Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ОБРЪЩЕНИЕ
НА Д.ИК.Н ЯНКА ТАКЕВА
КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ


СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

ОБРЪЩЕНИЕ НА Д.ИК.Н ЯНКА ТАКЕВА КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ

Уважаеми госпожи и господа,

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители, и лично от мое име, Ви поздравявам за избирането Ви за евродепутати.

Във Вашето поведение и професионализъм се поверява една голяма отговорност - изграждането на облика на страната ни, отстояване и защита на нашите права и интереси, на българските граждански позиции.

Уважаеми евродепутати,

въпреки работа Ви в различни политически партии искам да Ви заявя, че Синдикатът на българските учители ще търси диалог с Вас за развитието и утвърждаването на добрите практики и повишаване качеството на българското образование, както в страната, така и в Обединена Европа и по света. Убедена съм, че съвместната ни дейност за образованието и възпитанието на децата и учениците ще допринесе българската образователна система да заеме призовите си места в подготовката и реализацията на младите хора.

На Вас лично, както и на всички Ваши сътрудници желая здраве и късмет в делата Ви за успешна дейност и утвърждаването на РБългария като една неоспорима европейска държава.

Предизвикателството е пред Вас - дайте най - доброто от себе си!

На добър час!

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/д.ик.н Янка Такева/


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©