенното съвещание на СБУ със синдикалния актив от областта. В него участваха всички членове на ОбщКС на СБУ – Хасково, и членовете на ИК на ОбщКС от общините, над 70 активисти.

Атанаска Николова, областен координатор, представи информация за организационното състояние на СБУ от Хасковска област и поздрави новоизбраните председатели на ОбщКС на СБУ. Със задоволство представи и председателя на новоучредената организация в ДГ №20 „Весели очички“.

Съвещанието се ръководи от Виолетка Петкова, главен експерт в Централата на СБУ и отговорник за Хасковска област. В съвещанието взе участие и Павлина Петрова, главен експерт-юрист.

Атанаска НИКОЛОВА, областен координатор на СБУ за област Хасково бр. 40 от 18 декември 2023 г.
Национален форум обсъди образованието на бъдещето Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва в национален форум, организиран от Министерството на образованието и науката „Образование за утрешния ден“. Той се състоя на 12 декември 2023 г. в София и представи успешния опит в ефективното използване на дигиталните технологии, инструменти и ресурси за подобряване на качеството на преподаването и насърчаване на интереса за учене сред подрастващите.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 18 декември 2023 г.
Столичната ПГО „Мария Луиза“ чества 130-годишен юбилей – с признателност към миналото и вяра в бъдещето Столичната професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ отбеляза с тържествен гала спектакъл достолепен юбилей – 130-годишнината от създаването си. Състоял се на 21 ноември 2023 г. в Софийската опера и балет, празникът на гимназията, сътворен и изпълнен от учители, ученици и бивши нейни възпитаници, със сигурност зае достойно място сред културните събития в столицата и в страната. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, Виолетка Петкова – главен експерт в Централата на СБУ, връчи специален поздравителен адрес, златен Юбилеен медал на СБУ и цветя по случай бележитата годишнина на инж. Паулина Костова, директор на ПГО „Княгиня Мария Луиза“, и на Цветана Танова, председател на организацията на СБУ в училището и секретар на ОбщКС на СБУ в столичния район „Лозенец“. бр. 40 от 18 декември 2023 г. Светла СТРУМИНА
Учители от България и Италия участваха в проект „Устойчиви практики в ресторантьорството“ През 2023 г., в която надгражда своите 55 години развитие на традиции и иновации, Професионалната гимназия по туризъм (ПГТ) „Иван Вазов“ – к.к. Слънчев бряг, участва в проект „Устойчиви практики в ресторантьорството“ по програма „Еразъм+“ по договор № 2022-2-BG01-KA210-VET-000100096 с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Проектът се проведе в три мобилности. Първите две се реализираха в периодите от 9 до 14 юли 2023 г. и от 27 септември до 2 октомври т.г. От 31 октомври до 5 ноември 2023 г. се осъществи третата мобилност, при която група учители усвояваха в Италия устойчиви практики в ресторантьорството по европейския проект по програма „Еразъм+“. Шестима учители от ПГТ „Иван Вазов“ съвместно с шестима свои колеги от партньорското училище – Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм (ПГЛПТ), гр. Казанлък, участваха в мобилност в град Кастелето Сопра Тичино, Италия, област Ломбардия, при домакинството на третия партньор по проекта – Асоциация „Most“, Италия.

Христина АНДРЕЕВА, директор на ПГТ „Иван Вазов“, к.к. Слънчев бряг бр. 40 от 18 декември 2023 г.
ДОЧКА КЮЧУКОВА, ДИРЕКТОР НА НУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“, ГР. ЛЮБИМЕЦ:
Векове наред знанието е значима ценност за българина и затова е така силна почитта към всички, които творят наука и духовност
Удовлетвореният учител може да даде всичко от себе си в професионален план

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 18 декември 2023 г.
СРЕЩА – ДИСКУСИЯ:
Жените в политиката – на местно, национално и европейско ниво
Какво е мястото на жените на политическата карта на България и защо е важно равното участие на жените и мъжете във всички нива на вземане на решения, бе тематичният фокус на срещата-дискусия „Жените в политиката – на местно, национално и европейско ниво“, организирана от Българска платформа към Европейско женско лоби. На нея бяха обсъдени предизвикателствата пред жените в политиката, дискутирано бе от какво още се нуждае българското законодателство, за да се гарантират устойчиво правата на жените у нас и защо принципът за интегриране на равенството между половете във всички политики повече от всякога е важен сега за България и Европа, както и бяха съпоставени сравнителни акценти на политиките в България, ЕС и САЩ относно насилието над жени и домашното насилие. Светла СТРУМИНА бр. 40 от 18 декември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
Област Благоевград
-

Бонка ИЧКОВА, член на ИК на СБУ, председател на ОбщКС на СБУ – Благоевград, и областен координатор на СБУ за област Благоевград бр. 39 от 11 декември 2023 г.
МОН представи мерки за промяна на обучението в училищното образование

На 4 ноември 2023 г. на специална пресконференция министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков в присъствието на зам.-министрите проф. Генка Петрова, д-р Емилия Лазарова, Мариета Георгиева и Наталия Митева обобщи предприетите действия през първите пет и половина месеца на управление в сектор „Образование и наука“, представи мерки за промяна на обучението в училищното образование и набеляза краткосрочните и дългосрочните реформи, по които той и неговият екип активно работят.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 39 от 11 декември 2023 г.
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ
Образованието – ключ за решаване на демографските проблеми
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в дискусионния форум „Образованието – ключ за решаването на демографските проблеми“, организиран от Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ), Камарата на преподавателите от висшето образование (КПВО) и Сдружението „Гражданска инициатива България 2050“.

Във форума, който се състоя на 4 декември 2023 г. в Националния дворец на културата в столицата, взеха участие Красимир Вълчев, председател, и Елисавета Белобрадова, заместник-председател на Комисията по образованието и науката в 49-ото Народно събрание, чл.-кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов, конституционен съдия, д.ик.н. Стоян Денчев, председател на Съвета на настоятелите на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в София и др.

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 11 декември 2023 г.
Съграждащите политики на СБУ в образованието, синдикализма и духовността през 2023 г.

Хронологичен обзор

Велина АНТОВА бр. 39 от 11 декември 2023 г.
Стожери на родолюбието, съзидатели на духовното ни бъдеще
Състоя се тържествена церемония по награждаването на отличените ученици и учители в тридесет и първото издание на конкурса на Национален клуб „Родолюбие“
На 25 ноември 2023 г. в гр. Карлово, родното място на най-големия ни и безспорен национален герой Васил Левски, се състоя тържествената церемония по награждаването на отличените ученици и учители в тридесет и първото издание на конкурса на Национален клуб (НК) „Родолюбие“ с председател д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

През настоящата 2023 г. конкурсът беше под наслов „150 години от обесването на Васил Левски“ и в него участваха стотици деца от цялата страна и българските училища в чужбина. В частта „Мисия учител“ също се включиха много учители със свои оригинални разработки.

Велина АНТОВА бр. 38 от 4 декември 2023 г.
Социално-емоционалното образование – фактор за справяне с предизвикателствата на съвремието и новата виртуална реалност Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в провелата се от 26 до 28 ноември 2023 г. в град Пловдив, национална конференция на тема „Социално-емоционално обучение в квалификацията на учители“. Тя бе организирана от Министерството на образованието и науката и Пловдивския университет (ПУ) „Паисий Хилендарски“ с подкрепата на Синдиката на българските учители, Асоциацията на Департаментите за квалификация на учителите в България, с председател проф. д-р Дора Левтерова-Гаджалова, и директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ и клубовете по приобщаващо образование и по лидерство в образованието към Педагогическия факултет на ПУ.

УД бр. 38 от 4 декември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
Област Пловдив
На 20, 21 и 22 октомври 2023 г. се проведе традиционното есенно работно съвещание на синдикалния актив на СБУ от област Пловдив. В него участваха над 100 синдикални председатели, секретари на СО, председатели на ОбщКС на СБУ от област Пловдив.

Петранка Калоферова, областен координатор на СБУ за Пловдивска област откри съвещанието с анализ на дейността и организационното състояние в областта. Съвещанието се ръководи от Виолетка Петкова, главен експерт в Централата на Синдиката и отговорник за Пловдивска област.

Тя благодари на синдикалните председатели и членове на СБУ за активното им участие в Учителската спартакиада, в националния конкурс „Учител на годината“, в конкурса за извънкласните и извънучилищни дейности, ПАНИО, за изключителната организация на председателите на Общ. КС на СБУ от областта при сформиране на групите за придобиване на ПКС и всички други инициативи, свързани с политиките на СБУ.

Петранка КАЛОФЕРОВА, председател на ОбщКС на СБУ – Пловдив и областен координатор на СБУ за обл. Пловдив бр. 38 от 4 декември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
Област Пазарджик
В област Пазарджик есенното работно съвещание на синдикалния актив се проведе на 23 и 24 октомври 2023 г. в к.к. Цигов чарк. Присъстваха членове на изпълнителните комитети на Общинските координационни съвети на всички общини от област Пазарджик. Областният координатор на СБУ – Гина Кръстанова, откри срещата с анализ на дейността и организационното състояние на Синдиката, обобщавайки данните от справките, които се събраха за цялата област. Направи своеобразен отчет на дейността, която се развива в областния център по квалификацията, организирана само за членове на СБУ, и я посочи за приоритет, съобразен не само с предстоящите атестации на педагогическите специалисти и с повишаването на статуса на учителя, но и като неопровержим мотив за членство в СБУ. С удовлетворение отбеляза, че в област Пазарджик няма образователна институция, в която да не е приложено договореното в анекса Д01 – 192/ 10.08.2023 г. към КТД.

Обучението бе ръководено от Виолетка Петкова, главен експерт и Павлина Петрова – главен експерт-юрист в Централата на СБУ.

Гина КРЪСТАНОВА, председател на ОбщКС на СБУ – Пазарджик, и областен координатор на СБУ – Пазарджик бр. 38 от 4 декември 2023 г.
Регионална кръгла маса постави фокус върху семейството като ключов фактор за успешното образование и развитие на децата В навечерието на Деня на християнското семейство, на 20 ноември 2023 г. Начално училище „Захари Стоянов“, гр. Любимец, бе домакин на регионална работна среща на тема „Семейството като ключов фактор за успешното образование и развитие на децата“. Тя бе инициирана от колектива на НУ „Захари Стоянов“ в партньорство със синдикалната организация на СБУ и Обществения съвет към училището.

Официални гости на събитието бяха: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и инж. Веселина Павлитова, началник на РУО – Хасково, експерти от РУО, представители на Община Любимец, директори и учители на училища от област Хасково.

Кирилка ТАНАНОВА, НУ „Захари Стоянов“, гр. Любимец бр. 38 от 4 декември 2023 г.
ПРОФ. Д-Р ДОРА ЛЕВТЕРОВА-ГАДЖАЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕПАРТАМЕНТИТЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ДИРЕКТОР НА ДЕПАРТАМЕНТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“:
Квалификацията на учителите в 21. век трябва да осигурява синергия на цифровизацията с хуманизма на образованието
- Проф. Левтерова, Вие сте сред основните организатори на провелата се конференция на тема: „Социално-емоционално обучение и квалификацията на учители“. Какъв бе мотивът за нейното организиране и постигна ли тя своята цел?

- Основната цел на организираната и проведена Националната конференция „Социално-емоционално обучение в квалификацията на учители“ по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ е да фокусира вниманието на представители на педагогическата научна и преподавателска общност към възможностите за прилагането на стратегии, модели и методи на социално-емоционално обучение в съвременното образование и въз основа на това да се очертаят и обсъдят основните направления за съдържателна промяна на квалификационните дейности с настоящи и бъдещи учители, и педагогически специалисти.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 38 от 4 декември 2023 г.
Ансамбъл „Фолклорика“ представи празничен концерт-спектакъл
На 24 ноември 2023 г. представителен ансамбъл (ПА) „Фолклорика“ чества своята 15-годишнина с великолепен юбилеен концерт-спектакъл, емблематично озаглавен „Пребъдване“ и изпълнил до пределите ѝ Зала 1 на Националния дворец на културата.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изпрати по случай юбилея специален поздравителен адрес и представителна кошница цветя до художествените ръководители – Евелина Павлова, Георги Павлов и Мариана Живанкина и творческия колектив на ансамбъла.

Светла СТРУМИНА бр. 38 от 4 декември 2023 г.
Завинаги остава в сърцата училището, сеещо знание и наука На 1 ноември 2023 г., в Деня на народните будители, Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, село Крупник, община Симитли, тържествено отбеляза своя 110-годишен юбилей.

110 години са значима бразда в света на знанието и образованието,

110 години са изпълнени с традиции,

110 години – смело вървян път във времето,

110 години – ние…

Достолепният юбилей на училището в село Крупник започна с награждаване на отличените участници в училищните конкурси – за литературна творба, рисунка и дизайн. В конкурсите взеха участие представители на трите училища в община Симитли – СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Симитли, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Крупник, и Обединено училище „Паисий Хилендарски“, с. Долно Осеново. Журито имаше нелеката задача да оцени 61 творби в различните категории.

Мария МАНОЛОВА, председател на СО на СБУ при СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Крупник, Община Симитли бр. 38 от 4 декември 2023 г.
АЛБЕНА ПАВЛОВА, ДИРЕКТОР НА СУ „ГЕО МИЛЕВ“, ГР. ВАРНА:
Нашата цел е пълноценно израстване на бъдещите личности
- Г-жо Павлова, и тази година отбелязахме Деня на народните будители. Какво е Вашето послание към българските учители и екипа на СУ „Гео Милев“, гр. Варна, на което Вие сте директор?

- Искам да поднеса своите поздравления към българските учители и към моите колеги от СУ „Гео Милев“ по повод значимия празник. Ние по душа сме будители и осъзнаваме своята мисия и отговорност пред подрастващите, имаме щастието и привилегията да водим бъдещето на България за ръка. Така че по дух, душа и сърце ние сме будители и това е прекрасен повод да поздравя всички работещи в сектор „Образование“.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 38 от 4 декември 2023 г.
Вековен юбилей чества ПГПТ ,,Атанас Цонев Буров“, гр. Русе На 6 ноември 2023 година Професионална гимназия по промишлени технологии (ПГПТ) ,,Атанас Цонев Буров“, гр. Русе, тържествено отбеляза своя 100-годишен юбилей. Празничният ден, ознаменувал вековния юбилей, беше наситен с поредица от събития. Началото бе поставено с изложение на занаятите, което проследи в хронология дейността на първото Чирашко училище в България – в областта на бъчварството, ковачеството, шивачеството, сърачеството и др. Чрез плавен преход бяха представени и съвременните професии, в които се обучават възпитаниците на гимназията – заваряване, машини и съоръжения с ЦПУ, газова техника, мехатроника и промишлен дизайн.

Миглена МАРКОВА, председател на СО на СБУ при ПГПТ ,,Атанас Цонев Буров“, гр. Русе бр. 38 от 4 декември 2023 г.
Международно сътрудничество в подкрепа на дуалното обучение По покана на Стопанска камара Австрия зам.-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева и Полина Златарска, експерт в МОН, посетиха Австрия за обмяна на опит и добри практики в дуалното обучение. Те бяха посрещнати от генералния секретар на Министерството на труда и икономиката г-жа Ева Ландрихтингер, където бяха представени добрите австрийски практики и споделена готовността за бъдещо сътрудничество между двете страни. В Австрия водеща роля в обучението по дуална система има бизнесът. Фирмите полагат изключително много усилия и грижи не само за самото обучение в реална работна среда на учениците, но и за кариерното им ориентиране, за обучения в меки умения и благотворителност. София ДАМЯНОВА, мениджър на проект „Дуално обучение в България“ бр. 38 от 4 декември 2023 г.
Европа е нашият общ дом и всички ние носим отговорност за опазване на нейната природа и околна среда В началото на месец ноември 2023 година сборна група ученици от девети, десети и единадесети клас при СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, община Хаджидимово, взе участие в европейски проект по програма „Еразъм+“ в Португалия. Основната цел на обучението беше да се развие по-добро разбиране на екологичните предизвикателства и да се насърчи отговорното поведение на младите хора към околната среда.

Преживяването в Португалия се оказа не просто среща с чужд език и чужда култура, но и уникална възможност за придобиване на нови знания и умения в областта на екологията. Учениците разгледаха отблизо разнообразни екосистеми, ресурси и иновативни решения за енергийна устойчивост. Това в голяма степен допринесе за разширяване на техните знания за биоразнообразието и опазването на природата.

Илвие МОЛЛОВА, ръководител на учениците от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, община Хаджидимово бр. 38 от 4 декември 2023 г.

25 НОЕМВРИ – НАЧАЛО НА 16 ДНИ НА АКТИВИЗЪМ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА

СБУ устойчиво следва своето верую за изграждане на общност по превенция и изкореняване на насилието
Вече близо четвърт столетие светът отбелязва 25 ноември – Международен ден за премахване на насилието срещу жени. Провъзгласен през 1999 г. от Общото събрание на Организацията на обединените нации, този ден се превръща в глобално събитие, сурово напомняне – за насилието, на което са подложени жените по света, и за спешната необходимост от справяне с тази трагедия. Той е и своеобразен катализатор за промяна, който дава възможност на хората и общностите да се противопоставят на всички форми на насилие.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 37 от 27 ноември 2023 г.
Съюзът на българските писатели отпразнува своята 110-годишнина

СБУ удостои творческата организация с Юбилейния златен медал на Синдиката
На 16 ноември 2023 г. в Централния военен клуб в столицата се състоя тържественото честване на 110-годишнината от създаването на Съюза на българските писатели, посветен на укрепването на българската култура и книжовност, на съхранението на величието на българската литература и развитието ѝ в бъдещето, на отстояването на престижа на писателската професия и на насърчаването на таланта на следващите най-добри писатели в страната ни.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 37 от 27 ноември 2023 г.
Надграждане компетентностите на синдикалния актив
Област Габрово
На 23 и 24 октомври 2023 г. в Цигов чарк, област Пазарджик, според утвърдения план-график от ИК на СБУ, се проведе регионалното обучение на синдикалния актив на Синдиката на българските учители за област Габрово.

Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ за обл. Габрово бр. 37 от 27 ноември 2023 г.
НПГПТО „М.В. Ломоносов“ – гр. София, отбеляза тържествено 75-годишния си юбилей Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – гр. София, бе удостоена с юбилейния златен медал на Синдиката на българските учители по повод 75-годишния юбилей от създаването си. От името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева златния медал, поздравителен адрес, дар за колектива, и прекрасен букет получи директора на единственото по рода си професионално училище в страната инж. Таня Михайлова.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 37 от 27 ноември 2023 г.
КЛАРА АРАБАДЖИЕВА, ДИРЕКТОР НА 19. СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“, ГР. СОФИЯ: Стремим се да направим образователния процес по-ефективен, а знанията на учениците – практически приложими

Със СБУ успешно си сътрудничим в името на общата идея – да не спираме да усъвършенстваме образователния процес

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 37 от 27 ноември 2023 г.
НИКОЛИНКА АНГЕЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СБУ В 19. СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“, ГР. СОФИЯ: СБУ е символ на волята, светлината и нестихващия дух за промяна към едно по-добро утре

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 37 от 27 ноември 2023 г.
С грижа към безопасността на всяко дете стартира поредната Национална кампания „Посланията на есенния лист“ На 21 ноември 2023 г. в Националния дворец на децата (НДД) в столицата се състоя Денят на пешеходната безопасност. Той е дългогодишна традиция на НДД, организирана в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция“ – „Пътна полиция“, Регионално управление на образованието – София-град, Столична община, Българския червен кръст (БЧК) и Съюза на българските автомобилисти (СБА).

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 37 от 27 ноември 2023 г.
Ученическа изложба „Моя страна, моя България“ обедини 6 просветни институции На 11 ноември 2023 г. в столичния Сити Марк Арт Център се проведе втора по ред изложба на ученически картини в чест на делото на народните будители на тема „Моя страна, моя България“. В инициативата, целяща развитие, презентиране и мотивиране на талантите и уменията на деца и ученици чрез възпитание в родолюбие, бяха представени картини, посветени на България, нарисувани от възпитаници на цели шест просветни институции.

УД бр. 37 от 27 ноември 2023 г.
ОУ „Г. С. Раковски“ чества 120 години просветно дело в с. Голямо ново, общ. Търговище С впечатляващ тържествен концерт ОУ „Г. С. Раковски“ отбеляза 120-та годишнина от просветното дело в с. Голямо ново, общ. Търговище, обл. Търговище.

Диана ПЕТРОВА, председател на СО на СБУ в ОУ „Г. С. Раковски“, с. Голямо ново, общ. Търговище бр. 37 от 27 ноември 2023 г.
Международен ден на толерантността в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград В дух на изграждане на устойчиви ценности сред подрастващите с разнообразни и интересни дейности бе почетен Международният ден на толерантността – 16 ноември, в Основно училище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, ръководено от директора Петя Кочкова. Екип на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград бр. 37 от 27 ноември 2023 г.
ИРИНА КОСТАДИНОВА, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВТОРА АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ:

Основното предизвикателство, пред което е изправен съвременният учител, е да може майсторски да съчетава педагогическите си умения и научната си подготовка в съответната предметна област със знанията и уменията от областта на ИКТ

Синдикатът на българските учители е доказал своята неоценима роля за това учителската професия да стане по-желана и привлекателна за добре образованите млади хора

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
Научен сборник разглежда демографски проблеми на съвременна България

Многократно и разностранно дискутирани на различни форуми, организирани от Синдиката на българските учители, демографските проблеми и техните последствия спрямо децата, учениците, младите хора и семействата, образованието и в социалната сфера са неизменно в центъра на създаването на важни политики на СБУ. Различни ракурси на тежката демографска ситуация в България, техният генезис и влиянието им – рушително или стимулиращо, в интригуващ контекст са задълбочено представени в забележителния академичен сборник „Демографски проблеми на съвременна България“. Изключително стойностен, с дълбока научна значимост, но същевременно написан на достъпен език и интересен – едновременно за експерта, формиращ политики, и за неизкушения читател, той включва доклади на бележити научни дейци, обединени от Фондация „Човещина“, която е дългогодишен партньор на СБУ и има висок авторитет у нас и международно признание.

Светла СТРУМИНА бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
145-годишнина отпразнува 200. ОУ „Отец Паисий“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община

200. ОУ „Отец Паисий“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, бе удостоено с юбилейния златен медал на Синдиката на българските учители по повод 145-годишнината от създаването си. От името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева високото отличие, поздравителен адрес и прекрасен букет получи директора на емблематичното училище Цветелина Генчева, която е и председател на Асоциацията на работодателите в системата от институциите в предучилищното и училищното образование (АРСИПУО). Те бяха поднесени на 8 ноември 2023 г. по време на празничния концерт по повод знаменателната годишнина от Десислава Василева, редактор във в. „Учителско дело“, която поздрави целия колектив на училището и гостите на тържеството. Прекрасни цветя по повод юбилея получи и Цонка Велева, председател на синдикалната организация на СБУ в училището, в която членува целият колектив.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
АЛБЕНА ТОТЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛЕВЕН:

Развитието на професионалните общности и ефективният процес на подкрепа на образователните институции е наша водеща цел

СБУ е значим партньор в сътрудничеството и социалния диалог между институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
Извънучилищната школа по изобразително изкуство на ЦПЛР-ОДК – гр. Ихтиман, с участие в благотворителна инициатива

В разгара на есента, обагрена в най-красивите си цветове, Школата по изобразително изкуство към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – гр. Ихтиман с ръководител главен учител д-р Елена Цветанова, многократен участник в международни и национални инициативи на СБУ, се включи със специално подготвени тематични детски рисунки и картини в Благотворителен училищен базар по проект „Мед с кауза“ по покана на Ирена Петрова – класен ръководител на XIIб клас на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, и ръководител на проекта от неговото начало през 2021 г., като първоначална ученическа благотворителна идея превърнала се в единствена за страната инициатива.

Д-р Елена Цветанова, главен учител в ЦПЛР-ОДК – гр. Ихтиман бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
Столичното 51. СУ участва в международна инициатива за превенция на употребата на наркотици от подрастващите

Цялата педагогическата колегия на 51. СУ „Елисавета Багряна“ начело с директора Асен Александров следва принципа за превенция на употребата и разпространението на психотропни вещества сред подрастващите. Като част от тези усилия се включихме заедно с наши ученици в годишното издание на международната инициатива „Red Ribbons Day“, която се състоя на 26 октомври 2023 г. на Летище „София“ и събра на мероприятието над 400 ученици и учители от цялата страна. Тя е насочена срещу употреба и трафик на наркотични вещества и цели повишаване на информираността на учениците за опасностите и вредата от употребата на наркотици, както и представянето на градивни и здравословни алтернативи за социализация. Провежда се в България за единадесета година от Агенция „Митници“ – отдел „Борба с наркотрафика“ в партньорство с Американската агенция за борба с наркотиците – DEA. Нейн патрон е Енрике Камарена, агент на DEA, отвлечен, изтезаван и зверски убит от мексикански наркотрафиканти, чиято смърт води до международен отзвук и съвместни действия срещу наркотиците.

Нели РАШЕВА, ст. учител по БЕЛ и председател на СО на СБУ в 51. СУ „Елисавета Багряна“ бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
Изпреварващо образование от първи клас В новият век на научно-технически и технологичен прогрес в света се създават условия за развитие на поколенията и същевременно се предявяват изисквания за постигане от тях на все по-високи равнища на духовен и душевен възход. Благоприятните условия и зависимостите са взаимно свързани, обусловени и всички системи в обществото, в това число и образователната, са длъжни в максимална степен да се съобразяват с тях, да дават значим принос за оптимално взаимно извисяване. Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ, почетен член на Съюза на учените в България бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
от област Ловеч

На 19 и 20 октомври 2023 г., в Конферентната зала на хотел „Президиум-Палас“ в Ловеч се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалния актив на СБУ в област Ловеч. Присъстваха представители на всичките осем общини от областта – председатели на ОбщКС и на СО, касиер-секретари и членове на ИК. Лектори на обучението бяха Пламен Иванов – гл. експерт в Централата на СБУ, и Павлина Петрова – гл. експерт- юрист в Централата на СБУ.

Румяна Големанска, председател на ОбщКС на СБУ – Ловеч, и областен координатор на СБУ за област Ловеч бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
от област Ямбол

На 26 октомври 2023 г. в Конферентната зала на хотел „Диана палас“, гр. Ямбол, се проведе есенната работна среща със синдикалния актив на СБУ от образователните институции в Ямболска област, на която се дискутираха синдикални въпроси с лекторите Иван Кънчев, зам.-председател на СБУ, и Роза Костова, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ. На срещата присъстваха председателят на Регионалния съвет на КНСБ Илияна Димитрова и юристът на Регионално управление на образованието – Ямбол – Мирослава Янева.

Добра ШОПОВА, областен координатор на СБУ за област Ямбол бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
от област Монтана

На 11 октомври 2023 г. се проведе традиционната есенна работна среща на синдикалния актив от област Монтана. На срещата присъстваха председатели и секретари на СО от всички ОбщКС на СБУ от областта. Деловата работа на срещата бе организирана от областния координатор на СБУ Енеза Ангелова и главния експерт в Централата на Синдиката – Пламен Иванов. Основните акценти в изложението на г-н Иванов бяха свързани с укрепване на организационното състояние на СО и неговото усъвършенстване, проекта за бюджет 2024 г. и средствата, заложени в него, за образование, в това число и за повишаване на работните заплати, колективното трудово договаряне, промените в някои наредби на МОН, квалификационната дейност, конкурсите на Синдиката и др.

Енеза АНГЕЛОВА, председател на ОбщКС на СБУ – Монтана, и областен координатор на СБУ за област Монтана бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
Проект „Духовна София пее!“ – с многоаспектна принадена стойност да преоткрием ценностния си потенциал

Синдикатът на българските учители и неговият председател д.ик.н. Янка Такева винаги са адмирирали инициативите на своите съмишленици за възпитанието в ценности и духовното израстване на децата на България. Така е и сега, с реализирания от Фондация „Дарби“ с управител Бистра Илиева успешен проект с многоаспектна принадена стойност – „Духовна София пее!“. На 10 ноември 2023 г. се състоя пресконференция на Фондация „Дарби“, на която бяха представени резултатите от проекта „Духовна София пее!“, реализиран с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2023, в партньорство със СО – район Кремиковци, Асоциация на екскурзоводите в България и Българската федерация по туризъм. За първи път бе излъчен и реализираният по проекта вълнуващ и запомнящ се документален филм, разкриващ духовния и културен потенциал на столицата ни, представяйки по иновативен начин интересни, по-малко познати свети места в периферията на града, оживени с концерти, арт ателиета и църковни песнопения с участието на деца.

Велина АНТОВА бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
„Зонта Клуб София“ и ученици от столични училища призоваха за действия срещу климатичните промени

104-ата годишнина на посветената на овластяването на жените по света и изграждането на по-добър живот за жените и момичетата организация с висок международен авторитет „Зонта Интернешънъл“, „Зонта Клуб – София“ с председател Ваня Петрова чества с вдъхновяваща инициатива и флашмоб под наслов „Зонта зове с камбанен звън – да действаме срещу климатичните промени сега!“.

Десисклава ВАСИЛЕВА бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
Градивен диалог за тенденциите и перспективите пред развитието на висшето педагогическо образование

Д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе специален гост на Кръглата маса на тема „Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование“, която се състоя на 13 ноември 2023 г. Организирана от Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“, Кръглата маса се проведе в тържествената Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет и събра видни учени в областта на педагогиката и представители на държавната администрация.

Светла СТРУМИНА бр. 36 от 20 ноември 2023 г.
Десет учители бяха отличени с наградите „Константин Величков“ 2023 г. на МОН Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, беше специален гост на тържествената церемония по връчването на ежегодните награди на МОН „Константин Величков“, с които в Деня на народните будители се отличават учители за ярък принос към образованието у нас.

Събитието се състоя на 1 ноември 2023 г. в сградата на МОН. На него присъстваха: проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката; д-р Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието и науката; Мариета Георгиева, зам.-министър на образованието и науката; Наталия Митева, зам.-министър на образованието и науката; д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град; Георги Маринов, началник на РУО – Габрово, директори на дирекции и експерти в МОН.

Тази година в МОН за отличаване с наградите „Константин Величков“ са постъпили седемдесет и една номинации на учители от цялата страна. От тях са избрани десет, отличени в пет категории.

Отличените учители получиха грамоти и по 1000 лева парична награда.

Велина АНТОВА бр. 35 от 13 ноември 2023 г.
Подробности за:

√ Удостояваянето на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ с почетното отличие „Будител на годината” на столичното 144. СУ

√ Официалното откриване на модерния кабинет по хуманитарни науки в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков

√ Тържествения ритуал за посрещане на новопостъпилите млади учители в столицата

Светла СТРУМИНА бр. 35 от 13 ноември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
Област Русе
-

Пламен АТАНАСОВ, член на ИК на СБУ, председател на ОбщКС на СБУ – Русе, и областен координатор на СБУ за област Русе бр. 35 от 13 ноември 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
Област Шумен

-

Татяна ИВАНОВА, председател на ОбщКС на СБУ – Шумен, и областен координатор на СБУ за област Шумен бр. 35 от 13 ноември 2023 г.
Градивно партньорство за неформално образование Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в заключителното събитие на Третата национална конференция на неформалното образование, посветена на темата „Към трансформиращо неформално образование в България – 2023 г.“.

Форумът, който се състоя на 6 ноември 2023 г., бе организиран от Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ и се реализира с финансовата подкрепа на Университетския фонд „Научни изследвания“ в партньорство с голям брой държавни, граждански и частни организации.

Националната конференция, която бе реализирана като Годишен календар от събития и инициативи на организации за неформално образование в цялата страна, бе посветена на 15-годишнината от създаването на университетската програма по неформално образование. Заключителното ѝ събитие се проведе в хибриден формат, а в него се включиха близо 150 участници. Акцент на събитието бяха петте панелни дискусии, адресиращи ключови приоритети на алтернативните и подкрепящите образователни дейности и услуги за всички възрасти.

Светла СТРУМИНА бр. 35 от 13 ноември 2023 г.
СУ „Крум Попов“, гр. Левски, чества 100 години от създаването си Минало, настояще и бъдеще си подават ръка през цялата 2023 година в най-голямото училище в община Левски, област Плевен – Средно училище „Крум Попов“, което достойно отбелязва своя вековен юбилей.

Началото на празничната програма бе поставено на 27 септември 2023 г. в Народно читалище „Георги Парцалев – 1901“ с представянето на втора част на филма „Пътят към науката“ и на книгата „100 години Средно училище „Крум Попов“ – гр. Левски“. По време на събитието гостите в препълнения читалищен салон успяха да се докоснат до историята на училището, да съпреживеят заедно с негови учители, директори и възпитаници емоционални моменти, оставили отпечатък в живота на всеки, прекрачил прага на училището.

Илияна ПЕТРОВА, главен учител, и Леонетка ДАНАИЛОВА, главен учител, председател на СО на СБУ в СУ „Крум Попов“, гр. Левски бр. 35 от 13 ноември 2023 г.
ВАЛЕНТИНА МАКАВЕЕВА,
ДИРЕКТОР НА 50. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. СОФИЯ:

Предизвикателствата са свързани с преодоляване на нагласите и постигане на успешно партньорство и взаимодействие

Политиките на СБУ са насочени към осигуряване на позитивна среда в образователните общности и по-добра организационна култура в институциите

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 13 ноември 2023 г.
ВЕЛИЗАРА СТОИМЕНОВА,
ДИРЕКТОР НА ДГ №115 „ОСМИ МАРТ“, ГР. СОФИЯ:

Стремим се към формиране на хуманна ценностна система и добродетели, които са в основата на изграждане на личността

Синдикатът на българските учители умее да откликва на всеки новопоявил се проблем и да реализира процесите в тяхната динамика

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 13 ноември 2023 г.
СТОЯН СТРУГОВ, ДИРЕКТОР НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. ГЪРМЕН, ОБЩ. ГЪРМЕН, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД: За да бъде успешен един образователен лидер, са необходими знания и умения за мотивация, комуникация, работа в екип и създаване на ефективни междуличностни отношения

СБУ е символ на подкрепа, новаторство, оценка на труда на българския учител и вземане на справедливи, адекватни, навременни и иновативни решения

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 35 от 13 ноември 2023 г.
Д.ик.н. Янка Такева бе удостоена със Специалната национална награда за цялостен принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов в Деня на народните будители
В Деня на народните будители – 1 ноември, на бляскава тържествена церемония в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) удостои председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева със Специалната национална награда за цялостен принос в образованието и науката на името на изтъкнатия български учен, общественик и политик акад. Благовест Сендов. Високото отличие – златно огърлие и почетна грамота, придружени с прекрасен часовник и букет, бяха връчени от проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, председател на ОС на УниБИТ, и проф. д.н. Ирена Петева, ректор на УниБИТ.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 34 от 6 ноември 2023 г.
2. АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София, задава добър пример за прилагането на компетентностния подход в обучението Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, беше специален гост на първата за настоящата учебна година вътрешноинстутиционална квалификация на педагогическия екип на 2. АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София, с директор Веселина Иванова.

Велина АНТОВА бр. 34 от 6 ноември 2023 г.
В МОН беше представена изложбата на НМО в чест на Неофит Рилски Заслужава си да бъде видяна, защото заветите и примерът са ярки, важни и силни

Велина АНТОВА бр. 34 от 6 ноември 2023 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ В 8. НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СБУ И МОН НА ТЕМА „ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ“: Образователните институции са основен социален механизъм за успешно приобщаване и интеграция на децата и учениците от уязвими групи

СБУ се грижи за учителите и непрестанно ги насърчава да работят още по-активно

Записа Десислава ВАСИЛЕВА бр. 34 от 6 ноември 2023 г.
Д.ик.н. Янка Такева проведе работна среща в ЦСОП „П. Р. Славейков“ в гр. Плевен На 18 октомври 2023 г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева посети един от най-добрите центрове за специална образователна подкрепа в страната – ЦСОП „П. Р. Славейков“ в гр. Плевен.

Проведе се работна срещна с ръководството на Центъра в лицето на неговия дългогодишен директор Милен Наков, с председателя на синдикалната организация на СБУ в образователната институция Надя Стефанова и с целия колектив, който членува в Синдиката.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 34 от 6 ноември 2023 г.
Вдъхновяваща ученическа изложба, посветена на България Ученическа изложба по повод 1 ноември – Деня на народните будители, на тема „Моя страна, моя България“, бе официално открита в навечерието на празника по идея на Виолин Неделчев, преподавател по изобразително изкуство в 143. ОУ „Георги Бенковски“, гр. София, и Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ и носител на най-високото отличие на СБУ – „Учител на годината“ за 2015 и 2018 г., и д-р Гена Живкова-Чолакова, учител по изобразителни изкуства, графичен дизайн и гражданско образование в 44. СУ „Неофит Бозвели“, гр. София, и СПГ „Княгиня Евдокия“, изявен член на СБУ.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 34 от 6 ноември 2023 г.
Още една сбъдната мечта за столичното 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ Състоя се тържествено освещаване на обновената сграда на училището

Велина АНТОВА бр. 34 от 6 ноември 2023 г.
Будителството е мисия, отговорност и призвание

VІІІ Регионален конкурс „Учителите – будители на бъдещето“ – Габрово
В приповдигнатата атмосфера в навечерието на Деня на народните будители, на 25 октомври 2023 година в актовата зала на Национална Априловска гимназия деветнадесет изявени учители от Габровска област са удостоени с престижните награди на Синдиката на българските учители – Габрово, който организира в партньорство с Община Габрово и Регионално управление на образованието – Габрово, Осмото издание на Регионален конкурс „Учителите – будители на бъдещето“ – 2023. Ренета КОЛЕВА, oбластен координатор на СБУ за област Габрово бр. 34 от 6 ноември 2023 г.
ГЕНАДИ ИВАНОВ, ДИРЕКТОР НА СУ ,,НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“,
ГР. СВИЩОВ:
Моята „формула на успеха“ е умението ми да виждам преди всичко доброто и силните страни в хората

Партньорството ни със СБУ отдавна е прераснало в добро приятелство, в което двете страни си имат пълно доверие и споделят общи цели и идеали

Интервю на Велина АНТОВА бр. 34 от 6 ноември 2023 г.
Заедно за успешна образователна интеграция и образователно приобщаване на деца и ученици от уязвими групи В дните от 16 до 18 октомври 2023 г. гр. Плевен бе домакин на Националната научнопрактическа конференция на тема „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи“, която е заключителна част от осмия по ред едноименен конкурс на МОН и СБУ. Форумът даде възможност най-добрите 50 конкурсни предложения сред постъпилите почти 200 добри практики с успешен педагогически опит, дейности по интереси или дейности, реализирани в партньорство с висши училища, неправителствени организации и местната власт да бъдат публично представени от учители, директори и други педагогически специалисти от детските градини и училищата.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 33 от 30 октомври 2023 г.
ОТЗВУК ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 8. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ, ОГРАНИЗИРАН ОТ МОН И СБУ - Десислава ВАСИЛЕВА бр. 33 от 30 октомври 2023 г.
Подписан е нов Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в Община Ловеч

В Община Ловеч на 20.10.2023 г. бе подписан нов Колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование в община Ловеч, който влиза в сила от 01.10.2023 г. и е за срок от две години.

Румяна Големанска, председател на ОбщКС на СБУ – Ловеч бр. 33 от 30 октомври 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
от област Сливен
На 22, 23 и 24 септември 2023 г. се проведе традиционното есенно обучение на синдикалния актив от община Сливен и община Котел.

Обучението се проведе под формата на изнесено заседание на КС на СБУ в гр. Белград, Република Сърбия. Лектори на обучението бяха Иван Кънчев – зам.-председател на СБУ, и Роза Костова – главен експерт-юрист в Централата на СБУ.

инж. Иван ГОСПОДИНОВ, председател на ОбщКС на СБУ – Сливен, и областен координатор на СБУ за област Сливен бр. 33 от 30 октомври 2023 г.
Олимпийски и световни шампиони гостуваха на столичното 128. СУ "Алберт Айнщайн" ,,Гонете мечтите и целите си, бъдете добри хора и непременно ще успеете“ – с тези думи посрещна учениците на 128. СУ ,,Алберт Айнщайн“ в столичния район „Младост“ многократният шампион по борба, самбо, джудо, с шести дан по карате – Стоян Саладинов. В срещата участваха плеяда велики български спортисти, прославили България през годините. В дарителската кампания за дете с церебрална парализа, организирана по инициатива на спортистите, се включиха учители, ученици и гостите на събитието. 128. СУ ,,Алберт Айнщайн“ се превърна в посланик на доброто.

Нина ГЕОРГИЕВА, старши учител по история и цивилизации и председател на СО на СБУ бр. 33 от 30 октомври 2023 г.
Празник с послание за добруване между народите и мирен свят На официална церемония бяха наградени участниците

в Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ – 2023 г.

Велина АНТОВА бр. 33 от 30 октомври 2023 г.
Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: Учителят трябва непрекъснато да се развива и да надгражда професионалните си знания и умения

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 33 от 30 октомври 2023 г.
Заедно за успешна образователна интеграция и приобщаване
на деца и ученици от уязвими групи
Синдикатът на българските учители начело с председателя д.ик.н. Янка Такева от години полага непрекъснати усилия в посока формиране на политики за мултикултурно и приобщаващо образование, надграждане на квалификацията, уменията и компетентностите на педагогическите специалисти за постигане целите на образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, за възпитание в добродетели и толерантност в българските училища и за споделяне на добри практики от педагогическите специалисти в страната. В тази посока по идея на г-жа Такева СБУ вече 8 поредни години организира съвместно с Министерството на образованието и науката Национален конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 32 от 23 октомври 2023 г.
ПРОФ. СЕРГЕЙ ИГНАТОВ Д.И.Н.,
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (2009 – 2013),
ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
И РЪКОВОДИТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО ЕГИПТОЛОГИЯ:
Компютърът може да даде много информация, но той не може да докосне душата на детето, както може да направи Учителят

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 32 от 23 октомври 2023 г.
Пореден успешен проект за столичното 19. СУ „Елин Пелин“ На 13 октомври 2023 г. д.ик.н. Янка Такева откри заключителната конференция по проекта „Digital Pedagogical Strategy for Z Generation“ на 19. Средно училище „Елин Пелин“, гр. София (координатор), с директор Клара Арабаджиева и партниращи образователни организации от Полша, Литва и Норвегия.

Проектът е насочен към подобряване на дигиталните компетенции на преподавателите, изпълняван е в последните две години и е с финансовата подкрепа на Центъра за развитие на човешките ресурси по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Партньорства за сътрудничество в училищното образование“, сектор „Училищно образование“, с договорен номер 2021-1-BG01-КА220-SCH-000032544а. Заключителното събитие се състоя в хотел „Форум“ в столицата. По време на него бе направен обзор на проекта, неговите цели, дейности, резултати и ключови постижения.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 32 от 23 октомври 2023 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
Област Плевен
Както преди началото на всяка учебна година, така и преди старта на 2023 – 2024 година, въпросите, които интригуваха членовете на СБУ – Плевен, бяха много. Затова и в периода 6 – 9 септември 2023 г. бе инициирано есенно семинарно обучение за председателите на СО на СБУ – Плевен, на което бяха дискутирани трудовоправни и синдикални въпроси с лектори от Централата на СБУ: главен експерт-юрист Роза Костова и главен експерт Пламен Иванов. То се проведе под формата на изнесен семинар и междуинституционална обмяна на опит съвместно с екипа на ОбщКС на СБУ – Плевен, и Центъра за квалификация на педагогическите специалисти към Центъра за чужди езици и мениджмънт – Плевен, с управител Цветозар Маринов.

Красимир КРЪСТЕВ, председател на ОбщКС на СБУ– Плевен, и областен координатор на СБУ за област Плевен бр. 32 от 23 октомври 2023 г.
Заключителен документ от кръглата маса на страните
от Централна и Източна Европа –
членове на Европейския синдикален комитет по образование ( ETUCE) и Интернационала на образованието ( EI),
Прага, 9 – 11 октомври 2023 г.
В съответствие с Резолюцията за провеждане на кампания за подобряване на учителската професия, в името на солидарността, демокрацията, равенството и устойчивото развитие, приета на Конференцията на ETUCE през 2020 г., Политическия документ на ETUCE за повишаване на статута и подобряване привлекателността на учителската професия; кампанията на ETUCE #Make Teaching Atractive!, както и Резолюцията за ангажираност и дейност на синдикатите в Европа: „Мобилизиране за качествено обществено образование в полза на учениците и подобрен статус на учителите и целия образователен персонал“, приета от Специалната конференция на ETUCE на 5 – 6 юли 2022 г. в Лиеж, Белгия.

- бр. 32 от 23 октомври 2023 г.
Международният фолклорен фестивал
„Малешево пее и танцува“ и тази година отбеляза огромен успех
И тази година село Микрево в община Струмяни бе домакин на сериозен международен форум - Международният фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“, който за 18-ти пореден път, събра отблизо и далеч повече от 2500 участника, ценители на фолклорната традиция и култура. В периода 6 – 8 октомври 2023 година, на открита сцена на площада в село Микрево, в състезателната програма се включиха самодейци, певци, танцьори, учители и ученици, разказвачи на народни приказки и артисти от всички кътчета на красивата ни България. Самородни таланти от читалища от Варна, Бургас, Търговище, Перник, Велинград, Смолян и Родопите, самодейци от златната Дунавска равнина и Тракийската низина, показаха и разкриха безценно и самобитно творчество, което като скрито съкровище, бе „изровено от дълго пазене в бабините ракли“.

Екип на Община Струмяни и ОбщКС на СБУ – Струмяни бр. 32 от 23 октомври 2023 г.
ТРАЙКА ТРАЙКОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА:

Убедена съм, че пред предизвикателствата човек трябва да се изправя със смелост, компетентност и с подкрепата на екип от мотивирани хора

Ценя енергичността, непримиримостта и решителността в действията на СБУ в отстояване на правата, интересите и достойнството

на учителите

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 32 от 23 октомври 2023 г.
МАРГАРИТА ЯНАКИЕВА, ДИРЕКТОР НА ПГАВТ „А. С. ПОПОВ“, ГР. СОФИЯ:
И днес, и в бъдеще трябва усилено да се работи в посока на задълбочаване на сътрудничеството в сектор „Образование“

СБУ е безценен модератор в диалога между институциите

Интервю на Ивайла Василева бр. 32 от 23 октомври 2023 г.
С почит и в прослава на духовника и просветителя Неофит Рилски

Националният музей на образованието – Габрово, отбелязва 230-годишнината от рождението на изтъкнатия възрожденския деец Неофит Рилски с изложба „Неофит Рилски – духовник, книжовник, просветител, основоположник на новобългарското образование“. Тя е реализирана по проект на музея с финансовата подкрепа на община Габрово по Програма „Култура за 2023 г.“.

Изложбата е изработена в два варианта – външна и мобилна. В началото на учебната година пътуващата изложба бе представена в Банско – родното място на Неофит Рилски. На 27 септември в Габрово, в духовното пространство пред Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ и паметника на благодетеля на Габровското училище Васил Априлов бе открита външната експозиция.

Любка ТИНЧЕВА, директор на НМО – Габрово бр. 32 от 23 октомври 2023 г.
„Египетски приказки“ от проф. Сергей Игнатов – една забележителна книга за деца и възрастни

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе официален почетен гост на премиерата на най-новата книга на проф. Сергей Игнатов д.и.н., превърнала се в забележително събитие не само от културния живот в страната ни, но и с ярка значимост за сферата на образованието и възпитанието на децата и младите хора.

Състоялата се на 4 октомври 2023 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ премиера на „Египетски приказки“ бе почетена от Н. Пр. г-н Халид Ибрахим Емара, посланик на Арабска република Египет у нас, който поздрави автора и всички присъстващи, д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието – София-град, Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, представители на висши училища, научни дейци, учители, студенти, приятели и почитатели на творчеството на проф. Игнатов.

Светла СТРУМИНА бр. 32 от 23 октомври 2023 г.
150-годишен юбилей тържествено чества първото училище
в гр. Полски Тръмбеш
На 16 октомври 2023 г., Средно училище „Цанко Церковски“ и обществеността на гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, тържествено отбелязаха достолепния 150-годишен юбилей, както и патронният празник на училището, носещо името на един скромен, но бележит българин, отдал целия си живот на борбата за просвещение и справедливост. Празникът започна с откриване на изложба от рисунки и награждаване на учениците, участвали в литературен конкурс под надслов „Нашето училище – минало, настояще и бъдеще“. Екип на СУ „Цанко Церковски“, гр. Полски Тръмбеш бр. 32 от 23 октомври 2023 г.
СБУ представи добри практики за повишаване статуса и привлекателността на учителската професия на авторитетен международен форум Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в кръгла маса на тема „Ролята на учителските синдикати от Централна и Източна Европа за повишаване статуса и привлекателността на учителската професия“, организирана от Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE). Форумът се проведе в периода 9 – 11 октомври 2023 г. в гр. Прага с участието на представители на учителски синдикати от 25 държави в Централна и Източна Европа.

В панела, свързан с ролята и влиянието на учителските синдикати за преодоляването на насилието в образованието, д.ик.н. Янка Такева представи пред участниците във форума постиженията на СБУ по отношение на превенцията и премахването на насилието в образователните институции у нас, които са приоритетна устойчива политика на Синдиката от десетилетия. Д.ик.н. Янка Такева представи пред участниците в кръглата маса и цялостните политики на СБУ в последните години за повишаване на статуса и привлекателността на учителската професия.

УД бр. 31 от 16 октомври 2023 г.
СБУ оставя памет, безценен пример и вдъхновение за бъдещите поколения В навечерието на VIII си конгрес, СБУ материализира още едно безценно духовно бижу – книгата „Мисия и отдаденост“. Тя е уникален, паметен сборник за реализираните идеи и трайни политики на СБУ с устойчиви следи във времето – за ярко сътвореното, което остава в историята на синдикализма и образованието у нас.

„Мисия и отдаденост“ е книгата на СБУ с най-бързо изчерпалият се тираж, вече притежание на много хора. Остава памет, послание, безценен пример и вдъхновение за бъдещите поколения.

УД бр. 31 от 16 октомври 2023 г.
Престижно отличие за УНСС в началото на новата академична учебна година Новата академична учебна година за Университета за национално и световно стопанство (УНСС) започна и с престижно отличие. Максимално високата оценка 4.00 получи ректорът на Университета за национално и световно стопанство и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България проф. д-р Димитър Димитров от министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков за изпълнение на договора му за управление, съгласно заложените от МОН политики.

Ръководството и ИК на СБУ поздравяват най-сърдечно проф. д-р Димитър Димитров за постигнатите високи успехи. Уверени са, че съвместната дейност по подписаното Споразумение за сътрудничество между СБУ и УНСС ще продължава да допринася за просперитета на българското образование.

УД бр. 31 от 16 октомври 2023 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Хартиената трудова книжка се заменя от електронен трудов запис

На 26 септември 2023 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ) № 49-354-01-23. С тези промени на КТ, които влизат в сила на 1 юни 2025 г., с някои изключения, хартиената трудова книжка се заменя от електронен трудов запис или с други думи тя става „електронна трудова книжка“.

Четете кои са настъпилите промени в Кодекса на труда относно трудовата книжка.

УД, по информация на КНСБ бр. 31 от 16 октомври 2023 г.
Акценти и изводи от Третия международен образователен форум „Иновативната образователна среда през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствения интелект – посоки и предизвикателства“ -

Участниците във форума бр. 31 от 16 октомври 2023 г.
МОНКА НИКОЛОВА, ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ГР. ВАРНА:

При навлизането на изкуствения интелект в образованието, ако лишим съвременното дете от пълноценно общуване, значи сме загубили човешкото си
-

Интервю на Велина АНТОВА бр. 31 от 16 октомври 2023 г.
Две гимназии в гр. Ловеч вече разполагат със свръхмодерни обучителни модули В две ловешки училища, в които са и едни от най-големите синдикални организации на Синдиката на българските учители за област Ловеч, учениците вече се обучават със свръхмодерни обучителни модули. Това са Професионалната гимназия по механоелектротехника (ПГМЕТ) с директор Миглена Ганчева и Профилирана природо-математическа гимназия (ППМГ) с директор Димитър Петков, в които Фондация Hans Hermann Voss дари супермодерните станции. Става дума за технологията Z Spase – комбинация от хардуер, софтуер и учебно съдържание, специално насочена към подготовката на учениците в различни STEM дисциплини. Проектите за двете училища са на стойност малко над 62 000 евро и са започнали през 2022 г. Румяна ГОЛЕМАНСКА, председател на ОбщКС на СБУ – Ловеч, и обл. координатор на СБУ за Ловеч бр. 31 от 16 октомври 2023 г.
Иновативни методи на преподаване чрез добавено дигитално съдържание към учебници реализира екипът на 30. СУ „Братя Миладинови“, гр. София На 28.09.2023 г. в столичното 30. СУ „Братя Миладинови“ с директор д-р Атанаска Рейха, се проведе заключителен семинар за споделяне на добри практики на тема „Добавено дигитално съдържание към учебници – възможност и потенциал чрез проект „Augmented content“. Събитието се проведе в рамките на проекта „Разширено съдържание“, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (Ключово действие 2 - 2021-1-ВG01-КА220 - SСН - 0000027925), обединил усилията на шест партньори от пет европейски държави – България, Финландия, Австрия, Гърция и Турция с грижа и отговорност за бъдещето на образованието.

По време на семинара бяха подробно представени разработените: уеб платформа acontent.eu с безплатен достъп и многоезичен интерфейс с огромно пространство за съхранение на цифрови ресурси, които допълват съдържанието на използваните по различните учебни предмети хартиени учебници; мобилно приложение за учениците, свързано с платформата, чрез което те имат лесен достъп до цифровите ресурси чрез сканиране на страници от учебници; както и над 100 видеоурока, които насочват учители и ученици при използването на различни софтуери и приложения за създаване на цифрови образователни материали – на YouTube канала „Създаване на цифрови образователни ресурси“: https:www//youtube.com/@createdigitaleducationalresour.

Велина АНТОВА бр. 31 от 16 октомври 2023 г.
Уникална книга – изследване за произхода на прабългарите, бе представена в БАН

Защо българите не само оцеляват, а успяват да съхранят нацията си, е сред важните теми в най-новата книга на доц. Тодор Чобанов
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе почетен гост на премиерата на книгата „Произходът на българите. Дебатът през XXI век“ на известния български историк и археолог доц. д-р Тодор Чобанов от Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при Българската академия на науките (БАН), който е и преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

Състоялото се на 2 октомври 2023 г. в препълнената тържествена зала „Проф. Марин Дринов“ в БАН забележително събитие премина при изключително голям интерес.

Светла СТРУМИНА бр. 31 от 16 октомври 2023 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В 49. НАРОДНО СЪБРАНИЕ: Със СБУ имаме обща цел да отстояваме повече средства за образование в Бюджет 2024 г.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
В УниБИТ тържествено бе открита новата академична 2023/2024 година Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе официален гост на тържествената церемония по откриване на новата академична 2023/2024 година в УниБИТ. На 2 октомври 2023 г. пространството пред университета – лидер сред висшите училища в овладяването на знания, умения и компетентности в областта на библиотекознанието, технологиите и иновациите, едва успя да побере всички гости, съмишленици и приятели, дошли да почетат ръководството, академичната и студентската общност на престижното висше училище. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
За по-доброто бъдеще на България и света На 4 октомври 2023 г. в Националния дворец на децата в столицата бяха връчени наградите на отличени ученици и на учителите – техни научни ръководители, в два знакови, значими и авторитетни конкурса, превърнали се в историческо за българското образование събитие с над двадесетгодишна традиция. Тържествената церемония по награждаването стана истински празник за победителите в Националния ученически конкурс „Зелената планета“ и в Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“.

Светла СТРУМИНА бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
На 7 октомври чествахме Световния ден за достоен труд През 2023 година за 16-и път ще отбелязахмеизключително важния за всеки работещ и за всички синдикати празник – Световния ден за достоен труд.

Той се чества се чества в повече от 130 държави от 2008 г. на 7 октомври по инициатива на Международната конфедерация на труда с подкрепата на синдикати от цял свят, които отстояват позицията, че осигуряването на достойни условия на труд е най-добрият начин за борба с бедността в световен мащаб, както и за осигуряване на справедливи и здравословни работни места и достойно заплащане на труда.

УД бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ В ДЕСЕТИЯ ФОРУМ НА СБУ, ПОСВЕТЕН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: Уникалният международен конкурс на СБУ утвърждава съзидателната роля на учителя в обществото и успеха на дейностите по интереси в българското образование Записа Десислава ВАСИЛЕВА бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
На детската учителка – с любов -

Галина ПЪРВАНОВА - Гала мала, ст. учител в ДГ „Славейче“, с. Хайредин, обл. Враца бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
Празнично започна учебната година в Националния дворец на децата Пъстроцветно и многолюдно празнично тържество постави началото на новата учебна година в Националния дворец на децата на 1 октомври 2023 г. С прекрасни изпълнения на свои възпитаници и атрактивен Ден на отворените врати най-голямата институция у нас за допълнително образование и възпитание, за пълноценно ангажиране на свободното време на децата и младежите и превантивна работа с подрастващите, атрактивни занимания за деца и ученици посрещна официалните си гости, родители и ентусиазирани бъдещи участници в многобройните школи на НДД. Светла СТРУМИНА бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
ВУЗФ стартира академичната година със смели заявки за бъдещи успехи С тържествена церемония на 2 октомври 2023 г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), което е дългогодишен партньор на Синдиката на българските учители, откри новата си академична година. Вдъхновяващо приветствено слово отправи проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на водещия икономически университет. Екип на ВУЗФ бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
Европейски ден на спорта в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, и ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина В ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, ръководено от Петя Кочкова, се проведе спортен празник с послание „Спорт без отпадъци – чисти събития“. Инициатива по повод Европейския ден на спорта в училище бе организирана и в Професионалната гимназия по облекло „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина, обл. Враца. Начело с директора Галина Яхова учениците, родителите и екипът на училището, премериха сили в редица интересни, забавни и ползотворни игри.

УД бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
Високи отличия за ученици от 139. ИОУ „Захарий Круша“, гр. София Учениците на 139. Иновативно основно училище „Захарий Круша“, гр. София, с директор Румяна Дончева, не спират да покоряват върхове и още в началото на учебната година са натрупали отличия от престижни фестивали.

В тазгодишното осмо издание на Международния фестивал, посветен на изкуствата под наслов „Българска душа на Святата Земя“, който има за цел да съхрани културното наследство на България и Израел, нашите възпитаници спечелиха призови места в разделите „Изобразително изкуство“ и „Патриотична песен“ и получиха своите отличия на тържествена церемония на 27 септември 2023 г. в училището ни.

Екип на 139. ИОУ „Захарий Круша“, гр. София бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
С почит и признателност към учителя На 5 октомври – Световния ден на учителя, както всяка година от близо 20 години насам Синдикатът на българските учители начело с д.ик.н. Янка Такева, който е член на Интернационала на образованието и Европейския синдикален комитет по образование, отпразнува достойния труд на учителите, техния устрем, дързост и смелост, с които променят света и дават криле на следващите поколения.

От 2 до 6 октомври хиляди синдикални членове на СБУ проведоха инициативи в цялата страна, ознаменуващи провежданата за първи път в историята Европейска седмица на учителите, целяща да повиши осведомеността за сериозния недостиг на учители по света и да постави на фокус въпроса какво е необходимо, за да направим всички заедно учителската професия привлекателна.

В знак на признателност пред българските учители – неуморни просветители и будители на всички времена и епохи, пред паметника, съграден от СБУ „С благодарност на българските учители – народни будители“ до столичния храм „Св. Седмочисленици“ ръководството и членовете на ИК на СБУ поднесоха цветя.

УД бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново, вече разполага с нова спортна зала и IT сектор В навечерието на новата учебна година в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, гр. Велико Търново, с директор Ангел Гушев беше открита нова спортна зала, осъществена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на МОН. От името на Община Велико Търново, кметът д-р инж. Даниел Панов подари на училището ваучер за електронно табло, което да бъде поставено в новата спортна зала и връчи грамоти на участниците в XIX Международна спартакиада на СБУ за тяхното отлично представяне. Даниела МАНОИЛОВА, председател на СО на СБУ в ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
Детска градина „Мир“, гр. Пловдив, участва в световна инициатива
За трета поредна година в България се проведе Седмица на мира. Детска градина „Мир“, гр. Пловдив, с директор Генчо Биволарски също стана част от глобалната инициатива и на 27 септември в двора на детското заведение бе засадено „Дърво на мира“ – индийски люляк. Екип на ДГ „Мир“, гр. Пловдив бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
Годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г.
Регламент
Висшето училище по застраховане и финанси, Синдикатът на българските учители и Националната асоциация на преподавателите по икономика организират провеждането на конкурс за присъждане на Годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г.

Конкурсът е насочен към професионални гимназии с икономически професии и специалности, профилирани гимназии и средни училища с паралелки с икономически профил, както и други образователни институции с изучаване на икономически дисциплини.

Повече информация можете да намерите на сайта ни в раздел „Конкурси“.

От организаторите бр. 30 от 9 октомври 2023 г.
ОТ 2 ДО 6 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА УЧИТЕЛИТЕ:
Направете преподаването привлекателно! Време е за действие!
На 5 октомври всяка година от близо две десетилетия светът чества Световния ден на учителя. Работейки най-важната професия в света, учителите правят най-доброто за децата и младите хора, за цялото общество, за настоящето и за бъдещето на човека и на света.

През месец май 2023 г. Европейският синдикален комитет по образованието (ETUCE), представляващ повече от 11 милиона учители в Европа, стартира кампанията „Направете преподаването привлекателно!“ и обяви провеждането на първата Европейска седмица на учителите.

EТUCE, покани своите организации-членки, синдикатите в сферата на образованието, за координирани действия по време на Европейската седмица на учителите през октомври 2023 г., за да се повиши осведомеността за стойността на учителската професия.

Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
Столичната ПГАВТ „А. С. Попов“ грее обновена Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе официален гост на тържествената церемония по откриване на обновената сграда на Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация „Александър Степанович Попов“,

гр. София, с директор Маргарита Янакиева. Гости на празничното събитие, което се състоя на 28 септември 2023 г., бяха още инж. Таня Колева – управител на СТИНИ ООД, фирмата, изпълнител на ремонтните дейности, представители на Дирекция „Държавни имоти и обществени поръчки“ в МОН, на РУО – София-град, Мариян Живков – секретар на район „Илинден“, Столична община, Габриела Рашиди – председател на Обществения съвет към училището, директори на столични училища, родители и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
Промени в Наказателния кодекс, с които се криминализират деянията срещу правото на сдружаване
От 30 години КНСБ и СБУ непрекъснато настояват да бъдат криминализирани деянията, насочени срещу правото на синдикално сдружаване – право, уредено в чл. 49, ал. 1 на Конституцията на Република България.

С промените, които бяха обнародвани в бр. 67 от 4 август 2023 г. на Държавен вестник, в глава трета от Наказателния кодекс се създаде раздел IX – „Престъпления против правото на работниците и служителите да се сдружават в синдикални организации и съюзи“.

Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
Проведе се първото за новата учебна година заседание на ОС за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование На 25 септември 2023 г. се проведе първото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование за новата учебна 2023 – 2024 година с участието на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет д-р Емилия Лазарова, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, началника на кабинета на министъра на образованието и науката Наталия Михалевска, главния секретар на МОН Албена Михайлова, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
На кафе с председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева Значимата традиционна инициатива под наслов „На кафе с д.ик.н. Янка Такева“ – част от програмата на семинара на СБУ, посветен на извънкласните и извънучилищните дейности, всяка година бива посрещана с вълнение и очакване от учители от цялата страна. В юбилейното издание на форума тя отново се реализира в познатата неформална обстановка, в която председателят на Синдиката на българските учители и педагогическите специалисти обсъдиха важни въпроси, свързани с: подписания Анекс Д01-192/10.08.2023 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от Д01-269/6.12.2022 г.; нормативната уредба на предучилищното и училищното образование; предизвикателствата, с които се сблъскват учителите; подобряване на условията на труд, взаимодействие с местната и централна власт и конструктивен диалог между социалните партньори и МОН. Важен акцент от дискусията бяха постиженията и актуалните приоритетни политики на СБУ и въпроси, поставени от страна на участниците във форума – учители и директори на образователни институции.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
На новопостроен спортен салон ще се радват учениците в село Майско Първият учебен ден бе истински празник за ученици, учители и родители в петте училища и детските градини в община Елена, област Велико Търново. Тази година с най-голям трепет посрещнаха 15 септември в Обединено училище „Отец Паисий“ в с. Майско, където се откри нов корпус с физкултурен салон и няколко класни стаи по проект, финансиран от Министерството на образованието и науката по Програма за изграждане пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г., одобрена с Решение на Министерския съвет. УД бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
Успешна стъпка от адаптацията на децата от първа група в столичната ДГ №162 „Вихрогонче“ На 13 септември 2023 г. в столичната ДГ №162 „Вихрогонче“ се проведе втората стъпка от плана за адаптация на децата от първа група – Групова опознавателна среща с присъствието на новоприетите деца в първа група, техните родители и учители – Планирано мероприятие „Да нарисуваме приказката“ с участието на арт ателие „Приказен свят“.

Всички новоприети деца в първа група заедно с родителите си изгледаха представление – популярната приказка „Червената шапчица“, изиграна иновативно, с участието на актьор дете, бивша възпитаничка на ДГ№162 „Вихрогонче“, в ролята на Червената шапчица.

Борислава АЛЕКСАНДРОВА, психолог и координатор на ЕПЛР на столичните: ДГ №162 „Вихрогонче“ и ДГ №124 „Бърборино“ бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
Членове на синдикалните организации при ОУ „Бачо Киро“ – ГР. Велико Търново, и I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, обмениха опит Синдикалната организация при ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново, като част от Синдиката на българските учители (СБУ), функционира, за да отстоява каузите на служителите в училището в посока на подобряване на техния статус сред обществото.

Руска ХРИСТОВА, председател на СО към СБУ при ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
„Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД

Синдикат на българските учители

Институт по реторика и комуникации

Ви канят на Пета национална научно-практическа конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ – СОЦИАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА

9 – 10 февруари 2024 г., гр. София, Конферентен център на УНСС

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

Проблемно-тематични секции:

1. Съвременни проявления на педагогическата комуникация в предучилищното образование.

2. Предизвикателства и възможности пред педагогическата комуникация в училище.

3. Академични изследвания на педагогическата комуникация.

- бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
Магистърска програма: МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – УНСС
2 семестъра в редовна форма
-

Проф. д-р Янка Тоцева, ръководител на катедра „Педагогика“ в УНСС бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ В 19-ТА МЕЖДУНАРОДНА УЧИТЕЛСКА СПРАТАКИАДА НА СБУ:
СБУ дава на българския учител спокойствие, позитивизъм, удовлетворение, достойнство и гордост с мисията си на будител
-

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
Последните два синодални учебника по „Религия – християнство – православие“ са одобрени от МОН и влизат в училищното обучение На 8 август 2023 г. в Министерството на образованието и науката се състоя връчването на официалните заповеди, с които се одобряват синодалните учебници по „Религия – християнство – православие“ за 10. и 12. клас. С подписаните заповеди министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков одобри последните два учебника на Българската православна църква-Българска патриаршия от поредицата учебници за всички училищни класове в България (1. – 12.).

Така новите два учебника на БПЦ-БП се включват в списъка на МОН с познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които могат да се разпространяват и използват в системата на училищното образование. Учебниците се заявяват пред съответната митрополия в молба с конкретна бройка за всеки клас. От следващата учебна година учебниците по религия ще бъдат предоставяни чрез директорите на училищата в цялата страна.

д-р Десислава ПАНАЙОТОВА, експерт „Програми и проекти“ в Културно-просветния отдел при Св. Синод на БПЦ-БП бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
ИНТЕРВЮ С ДИЯН СТАМАТОВ, ДИРЕКТОР НА 119. СУ „АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ“, ГР. СОФИЯ, И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В БЪЛГАРИЯ Подкрепата към учителите, директорите и училищната среда е много важна за развитието на образованието и обществото ни като цяло

СРСНПБ и СБУ имат изключително ефективно съвременно сътрудничество

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 29 от 02 октомври 2023 г.
Нека с Божията премъдрост вървим по пътя на знанието и добротата

Дългоочакван и вдъхновяващ за ученици, учители, родители и цялото ни общество бе и таз тазгодишния първи учебен ден – 15 септември. Денят, в който с камбанен звън в училищата в цялата страна бе поставено началото на новата учебна 2023 – 2024 година, в която с устрем, озарение и мъдрост обединени и смели ще продължим да съграждаме новите морални и нравствени ценности, пазейки вековните български традиции. Най-светлият и честит ден в годината, в който с копнеж и трепети пристъпваме към храма на знанието, бе особено празничен и вълнуващ и за председателя на Синдиката на българските учители д.и.н. Янка Такева – официален гост на тържественото откриване на новата учебна година в столичните 129. ОУ „Антим I“ и 15. СУ „Адам Мицкевич“.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 25 септември 2023 г.
ИВАН ПОРТНИХ, КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА:

СБУ мотивира учителите да разгърнат своя потенциал
- Г-н Портних, приключи поредната 19-та Международна учителска спартакиада с домакинството на Община Варна. Какви са Вашите впечатления?

- Чест е за Варна, че за поредна година това престижно спортно събитие се провежда на територията на общината. За поредна година Синдикатът на българските учители се доказа като организация, която знае как да обедини българското учителско съсловие, да присъедини международни партньори и да превърне състезанието в празник. И именно в това обединение и този феърплей е чарът на Спартакиадата!

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 25 септември 2023 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Резултати от общественото обсъждане на оповестените наредби за изменение и допълнение на:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

• Не са постъпили бележки и предложения нито в МОН, нито на Портала за обществени консултации и Наредбата се издава във вида, в който е оповестена за обсъждане.

- бр. 28 от 25 септември 2023 г.
Празник на светлината и надеждата На 17 септември, когато Българската православна църква почита паметта на светите мъченици София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов, столицата с много и интересни събития и инициативи почете своя празник.

По случай Деня на София, който по традиция има национален отзвук, д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати специален поздравителен адрес до Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, в който написа: „Убедена съм, че тържествените събития, с които ще бъде почетен Деня на София са още един начин да покажем, че историята и бъдещето на една страна вървят ръка за ръка, защото само съхранената национална идентичност и почитта към безкористни дела на предците ни са яркия факел, който проправя пътя ни към развитие, усъвършенстване и напредък.“ (целият текст на поздравителния адрес можете да прочетете в броя).

Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 28 от 25 септември 2023 г.
Илиана Иванова е новият български еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта

На 12 септември 2023 г. Европейският парламент одобри с гласовете на 522-ма евродепутати Илиана Иванова за нов български еврокомисар.

Тя поема ресора на Мария Габриел, която през месец май т.г. напусна Европейската комисия, за да се включи в българското правителство.

Илиана Иванова ще отговаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Тя е четвъртият български еврокомисар от влизането на страната в ЕС през 2007 г. след Меглена Кунева, Кристалина Георгиева и Мария Габриел. Тя няма да има пълен мандат, тъй като работата на настоящата Европейска комисия приключва през 2024 г.

УД бр. 28 от 25 септември 2023 г.
ОТЗВУК ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ СЕМИНАР НА 10. МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС НА СБУ ЗА УЧИТЕЛИ „ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ) – ЗА УСТОЙЧИВО И КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ“

Проф. д-р Нели Бояджиева, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и председател на журито на конкурса: Тази година е юбилейна за конкурса на СБУ, който бележи нов връх в представянето на участниците, изключителна активност и широта на обхвата. Аз съм изключително удовлетворена, че темата на изданието бе пълноценно реализирана. Тя беше избрана изключително сполучливо и обединява усилията на учителите да представят своите добри практики, иновации, творчество и разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности. Единството между възпитателния и образователния процес беше осъществено и то по линия на хуманната ценностна система на нашите деца и ученици. То е изключително важно, защото училището е това, което разпалва енергията и всички ресурси и сили на децата, техните семейства, съвместно с учителите, директорите и всички образователни дейци, да се борят за доброто, за истината и за просперитета на децата.

Записа Десислава ВАСИЛЕВА бр. 28 от 25 септември 2023 г.
АТМОСФЕРА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ И ПРАЗНИЧНИЯ КОНЦЕРТ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ СЕМИНАР НА 10. МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС НА СБУ ЗА УЧИТЕЛИ „ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ) – ЗА УСТОЙЧИВО КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ“
Учителят – стожер на българския дух
В неизменна и очаквана с вълнение част от заключителния семинар на Международния конкурс на СБУ за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“ през годините са се превърнали завладяващите творчески работилници, които укрепват духа на учителите и ги зареждат със сили за поредната учебна година благодарение на силата и енергията на българската народна музика и танци.

СБУ с председател д.ик.н. Янка Такева не изневери на традицията и по време на юбилейното издание на форума отново организира емблематичната творческа работилница „Хайде на хорото“ с ръководители Росица Атанасова и Валентин Иванов, ст. учители-хореографи в 144. СУ „Народни будители“, гр. София, и атрактивна тренировка по зумба и кунг фу Тоа с ръководител д-р Теймур Джафари, ст. учител по ФВС в 144. СУ „Народни будители“, гр. София, специалист по бойни спортове и един от финалистите в TV формата „България търси талант“.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 28 от 25 септември 2023 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ В 19-АТА МЕЖДУНАРОДНА УЧИТЕЛСКА СПРАТАКИАДА НА СБУ:

СБУ дава на българския учител спокойствие и позитивизъм,
гордост и достойнство

Елица Петрунова, зам.-директор по учебната дейност в 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, гр. София: Фактът, че вече 18 години участвам в Международната учителска спартакиада на СБУ показва моето отношение към спорта. Тук откривам състезателния дух и възможността за социализация, която по време на пандемията ми липсваше. Радвам се, че се възобнови спартакиадата, защото всичко, което преживяваме тук, и успехите, които постигаме, са сериозен стимул да участваме отново и отново. Безспорна е организацията на професионално ниво, екипността, дисциплината по време на състезанията и солидарността. Всичко това се старая да въведа и в учебния процес като учител по ФВС. Когато децата са ангажирани със спорт, изразходват енергия в правилна посока. Откривайки толерантността на спортните площадки, те я пренасят и в живота, и на улицата, и у дома, но затова е необходима и подкрепата на родителите.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 25 септември 2023 г.
ЛИЛИЯ ХРИСТОВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ – ОБЩИНА ВАРНА:

Международната учителска спартакиада на СБУ е събитие с уникален дух, което сплотява хората

- Г-жо Христова, какво мотивира Община Варна всяка година да подкрепя Международната учителска спартакиада на СБУ?

- Това, което ни мотивира всяка година да бъдем съпричастни към провеждането на международната учителска спартакиада на СБУ под ръководството на д.ик.н. Янка Такева, е, че Спартакиадата като инициатива има особен уникален дух и хармонично взаимодействие между участниците в нея. Много малко събития за съжаление се случват в днешните времена, които сплотяват, а не разделят хората. Това, което всички видяхме и по време на 19-ото издание на Спартакиадата е силен, здрав дух, хъс за победа, приятелство, спортсменство, уважение. Заради всичко това Община Варна от години подкрепя финансово участието на учителския отбор от Варна за участие в Спартакиадата и живот и здраве ще продължи да го прави и занапред.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 28 от 25 септември 2023 г.
ЗУЛХИЯ НОЗАКОВА, ПРЕЗИДЕНТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН (TUESWRT):
Възхищавам се на мощта, енергията и многопосочната активност на СБУ

- Г-жо Нозакова, моля представете накратко Профсъюза, на който сте начело, и основните приоритети, по които работите.

