Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Шумен - 2018 г.


"


На 31.10.2018 г. в актовата зала на ПЕГ „Н. Вапцаров“, гр. Шумен, предоставена с любезното съдействие на директора Георги Георгиев, се проведе традиционното есенно обучение на синдикалния актив от област Шумен. На него присъстваха Роза Костова – експерт-юрист, и Иван Кънчев – главен експерт, в Централата на СБУ. Срещата беше открита от Татяна Иванова, председател на ОбКС на СБУ – Шумен. Тя благодари на синдикалните председатели за положените от тях усилия за издигане на авторитета на СБУ и за всеотдайността им като синдикални активисти.

Иван Кънчев визира в изказването си постиженията на Синдиката през изминалата година. Той постави акцент върху политиката на СБУ за увеличаването на учителските работни заплати от 1.01.2019 г., което неминуемо ще доведе до привличането на повече млади кадри в професията. Той обърна специално внимание на дейността на СБУ за увеличаване на ЕРС и за намаляване на отпадналите от училище деца. Бяха коментирани новите моменти в Отрасловия колективен договор от 11.06.2018 г. и промените в някои от наредбите на МОН, както и ролята на синдикалните председатели за запознаването на учителите с тях и за даване на съгласие за освобождаване от работа на членове на СБУ.

Роза Костова разясни на присъстващите особеностите при сключени два трудови договора. Беше изтъкнато, че Учителският пенсионен фонд е безсрочен и коментирани правата на учителите при ранно и редовно пенсиониране. Акцент беше поставен върху правата на директори и учители при връчване на предизвестие за пенсиониране или съкращаване. Г-жа Костова коментира редица спорни казуси, свързани с учебно-възпитателната дейност в област Шумен.

Татяна ИВАНОВА, председател на ОбКС на СБУ – Шумен

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©