Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Велико Търново - 2018 г.


"


На 25.10.2018 година в гр. Велико Търново, при подчертан интерес от страна на участниците, се проведе традиционната есенна среща-съвещание на синдикалния актив на СБУ от Великотърновска област. Присъстваха представители на всички ОбКС на СБУ от областта. Срещата-съвещание се ръководеше от Антоанета Андреева, председател на ОбКС на СБУ, Велико Търново, и областен координатор на СБУ за Великотърновска област. От Централата на СБУ участва Желю Иванов, главен експерт „Организационно направление“.

Срещата се проведе в голямата зала на РУО на МОН – Велико Търново. Важен щрих за конструктивния дух на срещата бе денят, в който по традиция в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, пред децата се четат произведения на български автори.

В своята презентация Антоанета Андреева представи основните направления в работата на ОбКС на СБУ от областта. Тя акцентира на организационното укрепване на Синдиката, социалния диалог и колективното трудово договаряне, водещото значение на квалификацията, наставничеството, промените в нормативната уредба.

Особено внимание бе отделено на работата с младите и новоназначените учители. Като пример бе посочена работата на ОбКС на СБУ в общините Павликени, Полски Тръмбеш и Елена. Съобщено бе, че в общините Велико Търново, Свищов и Павликени са сключени колективни трудови договори, а в Полски Тръмбеш предстои в скоро време да бъде подписан. От 78 училища и 59 детски градини в областта, КТД е сключен съответно в 34 училища и 18 детски градини.

Поименно бяха поздравени членовете на СБУ, отличени на национално равнище в инициативите и националните конкурси на СБУ. Направени бяха ценни препоръки, като акцентът бе поставен на организационното укрепване и работата с младите учители.

Желю Иванов поздрави участниците в срещата от името на председателя на СБУ д.ик.н. г-жа Янка Такева и изказа благодарности към присъстващите за ползотворната работа и конструктивния диалог. Засегнати бяха актуални въпроси на синдикалната работа за 2018/2019 година. Той отговори на въпроси, отнасящи се до пряката синдикална дейност, организационното укрепване и информационното осигуряване, работното време, пенсионирането, заплащането на труда.

Работната среща даде възможност да се поставят много въпроси, да се обмени информация, да се дадат експертни отговори.

На срещата бяха изразени мнения и направени предложения, основните от които са: многото промени на нормативните актове затрудняват тяхното познаване и прилагане; да се намали бумащината; да се въведе мандатност на директорите; да се осигуряват целево средствата за трите плащания.

УД

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©