Петък,
  01 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Септемврийско съвещание с директорите на столичните общински детски заведения
На 11 септември 2014г. в актовата зала на столичната Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ се проведе традиционното септемврийско съвещание с директорите на общинските детски заведения. То бе ръководено от Мария Минчева, директор на дирекция „Образование“ на Столична община.Тя поздрави участниците и социалните партньори от името на кмета на София Йорданка Фандъкова и пожела успешна и ползотворна нова учебна година, изпълнена със здраве, оптимизъм и воля за постигане на нови творчески успехи. Мария Минчева изказа специална благодарност към Синдиката на българските учители за съвместната работа, ефективното партньорство и коректния социален диалог, чиито резултат е подписаният на 1.07.2014 г. Колективен трудов договор за Столичната образователна система.

Специален поздравителен адрес към всички присъстващи бе поднесен и от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, връчен от Желю Иванов, главен експерт в Централата на Синдиката. В него се казва: „Надявам се, че и през 2014/15 учебна година основен приоритет на Общинското ръководство и на ръководствата на детските градини и училища ще бъде разширяването и подобряването на материалната база и условията на труд, усъвършенстването на финансирането и управлението на системата на средното образование, повишаването на квалификацията на учителите, по-нататъшното утвърждаване на наставничеството. Искрено вярвам, че и през новата учебна година ще продължим ползотворното си сътрудничество, така че системата на средното образование в София да бъде пример за другите общини в страната. На всички пожелавам здраве и успехи в отговорната работа за издигане качеството на възпитанието и образованието на подрастващите“ – бе поздравът на д.ик.н. Янка Такева.

В хода на съвещанието бе направен отчет за извършеното през изминалата учебна година в сферата на общинското предучилищно образование и възпитание, представени бяха оперативните задачи и указания за заверката на необходимата документация в началото на учебната 2014/15 година – Списък-образец № 2. Предоставена бе информация, че системата на делегираните бюджети към момента се прилага от 173 детски градини в София. През лятото са извършени ремонти в над 80 предучилищни заведения – конструктивно укрепване и мероприятия по енергийна ефективност. Построени са 11 нови детски градини. Предстои до края на годината откриването на 8 нови детски градини с нови 550 места за децата в районите: „Средец“, „Оборище“, „Изгрев“, „Триадица“, „Искър“, „Младост“, „Студентски“ и „Витоша“. Подробности за приоритетните дейности, реализирани в сферата на общинското предучилищно образование и възпитание, четете в брой 28 на в. „Учителско дело“.

Димитринка ХРИСТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©