- Нашият профсъюз е многоброен и единствен за работещите в сферата на образованието и науката в Република Таджикистан. В него членуват от учители в предучилищния сектор до преподаватели във висши училища. Основните направления, по които работим, са защита на правата и интересите на нашите членове, здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на условия за отдих и възстановителни лагери през летните месеци за нашите синдикални членове. Развиваме и широко градивно международно сътрудничество и обмяна на добър опит. Тясно си сътрудничим с Европейския синдикален комитет по образование, с Азиатски учителски профсъюзи, с учителски синдикати от Европа.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 28 от 25 септември 2023 г.

МИРЗА ЖАФАРЗАДЕ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН (AITUCEW):
Вярвам, че сътрудничеството ни със СБУ все повече ще се задълбочава

- Г-н Жафарзаде, бихте ли представили накратко Профсъюза на работещите в образованието и науката в Република Азербайджан и приоритетите, по които работи?

- Азербайджанският профсъюз на работещите в образованието и науката обединява близо 420 хиляди души, заети в сферата на образованието, както и студенти от всички специалности във висшите училища в страна ни. Нашият синдикат влиза в състава на Конфедерацията на Азербайджанските профсъюзи, заедно с още 30 браншови профсъюза, като ние сме най-големият като брой членове профсъюз. Членуваме още в Европейския синдикален комитет по образование, имаме и членство в Евроазиатски синдикални структури. Основни наши приоритети са защитата на законовите трудови права на синдикалните ни членове, грижата за осигуряване на безопасните и здравословни условия на труд, за социалните придобивки и отдиха на нашите членове. Стремим се да осигуряваме спокойствие в икономически и в социален аспект на нашите синдикални членове, да им бъдем сигурна опора, за да могат те да се развиват професионално.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 28 от 25 септември 2023 г.
ОСКАР ЯШАК, РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ПОЛСКИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ (ZNP), УЧАСТВАЩ В 19. МЕЖДУНАРОДНА УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ:

Очаровани сме от приятелското отношение на българските ни колеги

- Г-н Яшак, скромният младежки отбор на Полския учителски синдикат остави отлични впечатления и запомняща се игра в дисциплината футбол по време на 19. Международна спартакиада на СБУ. Моля, представете накратко отбора.

- Всички ние сме млади учители по физическо възпитание и спорт, като някои от нас са се занимавали в миналото и професионално с футбол. Членуваме в Полския учителски синдикат, който ни избра да го представляваме на 19. Международна учителска спартакиада на СБУ. Дойдохме без да имаме каквито и да било очаквания, само с нагласата да правим това, което обичаме – да играем футбол. Лично аз за първи път съм част ог Спартакиадата на СБУ, но някои от моите колеги са били тук вече 2 – 3 пъти, преди около 5 години. Очаровани сме от цялостната организация, както и от приятелското отношение от страна на българските ни колеги, членове на СБУ.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 28 от 25 септември 2023 г.
Тържествено стартира новата учебна 2023-2024 г.

С пожелание от СБУ да е благодатна и успешна
На 15 септември 2023 г. тържествено бе открита новата учебна година в училищата в цялата страна. По данни на МОН над 702 000 ученици от I до XII клас влязоха в класните стаи в 2349 училища. Малко над 57 000 от тях прекрачиха училищния праг за първи път. Във всички училища в страната те бяха посрещнати от своите учители с празничен училищен ритуал. Учебната 2023/2024 г. стартира също и за българчетата и в 43 държ. Училищният звънец за началото на новата учебна година би и за 30 000 български деца, които се обучават в 398 неделни и в 2 български държавни училища в чужбина.

Д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ получи многобройни покани от училища в цялата страна да бъде гост на тържествата по случай откриването на новата учебна 2023-2024 г. Тя беше специален гост на емоционалното откриване на новата учебна година в столичните 15. СУ „Адам Мицкевич“, с директор д-р Ваня Минева и 129. ОУ „Антим I“, с директор Александър Чакмаков.

УД бр. 27 от 18 септември 2023 г.
Д-Р ИНЖ. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ):

Ръстът на доходите, дигиталната трансформация и Зелената сделка са ключовите ни приоритети

Управляващите ще спечелят и ще бъдат полезни, ако винаги чуват гласа на СБУ

Интервю на: Велина АНТОВА бр. 27 от 18 септември 2023 г.
ПРОФ. Д-Р ГАЛИН ЦОКОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

СБУ отдавна е излязъл от рамките на обикновен синдикат и винаги показва визия за бъдещо развитие

Интервю на: Велина АНТОВА бр. 27 от 18 септември 2023 г.
19-ТА МЕЖДУНАРОДНА УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ
Най-значимото спортно събитие на СБУ – символ на спортсменски дух, единство и приятелство, на споделени емоции и надежди
преди старта на новата учебна година

За 19-та поредна година Синдикатът на българските учители събра най-активно спортуващите и мотивирани учители в 19-ата Международна учителска спартакиада. Тя се проведе от 28 август до 2 септември 2023 г. в к.к. Свети Константин и Елена с участието на над 500 учители от страната и международни гости от учителските синдикати и профсъюзи на Полша (ZNP), Република Таджикистан (TUESWRT) и Република Азербайджан (AITUCEW).

Традиционно организирана в партньорство с Българската работническа федерация (БРФ) „Спорт и здраве“ към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, тя премина под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, д-р инж. Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, и Сюзан Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 18 септември 2023 г.
Паметен 10-годишен юбилей чества Международният форум на СБУ, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование

От 23 до 28 август 2023 г. Синдикатът на българските учители за десета поредна година проведе в к.к. Албена яркия си, изключително престижен и вдъхновяващ форум-семинар, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Събитието бе заключителна част от паметното юбилейно издание на ежегодния едноименен международен конкурс за педагогически специалисти, създаден по идея на д.ик.н. Янка Такева през 2013 г., за да популяризира добрия опит и успешни педагогически практики, да насърчава дейностите по интереси и включването на все повече учители в тях. Темата на значимия и единствен по рода си форум – „Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда“ е изключително актуална и ангажира активно рекордния брой от над 350 участници, сред които учители, директори и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност от България и чужбина с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, както и с ученици от 1. до 12. клас. В дните на семинара те споделиха творчески успехи и професионален опит, а номинираните за призовите места представиха публично своите разработки.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 27 от 18 септември 2023 г.
Ефективно сътрудничество за изграждане на иновативната образователна среда през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствения интелект

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в Третия международен образователен форум, организиран от Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна с директор Лилия Христова в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) и на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Тази година форумът бе посветен на изключително актуалната тема, по която работи много активно и СБУ „Иновативната образователна среда през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствения интелект – посоки и предизвикателства“. Събитието се проведе в периода 31.08. – 01.09.2023 г. в сградата на Икономическия университет – Варна, с над 310 участници от България и чужбина –(присъствено и онлайн).

Разискваха се теми, свързани с иновативни образователни решения и управленски практики; трансформацията на образователната институция в динамично променящия се свят; STEM/ STEAM обучение; социално-емоционалният компонент в процеса на изграждане на добродетели у младите хора и ролята на изкуствения интелект. Обединиха се усилия за по-доброто бъдеще на българското образование.

Велина АНТОВА бр. 27 от 18 септември 2023 г.
Столичното образование успешно отстоява лидерската си позиция

На 11 септември 2023 г се проведе традиционното есенно работно съвещание с директорите на столичните общински детски градини. Форумът, модериран от Мария Минчева – директор на Дирекция „Образование“ към Столична община (СО), събра над 200 участницr в Професионалната гимназия по енергетика и транспорт „Хенри Форд“ – гр. София, сред които директори на детски градини, представители на социалните партньори, експерти от Дирекция „Образование“ на СО и от Регионално управление на образованието (РУО) – София-град. Участниците в съвещанието бяха приветствани от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, Мирослав Боршош, заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ на Столична община.

От името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева на г-жа Фандъкова и г-жа Минчева бяха поднесени прекрасни букети с цветя. В заседанието взеха участие още: Павлина Петрова, главен експерт-юрист в Централата на СБУ,

...

Регионалното управление на образованието – София-град, с началник д-р Ваня Кастрева проведе ежегодното си работна среща с директорите на столичните училища в пленарната зала на Националния исторически музей. Официални гости на форума, който се състоя на 12 септември 2023 г., бяха проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката, д-р Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието и науката, Наталия Михалевска, началник на политическия кабинет на министъра на образованието и науката, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община (СО), и Мирослав Боршош, заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ на СО, д-р Анелия Андреева, директор на Национален инспекторат по образованието (НИО), проф. Найден Шиваров, директор на Националния STEM център, представители на Синдиката на българските учители, социалните партньори, експерти от МОН, Дирекция „Образование“ на СО и РУО – София-град. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, букети с цветя получиха д-р Емилия Лазарова, Наталия Михалевска и домакинът д-р Кастрева.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 27 от 18 септември 2023 г.
Обява за конкурс за длъжността Директор на общинска детска градина – 39 работни места към дирекция „Образование“, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ – Столична Община. -

Столична Община бр. 27 от 18 септември 2023 г.
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ

Да бъде здрава и благословена новата
2023 – 2024 учебна година!
-

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ бр. 26 от 11 септември 2023 г.
Осмият редовен конгрес на СБУ единодушно преизбра д.ик.н. Янка Такева за председател на Синдиката на българските учители Делегатите на Осмия редовен конгрес на Синдиката на българските учители с пълно мнозинство преизбраха д.ик.н. Янка Такева за председател на СБУ. За заместник-председател на Синдиката бе избран Иван Кънчев, дългогодишен главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ.

Осмият конгрес на Синдиката на българските учители се проведе от 6 до 8 юли 2023 г. в София и в него се включиха 370 делегати от цялата страна.

Светла СТРУМИНА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 11 септември 2023 г.
ПАНИО – неизменен символ на качество и ефективност на квалификацията на педагогическите специалисти През лятото на 2023 г. в рамките на единадесетото издание на Постоянната академия за науки, иновации и образование към СБУ (ПАНИО) бяха проведени обучения в периода от 25 юни до 22 август. Първото обучение бе официално открито от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която поздрави лекторите на Академията и участниците – педагогически специалисти от обл. София-град. Специален гост по време на едно от груповите занятия, които се проведоха в гр. Хисаря, бе министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков – дългогодишен лектор на ПАНИО.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 11 септември 2023 г.
СБУ инициира и проведе международна конференция на тема „Изкуствен интелект и образование“ Синдикатът на българските учители, верен и последователен в умението си да поставя във фокуса на общественото внимание най-актуалните и важни теми за образованието и да консолидира около себе си множество съмишленици за разрешаване на предизвикателствата в тази връзка, предвидимо и изпреварващо във времето напред, в навечерието на Осмия си редовен конгрес инициира значим, запомнящ се международен форум на тема „Изкуствен интелект и образование“. Международната конференция, организирана от СБУ, в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Фондация „Фридрих Еберет“ – Бюро България, се проведе на 6 юли 2023 г. в Централата на КНСБ. Велина АНТОВА бр. 26 от 11 септември 2023 г.
Приключи десетото юбилейно издание на яркия форум семинар на СБУ, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование -

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 11 септември 2023 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ДЕЛЕГАТИ НА ОСМИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА СБУ:

СБУ е сила, сигурност, влияние и авторитет
-

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 26 от 11 септември 2023 г.
ОСКАР ЯШАК, РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ПОЛСКИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ (ZNP), УЧАСТВАЩ В 19. МЕЖДУНАРОДНА УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ:

Очаровани сме от приятелското отношение на българските ни колеги

- Г-н Яшак, скромният младежки отбор на Полския учителски синдикат остави отлични впечатления и запомняща се игра в дисциплината футбол по време на 19. Международна спартакиада на СБУ. Моля, представете накратко отбора.

- Всички ние сме млади учители по физическо възпитание и спорт, като някои от нас са се занимавали в миналото и професионално с футбол. Членуваме в Полския учителски синдикат, който ни избра да го представляваме на 19. Международна учителска спартакиада на СБУ. Дойдохме без да имаме каквито и да било очаквания, само с нагласата да правим това, което обичаме – да играем футбол. Лично аз за първи път съм част ог Спартакиадата на СБУ, но някои от моите колеги са били тук вече 2 – 3 пъти, преди около 5 години. Очаровани сме от цялостната организация, както и от приятелското отношение от страна на българските ни колеги, членове на СБУ.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 28 от 25 септември 2023 г.
ПРОФ. Д-Р ГАЛИН ЦОКОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Учителите са ключов фактор за реализиране на политиките на МОН
- Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 25 от 26 юни 2023 г.
Нов Общински колективен трудов договор – Благоевград На 26.05.2023 г. благодарение на доброто социално партниране в община Благоевград се сключи поредния колективен трудов договор. С него Общинския координационен съвет на СБУ – Благоевград успя да договори за синдикалните членове по-големи размери на платения годишен отпуск и на някои допълнителни трудови възнаграждения.

Павлина ПЕТРОВА, главен експерт – юрист в Централата на СБУ бр. 25 от 26 юни 2023 г.
130 години с пулса на времето чества 2. ОУ „Константин Фотинов“, гр. Лом С невероятен празничен концерт под наслов „С пулса на времето“ 2. Основно училище „Константин Фотинов“, гр. Лом, отпразнува 130 години от създаването си. Този внушителен юбилей се състоя в тържествената зала на Народно читалище „Постоянство – 1856 г.“, гр. Лом, която се оказа тясна за десетките граждани, дошли да празнуват с всички педагогически специалисти и ученици на 18 май 2023 г. Ломчани помнят успехите и първите места на ломските ученици в различни конкурси, рецитали, олимпиади, фестивали и винаги подкрепят с признателност всеотдайните фотиновски учители. Специални гости на празника бяха кметът на Община Лом д-р Георги Гаврилов, добър социален партньор на Синдиката на българските учители, и Трайка Трайкова началник на Регионалното управление на образованието (РУО) – Монтана. Активно участие в подготовката и реализацията на концерт-спектакъла взе Росен Войнов, учител и председател на синдикалната организация на СБУ в 2. ОУ „Константин Фотинов“, гр. Лом, в която членува целия екип на училището.

Васил БОЖИНОВ бр. 25 от 26 юни 2023 г.
ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина, с престижна международна награда за еко инициативи Огромна гордост и радост за екипа и училищната общност на Професионалната гимназия по облекло „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина, е, че училището е удостоено с престижната награда „Зелен флаг“ по Международната програма „Eco-Schools“. Програмата се провежда в над 74 страни и над 60 000 училища.

Галина ЯХОВА, директор на ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина бр. 25 от 26 юни 2023 г.
105-годишнина празнува най-старото средно училище в Пиринския край В далечната 1917 – 1918 г. отваря врати първият гимназиален клас в Разлог, тогава Мехомия. За това велико дело принос имат видните търговци – братята Петър и Иван Каназиреви, дарили 200 000 хиляди златни лева за създаването на гимназия.

През годините СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог, наследник на Разложката гимназия, не спира да гради своя имидж с модерна материално-технична база, отдадени на професията си педагогически специалисти и уверени и знаещи млади хора, завоювали призови места в конкурси и форуми и значим успех на ДЗИ и НВО.

Росица ТУМБЕВА, директор на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог бр. 25 от 26 юни 2023 г.
30-годишен юбилей празнува ДГ № 92 „Мечта“, гр. София На 7 юни 2023 г. ДГ №92 „Мечта“, гр. София, отпразнува своя 30-годишен юбилей. Тържественото честване се състоя в основната сграда на детската градина, в която понастоящем се обучават над 400 деца от ж.к. „Левски Г“ на район „Подуяне“. В празнично украсения двор, в които бе специално подготвена пищна сцена, Десислава Николова, директор на ДГ №92 „Мечта“, гр. София, и Вера Илиева, председател на синдикалната организация на Синдиката на българските учители в детската градина, приветстваха всеки гост с дар и цвете.

По повод 30-годишнината на детското заведение прекрасни цветя и поздравителен адрес до ръководството, екипа, родителската общност и децата на ДГ №92 „Мечта“, гр. София, изпрати председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Приветствието ѝ бе прочетено пред всички гости на тържеството.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 25 от 26 юни 2023 г.
ВЕЛИЧКА МАРКОВА-АСПАРУХОВА: Мечтата на Георги Аспарухов бе да е учител „Където и да отидеше, децата се лепяха за него. Като видеше деца да играят в училищен двор или на друго място, включваше се в игрите. Много обичаше децата. И сме си говорили как е хубаво да имаме три деца, дори и повече. Умееше да се занимава с деца. На децата на наши приятели правеше фокуси. Споделяше, че когато вече няма да играе футбол, би искал да бъде учител по физическо възпитание, а аз – учителка по английски.“

Интервю на Розина КРУМОВА бр. 25 от 26 юни 2023 г.
СБУ с високо отличие в чест на 150-годишнината
на професионалното образование у нас

На 7 юни 2023 г. в Централата на Синдиката на българските учители в гр. София се състоя тържествена церемония, на която председателят д.ик.н. Янка Такева получи почетен плакет по случай 150-годишнината на професионалното образование в България и заради подкрепата, която тя и СБУ оказаха за провеждането на мероприятията по случай значимия юбилей, осъществени в гр. Русе, където е открито първото професионално училище у нас. Отличието, придружено с поздравителен адрес от името на проф. д-р Ангeл Смрикаров, DHC mult, председател на инициативния комитет „150 години професионално образование“ към Фондация „Познание“ – гр. Русе, и дългогодишен преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“, бе връчено от Красимир Машев, също член на инициативния комитет.

УД бр. 24 от 19 юни 2023 г.
РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ, КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА
И ЧЛЕН НА УС НА НСОРБ:

Образованието е най-важният сектор, който помага на младите хора да
съхраняват идентичността си в този глобален и модерен свят

СБУ се грижи за достойнството на българския учител и умее да води балансирана политика за развитие на образованието

– Г-н Ревански, кои са основните приоритети и предизвикателства за системата на предучилищното и училищното образование в община Белица за учебната 2022/2023 година?

– Образованието е най-важният сектор в една държава, защото то спомага за запазването на българския дух, за съхраняване на традициите и историята ни, на българските ценности. То помага на младите хора да не губят идентичността си в този глобален модерен свят. Основен приоритет в тази сфера е да се осигурят нормални условия на труд в спокойна ползотворна среда за работещите в сферата на образованието и най-вече за децата. Трябва да се инвестира в децата и младите хора – в тяхното обучение, образование, квалификация, а постиженията им да получават адекватна оценка. Два пъти годишно организирам семинари между финансистите на Общинска администрация и директорите и счетоводителите на образователните институции за обсъждане на бюджета. На тези срещи често присъства и председателят на ОбщКС на СБУ – Белица.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 19 юни 2023 г.
Поетът Йордан Пеев протяга „Ръце за даване“
чрез вълнуваща стихосбирка

Йордан Пеев е съвременен поет и писател, чийто стил е неподражаем, ярък и запомнящ се. Когато той представя своите творби пред публиката, той всъщност прави своята поредна въздействаща изповед, в която всяка дума отеква в безкрая и предизвиква дълбок размисъл. Той е космополит, чийто духовни търсения отдавна са надхвърлили времето и пространството, въпреки това остава верен на своята родна Стара Загора и именно там създава емблематичното си творчество, като заедно с това осъществява широка културна дейност. Член е на Славянската литературна и артистична академия с председател

Елка Няголова, голям приятел на Синдиката на българските учители. Десислава ВАСИЛЕВА бр. 24 от 19 юни 2023 г.

С почит и грижа към учителя

Авторитетният и многоуважаван председател на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева прояви уважение към дългогодишната изследователска и научно-просветна дейност на Ангел Илиев Ангелов, дългогодишен учител, директор, училищен инспектор в гр. Габрово, краевед и изследовател на спецификата на българските говори в централна Северна България. От името на ИК на СБУ тя го удостои с грамота, златната значка на СБУ и осигури финансова подкрепа за бъдещите издателски инициативи на доайена на просветата и културата в гр. Габрово. Комитета „Памет габровска“, СБУ – Габрово, Ангел Ангелов и неговото семейство изказват огромна благодарност и признателност на председателя на СБУ по този повод.

Материала подготви

Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ за област Габрово бр. 24 от 19 юни 2023 г.
Езиковият мост между българи и хървати – безценно съкровище в 21. столетие

Езикът е средство за общуване между нас – човеците, чиято говорна способност възниква в праисторическо време и се развива със създаването на писмеността. Затова връзката между култура и език като способности, специфични за човека, са забелязани още в класическата античност.

В историческите извори, достигнали до нас, откриваме, че езиковият мост между българи и хървати започва да се изгражда от времето на Дубровнишката република. През столетията прогресивно нараства стремежът за взаимно опознаване и сближаване между двата народа.

Людмила ИВАНОВА, председател на Народно читалище „Отец Паисий – 1936“ – Нови Искър бр. 24 от 19 юни 2023 г.
50-годишнина празнува ДГ №105 „Ракета“, гр. София

На 1 юни – Международния ден на детето, с вълнуващо тържество своята 50-годишнина отпразнува Детска градина №105 „Ракета“, гр. София. Хубавото време позволи празникът да се проведе на двора, където се събраха десетки жители на район „Подуяне“ – Столична община, свързали неизменно живота си в емблематичната образователна институция.

Поздравителен адрес до ръководството, екипа, родителската общност и децата на 105. ДГ „Ракета“, изпрати председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. В него се казва: „В този празничен ден се обръщам към всички Вас, уважаеми колеги, като споделям радостта Ви от значимата годишнина и Ви пожелавам успехи по пътя на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез значимите постижения на словото и изкуството. Бъдете здрави и вдъхновени, за да превръщате предизвикателствата на 21. век във възможности за нови, още по-значими успехи!“

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 24 от 19 юни 2023 г.

Когато традициите и иновациите срещат бъдещето в името на децата

Залата на Университета по архитектура, строителство и геодезия едва успя да събере всички гости, учители, родители и възпитаници на една от най- обичаните и предпочитани детски градини в София – Детска градина №141 „Славейкова поляна“. Поводът за празничната еуфория на 29 май 2023 г. бе честването на 60-годишнината от създаването на образователната институция, в която традициите и иновациите срещат бъдещето, а приемствеността и отдадеността на педагогическия екип, ръководен от директора Бойка Стефанова, я превръщат в една от най-модерните и престижни детски градини в системата на столичното предучилищно образование.

По повод значимия юбилей от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бяха поднесени поздравителен адрес, цветя и дарове за екипа на градината, чиято сграда е разположена под сенчестите над 300-годишни дъбове в кв. „Лозенец“, в сянката на които Петко Славейков и неговият син Пенчо Славейков сътвориха едни от най-значимите си произведения, чертаейки пътя на българската възрожденска литература и култура.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 19 юни 2023 г.

70 години успяваме заедно

Имало едно време… Така започват приказките. Така започва и нашата приказка с откриването на детската градина през далечната 1953 година. И така, вече 70 години тук, в сърцето на живописното градче Оряхово, ДГ „Дружба“ отваря врати, за да посреща своите малки възпитаници. Да разпали в тях огъня на познанието, живеца на радостта и детската усмивка. През всичките тези години се утвърждава като школа за изконните човешки ценности и добродетели. Помним миналото, за да се учим от него. Не забравяме мъдростта на времето, помагаща ни да намерим отговорите на безброй въпроси. Съхраняваме традиции, спазвани и до днес.

С вълнуващ и запомнящ се концерт под надслов „Успяваме заедно“, в който се изявиха деца, екип, родители и приятели, отбелязахме 70-та годишнина на детската ни градина.

Мариела ЛИЧКОВА, директор на ДГ „Дружба“, гр. Оряхово, обл. Враца бр. 24 от 19 юни 2023 г.
7 десетилетия възпитаниците на НГПИ „Св. Лука“
творят изкуство

Настоящата 2023 година е юбилейна за Националната гимназия за приложни изкуства (НГПИ) „Св. Лука“.

Основното събитие за отбелязване на достолепната годишнина от създаването на гимназията, носеща името на свети Лука – основоположник на християнската живопис и покровител на изкуствата, бе откритата на 17 май 2023 г. в централната сграда на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ №6 в София с представителна изложба. Тя представя творби на ученици от всички специалности, създадени през последните пет години под ръководството на преподавателите по специалните предмети, живопис, скулптура и рисуване.

Екип на НГПИ „Св. Лука“ Снимка: Мирослав Жеков бр. 24 от 19 юни 2023 г.
С гордост и възхищение към талантите на Бургас

Детският авторски спектакъл „Зунка – дъгата на Странджа” е успешно съчетание на детското литературно, певческо, изобразително и актьорско изкуство. Необичаен спектакъл, без завеса, който децата-творци щедро споделят с публиката. Под покрива на Държавния куклен театър на Бургас оживяват митични разкази, нестинарски ритми и фолклорни мелодии. Вълнението започва с изложбата във фоайето на театъра – живописни рисунки на достолепно остарелите бродиловски къщи, църквата, мистичната жарава и танца на нестинарките с икони. Някои от тези къщи присъстват в декора на спектакъла. Това е първата среща с децата от Ателие за рисуване и приложни изкуства към НЧ „Просвета – 1927 с ръководител арт педагога Вили Колева. В ателието се проектират и изработват декорите и костюмите за спектакъла.

Проф. д-р Росица ЙОРДАНОВА, културолог бр. 24 от 19 юни 2023 г.
Вълнуващ спектакъл обедини децата на Пловдив

На 6 юни 2023 г. сцената на Античен театър – Пловдив, се изпълни с деца от Общинския детски комплекс – Пловдив, който представи своя празничен концерт „Децата на Пловдив“. Това е първият по рода си концерт на ОДК, в който всички деца от школите, чиито изяви са на сцена, се обединиха и представиха творческите си изпълнения пред пловдивската общественост.

Концертът е първият за град Пловдив по своята мащабност и брой на участниците от една-единствена образователна институция – Общински детски комплекс – Пловдив. На сцената на Античен театър – Пловдив, 580 млади музиканти, танцьори, актьори и спортисти се качиха, за да представят пътя, който са изминали в търсене на своята мечта, своя добър учител, който да ги поведе, и хората, с които да споделят. За всички стана ясно, че съществува такова място, тук под тепетата, в което мечтите стават реалност, и това е ОДК – училището за таланти.

Озден МУРАДОВА, директор на ЦПЛР - ОДК - Пловдив бр. 24 от 19 юни 2023 г.
Школа за подкрепа и развитие на младите учители стартира
в Пловдив

На 7 май 2023 г. близо 40 млади учители дебатираха създаване на позитивна среда за живот и учене в детската градина и училището в хода на научна конференция, организирана от ОбщКС на СБУ – Пловдив, и Центъра за опит и идеи Salve.

Гости на конференцията бяха: Антоанета Пакова, началник на РУО – Пловдив, г-жа Дурмуш, експерт от отдел „Образование“, община Пловдив и експерти от РС на КНСБ. Школата ще подпомага квалификацията на младите учители в образователните институции на територията на община Пловдив, членове на СБУ.

Петранка КАЛОФЕРОВА, председател на ОбщКС на СБУ – Пловдив, и областен координатор за област Пловдив бр. 24 от 19 юни 2023 г.
Нов Общински колективен трудов договор бе подписан за системата на предучилищното и училищното образование в Петрич

На 6 юни, денят, в който България вече има редовно правителство, в Петрич за шести път бе подписан Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. След едномесечни преговори подписите върху новия документ поставиха кметът на общината Димитър Бръчков, Ивайло Златанов, началник на РУО – Благоевград, председателите за община Петрич на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) Румен Стоянов, на Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България Цонко Манчев и на Синдиката „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Димитрина Спасова. На подписването присъстваха и г-жа Светла Данаилова – председател на Общински съвет Петрич, г-жа Нина Попова – заместник-кмет по хуманитарни дейности, и Иво Точевски – председател на общинската организация на Независимия учителски синдикат.

Цонко МАНЧЕВ, председател на ОбщКС на СБУ – Петрич бр. 24 от 19 юни 2023 г.
Половин век столичната ДГ№7 „Детелина“ е символ на традиция, професионализъм и любов към децата

СБУ удостои екипа на детската градина с юбилеен златен медал на Синдиката за високи постижения и съществен принос в развитието на предучилищното образование и възпитание

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на заключителния концерт-спектакъл по повод честването на 50-годишния юбилей на столичната ДГ№7 „Детелина“. Стилното и много смислено тържество, синтезирало цялостната многоаспектна дейност на екипа учители, отдадени на професията си, се състоя на 6 юни 2022 г. в прекрасната, най-съвременно оборудвана като база, сграда на градината. Официални гости бяха предимно представители на институции: д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град; Димитър Божилов, кмет на столичния район „Триадица“; Руслан Баждеков, зам.-кмет на столичния район „Триадица“; Евтим Евтимов, бивш кмет на столичния район „Триадица“; Мария Георгиева, главен експерт в Дирекция „Спорт и младежки дейности“ към Столична община; Ангел Манчев от издателство „Клет“ – България; Боряна Георгиева, член на Обществения съвет към детската градина, представители на администрацията от столичния район „Триадица“, директори на детски градини в района, представители на родителските активи по групи, управители на фирми и допълнителни дейности, свързани с ДГ №7 „Детелина“, бивши възпитаници на градината, понастоящем абитуриенти и др.

Велина АНТОВА бр. 24 от 19 юни 2023 г.
Ученици премериха сили във вълнуващия футболен празник
„Шампионите на София“ – 2023

СБУ получи специален приз за съществен принос към развитието на футбола в училищата

На 10 юни 2023 г. се състоя първият по рода си турнир „Шампионите на София“ – 2023, който излъчи най-добрия футболен ученически отбор в Столицата за 2023 г. Спортният празник бе открит от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, а на зелените терени с изкуствена трева на Националната спортна академия (НСА) „Васил Левски“ се представиха над 130 ученици от 5. и 6. клас в сборни отбори от училищата в районите „Обеля“, „Панчарево“, „Младост“, „Кремиковци“, „Сердика“ (кв. „Бенковски“) и „Студентски град“.

Събитието, посветено на децата, насърчаването на тяхната двигателна активност и здравословни навици, бе организирано от водещата компания „Сити Ивентс“ и Сдружение за обществено развитие и бъдеще с подкрепата на СБУ, Столична Община и кмета Йорданка Фандъкова, и Българския футболен съюз. Домакин бе НСА „Васил Левски“ с ректор проф. д-р Николай Изов, която е единственото специализирано висше училище в България, предлагащо университетско образование в трите основни направления – „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, „Спорт“ и „Обществено здраве“, и успешно сътрудничи със СБУ.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 24 от 19 юни 2023 г.
Д.ик.н. Янка Такева отличи екипите на столичните ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ и ДГ №99 „Брезичка“ със златния юбилеен медал на СБУ

Пет десетилетия – свят на обич, вълшебства и сбъднати мечти
Два дни, преди да честваме най-любимия и очакван детски празник – 1 юни, на 30 май 2023 г. емоционално и вълнуващо бе и в двора на столичната ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“. А поводът бе половинвековният юбилей на една от най-емблематичните детски градини, съградила вълшебния и щастлив храм на детството за поколения подрастващи, обучила ги в духа на българските традиции, ценности и добродетели и оставила ярък отпечатък върху развитието на столичната образователна система със своите висококвалифицирани учители, утвърдили се като доайени на предучилищното образование у нас.

За да съпреживеят успехите и петте десетилетия принос на ДГ №8 в развитието на българското предучилищно образование, празника уважиха д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, арх. Румен Русев, кмет на район „Красно село“, Столична община, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, Асен Александров, директор на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ и председател на Сдружението на директорите в средното образование на Република България, преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“, директори на столични детски градини, родители и др. Сред официалните гости бяха и Елена Йовчева, първият директор на детската градина, Стефанка Балева, дългогодишен директор, и Мария Стоилова, дългогодишен зам.-директор и председател на СО на СБУ в градината.

Ивайла ВАСИЛЕВА, УД; Емилия ЧОБАНОВА, ДГ №8, „Проф. д-р Елка Петрова“, гр. София бр. 23 от 12 юни 2023 г.
Столичната ДГ №99 „Брезичка“ тържествено чества своята
70-годишнина
На 31 май 2023 г., с прекрасен празничен концерт под наслов „Носим ценностите в ръцете“, столичната ДГ №99 „Брезичка“ тържествено чества 70-годишнината от създаването си. По този повод д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, удостои екипа на градината, начело с директора Иванка Харбалиева, със златния юбилеен медал на СБУ за утвърждаването на уникалния им собствен облик и приноса им в развитието на образователната система. От името на председателя на СБУ бяха поднесени още специален поздравителен адрес и цветя на директора на градината Иванка Харбалиева и на Галя Дерменджева, учител на първа А група в ДГ №99 „Брезичка“, председател на синдикалната организация на СБУ в градината. Сред многобройните гости на тържеството бяха: арх. Румен Русев, кмет на столичния район „Красно село“; д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град; Асен Александров, директор на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ и председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ); Мария Стоилова, представител на ИК на ОбщКС на СБУ в столичния район „Красно село“; д-р Огнян Гъцев, председател на Обществения съвет към детската градина, директори на детски градини в района, представители на партньорски организации на ДГ, множество родители, бивши възпитаници на ДГ №99 „Брезичка“, и др. Велина АНТОВА бр. 23 от 12 юни 2023 г.
Богатствата на България, свързани с делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици – архитектурни и исторически паметници Несъмнено култът към братята Кирил и Методий е едно от малкото изключения в християнския свят, което показва изключителната привързаност и благодарност на съвременниците им към делото, което те правят. Почти липсват светци, чието беатифициране или обявяване за блажени се извършва веднага след кончината им. Светите братя, както сме свикнали да ги наричаме, са едно от малкото изключения от това правило. Дългогодишните изследвания и наблюдения сочат, че блаженопочившият св. Константин, наречен малко преди да почине в Рим Кирил, когато приема монашеска схима е получил своето равно място сред светците, най-вероятно около 873 г., само 4 години след неговото успение, в кръга на своите ученици и най-вече наложено и от брат му – Михаил, по-сетне приел името Методий, който след дълги мъчения и затвор е признат за епископ във Великоморавия. За двамата братя още приживе е ясно, че най-голямото тяхно дело е налагането и утвърждаването на глаголическото писмо и език, които те съставят, и заради което извършват не една мисия, с цел тяхното налагане сред славянските народи. Що се отнася до св. Методий, то несъмнено, неговото облажаване става непосредствено след смъртта му през 885 година и то не без подкрепата на неговите ученици, отишли и приети в България, но и на българския княз Борис I Михаил и неговия син – княз/цар Симеон.

гл. ас. д-р Симеон ХИНКОВСКИ, изпълнителен директор на Музея на СУ „Св. Климент Охридски“, помощник-декан на Факултета по класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“ бр. 23 от 12 юни 2023 г.
Столична община връчи своите Годишни награди за постижения в областта на предучилищното и училищното образование Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на тържествената церемония по връчване на Годишните награди на Столична община за постижения в областта на образованието. Празничното събитие, превърнало се в традиция, се проведе на 31 май 2023 г. в Обшински културен институт „Красно село“ в столицата.

„Вдъхновени от идеята да покажем своето уважение и благодарност към всички Вас, хората, които обучавате и възпитавате децата на София, чрез високите отличия ние изразяваме убедеността си, че системата на образованието с хората, заети в нея, е системата, на която градим бъдещето на нашия град“, изтъкна кметът на Столична община Йорданка Фандъкова в началото на церемонията, която се проведе за петнадесета година.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 12 юни 2023 г.
Българските четвъртокласници показват много добри умения за четене според изследване в 57 държави Почти половината от тях достигат високото равнище на способностите по четене, а 16% имат способности над напредналото равнище

Българските четвъртокласници се представят много над средното ниво в уменията си за четене, показват резултатите от Международното изследване на уменията за четене PIRLS 2021. Изследването се провежда от 2001 година, на всеки 5 години. То представя тенденциите в постиженията на учениците и изучава различията между националните образователни системи в участващите страни. Изследването отчита и контекста, в който учениците развиват уменията си за четене – семеен, социален, училищен, и този в класната стая.

Синдикатът на българските учители от години активно работи за повишаване на способностите и уменията за четене на учениците в начален образователен етап....През 2021 г. в PIRLS се включват 57 страни, като България участва за пети пореден път. Проучването в България обхваща 4043 четвъртокласници от 151 училища в страната, както и техните 212 учители и родителите на 4037 от тях.

УД бр. 23 от 12 юни 2023 г.
Спортно съревнование за учители организира ОбщКС на СБУ – Ардино Вдъхновени от емблематичната Спартакиада на учителите, организирана от Синдиката на българските учители, и за да се подготвят за нейното 19-то издание, което ще се проведе от 28 август до 2 септември това лято в к.к. Св. св. Константин и Елена, работещите в сферата на образованието в община Ардино, след няколкогодишно прекъсване заради пандемичните ограничения и ръководството на Общинския координационен съвет (ОбщКС) на СБУ – Ардино, под егидата на кмета на Общинa Ардино инж. Изет Шабан, проведоха Петата учителска спартакиада в местността Трите чучура в гр. Ардино. Програмата на спартакиадата предвиждаше за педагогическите специалисти участие в разнородни спортни дейности, като волейбол, бадминтон, дартс, шахмат и теглене на въже. Гюнер ШЮКРИ бр. 23 от 12 юни 2023 г.
Столичното 42. ОУ „Хаджи Димитър“ чества вековен юбилей В изпълнения със значими събития в прослава на образованието месец май столичното 42. Основно училище „Хаджи Димитър“ чества достолепен юбилей. На 22 май 2023 г. училището празнува 100 години от създаването си със запомнящ се концерт в Софийската опера и балет.

От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, поздравителен адрес, цветя и подарък за директора на училището Фиданка Лазарова, председателя на организацията на СБУ Галя Алексиева и училищния екип по случай забележителното събитие връчи Ивайла Василева, редактор във вестник „Учителско дело“, издание на Синдиката.

„Чест и гордост е за мен да споделя с Вас вълнението на празника, отбелязал устрема и постиженията на поколения учители и възпитаници на едно училище, превърнало се във времето в огнище на просвещението и родолюбието, неизчерпаем източник на познания, сила и авторитет, несъкрушима вяра в доброто и в собствените си сили – написа в поздравителния адрес д.ик.н. Янка Такева.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 12 юни 2023 г.
Век и половина чества 162. Обединено училище „Отец Паисий“ – гр. София
162. Обединено училище „Отец Паисий“ – гр. София, отпразнува с пищно тържество и възхитителна изложба на картини на свои ученици най-българския празник – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, век и половина от създаването си и от началото на училищното дело в кв. „Ботунец“ в столицата. Празничният юбилеен концерт се състоя в Сити Марк Арт Център на 18 май 2023 г. и събра гости и приятели, които поднесоха своите поздрави на целия колектив на училището, неговите ученици и възпитаници.

Поздравителен адрес до директора на емблематичното за столицата ни и кв. „Ботунец“ 162. ОбУ „Отец Паисий“, Атанас Драков, колектива, учениците и родителската общност изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Той бе поднесен заедно с прекрасни цветя и дар за целия екип на директора на училището от представители на Централата на СБУ.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 23 от 12 юни 2023 г.
Ученици от ОУ,,Христо Никифоров“ в град Ловеч с творческа изява, обагрена в зелено Като съвременен педагог съм убедена, че училището е призвано да формира екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение. От нас, учителите, в голяма степен зависи дали младите хора ще растат с отговорност към заобикалящата ги среда и с готовност за социална ангажираност.

Ръководя клуб „Магията на географията“, в който успешно интегрирам граждански и глобални ценности. Младите хора от клуба са истински изследователи – чертаят собствена карта на велики „зелени“ открития.

Полина ГЕОРГИЕВА, заместник-директор по учебната дейност и ръководител на клуб „Магията на географията“, ОУ ,,Христо Никифоров“, гр. Ловеч бр. 23 от 12 юни 2023 г.
ПРОВЕДЕ СЕ XX ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЕТНОФЕСТИВАЛ
„ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ – С ДУХОВНОСТ В ЕВРОПА“

С послания за мир, единство и толерантност
Утвърдил се като вдъхновяващ форум, който доказва, че, чрез силата и красотата на музиката и танцовото изкуство въпреки различията, можем да живеем заедно и да преодоляваме предизвикателствата на времето, се проведе и 20-ят юбилеен Международен етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“.

Организиран от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), с президент д-р инж. Пламен Димитров и председател на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“, Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, и Община Минерални бани с кмет Мюмюн Искендер, единствен по своята същност и смисъл, етнофестивалът отново показа, че само по пътя на мира и добруването можем да се развиваме като общество и да работим за общо бъдеще за всички ни в глобалния свят.

В продължение на два дни – на 31 май и 1 юни 2023 г. курорт Минерални бани в Хасковска област се превърна в най-пъстрото и красиво място на Балканите, събрало в себе си уменията и таланта на над 2000 деца и ученици от България и света

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 5 юни 2023 г.
Почитаме подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на Отечеството ни На 2 юни се преклонихме пред подвига на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Хиляди членове на Синдиката на българските учители се включиха във възпоменателни чествания във всички населени места, а в 12:00 ч. по традиция сирените огласиха страната ни в знак на почит към паметта и делото на Ботев и героите от националноосвободителните борби, чието безсмъртие в пантеона на българската историческа памет самият войвода увековечи в поемата си „Хаджи Димитър“ с думите: „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...“

И тази година българските учители показаха на обществото, че именно те са тези, които успешно възпитават следващите поколения в родолюбие и общочовешки ценности и с достойнство и чест съхраняват паметта на героите на България, пазят историята жива и предават заветите, вдъхновили героичния подвиг на Ботевата чета за обич към род и родина и по примера на Христо Ботев с безкомпромисност и изобличителен език във всяко време и епоха остават верни на идеалите за свободата и независимостта на отечеството ни.

Цветя бяха положени от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и ИК на Синдиката пред бюст-паметника на революционера, поета, публициста и учителя Христо Ботев в парк „Борисова градина“ и паметника на българските учители народни будители в градинката при църквата „Св. Седмочисленици“ в столицата, съграден от СБУ

УД бр. 22 от 5 юни 2023 г.
Министерският съвет на Република България прие 21 национални програми за развитие на образованието
На 31 май 2023 г. Министерският съвет прие акт, с който се одобряват 21 национални програми за образование, които ще се изпълняват през 2023 г. Общият бюджет на всички национални програми е близо 230 млн. лв. Основната част от тях са изпълнявани с доказана ефективност и успешна реализация в предходни години. Програмите са одобрени от Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, в който безспорно и значимо участие има СБУ в лицето на председателя д.ик.н. Янка Такева, която лично предложи и защити голяма част от утвърдените от МС национални програми.

Припомняме, че националните програми за развитие на образованието в основата си са постижение на СБУ, извоювано при една от големите учителски стачки през 2004 г. Безспорен е приносът на Синдиката в превръщането на значимите политики за българското образование в национални приоритети.

УД бр. 22 от от 5 юни 2023 г.
1160 години от началото на Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий – вековна приемственост, пространствени и културно-исторически измерения Лекция, изнесена в рамките на проведената на 10 май 2023 г. Научно-творческа конференция, посветена на делото на светите братя Кирил и Методий и на 1160 години от началото на Великоморавската мисия, организирана от Синдиката на българските учители, Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ, район „Нови Искър“ – Столична община, и Народно читалище „Отец Паисий – 1936“ – Нови Искър, и 176. ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Негован

Проф. д-р Венцислав ВЕЛЕВ бр. 22 от 5 юни 2023 г.
ВУЗФ търси отличниците на България За втора поредна година Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) стартира кампанията си „ВУЗФ за отличниците“, насочена към кандидат-студенти, завършили средното си образование с отличен успех. Тя е част от специалните инициативи на бизнес университета ВУЗФ да създава ефективен мост между средното и висшето образование и да даде възможност на отличните ученици да продължават да развиват своя потенциал и да гарантират успешното си професионално развитие.

Екип на ВУЗФ бр. 22 от 5 юни 2023 г.
Впечатляващ успех за хористите от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора С почетен юбилеен плакет и грамота от изява в Дните на възрожденската и патриотичната песен „Топчето пукна“ в гр. Клисура се завърна на 22 април 2023 г. ученическият хор на старозагорското Основно училище „Кирил Христов“ с ръководител Иван Поров, учител по музика и областен председател на СБУ – Стара Загора. Престижното участие на талантливите хористи подкрепи с личното си присъствие на културния форум и директорът на учебното заведение Господин Балъкчиев. Фестивалът в гр. Клисура, който е посветен на Априлската епопея от 1876 г., чества 20 години от основаването си.

Таня СТОЯНОВА бр. 22 от 5 юни 2023 г.
Прекрасен празник на 1 юни зарадва децата в столицата На 1 юни – Международния ден на детето, най-големият и много очакван детски празник всяка година, Националният дворец на децата (НДД) в София се превърна в място за вълшебни и радостни преживявания за всички малки и големи деца от столицата и страната, за техните родители и учители. Богатата програма на Детския празник, организиран от НДД по повод Международния ден на детето, включваше разнообразни интересни събития, концерти, изложби, много забавно-развлекателни игри и др. В празничния ден на 1 юни се състоя и едно дългоочаквано от ученици, учители и директори на училища от цялата страна събитие –награждаването на победителите в ученическите конкурси „Рицарят в мен“ и „Рицарска постъпка“ за учебната 2022 – 2023 година, както и награждаването „Таланти на годината“. Светла СТРУМИНА бр. 22 от 5 юни 2023 г.
Грандиозен концерт-спектакъл организира столичното 140. СУ „Иван Богоров“ В празничния ден, когато Българската православна църква слави паметта на светите равноапостолни братя Кирил и Методий, в Зала 1 на Националния дворец на културата се състоя грандиозен концерт-спектакъл „Три ми дзвезди…“, организиран от столичното иновативно 140. СУ „Иван Богоров“. Над 500 участници – ученици от училището, и със специалното участие на гост-изпълнителите от Студентския фолклорен ансамбъл при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, и от Ансамбъла за народни песни и танци „Пазарджик“, представиха богата програма от запомнящи се изпълнения на музикално-танцови произведения от Средна Западна България и Ихтимано-Пазарджишка област. Светла СТРУМИНА бр. 22 от 5 юни 2023 г.
Силата на буквите и светлината на словото почете ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Самоков Най-старото училище в гр. Самоков – Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ отпразнува по традиция своя патронен празник в два последователни дни. Честванията се състояха на 10 и 11 май 2023 г. Веска ТЕРЗИЙСКА, ст. учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Самоков бр. 22 от 5 юни 2023 г.
За безсмъртието на духовната красота Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проведе на 19 май 2023 г. при изключителна тържественост и в присъствието на учени от целия спектър на сферата на информатизацията от България, широката общественост и институциите от страната и чужбина своя ежегоден Ден на отворените врати с над 300 участници – делегати и гости. Научноизследователският център за стимулиране на студентската академична активност (НИЦССАА) към Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ, създадено през 2005 г., във връзка със 73-годишнина на ВУЗ и 18-годишнината на СНО ознаменува чрез провеждането на XІХ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ с международно участие „Информация – Естетика – Красота“ – „Information – Esthetics – Beauty“. Конференцията традиционно е посветена на 24 май – национален празник на българската просвета и култура и на славянската книжовност, и премина под знака на три годишнини, отбелязвани през 2023 г. в националния и международния духовно-интелектуален паметен календар на културната вечност: 1990-годишнина от разпятието и Възкресението на Иисус Христос в 33 г.; 1710-годишнина от Медиоланския (Миланския) едикт от 313 г.; 150 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Любов ЙОВИНСКА и Ангел ГЕОРГИЕВ, студенти в магистърските програми „Мениджмънт на документи и архиви“ и „Бизнес и административни информационни технологии и комуникации“ на УниБИТ бр. 22 от от 5 юни 2023 г.
В подкрепа на културно-просветното сътрудничество между Китай и България

Музикален поздрав от КНР за българските учители, просветители и културни дейци даде началото на серия събития „Чай за хармония“
В подкрепа на утвърдените и дългогодишните си политики на Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева за международно сътрудничество в сферата на образованието и културата и добрите взаимоотношения с Китайската народна република (КНР), представители на СБУ бяха гости на Официалната церемония по откриването на серия от събития под наслов „Чай за хармония“, организирани от Министерството на културата и туризма на Китайската народна република, Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) към Министерството на земеделието, Посолството на Китайската народна република в Република България и Китайския културен център (ККЦ) в гр. София. Текст:

В България Денят на европейските автори бе отбелязан от 246 училища, сред които и 137. СУ „Ангел Кънчев“, гр. София. Участник в международната конференция, посветена на първото издание на инициативата, беше Ирена Райкова, учител от училището, реализирал отличени национални и международни eTwinning проекти в подкрепа на каузата за четенето: „Съкровищница с мъдрост“, „Think“, „Аз обичам България“ и др.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от от 5 юни 2023 г.
145 години устойчивост и развитие в 65. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бусманци В Деня на светите равноапостолни и просветители Кирил и Методий, 65. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Бусманци, район „Искър“, Столична община, с директор Жельо Колев, отпразнува 145-годишнината от създаването си и своя патронен празник.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от от 5 юни 2023 г.
70-годишнина чества ЦПЛР – ОДК, гр. Варна Цялата 2023 година в ЦПЛР – Общински детски комплекс (ОДК), гр. Варна, е посветена на 70-годишнината от поставянето на началото на извънучилищното образование в морската ни столица, създаването на Пионерския дом (чийто наследник е ЦПЛР – ОДК, гр. Варна) и 30-годишнината от началото на първия експериментален проект в България, посветен на заниманията с деца и младежи, който през 1993 г. обединява Центъра за работа с деца, Ученическата спортна школа и Центъра за ученическо научно-техническо творчество под името Общински детско-юношески комплекс. Екип на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна бр. 22 от от 5 юни 2023 г.
ДГ ,,Първи юни“, гр. Карлово, организира Спартакиада „Живея здравословно“ В ДГ „Първи юни“ се проведе Спартакиада „Живея здравословно“, в която взеха участие учители, родители и деца от общинските детски градини в гр. Карлово. Специални гости на събитието бяха д-р Емил Кабаиванов, кмет на Община Карлово, и популярният готвач Ути Бъчваров. Ваня ХРИСТОВА, директор на ДГ „Първи юни“, гр. Карлово бр. 22 от от 5 юни 2023 г.
Празник на просветата в 200. ОУ „Отец Паисий“, с. Лозен С пъстра и богата програма бе отбелязан Денят на светите равноапостоли Кирил и Методий във 200. ОУ „Отец Паисий“, с. Лозен, район „Панчарево“ – Столична община, който се превърна във вълнуващ празник за цялата училищна общност. Екип на 200. ОУ „Отец Паисий“, с. Лозен бр. 22 от 5 юни 2023 г.
Политиките на КНСБ – на фокус в 15-ия конгрес на Европейската конфедерация на профсъюзите -

УД бр. 21 от 29 май 2023 г.
Подписан бе Общински КТД за системата на предучилищното и училищното образование в Сандански
-

Ваня КАРАЧАНАКОВА, председател на ОбщКС на СБУ – Сандански бр. 21 от 29 май 2023 г.
УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ”:
Управляваме училището с ученическо самоуправление“
-

Таня ЖЕЛЯЗКОВА-ТЕЯ, председател на Настоятелството на Фондация „Институт за информални иновации“, консултант на НИУУС бр. 21 от 29 май 2023 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Ползване на платения годишен отпуск Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 21 от 29 май 2023 г.
Кирило-Методиевото дело в научната и културната памет -

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21 от 29 май 2023 г.
Заедно за възпитание на непреходните духовни ценности у децата и младежите СБУ бе съпричастен към четиринадесетото издание на Международния детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!“

Велина Антова бр. 21 от 29 май 2023 г.
България тържествено чества светлия празник на словото и духовността - Светла СТРУМИНА бр. 21 от 29 май 2023 г.
Самостоятелна изложба представи вдъхновяващият учител Виолин Неделчев -

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 29 май 2023 г.
С любов и уважение към съвременния будител -

Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ за област Габрово бр. 21 от 29 май 2023 г.
Свята азбука от свят човек сътворена – завет за бъдещето, чиито следовници сме днес -

Иконом Дилян ЦВЕТКОВ бр. 21 от 29 май 2023 г.
ГОСТ НА БРОЯ:
ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (НБКМ):

Нашата цивилизация се крепи на основите на библиотеките и знанието, което те съхраняват и разпространяват

Светла СТРУМИНА бр. 21 от 29 май 2023 г.
XXVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – 2023 Г. От СБУ – с обич, признателност и респект към българския учител

Вече 26 години, верен на своята мисия и съзидателност, Синдикатът на българските учители реализира с много обич едно свое уникално, неподражаемо като атмосфера тържество – признание за българските учители съвременни будители – емблематичния си Национален конкурс „Учител на годината“.

На 12 май 2022 г. в „София Хотел Балкан“ в столицата Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XXVI Национален конкурс „Учител на годината“, на който бяха номинирани рекордният досега брой – 136 учители в десетте направления: Предучилищно възпитание и подготовка; Начално образование; Хуманитарно; Природо-математическо; Изкуства и спорт; Професионално образование; Директори и помощник-директори; Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници; Млади учители; Учители наставници.

Велина АНТОВА бр. 20 от 22 май 2023 г.
Проекти на Документи за предстоящия Осми конгрес на СБУ: Резолюция №14 Образованието в условията на криза

Резолюция №15 За международната дейност и синдикалната активност

- бр. 20 от 22 май 2023 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ОТЛИЧЕНИ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – 2023 Г.:
Емблематичната инициатива на СБУ дава криле и вдъхновение, път и възможности на учителите да докажат себе си
Трогнати от високата чест и признание за техния достоен труд, отличените с приза „Учител на годината” за 2023 г. и част от носителите на Специалната награда на Председателя на СБУ в Конкурса, споделиха първите си емоции след тържествената церемония по награждаването.

Цветан Кетипов, ст. учител по ФВС в Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград, отличен в направление „Млади учители“: Щастлив и трогнат съм, че получих отличието „Учител на годината“ – 2023. Бидейки млад учител, съм безкрайно благодарен на СБУ, на г-жа Такева, на Бонка Ичкова, областен координатор на СБУ за Благоевград, и на всички колеги, които ми дават сили и вяра, за да работя още по-усърдно. Вярвам, че само когато човек обича професията си, може да даде всичко от себе си и да разгърне своя потенциал. Учител съм от 6 г., открих призванието си, пренасям успешно уменията си от професионалния спорт и ги предавам. Проблемите с двигателната култура на подрастващите са големи след пандемията, полагам много усилия учениците да се почувстват пълноценно от движението и спорта. Ценя високо работата на СБУ, адмирирам неговите национални и вътрешни политики, вкл. по отношение на квалификация, семинари и политики за младите учители. Впечатлен съм от организацията и реализацията на лятната и зимната спартакиада на СБУ. Това са събития, които ми дават допълнителен стимул за работа. Организацията на СБУ е на отлично ниво.

Десислава ВАСИЛЕВА и Светла СТРУМИНА бр. 20 от 22 май 2023 г.
XXIV Национален ученически празник „За хляба наш…“
събра стотици деца и техните ръководители в Благоевград
Благоевград стана за поредна година домакин на Националния ученически празник „За хляба наш…“. Той се организира със съдействието на Община Благоевград, Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, РУО – Благоевград, и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Благодарение на съвместното успешно сътрудничество и тази година двата дни бяха истински празник за гостите и гражданите на града, които изразиха своето възхищение от добрата организация и атмосфера, осигурена от домакините на събитието.

Красимира МИТОВА, председател на СО на СБУ в ЦПЛР-ЦЛТРДБ, гр. Благоевград бр. 20 от 22 май 2023 г.
Ученици от ОУ ,,Христо Смирненски“, гр. Кубрат
пресъздадоха традициите на своя роден край
Народни обреди и ритуали за Гергьовден оживяха в разградското село Каменово. Те бяха пресъздадени от ученици от пети и шести клас от Основно училище „Христо Смирненски“ в гр. Кубрат, членове на клуб „Традиции и наследство на моя роден край“. Облечени в народни носии, момчетата и момичетата от клуба посрещаха гостите с китка здравец и празнично настроение. „Гергьовден е свързан с пробуждането на природата, с раззеленяването на гори и ливади, с аромата на треви и цветя във въздуха, затова решихме да покажем автентичността на празника сред природата“, разказа Иваничка Георгиева, преподавател по история и цивилизации, география и икономика и ръководител на клуба.

Иваничка ГЕОРГИЕВА, учител по история и цивилизации, и география и икономика бр. 20 от 22 май 2023 г.
Почит и в прослава на светите братя Кирил и Методий
и тяхното епохално дело
В навечерието на 11 май – Денят, в който православната църква почита светите братя Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата, се състоя научно-творческата конференция, посветена на величавото им епохално дело и на 1160 години от началото на Великоморавската мисия под наслов: „И ний сме дали нещо на света“.

Конференцията бе организирана от Синдиката на българските учители и Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) с председател д.ик.н. Янка Такева, Район „Нови Искър“, Столична община с кмет Даниела Райчева и Народно читалище „Отец Паисий – град Нови Искър-1936“ в кв. Славовци с председател Людмила Иванова.

Неслучайно за домакин на празничното събитие, което се проведе на 10 май 2023 г., бе избрано 176. ОбУ в село Негован, чийто патрон са светите братя Кирил и Методий, с директор Николай Радулов – богослов и утвърден педагог в Столичната образователна система. Своето уважение към значимото събитие засвидетелстваха и Величка Микова, национален секретар на КНСБ, Росица Иванова, началник на РУО – София-област, Венка Василева, председател на Дамски клуб „Българка“, Мариела Папазова, директор на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ и др. Поздравителни адреси бяха получени от министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов и Н. Пр. доц. д-р Желко Йович, посланик на Република Сърбия.

Ивайла Василева, Светла Струмина бр. 19 от 15.май 2023 г.
Проекти на Документи за предстоящия Осми конгрес на СБУ:
Резолюция № 12 ЗА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ“

Резолюция № 13 ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

- бр. 19 от 15.май 2023 г.
Споразумение за ползване на преференции от страна на членовете на СБУ при лечение и рехабилитация От няколко години традиционно Синдикатът на българските учители и „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД (СБР–НК) към Министерството на здравеопазването подписват Споразумение за ползване на преференции от страна на членовете на СБУ при лечение и рехабилитации в базите на дружеството. Подписан документ бр. 19 от 15.май 2023 г.
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе почетен гост на уникален за България юбилей – 100 години специалност „Педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“

В тържествения празничен ден на 11 май 2023 г., когато почитаме паметта и делото на създателите на българската азбука и славянската книжовност – първоучителите, светите братя Кирил и Методий, в столицата тържествено бе честван паметен юбилей на „100 години специалност „Педагогика“ в Софийския университет“, посветен и на 135 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе почетен гост на уникалния за България юбилей.

Духовният празник на най-старото висше училище в България, чийто патрон е св. Климент Охридски, славният ученик на равноапостолните братя, и чийто основи са поставени именно при възникването на педагогическото образование у нас, събра академични преподаватели, учители, студенти, представители на институции и др. в историческата Аула в Ректората на Софийския университет. Вълнуващото събитие започна с празничен водосвет, отслужен от протойерей д-р Сава Кокудев. Проф. д-р Лиляна Стракова, декан на Факултета по педагогика при Софийския университет, покани да заемат почетни места на академичната сцена проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски”, д.ик.н. Янка Такева, деканите на Факултета по педагогика през годините – проф. д-р Емилия Василева, проф. д-р Бончо Костадинов и доц. д-р Ивайло Тепавичаров.

Светла Струмина бр. 19 от 15.май 2023 г.
Краят на българите идва през 2126 г.

Има един сериал, в който 456 играчи с различни пътища в живота, но обединени от големите си дългове, са привлечени да играят детски игри със смъртни наказания за загубилите. Крайната цел? Тя е тривиална. Шанс да спечелят награда от 45,6 млрд. южнокорейски вона. Сериалът е „Squid Game“ и предполагам много от вас са го гледали.

Всъщност този сериал е олицетворение на много проблеми, които засягат съвременните общества. Това е суровата и реалистична представителна извадка на нашето отношение към смъртта. Когато го изгледах, си помислих, че „Играта на калмари“ в България е реалност за разлика от този южнокорейски сериал. Отношението ни към смъртта през последните години се промени. То придоби формата на обикновена статистика. Както хората в сериала загубиха имената си, когато влязоха в играта, и вместо това получиха номера под формата на цифри, така например у нас смъртта на 200 души от COVID-19 на ден до скоро се беше превърнала в обикновено число. По едно време толкова бяхме свикнали с числата за смъртността и имах чувството, че на никой не му прави впечатление.

гл. ас. д-р Любослав КОСТОВ, главен икономист на КНСБ и изпълнителен директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ бр. 19 от 15.май 2023 г.
Празник на словото и духовността В празничния ден на 11 май 2023 г. Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ) тържествено отбеляза 145 години от създаването си и заедно с Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) честваха професионалния празник на библиотекарите и информационните работници. По този повод д.ик.н. Стоян Денчев, главен секретар на Ректорския съвет на УНИБИТ и председател на Съвета на настоятелите, бе удостоен със специална Грамота от доц. Красимира Стоянова, директор на Националната библиотека.

Сред почетните гости на празника бе д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която поднесе от името на Синдиката кошница с цветя пред паметника на светите братя, както и представители на държавни ведомства и институции, на академичните среди и др.

Светла Струмина бр. 19 от 15.май 2023 г.
НАУЧИХМЕ ЗА ВАС

ВУЗФ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с първата по рода си съвместна бакалавърска програма по „Информационни технологии и бизнес мениджмънт“
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ) стартират първата по рода си съвместна бакалавърска програма „Информационни технологии и бизнес мениджмънт“. Партньорството между двете образователни институции ще даде уникална възможност на студентите да се възползват от най-доброто от двата университета, като комбинират експертните знания и опит на държавния университет със специализираните програми, иновативността и индивидуалното отношение в частния университет. УД бр. 19 от 15.май 2023 г.
Столичната 125. ДГ „Усмивка“ помага да се спаси живот За поредна година децата от всички групи на 125. ДГ „Усмивка“, гр. София, участват в инициативата „Капачки за бъдеще“. С ентусиазъм и любов те събират и предават капачки, защото знаят, че така помагат, за да се спаси животът на малките бебета.

Амбицията на екипа на 125. ДГ „Усмивка“, начело с директора на детската градина г-жа Албена Алипиева-Герова, е да мотивира и възпитава подрастващите в дух на съпричастност, емпатия и солидарност. Учителите насърчават възпитаниците си, които с много емоции и нескрита радост участват в благотворителната кауза.

Райна МЕТОДИЕВА, учител на 4. Б група „Умници“ и председател на СО на СБУ в 125. ДГ „Усмивка“, гр. София бр. 19 от 15.май 2023 г.
ПАМЕТ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА

Делото на археолога Митьо Кънчев – представено в
специална изложба в гр. Нова Загора
На 27 април 2023 г. в Историческия музей в гр. Нова Загора беше открита специална изложба по повод 100-годишнината от рождението на видния новозагорски археолог Митьо Кънчев, организирана от Община Нова Загора и Историческия музей, гр. Нова Загора. Събитието, посветено на делото на неуморимия ревностен проучвател на праисторическите обекти от региона и дългогодишен директор на музея Митьо Кънчев, събра множество новозагорци от различни поколения. Сред присъстващите бяха наследниците на видния историк: синът му Иван Кънчев, също историк, силно повлиян и запленен от делото на своя баща, а по настоящем – главен експерт в Централата на СБУ; дъщеря му Татяна – също археолог, неговите внук и правнук.

Специален гост на откриването на изложбата беше кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, която изрази в краткото си слово уважението си към видния археолог и неговия научен и обществен принос.

УД бр. 19 от 15.май 2023 г.
1 МАЙ – ДЕН НА ТРУДА И МЕЖДУНАРОДНАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ
За правото на сдружаване и достойни заплати!
На 1 май – Деня на труда и международната работническа солидарност, президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) д-р инж. Пламен Димитров, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и учители от столицата – членове на СБУ, поведоха шествието с българския трибагреник и синдикални знамена на над 500 работници, представители на основните членове на КНСБ, което блокира за 30 минути емблематичното в исторически и социален план за гр. София и страната ни кръстовище на площад „Орлов мост“ и се включиха в синдикална акция в парк „Борисовата градина“. Двете събития, обединени под наслов „За правото на сдружаване и достойни заплати!“, бяха организирани от КНСБ, а в тях се включиха още вицепрезидентите на КНСБ д-р Тодор Капитанов, Даниела Алексиева–Стоянова и Огнян Атанасов, главният икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) на Конфедерацията д-р Любослав Костов, председатели на синдикални федерации и синдикалисти. Акциите насочиха вниманието към предизвикателствата, пред които са изправени трудещите се българи, към решенията, които КНСБ предлага за повишаване на възнагражденията на работещите в обществения сектор и към защитата на правото на сдружаване на работниците и служителите.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 8 май 2023 г.
Ден на Земята 2023: Синдикатите призовават за образование за устойчиво бъдеще Денят на Земята, честван ежегодно по традиция на 22 април, е глобално събитие, което подчертава важността на защитата и опазването на нашата планета. И тази година той бе отбелязан достойно в българските училища и детските градини с интересни инициативи, подкрепени от Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева.

Във всяко свое издание Денят на Земята е изведена на фокус актуална и значима тема, а тази година тя бе „Инвестирайте в нашата планета“. За Синдиката на българските учители и образователните синдикати по целия свят това означава инвестиране в образованието и образователния персонал. СБУ от години настоява за устойчиви и непрекъснати инвестиции за повишаване на качеството на образованието, за повишаване на социалния статус и обществения престиж на учителската професия, за равен достъп до съвременни образователни ресурси, за качествена и съвременна подготовка на младите учители, за сериозни инвестиции в подготовката и непрекъсната квалификация на педагогическите специалисти, вкл. в посока придобиване на съвременни знания за природата, климатичните промени и опазването на околната среда, за достойни условия на труд и адекватна защита на социалните и трудовите права на всички работещи в образователните институции.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 8 май 2023 г.
Проекти на Документи за предстоящия Осми конгрес на СБУ
Резолюция № 9 (Проект!)

За преодоляване на насилието и подобряване на дисциплината в образователните институции

Резолюция № 10 (Проект!)

За организационното укрепване и информационното осигуряване на синдикалните членове

Резолюция № 11 (Проект!)

За обучението и квалификацията на синдикалните активисти

Проектите на Платформата и останалите резолюции от № 1 до №8 вкл. са публикувани в бр. в бр. 13, бр. 14, бр. 15 и бр. 17 на в. „Учителско дело“.

- бр. 18 от 8 май 2023 г.
Номинираното от СБУ
СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна, е сред носителите на националния приз на КНСБ „Прометея“ за 2023 г.
На 28 април 2023 г. по време на официална церемония в Централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в гр. София бяха наградени носителите на учредения преди 15 години по идея на проф. д-р Желязко Христов (1948 – 2010) за постижения в създаването на добри условия за безопасна и здравословна работна среда национален приз „Прометея“ за 2023 г. В официалната церемония по връчването на високото отличие и съпътстващата я пресконференция се включиха президентът на КНСБ д-р инж. Пламен Димитров, вицепрезидентът на Конфедерацията Огнян Атанасов и зам.-министърът на труда и социалната политика проф. д.ю.н. Емил Мингов.

С наградата, чрез която КНСБ по традиция отличава работодателите, постигнали добри резултати за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, тази година бяха удостоени: номинираното от Синдиката на българските учители и председателя му д.ик.н. Янка Такева Средно училище с езиково обучение (СУЕО) „Александър С. Пушкин“ – гр. Варна, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Никола Василиев“ – гр. Кюстендил.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 8 май 2023 г.
СВЕТЛАН ИЛИЕВ, ДИРЕКТОР НА СУЕО „АЛ. С. ПУШКИН“, ГР. ВАРНА:

Спокойната атмосфера за работа в образователните институции е важна предпоставка за висококачествен образователно-възпитателен процес

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 8 май 2023 г.
СТАНИСЛАВА КАЗАНДЖИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В СУЕО „АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН“, ГР. ВАРНА:

Наш приоритет са изпълнението на политиките на СБУ и защитата на синдикалните ни членове

Интервюта на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 8 май 2023 г.
Празник в името на „вечната и святата“ в столичното 51. СУ 130 години от рождението на Елисавета Багряна почете столичното училище, избрало за свой патрон ненадминатата българска поетеса. Ученици и учители, многобройни гости – родители, колеги от други образователни институции, бивши учители и директори, журналисти, празнуваха заедно на 28 април 2023 г. патронния празник на 51. СУ „Елисавета Багряна“.Гости на празника бяха учители от Полша, Латвия, Гърция, Румъния, работили по проект „Еразъм“ в екипи със софийското училище. Специален поздравителен адрес до 51. СУ „Елисавета Багряна“ изпрати председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Надя БАРУХ бр. 18 от 8 май 2023 г.
19. СУ „Елин Пелин“, гр. София, отговаря на предизвикателствата в образованието на 21. век В епохата на бързо променящия се свят образованието е изправено пред предизвикателствата да се приспособи към новото и модерно време. На образователния процес са необходими ефективни учители, готови да се адаптират към тенденциите на 21. век.

В последните години 19. СУ „Елин Пелин“, гр. София, работи активно по Програма „Еразъм+“. В периода от 20 до 25 февруари 2023 г. в гр. Хелзинки, Финландия, педагози от 19. СУ „Елин Пелин“ взеха участие в обучителен едноседмичен курс на тема „Effective Pedagogies for 21st-Century Learning“, който насърчава развитието на учителите и усвояването на ключови умения.

Мирела ПЕТКОВА, координатор проекти „Еразъм+“, ст. учител в 19. СУ „Елин Пелин“, гр. София бр. 18 от 8 май 2023 г.
Мащабно образователно събитие представи „Добрите практики на фокус – 2023“
Едно от значимите събития в сферата на българското предучилищно и училищно образование – „Добрите практики на фокус – 2023“, се състоя на 29 и 30 април т.г. в столицата. В него се включиха близо 500 учители, директори и образователни експерти от цялата страна и от чужбина, проведоха се над 20 работилници, разнообразни дискусии, паралелни сесии с партньорски организации.

Форумът бе подкрепен от Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева.

Светла СТРУМИНА и Надя БАРУХ бр. 18 от 8 май 2023 г.
Повишаване на качеството на педагогическото взаимодействие с децата в ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков Фантазията, така присъща на детството, е уникален начин за работа с деца. Водена от това разбиране, директорът Силвия Попова на Детска градина „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, общ. Севлиево, обл. Габрово, изготви проект под наслов „Фантазно приключение с любими приказни и филмови герои“, който бе одобрен и финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Силвия ПОПОВА, директор на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, общ. Севлиево бр. 18 от 8 май 2023 г.
Столичното 137. СУ „Ангел Кънчев“ отбеляза Деня на европейските автори
В България Денят на европейските автори бе отбелязан от 246 училища, сред които и 137. СУ „Ангел Кънчев“, гр. София. Участник в международната конференция, посветена на първото издание на инициативата, беше Ирена Райкова, учител от училището, реализирал отличени национални и международни eTwinning проекти в подкрепа на каузата за четенето: „Съкровищница с мъдрост“, „Think“, „Аз обичам България“ и др.

Ирена РАЙКОВА, учител в 137. СУ „Ангел Кънчев“, гр. София бр. 18 от 8 май 2023 г.
114-годишнина чества ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина Вече 114 години ПГО „Елисавета Багряна“ е емблема на гр. Бяла Слатина, символ на просвещението, силния дух и на прогреса. Годишнината на ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина, ръководена от Галина Яхова, бе празнично отбелязана на 21.04.2023 г. Колективът на училището, който членува 100% в Синдиката на българските учители, бе поздравен от областния председател на СБУ Дарина Тодорова, председателя на ОбщКС на СБУ – Бяла Слатина Моника Пеева и председателя на синдикалната организация в ПГО „Елисавета Багряна“ – гр. Бяла Слатина, Антоанета Горанчовска. Екип на ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина бр. 18 от 8 май 2023 г.
Празнични прояви в 191. ОУ „Отец Паисий“, с. Железница На 25 април 2023 г. в 191. ОУ „Отец Паисий“ – с. Железница, район Панчарево, Столична община, с директор Савина Игнатова се проведоха множество празнични инициативи. Състояха се вълнуващ „Поход на книгата“, „Празник на буквите“, авторска инициативата на колектива на училището „Храм на книгата“, и честване на Световния ден на английския език и на световноизвестния английски драматург, поет и актьор Уилям Шекспир.

Екип на 191. ОУ „Отец Паисий“, с. Железница бр. 18 от 8 май 2023 г.
ПРОФ. ДПН СИЙКА ЧАВДАРОВА – КОСТОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:
За да бъде добър и успяващ, учителят трябва да притежава високоразвита емоционална интелигентност и социална компетентност

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 8 май 2023 г.
СБУ – основен инициатор и двигател за усъвършенстване
на системата на делегираните бюджети в предучилищното
и училищното образование
- Велина АНТОВА бр. 17 от 1 май 2023 г.
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в Националните дни за учене през целия живот, посветени на Европейската година на уменията -

УД бр. 17 от 1 май 2023 г.
Във връзка с Решение на 41. Синдикален съвет на СБУ от 16 декември 2022 г. публикуваме проектите на следните документи: Платформа и резолюции на Синдиката на българските учители за Осмия редовен конгрес на СБУ. В бр. 17: Резолюция № 6 ЗА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И СПАЗВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ И СИНДИКАЛНИТЕ ПРАВА В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Резолюция № 7 ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Резолюция № 8 ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПОЛОВЕТЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА

- бр. 17 от 1 май 2023 г.
Номинираното от СБУ СУЕО „Александър С. Пушкин“ – гр. Варна, е сред носителите на националния приз на КНСБ „Прометея“ за 2023 г. -

УД бр. 17 от 1 май 2023 г.
МТСП връчи Отличителния знак за значими постижения в сферата на равнопоставеността между половете за 2023 г. -

УД бр. 17 от 1 май 2023 г.
Празник на екологията и рециклирането в 78. СУ
„Христо Смирненски“, гр. Банкя
- Екип на 78. СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя бр. 17 от 1 май 2023 г.
Гости от Румъния посетиха ПГИ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали -

Румяна Дамянова, старши учител в ПГИ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали бр. 17 от 1 май 2023 г.
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Поликраище, представи
иновативен предмет пред училища от Северна България
- Екип на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Поликраище бр. 17 от 1 май 2023 г.
Едно училище, за което Добротворството е кауза -

Надя Барух бр. 17 от 1 май 2023 г.
ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас – преди, сега и завинаги - Екип на ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас бр. 17 от 1 май 2023 г.
Защо е нужно да възпитаваме трудолюбие у децата? - Камелия Георгиева, начален учител във Второ СУ ,,Никола Вапцаров“, гр. Монтана бр. 17 от 1 май 2023 г.
Междуучилищен футболен турнир събра отборите на шест училища от Старозагорска област - Златомира Хамамова, председател на СО на СБУ към ОУ „Отец Паисий“, с. Калояновец, общ. Стара Загора бр. 17 от 1 май 2023 г.
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ!
Русенски митрополит Наум
- УД бр. 16 от 24 април 2023 г.
НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО АКАДЕМИК ГЕНЕРАЛ-МАЙОР (О.Р.) РУМЕН РАЛЧЕВ, ВЕЛИК ПРИОР НА ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ: Младите хора трябва да имат цел, да се движат напред -

Интервю за в. „Учителско дело“ бр. 16 от 24 април 2023 г.
Във връзка с Решение на 41. Синдикален съвет на СБУ от 16 декември 2022 г. публикуваме проектите на следните документи: Платформа и резолюции на Синдиката на българските учители за Осмия редовен конгрес на СБУ. В бр. 16 са:

Резолюция № 4 ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ и Резолюция №5 ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ И СОЦИАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

- бр. 16 от 24 април 2023 г.
С почит и уважение към християнските традиции и ритуали - Величка Попова, директор на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“, гр. София бр. 16 от 24 април 2023 г.
„105 години заедно“ празнува столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ - Надя Барух бр. 16 от 24 април 2023 г.
ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград, чества своя патронен празник - Елена Дечкова, ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград бр. 16 от 24 април 2023 г.
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ ЮРУКОВ, РЕКТОР НА ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“: Нашият университет допринася за повишаванетона образователните и научните стандарти, следвайки световната практика - Интервю на Ивайла Василева бр. 16 от 24 април 2023 г.
ПОЛОВИНВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗА
ПМГ „АКАД. СЕРГЕЙ КОРОЛЬОВ“, ГР. БЛАГОЕВГРАД
50 години с амбиции и устрем към бъдещето
-

УД бр. 16 от 24 април 2023 г.
Вдъхновяваща творческа среща се състоя в столичното 144. СУ „Народни будители“ -

Анна АРНАУДОВА, 144. СУ „Народни будители“, гр. София бр. 16 от 24 април 2023 г.
Академик Благовест Сендов през погледа на приятели и колеги
от България и света
- Светла Струмина бр. 16 от 24 април 2023 г.
За впечатляващата „NEXT.BG –Книга за реформатори, ястреби и щъркели“ - Надя Барух бр. 16 от 24 април 2023 г.
Списание „Пламък“ пристъпва с увереност към своята 100-годишнина -

УД бр. 16 от 24 април 2023 г.
МИЛЕН МИТЕВ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО:
Да си учител не е професия, а призвание
-

Интервю на Розина Крумова бр. 16 от 24 април 2023 г.
Лазаровден – за силата на българските традиции и обичаи Ивайла Василева и Светла Струмина бр. 15 от 17 април 2023
Дни на родолюбие в СУ „Никола Войводов“, гр. Враца Емилия Тошева, учител по история и цивилизации в СУ „Никола Войводов“, гр. Враца бр. 15 от 17 април 2023
Традиционно надтропване в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил
Философ“, гр. Русе
Маринела Недкова, председател на СО на СБУ към СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе бр. 15 от 17 април 2023
ДГ ,,Васил Левски“, гр. Тетевен, затвърждава познанията на
възпитаниците си за действие при природни бедствия
Анета Филипова, председател на СО на СБУ в ДГ „Васил Левски“, гр. Тетевен бр. 15 от 17 април 2023
Най-чистата любов за медиците от ВМА е от малчуганите
на столичната ДГ №124 „Бърборино“
Екип на ДГ №124 „Бърборино“, гр. София бр. 15 от 17 април 2023
Представени бяха проектите на национални програми за
развитие на образованието 2023 г.
УД бр. 15 от 17 април 2023
БОЯН АНГЕЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА
БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ:
Учителят е призван да намери идеалния човек във всяко дете Интервю на Светла Струмина бр. 15 от 17 април 2023
32. СУИЧЕ, гр. София – „125 години полет с поглед в бъдещето“ Светла Струмина бр. 15 от 17 април 2023
Иновативното 192. СУ „Христо Ботев“,с. Бистрица, инициира
образователна конференция на тема „Традиции и иновации“
Младен Стефанов, педагогически съветник в 192. СУ „Христо Ботев“, с. Бистрица бр. 15 от 17 април 2023
15. СУ „АДАМ МИЦКЕВИЧ“, ГР. СОФИЯ,
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗА 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
С Юбилеен златен медал и грамота за принос в Образованието СБУ удостои столичното 15. СУ „Адам Мицкевич“

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на тържеството по повод 70-годишнината от създаването на 15. СУ „Адам Мицкевич“, гр. София.

