Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
За ценностите на предучилищното образование
На 10 юли т.г. в София се проведе научен форум на тема „Равенство за устойчивост на ценностите в предучилищното образование. Организатори са Българския национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП и СУ „Св. Климент Охридски” - Факултета по начална и предучилищна педагогика. Събитието се проведе за 29 пореден път и бе част от тридневна програма с образователно културни прояви, на които учители, директори, представители на неправителствени организации от различни краища на страната се събраха за да дискутират проблемите, иновациите, бъдещето на предучилищното образование, да обменят практически опит.

Научният форум се проведе в Аулата на Алма матер. Специални гост - лектори бяха д-р Маги Коонг - президент на Световната организация за предучилищно образование - ОМЕП и д-р Нектариос Стелакис - президент на ОМЕП за Европа.

Събитието бе открито от Проф. д-р Елена Русинова, председател Българския национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП. „Колеги, гости, приятели всяка година ние се събираме за да споделим размисли за целогодишната ни дейност, защото ние от предучилищния сектор знаем какво значи практически и конкретни действия за постигане целите на устойчивото развитие в образованието. Работим заедно с родителите и децата, които ни показват кое и как да направим, за да бъдем в крак с времето.” – поясни целта на настоящата среща проф. Русинова. Тя подчерта, че всички институции в България имат еднаква цел - благополучието, равният шанс и достъп до образование за всички деца. „В България две години преди училище децата са обгърнати с грижа за плавен преход към училище. Защото въпросът не е само за формиране на знания и на умения, а и за изграждане на личностна система от качества, която децата да могат да развиват и да обогатяват съобразно техния потенциал, а ние чрез образованието да увеличаваме богатството на тяхната индивидуална ценност. Не случайно България е една от 30-те страни, която получи привилегията да бъде включена в работна група на Организацията на обединените нации.”– каза още председателя на БНК на ОМЕП.Участниците и гостите на форума бяха приветствани от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Тя благодари на Българския национален комитет на ОМЕП в лицето на неговия председател проф. д-р Елена Русинова за ползотворната й дейност с държавните институции и неправителствените организации в най-добрия интерес на българските деца в системата на предучилищното образование. „Искам специално за изразя своето уважение към учителите от предучилищния сектор. Като представител на Европейския комитет по образование от страна на синдикатите в България искам да ви кажа, че българският предучилищен сектор е един от най-добрите сектори в Европа. Учителите, които работят в него са с най-висок образователен ценз спрямо своите колеги в другите европейски страни. Обхвата на децата в нашите предучилищните заведения е 85,5% и е най-висок спрямо страните членки на Европейския съюз. Ние имаме най-голяма успеваемост и от гледна точка на създаване на онази устойчивост, ценностна нагласа на родителите, на обществото като цяло, на държавните институции и на НПО, които обръщат сериозно внимание за обхвата на децата в предучилищния сектор, като условие за по-качественото им обучение по-късно в училище.” – изтъкна г-жа Такева. Тя припомни, че в над 150-годишната история на предучилищно възпитание в България, едно от най-важните неща е формирането на устойчива ценностната система, според която всички деца независимо от пол, религия, място на раждане са равнопоставени. В изказването председателят на СБУ очерта и някои предизвикателства пред образователната ни система като цяло, свързани с мултикултурната среда в училище и детската градина. Както и интегрирането на децата, търсещи убежище, и подготовката на бъдещите учители във висшите учебни заведения. „И затова подобна конференции, тези разговори са изключително важни от гледна точка на това, какво да променим в квалификацията на учителите, в организацията на работата, в нагласата и ценностната ни система, за да може всички тези, които са потърсили убежище у нас и са получили статут на бежанец, децата им, родителите да се чувстват спокойни в нашата страна.” – заключи г-жа Такева.

Форумът бе приветстван и от заместник-ректорът на СУ „Св. Климент Охридски” проф. д.р Албена Чавдарова. Беше прочетен и поздравителен адрес от името на проф. д-р Анелия Клисарова, министър на образованието и науката.

Музикален поздрав поднесоха възпитаниците на столичната детска градина „Доверие” и детско вокално трио „Българче” към читалище „Белите брези” в София.

Деловата работа на конференцията продължи в три секции: Детството -приоритет в целите на образованието за устойчиво развитие; Равенството в правата на децата – отговорност на обществото; Детската градина – ценностната система за грижа и образование на деца и родители. Чрез над 20 научни съобщения и презентации бяха представени успешни практики на детски градини в градовете София, Плевен, Перник, Сливен, Враца, Севлиево, Оряхово, Тръстеник, Бяла Слатина и др. Дискутираха се и теми свързани със свободата на учителя за самостоятелни педагогически решения в подкрепа на детето; стандарти за ранно детско развитие за учене и равен старт; партньорството с институциите; гражданското образование в детската градина; образователни модели за учене през целия живот; директорът по пътя на внедряване на иновации; различни проекти дейности и др.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©