Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Поздравителен адрес по повод
1 ноември,
Денят на народните будители,
до Синдиката на българските учители от г-н Пламен Димитров - Президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България


ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАТА

НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ УЧИТЕЛИ!

На 1 ноември, Денят на народните будители, България отдава почит и се прекланя пред паметта на онези велики българи, които в мрачните години на робството събуждаха националното самочувствие на нашия народ, които го водеха към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането, които създаваха и оставяха на идните поколения вечни духовни и културни ценности.

Времето постепенно изтрива техните знайни и незнайни имена от народната памет, но делото им продължава да говори от страниците на историята, а мъдрите им слова ни напътстват и в настоящите ни, изпълнени с предизвикателства делници.

Като думи на съвременник звучат заветите на покровителя на българския народ, патронът на българските будители - великия светец Иван Рилски, изречени преди близо хиляда и сто години:

„Избирайте си наставници и поставяйте си началници ония мъже, които от всички са засвидетелствани за духовните им подвизи, които превъзхождат всички по разум и духовни разсъждения. Ако ли пък всички почнете да желаете началство и председателство и да станете наставници и учители, ще се разцъфнат у вас крамоли, препирни, спорове, кавги, надпреварване, клевети, омрази, завист и други неприлични страсти…”

Отбелязвайки 1000-годишнината от смъртта на един от най-забележителните ни средновековни владетели - цар Самуил, посветил живота си в отстояване независимостта на България, да си спомним за будителската мисия на ослепените Самуилови войници, които, въпреки злочестата си съдба, обикалят поробената ни държава и възхваляват героичните победи на българския цар и войска.

Тези хора, които наричаме будители олицетворяват българския народен гений и са вечно живата връзка между минало, настояще и бъдеще. Те са, които ни сплотяват и ни дават надеждата, че народът ни ще преодолее съдбоносните изпитания и ще оцелее.

В съвременна България учителите са тези, които са призвани да носят кръста на будители и обществото ни има нужда от тях, защото те ни бранят от невежеството.

Изграждането на горди и високообразовани, конкурентноспособни на своите европейски връстници млади хора – това е днешната високоотговорна мисия на българските учители като носители и пазители на изконните ни ценности, като продължители на делото на Народните будители.

Бъдете живи и здрави, скъпи учители!

Пожелавам Ви успех!

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©