Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

СЕМИНАР
Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците
От 1 до 5 септември 2014г. в СОК „Камчия” се провежда семинар на тема: „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”. Той се организира от Синдиката на българските учители, фондацията „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс /СОК/ „Камчия” под патронажа на Министерството на образованието и науката. Гости на събитието са Камелия Колева - началник отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в Министерството на образованието и науката, Сергей Александрович – зам.-директор на Руския културно-информационен център в София, Венцеслава Генова - началник на РИО на МОН, Варна, Веселин Рашев - председател на ОбКС на СБУ, координатор за област Варна и член на ИК на СБУ.

Форумът бе открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която приветства присъстващите и направи въведение към темата на семинара. В него взимат участие над сто учители и директори от училища, детски градини, извънучилищни образователни звена от цялата страна.Споделят се и се дискутират успешни педагогически практики на участници в едноименния международния конкурс за учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност - детски градини, училища и извънучилищни звена в системата на средното образование, с деца и ученици от 6-18-годишна възраст. Кулминация в програмата на събитието ще бъде тържествената церемония по награждаването на отличените в конкурса „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”.

Доц. Румяна Коларова, министър на образованието, изпрати поздравителен адрес до организаторите и участниците в Семинара/приложения файл/.

Подробности - в бр. 27 на в. „Учителско дело”.


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©