Неделя,
  03 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Поздравление по случай новата учебна 2014/2015г. от г-н Пламен Димитров, президент на КНСБ
На добър час!

До

членовете на

Синдиката на българските учители

Скъпи приятели синдикалисти,

Скъпи български учители,

Позволете ми най-сърдечно да ви поздравя по случай началото на новата учебна година!

Посрещаме го с добрата новина, че въпреки щетите, причинени от наводненията в отделни райони, няма забавени ремонти, които да затруднят учебния процес и на 15 септември всички училища ще отворят врати за своите възпитаници.

Настоящата учебна година идва с още няколко добри новини за учителите от системата на средното образование и те произтичат от сключения между работодатели и синдикати нов Колективен трудов договор – най-добрия КТД от 2007 година досега! Съгласно договореното в него от 1 септември се увеличават стартовите минимални заплати на учителите, работещи в средното образование и това увеличение ще обхване възнагражденията на близо 24 400 учители; увеличава се с 0.8% и единният разходен стандарт; от 1 септември всеки пенсиониращ се учител в системата на средното образование ще получава обезщетение в размер вече на осем брутни заплати, а не както досегашните шест. Договорени са и редица допълнителни плащания, които отчасти да компенсират все още ниските учителски заплати. Постигнато е много, но стартът е твърде нисък, за да бъде осезаемо това увеличение и България продължава да е на последно място в Европа по заплащане на учителския труд, което, заедно със съпътстващите напрежение и стрес, прави тази професия все още непривлекателна за младите хора.

Затова и особено обнадеждаващо звучат думите на две млади преподавателки, намерили своето призвание в учителската професия, които споделят:

„Мотивира ме това, че образованието е мястото, от което трябва да започне промяната и ме мотивират децата, за които единственият начин да се научат е някой да влезе и да им го преподаде.”

„Ако материалният стимул е водещ, човек не би бил учител. Други са стимулите.”

И това е гласът на отговорното младо поколение! Това е и отговорът на всички, намерили смисъла на живота си в каузата на просветители!

Благодаря ви за благородния труд, скъпи учители и преподаватели!

На добър час през новата учебна година!

Искрено ваш

Пламен ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©