Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Решения на Министерски съвет от 11.06.2014


137 ХИЛ. ЛВ. СА ОСИГУРЕНИ ЗА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА

11 Юни 2014

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта в размер на 137 295 лв. за изплащане на стипендии на учениците от държавните спортни училища. Средствата са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Програмата беше приета от правителството през м. април т. г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади, чрез еднократно финансово подпомагане и едногодишни стипендии.

С друго постановление правителството измени вътрешното разпределение на средствата, отпуснати за отбелязването на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките. През м. март кабинетът предостави 200 хил. лв. за честването. Промяната е извършена по предложение на председателя на БАН с цел прецизиране на обема дейности и разходите във връзка с тях.

С 2,7 НА СТО СЕ УВЕЛИЧАВА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ОТ 1 ЮЛИ

11 Юни 2014

Правителството определи нов размер на социалната пенсия за старост. От 1 юли т. г. тя се увеличава с 2,7% - от 110 лв. на 113 лв. месечно. Това ще доведе до увеличаване на размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност – пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и на нормативно установените добавки към пенсиите.

Увеличението на социалната пенсия за старост е със същия процент, с който от 1 юли 2014 г. се осъвременяват всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2013 г.

ЗАКРИТ Е НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ”

11 Юни 2014

Правителството реши да бъде закрит Националният център „Европейски младежки програми и инициативи” към министъра на младежта и спорта. Дейността му, неговото имущество, активи, пасиви, архивът и другите му права и задължения преминават към Центъра за развитие на човешките ресурси и към Министерството на младежта и спорта съобразно техните функции и компетентности.

От 1 януари т. г. Центърът за развитие на човешките ресурси е национална агенция по програмата „Еразъм+”. Приемането на правителственото решение ще позволи да приключи процесът по прехвърляне на изпълнението между предишната (НЦ „Европейски младежки програми и инициативи”) настоящата агенция по програма „Младежта в действие”, която е част от новата програма „Еразъм+”.

С друго постановление беше направена промяна в числеността на четири дирекции в администрацията на МС. Броят на служителите в дирекция „Бюджет и финанси” е увеличен с три щата за сметка на намаляване в дирекциите „Програмиране на средствата от ЕС”, „Мониторинг на средствата от ЕС” и „Оперативна програма „Техническа помощ”.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©