Ивайла Василева бр. 15 от 17 април 2023
Във връзка с Решение на 41. Синдикален съвет на СБУ от 16 декември 2022 г. публикуваме проектите на следните документи: Платформа и резолюции на Синдиката на българските учители за Осмия редовен конгрес на СБУ Резолюция № 2 ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ДУАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА и Резолюция № 3 ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ

в. „Учителско дело“ бр. 15 от 17 април 2023
ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ
Мирът и благодатта на Възкръсналия Господ и Спасител наш Иисус Христос да бъдат с всички вас!

в. „Учителско дело“ бр. 15 от 17 април 2023
ДИМИТЪР АСЕНОВ, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (НЦПКПС): Стремежът на НЦПКПС е чрез политиките, които разработва, да допринесе за формирането на компетентни педагогически специалисти, отворени към иновации, постоянно учене и усъвършенстване

През последните 3 години партньорството ни със СБУ е изключително ползотворно не само за двете институции, но и за цялата ни образователна система

СБУ е ключов фактор за развитието на българското образование и на образователната политика на европейско ниво

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 14 от 10 април 2023 г.
СБУ удостои проф. д.пс.н. Любомир Георгиев със Златна значка и с Почетна грамота Със Златна значка на Синдиката на българските учители и с Почетна грамота от Изпълнителния комитет на СБУ с председател д.ик.н. Янка Такева бе удостоен на 20 март 2023 г. проф. д.пс.н. Любомир Георгиев, Почетен член на УС на СУБ и председател на Секция „Педагогика и психология“ към Съюза на учените в България (СУБ). Те му бяха присъдени за изключителен принос в развитието на психологическата наука и образованието в Република България и по повод на неговата деветдесет и трета годишнина.

Светла СТРУМИНА бр. 14 от 10 април 2023 г.
110 години чества Националната финансово-стопанска гимназия Под звуците на училищния химн, изправени на крака, учители, ученици и многобройни гости посрещнаха знаменосците на Националната финансово-стопанска гимназия в столицата и дадоха старт на честванията на 110-годишния й юбилей. На откриването на 13 март 2023 г. на юбилейния форум, който се провежда под наслов „110 години Новаторство, Функционалност, Самочувствие, Глобалност“, сред гостите на училищната общност бяха и проф. д-р Даниела Пешчиян, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, Константин Павлов, кмет на район Лозенец – Столична община, Виолетка Петкова, гл. експерт в Централата на Синдиката на българските учители, Васил Тодоров, гл. секретар на БТПП, доц. д-р Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество на УНСС.

Надя БАРУХ бр. 14 от 10 април 2023 г.
78. СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя, празнува своята 136-годишнина С впечатляващ и запомнящ се празничен концерт-спектакъл иновативното 78. СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя, чества паметните 136 години от своето създаване и полагане на основите на просветната дейност в гр. Банкя. На 15 март 2023 г. в училищната зала „Тържествена“ възпитаниците на училището – от подготвителната група до абитуриентите, представиха забележителни постижения на своя талант и професионализма на учителите си.

Светла СТРУМИНА бр. 14 от 10 април 2023 г.
ЛАРИ ФЛАНАГАН, ПРЕЗИДЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ (ETUCE): Напредъкът, постигнат от СБУ в България, е стратегическа част от общото и глобално послание за борба в името на образованието и учителите

Образователните политики, създадени и реализирани от СБУ и г-жа Такева, допринасят за прогреса на образованието като цяло в Европа и в световен мащаб

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 14 от 10 април 2023 г.
Успешна среща за развитие на международното синдикално сътрудничество На 1 април 2023 г. в Прага председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева се срещна с председателя на Чешкия и Моравския профсъюз на работниците в образованието ČMOS-PS – Франтишек Добсик. В срещата взе участие и Габриела Тлапова, секретар по международни въпроси на ČMOS-PS.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 14 от 10 април 2023 г.
Във връзка с Решение на 41. Синдикален съвет на СБУ от 16 декември 2022 г. публикуваме проектите на следните документи:Платформа и резолюции на Синдиката на българските учители за Осмия редовен конгрес на СБУ Проект!

Резолюция № 1

За качествено и ефективно развитие на системата на предучилищното и училищното образование

Проектите на останалите резолюции очаквайте в следващите броеве на в. „Учителско дело“.

- бр. 14 от 10 април 2023 г.
СБУ с градивни политики за сигурността в образователните институции Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева е доказал, че винаги е една крачка преди другите, а реализираните от него политики с мисъл за бъдещето обичайно изпреварват събитията. Именно той от години алармира за засилено внимание към подготовката и компетенциите на директорите на образователните институции и учителите за действия при земетресения, бедствия и аварии, бомбени заплахи, терористични атаки, военни конфликти и др. и за необходимостта от актуализация на подзаконовите нормативни актове и прецизиране на протоколите за действие в тази посока, модернизация на материално-техническата база и поддръжка на наличните аварийни изходи и бомбоубежища в образователните институции, целеви мерки за засилено взаимодействие с родителите, както и още по-тясно сътрудничество с общинските администрации и органите за пожарна безопасност и защита на населението.

УД бр. 14 от 10 април 2023 г.
Подписан бе нов Общински КТД за системата на предучилищното и училищно образование във Велико Търново На 17.03.2023 г. беше подписан Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в община Велико Търново.

Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители успя да запази всички договорени по-рано на общинско ниво по-благоприятни клаузи.

Антоанета АНДРЕЕВА, председател на ОбщКС на СБУ – Велико Търново бр. 14 от 10 април 2023 г.
БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ПРАГА, ЧЕСТВА 75-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Със силата на българския дух и онзи пламък, който осветява пътя и смисъла на съществуването на българските училища по света
Седемдесет и пет години усилия, отдаденост, много надежди и сбъднати мечти! Седемдесет и пет години достолепна история, успехи и постижения на едно училище, превърнало се в огнище на родолюбие, ценности и добродетели в сърцето на Европа.

Да, това е българското СУ „Д-р Петър Берон“ в Прага с директор Мария Носикова, което отбеляза 75-годишнината от създаването си с поредица от тържествени събития, които обединиха и изпълниха с гордост и удовлетворение всички, дали своя принос за неговото развитие и просперитет през годините и превърнали го в модерна образователна институция извън границите на България. Институция, носеща в себе си силата на българския дух, онзи пламък, който осветява пътя и смисъла на съществуването на българските училища по света.

Чест и удоволствие бе за председателя на Синдиката на българските учители (СБУ) д.ик.н. Янка Такева да бъде официален гост и да съпреживее тържествата в чест на най-голямото българско училище извън страната ни.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 14 от 10 април 2023 г.
За да отеква за вечни времена камбанен звън, напомнящ за съграждащите дела на СБУ По идея на д.ик.н. Янка Такева, подкрепена с решение на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители, по повод 33-та годишнина от учредяването на СБУ и за паметта на поколенията, Синдикатът на българските учители постави своя камбана на мемориала „Камбаните“ в гр. София. За да отеква за вечни времена камбанен звън, напомнящ за съграждащите дела на СБУ, за отстояваната от него духовност, за непреходните ценности и за изконната учителска мисия!

На 3 април 2023 г., от ръцете на д. ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, зазвъня за първи път медногласната камбана на СБУ. На кого другиго, ако не на Синдиката на българските учители приляга да бъде изконна част от българското културното наследство в уникалния мемориал, съграден през 1979 г. – обявена от Организацията на обединените нации (ООН) за Международна година на детето, по случай 20-годишнината от приемането на Декларацията на ООН за правата на детето? Проектът на мемориала „Камбаните“ e реализиран по идея на Людмила Живкова, председател на Комитета за култура, и под егидата на ООН, във връзка с провеждането у нас на Международния фестивал на детското изкуство „Знаме на мира“, който обединява деца от целия свят. Инициативата е подкрепена от ООН, ЮНЕСКО и УНИЦЕФ.

Велина АНТОВА бр. 14 от 10 април 2023 г.
Във връзка с Решение на 41. Синдикален съвет на СБУ от 16 декември 2022 г. публикуваме проектите на следните документи:Платформа и резолюции на Синдиката на българските учители за Осмия редовен конгрес на СБУ Проект!

Платформа на Синдиката на българските учители

- Проектите на резолюции очаквайте в следващите броеве на в. „Учителско дело“ бр. 13 от 3 април 2023 г.
СЮЗАН ФЛОКЕН, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ (ETUCE): СБУ е много силен и надежден партньор на ETUCE в международен план, чрез постиженията си той дава пример на всички останали европейски синдикати Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 13 от 3 април 2023 г.

Паметен урок по история
- Светла СТРУМИНА бр. 13 от 3 април 2023 г.
ЕМИЛИЯ БОГДАНОВА-ИВАНОВА, ДИРЕКТОР НА 9. ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН“, ГР. СОФИЯ: Дошло е времето да се анализира нормативната уредба след приемането на ЗПУО и необходимостта от нейното актуализиране

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 13 от 3 април 2023 г.
Д-Р ВАНЯ МИНЕВА, ДИРЕКТОР НА 15. СУ „АДАМ МИЦКЕВИЧ“, ГР. СОФИЯ: Изключително важна е обществената подкрепа за образованието и за повишаване на авторитета на българския учител

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 13 от 3 април 2023 г.
Тържествено бе открита обновената сграда на Второ основно училище „Васил Левски“, гр. Костинброд - Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 13 от 3 април 2023 г.
Обмен на иновативни практики в СУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Абланица - Екип на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, обл. Благоевград бр. 13 от 3 април 2023 г.
Втори национален форум обсъди иновациите в преподаването
на природни науки
- Надя БАРУХ бр. 13 от 3 април 2023 г.
АЛБЕНА СПАСОВА, МЕНИДЖЪР „ОБРАЗОВАНИЕ“,„МАЙКРОСОФТ“ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА (РЕГИОН MULTI-COUNTRY): Със СБУ реализирахме най-мащабното събитие с поглед към бъдещето на образованието в България

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 13 от 3 април 2023 г.
„Майкрософт“ и СБУ проведоха Ден на oбразованието под наслов „Традициите на бъдещето 2023“ Значимият национален форум Ден на образованието: „Традициите на бъдещето 2023“ бе реализиран от „Майкрософт“ с незаменимото партньорство на Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева. Ивайла ВАСИЛЕВА, Десислава ВАСИЛЕВА бр. 13 от 3 април 2023 г.
КНСБ отличи Европейския директор на Европейския синдикален комитет по образование Сюзан Флокeн с Годишната награда за принос в развитието на социалния диалог и партньорство
Д.ик.н. Янка Такева връчи в Брюксел отличието на Конфедерацията на името на проф. д-р Желязко Христов, д.м.

Десислава Василева бр. 12 от 27 март 2023 г.
Третата национална конференция на ВУЗФ и СБУ обсъди
повишаването на квалификацията на учителите
- Десислва Василева, Надя Барух бр. 12 от 27 март 2023 г.
Д.ик.н. Янка Такева участва в IX Национална среща
на общинските експерти по образование
-

УД бр. 12 от 27 март 2023 г.
Подписани нови Общински КТД за системата на предучилищното и училищното образование Кресна, Варна -

Веселин РАШЕВ, председател на ОбщКС на СБУ – Варна и Георги Петков, председател на ОбщКС на СБУ – Кресна бр. 12 от 27 март 2023 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Допълнително трудово възнаграждение за професионално-квалификационна степен

Павлина ПЕТРОВА,главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 12 от 27 март 2023 г.
НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ОТБЕЛЯЗА 110-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ
-С устрем и увереност към следващото столетие Ивайла Василева бр. 12 от 27 март 2023 г.
Стартира Първото издание на професионалното фолклорно училищно танцово изкуство „Да бъдем заедно…“ - Светла Струмина бр. 12 от 27 март 2023 г.
ГОСТ НА БРОЯ
Д-Р КАЛОЯН ДАМЯНОВ, ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (РЦПППО) – СОФИЯ-ГРАД, И НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА БЪЛГАРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Интервю на Велина Антова бр. 12 от 27 март 2023 г.
СБУ обеща и вече записа
в историята си и Първата зимна учителска спартакиада
-

Велина АНТОВА бр. 11 от 20 март 2023 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ В ПЪРВАТА ЗИМНА УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА НА СБУ:
-Ние, младите учители, имаме нужда от точно тези – подкрепа, стимул и мотивация, които ни дава СБУ

Велина Антова бр. 11 от 20 март 2023 г.
Честит 33-ти рожден ден, СБУ! - - бр. 11 от 20 март 2023 г.
Българските учители ще участват в нови Европейски учителски
академии, СБУ има активна роля за реализирането им
- Десислава Василева бр. 11 от 20 март 2023 г.
СБУ става партньор в кампании за здравна Профилактика на младите хора у нас

Инициатори са Ротари България и Асоциацията по физикална и рехабилитационна медицина УД бр. 11 от 20 март 2023 г.
НЕВРУС КАПТЕЛИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ В ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ (SPASH):
Със СБУ имаме успешнасъвместна дейност по редица важни въпроси, засягащи Балканския регион и двете ни страни

Интервю на Велина Антова и Преслава Георгиева бр. 11 от 20 март 2023 г.
Земята през различен поглед Иновативен урок, реализиран с учениците на 171. ОУ „Стоил Попов“, гр. Нови Искър - Канелия КОСТОВА, директор на 171. ОУ „Стоил Попов“, гр. Нови Искър бр. 11 от 20 март 2023 г.
Тържествено бе открито новото общежитие на
Националната ПГГС „Христо Ботев“, гр. Велинград
- Екип на НПГГС „Христо Ботев“, гр. Велинград бр. 11 от 20 март 2023 г.
Щастието е наше право
Инициатива на ДГ „Патиланци“, община Струмяни, обл. Благоевград
- Анита МИТРЕВА, директор на ДГ „Патиланци“, община Струмяни бр. 11 от 20 март 2023 г.
Международен форум с участието на СБУ призова за борба с кибертормоза на деца -

Десислава Василева бр. 11 от 20 март 2023 г.
Учениците от СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали, с инициативи срещу тормоза в училище - Екип на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали бр. 11 от 20 март 2023 г.
ГОСТ НА БРОЯ: ДОЦ. Д-Р ДЖЕЙМС ЙОЛОВСКИ, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ВЪВ ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ (ВУЗФ) Интервю на Десислва Василева бр. 11 от 20 март 2023 г.
Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ:
Политиките на Синдиката на българските учители са с ярко трайно присъствие в историята на българското образование
Вярвам, че и занапред ще запазим единството в образователната система,и че винаги ще бъдат благословени начинанията ни
-

Интервю на Велина АНТОВА бр. 10 от 13 март 2023 г.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Заедно за равнопоставеност между мъжете и жените и достойни условия на труд
Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) при Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) с председател д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, от години целенасочено работи за създаването на адекватни политики и мерки за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете във всички сфери на икономическия и обществено-политическия живот. Ежегодно, в навечерието на 8 март – Международния ден на жената, КРСЖД проследява напредъка по отношение на резултатите, поставя в тази връзка актуални проблеми във фокуса на общественото внимание и търси разрешението им. Светла СТРУМИНА,Велина АНТОВА, Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 13 март 2023 г.
Ученици от столичното 142. ОУ „Веселин Ханчев“ благословиха за здраве и берекет Централата на СБУ по случай 1 март По традиция на 1 март Централата на Синдиката на българските учители се изпълва с усмихнати деца с прекрасни носии и празнични одежди, които идват да поднесат на екипа на СБУ красиви ръчно изработени и изрисувани мартеници и да отправят своите сърдечни пожелания за здраве, берекет, мир, обич и доброта.

Тази година, на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и екипа на Централата на Синдиката гостуваха слънчевите и любопитни ученици от 2.г клас от 142. Основно училище „Веселин Ханчев“ – гр. София, придружени от директора д-р Нели Недялкова, класния ръководител Антоанета Йорданова и Магдалена Ангелова от ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“ – филиал „Белите брези“.

УД бр. 10 от 13 март 2023 г.
СБУ отличи лауреати на Международния фестивал на поезията „Славянска прегръдка“ С празничен камбанен звън на 6 март 2023 г. в Централния военен клуб бе тържествено открит 17. Международен фестивал на поезията „Славянска прегръдка“ 2023, който традиционно се организира от Славянската литературна и артистична академия с председател големия приятел и партньор на Синдиката на българските учители поетесата, белетрист, издател, преводач и антологист Елка Няголова, директор за Балканите на Международната асоциация на писателите и публицистите. Емблематичната инициатива вече седемнадесет години се реализира в партньорство със Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, Съюза на българските писатели (СБП), Съюза на българските журналисти, Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Национален клуб „Родолюбие“. Тя е своеобразен празник на славянската просвета и култура и поклон пред делото на светите братя Кирил и Методий и се провежда под патронажа на президента на Република България Румен Радев.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 13 март 2023 г.
България чества 145 години от своето Освобождение На 3 март 2023 г. – Националния празник на Република България – с официални чествания и тържества в цялата страна отпразнувахме 145 години от Освобождението на България от османско владичество и Руско-турската освободителна война (1877 – 1878 г.). Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 13 март 2023 г.
ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков, представи вдъхновяващ урок по родолюбие Денят 2 март 2023 г. бе особено празничен за обществеността на град Самоков. Не само защото се подготвяше да отбележи Националния празник на страната ни – 3 март, а защото най-голямото училище в града ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, тържествено чества 225 години от рождението на своя патрон – митрополит Авксентий Велешки.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 13 март 2023 г.
Патриотичен празник в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Камен, общ. Сливен Учениците от 4. Клас при Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Камен, общ. Сливен, с директор Силвия Забунова отбелязаха тържествено Националния празник на страната ни. Галина ТОДОРОВА, учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Камен, общ. Сливен бр. 10 от 13 март 2023 г.
Двайсети юбилеен международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“ От 2001 г. Конфедерацията на независимите синдикати в България и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ със съдействието на Община Минерални бани организират Международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“, посветен на 1 юни – Международен ден на детето.

На 31 май 2023 г. от 10 ч. в Летния театър на с. Минерални бани – обл. Хасково, ще се открие Двайсетият юбилеен международен детски етнофестивал.

УД бр. 10 от 13 март 2023 г.
Столичната ДГ №162 „Вихрогонче“ реализира родолюбива инициатива с послание за мир
По случай навършването на 145 г. от Освобождението на България на 3 март 2023 г. децата от подготвителна група „Пчеличка“ на столичната Детска градина №162 „Вихрогонче“ с директор Елена Чавдарова представиха празнична програма, за която се подготвяхадълго с подкрепата на своите учители.

Екип на ДГ №162 „Вихрогонче“, гр. София бр. 10 от 13 март 2023 г.
ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив, с жест към медици и възрастни хора За поредна година децата, родителите и екипът на Детска градина „Мирослава“, гр. Пловдив, направиха жест към деца, медици и възрастни хора от град Пловдив. Екип на ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив бр. 10 от 13 март 2023 г.
Творческа работилница в ДГ №124 „Бърборино“, гр. София На 28 февруари 2023 г. в Детска градина №124 „Бърборино“, гр. София, се проведе творческа работилница на тема „Баба Марта“. Теменужка ДИМИТРОВА, директор, и Борислава АЛЕКСАНДРОВА, психолог и координатор на ЕПЛР на ДГ №124 „Бърборино“, гр. София бр. 10 от 13 март 2023 г.
Отново високо признание за д.ик.н. Янка Такева,
председател на Синдиката на българските учители
Лидерът на СБУ бе удостоена с Почетното отличие на Община Варна, връчено ѝ лично от кмета Иван Портних УД бр. 9 от 6. март 2023 г.
Учителят и Националният празник - Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, Председател на СБУ бр. 9 от 6. март 2023 г.
Председателят на СБУ бе специален гост на тържествена церемония по удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ - Ивайла Василева бр. 9 от 6. март 2023 г.
Честваме 8 март Международният ден на жената през 2023 г:
„DigitALL: иновации и технологии за равенство между половете“
- Светла Струмина бр. 9 от 6. март 2023 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Изплащане надопълнителни трудовивъзнаграждения по втори трудов договор

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 9 от 6. март 2023 г.
Трета национална ученическа конференция на ВУЗФ разгледа
икономическите и социалните ефекти от кризите на 21. век
Събитието се състоя под патронажа на д.ик.н. Янка Такева,
председател на СБУ и доктор хонорис кауза на ВУЗФ
- Десислава Василева бр. 9 от 6. март 2023 г.
ВУЗФ и СБУ организират Трета национална конференция
за повишаване на квалификацията на учителите
- УД бр. 9 от 6. март 2023 г.
Кабинет „Природни науки“ бе открит в Профилирана гимназия
„Константин Фотинов“, гр. Самоков
- Венета Симитчийска, директор на ПГ „К. Фотинов“, гр. Самоков бр. 9 от 6. март 2023 г.
Нова ера в образованието с „Дигитална раница“ -

Катя Ианова, ст. експерт по информационно осигуряване в РУО – Благоевград бр. 9 от 6. март 2023 г.
Първомартенски поздрав за Централата на СБУ - Ивайла Василева бр. 9 от 6. март 2023 г.
ДОЦ. СНЕЖИНА ПЕТРОВА, АКТРИСА, РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕПАРТАМЕНТ „ТЕАТЪР“ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ:
Във време на войни – реални и хибридни, бедствия и икономически катаклизми, все по-важно е да припомняме принципите на хуманизма
-

Интервю на Надя Барух бр. 9 от 6. март 2023 г.
Празник на надеждата и идващата пролет - Светла Струмина бр. 9 от 6. март 2023 г.
Ролята на личността на учителя и нравственото възпитание -

Камелия Георгиева,начален учител във Второ СУ ,,Никола Й. Вапцаров“, гр. Монтана бр. 9 от 6 март 2023 г.
Проведе се Вторият иновативен форум „Педагогика на всекидневието – нови реалности“ - д-р Таня Желязкова-Тея, председател на Настоятелството на Фондация „Институт за информални иновации“ бр. 9 от 6 март 2023 г.
Съзидателно сътрудничество за по-добро качество
на образованието

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в Национален комуникационен семинар за директори на образователни институции от цялата страна на тема „Мотивиране на деца, родители и учители за по-добро качество на образованието“.

УД бр. 8 от 27. февруари 2023 г.
Много опитват, Синдикатът на българските учители може!
Поглед през миналото за бъдещето
В навечерието на настъпването на Христовата възраст на Синдиката на българските учители, под мъдрото и проницателно ръководството на д.ик.н. Янка Такева, за всички които не вярват, че може да има пророк в собствената си родина, и за тези, които са видели с очите си, чули с ушите си и почувствали със сърцата си, е най-подходящото време да припомним за богатството, сътворено и запазено в уникалната колекция на СБУ издания „Професионална библиотека“.

Велина АНТОВА бр. 8 от 27. февруари 2023 г.
ГОСТ НА БРОЯ
проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет – София:
Международната мобилност на студенти и докторанти подпомага поддържането на високи образователни стандарти и насърчава амбицията за академична кариера

Социалното партньорство в сектор „Образование“ става все по-интензивно и това се дължи на осъзнаването на ползите от него от всички страни

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 27. февруари 2023 г.
ВУЗФ и СБУ стартират квалификационни обучения по предприемачество за педагогически специалисти

- Десислава ВАСИЛЕВА бр. 8 от 27. февруари 2023 г.
Красимира Стоянова, изпълнителен директор на
„Албена тур“ ЕАД:Време е повече семейства да научат и се убедят в полезността
на специализираните програми „Училище за здраве“

Готови сме да подпомогнем усилията на

Синдиката на българските учители за превенция на детското здраве

Интервю на Надя Барух бр. 8 от 27. февруари 2023 г.
Жана Василева, старши учител в Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) – гр. Велинград:

Всяко дете е уникално и има нужда от индивидуален подход

Интервю на Велина Антова бр. 8 от 27. февруари 2023 г.
Проведе се Третото издание на националната инициатива за отбелязване на 150 години от гибелта на Апостола на свободата Ученици от над 450 училища декламираха едновременно Ботевата елегия за Левски Д-р Ирена ДУШКОВА, директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив бр. 8 от 27. февруари 2023 г.
„Зонта Интернешънъл“ и СБУ за по-безопасна онлайн среда за децата и младите хора
- Десислава ВАСИЛЕВА бр. 8 от 27. февруари 2023 г.
За духовните послания на Васил Левски, които винаги ще ни възраждат и възвисяват - Светла СТРУМИНА бр. 8 от 27. февруари 2023 г.
Градивно и ефективно партньорство за развитие на качествено и модерно българско образование и удовлетворение на заетите в него Националното семинарно обучение за съставянето и приемането на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование е една от устойчивите традиции на Синдиката на българските учители (СБУ). Ежегодно организирано и утвърдило се във времето като изключително ползотворно, 33- то поредно издание се проведе на 10 февруари 2023 г. в Конгресен център „Глобус“ в Централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). В него се включиха над 180 участници, сред които членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори на СБУ, заместник-кметове на общини, директори на дирекции в МОН, директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации в страната, началници на регионални управления на образованието, директори на водещи образователни институции и др.

Светла СТРУМИНА; Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 20 февруари 2023 г.
С най-високото отличие на СБУ бе удостоен з.ч.д. д-р Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища Златен юбилеен медал и грамота за изключителни заслуги към читалищното дело и развитието на българската култура тържествено връчи д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, на председателя на Съюза на народните читалища з.ч.д. д-р Николай Дойнов. Специален повод за удостояване с най-високото отличие на СБУ бе 60-годишният юбилей на една от най-ярко отличаващите се публични личности у нас, с широко признати високи постижения, като поет, учен, изтъкнат културолог и общественик. Неоценими са неговите заслуги за създаването, съхраняването и развитието на модерната читалищна общност у нас и на просперитета и заслужения авторитет на уникалния български феномен – народното читалище.

УД бр. 7 от 20 февруари 2023 г.
ОТВОРЕНО ПИСМО
НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
За втора поредна година страната ни е без приет навреме държавен бюджет. И за съжаление, въпреки „добрите политически намерения“, още не е ясно дали ще се „зарадваме“ от основния финансов закон на държавата дори и към средата на настоящата година. Тази абсурдна ситуация, резултат от тежката политическа криза, довела до политически „цайтнот“ – невъзможност да се състави работещо правителство, съчетана с двуцифрена инфлация, поскъпване на цените на енергоносители и най-вече на храните и стоките от първа необходимост, доведе до забележимо обедняване на населението. Липсата на бюджет разбираемо се отразява най-силно на работещите в бюджетната сфера, включително и учителите, включително и за финансиране на цялата образователна система. Свидетели сме в последните дни на полемика, свързана с обедняването на учителите и считаме, че това не е достойно и е недопустимо.

д.ик.н. Янка ТАКЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ бр. 7 от 20 февруари 2023 г.
Успешна квалификация на педагогически специалисти На 03.02.2023 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и Грета Ганчева, директор на Дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, връчиха удостоверенията на четири групи учители, обучаващи се в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) в рамките на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

По време на работните срещи с колеги учители от Сливен, Ямбол, Стара Загора, Шумен, Търговище, София-град, Попово, Твърдица, Мъглиж, Мадара, с. Хан Аспарухово и с. Черна гора бяха обсъдени приоритетни теми.

Димитър АСЕНОВ, директор на НЦПКПС към МОН бр. 7 от 20 февруари 2023 г.
Д-Р ЛИЛИЯ СТОЯНОВА,
ДИРЕКТОР НА VII СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“, ГР. БЛАГОЕВГРАД:
Училището трябва да търси решения на всички предизвикателства, които ни поднася живота

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 20 февруари 2023 г.
„Заедно за чиста планета“ избра за пилотния си проект 78. СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя На 10 февруари 2023 г. в 78. СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя, бе официалното стартиране на пилотния проект „Заедно за чиста планета“. Множеството ученици и учители заедно с директора Димитрийка Герасимова, председателя на Синдикалната организация на СБУ в училището Елисавета Иванова, кмета на гр. Банкя Рангел Марков, ръководителя на проекта Румяна Иванова дадоха началото на инициативата с водеща цел: създаване на екологични навици у децата и опазване на околната среда.

Поздравителен адрес до 78. СУ „Христо Смирненски“ – първото училище в страната, включено в демонстрационния проект, изпрати председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Надя БАРУХ бр. 7 от 20 февруари 2023 г.
Под сенките на залеза“ –
с достойно място в храма на българската литературна критика
Големият творец и журналист Пенчо Чернаев навърши 95 години

За неуморния творец и родолюбец Пенчо Чернаев изминалата 2022 година се оказа особено специална в личен и професионален план.

- бр. 7 от 20 февруари 2023 г.
Да подкрепим следващия световноизвестен музикален виртуоз на НМУ „Любомир Пипков“ – гр. София
СБУ и Ротари общността в страната имат успешно дългогодишно сътрудничество и винаги са оказвали подкрепа на младите таланти на България, затова отправят сърдечен призив за подкрепа на изключително талантливата Диана Чаушева на 15 г., която на своята крехка младежка възраст вече е виртуозен талант на цигулката и лауреат на множество международни и национални конкурси.

Диана Чаушева е възпитаник е на Националното музикално училище „Любомир Пипков“, гр. София, и започва да учи цигулка още на 6 години. Била е солистка на едни от най-добрите камерни оркестри в България и е участвала в най-престижните майсторски класове в чужбина.

УД бр. 7 от 20 февруари 2023 г.
ПРОФ. ДН ИНЖ. ИВАН КРАЛОВ,
РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ:
Преподавателят е вдъхновителят, който запалва искрата на научното любопитство и творческото търсене у младите хора

СБУ участва активно във формирането на образователната политика на държавата

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 20 февруари 2023 г.
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС): УНСС е ключов за икономиката на страната ни фактор

Ценим високо усилията на СБУ образованието да се превърне в стратегически национален приоритет

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
Голяма гордост за ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик Деветгодишният Сава Троански, ученик от Основно училище „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик, е сред най-умните хора на планетата и вече е най-младият член на „Менса България“, част от „Менса“ – най-старата и най-масова международна организация на хора с висок коефициент на интелигентност, създадена е през 1946 г. в Англия. Понастоящем „Менса“ обединява над 100 000 членове в над 100 държави. Успехът на Сава е огромна гордост за училището, ръководено от Даниела Кемчева.

УД бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
Стихосбирката „Срещу вятъра“ – съкровена изповед на съвременен будител Поезията е необятен, запленяващ свят, в чийто дебри всяка стъпка е част от вълшебно пътешествие и отеква в резонанс с житейския опит, духовните търсения, най-свидните спомени и закътани блянове. На едно такова дълго и обогатяващо пътешествие отправя съкровената и пречистваща читателя изповед в стихове на вдъхновяващия съвременен будител, отдаден учител и общественик Румяна Здравкова, директор на 102. Основно училище „Панайот Волов“, гр. София, която е и дългогодишен добър партньор и приятел на Синдиката на българските учители.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
Вдъхновяващи и иновативни уроци по родолюбие в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, общ. Сливен На фона на множеството предизвикателства в работата с 99% деца и ученици от уязвимите групи, основно от ромския етнос, екипът на Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, обл. Сливен – най-голямото селско училище в България, умело ръководен от директора Николай Калчев, е изключително активен и не спира да разработва и прилага успешни практики, които служат за пример на колегията в цялата страна и ограничават негативните влияния на трудните условия на живот на децата и учениците. Валентина ПАРУШЕВА и Анелия МИЛЕВА-КИСЬОВА, учители в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, обл. Сливен бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Шумен е един от центровете на педагогическата наука и практика

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново, развива иновативно професионално образование Средно училище „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново, с директор Янаки Лазаров, е иновативно от 2017 г. и не спира да се развива и да прилага съвременни и атрактивни методи на преподаване. Целият колектив на образователната институция членува в Синдиката на българските учители.

В края на 2022 г. СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново, се включи в Международния конкурс за проекти „Skill.ED“ на Фондация „Кроношпан“.

Антоанета ДОЧЕВА-ЙОРДАНОВА, гл. учител и председател на СО на СБУ в СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
НДД реализира вдъхновяващо обучение за педагогически специалисти от ЦПЛР в цялата страна От 30 януари до 1 февруари 2023 г. в Националния учебно-логистичен център на Българския червен кръст, с. Лозен, Столична община, Националният дворец на децата (НДД) – гр. София, с директор Татяна Досева успешно реализира за трети път междуинституционално обучение и обмен на добри педагогически практики в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство на педагогическите специалисти, работещи в центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). Екип на НДД бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
ДГ „Мечо Пух“ с. Петко Славейков, общ. Севлиево, сътвори свой собствен цирк
ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, община Севлиево, е най-голямата детска градина на територията на общината. Екипът ѝ с ръководител Силвия Попова – лауреат на национални конкурси на СБУ и МОН, реализира множество допълнителни форми за педагогическо взаимодействие. Силвия ПОПОВА, директор на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, общ. Севлиево бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
Бъдете обществено ангажирани, финансирайте образованието Интернационалът на образованието (ИО) стартира нова глобална кампания за финансиране на държавното образование и учителската професия за всички свои 32 милиона членове по света, която безусловно бе подкрепена от Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
- Обява за Национален конкурс

„Петдесетница – съшествието на Светия и Животворящ Дух“ – 2023

- бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
252 училища кандидатстват за статут на иновативни В Списъка на иновативните училища в нашата страна са общо 542 образователни институции. С всяка следваща година техният брой се увеличава, а към момента 252 училища желаят да получат статут на иновативни през следващата учебна година.

УД бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд – с принос в езиковото и културно сътрудничество между България и Унгария Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, е единственото училище в България, в което се изучава унгарски език. Официалната визита на Н. Пр. Текла Харангозо – извънреден и пълномощен посланик на Унгария у нас, Симеон Варга – представител на българското малцинство в Унгарския парламент, и директорът на Унгарския културен институт в София – Сандра Мишкеди, предостави възможност на възпитаниците на иновативното училище да представят своите постижения в овладяването на унгарския език и опознаването на унгарската култура и традиции, постигнати под умелото и професионално ръководство на своите учители в училището. Посещението на официалните гости, по традиция посрещнати с хляб и сол, превърна 3 февруари 2023 г. във вълнуващ празник за ученици, учители и приятели на емблематичното училище. Ивайла ВАСИЛЕВА, Десислава ВАСИЛЕВА бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
СБУ проведе Национално обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г. На 10 февруари 2023 г. Синдикатът на българските учители организира ежегодното си Национално семинарно обучение за съставянето и приемането на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г. Форумът се състоя в Конгресен център „Глобус“ в Централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в гр. София, след като последните му две издания през 2021 и 2022 г. бяха реализирани онлайн поради рестрикциите, наложени заради пандемията от COVID-19.

В обучението, открито от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, се включиха над 170 участници.

УД бр. 6 от 13 февруари 2023 г.
Юбилейна научна конференция за Освобождението на България събра авторитетни учени и общественици

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе почетен гост на Юбилейна научна конференция, посветена на Освобождението на България.

Светла СТРУМИНА бр. 5 от 6. февруари 2023 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В 48. НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

Образованието е тема, по която се води градивен и съдържателен диалог без политически спекулации

Интервю на Ивайла Василева бр. 5 от 6. февруари 2023 г.
Експерти на СБУ участваха в конференция по проект
на КНСБ за дигиталните умения на работещите
-

УД бр. 5 от 6. февруари 2023 г.
По инициатива на Синдиката на българските учители – Габрово,
е подписан Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование
- Ренета КОЛЕВА, председател на ОбщКС на СБУ – Габрово бр. 5 от 6. февруари 2023 г.
СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ „СПОРТ И ЗДРАВЕ“
Наредба за провеждане на Деветнадесетата спартакиада на учителите

28 август – 2 септември 2023 г., к.к. Св. св. Константин и Елена

- бр. 5 от 6. февруари 2023 г.
ВУЗФ организира Трета национална ученическа конференция
на тема „Икономически и социални ефекти от кризите на 21. век“
Събитието е под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и доктор хонорис кауза на ВУЗФ

- бр. 5 от 6. февруари 2023 г.
Тържествено бе чествана 170-годишнината
от рождението на Хосе Марти
- Светла Струмина бр. 5 от 6. февруари 2023 г.
АЛБЕНА СПАСОВА, МЕНИДЖЪР „ОБРАЗОВАНИЕ“
В „МАЙКРОСОФТ“ ЗА РЕГИОН ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА
ЕВРОПА (ЦИЕ) – MULTI-COUNTRY:
„Майкрософт“ и СБУ организират Ден на образованието, посветен на традициите на бъдещето

Интервю на Десислава Василева бр. 5 от 6. февруари 2023 г.
МАЯ ГАНЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ „МЛАД УЧИТЕЛ“
НА СБУ, ОБЛАСТ РУСЕ:
Младите учители могат да намерят своето място само с подкрепата на екипа, в който работят

Интервю на Ивайла Василева бр. 5 от 6. февруари 2023 г.
Тържествена церемония отличи лауреатите на наградите
„Еврика“ за 2022 година
- Надя БАРУХ бр. 5 от 6. февруари 2023 г.
ИНЖ. ТАНЯ МИХАЙЛОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА
И ОПТИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ“, ГР. СОФИЯ: Смисълът на професионалното образование е обучението да излезе от класната стая
Ролята на СБУ и лично на г-жа Янка Такева е безспорна за разработването на националните програмив полза на образованието и на политиките, които допринасят за развитието му

Интервю на Надя Барух бр. 5 от 6. февруари 2023 г.
С почит към традициите, символизиращи новото начало Сред традициите в обредния календар на българите е отбелязването на Деня на родилната помощ – Бабинден, в който се почитат жените, помогнали на бъдещите майки при появата на новия живот, а „Бабуване“ е ритуалът, при който биват орисани за здраве, късмет и благополучие новороденото дете и неговата майка.

Специален гост като орисница в такъв ритуал бе д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Събитието, което се проведе на 21 януари 2023 г. в квартал „Славовци“, гр. Нови Искър, Столична община, бе организирано от Людмила Иванова, председател на народно читалище „Отец Паисий – град Нови Искър – 1936“, и членовете на дамски клуб „Българки“ с председател Венка Василева. Като орисници в стародавния обичай се включиха и Канелия Костова, директор на 171. ОУ „Стоил Попов“, гр. Нови Искър и Румяна Здравкова, директор на 102. ОУ „Панайот Волов“, гр. София.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 30 януари 2023 г.
Всичко за ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА НК „РОДОЛЮБИЕ“ под наслов: 150 години от обесването на Васил Левски,
И КОНКУРСА ЗА УЧИТЕЛИ: „МИСИЯ УЧИТЕЛ“

-

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК „РОДОЛЮБИЕ“ бр. 4 от 30 януари 2023 г.
1,7 милиона работещи у нас получават заплата, по-малка от
необходимата за издръжка на живот
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в организираната на 23 януари 2023 г. от екипа на КНСБ пресконференция на тема „Наблюдение на потребителските цени и заплатата за издръжка към декември 2022 г.“. Фокус на събитието бе представяне на реализирания мониторинг по темата и изготвения въз основа на получените резултати анализ от Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) към КНСБ. Получените актуални данни бяха представени от президента на КНСБ д-р инж. Пламен Димитров, директора на ИССИ д-р Любослав Костов и зам.-директора Виолета Иванова.

УД бр. 4 от 30 януари 2023 г.
Доходите, глупако! В един много опростен вариант може да се каже, че има само два вида данъци. Първият е този, който обществото може да види. Вторият нито може да се види, нито да се оцени предварително. Инфлацията е от втория вид. Тя е най-коварният данък, с който се облага българското общество, при това непропорционално. Удря най-силно тези, които потребяват най-голяма част от дохода си, а това обикновено са хора с ниски и средни възнаграждения. Всъщност инфлацията актуализира равнището на всички цени в икономиката на номинално по-високо ниво, без да се грижи за запазването на покупателната способност на хората. Точно това беше основният проблем на 2022 г. Всички политици говореха за високата инфлация, но не направиха кой знае какво в посока нейното ограничение и компенсиране на доходите на хората за загубената реална покупателна сила. За съжаление, днес работата на средната класа не може да гарантира начин на живот, който да съответства на средните стандарти. През 2023 г. това вече са две различни понятия. Д-р Любослав КОСТОВ, изпълнителен директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ, главен икономист на КНСБ бр. 4 от 30 януари 2023 г.
АКАД. ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ, ДМН, РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
Единственият възможен път пред българските висши училища е пътят към повишаване на качеството на обучение.Без съмнение СБУ има важна роля за повишения престиж на учителите в обществото. От академичната общност колегите учители винаги ще имат протегната ръка, защото нашата кауза е една и съща Интервю на Десислава Василева бр. 4 от 30 януари 2023 г.
ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ, РЕКТОР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:
Ще продължим да поддържаме лидерството на най-стария български университет. Развиваме непрекъснато активната си съвместна работа със СБУ, особено в областта на квалификацията

Интервю на Десислава Василева бр. 4 от 30 януари 2023 г.
НИКОЛА ДЖИНГАРОВ, ДИРЕКТОР НА 3. ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:
Стремим се към образование, основано на опита и новаторския дух, гарантиращо успешната професионална реализация на нашите ученици

В синдикалната организация на СБУ е включен целият ни колектив. Чрез доверие и подкрепа постигаме отлични резултати и вървим в една посока

Интервю на Велина Антова бр. 4 от 30 януари 2023 г.
Столичното 48. ОУ „Йосиф Ковачев“ чества 115 години от създаването си -

Росен МАЛЧЕВ, учител по БЕЛ, 48. ОУ „Йосиф Ковачев“, гр. София бр. 4 от 30 януари 2023 г.
Отвори врати обновената база на ДГ„Дъга“ в габровското село Яворец - Ренета РАДИЧКОВА, председател на Общ.КС Яна СБУ – Габрово бр. 3 от 23 януари 2023 г.
Празнични благословии за здраве, щастие и берекет
в Централата на СБУ
Ден, преди да бъде отбелязан най-почитаният от ромите празник – Василица, символизиращ началото на ромската Нова година, на 13 януари 2023 г., председателят на СБУ д.ик.н Янка Такева и екипът на Централата на СБУ посрещнаха сурвакари Ивайла Василева и Светла Струмина бр. 3 от 23 януари 2023 г.
С благодарност и признание за доверието и подкрепата СБУ отличи своите най-активни синдикалисти и социални партньори за 2022 година
На 16 декември 2022 г., часове след провелия се 41. Синдикален съвет на СБУ, се състоя тържествена церемония по награждаване на най-активните и отдадени на синдикалната кауза членове и най-добрите социални партньори на Синдиката за 2022 г. Дългоочаквана и емоционална, празничната вечер събра в столичния парк-хотел „Москва“ над 400 гости, представители на Министерството на образованието и науката, общинските администрации, академичната общност, членове на СБУ, съмишленици и приятели от цялата страна на най-големия учителски синдикат у нас.

Открита и водена от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, церемонията даде възможност публично да получат своето признание синдикалисти и партньори с принос и подкрепа за утвърждаване и реализиране на политиките на СБУ за развитие на качествено и модерно образование, издигане престижа на учителската професия и повишаване на обществения авторитет на заетите в системата на предучилищното и училищното образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 16 януари 2023 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ОТЛИЧЕНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ НА СБУ „СИНДИКАЛИСТ НА ГОДИНАТА“ – 2022 СБУ защитава престижа на учителската професия по безспорен и забележителен начин Записаха: Десислава ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА бр. 2 от 16 януари 2023 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ НАГРАДЕНИ ОТ СБУ ЗА 2022 Г. НАЙ-ДОБРИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ – КМЕТОВЕ И ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ „ОБРАЗОВАНИЕ“ В ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ:

СБУ е символ на междуинституционално сътрудничество за развитие на и модерно образование и заслужен авторитет на учителите

Записа: Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 16 януари 2023 г.
ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”, гр. Севлиево, празнува 60 години В края на 2022 г. Професионалната гимназия по механоелектротехника (ПГМЕТ) „Ген. Иван Бъчваров“, гр. Севлиево отпразнува своята 60-годишнина с множество запомнящи се инициативи, а поздравителни адреси по повод юбилея получихме от Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, проф. Сашо Пенов, министър на образованието и науката, и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Екип на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”, гр. Севлиево бр. 2 от 16 януари 2023 г.
Демографски процеси в България: динамика и прогнози Населението на България намалява с течение на времето в значителни размери. Според данните от последното преброяване от 2021 г. те вече са около 6,5 млн. Това е спад от 19,7% за период от три десетилетия (близо 2,4 млн. души). България е страната с най-бързо намаляващо население без наличие на военен конфликт в целия свят. Това се потвърждава и от ежегодните демографски анализи на ООН. Настоящата стойност на населението от около 6,5 млн. души е най-ниското ниво, което страната ни е достигала от периода на Втората световна война.

Д-р Любослав КОСТОВ, вицепрезидент и гл. икономист на КНСБ бр. 2 от 16 януари 2023 г.
Статут на Десети международен конкурс Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023 г., на тема: "Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда" Приложение 1 – Анкетна карта,

Приложение 2 – Декларация

Организаторите бр. 2 от 16 януари 2023 г.
Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ:

Учителите са своего рода апостоли в разпространяването на словото и нашия свещен език

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 2 от 16 януари 2023 г.
СЪСТОЯ СЕ 41. СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА СБУ СБУ – мощна обединителна сила и основен двигател на процесите за непрекъснатото повишаване на социалния статус, престиж и мотивационен фон на учителската професия

„Социален статус, престиж и мотивационен фон на учителската професия“ бе темата на Четиридесет и първия Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, който се състоя на 16 декември 2022 г. в гр. София.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА, Десислава ВАСИЛЕВА. Надя БАРУХ бр. 1 от 09.01.2023 г.
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
От Русенски митрополит Наум

-

Русенски митрополит Наум бр. 1 от 09.01.2023 г.
Д.ик.н. Янка Такева връчи високото отличие „Най-добър социален партньор – кмет“ на СБУ за 2022 г. на Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община - УД бр. 1 от 09.01.2023 г.
ГОСТ НА БРОЯ
ПРОФ. Д.Ф.Н. ИВАНКА МАВРОДИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ПО РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ:
Необходима е комуникационна стратегия за това да се формира респект към образованието и училищата, към учителите и към постиженията им Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 1 от 09.01.2023 г.
Министърът на образованието и науката – проф. д-р Сашо Пенов, откри нов учебен блок по икономическа информатика в НПГ „Димитър Талев“ Официални гости на тържественото събитие в Неврокопската професионална гимназии (НПГ) „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Владимир Москов – кмет на община Гоце Делчев, Ивайло Златанов – началник на Регионалното управление по образование – гр. Благоевград, директори и преподаватели от образователни институции в региона. Екип на НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев бр. 1 от 09.01.2023 г.
София отбеляза 145 години от освобождението си На 4 януари 2023 година с камбанен звън и редица инициативи столицата на България отбеляза великото историческо събитие, предопределило оцеляването ѝ и съвременното ѝ развитие – освобождението ѝ от османско владичество.

Светла СТРУМИНА бр. 1 от 09.01.2023 г.
Клуб „Млад учител“ към СБУ – Ловеч, реализира благородна празнична инициатива Озарени от настроението, предхождащо и съпътстващо Рождението на Иисус Христос и желанието да донесат радост и надежда на болни деца от гр. Ловеч и региона, ръководителите на Клуб „Млад учител“ към СБУ – Ловеч – Ивона Станимирова, Кристина Петкова и Весела Димитрова, организираха празничен конкурс за есе, картичка и коледна украса на тема „Духът на Коледа“. На Игнажден изработените коледни картички и декорации бяха дарени на боледуващите деца, които прекараха рождественските и новогодишните празници в детското отделение на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Ловеч. Греещите усмивки на малчуганите и болничния персонал осмислиха този прекрасен жест, който бе своеобразно пожелание за повече здраве, вяра, обич и надежда.

Ивона СТАНИМИРОВА, председател на Клуб „Млад учител“ към СБУ –Ловеч, и преподавател в ППМГ– гр. Ловеч бр. 1 от 09.01.2023 г.
Възпитаници на столичната ДГ №124 „Бърборино” зарадваха с подарък болни деца На 20.12.2022 г. децата от първа група на столичната ДГ №124 „Бърборино“ поеха инициатива да зарадват преди Коледа лекуващи се деца от диабетното отделение на Педиатрията в Клиниката по генетика и ендокринология. Заедно с госпожите на групата – Елеонора Георгиева, Татяна Тодорова и родителите си, децата приготвиха и украсиха коледни сладки, на музикалния фон на коледни песни, които предадоха вълшебството на коледното настроение на всички.

Борислава АЛЕКСАНДРОВА, психолог в ДГ №124, гр. София бр. 1 от 09.01.2023 г.
Коледен бъдник в УниБИТ благослови здрава, успешна и благодатна за всички Нова година На 20 декември 2022 г. Университетът за библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) за пети пореден път проведе празника на Рождественския бъдник. Непосредствено преди тържеството Университетската младежка академия за управление на знанието връчи авторитетните годишните награди „Ябълка на знанието“ и „Ябълка на познанието“.

Светла СТРУМИНА бр. 1 от 09.01.2023 г.
2022 г. за Синдиката на българските учители
Открояващи се инициативи, постижения и високи признания
-

Материала подготви Велина Антова бр. 40 от 19 декемри 2022 г.
ГОСТИ НА БРОЯ
ЖИВКО ТОДОРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА:
Образованието е основата, върху която градим обществото си, и тя трябва да бъде здрава и да дава перспективи.

Авторитетът на учителя е нещо свято

Интервю на Ивайла Василева бр. 40 от 19 декемри 2022 г.
ДОЙЧИН СРЕМКИН, КМЕТ НА С. ЖЕЛЕЗНИЦА –РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА: За да съхраним селата ни – символи на българщината, най-важната ни задача е давърнем българите в България Синдикатът на българските учители, начело с неуморната д.ик.н. Янка Такева, има съществен принос за стабилността на учителското поприще Интервю на Десислава Василева бр. 40 от 19 декемри 2022 г.
Трудовоправна консултация
Може ли да се заеме длъжността „старши учител“ без оценка от атестиране?
- Иван Кънчев, главен експерт в „Професионално-творческа защита“, Централа на СБУ бр. 40 от 19 декемри 2022 г.
В гр. Стара Загора се състоя обучение на тема „Решаването на трудовоправни казуси в общинските образователни институции“ -

Петя Копанова, директор на ДГ №20 „Мир“, гр. Стара Загора бр. 40 от 19 декемри 2022 г.
В Дряново бе подписан нов Общински колективен трудов договор за системата на образованието - Росица Марчева, председател на Общ. КС на СБУ – Дряново бр. 40 от 19 декемри 2022 г.
Форум обсъди политики и действия за борба с насилието над жени Български фонд за жените и Българска платформа към Европейско женско лоби проведоха на 12 декември 2022 г. „Форум за политики и действия за борба с насилието над жени“, подкрепен от Съвета на Европа.

Светла Струмина бр. 40 от 19 декемри 2022 г.
„За бъдеще добро, да се хванем на хоро!“ дари надежда на деца с увреден слух -

Светла Струмина бр. 40 от 19 декемри 2022 г.
Столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School,
тържествено отбеляза свои значими годишнини
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, удостои екипа на училището с Юбилеен златен медал на СБУ Ивайла Василева бр. 40 от 19 декемри 2022 г.
Как да проектираме идеалната STEM класна стая По какъв начин образователни експерти, архитекти, интериорни дизайнери, експерти по акустика и графичен дизайн могат да работят заедно за една обща цел – изграждане на модерна и функционална образователна среда и как да бъдат провокирани всички тези специалисти, работещи извън сектор „Образование“ за пълноценно участие в процеса на обновление и въвеждане на иновативен дизайн в българскитеучилища, бе фокус на провелата се на 15 ноември 2022 г. среща в Националния СТЕМ център. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 39 от 12 декември 2022 г.
В ОУ „Димитър Н. Матевски“, гр. Меричлери, се радват
на съвременно оборудвани кабинети
На 23 ноември 2022 г. ОУ „Димитър Недялков Матевски“, гр. Меричлери, официално откри своя STEM център. Марияна ПЕТРОВА, председател на СО на СБУ В ОУ „Димитър Н. Матевски“, гр. Меричлери бр. 39 от 12 декември 2022 г.
В СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. ПЛЕВЕН, БЕ ОТКРИТ
МОДЕРЕН STEM ЦЕНТЪР
След близо двугодишна екипна работа на 1 ноември 2022 г. в СУ „Иван Вазов“ – най-голямото училище в област Плевен, се състоя тържественото откриване на STEM център по природни науки, изследвания и иновации, носещ името на признатия в цял свят български физик – проф. Минко Балкански.

Екип от учители и ученици, СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен бр. 39 от 12 декември 2022 г.
Тържествено наградиха най-добрите учители, директори
и образователни институции у нас
Церемонията на годишните награди за образование
се състоя в гр. София

На 1 декември 2022 г.в София сесъстоя тържественото отбелязване на 15-годишния юбилей на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. По време на събитието бяха връчени и ежегодните награди за образование на сдружението.

- бр. 39 от 12 декември 2022 г.
За примера на учителя като урок по
човечност
Доброто шества в българската образователна система. Това ние, членовете на Синдиката на българските учители, знаем отлично, защото вече години наред реализираме нашата национална кампания „Образование в доброта“, инициирана от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, и винаги реагираме светкавично в подкрепа на нуждаещи се.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 39 от 12 декември 2022 г.
ЕМИЛ КОШЛУКОВ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНТ:
Българският учител в моето съзнание е

възрожденец

Интервю на Розина Крумова бр. 39 от 12 декември 2022 г.
Превенцията на насилието е приоритетна политика на
Синдиката на българските учители и на
Комисията за равнопоставеността,семейството,
жените и децата към КНСБ

На 10 декември – Международния ден за правата на човека, приключи проведената за 31-ви пореден път световна кампания „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“. Тя стартира на 25 ноември – Международния ден за премахване на насилието срещу жените, и бе фокусирана върху прекратяването на убийствата на жени по целия свят.

УД бр. 39 от 12 декември 2022 г.
В ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, официално бе открит монумент на световнопризнатия български поет Никола Вапцаров, патрон на училището Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе официален гост на тържествената церемония по откриването на бюст-паметник на великия български поет революционер Никола Вапцаров в двора на най-голямото училище в София-област, носещо името му – ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 39 от 12 декември 2022 г.
Преподписан бе отрасловият КТД за системата на предучилищното и училищното образование На 6 декември 2022 г. Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищ-ното и училищното образование преподписаха клаузите на действащият от 26 ноември 2020 г. до 26 ноември 2022 г. отраслов Колективен трудов договор. С него се запазват постигнатите договорености на национално ниво.

УД бр. 39 от 12 декември 2022 г.
Проф. Сашо ПЕНОВ, министър на образованието и науката
Поздравителен адрес до организаторите и участниците в XXX Национален ученически конкурс на НК „Родолюбие” - бр. 38 от 5 декември 2022 г
САВИНА ИГНАТОВА, ДИРЕКТОР НА 191. ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – С. ЖЕЛЕЗНИЦА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА: Бидейки учители, всеки ден съграждаме неразрушимата връзка – мост от миналото през настоящето към бъдещето

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 38 от 5 декември 2022 г
Празничен водосвет се състоя в новооткритата ДГ „Чайка-2“ – гр. Пловдив - Рени ЧЕРВЕНКОВА, зам.-директор на ДГ „Чайка“, гр. Пловдив бр. 38 от 5 декември 2022 г
Един учител, който остана в народната памет като Майстор на късия разказ
„България! Какъв дълбок и нов смисъл има тая дума. Как трепва и боли душата, как всяка буква дълбоко се връзва в нея, всяка буква открива жива, мъчителна рана.“
Йордан Йовков

Вече повече от век творчеството на бележития български писател Йордан Йовков вълнува с безсмъртните си послания и е част от фундамента в процеса на изграждането на възпитанието в християнски ценности и добродетели в българските образователни институции, които са насърчавани от множество инициативи на Синдиката на българските учители, вкл. и от инициираната от председателя му д.ик.н. Янка Такева Национална кампания „Образование в доброта“.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 38 от 5 декември 2022 г
Уникалното за България списание „Труд и Здраве“ отпразнува забележителен 20-годишен юбилей Уникалното за България списание „Труд и Здраве“ отпразнува забележителен 20-годишен юбилей

Списание „Труд и Здраве“, единственото издание в България, разработващо теми за безопасност и здраве при работа, отбеляза своя впечатляващ 20-годишен юбилей на 14 ноември 2002 г. в салона на Клуб „Журналист“ в Съюза на българските журналисти (СБЖ) в столицата...

Светла СТРУМИНА бр. 38 от 5 декември 2022 г
60-годишен юбилей празнува СУ „Максим Горки”, гр. Стара Загора Наскоро президентът на Република България Румен Радев удостои с почетен плакет „Св. св. Кирил и Методий“ Средно училище „Максим Горки“ , гр. Стара Загора.... Д-р Мария ЗДРАВЕВСКА бр. 38 от 5 декември 2022 г
Над 1,7 млн. лв. е инвестицията на издателство „Клет България“ в социално отговорни инициативи Първият в сектора анализ на цялостното въздействие на компанията е изготвен със съдействието на PwC България

Екип на „Клет България“ бр. 38 от 5 декември 2022 г
ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница, стана на 125 години Учебното дело в град Дупница има дългогодишна история... Елка ПИЛЕВА, начален учител и председател на СО на СБУ в ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница бр. 38 от 5 декември 2022 г
Национален музей на образованието с изложба в МОН, посветена на 140 г. от създаването на първата детска градина в България Мобилната изложба „Елате да живеем за нашите деца“ на Национален музей на образованието гостува в Министерството на образованието и науката.... Екип на НМО бр. 38 от 5 декември 2022 г
СБУ заяви готовност за мащабни протестни действия Липсата на адекватно финансиране за издръжката на обществения сектор за 2022 – 2023 г. бе поводът за състоялата се на 1.12.2022 г. в сградата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) пресконференция..... Десислава ВАСИЛЕВА бр. 38 от 5 декември 2022 г
14 000 гимназисти ще преминат стаж в реална работна среда СБУ стои в основата на последователни политики за успешно взаимодействие между бизнеса и средните училища в посока реализиране на успешна по-качествена професионална и профилирана подготовка... УД бр. 38 от 5 декември 2022 г
Крайно класиране в XXX Национален ученически конкурс на НК „Родолюбие” - Организационен комитет бр. 38 от 5 декември 2022 г
Поредна протестна акция на КНСБ пред сградата на парламента На 30 ноември 2022 г. сутринта при сградата на Народното събрание в столицата представители на КНСБ и нейните основни членове, след които е и най-големият синдикат в страната – СБУ отново изразиха несъгласието на хиляди работещи българи с липсата на нов бюджет за 2023 година и адекватна национална политика по доходите

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 38 от 5 декември 2022 г
За ползотворно и устойчиво партньорство между ВУЗФ и СБУ Реализирана като символ на утвърдените традиции на ползотворно партниране между Синдиката на българските учители и Висшето училище по застраховане и финанси, учредената по идея на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, Национална асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ) е още един начин да се надгради връзката между средното и висшето образование. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 38 от 5 декември 2022 г
Пазители и посланици на историческата ни памет и ценности Състоя се тържествена церемония по награждаването на отличените в XXX юбилейно издание на конкурса на Национален клуб „Родолюбие“

Велина Антова бр. 38 от 5 декември 2022 г
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе удостоена с най-високото отличие за принос в столичното образование лично от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община На 25 ноември, в деня, в който Православната църква отбелязва Деня на епископ Климент Охридски, един от светите Седмочисленици, почитани като създатели и разпространители на глаголицата и кирилицата, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе удостоена с Грамота за принос в областта на образованието от Столична община. Високото отличие ѝ бе връчено лично от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. А празничната церемония, която бе емоционална и вдъхновяваща, се състоя в кабинета на столичния градоначалник.

УД бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Продължава градивното партньорство между СБУ и „Зонта Интернешънъл“ за превенция на кибернасилието срещу жени и деца Темите за насилието над жени и момичета, за насилието и агресията в училище са дългогодишен приоритет в работата на Синдиката на българските учители. Ето защо той продължава своето градивно партньорство с международната организация Зонта Интернешънъл“ в посока превенция на кибернасилието срещу жени и деца. По този повод на 22 ноември 2022 г. се проведе онлайн среща на партньори и доброволци за стартиране на следващото издание на мащабния национален проект „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца!“ – инициатива на „Зонта Интернешънъл“ със Зонта клубовете на „Ареа 05“, „Дисктрикт 30“ в България, Румъния и Северна Македония с директор Бистра Илиева, която се осъществява съвместно със СБУ с председател д.ик.н. Янка Такева. И занапред значимият проект ще продължи да се реализира под патронажа на Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, в сътрудничество с редица институции

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ Област Варна

Веселин РАШЕВ, член на ИК на СБУ, председател на Общ. КС на СБУ – Варна, и областен координатор на СБУ за област Варна бр. 37 от 28 ноември 2022 г.

Есенното работно съвещание с актива на Синдиката на българските учители от гр. София
-

Марияна МИНКОВА –член на ИК на СБУ и председател на Общ. КС на СБУ – столичен район „Искър“, Весела МИРЧЕВА – областен координатор и председател на Общ. КС на СБУ – столичен район „Триадица“ бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Определяне на трудовото възнаграждение при намалена норма преподавателска работа Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Само съвместните усилия на институциите създават сигурна училищна среда без агресия Образователни експерти, учители, родители и ученици събра форумът на тема „Училище без агресия за сигурна училищна среда“, организиран от Министерството на образованието и науката (МОН) в сътрудничество с Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в България, който се проведе на 15 ноември 2022 г. в столицата. Надя БАРУХ бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Столичното иновативно 144. СУ „Народни будители“ отпразнува своята 35-годишнина със запомнящ се концерт-спектакъл Д.ик.н. ЯнкаТакева, председател на СБУ, удостои училището

с юбилеен златен медал на СБУ

Велина АНТОВА бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Стартира националната кампания за безопасност на движението „Посланията на есенния лист“ С весел и запомнящ се празник започна тазгодишната Националната кампания за безопасност на движението „Посланията на есенния лист“. Националният дворец на децата (НДД) даде официалния ѝ старт на 21 ноември, Деня на християнското семейство. Светла СТРУМИНА бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, стана част от голямата училищна STEM общност в страната Преди броени дни Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, откри своя STEM (Science Technology Engineering Mathematics) център, явяващ се логична стъпка в процеса на усъвършенстване на средата и дейността на училището и неговата основна визия – да бъде лидер в профилираната и професионалната подготовка по математика, информатика, информационни технологии и иновациите в образованието. Елеонора ПАВЛОВА, МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
191. ОУ „Отец Паисий“, с. Железница, почете въведение богородично На 21 ноември 2022 г. в 191. ОУ „Отец Паисий“ – с. Железница, район „Панчарево“, Столична община, с директор Савина Игнатова, бе тържествено отбелязан Денят на християнското семейство и младеж, в който почитаме големия християнски празник Въведение на Пресвета Богородица. По повод празника поздравителен адрес изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и приятел на нашето училище. Савина ИГНАТОВА, директор на 191. ОУ „Отец Паисий“, с. Железница бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Да помним, знаем и почитаме Учениците от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево, Община Струмяни, с родолюбива инициатива – ще преписват „История славянобългарска“ в продължение на една година – до 1 ноември 2023 г.

Анита МИТРЕВА, председател на Общ. КС на СБУ – Струмяни, област Благоевград бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Концерт и изложба представиха възпитаници на НДД С традиционен празничен концерт и изложба базар възпитаниците на Националния дворец на децата почетоха на 21 ноември 2022 г. Деня на християнското семейство и християнската младеж, както и Световния ден на детето. УД бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Заедно в сбъдване на мечтите Денят на християнското сейство – 21 ноември, в град Благоевград бе отбелязан с вдъхновяващ и незабравим концерт-спектакъл „Аз и ти – заедно в сбъднатите мечти“. Той бе символ на заедността, която събра на сцената на емблематичната зала „Яворов“ децата от ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, ученици от Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и студенти от Югозападен университет „Неофит Рилски“. По повод значимото събитие бе изпратен поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Екип на ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
„Не се гаси туй, що не гасне“ За поредна година екипът на ДГ „Мирослава“ – гр. Пловдив, посвещава седмица на книгата, в която формира ценности и добродетели, уважение към будителите, обич към знанието и любов към книгата. Екип на ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Празник на знанието, вярата и духовното извисяване В Деня на християнското семейство – 21 ноември, символ на принадлежност и духовно зареждане, ден, в който още повече се обединяваме и търсим смисъл и упование в човешките добродетели и ценности, с тържествен водосвет бе отбелязана 10-годишнината от съграждането на единствения училищен параклис у нас, който се намира в двора на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ и носи името на големия български зограф, храмостроител и книжовник свети Пимен Зограф. По повод светлата годишнина от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бяха поднесени поздравителен адрес и дар – икона на Божията майка с Младенеца. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Високо международно признание за политиките
на КНСБ и СБУ
Д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ, бе избран от Генералния съвет на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) за председател на Комитета по човешки и синдикални права

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, със запомнящо се изказване в пленарната сесия на Петия Световен конгрес на МКП

Светла СТРУМИНА бр. 37 от 28 ноември 2022 г.
Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА УДОСТОИ НПГ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, С ЮБИЛЕЕН ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА СБУ
Тържествено бяха открити обновените кабинети по химия и физика в гимназията Елена ТЪРТОВА, главен учител, общообразователна подготовка в НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев бр. 36 от 21 ноември 2022 г.
25 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ
ЗА АКТУАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ НА СБУ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯТА НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ Велина АНТОВА и Светла СТРУМИНА бр. 36 от 21 ноември 2022 г.
ГОСТ НА БРОЯ
ДОЦ. Д-Р МАРИАНА ТОДОРОВА, ФУТУРОЛОГ:
ВАЖНО Е ДА ИЗСЛЕДВАМЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ, ДА ДАДЕМ ИДЕИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ, КАТО РЕДОМ С ТОВА ОБСЪДИМ И РИСКОВЕТЕ:
Това, което децата в училище трябва да знаят отсега, е, че ще е необходимо да се учат през целия си живот. Да преизобретяват себе си и своите умения на всеки три-четири години

Интервю на Велина АНТОВА бр. 36 от 21 ноември 2022 г.
ПОЛЗОТВОРНА СРЕЩА На 10 ноември 2022 г., при визитата си в град Гоце Делчев, д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, спонтанно, без предварителна уговорка, посети Професионална гимназия по механизация на селското стопанство (ПГ по МСС) „Пейо К. Яворов“ в града. Тя беше посрещната изключително радушно от директора на гимназията г-н Ангел Живков и целия екип на училището. Д.ик.н. Янка Такева се запозна на място с отличната материална база на най-бързо развиващата се и най-добрата сред гимназиите по механизация населското стопанство у нас, с целите и стремежите на ръководството, на синдикалната организация на СБУ и на всички преподаватели в училището да утвърждават ПГ по МСС, като професионална гимназия с европейски облик.

УД бр. 36 от 21 ноември 2022 г.
НАД 100 ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ДИСКУТИРАХА БЪДЕЩЕТО НА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО НА ФОРУМ В ГР. ПЛОВДИВ

Европейският комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта Мария Габриел бе специален гост на събитието

УД бр. 36 от 21 ноември 2022 г.
СТОЛИЧНАТА ДГ „ВЪЛШЕБСТВО“ РЕАЛИЗИРА ДВА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА ERASMUS+ Интересна научна конференция по повод приключването на два европейски проекта по програма Erasmus+ проведе екипът на столичната ДГ №37 „Вълшебство“ с директор Гергана Петрова. По време на стойностния форум педагогическите специалисти от ДГ №37 презентираха постигнатите резултати по двата тригодишни проекта, които със своята научна стойност и практическа приложна значимост провокираха интереса на аудиторията. Към събитието професионален интерес заявиха и се включиха експерти от МОН, Столична община, РУО – София-град, и директори на предучилищни образователни институции в столицата.

За иновативността и позитивите от практическото приложение на резултатите от проектите публикуваме и интервю с Гергана Петрова, директор на ДГ №37.

Светла СТРУМИНА бр. 36 от 21 ноември 2022 г.
ПЛАНЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЪЛГАРИЯ БЕ ОБСЪДЕН НА ГОДИШНО СЪБИТИЕ На 15 ноември 2022 г., когато отбелязваме Европейския ден на равното заплащане, в София се състоя първото годишно събитие, посветено на напредъка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. Десислава ВАСИЛЕВА бр. 36 от 21 ноември 2022 г.
ЕДИН ДЕН В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В СТРАСБУРГ На 19 октомври 2022 г. 24 ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Радомир, пътуваха за Страсбург за участие в заседание на ЕП по програмата „Евроскола“ на ЕП. Темата, върху която трябваше да дебатират, беше „Готова ли е Европа за зимата и как европейците ще се справят с кризата?“. Заедно с ученици от всички държави членки на ЕС те имаха възможност да чуят каква е стратегията на ЕП, да задават въпроси, да предлагат идеи.

Аделина ВУЧКОВА бр. 36 от 21 ноември 2022 г.
ПОРЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА ЗА ЕКИПА И ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, С. ШУМАТА От 10-метровата стена на сграда в училищния двор вече ни гледа образът на Апостола, изрисуван само за три дни от младите художници Иван Монев и Мария Матовска. Образът е толкова реалистичен и сякаш ни подканя да прочетем паметните думи под портрета: „И не забравяйте: „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме“.

Екип на ОУ „Васил Левски“, с. Шумата бр. 36 от 21 ноември 2022 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА“ – 2022 Г. Екологичният конкурс е българският етап на Международния детски екологичен форум „Зелена планета“. Списък на наградените ученици и техните ръководители е публикуван на сайта на НДД. Най-добрите 65 творби на българските деца са изпратени в Москва за участие в международния етап на конкурса.

Екип на Фондация „Устойчиво развитие за България” бр. 36 от 21 ноември 2022 г.
Единни и солидарни за защита на доходите от инфлацията и
работните места в кризата
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, заедно с множество представители на структурите на Синдиката от цялата страна взеха участие в състоялия се на 11 ноември 2022 г. в гр. София мащабен национален протестен митинг и протестно автошествие, организирани от КНСБ и КТ „Подкрепа“ с настояване за по-високи доходи, приемане на Бюджет 2023, подкрепа на енергийно уязвимите потребители в навечерието на зимния сезон, защита на синдикалните и трудовите права на работещите хора.

Представителите на СБУ бяха ясно и внушително разпознаваеми със своите впечатлителни жълти шапки с надпис – Синдикат на българските учители, сред хилядите, протестиращи по време на митинга пред сградата на Народното събрание В протеста се включиха ръководствата на двете конфедерации в лицето на д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ, Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, лидерите на синдикати и федерации към тях, хиляди работещи синдикални членове.

Велина АНТОВА бр.35 от 14 ноември 2022 г.
ПРОФ. Д.П.Н. ТОДОР ТАНЕВ – ПРЕПОДАВАТЕЛ В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (2014 – 2016 Г.):

Образованието трябва да осигурява умения на младите хора, с които да моделират собствената си реализация

Освободеният от бюрокрация български учител трябва

да е главният архитект в този нов процес

Д.ик.н. Янка Такева е една от най-последователните фигури в нашия образователен сектор и е необходима като лидер за неговото развитие

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр.35 от 14 ноември 2022 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
от София област
На 17 и 18 октомври 2022 година в конферентната зала на хотел „Арена“, в гостоприемния град Самоков по традиция се проведе есенното съвещание на синдикалния актив от Софийска област. Препълнената зала събра синдикалисти от цялата област. В съвещанието взеха участие председатели и секретари на ОбКС на СБУ, председатели на синдикални организации на учебни звена, представители на клубовете на младите учители, редови синдикални членове. Към събитието бе проявен медиен интерес от регионалните средства за масова информация. Кметът на община Самоков – Владимир Георгиев, поздрави Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление“ в Централата на СБУ и отговорник за Софийска област, Павлина Петрова, главен експерт-юрист в Централата на СБУ, и всички участници в съвещанието от София-област.

Д-р Илинка ПАТЪРОВА, член на НСК и секретар на ОбКС на СБУ – Ихтиман бр.35 от 14 ноември 2022 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив
от област Пловдив
На 21, 22 и 23 октомври 2022 г. се проведе традиционното есенно работно съвещание на СБУ за Пловдивска област в гр. Банско. Областният координатор Петранка Калоферова откри срещата с анализ на дейността и организационното състояние на СБУ в областта. Съвещанието премина с участието на Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление“ и отговорник за Пловдивска област. От името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева г-жа Петкова благодари за активното участие на синдикалните членове от Пловдивска област в 18-ата Учителска спартакиада, деветото издание на Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищни дейности (занимания по интереси) – за устойчиво и качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“, Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) и всички други инициативи, свързани с политиките на Синдиката. Тя отправи благодарност и лично към Петранка Калоферова за отличната организация на СБУ – Пловдив.

