Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

„Обществен женски парламент – 21 век“ с председател д.ик.н. Янка Такева е удостоен с най-високия държавен приз за значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете


"


„Обществен женски парламент – 21 век“ към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, председател и на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, е удостоен с Отличителния знак на Министерството на труда и социалната политика за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в категория „Обществени организации и институции“.

На 23 април 2019 г. в тържествената зала на МТСП министърът на труда и социалната политика доц. Бисер Петков връчи на д.ик.н. Янка Такева най-високия държавен приз за значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.

Сдружение „Обществен женски парламент – 21 век“ и Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) са с утвърден авторитет и значим принос за развитието и ефективното реализиране на политиката за постигане на равнопоставеност за всички в България. Те членуват в Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете и са предпочитан партньор от авторитетни международни организации в областта на равнопоставеността на половете. Със своята над 20-годишна дейност Сдружението и Комисията доказват, че са силни организации, които последователно, целенасочено и резултатно работят с ясна стратегия за отстояване на принципите на равнопоставеността на жените и мъжете в тяхната многоаспектна проблематика. Под ръководството на д.ик.н. Янка Такева „Обществен женски парламент – 21 век“ и КРСЖД са двигател за развитието и усъвършенстването на политиката по равнопоставеността в нейния най-широк спектър у нас. Постиженията на председателя на ОЖП – 21 век и КРСЖД д.ик.н. Янка Такева, като активен лидер в сферата на равнопоставеността, са високо ценени и са получили признание не само у нас, но и на международно ниво. Със своя авторитет и дейност тя допринася за подобряването на ефективността на политиката по равнопоставеността в страната и за популяризирането на принципите и добрите й практики.

Отличителният знак на МТСП се връчва за втори път след неговото учредяване. Той е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите и организациите да подобрят своето управление в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът е във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции и организации могат да използват при популяризирането на своята дейност. Основната цел на присъждането на Отличителния знак е да се насърчат усилията на повече институции и организации и за по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Националният съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет номинира представители в три категории. През 2019 г. Отличителен знак, освен „Обществен женски парламент – 21 век“ към КНСБ, който спечели в категорията „Обществени организации и институции“, получиха още: Областна администрация – Варна, в категория „Държавни институции (централна и местна власт)“ и „Кремио“ ЕАД в категория „Стопански и нестопански организации“.

Светла СТРУМИНА"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©