Събота,
  10 Юни 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"Жените в политиката"


"На 4 октомври в зала „Десислава” на столичния хотел „България” се проведе национална конференция на тема: „Жените в политиката”. Тя бе организирана от Конфедерацията на независимите синдикати в България и “Обществен женски парламент - 21 век” /ОЖП/ към КНСБ, с финансовата подкрепа на Фондация “Фридрих Еберт”. В конференцията взеха участие представители на парламента, на областните управи и на общинските власти от различни райони на страната, на неправителствени организации, синдикалисти, научни работници, общественици и др. Форумът, по време на който бяха дискутирани редица общественозначими проблеми, бе открит от Янка Такева - председател на СБУ, председател на Обществен женски парламент - 21 век към КНСБ и вицепрезидент на Женския комитет на Паневропейския регионален съвет на Международната конфедерация на профсъюзите, Пламен Димитров, президент на КНСБ и д-р Марк Майнардус - ръководител на бюрото на Фондация „Фридрих Еберт” - София.

По време на форума, в който се включиха над сто участници, бяха разгледани редица актуални теми и проблеми, които предстои да бъдат решени в обществен и законодателен аспект. “В условията на криза се нуждаем и от мъдростта на жените” бе мотото на словото на Пламен Димитров. „Ролята на жените в развитието на демократичните политически процеси в България” разгледа кандидатът за вицепрезидент Маргарита Попова. “Жените в синдикатите” бе тематиката на презентацията на Янка Такева. Настоящият кмет и кандидат за втори мандат за кмет на София Йорданка Фандъкова представи проблемите и перспективите пред „Жените в местната власт”. Темата за „Жените в избирателните листи на политическите партии” подробно анализира депутатът Мая Манолова. Журналистката доц. Мирослава Кортенска говори за „Жените и медиите”. Докладите и презентациите бяха последвани от активни и задълбочени дискусии.

Дата на провеждане: 04.10.2011 г.

Място на провеждане: гр. София, хотел България, зала Десислава

Партньори: КНСБ; ФОНДАЦИЯ ""ФРИДРИХ ЕБЕРТ"" - БЮРО БЪЛГАРИЯ;

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©