Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Уникалната инициатива „Parking“ в близост до Централата на СБУ
На 19 септември в София, непосредствено до сградата на Синдиката на българските учители се състоя уникалната инициатива „Parking“ за един ден, където очертаните места за паркиране на ул. „Иван Шишман“ се превърнаха във временен парк. „Нашата цел е да преобразим градската среда, да стане едно по-цветно, по-ведро място за отдих в столицата“ – сподели Йоана Петрова, творчески директор на рекламна агенция „B Works“ и ръководител на мобилната група реализираща любопитния проект. Подробности за предстоящите кампании на агенцията и тези свързани с насърчаване на младите да четат повече книги - очаквайте в брой 29 на в. „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©