Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Членство в международни организации


Синдикатът на българските учители е основен член на Интернационала на образованието - ИО (Education International - EI), който бе създаден през 1992 година и обединява 401 учителски организации от 171 страни с 32 милиона членове от целия свят, представляващи всички степени на образованието. Генерален секретар на организацията е Дейвид Едуардс.

Синдикатът на българските учители е член и на Европейският синдикален комитет за образование - ЕСКО (European Trade Union Committee for Education - ETUCE), който е създаден през 1977 година и обединява 132 организации от 51 страни с 11 милиона членове в цяла Европа във всички степени на образованието- образование в ранна детска възраст, начално образование, средно образование, професионално образование и обучение, както и висше образование и научни изследвания. Негов европейски директор е Сюзан Флокен. Президент на ЕСКО е Лари Фланаган.

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©