Петранка КАЛОФЕРОВА, председател на ОбКС на СБУ – гр. Пловдив, и областен координатор на СБУ за обл. Пловдив бр.35 от 14 ноември 2022 г.
Националният инспекторат по образование отличи училищата-призьори в първия конкурс „Знак за качество“ На 27 октомври 2022 г., на тържествена церемония в сградата на Министерския съвет бяха наградени победителите в първото издание на конкурса на Националния инспекторат по образование (НИО) „Знак за качество“. Наградите на училищата-призьори – почетни плакети и грамоти бяха връчени от зам.-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова, директорът на НИО д-р Анелия Андреева, кметът на Община Гоце Делчев Владимир Москов, началникът на РУО – Благоевград, Ивайло Златанов, началникът на РУО – София-град, д-р Ваня Кастрева и началникът на РУО – Варна, д-р Ирена Радева.

УД бр.35 от 14 ноември 2022 г.
БАН тържествено почете значими национални годишнини На 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска“ бе посветено тържественото събрание на БАН, което се състоя в Деня на народните будители. Националните чествания на двете значими годишнини се проведоха под патронажа на президента на Република България Румен Радев.

В присъствието на заместник-министъра на образованието и науката проф. Албена Чавдарова, заместник-министъра на културата Пламен Славов, Негово преосвещенство Тивериополския епископ Тихон – викарий на Софийския митрополит и патриарх Неофит, ректори и декани на висши училища и представители на академичната общност у нас, образователни, културни и обществени дейци, председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски произнесе празнично приветствие по повод Деня, в който се отдава почит и признателност към духовните водачи, превели своя народ през епохи на победи и поражения, на възход и упадък.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр.35 от 14 ноември 2022 г.
Ученици от цялата страна са лауреати в конкурс на РУО – София-град В храм паметник „Св. Александър Невски“ в столицата, на самия 1 ноември – Деня на народните будители, 45 ученици от десетки училища в страната бяха удостоени с награди за своите творчески постижения. Младите лауреати са участници в конкурса на Регионално управление по образованието – София-град, посветен на 300 години от рождението на свети Паисий Хилендарски, 260 години от написването на „История славянобългарска“ и 60 години от канонизирането на Паисий за български светец.

УД бр.35 от 14 ноември 2022 г.
Почетен знак на президента на Република България бе връчен
на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград
За постигнати високи резултати в подготовката на поколения ученици, както и за значим принос към формирането на съвременната образователна система в Република България Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград бе удостоена с Почетен знак на Президента на Република България г-н Румен Радев. Високото отличие бе връчено на празничния-концерт спектакъл „С вяра и устрем сбъдваме мечтите си“, посветен на 110-та годишнина от създаването на гимназиалното образование в община Ботевград.

Големият салон на Народно читалище „Христо Ботев 1884“, гр. Ботевград се оказа тесен да побере всички желаещи да изживеят 120-те минути върхова емоция, подарена от младостта, красотата и неоспоримия талант на златаровци.

Николета ИВАНОВА, Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр Ботевград бр.35 от 14 ноември 2022 г.
ПМГ „Васил Друмев“ участва в образователна инициатива за правосъдие в бъдещето На 19 октомври 2022 г. главният прокурор на Република България Иван Гешев се срещна с ученици от Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“. Той бе посрещнат от директора на елитното училище в старопрестолния град и добър социален партньор на Синдиката на българските учители Ангел Гушев, учители и ученици. На срещата присъстваха още Мирослав Овчаров, член на УС на Асоциацията на прокурорите в България и прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, и Людмил Маноилов, завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Десислава ВАСИЛЕВА бр.35 от 14 ноември 2022 г.
Няма граници за мечтите
СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен показва модерна идея за усвояване на вътрешните пространства
STEM зона, ателиета по изкуствата – живопис, скулптура и графика, кабинети по китара и пеене, звукозаписно студио, обширно споделено пространство за срещи и почивка, огрени от издадените над покрива „светлинни сонди“, които вкарват в мрачния някога таван последните топли лъчи на необичайното ноемврийско слънце. На долните етажи се дочува звънец, а тук животът върви със собствен ритъм, от голямото електронно табло разписанието подканва поредния ученик за индивидуалния му урок при музикалния педагог, друга групичка ученици чакат своя „самолет“ да ги отнесе в света на изкуството.

д-р Албена Иванова-Неделчева, директор на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен бр.35 от 14 ноември 2022 г.
СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица, откри единственият
STEM център в Средногорието
На 2.11.2022 г. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица, бе открит единственият STEM център в района на Средногорието. По повод тържествената церемония и реализирането на иновативния проект на училището поздравителен адрес бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Официални гости на събитието бяха Любомир Цветков, председател на Общински съвет – Златица, и общински съветници; Мирослав Братоев, ст. експерт „Обществени науки, гражданско образование и религия“ в Регионално управление на образованието – София-област; Веселин Василев, председател на Обществения съвет към училището; проф. д-р инж. Илия Гърков, старши вицепрезидент оперативни дейности в Европа на „Дънди Прешъс Металс“; д-р инж. Сергей Михалев, л. инж. „Технически служби“ в „Дънди Прешъс Металс“; Анка Шопова, ръководител отдел „Връзки с обществеността“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“; Ивайло Георгиев, ръководител „Връзки с институциите“ в „Аурубис България“; Драга Сапунджиева, координатор „Социални проекти и информационно обслужване“ в Аурубис България; Виолета Василева, ст. специалист „Комуникации“ в компанията и Рудолф Вангервег – дългогодишен преподавател по природни науки в Нидерландия, партньор и приятел на учебното заведение.

Емилия МИКОВА, директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица бр.35 от 14 ноември 2022 г.
УНСС подготвя разкриване на нова специалност – „Педагогика на обучението по икономика и информатика“ СБУ заяви своята категорична подкрепа за тази важна стъпка

Синдикатът на българските учители и неговият председател д.ик.н. Янка Такева подкрепиха разкриването на новата специалност „Педагогика на обучението по икономика и информатика“ в Университета за национално и световно стопанство, ръководен от проф. д-р Димитър Димитров. От много време СБУ бие тревога за системния недостиг на квалифицирани учители по икономика и информатика и необходимостта от подготовка на такива. Синдикатът е информирал и обсъдил този недостиг с ръководството на УНСС.

УД бр.35 от 14 ноември 2022 г.
Форум обсъди стандарти по българския език за деца и младежи,
родени и израсли в чужбина
В периода 26 – 28 октомври 2022 г. в Италия се проведе практико-приложна конференция на тема „Българските неделни училища в чужбина – лаборатории за създаване на стандарти по български език като втори/чужд за деца и младежи“, организирана от Министерството на образованието и науката съвместно с Асоциацията на българските училища в чужбина под патронажа да Българското посолство в РИМ.

Във форума участваха над 80 представители на български неделни училища в Европа и САЩ. Директорът на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН Наталия Михалевска поднесе приветствие от името на министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов към участниците в конференцията. „За държавата ни е важно да се запази езикът и е хубаво, че вече се говори за това как да се променят програмите и да се преподава“, заяви г-жа Михалевска.

УД бр.35 от 14 ноември 2022 г.
ПРОФ. Д.ИК.Н. СТОЯН ДЕНЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УниБИТ):

Институцията Университет е ключовият партньор, който поддържа критична база от фундаментални знания, подпомага личностното и общественото развитие и осигурява висококвалифицирания човешки потенциал

Радвам се, че живея в българското образователно пространство, което се лидира от Учителя, Човека и Народния будител Янка Такева, председател на СБУ

Интервю на Светла СТРУМИНА бр.35 от 14 ноември 2022 г.
Министърът на образованието и науката и председателят на СБУ наградиха участниците в IX Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“ На 30.10.2022 г. председателят на Син¬диката на българските учители д.ик.н. Янка Такева съвместно с проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието и науката, връчиха официалните награди на най-добре представилите се студенти в IX Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“.

Димитър АСЕНОВ, директор на НЦПКПС бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Вече 100 години честваме Деня на народните будители В Деня на народните будители – 1 ноември, председа¬телят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и екипът на Централата на СБУ отдадоха почит и признание към българските учители – народни будители пред паметника, съграден от СБУ в столицата.

Десислава ВАСИЛЕВА бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Връчени бяха уникалните награди на името на академик Благовест Сендов Със запомняща се и изключително тър¬жествена церемония Университетът по биб-лиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) отбеляза 1 ноември – Деня на народните будители. В Национал¬ната библи¬отека „Св. св. Кирил и Мето¬дий“ над 250 гости, универси¬тетски пре¬подаватели, учители, об¬щественици почетоха връчването на четвър¬тите поред Национал¬ни награди за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов и официалното откриване на юбилейната XX Национална научна кон¬ференция с международно участие на тема „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, организирана от УниБИТ.

Светла СТРУМИНА бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ:
Област Благоевград
На 15 и 16 октомври 2022 г. се проведе традиционното есенно обучение на синди¬калния актив от област Благоевград.

Бонка ИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ – Благоевград, и областен координатор на СБУ за област Благоевград бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ:
Област Монтана
На 21.10.2022 г. се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалния актив от област Монтана. Енеза АНГЕЛОВА, председател на ОбКС на СБУ – Монтана, и областен координатор на СБУ за област Монтана бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ:
Област Русе
На 12.10.2022 г. в Професионал¬ната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе, се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалния актив на СБУ в област Русе.

Пламен АТАНАСОВ, член на ИК на СБУ, председател на ОбКС на СБУ – Русе, и областен координатор на СБУ за област Русе бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Над 30 млн. лв. за обезщетения в образованието -

УД бр.34 от 7 ноември 2022 г.
График на всички ваканции и неучебни дни, определени от МОН
за 2022 – 2023 г.
-

УД бр.34 от 7 ноември 2022 г.
IN MEMORIAM
Напусна ни

Иванина Стефанова Петранова

Дългогодишен преподавател в 112. ОУ „Стоян Заимов“, гр. София, и председател на синдикалната организация на СБУ в училището

Загубихме прекрасен колега – професионалист, сърдечен приятел и отдаден на каузата синдикалист. Скърбим!

Светла ѝ памет!

Поклон!

От ИК на СБУ и ОбКС на СБУ на столичния район „Оборище“ бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Заключителна декларация от участниците в Националния форум „Училищата с иновации за бъдещето“, гр. София, 21.10.2022 г. -

Участниците във Форума бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Денят на будителя
(Поема)
-

Марин НИКОЛОВ, учител в ПГ по селско стопанство, гр. Велики Преслав бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, е удостоена с високо отличие за принос в образованието По повод на 1 ноември – Деня на народните будители, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се удостоя¬ва от Столична община с Грамота за принос в областта на образование¬то, съобщи Йорданка Фандъкова, кмет на София. Светла СТРУМИНА бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Участниците в Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ – 2022 г., бяха наградени На 28 октомври 2022 г. в Националния дво¬рец на децата (НДД) в гр. София бе проведена официалната церемония по награждаване на победителите в Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ – 2022 г., на която бяха отличени ученици и учители – техни научни ръководители. Специално приветствие към организаторите, гостите и участниците в проявата изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Десислава ВАСИЛЕВА бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Добри педагогически практики за образователна интеграция и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи От 19 до 21 октомври 2022 г. в гр. Банско се проведе Седма на¬ционална научно-практическа конференция на тема „Добри пе¬дагогически практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, включително роми“. Обявеният за седма поредна година конкурс, завършващ с традиционната кон¬ференция, отново даде „живот“ на множество добри учителски практики.

Заприна ГЛУШКОВА, ст. учител в СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово бр.34 от 7 ноември 2022 г.
25 години от създаването си чества Българската асоциация на частните училища В подобаващ празник се пре¬върна отбелязването на 25 годи¬ни от създаването на Българска¬та асоциация на частните учили¬ща (БАЧУ). Юбилеят, честван на 28 октомври т. г. в залата на Международното висше бизнес училище (МВБУ) в столица-та, събра видни обществени личности – депутати, учители, академични преподаватели, ръководители и експерти от образователната система, роди¬тели и други.

Надя БАРУХ бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Първият у нас Dream Space STEAM център бе открит от „Майкрософт България“ Във вълнуващ празник се превърна официалното откриване на първия у нас STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика) център за безплат¬но обучение на ученици и подготовка на учители, наречен Dream Space STEAM център, който цели да подкрепи всеки ученик и учител в България по пътя на успеха и да подпомогне усилията на Ми¬нистерството на образованието и науката да въведе ефективно STEAM учене и пре¬подаване за всеки ученик във всяко учили¬ще в България. Събитието се проведе на 31 октомври 2022 г. в офиса на „Майкрософт България“ в гр. София, а по този повод д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати специално приветствие.

Десислава ВАСИЛЕВА бр.34 от 7 ноември 2022 г.
„Евронюз България“ проведе конференция на тема „Ученикът на бъдещето“ Форумът, който се състоя в столицата в навечерието на Деня на народните будите¬ли, обсъди най-важните и актуални теми пред българското образование, мястото на ученика в него, взаимодействието на обра¬зователния сектор в бизнеса и преди всичко бъдещето на учениците, техните перспек¬тиви за работа и реализация в България. Десислава ВАСИЛЕВА бр.34 от 7 ноември 2022 г.
НАПОО показва успешни примери в областта на професионално обучение с нови възможности за промяна на кариерния път На 27 октомври 2022 г. На¬ционалната агенция за професио¬нално образование и обучение (НАПОО) проведе конференция по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020- 0001-C01/08.01.2020 г., процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобрява¬не качеството и ефективността на услугите за професионално обуче-ние“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинан¬сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Велина АНТОВА бр.34 от 7 ноември 2022 г.
ПРОФ. Д.Н. ИРЕНА ПЕТЕВА, РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УНИБИТ):

За своята над 70-годишна история УниБИТ се утвърди като водещ университет в страната, на Балканите и в Европа
Високо оценявам ролята на Синдиката на българските учители, вещо ръководен от д.ик.н. Янка Такева, един сърцат човек с огромен опит, ясна преценка за настоящето и визия за бъдещето на образованието в България

Интервю на Светла СТРУМИНА бр.34 от 7 ноември 2022 г.
Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители до проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието и науката и до участниците в Националния форум „Училищата с иновации за бъдещето” - - бр. 33 от 31октомври 2022 г.
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ, ДИРЕКТОР НА 51. СУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ – ГР. СОФИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (СДСОРБ):

Очакваме спешно да бъдат чути мнението и предложенията ни за усъвършенстване на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование

Велина АНТОВА бр. 33 от 31октомври 2022 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ Област Перник - На 7 октомври 2022 г. в ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник, се проведе есенното съвещание на синдикалния актив на СБУ от област Перник. В работата му взеха участие Председателите на общинските координационни съвети от област Перник и на синдикални организации. От Централата на СБУ участва г-жа Павлина Петрова, гл. експерт – юрист „Трудовоправна защита” и отговорник за област Перник . Съвещанието води г-жа Венета Миланова, член на ИК на СБУ и областен координатор за област Перник. Диана ГЬОРЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Трън бр. 33 от 31октомври 2022 г.
Есенно съвещание - област Габрово Област Габрово - На 13 октомври 2022 г. в гр. Габрово според утвърдения план-график от ИК на СБУ се проведе регионалното обучение на синдикалния актив на Синдиката на българските учители за Габровска област. Обучението бе организирано и ръководено от Ренета Колева, председател на ОбКС на СБУ – Габрово, и областен координатор на СБУ за област Габрово. В него взеха участие: г-жа Диана Иванова, председател на ЦКРК на СБУ, председателите и секретарите на ОбКС на СБУ от общините в областта – Севлиево и Трявна, други учители от актива на СБУ, в т.ч. представители на Клуба на младия учител – Габрово. В мероприятието участваха Пламен Иванов, главен експерт в организационно направление от Централата на СБУ, както и Росица Йонкова, председател на РС на КНСБ – Габрово. Целта на синдикалното обучение бе систематизираното придобиване на социално-икономически знания и умения, овладяването на компетенции за водене на диалог между работодател и работници за колективно трудово договаряне, както и кариерното развитие на педагогическата колегия. Ренета Колева РАДИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово, и областен координатор на СБУ за област Габрово бр. 33 от 31октомври 2022 г.
Есенно съвещание - област Ловеч Област Ловеч - На 14 октомври 2022 г. в Клуба на дейците на културата в град Ловеч се проведе традиционното есенно съвещание на актива на Синдиката на българските учители от област Ловеч. Присъстваха председателите на всички общински координационни съвети, председатели на синдикални организации от различни видове образователни институции, касиери и членове на Изпълнителните комитети на СБУ по места. Гости на обучителното съвещание бяха Пламен Иванов – главен експерт в Централата на СБУ, и Диана Иванова, председател на Централната контромно-ревизионна комисия (ЦКРК) на Синдиката. Румяна ГОЛЕМАНСКА, председател на ОбКС на СБУ – Ловеч, и областен координатор на СБУ за област Ловеч бр. 33 от 31октомври 2022 г.
Будителите, които ни вдъхновяват Денят на будителите е Ден, в който се прекланяме пред тази плеяда от достойни, честни, смели и вдъхновяващи с нестандартните за времето си идеи и с непреклонната си вяра в бъдещето българи. Техните мисли и идеи със силата на ураган са съумели да докоснат душите на съвременниците им и да достигнат като вятър до най-закътаните патриотични сърца. Отправяме поглед към Паисий Хилендарски и неговата написана на ръка „История славянобългарска“, която събужда заспалите четиристотин години в робство българи, забравили своя език, държава, царе, и им припомня, че държавата ни е велика, а царете й са били умни мъже и силни владетели. Дори е трудно да разберем тази прозорливост за великата мисия да се въздейства и да се изправи един безпаметен народ. Емилия ЧОБАНОВА, главен учител в ДГ № 8 „Проф. д-р Е. Петрова“, гр. София бр. 33 от 31октомври 2022 г.
Вече 62 години Куба и България си сътрудничат успешно На 25 октомври 2022 г. се състоя среща с Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан, извънреден и пълномощен посланик на Република Куба в Република България, голям приятел и дългогодишен партньор на Синдиката на българските учители в реализиране на множество инициативи за опознаване на културата, историята и особеностите на Куба и за укрепване на отношенията между страните ни. Поводът за събитието, което се проведе в сградата на Съюза на българските журналисти, бяха 62-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Куба и България и предстоящите на 2 и 3 ноември т.г. обсъждане и гласуване от Организацията на обединените нации (ООН) на Резолюцията на Куба срещу икономическата, финансовата и търговската блокада на Съединените американски щати (САЩ). Присъстваха посланикът на Република Аржентина в Република България Н. Пр. Алфредо Нестор Атанасоф, представители на СБУ, които поздравиха от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан, академични преподаватели, журналисти, членове на СБЖ, общественици приятели на Куба в нашата страна. Десислава ВАСИЛЕВА бр. 33 от 31октомври 2022 г.
РУО – София-град, приветства тържествено новоназначените млади учители в столицата Новоназначените 171 млади учители в гр. София, които вече работят в 114 образователни институции, бяха символично посрещнати на вълнуващо тържество, организирано от Регионално управление на образованието – София-град, с началник д-р Ваня Кастрева. Тържеството се проведе в навечерието на един от най-светлите за всички българи празник – Деня на народните будители – 1 ноември. Поздравителен адрес по този повод изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. С него тя приветства колегите, които тепърва прохождат в необятния и възвишен свят на най-достойната професия, изразявайки увереност, че именно те ще подкрепят всеотдайно всяко дете по пътя на успеха и знанието и ще дадат своя достоен принос в развитието на столичното образование. В нейното послание тя увери, че СБУ ще продължи неотклонно и неуморно да полага грижи за българското учителство и да реализира и отстоява своите политики за младите учители, да защитава правата на всички в системата на столичното образование, да брани делото на нашите предшественици и да гради пътя на просветата за поколенията.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 33 от 31октомври 2022 г.
Ученици от иновативното столично 39. СУ „Петър Динеков“ опознават делото и научния принос на своя патрон чрез нетрадиционни инициативи На 17 октомври 2022 г. иновативното 39. СУ „Петър Динеков“ в столичния район „Младост – 2“ чества за 46-и път своя патронен празник. Основано през 1976 г., от 1993 г. училището носи името на видния учен енциклопедист-литературовед, историк, археограф, литературен критик, фолклорист и популяризатор на постиженията на българската наука и литература акад. Петър Динеков. Роден на 17 октомври 1910 г., той оставя след себе си огромно научно и документално наследство, много ученици и последователи. А когато 39. СУ приема акад. Петър Динеков за свой патрон, в училището традиционно започват да се организират срещи с негови възпитаници, колеги и родственици, както и да се провеждат конференции, литературни конкурси, изложби, свързани с неговото дело и научно наследство.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 31октомври 2022 г.
Поклон учителю!

Столичната ДГ№162 „Вихрогонче“ тържествено отбеляза деня на Народните будители и засвидетелства уважение към българския учител с тържество и откриване на клуб по родолюбие „Млади възрожденци” по повод Деня на народните будители – 1 ноември.

Борислава АЛЕКСАНДРОВА, психолог в ДГ № 163 бр. 33 от 31октомври 2022 г.
ХIХ младежки икономически форум в УНСС Деветнадесетото издание на Младежкия икономически форум (МИФ) 2022, организирано от Студентския съвет на УНСС, се проведе от 24 до 27 октомври т. г. в аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

В първия ден на форума гост-лектор бе проф. Сашо Пенов, служебен министър на образованието и науката, който изнесе лекция на тема „Предизвикателствата пред висшето образование в България“. В рамките на инициативата лекции пред студентите изнесоха и президентът Росен Плевнелиев (2012 – 2017) – „Бъдещето на лидерството – силни или мъдри лидери“, заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов – „Бъдещето на Европа и еврозоната“ и изпълнителният директор на Българска фондова борса доц. д-р Маню Моравенов – „Перспективи и предизвикателства пред Българската фондова борса“.

УД бр. 33 от 31октомври 2022 г.
Две значими годишнини отбеляза ОУ „Отец Паисий“, село Ярджиловци, община Перник

180 години просветно дело и 160 години светско училище
Настоящата 2022 г. е особено паметна за ОУ „Отец Паисий“, село Ярджиловци, община Перник, защото то отбеляза две юбилейни годишнини – 180 години просветно дело и 160 години светско училище. Празникът премина под наслов 300 години от рождението на св. Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска“. Екип учители на ОУ „Отец Паисий“, с. Ярджиловци: Албена САВОВА – учител ЦДО, прогимназиален етап, Полина НОВЕВА – учител, прогимназиален етап, Павлина МИЛАНОВА – главен учител, начален етап бр. 33 от 31октомври 2022 г.
ПРОФ. Д-Р ЮЛИЯ ДОБРЕВА, ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ (ВУЗФ):

Най-новата ни цел е създаването на Балканска асоциация на икономическите университети, в която ВУЗФ ще бъде водещ координатор на инициативите

Сътрудничеството ни със СБУ затвърждава усилията ни за изграждане на солидна връзка между средното и висшето образование

Велина АНТОВА бр. 33 от 31октомври 2022 г.
Д-Р ИНЖ. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В
БЪЛГАРИЯ (КНСБ):

Независимо какво правителство се сформира, работата му трябва да започне с конкретни стъпки и мерки за ръст назаплатите и средствата за издръжка

Образователната система е фундаментът на цялото ни общество, бъдещето на нацията се крепи на него.

Важно е всички в държавата да сме достатъчно прозорливи и в същото време щедри на добро финансиране в този сектор

Интервю на Велина АНТОВА бр. 32 от 24 октомври 2022 г.
ГОСТ НА БРОЯ - НЕГОВО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕПИСКОП ПОЛИКАРП, ВИКАРИЙ НА СОФИЙСКИЯ МИТРОПОЛИТ: Само познанието за Бога, Църквата и духовния живот прави човека съвършен във всичко и го превръща в добър пример за останалите

Благословението, което бих си позволил да дам, е учителите да се стремят да пълнят сърцата на децата с Христова вяра. Да учат бъдещето на България на Православна вяра и дух

Интервю на Велина АНТОВА бр. 32 от 24 октомври 2022 г.
IV НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Ефективната педагогическа комуникация – фактор за успешен образователен процес и в условията на криза
„Педагогическата комуникация в условията на криза“ бе темата на IV национална научно-практическа конференция, проведена на 14 и 15 октомври 2022 г. в сградата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в София. Организатори на инициативата бяха: Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, Центърът за обучение и квалификация на педагогическите кадри с ръководител проф. д-р Янка Тоцева и Институтът по реторика и комуникации с ръководител проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева. Конференцията се организира и с медийната подкрепа на в. „Учителско дело“ – издание на СБУ.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Надя БАРУХ, Светла СТРУМИНА бр. 32 от 24 октомври 2022 г.
Обмен на добри образователни практики между България и Румъния На 14,15 и 16.10.2022 г. в град Шумен гостува делегация на Румънските свободни синдикати от окръг Калъраш. Ръководител на делегацията бе Аурел Богату, председател на Синдиката в окръга. Колегите бяха придружени от Михаил Кирязов, председател на ОбКС на СБУ – Силистра, който от години поддържа добри приятелски отношения с румънските колеги. Визитата бе осъществена по покана на ОбКС на СБУ – град Шумен, с активното съдействие на Община Шумен.

Автор Татяна ИВАНОВА, председател на ОбКС на СБУ – Шумен, и областен координатор на СБУ за област Шумен бр. 32 от 24 октомври 2022 г.
35 години от създаването на програма „Еразъм+“ на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа
60 години Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“,
гр. Дряново
Професионална гимназия по икономика (ПГИ) „Рачо Стоянов“, гр. Дряново, е училище с традиции и нови възможности, извоювало достойно и престижно място сред професионалните гимназии в страната и региона, училище, което на 7 октомври 2022 г. гордо отбеляза своя 60-годишен юбилей и 139 години от рождението на патрона на училището – Рачо Стоянов. След 60 години педагогическата колегия смело приема предизвикателствата на 21-я век и достойно отстоява новите изисквания пред българското образование. Работи и реализира проекти с подкрепата на синдикалната организация на СБУ в гимназията.

Всяко училище си има своя история и своите празници. От 5 до 7 октомври 2022 г. ПГИ „Рачо Стоянов“ чества своя празник с изключително интересни и предизвикателни мероприятия.

Мария СЪБЕВА, директор на ПГИ „Рачо Стоянов“, гр. Дряново бр. 32 от 24 октомври 2022 г.
СЛОВО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Бъдещето на образованието и търсенето на решения за възстановяването на образователната система след ковид пандемията са сред глобалните актуални теми, дискутирани на Срещата на върха: „Трансформиране на образованието“, която бе ключова инициатива от дневния ред на 77-ата сесия на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации (ООН), състояла се в Ню Йорк, САЩ, 20 – 23 септември 2022 г.

Образованието за XXI век трябва да бъде приобщаващо, висококачествено и достъпно

- бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Сливен На 27 септември 2022 г. по предварително изготвения от Централата на СБУ график се проведе есенното съвещание на синдикалния актив на СБУ от област Сливен.

Заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на Тонка Димитрова – председател на КРК на ОбКС на СБУ – Сливен, дългогодишен деятел на СБУ, носител на златната значка на Синдиката и почетното отличие „Синдикалист на годината“, човек, отдаден изцяло на каузата на синдикализма.

Иван ГОСПОДИНОВ, председател на ОбКС на СБУ – Сливен, и областен координатор за област Сливен бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Търговище
На 3 октомври 2022 г. в град Търговище се проведе есенна работна среща на разширения състав на ОбКС на СБУ – Търговище. На срещата обучение присъстваха председателите на ОбКС на СБУ от градовете Попово, Опака, Антоново, Омуртаг и Търговище, както и директори на учебни заведения и синдикални председатели и членове. Срещата се води от Снежана Мирчева, общински координатор на СБУ – Търговище, и областен координатор на СБУ за област Търговище.

Тя премина с участието на Иван Кънчев – главен експерт в Централата на СБУ и отговорник за област Търговище, и Роза Костова – главен експерт-юрист в Централата на СБУ. Благодарим на д.и.к.н. Янка Такева, председател на СБУ, за отзивчивостта, с която осигури присъствието на г-жа Костова.

Снежанка МИРЧЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Търговище, и областен координатор на СБУ за област Търговище бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
от област Пазарджик

Есенно работно съвещание на синдикалния актив на област Пазарджик се проведе на 4 октомври 2022 г. в гр. Пазарджик. Присъстваха членове на ИК на ОбКС на всички общини от област Пазарджик и Павлина Петрова – експерт-юрист в Централата на СБУ. Областният координатор на СБУ – Гина Кръстанова, откри срещата с анализ на дейността и организационното състояние на Синдиката, обобщавайки данните от справките, които се събраха за цялата област. Направи своеобразен отчет на дейността, която се развива в Областния център по квалификацията, организирана само за членове на СБУ, и я посочи за приоритет, съобразен не само с предстоящите атестации на педагогическите специалисти и с повишаване на статуса на учителя, но и като неопровержим мотив за членство в СБУ. С удовлетворение отбеляза, че в област Пазарджик няма нито една образователна институция, в която да не е приложено договореното в Анекс Д01 – 157/ 20.07.2022 г. към КТД.

Гина КРЪСТАНОВА, председател на ОбКС на СБУ – Пазарджик, и областен координатор на СБУ за област Пазарджик бр. 31 от 17 октомври 2022 г.

Фондация „Устойчиво развитие за България“ отличи победителите в два свои емблематични конкурса
На 7 октомври 2022 г. в София се проведе церемония по тържественото награждаване на победителите в Международния ученически конкурс „Заедно в 21 век“ („Вместе в 21 веке“) по темата „Мир за всички на планетата“ (2021 – 2022 г.) и на Конкурса „Златният храм в душите ни“ („Золотой храм в моей душе“ – 2022 г.), посветен на 120-годишнината от освещаването на храм-паметник „Рождество Христово“ в гр. Шипка. Тези два конкурса се проведоха под почетния патронаж на Посолството на Русия в България, а Руският дом (РКИЦ) беше гостоприемен домакин на събитието. Важно е да се отбележи, че Конкурсът „Заедно в 21 век“ е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН. При организирането му той има подкрепата на представители на Министерството на образованието и науката, на Синдиката на българските учители, на регионалните управления по образование – РУО, на Ръководството и колектива на Националния дворец на децата и на центровете за личностно и творческо развитие на децата в страната, на творческите съюзи и особено на СБП и СБЖ. Техни представители са ярки български творци, които участват в работата на журито, което внимателно изучава и оценява ученическите творби. Организаторите особено ценят партньорството на СБУ и лично на неговия председател д.ик.н. Янка Такева. От нейно име учениците и учителите бяха поздравени от Йордан Красев, експерт в Централата на СБУ, който връчи и предметни награди на наградените учители, членове на СБУ.

Екип на Фондация „Устойчиво развитие за България“ бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
Над 72 000 българи избраха победителите в Десетия национален конкурс „Кмет на годината“ 2022 Кметовете на Мъглиж – Душо Гавазов (малка община), на Сандански – Атанас Стоянов (средна община), и на Перник – Станислав Владимиров (голяма община), спечелиха големите награди „Кмет на годината“ 2022 в десетото национално допитване на сайта Kmeta.bg. От 15 до 30 септември всички граждани с IP адреси от България имаха право да гласуват на платформата Kmetnagodinata.bg за всички кметове на общини в страната с изключение на двама – тези на Вълчидол, област Варна, и Разлог, област Благоевград, където в момента управляват и.д. кметове и предстоят частични местни избори. Гласуването беше разделено за малка (до 20 000 жители), средна (от 20 до 50 000 жители) и за голяма община (над 50 000 жители) според данните от преброяването на НСИ за 2011 г.

УД бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
БОЙКА ХАРАЛАМПИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛСКА ВЗАИМОПОМОЩ (СУВ) – СОФИЯ:

Променящата се среда на живот ни мотивира за разнообразни дейности в полза на нашите членове
Работим изключително успешно със СБУ и съвместните ни инициативи носят високи резултати

– Госпожо Харалампиева, каква бе 2022 г. за дейността на Сдружението за учителска взаимопомощ – София?

– За разлика от предишните две години на ковид пандемията до момента 2022 г. е една много успешна и ползотворна година за дейността на Сдружението. Успяхме да реализираме и да приложим дигитализиране на услугите, които предлагаме. По този начин се подобри ефективността и се оптимизира процесът на работа. Основното предимство на дигитализираните услуги е, че всеки наш член има достъп до своите средства 24 часа, 7 дни в седмицата.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„МАЛЕШЕВО ПЕЕ И ТАНЦУВА“

Пъстра картина оживява от музиката, която докосва сетивата за красотата на песента
Нишките на нашето познание за род и родина се усукват през вековете от неразривната връзка между бащи, които предават на своите чеда обичта към родната земя, и деца, които и днес съхраняват паметта за онези славни времена, съградили здравите темели на народността. Гордост и болка се предават от поколение на поколение чрез песента за достойнството да се наречеш БЪЛГАРИН!

Да вплете в песен изгарящата болка и неугасващата жарава на светла надежда може единствено само народният гений.

Днес всички ние сме свидетели на популярността, с която се ползва народната песен. Песен, родена от загадъчния шепот на буките, крили хайдушки дружини. Песен, попила кървавите сълзи на майките. Песен, изтъкана от влюбени сърца. Песен, родена от Македония – земя на трагични поврати, непомръкваща вяра и негаснеща надежда!

Екип на ЦПЛР-ЦЛТРДБ бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
Първият по рода си STEM център за космически изследвания бе открит в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ откри първия по рода си STEM център за космически изследвания, в който се осъществява обучението по иновативен учебен предмет, разработен въз основа на партньорство с британското бюро за космически образователни ресурси ESERO към Европейската космическа агенция. Автори на учебната програма са старши учителите Грета Стоянова и Таня Сребрева, а архитектурните решения за физическата среда са дело на арх. Пенка Станчева – един от водещите световни дизайнери, автор на проекта и на българската лаборатория на Антарктида.

На церемонията по откриването преди броени дни присъства лично и комисарят на ЕС по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – Мария Габриел.

Михаил НЕНОВ, директор на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“,гр. Бургас бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
Педагозите от Велико Търново отбелязаха
Международния ден на учителя
На 5 октомври 2022 година във Велико Търново се проведе заключителният етап на конкурса „Мисия учител“, с който бе отбелязан и Международният ден на учителя. За втора поредна година по инициатива на Изпълнителния комитет на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Велико Търново, синдикалните организации от общината номинират своите най-добри учители за участие в конкурса.

В своето обръщение към тях, по време на празничното събитие, Антоанета Андреева – председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново, говори за ролята и отговорностите, които стоят пред учителите за изграждане на успешни, млади личности, готови да се справят със съвременните предизвикателства. Приветствие към присъстващите поднесе и Пенка Игнатова, директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Велико Търново. Всички номинирани учители получиха грамота и предметна награда от ИК на ОбКС на СБУ – Велико Търново.

Антоанета Андреева – председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
Благодарност чрез памет Стоянка Александрова Бъчварова, леля на майка ни – Марциана Христова Петрова, е родена през 1919 г. в с. Река Девня.

Има три професии, за които човек трябва да е роден – лекар, учител и актьор. Нашата сродница остави незаличими следи в историята на семейството ни, като педагог, възпитател и учител. Наистина е била създадена за това поприще. Отдадена на професията си, с голяма любов и всеотдайност тя създаваше от учениците личности. Тяхната обич и признателност е отразена в подаръците, които Стоянка Бъчварова е получавала при завършването на курса – надписани книги. Учител и по-късно директор на Основно училище „П. К. Яворов“, гр. Варна, тя ни остави богат снимков и документален материал, отразяващ нейното отношение към този занаят и сфера.

С уважение: Румяна, Александър и Милен КАЛЧЕВИ, гр. Варна бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
Храм за наука и духовност

Да знаем историята на своя народ и миналото на родното място означава уважение към паметта на предците, изграждане на самочувствие и натрупване на знания, с които да вървим напред.

Ломската гимназия „Найден Геров“ живее в своето второ столетие. Тя е създадена през 1878 г. много скоро след Освобождението. Наследница е на Взаимното училище от 1848 г. (първото в Северозападна България, в което преподава Кръстьо Пишурка и на Класното училище от 1865 г.)

С указ на императорския комисар княз Ал. Дондуков, по предложение на просветния отдел на Временното руско управление и по инициатива на Марин Дринов, училището е обявено за реална гимназия. По това време в страната ни има само 3 реални гимназии – Русе, Свищов и Лом.

Георги ПЕТРОВ, журналист от град Лом бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
19 октомври – Денят на Свети Иван Рилски Чудотворец

Той е небесен покровител на българския народ
и патрон на народните будители
На 19 октомври Българската православна църква почита паметта на свети Иван Рилски Чудотворец – великия отшелник в Рила планина, наричан по своите подвизи земен ангел и небесен жител.

Преподобният св. Иван Рилски, живял около 876 – 946 година, е обявен за небесен покровител на българския народ и патрон на народните будители.

Житейският му подвиг е увенчан със създаването на най-големия ставропигиален манастир в България – Рилския манастир, който през столетията е непревземаема крепост на българския дух, книжнина и православна вяра. В него са чудотворните мощи на светеца, изцеляващи през вековете хиляди хора, идващи с непоклатима вяра отблизо и отдалеч с надежда за измолване от светеца на небесна помощ и закрила.

УД бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
ТОДОР ПОПОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК:

Убедени сме, че иновативният подход за подкрепа на семействата ще доведе до увеличаване на интереса на младите хора към
активни занимания със спорт и изкуства
Безспорен факт е, че СБУ е инициатор на голяма част от промените, които бележат развитието на българската образователна система

през последните години

- Г-н Попов, бихте ли очертали основните приоритети и предизвикателства за системата на предучилищното и училищното образование в община Пазарджик за учебната 2022/2023 година?

- На първо място това е връщането на системата на образование към нормален присъствен процес на работа. Децата ще могат да учат в нормална обстановка заедно с връстниците си и ще се реализират всички онези дейности, свързани с осмисляне на свободното им време, превенция на асоциалното поведение и редица други позитиви, които през последните две години бяха поставени на заден план. Друг акцент в работата на образователната система е тя да отговори на предизвикателствата, които стоят пред нея – детската градина и училището да се утвърдят като желана и сигурна територия за децата.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Симитли, бе
домакин на официалното откриване на дейностите
по НП „Заедно в изкуствата и в спорта”

За Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Симитли, 7 октомври 2022 г., бе вдъхновяващ празник, защото то бе удостоено с честта да бъде домакин на официалното откриване на дейностите по НП „Заедно в изкуството и в спорта”.

Специални гости на церемонията бяха: кметът на Община Симитли Апостол Апостолов, Вилимир Александров – председател на Общински съвет – Симитли, Любомир Станишев и Пепа Николова – старши експерти в РУО – Благоевград, кметове на населени места в община Симитли и общински съветници, директори на училища от област Благоевград, както и много видни дейци на културата и заслужили спортисти.

Вяра БОЯНСКА, СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Симитли бр. 31 от 17 октомври 2022 г.
„България – Норвегия пеят“ – един проект с висока добавена стойност Символично на 5 октомври 2022 г., когато честваме Световния ден учителя, на специална пресконференция и чрез уъркшоп в Националния дворец на децата (НДД) в столицата бе представен проект „България – Норвегия пеят“ – културен обмен на музикални практики и запознаване с песенното творчество на двете страни, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Бенефициент на стойностния проект от българска страна е Фондация „Дарби“ с управител г-жа Бистра Илиева, а партньор в реализирането му е норвежката организация в областта на културата Culture Break Borders.

„Щастлива съм, че успяхме да подготвим и изпълним този уникален проект. Резултатите от него вече са видими, усещат се и носят много висока добавена стойност за музикалните педагози и за всички деца, участвали в него“ – сподели Бистра Илиева, управител на Фондация „Дарби“.

Велина АНТОВА бр. 30 от 10 октомври 2022 г.
Д-Р РАДОСЛАВА БОЧЕВА, СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СБУ ВЪВ 2. СУ „АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. СОФИЯ:

В училището ни съществува атмосфера на доверие и подкрепа във взаимоотношенията между ръководството и училищната организация на СБУ

Велина АНТОВА бр. 30 от 10 октомври 2022 г.
Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА, ДИРЕКТОР НА 2. СУ „АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. СОФИЯ:

Като директор на училище се чувствам щастлива, че мога да съм полезна не на думи, а на действия в подкрепа на децата, родителите, учителите в любимото ми училище. За мен винаги е чест и привилегия да имам възможността да бъда партньор на СБУ

Велина АНТОВА бр. 30 от 10 октомври 2022 г.
Столичната Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ атрактивно отбеляза Световния ден на учителя Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в символично проведен час на учителя по повод Световния ден на учителя – 5 октомври, в столичната 2. АЕГ „Томас Джеферсън“. Организиран от ръководството и педагогическия колектив на престижната образователна институция с директор д-р Емилия Лазарова, атрактивната 40-минутна среща (колкото е продължителността на един учебен час), в присъствието на най-добрите партньори на училището – СБУ и РУО – София-град с началник д-р Ваня Кастрева, даде възможност да бъде изтъкната значимата роля на учителя в съвременния свят и на образованието като национална ценност и приоритет за всяко общество.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 10 октомври 2022 г.
Ученици от град Кюстендил обсъждаха темата за справедлив енергиен преход и зелени решения за въгледобивните региони Ученици от ЕГ „Д-р Петър Берон“ в град Кюстендил взеха участие в симулация на социално-икономически съвет и кръгла маса на тема „Справедлив енергиен преход и зелени решения за въгледобивните региони“ на 13.09.2022 г. в парк-хотел „Кюстендил“ .

Събитието е част от иновационната програма Panda Labs Junior for Just Transition. Организатори на проявата са Junior Achievement България и WWF България. Проявата се осъществи с финансовата подкрепа на EU Climate Change Initiative (EUKI) и на Германското федерално министерство по икономическите въпроси и борбата с климата.

Лили ЕВТИМОВА-АЛЕКСИЕВА бр. 30 от 10 октомври 2022 г.
7 октомври – Световен ден за достоен труд

На 7 октомври 2022 г. за 15-ти пореден път честваме Световния ден за достоен труд. Денят се отбелязва от 2008 г. по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите с подкрепата на синдикати от цял свят, които отстояват позицията, че осигуряването на достойни условия на труд е най-добрият начин за борба с бедността в световен мащаб. Всяка година на този ден синдикатите по цял свят, също и Синдикатът на българските учители, като основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България, мобилизират силите си в подкрепа на тържественото отбелязване на деня.

УД бр. 30 от 10 октомври 2022 г.
Обучителен семинар на синдикалния актив на СБУ от столичния район „Младост“

По традиция под ръководството на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в район „Младост“ в края на месец септември т.г. бе организиран обучителен семинар за синдикалния актив от района. На семинара присъстваха всички председатели, касиери и заслужили членове на синдикалната организация (СО). Много от колегите ни са съвсем млади както в професията, така и в синдикалната работа, но получиха отговор на всички свои въпроси, както и насоки и подкрепа в бъдещата синдикална дейност.

Нина Георгиева, секретар на ОбКС на СБУ, район „Младост“, и председател на СО на СБУ в 128. СУ „Алберт Айнщайн“ бр. 30 от 10 октомври 2022 г.
Област Кюстендил -радиционното есенно съвещание на синдикалния актив на СБУ На 28 и 29 септември 2022 г. се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалния актив на СБУ в Кюстендилска област. В обучението участваха Павлина Петрова, главен експерт-юрист и отговорник за областта, и Виолетка Петкова, главен експерт в Централата на СБУ. Присъстваха колегите от КНСБ – Яни Георгиев, областен координатор на КНСБ, и експертите Наталия Николова, Тодорка Дамянова и Албена Лазарова, които запознаха участниците в съвещанието с Меморандума на КНСБ и предстоящите протести. Наташа ПАВЛОВА, областен координатор на СБУ - Кюстендил бр. 30 от 10 октомври 2022 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ: Област Ямбол - Съгласно приетото решение на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители за провеждане на есенните работни съвещания на актива на СБУ, на 28 септември 2022 г. в Конферентната зала на хотел „Диана палас“ гр. Ямбол се проведе срещата на синдикалния актив от областта. В срещата участва Роза Костова – главен експерт-юрист в Централата на СБУ. Добра ШОПОВА, областен координатор на СБУ – Ямбол бр. 30 от 10 октомври 2022 г.
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, е удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, е първият учител в страната ни, носител на почетното звание „Доктор хонорис кауза“.

Високото отличие ѝ бе връчено на 6 октомври 2022 г. в столицата от Академичния съвет на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 10 октомври 2022 г.
Честваме 114 години от провъзгласяването на Независимостта на България Българското училище е призвано да съхранява историческата памет, да я предава на поколенията и да ги възпитава в родолюбие и граждански ценности

Велина АНТОВА бр. 28 от 26 септември 2022 г.
17 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА СОФИЯ

Нека чрез добродетелите вяра, надежда и любов и божия премъдрост да съграждаме нашия град

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 26 септември 2022 г.
С устрем към знанието Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, тържествено отбеляза началото на новата учебна година

Даниела БОРИСОВА, 1. ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд бр. 28 от 26 септември 2022 г.
Възходящият път на Първо основно училище в Гоце Делчев продължава Наскоро иновативното Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, прибави към многото си отличия и „Знак за качество“ в категория „Институционална среда“ от Националния инспекторат по образованието. Това признание се дължи на отличното взаимодействие между учители, родители и ученици.

Юлия БАЙМАКОВА, кореспондент на в. „Учителско дело“ бр. 28 от 26 септември 2022 г.
РАЙХАН КИДИРБАЕВА, РЪКОВОДИТЕЛ ПРАВЕН ОТДЕЛ ПРИ СИНДИКАТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА КАЗАХСТАН – THE BRANCH OF TRADE UNION OF EDUCATION AND SCIENCE WORKERS OF KAZAKHSTAN (KTUESW): Удовлетворени сме, че Синдиката на българските учители е сред най-добрите наши международни партньори

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 26 септември 2022 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОСЕМНАДЕСЕТАТА УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ: Зареждащо с енергия и позитивизъм събитие – признание за целогодишните усилия на българския учител и неговия труд

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 26 септември 2022 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ДЕВЕТИЯ ФОРУМ НА СБУ, ПОСВЕТЕН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Полина Стойкова, зам.-директор на ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч: Щастлива съм, че за втора поредна година участвам в този чудесен форум, който открива пред нас, учителите, нови хоризонти. Сигурна съм, че след края му ние, участниците в семинара и конкурса, още по-уверено ще казваме на нашите възпитаници, че право на всеки човек е да живее с ум, мечти и сърце, свободно да обича. Тези уроци ние сме научили от г-жа Такева, за което безкрайно благодарим, благодарим за грижата и подкрепата за всички нас. Днес повече от всякога светът се нуждае от учители будители.

Записа Десислава ВАСИЛЕВА бр. 28 от 26 септември 2022 г.
Ученическото самоуправление e лесно и интересно От първите Детски организационни съвети (ДОС) в Правилника за устройството и дейността на Националния дворец на децата, издаден от Министерството на образованието и науката през 2004 г., измина доста време. Днес полето на ученическото самоуправление е разширено до всяка паралелка в новия Закон за предучилищното и училищното образование. Има и „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети“ (Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование).

Таня ЖЕЛЯЗКОВА-Тея, ръководител на проекта и съставител на сборника бр. 28 от 26 септември 2022 г.
Дуално обучение – успешният австрийски модел на образование, възможен и в България Нови 285 ученици стартираха учебна 2022/2023 г. по дуална система в партньорски компании от австрийския проект „Дуално обучение в България“/ GODUAL. Така дуалните ученици от програмата на Стопанска камара Австрия/AdvantageAustria вече надхвърлят 1150. Те се обучават в цялата страна в 15 различни специалности в над 30 гимназии. Това стана ясно на провелия се на 20 септември 2022 г. в София форум, посветен на дуалното обучение в България. София ДАМЯНОВА, мениджър на проект „Дуално обучение в България“ бр. 28 от 26 септември 2022 г.
21 септември – Световен ден на мира Септември е месецът на поредица от значими дати, всяка от тях носеща послания за ново духовно начало, развитие и просперитет, национална гордост и самочувствие, обединение и единство, независимост, справедливост и равноправие.

Сред тези специални дати се откроява и 21-ят ден от месеца, в който международната общност отбелязва Световния ден на мира, обявен с Резолюция №36/67 от 1981 г. от Общото събрание на Организацията на обединените нации за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир между всички държави и народи както в национален, така и в международен план.

УД бр. 28 от 26 септември 2022 г.
КНСБ започна национална протестна кампания „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!“ Представен бе изготвеният от Конфедерацията Меморандум за социално-икономическо развитие на България 2022 – 2026 г.

Сред приоритетите на всяко правителство трябва да бъде предучилищното и училищното образование чрез годишно осигуряване на средства в размер на не по-малко от 4,5 – 5% от БВП.

Д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ, заедно с екип от Централата на СБУ участва в откриването на националната протестна кампания на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!“.

Велина АНТОВА бр. 28 от 26 септември 2022 г.
Пазим завета ти, учителю! Водим бъдещето за ръка! Град Свищов отбеляза 140 години от създаването на предучилищното образование в България Екип на отдел „Образование“ към Община Свищов бр. 27 от 19 септември 2022 г.
Заедно за успеха на столичното училищно образование и
през новата учебна година
Емоционално музикално послание от сърцето на Родопите за здраве, успехи и удовлетворение през новата учебна 2022/2023 г. прозвуча в Националния исторически музей в Бояна, пазител на древната и достолепна българска история, и постави началото на традиционното есенно съвещание на директорите на столичните училища.

То се проведе на 13 септември 2022 г. и бе организирано от екипа на РУО – София-град, с началник д-р Ваня Кастрева. Участие в него взеха: кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и Мирослав Боршош, зам.-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ в Столична община, министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов, началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Димитър Здравков, директори на дирекции в МОН, представители на синдикални и работодателски организации, директори на столични държавни, общински и частни училища.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 19 септември 2022 г.
В подкрепа на устойчивото развитие на системата на предучилищно образование в гр. София На 14 септември 2022 г. в деня, в който Православната църква почита Въздвижение на Светия кръст Господен, с участието на представители на Синдиката на българските учители се проведе работно съвещание с директорите на столичните общински детски градини. Десислава ВАСИЛЕВА бр. 27 от 19 септември 2022 г.
Отзвук от заключителния семинар на 9. международен конкурс на СБУ за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“ - Десислава ВАСИЛЕВА бр. 27 от 19 септември 2022 г.
Градивно партньорство за постигане на качествено и изпреварващо образование Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в откриването на Втория международен образователен форум „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията“, който се проведе в периода 7 – 9 септември 2022 г. в гр. Варна. Организатор на събитието бе Община Варна – в лицето на кмета на Общината – Иван Портних, и Дирекция „Образование и младежки дейности“ с директор Лилия Христова, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините в Република България и образователните институции в морската столица. Инициативата се състоя под любезното домакинството и с активното участие на Икономическия университет – Варна, с ректор проф. д-р Евгени Станимиров.

Велина АНТОВА бр. 27 от 19 септември 2022 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Промените в Кодекса на труда

(обн. ДВ бр. 62 от 05.08.2022г.)

и ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Павлина ПЕТРОВА,главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 27 от 19 септември 2022 г.
Присъствено и тържествено стартира новата учебна 2022 – 2023 г.

СБУ вярва и работи за това тя да е благословена

и съграждаща

На 15 септември 2022 г. присъствено и тържествено бе открита новата учебна година във всички училища в цялата страна.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, участва лично в празничния тържествен водосвет по случай старта на новата учебна година в столичното иновативно 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ с директор д-р Елеонора Лилова.

Велина АНТОВА бр. 27 от 19 септември 2022 г.
УЧИТЕЛСКАТА СПАРТАКИАДА НА СБУ Устойчива инициатива в подкрепа на енергията, силата и единството на СБУ

Символ на заряда, мощта и единството на Синдиката на българските учители бе и 18-ата Учителска спартакиада на Синдиката на българските учители. Традиционно организирана в партньорство с Българската работническа федерация (БРФ) „Спорт и здраве“ към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), а през последните години и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Учителската спартакиада се превърна в устойчива политика на Синдиката, която насърчава спортуването, двигателната култура и здравословния начин на живот сред работещите в системата на предучилищното и училищното образование, популяризира професионализма и спортните постижения на учителите и е още една възможност за укрепване на ползотворния социален диалог в системата на средното образование с общинските администрации, които финансово подкрепят участието на отборите в Спартакиадата.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 12 септември 2022 г.
ПАНИО 2022 10 успешни години традиции и иновации в името на високата квалификация на учителите

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 12 септември 2022 г.
На кафе с председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева Ежегодната ползотворна среща под надслов „На кафе с д.ик.н. Янка Такева“, реализирана в неформална обстановка с председателя на Синдиката на българските учители и педагогически специалисти от цялата страна, бе едно от знаменателните събития в програмата на деветото издание на семинара на СБУ, посветен на извънкласните и извънучилищните дейности. В непринудената дискусия, в която участие взеха и Благовеста Борчева, държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН, и Величка Микова, национален секретар на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в направление „Правна закрила, КТД и колективни трудови спорове“ и главен юрисконсулт на КНСБ, директори и учители от цялата страна, бяха обсъдени актуалните приоритетни политики на СБУ, въпроси, свързани с нормативната уредба на предучилищното и училищното образование, проблеми, споделени от учителите по места, и предложения за оптимизиране на работата на учителите и подобряване на условията на труд, взаимодействие с местната и централна власт и конструктивен диалог между социалните партньори и МОН.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 12 септември 2022 г.
За девета поредна година СБУ поставя на фокус значимостта на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование Eмблематичният форум представи най-добрия педагогически опит в приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности

От 26 до 31 август 2022 г. Синдикатът на българските учители за девета поредна година проведе в к.к. Албена емблематичния си форум-семинар, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Събитието бе заключителна част от ежегодния Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“, организиран от СБУ под патронажа на Министерството на образованието и науката, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България”, който тази година бе на тема „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“. В дните на семинара номинираните за призови места педагогически специалисти представиха публично своите разработки.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 12 септември 2022 г.
Повече часове по БЕЛ, математика и география за учениците в прогимназиалните класове Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева подкрепят промените на Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 69 от 26 август 2022 г.) и Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 69 от 26.08.2022 г.). Промените бяха одобрени от проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието и науката, предложени от екипа на предшественика му на този пост – акад. Николай Денков.

УД бр. 26 от 12 септември 2022 г.
Човешкият дух и любов са сила Казват, че водата не можеш да я спреш. Но е вярно също, че човешкият дух и любов са сила! И тази сила проличава в тежки моменти, моменти на трудности и изпитания.

Професионална гимназия по железопътен транспорт „Христо Смирненски“, гр. Карлово, преживя не едно, а няколко наводнения. Дворът и голяма част от сградата бяха залети от вода и кал. Новите стаи, оборудвани да посрещнат ученици, бяха покрити с 20 – 30 см кал. Машини и апаратура за ученическа практика са повредени или напълно унищожени. Но... Колективът на училището не се поколеба нито за миг, от първия ден усилено се трудят и възстановяват това, което природата повреди/им отне. Директорът, г-н Стефан Филчев, им вдъхна кураж, даде им надежда, че ще се справят заедно.

Веселина Делчева, председател на ОбКС на СБУ – Карлово и Сопот бр. 26 от 12 септември 2022 г.
СБУ стартира дарителска кампания за бедстващите в наводнените райони в страната Изпълнителният комитет (ИК) на Синдиката на българските учители стартира дарителска кампания за бедстващите в наводнените райони в обшина Карлово. Първи откликнаха ОбКС на СБУ-Пловдив и още на 5 септември 2022 г. посетиха наводнените села в община Карлово: Богдан, Каравелово, Слатина и Трилистник, като дариха минерална вода, посуда за еднократна употреба и други вещи от първа необходимост.

УД бр. 26 от 12 септември 2022 г.
140 години предучилищно образование в България - постижения и хоризонти През лятото на 2022 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе юбилеен научен форум с международно участие на тема: „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти“. Той бе организиран от Българския национален комитет за предучилищно образование - ОМЕП и Факултетът по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Предучилищна и медийна педагогика“.

Форумът бе открит от проф.дпн Милен Замфиров-декан на ФНОИ, СУ и проф. дн Розалина Енгелс – Критидис – председател на БНК – ОМЕП.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 12 септември 2022 г.
НЕГОВО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО ТИВЕРИОПОЛСКИЯТ ЕПИСКОП ТИХОН – ВИКАРИЙ НА СОФИЙСКИЯ МИТРОПОЛИТ И БЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХ НЕОФИТ: Прекланям се пред неимоверното търпение на българските учители

Интервю на Розина КРУМОВА бр. 26 от 12 септември 2022 г.
ПРОФ. Д-Р САШО ПЕНОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: Образователната система е готова за старта на новата учебна година

Интервю за в. „Учителско дело“ бр. 26 от 12 септември 2022 г.
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ

Честит първи учебен ден!

Скъпи учители,

Скъпи родители,

Скъпи ученици,

Искрено споделям Вашата гордост, вълнение и радостното Ви настроение в първия учебен ден – 15 септември. Денят, който във вековните традиции на народа ни е символ на вечното начало и безкрайното духовно съграждане. Денят, изпълнен със светли очаквания и вяра в бъдещето. Празникът, който възражда порива към знания и надежда за развитие и просперитет на всеки млад човек. ....

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ бр. 26 от 12 септември 2022 г.
ГОСТ НА БРОЯ: ПРОФ. Д-Р ХРИСТО МЕРМЕРСКИ:

Природата е най-добрият лечител, да ѝ се доверим

Интервю на Розина КРУМОВА бр. 25 от 27 юни 2022 г.
15. Средно училище „Адам Мицкевич“ – гр. София, реализира сътрудничество с четири държави На 22 юни 2022 г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на тържественото връчване на сертификати на участниците в проекта „Развитие на образователни техники, започвайки от особености на региона“ („Developing educational techniques starting from regional context“), реализиран от 15. Средно училище „Адам Мицкевич“ – гр. София, в сътрудничество с 5 партниращи училища от Полша, Италия, Румъния, Турция (Мерсин и Истанбул), което се състоя пред обновената сграда на емблематичната Централна баня в гр. Банкя.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 25 от 27 юни 2022 г.
20-ГОДИШНИНА ОТБЕЛЯЗА СДРУЖЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СДСОРБ Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева удостои Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСOРБ) със златен юбилеен медал на СБУ. Високото отличие бе връчено на председателя на Сдружението – Асен Александров, а поводът бе 20-ата годишнина от учредяването на организацията, която защитава и отстоява професионалните интереси на заетите в системата на предучилищното и училищното образование работодатели в лицето на директорите на образователни институции у нас – училища, детски градини, и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 27 юни 2022 г.
В търсене на ефективни решения за предотвратяване и управление на професионалните заболявания Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в провелия се на 21 юни 2022 г. в столицата експертен семинар на тема: „Превенция на заболявания, свързани с работата. Професионалният рак и мускулно-скелетните заболявания – актуални данни и насоки за интервенция“. Форумът бе организиран от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) съвместно с Националната фокусна точка на България на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР) – Министерство на труда и социалната политика (МТСП), във връзка с кампанията на ЕАБЗР „Облекчете товара“ за превенция на мускулно-скелетните смущения (МСС) и свързаните с работата заболявания.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Десислава ВАСИЛЕВА бр. 25 от 27 юни 2022 г.
Международният проект ProTeach – успешен модел за надграждане на компетентностите на педагогическите специалисти за справяне с предизвикателствата в новата виртуална среда
Заключителна конференция на международния проект ProTeach, обединил усилията на представители на учителските синдикати от три държави в сърцето на Балканския регион: Синдиката на българските учители (СБУ) – България, Федерацията на свободните синдикати в образованието в Румъния (FSLI) и Учителския синдикат в Сърбия (TUS), се проведе на 23 юни 2022 г. в гр. София. В присъствието на над 150 учители и директори, членове на СБУ, и партньори бяха отчетени резултатите на стартиралия през 2021 г. проект, чрез който бе апробиран успешен модел за надграждане на дигиталните умения и компетентностите на педагогическите специалисти, съчетаващ съвременните практики за професионално развитие и кариерно израстване – коучинг и менторство за осигуряването на качествено училищно образование, отговарящо на новите предизвикателства в резултат на пандемията от COVID-19 и все по-бързо навлизащата дигитализация в образователната система.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Десислава ВАСИЛЕВА бр. 25 от 27 юни 2022 г.
Съзидателно и вдъхновяващо лято очаква СБУ - През настоящото лято СБУ провежда 10-то юбилейно издание на своята Постоянна академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО).

- За девета поредна година Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“, организира международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2022“ на тема: „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“.

- Осемнадесетото издание на Учителската спартакиадата на СБУ

Знаете, че политиките на СБУ винаги носят висока принадена стойност. Участвайте в тях!

Велина АНТОВА бр. 25 от 27 юни 2022 г.
Поредно високо признание за д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, е изключителен пример за лидер с мисия – доказала го многократно и ежедневно във времето на 27-те години гласувано ѝ доверие да бъде начело на най-многобройната и най-мощната професионална организация у нас.

Поредно високо признание за д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, идва от акад. проф. д-р по международно право Борислав Йотов в неговата уникална Златна книга № 423 – „Послание писмо в книга до интелигентната, находчивата, иновативната, достолепната, всеотдайната госпожа образование – д.ик.н. Янка Такева“. Чрез своеобразната си форма на духовно общуване в своето послание авторът дава висока оценка за личността и мисията на д.ик.н. Янка Такева, утвърдила симбиозата между перфектните професионални делови качества и великолепните човешки добродетели, на приноса ѝ за издигане на авторитета на учителя и за превръщането на святата учителска професия във важна и желана в наши дни и в бъдеще.

Велина АНТОВА бр. 25 от 27 юни 2022 г.
ПРОФ. Д-Р МАРГАРИТА БАКРАЧЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ
В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

Кризите, през които преминаваме ни поставят в съвсем нови ситуации, за които не сме подготвени, но не може да не реагираме

Това извежда на дневен ред потребността от повече рефлексия и себерефлексия, за да могат да се екстраполират и допълват научените уроци

- Проф. Бакрачева, Вие ще участвате в Четвъртата национална научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация в условията на криза“. Какви са Вашите очаквания от нейното реализиране?

- Педагогическата комуникация като рамка на традиционните организирани конференции е въпрос, който едновременно е традиционен, но не спира да губи актуалността си. Особено в динамично променящия се контекст, свързан с нови изисквания, които се случват толкова бързо, че се налага непрекъснато да се надпреварваме с времето, за да бъдем достатъчно гъвкави и атрактивни, а това често изморява. Кризите, през които преминаваме през последните повече от две години, са особен индикатор за ситуации, които ни поставят в съвсем нови условия, за които не сме подготвени, но не може да не реагираме.

Интервю за в. „Учителско дело“ бр. 20 от 23 май 2022 г.
КОСТАДИН БОНЕВ, РЕЖИСЬОР НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФИЛМ „ГЕО МИЛЕВ В ЛАБИРИНТА НА ВРЕМЕТО“:

Посланията на Гео Милев са ни жизнено необходими, ако искаме поколението след нас да израсте умно и духовно извисено

Костадин Бонев е български режисьор и сценарист, роден в град Трявна. Той прави своя дебют в документалното кино през 1984 година. Автор е на над 20 документални и на 4 игрални филма. Носител е на много национални и международни награди. Четири пъти е носител на наградата за най-добър режисьор на Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци – за документалните филми „Под облак“, „Търпението на камъка“, „Вапцаров. Пет разказа за един разстрел“ и за телевизионния „Военен кореспондент“.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 20 от 23 май 2022 г.
Шейсетгодишен юбилей чества ОУ „Стоян Михайловски“,
гр. Пловдив

Развитието на човечеството преминава като бърз и буен поток. С всеки следващ ден нещо около нас изменя своя облик. Преминавайки през различните етапи от живота, не трябва да забравяме историята на нашия народ. Тя е тази, която чрез своята тънка нишка ни свързва с предците ни. Всеки човек през битието си оставя незабравими спомени за поколения напред. Такава личност е Стоян Михайловски – талантлив, прям, безкомпромисен – едва ли може да се опише само с няколко думи.

Ние, всички, които сме част от пловдивското ОУ ,,Стоян Михайловски“, се гордеем с патрона на нашето училище, който е жив и днес в сърцата на последователите си.

Щедрото му благородно дело ни вдъхновява да палим искрите на знанието вече 60 години, следвайки мисълта:

Напред науката е слънце, което в душите грей.

Тинка БАЛАБАНОВА, директор на ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Пловдив бр. 20 от 23 май 2022 г.
Да посеем любов и пожънем таланти...

Фолклорна магия завладя Зала 1 на Националния дворец на културата на 10 май 2022 г. А поводът бе 35-годишният юбилей на 140. СУ „Иван Богоров“, гр. София.

Основано през 1986 г. и утвърдило се като едно от малкото ориентирани към изкуството на основата на българския фолклор училища, столичното 140. СУ „Иван Богоров“ не спира да изгражда сред своите възпитаници от 1. до 12. клас мотивация за личностни постижения и творческа изява, както и да работи за формиране на общочовешки и национални ценности и добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците, част от успеха на иновативното училище.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 23 май 2022 г.
Официално бе открито обновеното Първо ОУ„Св. Паисий Хилендарски“, гр. Гълъбово, област Стара Загора На 11 май 2022 година официално бе представен успешният социален проект „Енергия за образованието“, финансиран и осъществен от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ със съдействието на Община Гълъбово. Проектът е част от програмата за социални инвестиции на компанията, чиято основна цел е подкрепа и подобряване на условията на живот на хората от местната общност.

В рамките на проекта се осъществи цялостен ремонт и обновяване на дворното пространство, спортните площадки, както и на фасадата на Първо основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Гълъбово, област Стара Загора.

В резултат на реализираните дейности повече от 190 деца от града ще се радват на съвременно и безопасно пространство за спорт и образование.

На официалната церемония по откриването изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица изток 3“ Красимир Ненов подари на кмета на Община Гълъбово Николай Тонев картина, на която е изрисувано училището. Той пък от своя страна връчи благодарствени плакети на екипа на компанията.

Гергана СТОЕВА, ВО и протокол Община Гълъбово бр. 20 от 23 май 2022 г.
Председателят на СБУ бе специален гост на представянето на новата книга на поетесата Елка Няголова „Парапет за душата“ На 11 май 2022 г., в Деня на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и на Национален клуб „Родолюбие“, бе специален гост на официалното представяне на новата книга „Парапет за душата“ на големия приятел и партньор на СБУ поетесата Елка Няголова – организатор на Международния фестивал на поезията „Славянска прегръдка“, на който традиционно всяка година СБУ връчва своя специална награда на един от лауреатите на конкурса „Летящо перо“. Литературната премиера се състоя в Българския културен център в гр. София. Новопредставената стихосбирка „Парапет за душата“ съдържа пет цикъла: „Р.S. За едно хвърчило“, „Горчиви песни“, „Призрачни лагуни“, „Високосна любов“ и „Стръмни сезони“. Тя е съвместно издание на Славянската литературна и артистична академия и Издателство „Български писател“. В книгата хармонично съжителстват стихотворения, побрали обичта към най-близките, побрали тъгите на България, както и пречистващи душите редове, изпълващи с нов смисъл познатото, любовта и вечността, и вярата в Бог.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 20 от 23 май 2022 г.
ПРОВЕДЕ СЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ЕТАП НА НК „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ – 2022 Г. Да творим за един по-добър и мирен свят!

На 15 май 2022 г., денят, в който православната църква чества четвъртата Неделя след Пасха – на Разслабления, в храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София, се състоя заключителният етап на деветото издание на Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2022. Събитието се провежда с благословението на Негово Светейшество българския патриарх Неофит и Св. Синод на българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП) под ръководството на Негово Светейшество ловчанския митрополит Гавриил. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева ежегодно подкрепя инициативата, а приоритет в политиките на Синдиката са обучение и възпитание в християнски ценности и морални добродетели на децата и младите хора у нас.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 20 от 23 май 2022 г.
ПГЖПТ „Христо Смирненски“ - гр. Карлово, тържествено отбеляза своя 60-годишен юбилей На 28 април 2022 г. Професионална гимназия по железопътен транспорт „Христо Смирненски“ – гр. Карлово, с директор Стефан Филчев, тържествено отбеляза своя 60-годишен юбилей. За своите 6 десетилетия училището преживява периоди на възходи, но и на трудности, свързани с промените в обществото и демографския срив на населението, и нееднократно променя своя административен профил. Но независимо от това, то продължава да бъде стожер на образованието и професионалната подготовка на учениците в региона.

Екип на ПГЖПТ „Христо Смирненски“, гр. Карлово бр. 20 от 23 май 2022 г.
Учениците от СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол, отбелязаха тържествено Деня на храбростта и празника на Българската армия

С тържество на 5 май 2022 г. възпитаниците на СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол, почетоха Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май. Празникът се проведе в изпълнение на проект „Изследване на историческото минало на Българската армия“, осъществен по Национална програма на министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната – „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ 2021.

Лилия Евтимова-АЛЕКСИЕВА, кореспондент на в. „Учителско дело“ за област Кюстендил бр. 20 от 23 май 2022 г.
С почит, уважение и признателност към свещенодействието
на учителите от град Габрово
Учителят... Той горд е. И изстрадал.
С ум, сила, вяра и сърце дарен.
И не защото е учител станал.
ЗАЩОТО ЗА УЧИТЕЛ СИ РОДЕН!
По инициатива на Синдиката на българските учители – Габрово, на 16 май 2022 г. в навечерието на големия български празник 24 май и на празника на град Габрово – 17 май, в Ритуалната зала на Община Габрово се проведе общинският етап от 25. Национален конкурс на СБУ – „Учител на годината“ 2022 г. Гости на тържеството бяха: Таня Христова, кмет на Габрово; Георги Маринов, началник на РУО – Габрово; Савина Цонева, директор на РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово; Росица Йонкова, председател на РС на КНСБ – Габрово. Заедно с тях в залата присъстваха учители, директори, председатели на СО на СБУ, представители на РС на КНСБ – Габрово. Всички те с авторитетното си присъствие и с думите за благодарност към труда на педагозите превърнаха това събитие в истински празник на духовността в град Габрово, както и в един паметен ден на заслужената признателност и обич към сърцатия, възрожденски предан и всеотдаен труд на учителите на габровските деца и ученици.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово бр. 20 от 23 май 2022 г.
В търсене на решения за ефективна социална и професионална реализация на деца със СОП

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ), взе участие в провелата се на 17 май 2022 г. регионална конференция на тема: „Професионалното ориентиране и професионалното образование на учениците със специални образователни потребности – гаранция за качество на живот“. Тя бе организирана от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – Пловдив, с директор д-р Катя Стоилова и председател на Националната секция към СБУ „Центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“, и се проведе в Културен институт – Пловдив. В работата на форума се включиха председателят на Парламентарната комисия по образование и наука в 47. Народно събрание на Република България Ирена Анастасова, областният управител на област Пловдив Йордан Иванов, проф. д-р Владимира Ангелова, декан на Педагогическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. Дора Левтерова, директор на Университетския център за кариерно развитие при ПУ „Паисий Хилендарски“, Антоанета Пакова, началник на РУО – Пловдив, експерти от МОН, директори и учители от центровете за подкрепа на процеса на приобщаващо образование от страната, медии и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 23 май 2022 г.
XXV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – 2022 Г.
Достойно признание за българския учител

На 19 май 2022 г. в „София Хотел Балкан“ Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XXV Национален конкурс „Учител на годината“, в които бяха номинирани над 90 учители и директори в десет направления: Предучилищно възпитание и подготовка; Начално образование; Хуманитарно; Природо-математическо; Изкуства и спорт; Професионално образование; Директори и помощник-директори; Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници; Млади учители; Учители-наставници. Двадесет от номинираните съвременни будители бяха удостоени със званието „Учител на годината“, а останалите получиха специалната награда на председателя на СБУ.

УД бр. 20 от 23 май 2022 г.
24 МАЙ – ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ

До

Членовете на Изпълнителния комитет на СБУ,

Областните координатори на СБУ,

Председателите на синдикалните организации на СБУ,

Членовете на Синдиката на българските учители,

Приятелите и съмишлениците на СБУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя с Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът, който носи озарението и мъдростта на едно дело, което в хилядолетната ни история ни е давало сила и спасение, упование и национална идентичност. Празникът, който днес повече от всякога е символ на стремежа ни за по-добър и мирен свят, за напредък, за просперитет, за благополучие и благоденствие.

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ

- бр. 20 от 23 май 2022 г.
УСПЕШНИ ПАРТНЬОРСТВА В 10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ – ГР. СОФИЯ:

НЕЛИ ФИЛИПОВА, ДИРЕКТОР НА 10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ – ГР. СОФИЯ:

Успешно развиваме профилирано обучение и в последно време интересът към него се засилва

Доброто сътрудничество със синдикалната организация на СБУ в училището ни е резултат от всички политики на Синдиката в полза на образованието

БИСТРА КЕТЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СБУ В 10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ – ГР. СОФИЯ:

Всички постижения на СБУ са ключови за успеха на образованието и утвърждаването на авторитета на учителите

Интервюта на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 19 от 16 май 2022 г.
В гр. Благоевград се проведе XXIII издание на Националния ученически празник „За хляба наш...“ На 29 и 30 април 2022 г. етнографският комплекс „Вароша“ в гр. Благоевград бе огрян и от лъчите на любовта към нашата хлебородна земя, струяща от лицата на стотиците талантливи деца и ученици от цялата страна, участници в XXIII издание на Националния ученически празник „За хляба наш…“

Събитието бе организирано от Община Благоевград, Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, Регионално управление на образованието – Благоевград, и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград (ЦПЛР - ЦЛТРДБ).

Даниела БОГДАНОВА, председател на СО на СБУ към ЦПЛР - ЦЛТРДБ бр. 19 от 16 май 2022 г.
Средно училище „Васил Левски“, гр. Велинград – начало без край Преди едно столетие една съкровена мечта на населението от Чепинското корито става факт – отваря врати първото средно училище в района.

Мария ЧОРБАДЖИЕВА, председател на СО на СБУ и старши учител по български език и литература в СУ „Васил Левски“, гр. Велинград бр. 19 от 16 май 2022 г.
ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН:

Полагаме големи усилия за осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността на всяко дете

Приветствам усилията на СБУ и се радвам, че те се увенчават с успех, той отстоява правата и интересите на членовете си по отличен начин

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 19 от 16 май 2022 г.
Състоя се Шестата национална научнопрактическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ От 27 до 29 април 2022 г. в гр. Банско се състоя Шестата национална научнопрактическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“, посветена на интеркултурното образование. Тя бе в подкрепа на процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултикултурна среда.

Иницииран от Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката, научнопрактическият форум е насочен към надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти у нас за придобиване на нови компетентности за повече свобода в среда на мултикултурна, етническа и религиозна толерантност. Пълноценна социализация, равен достъп до качествено образование, съхраняване и развиване на културната идентичност и справяне с предизвикателствата на съвремието, традиции и иновации при придобиването на познания и умения в областта на интеркултурното образование в контекста на съвременните демократични общества бяха сред основните акценти на националната конференция.

Форумът бе открит на 27 април 2022 г. от д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители. Г-жа Такева посочи, че СБУ и МОН работят усилено за осигуряване на мотивираща и подкрепяща училищна среда.

Заприна ГЛУШКОВА, ст. учител в СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово бр. 19 от 16 май 2022 г.
КНСБ проведе Национална конференция „Работеща България за бъдещето на труда“ и очерта 30 мерки за устойчиво развитие Д.ик.н. Янка Такева посочи приоритетите на България в сферата на образованието, кореспондиращи с ЕССП

На 9 май 2022 г. в Хотел „Рамада“ – гр. София, се състоя Национална конференция „Работеща България за бъдещето на труда“, организирана от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), чийто основен член е Синдикатът на българските учители (СБУ) с председател д.ик.н. Янка Такева.

