Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Враца - 2018 г."


На 18.10.2018 г. в град Враца в аулата на СУ „Христо Ботев“ се проведе есенното съвещание на актива на СБУ от област Враца. Присъстваха всички председатели на синдикалните организации от областта, общо 118 човека.

Съвещанието бе организирано от областния координатор Емилия Бонева и главния експерт в Централата на СБУ Пламен Иванов.

Бяха разисквани въпросите за организационното състояние на синдикалните организации, степента на информираност на редовите синдикални членове и много трудовоправни въпроси.

Господин Иванов запозна актива с предизвикателствата, които стоят пред Синдиката на българските учители. Обстойно бяха разяснени конкретните действия, които предстои да бъдат изпълнени, за да могат нашите синдикални членове да са максимално защитени.

В последвалите разисквания пролича загрижеността на синдикалните председатели за разрешаване на казуси, които стоят в организациите.

Емилия БОНЕВА, областен координатор на СБУ за област Враца"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©