Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

СБУ проведе обучение за съставяне и приемане на бюджета за средното образование за 2016 г.


"На 5 февруари 2016 г. в град Банкя се проведе семинарно обучение за съставяне и приемане на бюджета за системата на средното образование за 2016 г. То се организира от Синдиката на българските учители за единадесета поредна година. В него взеха участие Мариана Ламбова, началник-отдел в Дирекция „Финанси“и Дима Коцева, началник-отдел в същата дирекция на Министерството на образованието и науката. Сред лекторите бе и Мариана Мотева, държавен експерт в Министерството на финансите (МФ), както и Даниела Ушатова, ръководител на екип „Общински услуги и финанси” в Националното сдружение на общините в Република България. Заедно със синдикалния актив - членовете на Изпълнителния комитет и областните координатори на Синдиката, в обучението се включиха социални партньори от цялата страна – заместник - кметове на общини, директори на дирекции по образованието в общински администрации, началници и експерти от регионалните инспекторати по образование към МОН, директори на учебни заведения в системата на средното образование и др. Презентациите, които бяха представени пред аудиторията по време на семинарното обучение, ще бъдат достъпни на сайта на Синдиката на българските учители: www.sbubg.info. Подробности за обучението, посветено на бюджета за средното образование, провеждащо се по традиция в началото на календарната година – четете в брой № 6/15.02.2016 г. на вестника."____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©