Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Постановление № 47 от 6 март 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж


Уважаеми колеги,

в бр. 23 /14.03.2014г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 47 от 6 март 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Уведомяваме Ви, че от 01.01.2015г. осигурителния стаж и възрастта за пенсиониране се увеличават с 4 месеца, до достигане през 2021г.:

- за жените - възраст 63 години и осигурителен стаж 37 години,

- за мъжете - възраст 65 години и осигурителен стаж 40 години.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©