Форумът, който се проведе в навечерието на 9. Конгрес на КНСБ, обсъди задълбочено предизвикателствата пред страната ни, произтичащи от Зелената сделка, цифровия преход – дигитализацията и новите форми на заетост, Европейския стълб на социалните права (ЕССП) – като инструмент за социален напредък, преодоляването на бедността и социалното изключване. Във фокуса на конференцията бяха още редица актове, сред които Директивата за адекватни минимални заплати в ЕС и Директивата за равно и прозрачно заплащане между мъжете и жените, и др.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 19 от 16 май 2022 г.
ДЕВЕТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КНСБ: ГЛАСЪТ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ
Заедно за сигурно бъдеще – икономическо възстановяване, справедлив зелен и дигитален преход с качествени работни места и достойни заплати

Делегатите на състоялия се на 10 и 11 май 2022 г. Девети редовен конгрес на Конфедерацията на независимите синдикати в България преизбраха за президент на КНСБ д-р инж. Пламен Димитров. Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе избрана за заместник-председател на Централната контролна комисия (ЦКК). Избраните вицепрезиденти на КНСБ през новия мандат са: Даниела Алексиева-Стоянова, д-р Тодор Капитанов и Огнян Атанасов. За председател на ЦКК на КНСБ бе избран Пламен Нанков, новоизбрани зам.-председатели на Комисията са още: Райна Джагалова и Валентин Вълчев. Със статут на вицепрезидент като главен икономист на КНСБ бе избран директорът на Института за социални и синдикални изследвания гл. ас. д-р Любослав Костов.

Велина АНТОВА бр. 19 от 16 май 2022 г.
В бр. 18 от 9 май 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Номинираното от СБУ 15. СУ „Адам Мицкевич“ – гр. София, е сред носителите на националния приз на КНСБ „Прометея“ за 2022 г.

На 28 април 2022 г. в Централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България се състоя официалната церемония по връчването на националния приз „Прометея“ за 2022 г., чрез който КНСБ по традиция отличава работодателите, постигнали добри резултати за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Учредена преди 14 години по идея на проф. д-р Желязко Христов (1948 – 2010) за постижения в създаването на добри условия за безопасна и здравословна работна среда, наградата тази година бе връчена на 15. СУ „Адам Мицкевич“ – гр. София, номинирано от Синдиката на българските учители, Поделение „Малашевци“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и Центъра за спешна медицинска помощ – София.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование

На 3 май 2022 г., по настояване на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в хибридна форма – присъствено в Министерството на образованието и науката и онлайн, се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. В него участваха министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, главният секретар на МОН Албена Михайлова, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, директорът на Дирекция „Финанси“ към МОН Соня Кръстанова, Владимир Станчев, ръководител на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации.

Автор: УД

Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ

Състоя се семинарно обучение по Конвенция № 190 на МОТ за премахване на насилието и тормоза в областта на труда

Преодоляването на насилието от години е сред последователните приоритетни политики на Синдиката на българските учители. Благодарение на усилията на СБУ във времето бяха постигнати значителни стъпки в законодателството в тази насока. По идея на СБУ в системата на предучилищното и училищното образование се реализират редица инициативи в тази връзка, които дават своя резултат.

Тези дни СБУ отново постави темата за преодоляване на насилието във фокуса на вниманието на обществения ред и за надграждане на компетентностите на своя синдикален актив. На 26 и 27 април 2022 г. СБУ съвместно с център „Отворено образование“ проведе в к.к. „Боровец“ обучителен семинар по активната кампания на КНСБ за ратификация на Конвенция № 190 на Международната организация на труда (МОТ) за премахване на насилието и тормоза в областта на труда.

Автор: Велина АНТОВА

ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА НА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО 2022

Да защитим образованието при извънредни ситуации сега!

Интернационалът на образованието и СБУ призовават правителствата към решителни действия във връзка със справянето с кризи

От 25 до 29 април 2022 г. се състоя една от основните инициативи на Глобалната кампания за образование (GCE), а именно Глобалната седмица за действие за образование 2022 (Global Action Week for Education – GAWE 2022), която се организира от 2001 г. насам и има за цел да окаже натиск върху публичните власти да гарантират универсалното право на безплатно качествено обществено образование. Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, като най-големият синдикат в нашата страна и в качеството му на член на Интернационала на образованието (член-основател на GCE и представляващ над 32,5 милиона педагогически специалисти от 178 държави по света), също подкрепи глобалната проява.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ при придобито право на пенсия

Автор: Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ

ПРОФ. РУМЕН ВЪЛЧЕВ, ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪР „ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ“:

Измерител на прогреса на човечеството е да се опитаме да елиминираме насилието в отношенията си

Интервю на Велина АНТОВА

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково, навърши половин век и откри иновативен STEM център

На 21.04.2022 г. ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково, с директор Гергана Петрова отбеляза своя 50-годишен юбилей и 115 години от рождението на своя патрон – изтъкнатия български математик и стенограф академик Боян Петканчин. В рамките на тържествата се състоя и откриването на иновативния STEM център по софтуерни и хардуерни науки и 3D принт технологии на училището.

Автор: Диана ИВАНОВА, старши учител в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково, и кореспондент на УД за обл. Хасково

19. СУ „Елин Пелин“ – гр. София, отпразнува 90-годишнината си с вълнуващ концерт в НДК

Училище на миналото, училище на традиции и лични съдби, училище на бъдещето – свят на иновации, характери и успешни хора – тези думи олицетворяват напълно 19. Средно училище „Елин Пелин“ – гр. София, с директор Клара Арабаджиева, което на 18 април 2022 г. отпразнува своята 90-годишнина с впечатляващ празничен концерт в Зала 1 на Националния дворец на културата в столицата.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

В ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново, вече е част от STEM общността

С пъстра и емоционална програма бе открит новият STEM център в ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново, а директорът Владимир Николов посрещна гостите на церемонията с думите: „Ние сме училището на сбъднатите мечти!“

Автор: Руска ХРИСТОВА, председател на СО на СБУ в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново

Столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ чества патронния си празник

Екипът и възпитаниците на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ с директор Асен Александров пазят грижовно и развиват завещаните ценности на своя патрон – вечната и свята, неповторима българска поетеса Елисавета Багряна. Следват достойно духовната сила и творческия й дух. Доказаха го за пореден път на състоялия се на 28 април 2022 г. патронен празник.

Автор: Велина АНТОВА

Само ако помним, ще успяваме!

Документален филм на КНСБ разказва за историята на синдикалното движение в България и за огромния принос на СБУ в развитието на националния синдикализъм

По повод Деня на труда и международната работническа солидарност – 1 май, Конфедерацията на независимите синдикати в България, чийто основен член е Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, представи документалния филм „История на синдикалното движение в България“.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ОГНЯН АТАНАСОВ, НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАР НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, И ЕКОЛОГИЯ:

Последните две години работата от разстояние ни изправи пред нови рискове и нови предизвикателства за здравето на учителите

Постиженията на СБУ по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия за системата на предучилищното и училищното образование в условията на пандемията от COVID-19 са неоспорими

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

Дейности по Национална програма „Иновации в действие“ в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Ботевград

В рамките на два дни, 12 и 13 април, 2022 г. в Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Ботевград, се реализираха дейности по Националната програма „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката, с партньори Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“ – гр. Самоков, Основно училище „Христо Смирненски“ – гр. Момин проход, и Основно училище „Отец Паисий“ – с. Петърч.

Екип на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Ботевград

УД бр. 18 от 9 май 2022 г.
В брой 17 на в. Учителско дело, четете: ТОРСТЕН ГАЙСЛЕР, РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРО НА ФОНДАЦИЯ „КОНРАД АДЕНАУЕР“ – СОФИЯ:

Сътрудничеството ни със СБУ е в дух на доверие и единомислие

И ние ще продължим да работим заедно в интерес на образованието и заетите в него с фокус върху бъдещето

- Г-н Гайслер, как оценявате резултатите от провелата се съвместна конференция на СБУ и Фондация „Конрад Аденауер“ на тема: „Взаимодействието и сътрудничеството между средното и висшето образование – фактор за ефективна и пълноценна подготовка на педагогическите кадри“?

- Сътрудничеството между училищата и висшите учебни заведения в бъдеще ще играе все по-голяма роля, затова беше добро решение, че СБУ и Фондация „Конрад Аденауер“ проведоха точно сега конференция на тази тема. Предимствата на интензивното сътрудничество между училищата и университетите са от изключително значение, защото учениците могат да се подготвят много по-отрано за предизвикателствата, пред които ще се изправят в университетите, и ще им бъде по-лесно да изберат правилната университетска дисциплина.

Интервю на в. „Учителско дело“

Лазарки от 50. ОУ „Васил Левски“ – гр. София, благословиха

Централата на СБУ

По стар български обичай на големия великденски празник – Лазаровден, предхождащ възкресението на Сина Божи Иисус Христос, Централата на Синдиката на българските учители бе навестена от лазарки от 50. Основно училище „Васил Левски“, намиращо се в кв. „Драгалевци“ в столицата.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева посрещна лазарките, придружени от директора на училището Валентина Макавеева и зам-директора Лилия Ботева-Каракулева, и ги дарува за здраве, както повелява традицията. Спазвайки ритуала, пременени в традиционни носии, талантливите Кристина Любенова и Никола Станоев от 3. б клас, нагиздени с венчета от цветя, изпълниха песни и наричания за този красив пролетен празник. С ведри лица и усмивки те благословиха г-жа Такева и екипа на Централата на СБУ за здраве, щастие, берекет и една успешна, ползотворна и мирна година.

УД

Втора национална конференция на ВУЗФ и СБУ обсъди повишаването на квалификацията на учителите

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство със Синдиката на българските учители проведоха Втора национална научно-приложна конференция на тема: „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“. Значимото събитие бе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ), и се проведе на 19 април 2022 г. в сградата на ВУЗФ в гр. София.

Националният форум бе открит от д.ик.н. Янка Такева и от проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, а приветствие отправи Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката. В събитието се включиха над 100 участници, сред които Полина Фетфова, началник на Отдел „Квалификация и кариерно развитие“ към МОН; Росица Иванова, началник на Регионално управление на образованието (РУО) – София-област; Виолетка Петкова, гл. експерт „Организационно направление“ в Централата на СБУ, експерти от РУО – София-град, директори на училища и учители от цялата страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието от академичните и научните среди и бизнеса.

Десислава ВАСИЛЕВА

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Изплащане на възнаграждение за служителите, осъществяващи тестване на учениците за COVID-19

Работя като учител в горен курс. От началото на м. януари до края на м. март 2022 г. извършвахме тестване на учениците, но не получихме допълнително трудово възнаграждение за това. Имаме ли право на такова ДТВ?

През месец ноември 2021 г. с подписания Анекс Д01-247/11.11.2021 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование се договори изплащането на възнаграждение за служителите, осъществяващи тестване на учениците за COVID-19. В новата алинея 17 към чл. 33 от КТД се записа: „педагогическият специалист или служителят от непедагогическия персонал в училище, извършващ бързи антигенни тествания в една паралелка от начален етап два пъти седмично до 31.12.2021 г., получава допълнително трудово възнаграждение по 100 лева за месеците ноември и декември 2021 г.“

Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ

ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ

Честит празник, братя и сестри!

Честит 1 май – Ден на труда и международната работническа солидарност!

Международният ден на труда е сред онези паметни дати, които ни карат да обърнем поглед назад към извървения път за по-добър свят, но и да погледнем към настоящето и бъдещето – с всички трудности и предизвикателства, които стоят пред нас и пред делото, на което сме се посветили.

Историята на празника се свързва с работническото движение през XIX век и работническите протести за зачитане на елементарните социални права. Началото се поставя в Чикаго на 1 май 1886 г., когато се провежда мащабна национална стачка с участие на над 300 000 работници от цялата страна с искане за въвеждане на официален 8-часов работен ден.

Пламен ДИМИТРОВ,

президент на КНСБ

ПЕТЯ МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ „МЛАД УЧИТЕЛ“ НА СБУ – ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД:

Имам щастието да работя това, което смятам за свое призвание, и се надявам, че все повече млади хора ще тръгнат по този път

- Г-жо Михайлова, Вие сте председател на новосформирания клуб „Млад учител“ на СБУ в община Благоевград. Бихте ли се представили за читателите на в. „Учителско дело“?

- Казвам се Петя Михайлова, на 32 години, родена съм в град Гоце Делчев. От 4 години работя като учител по български език и литература в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград. През 2020 г. получих почетно отличие „Неофит Рилски“ и специална награда на председателя на СБУ в XXIII Национален конкурс „Учител на годината“, категория „Млад учител“. През свободното си време се занимавам със създаване на онлайн уроци и образователни игри.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Ефективни партньорства за качествено образование

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина

„Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч, уверено върви към успеха

Националната професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч, е най-старото ветеринарно училище в България, което приема ученици от 15 области на страната.

Уверени в своя потенциал, не се спряхме пред предизвикателствата на времето, а решихме да ги използваме като нови възможности за надграждане на постигнатото през изминалите години. Пандемията от COVID-19 и невъзможността за жив контакт ни провокира да направим рекламна кампания в социалните медии. Избрахме личности – уверени, усмихнати, с професионално представяне в рубрика. Инвестирахме във фотосесии на наши събития – цветни и позитивни… Организирахме дискусии и публикувахме статии, които бяха забавни и мотивиращи, и така спечелихме още повече последователи.

Габриела ГЕОРГИЕВА,

директор на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч

АВСТРИЙСКИ ПРОЕКТ „ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ“

Ученето чрез работа – шанс за успех във всяко професионално направление

За много от професиите все още в България има много погрешна и остаряла представа относно условията на труд и възможностите за кариерно развитие и възнаграждение.

Стопанска камара Австрия/AdvantageAustria се опитва да промени тези възприятията в страната чрез своя проект „Дуално обучение в България“, който стартира през 2014 г. Това става възможно благодарение на политиките на българското правителство и на министерството на образованието и науката и приемането на Наредба № 1 от 2015 г., в която се уреждат реда и условията за обучение чрез работа (дуална система).

София ДАМЯНОВА,

мениджър проект „Дуално обучение в България“

Модерен кабинет по технологии и предприемачество бе открит

в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря

С откриването на нов и модерен кабинет по технологии и предприемачество ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, отбеляза своята 139-годишнина от създаването си.

Началото е поставено през далечната 1882 г., когато в китното село Сотиря все още няма училище и децата на по-заможните жители имат възможността да ходят в града, но не и децата на останалите. Затова будните и богати сотирци решават в частна къща да направят училище и започват да събират средства за начинанието. Така в малкото селце, сгушено в полите на Стара планина, на десет километра от град Сливен, отваря врати начално училище. Първата учебна година е 1882/1883. До 2009 г. в него се обучават деца от първи до четвърти клас, а от 1 юни 2009 г. училището е преобразувано в основно. Вече 139 години ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ обучава децата от селото!

Людмила ЙОРГОВА и

Бисерка ДИМИТРОВА,

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря

Да бъдем разумни на пътя, за да има повече детски усмивки!

В навечерието на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово, столичната 141. ДГ „Славейкова поляна“, бе домакин на детски Великденски празник по пътна безопасност с участието не само на възпитаниците на градината с директор Бойка Стефанова, но и на учениците от столичното 54. СУ „Свети Иван Рилски“, район „Надежда“, с директор Соня Василева.

Учебната площадка по безопасност на движението и приложно колоездене, изградена с помощта на Съвета по безопасност на движението на децата в София при Столична община в двора на образователната институция, бе мястото, където се проведоха състезанията между възпитаниците на детската градина и учениците от столичното училище.

Ивайла ВАСИЛЕВА

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ:

Свищов винаги е бил олицетворение на стремежа за духовен, културен и просветен напредък на българите, традициите ни задължават да поставяме като водещ приоритет образованието

Партньорството със Синдиката на българските учители винаги е било пример за ползотворност, взаимно уважение и ефективност

- Д-р Генчев, като кмет на общината Вие изпълнявате своя втори мандат. Споделете повече за успехите в сферата на образованието и предизвикателствата, с които се налага да се справяте.

- В исторически аспект Свищов винаги е бил олицетворение на стремежа за духовен, културен и просветен напредък на българите. Именно тук се полагат основите на първите в страната културни и образователни институции. Тази година отбелязваме 140 години от създаването на първата българска детска градина, основана от Никола Живков в нашия град.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

Състоя се учредителното събрание на Националната асоциация на преподавателите по икономика

На 19 април 2022 г. в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в гр. София се състоя учредително събрание на Националната асоциация на преподавателите по икономика. Инициативата за учредяване на Национална асоциация на преподавателите по икономика е на ВУЗФ и Синдиката на българските учители (СБУ).

На събитието присъстваха д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ, експерти от Централата на СБУ и ВУЗФ, преподаватели по икономика в средните училища, професионалните гимназии и висшите учебни заведения от цялата страна.

Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 17 от 2 май 2022 г.
В бр. 16 от 25 април 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете:
ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

Нека радостта, която Възкресението на Спасителя ни носи, да бъде винаги с нас и тази радост бъде пълна!

Автор ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И

МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ и

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СВ. СИНОД

Успешно бе реализиран значимият национален проект

„НЕ на кибернасилието срещу жени и деца“

Председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) д.ик.н. Янка Такева взе участие в заключителната конференция в изпълнение на мащабния национален проект „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца“. Конференцията се проведе на 15 април 2022 г. и отчете постигнатите резултати на инициирания от международната организация „Зонта Интернешънъл“ със Зонта клубовете на „Ареа 05“, „Дистрикт 30“ в България, Румъния и Република Северна Македония с директор Бистра Илиева и реализиран в партньорство с МВР – ГДБОП, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), СБУ, Министерството на образованието и науката (МОН) и РУО в страната, Центъра за безопасен интернет, UNICEF България, Българския младежки Червен кръст, Сороптимист Интернешънъл съюз България, Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация „Дарби“, общински администрации, неправителствени организации и др.

Тържествено награждаване на най-активните партньори, обучители и доброволци в реализирането на проекта постави финал на значимия форум. Сертификат за признателност получи Синдикатът на българските учители, а грамоти и награди за активно участие: Ренета Колева, областен координатор на СБУ за област Габрово, Мария Попова – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово, д-р Илинка Патъркова, член на НСК на СБУ, секретар в ОбКС на СБУ – Ихтиман и др.

Автор Ивайла ВАСИЛЕВА

Празникът на празниците в СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, град Пловдив

Съвременните деца твърде рано си изграждат жизнена позиция по отношение на хората и света, развиват важни компетентности и умения, а това от своя страна води до промяна на тяхното поведение сред близките им хора и в кръга на приятели и съученици. Децата в XXI век са по-зрели от връстниците си от предишните поколения. По-ранното физиологично и психично съзряване оставя траен отпечатък върху целия вътрешен свят на днешното дете, върху неговите стремежи, преживявания и намира израз в поведението му. Психичните изменения, които настъпват при учениците, зависят от личностовите особености на всяко конкретно дете и от спецификата на неговото най-близко обкръжение.

Използването на разнообразни формати, стратегии и инструменти от области, близки до интересите на съвременните ученици, насърчава развитието на многобройни практики, създадени, за да превърнат училището в привлекателно и желано място. За съвременните ученици е от изключително значение участието, включването в разнообразни дейности, динамиката на училищното ежедневие. Те имат нужда да усетят, да преживеят, да видят и да докоснат образователния процес. Имат нужда от учене, което протича на фона на дейности, изискващи правене, дискутиране, преживяване, от различни форми на активност. На тази основа работят и формираните групи по извънкласна дейност Религия-Православие в СУ „Свети Константин-Кирил Философ“ град Пловдив. Освен теоретични знания, запознаване с традициите и обичаите за всички празници, учениците изпълняват и много практически дейности, с които допълват своята информация.

Автор Десислава КРЪСТЕВА, старши учител – начален етап, в СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив

Възкресение Христово е…

„... Благодаря ти, Боже, за това, което стори

с нашите сърца! Благодаря, че ни прощаваш!

Благодаря! Христос Възкресе!“

Аделина – IV б клас

Възкресение Христово е празник на прошката, спасението и радостта. Велик е този празник, който носи вечната духовна пролет в живота. В забързаното и напрегнато ежедневие Възкресение Христово е лъч светлина, чрез която откриваме слабостите, греховете си и добрите дела на хората около нас. Топлината му сгрява душите и сякаш всички ние, малки и големи, усещаме Бащината прегръдка.

А децата са си деца – весели, забавни, любознателни, но все по-често заровени в таблети, телефони, на един клик разстояние от всякаква информация; трудно намиращи желание и удоволствие в игрите на двора или парка, в пясъчника и локвите; заобиколени с всевъзможни анимационни чудовища – крещящи, виещи и бълващи злоба, омраза и желание за отмъщение... И точно тези деца успяват и да се смирят, да обръщат поглед, пълен с нежност и любов към иконите, високо и ясно да произнасят „Отче наш…“, „Вярвам в един Бог…“.

Такива са децата от четвърти клас на ОУ „Христо Никифоров“ – гр. Ловеч, изучаващи Религия като допълнителна подготовка.

През тази учебна година учениците са разпределени в четири екипа. Правилата за работа в екипите открихме в Притчите на Христос. Всеки положи нужното усилие за самоконтрол при спазването им. Може да се похвалим с отлични резултати в обучението и дисциплината в час е без забележки. Носейки отговорност за себе си и за другите, всеки иска да покаже все повече успехи и така всеки екип има добри гости – любовта, смирението, търпението, радостта.

Автор Поляна ПЕТРОВА, старши учител - начален етап в ОУ „Христо Никифоров“ , гр. Ловеч

ХРИСТО ХРИСТОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:

Политиката ни е изцяло насочена към хората, израстването и развитието на децата и младежите

Сред постиженията на СБУ са въвеждането на задължителната предучилищна подготовка на децата от 4-годишна възраст в детските градини, повишаването на заплатите и мотивацията на учителите, подобряването на престижа на професията им

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 16 от 25 април 2022 г.
В бр. 15 от 18 април 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете:
22 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Учителите имат решаваща роля за реализирането на качествено образование за изменението на климата и опазване на околната среда

Вече 32 години СБУ реализира устойчиви политики за екологично образование и възпитание

От създаването си преди 32 години Синдикатът на българските учители отстоява критичната важност на изграждането на екологично образование и възпитание, устойчиви знания за изменението на климата и за опазването на околната среда в перспективата на бъдещето на всички нас и на нашата планета. Както всяка година и през 2022 г. СБУ, начело с председателя д.ик.н. Янка Такева, подкрепя Деня на Земята, преминаващ под мотото „Инвестирайте в планетата!“.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Социален диалог и климатично образование за справедлив преход

По време на 66-ата сесия на Комисията на Организацията на обединените нации (ООН) за положението на жените Сюзан Хопгуд, президентът на Интернационала на образованието (ИО), чийто член е и Синдикатът на българските учители, говори от името на глобалната синдикална общност от над 32 милиона педагогически специалисти и представители на непедагогическия персонал в 178 държави по света, преобладаващата част от които са жени. В своето изказване тя подчерта ключови политики на СБУ, поставяйки на фокус темите за социалния диалог, климатичното образование, положението на жените, трудовите и социалните им права, необходимостта от спешни мерки и ратифицирането на международни документи от значение за решаването на наболелите проблеми в сферата на труда.

Припомняме, че СБУ, Комисията за равнопоставеността, семейството, цените и децата (КРСЖД) при Конфедерацията на независимите синдикати в България, Сдружението „Обществен женски парламент – 21. век“ (ОЖП) към КНСБ, на които е председател д.ик.н. Янка Такева, от години целенасочено работят за създаването на адекватни политики и мерки за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете на работното място и във всички останали сфери на обществения живот.

Автор: УД

IN MEMORIAM

Напусна ни

ПЕНЧО ТОКМАКЧИЕВ

дългогодишен синдикален лидер и председател

на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ

Загубихме прекрасен човек и приятел, отдаден синдикалист и професионалист, милеещ за хората и тяхното добруване.

Поклон пред светлата му памет!

Ръководството и ИК на СБУ

Допълнителни 177 053 лв. осигурява ММС за държавните спортни училища

Проектите на държавните спортни училища по Програма „Подпомагане на учебно-тренировъчната дейност и дейността на центровете за подготовка на резерв за спорта за високи постижения от изявени ученици в държавните спортни училища – 2022“ получиха одобрението на министъра на младежта и спорта Радостин Василев.

Автор: УД

170 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изкуствен интелект

Синдикатът на българските учители от години поставя темата за необходимостта от съвременни технологии изкуствен интелект за развитието на възможностите за използването на компютърните науки в обучението на студентите и в устойчива изследователска дейност и стимулиране за професиите на бъдещето. Той приветства реализирания с помощта на усилията и приемствеността на две редовни и две служебни правителства проект за първия по рода си в Източна Европа Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT, който бе официално открит на 11.04.2022 г.

Автор: УД

КНСБ с форум, посветен на необходимостта от ратифициране на Конвенция № 154 на МОТ за насърчаване на колективното трудово договаряне

На 6 април 2022 г. Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в партньорство с Фондация „Фридрих Еберт“ проведе в хибридна форма конференция, посветена на необходимостта от ратифициране на Конвенция № 154 на МОТ за насърчаване на колективното трудово договаряне.

Автор: Велина АНТОВА

Празник на детската книга в ДГ „Мирослава“ – гр. Пловдив

В изпълнение на приоритетите в дейността на детската градина за повишаване на грамотността у децата и формиране на положителна нагласа към четенето и мотивацията за учене, се проведе традиционният за детската градина „Празник на книгата“.

Автор: Надежда СТАМОВА, учител в ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив

ПРОФ. Д-Р ЯНКА ТОЦЕВА, УПРАВИТЕЛ НА „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ ООД И ПРЕПОДАВАТЕЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ:

В партньорство със СБУ подготвяме провеждането на четвъртата научнопрактическа конференция с акцент – педагогическата комуникация в условията на криза

Традиционният форум е добър пример за ефективно сътрудничество между академичната общност и българските учители

Интервю на Велина АНТОВА

Един от най-големите STEM центрове в страната бе открит в СУ „Л. Каравелов“ в Добрич

На 25 март 2022 г. бе открит модерен STEM център в Средно училище „Любен Каравелов“ – гр. Добрич. Иновативният проект е на стойност 277 778 лв., от които 250 000 лв. са предоставени от Министерството на образованието и науката по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Децата от ДГ „Малина“ – гр. Берковица, засадиха бъдеще

Малчуганите от ДГ „Малина“ – гр. Берковица, с много вълнение се включиха в инициативата на Община Берковица за засаждане на дръвчета по повод Седмицата на гората

Автор: УД

ДАНИЕЛА АЛЕКСИЕВА-СТОЯНОВА, НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАР НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, КООРДИНАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ:

Синдикатът на българските учители има ключова роля за реализацията на Националната кампания „Моето първо работно място“

През настоящата учебна година около 2200 учители са обучени по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“; общ стремеж е също да улесним прехода на зрелостниците от училище към пазара на труда

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

Детска градина „Шареният замък“ бе официално открита в гр. Велико Търново

Прекрасният християнски празник Благовещение, чрез който ни се даряват мъдрост, живот и добротворство, възвести дълго чаканата от великотърновци блага вест за ново детско заведение. На 25 март 2022 г. за първи път след 40 години в гр. Велико Търново тържествено бе открита новоизградената детска градина „Шареният замък“.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ – гр. София, отбеляза 130 години от рождението на своя патрон

През 2022 г. се навършват 130 години от рождението на бележития български военен, дипломат, спортист и символ на олимпийския дух – ген. Владимир Стойчев, роден на 7 април 1892 г. По този повод на 31 март т.г. по традиция, за да почетат делото и спортните успехи на своя патрон, представителна група на Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ – гр. София – директорът Стефан Стефанов, учители, треньори и ученици, съвместно със Съюза на ветераните на войните в България, поднесоха венци и цветя пред неговия бюст-паметник, намиращ се пред сградата на Министерството на младежта и спорта.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

50 години чества 108. СУ „Никола Беловеждов“ – гр. София

Половин век – много или малко е това? За човека е възраст, свързана с мъдростта и опита, натрупани през годините. Училището е като жив организъм. С натрупаните знания и умения учениците минават като по мост от детството към зрелостта. Мост, в който се преплитат точността на науката и вълшебството на детското въображение.

Автор: Аурета ВАСИЛЕВА, старши учител в 108. СУ „Никола Беловеждов“ – гр. София

ПРОФ. Д.П.Н. РУМЯНА ТАНКОВА,

ЗАМ.-РЕКТОР НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ПУ)

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“:

Успехът на една образователна система зависи както от синхрона на институционално ниво, така и от усилията на регионалните структури да осигуряват и поддържат взаимодействие и приемственост

между средното и висшето образование

Българското образование винаги е следвало промените

в нагласите и стереотипите на обучаваните ученици и студенти

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

В бр. 3 от 24 януари 2022 г. на вестник „Учителско дело“ (стр. 6, 7) е публикуван статутът на XXX Национален ученически конкурс на НК „Родолюбие“ под надслов: „Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите.“ – 150 години от рождението на Гоце Делчев, български революционер, идеолог на Македоно-одринското революционно движение, както и всичко, свързано с конкурса за учители: „Мисия учител“.

Автор: УД

УД бр. 15 от 18 април 2022 г.
В брой 14 на в. „Учителско дело“, четете: ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

Посветени на работата си, учителите дават не само знания и умения, но и мотивират младите хора да бъдат смели в доброто, което променя света

Поддържането на конструктивен социален диалог със СБУ

е ключов фактор за развитие на столичното образование

- Г-жо Фандъкова, бихте ли очертали основните приоритети на Столична община в сектор „Образование“ за 2022 г.?

- Образованието е постоянен приоритет в работата ми. В София живеят и идват най-много млади семейства, които отглеждат тук децата си, и моята цел винаги е била да работя за качественото образование, защото това е истинският двигател на развитие. Доброто образование е ключ за интелигентност и добра основа за подготовка на кадри в различни области. За постигането на качествено образование е изключително важна компетентността на учителите. Най-важната политическа подкрепа е да се защити пред държавата увеличението на заплатите през последните пет години.

Въпреки кризата – здравна и социална, в изминалите две години продължихме инвестициите в детски градини и училища.

Интервю на в. „Учителско дело“

АНЕКС №ДО1-44/04.04.2022 Г.

към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование ДО1-197 от 17.08.2020 Г.

Днес 31.03.2022 г., в съответствие с чл. 56 от Кодекса на труда между:

Министерството на образованието и науката, представлявано от акад. Николай Денков – министър на образованието и науката, наричано по-нататък „МИНИСТЕРСТВО“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), представляван от Диян Стаматов – председател, Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), представлявано от Асен Александров – председател, наричани по нататък „РАБОТОДАТЕЛИТЕ“, и

Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от д.ик.н. Янка Такева – председател, Синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“, представляван от д-р Юлиян Петров – председател, Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от Аспарух Томов – председател, наричани по-нататък „СИНДИКАТИ“, се сключи настоящият анекс.

Клуб „Млад учител“ на СБУ – Ловеч, отбеляза 32 години от създаването на Синдиката

На 30 март 2022 г. в гр. Ловеч се проведе първото присъствено събрание на клуб „Млад учител“ на СБУ – Ловеч, от началото на пандемията от COVID-19. То бе изпълнено с тържественост, посветено на 32 години от създаването на Синдиката на българските учители, и припомни радостта от възможността да бъдем отново заедно.

В залата се събраха млади преподаватели от детски градини и училища в общината. Присъстваха и председателите на синдикалните организации. Беше изключително приятно да се съберат старши и главни учители с техните бивши ученици, а сега колеги – млади учители.

Председателят на ОбКС на СБУ – Ловеч, Румяна Големанска приветства всички педагогически специалисти, за които по повод празничната годишнина на Синдиката бяха подготвени специални сувенири с логото на СБУ.

Румяна ГОЛЕМАНСКА,

председател на ОбКС на СБУ – Ловеч

Община Бургас насърчава ранното чуждоезиково обучение

Петстотин и седемдесет ученици от 21 бургаски училища се записаха за участие във второто издание на общинското състезание по английски език за втори клас „We love English“. Първото му издание се проведе преди началото на пандемията точно преди две години и премина изключително успешно, а в него тогава взеха участие петстотин ученици от 28 бургаски училища. Тази година Община Бургас възобнови ценната инициатива, която не цели да проверява знанията по английски език на учениците от изучения материал в училище, а да популяризира ранното чуждоезиково обучение в предучилищна и начална училищна възраст и да мотивира учениците от начален етап да усъвършенстват своите познания по английски език.

УД

В ПГХТТ – гр. Пловдив, бе открит STEM център „Лемнискàта“

В Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ) – гр. Пловдив, се обучават 780 ученици в 5 специалности, свързани с хранително-вкусовата промишленост, а всички педагогически специалисти и представители на непедагогическия персонал на училището са членове на Синдиката на българските учители.

Обучението по специалностите в ПГХТТ – гр. Пловдив, е съобразено с европейските изисквания поради интеграционните връзки със страните от ЕС и ежегодния ситуационен анализ. Според Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) бизнесът може да осъществява по-интензивна дигитална интеграция, ако назначава кадри, обучени да използват съответните технологии. Усвояването на облачните технологии е един от признаците за интегриране на дигиталните технологии в икономиката и професионалното училище е част от този процес. Внедряването на Google Workspace за образованието и модела 1:1 (един ученик – едно устройство) дава възможност на учениците да бъдат отлично подготвени за сферата на бизнеса, за която се обучават, и да се превърнат в безценни кадри на пазара на труда. В момента 7 паралелки в училището се обучават по този модел.

Д-р Любка СЛАВОВА,

заместник-директор на ПГХТТ, гр. Пловдив

Още едно училище се присъедини към голямата

училищна STEM общност у нас

Открит бе STEM център в Професионалната гимназия

по механизация на селското стопанство (ПГ по МСС)

„Пейо к. Яворов“, гр. Гоце Делчев

На празника Благовещение, в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство (ПГ по МСС) „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев, отвори врати високотехнологичен STEM център, в който наука, математика, инженерство и технологии си дават среща, за да научат учениците да бъдат креативни в работата, критични в мисленето, иновативни в подходите си и предлагането на практически решения в образователния процес. По повод откриването на иновативния център бе изпратен и прочетен поздравителен адрес от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева до директора на образователната институция г-н Ангел Живков, дългогодишен социален партньор на Синдиката на българските учители.

Петрана ЛЕВАКОВА,

председател на ОбКС на СБУ – Гоце Делчев

Съвместен международен проект обединява

пет европейски училища

Много вълнения, незабравими емоции и възможност да се потопиш в цивилизацията на португалския народ, достигайки до най-югозападната точка на континента Европа град Olhao. Тази възможност ни даде работата по проект „Nature, traditions and identity in youth’visions“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, „Училищно образование“ (KA229). В него участваме 5 училища – от България СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог, и партниращи образователни институции от Полша, Португалия, Турция и Естония. Представителите на съответните училища споделят своите традиции и обичаи, природни забележителности и национална идентичност и обменят идеи за бъдещето на младите хора като глобални граждани на света.

Росица ТУМБЕВА,

председател на ОбКС на СБУ – Разлог

СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Болярово, отпразнува своята 170-годишнина

В началото на ХIХ век в много градове на България се откриват елински училища. Такова училище е открито и в с. Пашакьой (днешния град Болярово, обл. Ямбол) около 1840 г. Обучението се води на гръцки език. През 1850 г. е построено малко училище, което се посещава от 27 ученици. По настояване на будни и родолюбиви пашакьойци от 1852 г. в гръцкото училище започва преподаването на български език. Годината 1852 се смята за начало на българското училище в Болярово.

През 1933 г. село Пашакьой е преименувано в Болярово. На 31 март 1935 г. учителският съвет на двете училища – началното и прогимназията – определят училището да носи името на д-р Петър Берон – първия български енциклопедист. Същата година училището става средищен център за околните села. През учебната 1960 – 1961 г. се разкрива обучение до VIII клас. За учениците от съседните села е открито общежитие. На 3 май 1957 г. започва строежът на новата училищна сграда, която е завършена на 1 февруари 1961 г.

Екип на СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Болярово, обл. Ямбол

Да засадиш дърво!

Ежегодно отбелязвана, Седмицата на гората през 2022 г. се проведе от 4. до 10. април и даде възможност на много институции и различни обществени групи, включително и на представителите на стотици училища и детски градини да се включат в различни кампании и инициативи. Формирането на екологична култура, възпитание и нагласи още от най-ранна детска възраст е основен начин за ангажираност и отговорност на младите хора към проблемите на околната среда и тяхното решаване.

За пореден път и възпитаниците на столичното 48.ОУ „Йосиф Ковачев“, отбелязаха Седмицата на гората, като взеха участие в конкурс за рисунка „Сезоните на гората“, организиран от списание „Гора“. В него се включиха ученици от пети до седми клас под ръководството на г-жа Надежда Тасева.

Пепа ЦЕКОВА,

48.ОУ „Йосиф Ковачев“, гр. София

ВИКТОР КРЪСТЕВ, ДИРЕКТОР НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. ВРАЦА:

Цели на всеки успешен директор трябва да бъдат постоянната мотивация на екипа за непрекъсната квалификация и приемственост

Успешното сътрудничество със СБУ винаги е било в подкрепа на постигнатите успехи в работата ми

- Г-н Кръстев, СУ „Христо Ботев“ – гр. Враца, е най-старото светско училище в Северозападна България, което през 2022 г. става на цели два века. Вие сте посветили повече от 30 десетилетия именно на него и сте сочен за един от бележитите българи на съвременна България. Какво означава този храм на познанието за Вас и каква емоция извиква неговата емблематична годишнина и пътят, извървян до днес?

- Наследник на Възнесенското училище, открито през 1822 г., Средно училище „Христо Ботев“ – Враца, е носител на ордените „Народна Република България“ – II степен, и „Св. св. Кирил и Методий“ – I степен, както и на първия „Почетен знак на град Враца“ и Голямата награда за образование на град Враца. През 1971 г. от училището се отделят паралелки за обособяване на Френската и Математическата гимназии като самостоятелни в града.

2022 година е бележита в двувековната история на училището ни. Предстои отбелязване на три емблематични годишнини: 200 години от създаването на Първото светско училище в гр. Враца, 175 години от преобразуването му в класно училище и 115 години от обявяване на Врачанската пълна окръжна мъжка гимназия. Да бъда директор на училище с двувековна история е не само предизвикателство, но и голяма чест и отговорност.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

КНСБ оцени 100-те дни на правителството

Постиженията и политиките на СБУ са сред положителните моменти в представената позиция

На 1 април 2022 г. Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) организира пресконференция, на която представи своята оценка на 100-те дни на управлението на кабинета „Петков“. По време на събитието президентът на Конфедерацията д-р инж. Пламен Димитров и главният икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания д-р Любослав Костов обсъдиха позицията на КНСБ, свързана с важните за синдикатите направления и сектори, която е одобрена от Изпълнителния комитет (ИК) на 29 март и от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, като член на ИК.

Десислава ВАСИЛЕВА

МОН ще стартира единна електронна образователна платформа

Достъп до безплатна единна електронна образователна платформа ще имат учениците, учителите и родителите в началото на следващата учебна година. Тя ще бъде инсталирана върху облачната среда на Министерството на образованието и науката (МОН), а достъпът до нея ще бъде с електронните профили в edu.mon.

Платформата ще се състои от пет отделни модула, обединени в обща рамка. Потребителският интерфейс за работа ще бъде еднакъв за всички, независимо от използваната от училището платформа за дистанционно обучение. Съдържанието ще бъде филтрирано и поднесено на учениците съобразно тяхната учебна програма.

УД

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС):

В сектор „Образование“ има необходимост от свързващо звено, каквото е Синдикатът на българските учители

- Проф. Димитров, Вие участвахте в организираната от СБУ национална конференция „Взаимодействието и сътрудничеството между средното и висшето образование – фактор за ефективна и пълноценна подготовка на педагогическите специалисти“. Какви са Вашите впечатления и каква е оценката Ви за нейното реализиране?

- Моите впечатления са изключително добри, защото конференцията бе много професионално организирана и много добре посетена. Ако съдим по интереса към нея, трябва да отбележа, че в нея се включиха над 10 ректори на висши училища, присъстваха министърът на образованието и науката – акад. Николай Денков, и зам.-министърът на образованието и науката – Мария Гайдарова, десетки директори и учители на образователни институции. Проведоха се изключително ползотворни дискусии не само по време конференцията, но и в неформална среда – по време на регистрацията. Конференцията доказа, че в сектор „Образование“ има необходимост от свързващо звено, каквото е СБУ, и най-вече личното участие и принос на г-жа Такева, председател на СБУ, за осъществяване на връзката между средното и висшето образование и нейното надграждане. И няма как да не съществува такава връзка, защото ние, представителите на висшите училища, не можем да бъдем изолирани. Всички млади хора, които идват при нас, идват от средното образование, а за нас е важно взаимно да се опознаваме, да знаем какви са потребностите им и как може да се улесни тази връзка и за в бъдеще.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, участва в VIII национална среща

на експертите по образоване в общините

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, участва в VIII национална среща на експертите по образоване в общините, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Събитието се проведе на 31 март и 1 април 2022 г. в гр. Варна и събра в хибриден формат над 100 представители на местното самоуправление. Основните разисквани теми бяха националните програми за развитие на образованието за 2022 г., приоритетите в сферата на предучилищното и училищното образование и финансирането на сектора.

Участие в отделните сесии на срещата взеха още: акад. Николай Денков, министър на образованието и науката; Ваня Стойнева, заместник-министър на образованието и науката; Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево и член на УС на НСОРБ; Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ, и Лилия Христова, председател на Комисията на НСОРБ по образованието, младежта и спорта, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна, експерти от МОН и др.

УД

УД бр. 14 от 11 април 2022 г.
В бр. 13 от 4 април 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: ПОСЛАНИЕТО НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ:

Образованието е най-здравият и сигурен мост към нов хармоничен свят

Синдикатът на българските учители винаги е отстоявал чрез политиките си идеята, че образованието е най-здравият и сигурен мост към нов хармоничен свят. Особено днес, на фона на случващото се в света в глобален аспект, отдавна отправяните от СБУ послания за мир, разбирателство, добруване, хуманизъм – не като абстрактни понятия, а като начин на живот, отекват в ехото си изключително актуално.

Дойде време да стане неотложно намирането на отговори как да бъдат постигнати и каква е ролята за това на учителите и училището.

Спомняте ли си първата половина на 2018 г., когато се състоя Първото българско председателство на Съвета на ЕС? По време на това историческо първо председателство страната ни отправи своите основни послания и потърси широк консенсус пред страните членки по важни за гражданите на Европейския съюз въпроси. Бъдещето на ЕС и отстояването на общите ценности са насочени най-вече към това, държавите в рамките на ЕС да живеят в мир и благополучие. Тази обща цел може да се случи само чрез високи и сигурни инвестиции в образованието. СБУ и тогава заяви своята ясна отговорност за реални действия. Тогава в специално интервю по повод Първото българско председателство на Съвета на ЕС за вестник „Учителско дело“, д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, каза: СБУ поставя отново високо в дневния ред на училището и обществото необходимостта от възпитанието в човешки добродетели чрез гражданското образование. Смятам, че ролята на образованието ще става все по-важна за преодоляването на негативните явления, които се стовариха напоследък върху човечеството с пълна сила – тероризъм, насилие, война, репресии. Това е посоката, в която ще продължаваме да работим. Има няколко важни думи, които се стремим да изпълним с дела. Всеки, който има памет, ще си спомни, че СБУ повтаря в публичното пространство знаковите думи мир, свобода на духа и възможността за свободно развитие на човека и вяра. СБУ ще продължи да води уверено по този свой път с инициативи, с дела, с диалог и със съмишленици.

Следва напомняне как работи през годините СБУ в тази насока.

Автор Велина Антова

Споразумение № РД-05-10 от 23.03.2022 г.

между Синдикат на българските учители и "Специализирани болници за рехабилитация- Национален комплекс" ЕАД за ползване на преференции от страна на членовете на СБУ при лечение и рехабилитация

Автор СБУ и "СБР- НК" ЕАД

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Допълнително трудово възнаграждение за професионално-квалификационна степен

Автор Павлина ПЕТРОВА,

главен експерт-юрист

в Централата на СБУ

ПРОФ. Д.Ф.Н. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ,

РЕКТОР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (СУ) „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

За повишаването на привлекателността на учителската професия има значение преди всичко социалният статус, който включва и достойно възнаграждение

В квалификацията на учителите ключова роля трябва да играят висшите училища и синдикатите, а не други организации

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Медийната грамотност срещу инвазията на кибернасилието

Обучение на педагози по инициатива на СБУ – Габрово

В навечерието на пролетното обновление в чест на 32 година от създаването на Синдиката на българските учители, по инициатива на СБУ – Габрово, на 19.03.2022 г. в к. Пампорово се проведе проектно-базирано обучение на педагози от област Габрово по двата панела: „Медийна грамотност“ и „НЕ на кибернасилието“, представени от преподаватели доброволци и представител на „Зонта Интернешънъл“ за България.

Председателите на СО на СБУ, общинските координатори на СБУ в област Габрово с удоволствие се ангажираха да работят по проекта на „Ареа 05“, „Дистракт 30“, „Зонта Интернешънъл“ – „НЕ НА КИБЕРНАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ И ДЕЦА!“, който се осъществява под патронажа на вицепрезидента на Република България – г-жа Илияна Йотова, както и в партньорство със Синдиката на българските учители.

Обучението на учителите от 19.03.2022 г. се състоя от два информационни панела: първият бе воден от г-жа Ренета Колева, областен координатор на СБУ за област Габрово, и бе посветен на темата за „МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ. ВАЖНАТА СИЛА НА ИНФОРМАЦИЯТА В 21. ВЕК“. Лекторката акцентира върху необходимостта от правилно дозиране и задължително проверяване на истинността на фактите в електронната среда, изтъкна важната роля на учителите, с чиято помощ трябва да се формира у децата и учениците способността за изграждане на собствено мнение, за осъществяване на правилен анализ и коментар на общественозначими теми и проблеми в страна и света.

Вторият информационен панел бе презентиран от Ванеса Филипова (доброволка от „Зонта Интернешънъл“), която коментира темата за насилието, както и представи видовете тормоз и тяхното експониране в живота на децата и учениците.

Автор РЕНЕТА КОЛЕВА,

областен координатор на СБУ за област Габрово

Учреден бе клуб „Млад учител“ на СБУ в община Благоевград

На 25 март 2022 г., в деня, в който честваме светлия християнски празник Благовещение, общинската организация на СБУ – Благоевград, отбеляза 32 години от създаването на най-големия синдикат в България – Синдиката на българските учители. Годишнината бе и повод за учредяването на клуб „Млад учител“ с участието на най-активните и отдадените на каузата синдикализъм млади учители от общината. Председателят на ОбКС на СБУ – Благоевград, Бонка Ичкова приветства новите членове на клуба и обоснова целите на инициативата с необходимостта от пълноценно и ефективно общуване на младите учители от различни образователни институции в общината чрез обмяна на опит и успешни педагогически практики, обучения, свързани с разясняване на синдикалните им права и задължения, инициативи, участия в конкурси, организирани от СБУ, и др.

За председател на клуба бе избрана Петя Михайлова, учител по БЕЛ в Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – бивша Солунска, гр. Благоевград.

Автор Екип на ОбКС на СБУ – Благоевград

Столичното 144. СУ „Народни будители“ със STEAM център по изкуства и технологии

Иновативното 144. СУ „Народни будители“, гр. София, се сдоби с уникален STEAM Център по изкуства и технологии. Центърът е финансиран по Националната програма на МОН „Изграждане на училищна STEAM среда“. В него са обособени кабинети за графични изкуства, изящни изкуства, приложни изкуства, технология и предприемачество, видеостудио, звукозаписно студио, музикална зала и STEAM зала. Символично новата придобивка на винаги актуалното училище със собствен облик, в което традициите и бъдещето професионално и умело се съчетават чрез обучението на талантливи деца в профилите музика, изобразително изкуство, хореография, бе тържествено открита на 22 март 2022 година – датата, която свързваме с настъпването на астрономическата пролет.

По повод празничното събитие д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, отправи специален поздравителен адрес до директора на училището – Камелия Дилова, до зам.-директора по учебно-творческата дейност, главен координатор по проекта за изграждането на STEAM Центъра и председател на синдикалната организация на СБУ – Величка Николова, до колектива и възпитаниците на училището.

Автор Велина Антова

НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, посрещна 113-годишнината си с иновативна лесотехническа STEM работилница

Седмицата от 21 до 25 март 2022 г. бе изключително вълнуваща за екипа и учениците на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, с директор инж. Златина Кателиева, които с множество празнични събития отбелязаха 113-годишнината от създаването на училището, а в кулминация на запомнящите се инициативи се превърна откриването на иновативна лесотехническа STEM работилница, изградена с финансиране в размер на 50 000 лв. по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката.

Поредицата от интересни активности в училището включваше празнични уроци на теми „С памет към миналото – с поглед към бъдещето“, „Моето училище в миналото и днес“, „Славно минало и достойно настояще“, „Животът ни през годините“, „Моето училище“, „Историята на моето училище“, вкл. и в училищния музей. Реализиран бе проект „Логото на моето училище“, съвместно с Български младежки червен кръст – гр. Тетевен. Учениците организираха флашмоб „Екомисия 21. век“, изготвяха табла, презентации и макети. По повод светлата годишнина бяха проведени още акция „С грижа за моето училище“ и акция на училищния екоклуб „Петрахиля“ под надслов „Зелена планета“, училищен волейболен турнир и туристически поход.

На 25 март – Благовещение – се състоя тържественото откриване на най-новата придобивка на НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен – впечатляващата с концепция и иновативност лесотехническа STEM работилница, която ще подпомогне образователния процес на учениците в науката, технологиите, инженерните науки и математиката и ще им даде още повече увереност в практиката, креативност за бъдещите проекти и стремеж към усъвършенстване и овладяване на нови умения.

Автор Десислава ВАСИЛЕВА

Документалният филм „Гео Милев в лабиринта на времето“ с премиера на Международния София Филм Фест

„…Човекът преди всичко! Човекът е всичко: и цел, и мечта, и красота, и любов, и изкуство, и дух, и свят, и бог“ - това са част от безсмъртните редове, завещани ни от най-значимия представител на експресионизма в българската литература Гео Милев. На 24 март 2022 г. в столицата се състоя официалната премиера на новия документален филм, посветен на него – „Гео Милев в лабиринта на времето“ в рамките на Международния София Филм Фест, провеждащ се от 10 до 31 март т.г. На събитието по покана на режисьора Костадин Бонев присъстваха служители от Централата на Синдиката на българските учители.

Продукцията бе представена за първи път пред публика в гр. Стара Загора на 15 януари т. г., когато бе отбелязана и 127-годишнината от рождението на поета. В Английската езикова гимназия „Гео Милев“ в гр. Бургас тя ще стане част от учебния процес. Освен това се очаква да може да бъде прожектирана в училищата в страната, така че учителите да я използват в учебната програма по български и литература.

Автор Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 13 от 4 април 2022 г.
Силвия Статкова, художествен ръководител
и вокален педагог в Националния дворец на децата:

Аз съм само посредник между таланта на децата и това, което те искат да постигнат

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 12 от 28 март 2022 г.
Вазовите „Чичовци“ вълнуват и днес в едноименната осъвременена опера сатира

Със спектакъла Софийската опера и балет отбелязва 100 години от рождението на Лазар Николов

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 12 от 28 март 2022 г.
Другата интелигентност – емоционалната Какви фактори действат, когато хора с висок коефициент на интелигентност се провалят, а такива с умерен коефициент се справят удивително добре? Какво всъщност можем да променим, за да помогнем на децата да се справят по– добре в живота? Камелия ГЕОРГИЕВА, начален учител във Второ СУ,,Никола Вапцаров“, гр. Монтана бр. 12 от 28 март 2022 г.
Детска градина „Слънчице“ в град Добрич с нов светъл и уютен дом С прерязване на лентата официално бе открита новата сграда на детска градина „Слънчице“ в гр. Добрич. Светла и просторна тя ще посреща всеки ден малките палавници, за да растат безгрижни и щастливи. Паша ГРАДЕШЛИЕВА, главен експерт „Връзки с обществеността“, Община Добрич бр. 12 от 28 март 2022 г.
STEAM - гаранция за успешно бъдеще За да изпълним дълга си към младото поколение, ние, ръководството и учителите от Иновативно средно училище “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велинград, разбрахме, че е дошъл моментът за една важна крачка напред - сдобиването със STEAM център. Пътят не бе лек, но с много хъс и желание се захванахме с тази задача. И ето - мечтата вече е реалност! Надежда ДЕЯНОВА, учител по БЕЛ, “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велинград бр. 12 от 28 март 2022 г.
Директорът на столичното 145. ОУ стана „Знакова личност на район „Младост” за 2021 г. Специален поздрав и прекрасен букет цветя от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, получи директорът на столичното 145. ОУ „Симеон Радев” Антоанета Михайлова по случай отличаването ѝ с наградата „Знакова личност на район „Младост” за 2021 г. Събитието бе организирано на 17 март 2022 г. от Столична община - район „Младост”, и Сдружение за култура „Знакова личност”. Светла СТРУМИНА бр. 12 от 28 март 2022 г.
Град Велико Търново чества своя празник На 22 март 2022 г. старопрестолната столица Велико Търново отбеляза своя празник. В тържественото шествие от площада пред крепостта „Царевец“ до сградата на Общината се включиха ученици и учители от всички училища в града и три оркестъра, както и вицепрезидентът на страната – Илияна Йотова, кметът на община Велико Търново – д-р инж. Даниел Панов, дългогодишен социален партньор на Синдиката на българските учители, началникът на Регионално управление на образованието – Велико Търново – инж. Розалия Личева, членове на Общинския координационен съвет на СБУ – Велико Търново, директори на образователни институции и др. Антоанета АНДРЕЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново бр. 12 от 28 март 2022 г.
Взаимодействието и сътрудничеството между средното и висшето образование – традиции и иновации Взаимодействието и сътрудничеството между средното и висшето образование за педагогическия екип на Националната финансово-стопанска гимназия има своята дългогодишна история. Днес Националната финансово-стопанска гимназия е базово училище на 4 университета: УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия университет и Нов български университет, а си сътрудничи общо с 10 висши училища от страната. Мая ГЕШЕВА, директор на НФСГ, гр. София бр. 12 от 28 март 2022 г.
Българските традиции през погледа на децата от ДГ „Славейче“, град Кюстендил
- Цветелина АСЕНОВА, ДГ „Славейче“, гр. Кюстендил бр. 12 от 28 март 2022 г.
7000 български деветокласници ще участват в международното изследване PISA 2022 - УД бр. 12 от 28 март 2022 г.
Утвърден е обновеният списък на българските неделни училища в чужбина - УД бр. 12 от 28 март 2022 г.
Членове на СБУ подкрепиха благотворителна инициатива на Софийския университет - Десислава ВАСИЛЕВА бр. 12 от 28 март 2022 г.
Пандемията от COVID-19 е влошила положението на жените в ЕС

Според изследването на ЕП психичното здраве на жените в България е най-засегнато

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 12 от 28 март 2022 г.
Задължения на родителите за спазване на Правилника за дейността на образователната институция - Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 12 от 28 март 2022 г.
Подписан бе нов Колективен трудов договор в сферата на образованието за община Трън -

Диана ГЬОРЕВА, председател на ОбКС на СБУ-Трън бр. 12 от 28 март 2022 г.
СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ:

Данните от преброяването ще се използват в следващите 10 години във всяка сфера на нашия живот

Интервю на Розина КРУМОВА бр. 12 от 28 март 2022 г.
10 ГОДИНИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВИЯ В БЪЛГАРИЯ ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ – НАРОДНИ БУДИТЕЛИ На 30 март 2022 г. се навършват 10 години от едно епохално дело на Синдиката на българските учители. На тази дата през 2012 г. бе открит първият в историята на страната ни паметник за прослава и благодарност към учителите – народни будител, а съграждането му се осъществи по идея и инициатива на СБУ и лично на д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, на Столична община и др.

По предложение на д.ик.н. Янка Такева паметникът бе изграден на ключово за идеята за създаването и за посланията му място в столицата – в градината на забележителния, уникален с историята си, архитектурата и изографисването си храм – „Свети Седмочиленици”.

Светла СТРУМИНА бр. 12 от 28 март 2022 г.
В бр. 11 от 21 март 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете:
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Взаимодействието и сътрудничеството между средното и висшето образование – фактор за ефективна и пълноценна подготовка на педагогическите кадри

Текст:

На 15 март 2022 г. в „София Хотел Балкан“ се проведе национална конференция на тема: „Взаимодействието и сътрудничеството между средното и висшето образование – фактор за ефективна и пълноценна подготовка на педагогическите кадри“, която бе организирана от Синдиката на българските учители и Фондация „Конрад Аденауер“. Тя бе открита от председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, и ръководителя на бюро на Фондация „Конрад Аденауер“ – София, Торстен Гайслер, който направи изложениe по темата на форума, а своето приветствие към участниците отправи акад. Николай Денков, министър на образованието и науката. На събитието присъства и Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката.

Лектори в хода на работата на националната конференция бяха проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, ръководител на катедра „Теория на възпитанието“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), която изнесе презентация на тема: „Взаимодействието и сътрудничеството между средното и висшето образование – фактор за ефективна и пълноценна подготовка на педагогическите кадри“, и д.ик.н. Янка Такева, която разгледа темата за сътрудничеството с висшите учебни заведения за провеждане на качествена продължаваща квалификация на педагогическите специалисти.

Във форума се включиха над 70 участници, сред които представители на Министерството на образованието и науката, ректори и зам.-ректори на висши учебни заведения, началници и експерти на Регионални управления на образованието, директори на столични средни и основни училища, професионални гимназии и детски градини, представители на държавните институции и социалните партньори, медии и др.

Автор: Екип на УД

Апел за покрепа

КНСБ за Украйна!

Международната конфедерация на профсъюзите съвместно с Европейската конфедерация на профсъюзите обяви 15 март за глобален ден на действие „Солидарност с Украйна“.

На тази дата синдикалният свят ще изрази подкрепата си към пострадалия украински народ и ще призове за мир, диалог и демокрация.

Конфедерацията на независимите синдикати в България заедно с Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ разширява своята кампания в помощ на пострадалите от войната в Украйна, стартирала на 1 март 2022 г.

Обръщаме се с молба към всеки, който има възможност и желание да помогне, да се включи в организираната акция с материално или парично дарение!

Материалните дарения, които набираме, са: чисти и запазени дрехи и обувки, спално бельо, завивки, детски играчки, памперси, адаптивно мляко, пакетирани и консервирани храни, хигиенни материали, палатки, фенери, батерии и генератори.

Даренията ще бъдат приемани, както следва:

 за гр. София – в Централата на КНСБ на пл. „Македония“ № 1;

 за страната – в Регионалните съвети на КНСБ (информация за адреси и телефони на лица за контакт за всички РС на КНСБ можете да намерите в интернет страницата на КНСБ https://knsb-bg.org/index.php/kontakti/regionalni-saveti-na-knsb/ , както и по-долу).

Получените дарения ще бъдат насочени към нуждаещи се от помощ бежанци на територията на България.

Призоваваме фирми, организации и предприятия в цялата страна да подкрепят благотворителната кампания на КНСБ в помощ на бедстващите украински граждани чрез дарения по тяхна преценка.

Подкрепата си за пострадалия украински народ желаещите могат да изразят и чрез дарения на финансови средства по сметката на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“:

IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF;

УниКредит Булбанк

Основание за превода: подкрепа за пострадали в Украйна

Открити са временни приемни за бежанците от Украйна в градовете Варна, Бургас, Русе, Добрич и Хасково.

Нуждаещите се ще получат безплатно информация и консултации, свързани с трудовото и осигурително законодателство.

Консултациите ще се предоставят в регионалните структури на КНСБ всеки работен ден от 10 до 12 ч.

Нека покажем своята солидарност с украинския народ в този тежък момент!

Автор: д-р инж. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, президент на КНСБ

Близо 90 учители от област Разград бяха обучени по кампанията „Моето първо работно място“

Текст: -

Автор: УД

В област Кърджали бяха обучени 80 учители по кампанията „Моето първо работно място“

Текст: -

Автор: Иванка КАРАКОЛЕВА, oбластен координатор на Регионалния съвет на КНСБ – Кърджали

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС) ПО ПОВОД 32-ГОДИШНИНАТА НА СБУ

Текст: -

Автор: проф. д-р Димитър ДИМИТРОВ,

ректор на УНСС и

главен секретар на Съвета на ректорите

на висшите училища в Република България

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ПО ПОВОД 32-ГОДИШНИНАТА НА СБУ

Текст: -

Автор: д-р инж. Пламен ДИМИТРОВ, президент на КНСБ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

(УНИБИТ) ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СБУ И ФОНДАЦИЯ „КОНРАД АДЕНАУЕР“, ПРОВЕДЕНА НА 15.03.2022 Г.

Текст: -

Автор: проф. дн Ирена ПЕТЕВА, ректор на УНИБИТ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТРОИТЕЛНИ СИНДИКАТИ КЪМ КНСБ ПО ПОВОД 32-ГОДИШНИНАТА НА СБУ

Текст: -

Автори: инж. ЦветелинА ИВАНОВА, председател на ФНСС

Цветелина БИКАРСКА , зам -председател на ФНСС

ДГ„Еделвайс“ – гр. Велинград, реализира иновативен образователен подход в STE(A)M класна стая

Текст:

Предучилищното образование дава своя принос за изграждане на бъдещите откриватели, учени, математици, инженери, творци, иноватори и успешни предприемачи. В това са убедени и всички членове на екипа на Детска градина „Еделвайс“ – гр. Велинград, които са и членове на Синдиката на българските учители. Първи стъпки в тази посока детското заведениe прави чрез допълнителни дейности с децата като работи по иновативен образователен подход с проектирано и внедрено специално оборудване в STE(A)M класна стая на теми: Основни науки; Възобновяеми енергии; Енергийна ефективност и екология; Изкуство.

Автор: Марина ГРЪНЧАРОВА, координатор на проекта в ДГ „Еделвайс“ – гр. Велинград

Проведе се обучение на младите педагози от

Клуб „Млад учител“ на СБУ – Габрово, насочено към

информационна превенция срещу инвазията на кибернасилието

Текст:

На 9 март 2022 г. в залата за събития на Детска градина „Дъга“ – гр. Габрово, се проведе първата среща за годината на учителите от Клуб „Млад учител“ на СБУ – Габрово, които са ангажирани да работят по проекта на „Ареа 05“, „Дистрикт 30“, „Зонта Интернешънъл“ – „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца!“, в който Синдикатът на българските учители е партньор.

Автор: Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ за област Габрово и председател на ОбКС на СБУ – Габрово

Представители на клуб „Млад учител“ на СБУ – Стара Загора, почетоха 3 март

Текст:

И тази година членовете на клуб „Млад учител” на СБУ – Стара Загора участват в тържествата по повод националния празник на България. На 3 март млади учителки, членове на клуба, заедно с децата си поднесоха цветя пред паметника, свързан с Руско-турската освободителна война, който се намира в Градската градина.

За празничното настроение допринесе военен духов оркестър с почетен караул, които отдадоха почест и носиха българския трибагреник. На фона на националния химн множество старозагорци, включително и председателят на ОбКС на СБУ – Стара Загора, и обл. координатор на СБУ за Стара Загора г-н Иван Поров, а също и председателят на клуб „Млад учител“ на СБУ – Стара Загора – доц. д-р Велин Андонов, поднесоха в знак на уважение цветя.

Автор: д-р Мария ЗДРАВЕВСКА, кореспондент на УД за обл. Стара Загора

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН:

С посолството на Австрия планираме съвместни инициативи в областта на образованието

Благодарение на СБУ и на усърдието на д.ик.н. Янка Такева днес подчертаваме ролята на учителя и образованието, изведени на първа линия, особено през сложните две години на пандемия

Текст: -

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

Вълнуващи срещи между учениците от Норвегия и България

Текст:

Ученици и учители от лясковското СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец, бяха за седмица в Норвегия. Посещението им в северната страна беше във връзка с изпълнението на проект „Citius, Altius, Fortius“ по Програма „Еразъм+“, финансиран със средства от Европейския съюз.

Автор: Даниела АРАБАДЖИЕВА, директор на СУ „Максим Райкович“ – гр. Лясковец

УД бр. 11 от 21 март 2022 г.
В бр. 10 от 14 март 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете:
Поздравителен адрес по случай 32-годишнина от основаването на Синдиката на българските учители.

Автор д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ

Съграждащите политики и инициативи на СБУ

в периода между 31- и 32-годишнината от основаването му.

Автор Велина Антова

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Ползване на платения годишен отпуск

Автор Павлина ПЕТРОВА,

главен експерт-юрист

в Централата на СБУ

Проведе се дискусионен форум „Равнопоставеност на половете на работното място в условията на ковид-19 пандемия“

Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) при Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) с председател д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, от години целенасочено работи за създаването на адекватни политики и мерки за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете във всички сфери на икономическия и обществено-политическия живот. Ежегодно, в навечерието на 8 март – Международния ден на жената, КРСЖД проследява напредъка по отношение на резултатите, поставя в тази връзка актуални проблеми във фокуса на общественото внимание и търси разрешението им.

На 7 март 2021 г. Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ и Фондация „Фридрих Еберт“ проведоха дискусионен форум „Равнопоставеност на половете на работното място в условията на ковид-19 пандемия“.

Целта на дискусията бе да представи измеренията на ключовите показатели за постигнатия напредък в равнопоставеността на половете на пазара на труда и влиянието на предизвикателства от дигитализацията по отношение трудовата реализация на жените и мъжете. Специален акцент бе поставен и върху пътищата за минимизиране и премахване на разликите в заплащането на труда на представителите на двата пола, в пенсиите, които получават, в постигане на по-широко представителство на жените на ръководни длъжности, както и необходимостта за ратифициране от страната ни на Конвенция №190 на МОТ за премахване на насилието и тормоза на работното място.

Автор Велина Антова и Светла Струмина

Ученическа изложба представя народни традиции

На 6 март 2022 г., в деня, когато Българската православна църква чества Неделя Сиропустна, ученици от няколко образователни институции в столицата представиха свои кукерски маски и рисунки, посветени на народните традиции, съпътстващи празника.

В галерията на Сити Марк Арт Център бе открита изложба на ученици от столичните 143. ОУ „Георги Бенковски“, 44. СУ „Неофит Бозвели“, Националната търговско-банкова гимназия и Студиото за изобразително изкуство на Народно читалище „Възраждане – 1928“. Красиви, уникално различаващи се, впечатляващи и страховити маски, изработени от разнообразни материали, приковаваха вниманието на посетители и гости на вернисажа. Инициатори и домакини на събитието бяха – Виолин Неделчев, учител по изобразително изкуство в столичното 143. СУ, който повече от десетилетие организира благотворителни каузи в помощ на деца в неравностойно положение и редица прояви, осигуряващи изява на таланта на неговите ученици, два пъти удостояван с приза „Учител на годината“ в авторитетния едноименен национален конкурс на Синдиката на българските учители, и д-р Гена Живкова-Чолакова – преподавател по графичен дизайн в 44. СУ „Неофит Бозвели“.

Автор Светла Струмина

ДИМИТЪР МИТЕВ, ДИРЕКТОР НА СУ „ИВАН ВАЗОВ“,

ГР. ПЛЕВЕН:

Патриотичното възпитание трябва да бъде национална политика

Със синдикалната организация на СБУ в училището имаме ползотворно сътрудничество, с нашия колектив подкрепихме напълно Голямата учителска стачка през 2007 г.

Интервю на Десислава Василева

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КЛУБ „МЛАД УЧИТЕЛ“ НА СБУ – ОБЩИНА БЕЛОВО:

Добрият учител носи светлина, вдъхновява и обединява различни личности

СБУ е символ на сигурност, подкрепа и авторитет

Интервю на Ивайла Василева

УД бр. 10 от 14 март 2022 г.
В бр. 9 от 7 март 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете:
Честваме Международния ден на жената – 8 март

Текст:

Отбелязваме Международния ден на жената – 8 март, денят, в който отдаваме почит и уважение към жената, като личност, майка, учител, общественик, визионер, стратег, постигнал международно признание за своите личностни, обществени и политически постижения.

Материала подготви екип на УД

78. СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя, се присъедини към голямата училищна STEM общност у нас

Текст:

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе гост на тържественото откриване на STEM център по природни науки, изследвания и иновации в най-голямото училище на Балканския полуостров – 78. СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА

Над 140 педагози от Стара Загора бяха обучени по кампанията

„Моето първо работно място“

Текст:

Над 140 учители от област Стара Загора бяха обучени по Националната образователна кампания „Моето първо работно място“. Обучението бе реализирано благодарение на доброто партньорство на Регионалния съвет на КНСБ – Стара Загора, СБУ – Стара Загора, РУО – Стара Загора, и директори на училища от региона.

Автор: Екип на РС на КНСБ – Стара Загора

80 учители от Шумен бяха обучени по кампанията

„Моето първо работно място“

Текст:

Областният координатор на КНСБ в Шумен Анета Денева и експертът на Регионалния съвет Радостин Павлов заедно с областния координатор на СБУ – Шумен, Татяна Иванова и със съдействието на РУО – Шумен, проведоха обучение на 80 класни ръководители на ученици от XII клас в областта.

Автор: Екип на РС на КНСБ – Шумен

Проведе се заседание на ОС за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование

Текст:

На 2 март 2022 г. в хибридна форма се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с участието на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков, зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет Мария Гайдарова, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане на възможни дати за началото на учебната година.

2. Организация за преглед на учебните програми и учебното съдържание.

3. Разни.

Автор: УД

Конференцията за бъдещето на Европа навлиза в своята решителна фаза

Текст:

Вече пет месеца Синдикатът на българските учители следи с интерес поредицата от срещи на сформирания панел от 200 граждани на ЕС, вкл. и от нашата страна, под надслов „По-силна икономика, социална справедливост, работни места, образование, младеж, култура, спорт, цифрова трансформация“, като част от мащабната инициатива „Конференция за бъдещето на Европа“, организирана от Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската комисия.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Бургас за втори път избра младежки ученически омбудсман

Текст:

Общинският посредник на гр. Бургас Тодор Стамболиев за втори път организира избор на нов младежки ученически омбудсман.

Автор: Станка НОВАКОВА, секретар на ОбКС на СБУ – Бургас

СПАСКА ШУМАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ „МЛАД УЧИТЕЛ“

НА СБУ – ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК:

Бих искала да науча учениците си не само на знания, но и на ценни житейски съвети

Синдикатът на българските учители е сила, подкрепа, увереност, спокойствие

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Надградените междукултурни умения на учители и ученици имат висок приоритет в Европейското сътрудничество между образователните институции

Текст:

В последните няколко години 19. СУ „Елин Пелин“, гр. София има одобрени вече няколко проекта – два по Ключова дейност 1 и три по Ключова дейност 2, като на един от тях е координатор. С подобни участия цели да преоткрива света, за да направи едно по-добро бъдеще заедно за младото поколение на България с високо квалифицирани, млади, мотивирани и обучени учители.

Автор: Мирела ПЕТКОВА, координатор проекти „Еразъм+“ и учител по география и икономика в 19. СУ „Елин Пелин“, гр. София

Със своето модерно дигитално образование VII СУ „Кузман Шапкарев“,

гр. Благоевград, се превръща в училище на бъдещето

Текст:

От учебната 2021/2022 г., в изцяло нова учебна среда – с иновативни технологии и софтуерни решения, условия за модерно дигитално образование, използване на интерактивни форми на обучение, VII СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград, подготвя възпитаниците си за професиите на бъдещето.

Автор: Екип на VII СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград

Проведе се XXIII традиционен панаир по проект „Интегративно практическо обучение“ на Националната търговско-банкова гимназия

Текст:

На 25 февруари 2022 г. в онлайн среда се проведе XXIII традиционен панаир, по проект на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) „Интегративно практическо обучение“, посветен на 109-та годишнината от нейното създаване.

Автор: Емилия ИВАНОВА, директор на Националната търговско-банкова гимназия

Обявен бе стартът на първите европейски академии за учители

Текст:

Преди броени дни българският еврокомисар Мария Габриел обяви старта на първите 11 Европейски академии за учители по програмата „Еразъм+“ на събитие в Брюксел.

Автор: УД

Родино мила!

Българийо – скъпа, родино мила!

Една си ти за мене на света!

Животът в теб не беше лек,

но смело крачиш в двадесет и първи век.

През тежките години на борби

ти силни, смели синове роди,

които те обичаха безкрай,

защото ти за тях бе земен рай.

Пет века турчин в теб вилня,

пет века в сълзи, в кърви те обля,

но ти не сведе своята глава,

а смело се бори за свобода.

Сега свободна си, родино мила,

и всички знаем: Свободата дава сила,

борбата ни ще е безспир –

да има на Земята мир.

До Европейското семейство

ти крачиш бодро все напред,

окрилена от своето членство,

животът си поставяш в ред.

Спокойни сме сега, родино,

до нас са Брюксел, Рим, Берлин,

които братски ще помогнат

пред трудности да устоим.

Остава малко да вървим

по пътя труден към Шенген,

но вярваме, ще издържим

да дойде чакания ден.

Затуй кълнем ти се сега, родино,

че неотклонно с теб творим,

ще те превърнем във градище

и в бъдеще ще победим.

Цъфти и пей, родино мила!

С гордо вдигната глава!

Чрез всички тез’ добри неща

се сбъдва твоята мечта.

Автор: Величка П. КОСТОВА, пенсионирах учител, с. Петърница, обл. Плевен

Да се каже като песен и да се изпее като дума

Отзив за книгата „Духовният иконостас на рода или песента в нас без начало и без край“ от Владимир Стоянов

Текст:

В края на 2021 г. излезе от печат книгата „Духовният иконостас на нацията или песента в нас без начало и без край“ (Слово и музика в обучението по българска литература в училище (V – XII клас)) с автор Владимир Стоянов, издадена от Фондация „Устойчиво развитие за България“. Книгата има и приложение – DVD „Славянските богове“ (филмова трилогия на български и руски език).

Автор: Проф. д-р Радослав РАДЕВ

Столичната библиотека представя документалната изложба „За свободата на България...“

Текст:

Столичната библиотека представя документалната изложба „За свободата на България...“, посветена на 3 март – Национален празник на Република България, в Мраморното си фоайе.

Автор: УД

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ:

Община Добрич подкрепя професионалното образование, то е ключов фактор за устойчивото ни социално-икономическо развитие

Високо ценя дейността на СБУ по утвърждаване на престижа на учителската професия

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 9 от 7 март 2022 г.
В бр. 8 от 28 февруари 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Честит национален празник!

…В деня, когато честваме Освобождението, е неизбежно да си припомним, че свободата е и най-голяма отговорност. И че наша, на учителите е мисията да възпитаваме в децата и учениците, в младите поколения гордост, себеуважение и самочувствие, че са потомци на героично минало, да ги мотивираме да разширяват кръгозора си и да растат като образовани личности, да ги учим успешно да намират своята реализация на пазара на труда и да бъдат доблестни граждани на родината, на Европа и света. За да имаме добро бъдеще и да пребъде във времето просперираща България!

Честит празник!

Автор: Д.ик.н. Янка Такева

Председател на Синдиката на българските учители

бр. 8 от 28.02.2022 г.

Продължават обученията на СБУ и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов

За повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура в училище

На 17 и 18 февруари 2022 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе първото от планираните през настоящата година обучения на тема: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на българските ученици 5. – 10. клас в българските училища“, реализирани по проект в партньорство между Синдиката на българските учители и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката (МОН).

Автор: Ивайла ВАСИЛЕВА

бр. 8 от 28.02.2022 г.

Отличие „Добродетел 2021“ за Десислава Василева, редактор на в. „Учителско дело“

„За да работиш в името на другите, трябва да бъдеш добър човек, който подава ръка на тези, които имат потребност да бъдат подкрепени. За да бъдеш добър синдикалист и отдаден на синдикалната дейност човек, трябва да носиш доброто в себе си!“ – това са думи на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, стожер на образованието и възпитанието в доброта и инициатор на Националната кампания на СБУ „Образование в доброта“. Всички ние, работещите в името на учениците, учителите, непедагогическия персонал в страната ни и българското образование, и за каузите на СБУ и българския синдикализъм, вярваме в тях и се стараем всеки ден да ги претворяваме на дело. Поредно доказателство за това е и полученото на 18 февруари 2022 г. в гр. Плевен от редактора на в. „Учителско дело“ на СБУ Десислава Василева отличие „Добродетел 2021“. Високият приз тя прие на церемонията по връчването на Националните едноименни награди „Добродетел 2021“ на Националното сдружение на сираците в България (НССБ) с председател на УС Слави Михайлов.

