Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив

Област Добрич - 2018 г."На 16 октомври 2018 г. в град Добрич се проведе есенното съвещание с актива на СБУ от област Добрич. Присъстваха председателите на синдикални организации на Синдиката на българските учители и общинските председатели от цялата област. Роза Костова, главен експерт-юрист в „Юридическо направление“, и Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“, в Централата на СБУ, запознаха колегите с актуалните задачи пред Синдиката за учебната 2018/2019 година и коментираха промени в нормативните документи. Съвещанието премина при голям интерес, с много въпроси и удовлетвореност от засегнатите теми.

Състоя се и приемна за желаещи индивидуални консултации по трудовоправни и социални въпроси.

Павлина ДИМИТРОВА, председател на ОбКС на СБУ – Добрич, областен координатор за област Добрич

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©