Неделя,
  24 Февруари 2019 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Членство в международни организации


Синдикатът на българските учители е организация-основател на Интернационала на образованието, който бе създаден през 1992 година и обединява 401 учителски организации от 171 страни с 30 000 000 членове от целия свят, представляващи всички степени на образованието. Генерален секретар на организацията е Фред Ван Льовен.

Синдикатът на българските учители е член и на Европейския синдикален комитет по образование, който е създаден през 1997 година и обединява 132 организации от 45 страни във всички степени на образованието. Негов европейски директор е Мартин Ромер . Председател е Кристин Блауър.

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2019 ©