Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Състоя се традиционното работно съвещание на Регионалния инспекторат по образованието София - град с директорите на столичните училища
На 12 септември т.г. се проведе традиционното работно съвещание на Регионалния инспекторат по образованието София - град с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2014 -2015 г. учебна година. В съвещанието взеха участие: министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова; зам.- министърът на образованието и науката Ваня Кастрева; главният секретар на МОН Красимир Вълчев и директорът на дирекция „Образование” на Столична община Мария Минчева.

От името на д.ик.н. Янка Такева председател на СБУ, поздравителен адрес за новата учебна година към социалните партньори от РИО София-град и директорите на столичните училища, отправи главният експерт в Централата на СБУ Желю Иванов. Изразявайки уверението, че основани приоритети за СБУ през учебната 2014 - 2015 година ще бъдат изпълнението на КТД, повишаване авторитета на учителя, запазване и развитие на най-добрите достижения в социалното ни сътрудничество и партньорство.

„София - град ” – знак за качество в средното образование бе озаглавен подробният отчет на РИО София - град за развитието на столична образователна система през изминалата учебна година, представен от Евгения Вълкова – началник на РИО София-град по време на съвещанието.

Акцент в съвещанието бяха и важните промени в нормативната уредба за средното образование от началото на новата учебна година. Като специално внимание бе обърнато на подписаните Колективен трудов договор за системата на средното на средното образование на 26.06.2014 г. и Колективен трудов договор за Столичната образователна система от 01.07.2014 г.

Подробностите четете във вестник „Учителско дело ”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©