Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗАЕДНО В ХХІ ВЕК” - 2023 Г.


МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗАЕДНО В ХХІ ВЕК”

Фондация „Устойчиво развитие за България” и Организационен комитет с участието на:Синдиката на българските учители, Националния дворец на децата, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти

с подкрепата на Министерството на образованието и науката

организират за учебната 2022/2023 г.

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”

Теми:

„Мир за всички на планетата“;

„145 години от края на Руско-турската освободителна война 1877-1878 г., Освобождението на България и възстановяването на българската държавност“.

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на международното сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите и стремежа за мир, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците.

СТАТУТ НА КОНКУРСА: ВИЖ ПРИКАЧЕН ФАЙЛ


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©