Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

МАРИЯ МИНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” , СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
Обединяваме усилията си със СБУ във всяка достойна инициатива за престижа на учителската професия
- Г-жо Минчева, какво мотивира Столична община ежегодно да подкрепя Учителската спартакиада на СБУ?

- Столична община подкрепя вече шеста година с отговорност и разбиране спартакиадата, като утвърдена положителна политика на СБУ. Това за нас е приятелски жест и израз на уважение за доброто партньорство, което сме изградили. Винаги обединяваме усилията си със СБУ и ще продължаваме да го правим, във всяка достойна инициатива, допринасяща за престижа на учителската професия и за подобряване качеството на образованието.

- На юбилейната Десета спартакиада столичният отбор е с отличаващи се, много симпатични тениски. Кажете малко повече за тях?

- Така е. Това са знакови тениски със специално лого, които правят учителите от столицата, участващи в спартакиадата, съпричастни към кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019 г. Знаете, столична община провежда почти всеки ден инициативи, посветени на тази кандидатура, с дълбоката убеденост, че столицата ни заслужава тази авторитетна позиция.

Тениските са осигурени лично от кмета на София- г-жа Йорданка Фандъкова. А постигнатите победи и успехи на нашите учители – спортисти на 10-та юбилейна спартакиада са красноречив принос към кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019 г.

- Дни след подписването на национален КТД за системата на средното образование, бе подписан и нов КТД за София. Успяхте ли социалните партньори в столицата да договорите още по-благоприятни клаузи, от заложените в националния КТД?

- Най-напред бих искала да кажа, че учителят заслужава много повече от това, което постигнахме като договорености. Разбира се, в желанието си за подкрепа не можем да пренебрегнем факта, че държавата ни се намира в криза. И все пак ние наистина успяхме да заложим някои по-благоприятни условия в сравнение с националното КТД. Основен приоритет на Столична община в последните години е грижата за непрекъсната квалификация на учителите. Потвърждаваме го и в новоподписаното КТД – в сравнение с предишното КТД и с националното, размерът на изплащаните средства за учителите с ПКС е завишен средно с 5 до 8 лв. Отделно заложихме годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти да се определят в размер не по-малко от 1 на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал, а където има възможност на ниво училище да има и по-високи стойности. Увеличихме и размера на средствата за храна на педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини. Още една социална придобивка която, доколкото знам е заложена само и единствено в столичния КТД - е учителите от детските градини, които работят първа смяна да имат право да ползват средства за обяд. С новия КТД е завишен и размера на предвидените средства, които се изплащат допълнително на учителите, работещи с деца със СОП.

- Ще споделите ли в аванс още добри новини, които касаят столичната образователна система за новата учебна година?

- През лятото се реализират ремонтни дейности в 44 училища и детски градини на територията на София, като детските градини са по-голям брой. Основно се работи върху конструктивното укрепване и сигурността. След голямото земетресение в Перник преди две години, Столична община изготви специална програма, свързана с обезопасяването на сградите на училищата и детските градини, която много стриктно изпълнява. Другият ни акцент са мерки за енергийна ефективност. Резултатите от вече завършените такива сочат, че първоначалните разходи за топлоенергия намаляват със средно около 30 на сто и тези икономисани средства за издръжка на съответните училища или детски градини, биха могли да бъдат пренасочени дори и за увеличаване на работните заплати.

Инвестициите за ремонтните дейности са осигурени от Столична община и държавни средства по международен фонд „Козлодуй” на обща стойност малко над 6 млн. лв.

- Каква е оценката Ви за социалното партньорство със СБУ?

- Ние имаме изключително добро сътрудничество и взаимодействие със Синдиката на българските учители. В лицето на г-жа Янка Такева Столична община винаги е имала и ще има приятел и ценен партньор.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©