Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

СБУ и МОН инициират обучения по превенция на риска от терористична заплаха


"На 27, 28 и 29 януари 2016 г. по инициатива на Синдиката на българските учители, в партньорство с Министерството на образованието и науката и Фондация „Европартньори - 2007”, в гр. София се проведоха обучителни семинари на тема „Терористична заплаха за училищата”. В тях участваха над седемдесет директори на столични училища и детски градини, учители, класни ръководители, членове на СБУ.

Събитията в някои европейски столици и повишената степен на терористична опасност в редица страни на Европейския съюз поставят с особена острота въпроса: подготвени ли са българските училища и учители да се справят с терористична опасност, ако възникне такава? Известни ли са им правилата за поведение на заложници, ако се окажат в положението на такива? Могат ли да различат признаците на радикализация, ако се наблюдават такива? Цел на обучителните семинари бе да се подобрят знанията и уменията на директорите и класните ръководители. А лекторите бяха водещи специалисти в областта - теоретици и практици - проф.дпн Татяна Дронзина - научен ръководител; проф. генерал-майор Румен Ралчев, о.р.; полковник Ангел Митрев, о.р.; Даниел Дионисиев, магистър по политология от ДАНС; гл. асистент д-р Искрен Иванов, катедра по политология на СУ „Св. Климент Охридски”.Обучителните семинари откри д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, а сред гостите бяха Ваня Кастрева - зам.-министър на образованието и науката, Лазар Додев, директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране” в МОН, и Пенка Иванова, директор на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” в МОН.

„Темата е изключително сериозна и става все по-актуална - каза при откриването на семинара д.ик.н. Янка Такева. - Днес, когато живеем в толкова размирен свят, ние трябва да имаме изострена чувствителност към нея, защото на работното си място - в училище и в детската градина, носим отговорност за живота и здравето на децата на България.“ Тя говори за същността на тероризма и рисковите заплахи за учебните заведения. Припомни дългогодишната активна дейност на СБУ и съвместната му работа с Националното сдружение „Безопасност и охрана“ за опазване сигурността на децата в училище. Г-жа Такева представи лекторите - водещи специалисти по темата у нас, като изтъкна и високия международен авторитет на проф. Дронзина, чийто научни интереси са в областта на женския самоубийствен тероризъм, рекрутиране на чуждестранни бойци и радикални движения в Централна Азия. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари на партньорите на Синдиката - Министерството на образованието и науката и Фондация „Европартньори - 2007”, за тяхната ангажираност и сътрудничество, които поставят тази изключително важна тема на вниманието на цялата образователна система. В заключение г-жа Такева каза, че във връзка с изпълнението на новата ОП НОИР ще бъдат реализирани политики, свързани с превенция на риска от терористична заплаха в учебните заведения.

В приветствието си зам.-министърът на МОН Ваня Кастрева за пореден път изрази удовлетворение от партньорството със СБУ. „СБУ винаги държи будно българското учителство и му помага да се чувства добре. Защото то се чувства добре, когато знае и има възможност да покаже, че може. За мен темата „Терористична заплаха за училищата” е от изключителна важност, не само отчитайки политическата ситуация в света, а незабравяйки и какво се случва около нас... Говорейки за сигурността, всички знаем, че в основата на просперитета на едно общество стои просперитета на образованието. А кой води образованието - не единствено Народното събрание, което твори закони, не само съответното министерство, а най-важният човек е учителят, който държи в ръцете си съдбата на стотици деца и на цялата държава. Опазването на живота, здравето и сигурността са в ръцете на държавата и на най-големия държавник - учителя, който без съмнение не спира да усъвършенства знанията си, за да може с увереност да се справи във всяка една ситуация” - подчерта Ваня Кастрева.

Проф.дпн Татяна Дронзина припомни кратка предистория, свързана с ужасния самоубийствен атентат през 2012 г. на летище Сарафово у нас, когато обществото ни се запита какво се прави в тази връзка като превенция в училищата. „Пръв в ситуацията реагира Синдикатът на българските учители и пое инициативата за обучителни семинари. С благодарност лично към вас, г-жо Такева“ - изтъкна проф.дпн Татяна Дронзина и каза още, че обучителните семинари на тема: „Терористична заплаха за училищата” имат наистина непосредствено отношение към това, което може да се случи. Защото никой от нас, за съжаление, не е застрахован.

Подробно въведение в проблемите, свързани с терористичната заплаха, направи проф. генерал-майор Румен Ралчев, о.р. Той отговори и на редица въпроси, поставени от страна на участниците в семинара, свързани с успешното разрешаване на конкретни казуси и ситуации. Интересна презентация, базирана на собствени задълбочени изследвания на тема: „Ислямска държава. Процес на радикализация. Последствия за България”, представи проф.дпн Татяна Дронзина. Конкретни насоки за превенцията на рискове и заплахи от тероризъм в българските училища даде в изложението си полковник Ангел Митрев, о.р. „Теоретичната заплаха за Европа: атентатите във Франция и Белгия” бе темата на презентацията на гл. асистент д-р Искрен Иванов, катедра по политология на СУ „Св. Климент Охридски”.

Европейският опит в борбата срещу терористичната заплаха за училищата представиха д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и проф.дпн Татяна Дронзина. С това, как да се провежда практическо занятие по защита на училищата от терористична заплаха, обстойно запозна участниците в семинара Даниел Дионисиев, магистър по политология от ДАНС. Директорите и класните ръководители получиха и ценното помагало „Тероризмът - заплаха за човешката сигурност, мерки за училищата”, подготвено от водещите специалисти лектори, издадено специално във връзка с обучителните семинари.

Напомняме, че в продължение на близо 10 години Синдикатът на българските учители, в партньорство с Национален съюз „Безопасност и охрана” (НСБО), реализира изключително ефективно и успешно Националната кампания „Да опазим децата на България” - в името на сигурността и закрилата на децата в училище. СБУ и НСБО дадоха организиран израз на участието на гражданското общество в разрешаването на обществено значими проблеми. Този израз се превърна в дългосрочна задача. Още през 2011 г. над 1200 директори, помощник-директори, учители и педагогически съветници от училища и детски градини в София и страната преминаха обучения на тема: „Да опазим децата на България - терористичната заплаха, като крайна форма на насилие в училище”, имащи за цел да подпомогнат безопасността на децата и учениците. Всички, взели участие в тези семинарни занятия, се сдобиха и с “Методическо помагало за действията на преподавателския състав в училищата” - издание на Национален съюз „Безопасност и охрана“ и на Синдиката на българските учители. В него също е разгледана темата за училището, като цел на бомбена терористична заплаха, и кой най-често изготвя самоделни взривни устройства, като са представени и потенциалните заплахи в училище, и психологическите аспекти на това явление. Дадени са и указания за действия при откриване на подозрителен пакет, устройство или предмет.

Темите, по които досега СБУ, съвместно със своите партньори, е работил, винаги напипват пулса на социалната динамика и на промените, нагласите и очакванията в обществото. Интересът към новия съвместен проект на СБУ, МОН и Фондация „Европартньори - 2007” - обучителните семинари на тема „Терористична заплаха за училищата”, е изключително голям и се предвижда да бъде реализиран и в други градове в страната."____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©