Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Конгресно ръководство : Заместник-председател


Красимир Попов Curriculum Vitae

на ИВАН МИТЕВ КЪНЧЕВ

заместник-председател на
Синдиката на българските учители

   
Име Кънчев, Иван Митев
Адрес Ул."Ген. Паренсов"11, гр. София, 1000, България
Телефон 02 / 987 78 29
Факс 02 / 988 17 94
E-mail sbu_centrala@abv.bg
   
Националност българин
   
Дата на раждане 3 юни 1960 г.
   
   
ТРУДОВ СТАЖ  
   
Дати 2023 - до сега
Име и адрес на работодателя Синдикат на българските учители
Заемана длъжност Заместник - председател
   
Дати 2009 - 2023
Име и адрес на работодателя Синдикат на българските учители
Заемана длъжност Главен експерт в отдел "Професионално - творческа защита"
   
Дати 2009 - до сега
Име и адрес на работодателя Координационен съвет на КНСБ
Заемана длъжност член
   
Дати 2007 - 2009
Име и адрес на работодателя Синдикат на българските учители
Заемана длъжност Експерт в отдел "Трудово-правна защита"
   
Дати 2003 - 2007
Име и адрес на работодателя община Нова Загора
Заемана длъжност Експерт в отдел "Образование"
   
Дати 2002 - 2003
Име и адрес на работодателя Синдикат на българските учители
Заемана длъжност Експерт в отдел "Трудово-правна защита"
   
Дати 1992 - 2005
Име и адрес на работодателя Общ.КС на СБУ в община Нова Загора
Заемана длъжност Председател
   
Дати 1987 - 1990
Име и адрес на работодателя Училището в с. Кортен
Заемана длъжност Председател
   
Дати 1986 - 1987
Име и адрес на работодателя Синдикална организация при Окръжен музей Сливен
Заемана длъжност Секретар-касиер
   
Дати 1992 - 2001
Име и адрес на работодателя СОУ "Христо Ботев" - Нова Загора
Заемана длъжност Учител по история
   
Дати 1989 - 1992
Име и адрес на работодателя ОбС на БСП
Заемана длъжност Експерт
   
Дати 1986 - 1989
Име и адрес на работодателя ОУ "П.Р.Славейков", с. Кортен
Заемана длъжност Учител по история
   
Дати 1985 - 1986
Име и адрес на работодателя Окръжен музей Сливен
Заемана длъжност Археолог
   
   
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  
   
Име и вид на обучаващата или образователната организация ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Наименование на придобитата квалификация Магистър по специалност "История", профил "Археология"
   
Име и вид на обучаващата или образователната организация Гимназия "Христо Ботев", Нова Загора, 1984 г.
Наименование на придобитата квалификация Средно образование
   
Име и вид на обучаващата или образователната организация ПУ "Паисий Хилендарски", 1992 - 1993 г.
Наименование на придобитата квалификация II клас-квалификация след завършена едногодишна следдипломна квалификация "История, култура, цивилизация"
   
Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ "Климент Охридски" - ДИУУ; 2000 - 2001 г.
Наименование на придобитата квалификация Първа ПКС с тема "Ролята на общинските структури за образователната интеграция на деца и ученици от малцинствата".
   
Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ "Климент Охридски" - ДИУУ; 1998 - 1999 г.
Наименование на придобитата квалификация Втора ПКС
   
   
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
МАЙЧИН ЕЗИК Български
   
  РУСКИ ЕЗИК
Четене Отлично
Писане Отлично
Разговор Отлично
   
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Четене Добро
Писане Добро
Разговор Добро
   
   
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
  - Умения за вземане на решения и поемане на отговорност
  - Умения за работа в екип
   
   
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
Работа с компютри Microsoft Office - Word, Exell, Power Point, Internet
   
ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
  Работа в екипите на Българо - японска и Българо - австрийска археологически експедиции, при разкопките на селищните могили до с. Дядово и с. Караново, - с първата в продължение на петнадесет археологически сезона, с втората - четири археологически сезона.
   
