Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НАД 100 РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА СБУ И НЦПКПС
На 16 и 21 декември 2020 г., Синдикатът на българските учители съвместно с Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в гр. Банкя, проведоха онлайн обучение на 105 новоназначени директори от цялата страна.

Лидерът на СБУ д.ик.н. Янка Такева и директора на НЦПКПС Димитър Асенов, обсъдиха с новоназначените директори на образователни институции, следните приоритетни теми:

• спазването на съществуващите мерки по отношение обезпечаване на учебния процес в условията на извънредна епидемична обстановка;

• социалният диалог и социалното партньорство - основа за управлението на системата предучилищното и училищно образование;

• квалификацията на педагогическите специалисти по отношение на новите учебни програми във втори гимназиален етап;

• приложението на колективния трудов договор от 26.11.2020 г. в образователните институции;

• действащите нормативни документи обезпечаващи дейността на образователните институции и др.

В обучението взеха участие ръководители на образователни институции от области: Варна, Бургас, София, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Ловеч, Сливен, Смолян, Търговище, Кърджали, Плевен, Кюстендил и Разград.

Квалификационният курс се реализира посредством платформата за дистанционни обучения на НЦПКПС – Big Blue Button.

През 2021 г., Синдиката на българските учители съвместно с НЦПКПС, планират провеждането на поредица от онлайн обучение, с които да обхванат всички новоназначени директори от цялата страна.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©