Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Важни решения на Министерски съвет


Днес, 21 май 2014г., Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020 г.). Документът определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите. Проектът на Стратегия беше публикуван за публично обсъждане на интернет страницата на СБУ.

На заседанието си днес правителството одобри и допълнителни разходи и трансфери в размер на 42 427 132 лв. за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училищата за 2014 г. Допълнителните средства се предоставят за закупуване на учебни помагала за децата от подготвителна група, на учебници и учебни помагала за учениците от I до IV клас, учебници за учениците от V до VII клас, както и за отпечатване на брайлов шрифт на учебници за учениците с нарушено зрение.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©