Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Национален ученически конкурс “Куба – далечна и близка” 2021/2022 учебна година


Асоциацията за приятелство “България – Куба”

съвместно със:

Синдиката на българските учители,

Националния дворец на децата

Българския антифашистки съюз,

Съюза на българските писатели,

Съюза на българските журналисти,

със съдействието на

Министерството на образованието и науката

и

Посолството на Република Куба в Република България

организира през 2021/2022 учебна година

Национален ученически конкурс

“Куба – далечна и близка”

Участниците могат да насочат творческата си изява в следните направления:

-Героите на Сиера Маестра;

-Заветите на Апостола на кубинската независимост Хосе Марти;

-Куба и нейните световни достижения в областта на здравеопазването, образованието, науката, културата, спорта;

-Куба – география, екология, туризъм;

-Интернационализмът и солидарността на Куба с народите по света;

-Съзидателно сътрудничество и приятелство Блгария – Куба.

Учениците могат да участват с написани на български или на испански език писмени работи, с мултимедийни формати и с рисунки.

Писмени работи:

 проза (разкази, съчинения, есета)

 поезия (стихове)

 реферати

Мултимедийни формати

 презентации и видео материали

Рисунки

Цел: Децата в България да научат повече за приятелска Куба и за връзките между българския и кубинския народ; младите хора от двете страни да се опознаят взаимно помежду си.

Регламент: В конкурса могат да участват ученици на възраст до 18 години, живеещи в България или извън територията на страната ни. Творбите ще се конкурират по-отделно на двата езика, съответно в три възрастови групи:

• I – IV клас

• V – VII клас

• VIII – XII клас

Участието в конкурса е индивидуално.

Писмени работи: поезия, проза, реферати:

 Писмени работи, изпратени и на двата езика, ще се разглеждат и журират в категорията - Творби на испански език, ако участникът учи испански език.

 Стимулира се участието с няколко творби, но всяка ще се състезава в съответната категория. По-голямата бройка работи няма да дава предимство на участника при журирането.

 В рефератите да бъдат посочени използваните източници.

Ще бъдат журирани поотделно материалите на български и на испански език като водещи при оценяването ще са достоверността на пресъздадената информация, грамотността при написването и стилът. Творби на испански език ще се журират, ако участникът учи или има познания по испански език.

Темите могат да се избират и сред географията; икономиката; природата; екологията; туризма; културата; образованието; медицината; спорта и високите постижения в тези области; герои и творци на литературата и изкуствата в борбата за независимост на Куба; семейната памет /спомени на близки, живели или посетили Куба/; връзки България – Куба в различни области, договори за сътрудничество, взаимопомощ и съвместни проекти между двете държави и между обществени организации в сферата на икономиката, културата, образованието; спорта; история и дейност на Кубинския институт за приятелство между народите /ICAP/.

Мултимедийни формати:

Презентациите и видео материалите могат да са на български или на испански език по темите на конкурса, да е проявено лично отношение на авторите.

Рисунки:

-размери на рисунките – от блок №4 до ½ кадастрон, 35/50 см

-няма ограничения в техниките за рисуване.

Примерни теми: по темите на конкурса, мигове от историята на Куба, кубински герои и творци, кубинското присъствие в България и българското в Куба, българо-кубинско приятелство, лични впечатления от Куба, представата за Куба днес, Куба в мечтите ни.

Общи условия:

Препоръчително е писмените работи, мултимедийните презентации и рисунките да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища.

Моля, обърнете внимание!

1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите /съгласно Закона за авторското право и сродните му права/ за безвъзмездно използване за целите на конкурса.

2. По отношение на съхранението на творбите: следва да имате предвид, че с участието си се съгласявате творбите в конкурса да не бъдат връщани и да бъдат използвани за изложби, за издаване на календари, плакати, за публикации в печатни и електронни медии, за благотворителни, представителни и други нетърговски цели.

3. С явяването си за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.

4.Изпращайки творбата си за участие в конкурса авторите и техните преподаватели се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/.

Срок за приемане на творбите: до 15 юни 2022 г.

За писмените творби и медийни формати:

E-mail: cuba_konkurs@mail.bg

/С молба линковете да са с по-дълъг период на валидност/

За рисунките:

Синдикат на българските учители

/за конкурса „Куба – далечна и близка“/

ул. „Ген. Паренсов“ № 11

пощ. код 1000, гр. София

телефон 0879997306

Всички творби за участие да бъдат придружени със заявка за участие /приложение 1/ с данните: трите имена на автора, възраст, адрес и телефон; училище (извънучилищно звено) с телефон и адрес; декларация-съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, както и предоставяне на авторски права за популяризиране на творбата.

Име и телефон на научния ръководител и неговото съгласие за ползване на предоставените данни.

Награди:

Жури от специалисти ще оцени творбите. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса чрез РУО на МОН, вестник “Учителско дело” и чрез сайта на НДД.

Победителите във всяка възрастова група ще получат своите награди на тържество в Националния дворец на децата гр. София. Разходите за пътуването до столицата за награждаването са за сметка на участниците. В случай, че епидемичната обстановка в страната не позволява присъствено награждаване, отличията ще бъдат изпратени по пощата.

С отличените рисунки ще бъде експонирана изложба.

Организационен комитет:

-Станка Шопова – почетен председател на Асоциация за приятелство “България – Куба” – Председател

-Тамара Такова – испанист, председател на Асоциацията за приятелство “България – Куба”

-д.ик.н. Янка Такева – Председател на СБУ

-Татяна Досева – Директор на Националния дворец на децата

-Снежана Тодорова – председател на СБЖ

-Боян Ангелов – председател на СБП

-Весела Груева – заместник-председател на БАС

-Радост Мазганова - учител по испански език в 49 ОУ с изучаване на испански език “Бенито Хуарес”, гр. София

-Къдринка Къдринова – журналист, писател, председател на Асоциация на журналистите – испаноговорящи.

Допълнителна информация за конкурса можете да получите на моб. тел. 0896719620, E-mail: cuba_konkurs@mail.bg

В-к „Учителско дело” – 02 9813528, 0879997306 и Национален дворец на децата - 02 9202317.

Успех на всички участници!

Организационен комитет

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ КАТО ПРИКАЧЕН ФАЙЛ


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©