Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Интеркултурното образование


На 23 април 2015 г. Синдикатът на българските учители проведе национална конференция, посветена на проблемите на интеркултурното образование в България. Форумът се организира с финансовата подкрепа на фондация „Фридрих Еберт” и е в изпълнение на политиките на Синдиката за непрекъснато повишаване квалификацията на учителите съобразно предизвикателствата на деня в класната стая, за качествено и устойчиво средно образование. Учителят има ключова роля в практическото осъществяване на образователната интеграция в детските градини и училищата на деца и ученици, носители на различни култури, в обща учебна среда и с еднакви образователни стандарти. Необходими са и обединени усилия на институциите, ангажирани с този процес.

Ето защо за участие в конференцията бяха поканени представители на законодателната, изпълнителната и местната власт, от неправителствени организации, учители – членове на СБУ, социални партньори и др. Основен доклад изнесе Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката, която представи проект на „Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”. Сред участниците в конференцията бяха: от 43-ото Народно събрание Красимир Велчев, зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ и председател на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, Корнелия Маринова, зам.-председател на Комисията по образование и наука, Поли Карастоянова, председател на Комисията за култура и медии; от МТСП - Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, както и началниците на РИО на МОН: Евгения Вълкова – София-град, Христо Андреев – Софийска област, Радостина Новакова – гр. Кюстендил, Галина Евденова – гр. Враца, Трайка Трайкова – гр. Монтана, Ваня Коконова – гр. Перник. Тук бе и Мария Минчева – началник на дирекция „Образование” в Столичната община, директори на дирекции и експерти от МОН, Валентин Колев - секретар на Националния съюз за безопасност и охрана (НСБО), Деян Колев – център „Амалипе”, и др.

Конференцията бе открита от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Приветствия поднесоха Росица Борисова - Бюро на Фондация „Фридрих Еберт” в София, Юлия Симеонова, главен секретар на КНСБ - от името на инж. Пламен Димитров, президент на Конфедерацията, както и представителите от 43-ото НС - Красимир Велчев, Корнелия Маринова и Поли Карастоянова. Поздравление към участниците във форума от името на проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, поднесе зам.-министър Ваня Кастрева. Проф. Пламен Макариев и проф. Ирина Колева, преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски”, коментираха резултатите от проведено проучване за интеркултурното образование.

В последвалата дискусия бе изразено мнение по различни въпроси на интеркултурното образование и бе споделен положителен опит в тази сфера на работа. Подробно за събитието - в бр. 17 на в. „Учителско дело”.

Заключителният документ от конференцията може да видите в прикачения файл.


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©