Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Да посрещнем празника с духовно прозрение и с благодарност
Първи ноември е общобългарски празник на историческата ни памет, на националното ни самочувствие, отстоявано от поколения просветители, вдъхвали вяра в собствените сили на народа си по пътя към възстановяването на българската държавност.

Денят на народните будители възниква след Първата световна война, когато за българското общество е рухнал възрожденският идеал. За мнозина е ясна реалната заплаха от разпадане на националната ни ценностна система. В такъв момент българите се вглеждат в най-светлите имена на миналото си. Търсят съприкосновение с онези, които са връщали равновесието и духовната стабилност на народа ни. Приемат 1 ноември, деня на покровителя на българския народ - светеца Иван Рилски, за Ден на народните будители.

На 31 октомври 1922 г. Министерският съвет го утвърждава като „Празник на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България”. На 23 декември 1922 г. XIX Обикновено народно събрание приема Закон за допълнение на Закона за празниците. Предложението за промяната е на правителството на Александър Стамболийски, а инициатор е тогавашният министър на народното просвещение Стоян Омарчевски. Относно мотивите на празника той казва: ”Когато е обезверен и объркан в духовните си ценности, българският народ търси упование и надежда в своето минало, във всички ония морални и културни качества, които носи в душата си.”

Сред народните будители нареждаме светци, книжовници, борци за свобода, мислители. Всички тях ги обединява мисълта за Родината, свободата, духа, достойнството на нацията. Тяхната дейност е съзидателна - на ползу роду. Те са изградили училища, читалища, за да се грижат за възраждането на българския дух. Народни будители са преди всичко народните учители – „буда” означава „просветен”, „знаещ”, и в този смисъл „зрящ”, „буден”. Св. Иван Рилски е учителят чудотворец, който предсказва бъдещето на своите ученици и на всички българи – знанието е светлината на съвестта. А големите българи са учителите, които носят на плещите си България. „Школата, изникнала от българската килия, създаде най-сетне революцията, а тя предизвика освобождението и политическата самостоятелност на България” Даскалите станаха министри, висши магистрати, губернатори, съдии и пр. Техните ученици, едва вчера излезли от отделенията, заеха по-долните постове – подначалници, архивари, регистратори, писари и т.н. И държавната машина с много скърцане, със страшно пухтене и адски димеж тръгна… важното е и което ми е необходимо да изтъкна е, че почти всички колела, големи и малки, на машината бяха фабрикувани в българската школа. Без големите и малките „Даскали”, без тях и техните ученици, организацията на България беше немислима” – изтъква проф. д-р Иван Шишманов.

Първи ноември е училищен празник, защото България не само „дължи всичко на своето национално училище” /Ив. Д. Шишманов/, а и защото „Бъдещето на България е такова, каквото го приготвим в училище” /К. Величков/. Министър Омарчевски обявява Деня на народните будители за неучебен, за да имат възможност учители и ученици да увлекат в празника и местното гражданство. В този смисъл 1 ноември и в наше време е най-важният трудов делник на българските учители за съзиданието на бъдещето на страната ни. В този ден се прекланяме пред народните будители.

И днес учителят, будителят на България е неотменим и вечно търсен в ежедневието на българина – при възход и по време на падение. Той е водач на нацията за по-добри бъднини и неговото оръжие е съвестта и знанието. Трябва да изразим признателността си и към съвременния учител, който е необходим, за да се съхранят и реализират националните идеали на нацията ни. Защото идеята, която са ни завещали големите българи е, че будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще – лично и обществено.

Да отдадем заслуженото на българския учител, този, който не изневери на своята мисия да прави образовани, мислещи, добродетелни българи – бъдещите будители на българския дух. Нека посрещнем празника си с духовно прозрение и с благодарност!

Снимка: Дончо ДОНЕВ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©