Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Партньорство за закрила на децата-бежанци в България
Експертна кръгла маса по повод 20 юни - Световния ден на бежанците

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в експертна кръгла маса „Партньорство за закрила на децата-бежанци в Република България“ по повод 20 юни - Световния ден на бежанците, организирана от президентската институция на Република България, Върховен комисариат на ООН за бежанците и Българския съвет за бежанци и мигранти. Форумът се проведе под патронажа на Маргарита Попова, вицепрезидент на РБългария и бе посветен на интеграцията на децата - бежанци и на насоките за застъпничество. В четири дискусионни панела бяха обсъдени постиженията и предизвикателствата в политиката и практиката по закрилата на децата-бежанци.В събитието участие взеха експерти и представители на Комисията по предоставяне на убежище при президента на Републиката, Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, МОН, МТСП, Министерството на здравеопазването, „Каритас България“, Българския хелзински комитет, БЧК, Държавната агенция за социално подпомагане, Регионалния инспекторат по образованието София-град и на неправителствени организации с опит в превенцията и защитата на търсещите закрила в България.

Подробна информация за разискваните теми очаквайте - в брой 25 на вестник „Учителско дело”.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©