Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Есенни съвещания и обучения на СБУ - област Сливен - 2014


"Първите за тази година традиционни есенни синдикални обучения вече са факт - бяха проведени на 7,8,9 и 10 октомври 2014г. в Сливен, Нова Загора и Девин(за област Смолян). В обученията участваха председатели на СО, директори, представители на местната власт и на РИО на МОН.Под ръководството на Красимир Попов, зам.-председател на СБУ, с участието на Роза Костова и Йордан Красев, експерти в централата на СБУ и областните координатори - Янка Беломорова и Мария Жайгарова, бяха разяснени основните приоритети в дейността на СБУ. Особено внимание бе отделено на измененията в КТД и механизмите за неговото приложение, на финансирането на образователната система, заетостта и трудово-правните казуси, свързани със сключването на трудови договори, пенсиониране и т.н.

Председателите на СО изразиха своето удовлетворение от постиженията в новия Колективен трудов договор. Те поставиха остро въпроса за промяна философията за формирането на делегираните бюджети в учебните звена. Несъвършенствата на действащия механизъм се проявяват с разрушителна сила в учебните заведения от малките общини.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©