Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Есенни съвещания и обучения на СБУ - област Ловеч и област Видин - 2014


"На 16 и 17 октомври 2014 г. се проведоха традиционните есенни съвещания със синдикалния актив на СБУ в областите Ловеч и Видин. Съвещанията преминаха при отлична организация от страна на символичните домакини и областни координатори на СБУ - Румяна Големанска и Евлогия Манджукова. Към срещите бе проявен изключителен интерес и на тях присъстваха, освен председатели на ОбКС на СБУ, така също и председатели на синдикални организации, секретари и касиери, както и много редови синдикални членове.

От Централата на СБУ участие взеха Пламен Иванов и Димитър Асенов. В изложението си Пламен Иванов - главен експерт в Централата на СБУ, запозна присъстващите с основните приоритети в работата на Синдиката на българските учители, като обърна особено внимание на новия Колективен трудов договор за системата на народната просвета и всички произтичащи от него изменения в нормативната уредба, както и министерски постановления за финансово осигуряване на заложените промени. На следващо място, г-н Иванов представи позицията на СБУ относно изпълнението на Бюджет 2014 г., както и необходимите промени в Бюджет 2015 за нормалното функциониране на системата и обезпечаването на националните програми за развитие на образованието.

Димитър Асенов - експерт в Централата на СБУ, представи основните приоритети, свързани с организационната дейност и информационното осигуряване на СБУ. Специално внимание бе отделено на въпросите, касаещи организационното състояние и стабилизиране на структурите, грижата за синдикалните членове, тяхното информационно и професионално осигуряване. Бяха дадени и конкретни насоки за организиране на дейността на структурите на СБУ през учебната 2014/2015 г., както и конкретни препоръки за изпълнение, сред които привличането на нови колеги, персонализиране на грижата за всеки синдикален член, обучение на новоизбраните председатели и секретари на СО, активна работа с младите учители с цел приобщаването им към СБУ, активно участие в националните конкурси на СБУ, абонамент и популяризиране на в. „Учителско дело” и др.

От страна на участниците в съвещанията бяха поставени много въпроси, предимно от трудовоправен и социално-икономически характер. Преобладаваха въпросите, свързани с определянето на новите учителски заплати, работата с децата със СОП, пенсиониране на общо основание и по условията на УПФ, изплащането на обезщетенията при пенсиониране, изплащането на транспортните разходи на пътуващите учители и т.н. На всички отправени въпроси бяха дадени конкретни и изчерпателни отговори, като дискусията по много от тях продължи и в неформална обстановка след края на съвещанията.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©