Автор: УД

бр. 8 от 28.02.2022 г.

Сключен бе нов Колективен трудов договор в сферата на образованието за община Берковица

Нов колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование бе подписан между кмета на Община Берковица Димитранка Каменова, председателя на Общинския координационен съвет на СБУ Алеко Куньов и представителя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета за община Берковица Таня Йонова.

Автор: Венета Асенова, главен експерт „Образование” в Община Берковица

бр. 8 от 28.02.2022 г.

Жените и мъжете са изправени пред различни рискове от икономиката на бъдещето и новия трудов пазар

Синдикатът на българските учители наблюдава динамиката на процесите на навлизане на изкуствения интелект (ИИ) на пазара на труда, новите трудови възможности, които се появяват в световен мащаб и се характеризират на работа чрез интернет платформи (популярна още като gig work), както и ускореното изместване на хората от трудовия процес от роботи. В последните години все повече става ясно, че много от професиите, които познаваме в последните десетилетия, са на път да изчезнат. Особено видно това е и в хода на пандемията от ковид, която държи втора година в желязната си схватка целия свят. Днес над 28 милиона души в ЕС работят чрез цифрови трудови платформи, а през 2025 г. се очаква техният брой да достигне 43 милиона души. Това е реалността.

Автор: Десислава Василева

бр. 8 от 28.02.2022 г.

РОЗАЛИЯ НИКОЛОВА,ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНА СЕКЦИЯ „МЛАДИ УЧИТЕЛИ“ НА СБУ:

Успехите на учениците ни дават сили и са двигателят, който ни мотивира да продължаваме напред

СБУ е модерен синдикат, отворен към нововъзникващите проблеми и предизвикателствата на учителската професия

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

бр. 8 от 28.02.2022 г.

В столичното 145. ОУ „Симеон Радев“ отбелязаха Деня на розовата фланелка против тормоза в училище

Денят 23.02.2022 година бе по-различен от останалите дни в 145. ОУ „Симеон Радев“ в столичния район „Младост“. Ученическият съвет прояви инициатива да се отбележи „Денят на розовата фланелка“ сред всички паралелки. Бяха изработени 38 броя розови цветя от хартия. Написаните на тях послания бяха обединени от призива: „Не на тормоза!“. Във всеки клас Ученическият съвет разказа на своите съученици историята за възникването на празника, разговаряха за смисъла на написаните послания. Всяко цвете беше поставено на видно място в класната стая.

Текст и снимки: Гергана Миленова – зам.-директор по учебна дейност, Искра ПРИЧКАПОВА – педагогически съветник и Десислава КОНДАРЕВА – психолог, 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София

бр. 8 от 28.02.2022 г.

Карнавал на приятелството в ДГ „Мирослава – гр. Пловдив

След поредния проект „Пътуваща книга на приятелството“, който събра послания за обич, споделеност, подкрепа и доброта от всички Монтесори детски градини в град Пловдив и тази година децата, родителите и екипът на ДГ „Мирослава“ останаха верни на традицията и се обединиха около идеята да изработят най-дългото послание за приятелството. Екипът и децата посветиха на този безценен дар цяла седмица, в която създаваха проекти „Моят най-добър приятел“, „Картички с послания за малките ни приятели“, драматизираха приказки, разговаряха на теми: „Какъв е истинският приятел?“, „Само един ден ли трябва да е денят на приятелството или всеки ден?“, „Кое е по-важно – богатството или приятелството?“.

Автор: Екип на ДГ „Мирослава“ – гр. Пловдив

бр. 8 от 28.02.2022 г.

Преди 40 години културната общественост в град Велико Търново избира името на СУ „Емилиян Станев“

Една летописна книга, една почетна книга и много снимки и до днес пазят историята на училище „Емилиян Станев“ във Велико Търново. А историята започва на 15 септември през 1982 г. и малко преди това, когато първият директор Гинка Стефанова, която, според документацията, е и първият назначен там служител, започва да подбира екипа си. Тогава, освен директор, училището трябвало да си има и патрон, който преди четири десетилетия бил избран без никакви колебания и спорове от културната общественост във Велико Търново. Самата Надежда Станева, съпругата на бележития търновски писател Емилиян Станев, е била сред официалните гости при откриването на първата учебна година.

Автор: Сашка АЛЕКСАНДРОВА

бр. 8 от 28.02.2022 г.

Интегрираният урок създава благоприятни условия за актуализиране на потенциала на ученика и неговите познавателни потребности

На 10 февруари 2022 г. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, се проведе открит интердисциплинарен урок по философия, изобразително изкуство и ФВС в 10 а клас с прилагане на интегрален подход за развитие на уменията на XXI век.

Автор: Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА,

председател на ОбКС на СБУ – Абланица

бр. 8 от 28.02.2022 г.

Осъществи ли се атестацията на педагогическите специалисти от ПГСД „Инж. Недьо Ранчев“ , гр. Стара Загора?

Темата за атестирането е интересна, тъй като буди вълнение сред учителската общност. Чуват се гласове „за“, а също и „против“ атестирането. Подкрепяме или не, първата завършена процедура по атестиране вече е факт. Само ще ни бъде от полза да разберем как и какво се е случило, за да знаят бъдещите атестирани от други учебни заведения повече по проблема. Полезността на материала е очевидна, тъй като засяга или ще засегне всички педагогически специалисти, ако не сега, то поне в най-близко бъдеще. Разказваме за един частен случай (case study), но опитът, който ще бъде предаден, е от полза за бъдещите учители, които може би ги очаква същото „премеждие“.

Автор: д-р Мария ЗДРАВЕВСКА

бр. 8 от 28.02.2022 г.

Допълнителни часове в рамките на проект „Подкрепа за успех“ ще продължат да се провеждат до края на месец юли 2022 г.

През миналата учебна година 13 351 учители в цялата страна са провеждали допълнителни часове в рамките на проект „Подкрепа за успех“. На страниците на вестник „Учителско дело“ проектът беше представен подробно, както и добри, работещи практики по него, реализирани в различни училища. През учебната 2020 – 2021 година над 3700 зрелостници са преодолявали пропуски в обучението си по проект „Подкрепа за успех“.

Автор: УД

бр. 8 от 28.02.2022 г.

Млад историк откри неизвестен документ за Г. С. Раковски

Неизвестен досега документ за дейността на Г. С. Раковски бе открит от младия историк Октай Алиев от русенския град Ветово – студент по история в трети курс в СУ „Св. Климент Охридски“, с научни интереси османска история, история на българските земи през XV – XVII в., османистика. Изворът е османски и е съхраняван в Истанбулския архив. Той бе представен виртуално на научна конференция, посветена на 200 години от рождението на бележития революционер, възрожденец, публицист и основоположник на съвременната българска политическа мисъл, армия и държавност.

Автор: Десислава Василева

бр. 8 от 28.02.2022 г.

НЕЛИ ПОПОВА-КОЕВА – ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО (НУМТИ) „ДОБРИН ПЕТКОВ“ – ГР. ПЛОВДИВ:

Изкуството е неотменима част от образованието в доброта

СБУ оказва ефективна подкрепа на всички работещи в образователната система

Интервю на Десислава Василева

бр. 8 от 28.02.2022 г.

УД бр. 8 от 28 февруари 2022 г.
В бр. 7 от 21 февруари 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: БЮДЖЕТ 2022

СБУ проведе ежегодното си обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование

Текст:

На 11 февруари 2022 г. Синдикатът на българските учители организира национално семинарно обучение на тема: „Съставяне и приемане на бюджета за системата за предучилищното и училищното образование за 2022 г.“. За втора поредна година то се проведе в онлайн формат и в неговия ход бяха разгледани отчетът и анализът на изпълнението на Бюджет 2021, разходването на делегираните дейности и планираните средства за 2022 г. в системата на предучилищното и училищното образование в България. Обсъдени бяха формирането на бюджета и работните заплати за 2022 г., планирането, разпределението и отчитането на средствата във функция „Образование“ от разпоредителите с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование, както и начините за преодоляване на затруднения във връзка с изпълнението на всички надлежни дейности.

Материала подготвиха Десислава ВАСИЛЕВА и Ивайла ВАСИЛЕВА

149 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

Дълбок поклон пред саможертвата и великия подвиг на Васил Левски

В мразовитата утрин на 6 февруари 1873 г., по стария Юлиански календар, България губи най-свидния си син и водач на националната ни революция – Васил Левски.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Учители от столицата и Софийска област се включиха в семинар по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“

Текст:

На 15 и 16 февруари 2022 г. над 120 педагогически специалисти – класни ръководители от столицата и от Софийска област, участваха в обучителен онлайн семинар по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“. Той бе организиран в рамките на националната образователна кампания „Моето първо работно място“ от Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката и Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Автор: Светла СТРУМИНА

СБУ участва в IV Международен фестивал на педагогическите работилници за млади учители „Общувай! Създавай! Прилагай!“

На 12 февруари 2022 г. се проведе IV Международен фестивал на педагогическите работилници за млади учители „Общувай! Създавай! Прилагай!“, който бе организиран от Московската градска организация на Общоруския профсъюз на образованието и Столичната асоциация на младите педагози – гр. Москва, Руска федерация.

Автор: Марияна МИНКОВА, член на ИК на СБУ

Подобряването на продължаващата квалификация и подкрепата на учители са приоритетна тема в Годишната програма за участието на България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2022 г.

СБУ продължава да настоява България да ратифицира Конвенция №190 за премахване на насилието и тормоза в областта на труда на МОТ

На 1 януари т.г. Франция прие председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС) под мотото „Подем. Сила. Принадлежност.“, а усилията му са насочени основно в три посоки: по-суверенна Европа, нов европейски модел на растеж, хуманна Европа.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

СБУ продължава своите обучения на новоизбрани председатели

в страната

На 17 февруари в онлайн формат се проведе първият за 2022 година обучителен семинар на новоизбрани председатели на Общински координационни съвети и на синдикални организации (СО) на Синдиката на българските учители в образователни институции от страната.

Материала подготвиха Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА

Горди потомци на Владимир Димитров – Майстора растат в ДГ „Слънце”, гр. Кюстендил

В подножието на Осоговската планина се намира град Кюстендил, наричан още Градът на художниците. В него се е сгушила най-слънчевата детска градина, в която растат гордите потомци на великия български художник Владимир Димитров – Майстора.

Автор: Екип на ДГ „Слънце“, гр. Кюстендил

На среща с бележитите умове на България в Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив

Временно предоставена от Националния политехнически музей изложба с 12 броя табла, представляващи заедно постерна изложба със заглавие „В света на българските откриватели и изобретатели“, е подредена във фоайето на един от етажите на Спортно училище „Васил Левски“.

Автор: Илияна ЧУКОВА, учител в Спортно училище „В. Левски“, гр. Пловдив

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Нека подкрепим Стивън!

Стивън Бориславов е 13-годишно момче, което наскоро е диагностицирано със Сарком на Юинг. Той е ученик в 10. ОУ „Алеко Константинов“, град Перник. Тренира футбол. Печели множество награди, но жестоката болест го порази. Необходимо е лечение в Германия, което включва химиотерапии и операция. Нужната сума за лечението е в размер от 200 000 евро. Тази сума е непосилна за семейството! Организирани са множество кампании за събиране на тези средства.

Уважаеми колеги, аз вярвам, че и ние – представителите на Синдиката на българските учители към КНСБ, достойно ще се включим в тази благородна кауза. Многократно сме показвали колко съчувствие и доброта носим в сърцата!

Нека помогнем! Да дарим надежда! Благодарим Ви!

Дарителска сметка:

Банка ДСК, клон Перник

IBAN:BG51STSA93000028755501

BIC:STSABGSF

Основание за превод:

Стивън Валериев Бориславов

ВЕСЕЛИН ПЛАЧКОВ, АКТЬОР И ОБЩЕСТВЕНИК:

Родителите трябва да се мерят по учителите и заедно с тях да работят за цялостното изграждане на децата

Без учителите, читалищните дейци и библиотекарите духовният ни подем е немислим

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 7 от 21 февруари 2022 г.
В бр. 6 от 14 февруари 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Д-Р ИНЖ. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ:

Заявените реформи в образованието трябва да се правят с професионализъм, в диалог със СБУ и да бъдат добре обезпечени, когато се прилагат

Интервю на Велина Антова

ЗОРНИЦА РУСИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ (ИСС) НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

Във фокуса на вниманието поставяме влиянието на кризите върху начина на живот на жените в България

Интервю на Велина Антова

Парламентарната комисия по образованието и науката прие на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

На 31 януари 2022 г. Министерският съвет (МС) на Република България одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2022 – 2024 г., която представлява мотивите към законопроекта. По този повод на 8 февруари 2022 г. се състоя извънредно заседание на Комисията по образованието и науката към 47. Народно събрание на Република България, на което присъстваха представители на Синдиката на българските учители. То бе ръководено от Ирена Анастасова, председател на Комисията, и в него участваха народни представители, членове на Комисията по образованието и науката към 47. Народно събрание на Република България, акад. Николай Денков, министър на образованието и науката, директори на дирекции и началници на отдели в Министерството на образованието и науката, представители на академичните среди, научните организации, общините, социалните партньори, неправителствени организации и студентската общност. Единствената точка в дневния ред поради липса на предложени други теми за разискване (като „Разни“) бе Разглеждане на първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2022 г., № 47-202-01-7, внесен от Министерския съвет на 01.02.2022 г.

Автор УД

За пандемията като шанс за създаване на солидарни общества

Наскоро бе проведена интересна панелна онлайн дискусия, организирана от Българска общност за либерална демокрация (БОЛД) и Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Дали пандемията пренаписа границата на правата?“. Целта на дебата бе да обсъди въпроса за зелените сертификати, въведени в много страни като част от мерките за ограничаване на COVID-19, в контекста на теорията и практиката на юридическата наука и философията, свързани с правата на човека. И понеже самото право се формира и прилага под влияние на променящи се основни ценности, да разгледа и културния, и политическия контекст в сегашния момент на пандемията. Дали трябва да преосмислим своите понятия и да поставим по различен начин границата между права и свободи, от една страна, сигурност, отговорност и грижа за общественото здраве, от друга? Какво включва „правото на живот“ и какво значи в него самата дума „живот“ – дали просто биологично съществуване или това понятие обхваща неизбежното социално качество на живота.

В дискусията участваха: проф. Антоний Тодоров, политолог, преподавател в нов български университет – модератор; проф. Александър Кьосев, културолог, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“; Здравка Калайджиева, бивш съдия в Европейския съд по правата на човека; Красимир Кънев, председател на Българския хелзински комитет; Димитрина Петрова, директор на БОЛД; проф. дфн Стилян Йотов, философ, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.

Автор Велина Антова

Здравната вноска за безработните остава 26 лв. месечно поне до 31 март 2022 г.

До 31 март 2022 г. хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще продължат да плащат по 26,00 лева.

До края на март се запазва минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв. Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

Автор УД по информация на НАП

МАНСУР АЛ ФЕЕЛИ, АКТЬОР И ПРОДУЦЕНТ, ОАЕ:

Изкуството трябва да отправя въздействащи и социалнозначими послания към публиката

Пазя прекрасни спомени от всяко идване в България, младите хора трябва с отговорност да полагат повече усилия за собствената си страна

Интервю на вестник „Учителско дело“

За честванията на 150 години от рождението на Гоце Делчев

Автори: Велина Антова, Атанас Илиев, Петрана Левакова и Татяна Евтимова

УД бр. 6 от 14 февруари 2022 г.
В брой 5/ 7.02.2022 г. на в. „Учителско дело“ четете: НEЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО КАРИДАД ЯМИРА КУЕТО МИЛИАН, ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА КУБА В БЪЛГАРИЯ:

Приятелството и солидарността между народите остават във времето, и наша е отговорността да ги предаваме

на младите поколения

– Уважаема госпожо посланик, Вие сте в България от няколко години. Какви са Вашите впечатления от страната ни, какво научихте за нея, с какво Ви изненада тя, кое най-много Ви хареса, имате ли разочарования?

– През 1989 г. бях за първи път в България и тя е сред първите страни, които посетих след постъпването ми в Министерството на външните работи на Куба. През месец ноември на 2018 г. дойдох за втори път в България. През 2019 г. пътувахме много, посетихме редица градове, срещахме се с кметове, с учители, с членове на Асоциацията за приятелство „България – Куба“. В София имахме активен дипломатически живот. Запознах се с една приятелска, интересна страна, в която има голям дипломатически корпус и винаги спокойно контактуваме с правителствените власти и с институциите. И за да бъда дипломатически изрядна, трябва да подчертая, че нямам никакви разочарования.

Интервю на Светла СТРУМИНА

ПРОФ. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ, РЕКТОР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

Софийският университет още от създаването си заема водеща роля в обучението на бъдещите учители

Сътрудничеството ни със СБУ винаги е било добро и в днешно време има много по-широко поле за изява

- Проф. Герджиков, в последните години СУ „Св. Климент Охридски“ неизменно присъства в множество престижни международни класации, отнасящи се както до обучението, така и до научните изследвания. Какво реално стои зад този постигнат резултат и кои са новите предизвикателства пред Вас като ректор, особено сега в условията на пандемична обстановка, и как се справяте с тях?

- Предизвикателствата в пандемията са много. На първо място полагаме сериозни усилия за запазването на здравето и живота на преподавателите, студентите и служителите. Поставихме на входовете рамки за измерване на температурата, осигурихме дезинфектанти, маски, хигиенни материали. Осигуряваме и безплатни тестове за контактните лица на заразените. Основната цел обаче е да съчетаем грижата за сигурността на хората със запазване на високото качество на образованието и на научните изследвания. Онлайн обучението не може да бъде решение в дългосрочен план, а в природните науки и медицината например е невъзможно. Затова прилагаме различни хибридни варианти.

Интервю на Велина АНТОВА

Виждаме те, имаме нужда от теб и ти благодарим, учителю

Международният ден на образованието, ежегодно отбелязван на 24 януари, подчертава основната роля на образованието за нашите общности и общества по света. Тази година той премина под мотото „Виждаме те, имаме нужда от теб и ти благодарим, учителю“. Но уви, ние не живеем в нормални времена. Току-що влизаме в третата година от пандемията от COVID-19. Третата година на най-тежката образователна криза в историята... Напълно предотвратима катастрофа, изострена от алчност, късогледство, ваксинационен национализъм и глобално бездействие.

В момента поддържането на училищата, отворени и безопасни по време на безмилостните вълни на пандемията, е приоритет за правителствата, родителите и учителите навсякъде. Затварянето на училища означава застрашаване на бъдещето на нашите деца и осакатяване на нашите общества.

Дейвид ЕДУАРДС,

генерален секретар на Интернационала на образованието

Ползване на допълнителен платен отпуск

за възстановяване от COVID-19 при повторно заболяване

Работя в детска градина. Член съм на Синдиката на българските учители. През месец март 2021 г. се разболях от COVID-19. Лекувах се в болница 25 дни. След изтичане на отпуска за временна неработоспособност ползвах десет дни платен отпуск за възстановяване от COVID-19. За съжаление през месец януари тази година се разболях отново, но се лекувах вкъщи. Ползвах отпуск за временна неработоспособност. Въпросът ми е имам ли право на допълнителен отпуск за възстановяване след боледуване от COVID-19 за втори път и какъв е реда за ползване на този отпуск?

С Анекса към Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование от 07. 12. 2020 г. Синдикатът на българските учители успя да договори допълнителен платен годишен отпуск за възстановяване след преболедуване от COVID-19.

Роза КОСТОВА, гл. експерт-юрист

в Централата на СБУ

АВСТРИЙСКИ ПРОЕКТ „ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ“

Ученето чрез работа – инвестиция за бъдещето

Дуалното обучение е както традиционно, така и супер модерно образование в Австрия. По тази система се обучават ученици в партньорство между професионални гимназии и различни фирми, като теоретичната подготовка се осъществява в училището, а във фирмата се осъществява обучението в реална работна среда по професия. Компаниите възприемат обучението по дуалната система като инвестиция за бъдещето. Така те си осигуряват квалифицирани служители, защото по време на обучението обучаемият може да създава качествен продукт или услуга. Чрез желанието си да обучават ученици фирмите осъществяват социална отговорност и като предоставят работни места за обучение, те спомагат за намаляване на младежката безработица и за осигуряване на квалифицирани служители за индустрията.

София ДАМЯНОВА,

мениджър проект „Дуално обучение в България

ИНЖ. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ, УЧИТЕЛ ПО ТЕОРЕТИЧНА И ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“,

ГР. СОФИЯ:

Искам да науча своите ученици да ценят знанието и да вярват,

че успешен е знаещият и можещият човек

СБУ инициира и подкрепя всяка добра идея, която е в интерес на образованието

- Бихте ли се представили на читателите на в. „Учителско дело“?

- Казвам се Илиян Василев и съм учител по теоретична и обща професионална подготовка в Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика (НПГПТО) „М. В. Ломоносов“, гр. София. Завършил съм ТУ-София, АИУТ, СУ „Св. Климент Охридски“: Методика на обучението по физика и астрономия, НБУ – специалност „Учител по английски език“. Имам дългогодишен опит като инженер в различни предприятия на територията на Виетнам, Колумбия, Оман и др., както и в част от техните образователни системи.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Открит бе модерен СТЕМ център в

СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив

СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, участва и спечели финансиране на стойност 300 000 лв. с дофинансиране със собствени средства около 50 000 лв. по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Програмата има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM (наука, технологии, инженерство и математика). Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот. Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността.

Мая ДАНДАНОВА, председател на СО на СБУ и старши учител

в СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив

Образователната инфраструктура ще бъде модернизира с 680 млн. лв.

680 млн. лв. ще бъдат вложени в образователната инфраструктура по Плана за възстановяване и устойчивост. Важна роля в реализацията на тези инвестиции ще играят общините. Това стана ясно на среща между ръководствата на Министерството на образованието и науката (МОН) и на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) днес.

Средствата ще се отпускат за цялостно обновяване детски градини и училища. То включва основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване, надстрояване, оборудване и обзавеждане. Допустими за финансиране ще бъдат също мерки за енергийна ефективност на учебните сгради, а също така проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация и издаване на разрешение за ползване.

УД

Не така, г-н Апостолов!

Българското образование не веднъж е било подлагано на ударите на обществото, както и на определени негови представители, било е обругавано и заклеймявано, а въпросът за неговото качество и ефективност се е превърнал в злободневна тема на дискусия за хора, „непритежаващи“ експертиза на образователни експерти.

Българският учител не веднъж е бил „разпъван на кръст“, хулен и подценяван, а неговият професионализъм, знания, умения и отдаденост на своите деца и ученици са били подлагани на съмнение.

Нима е възможно Човекът, който пръв поема малкото дете, пуснало ръката на своите родители, за да тръгне по житейския си път; този, който образова, възпитава, съзидава и твори; този, който доказа, че се справя с всякакви трудности и успя да преведе обществото ни през най-страшната пандемия, случвала се през последните 100 години в света – да бъде упрекнат, че разпространява „клипове с агресия между деца“.

Ивайла ВАСИЛЕВА

Състоя се премиерата на една забележителна книга с интересна съдба

„Дядо Стати Попов (Спомени от живота и дейността му преди Освобождението)“ – забележителна книга с интересна съдба, преминаваща през три поколения достойни българи от една фамилия, бе представена в първите дни на януари 2022 г. от издателство „Захарий Стоянов“ в столичния Клуб „Тракия“ на Съюза на тракийските дружества в България.

Книгата на Марин Маринов представя спомените от живота и дейността преди Освобождението на Стати Попов (Попхристов), един от четиримата русенци във формираната през 1875 г. Червеноводска чета, член на Русенско-червеноводския революционен комитет, съвременник и участник в събития, познавал личности, белязали развитието на България.

Светла СТРУМИНА

Д-Р МАРИЯНА ШЕХОВА-КАНЕЛОВА, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ“ И МЕНИДЖЪР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ В ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД:

Сега е моментът да определим каква искаме да бъде ролята на университетите в бъдещето

Пред учителите стои огромната отговорност – традициите и новаторството да се съчетаят в един общ стремеж към ново развитие

- Д-р Шехова, как се отрази пандемията на обучението на Вашите студенти и открихте ли „златния стандарт“ на взаимодействие между обучители и обучаеми?

- Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград от много години инвестира в дигитализацията на обучението чрез системи за e-learning за дистанционно обучение BlackBoard и Moodle, които се предоставят на студентите и дори на кандидат-студентите. Извънредната ситуация поради COVID-19 отвори пред нас възможности, за които не сме си и представяли, че ще бъдат реализирани и практически не осъществявахме в пълен капацитет.

Нашият университет е един от първите български университети, който веднага след обявяването на извънредното положение премина изцяло към онлайн обучение на своите студенти. Благодарение на това учебният процес протича нормално и се провежда по график.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив, представи пътя си

„от черната дъска до хромбука“

Училището чества 50-годишнина с филм в пет части

През тази учебна година СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив, чества своята 50-годишнина от откриването си и е подготвило разнообразна и голяма програма.

Мисията на училището е да образова и възпитава знаещи, можещи и добри хора. За да дадем увереност на младите хора и да отправим послания към бъдещето, смело стъпваме в миналото си. Заедно с учениците си разлистихме старите албуми на училището, летописните книги, за да им покажем, че всяко настояще е обосновано от своето минало. Разгледахме общите и различните неща, като свързахме днешните ученици и учители и тогавашните 20, 30, 50 години. Свързахме и историята на страната ни с историята на училището, политическия строй, промените в обществото, как се променят правилата, училището и изискванията към него и от нас възникна посланието: „Орисано е училището да бъде живо и модерно и до ден днешен то не изневерява на мисията си.“ Днес смело го наричаме Екоучилище на щастието.

Екип на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

УД бр. 5 от 7 февруари 2022 г.
В бр. 4 от 31 януари 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

Мотивацията на учителите е ключово важна за повишаване на качеството в образованието

Текст: -

Интервю на Велина АНТОВА

Проведе се първото за 2022 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование

На 21 януари се проведе първото за 2022 г. извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с присъственото участие на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков, началника на кабинета на министъра на образованието и науката Иван Модев, председателя д.ик.н. Янка Такева и зам.-председателя на Синдиката на българските учители Красимир Попов, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации.

Заседанието, в което онлайн участва зам.-министърът на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет Мария Гайдарова, премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане на извънредната междусрочна ваканция за учениците от 1. до 12. клас.

2. Разни.

Автор: УД

IN MEMORIAM

С чувство на огромна болка споделяме, че след дълга борба на 22.01.22г. загубихме

Диана Няголова Георгиева

(23.01.1966 г. – 22.01.2022 г.)

дългогодишен председател на ОбщКС на СБУ - Крумовград, обл. Кърджали

Загубихме всеотдаен учител и приятел, достоен професионалист и отдаден съмишленик, който работеше с грижа за хората и образованието и създаваше устойчиви и успешни социални партньорства.

Ще запазим спомена си за Диана като човек на действието, предан синдикалист, но най-вече прекрасен човек.

Поклон! Почивай в мир, Диде!

От Ръководството и ИК на Синдиката на българските учители

Започна обсъждането на Бюджет 2022 г.

В края на миналата седмица правителството представи бюджетната процедура за 2022 г., която предстои да се обсъди в Народното събрание и да се приеме Държавен бюджет на Република България за 2022 г.

Автор: Иван КЪНЧЕВ, гл. експерт в направление „Професионално-творческо“ в Централата на СБУ

Наредба за провеждане на Осемнадесетата спартакиада на учителите

30 август – 04 септември 2022 г., к.к. Св. св. Константин и Елена

Автори: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и Десислава Ягодин, председател на БРФ СЗ

Столична библиотека връчи годишните си награди за седми път

На 19.01.2022 г. бяха връчени Седмите годишни награди на Столична библиотека за 2021 г., с които бяха отличени най-четените съвременни български автори и най-активните читатели. Събитието се състоя в Американския център на Столичната библиотека и на него присъстваха представители на Централата на Синдиката на българските учители, писатели, поети, общественици, медии.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

СУ „Неофит Рилски“ – гр. Харманли, се присъедини към училищната STEM общност в страната

На 8 декември 2021 г. с официална церемония бе открит иновативен STEM център в СУ „Неофит Рилски“ – гр. Харманли, който бе реализиран по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

Автор: Живка ДЕЛЧЕВА, ЗДУД, СУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли

„Поздрав в пощенски плик“ – международен проект с участие на ученици

от 2. ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора,

и НУМТИ „Добрин Петков“, гр. Пловдив

Учениците от 2. ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора, и Национално училище за музикално и танцово изкуство (НУМТИ) „Добрин Петков“, гр. Пловдив, получиха покана от деца от Сиктивкар (столицата на Коми) да се включат в международния детски проект „Поздрав в пощенски плик“.

Автор: Борис КНИЖАРОВ, старши начален учител, 2. ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора

ИНЖ. ТАНЯ МИХАЙЛОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ” – ГР. СОФИЯ:

Ролята на директора да обединява екипа и да консолидира училищната общност, да бъде носител на добри идеи и гарант за качеството на образованието остава непроменена в хода на пандемията

Трансформациите в сферата на образованието винаги са се случвали с подкрепата, но и с критичния поглед на Синдиката на българските учители

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

МАРГАРИТА АНАНИЕВА, ДИРЕКТОР НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. РАДОМИР, ОБЛ. ПЕРНИК:

Ученето през целия живот е валидно в особено висока степен за педагогическите специалисти

Синдикатът на българските учители е фактор в обществения и социалния живот на страната

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

Уникално изследване на теорията на международните отношения

Излезе книгата „Теория на международните отношения“ (МО) с автор на първия том и научен редактор на втория том – проф. д.пол.н. Атанас Гочев. Той е един от създателите на научната школа за изучаване на дисциплината в България и първият назначен преподавател в сегашната катедра „Международни отношения“ на УНСС.

По информация на УНСС

Обява за Национален конкурс „Възкресение Христово – 2022“

Автор: Св. Синод на БПЦ-БП

Право на месечна целева помощ за семейства

с деца до 14-годишна възраст

Родителите на деца, върнати от детско заведение (детска градина или ясла), вкл. и заради карантина, имат право да им бъде издаден болничен лист и да получат паричното обезщетение съгласно чл. 45 от Кодекса за социално осигуряване.

Автори: Роза КОСТОВА и Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юристи в Централата на СБУ

ИСКРА РАДЕВА, ДИРЕКТОР НА ТЕАТЪР „ИСКРИ И СЕЗОНИ“, АРТИСТ, ПРОДУЦЕНТ, РЕЖИСЬОР:

Учителите и артистите са съвременни будители, те трябва да бъдат обединени и ДА ВЯРВАТ в ценността на мисията си

Никога не бива да забравяме, че не можем да отпишем историята и да започнем всичко от днешния ден

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

За социалния диалог на СБУ

През изминалите вече повече от 30 години, в нелекия път на модерния синдикализъм, СБУ успя да развие и утвърди социалния диалог в системата на предучилищното и училищното образование на национално ниво, на равнище община и образователна институция. Много са безспорните доказателства за това – от подписаните национални, общински, училищни КТД до множеството държавни политики, инициирани именно от СБУ.

В партнирането си СБУ е единен, експертно подготвен, подплатен със съответните проучвания, анализи, воден от чувството за справедливост, стремеж да бъде полезен, да подкрепи и да мотивира хората в системата на предучилищното и училищното образование. В социален диалог СБУ винаги влиза с чувствителен, визионерски поглед за години напред. Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, винаги говори открито, казва дори болезнените истини в очите, без да се нагажда на времето и ситуацията и отстоява идеите на СБУ докрай.

В становищата си СБУ не просто критикува или изразява несъгласието си, а винаги предлага и решение на проблема.

Във всичко това – автентичността и силата на Синдиката на българските учители.

Автор: УД

УД бр. 4 от 31 януари 2022 г.
В бр. 3 от 24 януари 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете:
ИРЕНА АНАСТАСОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КЪМ 47. НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

Постигнатото коалиционно съгласие е всички промени в образованието да се въвеждат на базата на апробирането им и на научнообосновани и доказани практики

Интервю на Велина АНТОВА

От Синдиката на българските учители в наследство за поколенията

Една паметна книга за борбите, достойнството и победите на СБУ

Синдикатът на българските учители, верен и последователен на принципите си да съхранява историята си, да задава посоки и да дава достоен пример, като значим водещ фактор в съвременното българско образование, добави нов уникат към съкровищницата на своя Златен фонд. Излезе от печат една различна книга „Да се помни и знае! Борби, достойнство и победи“ (хронология на протестните и стачните действия на СБУ от 1990 г. до днешни дни) – фототипно издание, в което документите говорят.

Тази книга, издадена от Синдиката на българските учители, наистина е различна – ярка, впечатляваща, вълнуваща и паметна!

Автор УД

Представени бяха приоритетните политики на МОН за 2022 г.

В средата на месец януари 2022 г., акад. Николай Денков, министър на образованието и науката представи пред медиите приоритетите на МОН през 2022 г.

Акад. Денков очерта четири приоритета и мерките за реализацията им.

Първият приоритет е увеличаване на обхвата на децата в системата. Вторият приоритет е повишаване на качеството на училищното образование. Третият приоритет е повишаване на качеството на висшето образование. Четвъртият, очертан от министър Денков приоритет на МОН за 2022 г., са дейности по Плана за възстановяване и устойчивост и по двете оперативни програми за образование и наука, включващи над 1 млрд. лв. европейски средства.

Автор Велина АНТОВА

В столичния район „Кремиковци“ бяха връчени

почетни отличия на СБУ

В радостен повод се превърна официалното връчване на отличията на Синдиката на българските учители за 2021 г. в столичния район „Кремиковци“.

На 22 декември 2021 г., в навечерието на един от най-светлите български празници, почетният приз за постигнати високи резултати и личен принос за развитие и надграждане на социалното партньорство от ХV Национален конкурс „Най-добър социален партньор - директор“ бе присъден на Валентина Коринова, директор на 156. ОбУ „Васил Левски“, район „Кремиковци“.

Отличието от името на Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева бе връчено на г-жа Коринова от Фани Петрова, председател на Общинския координационен съвет на СБУ, район „Кремиковци“, Столична община.

Вторият отличен от Синдиката на българските учители за 2021 г. от район „Кремиковци“, Столична община, е Стефка Андреева. Г-жа Андреева е председател на СО на СБУ в 94. ДГ, гр. Бухово, и получи Златна значка и грамота в XVI Национален конкурс „Синдикалист на годината“.

Автор Фани ПЕТРОВА, председател на ОбКС на СБУ,

район „Кремиковци“, Столична община

ГОСТ НА БРОЯ

ДОЦ. Д-Р АНТОНИЙ ГЪЛЪБОВ, СОЦИОЛОГ И ПРЕПОДАВАТЕЛ В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ:

Българските учители са част от националния ни елит и ще имат определяща роля в дълбоките и бързи промени, които ни предстоят

Интервю на УД

Българският еврокомисар Мария Габриел с предложение за Препоръка на Съвета относно обучението за екологична устойчивост в Европейския съюз

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви предложение за Препоръка на Съвета относно обучението за екологична устойчивост в Европейския съюз. Целта е да се подпомогнат държавите членки – училищата и всички образователни институции да предоставят на учащите умения в областта на изменението на климата и околната среда, съобщиха от представителството на Европейската комисия в София.

Напомняме, че политиките на Синдиката на българските учители, свързани с екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците, отдавна са в полезрението на Мария Габриел, европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж и имат нейната подкрепа.

Автор УД

Подписан е нов Колективен трудов договор в сферата на образованието в община Монтана

На 13 януари 2022 г., Златко Живков – кмет на Община Монтана; Бойка Симеонова – председател на Съюза на работодателите в системата на образованието; Енеза Ангелова – председател на Общинския КС на СБУ; Татяна Алексиева – председател на Регионалния синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, подписаха Колективен трудов договор в сферата на образованието в община Монтана за период от 2 години.

В него страните договориха по-благоприятни условия в заплащането на професионалноквалификационната степен, на работното облекло, както и по-голям размер на платения отпуск на непедагогическия персонал в размер на 20 работни дни, а на всички преболедували COVID-19, платен отпуск в размер на 10 работни дни.

Страните се споразумяха престоят на педагогическите специалисти в училище през време на ваканциите за учениците да се намали с 2 часа – от 8 на 6 часа, а двата часа да се ползват извън образователната институция за квалификация и допълнителни занимания, свързани с професионалната им подготовка.

Автор УД

Регламент на XXX национален ученически конкурс на НК „Родолюбие“ под наслов: „Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите.“ – 150 години от рождението на Гоце Делчев, български революционер, идеолог на македоно-одринското революционно движение, и конкурс за учители: „Мисия учител“

Автор ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК „РОДОЛЮБИЕ“

УД бр. 3 от 24 януари 2022 г.
В брой 2/17.01.2022 г. на в. Учителско дело четете: НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – 2021

Ученето през целия живот – реална възможност за лична и професионална реализация на пазара на труда

В края на отминалата 2021 г. предколедна София бе домакин на седмото издание на Националните дни за учене през целия живот. Събитието бе организирано от Министерството на образованието и науката и от екипа на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ с ръководител и национален координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни Валентина Дейкова и с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В рамките на 3-те дни – от 14 до 16 декември, се проведоха поредица от събития в присъствена и хибридна форма, които имаха за цел да мотивират и насърчават още повече български граждани да се включват в дейности за учене през целия живот, да повишат имиджа на професионалното образование и обучение и ученето на възрастни, както и да провокират стремежа към постоянно развитие и усъвършенстване с цел постигане на самочувствие, удовлетворение и по-добра реализация на пазара на труда.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА

СБУ в подкрепа на ученическия съвет и екипа на столичното

51. СУ „Елисавета Багряна“, които настояват за мерки срещу тормоза

Синдикатът на българските учители за пореден път изразява тревогата си по повод зачестилите случаи на насилие между деца и разпространението на такива кадри в социалните мрежи. Силно съпричастни сме към позицията и подкрепяме предложенията, направени в Декларацията на ученическия съвет и екипа на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ срещу насилието, във връзка с пострадал техен ученик (Декларацията публикуваме отделно).

Заедно и отговорно ще продължаваме да настояваме за предотвратяване на подобни инциденти и мерки срещу всякакъв вид тормоз.

Очакваме Министерството на образованието и науката също да предприеме конкретни мерки.

УД

Ос¬нов¬ни по¬ло¬же¬ния на ор¬га¬ни¬за¬ци¬я¬та

на XXV На¬ци¬о¬нале¬н кон¬курс „Учи¬тел на го¬ди¬на¬та“

За двадесет и пети път Син¬ди¬ка¬тът на бъл¬гар¬с¬ки¬те учи¬те¬ли

ор¬га¬ни¬зи¬ра На¬ци¬о¬на¬лен кон¬курс "Учи¬тел на го¬ди¬на¬та"

Подписан бе Анекс към Общинския колективен трудов договор – Ямбол

Благодарение на добрия социален диалог в Община Ямбол се подписа Анекс към Общинския колективен трудов договор от 21.12.2020 г. Анексът бе подписан от председателя на ОбКС на СБУ – Ямбол – Добра Шопова, председателя на общинската структура на СРСНПБ – Румяна Никова, председателя на СДСОРБ – Евгений Иванов, председателя на ОКС на НУС – Лена Ганчева, и председателя на РСО към КТ „Подкрепа“ – Красимир Дочев.

Павлина ПЕТРОВА,

гл. експерт-юрист в Централата на СБУ

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС, И ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС:

Модерното образование в община Бургас не е просто цел – то е реално случващ се процес с участието на социалните ни партньори, включително и на СБУ

- Проф. Турманова, образованието е национален приоритет за нашата страна. Каква е Вашата визия за развитието му на територията на община Бургас? Какви са реалните постижения в сектора през последните години?

- Любовта към знанието и потребността от качествено образование са непреходни човешки ценности, които ни определят като общество и са заложени в българската народопсихология като висша цел и непрестанен стремеж. Осигуряването на адекватна среда, както и високообучени професионални кадри са двата основни инструмента, за да отговорим адекватно на изискванията на новото време. Ето защо Община Бургас продължава да развива последователната си политика с приоритет в сферата на образованието.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

ИНЖ. АГР. ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА,

ДИРЕКТОР НА ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ“, ГР. ПОПОВО:

Имаме сериозен принос за развитието на професионалното образование и ученето през целия живот

– Г-жо Тодорова, бихте ли представили образователната институция, чийто директор сте Вие?

– Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“, гр. Попово, е най-голямата в област Търговище със сериозни позиции в развитието на професионалното образование и ученето през целия живот. Нашият екип се състои от изключително амбициозни и отдадени на професията си педагози, които заедно със своите възпитаници реализират множество проекти. Можем да се похвалим със завоювани национални и регионални престижни места на състезания и олимпиади, редица различни училищни инициативи, като основната ни цел е издигане престижа на учебното заведение, създадено през 1958 година.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Модерен STEM център отвори врати в СУ „Св. св. Кирил и Методий“,

гр. Неделино

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Неделино, е сред финансираните училища по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в голяма категория за училища с над 300 ученици. Общият бюджет е 331 273,49 лв. Собствен принос – 31 273,49 лв.

С осигуреното финансиране от Министерството на образованието и науката бе създадем STEM център по природни науки, изследвания и иновации. Центърът обхваща четири кабинета, коридор и санитарни помещения с приблизителна площ 330 квадратни метра, намиращи се на втория етаж в централната част на училището. Изборът е основан на улеснен достъп и активно място за комуникация между учениците.

Светозар ЛЮБОМИРОВ,

председател на ОбКС на СБУ– Неделино

Възпитаниците на ДГ „Младост“, гр. Габрово,

имат нови площадки за игра

В навечерието на Коледа с пет нови игрови площадки посреща възпитаниците си детска градина „Младост“ в квартал „Трендафил“-1 с директор Павлина Минковска, която бе отличена в Националния конкурс на Синдиката на българските учители – „Най-добър социален партньор – директор“, който се проведе на 17 декември 2021 г. по време на 40. Синдикален съвет на СБУ.

В двора на учебното заведение са монтирани комбинирани съоръжения за люлеене, пързаляне, въртене, пазене на равновесие, катерене, които са сертифицирани, отговарят на изискванията за качество и безопасност и заменят остарелите уреди.

Ренета КОЛЕВА,

председател

на ОбКС на СБУ – Габрово

СУ ,,Йордан Йовков“, гр. Кърджали, разполага с иновативен STEM център и тачи традициите

От 2021 година СУ ,,Йордан Йовков“, гр. Кърджали, вече разполага с модерен STEM център. Той е изграден по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката и бе официално открит през м. октомври 2021 г. от заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова и директора на училището Недялка Кюпрюджиева.

STEM центърът разполага с атрактивни и изключително полезни за обучението най-иновативни образователни технологии – DOBOT Magician, TRIUMPH BOARD, 3D принтер и автономен програмируем хуманоиден NAO робот. По време на тържественото откриване на новото звено, което е разположено в три помещения – лаборатории, учениците представиха иновативните интегрирани демонстрации с новите технологии, показаха отлични софтуерни и хардуерни умения в изграждането на 3D модел на човешки скелет, превърнаха 3D компютърен модел в реален физически обект, пресъздадоха 3D развитие на атомния модел и, използвайки роботизирана ръка, изобразиха строежа на кислородния атом.

Елмира АНДРЕЕВА, учител и ръководител на клуб „Журналист“ в СУ ,,Йордан Йовков“, гр. Кърджали

Да останеш учител!

Има учители, които запазват жива връзката с училището и със своите ученици и след последния училищен звънец. Те остават отдадени на своите възпитаници, продължават да ги обучават, възпитават и заедно с тях да търсят нови хоризонти за развитие и усъвършенстване.

Такъв учител е Асим Имамов – дългогодишен учител по математика и технологии и предприемачество, ръководител на група по занимания по интереси към СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград с. Абланица, повече от 20 години секретар на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в община Хаджидимово, дългогодишен председател на СО на СБУ към училището и „Синдикалист на годината“ за 2013 година, в едноименния конкурс на СБУ. Той е прекрасен съпруг, баща и дядо, общественик и опитен водач на туристически групи в нашата страна.

Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА,

председател на ОбКС на СБУ- Хаджидимово

СБУ – Севлиево, валидира знанията на

помощник-възпитатели

На 15 декември 2021 година двадесет и четири помощник-възпитатели, членове на СБУ от община Севлиево, получиха свидетелства за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професията „помощник-възпитател“, организирано от Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Севлиево, в партньорство с Регионалния съвет на КНСБ – Габрово, в партньорство с Центъра за професионално обучение към КНСБ.

През изминалите месеци работещите в севлиевските детски градини „Слънце“, „Пролет“, „Радост“, „Щастливо детство“ и „Мечо Пух“ успешно преминаха валидиране на професионална квалификация, придобита при неформално и самостоятелно учене, и положиха изпит по теория и практика.

Евгения ПЕНЧЕВА,

председател на ОбКС на СБУ–

Севлиево

ИЛКО СТОЯНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД:

Авторитетът и общественият престиж на българския учител зависи от всички нас, които имаме пряко отношение към образованието и от цялото общество

Приветствам Синдиката на българските учители за неговите системни и целенасочени политики в сектора и напълно подкрепям нови идейни предложения за по-добро и модерно образование за нашите деца

- Г-н Стоянов, многократно сте заявявали, че нацията ни трябва да бъде обединена, за да се запази и оцелее и в необичайни ситуации като тази, в която се намираме сега. Коя е каузата, около която се обединихте Вие и Вашият екип след избирането Ви за кмет на Община Благоевград?

- Усилено работим в посока „Надграждане и развитие на образователната система в община Благоевград“. Многократно съм казвал, че най-важен е гласът на хората, затова и държа на пряката демокрация. Отворен съм към всякакви идеи и въпроси от страна на жителите на Благоевград – идеи от родители, ученици и студенти. За да се върви в правилна посока, усилията трябва да бъдат съвместни. Да, аз съм кмет и нося отговорност за развитието на образованието, налага ми се да взимам важни и трудни решения, но няма как да не се допитвам до жителите на Благоевград и сам да избирам бъдещето на един от най-важните сектори, именно образователния. Радвам се, че всички училища в Благоевград, и не само, показаха абсолютна готовност за онлайн обучението.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

В област Силистра отличиха изявени синдикалисти

на КНСБ и СБУ

В Областна администрация – Силистра, се състоя тържествено награждаване на изявени синдикалисти от сектор „Образование“ по инициатива на областната организация на СБУ към КНСБ и в партньорство с представителството на държавната власт в област Силистра. Областният управител Ели Тодорова посрещна гостите на администрацията и ги поздрави с новата 2022 г. Тя сподели своето удовлетворение, че в продължение на години Областната администрация е партньор на учителското съсловие и конкретно на неговата професионална браншова структура.

УД

УД бр. 2 от 17 януари 2022 г.
В бр. 1 от 10 януари 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Поздравителен адрес

Текст: -

Автор: РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ НАУМ

СЪСТОЯ СЕ 40. СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

СБУ поставя на фокус необходимостта от нова философия на образованието

Текст:

„Новата философия на образованието“ бе темата на Четиридесетия Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, който се състоя на 17 декември 2021 г. онлайн, с грижа за живота и здравето на всички участници.

Най-значимият годишен форум на Синдиката бе официално открит от председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, и започна с едноминутно мълчание в памет на учителите, представителите на непедагогическия персонал и синдикалистите, които загубиха битката с COVID-19 в хода на пандемията, която продължава вече почти две години.

Автори: Десислава ВАСИЛЕВА, Велина АНТОВА

IN MEMORIAM

На 26.12.2021 г. ни напусна

Емилия Иванова Бонева

член на ИК на СБУ, областен координатор на СБУ за област Враца, председател на ОбКС на СБУ – Враца, старши учител в СУ „Отец Паисий“, гр. Враца

Дългогодишен, многоуважаван, предан и деен синдикален лидер, тя оставя незаличима следа в сърцата ни и като добър човек, отговорен съмишленик, прекрасен учител и незаменим приятел. Винаги готова да се притече на помощ на изпадналите в нужда, да защити учителите и техния достоен труд!

Еми, много ще ни липсваш!

Поклон пред светлата ѝ памет!

От Ръководството и ИК на Синдиката на българските учители

IN MEMORIAM

На 23.12.2021 г. ни напусна

Маргарита Павлова Иванова

общински председател на СБУ за общините Карлово и Сопот, обл. Пловдив, и дългогодишен учител

Загубихме отличен професионалист и предан синдикалист, всеотдаен учител, останал в сърцата на своите ученици, приятел, изтъкан от човещина – милеещ за хората и образованието.

Поклон пред светлата ѝ памет!

От Ръководството и ИК на Синдиката на българските учители

IN MEMORIAM

На 17.12.2021 г. ни напусна

Светлана Драгоева Рангелова

председател на Синдикалната организация на СБУ в ДГ „Осми март“, гр. Пловдив, учител по музика

Отиде си достоен и обичан учител, активен синдикалист и прекрасен приятел, носещ доброто в себе си и силата на музиката. Ще я помним с нейните всеотдайност, обич и сърдечност, с креативността и готовността да подкрепи всеки.

Поклон пред светлата ѝ памет!

От Ръководството и ИК на Синдиката на българските учители

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Текст: -

Автор: УД

Решено е – 2022 г. е Европейска година на младежта

Текст:

На 14 декември 2021 г. Европейският парламент потвърди окончателно решението 2022 г. да бъде определена за Европейска година на младежта (European Year of Youth 2022) и даде зелена светлина за организирането на дейности и инициативи, насочени и фокусирани към младите хора във всички държави членки през същата година. Мащабният проект се реализира под ръководството на българския еврокомисар Мария Габриел.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Европейската комисия постави началото на цикъла на Европейския семестър за 2022 г.

Текст: -

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Коледари благословиха за здраве, щастие и берекет Централата на СБУ

Текст:

Малки коледари от столичното 144. СУ „Народни будители“ гостуваха на 22.12.2021 г. в Централата на Синдиката на българските учители.

Автор: УД

Празнично вълшебство в 1. ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд

Текст:

На 17.12.2021 г. в Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, се проведе Традиционната изложба „Във вълшебството на цветовете и още нещо…“.

Автор: Екип на 1. ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд

СБУ и УНСС подписаха Рамково споразумение за сътрудничество

Текст:

На 22 декември 2021 г. в Централата на Синдиката на българските учители в гр. София д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), подписаха Рамково споразумение за сътрудничество между СБУ и УНСС. Събитието се състоя в присъствието на проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, Красимир Попов, заместник-председател на СБУ, представители на УНСС и СБУ, притежаващи зелен COVID сертификат.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ НАГРАДИ НАЙ-ДОБРИТЕ СИ СИНДИКАЛИСТИ И СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ЗА 2021 Г.

Високо признание за отличното партньорство в името на развитието на българското образование

Текст:

По традиция, в навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово, Синдикатът на българските учители награди най-добрите си синдикалисти, социални партньори и журналисти, отразявали дейността на СБУ през 2021 г. За първи път тържествената церемония се състоя онлайн в платформата Zoom, в рамките на заключителната част на 40. Синдикален съвет на СБУ.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Коледа е надежда!

Текст:

Тази година отново в обстановка на пандемия трябваше да намерим работеща формула, с която да повдигнем коледното настроение. А то постепенно завладяваше децата от четвърта „б“ група от 8. ДГ – „Проф. д-р Елка Петрова“ – гр. София.

Автор: Емилия Чобанова, гл. учител в 8. ДГ „Проф. д-р Елка Петрова“, гр. София

Ученици от 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София, се включиха в коледен празник по пътна безопасност

Текст:

На 22.12.2021 г. в Централния военен клуб се състоя детски коледен празник по пътна безопасност с участието на деца от столичните детски градини и училища, деца от социално слаби семейства и деца с увреден слух – сираци.

Автор: Екип на 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Ботевград, подкрепи инициатива за разширен достъп до спорт за деца и възрастни с интелектуални затруднения

Текст:

През м. декември 2021 г. екипът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Ботевград, реализира множество интересни инициативи, а заедно с това достойно посрещна новата година.

Автор: Екип на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Ботевград

Председателят на СБУ връчи лично част от наградите „Синдикалист на годината“ и Най-добър социален партнор – директор” за 2021 г.

Текст:

На 23.12.2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в присъствието на д-р Вася Ликова-Арсенова, главен секретар на Центъра за развитие на човешки ресурси – Национална агенция по програма „Еразъм“ към МОН, и на Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално-творческо“ в Централата на СБУ, връчи грамота и златната значка на Синдиката на Мая Анева – председател на синдикалната организация в 119. СУ „Михаил Арнаудов“, гр. София, отличена в ХVІ Национален конкурс на СБУ „Синдикалист на годината“ - 2021.

Първият ръководител на образователна институция, удостоен лично от д.ик.н. Янка Такева, с наградата на СБУ „Най-добър социален партньор - директор“ за 2021 г. бе инж. Таня Михайлова, дългогодишен зам.-министър на образованието и науката с ресор средно образование и директор на НПГПТО „М.В. Ломоносов“, гр. София.

Автор: УД

Най-добрите социални партньори на СБУ – началници на РУО, получиха своите отличия

Текст:

На 21 декември 2021 г. носителите на приза на СБУ – „Най-добър социален партньор – началник на РУО“ – за 2021 г. получиха лично своите награди.

Автор: УД

„Синдикалист на годината” за 2021 г. на област Благоевград е Надка Шейнкова

Текст:

На 17.12.2021 г. Бонка Ичкова, председател на ОбКС на СБУ –Благоевград и областен координатор на СБУ за област Благоевград връчи златна значка и почетното отличие на СБУ „Синдикалист на годината“ на Надка Шейнкова, секретар информационно обслужване в ИК на ОбКС на СБУ – Благоевград.

Автор: УД

Кметът на Община Банско бе отличен с приза „Най-добър социален партньор - кмет“ на СБУ за 2021 г.

Текст:

Иван Кадев, кмет на Община Банско, бе отличен с приза „Най-добър социален партньор - кмет“ на Синдиката на българските учители в едноименния Петнадесети национален конкурс.

Автор: Стефка ХРИСТОВА, председател на ОбКС на СБУ – Банско

Директорът на ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев, е сред най-добрите социални партньори на СБУ

Текст:

На 20.12.2021 г. на официална церемония в актовата зала на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев, за постигнати високи резултати в съвместната дейност със СБУ през 2021 г. и личен принос за развитие и усъвършенстване на социалното партньорство, на директора на гимназията Ангел Живков бе връчено отличието на Синдиката на българските учители – „Най-добър социален партньор – директор“.

Автор: Екип на ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев

УД бр. 1 от 10 януари 2022 г.
В бр. 40 от 20 декември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Академик Николай Денков продължава да работи за качествено и модерно българско образование и в интерес на заетите в сектор „Образование“

Академик Николай Денков ще продължи да изпълнява длъжността министър на образованието и науката и в правителството на новоизбрания министър-председател на Република България Кирил Петков, ярко доказателство за неговите професионализъм, отдаденост и ефективност, които показа, изпълнявайки ръководната длъжност и в служебния кабинет на Стефан Янев.

Автор: УД

бр. 40 от 20.12.2021 г.

Икономическият и социален съвет очерта ключови политики за преодоляване на насилието, основано на пола

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), член на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС), взе участие в организираната от Съвета онлайн дискусия за превенция и борба с насилието над жени на тема: #НеНасилие.

Автор: Светла СТРУМИНА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

Високо отличие за Ивайла Василева, редактор във

вестник „Учителско дело“

На 15 декември 2021 г. столичният театър „Сълза и смях“ бе домакин на тържествена церемония по връчване на Годишните награди за принос в развитието на сектора за учене на възрастни. Празничното събитие бе част от седмото издание на Националните дни за учене през целия живот, организирано от Министерството на образованието и от екипа на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ с ръководител и национален координатор за учене на възрастни Валентина Дейкова, с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

С Годишна награда в категория „Журналистика“ за популяризиране на дейности, инициативи и политики за развитие на сектора за учене на възрастни бе отличена Ивайла Василева, редактор във вестник „Учителско дело“, издание на Синдиката на българските учители.

Автор: УД

бр. 40 от 20.12.2021 г.

В памет на колегите синдикалисти, които загубихме през 2021 г.

На 15 декември 2021 г., по инициатива на ръководството на КНСБ, в столичния катедрален храм „Света Неделя“ бе отслужена заупокойна молитва в памет на починалите през 2021 г. колеги синдикалисти. Почит към паметта на синдикалистите и приятелите, които загубихме през последната година, отдадоха президентът на КНСБ – д-р инж. Пламен Димитров, вицепрезидентите – Пламен Нанков и Чавдар Христов, национални секретари, представители на федерации, екип от Централата на Синдиката на българските учители, и др.

Автор: Велина АНТОВА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

Повече от половината ученици в България изучават професия след VII клас

За поредна година се увеличава делът на професионалните паралелки, както и на тези със STEM професии и профили. Осмокласниците в професионални гимназии са 56,56% от всички. Това е увеличение от почти 4 процентни пункта спрямо учебната 2019/2020 година, когато за пръв път се забелязва повишен интерес към професионалното образование. Това показва изпълнението на план-приема в гимназиите след VII клас за учебната 2021/2022 година.

Сформирани са общо 2333 паралелки с 54 499 осмокласници. От тях 1381 са професионални, 1371 са STEM. Профилираните са 952. От тях с профил „Чужди езици“ са 296.

Автор: УД

бр. 40 от 20.12.2021 г.

Д-Р КАТЯ СТОИЛОВА, ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПЛОВДИВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕКЦИЯ КЪМ СБУ „ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“:

Децата със специални образователни потребности са нашето предизвикателство като професионалисти и като хора

Интервю на Велина АНТОВА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

В Централата на СБУ се проведе обучение на учители по проект: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5. – 10. клас“

На 10 и 11 декември 2021 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на учители по проект: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5. – 10. клас“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието (МОН) и в партньорство между СБУ и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. По проекта през 2021 г. вече бяха проведени обучения за учители от областите Велико Търново, Габрово, Плевен, Враца и гр. Свищов, като предстои да бъдат реализирани и такива за педагогически специалисти от средни училища от областите София-област, Кюстендил, Перник и Благоевград.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

На специална церемония в Старосел връчиха Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Главният учител по немски и френски език Нигяр Наим, със стаж над 20 години в езиковата гимназия „Христо Ботев“, гр. Кърджали, стана „Учител на годината“ за 2021 г. Отличието бе връчено на тържествена церемония на Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България за 2021 г. в Старосел.

Автор: Александра ХРИСТОВА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

МАЯ ЗАФИРОВА, ДИРЕКТОР НА 140. СУ „ИВАН БОГОРОВ“,

ГР. СОФИЯ, И МАРИО ГЕРГИНОВ, ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО:

В иновативното столично 140. СУ „Иван Богоров“

все по-уверено вървим напред

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

НЕЛИ ДИМИТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СБУ В 140. СУ „ИВАН БОГОРОВ“, ГР. СОФИЯ:

Социалният диалог в училището е на много добро ниво

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

С новоизградения STEM център в СУ „Васил Левски“, гр. Троян –

още едно училище по пътя на иновациите

Първият в Ловешка област STEM център бе открит в СУ „Васил Левски“, гр. Троян. Той функционира от началото на тази учебна година, а в него ученици от иновативните паралелки в училището усвояват интегрирани знания по различни дисциплини по пътя на най-новите съвременни и модерни методи и технологии. Центърът е изграден по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката, със средства от училищния бюджет, и с дарения от родители.

Клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“, гр. Троян

бр. 40 от 20.12.2021 г.

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

За един новооткрит ръкопис на Раковски

Александър Алексиев е художник, антиквар, колекционер, дарител, изследовател на българската история през епохата на Възраждането, учредител е на Съюза на колекционерите в България.

Автор: Светла СТРУМИНА

УД бр. 40 от 20.12.2021 г.
В бр. 39 от 13 декември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: СБУ в действие през календарната 2021 г. – дела и числа

Хронологично проследени всички иницитиви на СБУ през 2021 г., сред които:

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева участва активно в множество заседания на Отрасловия съвет за сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование – редовни и извънредни, с конструктивни и градивни предложения във връзка с предизвикателствата в образователната система, свързани с ковид пандемията.

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева бе неизменно сред лидерите, формиращи политиките за образование в Европейския синдикален комитет по образование и Интернационала на образованието.

√ През 2021 г. от СБУ бяха подписани и редица общински КТД-та за системата на предучилищното и училищното образование с множество придобивки за синдикалните членове. Това се случи в общините: Габрово, Стара Загора, Велико Търново, Хаджидимово, Варна, Русе, Благоевград, Ямбол, Петрич, за първи път и в Банско.

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати над 1200 поздравителни адреса до детски градини, училища, институции и личности по различни празнични поводи.

√ В дневника за официална изходяща поща на Централата на СБУ към декември 2021 г. са заведени над 1700 експертни писмени отговори на запитвания. Консултациите по телефона са по 20 средно дневно във всички работни дни.

√ СБУ подготвя провеждането на: 40. Синдикален съвет на СБУ; 16. Национален конкурс „Синдикалист на годината“ – 2021 г.; 15. Национален конкурс „Най-добър социален партньор – директор“; 15. Национален конкурс „Най-добър социален партньор – кмет“; 23. Национален конкурс „Журналист на годината“ 2021 г. и Националните конкурси „Най-добър социален партньор – началник на РУО“ и „Най-добър социален партньор – директор на дирекция“, които поради противоепидемичните мерки, предстои да се състоят на 17 декември 2021 г. в онлайн формат.

Равносметката 2015 – 2020 г.

Нова книга за ценностите, постиженията и достойния пример на СБУ

Излезе от печат дългоочакваният сборник материали за дейността на Синдиката на българските учители, посветен на 30-годишния юбилей на Синдиката. Това е една актуална книга за мечтите, ценностите, делата, доблестта, решимостта и заразителния добър пример в делата на Синдиката на българските учители. В нея ще припознаете градивния ход на модерния синдикализъм през последните пет години.

Уникалната книга „Равносметката 2015 – 2020 г.“ е още един безценен дар в Златния фонд, който СБУ гордо завещава на бъдещите поколения.

Автор УД

С много позитивни емоции ВУЗФ изпрати Випуск 2021

На 2 декември 2021 г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) проведе официалната церемония по връчване на дипломите на Випуск 2021. В юбилейната двадесета година от своето създаване бизнес университетът, който е сред ярко открояващите се висши училища в страната с постиженията на академичния си състав и на студентите си, и е дългогодишен партньор на Синдиката на българските учители в подкрепа на повишаването на квалификацията на учителите, изпрати своите дипломанти от Випуск 2021 с впечатляващо, преминало в изключително сърдечна атмосфера академично тържество.

„С връчването на Вашите дипломи започваме двадесетата учебна година на ВУЗФ – каза доц. д-р Григорий Вазов в своето приветствено слово. – За тези 20 години ние направихме много и станахме най-доброто бизнес висше училище в България, което е доказано от много класации....

Абсолвентите, изправени на крака, повториха след своя ректор текста на клетвата: „Аз, възпитаникът на ВУЗФ, се заклевам в своята чест и съвест да се посветя с цялото си сърце и всички сили на хуманността, да прилагам мярката на вечното в преходния си житейски път. Да насоча изцяло съзнанието си към изпълнението на задълженията си към моето семейство, моята родина и цялата човешка общност. Да пазя името на университета, който разкри пред мен света на науката и познанието за общочовешките ценности. Да защитавам с достойнство професионалната си подготовка и да работя за своето усъвършенстване. Да използвам научните си познания единствено за доброто на своя народ и да допринасям с труда си за неговото по-добро бъдеще. Да бъда достоен гражданин на отечеството. Заклевам се с думата си на честен човек. Заклех се!“

Автор Светла СТРУМИНА

РУМЯНА МИЛЕВА, ДИРЕКТОР НА ДГ №169 „КОЛЕДАРЧЕ“, ГР. СОФИЯ:

Атестирането носи позитивна мотивация да надграждаме и постигаме още по-високи резултати

Интервю на Велина АНТОВА

„Шареният замък“ посреща малките „болярчета“

Всички работещи в новата детска градина избраха да членуват в СБУ

В гр. Велико Търново отвори врати нова детска градина с приказното име „Шареният замък“ благодарение на усилията на Община Велико Търново, под ръководството на кмета – д-р инж. Даниел Панов, за удовлетворяване на нуждите на старопрестолния град от допълнителни места за малчуганите. Със своята съвременна визия и модерна материална база детската градина е с капацитет за 120 деца, както и с многобройни удобства – просторни занимални, спални помещения, медицински кабинет, обслужващи и административни помещения, а също така с изключително необходимите за децата три физкултурни салона. Под ръководството на директора – г-жа Ралица Игнатова, в детската градина работят шест млади, усмихнати и приветливи учители, отдадени във всяко отношение на професията си и обичащи децата. Ежедневно за реда и чистотата се грижат четири помощник-възпитатели.

В детска градина „Шареният замък“ беше учредена и най-новата синдикална организация към Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители - Велико Търново, в която членуват всички работещи в градината.

Автор Михаела ГОСПОДИНОВА, председател на СО на СБУ в ДГ„Шареният замък“, гр. Велико Търново

Креативни класни стаи ще стимулират учебния процес в Монтана

Във Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Монтана, бяха открити напълно реконструирани кабинети по География и икономика и История и цивилизации. Финалът на ремонтните дейности и обновяването на учебните стаи съвпадна с патронния празник на училището и с връщането на учениците в клас, което предизвика задоволството на директора г-жа Елка Станева. Това е едно очаквано продължение, след като тази учебна година училището се включи в списъка на иновативните училища в страната.

Кметът на Монтана – г-н Златко Живков и началникът на РУО– Монтана – г-жа Трайка Трайкова, откриха новите кабинети.

Учениците от вокалната група на училището поздравиха гостите с химна на училището „Пролет“, рецитираха стихове на поета Вапцаров, патрон на училището, а възпитаниците от професията „Готвач“ и „Хлебар-сладкар“ демонстрираха кулинарни умения.

Автор Елка СТАНЕВА, директор на Второ СУ „Никола Й.Вапцаров“, гр. Монтана

ГОСТ НА БРОЯ

МИРОЛЮБА БЕНАТОВА, ЖУРНАЛИСТ, ЛЕКТОР ПО МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ:

Имаме нужда от събуждане на критичното мислене

Преподаването и ученето могат да са взаимен и вдъхновяващ процес

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 39 от 13 декември 2021 г.
В бр. 39 от 13 декември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: СБУ в действие през календарната 2021 г. – дела и числа

Хронологично проследени всички иницитиви на СБУ през 2021 г., сред които:

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева участва активно в множество заседания на Отрасловия съвет за сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование – редовни и извънредни, с конструктивни и градивни предложения във връзка с предизвикателствата в образователната система, свързани с ковид пандемията.

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева бе неизменно сред лидерите, формиращи политиките за образование в Европейския синдикален комитет по образование и Интернационала на образованието.

√ През 2021 г. от СБУ бяха подписани и редица общински КТД-та за системата на предучилищното и училищното образование с множество придобивки за синдикалните членове. Това се случи в общините: Габрово, Стара Загора, Велико Търново, Хаджидимово, Варна, Русе, Благоевград, Ямбол, Петрич, за първи път и в Банско.

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати над 1200 поздравителни адреса до детски градини, училища, институции и личности по различни празнични поводи.

√ В дневника за официална изходяща поща на Централата на СБУ към декември 2021 г. са заведени над 1700 експертни писмени отговори на запитвания. Консултациите по телефона са по 20 средно дневно във всички работни дни.

√ СБУ подготвя провеждането на: 40. Синдикален съвет на СБУ; 16. Национален конкурс „Синдикалист на годината“ – 2021 г.; 15. Национален конкурс „Най-добър социален партньор – директор“; 15. Национален конкурс „Най-добър социален партньор – кмет“; 23. Национален конкурс „Журналист на годината“ 2021 г. и Националните конкурси „Най-добър социален партньор – началник на РУО“ и „Най-добър социален партньор – директор на дирекция“, които поради противоепидемичните мерки, предстои да се състоят на 17 декември 2021 г. в онлайн формат.

Равносметката 2015 – 2020 г.

Нова книга за ценностите, постиженията и достойния пример на СБУ

Излезе от печат дългоочакваният сборник материали за дейността на Синдиката на българските учители, посветен на 30-годишния юбилей на Синдиката. Това е една актуална книга за мечтите, ценностите, делата, доблестта, решимостта и заразителния добър пример в делата на Синдиката на българските учители. В нея ще припознаете градивния ход на модерния синдикализъм през последните пет години.

Уникалната книга „Равносметката 2015 – 2020 г.“ е още един безценен дар в Златния фонд, който СБУ гордо завещава на бъдещите поколения.

Автор УД

С много позитивни емоции ВУЗФ изпрати Випуск 2021

На 2 декември 2021 г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) проведе официалната церемония по връчване на дипломите на Випуск 2021. В юбилейната двадесета година от своето създаване бизнес университетът, който е сред ярко открояващите се висши училища в страната с постиженията на академичния си състав и на студентите си, и е дългогодишен партньор на Синдиката на българските учители в подкрепа на повишаването на квалификацията на учителите, изпрати своите дипломанти от Випуск 2021 с впечатляващо, преминало в изключително сърдечна атмосфера академично тържество.

„С връчването на Вашите дипломи започваме двадесетата учебна година на ВУЗФ – каза доц. д-р Григорий Вазов в своето приветствено слово. – За тези 20 години ние направихме много и станахме най-доброто бизнес висше училище в България, което е доказано от много класации....

Абсолвентите, изправени на крака, повториха след своя ректор текста на клетвата: „Аз, възпитаникът на ВУЗФ, се заклевам в своята чест и съвест да се посветя с цялото си сърце и всички сили на хуманността, да прилагам мярката на вечното в преходния си житейски път. Да насоча изцяло съзнанието си към изпълнението на задълженията си към моето семейство, моята родина и цялата човешка общност. Да пазя името на университета, който разкри пред мен света на науката и познанието за общочовешките ценности. Да защитавам с достойнство професионалната си подготовка и да работя за своето усъвършенстване. Да използвам научните си познания единствено за доброто на своя народ и да допринасям с труда си за неговото по-добро бъдеще. Да бъда достоен гражданин на отечеството. Заклевам се с думата си на честен човек. Заклех се!“

Автор Светла СТРУМИНА

РУМЯНА МИЛЕВА, ДИРЕКТОР НА ДГ №169 „КОЛЕДАРЧЕ“, ГР. СОФИЯ:

Атестирането носи позитивна мотивация да надграждаме и постигаме още по-високи резултати

Интервю на Велина АНТОВА

„Шареният замък“ посреща малките „болярчета“

Всички работещи в новата детска градина избраха да членуват в СБУ

В гр. Велико Търново отвори врати нова детска градина с приказното име „Шареният замък“ благодарение на усилията на Община Велико Търново, под ръководството на кмета – д-р инж. Даниел Панов, за удовлетворяване на нуждите на старопрестолния град от допълнителни места за малчуганите. Със своята съвременна визия и модерна материална база детската градина е с капацитет за 120 деца, както и с многобройни удобства – просторни занимални, спални помещения, медицински кабинет, обслужващи и административни помещения, а също така с изключително необходимите за децата три физкултурни салона. Под ръководството на директора – г-жа Ралица Игнатова, в детската градина работят шест млади, усмихнати и приветливи учители, отдадени във всяко отношение на професията си и обичащи децата. Ежедневно за реда и чистотата се грижат четири помощник-възпитатели.

В детска градина „Шареният замък“ беше учредена и най-новата синдикална организация към Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители - Велико Търново, в която членуват всички работещи в градината.

Автор Михаела ГОСПОДИНОВА, председател на СО на СБУ в ДГ„Шареният замък“, гр. Велико Търново

Креативни класни стаи ще стимулират учебния процес в Монтана

Във Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Монтана, бяха открити напълно реконструирани кабинети по География и икономика и История и цивилизации. Финалът на ремонтните дейности и обновяването на учебните стаи съвпадна с патронния празник на училището и с връщането на учениците в клас, което предизвика задоволството на директора г-жа Елка Станева. Това е едно очаквано продължение, след като тази учебна година училището се включи в списъка на иновативните училища в страната.

Кметът на Монтана – г-н Златко Живков и началникът на РУО– Монтана – г-жа Трайка Трайкова, откриха новите кабинети.

Учениците от вокалната група на училището поздравиха гостите с химна на училището „Пролет“, рецитираха стихове на поета Вапцаров, патрон на училището, а възпитаниците от професията „Готвач“ и „Хлебар-сладкар“ демонстрираха кулинарни умения.

Автор Елка СТАНЕВА, директор на Второ СУ „Никола Й.Вапцаров“, гр. Монтана

ГОСТ НА БРОЯ

МИРОЛЮБА БЕНАТОВА, ЖУРНАЛИСТ, ЛЕКТОР ПО МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ:

Имаме нужда от събуждане на критичното мислене

Преподаването и ученето могат да са взаимен и вдъхновяващ процес

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 39 от 13 декември 2021 г.
В брой 38 на в. Учителско дело можете да прочетете:
Усъвършенстване на разработената

„Пътна карта на политиките за учители“ предлага СБУ

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в провелата се на 30 ноември 2021 г. в хибриден формат кръгла маса на тема: „Пътна карта на политиките за учители“. Тя бе организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) и Световната банка и се проведе с участието на министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, зам.-министърът Мария Гайдарова, Цветан Кюланов, представител на Европейската комисия за България, Фабрицио Дзарконе, представител на Световната банка за България, началници на РУО и директори на образователни институции, медии и др.

Целта на срещата бе дискусия върху основни препоръки и концепции, разработени в резултат на съществуващия опит в страните от ЕС, касаещи ключовите потребности и политики за развитието на учителите в България, включени в разработената по предложение на МОН и изготвена от Световната банка „Пътна карта на политиките за учители“.

УД

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС):

Рамковото ни споразумение за сътрудничество със СБУ е крачка към модерно мислене и действие

- Проф. Димитров, наскоро Вие получихте една от най-високите годишни оценки от министъра на образованието и науката по изпълнение на договора Ви за управление на УНСС, съгласно заложените от МОН политики и цели. Какво реално стои зад този постигнат висок резултат като визия и мисия на УНСС?

- Високият резултат е сериозна оценка за усилията на нашата академична общност, но и задължение да отстояваме, все така всеотдайно, авторитета на УНСС, изграждан вече столетие от поколения блестящи учени и общественици.

Отчетът за изпълнение на политиката за развитие на УНСС получи годишна оценка 3,93 при максимална възможна 4,00. С това успеваемостта на изпълнение на залегналите в договора управленски цели, задачи и целеви стойности е оценена на 98,25%. Мисля, че фактите говорят сами по себе си.

Интервю на Велина АНТОВА

СБУ в градивно партньорство за превенция на кибернасилието срещу жени и деца

На 30 ноември 2021 г. се проведе онлайн обучение по проекта „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца!“ – инициатива на „Зонта Интернешънъл“ в България и клубовете й в страната, която се осъществява в партньорство със Синдиката на българските учители. Проектът се реализира под патронажа на Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, в сътрудничество с редица институции и с активното участие на ГДБОП-МВР, Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието в страната, много общини, ДАЗД, Националния център за безопасен интернет, Българския червен кръст и Младежкия червен кръст и неговите доброволци, ученици и педагогически специалисти, Фондация „Анимус“ и други неправителствени организации, представители на висши училища, както и на международните организации УНИЦЕФ и „Сороптимист Интернешънъл съюз България“, и др.

