Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

15 Средно общообразователно училище "Адам Мицкевич", гр.София


15 Средно общообразователно училище

"Адам Мицкевич"

гр. София, район Надежда,

ул. "Йордан Хаджиконстантинов”

№ 68

За най-малките ученици предлагаме:

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ШЕСТГОДИШНИ

Отлична подготовка за първи клас

• Английски език ,Немски език, Испански език, Руски език

• Интерактивни методи на обучение

• Изобразително и приложно изкуство

• Модерни танци и спортни игри

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПЕТГОДИШНИ ДЕЦА

• Развитие на комуникативно-речевите умения

• Английски език, Немски език, Испански език, Руски език

• Сюжетно-ролеви игри в подходяща познавателна среда

15 СОУ ЗАПИСВА

ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 година

ПЪРВОКЛАСНИЦИ

2 паралелки с разширено изучаване на – английски, руски, немски език, испанске език, и допълнително изучаване на информационни технологии

1 паралелкa с технологичен профил - информационни технологии и с допълнително изучаване на английски, руски, немски език и испански език

Предлагаме още:

 безплатно целодневно обучение с електронни уроци

Предлагат се следните извънкласни дейности: плуване,футбол, народни танци, спортни танци, таекуондо.

Кандидатства се със ЗАЯВЛЕНИЕ по образец, което може да получите и попълните в училището и КОПИЕ от акт за раждане.

Необходими документи за записване:

 класни стаи с модерно оборудване с мултимедия

ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършена подготвителна група.

15 СОУ организира „Лятно училище – Работилничка за чудеса“ за учениците от начален етап и ПДГ.

15 СОУ ЗАПИСВА

ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 година

ПЕТИ КЛАС

ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ

 първи чужд език – английски

 допълнителни учебни часове по БЕЛ, Немски език, Руски език, Испански език

 Математика, Информационни технологии, Музика, Изобразително изкуство и подготовка за външното оценяване след VII – ми клас

ДЕВЕТИ КЛАС

ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ – ПРОФИЛ”ТЕХНОЛОГИЧЕН-ТУРИЗЪМ”

Профилиращи предмети:

1. Технологии

2. География и икономика

3. Информационни технологии

Първи чужд език – английски.

Втори чужд език по избор –немски, руски, испански език

Обучението е съпътствано с практика в Гърция и Банско. 15 СОУ има сключено рамково споразумение с Европейски колеж по икономика и управление, където учениците могат да продължат образованието си като им се признават изпитите по счетоводство на фирмата, маркетинг, реклама в туризма и екотуризъм.

Училището работи по:

• проект ,,УСПЕХ”, където са сформирани 34 клубове, секции и арт студиа, в които 315 наши ученици развиват допълнителни знания, умения и компетентности, свързани с техните интереси и хобита. Клубовете участваха в предаването „Искрици“ по рограма Христо Ботев на БНР, посветена на Деня на народните будители. Топ журналистът Георги Коритаров беше на среща с наши ученици, участващи в проекта.

Всяка пролет клубовете по проект ,,УСПЕХ” организират „Ден на отворени врати“.

• проект ,,Кариерно ориентиране в училищното образование” с основна цел избор на образование и кариера.

• програма ,,Заедно в час', която подготвя способни и амбициозни млади хора за учители и лидери в нашата образователна система и общество. Учителите от 15 СОУ изнасят открити уроци пред младите колеги. ТV „Алма Матер“ засне филм за училище, който ще се излъчи по ТV „On air“ през месец септември.

• Национална програзма „Училището – територия на учениците“, проект „Работилничка за знания, чудеса и фантазии“.

• Проект към Министерство н аоколната среда и водите, проект – „Обичам природата и аз участвам.“

• Програма за развитие на физическото възтитание и спорта в столична оибщина – проект „Природотърсачи“

• Международен проект към Старт за Ефективни Граждански Алтернативи – Промяна на навивците – учене и преподаване за по-справедлив свят “E

• Национална програма за развитие на човешки ресурси - програма “Erasmus+“ – проект „Обединение за иновации и добри практики“

• Национална програма „ Училището – територия на учеениците „ модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“.

• Национална програма „С грижа на всеки ученик“, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от начален етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“.

• Национална програма “ИКТ в училище” за 2014 г.

• Национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee.

• Национални състезания на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. - "Аз рисувам", „Аз общувам с Европа”, „Аз и буквите”.

• Проект „Аз уча. Аз знам. Аз мога“ към издателство КЛЕТ.

• На Цветната олимпиада „България си ти“, училището спечели 3-то място в София и поилучи купа и грамота.

Ежегодно в 15 СОУ се провежда Благотворителен Коледен базар и средствата от него се предоставят на социално-слаби деца.


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©