Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

С Ъ О Б Щ Е Н И E относно КТД


Във връзка с многократни запитвания от наши синдикални членове относно подписания на 26.06.2014 г. Колективен трудов договор за системата на народната просвета, Ви уведомяваме, че пълният текст на договора е отпечатан като приложение в брой 25 от 30 юни 2014 г. на в-к „Учителско дело“. Текстът на договора е качен на сайта на СБУ в раздел „Нормативни документи“, подраздел „КТД – На отраслово ниво“, а разяснения по него са публикувани в раздел „Актуално – новини“. Договорът може да бъде намерен и на сайта на МОН в раздел „Нормативни актове“, подраздел „Заповеди“.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©