  Организациите партниращи на Археологическия институт с музей са съответно Токайски университет - Япония и Залцбургски университет - Австрия.
   
  Като експерт в отдел "Образование" е работил по проблемите на интегрирането на малцинствата и участвал в обучения и дейности организирани от фондация "Междуетническа инициатива за човешки права", "Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия", фондация "Отворено общество";
   
  През 2004 г. има участие в работата на Балкански междупарламентарен културен форум с разработка за паметници и светци на хетеродоксния ислям.
   
  Посещавал курсове и семинари организирани от Международен център за социална и синдикална дейност, Българска търговско-промишлена палата, Съюз за стопанска инициатива на гражданите, Фондация за реформа в местното самоуправление с тематика - осъществяване и управление процесът на преговори; колективно трудово договаряне; изработване и управление на проекти; управление на образованието; осигуряване на дейностите по ЗБУТ и др.
   
  "Колективното договаряне", ИССИ, 2003,
   
  "Безопасни и здравословни условия на работа", МТСП, 2005,
   
  "Европейски програми и проекти" - FLRG, 2006,
   
  "Управление на проекти" - FLRG, 2007.
   
УПРАВНЕЛИЕ НА ПРОЕКТИ  
   
Разработва и участва в управлението на проекти: Проект "Интеграция на деца от малцинствен произход в община Нова Загора", 2006 -2007 г., финансиран от Европейската банка.
   
  Проект "Подобряване на адаптивността на работниците и засилване на колективното договаряне чрез съвместни действия на соц. партньори на национално, секторно и отраслово ниво", от 2019 г. съвместно с КНСБ.
   
  Проект "Безопасна работна среда в българските училища за безопасно поведение в извънучилищната среда и обществото", 2019 г. съвместно с МОН, финансирано от "Фонд условия на труд" към МТСП.
   
  Проект "Безопасна работна среда в училище и извън него, безопасен и здравословен начин на живот", 2020 г. съвместно с МОН, финансирано от "Фонд условия на труд" към МТСП.
   
  Проект "Повишаване финансовата грамотност и икономическата култура на ученици 5 - 10 клас в българските училища", 2020 - 2021 г., съвместно със Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов.
   
  Проект "КЛАС" , 2019 - 2022 г. съвместно с фондация "Европейски институт".
   
  "Повишаване финансовата грамотност и икономическата култура на ученици 5 - 10 клас в българските училища", 2021 - 2022 г., съвместно със Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов.
   
ПУБЛИКАЦИИ  
   
  Знанията за религията и преподаването на история ; в- Сборник от ХІІ национални педагогически четения, 1989 г.
   
  Колективна находка на керамични съдове от периода на късния халколит в с. Старо село, Сливенско; в- Известия на музеите в Югоизточна България, 1996 г.
   
  Програма за СИП - история в VІІ клас; в.- Образование и квалификация, бр. 4, 1997 г.
   
  Хронология и периодизация при преподаването на история; в- Диалогът в историята, бр. 4,
   
  Проблемът на образованието в ромската общност; в- Образование и квалификация, бр. 5, 2003 г.
   
  Инициативи и перспективи пред интегрирането на ромското население в България чрез образованието; в-Образование и квалификация, бр. 4, 2003 г.
   
  Двуобредни текета на хетеродоксния ислям в Югоизточна България; в. Сборник на Балкански междупарламентарен културен форум, 2004 г.
   
  Разработки в течение на квалификационните форми, непубликувани:
   
  Християнство и ислям на Балканския полуостров -1992 г.;
   
  Календарни системи използвани в българската народна традиция-1993 г.;
   
  Понятия свързани с религията в учебника по история за V клас 1999 г.;
   
  Иновационен модел за интеграция на ромското малцинство и ролята на общината-2001 г.
   

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©