Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проблеми и предизвикателства пред осигуряването на пълен достъп до националната образователна система за търсещи закрила и бежанци бяха обсъдени на дискусия в президентската институция
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в експертна кръгла маса „Достъп“ за осигуряване на пълен достъп до националната образователна система за търсещи закрила и бежанци, която се състоя в президентската институция. Форумът се реализира съвместно от Комисията по предоставяне на убежище при Президента на Републиката, "Каритас България" и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Обучението на бежанци по български език и включването им в образователния процес - предизвикателства

Образованието е първата и безусловно необходима стъпка за интеграцията на потърсилите и получилите закрила в България чужденци, а обучението по български език е в основата на целия процес, беше подчертано по време на дискусията на „Дондуков“ 2. Ваня Кастрева, началник на РИО – София-град, представи предложение за методика за прием и записване на деца бежанци в училище, разгледани бяха учебни програми и стандартизирани тестове за деца и възрастни бежанци и др.

В кръглата маса взеха участие председателят на Комисията по предоставяне на убежище при президента Лиляна Станкова, председателят на ДАБ при МС Николай Чирпанлиев, генералният секретар на „Каритас България“ Емануил Паташев, националният съветник по закрилата към Върховния комисар на ООН по бежанците, представители на Регионалния инспекторат по образование-София, експерти и учители по български език.

Подробности – във в. „Учителско дело“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©