Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проект „ProTeach” (Professional Development of Teachers in Digital Education)


Qries

https://proteach.info/

Проект “ProTeach” (№ 2020-1-BG01-KA226-SCH-094955) обединява усилията на три учителски синдиката от три държави в сърцето на Балканския регион (България, Румъния и Сърбия). Цялата концепция зад проекта е да се установи силно регионално партньорство с осезаемо въздействие, което би допринесло за осигуряване на качествено училищно образование на регионално ниво, отговарящо на настоящите предизвикателства в резултат на COVID-19, а и нарастващите изисквания към образователните системи.

С настоящия проект ще предложим теоретико-практически модел за професионално развитие на педагогическите специалисти, който съчетава в себе си съвременни практики за професионален растеж като коучинг и менторство.

С предложени модел бихме искали и да подкрепим учителите в нашите страни в развиването на солидни дигитални умения и ефективност в новата им роля на педагози, изискваща бързо превключване между различни учебни среди (офлайн, онлайн и смесена).

Синдикатът на българските учители е координатор на проекта.

За повече информация и актуални новини от проекта:

https://proteach.info/

Всички езикови версии на модела „ProTeach” са достъпни тук.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©