Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Продължава успешната реализация на мащабния проект "Час за Европа" в Пловдив и Враца за формиране на социални и граждански компетентности в училище


"Продължава успешната реализация на мащабния съвместен обучителен проект ""Час за Европа"" на Синдиката на българските учители и Европейския институт за формиране на социални и граждански компетентности в училище. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма ""Учене през целия живот"" на Европейския съюз. Обученията на водещи учители от страната, членове на СБУ, във връзка с новата кампания се проведоха в хотел ""Лайпциг"" на 16-17 май в Пловдив и на 18-19 май във Враца. Обучението по ключови теми има за цел с помощта на учителите да се разшири информираността на учениците относно институциите и структурите на Европейския съюз, пазара на труда в Европа и евроинтеграцията на страната ни.

Предстои изготвянето на учебно помагало, което ще бъде предназначено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап. Съдържанието му ще бъде консултирано с водещите учители от страната и ще обхване актуални теми, свързани с отговорите на въпросите: каква е целта на Европейския съюз, как функционира и какво е постигнал за своите граждани и пред какви нови политики и предизвикателства е изправен, и др.

По време на обученията в Пловдив и Враца председателят на СБУ - Янка Такева даде висока оценка на стартиралия широкомащабен проект и увери учителите, че той ще продължи, защото е основополагащ и формира така необходимите граждански компетентности у учениците - бъдещето на Обединена Европа.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©