Понеделник,
  04 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Пловдив - 2018 г.


"


На 30 и 31 октомври 2018 г. в хотел „Феникс“, гр. Хисаря, се проведе традиционното съвещание с председателите на ОбКС и на СО на Синдиката на българските учители. Специален гост бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

От Централата на СБУ участваха и Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление“, отговорник за Пловдивска област, и Павлина Петрова – експерт-юрист.

Според предварително раздадената програма общинските председатели на Садово, Първомай, Карлово, Марица и Пловдив споделиха своите добри практики, които водят до привличане на нови синдикални членове и разрешаване на техните проблеми.

Г-жа Петкова чрез интересната си презентация и казуси представи основните политики на СБУ, акцентира върху нормативните документи, проекта за Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Тя говори и за организационното състояние в областта, професионалната квалификация на учителите, наставничеството и привличането на младите колеги, обучителния характер на ПАНИО.

Г-жа Петрова в презентацията постави акцент върху важните моменти в Отрасловия КТД от 11.06.2018 г. Разгледа възможностите по УПФ и общия ред за пенсиониране, различни казуси от трудовоправен характер и др. На поставените въпроси бяха дадени точни и компетентни отговори.

Удовлетворение за председателите на ОбКС и председателите на организациите на СБУ в образователните институции на Пловдивска област бе представената от г-жа Такева актуална информация и изчерпателни отговори на поставените от тях въпроси.

За всички нас бе голяма чест и израз на уважение присъствието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева сред нас, за което й благодарим.

Двудневното съвещание премина в дух на удовлетвореност и благодарност към г-жа В. Петкова и г-жа П. Петрова.

Петранка КАЛОФЕРОВА, председател на ОбКС на СБУ – Пловдив, и координатор за област Пловдив"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©