Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИ


В началото на годината Синдикатът на българските учители отправи до всички парламентарно представени политически сили писмо с искане обезщетението при пенсиониране на учителите (чл. 222 от Кодекса на труда) да се увеличи на 20 брутни работни заплати.

Във връзка с това искане депутати на политическа партия „Атака“ изработиха и на шести юни внесоха в Народното събрание законопроект за изменение на Кодекса на труда.

Законопроектът предвижда промяна на чл. 222 от Кодекса на труда, като в него се включи нова ал. 4. С тази промяна се предлага учителите при пенсиониране да получават „бонус“ по подобие на други професии като военни, полицаи, служители в съдебната система и др.

Вносителите на законопроекта заявяват като мотив възраждането на престижа на учителската професия и превръщането и в професия предпочитана и привлекателна за младите хора.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©