Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ОЩЕ ЕДИН ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА СБУ


В Държавен вестник, бр.107 от 18 декември 2020г. се обнародва Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Най-важната промяна е изменението на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда. Съгласно промяната работодателят може да прекрати трудовия договор на работника или служителя „при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване“.

Промяната беше направена по искане на СБУ, с нея се възстановява първоначалната идея, заложена в Учителски пенсионен фонд (УПФ), а именно да се даде правна възможност на педагогическите специалисти да ползват възможността за ранно пенсиониране, съгласно чл.69в, ал.1 КСО, само по собствено желание.

Съгласно промяната директорите на образователните институции могат да прекратяват трудовите договори само на работниците и служителите придобили право на пенсия по общия ред на КСО. Те не могат да прекратяват договорите по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ на педагогическите специалисти, придобили право на ранна пенсия при условията на Учителския пенсионен фонд.

Павлина Петрова,

гл.експерт-юрист



____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©