Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Министерството на образованието и науката обсъди
със социалните си партньори и граждански организации новата Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“


Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители взе участие в публичното обсъждане на финалния вариант на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. То се проведе на 19 септември 2014 г. и бе организирано от Министерството на образованието и науката (МОН). В обсъждането участваха министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова, зам.-министър проф. Николай Денков, представители на социалните партньори на МОН и на граждански организации, ректори на висши училища, членовете на Обществения съвет към министъра на образованието и науката и всички заинтересовани страни.По време на дискусията, продължила повече от два часа, бяха представени основните акценти на програмата след отразяването в нея на получените от Европейската комисия коментари. „Наука и образование за интелигентен растеж“ е изцяло нова програма за програмния период 2014-2020 г. Общият й бюджет възлиза на 1,37 млрд.лв. Управляващ орган на програмата ще бъде Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН. Приоритетна ос №2 „Образование и учене през целия живот“ включва като инвестиционни приоритети: Качество на училищното образование; Достъп до и качество на висшето образование; Учене през целия живот; професионално образование и връзка с пазара на труда. Организаторите съобщиха, че направените по време на публичното обсъждане предложения и становища ще бъдат обобщени и представени на заседание на тематичната работна група, отговорна за разработването на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подробности за финалния вариант на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и конкретно - в частта й, засягаща средното образование, очаквайте в бр. № 29 на вестник „Учителско дело“.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©