Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Кратка история


Бюлетини
Бюлетин на ИК на СБУ
Издава се от 1993 г.
Съдържа:
  • Международни и вътрешни нормативни актове и документи в помощ на синдикалните членове.
  • Закони и нормативни документи с трайно значение за средното образование и социалното осигуряване.
  • Документи на СБУ.
  • Коментари на експерти.

Вестници
вестник "Учителско дело"
Издава се от 1899 г.
Съдържа: Материали в помощ на учителите и служителите в системата на средното образование.


Книги
"Професионална библиотека"
Издава се от 1998 г.
Съдържа: Научни доклади и съобщения от проведени национални конференции по професионални проблеми.
КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©