Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
Предизвикателства и перспективи пред младите учители
На 13 ноември 2014г. в София се проведе Национална конференция на тема „Предизвикателства и перспективи пред младите учители за адаптиране в училищна среда”. Тя се организира от Синдиката на българските учители под патронажа на Маргарита Попова - вицепрезидент на Република България, с финансовата подкрепа на фондация „Конрад Аденауер”. Форумът бе открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Участниците бяха приветствани и от проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ. Поздравителен адрес от името на Маргарита Попова прочете Маринела Радева, началник на кабинета на вицепрезидента.Поздравителен адрес към организаторите и участниците във форума изпратиха акад. Стефан Воденичаров и чл.кор. проф. Николай Милошев - БАН. Сред гостите бяха и Ваня Кастрева, зам.-министър, Лазар Додев - директор на дирекция ОКИ-МОН, директори на дирекции - МОН, Милена Докова, представител на фондация „Конрад Аденауер”, от 43 Народно събрание - депутатите Милена Дамянова, Надя Младенова и доц. Милен Михов, Живка Първанова - зам.-областен управител на област София-град, от Столична община - д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет по култура, образование, спорт и превенция на зависимостите, Мария Минчева, директор и експерти от дирекция „Образование”. Както и Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България, началници и експерти в РИО на МОН - София-град, Благоевград, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Смолян, София-област, Стара Загора, Търговище, Шумен и Ямбол. В работата на конференцията се включиха членове на клубовете на младите учители към ОбКС на СБУ в градовете Бургас, Пловдив, Пазарджик, Видин, Плевен, Габрово и Ловеч, учители и директори на училища и детски градини, преподаватели от педагогическите специалности във ВУЗ, от неправителствени организации и др. Тук бяха и наставници, обучени в действащата вече трета година Академия за наука и иновации в образованието към Синдиката на българските учители. По искане на Синдиката в Стратегията за развитието на педагогическите кадри, наставничеството е част от кариерното развитие на българския учител.

Основен доклад по темата на конференцията изнесе доц. д-р Божидара Кривирадева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. Доц. д-р Надежда Калоянова - катедра „Педагогика и психология” към Факултета по обществени науки в Университет „Асен Златаров”, гр. Бургас презентира регионално изследване „Представите на учителите за наставничеството” - като процес, статута и ролите на субектите, продължителността на наставничеството, съдържанието на самия процес, собствените представи за професионалните качества в различните степени на кариерното развитие и др.

Направените предложения по време на дискусията ще бъдат обобщени в заключителен документ, който ще бъде предоставен на съответните институции за решаване на поставените въпроси.

Настоящата национална конференция е част от дейностите в изпълнение на политиката на СБУ за създаване на условия, подкрепа и задържане на младите учители в детските градини, училищата и извънучилищните образователни звена. Повече за събитието – в брой 37 на в. „Учителско дело”.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©