Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Есенно съвещание със синдикален актив на общините Сливен, Котел и Твърдица - 2018 г.


"


Есенното съвещание със синдикалния актив на общините Сливен, Котел и Твърдица се проведе на 9 октомври 2018 г. в гр. Сливен. Водещи на съвещанието бяха главните експертите от Централата на СБУ Роза Костова и Пламен Иванов. Присъстваха 58 председатели на синдикални организации от трите общини. Съвещанието бе открито от Иван Господинов, председател на ОбКС на СБУ в гр. Сливен и областен координатор на СБУ. Той поздрави присъстващите с началото на новата учебна година, представи новоизбраните председатели на синдикални организации – 7 на брой, и им връчи цветя с пожелание за успех в новото начинание. Във встъпителните си думи председателят на ОбКС на СБУ – Сливен, говори за задачите, които стоят пред председателите на СО, като наблегна на необходимостта редовно да се информират синдикалните членове за всичко споделено на съвещанията и на КС. Обърна внимание председателите да запознаят членовете с новия ОКТД, с промените в наредбата за необлагане на пътните разходи. Напомни за навременно събиране и отчитане на членския внос. Информира за проведените изпити за 5-то и 4-то ПКС. Специално внимание обърна за своевременно изпращане на работещи предложения за предстоящото подписване на Общ. КТД.

Роза Костова, главен експерт-юрист в „Юридическо направление“ в Централата на СБУ, запозна присъстващите с новостите в Отрасловия колективен трудов договор, говори за делегираните бюджети в ДГ и очакваните нови моменти при пенсионирането през 2019 г.

В диалог с нея и с Пламен Иванов, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ, присъстващите споделиха своя опит и зададоха въпроси, отнасящи се основно до новите размери на сумите за лекторски часове, за ПКС, за срочните договори по чл. 68, за работещите пенсионери и по много други теми. Уточнено беше, че за работа на 1 ноември в ДГ получават удвоен размер на среднодневното брутно трудово възнаграждение. Г-жа Костова напомни за своевременното абониране за в. „Учителско дело“.

Есенното съвещание премина в добронамерена приятелска атмосфера. Бяха зададени множество въпроси, свързани с ежедневието в СО, получи се диалог и обмяна на опит.

Иван ГОСПОДИНОВ, председател на Общ. КС на СБУ – гр. Сливен,

областен координатор на СБУ – обл. Сливен

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©