Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Есенни съвещания и обучения на СБУ - област Монтана и област Враца - 2014


"


На 9 и 10 октомври 2014 г. се проведоха есенните съвещания със синдикалния актив в областите Монтана и Враца. Домакини бяха съответно градовете Монтана и Козлодуй. Съвещанията преминаха при отлична организация от страна на областните координатори – Енеза Ангелова и Емилия Бонева, както и от председателя на ОбКС на СБУ в Козлодуй – Виолина Вълкова.

Пламен Иванов – гл. експерт в Централата на СБУ, запозна присъстващите с основните приоритети в работата на Синдиката, като особено внимание беше отделено на новия Колективен трудов договор за системата на народната просвета, произтичащите от него изменения в нормативната уредба и на министерските постановления за финансово осигуряване на заложените промени. Беше представена и позицията на СБУ относно изпълнението на Бюджет 2014 г., както и необходимите промени в Бюджет 2015 за нормалното функциониране на системата и обезпечаването на националните програми за развитие на образованието.

Димитър Асенов – експерт в Централата на СБУ, представи основните задачи пред председателите на ОбКС и на синдикалните организации в училищата, детските градини и извънучилищните звена. Акцентирано беше върху организационното укрепване и информационното осигуряване на синдикалните структури, квалификацията на учителите и повишаване на техния социален статус, работата с младите колеги и привличането им към Синдиката.

Участниците в съвещанията поставиха редица въпроси към експертите, предимно от трудово-правен характер. Имаше въпроси, свързани с определянето на новите учителски заплати, работата с децата със СОП, увеличаването на възрастта за пенсиониране, изплащането на обезщетенията при пенсиониране, на транспортните разходи на пътуващите учители и др. На въпросите бяха дадени конкретни и изчерпателни отговори, като дискусията по много от тях продължи и в неформална обстановка след края на съвещанията.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©