Велина АНТОВА

Светла СТРУМИНА

СБУ и ETUCE отправиха препоръки по повод инициативи на ЕК, свързани с висшето образование

Следейки отблизо динамичните изменения в световен мащаб в сферата на образованието, в края на учебната 2020/2021 година Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, като член на Интернационала на образованието и Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), се присъедини към петте позиции на ETUCE, отнасящи се до Новата рамка за прилагане на Европейското образователно пространство (ЕОП) 2021 – 2030, въздействието на микрокредитацията на учителите и висшето образование, създаването на Европейска гаранция за детето, Европейската стратегия за правата на хората с увреждания, Регламента на ЕС относно изкуствения интелект и Европейската инициатива за индивидуални учебни сметки, за овластяване на всички лица да участват в обучение.

Десислава ВАСИЛЕВА

АННА НАЦКОВА,ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНА СЕКЦИЯ „МЛАДИ УЧИТЕЛИ“ НА СБУ:

За мен Синдикатът на българските учители е символ на подкрепа, грижа, новаторство и справедливост

Като член на ръководството на Националната секция ще работя в посока нарастване на интереса към учителската професия от страна на младите хора

- Г-жо Нацкова, Вие сте сред новоизбраните членове на ръководството на Национална секция „Млади учители“ на СБУ. Бихте ли се представили за читателите на в. „Учителско дело“? Какви са Вашите мотиви, за да приемете тази длъжност?

- Казвам се Анна Нацкова, на 26 години, от град Перник. Възпитаник съм на НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел. Висшето си образование получих в СУ „Св. Климент Охридски“, където се дипломирах като бакалавър със специалност „Музика“, а след това, завърших и магистратура със специалност „Начална училищна педагогика“. През 2017 г. постъпих на работа като начален учител в Х ОУ „Алеко Константинов“, гр. Перник, където работя и до днес. Тук е мястото да благодаря на г-жа Десислава Стефанова, директор на училището, както и на целия колектив на Х ОУ „Алеко Константинов“, които не просто повярваха в мен, но и до ден днешен споделят своя опит и ме напътстват.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Повече от век Старопрестолната професионална гимназия по икономика,

гр. Велико Търново, подготвя специалисти за трудовия пазар у нас и в Европа

Старопрестолната професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, е училище със 102-годишна история, чиито основи са положени между историческите хълмове Царевец и Света гора. Училище, което носи и съхранява традицията на просвещенската епоха и възрожденския дух на старинния град.

Повече от век гимназията дава началото на кариерното и професионалното развитие на достойни личности в областта на икономическите и информационните науки и подготвя отлични специалисти, които прилагат знанията и уменията си в региона, страната и европейския трудов пазар. Над 90% от зрелостниците продължават образованието си във висши учебни заведения и реализация в избраните от тях професии. Завършилите владеят съвременните софтуерни продукти, притежават предприемаческо мислене и иновативност.

Цветомила ГЕОРГИЕВА, председател на СО на СБУ

в Старопрестолна гимназия по икономика, гр. Велико Търново

В Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив,

вече функционира високотехнологичен STEM център

През 2021 г. Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив, с достойнство празнува 50 години от своето основаване, а от 11 октомври т. г. има и пореден повод за гордост – като част от учебния корпус на училището функционира иновативен и високотехнологичен STEM център, изграден по Националната програма на Министерството на образованието и науката „Изграждане на училищна STEM среда“.

Модерната придобивка бе тържествено открита от Веселина Карапеева, директор на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив, Стефан Стоянов, зам.-кмет на Община Пловдив с ресор „Образование и бизнес развитие“, и Димитър Колев, кмет на район „Западен“ – Община Пловдив.

Десислава ВАСИЛЕВА

STEM центърът в ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков –

още един проект с дългосрочно измерение

В началото на учебната 2021/2022 г. „Мултимедиен творчески център“ отвори врати за учители и ученици от профилирана гимназия „Константин Фотинов“, гр. Самоков. Центърът е изграден по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ и е на обща стойност 245 000 лева с включен собствен финансов принос. Неговата цел е да развива интегрирането на знания сред учители и ученици в традиционните за гимназията профили: хуманитарни науки и природни науки, както и в новия профил – софтуерни и хардуерни науки, резултат от който е създаването на младежки пътеводител „История и култура, природа и здраве в Самоков и региона“.

По време на официалното откриване на новия център гостите, сред които кметът на община Самоков Владимир Георгиев, началникът на РУО – София-област Росица Иванова, директори на образователни институции и партньори на училището имаха възможността да се запознаят с практическата приложимост на отделни работни зони и да получат като подарък пътеводителя, който представя забележителностите на град Самоков и региона.

Венета СИМИТЧИЙСКА,

директор на ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков

Осми национален ученически конкурс

„Национален парк „Рила“ – познат и непознат“

През 2021 г. се проведе Осмият национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“. Организиран от Дирекцията на „Национален парк „Рила“ в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, Регионално управление на образованието – Благоевград, Община Благоевград и ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, конкурсът за поредна година провокира стотици ученици от страната за активно участие. Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и да се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи, както и да се засили интересът на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии.

Даниела БОГДАНОВА,

ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград

Нов шанс за социално включване на уязвими групи предлага проект, който ще реализира екипът на столичното 67. ОУ „Васил Друмев“

Първа информационна среща за представяне на проект „Интеграция чрез образованиe на уязвимите групи в столичното общество“ се проведе онлайн на 24 ноември 2021 г. Проектът, чийто основен бенефициент е екипът на 67. ОУ „Васил Друмев“, гр. София, се реализира по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е със срок на изпълнение 26 месеца (до 10.11.2023 година).

По време на онлайн срещата, в която се включиха ръководството на училището с директор Галина Велинова-Христова, представители на РУО – София-град (асоцииран партньор по проекта), на Синдиката на българските учители, на Агенцията по заетостта, Бюрата по труда в Столична община, Агенцията за бежанците към МС и директори на столични училища, стана ясно, че основната цел на проектното предложение е да подкрепи представители на уязвими групи на територията на област София за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение с цел по-добра реализация на пазара на труда.

Ивайла ВАСИЛЕВА

Най-голямо увеличение на броя на студентите през академичната 2020/2021 година има в професионални направления „Педагогика на обучението по... “ и „Педагогика“

Дългогодишните усилия на СБУ постигнаха своя резултат

Дългогодишните последователни политики на Синдиката на българските учители за издигане на статуса и престижа на учителската професия и засилване на интереса и привличане на младите хора към нея вече безспорно имат своя резултат и като държавна политика. Поредното доказателство за това откриваме и в данните от последното – 11-то издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 г. беше официално представена в на 2 декември т.г. в Министерството на образованието и науката, в присъствието на министъра на образованието и науката – акад. Николай Денков.

Велина АНТОВА

Нови размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания

По-високи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания ще се прилагат еднократно, само за придобитите през 2021 г. доходи. Въведени са специални размери на данъчните облекчения. Новите годишни размери са приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г.).

Размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.), за две – 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.), а за три и повече – 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.). Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.)

УД, по информация на НАП

ВАЛЕНТИНА ДЕЙКОВА, НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ И РЪКОВОДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗВЕНО ЗА ПОДКРЕПА НА EPALE:

Необходим е преход към нов модел на българското образование, който е близък до човешкия живот, а не се определя от стандарти и свръх регулация

СБУ и неговият лидер получиха признанието на обществото за значимата роля, която имат за развитие на образованието и обучението у нас

- Г-жо Дейкова, провеждате мониторинг на публичните политики в сектора за учене на възрастни, който е иницииран от екипа на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“. Какво сочи неговият анализ?

- Нашият екип приключва работата си по изготвянето на последваща оценка на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. с фокус към образованието и обучението на възрастни. Целта ни е да установим нивото на изпълнение на целите и дейностите, да изготвим анализ на отклоненията и причините за това, да формулираме предложения за нови цели, мерки и препоръки за периода до 2030 г. Оценката ще бъде публикувана официално на 10 декември 2021 г., след което ще представим резултатите на национална конференция на 16 декември т.г. Най-общо казано резултатите сочат, че следва да се положат още не малко усилия, за да се превърне ученето през целия живот в реалност за нашата страна. България се нуждае от решителни и мащабни действия, за да гарантира, че нейните граждани ще могат да се развиват в контекста на зелената и цифрова икономика, и за да допринесе за възстановяването на пандемията от кризата.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

УД бр. 38 от 6 декември 2021 г.
В бр. 37 от 29 ноември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Становище на СБУ относно направеното предложение за отпадане на делегираните бюджети за образователните институции

Текст: -

Автор: Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА

Обединяващата вяра в силата на доброто ще пребъде

СБУ е непоколебим стожер на образованието в добродетели и ревностен застъпник за правата на децата

Текст:

През годините устойчивите политики и активната дейност на Синдиката на българските учители са утвърдили неговата ключова роля за възпитаване в ценностите на християнството и нравствени добродели на децата и учениците и формирането им като отговорни и толерантни личности, изповядващи и бранещи доброто и правата на човека в свят, изтъкан от многообразие.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Допълнителен платен отпуск за възстановяване от COVID-19

Текст: -

Автор: Роза КОСТОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ

Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ

Област Смолян

Текст:

На 10.11.2021 г. се проведе традиционното есенното работно съвещание на синдикалния актив на Синдиката на българските учители от област Смолян. Отчитайки обявената епидемична обстановка, съвещанието се проведе онлайн. Това не попречи на активността на участниците.

Автор: Мария ЖАЙГАРОВА, председател на ОбКС на СБУ – Смолян, и областен координатор на област Смолян

IN MEMORIAM

С дълбока скръб съобщаваме,

че на 22.11.2021 г. внезапно загубихме

Асен Асенов

Председател на Националната синдикална федерация „Метал-Електро“ към КНСБ

Текст:

Това е огромна загуба и шок за сплотеното синдикално семейство на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Поклон пред светлата му памет!

Автор: От ръководството и ИК на Синдиката на българските учители

Над 1,6 млрд. учащи са засегнати от затварянето на училища по целия свят

ЮНЕСКО предлага нов социален договор за образованието

Текст:

Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева с достойнство отстоява своята водеща роля по оформяне, предлагане и реализиране на напредничави и актуални политики в сферата на образованието, които са в крак с пулса на времето, а същевременно с това дават правилна насока за бъдещето. Поредното доказателство за това са и изложените анализи относно състоянието на образованието в глобален план и препоръките, отправени към световната общност в изнесения на 10 ноември 2021 г. Доклад на Международната комисия за бъдещето на образованието на ЮНЕСКО под наслов: „Преосмисляне на нашето бъдеще заедно: Нов социален договор за образование“.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Българските ученици се запознават с Целите на ООН за устойчиво развитие

Текст:

В рамките на Седмицата за глобално образование от 15 до 21 ноември 2021 г. по идея на Българската платформа за международно развитие (БПМР) ученици от България имаха възможност да научат повече за Целите на ООН за устойчиво развитие чрез бордови игри в библиотеките в училища в София и в страната.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Важно да знаете

Текст:

На сайта на СБУ – в раздел СЪБИТИЯ/КОНКУРСИ – http://www.sbubg.info, можете да видите Списък на наградените в Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ ученици и техните ръководители.

Автор: УД

ПГСС „Златна нива“ – гр. Айтос, посрещна своята 110-годишнина с иновативен STEM център

Във високотехнологичното звено учениците ще изучават тайните на растениевъдните и природните науки и биоземеделието

Текст:

Навръх празничната годишнина в ПГСС „Златна нива“ – гр. Айтос, тази есен отвори врати и модерен STEM център – Изследователска лаборатория „Иновативно растениевъдство“, който е изграден със средства по Националната програма на Министерството на образованието и науката „Изграждане на училищна STEM среда“.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Кампанията на „Зонта Интернешънъл“ – България: „НЕ на насилието, основано на пола!“ призова за превенция и законови промени

Текст:

„Всяка трета жена в България е подложена на насилие. От началото на годината жертвите на домашно насилие са 15 на брой, като все по-голяма става жестокостта, с която са убивани“, каза Бистра Илиева, директор на „АРЕА 05“, „Дистрикт 30“, „Зонта Интернешънъл“ за България, Румъния и Република Северна Македония. На 24 ноември т.г. на пресконференция в БТА г-жа Илиева обяви началото на кампанията: „НЕ на насилието, основано на пола!“.

Автор: Светла СТРУМИНА

Спортно училище „Васил Левски“ отпразнува 72-годишнина

Текст:

По случай отбелязването на 72-годишнината от създаването на Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив на 10 октомври 1949 г. и тази година по традиция целият екип подготви изключителна програма, в която бе отправено предизвикателство към учители, ученици и гости да участват в тренировъчния процес на спортните клубове.

Автор: Димитрина ДАЙОВА, учител в Спортно училище „В. Левски“, гр. Пловдив

МАРИЕЛА ПОПОВА, ДИРЕКТОР НА ПГИ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ:

Пазарните отношения и високите технологии налагат засилено търсене на квалифицирани кадри в областите на икономиката и информатиката

Постиженията и заслугите на най-голямата и най-авторитетната учителска организация – СБУ, са неоспорими

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

ЦВЕТАНКА КРАЧУНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ И ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА ПГИ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ:

Да работиш с ученици в 21. век е предизвикателство

С ефективната си грижа за всеки синдикален член успяваме да привлечем новопостъпилите педагогически специалисти

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

Заедно можем повече

Текст:

В ДГ „Веселушко“, гр. Поморие, формулата педагог – дете се разширява, като включва още един субект – родител. Взаимодействието със семейството е съществена част от педагогическата ни практика.

Автор: Динка ГЕНЧЕВА, главен учител в ДГ „Веселушко“, гр. Поморие

Иван Денкоглу – покровителят на просветното дело у нас

Текст:

За много българи Иван Денкоглу е непознато име, а забързаното време, в което живеем, му отрежда незаслужена забрава. На 30 ноември традиционно се отбелязват две годишнини, свързани с просветния покровител през Възраждането – Иван Николаевич Денкоглу (с рождено име Иван Ненов Денков). През 2021 г. се навършват 240 години от рождението му и 160 години от смъртта му.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

РАНГЕЛ ВАНГЕЛОВ, УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ В 41. ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – ГР. СОФИЯ:

Учителите трябва да предават мъдростта на българското народно творчество

СБУ винаги е оказвал подкрепа на творците и се е застъпвал за българщината

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

СУ „Йордан Йовков“ – гр. Кърджали, почете своя патрон с урок по доброта, човечност и любов

Текст:

На 9 ноември 2021 г. се навършиха 141 години от рождението на писателя Йордан Йовков. В този ден СУ ,,Йордан Йовков“ в гр. Кърджали празнува! Празнуваха всички, които са свързали живота си с него.

Автор: Елмира АНДРЕЕВА, учител и ръководител на клуб „Журналист“ в СУ ,,Йордан Йовков“, гр. Кърджали

УД бр. 37 от 29 ноември 2021 г.
В бр. 36 от 22 ноември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: 25 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ

Прекратете насилието над жени сега

На 25 ноември 2021 г. светът отбелязва за двадесет и втори път в историята си Международния ден за премахване на насилието срещу жени, обявен с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.

Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева настоява бъдещият парламент – Четиридесет и седмото Народно събрание, да ратифицира Конвенция № 190 на Международната организация на труда (МОТ) за премахване на насилието и тормоза в сферата на труда.

Автор: УД

XXIX НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА НК „РОДОЛЮБИЕ“ ПОД НАСЛОВ:

„175 години от откриването на първото класно училище в Копривщица от Найден Геров “

На 17 ноември 2021 г. се състоя заключителният етап на конкурса

Успехите на учениците – безусловно доказателство

за качеството на образованието

В началото на месец ноември 2021 г. български ученици постигнаха невероятен успех и спечелиха 6 медала от Международната олимпиада по астрономия (International Remote Astronomy Olympiad) в конкуренция с над 100 участници – гимназисти от 15 държави. Олимпиадата е най-престижното състезание по астрономия в света и се проведе от 6 до 13 ноември 2021 г. с виртуален домакин Италия.

Автор: Светла СТРУМИНА

КНСБ с позитивна оценка за постигнатото по Директивата за справедливи и адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз

На 16 ноември 2021 г. президентът на КНСБ д-р инж. Пламен Димитров даде онлайн пресконференция, посветена на последните изменения на проекта за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.

„Към настоящия момент КНСБ оценява като позитивно това, което на 11 ноември 2021 г. Комисията по заетостта и социалните въпроси на Европейския парламент одобри като усъвършенстващи и надграждащи изменения в Директивата. Съществен момент, за който сега получихме ясен знак в полза на нашите искания, е признаването на синдикатите като страна по колективното договаряне без други организации на работници и подменящи структури, каквито заплахи имаше в един момент от обсъждането. Важно е, че адекватността на минималните заплати в държавите членки ще се оценява с международно признатото равнище от 60 на сто от медианната работна заплата и 50 на сто от средната работна заплата“ – подчерта д-р инж. Пламен Димитров и акцентира, че шест приоритета на КНСБ са намерили израз в текста на Директивата.

Автор: Велина АНТОВА

Надграждане компетентностите на синдикалния актив на СБУ

Софийска област и Област Кюстендил

На 15.10.2021 г. се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалните активи от Софийска област и Кюстендил. В него се включиха председатели на ОбКС и на синдикални организации на СБУ от двете области и областният координатор на Кюстендилска област на СБУ– Наташа Павлова.

Ивелина ДИКОВСКА, председател на ОбКС на СБУ – Ботевград

Област Пловдив

На 28.10.2021 г. се проведе традиционното есенно работно съвещание на Синдиката на българските учители за Област Пловдив. Поради епидемичната обстановка в страната то беше проведено в онлайн формат. Присъстваха общинските председатели на ОбКС на СБУ и председатели на синдикални организации (СО) на СБУ.

Петранка КАЛОФЕРОВА, председател на ОбКС на СБУ – Пловдив, областен координатор на СБУ за област Пловдив

Избрани са новите членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето

След проведена процедура за избор на членове на Съвета на децата са избрани 28 нови членове на Съвета, които през следващите 2 години ще представят мнението на децата от своята област и ще участват в процесите на изработване на политики и вземане на решения, които да гарантират правата и интересите на всички деца в Република България.

Автор: УД

КОСТА ПАПАЗОВ, ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „К. ФОТИНОВ“ – ГР. БУРГАС:

Професионалното образование е било необходимо още от зората на задругите и ще остане такова, защото то обобщава опита и тънкостите във всеки бранш

Училището ни е единственото в България, разполагащо с водороден генератор, вятърен генератор, еднокиловатова автономна фотоволтаична система и термо солария

За четвърта година успешно обучаваме ученици за придобиване на професионална квалификация „Приложен програмист“ по НП „Обучение за ИТ кариера“

ИРИНА ГРУДЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „К. ФОТИНОВ“ – ГР. БУРГАС:

СБУ непрестанно и самоотвержено защитава интересите на своите синдикални членове и те могат да разчитат на цялостна му подкрепа

Интервюта на Десислава ВАСИЛЕВА

КАТЯ КРЪСТАНОВА, КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ И ПСИХОТЕРАПЕВТ, КООРДИНАТОР „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ НА ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“:

Необходимо е да се работи в национален мащаб за промоция на психично здраве

Интервю на Светла СТРУМИНА

УД бр. 36 от 22 ноември 2021 г.
В бр. 35 от 15 ноември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: ДА СЕ ПОМНИ И ЗНАЕ

За големите устойчиви политики в средното образование, извоювани благодарение на лидерските протестни действия на СБУ през есенните дни на 2004 г. и 2005 г.

Безспорен факт е, че с идеите и делата си Синдикатът на българските учители отдавна се е вписал достойно и трайно в историята на съвременното българско образование. Всичко забравено лесно може да бъде намерено и проверено в летописните страници и архивите, за да не дръзва никой да си присвоява чужди заслуги, най-вече извоюваните от СБУ политики на висока гражданска и саможертвена цена.

Не случайно д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, винаги използва подходящото време и аудитория, за да напомня, че няколко големи фундаментални, устойчиви политики в средното образование, които продължават да се развиват и надграждат успешно днес, бяха извоювани благодарение на лидерските протестни действия на СБУ, там, в студа на площад „Независимост“ в столицата, чрез нощни бдения, митинги, блокиране на пътища и кръстовища, подписки и кулминацията – гладната стачка с над 2800 активисти на Синдиката през есенните дни на 2004 г. и 2005 г. Тези политики са:

- Средства за квалификация и преквалификация на учителите;

- Мерки за повишаване на енергийната ефективност на училищата с цел подобряване условията на труд;

- Първите национални програми в средното образование: за компютъризацията и издигане на компютърната грамотност; за безплатните учебници; за храненето на учениците; за превоз на учениците и учителите;

- Възстановяване на целодневната организация в училище;

- Разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности;

- Назначаването на психолози и педагогически съветници в училищата;

- Осигуряване на втори час на класа.

Да си припомним как бяха посигтати те...

Автор Велина АНТОВА

Анекс Д01-247/11.11.2021 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г.

Автор СБУ

Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ

За хода на есенните съвещания в областите Сливен, Ловеч, Благоевград, Хасково и Кърджали

Автор: Иван ГОСПОДИНОВ, областен координатор на СБУ за област Сливен, Бонка ИЧКОВА, областен координатор на СБУ за област Благоевград и Атанаска НИКОЛОВА, областен ккординатор на СБУ за област Хасково

СПОДЕЛЕНО ЗА РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА:

Ние – учителите, поехме рискове, изправихме се адаптивно срещу предизвикателствата и продължаваме да задаваме модели за следване и да движим света

Автор Велина АНТОВА

Добри новини за образованието от Министерски съвет

Автор УД

Подкрепа от държавата за родителите на деца до 14 години

Автор УД, по информация от МТСП

Ан Съливан-учителката на учителите

Автор проф.дпн Владимир Радулов

ГОСТ НА БРОЯ - ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ОГНЯН НАКОВ, ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ (ТУ) – ГР. СОФИЯ

Цялото общество се крепи на достойния труд на учителите

ТУ – София, реализира вече много години пряка връзка със средни училища, допринася активно за отличната подготовка на учителите и разработва софтуерни платформи за квалификацията им

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 35 от 15 ноември 2021 г.
В брой № 34 от 8 ноември 2021 г. на в. „Учителско дело“, четете: Националната награда за принос в образованието и науката на името на академик Благовест Сендов бе връчена за трети път

В Деня на народните будители – 1 ноември т.г., в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. София, за трета поредна година бе връчена Националната награда за принос в образованието и науката на името на изтъкнатия български учен, общественик и политик акад. Благовест Сендов. Тържествената церемония бе организирана от Университета по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ, и Националната библиотека. Тя бе празнично съчетана с удостояването на проф. Кристоф Щукелбергер със званието „Почетен професор на УниБИТ“, връчването на приза „Будител на годината“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. София, и откриването на ХIХ Научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“, традиция на УниБИТ.

Десислава ВАСИЛЕВА

АНГЕЛ ГУШЕВ, ДИРЕКТОР НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Да бъдещ учител е призвание

Възпитаник е на ПМГ „Васил Друмев“, магистър по математика, специалност Изследване на операциите на СУ „Св. Климент Охридски“. От 1995 до 2004 г. е учител по математика, информатика и информационни технологии в ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. Впоследствие се завръща в ПМГ, от 2005 до 2016 г. е зам.-директор по учебната дейност, от 2016 г. е директор. Притежава Първа професионално-квалификационна степен по Методика на обучението по математика, придобита от Тракийски университет, ДИПКУ, гр. Стара Загора. От 2002 г. се занимава с подготовка на изявени ученици за участие в състезания по математика, информатика, математическа лингвистика и информационни технологии, които завоюват призови места на национални и международни състезания. Участва в множество международни и национални проекти, семинари и конференции.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

Чествахме Деня на народните будители - 1 ноември

На 1 ноември, в Деня на народните будители, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и ръководството на СБУ в знак на почит и признание към българските учители – народни будители, оставили ярка следа в развитието на българската просвета и култура, положиха цветя пред Паметника, съграден от СБУ. По повод емблематичния за нацията ни празник на историческата памет, национално самочувствие и самосъзнание и несломим български дух, в Централата на СБУ бяха получени поздравителни адреси от десетки национални и регионални институции, социални партньори и съмишленици на Синдиката.

УД

„ЗА“ И „ПРОТИВ“ ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19

Учениците решиха!

В деня, в който отдаваме заслужена почит и признание на народните ни будители, съхранили историческата памет и съградили духовните устои на нацията ни, в объркания и динамичен свят, когато образованието е поставено на фокус – присъствено или онлайн, а политиците „се лутат“ между толерантност, отговорност и задължителност, един български ученик показа, че смелостта и ясната цел са много повече от всичко останало. Че не е необходимо да имаш голям житейски опит, за да имаш идея, която „дори не е толкова революционна“, чието реализиране може да върне учениците в училище.

Виктор Велчев е единадесетокласник в Англо-американското училище в гр. София, който не иска нещо невъзможно… просто иска да ходи на училище, да учи, да се среща със своите съученици, да споделя с учители и да чертае пътя на своето бъдещо развитие. А за това е необходимо да има необходимата защита срещу COVID-19. И той вече я има, защото се ваксинира.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА

Важно да знаете

В „Държавен вестник“, бр. 91 от 2 ноември 2021 г. се обнародва Постановление № 363 от 28.10.2021 г. за изменение на Наредбата за приобщаващото образование.

С изменението е променена разпоредба на чл. 14, ал. 5 на Наредбата, както следва:

В съответствие с доклада за напредъка на детето, обучението чрез допълнителни модули, насочено към деца, за които българският език не е майчин или които не владеят добре български език, може да се провежда и в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителност не повече от 40 астрономически часа. Във всеки астрономически час се провеждат по две допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Павлина ПЕТРОВА,

гл. експерт-юрист в Централата на СБУ

Учениците от I до IV клас се връщат в училище

най-рано на 10 ноември, бе решено на заседание на Отрасловия съвет

На 3 ноември 2021 г. в МОН се проведе извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с участието на академик Николай Денков, министър на образованието и науката; Иван Модев, началник на кабинета на министъра на образованието и науката; Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет; Любомир Йосифов, директор на Дирекция „Правна“ в МОН; д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и зам.-председателя Красимир Попов, както и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации. То премина при следния дневен ред:

1. Организация на връщането на учениците от I до IV клас в училище при тестване два пъти седмично.

УД

С необикновена художествена изложба бе почетен Денят на народните будители

С изключително интересна изложба учениците от три училища и едно читалище в столицата тържествено почетоха на 1 ноември 2021 г. уникалния български празник – Деня на народните будители.

Празникът бе организиран от Министерството на образованието и науката и Регионалното управление – София-град, по инициатива на 143. ОУ „Георги Бенковски“, 44. СУ „Неофит Бозвели“, Националната търговско-банкова гимназия и Школата по изобразително изкуство към Народно читалище „Възраждане“ – 1928. Учениците от началните класове до бъдещите абитуриенти представиха прекрасни рисунки на тема: „Защо Земята се нуждае от космоса?“. В изложбата, която бе подредена в престижната галерия „Сити Марк Арт Център“, се включиха със свои творби и техните учители Виолин Неделчев – с живопис, и д-р Гена Живкова – графичен дизайн.

Светла СТРУМИНА

ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА БАКРАЧЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ

В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

Педагогическите специалисти имат необходимост от реална подкрепа и постижения в своята работа

- Доц. Бакрачева, от близо 2 години целият свят живее при екстремни условия и с променен ритъм на живот и работа. Показа ли тази извънредна ситуация, че българинът има потенциал и инстинкт за самосъхранение? Може ли да кажем, че необичайната ситуация е и нова възможност за развитие на всеки един от нас?

- За изминалия период ситуацията се промени като условия и стресори в няколко посоки, които изискваха различен начин на адаптация. Неопределеността и страхът, неяснотата и ограниченията, и в ниска степен личният сблъсък бяха характерни за началото на 2020 година, които продължават да бъдат факт и сега, но в по-различна рамка – вече с натрупани лични впечатления и различна оценка по отношение на мерките, които се предприемат, и тяхната адекватност.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали, тържествено отбеляза

Деня на народните будители

И тази година чествахме първи ноември – Деня на народните будители. Ден на нашето преклонение пред великите българи, запазили във вековете на чуждо владичество своята българска гордост и самочувствие, обичта към род и родина и огромния стремеж за свобода и собствен език. Ден, в който прекланяме глави пред всички онези герои на нашето минало, духовните пазители на нацията ни, на книжовниците и просветителите, които са изградили и съхранили нравствените и моралните ценности на нашия народ, чиито дела почитаме, следвайки техните заръки и днес.

Евгения ПЕЙКОВА, ст. учител в

СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали

Открит бе STEM център за технологии в креативните индустрии

в столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School

Среща на традиции и иновации с перспектива за бъдещето

На 26 октомври 2021 г. екипът на столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School, в партньорство с „Корект Консултинг Груп“ и „Българска фондация ОРТ“ откриха STEM център за технологии в креативните индустрии „Д-р Емил Кало“, където си дадоха среща усилията за качествено образование на държавното училище, на бизнеса и на най-голямата еврейска образователна фондация у нас.

Обединявайки традиционното и иновативното с перспектива за бъдещето, те на дело доказаха волята си да допринасят за успешната професионална реализация на децата и младите хора у нас.

На тържественото събитие в сградата на училището присъстваха представители на държавни институции, на академичните среди, професионалисти от сферата на креативните индустрии, представители на еврейската общност и на бизнеса, общественици, учители, бивши и настоящи ученици на училището, и др.

Материала подготвиха Цвета ЛАШКОВА,

134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School, гр. София

и Ивайла ВАСИЛЕВА, УД

ЙОАННА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В 186. ДГ „ДЕНИЦА“, ГР. СОФИЯ:

Професията ми дава буря от емоции и всеки ден -

нов положителен заряд

- Бихте ли се представили за читателите на в. „Учителско дело“? С какви мотиви приехте да бъдете председател на СО на СБУ в 186. ДГ, гр. София?

- Казвам се Йоанна Иванова, на 21 г. от град София. Студент съм в СУ „Св. Климент Охридски“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ), специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Наред с обучението ми във висшето училище, работя и като учител в ДГ №186 „Деница“, ж.к. „Младост“, гр. София.

За мен тази длъжност не е била фикс идея. След постъпването ми на работа като учител колегите предложиха и единодушно избраха аз да заема тази длъжност. Приемам я с отговорност и отдаденост.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

В търсене на отечествените добродетели

Така се ражда общобългарският празник Ден на народните будители – в търсене на отечествените добродетели, на най-светлите примери за бляскаво изпълнен национален, културен и граждански дълг; в търсене на опора, сила и идеал за обезвереното и объркано в общочовешките си ценности следвоенно поколение.

Политическата и стопанска нестабилност след края на Първата световна война, унизителният за България Ньойски договор и крахът на надеждата за национално обединение довеждат нацията до униние и духовна разруха.

„Учащата се младеж се увлече от всекидневното, забавителното и лекото в живота; волност, безгрижие и лекомислие обладаха душата ѝ, и лека-полека тя се отдалечи от ценното и същественото в живота и миналото“, отбелязва с тревога през лятото на 1922 година министърът на народното просвещение Стоян Омарчевски.

Екип на НМО

Шести регионален конкурс „Учители – будители на бъдещето“ –

празник на духовността и знанието в Габрово

Първи ноември, Денят на народните будители, е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, на стремежа ни към образование и книжовност. Ежегодното му отбелязване с факелни шествия на 1 ноември говори на всички, заети с образованието и културата в нашата страна, че осъзнаването на подвига на възрожденските писатели и революционери, които са създали атмосферата и са довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет, е синовна длъжност и патриотичен дълг към поколенията българи.

За пръв път на 26.10.2016 г. по случай Деня на будителите – 1 ноември, Координационният съвет на Синдиката на българските учители – Габрово, проведе заключителния етап на Първия регионален конкурс „Учители – будители на бъдещето“ в Актовата зала на Националната Априловска гимназия.

Ренета КОЛЕВА,

областен координатор

на СБУ за област Габрово

Д-Р ИРЕНА ДУШКОВА, ДИРЕКТОР НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР. ПЛОВДИВ:

Добронамереността и ясните взаимоотношения са основни принципи, които се стремим да спазваме

СБУ се наложи като институция, която се ползва с огромно доверие в обществото

- Г-жо Душкова, бихте ли представили образователната институция, чийто директор сте Вие, и актуални успехи и постижения на Вашия екип и възпитаниците Ви?

- СУ „Св. Паисий Хилендарски“ е едно от утвърдените и предпочитани училища в гр. Пловдив. По време на своята 60-годишна история в класните стаи на училището са получили своето образование стотици деца. Тази общност, към която днес се включват още 1083 ученици от 45 паралелки и 96 учители, вече няколко десетилетия е популярна като паисиевци.

От 2021 г. с постановление на МС училището е включено в списъка на иновативните училища. Иновациите, които реализираме, обхващат паралелки от три етапа.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

СУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, отбеляза виртуално

своята 60-годишнина

На 29 октомври 2021 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, отпразнува 60 години от основаването си.

В деня на своята светла годишнина учениците вече бяха в онлайн обучение, а мерките, свързани с пандемията от COVID-19, не позволиха мащабно събитие, но дадоха възможност за нещо много по-ценно. Виртуалните класни стаи станаха сцена на празника, а чрез тях се включиха семействата на 1083 ученици.

Поздравителни адреси по повод годишнината бяха получени от министъра на образованието акад. Николай Денков, от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, от кмета на община Пловдив Здравко Димитров, от кмета на район „Централен“ Георги Стаменов и др.

Д-р Ирена ДУШКОВА, директор

в СУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

УД бр. 34 от 08 ноември 2021 г.
В бр. 33 от 1 ноември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Разработване на единен механизъм за тестване на ученици и учители гласува Отрасловия съвет

На 26 октомври 2021 г. в МОН се проведе онлайн заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, с присъственото участие на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет Мария Гайдарова, председателя д.ик.н. Янка Такева и зам.-председателя на Синдиката на българските учители Красимир Попов.

Автор: Ивайла ВАСИЛЕВА

120 години висше образование за жените в България

Реализацията на изконното право на образование е висш стремеж на българското общество през вековете и неизменен спътник на всички социално значими процеси по света. Именно тя стои и в основата на борбата за равноправие на българските жени през XIX век и началото на XX век. И е повод тази есен с гордост да отбележим 120-годишнината на висшето образование за жените в нашата страна, която е безспорно свързана с успеха на българското образование и успеха на българските жени учители.

СБУ и Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ винаги са били и остават уверен стожер на борбата за равноправие, заставайки зад българските жени и тяхното право на образование и постоянно, и настоятелно насърчавайки професионалните успехи и мотивация за професионално развитие на българските учители.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Съвременните будители

България и българският народ винаги са се гордeли с величието и силата на своите народни будители. Тези най-мислещи и будни българи и днес ни дават сили да преминем с достойнство и самочувствие от древното ни и героично минало към бъдещия глобален свят, запазвайки своята индивидуалност, морал и съвест.

Автор: Емилия ЧОБАНОВА, главен учител в ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“, гр. София

Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ

Област Русе и област Пазарджик

На 12.10.2021 г. се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалния актив от две области – Русе и Пазарджик, което в изпълнение на противоепидемичните мерки се състоя онлайн.

Автор: Пламен Атанасов, член на ИК на СБУ, председател на ОбКС на СБУ – Русе, и областен координатор на СБУ за област Русе

Младежки форум #БъдиЕвропа обсъди предложения за бъдещето

На 22 октомври 2021 г. Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС) проведе Младежки форум #Бъди Европа, който бе посветен на популяризирането на Конференцията за бъдещето на Европа сред младите хора в България.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

СУ „Любен Каравелов“ – гр. Пловдив, развива гражданските компетенции на учениците и демократизира училищната среда

Средно училище „Любен Каравелов“ – гр. Пловдив, отдавна е утвърдило своето водещо място в обучението по музика, народно пеене, поп и джаз пеене, народни и класически инструменти. То успешно комбинира традициите със STEAM обучение, Google Workspace, иновациите с виртуална и добавена реалност, модернизиране и разширяване на своята материална база.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ПГХЗ „Дмитрий Ив. Менделеев“ – гр. Лом, с eвропейска визия за развитие

ПГХЗ „Дмитрий Ив. Менделеев“ дава възможност на своите ученици да натрупат европейски трудов опит, като участват в мобилности по програма „Еразъм+“. Училището работи активно по национални и европейски проекти.

Автор: Венцислава ГЕОРГИЕВА, председател на СО на СБУ в ПГХЗ „Дмитрий Ив. Менделеев“, гр. Лом

Първият буквар за деца билингви вече е факт

За децата има голямо разнообразие от буквари, а един от тях заслужава нашето особено внимание. Той е създаден специално за нуждите на учениците билингви и децата със затруднения с четенето и със сигурност ще се превърне във ваш ценен съюзник. Букварът „Четем с Ася и Явор“ всъщност е подходящ за всички деца, тъй като дава разнообразни възможности за допълнителна подкрепа по български език, а и сам по себе си е доста интересен.

Автор: УД

Открит бе STEM център в ПАГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина

Професионалната агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Бяла Слатина, вече може да се похвали с действащ високотехнологичен STEM център. Най-новото иновативно звено на училището бе открито официално на 25.09.2021 г.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Учители и ученици се включиха в 38-мия маратон на София

В събитието не пропуснаха да се включат и много представители на Синдиката на българските учители, за да потвърдят силата на човека да превъзмогва себе си и обстоятелствата дори и по време на кризи и да напомнят, че подобни инициативи като Маратона на София, а също и уникалната за България ежегодна Учителска спартакиада на СБУ, са извор на ценностите, които Синдикатът изповядва – обществено съзнание, приятелство, солидарност, толерантност, обединеност, съпричастност към добруването на хората, зачитането на човешките права и опазването на околната среда.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА:

Съдействаме на образователните институции в цялостната им дейност и заедно усилено работим за благото на бъдещите поколения

От години работим успешно със Синдиката на българските учители

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ

Безсмъртната диря на учителя Раковски и най-видния му ученик Левски

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ТЕОДОР СТОЙЧЕВ, РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БЪЛГАРИЯ:

Учителите играят огромна роля в хода на дигиталната трансформация в Европа

Като най-големия синдикат в България, СБУ има силна позиция и голямо влияние върху обществения живот на страната

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 33 от 1 ноември 2021 г.
В бр. 32 от 25 октомври 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете:
СЛЕД ОБЩОНАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА СИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ В СТОЛИЦАТА:

Оставаме в протестна готовност

С искания за незабавни компенсации заради високите цени на тока и допълнителни мерки за ограничаване на щетите за българската икономика, работодателски и синдикални организации протестираха заедно на 19 октомври 2021 г. пред сградата на Министерския съвет в столицата. Ден по-рано Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, направиха Обръщение във връзка с високите цени на електроенергията за небитови потребители и призоваха към общонационален протест. Хилядите участници на протеста ясно изразиха своята категорична решимост за решаването на проблемите.

– За учудване на цяла България работодателите и синдикатите днес излязоха на протест съвместно – каза д-р Тодор Капитанов, национален секретар на КНСБ и председател на Националния стачен комитет на КНСБ, специално за вестник „Учителско дело“.

Автор: УД

бр. 32 от 25.10.2021 г.

НАТАЛИЯ МИХАЛЕВСКА, ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ НА НП „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ И ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА И УЧИЛИЩНА МРЕЖА“ В МОН:

STEM центровете допринасят за личностното развитие

на всеки ученик и учител

Те са част от въвеждането на културата на иновации

в образователната система

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

бр. 32 от 25.10.2021 г.

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ

Автор: Роза КОСТОВА,

главен експерт-юрист в Централата на СБУ

Осигурява се възможност на над 10 000 ученици да имат уроци в културни институции в страната

Министерството на образованието и науката отпуска 486 000 лв. на 238 общински училища и 75 000 лв. – на 38 държавни училища. Средствата са от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” за 2021 г. (ПМС №329 от 14.10.2021 г., публ. ДВ № 87/19.10.2021 г. ) в частта й за културните институции като образователна среда. С отпуснатите средства се осигурява възможност на над 10 000 ученици да имат уроци в културни институции в страната, като музеи, галерии, театри и други. С финансирането могат да се провеждат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по общообразователни предмети и теми, свързани с изкуства в музеи и галерии. Училищата могат да организират посещения на театрални постановки или на концерти, или представянето им в училище, свързани с конкретно учебно съдържание, срещи с актьори и музикални дейци. Кандидатстването е само с един проект – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап до 10. клас. Максималният размер на средствата за един проект е до 2500 лв.

Чудесната новина за пореден път потвърди далновидността, ефективността и категоричната устойчивост на политиките в системата на предучилищното и училищното образование, инициирани и създадени от Синдиката на българските учители.

Преди две десетилетия, през 2001 г., след настоятелни действия от страна на СБУ, Синдикатът на българските учители подписа споразумение с Министерство на културата, което осигуряваше облекчен достъп на учителите в националните музеи и галерии в подкрепа на повишаване качеството на образователния процес и на възпитанието в ценности на децата и учениците. И когато една идея е работеща, тя е и устойчива във времето – на 31 юли 2018 г. министрите Боил Банов и Красимир Вълчев подписаха Споразумение за сътрудничество между Министерството на културата и Министерството на образованието, което предвиждаше да се провеждат учебни занятия в музеи и художествени галерии.

Автор: УД

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Обучително видео за онлайн тормоза между деца

За съжаление, освен удобство и знания Интернет крие и рискове за децата. Един от най-често срещаните е онлайн тормозът между връстниците. За разлика от училищния тормоз, който е ограничен по време и пространство до училищната среда, онлайн тормозът преследва жертвите си навсякъде. Той се случва пред очите на много хора, в общи чатове и социални мрежи. Насилникът има достъп до жертвата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. И това може да продължи с месеци. Видеото, създадено от екипа на Центъра за безопасен интернет, което е с продължителност над 2 минути и е с уеб адрес: https://www.youtube.com/watch?v=0048DIk2kHI - дава отговор на въпроса кой може да помогне, ако детето е подложено на онлайн тормоз.

Автор: Safenet.bg

бр. 32 от 25.10.2021 г.

ГЕОРГИ ЗАНКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ „МЛАД УЧИТЕЛ“

НА СБУ – ШУМЕН:

Престижът на учителството е неоспорим за всички, които разбират стойността на образованието

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

бр. 32 от 25.10.2021 г.

4 млн. лв. от хазарт отиват за физкултурни салони и спортни площадки

Още едно от исканията на Синдиката на българските учители в годините е на път да се превърне в държавна политика. Нека напомним, че през далечната 2006 г. СБУ, заедно с БТК и vivatel реализира при изключителен интерес и успех пилотна програма „Спорт в училище“, в която бяха обхванати 306 ученици от 5. до 7. клас в училища в гр. София, гр. Бургас и гр. Кърджали. Програмата помогна за разрешаването на редица проблеми за времето – утвърждаване на заниманията със спорт сред децата, развитие на извънкласни дейности, подобряване на материалната база – спортни площадки и физкултурни салони, закупуване на спортни пособия и екипи.

След ефективната резултатност на този пилотен проект СБУ настояваше той да продължи, да обхване всички училища в страната, като се финансира със средства от постъпленията от хазарт и българския спортен тотализатор в държавния бюджет.

След дълго отекващо ехо четири милиона лева от постъпленията от хазарт в държавния бюджет ще бъдат разпределени между държавни и общински училища за изграждане на нови и ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки. Средствата, заложени в съвместната Годишна програма на министрите на образованието и науката и на младежта и спорта, се отпускат за 2021 г. Основание е Законът за хазарта, според който не по-малко от 10% от прихода отиват за поддръжка, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

С писмо до регионалните управления на образованието (РУО) от 14.10.2021 г. Министерството на образованието и науката (МОН) покани директорите да кандидатстват по програмата. Държавните училища, финансирани от МОН, могат да кандидатстват до 9 ноември 2021 г. в съответното РУО. РУО ще подреждат постъпилите проектни предложения по критерия „брой ученици в редовна форма на обучение за съответната година“. До 15 ноември т.г. общинските и държавните училища, които се финансират от министерствата на културата и на младежта и спорта, подават документи за кандидатстване директно в МОН.

Автор: УД

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Стартира кандидатстването за Годишните награди за образование в България

Състезанието ще отличи най-добрите учители, директори и училища в страната

От 14 октомври 2021 г. могат да бъдат подавани номинации за участие в Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България 2021. Наградите отличават най-добрите преподаватели, директори и училища в страната за постижения в периода 2019 – 2021 г. Специална награда ще отличи и училището с най-добро представяне на престижното световно състезание по английски език Kangaroo Global Linguistics, което в България се организира от асоциацията. До момента през него са преминали над 100 000 ученици, като над 10 000 от тях са били класирани за последните кръгове на състезанието.

Категориите, в които експертно жури ще излъчи победители, са „Училище на годината“, „Учител на годината“ и „Директор на годината“. Високо ще бъдат оценени кандидатите, които демонстрират професионални стандарти на преподаване, въвеждането на иновативни методи за развитието на учениците и тяхното обучение, както и усилия в посока развитие на местните общности.

бр. 32 от 25.10.2021 г.

И Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе, се присъедини към STEM общността у нас

В Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе, на 15 октомври 2021 г. отвори врати модерно оборудван „Център за технологии в креативните индустрии“, изграден по Национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“. Той бе официално открит от д.ик.н. Даниела Везиева, министър на икономиката, и д-р Мария Тодорова, директор на Дирекция „Професионално образование“ в МОН. Сред гостите на празника бяха заместник-областният управител на област Русе Синан Хебибов, кметът на Община Русе Пенчо Милков, ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, началникът на РУО – Русе, д-р Росица Георгиева, представители на ОбКС на СБУ – Русе, на водещи шивашки фирми от конфекционния бранш, културни и обществени организации, и др.

Автор: инж. Диана ИВАНОВА, директор на

ПГО „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Успяваме заедно

Един от важните моменти в живота на детето е постъпването в детската градина. Начинът, по който протича процесът, създава бъдеща нагласа за включване към нова социална среда и се явява базов за децата. Преживяванията на несигурност, страх и тревожност на детето, поставено в съвършено нови условия, са естествени и преодолими. Особено важен е плавният преход за успешно адаптиране на детето от семейната среда към условията на първа възрастова група на детската градина (ДГ). Важно е адаптацията да бъде постепенна, целенасочена и добре планирана. Това изисква ефективно възпитателно-образователно взаимодействие между учителите в ДГ и семейството на детето. Наложително е прилагането на съвременни стратегии за мотивирането на високата заинтересованост, отговорност и адекватност на всички страни в търсене на успешното преодоляване на негативните преживявания и емоции на детето при раздялата с родителите при постъпване в детската градина.

Автор: Таня РЪЖАНКОВА, старши учител, и Ангела КОШЛУКОВА, учител, в ДГ „Пролет“, гр. Пазарджик

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Безопасност на децата в дигитална среда

Успешното развитие и социално неукоримото поведение на децата и младежите зависят както от правилно усвоеното време в хода на образователния процес, така и от пълноценната реализация на свободното време в безопасна среда, пред която в последно време предизвикателствата нарастват. В последните две години пандемията, породена от COVID-19, създаде особени поводи за тревожност, свързани с последиците от продължителната и безконтролна употреба на дигитални приложения в свободното време на децата и учениците, което крие редица опасности за менталното им здраве и възприятията им за околния свят.

От много време СБУ адресира проблемите с информираността и сигурността в онлайн пространството, фалшивите интернет новини и дезинформацията, които създават опасност за сигурността и здравето на всички деца и ученици. Синдикатът не спира да полага усилия в борбата с ограничаването на фалшиви новини, съвместно с МОН, ДАЗД, регионалните управления на образованието и ръководствата в българските училища. На фона на това актуалните особености на динамичната ситуация налагат повишено внимание към употребата на дигиталните приложения за забавление.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Намерените пътища във „В Пояса на Кайпер”

Едва ли са много поетичните книги с така съвършен синхрон между заглавие и съдържание, каквато е стихосбирката „В Пояса на Кайпер” на Катя Стоилова.

Подобно на Пояса на Кайпер – околозвезден диск, разпростиращ се отвъд планетите, едно от най-чудноватите и мистериозни места в Слънчевата система, които ако разкрият тайните си, биха могли да ни кажат много за зараждането ѝ и нейната ранна история, стиховете на Катя Стоилова в „В Пояса на Кайпер” с увличаща лекота ни водят към неочаквани дълбини на самопознанието и познанието ни, при това разкривайки с шеметна бързина непознати ни до този момент картини, чувства и възприятия. В много случаи – пътувайки към себе си, сякаш спираме и поглеждаме света от неподозиран за нас досега ъгъл, на който се колебаем между реалността и нереалното, но не ни се иска да се махнем оттам. Защото е интересно, познавателно и никак не на последно място – зашеметяващо ново като усещане към себе си и към реалността.

Автор: Светла СТРУМИНА

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Над 70 рисунки в конкурса „Умножи доброто“, посветен на 100 години БМЧК

С обща изложба и награждаване на участниците завърши конкурсът за детска рисунка „Умножи доброто“, иницииран от Българския младежки Червен кръст (БМЧК) – Габрово, и Националния музей на образованието (НМО). Инициативата е посветена на 100-годишнината от основаването на БМЧК, който и до днес е най-голямата неправителствена младежка организация, която активно участва в обучението и възпитанието на деца и младежи до 29 години.

Автор: Екип на НМО

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Кабинетът отпусна 4,1 млн. лв. за строеж и ремонт на 24 детски градини и училища в 15 общини

Служебното правителство отпусна малко над 4,1 млн. лв. за строителство и ремонт на 24 детски градини и училища. Средствата са заложени в Републиканския бюджет за 2021 г. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. Те са насочени към намаляване на недостига на места в детски ясли и градини, създаване на условия за въвеждане на задължително предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и за увеличаване на броя на училищата с едносменен режим на обучение и намаляване на недостига на места в тях.

Автор: УД

бр. 32 от 25.10.2021 г.

БИСТРА ИЛИЕВА, СЪЗДАТЕЛ И УПРАВИТЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ „ДАРБИ“, ДИРЕКТОР НА „АРЕА 05“, „ДИСТРИКТ 30“, „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЗА БЪЛГАРИЯ, РУМЪНИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ:

Вече 15 години създаваме историята на нашия успех – творим и работим в името на таланта и неговата реализация

Българският учител трябва да бъде със самочувствие, да е подкрепян и мотивиран, защото има основна роля при образованието и възпитанието на младите хора. СБУ работи за това и го постига

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 32 от 25.10.2021 г.

УД бр. 32 от 25 октомври 2021 г.
В бр. 31 от 18 октомври 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Състоя се градивна дискусия, свързана с Националния план за възстановяване и устойчивост

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и член на Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България – Трета група, участва в кръгла маса на тема: „Участие на организираното гражданско общество в разработването и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост – как можем да го подобрим?“. Форумът, организиран от Европейския икономически и социален комитет, група „Европейски семестър“ и ИСС, се проведе на 12 октомври 2021 г., в навечерието на официалното представяне на Плана на страната ни пред Европейската комисия.

Домакин на събитието беше Централата на КНСБ. В обсъжданията взеха участие: Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства; Зорница Русинова, председател на ИСС; д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ; представители на трите група в ИСС; Ваня Стойнева, зам.-министър на образованието и науката; Ивайло Христов, зам.-министър на финансите; Красимир Киряков, зам.-министър на икономиката; Иван Кръстев, зам.-министър на труда и социалната политика; Ива Петрова, зам.-министър на енергетиката, ректорите на Технически университет – гр. София, проф. дн инж. Иван Кралов, на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – гр. София, проф. д-р Ивайло Копрев и други.

Участниците в кръглата маса разгледаха различните аспекти на плана – Иновативна България; Зелена България; Свързана България и Справедлива България.

Д.ик.н. Янка Такева беше модератор в дискусията на първия панел – Иновативна България.

Автор Велина АНТОВА

Партньорство за съхраняване и извисяване на заветите на българската история

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе специален гост на предпремиерното излъчване на документалния филм „Стожери на вечността“ – разказ за пазителите на българската история. На вълнуващо тържество по време на събитието тя беше отличена от Областния съвет по наркотични вещества – Благоевград, със Сертификат за активна подкрепа и съдействие на движението „Посланици на независимостта“ за дейността й в полза на обществото и най-вече на младите хора.

Събитието се състоя на 7 октомври 2021 г. в гр. Банско, като част от програмата за честване на 109-та годишнина от освобождението на града.

Посланието на филма „Стожери на вечността“, изработен от БНТ – РТВЦ – Благоевград, със средства от Националната стратегия за борба с наркотиците, е, че заветите на българската история не са забравени, щом живеят в съзнанието на поколения българи. В заснемането на филма са участвали десетки жители на Банско. Документалната лента показва и разказва за личности в историята ни от този регион на страната, които са останали в народната памет като стожери на вечността.

Автор УД

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск

Автор

Павлина ПЕТРОВА,

главен експерт-юрист в Централата на СБУ

Информация за изпълнението на Национална програма „Мотивирани учители“ 2021 г.

За 2021 г. мотивирани да се включат в програмата от други отрасли (Модул 1 и Модул 3) са 119 специалисти, които бяха прецизно селектирани от над 2000 кандидати, преминаха през въвеждаща обучителна програма с практическа насоченост, която им даде възможност да се запознаят с професията в реална среда както в случай на ОРЕС, така и в присъствена форма. Същите са насочени към обучение във висши училища за академично обучение и придобиване на професионална квалификация „учител“, като 86 от тях са насочени за назначаване в училища.

По другият модул (Модул 2) на програмата, а именно: действащите учители, които през учебната 2021/2022 г. са включени в програмата за придобиване на допълнителна квалификация „учител“ по учебен предмет са 101 учители, които имат вече сключени договори и им предстои обучение във висши училища, а за периода 2019 г. – 2021 г. вече 489 учители придобиват допълнителна квалификация „учител по учебен предмет“, като с това осигуряват квалифицирани учители за малки училища, в които учителският норматив се формира от няколко учебни предмета.

Автор

Полина ФЕТФОВА, началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“, Дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, МОН

ПРОФ. ДН ИНЖ. ИВАН КРАЛОВ, РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИУНИВЕРСИТЕТ (ТУ) – ГР. СОФИЯ:

През последните години внедрихме редица иновативни решения, които са в основата на бъдещото развитие на образованието в страната ни

Интервюна Велина АНТОВА

ПРОФ. Д-Р ИВАЙЛО КОПРЕВ, РЕКТОР НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ (МГУ) „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. СОФИЯ:

Развиваме успешно сътрудничество с професионални гимназии в цялата страна във връзка с дуалното обучение

Интервю на Велина АНТОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА, ДИРЕКТОР НА НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ (НПГ) „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:

Училището ни обединява наука и професия и ги развива

Интервю на Велина АНТОВА

ИНЖ. АТАНАС САВОВ, СТАРШИ УЧИТЕЛ, ПРАКТИКО-ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПН – ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ „РОБОТИКА – НПГ“, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ (НПГ) „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:

Предизвикателствата пред нас, учителите, в условията на ковид пандемията са уроци, с които израстваме

Интервю на Велина АНТОВА

ГОСТ НА БРОЯ - Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА, ДИРЕКТОР НА ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ:

Управленският стил определя позитивната училищна атмосфера и насърчава ангажираността и отговорността у всеки от общността

Интервю на Велина АНТОВА

УД бр. 31 от 18 октомври 2021 г.
В брой №30 на в. „Учителско дело“ от 11 октомври 2021 г. четете:
Чествахме Световния ден на учителя – 5 октомври

На 5 октомври 2021 г. ръководството на Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева и екипът на Централата на СБУ отбелязаха Световния ден на учителя, който тази година премина под мотото „Учителите в основата на възстановяване на образованието“. Те се включиха в глобалната възпоменателна инициатива на Интернационала на образованието, която се състоя точно в 12:00 ч. в целия свят и с едноминутно мълчание почетоха саможертвата и паметта на учителите, загубили живота си по време на пандемията от COVID-19.

По повод тазгодишното отбелязване на празника бяха организирани редица активности, които се състояха онлайн. Председателят на Синдиката на българските учители – д.ик.н. Янка Такева, се включи в глобалната онлайн кампания на Интернационала на образованието и на Европейския синдикален комитет по образование с видео послание от регион „Европа“, което достигна до хилядите синдикални членове на СБУ и международната общност на образователните синдикати.

УД

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе почетен гост на тържественото откриване на новата академична година в УниБИТ

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе сред почетните гости на тържественото откриване на академичната 2021 – 2022 година в Университета по библиотекознание и информационни технологии. На 1 октомври 2021 г., в знаменателния ден, когато Българската православна църква почита закрилата на Божията майка и чества празника „Покров на Пресвета Богородица“, УниБИТ за 71-ви път посрещна своите нови възпитаници с впечатляваща празнична, ритуална церемония и тържествени слова. „Уважаеми първокурсници, добре дошли в УниБИТ – каза в своето приветствено слово проф. д.н. Ирена Петева, ректорът на Университета. – Бъдете вдъхновени млади хора, които реализират своите мечти. Като част от академичната общност вие допринасяте за духовната енергия и младежкия дух на нашия университет. Предизвикателствата, които ни поднася настоящето, можем да преодолеем заедно, споделяйки общи ценности.“

Светла СТРУМИНА

Есенно обучение на синдикалния актив от област Габрово

На 22.09.2021 г. се проведе традиционното изнесено обучение на синдикалния актив от област Габрово в хотел ПРО ЕАД – гр. Павел баня. Това бе един впечатляващ семинар за политиките на СБУ както с новите председатели, така и с утвърдените синдикални лидери и секретари на СО на СБУ и с авторитетните общински председатели на КС на СБУ в област Габрово!

Обучението започна с представянето на новоизбраните председатели на СО на СБУ в гр. Габрово: Татяна Кочанкова – ДГ „Перуника“, Веселина Николаева – ДГ „1-ви юни“, Мария Христова – ДГ „Мики Маус“, Светла Боздева – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, които бяха приветствани с „Добре дошли“ от г-жа Ренета Колева, председател на ОбКС на СБУ – Габрово, и които намериха радушно приобщаване към голямото синдикално семейство на Синдиката на българските учители в Габрово.

Ренета КОЛЕВА,

областен координатор на СБУ за област Габрово

Бюрото на ЕП в България проведе уебинар на тема: „Бъдещето на Европа през погледа на младите“

На 30 септември 2021 г. бюрото на Европейския парламент в България с цел да представи повече информация за Конференцията за бъдещето на Европа и окуражи гражданите и особено младежите да участват в мащабния диалог за развитието на Европейския съюз в следващите години, проведе уебинар на тема: „Бъдещето на Европа през погледа на младите“.

Модератор на събитието бе Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България, а в него се включиха тримата български евродепутати, избрани да представляват Европейския парламент в Конференцията за бъдещето на Европа: Ева Майдел (Европейска народна партия), Илхан Кючюк (Обнови Европа) и Ангел Джамбазки (Европейските консерватори и реформисти). В уебинара участваха представители на Синдиката на българските учители, преподаватели във висши учебни заведения, педагогически специалисти, ученици и младежи, представители на образователни институции, граждански организации и др.

Десислава ВАСИЛЕВА

Д.ик.н. Янка Такева бе отличена с почетен плакет от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите

На 1 октомври 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе официален и специален гост на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) по време на престижното традиционно годишно изложение в Интер Експо център в столицата.

Мариана Кукушева, председател на Управителния съвет на НБСХС сърдечно приветства г-жа Такева и в знак на признателност за дългогодишното добро социално партньорство тържествено й връчи почетен плакет от името на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. На срещата присъстваха и д-р Емилия Лазарова, директор на столичната Втора английска езикова гимназия, и Станчо Атанасов, директор на Професионална гимназия „Велизар Пеев“, гр. Своге. За уникалната за страната ни професионална гимназия това е поредно участие на изложението, а този път ПГ „Велизар Пеев“ бе и единствената представена образователна институция от системата на училищното образование.

Материала подготви Светла СТРУМИНА

АНА АНАНИЕВА, ДОКТОР ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО, ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (АСП):

Изградени са нов тип социални услуги в подкрепа на децата

за тяхното благополучно бъдеще

– Госпожо Ананиева, кои са новите моменти в работата на Агенцията за социално подпомагане при гарантирането на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности?

– Грижата за днешния и утрешния ден на децата предполага цялостна, целенасочена политика, която да се усъвършенства постоянно чрез нови форми и методи. По силата на специална Европейска директива и на приета въз основа на нея Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ с валидност до 2025 г., през последните години приоритетно значение в този процес придоби извеждането на децата без семейна грижа от масовите социални домове и настаняването им в къщи от семеен тип, където с помощта на подготвени социални работници да се отглеждат ограничен брой деца (до 10 – 12) и да се създава близка до семейната атмосфера.

Интервю на Светла СТРУМИНА

Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София - уверено върви по пътя на дигиталната трансформация

Поела по пътя на своята дигитална трансформация през последните няколко години, Националната финансово-стопанска гимназия и през учебната 2021/2022 г. продължава реализацията на своя план за организация на учебния процес по модела „1:1“ („Едно към едно“). Стартирал с една иновативна паралелка в специалност „Икономическа информатика“, моделът през новата учебна година ще обхване още 98 ученици. Убеден в предимствата на този организационен модел, основен за страни с водеща дигитална компетентност, като Нидерландия, Швеция и Финландия, педагогическият екип на гимназията уверено върви към използване на най-съвременните облачни технологии, предоставени безплатно от Google Workspace за образованието и надграждане на своята технологична грамотност.

Училищната общност (учители, родители, ученици) заедно реши да стане част от модела „1:1“. Така чрез споделеното лидерство учители, родители и ученици участват заедно във вземането на решения; изграждат приобщаващи екипи, стимулират иновативността и креативността. В гимназията работят 25 учители – сертифицирани Google обучители – ниво 1 и 2. В момента един учител се подготвя за сертифициране като Google trener.

Мая ГЕШЕВА, директор на

Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София

Кариерното ориентиране на учениците в Благоевград –

ключ към успешното им професионално бъдеще

С настъпването на новата учебна година в ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, стартираха и дейностите по кариерно ориентиране. В Центъра работи екип от сертифицирани кариерни консултанти, чиято мисия е да създава предпоставки и условия за изграждането на съвременна и ефективна система за кариерно ориентиране в училищното образование.

Кариерните консултанти предоставят достъпни и качествени услуги по кариерно ориентиране и консултиране на деца/ученици в индивидуална и групова форма на работа. Ключово за успеха е взаимодействието с образователните институции в областта, както и с висшите учебни заведения от цялата страна. Новата учебна година стартира с партньорство с Второ основно училище „Димитър Благоев“, гр. Благоевград, където учениците от трети клас се впуснаха в „Пътешествие в света на професиите“.

д-р Александра КОВАЧЕВА,

ръководител КО при ЦПЛР - ЦЛТРДБ

ВЕЛИЧКА ПОПОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА СЕКЦИЯ НА СБУ „МЛАДИ УЧИТЕЛИ“ И ДИРЕКТОР НА 8. ДГ „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“, ГР. СОФИЯ:

Безспорна е подкрепата на СБУ за привличането и задържането на млади учители в образователната система

Младите учители показаха силна воля и емоционална стабилност

и оказаха необходимата подкрепа на децата

и учениците по време на пандемия

- Г-жо Попова, Вие сте председател на национална секция на СБУ „Млади учители“? Какво е усещането да представлявате най-младата, но и най-иновативната учителска общност у нас?

- Да бъдеш учител в нашето съвремие е предизвикателство, а да представляваш националната секция на младите учители към СБУ е голяма отговорност. Създадена преди повече от десетилетие, националната секция на СБУ „Млади учители“ обединява педагогически специалисти от цялата страна, които са носители на иновативността, креативността, желанието и амбицията за формиране на съвременната визия на образователната ни система. А усещането за принадлежност и значимост в обществото, която дава тя, е още един фактор за повишаване на авторитета и самочувствието на българския учител. С гордост можем да отчетем, че през последните години ставаме свидетели на все по-голям интерес към учителската професия. Процентът на младите или новоназначени учители, работещи в образователните институции, расте. Има, разбира се, достатъчно фактори за това.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Детска градина „Слънце“ в гр. Павликени се сдоби

с най-красивия двор

Един от най-красивите дворове на детски градини в България беше официално открит в гр. Павликени от кмета на Община Павликени инж. Емануил Манолов и директора на ДГ „Слънце“ Грета Георгиева. Церемонията за тържественото откриване на две детски площадки със съоръжения, изградена достъпна среда, благоустрояване и ремонт на оградата в двора на образователната институция уважиха много гости и приятели.

Изграждането на новите площадки с детски съоръжения се реализира по проект „Красива България“ – 2021 година, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ . Общата стойност на проекта е 127 522 лева, в това число 55 944 лева, са от проект „Красива България“ и 71 578 лева – съфинансиране от Община Павликени.

Екип на ДГ „Слънце“, гр. Павликени

ПРОЕКТ DEEP

Шанс за успех на учащи в сферата на ПОО чрез развитие на предприемачески и дигитални умения

Насочен към ученици и преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), училища и институции в тази област, компании, малки и средни предприятия и социални партньори, проектът „Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта“ (DEEP) е още една възможност за професионален успех на учащите чрез развитие на техните предприемачески знания, умения и дигитални компетентности.

В потвърждение на този факт е и подкрепата на политиките на МОН за развитие на качествено и модерно професионално образование и обучение от страна на Синдиката на българските учители, както и реализиране на негови дейности в посока насърчаване на учениците към избор на професионално образование като възможност за справяне с предизвикателствата на времето, намаляване на младежката безработица, придобиване на висока конкурентоспособност за пазара на труда и преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за икономическото развитие на страната.

Ивайла ВАСИЛЕВА

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ:

Необходимо е всички заедно като общество ежедневно да полагаме усилия за формиране на нравствени ценности и добродетели у подрастващите

-Г-н Гуджеров, по повод 200-годишнината от рождението на великия български революционер и идеолог Георги С. Раковски, настоящата 2021 година е обявена за „Година на Раковски“, а Вашата Община проведе инициативи и дейности в рамките на националното честване в памет и с признателност към личността и делото на големия български революционер и идеолог. Бихте ли ни разказали повече за тях?

- 14-ти април 2021 година е една особена дата за нас. В деня, в който аз празнувам своя личен празник, рождения си ден, се навършиха 200 години от рождението на Георги Раковски. На този ден ние се преклонихме пред неговото дело, пред неговите идеи, пред личността, у когото ще виждаме винаги свързани в неделимо единство „мисъл и желязо, лира и тръба“. Този славен герой за българския народ ще пребъде в съзнанието на поколенията, като човек на непоколебимата национална вяра.

Има хора, които са белязани от странната съдба каквото и да захванат, никога не могат да видят резултатите на своето дело. Такъв е Георги Раковски, който си отива от живота без да види плодовете на онова, за което отдава силите си. Но той съумява да сложи своя отпечатък върху цяло поколение борци за национално освобождение, да стане техен учител и идеал, а с това и един от създателите на нова и свободна България.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Военната академия отбелязва 154 г. от смъртта на своя патрон –

Георги Стойков Раковски

Военна академия ,,Георги Стойков Раковски“ в годината на своя патрон взе участие в редица чествания и мероприятия, свързани с големия публицист, писател, учен, идеолог и стратег на Българската национална революция.

През април 2021 г. в Академията бе чествана 200-годишнината от рождението на Раковски и бе почетено неговото дело, но човешкото битие е белязано от рождение и край на земния път. За изтерзания от дългите години емиграция и лишения за постигане на върховната цел – освобождението на България от османско иго Раковски, земния път приключва през нощта на 8 срещу 9 октомври 1867 г.

Военна академия ,,Георги Стойков Раковски“ на 8 октомври 2021 г. отбеляза тъжната годишнина – 154 г. от смъртта на създателя на организираното националноосвободително движение срещу османската власт.

Гл. ас. д-р Стоян НИКОЛОВ,

ВА „Г. С. Раковски“

УД № 30 от 11 октомври 2021 г.
В бр. 28 от 27 септември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Д.ик.н. Янка Такева бе официален гост на откриването на новия Учебен център по туризъм в НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев

На 16 септември 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе официален гост на празничното събитие по случай откриването на нов Учебен център по туризъм в Неврокопската професионална гимназия (НПГ) „Димитър Талев“ в гр. Гоце Делчев.

Автор: УД

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, постави тържествено начало на 86-ата си академична година

Председателят на Синдиката на българските учители и член на Съвета на настоятелите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, д.ик.н. Янка Такева, бе официален гост на тържествената церемония по откриването на академичната 2021/2022 година във висшето училище в крайдунавския град, което на 8 ноември т.г. ще отбележи под патронажа на президента на Република България – Румен Радев, с богата събитийна програма 86-ата годишнина от създаването си.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Отправяне на предизвестие

за прекратяване на трудовия договор

поради придобито право

на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Автор: Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Наредба за инспектирането на детските градини и училищата

ДВ, бр. 77, 2021 г.

Автор: Иван КЪНЧЕВ,

главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Учители споделят добри практики за електронно обучение

Над 100 добри практики, видеоуроци и презентации в помощ на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са достъпни на платформата на Министерството на образованието и науката (МОН) https://edu.mon.bg/. Те са разработени от учители през последните две години. Идеята на МОН е да събере на едно място разнообразни ресурси, създадени от преподавателите в процеса на онлайн обучение, за могат техни колеги, родители и ученици да ги използват в своята работа.

Автор: УД

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Над 11 600 ученици отиват на практика в реална работна среда

Повече от 11 600 ученици ще се включат в практически обучения в реална работна среда. От тях 2523 ще участват в занятия от приоритетни направления, които са важни за развитието на икономиката. Такива са машиностроенето, строителството, електрониката, електротехниката, енергетиката, транспортните услуги и др. Тези възможности се предоставят чрез новия проект на Министерството на образованието и науката (МОН) „Ученически практики – 2“.

Автор: УД

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Одобрени са синодалните учебници - 6 и 7 клас по „Религия – Християнство-Православие“ за 6-ти и 7-ми клас

В началото на месец септември 2021 г. в Министерството на образованието и науката се състоя връчването на официалните заповеди на служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков, с които се одобряват двата синодални учебника по „Религия – Християнство-Православие“ за 6-ти и 7-ми клас. Те са включени в списъка на МОН с познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които съгласно Наредба № 10 / 19.12.2017 г. на МОН могат да се използват в системата на училищното образование.

Автор: д-р Десислава Панайотова, експерт „Програми и проекти“ - КПО при Св. Синод на БПЦ-БП

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Завръщането в училище е плод на усилията на СБУ и синдикатите в цяла Европа

По повод началото на учебната 2021/2022 година и завръщането в класните стаи на учителите и учениците европейският директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) Сюзън Флокен отправи сърдечен поздрав към председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и всички членове на СБУ.

Автор: УД

бр. 28 от 27.09.2021 г.

МОН представи основните приоритети в хода на новия служебен мандат

На 21 септември 2021 г. в Министерството на образованието и науката (МОН) се проведе пресконференция на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, който представи основните приоритети, по които ще работи служебният екип на МОН в хода на новия мандат.

Автор: Ивайла ВАСИЛЕВА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СЕДЕМНАДЕСЕТАТА УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ:

Учителската спартакиада на СБУ е вдъхновяващо събитие, носещо позитивизъм и енергия

Продължение от бр. 27

Автор: Ивайла ВАСИЛЕВА и Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Скравена, посрещна новата учебната година в съвременна дигитална STEM среда

В уникален и запомнящ се двоен празник се превърна посрещането на новата учебна 2021/2022 година в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Скравена (общ. Ботевград), което е правоприемник на просветната традиция в селото, възникнала през 1820 г., и бе ръководено от Петко Петков, носител на отличието на Синдиката на българските учители – „Най-добър социален партньор – директор“, от едноименния Тринадесети национален конкурс на СБУ през 2019 г.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Център „раСТЕМ в света на науките” -

ясна визия за учене, креативност и подходящи решения за средата

За да отговори на потребностите на новото поколение ученици, тенденциите в образованието и технологиите, социалния живот и настъпването на глобалната ера, столичното 90.СУ “Генерал Хосе де Сан Мартин” създаде уникално по рода си учебно пространство за обучение на всички ученици – Център „раСТЕМ в света на науките”.

Кръстина ИВАНОВА и Лилия БОРИСОВА,

90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”, гр. София

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Чествахме 113 години от провъзгласяването на независимостта на България

Обявяването на независимостта на България е величав исторически момент, който безусловно трябвa дa тачим, нo и дa ce пoучим oт него, защото от нac зaвиcи дaли щe взeмeм oгъня или пeпeлтa, дaли избираме приемствеността и тoвa, кoeтo ни сплотява и да работим за проспериращо бъдеще.

Автор: Светла СТРУМИНА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

МАРИЯ ЗЛАТАНОВА, СЪОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ФОЛКЛОРНО ИЗКУСТВО "МОРСКО НАДИГРАВАНЕ И НАДПЯВАНЕ - НА МЕГДАНА В АЛБЕНА": Учителите полагат големи усилия да запазят традициите ни

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

УД бр. 28 от 27 септември 2021 г.
В бр. 29 от 4 октомври 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: 5 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

Учителите стоят в основата на възстановяването на образованието

Текст:

През 2021 година в Световния ден на учителя – 5 октомври, милиони хора по света отправят своето мощно послание за зачитане на огромната роля на учителите във възстановяването и укрепването на обществата в хода на пандемията и изразяват своето преклонение към педагогическите специалисти като предводители на световния прогрес и науката, които неуморно работят в името на образованието и бъдещето на всяко дете.

Днешният ден ни дава увереност, че всички ние, като съвременни будители, се чувстваме по-силни, по-мотивирани и по-вдъхновени, че ще се справим с нелеката задача да възстановим образованието в името на всяко дете, в името на светлата памет на колегите, които загубихме, в името на бъдещето на един по-добър свят!

Честит празник!

Автор: Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Синдиката на българските учители

Изменения в Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и в Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Текст: -

Автор: Иван КЪНЧЕВ, главен експерт направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ

Конкурс за директори на ДГ в град София

Текст: -

Автор: Столична община

Нови 220 мотивирани учители влизат в класните стаи

Текст: -

Автор: УД

С почит към преподавателите, които светът загуби

Текст:

Синдикатът на българските учители, начело с председателя д.ик.н. Янка Такева, се включи в глобалната онлайн инициатива за почит към преподавателите, които загубиха живота си в хода на пандемията от COVID-19 досега.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

В община Бургас се реализира нова образователна политика

Текст:

От началото на учебната 2021/2022 година децата и учениците в община Бургас вече изучават нов предмет – краезнание, който е част от общинската програма „Моят град Бургас“.

Автор: УД

Европейска седмица на мобилността 2021

Текст:

Десетки училища и детски градини в България се включиха активно в юбилейното 20-то издание на Европейската седмица на мобилността, която се проведе от 16 до 22 септември 2021 г. и завърши с Европейския ден без автомобили.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Българският еврокомисар Мария Габриел даде старт на новото приложение „Еразъм+“ и на инициативата си за цифрова европейска студентска карта

Текст: -

Автор: УД

АКАД. ПРОФ. ПЛАМЕН КАРТАЛОВ, ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ:

Заедно с учителите пишем история в музикалното възпитание на най-младата публика на оперното и балетното изкуство в България

Постиженията на СБУ са забележителни, а г-жа Янка Такева наричам истински „пламтящ будител”

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

„Моят Вагнер“ – историята на поставянето на прочутата тетралогия на Рихард Вагнер „Пръстенът на нибелунга“ на българската оперна сцена

Текст: -

Автор: Светла СТРУМИНА

Балкански център по русистика бе открит в ЧСУ „Юрий Гагарин“, СОК „Камчия“

Текст:

Тържествената церемония по повод началото на новата учебна 2021/2022 година в Частно средно училище „Юрий Гагарин“ в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ бе съчетана с празничното откриване на единствения по рода си Балкански център по русистика – уникална международна безбариерна образователна площадка, която ще обединява русисти от Русия и целия Балкански регион и ще позволи обмяна на опит и организиране на мероприятия в рамките на Научно-образователния клъстер на Иновационния център в СОК „Камчия“.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Поликраище – от борба за оцеляване до успех в иновациите

Текст:

В последната година почти 200-годишното Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Поликраище, което е кауза на цели поколения просветни дейци и духовно извисени личности, извървя тежък път. Вторият живот на училището дава тласък за нов подем и успехи!

