Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Учители ще бъдат обучавани по пилотен проект за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици и за превенция на бедствията и авариите


Правителството актуализира приетата през април 2014 г. Национална програма „Квалификация“ поради наличието на неизразходвани средства по две от мерките на програмата.

Част от освободените средства се пренасочват към изпълнение на дейности по програма ЕУРОПРОФ във връзка със сключен през 2012 г. меморандум между образователните министерства на България и Испания за обучение на учители по испански език и литература. Ще бъде проведено пилотно обучение на учители на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици“. Обучение за „Превенция на бедствията и авариите“ ще преминат и 200 учители от цялата страна във връзка с изпълнението на Дакарската рамка „Образование за всички“. Предвидени са средства за поддръжката на сайта www.zonaznanie.com, администрирана от РИО - Варна. Страницата е създадена в изпълнение на Националната програма „Квалификация“, мярка I, т. 4. „Обучение на учители по природни науки в ЦЕРН, преподаващи физика и астрономия“, и мярка II, т. 1. „Обучение на учители по професионална подготовка от област на образование „Техника“ – в ЦЕРН.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©