Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Последни законодателни промени в сектора на образованието, обнародвани в Държавен вестник


Последни законодателни промени в сектора на образованието, обнародвани в Държавен вестник:

1. В Държавен вестник, бр. 61 от 25 юли 2014 г.:

- Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение; (Качен е на сайта на СБУ, раздел „Закони“)

- Постановление на МС № 205 от 18 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г;

- Постановление на МС № 208 от 18 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г;

- Постановление на МС № 212 от 22 юли 2014 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

2. В ДВ, бр. 62 от 29 юли 2014 г. :

- Наредба № 4 от 25 юли 2014 г. на Министъра на младежта и спорта за условията и реда на финансово подпомагане на младежки дейности;

- Наредба на Министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.

3. В ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г. :

- Постановление на МС № 234, с което се отпускат 2 млн. лева за ремонтни дейности в държавни и общински училища.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©