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

АНИ СТОЯНОВА, ГЛ. ОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ФОЛКЛОРНО ИЗКУСТВО „МОРСКО НАДИГРАВАНЕ И НАДПЯВАНЕ – НА МЕГДАНА В АЛБЕНА“, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК И УЧИТЕЛ В ПГ„ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“, ГР. РАКОВСКИ:

Съхранявайки фолклора ни, изразяваме обичта си към България

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

2022 г. трябва да бъде посветена на Европейската младеж

Дебатът за състоянието на ЕС и Конференцията за бъдещето на Европа поставиха на фокус образованието

Текст:

На фона на равносметката за изминалата година и погледа към бъдещето чрез Дебата за състоянието на ЕС и Конференцията за бъдещето на Европа СБУ продължава да отчита множество предизвикателства пред европейското образование, пред българския учител и пред бъдещето на децата и младежите.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ТРАЯН ТРАЯНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФОНДАЦИЯ „ЗАЕДНО В ЧАС“:

През последните две години отчитаме засилен интерес към учителската професия

Качеството на образованието в България би се повишило, ако част от елементите на НП „Мотивирани учители“ залегнат в подготовката на всички учители

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД № 29 от 4 октомври 2021 г.
В бр. 27 от 20 септември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Посрещаме новата учебна година по-опитни, подготвени и отговорни

Приветствие на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков за началото на новата учебна година

Автор проф. Николай Денков, на министър на образованието и науката

Бог да Ви укрепява и обдари с нужното във високоотговорното дело, на което сте посветили живота си!

Приветствие на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит по повод откриването на новата учебна година

Автор НЕОФИТ, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Нормативни промени преди началото на новата учебна година

В бр. 75 на „Държавен вестник“ от 10.09.2021 г. са публикувани изменения на две наредби, отнасящи се до системата на предучилищното и училищното образование – Наредба № 4 за учебния план и Наредба № 5 за предучилищното образование.

Какви са измененията и от кога влизат в сила?

Автор Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ

В ПОМОЩ НА СИНДИКАЛИСТА

Важни публикации във вестник „Учителско дело” от началото на 2021 г.

Автор УД

ПАНИО 2021 – символ на устрема към нови върхове в образованието и високата квалификация на учителите

С голяма гордост д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ сподели, че деветото издание на ПАНИО е преминало при изключително висок интерес от страна на синдикални лидери, учители, директори на образователни институции, началници за РУО и експерти. Тя изтъкна, че и през 2021 г. броят на участниците в обученията на ПАНИО е продължил да нараства независимо от пандемичната обстановка, а това е наложило и формирането на повече обучителни групи, като за периода от 1 юли до 18 август 2021 г. в гр. Хисаря са били обучени повече от 420 участници в 12 групи. Според нея впечатляващите резултати на Академията се дължат на изключителния усет и внимание на СБУ към потребностите на българските учители, дългогодишната и отговорна работа на Синдиката по отношение на тяхната мотивация и непрекъсната квалификация, както и на това, че ПАНИО винаги поднася висококачествено обучение на изключително ниво по най-актуалните теми, съобразени с динамиката и промените в образователния процес.

Автор Десислава ВАСИЛЕВА

В името на успеха и устойчивото развитие на столичното образование

На 9 септември 2021 г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в традиционната работна среща с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2021/2022 учебна година, организирана от Регионалното управление на образованието (РУО) – София-град.

Подчертавайки своята увереност във възможностите на българските учители, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева се обърна към присъстващите с думите: „Учителите в цялата страна са абсолютно подготвени да влязат в класните стаи в най-важния ден за българската образователна система. Нека сме смели и да се противопоставим на всички тези, които нямат доверие на българския учител. Благодаря на колегите от столицата, които дават отличен пример.“ Тя припомни, че според Европейския синдикален комитет по образование българският учител е един от най-иновативните в условията на пандемията, а в Европа няма друга държава освен България, реализирала толкова много социални политики в сферата на образованието по време на пандемия и съобщи, че при актуализацията на Бюджет 2021 са гласувани 20 млн. лв. допълнително за образование, като една голяма част от тях са предвидени за пречистватели на въздуха в училищата.

Г-жа Такева посочи най-важните приоритети на СБУ, а именно: сигурността и здравето на учителите, учениците, непедагогическия персонал и техните семейства, кадровото обезпечаване и финансирането на образователната система. Тя обяви, че СБУ ще поиска 15% увеличение на работните заплати за 2022 г. и очаква обсъжданията за бюджетната процедура 2022 – 2025 г.

Автор Десислава ВАСИЛЕВА

ИВАНКА КАРАКОЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС НА КНСБ – КЪРДЖАЛИ:

Спартакиадата на СБУ обединява учителите, разгръща тяхната мотивация и изгражда успешни колективи

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СЕДЕМНАДЕСЕТАТА УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ:

Учителската спартакиада на СБУ е вдъхновяващо събитие, носещо позитивизъм и енергия

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА

ЙОВКА КОЛЕВА, РЪКОВОДИТЕЛ НА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ИГЛИКА“ ПРИ НЧ „ПРОБУДА – 1909“, С. ХЪРСОВО, ОБЩ. НИКОЛА КОЗлЕВО, ОБЛ. ШУМЕН:

Важно е училищата и детските градини да работят с читалищата за запазване на българщината

...Имахме възможността да се срещнем и да поговорим с г-жа Такева. Аз се възхищавам на нейната дейност и тази на СБУ в подкрепа на българските учители, издигането на техния авторитет в обществото и защитата на правата им. Много е важно учителят да се чувства подкрепен и спокоен в нелеките времена, за да продължава да дава най-доброто от себе си, а обществото да му показва необходимото уважение. Знам, че СБУ се бори за това.

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА

Изпълнени с положителни емоции и удовлетвореност, започваме новата учебна година

В периода 16. – 21.08.2021 г. шестдесет и пет ученици от 9.,10. и 12. клас, ръководени от петима учители – Мария Томова, Ангел Тошев, Виктор Георгиев (старши учители по физическо възпитание и спорт), Илия Илиев и Надя Георгиева (старши учители по френски език) от 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София, бяха на ученически летен лагер по програмата „Отново заедно“ в местността Беталовото, близо до Разлог, която се намира в живописната Разложка котловина, заобиколена от величествените Рила, Пирин и Родопи.

През целия период на лагера имахме ежедневна програма, с която внасяхме настроение, разнообразие и нови знания и умения.

Автор Мария ТОМОВА, старши учител по физическо възпитание и спорт в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София

УД бр. 27 от 20 септември 2021 г.
В брой № 26 на в. Учителско дело, четете:
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ

Нека бъде здрава и успешна новата 2021 – 2022 учебна година!

Скъпи учители,

Скъпи колеги и приятели,

Скъпи ученици и родители,

Отново е 15 септември – денят, в който с трепет пристъпваме прага на най-светлия и вдъхновяващ храм на знанието, напредъка и сбъднатите мечти – училището. 15 септември е най-вълнуващият ден, символ на почитта на българина към просвещение и образование. Най-вдъхновяващият празник, който съчетава приемствеността между поколенията, отправя поглед към миналото, за да озари бъдещето ни. И тази година в светлината на традициите училищните врати се отварят, за да посрещнат малки и големи ученици, учителите и всички, които изпращаме с благопожелания за добро начало своите деца.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ

ИНОВАТИВЕН ФОРУМ

Развитие на потенциала на техническото и природонаучно творчество на децата и учениците чрез заниманията по интереси

От 26 до 31 август 2021 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ при изключителен интерес се проведе за осма поредна година форум, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Той се организира от Синдиката на българските учители (СБУ) с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“. Семинарът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема: „Развитие на техническото и природонаучно творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“. При откриването на събитието приветствия към участниците в конкурса поднесоха д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Благовеста Борчева – държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, д-р Ирена Радева – началник на РУО – Варна, Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“, община Варна, както и Илиян Цонев – изпълнителен директор на СОК „Камчия“. Сред гостите бяха и Веселин Рашев – член на ИК на СБУ и координатор за област Варна, проф. Росица Пенкова и др.

Таня ЛЕОНИДОВА

Eвропа посреща новата учебна година

Както и през учебната 2020/2021 година, така и тази есен Синдикатът на българските учители и лично председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, настояват училищата да бъдат последните затворени институции при нарастване на броя на заразените от COVID-19, а присъственото обучение да продължи дотогава докогато то е възможно с фокус върху опазването на живота и здравето на всички учители, ученици и представители на непедагогическия персонал и при спазване на всички противоепидемични мерки, а в случай че се наложи ново затваряне на училищата, те да бъдат първите, които да заработят отново.

СБУ подкрепя призива на УНИЦЕФ и Световната здравна организация училищата в Европа да останат отворени и да бъдат направени по-безопасни за образователния и непедагогическия персонал и децата на фона на присъствието на Делта варианта на COVID-19 в региона.

Десислава ВАСИЛЕВА

Нови предизвикателства пред българските учители

Пандемията не спира да поставя на изпитание духа, мотивацията, силите и търпението на българските учители. Като стожер на българското учителство и глас на цялата професионална общност СБУ с председател д.ик.н. Янка Такева вече многократно изрази тревога, че предизвикателствата се мултиплицират, а борбата за здравето, живота и образованието придобива огромни измерения.

Както винаги Синдикатът се ангажира да търси и предлага нови решения и адекватни на опасностите за живота и здравето на всички ангажирани в образователния процес подходи, да защитава правата и интересите на всички педагогически специалисти и представители на непедагогическия персонал, децата и техните семейства.

Десислава ВАСИЛЕВА

Учениците в 1. и 8. клас ще получат финансова помощ

За учебната 2021/2022 година всички семейства, чиито деца са записани за първи път в 1. или 8. клас в държавно или общинско училище, имат право на финансова подкрепа от 300 лв. еднократно за покриване на част от разходите.

Мярката бе въведена през миналата учебна година след съгласуване със Синдиката на българските учители и Министерството на труда и социалната политика, за да подкрепи децата и семействата им, както и образователната система, тъй като най-големият процент на деца, отпаднали от училище, е именно между 1. и 7. клас. В хода на пандемията благодарение на нея тогава бяха подкрепени над 54 000 деца, 30 000 от които първокласници, но тогава размерът на помощта бе в размер на 250 лв.

УД

В името на успеха и устойчивото развитие на столичното образование

На 9 септември 2021 г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в традиционната работна среща с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2021/2022 учебна година, организирано от Регионалното управление на образованието – София-град.

Специални гости на събитието бяха още министърът на образованието и науката проф. дхн Николай Денков, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, директорът на Националния инспекторат по образование д-р Анелия Андреева, зам.-кметът по направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" на Столична община Мирослав Боршош, председателят на Сдружението на директорите в средното образование в Република България Асен Александров и председателят на столичната организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България Нина Чанева.

УД

Под патронажа на д.ик.н. Янка Такева се проведе Международният фестивал „Karnolsky summer camp“ 2021

Вече над 30 години Арт център „Кърнолски“ събира на една сцена талантливи деца и младежи от всички континенти, които се подготвят за артисти, като по този начин ги окуражава да се развиват и демонстрират своите умения, а Синдикатът на българските учители подава ръка на благородните му инициативи в подкрепа на необятния свят на младежта и изкуството. Поредната съвместна проява е Тридесетият международен фестивал „Karnolsky summer camp“, организиран от Арт център „Кърнолски“ под патронажа на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, който се състоя от 19 до 24 август 2021 г. в к.к. Слънчев бряг.

Десислава ВАСИЛЕВА

Вдъхновяващо фолклорно събитие „На мегдана в Албена“ развълнува българските учители

Емблематичната спартакиада на учителите, организирана за 17-и пореден път от СБУ, се проведе по едно и също време със Седмия международен фестивал на любителското фолклорно изкуство „Морско надиграване и надпяване – на мегдана в Албена“. Педагогическите специалисти, които за поредна година си дадоха среща в първия в историята „Европейски курорт на спорта“, и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бяха приятно изненадани и запленени от фолклорната палитра от песни, танци, носии по време на събитието, като не пропуснаха възможността да посетят всяка от фестивалните вечери, за да се насладят на нематериалното културно и духовно наследство на България, да подкрепят всички самодейци и състави от цялата страна, които го опазват, и да почувстват със сърцата си величието на традициите на земята ни.

Десислава ВАСИЛЕВА

Творческа работилница за преживявания и приключения в извънкласните и извънучилищни дейности

Водещ: проф. д-р Нели Бояджиева

Целта на творческата работилница бе създаване на арт педагогическа лаборатория за идеи, преживявания и практики на занимания с деца и ученици, родители и учители в извънкласните и извънучилищните дейности. В нея се включиха учители, заинтересовани изявени ентусиасти. Заниманията обхващат няколко етапи и дейности. Първият се основава на емоционално ангажиращо и мотивиращо за съвместна работа въведение на всички участници независимо от тяхната възраст, опит и роля в семинара. Те се запознаха с идеята, че пътят на творчеството изисква мъжество, а смелостта да си новатор при възпитанието в „човекотворчество“ се състои в куража да проправяш нови пътища в непознати територии, да заразяваш и вдъхновяваш и децата, и учениците, и родителите им, да въвличаш и приобщаваш всички заедно в общо дело, а пътят към него е пълен с приключения и ползотворни вълнения, които ги сближават.

Новите моменти в организирането на заниманията по интереси

през учебната 2021 – 2022 г.

Определени са приоритетни тематични направления за заниманията по интереси, както и не по-малко от 40 на сто от броя на часовете за организирани занимания по интереси в училището да бъдат по тематични направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“; STEM. Дадена е възможност общините да организират междуинституционални дейности и изяви, включително състезания, концерти и други с учениците, които участват в заниманията по интереси от две и повече училища на територията на общината и/или областта, като в тях може да се включват и центрове за подкрепа за личностно развитие.

Въведена е процедура за организирането и провеждането на заниманията по интереси в училищата – дава се възможност на физически и юридически лица да предлагат занимания по интереси.

Благовеста БОРЧЕВА,

държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН

Време на детето за училище

Известно е, че резултатите от грижите на човека в природата зависят от полагането им в подходящо време. Това се отнася за избора на време за оран, за посяване и посаждане на растения, за прибиране на реколтата и др. Избързването или забавянето на дейностите се отразява неблагоприятно на постиганото. Същото важи за възпитаването, обучението и развитието на децата. И тук от съществено значение е съобразяването с оптимално по значение време на детето за училище. В хода на израстването, в зависимост от социалната среда, децата бележат духовен, душевен и физически възход. Започват да проявяват предпочитания към достъпни за тях дейности и колкото те са по-разнообразни и повече, толкова и социалният им възход е по-голям.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ,

почетен член на Съюза на учените в България и член на ръководството на СУБ

С устрем към живота

Със своята стихосбирка „Обич за огрев“ Емма Крушкова дава заявка да бъде сред най-интересните български поетеси. Талантливата ученичка е поредното доказателство, че поетичните дар и проникновеност не са подвластни на възрастта на човека, орисан от Ерато. Ярко, метежно и зашеметяващо, чувството на авторката безусловно увлича и повежда читателя към сложния лабиринт на човешката душевност и женската емоционалност, привлича го в неизбродните морета от копнежите на любовта. И безусловно заявява – може би първа, поредна или последна, тя е Любовта – силна, доминираща и истинска, всевладееща сетива, разум и чувства, пълна господарка на живота на влюбения.

Светла СТРУМИНА

„Песни за траките и Троя“ – забележителна книга

Книгата „Песни за траките и Троя“ (Трако-фригийският епос и легендите за траките и Троянската война) с автор Стойчо Кръстев е своеобразно явление в съвременната българска литература.

Художествена интерпретация на забравени и на паметни събития от древността, белязали през следващите хилядолетия човешката история, цивилизация и литература. Книгата е сътворена в поетично-песенен стил и илюстрирана с изящни графични рисунки, дело на самия автор.

Светла СТРУМИНА

Спартакиадата на учителите – символ на силата, солидарността

и единството на СБУ сега и в бъдеще

За седемнадесета поредна година Синдикатът на българските учители в партньорство с Българската работническа федерация (БРФ) „Спорт и здраве“ към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), а през последните години и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта проведе своето най-значимо спортно събитие – Учителската спартакиада. Тя се проведе от 31 август до 5 септември 2021 г. в к.к. Албена при спазване на всички наложени от Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19. Преминала под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, инж. д-р Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, и Сюзан Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование, XVII учителска спартакиада даде възможност на близо 360 учители от 20 общини от цялата страна да се състезават в единадесет спортни дисциплини: тенис на маса, плажен волейбол, стрийтбол, шахмат, дартс, мини футбол, бридж, плуване, спортна табла, петанк и теглене на въже.

Ивайла ВАСИЛЕВА

УД бр. 26 от 13 септември 2021 г.
В бр. 25 от 28 юни 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Предизвикателствата пред образователната система

в условията на COVID кризата

Текст:

Какви са мерките и действията, които бяха предприети за справяне с последиците от пандемията в сектор „Образование“, кои са насоките за неговото бъдещо развитие и как да се мотивират, насърчават и справят все по-добре с растящата дигитална трансформация бъдещите поколения, бе фокус на организираната от Синдиката на българските учители (СБУ) и фондация „Конрад Аденауер“ национална конференция „Предизвикателствата пред образователната система в условията на COVID кризата“.Тя се проведе на 25 юни 2021 г. в София и бе открита от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ръководителя на бюро на фондация „Конрад Аденауер” – София Торстен Гайслер.

Автор: УД

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ

Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура в българските училища

Текст:

Във века на дигитализацията и информационните технологии, когато знанията, уменията и компетентностите, които трябва да притежава съвременният гражданин на света за справяне с новите предизвикателства и с изискванията на пазара на труда са от огромно значение, не бива да пренебрегваме факта, че 21. век е и векът на предприемачеството и смелите финансови решения, на бързите инвестиции и финансови операции, на паричните потоци и тяхното управление, на застраховането и публичните вземания…

Имаме ли необходимите знания, умения и компетентности да управляваме личните си средства? Имаме ли необходимата финансова грамотност и икономическа култура не само ние, но и младите хора в българското училище да вземат решения, които определят техния личен финансов комфорт и подпомагат личностната им и професионална реализация? До каква степен е застъпено обучението по финансова грамотност и като част от гражданските компетентности, поведение и култура сред учениците у нас и какво се предприема, за да се постигне необходимият напредък в тази насока, са основни акценти, които бяха поставени във фокуса на организирания от Синдиката на българските учители и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, национален форум. Той бе на тема: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на българските ученици 5. – 10. клас в българските училища“ и се проведе на 18 юни 2021 г. в София като заключителен етап от изпълнението на едноименния проект, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката (МОН) и с партньорството на Синдиката на българските учители и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов.

Материала подготвиха

Ивайла ВАСИЛЕВА и Десислава ВАСИЛЕВА

Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ – Шумен 2021

Текст:

26-ите Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ – Шумен 2021, вече са в историята! Те бяха посветени на 50 г. от създаването на празниците и 90 г. от рождението на видната диригентка проф. Венета Вичева, създала хоровия празник през 1971 г.

Организатори на хоровите празници бяха Община Шумен и ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ – гр. Шумен. Те се провежоха на 8 и 9 април под патронажа на кмета на Шумен – Любомир Христов, с подкрепата на културни и образователни институти, МОН, Националния дворец на децата, Българския хоров съюз (БХС), Федерацията на хоровете към Европейския Съюз (ФХЕС), Фондация „Проф. Венета Вичева“.

Автор: Деница УЗУНОВА, диригент на детски хор „Бодра песен“, домакин и организатор, председател на СО към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ - гр. Шумен, Учител на годината – 2017

Синдикатът на българските учители

Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ ЕАД

Фондация „Устойчиво развитие за България“

под патронажа на

Министерството на образованието и науката

организират СЕМИНАР на тема:

„Развитие на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“ (26 – 31 август 2021 г. – СОК „Камчия“) - Програма и Заявка за участие

Текст: -

Автор: бр. 25 от 28 юни 2021 г.

Наградените участници в

Осмия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021“

на тема:

„Развитие на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“

Текст:

За осма поредна година Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерство на образованието и науката, съвместно със Санаторно-оздравителния комплекс (СОК) „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“, организира международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021“. Тази година Синдикатът на българските учители с ясното съзнание и отговорност за пореден път се обърна с лице към един от най-важните световни проблеми на нашето време – ускореното развитие на технологиите и тяхното отражение върху младите хора, използването на технологиите за насочване на творческата дейност на децата и учениците към природонаучната област и формиране на екологична култура.

Автор: УД

СБУ получи високото отличие за ефективен социален диалог и социална подкрепа „Монета Надежда“

Текст:

В Деня, олицетворяващ величието на Пресветия и Животворящ Дух, Единосъщен с Бог Отец и Синът Божий, чрез който ни се даряват мъдрост, живот и добротворство, Синдикатът на българските учители бе удостоен с високото отличие „Монета Надежда“, израз на признателност за ефективния социален диалог с ръководството на район „Надежда“ – Столична община, социална подкрепа в съвместни благотворителни инициативи и непрестанната грижа към учителите. Почетният плакет бе връчен от инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ – Столична община, на тържествена церемония, която се състоя в огласения от песни и щастливи детски възгласи столичен Северен парк и бе част от традиционния празник на район „Надежда“, организиран от Столична община – Район „Надежда“, и храм „Св. Дух“. А на свой ред г-н Димов получи Юбилейната златна значка на СБУ и почетна грамота за изключителните му заслуги по подкрепа на учителите и отличното партньорство със Синдиката, като благодари за голямата чест, която му е оказана.Голямо признание за своя неуморен труд получиха всички обучаващи с грижа и любов децата и младежите в район „Надежда“, а инж. Димитър Димов връчи статуетката „Най-добър млад учител в Столична община – район „Надежда“, за учебната 2020/2021 година“ на млади, борбени и перспективни учители от детски градини, училища и центрове.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Състоя се XII детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините“

Текст:

На 20 юни 2021 г. за първи път на открита сцена се състоя уникалният за страната ни Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините“. В деня, когато се чества един от най-големите християнски празници – Петдесетница, който се счита за рождения ден на православната църква, Лятната сцена в столичния парк Борисова градина стана център за прекрасните изпълнения на децата и учениците, а участници и публика се насладиха на великолепието и духовната мощ на църковната музика.

Детският хоров фестивал, който се провежда под мотото: „… оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене“ (Мат. 19:14), се организира от Фондация „Дарби“, Църковното настоятелство на столичния храм „Св. Параскева“ и Софийската света митрополия, с благословението на Негово Светейшество Неофит – патриарх български и митрополит Софийски. Събитието традиционно се подкрепя от Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, Столична община, Синдиката на българските учители, Националния дарителски фонд „13 века България“, кауза.бг и др.

Автор: Светла СТРУМИНА

1340 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ

Една паметна годишнина в българския исторически календар, отбелязана в област Габрово

Текст:

На 16 юни 2021 година в Национален музей на образованието, по инициатива на Синдиката на българските учители – Габрово, заедно с Община Габрово и под патронажа на г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово, както и съвместно с НМО, областен управител на област с административен център на Габрово, РУО – Габрово, РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово, се проведе заключителният етап на регионален конкурс на тема: „1340 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА“ по повод на отбелязване на 1340 г. от създаването на Аспарухова България.

Автор: Ренета РАДИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово

Форум „Споделена градина – споделена трапеза“ проведе ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд

Текст:

В края на м. юни 2021 г. Първо ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд, бе домакин на форума „Споделена градина – споделена трапеза“ и с вълнение посрещна своите гости и партньори по Национална програма ,,Иновации в действие“ – Росица Иванова, началник на РУО – София-област; Александър Ненов – зам.-кмет на Община Костинброд; Русанка Колева, координатор читалищни дейности към НЧ ,,Ив. Вазов“ – гр. Костинброд; Цветелина Ходжа, председател на Обществения съвет към училището, и партньорите – Иновативно 1. ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Монтана, с директор Албена Иванова и ПГВМСС – гр. Костинброд, с директор Светослав Иванов и зам.-директор Илия Ангелов, учители и ученици от двете училища.

Автор: Екип на 1. ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд

СПОДЕЛЕНО ОТ ЕКИПА НА 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ

Учителят води бъдещето на България за ръка

Текст:

ЕМИЛИЯ ТАКОВА, ДИРЕКТОР НА 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ:

Трябва да научим децата на толерантност, подкрепа, милосърдие, уважение, съпричастност към хора и деца в нужда

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ И УЧИТЕЛ В 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ:

Ролята на учителя е важна и отговорна за изграждане на устойчиви ценности у децата

Автор: Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА

„Малкият принц“ на сцената на СУ „Козма Тричков“, гр. Враца

Текст:

Розата, Лисицата, Змията, Ученият, Бизнесменът, Кралят, Географът, Пилотът … и Малкият принц. Героите от повестта на Антоан дьо Сент-Екзюпери „Малкият принц“ си дадоха среща в часа по литература на шестокласниците от Средно училище „Козма Тричков“ – гр. Враца чрез драматизацията на училищното театрално студио с ръководител Виолета Лилова.

Автор: Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“, гр. Враца

Интерактивен бинарен урок в СУ „Христо Ботев“, гр. Айтос

Текст:

В последния учебен ден – 15 юни – ученици от 6 г клас с учителите Бранимира Николова и Татяна Йотова осъществиха дълго мечтан експеримент: интерактивен бинарен урок по дисциплините английски език и български език. Урокът бе поднесен като отзвук на изследванията на PISA за състоянието на четенето с разбиране на българските ученици.

Автор: Татяна ЙОТОВА, главен учител, и Бранимира НИКОЛОВА, старши учител, СУ „Христо Ботев“, гр. Айтос

145 г. от саможертвата на Сава Младенов чества НГГСД, гр. Тетевен

Текст:

Учителите и учениците от Национална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ – гр. Тетевен и директорът инж. Златина Каталиева, отбелязаха 145 години от саможертвата на своя патрон като придружени от кмета на Община Тетевен, общественици и граждани както всяка година на сакралната дата – 21 юни, организираха поход поклонение, рецитал и жива картина на лобното място на тетевенския революционер Сава Младенов.

Екип на НГГСД, гр. Тетевен

УД бр. 25 от 28 юни 2021 г.
Форум „Споделена градина – споделена трапеза“ проведе ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд
В края на м. юни 2021 г. Първо ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд, бе домакин на форума „Споделена градина – споделена трапеза“ и с вълнение посрещна своите гости и партньори по Национална програма ,,Иновации в действие“ – Росица Иванова, началник на РУО – София-област; Александър Ненов – зам.-кмет на Община Костинброд; Русанка Колева, координатор читалищни дейности към НЧ ,,Ив. Вазов“ – гр. Костинброд; Цветелина Ходжа, председател на Обществения съвет към училището, и партньорите – Иновативно 1. ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Монтана, с директор Албена Иванова и ПГВМСС – гр. Костинброд, с директор Светослав Иванов и зам.-директор Илия Ангелов, учители и ученици от двете училища.

Екип на 1. ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд бр. 25 от 28 юни 2021 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ЕКИПА НА 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ

Учителят води бъдещето на България за ръка
ЕМИЛИЯ ТАКОВА, ДИРЕКТОР НА 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ:

Трябва да научим децата на толерантност, подкрепа, милосърдие, уважение, съпричастност към хора и деца в нужда

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ И УЧИТЕЛ В 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ:

Ролята на учителя е важна и отговорна за изграждане на устойчиви ценности у децата

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА бр. 25 от 28 юни 2021 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ
Повишаване на финансовата грамотност и
икономическата култура в училище
На 18 юни 2021 г. в София се проведе национален форум на тема: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на българските ученици 5. – 10. клас в българските училища“. Той бе организиран от Синдиката на българските учители и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, и бе заключителен етап от изпълнението на едноименния проект, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката (МОН) и с партньорството на Синдиката на българските учители и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ
Повишаване на финансовата грамотност и
икономическата култура в училище
На 18 юни 2021 г. в София се проведе национален форум на тема: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на българските ученици 5. – 10. клас в българските училища“. Той бе организиран от Синдиката на българските учители и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, и бе заключителен етап от изпълнението на едноименния проект, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката (МОН) и с партньорството на Синдиката на българските учители и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
Ползотворно сътрудничество На 11 юни 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, посети гр. Троян. По време на провелата се среща с Донка Михайлова, кмет на община Троян, бяха обсъдени въпроси, свързани с актуалното състояние на предучилищното и училищното образование. По повод успеха на провелата се среща и разрешените проблеми в общината, г-жа Михайлова изпрати благодарствен адрес до председателя на СБУ. УД бр. 24 от 21 юни 2021 г.
За доброто бъдеще на България На 12 юни 2021 г. по време на изключително тържествена и достолепна церемония в Националния дворец на децата в столицата (НДД), проведена при спазване на всички противоепидемични мерки, бяха връчени наградите в Националния конкурс за детска литературна творба „Рицарска постъпка” и в Международния конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен” за 2021 година. Над 3200 ученици участваха в тазгодишните издания на утвърдилите високия си авторитет конкурси, които са включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерството на образованието и науката, и които Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим (OSMTH) – Велик Приорат България, провежда за девети пореден път.

Светла СТРУМИНА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
Експлоатацията на детския труд по света нараства в следствие на кризата с COVID-19
Действайте сега: прекратете детския труд!
Тазгодишният Световен ден за борба с детския труд – 12 юни, бе посветен на действията, предприети през Международната година за премахване на детския труд (2021 г.). Това е първият Световен ден след всеобщата ратификация на Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките форми на детски труд и се отбелязва в момент, когато кризата в рамките на COVID-19 заплашва да обърне назад годините на напредък по проблема, посочва ООН. През юни, по случай Световния ден, МОТ и УНИЦЕФ под егидата на Алианс 8.7 публикуваха нови оценки и тенденции на детския труд в световен мащаб (2016-2020 г.). Докладът включва оценка на това как пандемията COVID-19 и съпътстващата я безпрецедентна икономическа криза могат да повлияят на напредъка към премахване на детския труд.

Преслава ГЕОРГИЕВА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
Уверен ход на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца
Синдикатът на българските учители непрестанно утвърждава социалния диалог с местната власт
Категоричната необходимост следващите поколения да получат познанията, които да ги подтикнат към непрекъснато развитие, съобразено с динамиката на времето, в което живеем, и бъдещето, което предстои, е очертана пряко в задължителния обхват на 4-годишните деца в предучилищно образование, а инициативата на Синдиката на българските учители за въвеждането му е още от 2012 г. Тя бе активно подкрепяна през годините от синдикалните членове, работещи в системата на образованието, и от родителите, вкл. и чрез мащабна подписка в края на 2019 г. и в началото на 2020 г., когато 92% от началните учители в България споделиха, че разликата в напредъка на обхванатите и необхванатите деца е значителна.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
С благодарност към медицинските работници С голяма благодарност от името на децата от втора група „Мечо Пух“ в Детска градина „Пролет“, гр. Перник, родителите и екипът на групата, отидохме в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в нашия град, за да благодарим за неуморния труд и грижи, които полага медицинският персонал за хората, включително и когато всички други празнуваме. Пожелахме им още да бъдат здрави, за да продължават да помагат на хората.

Евелина СТОИЛОВА, старши учител и председател на СО на СБУ при ДГ „Пролет“, гр. Перник бр. 24 от 21.06.2021 г.
Всички 4-годишни с безплатни книжки, учебници и помагала
в детските градини
Всички 4-годишни деца в детските градини ще получават безплатни познавателни книжки по всички образователни направления, съгласно промяна в правителствено постановление. Тя бе направена на 10 юни 2021 г. от Министерския съвет по предложение, внесено от бившия министър на образованието и науката Красимир Вълчев през месец април т.г.

УД бр. 24 от 21.06.2021 г.
Училищата ще кандидатстват на два етапа за участие
в Националната програма „Отново заедно“
Училищата ще имат възможност да кандидатстват втори път за участие в програмата за безплатни летни пътувания, ако до края на юли т.г. предвидените за целта средства от държавния бюджет не бъдат изчерпани. Това е записано в новата Национална програма „Отново заедно“, която беше приета от Министерския съвет днес. Тя ще бъде финансирана с 15 млн. лв. от държавния бюджет, предвидени за подкрепа на туристическия бизнес. С тях на почивка ще бъдат изпратени 30 000 участници – деца и придружаващи ги педагози.

УД бр. 24 от 21 юни 2021 г.
ТАТЯНА ЛЕПОЕВА, ДИРЕКТОР НА 135. СУ „ЯН АМОС КОМЕНСКИ“, ГР. СОФИЯ: Гордеем се, че висок процент от възпитаниците ни продължават обучението си в специалности, свързани със социалните дейности

ДОБРЕНА БОРАЛИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В 135. СУ „ЯН АМОС КОМЕНСКИ“ – ГР. СОФИЯ: СБУ осъществява ефективна и непрекъсната грижа за всички членове, особено в хода на пандемията
-

Интервюта на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21.06.2021 г.
ИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЧЕЛИЦА“, ГР. КАЗАНЛЪК
Традиции и иновации
Детска гадина № 18 „Пчелица“, гр. Казанлък, отговаря на съвременните изисквания за привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и постиженията на модерното предучилищно възпитание, в която детето се чувства добре, има право на избор, получава обич и качествена подготовка за бъдещите си социални роли. Това е детска градина, която ангажира, подпомага и стимулира децата, възпитава ги в дух на родолюбие, съхранение на българските традиции и национално достойнство. Децата се чувстват значими в процесите на възпитание, учене и игра.

Екип на ДГ „Пчелица“, гр. Казанлък бр. 24 от 21.06.2021 г.
ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – гр. Правец, организира Трети фестивал за късометражни филми на ученици На 11 юни 2021 г. се състоя третото издание на „Правец Филм Фестивал“, чиято цел е да подкрепя гимназисти от цяла България при представянето на техните късометражни филми на английски език и да насърчава иновациите и креативността, защото повече от всякога учениците имат нужда да дават воля на енергията и творчеството си и да се чувстват оценени.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21.06.2021 г.
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Учим и работим за нашето бъдеще
Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина (НПГВМ) „Проф. д-р Димитър Димов“ – гр. Ловеч, е най-старото ветеринарно училище в България, което събира ученици от 13 области на страната. В училището работим по 12 проекта и национални програми, с които обезпечаваме нашите високи цели, като акцентът е върху интерактивните и виртуални технологии, дуалното обучение, обмена на знания и умения с водещи училища и университети в България, както и практика по професията не само в български ферми, предприятия и кабинети, но и възползване на възможностите, които ни предоставя програма „Еразъм +“. Габриела ГЕОРГИЕВА, директор на НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч бр. 24 от 21.06.2021 г.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Мисията да създадеш неизчерпаема любов към лесовъдската професия
Прелиствайки безкрайните страници от книгата на историята, днес отговорно и безпристрастно сме длъжни да изведем на преден план един от най-ярките символи на българското средно лесовъдско образование – инж. Стефан Шулев. Директорът на Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“, гр. Велинград, е истински образец за успешен ръководител, отличаващ се с всеотдаен труд, грижи и висок професионализъм. Инж. Надежда ГАНЧЕВА, зам.-директор, и инж. Филип Устабашиев, учител по професионална подготовка в НПГГС „Христо Ботев“, гр. Велинград бр. 24 от 21 юни 2021 г.
Георги Стойков Раковски
Патриарха - просветител революционер,
По повод 200 години от рождението му
През април 2021 година се навършиха двеста години от рождението на родоначалника на просветно-революционното дело у нас Г.С. Раковски. Патриарха1) на националната ни революция (означаващ според православието ни „родоначалник“ или „лице, което има най-висок сан“, с който заслужено е олицетворяван Раковски още в тогавашната ни поробена страна), допринася в най-голяма степен през първата половина и особено към средата на XIX век да се извърши така нужният преход от стихийния бунт към системно и организирано национално-революционно движение.

Чл.-кор. Проф. Любен ДИМИТРОВ, д-р пн Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Българска академия на науките бр. 24 от 21 юни 2021 г.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР: Социализацията на децата в ранна детска възраст е наше задължение и отговорност -

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
Ученици от НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, с първа награда от 10-ия фестивал на патриотичната песен „Отечество“ През м. юни 2021 г. ученици от НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, с директор Цветелин Горанов се класираха на първо място в Десетия юбилеен фестивал на патриотичната песен „Отечество“, посветен на падналите за свободата на България. УД бр. 24 от 21 юни 2021 г.
ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Осигурихме 15,4 млн. лева за две нови национални програми с грижа за ученици и учители
СБУ постави важни акценти, които ще имаме предвид при реализацията на нашите приоритети
- Проф. Денков, на 28 май т.г. участвахте в първото за Вас и Вашия екип заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, в което Синдикатът на българските учители представи и своите приоритети. Ще ги припознаете ли и като приоритети на МОН?

- За мен беше много важно да се срещнем със социалните партньори колкото е възможно по-бързо, защото всеки от тях познава в дълбочина проблемите на системата, всеки има собствен поглед според хората, които представлява. Беше важно да си „сверим часовниците“ за плановете ни през следващите месеци. Веднага се видя, че имаме пълно съвпадение на приоритетите. Нашите първи два приоритета – завършването на учебната година и подготовката за следващата, напълно покриват по обхват темите, които представи г-жа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители (СБУ). В рамките на тези приоритети г-жа Такева постави важни акценти, които ние ще имаме предвид при реализацията на нашите приоритети.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Стартира национална кампания „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца“ Председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) д.ик.н. Янка Такева взе участие в първата онлайн среща на 8 юни 2021 г. за представянето на проект, в изпълнението на който ще се реализира мащабна национална кампания „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца“. Инициатор на кампанията е международната организация „Зонта Интернешънъл“, със Зонта клубовете на Ареа 05, Дистрикт 30 в България, Румъния и Република Северна Македония с директор Бистра Илиева. Тя ще се проведе под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и ще се реализира до април 2022 г. Участие в срещата взеха и като партньори на кампанията – представители на изпълнителната и местната власт, на различни институции, на неправителствения сектор и др. УД бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Проведе се Първия международен онлайн форум, посветен на дигитализацията и иновациите в образованието и науката Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изпрати поздравителен адрес, приветства участниците и пожела успех на Първия Международен онлайн форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката“. Той се проведе от 8 до 10 юни 2021 г. и бе организиран от дирекция „Образование и младежки дейности“, община Варна, с директор Лилия Христова в подкрепа на каузата за утвърждаването на Варна като дигитален, иновативен и технологично развиващ се град.

Реализирал се в 3 панела, с участието на десетки международни експерти в сферата на образованието и науката от Женева (Швейцария), Санкт-Петербург (Руска федерация), Брюксел (Белгия), Терни (Италия), Пярну (Естония), Честухова (Полша), представители на държавни институции и неправителствени организации, изтъкнати университетски преподаватели, директори и учители на водещи образователни институции в страната, форумът даде възможност да се споделят и дискутират различни гледни точки и иновативни образователни практики в системата на предучилищното, училищното и висшето образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към Министерството на образованието и науката На 4 юни 2021 г., в онлайн формат се проведе извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование при следния дневен ред:

1. Обсъждане на национална програма „Отново заедно“;

2. Изпълнение на дейностите по национални програми 2021 г.;

3. Информация за планирана квалификация на педагогическите специалисти до септември 2021 г.;

4. Разни.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 23 от 14 юни 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
База за изчисляване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Учител съм. Предизвестието за прекратяване на трудовия договор поради придобито право на пенсия изтича на 25.06.2021 г. Моля да ми отговорите в базата, от която се изчислява обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, включва ли се ДТВ, което получаваме за 24 май и за работа с деца и ученици със СОП?

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Роза КОСТОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 23 от 14 юни 2021 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Съгласно § 9 от Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (Обн. ДВ. бр.103 от 4 декември 2020г) се създават следните възможности за родените след 31.12.1959г :

1. На лицата, на които до 30 юни 2021г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Юридическо направление в Централата на СБУ бр. 23 от 14 юни 2021 г.
ИВАН ГАВАЛЮГОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:
Общината е активен медиатор между образованието и бизнеса, отчитаме подмладяване сред педагогическите колективи
Винаги сме имали отлична партньорство и комуникация със СБУ
- Г-н Гавалюгов, вече втори мандат управлявате община Ботевград, кои са новите моменти в развитието на предучилищното и училищното образование на общината и какви са политиките, които реализирате?

- В рамките на първия мандат успяхме в голяма степен да подобрим материалната база на почти всички образователни институции в общината. Въведени са мерки за енергийна ефективност, извършени са основни ремонти, облагородени са външните пространства, преоборудвани са вътрешните според нуждите на учебните заведения и възможностите на общината в яслите, детските градини и училища на територията на общината. Разчитаме на средства по национални програми и собствени приходи. И, разбира се, има още много какво да се желае.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Център „Стемико“ подготвя откриватели за бъдещето Учениците в столицата вече могат да учат и да развиват уменията си в първия в България STEM образователен център. Предлагащ новаторски подходи на ученето чрез правене, базирано на принципите: „Вдъхнови. Сглоби. Разбери. Експериментирай. Създай. Сподели.“, екипът на „Стемико“ център за интерактивно знание превръща обучението в силно вдъхновяващо, емоционално и мотивиращо преживяване за своите възпитаници. Развива личностния им потенциал, усъвършенства талантите и способностите и утвърждава уменията им на успешни млади хора.

„Стемико“ център за интерактивно знание за деца от 10 до 17 години прие първите си посетители в Деня на детето. Разположен в централната част на София – на ул. „Г. С. Раковски“ № 148 Б, още в първите часове на откриването си той се превърна в територия на хора с откривателски устрем и любопитство към експеримента.

Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
ОУ „Максим Горки“, гр. Левски – шест десетилетия професионализъм, гордост, амбиция и увереност Духът на времето от 60-те години на 20. век не изчезва, остава в следите, в спомените, в разговорите, в мечтите! Време, изпълнено с едни от най-бурните събития в историята на човечеството. Времето на „Бийтълс“, на хипитата, на Пражката пролет, на Гагарин, на разходилия се до Луната Армстронг, на Мартин Лутър Кинг, на братята Кенеди,... на Берлинската стена...!

Закърмено с този дух, се ражда, заявява, отстоява себе си с упоритостта на човек, който е разбрал мисията си, училище „Максим Горки“ – гр. Левски, символ на дух, труд и обич! И вече 60 години се извисява независимо, гордо и амбициозно, чувствително и непримиримо, упорито, уверено и твърдо при вземане на всяко решение и при осъществяване на всяка мечта.

Гергана ЦОНЕВА, председател на СО на СБУ в ОУ „Максим Горки“, гр. Левски бр. 23 от 14 юни 2021 г.
РУМЯНА ДОНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА 139. ИОУ „ЗАХАРИЙ КРУША“,
ГР. СОФИЯ:
Нека дадем път на позитивизма и доброто слово
- Г-жо Дончева, бихте ли представили образователната институция, чийто директор сте Вие?

- От 2001 година съм директор на 139. Иновативно ОУ „Захарий Круша“ и прирастът на учениците (от 200 на 600), показва че училището с неговия екип се е доказало в годините като привлекателна образователна институция. През тази учебна година се навършват 60 години от създаването на 139. ОУ „Захарий Круша“. Чрез спечелен проект от месец октомври 2020 г. училището е иновативно в областта на изкуството, природните науки и в изучаването на английски език.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Над 300 деца, ученици и художници от 20 държави рисуваха българската азбука
В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, темата за българската азбука и нейното разпространение по света бе представена в единствената в света и най-голяма изложба-конкурс за историческа живопис, организирана от Историческия парк в с. Неофит Рилски, община Ветрино. В проявата се включиха над 300 деца и ученици от български и чуждестранни училища и художници от 20 държави, сред които България, Армения, Франция, Русия, Сърбия, Украйна, Беларус, Босна и Херцеговина, Италия, Испания, Бахамски острови, Германия, Казахстан, Молдова, Холандия, Швеция, Дания, Австралия, Великобритания и Румъния, а творбите оцениха проф. д-р Маргарита Ваклинова, проф. д-р Аксиния Джурова и Андрей Янев. УД бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Вълшебството на една сбъдната мечта Учителската професия винаги е била интересна за мен и с течение на годините се превърна в една моя мечта, а именно – да стана учител. Следвах тази мечта и през есента на учебната 2020/2021 г. тя се превърна в реалност.

Бях посрещната от колегите в СУ „Христо Ботев“, гр. Разград, които не само ми гласуваха голямо доверие, но и до ден днешен не спират да споделят своя опит и да ме напътстват. Станах член и на Синдиката на българските учители в училището. СБУ е онази обединяваща сила, която е създала благоприятна и сигурна атмосфера за екипна работа в училището, която усетих в моята първа учебна година като учител…

Велизара ДИМИТРОВА, СУ „Христо Ботев“, гр. Разград бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Обединено училище „Васил Левски“, гр. Бургас, проведе виртуален образователно-творчески форум За втора поредна година Обединено училище „Васил Левски“, гр. Бургас (кв. „Горно Езерово“), организира виртуален образователно-творчески форум за обмяна на добри практики и междуучилищен диалог по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност на тема: Българската кирилица като знак за идентичност в световната култура, с мото: Аз пиша на Кирилица! А ти?

Идеята за създаване на форума е да се продължи междуучилищният диалог и обмен на добри практики с други иновативни училища, които са осъществени по време на класни проектни дейности.

Димитрина ДИМИТРОВА, Обединено училище „Васил Левски“, гр. Бургас бр. 23 от 14 юни 2021 г.
ХРИСТО МУТАФЧИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

На учителите бих пожелал мъдростта, с която са дарени, да не се губи

С Христо Мутафчиев разговаряме в кабинета му на председател на Съюза на артистите за юбилея на Съюза, за изконните истини за актьорската професия, за приятелството, за професията на учителя.

- Сто години Съюз на артистите в България – с какво настроение посрещате юбилея?

- С много добро настроение посрещам юбилея, защото смятам, че в последните години успяхме да направим така, че Съюзът на артистите да добие сериозен авторитет в обществото като организация. Той е единствената институция, от която зависи животът на цялата гилдия.

Интервю на Розина КРУМОВА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Поклон пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България

145 години ни делят от героичния подвиг на Ботевата чета, написала една от най-ярките страници от историята на Априлското въстание през пролетта на 1876 г. – връх на многовековната борба за освобождението на българите в Османската империя.

На 2 юни цяла България се прекланя пред подвига на великия поет и революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на българския народ.

Дълбок поклон!

УД бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Първият координатор на ЕС по въпросите на младежта бе представен в Брюксел

СБУ приветства ключовия избор на Биляна Сиракова

На 1 юни 2021 г. в Брюксел се състоя специална онлайн пресконференция, на която българският комисар в Европейската комисия Мария Габриел, с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ представи първият координатор на ЕС по въпросите на младежта, чиято роля е пряко свързана с вземането предвид на мнението и идеите на младежите в европейската общност в процеса на създаване на политиките за бъдещето на европейско ниво.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Весел и щастлив празник за Деня на детето организираха ДАЗД, Столична община и Столична библиотека

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Столична община – Дирекция „Култура“, и Столична библиотека организираха прекрасен празник с много песни, танци, образователни и забавни игри, викторини, атракции, и подаръци по повод 1 юни – Международния ден на детето. Тържеството се състоя на столичния площад „Славейков“ пред Столична библиотека под мотото „Нека винаги е 1 юни“ и събра много деца и родители, които заедно се забавляваха с организираната празнична програма.

УД бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Проведе се първото онлайн заседание на Отрасловия съвет със служебния екип на Министерството на образованието и науката

На 28 май 2021 г. се проведе първото онлайн заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование със служебния екип на Министерството на образованието и науката и всички национални представителни синдикални и работодателски организации.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Министерството на образованието и науката проучва мнението за ваксинирането сред работещите в средното образование

Можете да се включите в онлайн анкетата на МОН, която е публикувана на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccBJEOTj-e7G5UzSgHrr3VqPqGeezmDfAnLsCEMOFSg4EdZQ/viewform?fbclid=IwAR0IHKp-UZfZlUWaoqnE-gKEYd6eDsw5oHHOe29FgpUSj_iRG5Gr6ce1WLk

МОН бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Задължително предучилищно образование за 4-годишните деца вече се прилага в 52 общини Все по-високо обществено и институционално одобрение среща задължителният обхват на 4-годишните деца в предучилищно образование, това е заключението на Синдиката на българските учители, който е инициатор на осъществяването на мярката.

Към м. май 2021 г. 52 общини вече прилагат задължително предучилищно образование за 4-годишните деца, а 3 общини са взели решения за прилагане от следващата учебна 2021/2022 година.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Вашку да Гама от село Кукорево Лейдис енд джентълменс, мадам де месю, дарагие друзя – обръщения на много езици, за да се каже: добре дошли на географско пътешествие – мислено, но със звук и картина, подготвено от учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Кукорево.

Екип на ОУ „Хр. Ботев“ – с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Габровските педагози – достойни следовници на именитите си предци

На 19 май 2021 г., в навечерието на празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24-ти май, в церемонията на общинския етап на ХХІV Национален конкурс „Учител на годината“ – 2021, организиран от Синдиката на българските учители – Габрово, тържествено бяха наградени от Ренета Радичкова, председател на ОбКС на СБУ – Габрово, Георги Маринов – началник на РУО – Габрово, Павлина Макашелова – главен експерт в Община Габрово, отличените учители в заключителния етап на конкурса „Учител на годината“ – 2020…

На 19 май с тържествена церемония бе отбелязана и 31-ата годишнина на СБУ, а на Десислава Минчева, председател на СО на СБУ в ДГ „Перуника” – Габрово, бе връчен националният приз „Синдикалист на годината” – 2020.

Ренета РАДИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово бр. 22 от 7 юни 2021 г.
СБУ – Кърджали, награди заслужили синдикалисти от областта В навечерието на 24-ти май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, областният координатор на СБУ за област Кърджали Нела Арнаудова връчи награди на заслужили синдикалисти от областта и ръководители на учебни заведения.

Това се случи на празнично тържество, което беше посветено и на 31-годишнината от учредяването на СБУ.

УД бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Вълнуващ празник в 33. ОУ „Санкт Петербург“ – гр. София 33. Основно училище „Санкт Петербург“, р-н „Люлин“, гр. София, има дълга история и утвърдени традиции. То се намира в жилищния комплекс с поетичното име „Люлин“ и съществува от 44 години. Отваря врати на 15.09.1977 г. и от създаването си до днес непрекъснато подготвя за живота образовани и културни млади хора.

На 20 май 2021 г. преподаватели и деца сътвориха прекрасен училищен празник.

Екип на 33. ОУ „Санкт Петербург“, гр. София бр. 22 от 7 юни 2021 г.
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ ДОЦ. Д-Р СОНЯ ПЕНКОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ:

Раковски прокарва пътя към възкресяване на българската държава и издига на ново равнище националната кауза

Националният военноисторически музей (НВИМ) е жив извор на паметта на българския народ, на идеите за свобода и независимост. Тази година се навършват 105 години от създаването му.

НВИМ се включи в националната програма за отбелязване 200-годишнината от рождението на Раковски с две инициативи.

Поддържаме много ползотворни връзки с училищата и даваме своя принос със сериозната си образователна дейност.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 7 юни 2021 г.
ОУ „Георги С. Раковски“, с. Раковски, вече разполага с изследователска лаборатория за STEM обучение

По повод патронния празник и 200-годишнината от рождението на Георги Сава Раковски в ОУ „Георги Сава Раковски“, с. Раковски, община Разград, бе открита изследователска лаборатория за STEM обучение.

Екип на ОУ „Георги С. Раковски“, с. Раковски, общ. Разград бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Добри практики по проект „Подкрепа за успех“ в СУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора

В няколко броя вестник „Учителско дело“ представя училищни дейности по проект „Подкрепа за успех“.

За ролята на проекта и постигнатото благодарение на дейностите по него споделят директорът на СУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора – Диана Русева Тошева, и част от училищния екип, работещ по проекта.

УД бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Д-Р ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ:

Гарантирамe абсолютно безплатен достъп до предучилищното образование за всички деца

През 2020 г. отличихме всичките 300 педагогически специалисти от училищата и детските градини на територията на община Лом. И тази година отличихме заслужилите педагогически специалисти, дейци на културата и изкуството.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 7 юни 2021 г.
141. ДГ „Славейкова поляна“, гр. София, участва в Проект „Зелено сърце“ – образование за чиста околна среда От няколко години 141. Детска градина „Славейкова поляна“ в гр. София, (район Лозенец), участва активно в проекти на Програма „Еразъм+“, финансирана от Европейския съюз. И тази година въпреки извънредната обстановка у нас детското заведение участва в три международни проекта.

Ренета ДЖУРОВА, 141. ДГ „Славейкова поляна“, гр. София бр. 22 от 7 юни 2021 г.
110 Г. ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА,
165 Г. ОБЩОНАРОДНО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

СБУ получи високо отличие за изключителни заслуги към съвременния диалог за развитието на българската култура и читалищно дело
За изключителни заслуги към съвременния диалог за развитието на българската култура и читалищно дело и по повод 110-ата годишнина от основаването на Съюза на народните читалища със „Златна звезда“ и почетна грамота беше отличен Синдикатът на българските учители. Наградата председателят на СБУ д. ик.н. Янка Такева получи от з.ч.д. д-р Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища, в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май, т.г., в който се състоя и празненството по повод достолепната годишнина на Съюза на народните читалища и 165 години общонародно читалищно дело. Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 31 май 2021 г.
40-годишнината от обявяването на светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа бе отбелязана с грандиозен оперен спектакъл Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, отправи тържествено слово в навечерието на най-българския празник 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, по повод премиерното концертно изпълнение на операта-оратория „Кирил и Методий“, представена от Софийската опера и балет на 23 май 2021 г. Изпълнението на значимата опера-оратория – дело на бележитата българска композиторка Живка Клинкова (1924 – 2002), родом от гр. Самоков, с либрето по поетични текстове из епоса „Предания заветни“ на българския писател Венко Марковски – бе в чест на 40-годишнината от обявяването на светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа от папа Йоан Павел II. Жестът на Римската църква и на самия папа е показателен за това, че Европа е една прегръдка от две ръце и две сърца, от Запада и от Изтока, и в тази прегръдка са нейните ценности. Важно е да се отбележи, че папа Йоан Павел II отличава творбата на Живка Клинкова със специална грамота и лично аплодира концертното ѝ изпълнение в гр. Бидгошч (Република Полша).

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 31 май 2021 г.
ДЕСЕТИ НАГРАДИ НА РУО – СОФИЯ-ГРАД, ЗА ЗАСЛУГИ И ПРИНОС В СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ – 2021
София е столица на знанието, а успехът е споделен
На 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, екипът на Регионалното управление на образованието – София-град, връчи грамоти на удостоените с почетното отличие „Неофит Рилски“ за заслуги и принос в столичното образование на изявени столични учители и директори, които продължават с гордост и устрем апостолското дело на българските просветители. Високото отличие, което получиха изявените педагогически специалисти, бе поднесено съгласно заповед на министъра на образованието и науката – проф. д.х.н. Николай Денков, за честването на най-българския празник без аналог в традициите на другите държави. От името на Столична община бяха наградени и педагогически колективи.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 31 май 2021 г.
Нов Общински КТД за системата на предучилищното и училищното образование в Петрич Дни преди най-светлия български празник, посветен на делото на светите братя Кирил и Методий, книжовността и духовността, и благодарение на доброто социално партньорство на Синдиката на българските учители с Община Петрич, на 18 май 2021 г. в гр. Петрич бе подписан Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ОбщКТД). След едномесечни преговори подписите си върху новия ОбщКТД поставиха Димитър Бръчков, кмет на Община Петрич, Ивайло Златанов, началник на Регионално управление на образованието – Благоевград, Цонко Манчев, председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Петрич, и Мария Касабова, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България за Община Петрич. Цонко МАНЧЕВ, председател на ОбКС на СБУ – Петрич бр. 21 от 31 май 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ: Отпуск за бащата при раждане на дете -

Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 21 от 31 май 2021 г.
Духовност, изкуство и надежда за бъдещето, събрани в музикалното МЕТРО-пътешествие „Третият лъч“ Нa 20 мaй 2021 г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на впечатляващия концерт и музикално МЕТРО-пътешествие „Третият лъч“, който се превърна в уникално дистанционно пътуване с любими песни и певци по линия на новоизградения и завършен лъч на Софийското метро, започващ от столичния квартал „Хаджи Димитър“ и достигащ своята крайна точка – кв. „Горна Баня“. Спектакълът бе организиран от любимият бард на България и столицата Михаил Белчев, почетен гражданин на София, певец, поет, композитор, режисьор и автор на най-обичаните български песни, отбелязващи цяла епоха в изкуството, и неговата съпруга актрисата и певица Кристина Белчева.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 31 май 2021 г.
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ: Горд съм, че в две от самоковските училища учениците ще могат да работят в нова и модерна STEM среда - Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 21 от 31 май 2021 г.
За прослава на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Най-светлият български празник – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, неизбежно ни обединява на всеки 24 май и озарява дните на цялата година със сиянието на словото, тържеството на знанието и творчеството, радостта на общуването, благодатта на мира.

През 2021 г. за втора година празникът премина под знака на ковид пандемията и противоепидемичните мерки, но това само доказа, че българите с истинска благодарност възпяваме святото дело на равноапостолните братя и то действително „живее във всенародната любов“.

Светла СТРУМИНА бр. 21 от 31 май 2021 г.
Ода за радостта за знанието На 21 май 2021 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проведе своята XVІІ Студентска научна виртуална конференция и изложба с международно участие „ИНФОРМАЦИЯ – ИНТЕРАКЦИИ – ПРОСВЕТЛЕНИЕ“ – „INFORMATION – INTERACTIONS – ILLUMINATION“ с девиз: „Човекът е мярка за всички неща“ под председателството на проф. д.н. Ирена Петева – ректор на УниБИТ, и проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател на Общото събрание на УниБИТ, с куратор – проф. д.п.н. Александра Куманова – ръководител на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ.

Гл. ас. Надежда Томова; Ангел Георгиев – студент от ІІІ курс, спец. „Информационни ресурси на туризма“; Любов Йовинска – студент от ІV курс, спец. „Библиотекознание и библиография“; Илиян Барзев – магистратура „Софтуерно инженерство“ бр. 21 от 31 май 2021 г.
ИНЖ. ИЗЕТ ШАБАН, КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО: За нас децата и тяхното обучение винаги са били основен приоритет - Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 31 май 2021 г.
Наградиха победителите в Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2021 На 23 май 2021 г. десетки деца от цялата страна, техни родители и учители, се събраха в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“, за да участват в тържествената церемония по награждаването на победителите в осмото издание на Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2021.

Конкурсът се провежда с благословението на Негово Светейшество българският патриарх Неофит и Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП). Организатор на уникалната за страната ни изява е Културно-просветният отдел на Св. Синод на БПЦ-БП с председател Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил. Целта на инициативата е да стимулира творческите заложби на децата, учениците и младите хора, да ги запознае със съкровищницата на християнското изкуство, да ги приобщи към непреходните нравственоетични общочовешки добродетели, ценностите на духовността и православната вяра.

Светла СТРУМИНА бр. 21 от 31 май 2021 г.
XXIV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА СБУ „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – 2021 Г.
С обич и признателност към българския учител

Всичко за заключителния етап на XXIV национален конкурс „Учител на годината“, който заради ограниченията, наложени от въведената епидемична обстановка тази година се проведе виртуално, чрез онлайн платформа и излъчване на живо в социалните мрежи на специална страница на събитието.

Велина АНТОВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Държавната агенция за закрила на детето отличи д.ик.н. Янка Такева като „Посланик на доброто“ за 2020 г.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и председател на Комисията по равнопоставеността, семейството, жените и децата, и на Сдружение „Обществен женски парламент – 21. век“ към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), получи високото отличие „Посланик на доброто“ на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Кристалната статуетка, оформена като сърце, и почетната грамота бяха връчени на г-жа Такева от д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД, на състоялата се в София Хотел Балкан на 14 май 2021 г. церемония „Посланик на доброто – 2020“. Голямото признание лидерът на СБУ д.ик.н. Янка Такева получи за своята дългогодишна, последователна и целенасочена дейност по подкрепа на деца, лишени от родителска грижа, насърчаване на добротворчеството в българското образование и организирането на редица добротворчески инициативи, сред който емблематичната за СБУ проява „Образование в доброта“.

На своеобразния празник на добротата Държавната агенция за закрила на детето връчи своите ежегодни награди „Посланик на доброто“ за втора поредна година и отличи още 24 личности, представяйки впечатляващи истории за добрина и човечност, проявени към деца и семейства в нужда.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ 2. АЕГ. „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ Хибридно училище на бъдещето

Втора английска гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София, с директор д-р Емилия Лазарова, бе домакин на състоялата се на 12 май 2021 г. Национална конференция на тема „Хибридно училище на бъдещето“, която се осъществи с подкрепата на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Регионално управление на образованието – София-град, и Център за творческо обучение (ЦТО). Събитието бе част от юбилейните дейности във връзка с 30-годишнината на гимназията, а в него се включиха директори на образователни институции и учители от цялата страна.

Модератори на националния форум бяха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката, д-р Емилия Лазарова, и психологът Младен Владимиров, а като лектори в четирите панела на събитието се включиха проф. д-р Галин Цоков и проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова от ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. д.п.н. Вася Делибалтова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Ирена Соколова, психолог и преподавател в Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) на СБУ. Специален гост на конференцията бе Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Състоя се обучение по НП „Квалификация“ на тема: „Атестиране на педагогическите специалисти“

На 13 май 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се включи в обучението за повишаване на квалификацията на директори и зам.-директори от област София по Национална програма „Квалификация“ на тема: „Атестиране на педагогическите специалисти“. То се проведе в рамките на Работната среща-съвещание и форуми за споделяне на добър педагогически опит в изпълнение на Национални програми от 2020 г. от образователните институции в София-област, състояла се от 12 до 14 май т.г. в хотел „Рила“, к.к. „Боровец“.

Работната среща, част от която бе и обучението с лектор доц. д-р Надежда Калоянова, бе организирана от Регионално управление на образованието – София-област, с началник Росица Иванова и събра 108 директори и заместник-директори.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Служебният министър проф. д.х.н. Николай Денков представи екипа си и актуалните приоритети на МОН

На 17 май 2021 г., по време на своята първа пресконференция, служебният министър на образованието и науката проф. дхн. Николай Денков представи приоритетите, по които ще работи служебният екип на МОН до края на мандата си. В неговия състав влизат четирима заместник-министри: Мария Гайдарова с ресор средно образование, Евгения Пеева-Кирова, която ще отговаря за завръщането и задържането на децата в училище и за международното сътрудничество, проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова с ресор висше образование, а дейността в сферата на науката е поверена на заместник-министъра проф. д-р Нели Косева.

Четири са основните приоритети, върху които ще насочи дейността си служебният екип на МОН.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Сдружението за учителска взаимопомощ в София отчете финансова стабилност и развитие

На 13 май 2021 г. в зала „Европа“ на Парк-хотел „Москва“ в столицата при пълно спазване на всички противоепидемични мерки се проведе Годишното отчетно-изборно събрание на Сдружението за учителска взаимопомощ – Взаимоспомагателна каса на учителите (СУВ - ВСКУ), гр. София. Във форума като делегат и официален гост взе участие д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Специална благодарност към д.ик.н. Янка Такева от името на всички присъстващи за подкрепата и за дългогодишното плодотворно партньорство изрази Бойка Харалампиева, председател на Сдружението. Тя представи отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението и столичната Взаимоспомагателна каса през 2020 г. В края на отчетно-изборното събрание Бойка Харалампиева бе преизбрана с абсолютно мнозинство от делегатите.

Светла СТРУМИНА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Глобална седмица за действията за образованието 2021 г.: Повече и по-добро финансиране на образованието

Почти 100 дни преди Срещата на върха за Глобалното партньорство за попълване на образованието, която ще призове правителствата да дадат приоритет на финансирането на образованието, подчертавайки, че инвестициите в образованието и особено в учителската професия са от решаващо значение за възстановяването на страните след пандемията – Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, се включи в Световната седмица на действията за образованието (GAWE), която се превърна в изключителна възможност да останем единни и солидарни и да изискваме подобрено и увеличено финансиране на образованието, предвид заплахата, надвиснала над бюджетите за образование по света, застрашени повече от всякога поради икономическите разходи на пандемията.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Д.ик.н. Янка Такева бе наградена с отличието „Посланик на доброто” от Държавната агенция за закрила на детето

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и председател на Комисията по равнопоставеността, семейството, жените и децата, и на Сдружение „Обществен женски парламент – 21. век” към Конфедерацията на независимите синдикати в България, получи високото отличие „Посланик на доброто“ на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Наградата, оформена като кристално сърце и почетната грамота бе връчена на г-жа Такева от д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД, на състоялата се в София Хотел Балкан на 14 май 2021 г. ежегодна церемония „Посланик на доброто”. Високото признание лидерът на СБУ д.ик.н. Янка Такева получи за своята дългогодишна, последователна и целенасочена дейност по подкрепа на деца, лишени от родителска грижа, и насърчаване на добротворчеството в българското образование и за организирането на редица добротворчески инициативи.

УД бр. 19 от 17 май 2021 г.
МАРИЯ ГАБРИЕЛ, КОМИСАР В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ С РЕСОР „ИНОВАЦИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ“: Ролята на учителите е ключова в усилията ни да подобрим системите за образование и обучение в Европа

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 19 от 17 май 2021 г.
Служебният министър на образованието и науката
проф. д.х.н. Николай Денков ще надгражда постигнатото от екипа на МОН
На 12 май 2021 г. служебният министър на образованието и науката проф. дхн Николай Денков, официално пое поста от своя предшественик Красимир Вълчев. Министър Денков благодари на г-н Вълчев и неговия екип за постигнатото през изминалите четири години и обеща пълна прозрачност и публичност на работата в МОН през следващите няколко месеца.

Проф. Денков увери, че през предстоящите месеци няма да има резки промени в политиките на министерството, тъй като основна задача на служебното правителство е да осигури плавен преход към следващия редовен кабинет. Новият екип в Министерството на образованието и науката (МОН) ще продължи всички полезни инициативи и ще се опита да ускори работата в няколко области с потенциал. Държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване ще протекат, както са планирани и организирани от досегашния екип на министерството.

УД бр. 19 от 17 май 2021 г.
Заслужена почит и признателност към българския учител На 14 май 2021 г. Синдикатът на българските учители, проведе заключителния етап на XXIV национален конкурс „Учител на годината“. В тържествената церемония по награждаването на най-достойните учители на България взеха участие д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и Красимир Попов, зам.-председател на СБУ, и представители на държавни институции – партньори на Синдиката: Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Албена Михайлова – главен секретар на МОН, д-р Елеонора Лилова – председател на ДАЗД, Живка Първанова – зам.-областен управител на област София, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката (2017-2021).

УД бр. 19 от 17 май 2021 г.
Успешно партньорство за реализиране на проект КЛАС Стартирал в края на 2019 г. до днес проектът с интересното, но и показателно име КЛАС (Критични: Любознателни: Активни: Смели) се реализира в партньорство от фондация „Европейски институт“ и Синдиката на българските учители, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Насочен към насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование в българското училище и предвид ангажираността на СБУ с проблемите на гражданското образование и непрекъснато увеличаващата се необходимост от адекватна медийна грамотност както за учениците, така и в не малка степен за учителите, логично е участието на Синдиката в него.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт „Професионално направление“ в Централата на СБУ бр. 19 от 17 май 2021 г.
Добри практики по проект „Подкрепа за успех“
в ОУ „Н. Й. Вапцаров” село Селановци
В няколко броя вестник „Учителско дело“ представя училищни дейности по проект „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

За ролята на проекта и постигнатото благодарение на дейностите по него споделят директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Селановци , общ. Оряхово, обл. Враца – Петя Русинова и част от училищния екип, работещ по проекта.

УД бр. 19 от 17 май 2021 г.
ИВАНКА КИРКОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ:

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти

в област Пловдив трябва да бъде постоянен процес

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 19 от 17 май 2021 г.
За добрите новини в образователната система
на Велико Търново
В тези светли, майски дни, атмосферата в ПМГ „Весил Друмев“, Велико Търново, е наситена с позитивен и градивен заряд. Във въздуха вибрират положителни емоции и новини. Приповдигнатото настроение, слънчевите усмивки и забързаните дейности на ученици и учители са не само пролетен прилив на енергия. Всички сме обзети от оптимизъм и желание за завръщане в класните стаи, а поводът е изключителен – новия център по природни науки, изследвания и иновации в гимназията ни.

Нашият STEM център бе официално открит на 5 май 2021 г. от министъра на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. На официалното откриване присъстваха още народният представител от 44-то Народно събрание доц. д-р Милен Михов, кметът на Велико Търново – д-р инж. Даниел Панов, зам.-областният управител на Велико Търново – инж. Детелина Борисова, директорът на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ Пенка Игнатова, началникът на РУО – Велико Търново, инж. Розалия Личева и др. По повод празничното събитие бе изпратен поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

Виолета КОНСТАНТИНОВА, председател на СО на СБУ в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново бр. 19 от 17 май 2021 г.
Денят на солидарността и мира На 9 май България, Европа и светът честваха два велики и неотменимо свързани празника, които са важни и бележат живота на всеки човек, общество и държава. Дeнят нa пoбeдaтa над фашизма и Дeнят нa Eврoпa са дан за памет за събития, определящи постигането на трайния мир, който е необходимото условие за изграждането и запазването на устойчиво развиващ се свят.

Дeнят нa пoбeдaтa и Дeнят нa Eврoпa носят категорични послания за това, че мирът е най-важната ценност на Земята; той изисква постоянни усилия, памет и справедлива почит към историята, диалог, разбирателство и обединение, за да се върви напред.

Всяка година хиляди хора от всички възрасти участват в посещения, дебати, концерти и други събития, които са посветени на Деня на Европа и имат за цел да се повиши осведомеността за Евросъюза, изграден на основата на мирните отношения, равноправието и обединението на страните на Стария континент.

Светла СТРУМИНА бр. 19 от 17 май 2021 г.
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Д-Р ГРУДИ АНГЕЛОВ, НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОДИНАТА НА РАКОВСКИ: Настоящето и бъдещето ни са свързани с възраждането на духа на Раковски и съхраняването на родовата памет за рода български

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 19 от 17 май 2021 г.
За светлата великденска диря в делата на СБУ Синдикатът на българските учители винаги успява да реализира своите идеи за по-добро бъдеще, защото подхожда към тях освен с професионализъм, и с вяра. Неизмерното му богатство са хората, обединени в него, за които човечността и добротворството са кауза, която неизменно носят в сърцата си и около нея умеят да увличат последователи.

Преди четири години в навечерието на Възкресение Христово вестник „Учителско дело“ публикува материал – „Озаряващият Великден на СБУ“, в който детайлно бяха описани инициативите на Синдиката на българските учители, свързани с обединяването на усилията на образователните институции, Българската православна църква, държавата и обществото в защита на изконните нравствени ценности и норми на поведение; за възпитание в общочовешките християнски ценности, изключително важни и необходими в процеса на духовното формиране и училищното образование на подрастващите деца и младежи. СБУ и до днес продължава да следва неуморно този път.

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 18 от 10 май 2021 г.
Поздравителен адрес Озарени от светлината на Спасението, победно възгласяме – Христос Воскресе!

Защото в този светъл празник отново съпреживяваме благовестието на Ангела към жените мироносици: „… Зная, че търсите разпнатия Иисуса; няма Го тук: Той възкръсна!...“ (Мат. 28:5-6).

Ето че вече две хилядолетия тази блага вест изпълва с вяра и оптимизъм човечеството, което ежегодно тръпне в очакване да се сдобие с пламък от незалязващата светлина, прославяйки Иисуса за всичките му благодеяния и благодатна закрила!

Приемете нашите най-сърдечни благопожелания за здраве, благоденствие и успех във всяко добро начинание!

С обич във възкръсналия Спасител,

Негово високопреосвещенство русенският митрополит Наум

Негово високопреосвещенство русенският митрополит Наум бр. 18 от 10 май 2021 г.
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, община Сливен, е сред носителите на национален приз „Прометея“ за 2021 г.

Номинацията на училището е по предложение на Синдиката на българските учители
Учредена през 2008 г. по идея на проф. д-р Желязко Христов за постижения в създаването и осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, представляваща пластика, изваяна от ръцете на скулптора Красимир Трендафилов, таз годишната награда „Прометея“ бе връчена на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, община Сливен, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и „Промет“ АД.

В официалната церемония по връчване на статуетките се включиха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът и председател на ФСЗ д-р Иван Кокалов, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и лидери на федерации – членове на КНСБ.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 10 май 2021 г.
За единен, солидарен и по-добър свят! Отбелязването на Европейския ден на солидарност между поколенията – 29 април и 10-ата годишнина от въвеждането на активна социална и солидарна икономика в България, се превърна в празнично събитие в парк-комплекс „Камбаните – Асамблея „Знаме на мира“, организирано от зам.-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова.

По повод отбелязването на двете годишнини д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати поздравителен адрес до зам.-министъра на труда и социалната политика и инициатор на събитието д-р Султанка Петрова.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 10 май 2021 г.
IN MEMORIAM

Напусна ни

проф. д.п.н. Емилия Рангелова
(4 януари 1940 г. – 27 април 2021 г.)
Високо ценен учен, дългогодишен, многоуважаван, обаятелен и вдъхновяващ преподавател във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ и в редица други университети в България и по света, активен общественик, тя оставя незаличима следа с научните си приноси, със своя изключителен професионализъм и ерудиция.

Проф. Емилия Рангелова бе съмишленик, приятел и партньор на Синдиката на българските учители в редица научни конференции и форуми.

Ще я запомним с бележития ѝ принос в педагогиката, всеотдайното ѝ творческо вдъхновение, с нейния оптимизъм, завладяващата ѝ енергичност и човечността ѝ.

Поклон пред светлата ѝ памет!

От ръководството на Синдиката на българските учители и работещите в Централата на СБУ бр. 18 от 10 май 2021 г.
IN MEMORIAM

През месец март 2021 г. ни напусна

Мария Стоилова Войнова,
председател на ОбКС на СБУ, община Драгоман, председател на СО на СБУ в СУ „Христо Ботев“, град Драгоман, Софийска област.
Ще я запомним като сърцат човек, който беше изключително отговорен и ангажиран за синдикалните членове. Скромна, човечна, много добър учител и синдикален лидер с усмивка, винаги беше готова да се притече на помощ на учители, ученици и родители.

Поклон пред светлата ѝ памет!

От ръководството на Синдиката на българските учители и работещите в Централата на СБУ бр. 18 от 10 май 2021 г.
Поколението Z и предизвикателствата пред учителите и обществото В последната година пандемичната обстановка задълбочи поколенческата криза и разгърна дълбока бездна в общуването в световен мащаб, поставяйки на фокус особеностите и девиациите на генерациите и необходимостта от спешни мерки. Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 10 май 2021 г.
Националният ваксинационен план напредва, 3,5 млн. ваксини срещу COVID-19 пристигат през второто тримесечие Припомняме, че по настояване на д.ик.н. Янка Такева и Синдиката на българските учители и с грижа към всички в образователните общности персоналът в образователните институции бе включен още във втората фаза на ваксинационния процес в страната веднага след медицинските специалисти.

УД бр. 18 от 10 май 2021 г.
СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

STEM център „Нови технологии в обучението“ отвори врати в
ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге
Един от най-модерните STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) центрове в България беше открит в ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге. Официални гости на тържеството бяха Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Росица Иванова – началник на РУО – София-област, Иван Михайлов – управител на „Вистеон Електроникс България“, Илия Левков – председател на управителния съвет на ИКЕМ, както и директори на училища от София-област. Поздравителен адрес по повод празничното събитие бе изпратен от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Владислав ВЪЛКОВ, председател на ОбКС на СБУ – Своге бр. 18 от 10 май 2021 г.
СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Открит бе STEM център в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград
На 22 април 2021 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, началникът на РУО – София-регион, Росица Иванова и директорът на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ Петя Кочкова прерязаха лентата на новооткрити