Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Укрепва се административният капацитет на управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”


С промени в устройствените правилници на министерствата на образованието и науката и на труда и социалната политика, както и на агенциите по заетостта и за социално подпомагане правителството предприе мерки за укрепване на административния капацитет в МОН.

За сметка на намаляване на служителите в АЗ и АСП с общо четири щата, се увеличава числеността на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, която е определена за управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Дирекцията ще отговаря за ефективното и ефикасно управление, както и за изпълнението на оперативната програма. Укрепването на административния й капацитет ще позволи да бъдат обезпечени напълно новите функции, които ще има като управляващ орган.

08 Октомври 2014

От сайта на МС____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©