Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Апел на КНСБ
ДА ГЛАСУВАМЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ!


Апел на КНСБ

ДА ГЛАСУВАМЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ!

На всички нас предстои да вземем важно решение на 25 май 2014 г., когато ще се проведат изборите за Европейски парламент.

Днес на карта са поставени основните принципи на солидарност, справедливост и равнопоставеност, залегнали в демократичния модел на „Социална Европа”.

Наше право е да посочим пътя, по който искаме да се движи Европейският съюз, защото неговите институции всеки ден вземат решения, които пряко се отразяват на живота на работещите българи. Тези решения трябва да са ориентирани към справедливост, солидарност и социални измерения на икономическия растеж, за една равноправна Европа, в която България има своето достойно място.

КНСБ настоя българските кандидати за депутати в Европейския парламент да се борят за:

- достойно заплащане на труда и преодоляване на социалния дъмпинг;

- повече и по-качествени работни места на единния европейски пазар на труда;

- социална сигурност, закрила и гаранции за достоен живот;

- гарантиране на трудовите, социални и фундаментални права на гражданите;

- ефективна икономика и растеж в полза на всички граждани.

След избирането на българските представители и съставянето на новия европарламент КНСБ ще следи неотлъчно за изпълнението на исканията на синдиката и за това как се защитават националните ни интереси на европейско ниво.

КНСБ се обръща към всички членове на синдиката да дадат своя глас за партиите и личностите, които убедено споделят европейските ценности и са готови да бъдат единни в името на България!

Да защитим правата си на работещи българи и да гласуваме на европейските избори на 25 май 2014 г.!


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©